"Тағам өнiмдерiнiң қауiпсiздiгi мен құндылығына қойылатын гигиеналық талаптар" санитарлық ережелері мен нормаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2003 жылғы 11 маусымдағы N 447 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2003 жылғы 15 шілдеде тіркелді. Тіркеу N 2403. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2010 жылғы 6 тамыздағы № 611 Бұйрығымен.

      Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2010.08.06 № 611 (ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      "Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабына сәйкес Бұйырамын:
      1. Қоса берiлiп отырған "Тағам өнiмдерiнiң қауiпсiздiгi мен құндылығына қойылатын гигиеналық талаптар" санитарлық ережелерi мен нормалары бекiтiлсiн.
      2. Осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өтiп, ресми түрде жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Министр

Қазақстан Республикасының    
Денсаулық сақтау министрiнің   
2003 жылғы 11 маусымдағы    
N 447 "Тағам өнiмдерінің    
қауiпсiздiгi мен құндылығына  
қойылатын гигиеналық талаптар 
туралы" санитарлық ережелерi  
мен нормаларын бекiту туралы" 
бұйрығымен бекiтiлген      

  Тағам өнiмдерiнiң қауiпсiздiгi мен
құндылығына қойылатын гигиеналық талаптар
2003 жылғы 11 маусымдағы N 4.01.071.03
Санитарлық ережелер және нормалар

  1. Жалпы ережелер

      1. "Тағам өнiмдерiнің қауiпсiздiгi мен құндылығына қойылатын гигиеналық талаптар" туралы санитарлық ережелер мен нормалардың талаптары (бұдан әрi - санитарлық ережелер) азық-түлiктiк шикi заттар мен тағам өнiмдерiнiң барлық түрлерiне таралады және адамдарға арналған тағам өнiмдерiнiң қауiпсiздiгi мен тағамдық құндылығының гигиеналық нормативiн анықтайды.

      2. Санитарлық ережелер тағам өнiмдерiн шығарумен, шет елдерден әкелумен және сатумен шұғылданатын жеке және заңды тұлғаларға арналған.

      3. Осы санитарлық ережелер мен нормалардың орындалу жауапкершiлiгi азық-түлiктiк шикiзаттар мен тағам өнiмдерiн шығаратын және сататын ұйымдардың басшыларына жүктеледi.

      4. Осы санитарлық ережелер тағам өнiмдерiне жасау және өнiмнiң жаңа түрлерiн өңдеуге қою кезеңiнде, оны қайта жасау, өңдеу, сақтау, тасымалдау, сатып алу, елге алып келу және сату кезiнде оларға қойылатын талаптардан тұрады.

      5. Тағам өнiмдерiмен жанасатын материалдар мен бұйымдарға қойылатын гигиеналық талаптар арнайы санитарлық ережелер және нормалармен анықталады.

      6. Осы санитарлық ережелерде мынандай терминдер мен анықтамалар қолданылды:
 

      1) тағам өнiмдерiнiң қауiпсiздiгi - тағам өнiмдерiн әдеттегiдей жағдайда пайдаланғанда оның қазiргi және болашақ ұрпақтардың денсаулығына зиянсыз және қауiпсiз екендiгi дәлелденген жағдай;
 

      2) өнiмнiң тағамдық құндылығы - адамның физиологиялық қажеттiлiктерiн қанағаттандыратын керектi заттар мен қуат беретiн тағам өнiмдерінің жиынтығы;
 

      3) биологиялық белсендi қоспалар - тағаммен бiрге пайдалануға немесе тағам өнiмдерiнің құрамына енгiзiлуге арналған табиғи биологиялық белсендi заттар (табиғимен бiрдей);
 

      4) генетикалық жолмен өзгертiлген тағам көздерi (ГЖӨК) - адамдар табиғи немесе өңделген түрде пайдаланатын генетикалық жолмен өзгертiлген организмдерден алынған тағам өнiмдерi (немесе олардың құрамы);
 

      5) генетикалық тұрғыдан өзгертiлген организмдер - табиғи организмдерден өзгеше, тек генетикалық инженерияның әдiстерiн қолдана отырып алынған және құрамында тектi-инженериялық материалдар (тектер, олардың бөлiктерi немесе тегi араласқан) бар, тұқым қуалайтын генетикалық материалдарды қайта шығара алатын немесе оны бере алатын клеткадан тұрмайтын, бiр клеткалық немесе көп клеткалы түзiндiлер, организмдер немесе бiрнеше организмдер;
 

      6) тағам өнiмдерiнiң сапасы - тағам өнiмдерiнiң тұтынушылық қасиеттерiн анықтайтын сипаттамаларының жиынтығы;
 

      7) контаминанттар - тағам өнiмдерiне түскенде, оларды адам денсаулығына қауiптi және қолдануға жарамсыз ететiн басқа тектi биологиялық және химиялық заттар;
 

      8) микроорганизмдер - көзге көрiнбейтiн орагнизмдердiң тобы;
 

      9) тағамды бүлдiрушi микроорганизмдер - тағам өнiмдерiн сақтағанда сезiм мүшелерi арқылы анықталатын қасиеттерiн бұзатын микроорганизмдер;
 

      10) патогендi микроорганизмдер - адамдар мен жануарларда және өсiмдiктерде аурулар тудыра алатын микроорганизмдер;
 

      11) тағамдық өнiмдер - адамдардың табиғи түрде немесе өңделген күйде тағам ретiнде пайдаланатын өнiмдер;
 

      12) балалар тағамына арналған өнiмдер - балалар ағзасының ерекшелiктерiн ескере отырып дайындалған арнайы тағамдық өнiмдер;
 

      13) емдәмдiк тағамға арналған өнiмдер - емдеуге және аурудың алдын алуға арналған арнайы тағамдық өнiмдер;
 

      14) азық-түлiк шикi заттары-тағамдық өнiмдердi дайындауға керектi өсiмдiктерден, жануарлардан, микробиологиялық жолмен, минералдардан алынған өнiмдер;
 

      15) тағамдық қоспалар - тағамдық өнiмдердi дайындау барысында оларға керектi қасиет беру немесе сапасын сақтау үшiн қосатын табиғи немесе жасанды заттар немесе солардың қоспасы;
 

      16) пробиотикалық өнiмдер - тiрi пробиотикалық микроорганизмдер мен пребиотиктердi қосу арқылы дайындалған тағам өнiмдерi;
 

      17) пробиотикалық микроорганизмдер - адамның асқорыту жолындағы микрофлор олардың биологиялық белсендiлiгiн, қалыпты құрамын сақтап, қалыпты iшек микробиоценозын қорғау тобына жататын және табиғи симбиотикалық түржиынын беретiн ауру және уландырғыш қасиетi жоқ тiрi микроорганизмдер (Bifidobacterium, Lactobacillus, Lactococcus, Propionibacterium және басқалары);
 

      18) пребиотиктер - iшектiң қорғаушы микрофлорасының биологиялық белсендiлiгiн немесе солардың өсуiне арнайы жағдай тудыратын тағамдық заттар;
 

      19) тазалықты көрсететiн микроорганизмдер - нәжiстiк заттармен ластануын және тағамдық өнiмдерде жұқпалы аурулардың қоздырғыштары бар екенiн көрсететiн индикатор ретiнде қолданатын микроорганизмдер;
 

      20) техникалық кесiм - стандартқа болмаса басқадай ережелерге сүйене отырып жасалған, талаптары мiндеттi түрде орындалатын нормативтi құжат. Бұл құжатта өнiмдердің терминдеріне, атауына, орамына және зат белгiлерiне қойылатын талаптар көрсетiлуi керек;
 

      21) жағдайға байланысты патогендi болатын микрорганизмдер - адам мен жануарлардың қалыпты өмip сүру кезінде жұқпалы ауруды тудырмайтын, бiрақ жағдай туғанда ауру тудыратын қасиетке ие болатын микроорганизмдер;
 

      22) тағамдық өнiмдердiң сапасы мен қауiпсiздiгiн растайтын куәлiк - өндiрушi (жабдықтаушы) тарапынан әрбiр өндiрген тағамының сапасы мен қауiпсiздiгi нормативтi және техникалық құжаттардың талабына сай екенiн куәландыратын құжат;
 

      23) тағам өнiмдерiн утилизациялау - тағам өнiмдерiн жарамсыз нормативтiк құжаттардың талаптарына жауап бермейтiн және адам өмiрi мен денсаулығына, қоршаған ортаға қауiп келтiретiн заттардың қатарына қосу әрекетi және оларды жою;
 

      24) нормативтiк құжаттар - стандарттар, санитарлық, малдәрiгерлiк-санитарлық және фитосанитарлық ережелер мен нормалар және тамақ өнiмдерi мен материалдардың, бұйымдардың сапасы мен қауiпсiздiгiне, олардың сапасы мен қауiпсiздiгiн бақылауға, оларды дайындап шығару жағдайларына, сақтауға, тасымалдауға, сатылуға және пайдалануға, сапасыз қауiптi тамақ өнiмдерiн, материалдар мен бұйымдарды утилизациялауға не жоюға талаптар қоятын басқа да нормативтiк құқықтық актiлер.

      7. Осы санитарлық ережелерде кездесетiн қысқартылған сөздер:
      1) граммда микроорганиздердiң қалыптасатын бiрлiктерінің тiзбесi - ҚТБ/г;
      2) iшек таяқшаларына жататын бактериялардың тобы - IТЖБТ;
      3) мезофилді аэробты және факультативтi-анаэробты микроорганизмдердiң саны - МАФАнМС;
      4) Staphilococcus aureus (патогендi стафилококк) - S.aureus;
      5) Bacillus cereus (споралық балауыз түрiндегi таяқша) - B.cereus;
      6) Esherichia coli (iшек таяқшасы) - E.coli;
      7) Listeria (листерия) - L.monocytogenes;
      8) Vibrio parahaemolyticus (вибрио түрiндегi микроорганизм) - V.parahaemolyticus
      9) литрге грамм - г/л;
      10) литрге миллиграмм - мг/л;
      11) литрге микрограмм - мк г/л;
      12) литрге килокаллорий - ккал/л;
      13) майдағы қышқылдық санды реттейтiн калийдiң гидрототығының формуласы (миллиграмда КОН) - КОН;
      14) өлшем бiрлiгi - моль;
      15) килограмға миллимоль - ммоль/кг;
      16) литрге милли эквивалент- м экв/л;
      17) единица измерения осмоляльности - соотношение общего содержания белков и минеральных веществ - мОсм/кг;
      18) өлшем бiрлiксiз сутегi көрсеткiшi - рН;
      19) ультра жоғары температуралық өңдеу (110 С секунд үлесiне) - УЖТ;
      20) E витаминнiң полисiңірiлмеген май қышқылдарының қатыстығының көрiнiсi - Е/ПСМҚ;
      21) нитрозометиламин - НДМА;
      22) нитрозодиэтиламин - НДЭА;
      23) пестицид 1,1-ди(4-хлорфенил 2,2,2-трихлорэтан) - ДДТ;
      24) гербецид (2,4 - Д-дихлорфеноксисiркесулық қышқыл) - 2,4-Д-қышқыл;
      25) микотоксин- T-2 токсин, халықаралық классификация бойынша қабылданған;
      26) килограмға беккерель (радионуклеидтердiң белсендiлiгiнiң мәнi) Бк/кг;
      27) дезоксирибонуклеиндiк қышқыл - ДНҚ.

      8. Тағам өнiмдерінiң құрамындағы химиялық, радиобелсендi, биологиялық заттар және олардың қосындылары адамның денсаулығына қауiптi микроорганизмдер мен басқа биологиялық организмдер рұқсат етiлген деңгейде болып, қойылатын талаптарға сай болуы керек.

      9. Тағам өнiмдерiнiң қауiпсiздiк көрсеткiшi олардың құрамындағы уытты химиялық элементтер, пестицидтер, микроуыттар, өнiм құрамына енетiн заттар және радионуклеидтер мен микроорганизмдер осы санитарлық ережелерге 1, 5, 6, 8 қосымшаларына сай, ал тағамдық құндылығы 2, 3, 4 қосымшаларына сай гигиеналық нормативтермен анықталады.

      10. Тағам өнiмдердiң сонымен бiрге, құрамы аралас тағамға қосылатын биологиялық белсендi қоспалардың қауіпсiздiк және тағамдық құндылығының көрсеткiштерiн анықтау шикi заттардың негiзгi түрлерiнiң салмақтық үлесiне және де нормаланатын контаминанттардың рұқсат етілген деңгейiне байланысты жүргізілуi керек.

      11. Құрғақ, қанықтырылған немесе ерiтiлген тағам өнiмдерiнiң қауiпсiздiк көрсеткiштерiн анықтау алғашқы және соңғы өнiмдердегi құрғақ заттардың ара қатысын есептеу арқылы жүргiзілуi керек.

      12. Тағамдық өнiмдердiң микробиологиялық көрсеткiштерi бойынша анықталған гигиеналық нормативтер мынандай топтағы микроорганизмдердi анықтауға мүмкiндiк бередi:
      1) мезофильдi аэробтар мен факультативтi анаэробты микроорганизмдердiң санын (МАФАнМС), iшек таяқшаларына жататын бактериялардың тобын (ITЖБT). Enterobacteriaceae тобының бактерияларын және энтерококктарды;
      2) жағдайға байланысты патогендi болатын микрофлораларды: E.coli, S. aureus Proteus тегiне жататындар мен В. cereus және сульфид түзетiн клостридилердi;
      3) мынандай микроорганизмдердi: шигеллаларды, энтеропатогендi iшек таяқшаларын, оның iшiнде сальмонелларды, Listeria monocytogenes Yersenia тобындағы бактерияларды;
      4) тағамды бүлдiрушi организмдер: ашытқылар, күйелер, сүт қышқылды микроорганизмдер;
      5) ашытуға қажеттi микрофлоралар мен пробиотикалық микроорганизмдердi: сүт қышқылды микроорганизмдердi, пропионқышқылды микроорганизмдердi, ашытқылар, бифидобактериаларды, ацидофилді бактерияларды және басқаларды (азық-түлiктердегi биотехнологиялық микрофлордың нормаланатын деңгейi және пробиотикалық өнiмдердегi).

      13. Осы санитарлық ережелердiң талаптарына сай емес тағам өнiмдерiн дайындауға, тасымалдауға, тағам дайындау үшiн қолдануға болмайды.

      14. Сумен және тамақ өнiмдерiмен араласатын жаңа тағамдық қоспалар және биологиялық белсендi қоспалардың, бояғыштар, бұйымдар мен материалдар, генетикалық жолмен өзгертiлген тағам көздерiнің өндiрiлуiне және Қазақстан Республикасының аумағына алғаш рет әкелiнген оларды сатуға рұқсат, халықтың салауаттылығы саласындағы уәкiлеттi органмен белгiленген тәртiп бойынша мемлекеттiк тiркеуден өткеннен кейiн берiледi.

      15. Жаңадан өндiрiлген немесе сырттан алғаш рет әкелiнген тағам өнiмдерiне санитарлық ережелерде қауiпсiздiк талаптары көрсетiлмесе, оларға санитарлық-эпидемиологиялық сараптама жүргiзгенде төмендегiдей көрсеткiштерге қарап талаптар қойылады:
      1) тағамдық өнiмдердiң жаңа түрiн әзiрлейтiндер анықтаған техникалық жағдайға немесе техникалық шекке байланысты қойылған көрсеткіштерге;
      2) құрамы және қасиетi жағынан осыған ұқсас заттарға жасалған немесе өнiмдi шығаратын елдегi санитарлық нормативтерге;
      3) халықаралық ұйымдар ұсынған көрсеткiштерге.

      16. Өсiмдiктерден алынатын азық-түлiк шикi заттарына нормативтi құжат дайындағанда онда оларды өсiрерде қолданған пестицидтер туралы, олар сақталған үй-жайларды, қапталатын заттарды зарарсыздандырғаны, азық-түлiк қорларын зиянкестерден сақтау туралы мәлiметтер; жан жануарлардан алынатын азық-түлiк шикi заттарына нормативтi құжат дайындағанда жан-жануарлардың экто паразиттерiне немесе ауруларына қарсы жүргiзілген ем туралы, жануарлар тұратын үй жайларда немесе балық шаруашылығына байланысты су айдындары мен тоғандарда зарарсыздандыру шаралары жүргiзiлгендiгi туралы мәлiметтер нормативтi құжаттарда көрсетiлуi тиiс.

      17. Өсiмдiктерден және жан-жануарлардан алынатын азық-түлiк шикi заттарын оларға деген iлеспе құжатта пестицидтердi қолданған қолданбағандылығы туралы мәлiмет болмаса сырттан әкелуге болмаса сатуға жiберуге болмайды.

      18. Өндiрiлген сәттен бастап сатылғанға дейінгi аралықта тағам өнiмдерi олардың сапасы мен қауiпсiздiгiн сақтайтындай етiп қапталуы керек.

      19. Тағам өнiмдерiнiң жекелеген түрлерiнің (балалар тағамы, емдәмдiк және арнайы тамақтандыратын, биологиялық белсендi қосымша тағамдық қоспалар және негiзi генетикалық тұрғыдан өзгертiлген (НГТӨ) жасалған тағамдық өнiмдердің нормативтi құжаттарында және қаптамасында мынандай жағдайлар көрсетiлуi керек:
      1) қолдану аумағы (балалар тағамы, емдәмдiк және арнайы тамақтандыратын, биологиялық белсендi қосымша тағамдық қоспалар);
      2) Тағам өнiмдерiнiң құрамына кiретiн ингредиенттердің атауы (тағамдық қоспалар, микробтардың культуралары, тағамдық өнiмдердi байытуға арналған ашытқылар мен заттар); тағам өнiмдерiне қосылған биологиялық белсендi қоспаларды, байытылған өнiмдер үшiн оның тәулiктiк қажеттiлігi анықталған жағдайда осы өнiм арқылы алынатын пайызын осы санитарлық ережелерге 11 қосымша көрсету керек;
      3) пайдаланылу, қолданылуы туралы ұсыныстар керек болған жағдайда оларды пайдалануға болмайтын қарсы көрсеткiштер анықталады;
      4) тағамға қосылатын биологиялық белсендi қоспалар үшiн мiндеттi түрде "Дәрi емес" деген мәлiмет болуы керек;
      5) НГТӨ-ден дайындалған тағам өнiмдерi үшiн мынадай мәлiметтер болуы керек: "генетикалық тұрғыдан өзгертiлген өнiм" немесе "негiзi генетикалық тұрғыдан өзгертiлiп алынған өнiм" немесе "өнiмнiң құрамында негiзi генетикалық тұрғыдан өзгертiлген заттар бар" (тағамдық өнiмдер үшiн ГТӨ заттарының мөлшерi 5%-дан аспауы керек);
      6) мемлекеттiк тiркеуден өткендiгi туралы мәлiмет болуы керек.

      20. Егер өнiмнiң тағамдық құндылығы соған ұқсас табиғи өнiмдерге толық сәйкес болса, ГТӨ-ден алынған, құрамында дезоксирибонуклейн (ДНК) қышқылы және белок жоқ деген тағам өнiмдерiне қосымша зат белгiсi жасалмайды.

      21. Мал шаруашылығынан алынатын азық-түлiк шикi заттарын өндiргенде олардың азығына санитарлық-эпидемиологиялық сараптамадан өтпеген малдарды тездете өсiретiн жем-шөп қоспаларын, дәрi-дәрмектердi, (мұның iшiнде жануарларды, құстарды эктопаразиттерден тазартатын, оларды ұстауға арналған үй-жайларды тазалауға қолданатын) пестицидтердi қолдануға болмайды. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптамадан өтпеген және белгiленген тәртiп бойынша мемлекеттiк тiркеуден өтпеген құрамында малдарды тездете өсiретiн жем-шөп қоспалар, дәрi-дәрмектер, пестицидтер, агрохимикаттарды белгiленген тәртiпте Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге, өндiруге, айналымға жiберуге тыйым салынады. Оларды өңдеу арқылы басқа мақсатта қолдану және жою белгiленген тәртiп бойынша және осы санитарлық ережелерге 9 қосымшаға сәйкес жүргiзiледi.

      22. Тағам өнiмдерiнiң қауіпсiздiгi мен тағамдық құндылығына қойылатын талаптарға сай екендiгiне өндiрiстiк бақылау қойылып, санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау және бақылау жүргiзiледi.

      23. Тағам өнiмдерiмен өндiрумен және айналымға жiберумен шұғылданатын жеке және заңды тұлғалар тағам өнiмдерiнiң қауiпсiздiгi мен тағамдық құндылығына қойылатын талаптарға және осы санитарлық ережеге сай өндiрiстiк бақылау, зертханалық тексерiстер мен сынақтар жүргiзедi.

      24. Тағам өнiмдерiнiң қауiпсiздiгi мен тағамдық құндылығының көрсеткiштерiне зертханалық тексерiстер мен сынақтар жүргiзу үшiн өлшем және өлшем қателігінiң сипаттамасының бiрегейлiгiн қамтамасыз етудің өнiм үлгiлерiне сынама жүргiзгенде пайдаланылатын тәсiлдердің және олардың параметрлерiне бақылау тиiстi талаптарға сай метрологиялық аттестациядан өткен әдiстемелер, сонымен бiрге талаптарда көрсетiлген және белгiленген тәртiп бойынша бекiтiлген әдiстемелер пайдаланылуы керек.

      25. Нормативтi құжаттар және қауiпсiздiктiң микробиологиялық көрсеткiштерi мен өсу қасиеттерiн бақылауға арналған қоректi орталардың техникалық регламенттерi белгiленген тәртiпте санитарлық-эпидемиологиялық сараптаудан өтуi керек.

      26. Қауiпсiздiк көрсеткiштерiне жүргiзiлген тексерiстердің бiрiнен болса да қанағаттандырмайтын қорытынды алған жағдайда сол партиядан екi есе көлемде таңдап алынған затқа қайта тексерiс жүргiзiледi. Қайта жүргiзiлген тексерiстiң қорытындысы барлық партияға таралады.

      27. Тағам өнiмдерiнде биологиялық белсендi заттар мен тағамдық қоспаларды осы санитарлық ережелерге 5, 7 қосымшаларға сәйкес пайдалануға болады.
      Осы санитарлық ережелерге 7 қосымшада көрсетiлмеген құрамында тағамдық қоспалары бар тағам өнiмдердi Қазақстан Республикасы аумағына әкелуге, дайындауға, пайдалануға және сатуға болмайды. Тағамдық қоспаларды қолдану мен олардың тағам өнiмдерінің құрамындағы рұқсат етiлген деңгейi тағам өнiмдерiн қолдану жөнiндегi санитарлық ережелерде белгiленген.

      28. Цезий-137 және стронций-90 бойынша тағам өнiмдерiнің радиациялық қауіпсiздiгi осы санитарлық ережемен бекiтiлген радионуклидтердің меншiктi белсендiлiгiнiң рұқсат етiлген деңгейi арқылы анықталады. Тағам өнiмдерiнің радиациялық қауiпсiздiк критерилерiне сәйкестiгiн анықтау үшiн сынамадағы цезий-137 және стронций-90 меншiктi белсендiгiн өлшеудің қорытындысына қарай мәнi есептелетiн В - сәйкестiк көрсеткiшi пайдаланылады: В=(А/Н) 90 Sr + (А/Н) 137 Cs мұнда А - сол өнiмдегi (Бк/кг) 90 Sr мен  137 Cs меншiктi белсенділіктің өлшенген мәнi - осы санитарлық ережелерге 10 қосымша.
      Басқа радионуклидтермен ластанған тағам өнiмдерiнiң радиациялық қауiпсiздiгi Радиациялық қауіпсiздiк нормалары (НРБ-99) арқылы анықталады.

      29. Балаларға арналған тағам өнiмдерiнің негiзгi түрлерiн сипаттайтын көрсеткiштер осы санитарлық ережелерге 12 қосымшада көрсетiлген.

"Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі    
мен тағамдық құндылығына қойылатын  
гигиеналық талаптар" туралы     
санитарлық ережелер мен нормаларға  
1 қосымша              

Тағам өнімдері қауіпсіздігінің гигиеналық талаптары 1. Ет және ет өнімдері; құс, жұмыртқа және олардың
өңделген өнімдері

__________________________________________________________________
   Өнімнің  |  Көрсеткіштері  |Мг/кг аспайтын|     Ескертулер
   түрлері  |                 |рұқсат етілген|
            |                 |   деңгей     |
__________________________________________________________________
1. Ет,       Уытты элементтер:
жартылай     Қорғасын                0,5
дайындал.    Күшән                   0,1
ғандар,      Кадмий                  0,05
буға         Сынап                   0,03
пісіріліген, Антибиотиктер*                   Жабайы жануарлардың
салқында.                                     етінен басқалары
тылған,      Левомицетин            рұқсат           <0,01
мұздатылған                        етілмейді
(сойылған,   тетрациклинді топ      рұқсат       <0,01 г/бірлік
кәсіптік                           етілмейді
және жабайы  Гризин                 рұқсат        <0,5 г/бірлік
жануарлардың                       етілмейді
барлық       Бацитрацин             рұқсат       <0,02 г/бірлік
түрлері)                           етілмейді
             Пестицидтер**:
             Гексахлорциклогексан      0,1
             (a, b, y-изомерлері)
             ДЦТ және оның             0,1
             қалдықтары
             Радионуклидтер Бк/кг:
                                       160    сойылған, кәсіптік
                                              жануарлардың сүйексіз
                                              еті
             цезий-137
                                       320    бұғы еті және жабайы
                                              жануарлардың сүйексіз
                                              еті
                                       160    жануарлардың барлық
                                              түрлерінің сүйегі
             _______________________________________________________
                                        50    Үй және кәсіптік
                                              жануарлардың сүйексіз
                                              еті
             стронций-90               100    бұғы еті және жабайы
                                              жануарлардың сүйексіз
                                              еті
                                       200    жануарлардың барлық
                                              түрінің

Сиыр еті     Паразитологиялық:      Рұқсат    көлемі 40 см
             Тірі күйіндегі іш     етілмейді  кесіндісінде
             құрттың балаң
             құрты, өгіз 
             құртының фині

Шошқа еті    Трихинелланың          Рұқсат    көлемі 40 см
             балаңқұрты, шошқа     етілмейді  кесіндісінде
             спақұртының финні
___________________________________________________________________

Микробиологиялық көрсеткіштер:

___________________________________________________________________
Өнімнің түрлері |МАФАнМС,|өнімнің 1 г |КТБ/г |КТБ/г|  Ескертулер
                 |  КТБ/г |(см 3 ) рұқсат|аспай.|ас.  |
                 |аспасын |  етілмейді |тын   |пай. |
                 |        |____________|ашыт. |тын  |
                 |        |ІТЖБТ |Пато.|қылар |зең. |
                 |        |(коли |генді|      |дер  |
                 |        |форм. |с.і. |      |     |
                 |        |дар)  |саль.|      |     |
                 |        |      |моне.|      |     |
                 |        |      |лла. |      |     |
                 |        |      |лар  |      |     |
___________________________________________________________________
Сойылатын жануарлардың барлық түрлерінің еті:        Терең қабаттан
                                                     сынама алу
1) жаңа сойылған     10      1,0    25     -     -   25 г етте L.
ұшадағы, жартылай                                    monocytogenes
ұшадағы, төрт                                        болуына рұқсат
бөлігі, шабылған                                     етілмейді
2) салқындатылған   1х10 3     0,1    25     -     -   Жоғарғыдай
және мұздатылған
ұшадағы, жартылай
ұшадағы, төрт
бөлігі
__________________________________________________________________
Сойылған малдардың мұздатылған еті:
1) ұшадағы,         1х10 4     0,01   25     -     -   Жоғарғыдай
жартылай ұшадағы,
төрт бөлігі,
шабылған
2) сүйекті,         5х10 5     0,001  25     -     -   Жоғарғыдай
сүйексіз, шандырлы
еттен жасалған
блоктар
3) сойылған         5х10 6    0,0001  25     -     -   жоғарғыдай,
жануарлардың етін                                    беті фламсыз
сүйектен                                             жерден сынама
ажыратқаннан                                         дайындау
кейінгі
__________________________________________________________________
Сүйексіз еттен жасалған дайындалғандар (салқындатылып, мұздатылған)
сонымен бірге тұздықталған:
1) ірі кесектілер   5х10 5     0,001  25     -     -   25 г етте L.
                                                     monocytogenes
                                                     болуын рұқсат
                                                     етілмейді
2) майда кесектілер 1х10 6     0,001  25     -     -   Жоғарғыдай
__________________________________________________________________
Еттен жасалған жартылай дайындалған өнімдер (салқындатылып, мұздатылған):
1) пішіні бар,      5х10 6    0,0001  25     -   500*  25 г етте L.
с.і. ұнға                                            monocytogenes
аунатылған                                           болуына рұқсат
                                                     етілмейді
                                                     *сақталу
                                                     мерзімі 1 айдан
                                                     аспайтын ұнға
                                                     аунатылған
                                                     жартылай
2) сыртынан қамыр   2х10 6     0,001  25     -   500*  жоғарғыдай
оралған жартылай
дайындалғандар,
турамаланған
(голубцы, кәділер)
3) сиыр, шошқа,     5х10 6    0,0001  25     -     -   25 г етте L.
басқа сойылған                                       monocytogenes
малдардың етінен                                     болуына рұқсат
жасалған турама                                      етілмейді
4) етті-сүйекті     5х10 6    0,0001  25     -     -   25 г етте L.
жартылай дайындал.                                   monocytogenes
ғандар (ірі кесекті,                                 рұқсат
үлесті, майда                                        етілмейді
кесекті)
5) жылқы етінен     5х10 5    0,001   25     -    100  25 г етте L.
жасалған ұлттық                                      monocytogenes
ет өнімдері                                          рұқсат
                                                     етілмейді
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
  Өнімнің түрлері |   Көрсеткіштер  | Мг/кг аспайтын | Ескертулер
                  |                 |рұқсат етілген  |
                  |                 |     деңгей     |
__________________________________________________________________
2. Сойылған        Уытты элементтер:
жануарлардың       Қорғасын                0,6
салқындатылған,                            1,0        бүйректер
мұздатылған        Күшән                   1,0
ішек-қарындары     Кадмий                  0,3
(бауыр, бүйрек,                            1,0        бүйректер
тіл, ми, жүрек),   Сынап                   0,1
шошқа терісі,                              0,2        бүйректер
тағамдық қан және  Антибиотиктер,      1 бап бойынша
оның өңделген      Пестицидтер және
өнімдері           радионуклидтер
__________________________________________________________________

Микробиологиялық көрсеткіштер

___________________________________________________________________
Өнімнің түрлері | КТБ/г, | өнімнің 1 грамында|КТБ/г | Ескертулер
                 |аспайтын|    р. етілмейді   |аспай.|
                 |МАФАнМС |___________________|тын   |
                 |        |ІТЖБТ |Суль.|Пато. |зең.  |
                 |        |(коли |фитті|генді |дер   |
                 |        |форм. |қай. |с.і.  |      |
                 |        |дар)  |натын|моне. |      |
                 |        |      |клос.|лла.  |      |
                 |        |      |три. |лар   |      |
                 |        |      |дия. |      |      |
                 |        |      |лар  |      |      |
___________________________________________________________________
Сойылған жануар.     -       -      -     25      -   мұздатылған
лардың блокта                                         блок сынама
салқындатылған,                                       дайындау, 25
мұздатылған                                           г етте L.
ішек-қарындары                                        monocytogenes
шошқа терісі                                          болуына рұқсат
                                                      етілмейді
тағамдық қан        5х10 5     0,1   1,0    25*     -   1 г S.aureus
                                                      болуы рұқсат
                                                      етілмейді;
                                                      * 10 г-ғы ББҚ
                                                      үшін рұқсат
                                                      етілмейді
___________________________________________________________________
Қанның өңделген
1) тағамдық        2,5х10 4    0,1   1,0    25*     -   1 г-ғы S.
альбумин                                              aureus рұқсат
                                                      етілмейді;
                                                      * 10 г-ғы ББҚ
                                                      үшін рұқсат
                                                      етілмейді
2) қан             5х10 4      0,1   1,0    25*     -   * 10 г-ғы ББҚ
плазмасының                                           үшін рұқсат
құрғақ                                                етілмейді
қанықпалары
___________________________________________________________________

__________________________________________________________________
  Өнімнің түрлері |   Көрсеткіштер  | мг/кг аспайтын | Ескертулер
                  |                 |рұқсат етілген  |
                  |                 |   деңгейлер    |
__________________________________________________________________
         1        |         2       |        3       |      4
__________________________________________________________________
3. Сиыр, шошқа,    "Май шикі заттары мен май өнімдері" бөлімінің
қой және басқа да  64 бабын қара
сойылатын
малдардың шикі
майлары
(салқындатылған,
мұздатылған),
шошқаның қыртыс
майы және одан
жасалған өнім

4. Шұжық           Уытты элементтер:
өнімдері***,       Қорғасын                 0,5
сойылатын          Күшән                    0,1
жануарлардың       Кадмий                   0,05
барлық түрінен     Сынап                    0,03
жасалған ет        бенз(а)пирен             0,001    ысталған
өнімдері, еттен                                      өнімдер үшін
жасалған аспаздық  Антибиотиктер,     1 бап бойынша
өнімдер.           Пестицидтер мен
Еттен жасалған     радионуклидтер
ұлттық өнімдер
(шұжық, қарта,     Нитрозаминдер:
жая, жал, қазы,    НДМА мен НДЭА-ның        0,002    Ысталған
қабырға және       қосындысы                0,004    өнімдер үшін
басқалар)
__________________________________________________________________

Микробиологиялық көрсеткіштер

___________________________________________________________________
Өнімнің түрлері|КТБ/г-дан| өнімнің 1 г (см 3 ) |КТБ/г | Ескертулер
                |аспайтын | рұқсат етілмейді  |Аспай.|
                |МАФАнМС  |___________________|тын   |
                |         |ІТЖБТ |Суль.|Пато. |зең.  |
                |         |(коли |фитті|генді |дер   |
                |         |форм. |қай. |с.і.  |      |
                |         |дар)  |тала.|саль. |      |
                |         |      |натын|моне. |      |
                |         |      |клос.|лла.  |      |
                |         |      |три. |лар   |      |
                |         |      |дия. |      |      |
                |         |      |лар  |      |      |
___________________________________________________________________
        1       |    2    |   3  |  4  |   5  |   6  |     7
___________________________________________________________________
Сойылған             -       0,1   0,01   1,0    25   1 г Е. coli
жануарлардың                                          рұқсат
етінен жасалған                                       етілмейді;
шұжықтар мен                                          25 г - етте L.
өнімдер шикідей                                       monocytogenes
ысталған,                                             болуына рұқсат
қақталған с.і.                                        етілмейді
кесіліп вакуум
арқылы
Жартылай және        -       1,0   0,01   1,0    25
пісіріп
ысталған с.і.
жылқы етінен
жасалған
__________________________________________________________________
Пісірілген шұжықтық өнімдер (шұжықтар, кіші шұжықтар, сарделькалар,
ет нандары):
1) жоғары және     1х10 3      1,0   0,01   1,0    25   25 г кіші
бірінші сұрыпты                                       шұжықтар мен
                                                      сарделька.
                                                      ларда L.
                                                      monocytogenes
                                                      болуына
                                                      рұқсат
                                                      етілмейді
2) екінші сұрыпты  2,5х10 3    1,0   0,01   1,0    25
Консерванттар       1х10 3     1,0   0,1    1,0    25
қосылып
пісірілген
шұжықтар
с.і. жеңсік
Жарамдылығы 5       1х10 3*    1,0    0,1   1,0    25   *дастарханға
тәуліктен асатын                                      кесіп қою
пісірілген шұжық                                      үшін - 2,5х10 3
өнімдері,
кесілген вакуум
арқылы қапталған

Пісірілген ет       1х10 3     1,0    0,1    -     25
өнімдері:
шошқа мен сиыр
етінен жасалған
сан еті мен
орамалар,
престелген шошқа
мен сиыр еті,
ветчина, бекон,
шошқа басының
престелген еті,
қалыптағы қой
және сиыр еті
__________________________________________________________________
Ысталып-пісірілген ет өнімдері:
1) сан еті,         1х10 3     1,0    0,1    -     25
орамалар,
қақталған сүбе,
төс, мойын,
қабықшасы бар
шошқаның қызыл
еті
2) жақтары, рулька  1х10 3     1,0    0,01   -     25
Ысталып-пісірілген  1х10 3     1,0    0,1    -     25
ет өнімдері, с.і.
қоян және торай
Қой және жылқы      1х10 3     1,0    0,1    -     25
етінен жасалған
ұлттық өнімдер
(шұжық, қарта,
жая, жал, қазы,
қабырға және
басқалар)
Пісірілген және     1х10 3*    1,0    0,1    1,0   25  * дастарханға
ысталып-пісірілген                                     кесіп қою
өнімдер,                                               үшін -
жарамдылығы 5                                          2,5х10 3
тәуліктен асатын
ұлттық ет
өнімдері,
кесілген және
вакуум арқылы
__________________________________________________________________
Дайын, жедел мұздатылған ет өнімдері:
1) сойылатын        1х10 4     0,01     -    0,1   25  1х10 3 КТБ/г-нан
жануарлардың                                         аспайтын
барлық түрінің                                       Enterococcus
етінің
үлестенген
кесектері
(тұздықсыз),
қуырылған,
пісірілген
2) туралған         2х10 4     0,01     -    0,1   25  жоғарғыдай
еттен тұздық
қосылған;
арасына
туралған ет
немесе
ішек-қарын
салынған
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
  Өнімнің түрлері |   Көрсеткіштер  | мг/кг аспайтын | Ескерту
                  |                 |рұқсат етілген  |
                  |                 |     деңгей     |
__________________________________________________________________
5. Ішек-қарын,     Уытты элементтер:  1 бап бойынша
өкпе-бауыр және    Бенз(а)пирен және
қан қосылып        нитрозамины        4 бап бойынша
жасалған ет        Антибиотиктер,
өнімдері           Пестицидтер және   1 бап бойынша
(паштеттер,        радионуклидтер
шұжықтар, зельцтер,
сілікпелер).
Ішек-қарын,
өкпе-бауыр және
қан қосылып
пісірілген
өнімдер, шұжықтар,
құймалар (нандар,
шұжықтар,
сілікпелер)
__________________________________________________________________

Микробиологиялық көрсеткіштер

___________________________________________________________________
Өнімнің түрлері|КТБ/г|  өнімнің 1 г (см 3 ) рұқсат  |  Ескертулер
                |_дан |           етілмейді        |
                |ас.  |____________________________|
                |пай. |ІТЖБТ |Суль.|S.aureus|Пато. |
                |тын  |(коли |фитті|        |генді |
                |МАФАн|форм. |қай. |        |с.і.  |
                |МС   |дар)  |тала.|        |саль. |
                |     |      |натын|        |моне. |
                |     |      |клос.|        |лла.  |
                |     |      |три. |        |лар   |
                |     |      |дия. |        |      |
                |     |      |лар  |        |      |
___________________________________________________________________
Қан қосылып      2х10 3    1,0   0,01     -*     25   * жарамдылығы
жасалған                                            2 тәуліктен
шұжықтар                                            асатын өнімдер
                                                    үшін:
                                                    1,0 г S.aureus
                                                    рұқсат
                                                    етілмейді;
                                                    0,1 г сульфит.
                                                    қайталанатын
                                                    клостридиялар
                                                    рұқсат етілмейді

Зельцтер         2х10 3    1,0   0,1     1,0     25

Ішек-қарын,      2х10 3    1,0   0,01*    -*     25   * жарамдылығы
өкпе-бауырдан                                       2 тәуліктен
жасалған                                            асатын өнімдер
шұжықтар                                            үшін:
                                                    1,0 г S.aureus
                                                    рұқсат
                                                    етілмейді;
                                                    0,1 г сульфит.
                                                    қайталанатын
                                                    клостридиялар
                                                    рұқсат етілмейді

Бауырдан және    1х10 3    1,0    0,1    -*     25   * жарамдылығы
(немесе) еттен                                      2 тәуліктен
жасалған                                            асатын өнімдер
паштеттер с.і.                                      үшін:
қабықшалары бар                                     1,0 г S.aureus
                                                    рұқсат
                                                    етілмейді;
                                                    25 г L.
                                                    monocytogenes
                                                    рұқсат етілмейді

Ұйытылып         2х10 3    0,1    0,1    0,1*   25    * жоғарғыдай
жасалған ет
өнімдер
(сілікпелер,
тоңбалар,
құймалар және
басқалар)
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
  Өнімнің түрлері |   Көрсеткіштер  | мг/кг аспайтын | Ескертулер
                  |                 |рұқсат етілген  |
                  |                 |    деңгейі     |
__________________________________________________________________
         1        |         2       |        3       |     4
__________________________________________________________________
6. Еттен, ет пен   Уытты элементтер:
өсімдіктен                                  0,5
жасалған           Қорғасын                 1,0       Жинақталған
консервілер***                                        қаңылтыр
                                                      ыдыстағы
                                                      консервілер
                   Күшән                    0,1
                   Мыс                      5,0
                   мырыш                   70,0
                                           0,05
                   кадмий                   0,1       Жинақталған
                                                      қаңылтыр
                                                      ыдыстағы
                                                      консервілер
                   сынап                   0,03
                   қалайы                  200,0      Жинақталған
                                                      қаңылтыр
                                                      ыдыстағы
                                                      консервілер
                   хром                     0,5       Жинақталған
                                                      қаңылтыр
                                                      ыдыстағы
                                                      консервілер

                   Пестицидтер**:
                   гексахлорциклогексан     0,1
                   (a, b, y изомерлері)
                   ДДТ және оның            0,1
                   қалдықтары
                   Нитрозаминдер:          0,002*     Натридің
                   НДМА мен НДЭА                      нитриті
                                                      қосылған
                                                      консервілер
                                                      үшін
                   Нитраттар                200       Ет-өсімдікті
                                                      көкөністері
                                                      бар
                   Радионуклидтер       1 бап бойынша
__________________________________________________________________

Микробиологиялық көрсеткіштер:

__________________________________________________________________
    Өнімнің түрлері      |               Талаптар
__________________________________________________________________
Пастерленген консервілер:
1) сиыр, қой және шошқа   Осы санитариялық ереженің 8 қосымшасына
                          сай тұтынатын ыдыстағы стерилизациядан
                          өткізілген "Д" тобының консервілеріне
                          арналған өндірістік стерильдеудің
2) туралған және          талаптарын қанағаттандыратындай болуы
әуесқойлық ветчинасы      керек.

Сиыр, қой, жылқы, шошқа және еттің басқа түрлерінен стерильденген
консервілер:
1) табиғи                 Осы санитариялық ереженің 8 қосымшасына
                          сай тұтынатын ыдыстағы стерилизациядан
2) жармадан,              өткізілген "Д" тобының консервілеріне
көкөністерден жасалған    арналған өндірістік стерильдеудің
гарнирлер қосылған        талаптарын қанағаттандыратындай болуы
                          керек.
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
  Өнімнің түрлері |   Көрсеткіштер  | мг/кг аспайтын | Ескертулер
                  |                 |рұқсат етілген  |
                  |                 |    деңгейі     |
__________________________________________________________________
7. Ішек-қарын,     Уытты элементтер:
өкпе-бауырдан                               0,6
жасалған           Қорғасын                 1,0       Қаңылтыр
консервілер,                                          ыдыстағы
сонымен бірге                                         консервілер
паштетті           Күшән                    1,0
(сойылатын және    Кадмий                   0,3
кәсіби жануарлар.                           0,6       бүйректер
дың барлық         Сынап                    0,1
түрлерінен)                                 0,2       бүйректер
                   қалайы                  200,0      Қаңылтыр
                                                      ыдыстағы
                                                      консервілер
                   Хром                     0,5       хромдалған
                                                      ыдыстағы
                                                      консервілер
                   Нитрозаминдер:          0,002*     * натрий
                   НДМА мен НДЭА                      нитриті
                   қосындысы                          қосылған
                                                      консервілер
                                                      үшін
                   Нитраттар:               200       ет-өсімдік
                                                      қосылған

                   Антибиотиктер,       1 бап бойынша
                   Пестицидтер,
                   радионуклидтер
                   Микробиологиялық  Осы санитариялық ереженің 8
                   көрсеткіштер      қосымшасына сай тұтынатын
                                     ыдыстағы стерилизациядан
                                     өткізілген "А" тобының
                                     консервілеріне арналған
                                     өндірістік стерильдеудің
                                     талаптарын қанағаттандыратындай
                                     болуы керек.
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
  Өнімнің түрлері |   Көрсеткіштер  | мг/кг-дан      | Ескертулер
                  |                 | аспайтын       |
__________________________________________________________________
8. Сублимациялан.  Уытты элементтер   1 бап бойынша  Алғашқы және
ған және жылы                                        соңғы өнімдегі
кептірілетін ет                                      құрғақ
                                                     заттардың ара
                                                     есебі
                   Нитрозаминдер:         0,002
                   НДМА мен НДЭА
                   қосындысы

                   Антибиотиктер,      1 бап бойынша
                   Пестицидтер,
                   радионуклидтер
__________________________________________________________________

Микробиологиялық көрсеткіштер:

__________________________________________________________________
  Өнімнің түрлері  |КТБ/г,  | өнімнің 1 г (см 3 ) |КТБ/г    | Ескер.
                   |аспайтын|     рұқсат        |аспайтын,| тулер
                   |КМФАнМС |___________________|зеңдер   |
                   |        | ІТЖБТ  |Патогенді,|         |
                   |        | (коли. |с.і. саль.|         |
                   |        |формдар)|монеллалар|         |
__________________________________________________________________
Еттен немесе         2,5х10 4     1,0        25       100
өкпе-бауыр,
ішек-қарыннан
жасалған тағамдық
қанықпалар, құрғақ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
  Өнімнің түрлері |   Көрсеткіштер  | Мг/кг аспайтын | Ескертулер
                  |                 | рұқсат етілген |
                  |                 |     деңгейі    |
__________________________________________________________________
9. Құс еті, с.і.   Уытты элементтер:
жартылай дайындал. Қорғасын                 0,5
ғандар, салқында.  Күшән                    0,1
тылған, мұздатыл.  кадмий                   0,05
ған, (сойылатын    Сынап                    0,03
құстардың барлық   Антибиотиктер*:                   Түз құсынан
түрлері, түз құсы)                                   басқа
                   левомицетин        рұқсат         <0,01 г/бірлік
                                      етілмейді
                   тетрациклинді топ  рұқсат         <0,01 г/бірлік
                                      етілмейді
                   гризин             рұқсат         <0,5 г/бірлік
                                      етілмейді
                   бацитрацин         рұқсат         <0,02 г/бірлік
                                      етілмейді
                   Пестицидтер**:
                   гексахлорклогексан   0,1
                   (a,b,у изомерлері)
                   ДДТ және оның        0,1
                   қалдықтары
                   Радионуклидтер
                   Бк/кг:
                   цезий-137            180
                   стронций-90           80
__________________________________________________________________
                Микробиологиялық көрсеткіштер:
___________________________________________________________________
  Өнімнің түрлері | КТБ/г,| өнімнің 1 г (см 3 ) |   Ескертулер
                  |аспай. | рұқсат етілмейді  |
                  |  тын  |___________________|
                  |МАФАнМС| ІТЖБТ  |Патогенді,|
                  |       | (коли. |с.і. саль.|
                  |       |формдар)|монеллалар|
___________________________________________________________________
        1            2        3         4              5
___________________________________________________________________
Құс етi мен ұшалары                           Еттің қалың қабатынан
                                              алынған сынама
1) салқындатылған    1*10 4     -        25     L.monocytogenes 25 г
                                              етте болуына рұқсат
                                              етілмейді
2) мұздатылған       1*10 5     -        25     жоғарғыдай
3) оралған салқын.   5*10 5     -        25     жоғарғыдай
датылған,
мұздатылған
___________________________________________________________________
        1            2        3         4              5
___________________________________________________________________
Құс етiнен жасалған табиғи жартылай дайындалғандар:
___________________________________________________________________
1) ет-сүйектi,      1*10 5     -        25     25 г етте
сүйексiз ұнға                                L.monocytogenes болуына
аунатылмағандар                              рұқсат етілмейді
2) ет-сүйектi,      5*10 5     -        25     жоғарғыдай
сүйексiз ұнға
аунатылғандар,
дәмдеуiш, тұздығы
бар, маринадталғ.
3) туралған,        1*10 6     -        25     жоғарғыдай
сүйексiз блоктағы
ет
___________________________________________________________________
Шабылған құс етiнен жасалған жартылай дайындалған (салқындатылған,
мұздатылған):
___________________________________________________________________
1) қамырмен        1*10 6    0,0001    25     25 г етте
қапталған                                   L.monocytogenes болуына
                                            рұқсат етілмейді
2) табиғи          1*10 6     -        25     жоғарғыдай
қабықшада, c.i.
шикі шұжықтар
3) ұнға аунатыл.   1*10 6     -        25     жоғарғыдай
ған және онсыз
4) механикалық     1*10 6     -        25     25 г етте
жолмен аунатылған                           L.monocytogenes болуына
құс етi, сүйек                              рұқсат етілмейді
қалдықтары мұз.
датылған, блокта
мұздатылған,
сүйектi жартылай
дайындалған
өнімдер
5) құс терiсi     1*10 6     -        25     жоғарғыдай
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
  Өнімнің түрлері |   Көрсеткіштер  | Мг/кг аспайтын | Ескертулер
                  |                 | рұқсат етілген |
                  |                 |   деңгейлер    |
___________________________________________________________________
10. өкпе-бауыр,     Уытты элементтер:
iшек-қарын, құстың  Қорғасын               0,6
өкпе-бауыр, iшек-   Күшән                  1,0
қарнынан жартылай   Кадмий                 0,3
дайындалған         Сынап                  0,1
өнiмдер             Антибиотиктер,       9 бап
                    Пестицидтер және     бойынша
                    радионуклидтер
___________________________________________________________________
               Микробиологиялық көрсеткіштер:
___________________________________________________________________
   Өнімнің түрлері   | КТБ/г,|өнімнің 1 г (см 3 )|  Ескертулер
                     |аспай. |рұқсат етілмейді |
                     |  тын  |_________________|
                     |МАФАнМ |ІТЖБТ |Патогенді,|
                     |  С    |(коли.|с.і. саль.|
                     |       |формы)|монеллалар|
___________________________________________________________________
        1                2      3         4              5
___________________________________________________________________
өкпе-бауыр, iшек-қарын, 1*10 6     -        25     25 г етте
құстың өкпе-бауыр,                               L.monocytogenes 
iшек-қарнынан жартылай                           болуына рұқсат
дайындалған өнімдер                              етілмейді
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
  Өнімнің түрлері |   Көрсеткіштер  | Мг/кг аспайтын | Ескертулер
                  |                 | рұқсат етілген |
___________________________________________________________________
11. Шұжық өнiмдерi, Уытты элементтер:
ысталғандар, құс    Қорғасын                 0,5
етi қосылып         Күшән                    0,1
жасалған аспаздық   кадмий                   0,05
өнiмдер             Сынап                    0,03
                    Бенз(а)пирен            0,003     Ысталған
                                                      өнімдер үшін
                    Нитрозаминдер:
                    НДМА мен НДЭА            0,002
                    қосындысы                0,004    Ысталған
                                                      өнімдер үшін
                    Антибиотиктер,         9 бап
                    Пестицидтер мен        бойынша
                    радионуклидтер
___________________________________________________________________
               Микробиологиялық көрсеткіштер:
___________________________________________________________________
Өнімнің түрлері|КТБ/ |  өнімнің 1 г (см 3 ) рұқсат  |  Ескертулер
                | г,  |           етілмейді        |
                |ас.  |____________________________|
                |пай. |ІТЖБТ |Суль.|S.aureus|Пато. |
                |тын  |(коли |фитті|        |генді |
                |МАФАн|форм. |қай. |        |с.і.  |
                |МС   |дар)  |тала.|        |саль. |
                |     |      |натын|        |моне. |
                |     |      |клос.|        |лла.  |
                |     |      |три. |        |лар   |
                |     |      |дия. |        |      |
                |     |      |лар  |        |      |
___________________________________________________________________
Шұжық өнiмдерi,          0,1   0,01    1,0     25  1,0 г-да Е. сoli
шикiдей қақтал.                                    рұқсат етілмейді
ған, шикідей                                       L.monocytogenes
ысталған                                           25 г шұжықта
                                                   рұқсат етілмейді

Шұжық өнiмдерi     -     0,1   0,01    1,0     25  Е. сoli 1,0 г
шикiдей                                            шұжықта рұқсат
қақталған,                                         етілмейді
шикідей ыстал.                                     L.Monocytogenes
ған, кесiлiп,                                      болуына 25 г
вакуум аппараты                                    шұжық рұқсат
арқылы қапталған                                   етілмейді

Шұжық өнiмдерi
1) жартылай        -     0,1   0,01    1,0     25
ысталған
2) кесiлiп,        -     0,1   0,01    1,0     25
вакуум аппараты
арқылы
қаптатылған

Пiсiрiлген шұжық  1*10 1,0   0,1     1,0     25  сосискалар мен
өнiмдерi (шұжық.                                   сарделькалар
тар, ет нандары,                                   үшін
кiшi шұжықтар,                                     L.Monocytogenes
сарделькалар,                                      25 г шұжықта
орамалар,                                          болуына
ветчина және
басқалар)

Пiсiрiп-ыстал.     -     0,1   0,1     1,0     25
ған шұжықтар

Құс ұшасы және    1*10 1,0   0,1     1,0     25
ұшаның бөлiк.
терi, пiсiрiл.
ген өнімдер,
пiсiрiп-
ыстаған,
ысталған

Құс ұшасы және    1*10 3   1,0   0,1     1,0     25  1,0 г-да Е. сoli
ұшаның бөлiк.                                      рұқсат етілмейді
терi, шикiдей-                                     25 г
ысталған,                                          L.Monocytogenes
шикідей қақтал.                                    болуына рұқсат
ған

Шабылған еттен   1*10 3   1,0   0,1     1,0     25
дайындалған
аспаздық өнiмдер

Арасына (жемiс   5*10 3   0,1   0,01    1,0     25
немесе көкөнiс)
салынған құс
етiнен жасалған
орама
___________________________________________________________________
Пiсiрiлiп тез мұздатылған тағамдар мен еттер
___________________________________________________________________
1) қуырылған,    1*10 4   0,1    -     1,0      25  1*10 4 КТБ/г-дан
қайнатып                                          аспайтын
пiсiрілген                                        Enterococcus

2) тұздықтар     2*10 4   0,1    -     1,0      25  Жоғарғыдай
және/немесе
гарнир қосылған
шабылған еттен
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
  Өнімнің түрлері   | Көрсеткіштер  | Мг/кг аспайтын | Ескертулер
                    |               | рұқсат етілген |
___________________________________________________________________
12. Құстардың ішек-  Уытты элементтер  10 бап бойынша
қарын, өкпе-бауыры   Бенз(а)пирен ж/е   4 бап бойынша
қосылып жасалған ет  нитрозаминдер
өнiмдерi, терiлерi
(паштеттер, өкпе-    Антибиотиктер,    9 бап бойынша
бауыр, ішек қарыннан Пестицидтер,
жасалған шұжықтар    радионуклидтер
ж.б.)
___________________________________________________________________
                  Микробиологиялық көрсеткiштер
___________________________________________________________________
Өнімнің түрлері|КТБ/ |  өнімнің 1 г (см 3 ) рұқсат  |  Ескертулер
                | г,  |           етілмейді        |
                |ас.  |____________________________|
                |пай. |ІТЖБТ |Суль.|S.aureus|Пато. |
                |тын  |(коли |фитті|        |генді,|
                |МАФАн|форм. |қай. |        |с.і.  |
                |МС   |дар)  |тала.|        |саль. |
                |     |      |натын|        |моне. |
                |     |      |клос.|        |лла.  |
                |     |      |три. |        |лар   |
                |     |      |дия. |        |      |
                |     |      |лар  |        |      |
___________________________________________________________________
Құс етiнен       2*10 3    1,0   0,1    1,0      25   25 г-да
жасалған паш.                                       L.monocytogenes
теттер с.i.                                         болуына рұқсат
құстың iшек-                                        етілмейді
қарны қосылған

Құс бауырынан   5*10 3    1,0   0,1     1,0      25    жоғарғыдай
паштет

Құс етiнен      2*10 3    1,0    0,1     1,0     25
жасалған
сiлiкпе тағам.
дар: зельц,
сiлiкпе, құйма.
лар ж/е басқа
c.i. сойылатын
жануарлардың
етi қосылған
жиын түрі

Құс етi мен    5*10 3    1,0   0,1     1,0      25
iшек қарнынан
жасалған
шұжықтар
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
  Өнімнің түрлері   | Көрсеткіштер  |мг/кг аспайтын| Ескертулер
                    |               |рұқсат етілген|
___________________________________________________________________
13. Құс етi және ет- Уытты элементтер:
өсiмдiктi* консервi.                       0,5
лер c.i. паштеттi    Қорғасын              0,6     паштетті
және турамалы                              1,0     Жинақталған
                                                   қаңылтыр ыдыстағы
                                                   консервілер үшін
                     Күшән                 0,1
                                           1,0     паштетті
                     кадмий               0,05
                                           0,3     паштетті
                                           0,1     Жинақталған
                                                   қаңылтыр ыдыстағы
                                                   консервiлер үшiн
                     Сынап                0,03
                                          0,1     паштетті
                     Қалайы               200,0   паштеттi жинақтал.
                                                  ған қаңылтыр
                                                  ыдыстағы
                     Хром                 0,5     паштеттi жинақтал.
                                                  ған хромдалған
                                                  ыдыстағы
                     Нитрозаминдер:     0,002
                     НДМА мен НДЭА
                     Пестицидтер**:
                     Гексахлорцикло.      0,1
                     гексан (а,b,у
                     изомерлерi)
                     ДДТ және оның        0,1
                     нитраттар            200     ет-өсімдікті
                     Антибиотиктер,      9 бап
                     пестицидтер мен    бойынша
                     радионуклидтер
___________________________________________________________________
               Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
        Өнiмдердiң түрлерi   |            Талаптар
___________________________________________________________________
Құс етiнен жасалған,           Осы санитариялық ереженiң 8 қосымша.
пастерленген консервiлер       сына сай "Д" тобының консервiлерiне
                               арналған өндiрiстiк стерильдеудiң
                               талаптарын қанағаттандыратындай
                               болуы керек.

Құрамында құс етiне өсiмдiк    Осы санитарлық ереженiң 8 қосымшасы.
қоспалары бар және жоқ         на сай "А" тобының консервiлерiне
стерилизациядан өткiзiлген     арналған өндiрiстiк стерильдеудің
консервiлер с.i. паштеттер     талаптарын қанағаттандыратындай
                               болуы керек.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
  Өнiмнiң түрлерi  |  Көрсеткiштер  | Рұқсат етiлген |
                   |                |  деңгейлер,    | Ескертулер
                   |                |    мг/кг,      |
                   |                |   аспайтын     |
___________________________________________________________________
14. Сублимациялық  Уытты элементтер:  9 бап бойынша Алғашқы және
және жылыту арқылы                                  соңғы өнімдегі
кептiрiлген құс                                     құрғақ заттардың
етiнен алынған                                      ара есебі
өнiмдер            Нитрозаминдер:       13 бап
                   НДМА мен НДЭА        бойынша
                   қосындысы
                   Пестицидтер**:
                   Антибиотиктер,       9 бап
                   Пестицидтер және    бойынша
                   радионуклидтер
___________________________________________________________________
                 Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
Өнімнің түрлері   |КТБ/ |  өнімнің 1 г (см 3 )    |  Ескертулер
                   | г,  |  рұқсат етілмейді     |
                   |ас.  |_______________________|
                   |пай. |ІТЖБТ  |S.aureus|пато. |
                   |тын  |(коли  |        |генді,|
                   |КМФАн|форм.  |        |с.і.  |
                   |М    |дар)   |        |саль. |
                   |     |       |        |моне. |
                   |     |       |        |лла.  |
                   |     |       |        |лар   |
___________________________________________________________________
Сублимациялық       1*10 4     0,01    0,1      25  1 г-да Proteus
кептiргiштен                                      рұқсат етілмейді
алынған балапан
турамасы
Жылыту арқылы       5*10 3     1,0     0,1      25  жоғарғыдай
кептірілген тауық
етінен алынған
турама

Құс етінен алынған  1*10 4     1,0     0,01     25  жоғарғыдай
кептірілген өнімдер
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
  Өнiмнiң түрлерi  |  Көрсеткiштер  |мг/кг, аспайтын|
                   |                |Рұқсат етiлген | Ескертулер
                   |                |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
15. Жұмыртқа және   Уытты элементтер:
сұйық жұмыртқа      Қорғасын               0,3
өнiмдерi (меланж,   Күшән                  0,1
белок, сары уыз)    Кадмий                 0,01
                    Сынап                  0,02
                    Антибиотиктер*:
                    Левомицетин        рұқсат етілмейді  <0,01
                    тетрациклиндi топ  рұқсат етілмейді  <0,01
                    Стрептомицин       рұқсат етілмейді  <0,5
                    Бацитрацин         рұқсат етілмейді  <0,02
                    Пестицидтер**:
                    Гексахлорцикло.        0,1
                    гексан (а, b, у,
                    изомерлерi)
                    ДДТ және оның          0,1
                    Радионуклидтер Бк/кг:
                    цезий-137               80
                    стронций-90             50          жоғарғыдай
___________________________________________________________________

                Микробиологиялық көрсеткіштер
___________________________________________________________________
Өнімнің түрлері   |КТБ/ |     өнімнің 1 г (см 3 )       | Ескертулер
                   | г,  |     рұқсат етілмейді        |
                   |ас.  |_____________________________|
                   |пай. |ІТЖБТ|S.aureus|Proteus|пато. |
                   |тын  |(коли|        |       |генді,|
                   |КМФАн|форм.|        |       |с.і.  |
                   |М    |дар) |        |       |саль. |
                   |     |     |        |       |моне. |
                   |     |     |        |       |лла.  |
                   |     |     |        |       |лар   |
___________________________________________________________________
         1            2     3      4       5       6         7
___________________________________________________________________
Емдәмдiк тауық,     1*10 2    0,1    -       -      125* *25 г болатын
бөдене жұмыртқасы                                      әрбір 5 үлгі.
                                                       де рұқсат
                                                       етілмейді;
                                                       талдауды сары
                                                       уызға жасайды

Асханалық тауық     5*10 3    0,01   -       -      125* *жоғарғыдай
және басқа құс
жұмыртқасы
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
         1            2     3      4       5       6         7
___________________________________________________________________
сұйық жұмыртқа өнiмдерi.
 
  1) сүзiлген пастер.  1*10 5   0,1   1,0    1,0      25
ленген, омлетке
арналған жұмыртқа
қоспасы
2) мұздатылған:      5*10 5   0,1   1,0    1,0      25
меланж, capы уыз,
белок. с.б. тұзбен
немесе қантпен,
омлетке арналған
қоспа
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
  Өнiмнiң түрлерi   |   Көрсеткiштер |мг/кг, аспайтын|
                    |                |Рұқсат етiлген | Ескертулер
                    |                |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
16. Құрғақ жұмыртқа  Уытты элементтер:
өнiмдерi (жұмыртқа)  Қорғасын                3,0
                     Күшән                   0,6
                     кадмий                  0,1
                     Сынап                   0,1
                     Антибиотиктер,        15 бап    Алғашқы және
                     Пестицидтер ж/е      бойынша    соңғы өнімдегі
                     радионуклидтер                  құрғақ заттар.
                                                     дың ара есебi
___________________________________________________________________
                  Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
Өнімнің түрлері    |КТБ/ |     өнімнің 1 г (см 3 )       |Ескертулер
                    | г,  |     рұқсат етілмейді        |
                    |ас.  |_____________________________|
                    |пай. |ІТЖБТ|S.aureus|Proteus|пато. |
                    |тын  |(коли|        |       |генді,|
                    |МАФАн|форм.|        |       |с.і.  |
                    |МС   |дар) |        |       |саль. |
                    |     |     |        |       |моне. |
                    |     |     |        |       |лла.  |
                    |     |     |        |       |лар   |
___________________________________________________________________
Жұмыртқа ұнтағы, зонд 5*10 4   0,1    1,0     1,0    25
арқылы тамақтанды.
руға арналған меланж

Меланж, белок, сары   1*10 5   0,1    1,0     1,0    25
уыз, омлетке
арналған құр.қосп.
___________________________________________________________________
Сублимацмиялық кептiргiштен алынған жұмыртқа өнiмдерi:
___________________________________________________________________
1) сары уыз           5*10 4   0,01   1,0      -    25*  10г ББҚ үшін
2) белок, альбумин    1-10 4   0,1    1,0      -    25
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
  Өнiмнiң түрлерi   |   Көрсеткiштер |мг/кг, аспайтын|
                    |                |Рұқсат етiлген | Ескертулер
                    |                |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
17. Құрғақ жұмыртқа  Уытты элементтер:
белогы (альбумин)    Қорғасын               0,5
                     Күшән                  0,2
                     кадмий                 0,05
                     Сынап                  0,03
                     Антибиотиктер,    15 бап бойынша Алғашқы және
                     Пестицидтер мен                  соңғы өнімдегі
                     радионуклидтер                   құрғақ заттар.
                                                      дың ара есебі
___________________________________________________________________
       *  Гризин, бацитрацин және тетрациклин тобының антибиотиктерiн
анықтау үшiн химиялық әдiстi қолданғанда олардың г/бiрлiгiнiң нақты
құрамын анықтау үшiн стандарттың белсендiлiгiн есептеу арқылы
жүргiзiледi.
       ** Азық-түлiктiк шикi заттарды өндiргенде пайдаланылған
пестицидтердiң қалған мөлшерiн бақылау керек.
       ***  Шұжық өнiмдерi мен ет-өсiмдiктi консервiлер үшiн
қауiпсiздiк көрсеткiшiнiң есебi шикi заттың негiзгi түрлерiне және
де нормаланған контаминанттардың рұқсат етiлген деңгейiне қарап
жүргiзiледi.

2. Сүт және сүт өнiмдерi

___________________________________________________________________
  Өнiмнiң түрлерi     |   Көрсеткiштер |мг/кг, аспайтын|
                      |                |Рұқсат етiлген |Ескертулер
                      |                |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
18. Сүт, шикi және     Уытты элементтер:
ыстық арқылы өңделген  Қорғасын                  0,1
кiлегей, майсуы, сүт   Күшән                    0,05
сарысуы, сұйық ашыған  кадмий                   0,03
сүт өнiмдерi, c.i.     Сынап                   0,005
йогурт, қаймақ, сүттен Микоуыттар: афлатоксин 0,0005
дайындалған сусындар   Антибиотиктер*:
                       левомицетин        рұқсат етілмейді  <0,01
                       тетрациклиндi топ  рұқсат етілмейді  <0,01
                                                           г/бірлік
                       стрептомицин       рұқсат етілмейді  <0,5
                                                           г/бірлік
                       пенициллн          рұқсат етілмейді  <0,01
                                                           г/бірлік
                       Енетін заттар:     рұқсат етілмейді шикі сүт
                                                           және
                                                           кілегей
                       Пестицидтер**:
                       Гексахлорцикло.        0,05        Сүт,
                       гексан (а, b, у,                   майсуы,
                       изомерлерi)                        сүт сары.
                                                          суы, сұйық
                                                          ашыған сүт
                                                          өнімдері,
                                                          сүттен
                                                          дайындал.
                                                          ған сусын.
                                                          дар
                                              1,25        Майлылығы
                                                          есептелген
                                                          кілегей,
                       ДДТ және оның          0,05        Сүт,
                       қалдықтары                         майсуы,
                                                          сүт сары.
                                                          суы, сұйық
                                                          ашыған сүт
                                                          өнімдері,
                                                          сүттен
                                                          дайындал.
                                                          ған сусын.
                                                          дар
                                               1,0        Майлылығы
                                                          есептелген
                                                          кілегей
                       Радионуклидтер Бк/кг:
                       цезий-137               100
                       стронций-90             25
___________________________________________________________________
                 Микробиологиялық көрсеткіштер:
___________________________________________________________________
  Өнімнің түрлері | КТБ/г,| өнімнің 1 г (см 3 ) |   Ескертулер
                  |аспай. | рұқсат етілмейді  |
                  |  тын  |___________________|
                  |МАФАнМ | ІТЖБТ  |Патогенді,|
                  | С     | (коли. |с.і. саль.|
                  |       |формдар)|монеллалар|
___________________________________________________________________
Сүт шикі:
1) жоғары сұрып    3*10 5        -       25     1 см 3 1*10 6 аспайтын
                                              соматикалық клеткалар
2) бірінші сұрып   5*10 5        -       25     1 см 3 1*10 6 аспайтын
                                              соматикалық клеткалар
3) екінші сұрып    4*10 6        -       25     Жоғарғыдай
___________________________________________________________________
Пастерленген сүт, кілегей, сүт сарысуы, майсуы:
___________________________________________________________________
1) тұтынушы        1*10 5       0,01       25   1см 3 S.aureus рұқсат
ыдысындағы                                    етілмейді; 25 см 3
                                              L.monocytogenes
                                              болуына рұқсат
                                              етілмейді
2) флягаларда      2*10 5       0,01       25   1см 3 S.aureus рұқсат
                                              етілмейді; 25 см 3
                                              L.monocytogenes
                                              болуына рұқсат
                                              етілмейді
Қойылтылған сүт    2*10 5       0,01       25
Шоколадты сүт      5*10 4       1,0        25   1см 3 S.aureus рұқсат
                                              етілмейді
Стерилзациядан    Осы санитариялық ереженің 8 қосымшасына сай,
өткізілген сүт    тұтынатын ыдыстағы стерилизациядан өткізілген сүт
және кілегей      және кілейгейге арналған өнеркәсіптік стерильдеу.
                  дің талаптарын қанағаттандыратындай болуы керек.
___________________________________________________________________
 
  ___________________________________________________________________
Өнімнің түрлері|КТБ/ |  өнімнің 1 г (см 3 )   |КТБ/г,|  Ескертулер
                | г,  |  рұқсат етілмейді    |аспай.|
                |ас.  |______________________| тын  |
                |пай. |ІТЖБТ |S.aureus|Пато. |Ашытқ.|
                |тын  |(коли |        |генді | ылар |
                |МАФАн|форм. |        |с.і.  | мен  |
                |МС   |дар)  |        |саль. |зеңдер|
                |     |      |        |моне. |      |
                |     |      |        |лла.  |      |
                |     |      |        |лар   |      |
___________________________________________________________________
Сұйық ашыған сүт  -      0,01    1,0      25     -
өнiмдерi, c.i.
йогурт, жарамды.
лығы 72 сағаттан
аспайтын

Сұйық ашыған сүт                                       *құрамында
өнiмдерi, с.i.                               ашытқы.   ашытқылар
йогурт, жарамды.                             лар - 50* бар ашытқы
лығы 72 сағаттан                             зеңдер    қосып дайын.
аспайтын           кем   0,1     1,0     25   - 50     далған сусын.
                 дегенде                               дардан басқа
                 1*10 7**                                 **ыстық
                                                       арқылы өңдел.
                                                       ген өнімдер
                                                       үшін норма.
                                                       ланбайды

Сүттен дайындал.    -    0,1     1,0     25
ған ұлттық
сусындар (қымыз,
шұбат, сүзбе,
айран, iркiт,
быршыма)

Ашымаған сүт        -    0,1     1,0     25           1г-да
немесе су                                             Ps.aerogenosa
қосылған ашыған                                       болуына
сүт (айран,                                           рұқсат етіл.
қойыртпақ,                                            мейді
шалап)

Қақталған еттiң     -    0,1     1,0     25           1 г-да
сорпасы қосылған                                      Ps.aerogenosa
ашыған сүт                                            болуына рұқсат
                                                      етілмейді

Дәндi-дақылдар.
дан дайындалған
ұлттық сүт
сусындары:
1) бидай, тары     -    0,1     1,0     25   зеңдер
қайнатпасы                                    - 50
қосылған ашыған
сүт (көже боза);
2) дән және жарма  -    0,1     1,0     25   зеңдер   1г-да
қосылған сусындар,                            - 50    Ps.aerogenosa
ашытылған және                                        болуына рұқсат
пастерленген;                                        етілмейді
3) майы айрыл.    1*10 3 0,1     1,0     25   зеңдер
маған сүтке                                   - 50
май, ұн және
жарма қосылып
дайындалған

Құрамында         Кем   0,1    1,0      25  ашытқы.  *құрамында
бифидо-бактерия. дегенде                    лар -    ашытқылар бар
лар бар жарамды. 1*10 7 **,                   50*      ашытқы қосып
лығы 72 сағаттан бифидо.                    зеңдер   дайындалған
аспайтын сұйық   бактерия.                  - 50     сусындардан
ашыған сүт       лар кем                             басқа
өнiмдерi         дегенде

Майлы айран       -     1,0    1,0     25     -

Қаймақ және       -    0,001*  1,0     25  ашытқылар *ыстық арқылы
оның негiзiнде                              - 50**   өңделген
дайындалған                                зеңдер -  өнімдер үшін -
өнiмдер                                      50**    0,01;
                                                     **жарамдылығы
                                                     72 сағаттан
                                                     аспайтын
                                                     өнімдер үшін.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
  Өнiмнiң түрлерi     |   Көрсеткiштер |мг/кг, аспайтын|
                      |                |Рұқсат етiлген |Ескертулер
                      |                |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
19. Ақ iрiмшiк және    Уытты элементтер:
ақ iрiмшiк өнiмдерi    Қорғасын                0,3
                       Күшән                   0,2
                       кадмий                  0,1
                       Сынап                  0,02
                       Микоуыттар: афлатоксин 0,0005
                       М 1
                       Пестицидтер**:
                       гексахлорцикло.        1,25    Май есебіне
                       гексан (а, b, у,               айналдырғанда
                       изомерлерi)
                       ДДТ және оның          1,0     Жоғарғыдай
                       қалдықтары
                       Антибиотиктер және    18 бап
                       радионуклидтер       бойынша
___________________________________________________________________
                 Микробиологиялық көрсеткіштер:
___________________________________________________________________
  Өнімнің түрлері |       өнімнің 1 г (см 3 )      |  Ескертулер
                  |       рұқсат етілмейді       |
                  |______________________________|
                  |ІТЖБТ |S.aureus|пато. |Ашытқы.|
                  |(коли |        |генді |лар ж/е|
                  |форм. |        |с.і.  |зеңдер,|
                  |дар)  |        |саль. |КТБ/г, |
                  |      |        |монел.|аспай. |
                  |      |        | лы   | тын   |
___________________________________________________________________
Жарамдылығы 72 сағ. 0,001   0,1      25     -
аспайтын ақ iрiмшiк
ж/е ақ iрiмшiк
өнiмдерi

Жарамдылығы 72 сағ. 0,01    0,1      25  ашытқылар -
аспайтын ақ iрiмшiк                      100, зеңдер
және ақ iрiмшiк                             - 50
өнiмдері, с.i.
мұздатылған

Ыстық арқылы өңдел. 0,01    1,0      25  ашытқылар ж/е
ген ақ iрiмшiк                           зеңдер - 50
өнiмдерi 

Құрт                0,01    1,0      25  ашытқылар ж/е
                                         зеңдер - 50

Сүт сарысуынан      0,1     0,1      25  ашытқылар -  2*10 5 КТБ/г
алынған альбуминдi                       100,         аспайтын
салмақ                                   зеңдер - 50  МАФАнМС
                                                      сүтқышқылды
                                                      микрофлора мен
                                                      бірге өндірі.
                                                      летін өнімдер.
                                                      ден басқа
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
  Өнiмнiң түрлерi     |   Көрсеткiштер |мг/кг, аспайтын|
                      |                |Рұқсат етiлген |Ескертулер
                      |                |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
20. Сүт консервiлерi    Уытты элементтер:
(қант қосып қойытылған  Қорғасын           0,3
сүт, кiлегей, майсуы,   Күшән              0,15
сарысу; стерилизация.   кадмий             0,1
дан өткен қойытылған    Сынап              0,015
сүт)                    қалайы             200,0      Қаңылтыр ыдыс.
                                                      тағы консерві.
                                                      лер үшін
                        хром               0,5        Хромдалған
                                                      ыдыстағы
                                                      консервілер
                                                      үшін
                        Микоуыттар:
                        афлатоксин М 1
                        Пестицидтер     19 бап бойынша
                        Антибиотиктер   18 бап бойынша
                        Радионуклидтер Бк/кг:
                        цезий-137          300
                        стронций-90        100
___________________________________________________________________
                  Микробиологиялық көрсеткіштер:
___________________________________________________________________
Өнімнің түрлері| КТБ/г, |  өнімнің 1 г (см 3 )   |  Ескертулер
                |аспайтын|  рұқсат етілмейді    |
                |МАФАнМС,|______________________|
                |        |  ІТЖБТ    |Патогенді |
                |        |  (коли.   |с.і. саль.|
                |        | формдар)  |монеллалар|
___________________________________________________________________
Банкедегi стери.  Осы санитариялық ереженiң 8 қосымшасына сай
лизациядан өткен  тұтынатын ыдыстағы стерилизациядан өткiзiлген
қойытылған сүт    "А" тобының консервілерiне арналған өндiрiстiк
                  стерильдеудiң талаптарын қанағаттандыратындай
                  болуы керек.
___________________________________________________________________
Қант қосып қойы.
тылған сүт:
1) тұтынушы ыдысында 2*10 4    1,0         25
2) көлiктiк ыдыста    -      1,0         25
Қант қосып қойы.     5*10 4    1,0         25
тылған майсуы,
сарысу сүт,
кiлегей
Сүт және қант        3,5*10 4    1,0         25
қосылған табиғи
какао, кофе, қант
қосып қойытылған
кiлегей
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
  Өнiмнiң түрлерi     |   Көрсеткiштер |мг/кг, аспайтын|
                      |                |Рұқсат етiлген |Ескертулер
                      |                |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
21. Құрғақ сүт        Уытты элементтер, 18 бап бойынша Қалпына кел.
өнiмдерi:             микоуыттар мен                   тірілген
кілегей, ашыған сүт   Антибиотиктер                    өнімдерді
өнiмдерi, сусындар,                                    есептегенде
мұздатуға арналған    Пестицидтер**:
қоспалар, сарысу мен  гексахлорцикло.      1,25        Май есебіне
майсуы                гексан (а,b,у
                      изомерлерi)
                      ДДТ және оның        1,0         Жоғарғыдай
                      қалдықтары
                      Радионуклидтер Бк/кг:
                      цезий-137            500
                      стронций -90         200
___________________________________________________________________
                  Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
   Өнімнің түрлері    |КТБ/ | өнімнің 1 г (см 3 )   |Ескертулер
                      | г,  | рұқсат етілмейді    |
                      |ас.  |_____________________|
                      |пай. |ІТЖБТ|S.aureus|пато. |
                      |тын  |(коли|        |генді,|
                      |КМФАн|форм.|        |с.і.  |
                      |М,   |дар) |        |саль. |
                      |     |     |        |моне. |
                      |     |     |        |ллалар|
___________________________________________________________________
құрғақ майы айрылмаған 5*10 4    0,1    1,0     25
сиыр сүті
майы айырылған құрғақ
сүт:
1) сол күйiнде пайда.  5*10 4    0,1    1,0     25* 10г ББҚ үшін
лануға арналған                                   рұқсат етілмейді
2) өндiрiстiк жолмен   1*10 5    0,1    1,0     25* 10г ББҚ үшін
қайта өңдеуге арналған                            рұқсат етілмейді
Құрғақ сүттi сусындар  1*10 5    0,1    1,0     25  50 аспайтын зеңдер
құрғақ кiлегей мен     7*10 4    0,1    1,0     25
қант қосылған құрғақ
кiлегей

iрiмшiк (қойытылған,   1*10 5    0,1    1,0     25
құрғатылған
кiлегейлер)
құрғақ сүт сарысуы     1*10 5    0,1    1,0     25  50 КТБ/г, аспайтын
                                                  ашытқылар, 100
                                                  КТБ/г аспайтын
                                                  зеңдер

құрғақ майсуы          5*10 4    0,1    1,0     25  50 КТБ/г, аспайтын
                                                  ашытқылар, 100
                                                  КТБ/г аспайтын
                                                  зеңдер
___________________________________________________________________
  Өнiмнiң түрлерi     |   Көрсеткiштер |мг/кг, аспайтын|
                      |                |рұқсат етiлген |Ескертулер
                      |                |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
22. Сүт белок-ның қанық. "Басқа өнімдер" бөлімінің 77 бабын қара
палары, казеин,
казеинаттар, сүтбел-ның
гидролизаты
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
  Өнiмнiң түрлерi     |   Көрсеткiштер |мг/кг, аспайтын|
                      |                |рұқсат етiлген |Ескертулер
                      |                |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
23. Ірімшік (қатты,     Уытты элементтер:
жартылай қатты, жұмсақ, Қорғасын             0,5
тұздалған, балқытылған, Күшән                0,3
тұзсүзбе)               кадмий               0,2
                        Сынап                0,03
                        Микоуыттар мен      18 бап
                        антибиотиктер       бойынша
                        Пестицидтер         19 бап
                                            бойынша
                        Радионуклидтер Бк/кг:
                        цезий-137             50
                        стронций-90          100
___________________________________________________________________
                 Микробиологиялық көрсеткіштер:
___________________________________________________________________
  Өнімнің түрлері |КМФАнМ | өнімнің 1 г (см 3 ) |   Ескертулер
                  |КТБ/г, | рұқсат етілмейді  |
                  |аспай. |___________________|
                  | тын   | ІТЖБТ  |Патогенді,|
                  |       | (коли. |с.і. саль.|
                  |       |формдар)|монеллалар|
___________________________________________________________________
(қатты, жартылай     -      0,001       25    S.aureus аспайтын 500
қатты, жұмсақ,                                КТБ/г L.monocytogenes
тұздалған, балқы.                             25 г-да рұқсат
тылған, тұзсүзбе)                             етілмейді
балқытылған ірімшік:
1) толтырғыштарсыз 5*10 3      0,1        25   50 КТБ/г аспайтын
                                             зеңдер
                                             50 КТБ/г аспайтын
                                             ашытқылар
2) толтырғыштармен 1*10 4      0,1        25   50 КТБ/г аспайтын
                                             зеңдер
                                             50 КТБ/г аспайтын
                                             ашытқылар
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
  Өнiмнiң түрлерi     |   Көрсеткiштер |мг/кг, аспайтын|
                      |                |рұқсат етiлген |Ескертулер
                      |                |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
24. Сүттен дайындал.   Уытты элементтер,  18 бап бойынша
ғандар балмұздақтар    микоуыттар,
                       Антибиотиктер
                       мен радионуклидтер
                       Пестицидтер        19 бап бойынша
___________________________________________________________________
                  Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
   Өнімнің түрлері    |МАФАн| өнімнің 1 г (см 3 )   |
                      | МС, | рұқсат етілмейді    |
                      |КТБ/ |_____________________|
                      | г   |ІТЖБТ|S.aureus|пато. |  Ескертулер
                      |     |(коли|        |генді,|
                      |     |форм.|        |с.і.  |
                      |     |дар) |        |саль. |
                      |     |     |        |моне. |
                      |     |     |        |ллалар|
___________________________________________________________________
Қатырылған             1*10 5   0,01   1,0     25    25 г-да
балмұздықтар                                       L.monocytogenes
                                                   рұқсат етілмейді
Сұйық балмұздықтар     1*10 5   0,01   1,0     25    Жоғарғыдай
Сұйық балмұздаққа      3*10 4   0,1    1,0     25    жоғарғыдай
арналған сұйық
 
  Сұйық балмұздаққа      5*10 4   0,1    1,0     25    жоғарғыдай
арналған құрғақ
қоспалар
___________________________________________________________________
  Өнiмнiң түрлерi     |   Көрсеткiштер |мг/кг, аспайтын|
                      |                |рұқсат етiлген |Ескертулер
                      |                |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
25. Сиыр майы         "Май шикі заттары және май өнімдері" бөлімінің
                      66 бабын
26. Ашыған сүт        Уытты элементтер:
өнiмдерiн, ашыған     Қорғасын                1,0
кілегей май мен       Күшән                   0,2
iрiмшiк шығаруға      кадмий                  0,2
арналған ашытатын     Сынап                  0,03
бактериалды дақылдар
___________________________________________________________________
                  Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
   Өнімнің түрлері    |МАФАн| өнімнің 1 г (см 3 )   |
                      | МС, | рұқсат етілмейді    |
                      |КТБ/ |_____________________|
                      | г,  |ІТЖБТ|S.aureus|пато. |  Ескертулер
                      |ас.  |(коли|        |генді,|
                      |пай. |форм.|        |с.і.  |
                      |тын  |дар) |        |саль. |
                      |     |     |        |моне. |
                      |     |     |        |ллалар|
___________________________________________________________________
Айран ұйытуға арнал.     -    3,0    10,0    100  5 КТБ/г аспайтын
ған симбиотикалық                                 зеңдер
(сұйық) ашытқылар

Ашыған сүт өнiмдерiн, ашыған кiлегей май, iрiмшiк шығаруға арналған
ашытатын бактериалды дақ:
1) сұйық, c.i.         1*10 8* 10,0   10,0    100   5 КТБ/г аспайтын
мұздатылған                                       зеңдер ж/е ашытқы.
                                                   лар; *қаныққан
                                                   ашытқылар үшін -
                                                   кем
2) құрғақ              1*10 9* 10,0   10,0    10    5 КТБ/г аспайтын
                                                  зеңдер ж/е ашытқы.
                                                   лар; *қаныққан
                                                   ашытқылар үшін -
                                                   кем дегенде
                                                   1*10 10
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
  Өнiмнiң түрлерi     |   Көрсеткiштер |мг/кг, аспайтын|
                      |                |рұқсат етiлген |Ескертулер
                      |                |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
27. Пробиотикалық      Уытты элементтер:
микрофлораны ашытуға   Қорғасын            0,3
арналған сүт негізін.  Күшән               1,2
дегі құрғақ қоректі    Кадмий              0,2
орталар                Сынап               0,03
                       Микоуыттар:
                       афлатоксин М 1       0,0005
                       Пестицидтер**
                      гексахлорцикло.      1,25        Май есебіне
                      гексан (а,b,у                    айналдырғанда
                      изомерлерi)
                      ДДТ және оның        1,0         Жоғарғыдай
                      қалдықтары
                      Радионуклидтер Бк/кг:
                      цезий-137            160
                      стронций-90          80
___________________________________________________________________
                 Микробиологиялық көрсеткіштер:
___________________________________________________________________
  Өнімнің түрлері |КМФАнМ,| өнімнің 1 г (см 3 ) |
                  |КТБ/г, | рұқсат етілмейді  |   Ескертулер
                  |аспай. |___________________|
                  | тын   | ІТЖБТ  |Патогенді,|
                  |       | (коли. |с.і. саль.|
                  |       |формдар)|монеллалар|
___________________________________________________________________
Пробиотикалық       5-10 4     0,01      25     0,01 г сульфитқайтала.
микрофлораны және                             натын клостридиялар
ашытқыны өсiруге                              рұқсат етілмейді
арналған құрғақ
___________________________________________________________________
  Өнiмнiң түрлерi |   Көрсеткiштер |мг/кг, аспайтын|
                  |                |рұқсат етiлген |Ескертулер
                  |                |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
28. Құрамында сүт  Уыттты элементтер,Құрамындағы сүтсiз бөлiктердi
емес бөлiктерi бар микоуыттар,       есепке ала отырып және олардың
сүт өнiмдері с.i   Антибиотиктер,    қауіпсіздігіне қойылатын
балмұздақ          Пестицидтер ж/е   талаптарға сай анықталады
                   радионуклидтер
                   ________________________________________________
                   Микробиологиялық  18-24 баптар бойынша
                   көрсеткiштер
___________________________________________________________________

       * Стрептомицин, пенициллин және тетрациклин тобының антибиотиктерiн анықтау үшiн химиялық әдістi қолданғанда олардың г/бiрлiгi нақты құрамы стандарттың белсендiгiн есептеу арқылы жүргiзіледi.
       ** Азық-түлiктiк шикі заттарды өндiргенде пайдаланылған пестицидтердiң қалған мөлшерiн бақылау керек.

3. Балық, балықтан басқа кәсіппен айналысатын объектілер,
және олардан алынатын өнiмдер

___________________________________________________________________
  Өнiмнiң түрлерi | Көрсеткiштер|мг/кг, аспайтын|
                  |             |рұқсат етiлген |   Ескертулер
                  |             |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
29. Тiрi балық,   Уытты элементтер:
жаңа ауланған     Қорғасын              1,0
салқындатылған                          2,0     тунец, қылыш-балық
балық, мұздатыл.  Күшән                 1,0     тұщы су
ған турама,                             5,0     Теңіз
теңіз сүтқоректі. кадмий                0,2
лерінің сүбесі    Сынап                 0,3     тұщы су жыртқыш емес
мен еті                                 0,6     тұщы су жыртқыш
                                        0,5     Теңіз
                                        1,0     тунец, қылыш-балық,
                  Гистамин            100,0     тунец, скумбрия,
                                                арқан. б, сельдь
                  Нитрозамины: НДМА   0,003
                  мен НДЭА қосындысы
                  Пестицидтер*:
 
                    гексахлорцикло.      0,2      теңіз, теңіз жануар.
                  гексан (а,b,у                 ларының еті
                  изомерлерi)          0,03     тұщы су
 
                    ДДТ және оның        0,2      теңіз
                  қалдықтары           0,3      тұщы су
                                       2,0      бекіре, арқан балық,
                                                майлы майшабақ
                                       0,2      теңіз жануарларының
                                                еті
                  2,4-D қышқылы, оның  рұқсат   тұщы су
                  тұздары мен эфирлерi етілмейді

                  Полихлорланған       2,0
                  бифенилдар

                  Радионуклидтер Бк/кг:
                  цезий-137            130
                  стронций-90          100
___________________________________________________________________
                  Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
   Өнімнің түрлері  |КТБ/ | өнімнің 1 г (см 3 )   |
                    | г,  | рұқсат етілмейді    |
                    |ас.  |_____________________|
                    |пай. |ІТЖБТ|S.aureus|пато. |  Ескертулер
                    |тын  |(коли|        |генді,|
                    |КМФАн|форм.|        |с.і.  |
                    |М,   |дар) |        |саль. |
                    |     |     |        |моне. |
                    |     |     |        |ллалар|
                    |     |     |        |мен L.|
                    |     |     |        |mono. |
                    |     |     |        |cyto. |
                    |     |     |        |genes |
___________________________________________________________________
         1             2     3      4       5           6
___________________________________________________________________
Шикi-балық пен жаңа   5*10   0,01   0,01   25   V.parahaemolyticus
ауланған балық                                   аспайтын 100 КТБ/г,
                                                 үшін
Салқындатылған,       1*10   0,001   0,01   25  жоғарғыдай
мұздатылған балық
___________________________________________________________________
Салқындатылған және мұздатылған балық өнiмдерi:
___________________________________________________________________
1) балық сүбесi,      1*10   0,001   0,01   25  0,01 г сульфитқайта.
арнайы өңделген                                  ланатын клостридия.
балық                                            лар вакуум арқылы
                                                 қапталған рұқсат
                                                 етілмейді
___________________________________________________________________
         1             2     3      4       5           6
___________________________________________________________________
2) тағамдық балық     1*10   0,001   0,01   25  жоғарғыдай
турамасы, пiшiндел.
ген турама өнiмдерi,
с.i. құрамында
ұн бар

                                                 0,01 г сульфитқай.
                                                 таланатын клостри.
                                                 диялар вакуум
3) айрықша           5*10   0,01   0,1      25* арқылы қапталған
кондициядағы турама                              рұқсат етілмейдi;
                                                 *тек сальмонеллалар
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
  Өнiмнiң түрлерi | Көрсеткiштер|мг/кг, аспайтын|
                  |             |рұқсат етiлген |   Ескертулер
                  |             |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
30. Балық         Уытты элементтер:
консервiлерi мен  Қорғасын, Күшән,    29 бап
пресервiлер       кадмий,            бойынша
                  қалайы               200      Қаңылтыр ыдыстағы
                                                консервілер үшін
                  хром                 0,5      хромдалған ыдыстағы
                                                консервілер үшін
                  Бенз(а)пирен        0,001     ысталған өнiмдер
                                                үшін
                  Гистамин,          29 бап
                  нитрозаминдер      бойынша
                  пестицидтер,
                  полихлорланған
                  бифенилдер,
                  радионуклидтер
___________________________________________________________________
              Микробиологиялық көрсеткіштер:
___________________________________________________________________
Өнімнің түрлері|КТБ/ |    өнімнің 1 г (см 3 )         |
                | г,  |     рұқсат етілмейді         |  Ескертулер
                |ас.  |______________________________|
                |пай. |ІТЖБТ|S.aureus|Сульфи.|Пато.  |
                |тын  |(коли|        |тқайта.|генді  |
                |КМФАн|форм.|        |ланатын|с.і.   |
                |М,   |дар) |        |клост. |сальмо.|
                |     |     |        |ридия. |нелла. |
                |     |     |        |лар    |лар L. |
                |     |     |        |       |monocy.|
                |     |     |        |       |togenes|
___________________________________________________________________
Өңделмеген және   1*10 5 0,01    -      0,01     25  10 КТБ/г, аспай.
өңделген балықтан                                   тын зеңдер, 100
жасалған дәмдеуiш                                   КТБ/г аспайтын
қосылып, арнайы                                     ашытқылар
тұздалған
пресервілер
Балықтан жасалған дәмдерi қосылып және арнайы тұздалған пресервiлер:
1) өңделмегені   1*10 5 0,01    1,0    0,01     25   Жоғарғыдай
2) өңделген      5*10 4 0,01    1,0    0,01     25   Жоғарғыдай
өңделген балыққа 2*10 4 0,01    1,0    0,01     25   Жоғарғыдай
өсiмдiк майы,
құйма, гарнирi
бар немесе жоқ
тұздықтар
қосылған пресер.
вілер с.i.
арқан балық майға

"Паста" Пресервiлерi:
1) балықтан ж.   5*10 5 0,01    0,1    0,01     25   Жоғарғыдай
2) белокты       1*10 5 0,1     1,0    0,1      25   Жоғарғыдай
пастадан ж.

Ыстық арқылы     5*10 5 1,0     1,0    1,0     25   Жоғарғыдай
өңделген
балықтан ж.

Шыны, алюминий   Осы санитариялық ереженiң 8 қосымшасына сай
және қаңылтыр    тұтынатын ыдыстағы стерилизациядан өткiзілген
ыдыстан алынған  "А" тобының консервілерiне арналған
балықтан ж.      өндiрістiк стерильдеудiң талаптарын
                 қанағаттандыратындай болуы керек.
Шыны ыдыстан     Осы санитариялық ереженiң 8 қосымшасына сай алынған балықтан тұтынатын ыдыстағы стерилизациядан өткiзбеген жасалған пас.    "Д" тобының консервілерiне арналған
терленген        өндiрiстiк стерильдеудiң талаптарын
консервiлер      қанағаттандыратындай болуы керек.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
  Өнiмнiң түрлерi | Көрсеткiштер|Мг/кг, аспайтын|
                  |             |рұқсат етiлген |   Ескертулер
                  |             |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
31. Кептiрiлген,   Уытты элементтер,  29 бап    Алғашқы және соңғы
қақталған,         гистамидер мен    бойынша    өнiмдегі құрғақ
ысталған,          полихлорланған               заттардың ара есебі
маринадталған      бифенилде
балық, балық       Нитрозаминдер:
кулинариясы және   НДМА мен НДЭА
пайдалануға дайын  қосындылар         0,003
басқа балық        Радионуклидтер Бк/кг:
өнiмдерi           цезий-137           260
                   стронций-90         200
                   Пестицидтер*:
                   гексахлорцикло.     0,2 
                   гексан (a,b, у
                   изомерлерi)
                   ДДТ және оның       0,4
                   қалдықтары          2,0     Балық өнімдері, семіз
                                               майшабақ
                   Бенз(а)пирен       0,001    Ысталған балық
___________________________________________________________________
                  Микробиологиялық көрсеткіштер:
___________________________________________________________________
Өнімнің түрлері   |КТБ/ |    өнімнің 1 г (см 3 )      |
                   | г,  |     рұқсат етілмейді      |  Ескертулер
                   |ас.  |___________________________|
                   |пай. |ІТЖБТ|S.aur|Сульфи.|Пато.  |
                   |тын  |(коли|eus  |тқайта.|генді  |
                   |КМФАн|форм.|     |ланатын|с.і.   |
                   |М    |дар) |     |клост. |сальмо.|
                   |     |     |     |ридия. |нелла. |
                   |     |     |     |лар    |лар мен|
                   |     |     |     |       |L.     |
                   |     |     |     |       |monocy.|
                   |     |     |     |       |togenes|
___________________________________________________________________
         1            2     3     4      5      6          7
___________________________________________________________________
Ыстаудың ыстық      1*10 4   1,0   1,0    0,1*    25  *вакуум арқылы
түрiмен ысталған                                    қапталған
балық өнiмдерi
c.i.
Суық ысталған балық өнiмдері:
1) мұздатылған      1*10 4   1,0   1,0    0,1*    25  *жоғарғыдай; 10
                                                    КТБ/г аспайтын
                                                    V.parahaemoty.
                                                    ticus теңiз
                                                    балығы үшiн

2) туралған         3*10 4   1,0   1,0    0,1*    25  *жоғарғыдай; 10
(кесектеп, дастар.                                  КТБ/г аспайтын
ханға әзiрлеп)                                      V.parahaemoty.
                                                    ticus теңiз
                                                    балығы үшiн

3) Ыстаудың суық   7,5*10 4 0,1   1,0    0,1*    25  *вакуум арқылы
түрiмен туралып,                                    қапталған
ысталған балық
өнiмдерi  

4) балық түржиыны,  1*10 5   0,01   1,0    0,1*    25  *жоғарғыдай
ветчина, балық
турама, дәмдеуiштер
қосылған өнiмдері

Шала тұздалған,     5*10 4   0,1   0,1    0,1    25  10 КТБ/г аспайтын
ысталған, мұзда.                                   V.parahaemoty.
тылған, вакуум                                     ticus теңiз
арқылы қапталған                                   балығы үшiн 
сүбе
Тұздалған, дәмдеуiштер қосылған, маринадталған балық:
1) өңделмеген      1*10 5   0,1     -    0,1*    25  *вакуум арқылы
                                                    қапталған
2) өңделген        1*10 5   0,01   0,1   0,1*    25  *вакуум арқылы
тұздалған, шала.                                    қапталған
тұздалған, c.i.
консерванты жоқ
арқан балықтар,
сүбесi, туралған;
құймалармен,
дәмдеуiштермен,
гарнирлермен
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Балық                                              *вакуум арқылы
қақталған                                          қапталған
                   5*10 4    0,1    -    0,1*   25** **тек сальмонел.
                                                   лалар; 50 КТБ/г
                                                   аспайтын зеңдер,
                                                   100 КТБ/г
                                                   аспайтын
                                                   ашытқылар

                                                   *вакуум арқылы
                                                   қапталған, **тек
                                                   сальмонеллалар;
Балық қақталған  5*10 4    0,1    -    0,1*   25     50 КТБ/г аспайтын
                                                   зеңдер, 100 КТБ/г
                                                   аспайтын
                                                   ашытқылар
Кептiрiлген      5*10 4    0,001  -     -     25**   *жоғарғыдай
балық                                              **жоғарғыдай

Қайнатуды керек  5*10 5    0,001  -     -     25*    *тек сальмонелла.
ететiн, балық                                      лар; 100 КТБ/г
қосылған құрғақ                                    аспайтын
сорпалар                                           ашытқылар
Ыстық арқылы өңделген аспаздық тағамдар:
1) балық пен     1*10 4     1,0  1,0   1,0*   25**   *вакуум арқылы
турама өнiмдер,                                    қапталған, ** тек
пасталар, паштет.                                  сальмонеллалар;
тер, пiсiрiл.                                      50 КТБ/г аспайтын
ген, қуырылған,                                    зеңдер, 100 КТБ/г
қайнатып пiсiрiл.                                  аспайтын
ген, құйылған                                      ашытқылар
және т.б; құрамын.
да ұн бар
(самсалар, тұшпа.
ралар және
т.б.); с.i.
мұздатылған

2) құрамына көп  5*10 4     0,01  1,0   1,0*   25**  *вакуум арқылы
заттар кіретiн                                     қапталған,
тағамдар - ащы                                     **тек сальмонел.
көже, палаулар,                                    лалар;
салқын тағамдар,
көкөнiстермен
бұқтырылған
теңiз өнiмдері
с.i.

3) сiлiкпе       5*10 4      0,1  1,0     -    25*  *тек сальмонел.
өнiмдерi:                                         лалар
сiлiкпелер,
құйма балықтар

Ыстық арқылы өңделмеген аспаздық тағамдар:

1) балық және    1*10 4      1,0  1,0     -    25   0,1 г-да Proteus
теңiз өнiмде.                                     рұқсат етілмейді
рiне қатылмай
ж. салат

2) тұздалған     2*10 5     0,01  0,1     -    25   Жоғарғыдай
туралған
балық:
паштеттер,
пасталар

3) майшабақ,     2*10 5     0,001  0,1     -    25  Жоғарғыдай
уылдырық, крил
миы ж.б.  

Пiсiрiлiп - мұздатылған өнiмдер:
1) жеделмұзда.   2*10 4     0,1   0,1    0,1*   25  -1*10 3 КТБ/г
тылған түскi                                     аспайтын
астық және                                       Enterococcus (үлес.
салқын балық                                     тенген кесектерден
тағамдары,                                       алынған өнімдер);
балық қосылған                                   *вакуум арқылы
құймақ, балық                                    қапталған,
салмасы, с.i.
вакуум арқылы
қапталған
2) пiшiнделген    1*10 3     1,0   1,0    1,0   25  2*10 3 КТБ/г,
тағамдар                                         аспайтын
("таңқышаяндар                                   Enterococcus
таяқшалары және                                  (турамаланған)
басқалар)

балық сорпасы     -      0,01    -     -     25* *тек сальмонелла.
негiзiнде                                        лар; 10 КТБ/г,
майонез                                          аспайтын зеңдер,
                                                 100 КТБ/г аспайтын
                                                 ашытқылар
___________________________________________________________________
  Өнiмнiң түрлерi | Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
                  |               |рұқсат етiлген |   Ескертулер
                  |               |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
32.Балық уылдырық. Уытты элементтер:
тары және олардан  Қорғасын              1,0
жасалған өнiмдер;  Күшән                 1,0
уылдырыққа ұқсас   Кадмий                1,0
                   Сынап                 0,2
                   Пестицидтер*:
                   гексахлорцикло.       0,2
                   гексан (а,b,y
                   изомерлерi)
                   ДДТ және оның         2,0
                   қалдықтары
                   Полихлорланған       29 бап
                   бифенилдар,         бойынша
                   радионуклидтер
___________________________________________________________________
               Микробиологиялық көрсеткіштер:
___________________________________________________________________
  Өнімнің  |КМФАн|     өнімнің 1 г (см 3 )     |Зең.|Ашыт.|
  түрлері  |М КТБ|     рұқсат етілмейді      |дер,|қы.  |Ескертулер
           |/г,  |___________________________|КТБ/|лар, |
           |ас.  |ІТЖБТ|S.aur|Сульфит|Пато.  | г, |КТБ/ |
           |пай. |(коли|eus  |қайта. |генді  |ас. |г,   |
           |тын  |форм.|     |ланатын|с.і.   |пай.| ас. |
           |     |дар) |     | клос. |сальмо.|тын | пай.|
           |     |     |     |тридия.|нелла. |    | тын |
           |     |     |     |лар    |       |    |     |
___________________________________________________________________
                                                        25г-да L.
                                                        monocy.
                                                        togenes
Шарбы                                                   рұқсат
уылдырығы,                                              етілмейді;
салқында.  5*10 4   0,001  0,01   -        25    -    -   V.100 КТБ/г-
тылған                                                  аспайтын,
мұздатыл.                                               Parahaemo.
ған                                                     tycus -
                                                        теңiз
                                                        балығы үшін
Тұздатыл.  1-10 5   0,1    0,1    -        25    -    -   25 г-да
ған                                                     L.monocy.
уылдырық.                                               togenes
тар                                                     болуына
                                                        рұқсат
                                                        етілмейді
Аспаздық уылдырықты өнімдер:
1) ыстық   1-10 4   1,0    1,0    -        25   -     -
арқылы
өңделген

2) ыстық   2-10 5   1,0    1,0    -        25   -     -   25 г-да
арқылы                                                  L.monocy.
өңделмеген,                                             togenes
құрамында                                               болуына
көп заттар                                              рұқсат
бар аралас.                                             етілмейді;
тырғаннан                                               0,1 г
кейiнгi                                                 Proteus
тағамдар                                                болуына
                                                        рұқсат
                                                        етілмейді

Бекiрe балықтарының уылдырығы:
1) түйiр.  1*10 4   1,0   1,0    1,0      25    50   50
шiктi,
банкедегi,
түйір.
шiксiз
қара
2) пастер. 1*10 3   1,0   1,0    1,0      25   0,1*  0,1* *рұқсат
ленген                                                  етілмейтін
түйіршікті                                              салмақтағы
                                                        (г)

3) шарбылы 5*10 4   1,0   1,0    1,0      25   50  100
әлсiзтұз.
далған,
тұздалған

Арқан балықтарының түйіршікті тұздалған уылдырығы:
1) банке.  1*10 5   1,0   1,0    1,0      25   50  100
дегi, күбi

2) мұзда.  5*10 4   1,0   1,0    1,0      25   50  100
тылған
шарбыдан
Балықтың басқа түрлерінің уылдырықтары:
1) түйiр.  1*10 3   0,1   1,0    1,0      25   50  300
шiктерi
жарылған,
тұздалған
шарбылы
әлсiз
тұздалған,
ысталған,
қақталған

2) пастер. 5*10 3   1,0   1,0    1,0     25   0,1*  0,1*  *рұқсат
ленген                                                  етілмейтін
                                                        салмақтағы
                                                        (г)
Уылдырыққа 1*10 4   0,1   1,0    1,0     25   50    50
ұқсас с.і.
белокты
түрi
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
  Өнiмнiң түрлерi | Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
                  |               |рұқсат етiлген |   Ескертулер
                  |               |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
33. балықтың      Уытты элементтер:
бауыры және одан  Қорғасын               1,0
жасалатын өнiмдер кадмий                 0,7
                  Сынап                  0,5
                  қалайы                200,0    Қаңылтыр ыдыстағы
                                                 консервiлер үшiн
                  хром                   0,5     хромдалған қаңылтыр
                                                 ыдыстағы
                                                 консервiлер үшiн
                  Пестицидтер*.
                  гексахлорцикло.       1,0
                  гексан (а,b,y
                  изомерлерi)
                  ДДТ және оның         3,0
                  қалдықтары
                  Полихлорланған        5,0
                  бифенилдар,
                  Радионуклидтер       29 бап
___________________________________________________________________
                 Микробиологиялық көрсеткіштер:
___________________________________________________________________
Өнімнің түрлері|КТБ/ |    өнімнің 1 г (см 3 ) |V.parahae|
                | г,  |     рұқсат етілмейді |molyticus| Ескертулер
                |ас.  |______________________|         |
                |пай. |ІТЖБТ|S.aureus|Пато.  |         |
                |тын  |(коли|        |генді  |         |
                |МАФАн|форм.|        |с.і.   |         |
                |МС   |дар) |        |сальмо.|         |
                |     |     |        |нелла. |         |
                |     |     |        |лар L. |         |
                |     |     |        |monocy.|         |
                |     |     |        |togenes|         |
___________________________________________________________________
Балықтың бауыры, 1*10 5 0,001  0,01      25      100*   *КТБ/г,
басы мұздатылған                                       аспайтын,
                                                       теңіз балығы
                                                       үшiн
Балықтың бауыры. Осы санитариялық ереженiң 8 қосымшасына сай
нан жасалған     тұтынатын ыдыстағы стерилизациядан өткiзiлген "А"
консервілер      тобының консервiлерiне арналған өндiрiстiк
                 стерильдеудiң талаптарын қанағаттандыратындай
                 болуы керек.
___________________________________________________________________
  Өнiмнiң түрлерi | Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
                  |               |рұқсат етiлген |   Ескертулер
                  |               |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
34. Балық майы    "Май шикi заттары және май өнiмдерi" бөлiгiнiң 68
                  бабын қара
35. Өнеркәсiптiң балық өндiрмейтiн объектiлерi (моллюскалар, шаян
тәрiздiлер, омыртқасыздар, теңiз балдырлары) және олардан алынатын
өнiмдер, қосмекендiлер, бауырымен жорғалаушылар
 
  1) моллюскалар,   Уытты элементтер:
шаянтәрiздiлер    Қорғасын              10,0
                  Күшән                 5,0
                  кадмий                2,0
                  Сынап                 0,2
2) теңiз          Уытты элементтер:
балдырлары        Қорғасын              0,5
                  Күшән                 5,0
                  кадмий                1,0
                  Сынап                 0,1
                  Радионуклидтер:
                  цезий-137             200
                  стронций-90           100
___________________________________________________________________
                 Микробиологиялық көрсеткіштер:
___________________________________________________________________
Өнімнің түрлері   |КТБ/ |     өнімнің 1 г (см 3 )     |
                   | г,  |     рұқсат етілмейді      |  Ескертулер
                   |ас.  |___________________________|
                   |пай. |ІТЖБТ|S.aur|Сульфит|Пато.  |
                   |тын  |(коли|eus  |тудыра.|генді  |
                   |МАФАн|форм.|     |тын    |с.і.   |
                   |МС,  |дар) |     |клост. |сальмо.|
                   |     |     |     |ридия. |нелла. |
                   |     |     |     |лар    |лар,L. |
                   |     |     |     |       |monocy.|
                   |     |     |     |       |togenes|
___________________________________________________________________
         1            2     3     4      5      6          7
___________________________________________________________________
Өнеркәсiптiң балық өндiрмейтiн объектiлерi:
1) шаянтәрiздiлер
Tipi               5*10 4   0,01   0,01    -     25    100 КТБ/г
                                                     аспайтын V.
                                                    parahaemolyticus
                                                    -, теңіздік үшін
Салқындатылған,    1*10 5   0,001   0,01    -     25   жоғарғыдай 
мұздатылған
 
  2) екi ауызды моллюскалар (мидиялар, бақалшықтар, тарқ балық және басқалар):
Tipi               5*10 3   1,0    0,1    0,1     25   1г - E.Coli
                                                     рұқсат етіл.
                                                     мейді; 0,1 г-да
                                                     Enterococcus
                                                     болуына рұқсат
                                                     етілмейді; 25 г
                                                     V. Рarahaemo.
                                                     lyticus -
                                                     рұқсат етіл.
                                                     мейді, теңіздік
                                                     үшін

Салқындатылған,  5*10 4    0,1    0,1     -      25    100 КБТ/г
мұздатылған                                          аспайтын V.
                                                    parahaemolyticus
                                                    -, теңіздік үшін

Бас аяқты       1*10 5    0,001  0,01     -      25    Жоғарғыдай
моллюскалар

Өсiмдiк майы    2*10 5    0,01   1,0     0,01    25*   *тек сальмонел.
құймалармен,                                         лалар;
гарнирлері                                           10 КТБ/г ас.
бар немесе                                           пайтын зеңдер,
жоқ тұздықтар                                        100 КТБ/г
қосылған                                             аспайтын
өнеркәсiптен                                         ашытқылар
балық өндiр.
мейтiн объекті.
лерiнде
жасалған

Екi ауызды     5*10 4     0,1   0,1       -     25*   *тек сальмонел.
моллюска.                                           лалар;
лардың                                              10 КТБ/г ас.
етiнен жасал.                                       пайтын зеңдер,
ған                                                 100 КТБ/г
пресервілер                                         аспайтын
                                                    ашытқылар

өнеркәсiптiң   Осы санитариялық ереженің 8 қосымшасына сай тұтынатын
балық өндiр.   ыдыстағы стерилизациядан өткізілген "А" тобының
мейтiн объек.  консервілеріне арналған өндірістік стерильдеудің
тілерiнде      талаптарын қанағаттандыратындай болуы керек.
жасалған
консервілер
 
  теңiз омыртқа. 2*10 4     1,0    -      0,1    25*   *тек сальмонел.
сыздарынан                                          лалар; 100
жасалған                                            КТБ/г аспайтын
қақталған және                                      зеңдер және
кептiрiлген                                         ашытқылар
өнiмдер

Өнеркәсiптiң балық өндірмейтін объектілерінің
пісіріп-мұздатылған өнімдері:

Шаянтәрiз.   2*10 4      0,1    0,1      1,0*   25   *вакуум арқылы
дiлер                                              қапталған; 1*10 3
                                                   - үлестеліп
                                                   кесілген, 2*10 3
                                                    - турама өнімдер.
                                                   де КТБ/г аспай.
                                                   тын
                                                   Enterococcus
моллюскалар. 2*10 4     0,1    1,0       1,0*   25   *вакуум арқылы
дың еті                                            қапталған; 1*10 3
Екi ауызды                                         - үлестеліп
моллюска.                                          кесілген, 2*10 3
лардың етiнен                                      - турама өнім.
жасалған                                           дерде КТБ/г
бағамдар                                           аспайтын
                                                   Enterococcus
3) асшаян.  2*10 4     0,1    1,0       1,0*    25   *жоғарғыдай;
дардан, таң.                                       1*10 3 - үлестеліп
қышаяндар,                                         кесілген, 2*10 3
криль етінен                                       - турама өнімдер.
дайындал.                                          де КТБ/г
ғандар                                             аспайтын
                                                   Enterococcus
Теңіз Өнеркәсiбiнiң балық өндірмейтін кептіретін
және белокты объектілері:
1) құрғақ  5*10 4     1,0     -        0,01   25*    *тек сальмонел.
мидия                                              лалар
сорпасы,
сорпа
кубиктері
және
пасталары,
оқшаулан.
ған белоктар

2) мидия.    5-10 3   1,0    1,0        -      25*     *жоғарғыдай
лардан
жасалған
гидролизат
(МИГИ-К)
 
  Мидиялар.     -    1,0    1,0        1,0    25*     *жоғарғыдай
дан жасал.
ған белок.
ты көмiр.
тектi
қанықпа

Балдырлар және олардан алынған өнiмдер:
1) шикi -  5*10 4    0,1     -          -    25*     *жоғарғыдай
балдырлар,
с.i. мұзда.
тылған
2) кептi.  5*10 4    1,0     -          -    25*     *тек сальмонел.
рiлген                                             лалар; 100 КТБ/г
теңiз                                              аспайтын
қырыққабаты                                        зеңдер
3)теңiз    5*10 3    1,0     -          -    25*     *тек сальмонел.
қырықкаба.                                         лалар
тынан
жасалған
джемдер
4) тағам.  5*10 4    1,0     -          -    25*     *тек сальмонел.
дық агар,                                          лалар; 100 КТБ/г
агароид,                                           аспайтын
фурцелярин                                         зең
және тағам.
дық
натридің
альгинаты
____________________________________________________________________

       * Азық-түлiктiк шикi заттарды өндiргенде пайдаланылған
пестицидтердiң қалған мөлшерiн бақылау керек.

4. Дән (тұқымдар), ұн-жарма және нан-тоқаш өнiмдерi

                                                          N4 кесте
____________________________________________________________________
  Өнiмнiң түрлерi | Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
                  |               |рұқсат етiлген |   Ескертулер
                  |               |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
        1                2                3                4
___________________________________________________________________
36. Азық-түлiк    Уытты элементтер:
дәнi, с.i. бидай, Қорғасын                0,5
қара бидай,       Күшән                   0,2
тритикале, сулы,  Кадмий                  0,1
арпа, тары,       Сынап                   0,03
қарақұмық, күрiш, Микоуыттар:
жүгерi, қонақ     афлатоксин В 1           0,005
жүгерi            Дезоксиниваленол        0,7    Бидай
                                          1,0    Арпа
                  Т-2 токсин              0,1
                  Зеараленон              1,0    бидай, арпа,
                                                 жүгері
                  Нитрозаминдер:         0,015   Сыра ашытатын уыт
                  НДМА және НДЭА
                  қосындысы
                  Бенз(а)пирен            0,001
                  Пестицидтер*:
                  гексахлорцикло.          0,5
                  гексан (а,b,y
                  изомерлерi)
                  ДДТ және оның            0,02
                  қалдықтары
                  Гексахлорбензол          0,01  Бидай
                  Сынапорганикалық       Рұқсат
                  пестицидтер           етілмейді
                  2,4-Д қышқылы,         Рұқсат
                  оның тұздары,         етілмейді
                  эфирлерi
                  Радионуклидтер/Бк кг:
                  цезий-137                 70
                  cтронций-90               40
                  Зиянды қоспалар:
                  Спорынья                 0,05
                  Жорғалайтын у кекiре,     0,1  қара бидай, бидай 
                  түлкiқұйрықты софора,
                  ланцетті термопсис
                  (бірiккен)
                  Түрлi-түстi шегiршiн      0,1  қара бидай, бидай
                  Жемiсi төмен қараған      0,1  қара бидай, бидай
                  гелиотроп
                  Ақшыл триходесма      рұқсат    қара бидай
                                        етiлмейдi
                  бас (кекipeci бар,       10,0   бидай
                  масақтылар)
                  түйiршектер
                  Уланған түйiршiктер       1,0  қара бидай, бидай,
                                                 арпа
                  Қызғылт түстi             3,0  қара бидай
                  түйiршiктер
                  флуоресценциясы ашық      0,1  жүгері
                  жасыл-сары түсті
                  түйіршік (ФЖС)
                  Астық қорының зиянкесте. 15,0  экз/кг, аспайтын
                  рiмен ластануы мен             тірі және өлі
                  жұғуы (жәндiктер,              зиянкестердің
                  кенелер)                       қосылған тығыздығы
37. Тұқымдар,     Уытты элементтер:
бұршақты с.і.     Қорғасын                  0,5
бұршақ, асбұршақ, Күшән                     0,3
маш, атбұршақ,    Кадмий                    0,1
жасымақ,          Сынап                    0,02
ноқат             Микоуыттар:
                  афлатоксин В 1             0,005
                  Пестицидтер*:
                  гексахлорциклогексан      0,5
                  (а.b,у изомерлерi)
                  ДДT және оның қалдықтары  0,05
                  Сынапорганикалық
                  пестицидтер              Рұқсат
                                         етілмейді
                  2,4-Д қышқылы, оның      Рұқсат
                  тұздары, эфирлері      етілмейді
                  Астық қорының зиянкес.   Рұқсат
                  терімен ластануы мен   етілмейді
                  жұғуы (жәндіктер,
                  кенелер)
                  Радионуклидтер Бк/кг:
                  цезий-137                 50
                  стронций-90               60
38. Жарма,        Уытты элементтер:
талқан, үлпектер  Қорғасын                  0,5
                  Күшән                     0,2
                  Кадмий                    0,1
                  Сынап                     0,03
                  Микоуыттар:
                  афлатоксин В 1             0,005
                  дезоксиниваленол          0,7  бидай 
                                            1,0  арпа
                  T-2 токсин                0,1
                  зеараленон                1,0  бидай, жүгері, арпа
                  Пестицидтер*:            36 бап
                                          бойынша
                  Радионуклидтер Бк/кг:
                  цезий-137                 50
                  стронций-90               30
                  Астық қорының зиянкес.  Рұқсат
                  терiмен ластануы мен   етілмейді
                  жұғуы (жәндіктер,
                  кенелер)
___________________________________________________________________
               Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
   Өнімнің түрлері   |КТБ/ |   өнімнің 1 г (см 3 )  |КТБ/г |
                     | г,  |    рұқсат етілмейді  |аспай.|Ескертулер
                     |ас.  |______________________| тын  |
                     |пай. |ІТЖБТ|Пато.  |B.cereus|зеңдер|
                     |тын  |(коли|генді  |        |      |
                     |КМФАн|форм.|с.і.   |        |      |
                     |М    |дар) |сальмо.|        |      |
                     |     |     |нелла. |        |      |
                     |     |     |лар    |        |      |
___________________________________________________________________
Пiсiрудi керек етпей. 5*10 3   0,01   25       0,1     50
тiн жармалар, (жылу
арқылы кептiрiлген
тағамдық қанықпа)

Барлық түрлi жармалар.
дың таяқшалары,       1*10 4    1,0   25       0,1     50
(экструзионды
технологияның
тағамдық қанықпасы),
кептiрiлген өнімдер
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
  Өнiмнiң түрлерi | Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
                  |               |рұқсат етiлген |   Ескертулер
                  |               |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
39. бидай, c.i.    Уытты элементтер:
макарон өнiмдерi.  Қорғасын              0,5
не, арналған ұн,   Күшән                 0,2
қара бидай, три.   Кадмий                0,1
тикалды, жүгерi,   Сынап                 0,03
арпа тары, күрiш,  Микоуыттар:
қара-құмық, қонақ  афлатоксин В 1         0,005
жүгерi ұны         Дезоксиниваленол      0,7     бидай
                                         1,0     арпа
                   T-2 токсин            0,1
                   Зеараленон            1,0     бидай, жүгері, арпа
                   Пестицидтер*:
                   гексахлоранцикло.     0,5
                   гексан (а,b,y
                   изомерлерi)
                   ДДТ және оның         0,02    Дақылдық
                   қалдықтары
                                         0,05    Дән-бұршақтық
                   Гексахлорбензол       0,01    бидай
                   Сынапорганикалық     Рұқсат
                   пестицидтер         етілмейді
                   2,4-Д қышқылы,       Рұқсат
                   оның тұздары,       етілмейді
                   эфирлері
                   Радионуклидтер Бк/кг:
                   цезий-137              50
                   стронций-90            30
                   Астық қорының        Рұқсат
                   зиянкестерiмен       етiлмейдi
                   ластануы мен
                   жұғуы (жәндiктер,
                   кенелер)
___________________________________________________________________
               Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
Өнімнің түрлері|КТБ/ |  өнімнің 1 г (см 3 )   |КТБ/г,|  Ескертулер
                | г,  |  рұқсат етілмейді    |аспай.|
                |ас.  |______________________| тын  |
                |пай. |ІТЖБТ |S.aureus|Пато. |зеңдер|
                |тын  |(коли |        |генді |      |
                |КМФАн|форм. |        |с.і.  |      |
                |М    | дар) |        |саль. |      |
                |     |      |        |моне. |      |
                |     |      |        |лла.  |      |
                |     |      |        |лар   |      |
___________________________________________________________________
Барлық түрлi ұн  5*10 4     -      -       -     100  10 3 аспайтын
                                                    B.subtilis
Жұмыртқа қосыл.   -       -      -      25     -
ған макарон
өнiмдерi

Сүт қосылып      5*10 4    0,01   0,1     25     -
иленген тез
дайындалатын
макарон
өнiмдерi
(құрғақ
майсызданды.
рылыған сүт,
құрғақ майы
айырылған
сиыр сүт, ақ
iрiмшiк)

өсiмдiк негi.   5*10 4     0,1    -      25    100
зiндегi тез
дайындалатын
макарон өнiм.
дерi (тағамдық
кебектер,
өнген бидайдың
үрпектерi,
құрғақ көкөнiс
ұнтақтарымен
0,01, теңіз
қырыққабат.
тарымен)

Белоксыз       1*10 5    0,01    -      25    200*    *100КТБ/г
макарон                                             аспайтын
өнiмдерi                                            ашытқылар
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
  Өнiмнiң түрлерi | Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
                  |               |рұқсат етiлген |   Ескертулер
                  |               |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
41. Нан, тоқаш     Уытты элементтер:
өнiмдерi және      Қорғасын              0,35
майқоспа өнiмдерi  Күшән                 0,15
                   Кадмий                0,07
                   Сынап                 0,015
                   Микоуыттар,          39 бап
                   Пестицидтер:         бойынша
                   Радионуклидтер Бк/кг:
                   цезий-137              40
                   стронций-90            20
42. тағамдық                             79 бапты қараңыз
кебекте (бидай)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Өнімнің түрлері    |КТБ/ |   өнімнің 1 г (см 3 )     |КТБ/г,|Ескер.
                    | г,  |   рұқсат етілмейді      |аспай.|тулер
                    |ас.  |_________________________| тын  |
                    |пай. |ІТЖБТ|S.au|Proteus|пато. | зең. |
                    |тын  |(коли|reus| текті |генді,| дер  |
                    |КМФАн|форм.|    |бакте. |с.і.  |      |
                    |М    |дар) |    |риялар |саль. |      |
                    |     |     |    |       |моне. |      |
                    |     |     |    |       |лла.  |      |
                    |     |     |    |       |лар   |      |
___________________________________________________________________
Нан-тоқаш өнiмдерi   1*10 3   1,0   1,0   -      25      50
(с.i. қаусырмалар,
жемiстерден және
көкөнiстерден
салмасы бар құймақтар)

ақ iрiмшiк, iрiмшiк  1*10 3   1,0   1,0  0,1     25      50
қосылған нан-тоқаш
өнiмдерi: хачапури,
құймақтар (c.i.
мұздатылған) және
басқа т.б.

кiлегейлi бұқтырыл.  5*10 3   00,1   1,0   -     25      50
ған кремi бар
нан-тоқаш өнiмдерi

ет өнiмдерi, балық   1*10 3   1,0   1,0  0,1    25      50
және теңiз өнiмдерi
қосылған нан-тоқаш
өнiмдерi
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
  Өнiмнiң түрлерi | Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
                  |               |рұқсат етiлген |   Ескертулер
                  |               |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
43. Білезiк нан,  Уытты элементтер:
кепкен  нан       Қорғасын               0,5
өнiмдерi, нан     Күшән                  0,2
таяқшалар, соялар Кадмий                 0,1
және т.б.         Сынап                  0,02
                  Микоуыттар,           39 бап
                  Пестицидтер:          бойынша
                  Радионуклидтер Бк/кг:
                  цезий-137               50
                  стронций-90             30
44. Ұннан жасал.  48 бапты
ған кондитерлiк   қараңыз
өнiмдер
___________________________________________________________________

       * Азық-түлiктiк шикi заттарды өндiргенде пайдаланылған пестицидтердiң қалған мөлшерiн бақылау керек.

5. Қант және кондитерлiк өнiмдер

__________________________________________________________________
  Өнiмнiң түрлерi | Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
                  |               |рұқсат етiлген |   Ескертулер
                  |               |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
45. Қант          Уытты элементтер:
                  Қорғасын                1,0
                  Күшән                   1,0
                  кадмий                  0,05
                  Сынап                   0,01
                  Пестицидтер*:
                  гексахлорцикло.        0,005
                  гексан (а,b,у
                  изомерлерi)
                  ДДТ және оның          0,005
                  қалдықтары
                  Радионуклидтер Бк/кг:
                  цезий-137               140
                  стронций-90             100

46. Қантты конди. Уытты элементтер:
терлiк өнiмдер:   Қорғасын:               1,0
карамель,         Күшән                   1,0
қуыссыз және      кадмий                  0,1
қуыстағы,         Сынап                   0,01
помадалы,         Микоуыттар:             0,005  Құрамында жаңғақ
бұлғанған,        афлатоксин В 1                   бар өнімдер үшін
грильяж, пралине,
марципанды,       Радионуклидтер Бк/кг:
жемiс-жидек       цезий-137                160
кәмпиттерi, ирис, стронций-90              100
халуа, пастила,
зефир, мармелад,
тоңбаланған
өнiмдер
____________________________________________________________________
               Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
                  |МАФАн |өнімнің 1 г  |КТБ/г,|КТБ/г,|
  Өнімнің түрлері | МС   |(см 3 ) рұқсат |аспай.|аспай.|  Ескертулер
                  |КТБ/г,|  етілмейді  | тын  | тын  |
                  |аспай.|_____________|ашытқ.|зеңдер|
                  | тын  |ІТЖБТ |Пато. | ылар |      |
                  |      |(коли.|генді,|      |      |
                  |      |форм. | с.і. |      |      |
                  |      | дар) |саль. |      |      |
                  |      |      |монел.|      |      |
                  |      |      |лалар |      |      |
___________________________________________________________________
        1            2      3      4      5      6          7
___________________________________________________________________
Қант                1*10 3   1,0     25     10     10  КТБ/г 10 3 аспай.
                                                     тын Лейконосток
Қуыссыз кәмпиттер:
1) помадалы, сүтті  5*10 3   1,0     25     10     50
2) пралине негi.    1*10 4   0,01    25     50    100
зiндегi, кондитер.
лiк майдағы

Қуысында салмасы бар кәмпиттер:
4) помадалы,        1*10 4   1,0     25     50     50
жемiстi, марци.
панды, грильяжды
2) сүттi,           5*10 4   0,1     25     50     50
бұлғанғандар
3) жемiстер қағынан 5*10 4   0,1     25     200   100
4) цукаттардан,     1*10 4   0,1     25     50     50
жарылған дәннен
5) кремдi, пралине  5*10 4   0,01    25     50    100
негiзiнде
емдәмдік кәмпиттер  5*10 3   1,0     25     50     50
Драже (барлық       1*10 3   0,1     25     50    100
атаудағы)
Қуыссыз карамель:
1) мәпәси,          5*10 2   1,0     25     50     50
помадалы,
ликерлi, жемiс-
жидектi, былғанған;
2) жаңғақ, шоколад. 5*10 3   0,1     25     50     50
жаңғақты, шоколадты,
кiлегей салмасы
және т.б.
Қуыс iшiне салмасы бар карамель:
1) помадалы,        1*10 4   0,1     25     50     50
жемiстi;
2) сүт бұлғанған,   5*10 4   0,1     25     50     50
жаңғақ
Емдәмдiк карамель   5*10 2   1,0     25     50     50
Ирис (барлық        1*10 3   1,0     25     10     10
атаудағы)
Сағыз               5*10 2   1,0     25     50     50

Халуа:
1) қуысты;          1*10 4   0,01     25    50     50
2) қуыссыз          5*10 4   0,01     25    50     50
Пастиломармеладты өнiмдері:
1) пастила, зефир,  1*10 3   0,1      25    50    100
мармелад
2) пастила, зефир,  5*10 3   0,1      25    50    100
мармелад қуысты
3) пастиломармелад  1*10 3   1,0      25    50     50
өнiмдерi емдәмдiк
Шығыс тәттiлерi:
1) жұмсақ кәмпит    5*10 3   0,1      25    50    100
тәрiздi, халуа,
ойла
2) қуыссыз жұмсақ   1*10 4   0,1      25   100    100
кәмпит тәрiздi
3) шербеттер        5*10 3   0,1      25   200    100
4) рахат-лукум      1*10 4   0,01     25    -     100

Карамель тәрiздi шығыс тәттiлері:
1) қуырылған        1*10 4   1,0      25   50     100
жаңғақ;
2) козинак;         5*10 3   0,1      25   50      50
3) қуыссыз кәмпит   1*10 4   0,1      25   50      50
тәрiздi
"вермишель" тәрiздi 1*10 3   1,0      25   50      50
қанттан жасалған
әрлегiш жартылай
дайындалған
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
  Өнiмнiң түрлерi | Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
                  |               |рұқсат етiлген |   Ескертулер
                  |               |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
47. Қантты конди.  Уытты элементтер:
терлік өнiмдер:    Қорғасын               1,0
шоколад және одан  Күшән                  1,0
жасалған өнiмдер   кадмий                 0,5
                   Сынап                  0,1
                   Микотоксиндер:
                   афлатоксин В 1          0,005
                   Радионуклидтер Бк/кг:
                   цезий-137              140
                   стронций-90            100
___________________________________________________________________
                 Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
                  |МАФАн |өнімнің 1 г  |КТБ/г,|КТБ/г,|
  Өнімнің түрлері | МС,  |(см 3 ) рұқсат |аспай.|аспай.|  Ескертулер
                  |КТБ/г,|  етілмейді  | тын  | тын  |
                  |аспай.|_____________|ашытқ.|зеңдер|
                  | тын  |ІТЖБТ |Пато. | ылар,|      |
                  |      |(коли.|генді,|      |      |
                  |      |форм. | с.і. |      |      |
                  |      | дар) |саль. |      |      |
                  |      |      |монел.|      |      |
                  |      |      |лалар |      |      |
___________________________________________________________________
Шоколад:
1) қоспасы жоқ     1*10 4    0,1     25     50     50
кәдiмгі және
десертті

2) қоспасы бар     5*10 4    0,1     25     50    100
кәдiмгi және
десерттi

3) "Ассорти"       5*10 4    0,1     25     50    100
тәрiздi кәмпит.
тер, кондитерлiк
тақтайшалар

4) емдәмдiк        5*10 3    0,1     25     50     50
шоколад
Пасталар, кремдер:
1) сүт, шоколадты  5*10 3    0,1     25     50     50
2) жаңғақтар       5*10 4    0,01    25     50    100
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
  Өнiмнiң түрлерi | Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
                  |               |рұқсат етiлген |   Ескертулер
                  |               |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
48. Бұршақ, какао  Уытты элементтер:
және какао-        Қорғасын              1,0
өнiмдерi           Күшән                 1,0
                   Кадмий                0,5
                   Сынап                 0,1
                   Микоуыттар:
                   афлатоксин В 1         0,005     какао-өнімдер
                   Радионуклидтер Бк/кг:
                   цезий-137             100
                   стронций-90            80
                   Пестицидтер*:
                   гексахлорциклогексан  0,5
                   (a,b,y изомерлері)
                   ДДТ және оның         0,15
                   қалдықтары
___________________________________________________________________
               Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
                  |МАФАн | өнімнің 1 г |КТБ/г,|КТБ/г,|
  Өнімнің түрлері | МС,  |(см 3 ) рұқсат |аспай.|аспай.|  Ескертулер
                  |КТБ/г,|  етілмейді  | тын  | тын  |
                  |аспай.|_____________|ашытқ.|зеңдер|
                  | тын  |ІТЖБТ |Пато. | ылар,|      |
                  |      |(коли.|генді,|      |      |
                  |      |форм. | с.і. |      |      |
                  |      | дар) |саль. |      |      |
                  |      |      |монел.|      |      |
                  |      |      |лалар |      |      |
___________________________________________________________________
Какао-ұнтақтар:
1) тауарлы          1*10 5    0,01   25     100    100
2) өңдеу үшiн       1*10 4    0,01   25     100    100
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
  Өнiмнiң түрлерi | Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
                  |               |рұқсат етiлген |   Ескертулер
                  |               |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
49. Ұннан жасалған Уытты элементтер:
кондитерлiк        Қорғасын               0,5
өнiмдерi           Күшән                  0,3
                   кадмий                 0,1
                   Сынап                 0,02
                   Микоуыттар:
                   афлатоксин В 1          0,005
                   дезоксиниваленол       0,7
                   Радионуклидтер Бк/кг:
                   цезий-137              50
                   стронций-90            30
                   Пестицидтер*:
                   гексахлорцикло.        0,2
                   гексан (a.b,у
                   изомерлері)
                   ДДТ және оның         0,02
                   қалдықтары
___________________________________________________________________
               Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
                 |МАФАн | өнімнің 1 г (см 3 ) |КТБ/г,|КТБ/г,|
Өнімнің түрлері | МС,  | рұқсат етілмейді  |аспай.|аспай.|Ескерту.
                 |КТБ/г,|                   | тын  | тын  |  лер
                 |аспай.|___________________|ашытқ.|зеңдер|
                 | тын  |ІТЖБТ |S.au.|Пато. | ылар,|      |
                 |      |(коли.|rеus |генді,|      |      |
                 |      |форм. |     |с.і.  |      |      |
                 |      | дар) |     |саль. |      |      |
                 |      |      |     |монел.|      |      |
                 |      |      |     |лалар |      |      |
___________________________________________________________________
Бисквиттi, қатпарлы, үгiтілетiн, кеуектi, бұқтырылған, үгiтiндiден
әрленген торттар мен пироженоелар, с.i. мұздатылған:
___________________________________________________________________
1) кiлегейлер;    5*10 4    0,01*  0,01*  25    100    50   * 0,1 г
                                                          сақтау                                                              мерзімі 5
                                                          және 1 
                                                          тәуліктен
                                                          жоғары
                                                          өнімдер
                                                           үшін
                                                          рұқсат
                                                          етілмейді
2) сүфле тәрізді 1*10 4    0,01*  0,01*  25     50   100    *жоғарғы.
белокты-                                                  дай
бұлғанған;
3) жемiс,        1*10 4    0,01*  0,1    25     50   100    *жоғарғы.
помадалы,                                                 дай
сырты шоколадпен
қапталған;
4) майлы;        5*10 4    0,01*   0,1  25     50   100    *жоғарғы.
                                                         дай
5) ақ ірімшікті  5*10 4    0,01*   0,1  25     **   **     *жоғарғы.
кілегейлер;                                              дай
                                                         **ашытқылар
                                                         -50, зеңдер
                                                         сақталу
                                                         мерзімі 5
                                                         және одан
                                                         да көп
                                                         тәулік
                                                         болатын
                                                         өнімдер
                                                         үшін, - 100
                                                         КТБ/г аспау
                                                         керек
6) "картоп"     5*10 4    0,01*   0,1  25     50   100     *жоғарғы.
тәрiздi;                                                 дай
7) бұқтырылған  1*10 4    0,01*   1,0  25     50   100     *жоғарғы.
креммен                                                  дай

Әрленбеген      1*10 4    1,0     0,1  25     50   50
торттар мен
пирожныйлар,
маргарин,
өсiмдiк
кiлегейлер мен
майлары
негiзiнде
әрлегiштерi бар

емдәмдiк        5*10 3    0,1     1,0  50     50   50
торттар,
пирожныйлар,
орамдар

вафелдi салмасы бар торттар:
1) майлы;       5*10 3    0,1      -   25     50   100
2) пралине,     5*10 4    0,01     -   25     50   100
шоколадты -
жаңғақты;

бисквиттi салмасы бар орамалар:
1) кiлегейлi,   5*10 4    0,01    0,1   25    50   100
майлы;
2) жемiс,       1*10 4    1,0     1,0   25    50   100
цукаттармен
1) қант ұлпа.   5*10 3    0,1      -   25     50    50
сының;
2) қуыссыз,     5*10 3    0,1      -   25     50   100
жаңғақпен,
цукаттармен,
жемiс, ром
сiңiрiлген;
Ауа кiрмейтiн   5*10 3    0,1    0,1   25     50    50
орамдағы
кекстep мен
орамалар

Вафлилер:
1) салмасы жоқ, 5*10 3    0,1     -    25     50   100
жемiс, помадалы,
майлы салмасы
бар

2) жаңғақты-    5*10 4    0,01    -    25     50   100
пралиндi,
үстiнен шоколад
құйылған
Пряниктер, коврижкалар:
1) салмасы жоқ; 2,5*10 3   1,0    -    25      50   50
2) салмасы бар;  5*10 3    0,1    -    25      50   50
Печенье:
1) қантты,       1*10 4    0,1    -    25      50  100
үстiнен шоко.
ладқұйылған,
майқоспалы;
2) арасында      1*10 4    0,1   0,1   25      50  100
кремi бар,
салмасы бар;
3) галеттер,     1*10 3    1,0    -    25      -   100
крекерлер
Ұннан жасалған шығыс тәттілерi:
1) дәмқабықты    5*10 2    1,0   -     25     50   50
бар бисквит,
курабье,
шакер-лукум,
шакер-чурек;
2) земелах;      5*10 3    1,0   -     25     50   50
3) жаңғақ        1*10 3    1,0   -     25     50   50
қосылған
орамалар мен
4) қуысты.       1*10 4    0,1   -     25     50  100
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
  Өнiмнiң түрлерi | Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
                  |               |рұқсат етiлген |   Ескертулер
                  |               |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
50. Бал           Уытты элементтер:
                  Қорғасын               1,0
                  Күшән                  0,5
                  кадмий                0,05
                  қалайы                100,0
                  оксиметилфурфурол      25
                  Пестицидтер:
                  гексахлорцикло.       0,005
                  гексан (a,b,y
                  изомерлерi)
                  ДДТ және оның         0,005
                  қалдықтары
                  Радионуклидтер Бк/кг:
                  цезий-137              100
                  стронций-90            80
___________________________________________________________________
       * Азық-түлiктік шикi заттарды өндiргенде пайдаланылған 
пестицидтердің қалдық мөлшерін бақылау керек.
       ** Гексахлорциклогексанның (а,b,у изомерлері) рұқсат етiлген
деңгейлері және ДДТ мен олардың туынды қалдықтары негізгі шикi
заттың салмақтық үлесінің және пестицидтердің нормаланып рұқсат
етілген деңгейі негізiнде есептеледі.

6. Жемiс-көкөніс өнімдері

___________________________________________________________________
  Өнiмнiң түрлерi  | Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
                   |               |рұқсат етiлген |   Ескертулер
                   |               |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
51. Жаңа үзілген    Уытты элементтер:
және мұздатылған    Қорғасын            0,5
көкөнiстер, картоп,                     0,4        жеміс, жидектер
бақша жемiс-        Күшән               0,2
жидектері,                              0,5        саңырауқұлақтар
саңырауқұлақтар     Кадмий              0,03
және жапырақты                          0,1        саңырауқұлақтар
көкөнiстер (көктер) Сынап               0,02
                                        0,05       саңырауқұлақтар
                    Нитраттар:
                    картоп              250
                    Ерте пісетiн ақ     900
                    қауанды қырыққабат
                    (1 қыркүйекке
                    дейін)
                    Кеш пiсетiн ақ     500
                    қауанды
                    Ерте пiсетiн сәбiз 400
                    (1 қыркүйекке
                    дейін)
                    Кеш пiсетiн сәбiз  250
                    помидор            150
                                       300        жабылған топырақ
                    қияр               150
                                       400        жабылған топырақ
                    асхана қызылшасы   1400
                    басты пияз         80
                    көк пияз           600
                                       800        жабылған топырақ
                    жапырақты көкөнiс. 2000
                    тер (салаттар,
                    шпинат, шавель,
                    салат сұрыпты
                    қырыққабат, желкек,
                    балдыркөк, күнзе,
                    аскөк және
                    басқалар)
                    Тәттi бұрыш        200
                                       400        жабылған топырақ
                    Кәдi               400
                    қарбыз              60
                    қауын               90
                    Пестицидтер*:
                    гексахлордикло.    0,1        картоп, көк
                    гексан (a,b,y                 бұршақ, қант
                    изомерлерi)                   қызылшасы
                                       0,5        көкөністер,
                                                  бақшада өсетін,
                                                  саңырауқұлақтар
                                      0,05        жеміс, жидек,
                                                  жүзім
                    ДДТ және оның      0,1
                    қалдықтары
                    Радионуклидтер Бк/кг:
Картоп              цезий-137          120
                    стронций-90         40
көкөнiстер,         цезий-137          120
бақшада             стронций-90         40
өсетін
Жемiс, жидек, жүзiм цезий-137           40
                    стронций-90         30
жабайы жидектер     цезий-137          160
                    стронций-90         60
саңырауқұлақтар     цезий-137          500
                    стронций-90         50
___________________________________________________________________
               Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
                 |МАФАн |   өнімнің 1 г  |Ашыт. |Зеңдер|
Өнімнің түрлері | МС,  |  (см 3 ) рұқсат  |қылар,|КТБ/г,|Ескертулер
                 |КТБ/г,|    етілмейді   |КТБ/г,|аспай.|
                 |аспай.|________________|аспай.| тын  |
                 | тын  |ІТЖБТ  |Патоген.| тын  |      |
                 |      |(коли. |ді, с.і.|      |      |
                 |      |форм.  |сальмо. |      |      |
                 |      | дар)  |неллалар|      |      |
___________________________________________________________________
Жаңа мұздатылған көкөністер мен картоптар және оларды өңдеу кезінде
шығатын өнімдер
___________________________________________________________________
1) шарпылған,     1*10 4    1,0      25    1*10 2    1*10 2 25г мөлшерге
тез мұздатылған,                                       L.monocyto.
бұзылмаған жас                                         genes
көкөнiстер
2) шарпылмаған,   1*10 5*   0,01     25    5*10 2    5*10 2 *туралған
тез мұздатылған,                                       көкөністерге
бұзылмаған жас                                         с.і. қоспа.
көкөнiстер                                             ларға
3) жасыл және     5*10 5     1,0     25    5*10 2    5*10 2 25г мөлшерге
жапырақты                                              L.monocyto.
көкөнiстер                                             genes
4) шарпылған,     1*10 4     1,0     25    1*10 2    1*10 2
тезмұздатылған
саңырауқұлақтар
5) картоптан       5*10 4     0,01    25    1*10 2      -
жартылай дайын.
далған тезмұзда.
тылған өнiмдер
(гарнирге арнал.
ған картоп,
котлет)
6) шарпылған       5*10 4     0,1     25    1*10 2    1*10 2 25г мөлшерге
көкөнiстерден                                          L.monocyto.
жасалатын тез                                          genes 
мұздатылған                                             рұқсат
салаттар мен                                            етілмейді
қоспалар
7) тез мұздатылған 5*10 4     0,1     25    2*10 2    2*10 2 қайталанатын
пюре тәрiздi                                           сульфитті
жартылай дайындал.                                     клостридиялар
ған өнiмдер                                            1 г
8) тез мұздатылған 1*10 5     0,1     25    1*10 3    -
көкөнiстерден
жасалған котлеттер
(жарт. дайынд.
өнiмдер)
__________________________________________________________________
Тезмұздатылған жемiс-жидектер, жүзімдер және оларды өңдеу кезінде
жасалатын өнімдер
__________________________________________________________________
1) дәнi бар және   5*10 4     0,1     25    2*10 2    1*10 3
сүйегiнiң үстi
тегiс тезмұздатыл.
ған жемiстер
2) тезмұздатылған  5*10 5     0,1     25    5*10 2    1*10 3
сүйегi үрпиген
жемiстер
3) вакуумды қап.   5*10 4     0,1     25    2*10 2    5*10 2
тамадағы тезмұз.
датылған бұзылма.
ған жидектер
4) езiлген немесе  1*10 5    0,01     25    5*10 2    1*10 2
ұнтақталған тұз.
датылған жемiстер
5) жемiс жидектi   1*10 3    1,0      25    1*10 2*   1*10 2* *қосындысын.
тезмұздатылған                                          дағы ашытқы
десерттiк                                               мен зеңнің
тағамдар
6) жартылай дайын. 1*10 5    0,1      25    1*10 3*   1*10 3* *жоғарғыдай
далғандар десерт.
жемiс-жидектi
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
   Өнiмнiң түрлерi   | Көрсеткiштер   |Мг/кг, аспайтын|
                     |                |рұқсат етiлген | Ескертулер
                     |                |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
52. Құрғақ көкөнiстер, Уытты элементтер,     51 бап
картоп, жемiс-жидек.   нитраттар,            бойынша
тер, саңырауқұлақтар   Пестицидтер
                       Радионуклидтер Бк/кг:
картоп                 цезий-137               600
                       стронций-90             200
___________________________________________________________________
         1                   2                3             4
___________________________________________________________________
Көкөнiстер, бақшада    цезий-137               600
өсетiндeр              стронций-90             200
Жемiс-жидектер, жүзiм  цезий-137               200
                       стронций-90             150
жабайы өсетiн жидектер цезий-137               800
                       стронций-90             300
Саңырауқұлақтар        цезий-137               2500
                       стронций-90             250
___________________________________________________________________
                  Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
                 |МАФАн |   өнімнің 1 г  | Зеңдер|
Өнімнің түрлері | МС,  |  (см 3 ) рұқсат  | КТБ/г,|   Ескертулер
                 |КТБ/г,|    етілмейді   | аспай.|
                 |аспай.|________________|  тын  |
                 | тын  |ІТЖБТ  |Патоген.|       |
                 |      |(коли. |ді, с.і.|       |
                 |      |форм.  |сальмо. |       |
                 |      | дар)  |неллалар|       |
___________________________________________________________________
Құрғақ көкөнiс.
тер және картоп:
1) кептiрiлу       5*10 5     0,01    25      5*10 2   B.cereus 1*10 3
алдында шарпылма.                                  КТБ/г, аспайтын
ған құрғақ кептi.
рілген көкөнiстер
2) картоптан       5*10 4     0,1     25      5*10 2
жасалған құрғақ
3) кептiрiлуден    2*10 4     0,01    25      5*10 2
бұрын шарпылған
құрғақ картоп
және басқа да
тамырлы жемiстер
4) картоптан       1*10 3     0,1     25       -
жасалған чипсiлер
5) чипсы және      1*10 4     0,1     25      2*10 2
құрамында дәмдеу.
iш қоспалары бар
қатырылған өнiмдер
(жүгерi таяқша.
лары, жарылған
дәндер)
Құрғақ жемiс-жидектер:
1) жемiс-жидектер  5*10 4     0,1     25      1*10 2    ашытқылар 1*10 4
(кептiрiлген                                        КТБ/г, аспайтын
жемiстер)
2) жемiс-жидектер, 5*10 4     0,1     25      1*10 2
сублимациялы түрде                                   
кептiрiлген жемiс-
жидектерден
жасалған пюрe
3) цукаттар        1*10 3     1,0     25        50   ашытқылар 50 КТБ/
                                                   г, аспайтын

Құрғақ саңырау.    5*10 5    0,001    25      5*10 2
құлақтар
тағамдық қанықпалар:
1) көкөнiстен және 5*10 3     1,0     25*     1*10 2   S.aureus 1г.
жемiстен жасалған                                  B.cereus 0,1г.
десерт (жылы                                       рұқсат етілмейді;
кептiрiлген)                                       *ББҚ үшін 10г.
                                                   рұқсат етілмейді
2) көкөнiстен      5*10 4     1,0     25*     1*10 2   *ББҚ үшін 10г.
жасалған ұнтақтар                                  рұқсат етілмейді
(бу арқылы
кептiрiлген)
3) тез пiсетiн     5*10 3     0,1     25
сорпа және ботқа
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
   Өнiмнiң түрлерi   | Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
                     |               |рұқсат етiлген | Ескертулер
                     |               |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
53. көкөнiстен,      Уытты элементтер:
жемiстен жасалынған  Қорғасын                0,5
консервілер                                  0,4     Жемiс-жидектер
                                             1,0     Жинап теруге
                                                     арналған
                                                     қаңылтыр
                     Күшән                   0,2
                     Кадмий                  0,03
                                             0,05    Жинап теруге
                                                     арналған
                                                     қаңылтыр
                     Сынап                   0,02
                     қалайы                 200,0    Жинап теруге
                                                     арналған
                                                     қаңылтыр
                     Хром                    0,5     хромдалынған
                                                     ыдыста
___________________________________________________________________
        1                   2                 3          4
___________________________________________________________________
                     Микоуыттар:            0,05     Алмадан, томат.
                     Патулин                         тан, шырғанақ.
                                                     тан жасалған
                     нитраттар,             51 бап
                     Пестицидтер,            қара
                     радионуклидтер
____________________________________________________________________
               Микробиологиялық көрсеткiштер:
____________________________________________________________________
         Өнiмнiң түрлерi        |             Талаптар
____________________________________________________________________
рН 4,2 бар және одан да жоғары    қолданыстағы санитариялық ереженің
көкөнiс консервiсi, pH 3,8,       N 8 қосымшасына сай "А" тобындағы
одан да жоғары өрiктен,           консерві үшін өнеркәсіптік
шабдалдан, алмұрттан қышқыл       стерильдеу жағдайы талаптарын
қосылмай жасалған консервілер     қанағаттандыруы керек.

құрамында кем дегенде 12%         қолданыстағы санитариялық ереженің
құрғақ заттары болатын            N 8 қосымшасына сай "Б" тобындағы
қойылтылмаған томат өнiмдерi      консерві үшін өнеркәсіптік
(бұзылмаған қалпында консервi.    стерильдеу жағдайы талаптарын
ленген)                           қанағаттандыруы керек.

pH 3,7-4,2 бар көкөнiс            қолданыстағы санитариялық ереженің
консервiлерi                      N 8 қосымшасына сай "В" тобындағы
                                  консерві үшін өнеркәсіптік
                                  стерильдеу жағдайы талаптарын
                                  қанағаттандыруы керек.

Көкөнiс консервiсi (3,7-ден       қолданыстағы санитариялық ереженің
төмен болатын pН бap),            N 8 қосымшасына сай "Г" тобындағы
пастерленген жемiс және           консерві үшін өнеркәсіптік
жемiс-жидек консервiлерi,         стерильдеу жағдайы талаптарын
сорбин қышқылымен және 4,0        қанағаттандыруы керек.
төмен болатын рН бар қоғамдық
тамақтандырылуға арналған
көнсервiлер; 3,8-ден төмен
болатын рН бар өрiк,
шабдалы, алмұрт консервiсi
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
   Өнiмнiң түрлерi   | Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
                     |               |рұқсат етiлген | Ескертулер
                     |               |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
54. саңырауқұлақтар   Уытты элементтер:
консервiсi            Қорғасын              0,5  
                                            1,0      Жинап теруге
                                                     арналған
                                                     қаңылтыр ыдыста
                      Күшән                 0,5
                      кадмий                0,1
                      Сынап                0,05
                      қалайы              200,0      Жинап теруге
                                                     арналған
                                                     қаңылтыр ыдыста
                      Хром                  0,5      хромдалынған
                                                     ыдыста
                      Пестицидтер,       51 бап қара
                      радионуклидтер
___________________________________________________________________
                Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
Қолданыстағы санитариялық ереженiң N 8 қосымшасына сай "А" тобындағы
(нағыз табиғи саңырауқұлақтардан жасалған) немесе "В" тобындағы
(маринадталған саңырауқұлақтардан жасалған) консервi үшiн
өнеркәсiптiк стерильдеу жағдайы талаптарын қанағаттандыруы керек.
___________________________________________________________________
   Өнiмнiң түрлерi   | Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
                     |               |рұқсат етiлген | Ескертулер
                     |               |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
          1                 2                3             4
___________________________________________________________________
55. көкөнiс, жемiс-   Уытты элементтер:
жидек (консервiлен.   Қорғасын              0,5     Көкөністі
ген) шырындары, бал                         0,4     Жеміс-жидекті
шырындары, сусындары,                       1,0     Жинап теруге
көкөнiстен; жемiстен,                               арналған
мұздатылған жемiстен,                               қаңылтыр ыдыста
жемiс-жидектен        Күшән                 0,2
жасалынған жартылай   кадмий               0,03
дайын тағам өнiмдерi,                      0,05     Жинап теруге
хош иiстi және                                      арналған
тағамдық мұз                                        қаңылтыр ыдыста
                      Сынап                0,02
                      қалайы              200,0     Жинап теруге
                                                    арналған
                                                    қаңылтыр ыдыста
                      хром                 0,5      хромдалған
                                                    ыдыста
1) сусындар           Қорғасын             0,3
                      Күшән                0,1
                      кадмий              0,03
                      Сынап              0,005
___________________________________________________________________
          1                 2                3             4
___________________________________________________________________
2) қанықпалар         51 бап бойынша               шикізат және
                                                   соңғы өнімнің
                                                   құрамында құрғақ
                                                   заттардың болуы
                                                   себепті алғашқы
                                                   өнімді қайта
                                                   есептеу
                      Микоуыттар:
3) шырын, сусындар,   патулин              0,05    Алмадан, помидор.
қанықпалар                                         дан, шырғанақтан
                                                   жасалған

4) жартылай           патулин              0,05    помидордың,
дайындалғандары                                    алманың ұлпасы
___________________________________________________________________
                      Нитраттар, Пестицидтер
___________________________________________________________________
Шырын, сусындар,      51 бап бойынша               Сусындар мен
қанықпалар                                         қанықпалар үшiн
                                                   шикiзат және
                                                   соңғы өнiмдердiң
                                                   құрамында құрғақ
                                                   заттардың болуы
                                                   себептi алғашқы
                                                   өнiмдi қайта
                                                   есептеу
                      Радионуклидтер Бк/кг:
Шырын, сусындар       цезий-137            51 бап
                      cтронций-90          бойынша
Қанықпалар            цезий-137             1200
                      cтронций-90            240
___________________________________________________________________
                  Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
          Өнiмнiң түрлерi      |         Талаптар
___________________________________________________________________
құрамында рН 4,2 және одан да   қолданыстағы санитариялық ереженiң
жоғарғы консервіленген көкөнiс  N 8 қосымшасына сай "A" тобындағы
шырындары                       консервi үшiн өнеркәсiптiк
                                стерильдеудiң талаптары

құрамында кем дегенде 12%       қолданыстағы санитариялық ереженiң
құрғақ заттары бар консервi.    N 8 қосымшасына сай "Б" тобындағы
ленген помидор шырыны           консервi үшiн өнеркәсiптiк
                                стерильдеу жағдайы талаптары
                                қанағаттандырылуы керек.

құрамында 12% және одан да      қолданыстағы санитариялық ереженiң
жоғары құрғақ заттары бар       N 8 қосымшасына сай "Б" тобындағы
қойылтылған томат өнiмдерi      консервi үшiн өнеркәсiптiк
(томат пастасы, томаттан        стерильдеу жағдайы талаптарын
жасалған тұздық)                қанағаттандыруы керек. Томат пастасы
                                құрамындағы кезеңнiң мөлшерiнiң
                                көру аяңы Говард бойынша 40%-дан
                                аспауы керек

құрамында 12%, оданда жоғары    қолданыстағы санитариялық ереженiң
құрғақ заттары бар стериль.     N 8 қосымшасына сай "Б" тобындағы
денген томат кетчупы            консервi үшiн өнеркәсiптiк
                                стерильдеу жағдайы талаптарын
                                қанағаттандыруы керек.

pH 3,7-4,2-ымен (қышқыл         қолданыстағы санитариялық ереженiң
қосылған) көкөнiс шырыны        N 8 қосымшасына сай "В" тобындағы
                                консервi үшiн өнеркәсiптiк
                                стерильдеу жағдайы талаптарын
                                қанағаттандыруы керек.

3,7-ден төмен рН-ы бар          қолданыстағы санитариялық ереженiң
көкөнiс: жемiс (цитрустылар.    N 8 қосымшасына сай "Г" тобындағы
дан жасалған), жемiс-жидек,     консервi үшiн өнеркәсiптiк
оның iшiнде қант қосылған,      стерильдеу жағдайы талаптарын
ұлпасымен болатын табиғи,       қанағаттандыруы керек.
қойылтылған, пастерленген
шырын; рН 3,8 және одан төмен
консервiленген өрiк, шабдалы,
алмұрт
___________________________________________________________________
               Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
                 |МАФАн |   өнімнің 1 г  |Ашыт. |Зеңдер|
Өнімнің түрлері | МС,  |  (см 3 ) рұқсат  |қылар,|КТБ/г,|Ескертулер
                 |КТБ/г,|    етілмейді   |КТБ/г,|аспай.|
                 |аспай.|________________|аспай.| тын  |
                 | тын  |ІТЖБТ  |Патоген.| тын  |      |
                 |      |(коли. |ді, с.і.|      |      |
                 |      |форм.  |сальмо. |      |      |
                 |      | дар)  |неллалар|      |      |
___________________________________________________________________
        1           2       3       4       5      6         7
___________________________________________________________________
рН 3,7 және одан  1*10 3     1,0      25      50     50   1 см 3 -ке
да төменгi көмiр.                                       сүтқышқылды
қышқылымен газдан.                                      ағзалар
дырылған пастер.                                        рұқсат
ленген жемiс-                                           етiлмейдi
жидек шырындары
мен сусындары
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
        1           2       3       4       5      6         7
___________________________________________________________________
Өндiрiстiк ұқсатуға арналған жемiс, жемiс-жидек және жидек
шырындарының қанықпалары
___________________________________________________________________
1) пастерленген   Осы санитариялық ереженiң қосымшасына "Г" сай
                  тобындағы консервi үшiн өнеркәсiптiк
                  стерильдеудiң талаптарын қанағаттандыруы керек.
2) пастерленбеген, 5*10 3    1,0      25    2*10 3    5*10 2
c.i. тезмұздатыл.
ған

Стерильденбеген,   5*10 3    1,0      25      50     50  Сульфит
c.б. консервант.                                       қайталанатын
тар қосылған                                           клостридиялар
томат тұздығы мен                                      0,1 см 3
кетч.                                                  рұқсат
                                                       етiлмейдi

Жемiс-жидек       1*10 5    0,01      25     100    100
балмұздағы және
қант шәрбетi
негiзiмен жасал.
ған, хош иiстi
жемiстен жасалған
мұз

Жемiс-жидек       5*10 4    0,01      25     100    100 Құрғақ
балмұздағына және                                     қоспалар сумен
жемiстен жасалған                                     қалыпқа
мұзға арналған                                        келгенше
қоспалар                                              қадағаланылады

сақталу мерзiмiн. 1*10 3    1,0      25       -     -   E.coli
сіз сатуға                                            S.aureus
жiберiлетiн                                           1,0см 3 рұқсат
жаңадан сөлi                                          етілмейді;
сығылған                                              L.monocyto.
жемiс-жидек                                           genes 25 г
шырыны                                                рұқсат
                                                      етілмейді
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
   Өнiмнiң түрлерi   | Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
                     |               |рұқсат етiлген | Ескертулер
                     |               |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
          1                 2                3             4
___________________________________________________________________
56. Джем, тосап,      Уытты элементтер:
повидло, конфитюрлеp, Қорғасын              0,5
қантпен езілген жеміc                       1,0      Жинап теруге
жидектер және басқа                                  қаңылтыр
да қант қосылған                                     ыдыста
жеміс-жидек           Күшән                 1,0
қанықпалары           кадмий                0,05
                      Сынап                 0,02
                      қалайы                200,0    Жинап теруге
                                                     арналған
                                                     қаңылтыр ыдыста
                      хром                  0,5      хромдалған
                                                     ыдыста
                      Микоуыттар:
                      Патулин              0,05      Алмадан,
                                                     шырғанақтан
                                                     жасалған
                      нитраттар, пестипидтер**
                      Радионуклидтер Бк/кг:
                      цезий-137             80
                      стронций-90           70
___________________________________________________________________
                Микробиологиялық көрсеткіштер:
___________________________________________________________________
                 |МАФАн |   өнімнің 1 г  |Ашыт. |Зеңдер|
Өнімнің түрлері | МС,  |  (см 3 ) рұқсат  |қылар,|КТБ/г,|Ескертулер
                 |КТБ/г,|    етілмейді   |КТБ/г,|аспай.|
                 |аспай.|________________|аспай.| тын  |
                 | тын  |ІТЖБТ  |Патоген.| тын  |      |
                 |      |(коли. |ді, с.і.|      |      |
                 |      |форм.  |сальмо. |      |      |
                 |      | дар)  |неллалар|      |      |
___________________________________________________________________
Джем, тосап,       5*10 3    1,0      25      50     50
повидло, конфитюр.
лер, қантпен
езiлген жемiс
жидектер және
стерильденбеген
қосылған жемiс -
жидек қанықпалары
дайындалған            Осы санитариялық ереженi қосымшасына "Г" сай
жылудың түрлi          тобындағы консервi үшiн өнеркәсiптiк
көздерiн пайдалана     стерильдеудiң талаптарын қанағаттандыруы
отырып өңделетiн       керек.
джем, тосап,
повидло, конфитюрлер,
қантпен езілген
жемiс жидектер
және стерильденбе.
ген қант қосылған
жемiс-жидек
қанықпалары
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
   Өнiмнiң түрлерi   | Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
                     |               |рұқсат етiлген | Ескертулер
                     |               |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
          1                 2                3             4
___________________________________________________________________
57. Көкөністер мен   Уытты элементтер,    51 б.
жемістер тұздалған,  нитраттар,          бойынша
маринадталған,       Пестицидтер,
ашытылған, матырыл.  радионуклидтер
ған саңырауқұлақтар
___________________________________________________________________
               Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
                                | өнiмнiң 1г (cм 2 ) рұқсат етілмейдi
    Өнiмнiң түрлерi             |__________________________________
                                |Мезофильдi сульфит.|патогендi, c.i.
                                |  қайталанатын     |сальмонеллалар
                                |  клостридиялар    |
___________________________________________________________________
Күнделiктi қолданылуға арналған         -                  25
ашытылған және тұздалған
көкөнiстер (қырыққабат, қияр,
помидор және т.б.); матырылған
және тұздалған жемiстер, с.қ.
бақшада өсетiн (қапталған,
қапталмаған)
 
  Бөшкеде дайындалатын тұздалған,        0,1                  25
маринадталған пiсiрілген
саңырауқұлақ
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
   Өнiмнiң түрлерi   | Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
                     |               |рұқсат етiлген | Ескертулер
                     |               |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
58. Құрғақ           Уытты элементтер:
дәмдеуiштер мен      Қорғасын               5,0
татымды заттар       Күшән                  3,0
                     кадмий                 0,2
                     Радионуклидтер Бк/кг:
                     цезий-137              200
                     стронций-90            100
Езбе түрiндегi және              51 б. қара
сұйық дәмдеуiштер
мен татымды заттар
___________________________________________________________________
                Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
                  |МАФАн | өнімнің 1 г (см 3 )   |Зеңдер|
  Өнімнің түрлері | МС,  | рұқсат етілмейді    |КТБ/г,| Ескертулер
                  |КТБ/г,|                     |аспай.|
                  |аспай.|_____________________| тын  |
                  | тын  |ІТЖБТ |Сульфит|Пато. |      |
                  |      |(коли.|қайта. |генді,|      |
                  |      |форм. |ланатын|с.і.  |      |
                  |      | дар) |бакте. |саль. |      |
                  |      |      |риялар |монел.|      |
                  |      |      |       |лалар |      |
___________________________________________________________________
Дәмдеуiштер және
татымды заттар.
1) қолдануға       5*10 5    0,01   0,01     25    1*10 3
дайындары
2) дәмдеуiштер     5*10 5    0,001   -       25    1*10 4
мен татымды
заттар шикiзат.
тары: бұршақты
қара бұрыш,
жұпариiстi бұрыш,
қызыл бұрыш,
кориандр, дәм
қабық мускат
жаңғағы және
басқалар
Дәмдеуiш және      5*10 5    0,01   0,01     25    2*10 2
татымды көкөнiс.
тер қосылған
тағамдық қоспалар
жиынтығы

тағамға татымды    5*10 5    0,01   0,01     25    2*10 2
дәм беретiн
дәмқосар - қыша,
асханалық
ақжелке

Ұнтақтәрiздес      5*10 5    1,0     -       25    1*10 2   B.cereus
сарымсақ (бумен                                         1*10 3 КТБ/г,
кептiрілген)                                            аспайтын
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
   Өнiмнiң түрлерi   | Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
                     |               |рұқсат етiлген | Ескертулер
___________________________________________________________________
59.  Жаңғақтың        Уытты элементтер:
барлық түрлерi        Қорғасын               0,5
                      Күшән                  0,3
                      кадмий                 0,1
                      Сынап                 0,05
___________________________________________________________________
         1                  2                 3            4
___________________________________________________________________
                      Пестицидтер*
                      гексахлорцикло.        0,5
                      гексан (a,b,y
                      изомерлері)
                      ДДТ және оның          0,15
                      қалдықтары
                      Микоуыттар:
                      афлатоксин В 1          0,005
                      Радионуклидтер Бк/кг:
                      цезий-137              200
                      стронций-90            100
___________________________________________________________________
                 Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
                        |   өнімнің 1 г  | Зеңдер|
    Өнімнің түрлері     |  (см 3 ) рұқсат  | КТБ/г,|   Ескертулер
                        |    етілмейді   | аспай.|
                        |________________|  тын  |
                        |ІТЖБТ  |Патоген.|       |
                        |(коли. |ді, с.і.|       |
                        |форм.  |сальмо. |       |
                        | дар)  |неллалар|       |
___________________________________________________________________
(миндаль, гpeк жаңғағы,   0,01      25     1000
жер жаңғағы, пiстелер,
калифорниялық сұр
жаңғақ, пекан, кокос
жаңғағы) тазартылған,
қуырылмаған табиғи
жаңғақтар
Қуырылған жаңғақтар        0,1      25      50
Кептiрiлiп ұсақталған      0,01     25     100
кoкoc жаңғағы
Ұсақталған кокос жаңғағы   0,01     25     100
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
   Өнiмнiң түрлерi   | Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
                     |               |рұқсат етiлген | Ескертулер
___________________________________________________________________
60. Шай (қара, көк,   Уытты элементтер:
тахта)                Қорғасын               10,0
                      Күшән                  1,0
                      кадмий                 1,0
                      Сынап                  0,1
                      Микоуыттар:
                      афлатоксин В 1          0,005
                      Пестицидтер:
                      гексахлорцикло.        0,01
                      гексан (а,b,y
                      изомерлерi)
                      ДДТ және оның          0,1
                      қалдықтары
                      алдрин             рұқсат етілмейді
                      гептахлор          рұқсат етілмейді
                      дикофол (кельтан)     0,01
                      ДДВФ (хловинфос)      0,05
                      карбoфос (фосфатион)   0,5
                      симазин               0,05
                      актеллик               0,5
                      антио                  0,2
                      метатион               0,5
                      монурон               0,05
                      Радионуклидтер Бк/кг:
                      цезий-137              400
                      стронций-90            200
                      Микробиологиялық көрсеткіштер:
                      зеңдер                1*10 3         КТБ/г,
                                                         аспайтын
Кофе (түйіршікті,     Уытты элементтер:
тартылған, еритін)    Қорғасын               1,0
                      Күшән                  1,0
                      кадмий                0,05
                      Сынап                 0,02
                      Микоуыттар:          0,005
___________________________________________________________________
         1                 2                  3            4
___________________________________________________________________
                      Радионуклидтер Бк/кг:
                      цезий-137              300
                      стронций-90            100
                      Микробиологиялық көрсеткіштер:
                      зеңдер                5*10 2       КТБ/г,
                                                       аспайтын,
                                                       кофейные
                                                       зерна зеленые
___________________________________________________________________

       *  Сатылатын шикізаттарды өңделген кезде қолданылатын
пестицидтердің де қалдық санын бақылап отыру керек.
       ** Нитраттар мен пестицидтер салмалық үлес бойынша, сондай-ақ,
осы контаминанттордың рұқсат етілген деңгейлері бойынша
шикізаттардың негізгі түрі арқылы есептеледі.

7. Май өндірудің шикізаттары және май өнімдері

___________________________________________________________________
   Өнiмнiң түрлерi   | Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
                     |               |рұқсат етiлген | Ескертулер
___________________________________________________________________
61. Майлы дақылдар    Уытты элементтер:
(күнбағыс, соя        Қорғасын               1,0
бұршақтарының,        Күшән                  0,3
мақтаның, жүгерінің,  кадмий                 0,1
зығырдың, қышаның,    Сынап                 0,05
рапса) дәндері        Микоуыттар:
                      афлатоксин В 1          0,005
                      Пестицидтер*:
                      гексахлорцикло.        0,2     соя, мақта
                      гексан (а,b,y          0,4     зығыр, қыша, 
                      изомерлерi)                    рапе
                                             0,5     күнбағыс, жер
                                                     жаңғағы
                      ДДТ және оның         0,05     соя, мақта,
                      қалдықтары                     жүгері
                                            0,15     күнбағыс, жер
                                                     жаңғағы
                      Радионуклидтер Бк/кг:
                      цезий-137              70
                      стронций-90            90
___________________________________________________________________
62. Өсімдік майы      Ашытып бұзылу көрсеткіштері:
(барлық түрлері)      Ашытудың саны         4,0     мг КОН/г
                                            0,6     жоғарғыдай,
                                                    рафинандталған
                                                    майлар үшін
                      Асқын тотықтардың     10,0    Белсенді оттегі
                      саны                          ммоль/кг
                      Уытты элементтер:
                      Қорғасын               0,1
                                             0,2    жер жаңғағы
                      Күшән                  0,1
                      кадмий                 0,05
                      Сынап                  0,03
                      Микоуыттар:
                      афлатоксин В 1          0,005   тазартылған
                                                    майлар үшін
                      Пестицидтер*:
                      гексахлорциклогексан   0,2
                      (а,b,у изомерлерi)    0,05    тазартылған,
                                                   иіссіздендірілген
                      ДДТ және оның          0,2
                      қалдықтары             0,1    тазартылған,
                                                   иіссіздендірілген
                      Радионуклидтер Бк/кг:
                      цезий-137               60
                      стронций-90             80
___________________________________________________________________
                Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
МАФАнМС                    5*10 2          КТБ\г, аспайтын
IТЖБТ (колиформдар)         1,0          рұқсат етілмейтін көлемде
                                         (см 3 )
S.aureus                    1,0          жоғарғыдай
патогендi, с.i.             25           жоғарғыдай
сальмонеллалар
Ашытқылар                   100          КТБ/г, аспайтын
Зеңдер                      100          КТБ/г, аспайтын
___________________________________________________________________
63. өсiмдiк майлары   Көрсеткiштер
мен жануарлар         ашыған зат мөлшерi  10,0   Белсенді оттегі
майын сонымен қоса                               ммоль/кг
балық майларын        Уытты элементтер:
қайта өңдеген         Қорғасын             0,1
кездегi өнiмдер                            0,3   майонез
(маргарин, аспаздық   Күшән                0,1
майы, кондитер майы,  Кадмий              0,05
майонездер,           Сынап               0,05
фосфатидтi концен.    Никель              0,07   маргариндерге,
траттар)                                         кулинарлық және
                                                 кондитерлік майлар
                                                 үшін
                      Микоуыттар:
                      афлатоксин В 1       0,005
                      Пестицидтер,      62 бап
                                        бойынша
                      Полихлорланған     3,0     құрамында балық
                      бифенилдар                 майлары бар
                                                 өнімдер үшін
___________________________________________________________________
                 Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
                 |МАФАн |   өнімнің 1 г  |Ашыт. |Зеңдер|
Өнімнің түрлері | МС,  |  (см 3 ) рұқсат  |қылар,|КТБ/г,|Ескертулер
                 |КТБ/г,|    етілмейді   |КТБ/г,|аспай.|
                 |аспай.|________________|аспай.| тын  |
                 | тын  |ІТЖБТ  |Патоген.| тын  |      |
                 |      |(коли. |ді, с.і.|      |      |
                 |      |форм.  |сальмо. |      |      |
                 |      | дар)  |неллалар|      |      |
___________________________________________________________________
Майонез:
1) тұтынушы         -     0,1       25    5*10 2    50
2) өнеркәсiптiк     -    0,01       25    1*10 3    50
Аспаздық және       -   0,001       25    1*10 3   1*10 2
кондитерлiк
майлар
аспаздық, бутep.    -    0,01       25    5*10 2    50
бродты маргарин.
дер
өсiмдiк майымен   1*10 4   0,01       25*    50     50   *ББҚ 10г
жасалған кремдер                                       мөлшерде
                                                       рұқсат
                                                       етілмейді
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
     Өнiмнiң түрлерi   | Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
                       |               |рұқсат етiлген |Ескертулер
___________________________________________________________________
64. Сиырдың, шошқаның,  Уытты элементтер:
қойдың және басқа да    Қорғасын               0,1
сойылған малдардың      Күшән                  0,1
шикi майы (суытылған,   кадмий                0,03
мұздатылған);           Сынап                 0,03
шошқаның жыртыс-майы,   Антибиотиктер**: 
қойдың құйрықмайы       левомицетин          рұқсат   <0,01
(суытылған, мұздатыл.                       етілмейді
ған, тұздалған,         тетрациклиндi топ    рұқсат   <0,01 г/бірлік
ысталған)                                   етілмейді
                        гризин               рұқсат   <0,5 г/бірлік
                                            етілмейді
                        бацитрацин           рұқсат   <0,02 г/бірлік
                                            етілмейді
                        Нитрозамины:
                        НДМА және НДЭА       0,002
                        қосындысы            0,004    ысталған
                                                      жыртысмай мен
                                                      құйрықмай
                        Бенз(а)пирен         0,001    ысталған
                                                      жыртысмай мен
                                                      құйрықмай
___________________________________________________________________
       1                    2                  3          4
___________________________________________________________________
                        Пестицидтер*:
                        гексахлорциклогексан  0,2
                        (а,b,y изомерлерi)
                        ДЦТ және оның         1,0
                        қалдықтары
                        Радионуклидтер Бк/кг:
                        цезий-137             100
                        стронций-90            50
___________________________________________________________________
               Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
                   |КМФАн |  өнімнің 1 г (см 3 )   |
   Өнімнің түрлері | М,   |  рұқсат етілмейді    | Ескертулер
                   |КТБ/г,|                      |
                   |аспай.|______________________|
                   | тын  |ІТЖБТ |Сульфит.|Пато. |
                   |      |(коли.|ты      |генді,|
                   |      |форм. |клостри.|с.і.  |
                   |      | дар) |диялар  |саль. |
                   |      |      |        |монел.|
                   |      |      |        |лалар |
___________________________________________________________________
Шошқаның жыртыс.    5*10 4    0,001    -       25    L.monocytogenes
майы мен қойдың                                    25 г рұқсат
құйрықмайы (суытыл.                                етілмейдi
ған, мұздатылған
тұздалмаған)

шошқаның жыртысмайы 5*10 3    1,0     0,1      25    жоғарғыдай;
мен төс етi өнiмдерi,                              *ББҚ үшін 10г
қойдың құйрықмайы                                  мөлшерде рұқсат
(тұздалған, ыстал.                                 етілмейді
ған, ысталып -
пiсiрiлген)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
   Өнiмнiң түрлерi   | Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
                     |               |рұқсат етiлген |Ескертулер
___________________________________________________________________
65. Қорытылған       Ашып бұзылу
жануарлар майы       көрсеткіштері:
                     Қышқылдың саны         4,0      мг КОН/г
                     Ас тотығының саны     10,0      Оттекті/кг-ның
                                                     белсенді
                     Уытты элементтер:
                     Қорғасын               0,1
                     Күшән                  0,1
                     кадмий                0,03
                     Сынап                 0,03
                     мыс                    0,4      Сақталуға
                                                     әкелінетіндер
                                                     үшін
                     темір                  1,5      жоғарғыдай
                     Антибиотиктер,        64 бап
                     нитрозамины           бойынша

66. Сиыр майы        Ашып бұзылудың көрсеткiштерi:
                     майлы фаза қышқылы     2,5      Кеттстофера
                     Уытты элементтер:
                     Қорғасын               0,1
                                            0,3      шоколад майы
                     Күшән                  0,1
                     кадмий                0,03
                                            0,2      шоколад майы
                     Сынап                 0,03
                     мыс                    0,4      Сақталуға
                                                     әкелінетіндер
                                                     үшін
                     темiр                  1,5      Сақталуға
                                                     әкелінетіндер
                                                     үшін
                     Микоуыттар:
                     афлатоксин M 1        0,0005
                     Антибиотиктер**:
                     левомицетин          рұқсат     <0,01
                     тетрациклиндi топ    рұқсат     <0,01 г/бірлік
                                         етілмейді
                     стрептомицин         рұқсат     <0,5 г/бірлік
                     пенициллин           рұқсат     <0,01 г/бірлік
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
        1                2                   3              4
___________________________________________________________________
                     Пестицидтер*:
                     гексахлорцикло.       1,25     майға есепте.
                     гексан (а,b,y,                 генде
                     изомерлерi)
                     ДДТ және оның         1,0      жоғарғыдай
                     қалдықтары 
                     Радионуклидтер Бк/кг:
                     цезий-137             200
                     стронций-90            60
___________________________________________________________________
                Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
                 |МАФАн | өнімнің 1 г (см 3 ) |Ашыт.|Зең.|
Өнімнің түрлері | МС,  | рұқсат етілмейді  |қы.  |дер,|Ескертулер
                 |КТБ/г,|                   |лар, |КТБ/|
                 |аспай.|___________________|КТБ/ |г,  |
                 | тын  |ІТЖБТ |S.au.|Пато. | г,  |ас. |
                 |      |(коли.|rеus |генді,|ас.  |пай.|
                 |      |форм. |     |с.і.  |пай. |тын |
                 |      | дар) |     |саль. |тын  |    |
                 |      |      |     |монел.|     |    |
                 |      |      |     |лалар |     |    |
___________________________________________________________________
       1            2      3      4     5      6    7       8
___________________________________________________________________
Вологод және      1*10 4     0,1    1,0    25      50     L.monocyto.
белгiлi сұрып.                                          genes 25 г
тағы май                                                 рұқсат

Тәттi сары май    1*10 5*    0,01   0,1    25      100    жоғарғыдай;
және қышқыл                                            *қышқыл сары
сары май, с.i.                                          майда
майдың салмақ.                                          нормалан.
тық үлесi 60%                                           байды
және одан
жоғары тұзды
сары май

майдың салмақтық  2*10 5     0,001  0,01   25   100  100  L.monocyto.
үлесi 30-дан да                                         genes 25 г
59%-ға дейінгi                                          рұқсат
сары (бутерброд)                                        етілмейді
майы

Қорытылған сиыр  1*10 3      1,0     -    25*   200  -    *ББҚ үшін
майы                                                    10г мөлшерде
                                                        рұқсат
                                                        етілмейді

Шоколад майы     1*10 5     0,01    0,1   25    100  100  L.monocyto.
                                                        genes 25 г
                                                        рұқсат
                                                        етілмейді
Шоколадты сары май пастасы:
1) жаңғақсыз    1*10 4     0,01     0,1   25     -    50
2) жаңғақпен    2*10 5      0,1     0,1   25     -    100
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
   Өнiмнiң түрлерi   | Көрсеткiштер  |  Мг/кг, |
                     |               |аспайтын |  Ескертулер
                     |               |  рұқсат |
                     |               | етiлген |
___________________________________________________________________
67. Жануар және     Ашып бұзылу көрсеткiштерi:
өсiмдiк майларының  Майлы фаза қышқылы   2,5     Кеттстофера
қосылуымен          Ас тотығының саны   10,0     Майлы фазадағы
жасалатын май                                    белсенді отегі
өнiмдерi                                         ммоль/кг
(сүт майын қоса)    Уытты элементтер:
                    Қорғасын             0,1
                                         0,3     шоколадты
                                                 құрам
                    Сынап               0,03
                    мыс                  0,4     Сақталуға әкеліне.
                                                 тін өнімдер үшін
                    темiр                1,5     жоғарғыдай
                    никель               0,7     Сутектендірілген
                                                 майлары бар
                                                 өнімдер үшін
                    Микоуыттар:         0,0005
                    афлатоксин В 1
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
      1                  2                3           4
___________________________________________________________________
                   Антибиотиктер**:
                   левомицетин         рұқсат    <0,01
                                      етілмейдi
                   тетрациклиндi топ  рұқсат    <0,01 г/бірлік
                                      етілмейдi
                   стрептомицин       рұқсат    <0,5 г/бірлік
                                      етілмейдi
                   пенициллин         рұқсат    <0,01 г/бірлік
                                      етілмейдi
                   Пестицидтер*:
                   Гексахлорцикло.     1,25     майға есептегенде
                   гексан(a.b,y
                   изомерлерi)
                   ДДT және оның       1,0      жоғарғыдай
                   қалдықтары
                   Радионуклидтер Бк/кг:
                   цезий-137           100
                   стронций-90         60
___________________________________________________________________
                  Микробиологиялық көрсеткіштер:
___________________________________________________________________
                 |МАФАн | өнімнің 1 г (см 3 ) |Ашыт.|Зең.|
Өнімнің түрлері | МС,  | рұқсат етілмейді  |қы.  |дер,|Ескертулер
                 |КТБ/г,|                   |лар, |КТБ/|
                 |аспай.|___________________|КТБ/ |г,  |
                 | тын  |ІТЖБТ |S.au.|Пато. | г,  |ас. |
                 |      |(коли.|rеus |генді,|ас.  |пай.|
                 |      |форм. |     |с.і.  |пай. |тын |
                 |      | дар) |     |саль. |тын  |    |
                 |      |      |     |монел.|     |    |
                 |      |      |     |лалар |     |    |
___________________________________________________________________
майдың салмақтық   1*10 5   0,01   0,1    25    100   100
үлесi 60% және
одан жоғарғы
жануарлар және
өсiмдiк майлары.
ның бiр-бiрiмен
қосылуы негiзінде
түзелетiн (сүт
майын қoca) май
өнiмдерi

майдың салмақтық    -     0,01   0,01   25       200     жоғарғыдай
үлесi 30-59%
болатын жануарлар
және өсiмдiк
майларының бiр-
бірiмен қосылуы
негiзiнде түзлетiн
(сүт майын қоса)
май өнiмдерi
___________________________________________________________________
   Өнiмнiң түрлерi   | Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
                     |               |рұқсат етiлген |Ескертулер
                     |               |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
68. емдеу-профилакти.  Ашып бұзылудың
калау заттары          көрсеткiштерi:
негізiнде қолданылатын қышқыл саны          4,0      мгКОН/г
балық және сүтқоректі. Саны                10,0      Белсенді оттегі
лердің майы                                          ммоль/кг
                       Уытты элементтер:
                       Қорғасын             1,0
                       Күшән                1,0
                       кадмий               0,1
                       Сынап                0,3
                       Пестициды*:
                       Гексахлорцикло.      0,1
                       гексан(a.b,y
                       изомерлерi)
                       ДДТ және оның        0,2
                       қалдықтары
                       Полихлорланған       3,0
                       бифенилдар
                       Радионуклидтер Бк/кг:
                       цезий-137            60
                       стронций-90          80
                       Микробиологиялық көрсеткiштер:
                       МАФАнМС, КТБ/г,     1*10 4
                       аспайтын
                       IТЖБТ (колиформдар)  0,1       рұқсат 
                       патогендi, c.i.      25        етілмейтiн
                       сальмонеллалар                 көлем (см 3 )
                       Зеңдер, КТБ/г,       100
                       аспайтын
___________________________________________________________________

      *Азық-түлiктiк шикi заттарды өндiргенде пайдаланылған
пестицидтердiң қалған мөлшерiн бақылау керек.
      ** гризин, бацитрацин, пенициллин, стрептомацин және осы топтағы антибиотиктердi анықтау үшiн химиялық әдiстi қолданған кезде
олардың г/бiрлiгi нақты құрамы стандарттың белсендiлiгiн есептеу
арқылы жүргiзiледi.

8. Сусындар

___________________________________________________________________
   Өнiмнiң түрлерi   | Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
                     |               |рұқсат етiлген | Ескертулер
                     |               |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
         1                   2               3             4
___________________________________________________________________
69. Шөлмекке         Уытты элементтер:
құйылған ауызсу      Қорғасын                0,03
(газдандырылған      Күшән                   0,05
және                 кадмий                 0,001
газдандырылмаған)*   Сынап                 0,0005
                     Радионуклидтар** Бк/л:
                     жалпы а-радиобелсен.     0,1
                     дiлiгi
                     жалпы b-радиобелсен.     1,0
                     дiлiгi
                     Микробиологиялық көрсеткіштер:
                     МАФАнМС                  50*    *КТБ/см 3 ,
                                                     аспайтын;
                     жалпы колиформды        100*    **рұқсат
                     бактерия                        етілмейтін
                                                     (см 3 )
                     Термотолерантты         100**   3-еселік
                     колиформды бактериялар          тексеру 100 см 3
                                                     бойынша
                                                     жүргізіледі
                     Pseudomonas аеruginosa  100**
70. минералды        Уытты элементтер:
табиғи асханалық,    Қорғасын                 0,1
емдiк-асханалық,     кадмий                  0,01
емдiк ауызсу**       Күшән                   0,03
                     Сынап                  0,005
                     Радионуклидтер** Бк/л:
                     жалпы а-радиобелсен.     0,1
                     дiлiк
                     жалпы b-радиобелсен.     1,0
                     дiлiк
                     Микробиологиялық Көрсеткiштер:
                     МАФАнМС                   50*  *КТБ/см 3 ,
                                                    аспайтын;
                     жалпы колиформды         100** **рұқсат 
                     бактериялар                    етілмейтіні
                                                    көлем (см 3 );
                     Термотолерантты          100** 3-еселік
                     колиформды бактериялар         тексеру 100 см 3
                     Pseudomonas аеruginosa   100** бойынша
                                                    жүргізіледі
____________________________________________________________________
71. шырын, сусындар,
жемiс-жидек және     "Жемiс көкөнiстi өнiмдер" бөл. қара б.57
қалбырға салынған
дәндi дақылдар
концентраттары

72. сүттен дайындал. "Сүт және сүт өнiмдерi" бөл. қара б.20, 23.
ған сусындар

73. c.i. құрамында   Уытты элементтер:
шырыны бар және      Қорғасын                 0,3
жасанды түрде        Күшән                    0,1
минералданған        кадмий                  0,03
құрамында алкоголi   Сынап                  0,005
жоқ сусындар         Радионуклиды**Бк/л:
                     цезий-137                 70
                     стронций-90              100
                     Микоуыттар:             0,05  алмадан, томатын,
                     патулин                       шырғанақтан
                                                   жасалған
                                                   құрамында шырыны
                                                   бар
                     кофеин                   150  Құрамында кофеині
                                                   бар сусындар үшін
                                              400  құрамында хинин
                                                   бар арнайы
                                                   сусындар үшін
                     Хинин                    85   құрамында хинин
                                                   бар арнайы
                                                   сусындар үшін
                     жалпы минералдану       2,0   г/л аспайтын -
                                                   жасанды минерал.
                                                   дандырылған
                                                   сусындар
____________________________________________________________________
               Микробиологиялық көрсеткіштер:
___________________________________________________________________
                 |МАФАн |өнімнің 1 г (см 3 )|Ашыт. |
Өнімнің түрлері | МС,  |рұқсат етілмейді |қылар |   Ескертулер
                 |КТБ/г,|                 |және  |
                 |аспай.|_________________|зең.  |
                 | тын  |ІТЖБТ |Патогенді,|дер,  |
                 |      |(коли.|   с.і.   |КТБ/  |
                 |      |форм. |сальмонел.| г,   |
                 |      | дар) |   лалар  |аспай.|
                 |      |      |          | тын  |
___________________________________________________________________
Сақталу мерзiмi     50    333      25       100
кем дегенде 30
тәулiк болатын
пастерленбеген
және құрамында
консерванты
болмайтын алкоголi
жоқ сусындар

Құрамында алкоголi болмайтын сусындар, с.і. сақталу мерзімі кем
дегенде 30 тәулік болатын құрамында шырыны барлар
1) қанттарда        -     100     100      рұқсат
болатын                                   етілмейді
2) тәттілендiргiш  100*   100     100        -      *мезофильді
                                                    аэробты
                                                    мөлшерінде
3) құрамында        -     100     100      рұқсат
шырыны барлар                             етілмейді
Тұтынушы ыдысын.   5*10 4* 1,0      25       10**     *қанықпадан
дағы құрамында                                       басқа, құрамын.
алкоголi болмай.                                     да бикарбонат
тын сусындарға                                       натридің;
арналған (сұйық,                                     **рұқсат
паста тәрiздес)                                      етілмейтін
қоспалар (ұнтақ                                      көлемде (см 3 )
тәрiздес, таблет.
калар, түйiршік.
телген және
басқалар)
қанықпалар

пастерленбеген    -      1,0     25        рұқсат
шәрбат                                    етілмейді
пастерленбеген    -      1,0     25        рұқсат
ыстық бетiнде                             етілмейді
құйылатын
шәрбаттар
                 Осы санитариялық ережелердің 8 қосымшасына сай "Г"
                 тобындағы консервілер үшін өнеркәсіптік стерильдеу
                 талаптары қанағаттандырылуы керек, "Жеміс-көкөніс
                 өнімдері", 55б.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
   Өнiмнiң түрлерi   | Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
                     |               |рұқсат етiлген | Ескертулер
                     |               |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
         1                   2               3             4
___________________________________________________________________
74. ашыту арқылы     Уытты элементтер:
алынған сусындар     Қорғасын                 0,3
                     Күшән                    0,1
                     Кадмий                  0,03
                     Сынап                  0,005
                     Радионуклидтер Бк/л:
                     цезий-137                 70
                     стронций-90              100
___________________________________________________________________
                Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
                 |КМФАн |өнімнің 1 г (см 3 )|Ашыт. |
Өнімнің түрлері |  М,  |рұқсат етілмейді |қылар |   Ескертулер
                 | КТБ/ |                 |және  |
                 | см 3 , |_________________| зең. |
                 |аспай.|ІТЖБТ |Патогенді,| дер, |
                 | тын  |(коли.|   с.і.   | КТБ/ |
                 |      |форм. |сальмонел.| см 3   |
                 |      | дар) |   лалар  |      |
___________________________________________________________________
        1            2      3       4        5           6
___________________________________________________________________
Сүзілмеген квастар:
Кег бөшкелерiнде      -    3,0      25       -
___________________________________________________________________
        1            2      3       4        5           6
___________________________________________________________________
ыдыстарға құйылатын   -    1,0      25       -
сүзiлiп пастерленбеген квастар:
Полимерден жасалған   -    10,0     25       -
шөлмектерде (ПЭТФ)
кег бөшкелерiнде      -    3,0      25       -
Ыдыстарға құйылатын   -    1,0      25       -
сүзiлiп пастерленген  10   10,0     25      100
квастар
Құрамында алкоголi аз, сүзілмеген, ашыту арқылы алынатын сусындар:
кег бөшкелерiнде      -    3,0      25       -
ыдыстарға құйылатын   -    1,0      25       -
Құрамында алкоголi аз, сүзiлiп пастерленбеген ашыту арқылы алынатын
сусындар:
полимерден жасалған   -    10,0     25       -
шөлмектерде (ПЭТФ)
кег бөшкелерiнде            3,0     25       -
ыдыстарға құйылатын   -     1,0     25       -
Құрамында алкоголi    10    10      25      100
аз, сүзілiп
пастерленген ашыту
арқылы алынатын
сусындар
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
                      | Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
    Өнiмнiң түрлерi   |               |рұқсат етiлген | Ескертулер
                      |               |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
75. сыра, шарап, арақ, Уытты элементтер:
құрамында алкоголi     Қорғасын               0,3
аз болатын және        Күшән                  0,2
басқа да сусындар      кадмий                0,03
                       Сынап                0,005
                       мыс                    5,0
                       темiр                 20,0
                       Метил спирті                  %, аспайтын
                                             0,05    (құрамында суы
                                                     жоқ спиртті
                                                    қайта есепте.
                                                     ген кездегі
                                                     көлемдік үлес)
                                                     - арақ, этилді
                                                     тағамдық
                                                     спирттер
                                             1,0     г/дм 3 , аспайтын
                                                     (коньяктар,
                                                     коньяк
                                                     сусындары)
                       Хинин                 300     құрамында
                                                     хинині бар
                                                     спирттік
                                                     сусындар
                       Нитрозаминдeр:
                       HДМА және HДЭA       0,003    пиво
                       Радионуклидтер Бк/л:
                       цезий-137              70
                       стронций-90            100
___________________________________________________________________
               Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
                   |КМФАн |   өнімнің 1 г (см 3 )   |
   Өнімнің түрлері |  М,  |    рұқсат етілмейді   |
                   | КТБ/ |_______________________|  Ескертулер
                   | см 3 , |ІТЖБТ |патогенді,|Ашыт.|
                   |аспай.|(коли.| сонымен  |қылар|
                   | тын  |форм. |қоса саль.|және |
                   |      | дар) |монеллалар|зең. |
                   |      |      |          | дер |
                   |      |      |          |КТБ/г|
___________________________________________________________________
Ыдыстарға құйылатын   -     1,0      25        -
сыра

Пастерленбеген сыра:
Кег бөшкелерiнде      -     3,0      25        -
Шөлмектерде           -     10,0     25        -
Пастерленген,        500    10       25        50
тазартылған сыра
___________________________________________________________________

      *Шөлмектегi ауызсу ауызсумен қамтамасыз етудiң 
орталықтандырылған жүйесiнiң су қауіпсіздігінің гигиеналық 
талаптарына сай болатын судан дайындалуы керек.
      **Жалпы белсендiлiктiң нормативтері жоғарылаған жағдайда
радионуклидтердің жеке концентрациялары НРБ-99-ға сәйкес, сонымен
қатар Ra-226, U-238, Тh-232 табиғи радионуклидтері мен Cs-l37,
Sr-90 техногендi радиануклидтері өлшенілуі керек.

                        9. Басқа да өнiмдер
___________________________________________________________________
                       |  Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
    Өнiмнiң түрлерi    |                |рұқсат етiлген |Ескертулер
                       |                |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
76. Изоляттар, қанықпа. Уытты элементтер:
лар, өсiмдiк белоктары. Қорғасын               1,0
ның гидролизаттары мен  Күшән                  1,0
текстураттары: тағамдық Кадмий                 0,2
шрот және құрамында     Сынап                 0,03
бұршақ, майлылық және   Микоуыттар:
басқа да дақылдардан    афлатоксин В 1         0,005
алынатын түрлі майы     дезоксиниваленол       0,7    бидайдан
бар ұн                                                жасалған
                                               1,0    арпадан
                                                      жасалған
                        зеараленон             1,0    бидай, арпа,
                                                      жүгеріден
                                                      жасалған

                        Пестицидтер*:
                        гексахлорциклогексан   0,5    дәнді, жүгері,
                        (а,b,у изомерлерi)            бұршақ (соядан
                                                      басқа),
                                                      күнбағыс және
                                                      жер жаңғағы
                                                      дақылдарынан
                                                      жасалған
                                               0,4    зығыр, қыша,
                                                      рапсадан
                                               0,2    соя, мақтадан
                                              0,15    күнбағыс, жер
                                                      жаңғағынан
                                               0,1    зығыр, қыша,
                                                      рапсадан
                         ДДТ және оның        0,05    бұршақ, мақта,
                         қалдықтары                   жүгерi дақыл.
                                                      дарынан
                                              0,02    дәндi дақыл.
                                                      дардан
                         Олигоқанттар          2,0    %, аспайтын,
                                                      емдәмдiк және
                                                      балалар
                                                      тағамының соя
                                                      белогы өнiм.
                                                      дерiне
                                                      арналған
                         Трипсинның            0,5    Жоғарғыдай
                         Ингибитор
                         Радионуклидтер Бк/кг:
                         цезий-137              80
                         стронций-90           100
__________________________________________________________________
                Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
                 |МАФАн |     өнімнің 1 г (см 3 )     |
Өнімнің түрлері | МС,  |     рұқсат етілмейді      |  Ескертулер
                 |КТБ/г,|___________________________|
                 |аспай.|ІТЖБТ |S.au.|Пато. |Суль.  |
                 | тын  |(коли.|rеus |генді,|фитқай.|
                 |      |форм) |     |с.і.  |талатын|
                 |      |      |     |саль. |клост. |
                 |      |      |     |монел.|ридия. |
                 |      |      |     |лалар | лар   |
___________________________________________________________________
        1           2      3      4     5       6          7
___________________________________________________________________
өсiмдiктер белогы. 5*10 4*   0,1    0,1   25**   0,1  100 КТБ/г-дан
ның дайындалған.                                    аспайтын
оляттары,                                           ашытқылар мен
қанықпалары,                                        зеңдер
соядан                                              - балалар өнiм.
жасалынған ұн                                       дерi үшiн-5*10 3 ;
                                                    **10г ББҚ-ға
                                                    рұқсат етілмейдi
___________________________________________________________________
        1           2      3      4     5       6          7
___________________________________________________________________
Соя шикiзатынан   1*10 3    1,0     -     25***  -    1-ға ашытқылар,
алынатын фермен.                                    зеңдер рұқсат
тативтi белокты                                     етілмейді;
гидролдайындалғанат                                 ***ББҚ үшін
                                                    10г рұқсат
                                                    етілмейді
Тағамдық күнба.  5*10 4     0,1     -     25     -    10 КТБ-ден
ғысты белокты                                       аспайтын
қанықпа                                             зеңдер
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
                       |  Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
    Өнiмнiң түрлерi    |                |рұқсат етiлген |Ескертулер
                       |                |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
77. Сүт сарысуы белогы. Уытты элементтер:
нан алынатын қанықпа.   Қорғасын                0,3
лар, казеин,            Күшән                   1,0
казеинаттар, сүт        Кадмий                  0,2
белогының               Сынап                  0,03
гидролизаттары          Микоуттар:
                        афлатоксин В 1          0,0005
                        Пестицидтер*:
                        гексахлорцикло.        1,25    майға қайта
                        гексан (a,b,y                  есептегенде
                        изомерлерi)
                        ДДТ және оның          1,0     жоғарғыдай
                        қалдықтары
                        Радионуклидтер Бк/кг:
                        цезий-137              300
                        стронцй-90             80
___________________________________________________________________
               Микробиологиялық көрсеткіштер:
___________________________________________________________________
                    |МАФАн |өнімнің 1 г (см 3 )|
  Өнімнің түрлері   | МС,  |рұқсат етілмейді |   Ескертулер
                    |КТБ/г,|                 |
                    |аспай.|_________________|
                    | тын  |ІТЖБТ |Патогенді,|
                    |      |(коли.|   с.і.   |
                    |      |форм) |сальмонел.|
                    |      |      |  лалар   |
___________________________________________________________________
Тағамдық казеинаттар  5*10 4    0,1      25    0,01 г-ға Сульфитқайта.
                                             ланатын клостридилер
                                             рұқсат етілмейді
Сарысу белокты        5*10 4    1,0      25    0,1 г-ға S.aureus
қанықпасы                                    рұқсат етілмейді

Альбуминоказеинді     2,5*10 3 1,0      25*   1 г-ға S.aureus
қанықпа                                      рұқсат етілмейді;
                                             *ББҚ 10 г-ға
                                             рұқсат етілмейді.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
                       |  Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
    Өнiмнiң түрлерi    |                |рұқсат етiлген |Ескертулер
                       |                |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
78. Қан белогының      Уытты элементтер:
(плазманың, сарысудың  Қорғасын                1,0
құрғақ қанықпасы,      Күшән                   1,0
тағамдық альбумин)     кадиий                  0,1
қанықпалары            Сынап                  0,03
                       Радионуклидтер Бк/кг:
                       цезий-137               160
                       стронций-90              80
                       Микробиологиялық көрсеткіштер:
                       "Ет және ет өнiмдерi" бөлiмін қара 2б.

79. дәндi, дәндi-      Уытты элементтер:
бұршақты және басқа    Қорғасын                1,0
да дақылдардың         Күшән                   0,2
ұрықтары, олардың      Кадмий                  0,1
iшiнде мақта мен       Сынап                  0,03
шроттар, кебектер      Микоуыттар:
                       афлатоксин В 1          0,005
                                               0,7     бидайдан
                                                       жасалынған
                       дезоксиниваленол        1,0     арпадан
                                                       жасалынған
                       зеараленон              1,0     бидай, арпа,
                                                       жүгеріден
                                                       жасалынған
                       Пестицидтер*:
                       гексахлорцикло.         0,5
                       гексан (а,b,y
                       изомерлерi)
                       ДДТ және оның           0,02 
                       қалдықтары метаболиты
                       Радионуклидтер Бк/кг:
                       цезий-137               170
                       стронций-90             120
                       Олигоқанта              76 п
                                              бойынша
                       Ингибитор трипсина     жоғарғыдай
                       Нан қорының             Рұқсат
                       зиянкестерiнен         етілмейді
                       жұқтыру (шыбын-
                       шiркейлер, кенелер)
___________________________________________________________________
                 Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
                  |МАФАн |рұқсат етілмейді |Зеңдер|
  Өнімнің түрлері | МС,  |    г өнімде     |КТБ/г,|   Ескертулер
                  | КТБ/ |_________________|аспай.|
                  |аспай.|ІТЖБТ |Патогенді,| тын  |
                  | тын  |(коли.|   с.і.   |      |
                  |      |форм. |сальмонел.|      |
                  |      | дар) |  лалар   |      |
___________________________________________________________________
Дәндi дақылдардан   5*10 4    0,1      25       100  ыстық өңдеу
болатын тағамдық                                   арқылы
кебектер

Шрот кебектерiнiң,  5*10 4    0,1      25        50
көкөнiстердiң
тағамдық талшықтары,
жемiстiк сығындылар
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
                     |  Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
   Өнiмнiң түрлерi   |                |рұқсат етiлген |Ескертулер
                     |                |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
           1                 2                3           4
___________________________________________________________________
80. дәндi, дәндi-    Уытты элементтер:
бұршақ және басқа    Қорғасын                0,2      құрғақ затқа
да дақылдардың       Күшән                   0,1      қайта есепте.
тұқымынан алынатын   Кадмий                  0,2      генде
белок өнiмдерi:      Сынап                  0,03
- сусындар, с.i.     Микоуыттар:
ашытылған; тофу      афлатоксин В 1          0,005
және окаралар        дезоксиниваленол        0,7      бидайдан
                                                      жасалынған
                                             1,0      арпадан
                                                      жасалынған
                     зеараленон              1,0      бидайдан,
                                                      арпадан,
                                                      жүгерiден
                                                      жасалынған
                     Пестицидтер*:
                     гексахлорциклогексан    0,1      құрғақ затқа
                     (а,b,y изомерлерi)               қайта есепте.
                     ДДТ және оның          0,01      генде
                     қалдықтары
                     Сынапты органикалық   Рұқсат
                     пестицидтер           етілмейдi
                     Радионуклидтер Бк/кг:
                     цезий-137               130      құрғақ затқа
                     стронций-90               80     қайта есепте.
                                                      генде
                     Қантолигосы          76б. бойынша
                     Трипсин ингибиторы   76б. бойынша
                     Нан қорының            Рұқсат
                     зиянкестерiнен        етiлмейдi
                     жұқтыру (шыбын-
                     шiркейлер, кенелер)

- қойылтылған        Уытты элементтер:
құрғақ сусындар;     Қорғасын                 0,2     құрғақ затқа
құрғақ тофу және     Күшән                    0,1     қайта есепте.
окаралар             Кадмий                   0,2     генде
                     Сынап                   0,03
                     Микоуыттар:
                     афлатоксин В 1           0,005
                     дезоксиниваленол         0,7     бидайдан
                                                      жасалынған
                                              1,0     арпадан
                                                      жасалынған
                     зеараленон               1,0     бидайдан,
                                                      арпадан
                                                      жасалынған
                     Пестицидтер*:
                     Гексахлорциклогексан     0,1     құрғақ затқа
                     (а,b,y изомерлерi)               қайта есепте.
                     ДДТ және оның           0,01     генде
                     қалдықтары
                     Сынаптыорганикалық      Рұқсат
                     пестицидтер            етiлмейдi
                     Радионуклидтер Бк/кг:
                     цезий-137                130     құрғақ затқа
                                                      қайта есепте.
                                                      генде
                     стронций-90               80     жоғарғыдай
___________________________________________________________________
               Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
                    |МАФАн|    өнімнің 1 г (см 3 )   |
  Өнімнің түрлері   | МС  |    рұқсат етілмейді    | Ескертулер
                    |КТБ/ |________________________|
                    | г,  |ІТЖБТ|S.au|пато. |B.ce. |
                    | ас. |(коли|reus|генді,|reus  |
                    |пай. |форм)|    |с.і.  |      |
                    |тын  |     |    |саль. |      |
                    |     |     |    |монел.|      |
                    |     |     |    |лалар |      |
___________________________________________________________________
Соя бұршақтарының негiзiнде жасалған сусындар.
1) асептикалық      Қолданыста жүрген санитариялық ережелердiң 8
түрде құйылатын     қосымшасына сай "А" тобындағы консервiлерге
соядан жасалған     арналған өнеркәсiптiк стерильдеу жағдайларының
сусындар            талаптарын қанағаттандыруы керек.
2) соядан жасалған   5*10 4   0,1*  1,0   25    0,1   *1,0 - сақталу
сусындар, коктейль.                                 мерзімі 72
дер, суытылған                                      сағаттан асатын
және мұздатылған                                    өнімдер үшін;
десерттер                                           зеңдер - 10,
                                                    КТБ/г-дан
                                                    аспайтын
3) соядан жасалған    -     0,1*  1,0   25    0,1   *жоғарғыдай;
ашытылған сусындар                                  зеңдер - 10,
                                                    ашытқылар - 10,
                                                    КТБ/г-дан
                                                    аспайтын
Соядан жасалған     5*10 4** 0,1*   1,0   25    0,1   * жоғарғыдай;
белокты өнiмдер                                     ** ашытатын
(тофу)                                              культураларды
                                                    қолдану арқылы
                                                    - нормаланбайды;
                                                    зеңдер - 10,
                                                    ашытқылар - 50,
                                                    КТБ/г, аспайтын
окара                5*10 4   0,01   1,0   25    0,1  зеңдер - 10
                                                    КТБ/г-дан
                                                    аспайтын
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
                     |  Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
   Өнiмнiң түрлерi   |                |рұқсат етiлген |Ескертулер
                     |                |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
81. Қоюландырғыштар, Уытты элементтер:               Мүйізшелі ағаш.
стабилизаторлар,     Қорғасын              2,0       тан алынатын 
ұйытатын қоспалар                                    каррагинан,
(пектин, агар,                                       гуммиарабик,
каррагинан және                                      камеди: гуарлы,
басқа да камеди)                                     ксантанды,
                                                     геланды
                                           5,0       Агар

                                          10,0       пектин, камеди:
                                                     гхатти, тары,
                                                     карайи
                     Күшән                 3,0       пектин, агар,
                                                     каррагинан
                                                     камеди:
                                                     гхатти, тары,
                                                     карайи,
                                                     гелановая
                     кадмий                1,0       Каррагинан
                     Сынап                 1,0       жоғарғыдай
                     мыс                    50       Пектин
                     мырыш                  25       Пектин
                     Радионуклидтер Бк/кг:
                     цезий-137             160
                     стронций-90            90
___________________________________________________________________
                 Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
                   |МАФАн |рұқсат етілмейді |Зеңдер|
  Өнімнің түрлері  | МС,  |    г өнімде     |КТБ/г,|   Ескертулер
                   |КТБ/г,|_________________|аспай.|
                   |аспай.|ІТЖБТ |Патогенді,| тын  |
                   | тын  |(коли.|   с.і.   |      |
                   |      |форм. |сальмонел.|      |
                   |      | дар) |  лалар   |      |
___________________________________________________________________
Пектин:
1) балаларға арнал.  5*10 2   1,0       25       50   ашытқылар - 50
ған және емдәмдiк                                   КТБ/г, аспайтын
тағамдар өнiмдерi
үшiн
2) жалпы пайдала.    5*10 4   0,1       25      100   ашытқылар - 100
нылатын өнiмдер                                     КТБ/г, аспайтын
үшiн
Тағамдық агар,       5*10 4   1,0       25      100
агароид, фурцелля.
рин, тағамдық
натрий альгинаты
Каррагинан           5*10 3   1,0       25      100
Камедейлер (гуарлы,  5*10 3   1,0       25      500*  *қосындыдағы
ксантанды және                                      ашытқылар мен
басқалары) негiзiнде                                зеңдер
жасалған қоюлан.
дырғыштар мен
стабилизаторлар
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
                     |  Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
   Өнiмнiң түрлерi   |                |рұқсат етiлген |Ескертулер
                     |                |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
82. Қосынды тканьдi  Уытты элементтер:
белоктардан          Қорғасын               2,0
алынатын желатин,    Күшән                  1,0
қанықпалар           Кадмий                 0,1
                     Сынап                 0,05
                     Пестицидтер*:
                     гексахлорниклогексан   0,1
                     (a,b,y изомерлерi)
                     ДДТ және оның          0,1
                     қалдықтары
                     Радионуклидтер Бк/кг:
                     цезий-137              160
                     стронций-90             80
___________________________________________________________________
                 Микробиологиялық көрсеткіштер:
___________________________________________________________________
                   |МАФАн | өнімнің 1 г (см 3 ) |
   Өнімнің түрлері | МС,  | рұқсат етілмейді  |   Ескертулер
                   |КТБ/г,|___________________|
                   |аспай.|ІТЖБТ  |Патогенді, |
                   | тын  |(коли. |   с.і.    |
                   |      |форм)  |сальмонел. |
                   |      |       |  лалар    |
___________________________________________________________________
Тағамдық желатин:
1) баларға арналған  1*10 4    1,0       25
және емдәмдік тағам
өнімдерiне
2) жалпы тұтыну      1*10 5   0,01       25
өнiмдерi
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
                     |  Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
   Өнiмнiң түрлерi   |                |рұқсат етiлген |Ескертулер
                     |                |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
83. Крахмалдар, сiрне Уытты элементтер:
және оларды қайта     Қорғасын                0,5
өңдеу кезiнде         Күшән                   0,5
алынған өнiмдер       Кадмий                  0,1
                      Сынап                   0,02
                      Пестицидтер*:
                      гексахлорциклогексан    0,5     Жүгеріден
                      (a,b,y изомерлерi)              жасалған
                                              0,1     Картоптан
                                                      жасалған
                      ДДT және оның          0,05     Жүгеріден
                      қалдықтары                      жасалған
                                              0,1     Картоптан
                                                      жасалған
                      Радионуклидтер Бк/кг:
                      цезий-137               400
                      стронций-90             100
___________________________________________________________________
                  Микробиологиялық көрсеткіштер:
___________________________________________________________________
                   |МАФАн | өнімнің 1 г |Ашыт.|Зең.|
  Өнімнің түрлері  | МС,  | (см 3 ) рұқсат|қы.  |дер,|  Ескертулер
                   |КТБ/г,|   етілмейді |лар, |КТБ/|
                   |аспай.|_____________|КТБ/ |г,  |
                   | тын  |ІТЖБТ |Пато. | г,  |ас. |
                   |      |(коли.|генді,|ас.  |пай.|
                   |      |форм. |с.і.  |пай. |тын |
                   |      | дар) |саль. |тын  |    |
                   |      |      |монел.|     |    |
                   |      |      |лалар |     |    |
___________________________________________________________________
Құрғақ крахмал       1*10 5   0,01    25*   500  500  *ББҚ 10 г-ға
(картоптан, жүгерi.                                 рұқсат етілмейді
ден, жасыл бұршақ.
тан алынатын)
Аз мөлшерде қанттал. 1*10 4   1,0     25     50  100
ған сiрне
Мальтин. мальтодек.  5*10 4   1,0     25     50  100
стриндер
Лактулоза қанықпасы  5*10 3   1,0     50     50  100   S.aureus 1,0
                                                     г-ға рұқсат
                                                     етілмейді
Жемiстi-глюкозалы    1*10 5   1,0     25     50  100   
шәрбат
Шырын қоспаларымен   1*10 4   1,0     25     50  100
түйiршiктелген
глюкоза
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
                     |  Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
   Өнiмнiң түрлерi   |                |рұқсат етiлген |Ескертулер
                     |                |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
84. тағамдық         Уытты элементтер:
ашытқылар,           Қорғасын                1,0
бiрклеткалы          Күшән                   0,2
өсiмдiктердiң        кадмий                  0,2
биосалмағы,          Сынап                  0,03
бактериальды         Радионуклидтер Бк/кг:
бастапқы             цезий-137               100
культуралар          стронций-90              80

Құрғақ тағамдық      Уытты элементтер:
ашытқылар            Қорғасын                4,0
                     Күшән                   0,8
                     Кадмий                  0,8
                     Сынап                  0,12
                     Радионуклидтер Бк/кг:
                     цезий-137               100
                     стронций-90              80
___________________________________________________________________
                  Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
                      |    өнімнің 1 г (см 3 )   |
   Өнімнің түрлері    |    рұқсат етілмейді    | Ескертулер
                      |________________________|
                      |ІТЖБТ|S.aureus|патоген. |
                      |(коли|        |ді, с.і. |
                      |форм.|        |сальмо.  |
                      |дар) |        |неллалар |
___________________________________________________________________
Нан пiсiруге арналған   0,01    0,1      25
құрғақ ашытқылар

Нан пiсiруге арналған   0,001   0,1      25     аспайтын зеңдер -
престелген ашытқылар                            100 КТБ/г

Сұйық бетi құрғатылын.   1,0    1,0      10     Сульфитқайталанатын
ған (ферменттелген                              клостридиялар 1 г-ға
ет өнiмдерiн өндiруге                           рұқсат етілмейді;
арналған) бастапқы                              технологиялық
культуралар                                     микрофлораның
                                                микрооргандайындал.
                                                ға өніндерiнiң
                                                саны культураларға
                                                кем дегенде 10 9 ,
                                                қаңықпаларға-10 10
                                                КТБ см 3 ; ашытқыларға
                                                - 10 және зеңдерге
                                                - 10 КТБ/г-дан
                                                аспау керек

Бiрклеткалы өсiмдiк.    1,0     1,0     25      МАФАнМС -1*10 4 КТБ/
тердiң, өнеркәсiптiк                            г-дан аспайтын;
қайта өңдеуге                                   ашытқылар - 50 және
арналған ашытқылар                              зеңдер - 50КТБ/г-дан
биосалмағы                                      аспайтын; 1г-ға
                                                тiрi клетка
                                                продуцент рұқсат
                                                етiлмейді
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
                     |  Көрсеткiштер  |Мг/кг, аспайтын|
   Өнiмнiң түрлерi   |                |рұқсат етiлген |Ескертулер
                     |                |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
85. Тағамдық құрғақ   Уытты элементтер:
сорпалар              Қорғасын               1,0
                      Күшән                  1,0
                      кадмий                 0,2
                      Сынап                  0,1
                      Пестицидтер*:
                      гексахлорциклогексан   0,1     алғашқы өнімді
                      (a,b,y изомерлері)             қайта есепте.
                      ДДТ және оның          0,1     генде
                      қалдықтары
                      Радионуклидтер Бк/кг:
                      цезий-137              160
                      стронций-90             50

86. Ксилит, сорбит,   Уытты элементтер:
маннит және басқа     Қорғасын               1,0
да қантты спирттер    Күшән                  2,0
                      кадмий                0,05
                      Сынап                 0,01
                      никель                 2,0
                      Радионуклидтер Бк/кг:
                      цезий-137              200
                      стронций-90            100
___________________________________________________________________
                  Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
                      |МАФАн | өнімнің 1 г |Зеңдер|
    Өнімнің түрлері   | МС,  | (см 3 ) рұқсат|КТБ/г,|  Ескертулер
                      |КТБ/г,|   етілмейді |аспай.|
                      |аспай.|_____________| тын  |
                      | тын  |ІТЖБТ |Пато. |      |
                      |      |(коли.|генді,|      |
                      |      |форм. |с.і.  |      |
                      |      | дар) |саль. |      |
                      |      |      |монел.|      |
                      |      |      |лалар |      |
___________________________________________________________________
Ксилит, сорбит, маннит  1*10 4     1,0    25    1*10 2
және басқа да қантты
спирттер
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
                     |  Көрсеткiштер |Мг/кг, аспайтын|
   Өнiмнiң түрлерi   |               |рұқсат етiлген |Ескертулер
                     |               |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
87. Ас және емдеу-    Уытты элементтер:
профилактикалау тұзы  Қорғасын               2,0
                      Күшән                  1,0
                      Кадмий                 0,1
                      Сынап                  0,1     Емдеу профилак.
                                                     тикалауға
                                                     арналған
                                            0,01     "Экстра
                      Йод                   0,04     йодталған;
                                                     анықталған
                                                     кездегi рұқсат
                                                     етілетiн
                                                     деңгейi -
                                                     0,04+0,015
                      Радионуклидтер Бк/кг:
                      цезий-137              300
                      стронций-90            100

88. кристаллданған    Уытты элементтер:
аминқышқылдары        Қорғасын               1,0
және олардан          Күшән                  1,0
алынатын қоспалар     Кадмий                 0,1
                      Сынап                  0,03
                      Радионуклидтер Бк/кг:
                      цезий-137              200
                      стронций-90            100
___________________________________________________________________
                Микробиологиялық көрсеткіштер:
___________________________________________________________________
                      |МАФАн | өнімнің 1 г |Зеңдер|
    Өнімнің түрлері   | МС,  | (см 3 ) рұқсат|КТБ/г,|  Ескертулер
                      |КТБ/г,|   етілмейді |аспай.|
                      |аспай.|_____________| тын  |
                      | тын  |ІТЖБТ |Пато. |      |
                      |      |(коли.|генді,|      |
                      |      |форм. |с.і.  |      |
                      |      | дар) |саль. |      |
                      |      |      |монел.|      |
                      |      |      |лалар |      |
___________________________________________________________________
Кристаллданған аминқыш. 1*10 3    1,0    25*     10  *ББҚ үшін 10г
қылдары және олардан                               рұқсат етілмейді
алынатын қоспалар
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
                     |  Көрсеткiштер |Мг/кг, аспайтын|
   Өнiмнiң түрлерi   |               |рұқсат етiлген | Ескертулер
                     |               |   деңгейлер   |
___________________________________________________________________
89. Тағамдық        Уытты элементтер** алғашқы өнімге
қанықпалар          Радионуклидтер**   қайта есептегенде
___________________________________________________________________
                  Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
                 |МАФАн |      өнімнің 1 г (см 3 )    |Зең.|
Өнімнің түрлері | МС,  |      рұқсат етілмейді     |дер,| Ескер.
                 |КТБ/г,|                           |КТБ/| тулер
                 |аспай.|___________________________|г,  |
                 | тын  |ІТЖБТ |Сульфит.|S.au.|Пато.|ас. |
                 |      |(коли.|қайтала.|rеus |ген. |пай.|
                 |      |форм) | натын  |     |ді,  |тын |
                 |      |      |клостри.|     |с.і. |    |
                 |      |      |диялар  |     |саль.|    |
                 |      |      |        |     |моне.|    |
                 |      |      |        |     |лла. |    |
                 |      |      |        |     |лар  |    |
___________________________________________________________________
        1            2     3       4       5     6    7      8
___________________________________________________________________
Ұнтақ тарiздi      1*10 4   0,01    1,0     1,0   25   100
аспаздық тұздықтар
(жылу аркылы
кептiрiлген)

Тағамға арнайы     1*10 4   0,01     1,0     -    25   100 B.cereus -
дәм және хош иіс                                         100 КТБ/г,
беретiн көкөнiс                                          аспайтын
қоспалары қосылған
дәмдеуіштер (жылу
арқылы кептірiлген)

Қайнатылмайтын     5*10 4   0,1       -     0,1   25   100
түскi ас тағамда.
рының қанықпалары
(инстант көже)

Экструзиялық       5*10 4   1,0      -      1,0   25   100 B.cereus -
әдiспен болатын,                                         КТБ/г,
қайнатылмайтын                                           аспайтын
түскi ас тағамдары

Қайнатылатын көп.  5*10 4   0,01    0,01     -   25   500
компоненттi құрғақ
көжелер (ысталған
өнiмдер қосылған
көкөнiстен дайын.
далған, макарон
өнімдерімен бола.
тын ет және тауық
етiнен дайындалған
көжелер, ет, тауық
етiнен жасалған,
көкөнiстен жасал.
ған пюре)

Қайнатылатын       5*10 4   0,001   0,01     -   25   500
құрғақ саңырау.
құлақтан дайын.
даған көже

Қайнатылатын дәм   5*10 4    1,0    0,01     -   25   200
және хош иiс
беретiн құрғақ
сорпа-қанықпалар

Тез дайындалы.     1*10 4   0,01     -       -   25   100  B.cereus -
натын ботқалардың                                        100, және
құрғақ қанықпалары                                       ашытқылар
                                                         - 100 КТБ/
                                                         г-дан
                                                         аспайтын

Құрғақ жемiс-      1*10 5   0,01     -       -   25   100  ашытқылар -
жидек кисель.                                            500 КТБ/г,
дерi                                                     аспайтын

Профилактикалық    5*10 3   0,1      -     1,0   25   100  B.cereus -
түрде тамақтануға                                        10 және
арналған құрғақ                                          ашытқылар
өнiмдер - жарма,                                         10 КТБ/г,
сүт, ет қоспалары                                        аспайтын
(экструзиялық
әдіспен)
___________________________________________________________________
                  Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
                 |МАФАн |      өнімнің 1 г (см 3 )     |
Өнімнің түрлері | МС,  |      рұқсат етілмейді      | Ескертулер
                 |КТБ/г,|                            |
                 |аспай.|____________________________|
                 | тын  |ІТЖБТ |E.  |S.au.|Pro.|Пато.|
                 |      |(коли.|coli|rеus |teus|ген. |
                 |      |форм) |    |     |    |ді,  |
                 |      |      |    |     |    |с.і. |
                 |      |      |    |     |    |саль.|
                 |      |      |    |     |    |моне.|
                 |      |      |    |     |    |лла. |
                 |      |      |    |     |    |лар  |
___________________________________________________________________
        1           2      3     4     5    6    7        8
___________________________________________________________________
90. Шикi көкөнiс және жемiстен жасалатын салаттар.
1) асқатықсыз     1*10 4    0,1   1,0   1,0   -   25   L.monocytogenes
жасалған                                             25 г рұқсат
                                                     етiлмейдi
 
                                                      2) асқатықпен     5*10 4    0,1   1,0   1,0   -   25   жоғарғыдай;
жасалған                                             ашытқылар - 500
(майонез,                                            консерванттар.
тұздық және                                          мен - 200
басқалары)                                           КТБ/г-дан
                                                     аспай; зеңдер
                                                     - 50 КТБ/г-дан
                                                     аспауы керек

Шикiдей маринадталған ет, балық, iшек-қарын қосылып шикі көкөнiстен
жасалатын салаттар:
1) өсiмдiк майы
қосылып жасалған

2) ащы тұздық     5*10 4    0,01  0,1   0,1  0,1  25   L.monocytogenes
қосу арқылы                                          25-г-ға рұқсат
жасалған                                             етілмейдi

Жұмыртқа, сүтсiрне, консервіленген көкөнiстер, жемiс-жидектер және
басқа да толтырғыштарды қосу арқылы шикі көкөнiстен жасалған салаттар:
1) асқатықсыз,    1*10 5    0,01  0,1   0,1  0,1  25   L.monocytogenes
тұздалған                                            25-г-ға рұқсат
көкөнiстерсiз                                        етілмейдi
жасалған
2) асқатықты      1*10 5    0,01  0,1   0,1  0,1  25   жоғарғыдай;
қосу арқылы                                          ашытқылар- 500,
жасалған                                             консерванттар.
(майонез,                                            мен - 200 КТБ/
тұздықтар және                                       г-дан аспайтын;
басқалар)                                            зеңдер - 50
                                                     КТБ/г-дан
                                                     аспайтын
Маринадталған,     -      0,1   0,1   0,1  0,1  25
ашытылған,
тұздамаған
көкөнiстермен
жасалған салаттар

Қайнатылған көкөнiстерден жасалған салаттар мен винегреттер және
қайнатылған, қуырылған, бұқтырылған көкөнiстерден жасалған
тағамдар түрi
___________________________________________________________________
1) тұздамаған     5*10 3    0,1   -    1,0  0,1  25
көкөністер мен
асқатықты қоспай
жасалған
2) асқатықпен     5*10 4    0,1  0,1   1,0  0,1  25   ашытқылар - 500,
жасалған                                            консерванттармен
(майонез, тұздық                                    - 200 КТБ/г-дан
және басқалары)                                     аспайтын;
                                                    зеңдер - 50
                                                    КТБ/г-дан
                                                    аспайтын
Ет, құс етi, балық, ысталған өнiмдер қосылып жасалған салаттар:
1) асқатықсыз    1*10 4    0,1   0,1   0,1  0,1  25
жасалған
2) асқатықпен    5*10 4    0,1   0,1   0,1  0,1  25   ашытқылар - 500,
жасалған                                            консерванттармен
(майонез,                                           - 200 КТ Б/г-дан
өсiмдiк майы,                                       аспайтын;
тұздық  және                                        зеңдер - 50 КТБ/
басқалары)                                          г-дан аспайтын

Балық етiнен     1*10 3    1,0    -   1,0   0,1  25
жасалған ұйыма
(үстiне құйма
құйылған)

Сиыр етiнен      1*10 4    0,1   1,0  0,1   0,1  25
шошқа етiнен,
құс етінен
жасалған
ұйымалар
(үстіне құйма
құйылған)

Eт және бауыр.   1*10 4    0,1   1,0  0,1   0,1  25
дан жасалған
паштет 

Қайнатылып       1*10 4    0,1    -   1,0   0,1  25  Асқатық және
пiсiрiлген сиыр,                                   тұздық қосылмаған
құс, қоян, шошқа
етi және т.б.

Маринад қосу     1*10 4    1,0    -   1,0   0,1  25
арқылы балық етi

Суық көжелер:
1) көк сорпа,      -    0,01   0,1  0,1   0,1  25
квас, айран
қосу арқылы
көкөнiс және
ет салынып
жасалған көк
сорпа; қызылша
көже, пәлеккөже
2) борщ, ет,     1*10 4   0,01   0,1   0,1  0,1  25  Тұздық қосылмаған
балық етi,                                         қаймақпен
жұмыртқа қосылып
жасалған жасыл щи
3) тәттi көжелер 1*10 3    1,0    -    1,0   -   25
және консервiлен.
ген, кептiрiлген
жемiс-жидектерден
жасалған қою көже
Ыстық көжелер және басқа да ыстық тағамдар:
1) борщ, ши,     5*10 2    1,0    -     -    -   25
тұздықты көже,
харчо көжесi,
ащы көже, көкөнiс.
тер қосылып
жасалған көже,
сорпалар
2) макарон өнiм. 5*10 2    1,0    -    1,0   -   25
дерi және картоп,
көкөнiстер, бұр.
шақ дақылдары,
жарма қосылып
жасалған көже;
осындай толтыр.
ғыштардан тұратын
сүттен жасалатын
көжелер
3) қою көжелер    5*10 2   1,0   1,0   1,0    -   25
Жұмыртқадан жасалатын тағамдар:
1) пiсiрiлген     1*10 3   1,0    -    1,0    -   25
жұмыртқа
2) жұмыртқа және  1*10 3   1,0    -    1,0   1,0  25
көкөнiстер, ет
өнiмдерi мен
басқа да жұмыртқа
қосылып жасалған
салмалар қосылып
жасалған (меланж.
дан, жұмыртқа
ұнтағынан)
омлеттер
Ақ iрiмшiктен жасалған тағамдар:
1) тез жасалатын  5*10 2   1,0    -   1,0    -   25
варениктер, буда
пiсiрiлген пудинг
2) ақ iрiмшiктен  1*10 3   1,0    -   1,0   0,1  25
жасалған сiрне.
құймақ, пiсiр.
мелер, көмiп
пiсiрiлген
пудинг, ақ ірім.
шiктен жасалған
салмалар, пирогтар
Балық етiнен жасалған тағамдар:
1) қайнатылып     1*10 3   1,0    -   0,1    -   25
бөктiрiлген,
бұқтырылған,
қуырылған, көмiп
пiсiрілген
балық етi
2) балық етiнiң   2,5*10 3 1,0    -   1,0   0,1  25
турамасынан
жасалған тағамдар
(котлеттер,
зразалар, шницель.
дер, томат тұз.
дығы қосылған
фрикаделькалар;
көмiп пiсiріл.
ген тағамдар,
пирогтар)

Ет және ет өнiм.  1*10 3   1,0    -   1,0   0,1   25
дерiнен жасалған
тағамдар: қайна.
тылған, қуырылған,
бұқтырылған ет,
палау тұшпаралар,
бәлiштер, құймақ.
тар, туралған
еттен жасалған
өнiмдер, с.i.
көмiп пiсiрiлген
және т.б.

Құс етiнен, қоян  1*10 3   1,0    -   1,0   0,1   25
етiнен жасалған,
қайнатып пiсiрiл.
ген, қуырылған,
бұқтырылған
тағамдар;
туралған құс
етiнен жасалған
тағамдар, тұшпа.
ралар, пирог және
басқалары
Гарнирлер:
1) қайнатылған    1*10 3   1,0   1,0  1,0   0,1   25   Асқатықсыз
күрiш, макарон                                       жасалған
өнiмдерi, қайна.
тып пiсiрілген
картоп пюресi
және басқалары
2) қайнатылған,   1*10 3   1,0    -   1,0   0,1   25
қуырылған картоп
3) бұқтырылған    5*10 2   1,0    -   1,0   0,1   25
көкөнiстер
Екiншi тағамдарға 5*10 3   1,0    -   1,0   0,1   25
арналған тұздық.
тар мен
асқатықтар
Тәттi тағамдар мен сусындар:
Жаңа үзілген,     5*10 2   1,0    -   1,0    -    25
консервiленген
жемiс-жидектерден
жасалған нәрсу
2) кептiрiлген    5*10 2   1,0    -   1,0    -    50
жемiс-жидектерден
жасалған нәрсу
3) жаңа үзiлген,  5*10 2   1,0    -   1,0    -    50
кептiрiлген
жемiс-жидектер.
ден, шырыннан,
шәрбаттан
жасалған кисель,
4) жемiстен және  1*10 3   1,0  1,0   1,0    -    25   L.monocytogenes
көкөнiстен жаңа                                      көкөніс шырын.
сығылған шырындар                                    дарында рұқсат
                                                     етілмейді
5) желе, мусстар  1*10 3   1,0   -    1,0    -    25
6) барлық түрге   1*10 5   0,1   -    0,1    -    25
арналған кремдер
7) алма қосылып   1*10 3   1,0   -    1,0    -    25
жасалған
8) сүт коктейлi   1*10 5   0,1   -    1,0    -    25
9) бұлғанған      1*10 5   0,1   -    0,1    -    25
кiлегейлер
Вакуум арқылы     1*10 3   1,0   -    1,0   0,1   25  0,1 г вакуум
қапталған, құс                                      арқылы сульфит.
етiнен, балықтан                                    қайталанатын
жасалған, тұты.                                     клостридиялар
нушы ыдысымен                                       рұқсат етілмейді
қапталған дайын
аспаздық тағамдар
жартылай дайын.   5*10 4   0,01  0,1  0,1   -     25
далған, мұздатыл.
ған пицца
Дайын пицца       1*10 3   1,0   -    1,0   0,1   25
Қант ұлпасы       1*10 3   1,0   -     -     -    25
Гамбургерлер,     2*10 4   0,1  1,0   1,0    -    25
чизбургерлер,
сэндвичи

Қоғамдық                48 б. бойынша              0,1 г E.coli
тамақтандыру                                       рұқсат етілмейді
кәсiпорындарында
дайындалатын
әрленген ұннан
жасалған
кондитерлiк
өнiмдер
____________________________________________________________________

      * Азық-түліктік шикі заттарды өндіргенде пайдаланылған
пестицидтердің мөлшерін қалған бақылау керек.
      ** тағамдық қанықпалардың құрамындағы уытты элементтер мен
радионуклидтер салмақтық үлес бойынша, сондай-ақ, осы
контаминанттардың рұқсат етілген деңгейлері бойынша шикiзаттардың
негізгі түрі арқылы есептеледі.

       10. Тағамға арналған биологиялық белсенді қоспалар
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
                     |  Көрсеткiштер |Мг/кг, аспайтын|
   Өнiмнiң түрлерi   |               |рұқсат етiлген |Ескертулер
___________________________________________________________________
91. белок, аминқышқылы Қауіпсіздік көрсеткіштері 16, 21, 76, 77,
және олардың кешендерi 78, 79, 88 баптары бойынша регламентелінеді;
*** негiзiндегi ББҚ    биологиялық құндылығы: ақуыз, аминқышқылы -
                       белгі бойынша анықталынады

92. Жануар және        Тағамдық құндылығы: майқышқылды құрамы, май 
өсімдiк липидтерi      ерітетін витаминдер белгісі бойынша
негiзiндегi ББҚ        анықталады.
***                    Қауіпсіздік көрсеткіштері мына баптар бойынша
                       регламенттеледі:
1) Өсiмдiк майы        62, 63 баптар
негiзiндегi ББҚ
2) Балық майы          68 бап
негізіндегі ББҚ
3) Жануар майлары      64, 65, 66 баптар
негiзiндегі ББҚ
4) Аралас май          Еңкөп құрамбөлігіне қарай
негiзiндегi ББҚ

93.  Ciңipiлетiн       Тағамдық құндылығы: көміртектер белгілері
көмiртектер. с.i.      бойынша анықталады. Қауіпсіздік көрсеткіштері
биологиялық белсендi   45, 49, 51, 83 баптар бойынша
құрамдар қосылған      регламенттеледі. Құрғақ заттарға арналған
бал, шәрбәттәр және    (45 бап.) қауіпсіздік көрсеткіші бойынша
т.б.                   шәрбаттарға арналған есеп

94. Тағамдық талшық.   Тағамдық талшақтар -
тар (целлюлоза,        Уытты элементтер:
камеди, пектин,        Қорғасын                1,0
гумми, микрокрис.      Күшән                   0,2
талды целлолоза,       кадмий                  0,1
кебектер,              Сынап                  0,03
фруктоолигосахара,     Микоуыттар                     Шикі зат
хитозан мен басқалар                                  бойынша
полисахаридтер)                                       регламенттелуі
негізіндегі ББК***
                      Пестицидтер*:
                      гексахлорциклогексан    0,5
                      (a,b,y изомерлерi)
                      ДДT және оның          0,02
                      қалдықтары
                      Гептахлор             рұқсат    < 0,002
                                           етілмейді
                      Алдрин                рұқсат    < 0,002
                                           етiлмейдi
                      Радионуклидтер Бк/кг:
                      цезий-137               200
                      стронций-90             100
___________________________________________________________________
                  Микробиологиялық көрсеткіштер:
___________________________________________________________________
                    |КТБ/г,|  өнімнің 1 г (см 3 ) |
   Өнімнің түрлері  |аспай.|  рұқсат етілмейді  |   Ескертулер
                    | тын  |____________________|
                    |МАФАн |ІТЖБТ |E.  |Патоген.|
                    | МС   |(коли.|coli|ді, с.і.|
                    |      |форм. |    |сальмо. |
                    |      | дар) |    |неллалар|
___________________________________________________________________
Тағамдық талшықтар    5*10 4   0,1    1,0    25    ашытқылар, зеңдер
(целлюлоза, камеди,                              - 100 КТБ/г,
пектин, гумми,                                   аспайтын
микрокристалды
целлюлоза, кебектер,
фруктоолиго-
сахароза, хитозан
және басқа да
полисахаридтер)
негiзiнде ББҚ
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
                     |  Көрсеткiштер |Мг/кг, аспайтын|
   Өнiмнiң түрлерi   |               |рұқсат етiлген |Ескертулер
___________________________________________________________________
95. Таза субстанция. Уытты элементтер:
лар (витаминдер,     Қорғасын               5,0
минералды заттар,    Күшән                  3,0
органикалық          кадмий                 1,0
қышқылдар және       Сынап                  1,0
басқалар) әр түрлi   Пестицидтер*:                   өсімдік құрам.
толтырғыштарды                                       дарын қосылған
пайдалана отырып                                     композициялар
немесе олардың                                       үшін
қанықпалары          гексахлорциклогексан   0,1
(өсiмдiктердiң       (a,b,y изомерлерi)
және басқалардың     ДДТ және оның қал-ы    0,1
экстракты), с.i.     гептахлор            рұқсат     < 0,002
сусындарға арналған                      етілмейді
құрғақ қанықпалар    алдрин               рұқсат     < 0,002
негiзiнде ББҚ ***                        етілмейді
                     Радионуклидтер Бк/кг:
                     цезий-137               200
                     стронций-90             100
                     Суда еритін витаминдер және микроэлемент -
                     белгісіне қарай анықталады
___________________________________________________________________
                  Микробиологиялық көрсеткіштер:
___________________________________________________________________
                    |КТБ/г,|  өнімнің 1 г (см 3 ) |
   Өнімнің түрлері  |аспай.|  рұқсат етілмейді  |   Ескертулер
                    | тын  |____________________|
                    |МАФАн |ІТЖБТ |E.  |Патоген.|
                    | МС   |(коли.|coli|ді, с.і.|
                    |      |форм. |    |сальмо. |
                    |      | дар) |    |неллалар|
___________________________________________________________________
Таза субстанциялар    5*10 4    0,1   1,0   10,0   -100 КТБ/г, аспай.
(витаминдер, минерал.                            тын ашытқылар мен
ды заттар, органика.                             зеңдер
лық қышқылдар және
басқалар) әр түрлi
толтырғыштарды
пайдалана отырып
немесе олардың
қанықпалары (өсiмдiк.
тердiң және басқалар.
дың экстракты), с.i.
сусындарға арналған
құрғақ қанықпалар
негiзiнде ББҚ***
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
                     |  Көрсеткiштер |Мг/кг, аспайтын|
   Өнiмнiң түрлерi   |               |рұқсат етiлген |Ескертулер
___________________________________________________________________
96. Табиғи минералдар  Уытты элементтер:
(цеолиттер және        Қорғасын               6,0
басқалар), с.i. мумие  Күшән                  3,0
негізіндегі ББҚ ***                          12,0    мумие
                       кадмий                 1,0
                       Сынап                  1,0
                       Радионуклидтер Бк/кг:
                       цезий-137              200
                       стронций-90            100
___________________________________________________________________
                  Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
                     |КТБ/|өнімнің 1 г (см 3 )|КТБ/|
   Өнімнің түрлері   | г, |рұқсат етілмейді | г, | Ескертулер
                     |ас. |_________________| ас.|
                     |пай.|ІТЖБТ|S.au|пато. |пай.|
                     |тын |(коли|reus|генді,|тын |
                     |МАФА|форм.|    | с.і. | B. |
                     |нМС |дар) |    |саль. |ce. |
                     |    |     |    |монел.|reus|
                     |    |     |    |лалар |    |
___________________________________________________________________
Табиғи минералдар    1*10 4   0,1   1,0  10,0   200  100 КТБ/г, аспай.
(цеолиттер және                                    тын ашытқылар
басқалар),                                        мен зеңдер
с.i. мумие негiзiн.
дегi ББҚ***
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
   Өнiмнiң түрлерi   |  Көрсеткiштер |Мг/кг, аспайтын| Ескертулер
                     |               |рұқсат етiлген |
___________________________________________________________________
97. Өсiмдiк, с.i.    Уытты элементтер:
гүл тозаны негiзiн.  Қорғасын                6,0
дегi ББҚ***:         Күшән                   0,5
1) құрғақ (шайлар)   кәдмий                  1,0
                     Сынап                   0,1
                     Пестицидтер*:
                     гексахлорциклогексан
                     (a,b,у изомерлерi)      0,1
                     ДДТ және оның           0,1
                     қалдықтары
                     гептахлор              рұқсат    < 0,002
                                           етілмейді
                     Алдрин                 рұқсат    < 0,002
                                           етiлмейдi
                     Радионуклидтер Бк/кг:
                     цезий-137               200
                                             400     жоғарғыдай,
                                                     дәрі-дәрмектік
                                                     өсімдіктер
                                                     (шөптер,
                                                     қабығы,
                                                     түбірі,
                                                     жемістері)
                     стронций-90             100     жоғарғыдай
                                             200     жоғарғыдай,
                                                     дәрі-дәрмектік
                                                     өсімдіктер
                                                     (шөптер,
                                                     қабығы,
                                                     түбірі,
                                                     жемістері)

2) Сұйық             Уытты элементтер:
(эликсирлер,         Қорғасын                0,5
бальзамдар,          Күшән                  0,05
тұнбалар және        кадмий                 0,03
басқалар)            Сынап                  0,01
                     Пестицидтер*:
                     гексахлорциклогексан    0,1
                     (a,b,у изомерлерi)
                     ДДТ және оның           0,1
                     қалдықтары
                     гептахлор              рұқсат    < 0,002
                                           етілмейді
                     Алдрин                 рұқсат    < 0,002
                                           етiлмейдi
                     Радионуклидтер Бк/кг:
                     цезий-137               200
                     стронций                100
___________________________________________________________________
                 Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
                |КТБ/г,|   өнімнің 1 г (см 3 )   |КТБ/|КТБ/|
Өнімнің түрлері |аспай.|   рұқсат етілмейді    | г, | г, | Ескер.
                | тын  |_______________________|ас. |ас. | тулер
                |МАФА, |ІТЖБТ |E.  |S.au.|Пато.|пай.|пай.|
                |  МС  |(коли.|coli|rеus |ген. |тын |тын |
                |      |форм. |    |     |ді,  |ашыт|зең.|
                |      | дар) |    |     |с.і. |қы. |дер |
                |      |      |    |     |саль.|лар |    |
                |      |      |    |     |моне.|    |    |
                |      |      |    |     |лла. |    |    |
                |      |      |    |     |лар  |    |    |
___________________________________________________________________
өсімдік, с.і. гүл тұнбасы негізінде ББҚ:
1) таблетка      1*10 4    0,1   1,0   1,0  10    100  100  В. census
тәрiздi, капсу.                                           200
ла тәрiздi,                                               КТБ/-дан
ұнтақтәрiздi

2) микроорга.     -      0,1   1,0   1,0  10    100  100  Микроор.
низмдер пробио.                                           гандайын.
тиктер қосыл.                                             далған.
ған таблетка                                              пробиотик.
тәрiздi,                                                  тер:
капсула
тәрiздi,
ұнтақтәрiздi

3) асептикалық  Осы санитариялық ереженің 8 қосымшасына сай
жолмен құйыл.   консервілердің ұқсас тобын өнеркәсіптік жолмен
ған сұйықтар    стерильдеу талаптары

4) шәрбәт,       5*10 3    1,0    -     -   10    50   50  В. cereus
эликсир, тұнба,                                          200 КТБ/г,
бальзам тәрiздi
және басқа
сұйықтар

5) кептiрiлген   5*10 5    0,01  0,1     -   10   100   10 3
дәрмектiк
өсiмдiктердiң
қоспасы (шайлар)

6) ББҚ-шайлар    5*10 3    0,1   1,0   1,0   25   50   50  В. cereus
(балалар құрғақ)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
   Өнiмнiң түрлерi   |  Көрсеткiштер |Мг/кг, аспайтын| Ескертулер
                     |               |рұқсат етiлген |
___________________________________________________________________
         1                  2                 3             4
___________________________________________________________________
98. Ет-сүт шикiзатын, Уытты элементтер:
c.i. iшек-қарын,      Қорғасын               1,0
өкпе-бауырларды,      Күшән                  1,0
құс етiн;             кадмий                 1,0
буынаяқтыларды,       Сынап                  0,2
қосмекенділердi,      Микоуыттар:                    Өңделген шикі
омарта шаруашылығын   афлатоксин М 1         0,0005    сүт өнімдері
(бал ара сүтi,                                       негізіндегі ББІ
прополис және басқа.  Антибиотиктер**:               Жабайы жануар.
лар) қайта өңдеу                                     лардан басқа
негiзiндегi ББІ***    левомицетин          рұқсат    <0,001
                                          етілмейді
1) Ет шикiзаты,       Teтрациклин          рұқсат    <0,01 г/бірлік
   c.i. құс еті.                          етілмейді
   нiң iшек-қарын,    гризин               рұқсат    <0,5 г/бірлік
   өкпе-бауыры                            етілмейді
   негiзiндегi ББҚ    бацитрацин           рұқсат    <0,02 г/бірлік
                                          етілмейді
                      Левомицетин          рұқсат    <0,01
                                          етілмейді
                      Teтрациклин          рұқсат    <0,01 г/бірлік
                                          етілмейді
                      стрептомицин         рұқсат    <0,5 г/бірлік
                                          етілмейді
                      пенициллин           рұқсат    <0,01 г/бірлік
                                          етілмейді
2) Сүт шикiзаты       Пестицидтер*:
                      гексахлорциклогексан
                      (a,b,у изомерлерi)      0,1
                      ДДТ және оның           0,1
                      қалдықтары
                      Гептахлор              рұқсат    <0,002
                                            етілмейді
                      Алдрин                 рұқсат    <0,002
                                            етiлмейдi
                      Микробиологиялық көрсеткіштер:
                      МАФАнМС                 1*10 4     КТБ/г,
                                                       аспайтын
                      ІТЖБТ                   0,1      салмақ (г),
                      (колиформдар)                    рұқсат
                                                       етілмейтін
                      E.coli                  1,0      Жоғарғыдай
                      S.aureus                1,0      Жоғарғыдай
                      патогенді              10,0      Жоғарғыдай
                      сальмонеллалар
___________________________________________________________________
         1                 2                  3           4
___________________________________________________________________
                     Ашытқылар және зеңдер  200     КТБ/г, аспайтын
                                                    ара шаруашылығы
                                                       өнімдеріне
                                                        арналған
___________________________________________________________________
99. балық, теңiз     Уытты элементтер:
омыртқасыздарының,   Қорғасын               10,0
шаянтәрiздалердiң,   Күшән                   5,0
моллюскiлердiң       кадмий                  2,0
және басқа да        Сынап                   0,5
теңiз өнiмдерiнiң,   Пестицидтер*:
теңiз өсiмдігі       гексахлорциклогексан    0,2
организмдерiнiң      (a,b,у изомерлерi)
(балдырлар т.б.)     ДДТ және оның           2,0
негiзiнде өндiрiл.   қалдықтары
ген құрғақ ББҚ ***   гептахлор               рұқсат    <0,002
                                           етілмейді
                     алдрин                 рұқсат     <0,002
                                           етiлмейдi
                     Радионуклидтер Бк/кг:
                     цезий-137               200
                     стронций-90             100
                     Микробиологиялық көрсеткіштер:
                     МАФАнМС                 1*10 4     КТБ/г,
                                                      аспайтын
                     ІТЖБТ                   0,1      салмақта (г),
                     (колиформдар)                    рұқсат
                                                      етілмейтін
                     E.coli                  1,0      Жоғарғыдай
                     S.aureus                1,0      Жоғарғыдай
                     патогенді              10,0      Жоғарғыдай
                     сальмонеллалар

                     Ашытқылар, зеңдер       200     КТБ/г,
                                                     аспайтын*,
                                                     өсетін теңіз
                                                     органдайындал.
                                                     ған организм.
                                                     дерінен ББҚ

100. пробиотикалық   Уытты элементтер:
микроорганизмдердiң  Қорғасын               0,1
негiзiнде өндiрiл.   Күшән                 0,05
ген ББҚ***           кадмий                0,03
                     Сынап                 0,05
                     Пестицидтер*:
                     гексахлорциклогексан  0,05
                     (a,b,у изомерлерi)
                     ДДТ және оның         0,05
                     қалдықтары
                     Гептахлор             рұқсат    <0,002
                                          етілмейді
                     Алдрин                рұқсат    <0,002
                                          етiлмейдi
___________________________________________________________________
                  Микробиологиялық көрсеткiштер:
___________________________________________________________________
                 |   өнімнің 1 г (см 3 )   |Ашыт.|Зең.|
Өнімнің түрлері |   рұқсат етілмейді    |қылар|дер | Ескертулер
                 |_______________________|КТБ/ |КТБ/| 
                 |ІТЖБТ |E.  |S.au.|Пато.| г,  | г, |
                 |(коли.|coli|rеus |ген. | ас. |ас. |
                 |форм. |    |     |ді,  |пай. |пай.|
                 | дар) |    |     |с.і. |тын  |тын |
                 |      |    |     |саль.|     |    |
                 |      |    |     |моне.|     |    |
                 |      |    |     |лла. |     |    |
                 |      |    |     |лар  |     |    |
___________________________________________________________________
       1            2     3     4     5     6    7        8
___________________________________________________________________
Пробиотикалық микрооргандайындалған өнімдердiң негiзiнде өндiрiлген ББҚ:
1) микроорганизм.  2,0    -    2,0  10,0    10   10  микроорган.
дердiң таза                                          дайындалған 
культуралары                                         өнімдер- 
негізінде                                            пробиотиктер
өндiрiлген                                           кем
құрғақ ББҚ

2) құрамында       1,0   5,0   1,0  10,0    50   50  микроорган.
аминқышқылы,                                        дайындалған.өні.
микроэлементi                                        мдер-пробиотик.
(монодиолиго.                                        тер кем дегенде
қанттары)                                            110 8 КТБ/г
болатын микро.
организмдердiң
таза культуралары
негiзiнде
өндiрiлген
құрғақ ББҚ
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
       1            2     3     4     5         6        7
___________________________________________________________________
                                                    микрооргандайын.
3) микроорганизм.  10,0   -   10,0   50,0     10*   далған өнімдер-
дердiң таза                                         пробиотиктер кем
культуралары                                        дегенде 1*10 10
негізінде                                           КТБ/г;
өндірілген сұйық                                    *ашытқылар мен
ББҚ
4) микроорганизм.  10,0   -   10,0   50,0     10*   микрооргандайын.
дердің таза                                         далған өнімдер-
культуралары                                        пробиотиктер кем
негiзiнде өндіріл.                                  дегенде 1*10 7
ген қанықпаған                                        КТБ/г;
сұйық ББҚ                                           *жоғарғыдай
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
   Өнiмнiң түрлерi   |  Көрсеткiштер |Мг/кг, аспайтын| Ескертулер
                     |               |рұқсат етiлген |
                     |               |  деңгейлері   |
___________________________________________________________________
101. бiр жасушалы    Уытты элементтер:
балдырлардың         Қорғасын                2,0
(спирулиндердің,     Күшән                   1,0
хлореллалардың       кадмий                  1,0
және басқалар)       Сынап                   0,1
негізінде            нитраттар              1000
өндірілген ББҚ***    Пестицидтер*:
                     гексахлорциклогексан    0,1
                     (a,b,у изомерлерi)
                     ДДТ және оның           0,1
                     қалдықтары
                     гептахлор             рұқсат    <0,002
                     алдрин                рұқсат    <0,002
                     Радионуклидтер Бк/кг:
                     цезий-137               200
                     стронций                100
                     Микробиологиялық көрсеткіштер:
                     МАФАнМС                 1*10 4     КТБ/г,
                                                      аспайтын
                     ІТЖБТ                   0,1      рұқсат
                     (колиформдар)                    етілмейді
                                                      г өнімде
                     E.coli                  1,0      жоғарғыдай
                     патогенді, сонымен     10,0      жоғарғыдай
                     бірге сальмонеллалар
                     Ашытқылар                10      КТБ/г,
                                                      аспайтын
                     Зеңдер                   50      жоғарғыдай
                     Продуценттің тірі      Ашытқылар және олардың
                     клеткалары             дайындалған аттары
                                            1,0 г өнiмде рұқсат
                                            етiлмейдi
___________________________________________________________________

      * Азық-түлiктiк шикi заттарды өндiргенде пайдаланылған
пестицидтердiң қалған мөлшерiн бақылау керек.
      ** Гризин, бацитрацин, пенициллин және тетрациклин тобындағы
антибиотиктердi анықтау үшiн химиялық әдiстi қолданған кезде олардың
г/бiрлiгi нақты құрамы стандарттың белсендiлiгiн есептеу арқылы
жүргiзiледi.
      *** Уытты бағалау: жiтi уыттылық; аллергендiк.   

"Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі  
мен тағамдық құндылығына қойылатын 
гигиеналық талаптар туралы"    
санитарлық ережелер мен нормаларға 
2 қосымша              

               1. Кейбір тағам өнімдерінің тағамдық
             құндылығына қойылатын гигиеналық талаптар
___________________________________________________________________
Өнімдер атаулары|   Белок    |    Май    |Көміртектер | Ескертулер
___________________________________________________________________
                         100 г өнімде
___________________________________________________________________
1. Ет және құстардың өңделген өнімдері:

1) Шұжық өнімдер:

шұжықтар          Кем          25            Кем 2
пісірілген        дегенде 11   Аспайтын

Жіңішке шұжықтар  Кем          30            Кем 1
мен сардельки     дегенде 10   Аспайтын

ет нандары        Кем          30            Кем 2
                  дегенде 11   Аспайтын

пісіріп-ысталған  Кем          38            Кем 1
шұжықтар          дегенде 16   Аспайтын

Жартылай          Кем          45            Кем 1
ысталған          дегенде 16   Аспайтын

Шикідей ысталған  Кем          50            Кем 1
                  дегенде 20   Аспайтын

Шошқа етінен      Кем          50            Кем 1
жасалған өнімдер  дегенде 10   Аспайтын

2) Ет консервілері:

сиыр етінен       Кем          17            Кем 1
жасалған          дегенде 17   Аспайтын

қой етінен        Кем          15            Кем 1
жасалған          дегенде 16   Аспайтын

шошқа етінен      Кем          32            Кем 1
жасалған          дегенде 15   Аспайтын

Құс етінен        Кем          18            Кем 1
жасалған          дегенде 16   Аспайтын

3) Сүт өнімдері:

ақ ірімшік        Кем          18              -
                  дегенде 14   Аспайтын

Балқытылған       Кем          32              -
ірімшік           дегенде 15   Аспайтын

4) Балық өнімдері:

балық консервілері

табиғи            Кем          8            Кем 1
                  дегенде 19   Аспайтын

Май қосылған      Кем          23            Кем 1
                  дегенде 17   Аспайтын

5) Май өнімдері:

Сиыр майы             -        Кем             -       Өсімдік
(кілегейлі)                    дегенде 72              немесе
                                                       аспаздық
                                                       майлар -
                                                       болмауы
___________________________________________________________________

2. Жеміс және көкөніс шырындарының тағамдық құндылығының критерилері Органикалық қышқылдар, көміртектер, 5-оксиметилфурфурол (ОМФ) және Na мен K катиондары

___________________________________________________________________
Шырын    | BRIX |Аскорбин|Лимон   |Алма    | ОМФ  |Фруктоза|Глюкоза
түрлері  |      |қышқылы |қышқылы |қышқылы | мг/л |  г/л   |г/л
         |      |        |г/л     |г/л     |      |        |
___________________________________________________________________
  1         2       3        4        5       6       7       8
___________________________________________________________________
Апельсин  10,0       >     6,3-17,0  0,8-3,0    > 10    20-50   20-50
                   200

Грейп.    9,5        >     8,0-20,0  0,2-12,0   > 10    20-50   20-50
фрукт              200

Алма      10,0      -    0,05-0,2  >3,0       > 20    45-85   15-35

Жүзім*    13,5      -    0-0,5     2,5-7,0    > 20    60-110  60-110

Ананас    11,2      > 50   3,0-11,0  1,0-4,0    > 20    15-40   15-40

Өрік      10,2      -    1,5-16,0  5-20      20     10-45   15-50
(пюре)    (11,2)

Қызанақ   5,0       -    2,0-5,0   0,1-0,6    > 20    12-18   10-16

Қара      11,6      > 750  26,0-42,0 1-4        > 20    30-65   23-50
Қарақат
(пюре)

Шие       13,5      -    0-0,4     15,5-      > 20    32-60   35-70

Шабдалы   10,0      -    1,5-5,0   2,0        > 20    10-32   7,5-25
___________________________________________________________________

Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Шырын       | Глюкоза/  | Қантоза | Сор-бит, |   Na    |  К>
түрлері     | Фруктоза  |   г/л   |   г/л    |  мг/л   |  мг/л
___________________________________________________________________
  1              9           10       11        12         13 ___________________________________________________________________
Апельсин        1          10-50       -         > 30     300-250

Грейп.        0,9-1,02     5-40        -         > 30     900-2000
фрукт 

Алма          0,3-0,5      5-30     2,5-7,0      > 30     900-1500

Жүзім*        1,0          Жоқ         -         > 30     900-2000

Ананас        0,8-1,1      25-80       -         > 30     900-2000

Өрік          1,0-2,5      <55      1,5-10       > 35     2000-4000
(пюре)

Қызанақ       0,8-1,0      <1          -         > 100    1500-3000

Қара          0,6-0,9      0-5         -         > 30     2300-4100
Қарақат
(пюре)

Шие           1,0-1,35     Жоқ       10-35       > 30     1600-

Шабдалы       0,8-1,0      12-60     1-5         > 35     1400-
___________________________________________________________________
* - шарап қышқылы 2,0 - 7,0 г/л

___________________________________________________________________
  1         2       3        4        5       6       7       8
___________________________________________________________________
Құлпынай   7,0      -       5-11     0,6-      > 20    18-40   15-35

Алмұрт     11,5     -       <4,0     0,8-      > 20    50-90   10-35

Лимон      8,0      > 150    45-63    1,0-      > 20    3-12    3-11
___________________________________________________________________

Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
  1              9           10       11        12         13 ___________________________________________________________________
Құлпынай      0,75-1,0      <10      <0,25       > 40       1300-

Алмұрт        <0,4          0-15       -         > 30       1000-

Лимон         0,9-1,3       <7,0       -         > 30       1100- ___________________________________________________________________

"Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі  
мен тағамдық құндылығына қойылатын 
гигиеналық талаптар туралы"    
санитарлық ережелер мен нормаларға 
3 қосымша             

Балалар тағамдарының қауіпсіздігіне
тағамдық құндылығына қойылатын гигиеналық талаптар Нәрестелерді тамақтандыруға арналған өнімдер

      1. Сүт негізіндегі өнімдер. Бейімделген сүт қоспалары (құрғақ, сұйық, тұщы және ашыған сүт):
      1) Тағамдық құндылығы (пайдалануға дайын өнімдері)
___________________________________________________________________
   Критерилер    |   Өлшем   |  Рұқсат етілген   |  Ескертулер
      мен        |  бірлігі   |___________________|
  көрсеткіштер   |            | норма.  | белгі.  |
                 |            | ланатын | ленетін |
___________________________________________________________________
       1               2           3         4            5
___________________________________________________________________
0 айдан 5 айға дейін

Белок                 г/л         14-17      +

сүт сарысуларының  % белоктың     50-60      +
белоктары          жалпы
                   мөлшерінен

Казеин             жоғарғыдай     40-50      +

Таурин                мг/л        40-50      +

Биологиялық        % кем          80         -      Ана сүтінің
құндылығы          дегенде                          белогымен
                                                    салыстырғанда

Май                   г/л         30-38      +

Линол қышқылы      % май, кем     14         +
                   дегенде

Жоғарғыдай         мг/л, кем      4000       -
                   дегенде

Витаминдердің          -          1-2        -
қатысы Е/ПНЖК

Көміртектер           г/л         65-80      +
(лактоза, глюкоза
декстринмальтоза)

Лактоза            % көміртектер. 70         +
                   дің жалпы
                   мөлшерінен,
                   кем

Энергетикалық      ккал/л         640-720    +
құндылығы

Минералды заттар:

кальций            мг/л           300-700    +

фосфор             жоғарғыдай     200-400    +

кальций/фосфор          -         1,2-2,0    -

калий              мг/л           500-800    +

натрий             жоғарғыдай     150-300    +

калий/натрий            -         2-3        -

магний             жоғарғыдай     40-60      +

мыс                мкг/л          300-600    +

марганец           жоғарғыдай     20-100     +

темір              мг/л           3-8        +

мырыш              жоғарғыдай     3-10       +

хлоритер           жоғарғыдай     400-700    -

Йод                мкг/л          50-100     +

күл                Г/л            3-4        +

Витаминдер:

ретинол (А)        мкг/л          500-800    +

токоферол (Е)      мг/л           4-12       +

кальциферол (Д)    мкг/л          8-12       +

витамин К          жоғарғыдай     25-50      +

тиамин (В 1 )        жоғарғыдай     350-700    +

рибофлавин (В 2 )    жоғарғыдай     500-700    +

Пантотен қышқылы   жоғарғыдай     2500-3500  +

пиридоксин (В 6 )    жоғарғыдай     300-500    +

ниации (РР)        жоғарғыдай     3000-8000  +

Фолий қышқылы (В с ) жоғарғыдай     50-100     +

цианкобаламин      жоғарғыдай     1,5-3,0    +
12 )

Аскорбин қышқылы   мг/л           40-100     +
(С)

инозит             жоғарғыдай     20-30      +

холин              жоғарғыдай     50-100     +

биотин             мкг/л          10-20      +

карнитин           мг/л           10-20      +

шайырлануы         мОсм/кг        290-320    +

Бүйрекке түсетін   мэкв/л         100-125    -
потенциалды
сулы-тұзды жүктеме

5-тен 12 айға дейінгі балаларға арналған

Белок              г/л            15-18      +

сүт сарысуларының  % белоктың     40-60      +
белоктары          жалпы
                   мөлшерінен

Казеин             жоғарғыдай     60-40      +

Биологиялық        % кем          80         +      Ана сүтінің
құндылығы          дегенде                          белогымен
                                                    салыстырғанда

Май                г/л            30-38      +

Линол қышқылы      % май,         14         +
                   қышқылының
                   қосындысынан,
                   кем

                   мг/л, кем      4000       +

Көміртектер        г/л            70-80      +
(лак