Азаматтарды медициналық сақтандыру туралы

Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 15 маусымдағы N 2329 Заң күші бар жарлығы. Күшi жойылды - Қазақстан Республикасының 1998.12.17. N 324 Заңымен.

      "Қазақстан Республикасының Президентi мен жергiлiктi әкiмдерге уақытша қосымша өкiлеттiк беру туралы" 1993 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының Z933600_ 1-бабына сәйкес және Қазақстан Республикасында мiндеттi медициналық сақтандырудың, құқықтық, экономикалық және ұйымдық негiздерiн бекiту мақсатында осы Жарлықты шығарамын:


      I Тарау. Жалпы ережелер


      1-бап. Медициналық сақтандыру ұғымы


      Мiндеттi медициналық сақтандыру Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын сақтау жөнiндегi олардың мүдделерiн әлеуметтiк қорғаудың нысаны болып табылады және ол Мiндеттi медициналық сақтандыру қоры қаражатының есебiнен белгiлi бiр сақтандыру жағдайлары пайда болған кезде мiндеттi медициналық сақтандырудың базалық бағдарламасы шеңберiнде медициналық көмек көрсету жөнiндегi қатынастарды бiлдiредi.

      Мiндеттi медициналық сақтандыру мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандырудың құрамдас бөлiгi ретiнде Қазақстан Республикасының азаматтары үшiн жалпыға бiрдей болып табылады және оны Мiндеттi медициналық сақтандыру қоры жүзеге асырады.

      Ерiктi медициналық сақтандыру дегенiмiз - сақтандырылған азаматтардың мiндеттi медициналық сақтандырудың базалық бағдарламасында белгiленгендерден тыс қосымша медициналық қызметтердi алуын қамтамасыз ету.


      2-бап. Мiндеттi медициналық сақтандыру туралы заңдар


      Медициналық сақтандыру туралы заңдар осы Жарлықтан, Қазақстан Республикасының заң актiлерiнен және соларға сәйкес қабылданған Қазақстан Республикасы Президентi мен Үкiметiнiң актiлерiнен тұрады.

      Егер Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын халықаралық шартта мiндеттi медициналық сақтандыру туралы Қазақстан Республикасының заңдарындағыдан өзгеше ережелер белгiленген болса, онда халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.


      3-бап. Осы Жарлықпен реттелетiн қатынастар


      Осы жарлықпен:

      мiндеттi медициналық сақтандыру шартын жасау және оны орындау процесiнде туындайтын Мiндеттi медициналық сақтандыру қоры мен сақтандырушының арасындағы қатынастар;

      медициналық қызмет көрсету туралы мiндеттi медициналық сақтандыру шартын жасау және оны орындау процесiнде туындайтын Мiндеттi медициналық сақтандыру қоры мен медицина ұйымының немесе жеке медициналық практикамен айналысатын адамның арасындағы қатынастар реттеледi.

      Ерiктi медициналық сақтандыру жөнiндегi қатынастар сақтандыру туралы заңдармен реттеледi.

      Әскери қызметте, iшкi iстер, ұлттық қауiпсiздiк органдарында, республикалық ұланда, кеден органдарында, салық полициясында қызметте жүрген азаматтарға мiндеттi медициналық сақтандыру жөнiндегi қатынастар қолданылмайды.


      4-бап. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты

      тұратын, сондай-ақ уақытша жүрген шетелдiк

      азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдары

      Мiндеттi медициналық сақтандыру


      Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын, сондай-ақ уақытша жүрген шетелдiк азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдарды мiндеттi медициналық сақтандыру Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен жүзеге асырылады.


      5-бап. Мiндеттi медициналық сақтандыру жөнiндегi

      қатынастардың қатысушылары


      Мiндеттi медициналық сақтандыру қоры, сақтандырушылар, сақтандырылушылар, сондай-ақ медицина ұйымдары мен жеке медициналық практикамен айналысатын адамдар мiндеттi медициналық сақтандыру жөнiндегi қатынастың қатысушылары болып табылады.

      Мiндеттi медициналық сақтандыру қоры (бұдан әрi - Қор) - заңмен белгiленген тәртiпте заңды тұлға ретiнде тiркелген, ақша қорларын қалыптастыруға арналған оның есебiнен мiндеттi медициналық сақтандырудың базалық бағдарламасының шеңберiнде азаматтардың кепiлдi медициналық көмек алуы қамтамасыз етiлетiн мемлекеттiк коммерциялық емес ұйым.

      Сақтандырушы - Қормен мiндеттi медициналық сақтандыру шартын жасаған және сақтандыру төлемдерiн төлейтiн тұлға.

      Жұмыс iстемейтiн тұрғындар (кәмелетке толмағандар; мемлекеттiк оқу орындарының күндiзгi нысанында оқитын адамдар; зейнеткерлер; жұмыс iстемеген кездегi кезеңi еңбек стажына есептелiнетiн адамдар; белгiленген тәртiппен тiркелген жұмыссыздар) үшiн - тиiстi жергiлiктi атқару органдары;

      жұмыс iстейтiн тұрғындар үшiн - жұмыс берушi сақтандырушылар болып табылады.

      Халықтың басқа санаттары мiндеттi медициналық сақтандыру шарттарын дербес жасасады.

      Сақтандырушылар - оларға қатысты мiндеттi медициналық сақтандыру жүзеге асырылатын адамдар.

      Емдеу-профилактикалық ұйымдар, ғылыми-зерттеу және медицина институттарының емханалары мен басқа да медициналық ұйымдар, сондай-ақ заңмен белгiленген тәртiпте тiркелiп және лицензия алып, медициналық қызметпен айналысушы адамдар мiндеттi медициналық сақтандыру жүйесiндегi медициналық ұйымдар мен жеке медициналық практикамен айналысушы адамдар болып табылады.


      6-бап. Мiндеттi медициналық сақтандырудың базалық

      бағдарламасы


      Мiндеттi медициналық сақтандырудың базалық бағдарламасы - сақтандыру жағдайларының тiзбесi (аурулар мен жарақаттанулар), мұндай жағдайлар болған кезде Қор медицина ұйымына немесе жеке медициналық практикамен айналысушы адамға немесе Қормен мiндеттi


      медициналық сақтандыру шартын жасамаған медицина ұйымына өтiнiш

      бiлдiргендерге немесе жеке медициналық практикамен айналысушы

      адамдарға медициналық қызмет көрсету жөнiндегi шығындарға өтем

      жасайды.

      Мiндеттi медициналық сақтандырудың базалық бағдарламасын

      Денсаулық сақтау министрлiгi әзiрлеп, оны Қазақстан Республикасының

      Үкiметi бекiтедi.

      II Тарау. Мiндеттi медициналық сақтандыру жүйесiндегi

      шаралар

      7-бап. Мiндеттi медициналық сақтандыру шарты

      Мiндеттi медициналық сақтандыру шарты дегенiмiз - бұл Қор мен сақтандырушының арасындағы жазбаша келiсiм, ол бойынша сақтандырушы Қорға сақтандыру төлемдерiн төлеуге мiндеттенедi, ал Қор сақтандыру жағдайы болған кезде сақтандырылған адамға мiндеттi медициналық сақтандырудың базалық бағдарламасының шеңберiнде медициналық көмек көрсеткен медициналық ұйымның немесе жеке медициналық практикамен айналысушы адам шығындарының орнын толтыруға мiндеттенедi.

      Қор мен сақтандырушының арасындағы мiндеттi медициналық сақтандыру шартында:

      Қордың атауы, оның орналасқан жерi және банктiк реквизиттерi;

      сақтандырушының атауы, орналасқан жерi және банктiк реквизиттерi (егер ол заңды тұлға болса), сақтандырушының фамилиясы, аты-жөнi және мекен-жайы (егер ол жеке тұлға болса); сақтандырушылардың саны туралы мәлiметтер;

      сақтандыру төлемiнiң мөлшерi, оны төлеудiң тәртiбi мен мерзiмi болуы тиiс.

      Тараптардың келiсiмi бойынша шартқа өзге де жағдайлар енгiзiлуi мүмкiн.

      Егер мiндеттi медициналық сақтандырудың шартында заңдарда көзделмегендер салыстыра қарағанда сақтандырушының жағдайын нашарлататын жағдайлар бар болса, онда заңдармен белгiленген ережелер қолданылады.

      Шарттың нысанын Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.


      8-бап. Медициналық қызмет көрсету туралы шарт


      Медициналық қызмет көрсету туралы шарт дегенiмiз - бұл Қор мен медицина ұйымының немесе жеке медициналық практикамен айналысушы адамның арасындағы жазбаша келiсiм, ол бойынша Қор сақтандырылған адамға мiндеттi медициналық сақтандырудың базалық бағдарламасының шеңберiнде медициналық қызмет көрсеткен медицина ұйымының немесе жеке медициналық практикамен айналысушы адам шығындарының орнын толтыруға мiндеттеледi, ал медициналық ұйым немесе жеке медициналық практикамен айналысушы адам сақтандырылған адамға мiндеттi медициналық сақтандырудың базалық бағдарламасынан кем емес ауқымда медициналық қызмет көрсетуге мiндеттенедi.

      Медициналық қызмет көрсету туралы шартта:

      Қордың атауы, оның мекен-жайы және банктiк реквизиттерi;

      медицина ұйымының атауы, оның орналасқан жерi және банктiк реквизиттерi, немесе жеке медициналық практикамен айналысушы адамның фамилиясы, аты-жөнi және мекен-жайы;

      тексерiлiп-қаралған және (немесе емделген ауру адамға есепте көрсетiлген медициналық қызметтер құнының мөлшерi (медициналық қызметтiң тарифтерi);

      медицина ұйымы немесе жеке медициналық практикамен айналысушы


      адам шығындарының орнын толтыру мерзiмдерi болуы тиiс.

      Шарттың нысанын, шығындардың орнын толтырудың тәртiбi мен

      мерзiмiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.

      Тараптардың келiсiмi бойынша шартқа өзге де қағидалар

      енгiзiлуi мүмкiн.

      9-бап. Мiндеттi медициналық сақтандыру жүйесiндегi

      шарттардың күшi

      Мiндеттi медициналық сақтандыру жүйесiндегi шарттар

      жасалған сәттен бастап күшiне енiп, тараптар үшiн мiндеттi

      болады.

      10-бап. Қордың мiндеттерi

      Қор:

      сақтандырушылармен мiндеттi медициналық сақтандыру шарттарын

      жасауға;

      медицина ұйымдарымен және жеке медициналық практикамен айналысушы адамдармен медициналық қызметтер көрсету туралы шарттар жасауға;

      шарттардың жағдайларына сәйкес медицина ұйымының немесе жеке медициналық практикамен айналысушы адамның сақтандырылушыға медициналық қызмет көрсету жөнiндегi шығындарының орнын толтыруға;

      сақтандырылған адам Қормен медициналық қызмет көрсету шартын жасамаған медицина ұйымының немесе жеке медициналық практикамен айналысушы адамның медициналық қызметiн пайдаланған жағдайда, мiндеттi медициналық сақтандырудың базалық бағдарламасы шеңберiнде оның шығындарының орнын толтыруға;


      сақтандырылған азаматтарға медициналық сақтандыру құжатын

      беруге;

      сақтандырушылардың сақтандыру төлемдерiн уақтылы төлеуiн

      бақылауға;

      шартта белгiленген медициналық қызметтердiң ауқымы мен

      сапасын бақылауға;

      қолданылып жүрген заңдарға сәйкес медицина қызметкерiнiң

      терiс iс-әрекетiмен сақтандырылушының денсаулығына келтiрiлген

      залалдың орнын толтыру үшiн медицина ұйымына немесе жеке

      медициналық практикамен айналысушы адамға талап қоюға мiндеттi.

      11-бап. Сақтандырушының құқықтары мен мiндеттерi

      Сақтандырушы мiндеттi медициналық сақтандыру шарты

      жағдайларының орындалуына бақылау iсiн жүзеге асыруға құқылы.

      Сақтандырушы:

      Қормен мiндеттi медициналық сақтандыру шартын жасауға;

      Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген мөлшерде,

      тәртiппен және мерзiмде мiндеттi медициналық сақтандыру жөнiндегi

      сақтандыру төлемдерiн төлеуге мiндеттi.

      Мiндеттi медициналық сақтандыру шартында сақтандырушының

      басқа да мiндеттерi көзделуi мүмкiн.

      12- бап. Медицина ұйымының немесе жеке медициналық

      практикамен айналысушы адамның мiндеттерi

      Медицина ұйымы мен жеке медициналық практикамен айналысушы

      адам:

      Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлiгi бекiткен медициналық-экономикалық стандарттарға сәйкес медициналық көмек көрсетуге;

      сақтандырылған азаматтардың өздерiнiң денсаулық жағдайларын асқындыруға апарып соғуы мүмкiн медициналық нұсқамаларды бұзудың барлық жағдайлары туралы Қорды хабардар етiп отыруға мiндеттi.


      13-бап. Сақтандыру төлемдерi


      Сақтандыру төлемдерi - сақтандырушы Қорға салуға мiндеттi медициналық сақтандыруға төленетiн жарналар.

      Сақтандыру төлемдерi мiндеттi медициналық сақтандырудың базалық бағдарламасының орындалуын қамтамасыз ететiн мөлшерде белгiленедi.

      Мiндеттi медициналық сақтандыруға төленетiн сақтандыру төлемдерi;

      жұмыс iстемейтiн халық үшiн - бiр тұрғынға шаққандағы қаржыландыру шығындарының үлестiк мөлшерiне сәйкес бюджет қаражатының есебiнен;

      жұмыс берушi үшiн - еңбекақы қорына қатысты проценттерде белгiленiп, заңды және жеке тұлғалардың жылдық жиынтық табысынан шегерiлетiн шығындарға жатқызылады.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi мiндеттi медициналық сақтандыру жөнiндегi төлемдердiң мөлшерiн, оларды төлеудiң тәртiбi мен мерзiмiн, сондай-ақ мiндеттi медициналық сақтандыру жөнiндегi төлемдерден Қорды ұстауға және дамытуға жұмсалатын аударымдардың мөлшерiн белгiлейдi.


      14-бап. Медициналық қызметтерге арналған тарифтер


      Мiндеттi медициналық сақтандыру жөнiндегi медициналық қызметтерге арналған тарифтер медицина ұйымының немесе жеке медициналық практикамен айналысушы адамның сақтандырушыларға медициналық қызметтер көрсету жөнiндегi шығындарының құндық көрiнiсi болып табылады, олар Қор мен медицина ұйымының немесе жеке медициналық практикамен айналысушы адамның арасындағы келiсiм бойынша белгiленiп, оларды облыстардың және Алматы қаласының әкiмдерi бекiтедi.


      Медициналық қызметтерге арналған тарифтер жылына көп

      дегенде 2 рет қаралуы мүмкiн.

      Сақтандырылушы Қормен медициналық қызмет көрсету шартын

      жасамаған медицина ұйымының немесе жеке медициналық практикамен

      айналысушы адамның медициналық қызметiн пайдаланған жағдайда,

      сақтандырылушы шығындарын Қор арқылы, бiрақ осы қызметтерге

      арнап бекiтiлген орташа тарифтерден жоғары емес мөлшерде өтетiп

      алуға құқылы.

      15-бап. Медициналық қызметтер көрсету туралы

      шарттың тоқтатылуы

      Медициналық қызметтер көрсету туралы шарт, егер бұл шарттың

      жағдайларында көзделсе, тараптардың бiрiнiң талап етуi бойынша,

      сондай-ақ тараптардың келiсiмi бойынша мерзiмiнен бұрын тоқтатылуы

      мүмкiн.

      Медициналық қызметтер көрсету туралы шартты мерзiмiнен бұрын

      тоқтату ниетi туралы, егер шартта өзгедей көзделмесе, тараптар

      бiр-бiрiне шартты тоқтатудың ойластырылған датасынан кемiнде

      30 күн бұрын мәлiмдеуге мiндеттi.

      16-бап. Мiндеттi медициналық сақтандыру кезiнде

      шарттардан туындайтын дауларды қарау

      Мiндеттi медициналық сақтандыру кезiнде шарттар жөнiндегi

      және солардан туындайтын дауларды белгiленген тәртiпке сәйкес

      сот қарайды.

      III Тарау. Мiндеттi медициналық сақтандыру

      қоры мен оның қаражаты

      17-бап. Қордың құрылымы

      Мiндеттi медициналық сақтандыру қорын Қазақстан Республикасының

      Үкiметi құрады және ол оған есеп берiп отырады.

      Қор мiндеттi медициналық сақтандыру жүйесiнде шарттар жасау мен оның орындалуы жөнiндегi қызметтi тiкелей жүзеге асыратын облыстық және Алматы қалалық бөлiмшелерiн құрады.

      Қордың бюджетi республикалық бюджеттi қарау кезiнде жыл сайын Қазақстан Республикасының Үкiметiнiң қарауы мен бекiтуiне жатады.

      Қордың өзiн ұстауға арналған қаражатының нысаналы пайдаланылуына бақылау жасауды Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк қаржы бақылау комитетi жүзеге асырады.

      Қордың мiндеттi медициналық сақтандыру жөнiндегi шығындардың орнын толтыруға арналған қаражатының нысаналы пайдаланылуына бақылау жасауды Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлiгi мен Мемлекеттiк қаржы бақылау комитетi жүзеге асырады.


      18-бап. Қордың қаражаты


      Мiндеттi медициналық сақтандыру бойынша сақтандыру төлемдерi ретiнде төленетiн және пайдаланылуы заңдарға қайшы келмейтiн, басқа да көздерден түскен қаражат Қордың қаражатын құрайды.

      Қордың қаражаты мiндеттi медициналық сақтандыру бойынша медициналық қызмет көрсетуге арналған шығындардың орнын толтыруға жұмсалатын сақтандыру резервi қорына және өзiн дамыту қорына бөлiнедi.

      Мiндеттi медициналық сақтандыру қорының қаражаты бюджет құрамына кiрмейдi, ол сақтандырушыларға медициналық қызмет көрсету жөнiндегi шығындардың орнын толтыруға арналған.

      Қордың қаражаты бюджетке және өзге де мемлекеттiк ақша


      қорларына алынбауға тиiс, Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде

      көзделген жағдайларды қоспағанда.

      ЕСКЕРТУ. 18-бап толықтырылды - Қазақстан Республикасының 1997.06.19.

      N 134-I Заңымен.

      Z970134_

      19-бап. Сақтандыру резервтерiнiң қаражатын орналастыру

      Қор сақтандыру резервтерi қаражатының кемiнде 80 процентiн

      мiндеттi медициналық сақтандыру бойынша ағымдағы төлемдердi

      жүзеге асыру үшiн банктегi есептiк шотында орналастыруға

      мiндеттi. Сақтандыру резервтерi қаражатының қалған бөлiгi:

      а) мемлекеттiк бағалы қағаздар сатып алу;

      б) Мемлекеттiк банктерде депозит шоттарында сақтау жолымен

      орналастырылуы мүмкiн.

      IV Тарау. Қорытынды ережелер

      20-бап. Мiндеттi медициналық сақтандыру туралы

      заңдарды бұзғаны үшiн жауаптылық

      Мiндеттi медициналық сақтандыру туралы заңдарды бұзғаны

      үшiн жауаптылық Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес

      туындайды.

      21-бап. Осы Жарлықтың күшiне ену тәртiбi

      Осы Жарлық 1996 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының

      Президентi

О медицинском страховании граждан

Указ Президента Республики Казахстан от 15 июня 1995 г. N 2329 имеющий силу Закона. Утратил силу - Законом РК от 17 декабря 1998 г. N 324 ~Z980324.

      В соответствии со статьей 1 Закона Республики Казахстан от 10 декабря 1993 г. "О временном делегировании Президенту Республики Казахстан и главам местных администраций дополнительных полномочий" и в целях закрепления правовых, экономических, организационных основ обязательного медицинского страхования в Республике Казахстан издаю настоящий Указ.


      Глава I. Общие положения


      Статья 1. Понятие медицинского страхования

      Обязательное медицинское страхование является формой социальной защиты интересов граждан Республики Казахстан по охране их здоровья и представляет собой отношения по оказанию медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования.

      Обязательное медицинское страхование как составная часть государственного социального страхования является всеобщим для граждан Республики Казахстан и реализуется Фондом обязательного медицинского страхования.

      Добровольное медицинское страхование представляет собой отношения по получению застрахованными гражданами дополнительных медицинских услуг сверх установленных базовой программой обязательного медицинского страхования.


      Статья 2. Законодательство об обязательном медицинском

      страховании

      Законодательство об обязательном медицинском страховании состоит из настоящего Указа, законодательных актов Республики Казахстан и принятых в соответствии с ними актов Президента и Правительства Республики Казахстан.

      Если международным договором, участником которого является Республика Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве Республики Казахстан об обязательном медицинском страховании, то применяются правила международного договора.


      Статья 3. Отношения, регулируемые настоящим Указом

      Настоящим Указом регулируются:

      отношения между Фондом обязательного медицинского страхования, страхователем, а также застрахованным, возникающие в процессе заключения и исполнения договора обязательного страхования;

      отношения между Фондом обязательного медицинского страхования и медицинской организацией или лицом, занимающимся частной медицинской практикой, возникающие в процессе заключения и исполнения договора об оказании медицинских услуг.

      Отношения по добровольному медицинскому страхованию регулируются законодательством о страховании.

      Отношения по обязательному медицинскому страхованию не распространяются на граждан, находящихся на военной службе, на службе в органах внутренних дел, национальной безопасности, республиканской гвардии, таможенных органах, налоговой полиции.


      Статья 4. Обязательное медицинское страхование иностранных

      граждан и лиц без гражданства, постоянно

      проживающих, а также временно находящихся на

      территории Республики Казахстан

      Обязательное медицинское страхование иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих, а также временно находящихся на территории Республики Казахстан, осуществляется в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.


      Статья 5. Участники отношений по обязательному медицинскому

      страхованию

      Участниками отношений по обязательному медицинскому страхованию являются Фонд обязательного медицинского страхования, страхователи, застрахованные, а также медицинские организации и лица, занимающиеся частной медицинской практикой.

      Фонд обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) - государственная некоммерческая организация, зарегистрированная в качестве юридического лица в установленном законодательством порядке, предназначенная для формирования денежных фондов, за счет которых обеспечивается получение гражданами гарантированного объема медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

      Страхователь - лицо, заключившее договор обязательного медицинского страхования с Фондом и уплачивающее страховые платежи.

      Страхователями являются:

      для неработающего населения (несовершеннолетние; лица, обучающиеся в государственных учебных заведениях очной формы; пенсионеры; лица, которым засчитывается в трудовой стаж период, когда они временно не работают; безработные, зарегистрированные в установленном порядке) - соответствующие местные исполнительные органы;

      для работающего населения - работодатель.

      Другие категории населения заключают договоры обязательного медицинского страхования самостоятельно.

      Застрахованные - лица, в отношении которых осуществляется обязательное медицинское страхование.

      Медицинскими организациями и лицами, занимающимися частной медицинской практикой, в системе обязательного медицинского страхования являются лечебно-профилактические организации, клиники научно-исследовательских и медицинских институтов и другие медицинские организации, а также лица, занимающиеся медицинской деятельностью, зарегистрированные и получившие лицензию в установленном законодательством порядке.


      Статья 6. Базовая программа обязательного медицинского

      страхования

      Базовая программа обязательного медицинского страхования - перечень страховых случаев (заболеваний и травм), при наступлении которых Фонд возмещает медицинской организации или лицу, занимающемуся частной медицинской практикой, либо застрахованному при обращении в медицинскую организацию или лицу, занимающемуся частной медицинской практикой, с которыми у Фонда отсутствует договор обязательного медицинского страхования, расходы по оказанию медицинских услуг.

      Базовая программа обязательного медицинского страхования разрабатывается Министерством здравоохранения и утверждается Правительством Республики Казахстан.


      Глава II. Договоры в системе обязательного медицинского

      страхования


      Статья 7. Договор обязательного медицинского страхования

      Договор обязательного медицинского страхования - это письменное соглашение между Фондом и страхователем, по которому страхователь обязуется уплатить страховые платежи Фонду, а Фонд обязуется при наступлении страхового случая возместить расходы медицинской организации или лицу, занимающемуся частной медицинской практикой, оказавшему застрахованному медицинские услуги в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

      Договор обязательного медицинского страхования между Фондом и страхователем должен содержать:

      наименование Фонда, его местонахождение и банковские реквизиты;

      наименование, местонахождение и банковские реквизиты страхователя (если им является юридическое лицо),фамилию, имя и адрес страхователя (если им является физическое лицо);

      сведения о количестве застрахованных;

      размеры страхового платежа, порядок и сроки его уплаты.

      По соглашению сторон в договор могут быть включены иные условия.

      Если договор обязательного медицинского страхования содержит условия, ухудшающие положение страхователя по сравнению с теми, которые предусмотрены законодательством, действуют правила, установленные законодательством.

      Форма договора определяется Правительством Республики Казахстан.


      Статья 8. Договор об оказании медицинских услуг

      Договор об оказании медицинских услуг - это письменное соглашение между Фондом и медицинской организацией или лицом, занимающимся частной медицинской практикой, по которому Фонд обязуется возместить расходы медицинской организации или лицу, занимающемуся частной медицинской практикой, оказавшим застрахованному медицинские услуги в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, а медицинская организация или лицо, занимающееся частной медицинской практикой, обязуется оказать застрахованному медицинские услуги в объеме не менее базовой программы обязательного медицинского страхования.

      Договор об оказании медицинских услуг должен содержать:

      наименование Фонда, его местонахождение и банковские реквизиты;

      наименование медицинской организации, ее местонахождение и банковские реквизиты или фамилию, имя, адрес лица, занимающегося частной медицинской практикой;

      размер стоимости оказываемых медицинских услуг в расчете на обследованного и/или пролеченного больного (тарифы на медицинские услуги);

      сроки возмещения затрат медицинской организации или лицу, занимающемуся частной медицинской практикой.

      Форма договора, порядок и сроки возмещения затрат устанавливаются Правительством Республики Казахстан.

      По соглашению сторон в договор могут быть включены иные условия.


      Статья 9. Действие договоров в системе обязательного

      медицинского страхования

      Договоры в системе обязательного медицинского страхования вступают в силу и становятся обязательными для сторон с момента их заключения.


      Статья 10. Обязанности Фонда

      Фонд обязан:

      заключать договоры обязательного медицинского страхования со страхователями;

      заключать договоры об оказании медицинских услуг с медицинскими организациями и лицами, занимающимися частной медицинской практикой;

      возмещать расходы медицинской организации или лицу, занимающемуся частной медицинской практикой, по оказанию застрахованному медицинских услуг в соответствии с условиями договора;

      возмещать расходы застрахованному в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в случае получения медицинских услуг в медицинской организации или у лица, занимающегося частной медицинской практикой, с которыми у Фонда отсутствует договор об оказании медицинских услуг;

      выдавать застрахованным гражданам документ медицинского страхования;

      контролировать своевременность уплаты страховых платежей страхователями;

      контролировать объем и качество оказываемых медицинских услуг, определяемых договором;

      предъявлять иск медицинской организации или лицу, занимающемуся частной медицинской практикой, о возмещении ущерба, нанесенного здоровью застрахованного направильными действиями медицинского персонала в соответствии с действующим законодательством.


      Статья 11. Права и обязанности страхователя

      Страхователь имеет право осуществлять контроль за выполнением условий договора обязательного медицинского страхования.

      Страхователь обязан:

      заключить с Фондом договор обязательного медицинского страхования;

      уплачивать страховые платежи по обязательному медицинскому страхованию в размере, порядке и сроки, установленные Правительством Республики Казахстан.

      Договором обязательного медицинского страхования могут быть предусмотрены другие обязанности страхователя.


      Статья 12. Обязанности медицинской организации или лица,

      занимающегося частной медицинской практикой

      Медицинская организация и лицо, занимающееся частной медицинской практикой, обязаны:

      оказывать медицинскую помощь в соответствии с медико-экономическими стандартами, утвержденными Министерством здравоохранения Республики Казахстан;

      ставить в известность Фонд о всех нарушениях медицинских предписаний застрахованными гражданами, которые влекут за собой осложнения в их здоровье.


      Статья 13. Страховые платежи

      Страховые платежи - взносы на обязательное медицинское страхование, которые страхователь обязан внести Фонду.

      Страховые платежи устанавливаются в размерах, обеспечивающих выполнение базовой программы обязательного медицинского страхования.

      Страховые платежи на обязательное медицинское страхование уплачиваются:

      для неработающего населения - за счет средств бюджета в соответствии с удельным весом расходов финансирования из расчета на одного жителя;

      для работодателя - в процентах по отношению к фонду оплаты труда и относятся к расходам, вычитаемым из совокупного годового дохода юридических и физических лиц.

      Правительство Республики Казахстан устанавливает размер платежей по обязательному медицинскому страхованию, порядок и сроки их уплаты, а также размер отчислений от платежей по обязательному медицинскому страхованию, направляемых на содержание и развитие Фонда.


      Статья 14. Тарифы на медицинские услуги

      Тарифы на медицинские услуги по обязательному медицинскому страхованию являются стоимостным выражением расходов медицинской организации или лица, занимающегося частной медицинской практикой, по оказанию медицинских услуг застрахованным, определяются по соглашению между Фондом и медицинской организацией или лицом, занимающимся частной медицинской практикой, и утверждаются главами областных и Алматинской городской администраций.

      Тарифы на медицинские услуги могут пересматриваться не более 2 раз в год.

      В случае получения застрахованным медицинских услуг в медицинской организации или у лица, занимающегося частной медицинской практикой, с которыми у Фонда отсутствует договор оказания медицинских услуг, застрахованный имеет право на возмещение ему Фондом расходов, но не выше утвержденных средних тарифов на эти услуги.


      Статья 15. Прекращение договора об оказании медицинских

      услуг

      Договор об оказании медицинских услуг может быть прекращен досрочно по требованию одной из сторон, если это предусмотрено условиями договора, а также по соглашению сторон.

      О намерении досрочного прекращения договора об оказании медицинских услуг стороны обязаны уведомить друг друга не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора, если в договоре не предусмотрено иное.


      Статья 16. Рассмотрение споров, вытекающих из договоров

      при обязательном медицинском страховании

      Споры по договорам при обязательном медицинском страховании и вытекающие их них рассматриваются судом в соответствии с установленным порядком.


      Глава III. Фонд обязательного медицинского страхования

      и его средства


      Статья 17. Структура Фонда

      Фонд обязательного медицинского страхования создается Правительством Республики Казахстан и ему подотчетен.

      Фонд создает областные и Алматинское городское отделения, которые непосредственно осуществляют деятельность по заключению и исполнению договоров в системе обязательного медицинского страхования.

      Бюджет Фонда подлежит ежегодному рассмотрению и утверждению Правительством Республики Казахстан при рассмотрении республиканского бюджета.

      Контроль за целевым использованием средств Фонда, предназначенных на его содержание, осуществляет Государственный комитет финансового контроля Республики Казахстан.

      Контроль за целевым использованием средств Фонда на возмещение расходов по обязательному медицинскому страхованию осуществляют Министерство здравоохранения и Государственный комитет финансового контроля Республики Казахстан.


      Статья 18. Средства Фонда

      Средства, выплачиваемые в качестве страховых платежей по обязательному медицинскому страхованию и поступившие из других источников, использование которых не противоречит законодательству, образуют средства Фонда.

      Средства Фонда подразделяются на страховой резервный фонд, предназначенный для возмещения расходов на оказание медицинских услуг по обязательному медицинскому страхованию, и фонд собственного развития.

      Средства Фонда обязательного медицинского страхования не входят в состав бюджета и предназначены для возмещения расходов по оказанию медицинских услуг застрахованным.

      Средства фонда не подлежат изъятию в бюджет и иные государственные денежные фонды, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

      Сноска. В статью 18 внесены изменения - Законом РК от 19 июня 1997 г. N 134 Z970134_ .


      Статья 19. Размещение средств страховых резервов

      Фонд обязан разместить не менее 80 процентов средств страховых резервов на расчетном счете в банке для осуществления текущих выплат по обязательному медицинскому страхованию. Оставшаяся часть средств страховых резервов может быть размещена путем:

      а) приобретения государственных ценных бумаг;

      б) хранения в государственных банках на депозитных счетах.


      Глава IV. Заключительные положения


      Статья 20. Ответственность за нарушение законодательства об

      обязательном медицинском страховании

      Ответственность за нарушение законодательства об обязательном

      медицинском страховании наступает в соответствии с законодательством

      Республики Казахстан.

      Статья 21. Порядок вступления в силу настоящего Указа

      Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 1996 года.

      Президент

      Республики Казахстан