Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрамы туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 11 қаңтардағы № 756 Жарлығы.

      Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабының 3) тармақшасына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Тағайындалсын:

      Роман Васильевич Скляр – Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары;

      Ералы Лұқпанұлы Тоғжанов – Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары;

      Мұхтар Бескенұлы Тілеуберді – Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Сыртқы істер министрі;

      Бақыт Тұрлыханұлы Сұлтанов – Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Сауда және интеграция министрі;

      Ғалымжан Тельманұлы Қойшыбаев – Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің Басшысы;

      Мұрат Кәрібайұлы Бектанов – Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі;

      Ерлан Заманбекұлы Тұрғымбаев – Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі;

      Асқар Қуанышұлы Омаров – Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрі;

      Ербол Шырақпайұлы Қарашөкеев – Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі;

      Қанат Сергейұлы Мусин – Қазақстан Республикасының Әділет министрі;

      Асхат Қанатұлы Аймағамбетов – Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі;

      Ажар Ғиният – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі;

      Серік Жамбылұлы Шәпкенов – Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі;

      Қайырбек Айтбайұлы Өскенбаев – Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі;

      Ерұлан Кенжебекұлы Жамаубаев – Қазақстан Республикасының Қаржы министрі;

      Дәурен Әскербекұлы Абаев – Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрі;

      Юрий Викторович Ильин – Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрі;

      Әлібек Сакенұлы Қуантыров – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі;

      Бағдат Батырбекұлы Мусин – Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі;

      Серікқали Аманғалиұлы Брекешев – Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрі;

      Болат Оралұлы Ақшолақов – Қазақстан Республикасының Энергетика министрі.

      2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ.Тоқаев

О составе Правительства Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 11 января 2022 года № 756

      В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

      Назначить:

      Скляра Романа Васильевича – Первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан;

      Тугжанова Ералы Лукпановича – Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан;

      Тлеуберди Мухтара Бескенулы – Заместителем Премьер-Министра – Министром иностранных дел Республики Казахстан;

      Султанова Бахыта Турлыхановича – Заместителем Премьер-Министра – Министром торговли и интеграции Республики Казахстан;

      Койшыбаева Галымжана Тельмановича – Руководителем Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;

      Бектанова Мурата Карибаевича – Министром обороны Республики Казахстан;

      Тургумбаева Ерлана Заманбековича – Министром внутренних дел Республики Казахстан;

      Умарова Аскара Куанышевича – Министром информации и общественного развития Республики Казахстан;

      Карашукеева Ербола Шыракпаевича – Министром сельского хозяйства Республики Казахстан;

      Мусина Каната Сергеевича – Министром юстиции Республики Казахстан;

      Аймагамбетова Асхата Канатовича – Министром образования и науки Республики Казахстан;

      Гиният Ажар – Министром здравоохранения Республики Казахстан;

      Шапкенова Серика Жамбуловича – Министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

      Ускенбаева Каирбека Айтбаевича – Министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

      Жамаубаева Ерулана Кенжебековича – Министром финансов Республики Казахстан;

      Абаева Даурена Аскербековича – Министром культуры и спорта Республики Казахстан;

      Ильина Юрия Викторовича – Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

      Куантырова Алибека Сакеновича – Министром национальной экономики Республики Казахстан;

      Мусина Багдата Батырбековича – Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

      Брекешева Сериккали Амангалиевича – Министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;

      Акчулакова Болата Ураловича – Министром энергетики Республики Казахстан.

      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

      Президент Республики Казахстан К. Токаев