N 239 нөмірмен тіркелген "Бухгалтерлік есепке алу стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Бухгалтерлік есеп жөніндегі ұлттық комиссиясының 1996 жылғы 14 қарашадағы N 4 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2002 жылғы 30 қарашадағы N 593 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2002 жылғы 26 желтоқсанда тіркелді. Тіркеу N 2099. Күші жойылды - ҚР Қаржы министрінің 2007.06.21. N 217 бұйрығымен

       Күші жойылды - ҚР Қаржы министрінің 2007.06.21. N  217  (2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

      Бухгалтерлік есептің нормативтік базасын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келтіру мақсатында БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Бухгалтерлік есептің стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Бухгалтерлік есеп жөніндегі ұлттық комиссиясының 1996 жылғы 14 қарашадағы N 4 (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 1996 жылғы 30 желтоқсанда N 239 бұйрықпен тіркелген және "Қаржы, салық, бухгалтерлік есеп, сақтандыру жөніндегі нормативтік актілер" 1996 жылғы 23 (35) арнайы шығарылымында жарияланған)  қаулысына  мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген 13 "Шоғырландырылған қаржылық есеп беру және сабақтас серіктестіктерге бөлінген инвестицияларды есепке алу" бухгалтерлік есепке алу стандартына:
      стандарттың тақырыбында "сабақтас серіктестіктерге" деген сөз "еншілес ұйымдарға" деген сөзбен ауыстырылсын;
      стандарттың бүкіл мәтіні бойынша "сабақтас", "серіктестігінің", "серіктестік", "серіктестіктер", "серіктестіктің", "серіктестігі", "серіктестері", "серіктестікке", "серіктестіктерін", "серіктестіктерінің", "серіктестіктегі", "серіктестіктердің", "шаруашылық серіктестігіне", "шаруашылық серіктестігі", "шаруашылық серіктестіктерінен", "шаруашылық бірлестігі" деген сөздер тиісінше "еншілес", "ұйымының", "ұйым", "ұйымдар", "ұйымның", "ұйымы", "ұйымдары", "ұйымға", "ұйымдарын", "ұйымдарының", "ұйымдағы", "ұйымдардың", "ұйымына", "ұйымы", "ұйымынан", "ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын, қазақ тілінің ерекшелігіне сәйкес басқа түзетулердің мемлекеттік тілдегі мәтінге қатысы жоқ;
      қазақ тілінің ерекшелігіне сәйкес 3, 4, 6, 11,  13-тармақтардағы, 12-тармақтың бірінші абзацындағы және 14-тармақтың 1) тармақшасындағы түзетулердің мемлекеттік тілдегі мәтінге қатысы жоқ;
      16-тармақтың бірінші сөйлемінде:
      "қаржы-шаруашылық қызметінің ұқсас операциялары мен оқиғалары" деген сөздер "ұқсас операциялар мен оқиғаларды бухгалтерлік есепке алуда көрсету" деген сөздермен ауыстырылсын;
      17-тармақта "қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері" деген сөздер "шығыстар мен кірістері" деген сөздермен ауыстырылсын;
      18, 19-тармақтардағы "акционерлік қоғамдарға" деген сөздер "ұйымға" деген сөзбен ауыстырылсын.
      Көрсетілген қаулымен бекітілген 14 "Шаруашылық серіктестіктеріне тәуелді инвестициялардың есебі" бухгалтерлік есепке алу стандартына:
      стандарттың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Тәуелді ұйымға бөлінген инвестициялардың есебі";
      стандарттың бүкіл мәтіні бойынша "шаруашылық серіктестіктеріне", "шаруашылық серіктестіктері", "шаруашылық серіктестігімен", "шаруашылық серіктестіктермен", "шаруашылық серіктестіктерінің", "шаруашылық серіктестіктің", "шаруашылық серіктестігінің", "шаруашылық серіктестіктерінде", "шаруашылық серіктестігі", "серіктестік", "серіктестіктердің", "субъект", "субъектінің" деген сөздер тиісінше "ұйымдарына", "ұйымдары", "ұйымымен", "ұйымдармен", "ұйымдарының", "ұйымның", "ұйымының", "ұйымдарында", "ұйымы", "ұйым", "ұйымдардың", "ұйым", "ұйымның" деген сөздермен ауыстырылсын;
      қазақ тілінің ерекшелігіне сәйкес 2, 6-тармақтардағы түзетулердің мемлекеттік тілдегі мәтінге қатысы жоқ;
      7, 8, 18-тармақтардағы және 21-тармақтың екінші абзацындағы "қаржы-шаруашылық қызметтерінің нәтижелері" деген сөздер "кірістер мен шығыстар" деген сөздермен ауыстырылсын.
      Көрсетілген қаулымен бекітілген 15 "Бірлескен қызмет бойынша қатысу үлесінің қаржылық есепте көрсетілуі" бухгалтерлік есепке алудың стандартына:
      14-тармақта "серіктестік" деген сөз "ұйым" деген сөзбен ауыстырылсын;
      17-тармақта "Тәуелсіз шаруашылық серіктестігінде" деген сөздер "Тәуелді ұйымға" деген сөздермен ауыстырылсын.
      2. Бухгалтерлік есеп және аудит әдіснамасы департаменті белгіленген тәртіппен осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қаржы бірінші вице-министрі Б.Б.Жәмішевке жүктелсін.
      4. Осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
           Қаржы министрі

О внесении изменений и дополнения в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по бухгалтерскому учету от 14 ноября 1996 года N 4 "Об утверждении стандартов бухгалтерского учета", зарегистрированное за N 239

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2002 года N 593. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 декабря 2002 года N 2099. Утратил силу - приказом Министра финансов РК от 21 июня 2007 г. N 217 (вводится в действие с 1 января 2008 года)

       Сноска.   Приказ Министра финансов РК от 30 ноября 2002 года N 593 утратил силу приказом Министра финансов РК от 21 июня 2007 г. N  217  (вводится в действие с 1 января 2008 года)

      

      В целях приведения нормативной базы бухгалтерского учета в соответствие с законодательством Республики Казахстан, приказываю:

      1. Внести в  постановление  Национальной комиссии Республики Казахстан по бухгалтерскому учету от 14 ноября 1996 года N 4 "Об утверждении стандартов бухгалтерского учета" (зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 декабря 1996 года N 239 и официально опубликованное в специальном выпуске 23 (35) в 1996 году "Нормативные акты по финансам, налогам, бухгалтерскому учету, страхованию" следующие изменения и дополнение:
      в стандарт бухгалтерского учета 13 "Консолидированная финансовая отчетность и учет инвестиций в дочерние товарищества", утвержденный указанным постановлением:
      в заголовке стандарта слово "товарищества" заменить словом "организации";
      по всему тексту стандарта слова "товариществ", "товарищества", "товарищество", "товариществам", "товариществами", "основного хозяйственного товарищества", "основное хозяйственное товарищество", "основным товариществом", "основного товарищества", "основное товарищество", "основному товариществу", "основным", "хозяйственные товарищества", "дочернее хозяйственное товарищество", "дочернего товарищества", "в дочернее товарищество", "дочернее товарищество", "дочерним товариществом", "дочерним", "его", "которое", "должно" заменить соответственно словами "организаций", "организации", "организация", "организациям", "организациями", "основной организации", "основная организация", "основной организацией", "основной организации", "основная организация", "основной", "организации", "дочерняя организация", "дочерней организации", "в дочернюю организацию", "дочерняя организация", "дочерней организацией", "дочерней", "ее", "которая", "должна";
      в пункте 3 слова "другого (основного)" заменить словами "другой (основной)";
      в пункте 4 слова "имеющее одно" заменить словами "имеющая одну";
      в пункте 6 слово "одного" заменить словом "одной";
      в пункте 11 слово "другого" заменить словом "другой";
      в абзаце первом пункта 12 слово "представляющее" заменить словом "представляющая";
      в пункте 13 слова "приобретено", "ним" заменить соответственно словами "приобретена", "ней";
      в подпункте 1) пункта 14:
      слова "каждое дочернее", "каждого дочернего" заменить соответственно словами "каждую дочернюю", "каждой дочерней";
      в первом предложении пункта 16:
      после слов "учетной политики для" дополнить словами "отражения в бухгалтерском учете";
      слова "финансово-хозяйственной деятельности" исключить;
      в пункте 17 слова "результатах финансово-хозяйственной деятельности" заменить словами "доходах и расходах";
      в пункте 18 слова "зависимым", "зависимые акционерные общества", "в это товарищество" заменить соответственно словами "зависимой", "зависимую организацию", "в эту организацию";
      в пункте 19 слова "зависимые акционерные общества" заменить словами "зависимую организацию".
      В стандарт бухгалтерского учета 14 "Учет инвестиций в зависимое хозяйственное товарищество", утвержденный указанным постановлением:
      заголовок стандарта изложить в следующей редакции:
      "Учет инвестиций в зависимую организацию";
      по всему тексту стандарта слова "в зависимое хозяйственное товарищество", "зависимое хозяйственное товарищество", "зависимого хозяйственного товарищества", "дочернее хозяйственное товарищество", "дочерним хозяйственным товариществом", "хозяйственных товариществ", "товарищество", "товарищества", "его", "инвестируемого субъекта", "которое" заменить соответственно словами "в зависимую организацию", "зависимая организация", "зависимой организации", "дочерняя организация", "дочерней организацией", "организаций", "организация", "организации", "ее", "инвестируемой организации", "которая";
      в пункте 2 слово "он" заменить словом "она";
      в пункте 6 слова "другого (основного)" заменить словами "другой (основной)";
      в пунктах 7, 8, 18 и в абзаце втором пункта 21 слова "результатах финансово-хозяйственной деятельности" заменить словами "доходах и расходах".
      В стандарт бухгалтерского учета 15 "Отражение в финансовой отчетности доли участия по совместной деятельности", утвержденный указанным постановлением:
      в пункте 14 слово "предприятия" заменить словом "организации";
      в пункте 17 слова "зависимое хозяйственное товарищество" заменить словами "зависимую организацию".

      2. Департаменту методологии бухгалтерского учета и аудита в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию данного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого вице-Министра финансов Жамишева Б.Б.

      4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

       Министр