N 2290 тіркелген Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі Төрағасының "Мемлекеттік қызметшілердің қызмет тізімі үлгісін бекіту туралы" 2003 жылғы 29 сәуірдегі N 02-01-02/59 бұйрығына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі Төрағасының 2004 жылғы 9 қазандағы N 02-01-02/100 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2004 жылғы 12 қазанда тіркелді. Тіркеу N 3142. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері министрінің 2016 жылғы 11 ақпандағы № 31 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Мемлекеттік қызмет істері министрінің 11.02.2016 № 31 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 21 қаңтардағы N 327  Жарлығымен бекітілген Мемлекеттік әкімшілік қызметшілерді аттестациядан өткізу ережелерінің 34-тармағына сәйкес және Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік қызмет туралы"  Заңының 13-бабы 3-тармағының негізінде бұйырамын:
      1. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі Төрағасының "Мемлекеттік қызметшілердің қызмет тізімі үлгісін бекіту туралы" 2003 жылғы 29 сәуірдегі N 02-01-02/59  бұйрығына (Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде N 2290 тіркелген, 2003 жылғы 23 мамырда N 123-124 "Егеменді Қазақстан" және 2003 жылғы 23 мамырда N 150-151 "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған) мынадай толықтырулар енгізілсін:
      осы бұйрықтың қосымшасында "Наградтаулар, көтермелеулер" деген қатардан кейін "Арнайы тексеру нәтижелері (ұлттық қауіпсіздік органдарының хатының күні және нөмірі)" және "Аттестацияның күні және нәтижелері" деген қатарлармен толықтырылсын.
      2. Осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуге алынған сәтінен бастап күшіне енеді.

      Төраға

О внесении дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 29 апреля 2003 года N 02-01-02/59 "Об утверждении формы послужного списка государственного служащего", зарегистрированный за N 2290

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 10 сентября 2004 года N 02-01-02/100. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 октября 2004 года N 3142. Утратил силу приказом Министра по делам государственной службы Республики Казахстан от 11 февраля 2016 года № 31

      Сноска. Утратил силу приказом Министра по делам государственной службы РК от 11.02.2016 № 31 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с  пунктом 34  Правил проведения аттестации административных государственных служащих, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 21 января 2000 года N 327 и на основании пункта 3  статьи 13  Закона Республики Казахстан "О государственной службе" приказываю:

      1. Внести в  приказ  Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 29 апреля 2003 года N 02-01-02/59 "Об утверждении формы послужного списка государственного служащего" (зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Казахстан за N 2290, опубликованный  в газетах "Егемен Казакстан" от 23 мая 2003 года N 123-124 и "Казахстанская правда" от 23 мая 2003 года N 150-151) следующие дополнения:
      в приложении к указанному приказу после строки "Награды, поощрения" дополнить строками "Результаты специальной проверки (дата и N письма органов национальной безопасности)" и "Дата и результаты аттестации".

      2. Настоящий приказ вводится в действие с момента государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

 
       Председатель