Алматы қаласы әкімдігінің "Алматы қаласында қызметтің кейбір түрлерін лицензиялау туралы" 2005 жылғы 9 наурыздағы N 1/127 қаулысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы»

Алматы қаласы әкімдігінің 2006 жылғы 13 наурыздағы N 1/209 қаулысы. Алматы қаласы Әділет департаментінде 2006 жылғы 14 сәуірде N 701 тіркелді. Күші жойылды - Алматы қаласы әкімдігінің 2007 жылғы 19 ақпандағы N 2/242 қаулысымен

       Ескерту. Күші жойылды - Алматы қаласы әкімдігінің 2007 жылғы 19 ақпандағы N 2/242 қаулысымен.
      
      Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктерді шектеу мәселелері жөніндегі кейбір заң актілеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы" 2006 жылғы 10 қаңтардағы  Заңына  сәйкес, Алматы қаласының әкімдігі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Алматы қаласы әкімдігінің 2005 жылғы 9 наурыздағы "Алматы қаласында қызметтің кейбір түрлерін лицензиялау туралы" 2005 жылғы 9 наурыздағы N 1/127  қаулысына  (Алматы қаласының ҒӘділет департаменті 2005 жылғы 8 сәуірде N 647 рет санымен тіркеп, Алматы қаласы әкімдігінің "Алматы қаласында қызметтің кейбір түрлерін лицензиялау туралы"»2005 жылғы 9 наурыздағы N 1/127 қаулысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы" Алматы қаласы әкімдігінің 2005 жылғы 11 қарашадағы N 5/765  қаулысына  енгізілген өзгертулер және толықтырулармен бірге "Вечерний Алматы"»газетінің 2005 жылғы 19 сәуірдегі N 78-79 (10144-10145) санында және "Алматы Ақшамы" газетінің 2005 жылғы 5 мамырдағы N 50 санында жарияланған) мынадай өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) аталмыш қаулының 1-қосымшасы мынадай мазмұндағы 17), 18) тармақшалармен толықтырылсын:
      "17) пестицидтерді (улы химикаттарды) өндіру (формуляциялау), сату және қолдану жөніндегі қызмет; 
      18) ветеринария саласындағы қызметке: мал дәрігерлік мәндегі дәрі-дәрмектерді өндіру мен сатуға; мал дәрігерлік мақсатқа арналған дәрілік заттарды, биологиялық дәрілерді сатуға; мал өнімдері мен шикізаттарын мал дәрігерлік-санитариялық сараптамадан өткізуге; мал дәрігерлік емдеу-профилактикалық қызмет.";

      2) аталмыш қаулының 2-қосымшасында:
      10 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "10. Алматы қаласының Экономика және бюджеттік жоспарлау департаменті-заңды тұлғалардың түсті және қара металл сынықтары мен қалдықтарын жинауына (дайындауына), сақтауына, қайта өңдеу мен сатуына, сондай-ақ пестицидтерді (улы химикаттарды)өндіру (формуляциялау), сату және қолдану жөніндегі қызметке, сондай-ақ ветеринария саласындағы қызметке: мал дәрігерлік мәндегі дәрі-дәрмектерді өндіру мен сатуға; мал дәрігерлік мақсатқа арналған дәрілік заттарды, биологиялық дәрілерді сатуға; мал өнімдері мен шикізаттарын мал дәрігерлік-санитариялық сараптамадан өткізуге; мал дәрігерлік емдеу-профилактикалық қызметіне қорытынды береді.".

      2. Осы қаулының орындалуын бақылау Алматы қаласы әкімінің бірінші орынбасары Қ.А. Бүкеновке жүктелсін.

      Алматы қаласының әкімі             И. Тасмағамбетов 

      Әкімдік хатшысы             К. Тәжиева

О внесении изменений и дополнений в постановление акимата города Алматы от 9 марта 2005 года N 1/127 "О лицензировании некоторых видов деятельности в городе Алматы"

Постановление Акимата города Алматы от 13 марта 2006 года N 1/209. Зарегистрировано Департаментом юстиции города Алматы 14 апреля 2006 года за N 701. Утратило силу постановлением акимата города Алматы от 19 февраля 2007 года N 2/242

       Сноска. Утратило силу постановлением акимата города Алматы от 19 февраля 2007 года N 2/242.

      В соответствии с  Законом  Республики Казахстан от 10 января 2006 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления", акимат города Алматы  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в  постановление  акимата города Алматы "О лицензировании некоторых видов деятельности в городе Алматы" от 9 марта 2005 года N 1/127 (зарегистрировано Департаментом юстиции города Алматы N 647 от 8 апреля 2005 года, 19 апреля 2005 года опубликовано в газетах "Вечерний Алматы" за N 78-79(10144-10145) и 5 мая 2005 года "Алматы Акшамы" за N 50, с внесенными изменениями и дополнениями постановлением акимата города Алматы от 11 ноября 2005 года N 5/765 "О внесении изменений и дополнений в постановление акимата города Алматы N 1/127 от 9 марта 2005 года "О лицензировании некоторых видов деятельности в городе Алматы") следующие изменения и дополнения:
      1) приложение 1 к указанному постановлению дополнить подпунктами 17), 18) следующего содержания:
      "17) деятельность по производству (формуляции), реализации и применению пестицидов (ядохимикатов);
       18) деятельность в области ветеринарии: производство и реализация препаратов ветеринарного назначения; реализация лекарственных средств, биологических препаратов для ветеринарных целей; ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья животного происхождения; ветеринарная лечебно-профилактическая деятельность.";
       2) в приложении 2 к указанному постановлению:
       пункт 10 изложить в следующей редакции:
       "10. Департамент экономики и бюджетного планирования города Алматы - заключения на сбор (заготовку), хранение, переработку и реализацию юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов, на деятельность по производству (формуляции), реализации и применению пестицидов (ядохимикатов), а также на деятельность в области ветеринарии: производство и реализация препаратов ветеринарного назначения; реализация лекарственных средств, биологических препаратов для ветеринарных целей; ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья животного происхождения; ветеринарная лечебно-профилактическая деятельность."

      2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя акима города Алматы Букенова К.А.

       Аким города Алматы                И.Тасмагамбетов

      Секретарь акимата                 К.Тажиева