"Қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 26 қазандағы № 569 Жарлығына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 19 ақпандағы № 637 Жарлығы.

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. "Қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 26 қазандағы № 569 Жарлығына (Қазақстан Республикасы ПҮАЖ-ы, № 50-51-52, 326-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      аталған Жарлықпен бекітілген латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиі осы Жарлыққа қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы Жарлық жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н.Назарбаев

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2018 жылғы 19 ақпандағы
№ 637 Жарлығына
ҚОСЫМША
  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2017 жылғы 26 қазандағы
№ 569 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

Латын графикасына негізделген қазақ тілі
ӘЛІПБИІО внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 26 октября 2017 года № 569 "О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику"

Указ Президента Республики Казахстан от 19 февраля 2018 года № 637.

  Подлежит опубликованию
в Собрании актов Президента и
Правительства Республики
Казахстан и республиканской печати

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 26 октября 2017 года № 569 "О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику" (САПП Республики Казахстан, 2017 г., № 50-51-52, ст. 326) следующее изменение:

      алфавит казахского языка, основанный на латинской графике, утвержденный названным Указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его опубликования.

      Президент
Республики Казахстан
Н.Назарбаев

  ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Президента
Республики Казахстан
от 19 февраля 2018 года
№ 637
  УТВЕРЖДЕН
Указом Президента
Республики Казахстан
от 26 октября 2017 года
№ 569

АЛФАВИТ
казахского языка, основанный на латинской графике