Балық ресурстарын және басқа да су жануарларын аулап алу, су айдынындағы кәсіпшілік жағдай, берілген жолдамалар туралы мәліметтерді уәкілетті органға ұсыну ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2010 жылғы 19 наурыздағы N 185 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2010 жылғы 29 сәуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 6196 болып енгізілді

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Заңы 27-бабының 2-тармағы 16) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған Балық ресурстарын және басқа да су жануарларын аулап алу, су айдынындағы кәсіпшілік жағдай, берілген жолдамалар туралы мәліметтерді уәкілетті органға ұсыну ережесі бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Табиғат ресурстарын пайдалану стратегиясы департаменті осы бұйрықты заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министр                                       А. Күрішбаев

Қазақстан Республикасы   
Ауыл шаруашылығы министрінің
2010 жылы 19 наурыздағы  
№ 185 бұйрығымен бекітілген

Балық ресурстарын және басқа да су жануарларын аулап алу,
су айдынындағы кәсіпшілік жағдай, берілген жолдамалар туралы
мәліметтерді уәкілетті органға ұсыну ережесі

      1. Осы Балық ресурстарын және басқа да су жануарларын аулап алу, су айдынындағы кәсіпшілік жағдай, берілген жолдамалар туралы мәліметтерді уәкілетті органға ұсыну ережесі (бұдан әрі - Ереже) «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі Заңының 27-бабы 2-тармағының 16) тармақшасына сәйкес балық ресурстарын және басқа да су жануарларын аулап алуды жүзеге асыру кезіндегі жануарлар дүниесін пайдаланушылардың қызметіне, балық шаруашылығы су айдынындағы және (немесе) учаскесіндегі берілген жолдамалар санына және кәсіпшілік жағдайына есеп жүргізу, мониторингті және бақылауды жүзеге асыру мақсатында әзірленді.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 2012.11.26 № 18-02/599 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.
      2. Жануарлар дүниесін пайдаланушы балық ресурстарын және басқа да су жануарларын аулап алу, су айдынындағы кәсіпшілік жағдай, берілген жолдамалар туралы мәліметтерді келесі нысан бойынша балық шаруашылығы инспекциясының құрылымдық бөлімшесіне ұсынады:
      балық ресурстарын және басқа да су жануарларын аулап алу туралы мәлімет осы Ереженің 1-қосымшасына сәйкес балық шаруашылығы инспекциясының құрылымдық бөлімшесіне ұсынылады;
      су айдынындағы кәсіпшілік жағдай туралы мәлімет осы Ереженің  2-қосымшасынасәйкес балық шаруашылығы инспекциясының құрылымдық бөлімшесіне ұсынылады;
      берілген жолдамалар туралы мәліметтер осы Ереженің 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша аумақтық балық шаруашылығы инспекциясының құрылымдық бөлімшелеріне ұсынылады.
      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 2012.11.26 № 18-02/599 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.
      3. Жануарлар дүниесін пайдаланушы жоғарыда аталған мәліметтерді қағаз және электрондық нұсқада әр айдың 1-күні балық шаруашылығының аумақтық инспекциясына немесе оның құрылымдық бөлімшесіне ұсынылады.

Балық ресурстарын және басқа    
да су жануарларын аулап алу,   
су айдынындағы кәсіпшілік жағдай, 
берілген жолдамалар туралы     
мәліметтерді уәкілетті органға ұсыну
ережесіне 1-қосымша        

Нысан

Уәкілетті орган аумақтық
инспекциясының бастығына

Балық және басқа да су жануарларын аулап алу туралы мәліметтер

Жануарлар дүниесін пайдаланушының атауы: ___________________________
____________________________________________________________________

Балық шаруашылығы су айдыны және (немесе) учаскесінің атауы:________
____________________________________________________________________

Балық және басқа да су жануарларының түрлері

Айлық есепке

Жыл басынан бастап

Нақты ауланғаны,  тонна (дана)

Бөлінген квота, тонна

Нақты ауланғаны, тонна

1

2

3

4

5


Барлығы
Басшы _____________________________________________________________
                                  (Т.А.Ә.)
Жеке қолы _________________________________________________________

Берілген күні: «___» ________________201__ ж.

М.О.

___________________________________________________________________
           (есепті қабылдаған лауазымды тұлғаның Т.А.Ә.)
 
Балық ресурстарын және басқа    
да су жануарларын аулап алу,   
су айдынындағы кәсіпшілік жағдай, 
берілген жолдамалар туралы     
мәліметтерді уәкілетті органға ұсыну
ережесіне 2-қосымша        

Нысан

Уәкілетті орган аумақтық
инспекциясының бастығына

Су айдынындағы кәсіпшілік жағдай туралы мәліметтер

құрма аулар _________________________________________________________
                       (тор көздің саны, ұзындығы, мөлшері)
лақтырма сүзекілер __________________________________________________
                       (тор көздің саны, ұзындығы, мөлшері)
автокөліктер ________________________________________________________
                                (саны, үлгісі)
кәсіпшілік механизмдер ______________________________________________
                                     (атап шығу)
жүзу құралдары ______________________________________________________
                                (саны, үлгісі)
бригадалардың, бөлімдердің саны тартым учаскелерінің, кәсіпшілік тұрақ, аулау құралын таңдау орны ___________________________________
____________________________________________________________________

Басшы           ____________________________________________________
                                      (Т.А.Ә.)

Жеке қолы       ______________________

Берілген күні: «___» ________________ 201__ ж.

М.О.

____________________________________________________________________
           (есепті қабылдаған лауазымды тұлғаның Т.А.Ә.)

Балық ресурстарын және басқа    
да су жануарларын аулап алу,   
су айдынындағы кәсіпшілік жағдай, 
берілген жолдамалар туралы     
мәліметтерді уәкілетті органға ұсыну
ережесіне 3-қосымша       

Нысан

Уәкілетті орган аумақтық
инспекциясының бастығына

Берілген жолдамалар туралы мәліметтер

Жануарлар дүниесін пайдаланушының атауы: ____________________________
_____________________________________________________________________

Балық шаруашылығы су айдыны және (немесе) учаскесінің атауы: ________
_____________________________________________________________________

Балық және басқа да су жануарларының түрлері

Айлық есепке

Жыл басынан бастап

Өткізілген жолдамалардың саны, дана

Бөлінген квотаның көлемі, кг. (түрлері бойынша)

Өткізілген жолдамалардың саны, дана

Бөлінген квотаның көлемі, кг. (түрлері бойынша)

12


3


4


5


6Барлығы

Басшы      ________________________________________________
                                 (Т.А.Ә.)

Жеке қолы  ______________________

Берілген күні: «___» ________________ 201__ ж.

М.О.
____________________________________________________________________
         (есепті қабылдаған лауазымды тұлғаның Т.А.Ә.)

Об утверждении Правил предоставления сведений в уполномоченный орган о вылове рыбных ресурсов и других водных животных, промысловой обстановке на водоеме, выданных путевках

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 185. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 апреля 2010 года № 6196

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие приказа см. п. 3.

      В соответствии с подпунктом 16) пункта 2 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления сведений в уполномоченный орган о вылове рыбных ресурсов и других водных животных, промысловой обстановке на водоеме, выданных путевках.
      2. Департаменту стратегии использования природных ресурсов Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр                                          А. Куришбаев

Утверждены         
приказом Министра сельского
хозяйства Республики Казахстан
19 марта 2010 года № 185  

Правила
предоставления сведений в уполномоченный орган о вылове рыбных
ресурсов и других водных животных, промысловой обстановке на
водоеме, выданных путевках

      1. Настоящие Правила предоставления сведений в уполномоченный орган о вылове рыбных ресурсов и других водных животных, промысловой. обстановке на водоеме, выданных путевках (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 16) пункта 2 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» в целях осуществления учета, мониторинга и контроля за деятельностью пользователей животного мира при осуществлении вылова рыбы и других водных животных, количестве выданных путевок и промысловой обстановке на рыбохозяйственном водоеме и (или) участке.
      Сноска. Пункт 1 в редакции приказа Министра сельского хозяйства РК от 26.11.2012 № 18-02/599 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
      2. Пользователь животным миром предоставляет сведения о вылове рыбных ресурсов и других водных животных, промысловой обстановке на водоеме, выданных путевках в структурное подразделение территориальной инспекции рыбного хозяйства по следующим формам:
      сведения по вылову рыбных ресурсов и других водных животных предоставляются в структурные подразделения территориальной инспекции рыбного хозяйства по форме согласно приложения 1 к настоящим Правилам;
      сведения по промысловой обстановке на водоеме, предоставляются в структурные подразделения территориальной инспекции рыбного хозяйства по форме согласно приложения 2 к настоящим Правилам;
      сведения о выданных путевках предоставляются в структурные подразделения территориальной инспекции рыбного хозяйства по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.
      Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными приказом Министра сельского хозяйства РК от 26.11.2012 № 18-02/599 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
      3. Пользователь животного мира вышеуказанные сведения предоставляет в территориальную инспекцию рыбного хозяйства или ее структурные подразделения к 1 числу каждого месяца в бумажном и электронном носителях.

Приложение 1                                  
к Правилам предоставления сведений            
в уполномоченный орган о вылове рыбных ресурсов
и других водных животных, промысловой         
обстановке на водоеме, выданных путевках      

Форма

Начальнику территориальной инспекции
уполномоченного органа

      Сведения о вылове рыбных ресурсов и других водных животных

Наименование пользователя животного мира: ___________________________
_____________________________________________________________________

Наименование рыбохозяйственного водоема и (или) участка: ____________
_____________________________________________________________________

Виды рыб и других
водных животных

За отчетный месяц

С начала года

Фактический вылов,
тонн (штук)

Выделенная
квота, тонн

Фактический
вылов, тонн

1

2

3

4

5


Итого
Руководитель ________________________________________________________
                                     (Ф.И.О.)

Личная подпись ______________________________________________________

Дата сдачи: "____" ______________ 201___ г.

М.П

_____________________________________________________________________
           (Ф.И.О., должностного лица, принимающего отчет)

Приложение 2                                  
к Правилам предоставления сведений            
в уполномоченный орган о вылове рыбных ресурсов
и других водных животных, промысловой         
обстановке на водоеме, выданных путевках      

Форма

Начальнику территориальной инспекции
уполномоченного органа

            Сведения о промысловой обстановке на водоеме

сети ставные (шт) ___________________________________________________
                           (количество, длина, размер ячей)

невода закидные _____________________________________________________
                           (количество, длина, размер ячей)

автомашины __________________________________________________________
                                 (количество, модель)

промысловые механизмы _______________________________________________
                                      (перечислить)

плавсредства ________________________________________________________
                                  (количество, модель)

количество бригад, звеньев __________________________________________

местонахождения тоневых участков, промысловых станов, мест выборки
орудий лова _________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Руководитель ________________________________________________________
                                      (Ф.И.О.)

Личная подпись ______________________________________________________

Дата сдачи "____" ______________201___ г.

М.П

_____________________________________________________________________
            (Ф.И.О., должностного лица, принимающего отчет)

Приложение 3                                  
к Правилам предоставления сведений            
в уполномоченный орган о вылове рыбных ресурсов
и других водных животных, промысловой         
обстановке на водоеме, выданных путевках      

Форма

Начальнику территориальной инспекции
уполномоченного органа

                      Сведения о выданных путевках

Наименование пользователя животного мира: ___________________________
_____________________________________________________________________

Наименование рыбохозяйственного водоема и (или) участка: ____________
_____________________________________________________________________

Виды рыб и
других
водных
животных

За отчетный месяц

С начала года

Кол-во
реализованных
путевок, шт.

Объем
выданной
квоты,
кг. (по
видам)

Кол-во
реализованных
путевок, шт.

Объем выданной
квоты, кг.
(по видам)

1


2


3


4


5Итого

Руководитель ________________________________________________________
                                   (Ф.И.О.)

Личная подпись ______________________________________________________

Дата сдачи: "____" ______________ 201___ г.

М.П

_____________________________________________________________________
          (Ф.И.О., должностного лица, принимающего отчет)