"Мемлекеттік қызметшілердің қызмет тізімі үлгісін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Төрағасының 2003 жылғы 29 сәуірдегі N 02-01-02/59 бұйрығына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі Төрағасының 2005 жылғы 15 шілдедегі N 02-01-02/94 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 3 тамызда тіркелді. Тіркеу N 3766. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері министрінің 2016 жылғы 11 ақпандағы № 31 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Мемлекеттік қызмет істері министрінің 11.02.2016 № 31 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік қызмет туралы"  Заңының 12-бабы 2-тармағына және Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 29 желтоқсандағы N 319 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің ант беру тәртібінің  7-тармағына сәйкес  БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Мемлекеттік қызметшілердің қызмет тізімі үлгісін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Төрағасының 2003 жылғы 29 сәуірдегі N 02-01-02/59  бұйрығына (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 2290 тіркелген, 2003 жылғы 23 мамырда N 123-124 "Егемен Қазақстан" және 2003 жылғы 23 мамырда N 150-151 "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған (N 3142 тіркелген Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Төрағасының 2004 жылғы 10 қыркүйектегі N 02-01-02/100  бұйрығымен толықтырулар енгізілген, 2004 жылғы 19 қазанда N 127 "Заң газеті", 2004 жылғы 19 қазанда N 127 "Юридическая газета" газеттерінде жарияланған) мынадай толықтырулар енгізілсін:

      осы бұйрықтың қосымшасында "Аттестацияның күні және нәтижелері" деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
      "Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жазалар туралы мәлімет (бұйрықтың нөмірі және күні, жазаның түрі)";
      "Мемлекеттік әкімшілік қызметшінің ант беру күні".

      2. Осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Төраға

О внесении дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 29 апреля 2003 года N 02-01-02/59 "Об утверждении формы послужного списка государственного служащего"

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 15 июля 2005 года N 02-01-02/94. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 августа 2005 года N 3766. Утратил силу приказом Министра по делам государственной службы Республики Казахстан от 11 февраля 2016 года № 31

      Сноска. Утратил силу приказом Министра по делам государственной службы РК от 11.02.2016 № 31 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с пунктом 2  статьи 12 Закона Республики Казахстан "О государственной службе" и пунктом 7  Порядка принесения присяги административными государственными служащими Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 1999 года N 319,  ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в  приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 29 апреля 2003 года N 02-01-02/59 "Об утверждении формы послужного списка государственного служащего" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за N 2290, опубликован в газетах "Егемен Қазақстан" от 23 мая 2003 года N 123-124 и "Казахстанская правда" от 23 мая 2003 года N 150-151 (внесены дополнения  приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 10 сентября 2004 года N 02-01-02/100 - зарегистрирован за N 3142, опубликован в газетах "Заң газеті" от 19 октября 2004 года N 127, "Юридическая газета" от 19 октября 2004 года N 127)   следующие дополнения:
      в приложении к указанному приказу после строки "Дата и результаты аттестации" дополнить строками следующего содержания:
      "Сведения о дисциплинарных взысканиях за совершение коррупционного правонарушения (N и дата приказа, вид взыскания)";
      "Дата принесения присяги административным государственным служащим".

      2. Настоящий приказ вводится в действие со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

       Председатель