Шымкент қаласындағы төтенше жағдайдың күшін жою туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 14 қаңтардағы № 769 Жарлығы.

      "Төтенше жағдай туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. "Шымкент қаласында төтенше жағдайды енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 5 қаңтардағы № 734 Жарлығымен енгізілген Шымкент қаласының шекараларындағы төтенше жағдайдың күші 2022 жылғы 14 қаңтардағы 18 сағат 00 минуттан бастап жойылсын.

      2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. Тоқаев

Об отмене чрезвычайного положения в городе Шымкенте

Указ Президента Республики Казахстан от 14 января 2022 года № 769.

      В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан "О чрезвычайном положении" ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Отменить с 18 часов 00 минут 14 января 2022 года чрезвычайное положение в границах города Шымкента, введенное Указом Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 734 "О введении чрезвычайного положения в городе Шымкенте".

      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

      Президент Республики Казахстан К. Токаев