Білім беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң есептіліктегі құжаттардың нысанын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 2007 жылғы 23 қазандағы N 502 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2007 жылғы 9 қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 4991 болып енгізілді.

      Ескерту. Бұйрықтың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.02.2019 № 58 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 23-тармақшасын жүзеге асыру мақсатында БҰЙЫРАМЫН:

      1. Мыналар:

      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес диплом бланкілерін есепке алу журналының нысаны;

      2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес транскрипттің нысаны;

      3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес шақыру анықтамасының нысаны;

      4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес растау анықтамасының нысаны;

      5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес білім алушының студенттік билетінің/қазақстандық студенттік сәйкестендіру картасының (жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары үшін) нысаны;

      6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес магистрант куәлігінің нысаны;

      7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес докторант куәлігінің нысаны;

      8) осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес тестіленушінің күнтізбелік жылғы қаңтардың 15-і мен 20-сы, наурыздың 26-сы мен 31-і, тамыздың 17-сі мен 20-сы аралығында өткізілетін ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесінің нысаны;

      9) осы бұйрыққа 9-қосымшаға сәйкес жоғары білімнің білім беру бағдарламаларының топтары бойынша білім беру грантын беру туралы куәліктің нысаны;

      10) осы бұйрыққа 10-қосымшаға сәйкес ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысу үшін өтініштің нысаны;

      11) осы бұйрыққа 11-қосымшаға сәйкес білім беру грантын беру конкурсына қатысу үшін өтініштің (жоғары білім беру) нысаны;

      12) осы бұйрыққа 12-қосымшаға сәйкес 11(12) сыныптарда білім алушыларды қорытынды аттестаттаудың жауап парақтарының нысаны;

      13) осы бұйрыққа 13-қосымшаға сәйкес тестіленушінің қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсушілер үшін күнтізбелік жылғы 20 маусым мен 5 шілде аралығында өткізілетін ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесінің нысаны;

      14) осы бұйрыққа 14-қосымшаға сәйкес тестіленушінің күнтізбелік жылғы 20 маусым мен 5 шілде аралығында өткізілетін ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесінің нысаны;

      15) осы бұйрыққа 15-қосымшаға сәйкес ақпараттық жүйелер арқылы білім беру грантын беру конкурсына қатысу үшін өтініштің (жоғары білім беру) нысаны;

      16) осы бұйрыққа 16-қосымшаға сәйкес оқыту қазақ, орыс, ағылшын тілінде жүргізілетін магистратураға түсуге кешенді тестілеуге қатысу үшін өтініштің нысаны;

      17) осы бұйрыққа 17-қосымшаға сәйкес тестіленушінің кешенді тестілеу нәтижесінің нысаны;

      18) осы бұйрыққа 18-қосымшаға сәйкес оқыту ағылшын тілінде жүргізілетін магистратура үшін тестіленушінің кешенді тестілеу нәтижесінің нысаны;

      19) осы бұйрыққа 19-қосымшаға сәйкес ақпараттық жүйелер арқылы мемлекеттік білім беру грантын (жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру) беру конкурсына қатысу үшін өтініштің нысаны;

      20) осы бұйрыққа 20-қосымшаға сәйкес білім беру грантын (жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру) беру конкурсына қатысу үшін өтініштің нысаны;

      21) осы бұйрыққа 21-қосымшаға сәйкес жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларының топтары бойынша білім грантын беру туралы куәліктің;

      22) осы бұйрыққа 22-қосымшаға сәйкес шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламаларының топтары үшін тестіленушінің кешенді тестілеу нәтижесінің нысаны;

      23) осы бұйрыққа 23-қосымшаға сәйкес араб тілін білуді талап ететін білім беру бағдарламаларының топтары үшін тестіленушінің кешенді тестілеу нәтижесінің нысаны;

      24) осы бұйрыққа 24-қосымшаға сәйкес тестіленушінің шет тілі бойынша түсу емтиханы нәтижесінің нысаны;

      25) осы бұйрыққа 24-қосымшаға сәйкес тестіленушінің оқу нәтижелерінің сырттай бағалау балдары ұлттық бірыңғай тестілеу балдарына ауыстырылған "НЗМ" ДБҰ бітірушісіне берілген ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесінің нысаны бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 02.09.2020 № 380 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Мектепке дейінгі және жалпы орта білім департаменті (М.Т. Санатова) осы бұйрықты белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуге ұсынсын.

      3. Осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді.

      4. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2004 жылғы 26 қарашадағы N 969 "Білім беру қызметінде білім беру ұйымдары пайдаланатын қатаң есептегі құжаттардың нысандарын бекіту туралы" бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде N 3280-мен тіркелген) күшін жойды деп танылсын.

      5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министрі К.Н. Шәмшидиноваға жүктелсін.

      Министрдің міндетін атқарушы

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
1-қосымша
  Нысан

Диплом бланкілерін есепке алу ЖУРНАЛЫ

      Ескерту. Нысан жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 02.09.2020 № 380 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Түсуі

Түскен мерзімі

Ілеспе құжаттың нөмірі

Қайдан түсті

Дана саны

Бланкілердің сериясы мен нөмірі


      кестенің жалғасы

Беру

Берілген күні

Берілетін құжаттың күні мен нөмірі

Кімге берілді

Дана саны

Бланкілердің сериясы мен нөмірі

Алғаны туралы қолы

Ескерту (жойылғаны туралы және т.б. туралы белгі)

Бөлімшенің атауы

Алушының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
2-қосымша
  Нысан

      ____________________________________________________________________

      (жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының атауы/

      _____________________________________________________________________

      name of organizations of higher and (or) postgraduate education/

      _____________________________________________________________________

      наименование организации высшего и (или) послевузовского образования

      _____________________________________________________________________

Транскрипт/Transcript/Транскрипт Серия №

      Ескерту. Нысан жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 02.09.2020 № 380 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)/Last Name, First Name, Patronymic (if any)

      /Ф.И.О.(при его наличии) ______________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Факультеті/Department/School of/Факультет ______________________________

      ____________________________________________________________________

      Мамандықтың және (немесе) білім беру бағдарламасының коды және атауы

      /Сode and name of the specialty and (or) educational program /Код и наименование

      специальности и (или) образовательной программы_______________________

      ____________________________________________________________________

      Түскен жылы:/Enter year/Год поступления ________________________________

      Оқу тілі/Language of study/Язык ________________________________________

№ п/п

Пәндердің тауы /Courses/Наименование дисциплины

Кредит саны /Credit hours/ Количество кредитов

Баға/Grade/Оценка

Сандық эквивалент бойынша/By digital equivalent/ По цифровому эквиваленту

Әріптік жүйе бойынша /According to the letter system/ По буквенной системе

Балдық жүйе бойынша / In the score system /По бальной системе

Дәстүрлі жүйе бойынша/ Grafe in the traditional system/По традиционной системе

1

2

3

4

5

6

7


      Кәсіптік практикаларды өтті/Information of professional practice/

      Прошел профессиональные практики

Кәсіптік практикалардың түрлері/ The form of professional practice/виды профессиональ- ных практик

Практика өту кезеңі/the period of of practice/ Период прохождения практики

Кредит саны/ Credit hours/ Количе- ство кредитов

Баға/ Grade /Оценка

Сандық эквивалент бойынша/By digital equivalent/ По цифровому эквиваленту

Әріптік жүйе бойынша /According to the letter system/ По буквенной системе

Балдық жүйе бойынша / In the score system /По бальной системе

Дәстүрлі жүйе бойынша/ Grafe in the traditional system/По традиционной системе


      Білім алушылардың қорытынды аттестаттау/Result of state examination /

      Итоговая аттестация обучающихся

Мемлекеттік емтиханды тапсырды/ State examination was passed on /Сдал государственные экзамены

Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының хаттамасының күні және нөмірі /The date and the number of the report of State Attestation Commission and (or) Attestation Commission /Дата и номер протокола Государственной аттестационной и (или) Аттестационной комиссии

Баға/ Grade /Оценка

Сандық эквивалент бойынша/By digital equivalent/ По цифровому эквиваленту

Әріптік жүйе бойынша /According to the letter system/ По буквенной системе

Балдық жүйе бойынша / In the score system /По бальной системе

Дәстүрлі жүйе бойынша/ Grafe in the traditional system/По традиционной системе

Мамандығы және (немесе) білім беру бағдарламасы бойынша/ On the specialty and (or) educational program /По специальности и (или) образовательной программе


Пәндер бойынша/ On subjects/ По дисциплинам:


      Дипломдық жұмысты (жобаны) орындады және қорғады/

      Information about the completion of thesis project /Выполнил (а)и защитил (а) дипломную работу (проект)

Дипломдық жұмыстың тақырыбы/ Thesis theme//Тема дипломной работы

Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының хаттамасының күні және нөмірі /The date and the number of the report of State Attestation Commission and (or) Attestation Commission /Дата и номер протокола Государственной аттестационной и (или) Аттестационной комиссии

Кредит саны/ Credit hours/ Коли- чество креди- тов

Баға/ Grade /Оценка

Сандық эквивалент бойынша/By digital equivalent/ По цифровому эквиваленту

Әріптік жүйе бойынша /According to the letter system/ По буквенной системе

Балдық жүйе бойынша / In the score system /По бальной системе

Дәстүрлі жүйе бойынша/ Grafe in the traditional system/По традиционной системе      Жалпы кредит саны/Total number of credit/Общее число кредитов ____________

      _____________________________________________________________________

      GPA _________________________________________________________________

      Ректор/Rector/Ректор                   (қолы/signature/подпись)

      Декан/ Dean/Декан                         (қолы/signature/подпись)

      Тіркеу офисінің басшысы/Head of the Registrar's office/Руководитель Офиса

      регистратора                               (қолы/signature/подпись

      М.О. М.П. Тіркеу №/registration №/регистрационный №

      "_____" ________________ 20__ г.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
3-қосымша
  Нысан

ШАҚЫРУ АНЫҚТАМАСЫ

      Ескерту. Нысан жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 02.09.2020 № 380 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес _____ жылғы "____"

      _________________________________________________________________

      _________________________________________________________________

      (жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының атауы)

      бастапқы сессияға, емтихан сессиясына, қорытынды аттестаттауға (керектісін

      сызып көрсету) қатысу үшін ____________________________________

      мамандығы және (немесе) білім беру бағдарламасы бойынша сырттай бөлімнің

      ______ курс студенті

      __________________________________________________________________

                  (студенттің Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))

      __________________________________________________________________

      ______________ бастап _______________________ дейін оқу демалысын

      беруіңізді сұрайды.

      Оқу жұмысы жөніндегі проректор ______________________________________

      Тіркеу офисінің басшысы ______________________________________________

      Мөр орны

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
4-қосымша
  Нысан

РАСТАУ AНЫҚТАМАСЫ

      Ескерту. Нысан жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 02.09.2020 № 380 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Бастапқы сессияға, емтихан сессиясына, қорытынды аттестаттауға

      (керектісін сызып көрсету) қатысу туралы

      _________________________________________________________________

      (жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының атауы)

      _______________________________________________________ факультетінің

      сырттай бөлімнің ___________ курс ____________________________________

      ____________________________________________________________ студенті

      (студенттің Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))

      _________________________________________________________________

      (жұмыс істейтін ұйымның, кәсіпорынның, мекеменің атауы)

      1. 20___ ж "__" _________________ бастап оқу демалысына кетті

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

      кәсіпорынның атауы, қолы және мөрі

      2. 20___ ж. "__"___________________ бастап жоғары және (немесе) жоғары

      оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымына бастапқы сессияға, емтихан сессиясына,

      қорытынды аттестаттауға (керектісін сызып көрсету) қатысу үшін келді.

      Бұл кезеңде:

      А) _______________________ оқу сабақтары

      Б) _______________________ ағымдағы және аралық бақылау тапсырмаларын орындау

      В) _______________________ курстық жұмысты (жобаны) қорғау

      Г) _______________________ емтихандар тапсыру қарастырылған.

      3. 20___ ж. "____" _____________________ жоғары және (немесе) жоғары оқу

      орнынан кейінгі білім беру ұйымынан кетті

      __________ сағат оқу сабақтарына қатысып

      А) ______________ емтихан Б) _________ курстық жұмыстарды тапсырды.

                  (жазбаша)             (жазбаша) М.О.

      Факультеттің деканы ______________________

      Тіркеу офисінің басшысы _______________________

      4. 20___ ж. "___"_____________ кәсіпорынға (мекемеге) келді (кәсіпорынның

      мөрі және қолы) _____________________________________

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
5-қосымша
  Нысан

Білім алушының студенттік билеті/қазақстандық студенттік сәйкестендіру картасы (жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары үшін)

      Ескерту. Нысан жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 02.09.2020 № 380 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      сол жақ

      Білім алушының студенттік билеті/

      Қазақстан студенттік идентификациялық картасы

      жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының атауы

      жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының логотипі

      Студенттің Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)                         Фото орны

      Түскен уақыты _________________________

      Факультеті _____________________________

      Оқу нысаны ____________________________

      Мамандықтың және (немесе) білім беру бағдарламасының атауы

      _________________________________________________________________

      Ректор _____________________                         № _________

      оң жақ

      оқылатын магнит жолақ немесе QR код

      жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының

      реквизиттері көрсетілген оқу орнының мекен-жайы

      картаның жарамды мерзімі

      Білім алушының студенттік билеті/Қазақстан студенттік идентификациялық картасы жалпы оқу кезеңіне немесе жыл сайын келесі оқу курсына қабылдағаннан кейін берілу мүмкін. Бұл картада студент туралы мәлімет, жоғары және (немесе) жоғары оқу орынан кейінгі білім беру ұйымының реквизиттері көрсетіледі. Сонымен қатар осы карта оқырман билеті және рұқсаттама, сондай-ақ қалалық мәдениет-демалыс мекемелеріне дисконт картасы ретінде қолданыла алады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
6-қосымша
  Нысан

      сол жақ

      МАГИСТРАНТТЫҢ КУӘЛІГІ № __________

      Ескерту. Нысан жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 02.09.2020 № 380 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) ________________________________________

      _________________________________________________________________

      Түскен уақыты ____________________________________________________

      Мамандығының және (немесе) білім беру бағдарламасының

      атауы ____________________________________________________________

      Ректор ___________________________________________________________

      Билеттің берілген күні ______________________________________________

      оң жақ

      20___/_____оқу жылы/

      Декан ____________________________________________________________

      20___/_____оқу жылы/

      Декан ____________________________________________________________

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
7-қосымша
  Нысан

      сол жақ

      ДОКТОРАНТТЫҢ КУӘЛІГІ № __________

      Ескерту. Нысан жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 02.09.2020 № 380 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) ____________________________________________

      _____________________________________________________________________

      Түскен уақыты ________________________________________________________

      Мамандығының және (немесе) білім беру бағдарламасының

      атауы ________________________________________________________________

      Ректор _______________________________________________________________

      Билеттің берілген күні _________________________________________________

      оң жақ

      20___/_____оқу жылы

      Декан ________________________________________________________________

      20___/_____оқу жылы

      Декан ________________________________________________________________

      20___/_____оқу жылы

      Декан ________________________________________________________________

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
8-қосымша
  Нысан

Тестіленушінің күнтізбелік жылғы қаңтардың 15-і мен 20-сы, наурыздың 26-сы мен 31-і, тамыздың 17-сі мен 20-сы аралығында өткізілетін ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесі

      Ескерту. Нысан жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 02.09.2020 № 380 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

     


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
9-қосымша
  Нысан

Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларының топтары бойынша білім беру грантын беру туралы куәлік

      Ескерту. Нысан жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 02.09.2020 № 380 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

     


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
10-қосымша
  Нысан

Ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысу үшін өтініш

      Ескерту. Нысан жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 02.09.2020 № 380 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
11-қосымша
  Нысан

Білім беру грантын беру конкурсына қатысу үшін өтініш (жоғары білім беру)

      Ескерту. Нысан жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 02.09.2020 № 380 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
12-қосымша
  Нысан

11(12) сыныптарда білім алушыларды қорытынды аттестаттаудың жауап парақтары

      Ескерту. Нысан жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 02.09.2020 № 380 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
13-қосымша
  Нысан

Тестіленушінің қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсушілер үшін күнтізбелік жылғы 20 маусым мен 5 шілде аралығында өткізілетін ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесі

      Ескерту. Нысан жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 02.09.2020 № 380 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

     


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
14-қосымша
  Нысан

Тестіленушінің күнтізбелік жылғы 20 маусым мен 5 шілде аралығында өткізілетін ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесі

      Ескерту. Нысан жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 02.09.2020 № 380 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

     


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
15-қосымша
  Нысан

Ақпараттық жүйелер арқылы білім беру грантын беру конкурсына қатысу үшін өтініш (жоғары білім беру)

      Ескерту. Нысан жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 02.09.2020 № 380 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
16-қосымша
  Нысан

Оқыту қазақ, орыс, ағылшын тілінде жүргізілетін магистратураға түсуге кешенді тестілеуге қатысу үшін өтініш

      Ескерту. Нысан жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 02.09.2020 № 380 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
17-қосымша
  Нысан

Тестіленушінің кешенді тестілеу нәтижесі

      Ескерту. Нысан жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 02.09.2020 № 380 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
18-қосымша
  Нысан

Оқыту ағылшын тілінде жүргізілетін магистратура үшін тестіленушінің кешенді тестілеу нәтижесі

      Ескерту. Нысан жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 02.09.2020 № 380 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
19-қосымша
  Нысан

Ақпараттық жүйелер арқылы мемлекеттік білім беру грантын (жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру) беру конкурсына қатысу үшін өтініш

      Ескерту. Нысан жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 02.09.2020 № 380 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
20-қосымша
  Нысан

Білім беру грантын (жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру) беру конкурсына қатысу үшін өтініш

      Ескерту. Нысан жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 02.09.2020 № 380 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
21-қосымша
  Нысан

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларының топтары бойынша білім грантын беру туралы куәлік

      Ескерту. Нысан жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 02.09.2020 № 380 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
22-қосымша
  Нысан

Шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламаларының топтары үшін тестіленушінің кешенді тестілеу нәтижесі

      Ескерту. Нысан жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 02.09.2020 № 380 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
23-қосымша

Араб тілін білуді талап ететін білім беру бағдарламаларының топтары үшін тестіленушінің кешенді тестілеу нәтижесі

      Ескерту. Нысан жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 02.09.2020 № 380 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
24-қосымша
  Нысан

Тестіленушінің шет тілі бойынша түсу емтиханының нәтижесі

      Ескерту. Нысан жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 02.09.2020 № 380 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
25-қосымша
  Нысан

Тестіленушінің оқу нәтижелерінің сырттай бағалау балдары ұлттық бірыңғай тестілеу балдарына ауыстырылған "НЗМ" ДБҰ бітірушісіне берілген ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесі

      Ескерту. Нысан жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 02.09.2020 № 380 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

     


     

Об утверждении формы документов строгой отчетности, используемых организациями образования в образовательной деятельности

Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 октября 2007 года № 502. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 ноября 2007 года № 4991.

      Сноска. В заголовок приказа внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется, в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 29.08.2016 № 531 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 04.02.2019 № 58 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

      В целях реализации подпункта 23) статьи 5 Закона Республики Казахстан "Об образовании" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить:

      1) форму журнала учета бланков дипломов, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

      2) форму транскрипта, согласно приложению 2 к настоящему приказу;

      3) форму справки вызова, согласно приложению 3 к настоящему приказу;

      4) форму справки подтверждения, согласно приложению 4 к настоящему приказу;

      5) форму студенческого билета обучающегося/Казахстанская студенческая идентификационная карта (для организаций высшего и (или) послевузовского образования), согласно приложению 5 к настоящему приказу;

      6) форму удостоверения магистранта, согласно приложению 6 к настоящему приказу;

      7) форму удостоверения докторанта, согласно приложению 7 к настоящему приказу;

      8) форму результата единого национального тестирования тестируемого, проводимого с 15 по 20 января, с 26 по 31 марта, с 17 по 20 августа календарного года, согласно приложению 8 к настоящему приказу;

      9) форму свидетельства о присуждении образовательного гранта по группам образовательных программ высшего образования, согласно приложению 9 к настоящему приказу;

      10) форму заявления для участия в едином национальном тестировании, согласно приложению 10 к настоящему приказу;

      11) форму заявления для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта (высшее образование), согласно приложению 11 к настоящему приказу;

      12) форму листа ответов итоговой аттестации обучающихся 11(12) класса, согласно приложению 12 к настоящему приказу;

      13) форму результата единого национального тестирования тестируемого, проводимого с 20 июня по 5 июля календарного года для поступающих по образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки обучения, согласно приложению 13 к настоящему приказу;

      14) форму результата единого национального тестирования тестируемого проводимого с 20 июня по 5 июля календарного года, согласно приложению 14 к настоящему приказу;

      15) форму заявления для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта (высшее образование) через информационную систему, согласно приложению 15 к настоящему приказу;

      16) форму заявления для участия в комплексном тестировании в магистратуру с казахским, русским, английском языком обучения, согласно приложению 16 к настоящему приказу;

      17) форму результата комплексного тестирования тестируемого, согласно 17 к настоящему приказу;

      18) форму результата комплексного тестирования тестируемого для магистратуры с английским языком обучения, согласно 17 к настоящему приказу;

      19) форму заявления для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта (послевузовское образование) через информационную систему, согласно приложению 19 к настоящему приказу;

      20) форму заявления для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта (послевузовское образование), согласно приложению 20 к настоящему приказу;

      21) форму свидетельства о присуждении образовательного гранта по группам образовательных программ послевузовского образования, согласно приложению 21 к настоящему приказу;

      22) форму результата комплексного тестирования тестируемого для групп образовательных программ, требующих творческой подготовки, согласно приложению 22 к настоящему приказу;

      23) форму результата комплексного тестирования тестируемого для групп образовательных программ, требующих знания арабского языка, согласно приложению 23 к настоящему приказу;

      24) форму результата вступительного экзамена по иностранному языку тестируемого, согласно приложению 24 к настоящему приказу;

      25) форму результата единого национального тестирования тестируемого, выданного выпускнику АОО "НИШ", где баллы внешнего оценивания результатов обучения переведены в баллы единого национального тестирования, согласно приложению 25 к настоящему приказу.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 02.09.2020 № 380 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

      2. Департаменту дошкольного и среднего общего образования (М.Т. Санатова) представить настоящий приказ в установленном порядке на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан.

      3. Настоящий приказ вступает в силу со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      4. Признать утратившим силу приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 26 ноября 2004 года N 969 "Об утверждении формы документов строгой отчетности, используемых организациями образования в образовательной деятельности", (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 3280).

      5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра образования и науки Республики Казахстан Шамшидинову К.Н.

И.о. Министра


  Приложение 1
к приказу и.о. Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 23 октября 2007 года № 502
  Форма

ЖУРНАЛ
учета бланков дипломов

      Сноска. Форма - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 02.09.2020 № 380 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

Поступление

Дата поступления

Номер сопроводительного документа

Откуда поступили

Количество экз.

Серия и номера бланков      Продолжение таблицы

Выдача

Дата выдачи

Дата и номер документа на выдачу

Кому выдано

Наименование подразделения

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) получившего

      Продолжение таблицы

Выдача

Количество экз.

Серия и номер бланков

Роспись в получении

Примечание (отметка об уничтожении и т.д.)

  Приложение 2
к приказу и.о. Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 23 октября 2007 года № 502
  Форма

      ____________________________________________________________________
      (жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының атауы/
      __________________________________________________________________________
            name of organizations of higher and (or) postgraduate education/
      __________________________________________________________________________
            наименование организации высшего и (или) послевузовского образования
      _________________________________________________________________________

                  Транскрипт/Transcript/Транскрипт Серия №

      Сноска. Форма - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 02.09.2020 № 380 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

      Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)/Last Name, First Name, Patronymic (if any) /Ф.И.О.
(при его наличии) _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
Факультеті/Department/School of/Факультет _______________________________
_____________________________________________________________________
Мамандықтың және (немесе) білім беру бағдарламасының коды және атауы /
Сode and name of the specialty and (or) educational program/Код и наименование
специальности и (или) образовательной программы_________________________
_____________________________________________________________________
Түскен жылы:/Enter year/Год поступления _________________________________
Оқу тілі/Language of study/Язык _________________________________________

№ п/п

Пәндердің тауы /Courses/Наименование дисциплины

Кредит саны /Credit hours/ Количество кредитов

Баға/Grade/Оценка

Сандық эквивалент бойынша/By digital equivalent/ По цифровому эквиваленту

Әріптік жүйе бойынша /According to the letter system/ По буквенной системе

Балдық жүйе бойынша / In the score system /По бальной системе

Дәстүрлі жүйе бойынша/ Grafe in the traditional system/По традиционной системе

1

2

3

4

5

6

7


      Кәсіптік практикаларды өтті/Information of professional practice/

      Прошел профессиональные практики

Кәсіптік практикалардың түрлері/ The form of professional practice/виды профессиональ- ных практик

Практика өту кезеңі/the period of of practice/ Период прохождения практики

Кредит саны/ Credit hours/ Количе- ство кредитов

Баға/ Grade /Оценка

Сандық эквивалент бойынша/By digital equivalent/ По цифровому эквиваленту

Әріптік жүйе бойынша /According to the letter system/ По буквенной системе

Балдық жүйе бойынша / In the score system /По бальной системе

Дәстүрлі жүйе бойынша/ Grafe in the traditional system/По традиционной системе


      Білім алушылардың қорытынды аттестаттау/Result of state examination /

      Итоговая аттестация обучающихся

Мемлекеттік емтиханды тапсырды/ State examination was passed on /Сдал государственные экзамены

Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының хаттамасының күні және нөмірі /The date and the number of the report of State Attestation Commission and (or) Attestation Commission /Дата и номер протокола Государственной аттестационной и (или) Аттестационной комиссии

Баға/ Grade /Оценка

Сандық эквивалент бойынша/By digital equivalent/ По цифровому эквиваленту

Әріптік жүйе бойынша /According to the letter system/ По буквенной системе

Балдық жүйе бойынша / In the score system /По бальной системе

Дәстүрлі жүйе бойынша/ Grafe in the traditional system/По традиционной системе

Мамандығы және (немесе) білім беру бағдарламасы бойынша/ On the specialty and (or) educational program /По специальности и (или) образовательной программе


Пәндер бойынша/ On subjects/ По дисциплинам:


      Дипломдық жұмысты (жобаны) орындады және қорғады/

      Information about the completion of thesis project /Выполнил (а)и защитил (а) дипломную работу (проект)

Дипломдық жұмыстың тақырыбы/ Thesis theme//Тема дипломной работы

Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының хаттамасының күні және нөмірі /The date and the number of the report of State Attestation Commission and (or) Attestation Commission /Дата и номер протокола Государственной аттестационной и (или) Аттестационной комиссии

Кредит саны/ Credit hours/ Количество кредитов

Баға/ Grade /Оценка

Сандық эквивалент бойынша/By digital equivalent/ По цифровому эквиваленту

Әріптік жүйе бойынша /According to the letter system/ По буквенной системе

Балдық жүйе бойынша / In the score system /По бальной системе

Дәстүрлі жүйе бойынша/ Grafe in the traditional system/По традиционной системе      Жалпы кредит саны/Total number of credit/Общее число кредитов ____________
_____________________________________________________________________
GPA _________________________________________________________________
Ректор/Rector/Ректор                   (қолы/signature/подпись)
Декан/ Dean/Декан                         (қолы/signature/подпись)
Тіркеу офисінің басшысы/Head of the Registrar's office/Руководитель Офиса регистратора
                                    (қолы/signature/подпись
М.О. М.П. Тіркеу №/registration №/регистрационный №
"_____" ________________ 20__ г.

  Приложение 3
к приказу и.о. Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 23 октября 2007 года № 502
  Форма

                              СПРАВКА-ВЫЗОВ

      Сноска. Форма - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 02.09.2020 № 380 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

      ______________________________________________________________
просит(наименование организации высшего и (или) послевузовского образования)
предоставить, согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан
от "_____" _______________ _______ года, учебный отпуск для участия в установочной
сессии, экзаменационной сессии, итоговой аттестации (нужное подчеркнуть)
студенту ______ курса заочной формы обучения по специальности и (или) образовательной программе
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                  (Ф.И.О. (при его наличии) студента)
на период с ________________________ по ____________________________
Проректор по учебной работе _______________________________________
Руководитель Офиса регистратора ___________________________________
Место для печати

  Приложение 4
к приказу и.о. Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 23 октября 2007 года № 502
  Форма

                        СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

      Сноска. Форма - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 02.09.2020 № 380 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

      Об участии в установочной сессии, экзаменационной сессии, итоговой аттестации (нужное подчеркнуть)
_____________________________________________________________________
(наименование организации высшего и (или) послевузовского образования)
_____________________________________________________________________
студента заочной формы ________ курса __________________________________
_____________________________________________________________ факультета
______________________________________________________________________
                        (Ф.И.О. (при его наличии) студента)
Работающего в ________________________________________________________
            (наименование организации, предприятия, учреждения)
1. В учебный отпуск выбыл "___"__________ 20____г.
_____________________________________________________________________
Наименование, подпись и печать предприятия, учреждения
2. Прибыл в организацию высшего и (или) послевузовского образования
"___"________________ 20____г.
Для участия в установочной сессии, экзаменационной сессии, итоговой аттестации (нужное
подчеркнуть), в период которой предусмотрены
А) учебные занятия _______________________________________________
Б) сдача заданий текущего и рубежного контроля ______________________
В) защита курсовой работы (проекта) ________________________________
Г) сдача экзаменов _______________________________________________
3. Выбыл из организации высшего и (или) послевузовского образования
"___"______________ 20____ г. посетив учебные занятия _______ часов, сдав за указанный период:
А) экзаменов _____________             Б) курсовых работ _____________________
            (прописью)                                     (прописью)
М.П. Декан факультета ___________________
Руководитель Офиса регистратора ___________________
4. Прибыл на предприятие (в учреждение) "___"______________ 20____ г.
(печать и подпись предприятия) ___________________________________

  Приложение 5
к приказу и.о. Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 23 октября 2007 года № 502
  Форма

                        Студенческий билет обучающегося/
                  Казахстанская студенческая идентификационная карта
            (для организации высшего и (или) послевузовского образования)

      Сноска. Форма - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 02.09.2020 № 380 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

      левая сторона

      Студенческий билет обучающегося/
Казахстанская студенческая идентификационная карта
наименование организации высшего и (или) послевузовского образования
логотип организации высшего и (или) послевузовского образования
Ф.И.О. (при его наличии) студента                   место для фото
Дата поступления ___________________________
Факультет __________________________________
Форма обучения _____________________________
Наименование специальности и (или) образовательной программы
_________________________________________________________________
Ректор ________________________                   № _________

      правая сторона

      магнитная полоса или QR код для считывания
адрес учебного заведения с указанием реквизитов организации высшего и
(или) послевузовского образования
срок действия карты _____________

      Студенческий билет обучающегося/Казахстанская студенческая идентификационная карта может выдаваться как на весь период обучения, так и ежегодно после зачисления на следующий курс обучения. В данной карте содержатся данные о студенте, реквизиты организации высшего и (или) послевузовского образования. Кроме того, данная карта может использоваться как читательский билет и пропуск, а также как дисконтная карта в культурно-досуговые учреждения города.

  Приложение 6
к приказу и.о. Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 23 октября 2007 года № 502
  Форма

      Левая сторона

      УДОСТОВЕРЕНИЕ МАГИСТРАНТА № ________________

      Сноска. Форма - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 02.09.2020 № 380 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

      Ф.И.О. (при его наличии) _____________________________________________
Дата поступления ___________________________________________________
Наименование специальности и (или) образовательной программы
__________________________________________________________________
Ректор ____________________________________________________________
Дата выдачи билета _________________________________________________

      Правая сторона

      20___/_____ учебный год
Декан _____________________________________________________________
20___/_____ учебный год
Декан _____________________________________________________________

  Приложение 7
к приказу и.о. Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 23 октября 2007 года № 502
  Форма

      Левая сторона

      УДОСТОВЕРЕНИЕ ДОКТОРАНТА № _________________

      Сноска. Форма - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 02.09.2020 № 380 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

      Ф.И.О. (при его наличии) _____________________________________________
Дата поступления ___________________________________________________
Наименование специальности и (или) образовательной программы
_________________________________________________________________
Ректор ___________________________________________________________
Дата выдачи билета _______________________________________________

      Правая сторона 20____/_____ учебный год
Декан ____________________________________________________________
20____/_____ учебный год
Декан ____________________________________________________________
20____/_____ учебный год
Декан ____________________________________________________________

  Приложение 8
к приказу и.о. Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 23 октября 2007 года № 502
  Форма

Результат единого национального тестирования тестируемого, проводимого с 15 по 20 января, с 26 по 31 марта, с 17 по 20 августа календарного года

      Сноска. Форма - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 02.09.2020 № 380 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).  Приложение 9
к приказу и.о. Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 23 октября 2007 года № 502
  Форма

Cвидетельство о присуждении образовательного гранта по группам образовательных программ высшего образования

      Сноска. Форма - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 02.09.2020 № 380 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).  Приложение 10
к приказу и.о. Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 23 октября 2007 года № 502
  Форма

Заявление для участия в едином национальном тестировании

      Сноска. Форма - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 02.09.2020 № 380 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).  Приложение 11
к приказу и.о. Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 23 октября 2007 года № 502
  Форма

Заявление для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта (высшее образование)

      Сноска. Форма - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 02.09.2020 № 380 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).  Приложение 12
к приказу и.о. Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 23 октября 2007 года № 502
  Форма

Лист ответов итоговой аттестации обучающихся 11(12) класса

      Сноска. Форма - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 02.09.2020 № 380 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).  Приложение 13
к приказу и.о. Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 23 октября 2007 года № 502
  Форма

Результат единого национального тестирования тестируемого, проводимого с 20 июня по 5 июля календарного года для поступающих по образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки обучения

      Сноска. Форма - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 02.09.2020 № 380 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).  Приложение 14
к приказу и.о. Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 23 октября 2007 года № 502
  Форма

Результат единого национального тестирования тестируемого, проводимого с 20 июня по 5 июля календарного года

      Сноска. Форма - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 02.09.2020 № 380 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).  Приложение 15
к приказу и.о. Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 23 октября 2007 года № 502
  Форма

Заявление для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта (высшее образование) через информационную систему

      Сноска. Форма - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 02.09.2020 № 380 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).  Приложение 16
к приказу и.о. Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 23 октября 2007 года № 502
  Форма

Заявление для участия в комплексном тестировании в магистратуру с казахским, русским, английском языком обучения

      Сноска. Форма - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 02.09.2020 № 380 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).  Приложение 17
к приказу и.о. Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 23 октября 2007 года № 502
  Форма

Результат комплексного тестирования тестируемого

      Сноска. Форма - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 02.09.2020 № 380 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).  Приложение 18
к приказу и.о. Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 23 октября 2007 года № 502
  Форма

Результат комплексного тестирования тестируемого для магистратуры с английским языком обучения

      Сноска. Форма - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 02.09.2020 № 380 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).  Приложение 19
к приказу и.о. Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 23 октября 2007 года № 502
  Форма

Заявление для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта (послевузовское образование) через информационную систему

      Сноска. Форма - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 02.09.2020 № 380 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).  Приложение 20
к приказу и.о. Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 23 октября 2007 года № 502
  Форма

Заявление для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта (послевузовское образование)

      Сноска. Форма - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 02.09.2020 № 380 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).  Приложение 21
к приказу и.о. Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 23 октября 2007 года № 502
  Форма

Свидетельство о присуждении образовательного гранта по группам образовательных программ послевузовского образования

      Сноска. Форма - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 02.09.2020 № 380 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).  Приложение 22
к приказу и.о. Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 23 октября 2007 года № 502
  Форма

Результат комплексного тестирования тестируемого для групп образовательных программ, требующих творческой подготовки

      Сноска. Форма - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 02.09.2020 № 380 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).  Приложение 23
к приказу и.о. Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 23 октября 2007 года № 502
  Форма

Результат комплексного тестирования тестируемого для групп образовательных программ, требующих знания арабского языка

      Сноска. Форма - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 02.09.2020 № 380 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).  Приложение 24
к приказу и.о. Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 23 октября 2007 года № 502
  Форма

Результат вступительного экзамена по иностранному языку тестируемого

      Сноска. Форма - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 02.09.2020 № 380 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).  Приложение 25
к приказу и.о. Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 23 октября 2007 года № 502
  Форма

Результат единого национального тестирования тестируемого, выданный выпускнику АОО "НИШ", где баллы внешнего оценивания результатов обучения переведены в баллы единого национального тестирования

      Сноска. Форма - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 02.09.2020 № 380 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).