Азаматтардың жекелеген санаттарына амбулаториялық емдеу кезінде тегін дәрілік затты қосымша беру туралы

Қарағанды облыстық мәслихатының XI сессиясының 2008 жылғы 04 қазандағы N 161 шешімі. Қарағанды облысының Әділет епартаментінде 2008 жылғы 10 қазанда N 1854 тіркелді. Күші жойылды - Қарағанды облыстық мәслихатының IV сессиясының 2016 жылғы 29 қыркүйектегі № 92 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Қарағанды облыстық мәслихатының IV сессиясының 29.09.2016 № 92 шешімімен (ресми жарияланған күннен бастап күшіне енеді).
      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабы 1 тармағының 15 тармақшасына, "Дәрілік заттар туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 13 қаңтардағы Заңының 8-бабы 1 тармағының 1 тармақшасына сәйкес, облыстық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
      1. Азаматтардың жекелеген санаттарына амбулаториялық емдеу кезінде тегін берілетін дәрілік заттар қосымша берілсін:
      азаматтарға бауырды ауыстырып салғаннан кейін дәрілік зат Такролимус, 0,5 мг, 1 мг. капсула (рецепт бойынша).
      2. Шешімнің орындалуын бақылау облыстық мәслихаттың әлеуметтік - мәдени даму және халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін (Әдекенов С.М.).
      3. Осы шешім ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Сессия төрағасы
С. Мартынов
Облыстық мәслихаттың хатшысы
Б. Жұмабеков
Келісілді:
 
Қазақстан Республикасы
 
денсаулық сақтау министрі
А. Дерновой

      
      04 қазан 2008 жыл

О дополнительном предоставлении лекарственного средства отдельным категориям граждан при амбулаторном лечении бесплатно

Решение XI сессии Карагандинского областного маслихата от 04 октября 2008 года N 161. Зарегистрировано Департаментом юстиции Карагандинской области 10 октября 2008 года N 1854. Утратило силу решением IV сессии Карагандинского областного маслихата от 29 сентября 2016 года № 92

      Сноска. Утратило силу решением IV сессии Карагандинского областного маслихата от 29.09.2016 № 92 (вводится в действие со дня его официального опубликования).
      В соответствии с подпунктом 15 пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", подпунктом 1 пункта 1 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 13 января 2004 года "О лекарственных средствах", Карагандинский областной маслихат РЕШИЛ:
      1. Дополнительно предоставить отдельным категориям граждан, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются бесплатно:
      гражданам, после пересадки печени, лекарственное средство - Такролимус, капсула 0,5 мг, 1 мг. (по рецепту).
      2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию областного маслихата по социально - культурному развитию и социальной защите населения (Адекенов С.М.).
      3. Решение вводится в действие со дня его официального опубликования.

Председатель сессии
С. Мартынов
Секретарь областного маслихата
Б. Жумабеков
Согласовано:
 
Министр здравоохранения
 
Республики Казахстан
А. Дерновой

      
      04 октября 2008 года