Аршалы ауданындағы Херсоновка селосын Қостомар ауылы деп өзгерту туралы

Ақмола облыстық мәслихатының, облыс әкімінің шешімі 2000 жылғы 15 шілдедегі N С-3-05 Ақмола облысының Әділет басқармасында 2000 жылғы 24 шілдеде N 265 тіркелді

      "Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылымы туралы"

 

Z934200_

 Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, Херсоновка ауылы 
тұрғындарының және Аршалы ауданының әкімі мен аудандық мәслихаттың 
ұсыныстарын, сондай-ақ облыстық ономастикалық комиссияның шешімін негізге 
ала отырып, облыстық мәслихат және облыс әкімі шешім етті:
   1. Аршалы ауданындағы Херсоновка селосы Қостомар ауылы деп 
өзгертілсін.
   2. Жоғарыдағы мәселені Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы 
мемлекеттік ономастикалық комиссияда қарау ұсынылсын.
   
   Сессия төрағасы 
   Облыс әкімі 
   Облыстық мәслихаттың хатшысы 
   
   


О переименовании села Херсоновка Аршалынского района в село Костомар

Решение Акмолинского областного маслихата и акима Акмолинской области от 15 июня 2000г. N С-3-05 Зарегистрировано управлением юстиции Акмолинской области 24 июля 2000 г. N 265

       В соответствии с Законом Республики Казахстан "Об

административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", на 
основании предложений жителей села Херсоновка, представления акима 
Аршалынского района и районного маслихата, решения областной 
ономастической комиссии областной маслихат и аким области решили:
   1. Переименовать село Херсоновка Аршалынского района в село 
Костомар.
   2. Внести данный вопрос на рассмотрение государственной 
ономастической комиссии при правительстве РК.
   
   Председатель сессии 
   Аким области 
   Секретарь областного маслихата