Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде N 905 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы" шаруашылық жүргiзу құқығы бар Республикалық мемлекеттiк кәсiпорынның клиринг жүйесiнде операциялар жүргiзу ережесiн бекіту туралы" 1999 жылғы 3 шілдедегі N 157 қаулысына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 27 қазандағы N 369 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2003 жылғы 2 желтоқсанда тіркелді. Тіркеу N 2590. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 262 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2015 № 262 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы" шаруашылық жүргiзу құқығы бар Республикалық мемлекеттiк кәсiпорнының клиринг жүйесiн ұйымдастыру және жұмысының тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы" шаруашылық жүргiзу құқығы бар Республикалық мемлекеттiк кәсiпорынның клиринг жүйесiнде операциялар жүргiзу ережесiн бекіту туралы" 1999 жылғы 3 шілдедегі N 157 қаулысына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 905 тіркелген, 1999 жылғы 27 қыркүйек - 10 қазанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" және "Вестник Национального Банка Казахстана" басылымдарында жарияланған, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде N 905 тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы" шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорнының клиринг жүйесінде операциялар жүргізу ережесін бекіту туралы" 1999 жылғы 3 шілдедегі N 157 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" 2003 жылғы 27 мамырдағы N 160 қаулысымен (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 2368 тіркелген) бекітілген өзгерістерімен қоса) мынадай толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген "Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы" шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорнының клиринг жүйесінде операциялар жүргізу ережесінде:

      4-тармақ:
      мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "3-1) пайдаланушының дебеттік кезегі - осы пайдаланушының басқа пайдаланушыға қатысы бойынша ақша міндеттемелері бойынша белгілі бір күнге Жүйедегі орындалмаған төлем құжаттарының сабақтас қатары;";
      мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "6-1) пайдаланушының кредиттік кезегі - басқа пайдаланушының осы пайдаланушыға қатысы бойынша ақша міндеттемелері бойынша белгілі бір күнге Жүйедегі орындалмаған төлем құжаттарының сабақтас қатары;";
      мынадай мазмұндағы 12-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "12-1) электрондық дебеттік хабар - алушының пайдаланушыға белгілі бір ақша сомасын төлеу туралы талабы бар төлем хабары;";

      3-тарау мынадай мазмұндағы 18-1 және 18-2-тармақтармен толықтырылсын:
      "18-1. Алушы жүйеге белгілі бір пайдаланушының пайдасына кемінде екі операциялық күн төлем күні бар электрондық дебеттік хабар жібереді. Алушының электрондық дебеттік хабарды ұсыну құқығы алушы мен пайдаланушының арасындағы шартта көзделеді.
      Осындай шартқа қол қойылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде пайдаланушы Орталыққа мынадай мәліметтерді жібереді:
      1) пайдаланушының атауы, оның банктік бірегейлендіру коды;
      2) алушының атауы, оның банктік бірегейлендіру коды;
      3) шарттың нөмірі және күні, оны қолдану мерзімі;
      4) бенефициардың атауы, оның банктік бірегейлендіру коды;
      5) тараптар келіскен өзге мәліметтер.
      Электрондық дебеттік хабар Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылық органдарының пайдасына жіберілмейді.

      18-2. Орталыққа жіберілген кемінде екі операциялық күн төлем күні бар электрондық дебеттік хабар автоматты түрде алушының кредиттік кезегіне және осы төлемді орындау күні белгілі бір ақша сомасын төлеу туралы талап қойылатын пайдаланушының дебеттік кезегіне түседі.
      Электрондық дебеттік хабарды Орталыққа осындай нұсқау жіберген алушы ғана қайтарып алады.".

      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін күшіне енеді.

      3. Төлем жүйесі басқармасы (Мұсаев Р.Н.):
      1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он күндік мерзімде оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі орталық аппаратының мүдделі бөлімшелеріне, аумақтық филиалдарына, "Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы" шаруашылық жүргiзу құқығы бар республикалық мемлекеттiк кәсiпорнына, екінші деңгейдегі банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға жіберсін.

      4. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі басшылығының қызметін қамтамасыз ету басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он күндік мерзімде оны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарына жарияласын.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Б.Б.Жәмішевке жүктелсін.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы

      Келісілді
      Қазақстан Республикасының
      Қаржы министрі
      2003 жылғы ______

О внесении дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 июля 1999 года N 157 "Об утверждении Правил проведения операций в клиринговой системе Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 905

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года N 369. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 декабря 2003 года N 2590. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 262

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2015 № 262 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих порядок организации и функционирования клиринговой системы Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан", Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

      1. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 июля 1999 года N 157 "Об утверждении Правил проведения операций в клиринговой системе Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 905, опубликованное 27 сентября - 10 октября 1999 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкiнiн Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана"; с изменениями, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2003 года N 160 "О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 июля 1999 года N 157 "Об утверждении Правил проведения операций в клиринговой системе Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 905" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 2368) внести следующие дополнения:
      в Правилах проведения операций в клиринговой системе Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов", утвержденных указанным постановлением:
      пункт 4:
      дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
      "3-1) дебетовая очередь пользователя - последовательный ряд неисполненных платежных документов, находящихся в Системе на определенную дату, по денежным обязательствам данного пользователя по отношению к другим пользователям;";
      дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:
      "6-1) кредитовая очередь пользователя - последовательный ряд неисполненных платежных документов, находящихся в Системе на определенную дату, по денежным обязательствам других пользователей по отношению к данному пользователю;";
      дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:
      "12-1) электронное дебетовое сообщение - платежное сообщение получателя, содержащее требование к пользователю о выплате определенной суммы денег;";
      главу 3 дополнить пунктами 18-1 и 18-2 следующего содержания:
      "18-1. Получатель направляет в систему электронное дебетовое сообщение в пользу определенного пользователя с датой платежа не менее двух операционных дней. Право получателя на выставление электронного дебетового сообщения предусматривается в договоре между получателем и пользователем.
      В течение трех рабочих дней со дня подписания такого договора пользователь доводит до сведения Центра следующие сведения:
      1) наименование пользователя, его банковский идентификационный код;
      2) наименование получателя, его банковский идентификационный код;
      3) номер и дату договора, срок его действия;
      4) наименование и индивидуальный идентификационный код бенефициара;
      5) иные сведения, согласованные сторонами.
      Электронные дебетовые сообщения не могут направляться в пользу органов казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.
      18-2. Электронное дебетовое сообщение с датой платежа не менее двух операционных дней, направленное в Центр, автоматически попадает в кредитовую очередь получателя и дебетовую очередь пользователя, к которому предъявляется требование о выплате определенной суммы денег на день исполнения данного платежа.
      Электронное дебетовое сообщение может быть отозвано только получателем, направившим данное указание в Центр.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      3. Управлению платежных систем (Мусаев Р.Н.):
      1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан", банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

      4. Управлению по обеспечению деятельности руководства Национального Банка Республики Казахстан (Терентьев А.Л.) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Жамишева Б.Б.

      Председатель
      Национального Банка