Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 3 ақпанда № 10176 тіркелді.

      "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі 32-бабының 9-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.03.2022 № 29 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары мен олардың мазмұнына қойылатын талаптар бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Бюджет саясаты департаменті:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуiн;

      2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің ресми интернет-ресурсында жариялануын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Министр Е. Досаев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрі

      ____________ Б. Сұлтанов

      2014 жылғы 30 желтоқсан      Форма

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2014 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 195 бұйрығымен
бекітілген

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптар

      Ескерту. Талаптар жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.03.2022 № 29 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптар (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің (бұдан әрі – Бюджет кодексі) 3239-2-баптарына сәйкес әзірленді және бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) тәртібін және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды айқындайды.

      Бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) Бюджет кодексінде және осы Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес әзірленеді.

      2. Мемлекеттік органның даму жоспарын әзірлейтін республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламасы республикалық бюджет шығыстарының мемлекеттік органның даму жоспарында айқындалған мақсаттармен өзара байланысты бағытын айқындайды.

      Мемлекеттік органның даму жоспарын әзірлемейтін республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламасы республикалық бюджет шығыстарының мемлекеттік орган туралы ережеде айқындалған өкілеттіктермен өзара байланысты бағытын айқындайды.

      Жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламасы жергілікті бюджет шығыстарының облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тиісті даму жоспарында айқындалған мақсаттармен, нысаналы индикаторлармен не мемлекеттік орган туралы ережеде айқындалған өкілеттіктермен өзара байланысты бағытын айқындайды.

      3. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі бюджеттік бағдарламаны жылжымалы негiзде жыл сайын жоспарлы кезеңге әзiрлейдi және ол тікелей және түпкілікті нәтижелер көрсеткіштерін, жоспарлы кезеңге жоспарланатын бюджет қаражатының көлемдерін, бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға, бюджеттік субсидияларға мәлімделетін шығыстардың экономикалық әсерінің көрсеткіштерін қамтиды.

2-тарау. Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу тәртібі және олардың мазмұнына қойылатын талаптар

      4. Бюджеттік бағдарлама мемлекеттік органның даму жоспарының, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарының мақсаттарына және (немесе) бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесіне қол жеткізуге бағытталған бюджет қаражатын жұмсау бағыттарын нақтылайтын кіші бағдарламаларға бөлінуі мүмкін.

      Әртүрлі көздер есебінен қаржыландырылатын бюджеттік бағдарламалар үшін бюджеттік кіші бағдарлама қаржыландыру көздерінің әрқайсысы үшін бөлінеді.

      5. Мемлекеттік органның даму жоспарының немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарының мақсатына, бірыңғай түпкілікті нәтижеге қол жеткізу үшін мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету, күрделі шығыстарды жүзеге асыру, бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру жолымен бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру, трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру жөніндегі шығындар көрсетілген шығындарды жекелеген кіші бағдарламаларға бөліне отырып, бір бюджеттік бағдарламаға біріктірілуі мүмкін.

      6. Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарлама жобасы осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалады және мынадай ақпаратты қамтиды:

      1) бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы;

      2) жоспарлы кезең;

      3) бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы;

      4) бюджеттік бағдарламаның басшысы;

      5) бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi;

      6) бюджеттiк бағдарламаның түрi;

      7) бюджеттiк бағдарламаның мақсаты;

      8) бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері;

      9) бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздеме);

      10) бюджеттiк бағдарламаның шығыстары;

      11) бюджеттiк кіші бағдарламаның коды мен атауы;

      12) бюджеттiк кіші бағдарламаның түрі;

      13) бюджеттiк кіші бағдарламаның сипатталуы (негiздемесі);

      14) тiкелей нәтиже көрсеткiштерi;

      15) бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға, бюджеттік субсидияларға мәлімделетін шығыстардың экономикалық әсерінің көрсеткіштері;

      16) бюджеттiк кіші бағдарламаның шығыстары.

      7. Бюджеттік бағдарламада бюджеттiк кіші бағдарлама болмаған жағдайда, осы Қағидалардың 6-тармағының 11)-13) және 16) тармақшаларында көрсетілген ақпарат бюджеттік бағдарлама нысанында көрсетілмейді.

      Бюджеттiк кіші бағдарламалары жоқ бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтиже, бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға, бюджеттік субсидияларға мәлімделетін шығыстардың экономикалық әсерінің көрсеткіштері бюджеттік бағдарлама деңгейінде көрсетіледі.

      8. Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарлама жобасы мынадай талаптарға сәйкес әзірленеді:

      1) "бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы" деген жолда бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң толық атауы және бірыңғай бюджеттік сыныптамаға сәйкес оның коды көрсетіледі;

      2) ағымдағы қаржы жылынан кейінгі үш қаржы жылы жоспарлы кезең болып табылады;

      3) "бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы" деген жолда бірыңғай бюджеттік сыныптамаға сәйкес бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы көрсетіледі.

      Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыруға және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың атауы жүзеге асырылатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктердің мазмұны және олардан туындайтын мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді немесе мемлекеттік орган қызметінің бағыттарын көрсетеді.

      Нысаналы трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беруге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың атаулары нысаналы трансферттер немесе бюджеттік субсидиялар арқылы жүзеге асырылатын шығыстардың нысаналы мақсатын көрсетеді.

      Жалпы сипаттағы трансферттер беруге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың атаулары жалпы сипаттағы трансферттердің түрі мен берілетін бюджет деңгейін көрсетеді.

      Бюджеттік кредиттерді беруге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың атаулары жергілікті бюджеттерді не қарыз алушыны кредиттеу кезінде бюджет деңгейін, сондай-ақ осы бюджеттік кредиттер арқылы жүзеге асырылатын шығыстардың бағыттарын көрсетеді.

      Бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламалардың атаулары бөлінетін бюджет қаражатының нысаналы бағытын көрсетеді.

      Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысумен байланысты бюджеттік бағдарламалардың атаулары заңды тұлғаның атауын және жарғылық капиталға қатысу арқылы жүзеге асырылатын шығыстардың нысаналы бағытын көрсетеді.

      Күрделі шығыстарды жүзеге асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламалардың атаулары мемлекеттік органды, оның аумақтық органдарын не ведомстволық бағынысты ұйымдарды көрсетеді.

      Мемлекеттің міндеттемелерін орындауға бағытталған бюджеттік бағдарламалардың атаулары мемлекет қабылдаған міндеттемелерді орындау бойынша шығыстардың мазмұнын көрсетеді.

      Нысаналы салым салуға бағытталған бюджеттік бағдарламалардың атаулары қызметіне нысаналы салым салу жүзеге асырылатын ұйымның атауын көрсетеді.

      Нысаналы аударуға бағытталған бюджеттік бағдарламалардың атаулары қызметіне нысаналы аудару жүзеге асырылатын ұйымның атауын көрсетеді;

      4) "Бюджеттік бағдарламаның басшысы" деген жолда тиісті бұйрықпен айқындалған бюджеттік бағдарлама басшысының аты-жөні, тегі және лауазымы көрсетіледі.

      Мемлекеттік басқарудың жергілікті деңгейінде бюджеттік бағдарламаның басшысы ауылдың, кенттің, ауылдық округтің әкімі, әкім аппаратының басшысы не әкімнің әкімдік қызметінің тиісті бағыттарына жетекшілік ететін орынбасары, жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бірінші басшылары не бірінші басшының мемлекеттік орган қызметінің тиісті бағыттарына жетекшілік ететін орынбасарлары болып табылады;

      5) "Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi" деген жолда осы бюджеттік бағдарлама шеңберiнде бюджеттік бағдарламалар әкімшілері жүзеге асыратын мемлекеттiк функциялар мен өкілеттіктерді, сондай-ақ осы бюджеттiк бағдарламаның қажеттілігін негіздейтін Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiнің тақырыбы, қабылданған күндері мен тіркеу нөмірлері көрсетiледi.

      Бұл ретте нормативтiк құқықтық актiлердің құрылымдық элементтері көрсетіледі;

      6) "Бюджеттік бағдарламаның түрі" деген жолда:

      "мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты" деген жолда бюджеттік бағдарламаның мынадай түрлерінің бірі көрсетіледі:

      республикалық;

      облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың;

      аудандық (қалалық);

      республикалық маңызы бар қалалар, астана, облыстық маңызы бар қала бюджеттерінің құрамында бекітілетін қаладағы ауданның бюджеттік бағдарламалары;

      аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары көрсетіледі;

      "мазмұнына байланысты" деген жолда бюджеттік бағдарламаның мынадай түрлерінің бірі көрсетіледі:

      мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

      трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру;

      бюджеттік кредиттер беру;

      бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру;

      күрделі шығыстарды жүзеге асыру;

      мемлекет міндеттемелерін орындау;

      нысаналы салым салу;

      нысаналы аударым;

      "іске асыру тәсіліне қарай" деген жолда жеке не бөлінетін бюджеттік бағдарлама көрсетіледі;

      "ағымдағы/даму" деген жолда ағымдағы бюджеттік бағдарлама не бюджеттік даму бағдарламасы көрсетіледі;

      мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету, күрделі шығыстарды жүзеге асыру, бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру жолымен бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру, трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру жөніндегі шығындарды қамтитын бюджеттік бағдарламалар бойынша "мазмұнына байланысты", "ағымдағы/даму" деген жолдар бойынша бюджеттік бағдарламаның түрі көрсетілмейді;

      7) "Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты" деген жолда бюджеттiк бағдарламаны орындау кезiнде қол жеткiзу болжанатын мемлекеттік органның мемлекеттік органның даму жоспарының стратегиялық бағыттарымен, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарының мақсаттарымен, мемлекеттік органның ережелерінде айқындалған өкілеттіктермен және басқа да нормативтік құқықтық актілермен байланыстырылған белгiлi бiр нәтиже келтіріледі.

      Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты анық, нақты және қолжетiмдi болуға тиiс;

      8) "Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері" деген жолда мемлекеттік органның даму жоспарының, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарының және (немесе) бюджеттік бағдарламаның мақсатына қол жеткізуді сандық тұрғыдан өлшейтін, мемлекеттік орган қызметінің тікелей нәтижелеріне қол жеткізуге негізделген бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері көрсетіледі.

      Егер бюджеттік бағдарлама мемлекеттік органның даму жоспарының бір мақсатына сәйкес болса, онда бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі ретінде мемлекеттік органның даму жоспарының осы мақсатының нысаналы индикаторлары көрсетіледі.

      Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:

      анық, айқын және нақты болуға тиiс;

      бюджеттік бағдарламаның сандық көрсеткіштері мен оған қол жеткізудің нақты күнін (кезеңін) (белгілі бір уақыт аралығында, жоспарлы кезеңнің соңында, жоспарлы кезеңнің жылдары бойынша бөліністе) айқындау жолымен бюджеттік бағдарламаны іске асырудың сапалы қорытындысын көрсетуге тиіс;

      мемлекеттік органның даму жоспарында не облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тиісті даму жоспарында айқындалған нысаналы индикаторлармен өзара байланыстырылады;

      абсолютті, салыстырмалы немесе пайыздық шамаларда беріледі және ақшалай мәнде көрсетіле алмайды.

      Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын, тұрақты сипаттағы мемлекеттік қызметтерді көрсету жөніндегі қызметін қамтамасыз етуге бағытталған бюджеттік бағдарламалар бойынша түпкілікті нәтижелер олардың көрсеткіштерін көрсетпестен айқындалады.

      Қазақстан Республикасы Президентінің бастамаларына арналған резервті, Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың резервтерін пайдалануға бағытталған бюджеттік бағдарламаларды қоспағанда, бөлінетін бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері бөлінетін бюджеттік бағдарламаны бөлетін бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламасында көрсетіледі.

      Қазақстан Республикасы Президентінің бастамаларына арналған резервті, Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың резервтерін пайдалануға бағытталған бөлінетін бюджеттік бағдарламалардың түпкілікті нәтижелері бөлінетін бюджеттік бағдарламалар есебінен қаражат алатын бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламасында көрсетіледі.

      Қазақстан Республикасы Президентінің бастамаларына арналған резервті, Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың резервтерін пайдалануға бағытталған бөлінетін бюджеттік бағдарламаларды бөлетін бюджеттік бағдарламалар әкімшілері түпкілікті нәтижелерді көрсетпейді.

      Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі Бюджет кодексінің 31-бабының 1-тармағының үшінші бөлігіне сәйкес айқындалатын бюджеттік бағдарламаларды қоспағанда, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға және (немесе) бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға немесе қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруына бағытталған бюджеттік кредиттер беруге бағытталған бюджеттік бағдарламалар бойынша түпкілікті нәтиже көрсеткіштері қаржы-экономикалық негіздемелерге және (немесе) техникалық-экономикалық негіздемелерге сәйкес көрсетіледі;

      9) "Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)" деген жолда жоспарланатын бюджет қаражатының мемлекеттік органның даму жоспарында немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тиісті дамыту жоспарында айқындалған мақсаттармен, нысаналы индикаторлармен не мемлекеттік орган туралы ережеде айқындалған өкілеттіктермен өзара байланыстылығы ашып көрсетіледі.

      Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесі) бюджеттік бағдарламаның жоспарланып отырған бюджет қаражатының негіздемелерін, сондай-ақ ағымдағы қаржы жылының сомасынан ауытқу себептерін қамтуға тиіс.

      Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесі) бюджеттік бағдарламаның нәтижесіне қол жеткізу тәсілдері мен әдістерін қамтуы мүмкін, сондай-ақ барынша қысқа, айқын және нақты болуға тиiс;

      10) "Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар" деген кестеде есептік деректер бойынша алдыңғы қаржы жылының, ағымдағы қаржы жылының және жоспарлы кезеңге арналған жылдар бойынша бөлінісінде бюджеттік бағдарламаның теңгемен көрсетілген шығыстардың жиынтық сомасы көрсетіледі.

      Жоғары тұрған бюджеттен бөлінетін нысаналы даму трансферттерін және (немесе) бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға немесе қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруына бағытталған бюджеттік кредиттер беруге бағытталған бюджеттік кіші бағдарламалары жоқ бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік бағдарлама шығыстары төмен тұрған бюджеттер бөлінісінде әрбір бюджеттік инвестиция бойынша көрсетіледі;

      11) "Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды мен атауы" деген жолда бюджеттiк кіші бағдарламаның бірыңғай бюджеттік сыныптамаға сәйкес коды және атауы көрсетіледі.

      Бюджеттік бағдарламада бюджеттік кіші бағдарламалар болмаған жағдайда, бюджеттік бағдарламада бұл жол көрсетілмейді;

      12) "Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі" деген жолда мазмұнына байланысты бюджеттік кіші бағдарламаның түрі көрсетіледі, сондай-ақ ағымдағы кіші бюджеттiк бағдарлама не кіші бюджеттiк даму бағдарламасы көрсетіледі;

      13) "Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)" деген жолда бюджеттік кіші бағдарламаның қысқаша сипаттамасы және бюджеттік бағдарламаның мақсаты мен міндетіне қол жеткізуге кіші бағдарламаның іске асырылуының ықпал етуін бағалау келтіріледі.

      Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесі) бюджеттік бағдарламаның сипаттамасын (негiздемесін) қайталамауы тиіс.

      Бюджеттік бағдарламада бюджеттік кіші бағдарламалар болмаған жағдайда, бюджеттік бағдарламада бұл жол көрсетілмейді;

      14) "Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi" деген кестеде қол жеткізілуі осы функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыратын немесе қызмет көрсететін мемлекеттік органның қызметіне толық тәуелді болатын, көзделген бюджет қаражаты шегінде атқарылатын мемлекеттік функциялар, өкілеттіктер мен көрсетілетін қызметтер көлемінің санмен өлшенетін сипаттамалар көрсетіледі.

      Бюджеттік бағдарламада бюджеттік кіші бағдарламалар болған жағдайда, бұл кесте әрбір кіші бағдарлама бойынша толтырылады.

      Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi:

      есептік деректер бойынша есепті қаржы жылы, ағымдағы қаржы жылы бойынша және жылдар бойынша бөліністе жоспарлы кезеңге көрсетіледі;

      объективті түрде мемлекеттік орган қызметінің нәтижелерін көрсетеді және бюджеттік бағдарлама басшысының жетекшілік ететін саласына сәйкес келеді;

      бюджеттік бағдарламада көзделген бюджет қаражаты есебінен жоспарлы кезеңнің белгілі бір қаржы жылында қол жеткізу болжанатын мемлекеттік орган қызметінің барлық нәтижелерін қамтиды;

      бюджеттік бағдарламаның мақсатымен өзара байланысады;

      абсолюттік шамаларда көрсетіледі және осы Қағидаларда көзделген жағдайларды қоспағанда, салыстырмалы немесе пайыздық шамаларда, сондай-ақ ақшалай мәнде көрсетіле алмайды.

      Бір бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) шегінде өзара және бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) арасында тікелей және түпкілікті нәтижелердің өзара қайталануына жол берілмейді.

      Бөлінетін бюджеттік бағдарламалардың, оның ішінде Қазақстан Республикасы Президентінің бастамаларына арналған резервті, Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе жергілікті атқарушы органдардың резервтерін пайдалануға бағытталған бюджеттік бағдарламалардың тікелей нәтижелері бөлінетін бюджеттік бағдарламалар есебінен қаражат алатын бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларында көрсетіледі.

      Қазақстан Республикасы Президентінің бастамаларына арналған резервті, Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе жергілікті атқарушы органдардың резервтерін пайдалануға бағытталған бөлінетін бюджеттік бағдарламаларды бөлетін бюджеттік бағдарламалар әкімшілері тікелей нәтижелер көрсеткіштерін көрсетпейді.

      Нысаналы даму трансферттері және (немесе) бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға немесе қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруына бағытталған бюджеттік кредиттер есебінен іс-шараларды іске асыруға бағытталған жергілікті бюджеттік бағдарламалар бойынша тікелей нәтиже көрсеткіштері жергілікті бюджеттік инвестициялар бөлінісінде көрсетіледі.

      Бюджет қаражаты есебінен бірлесіп қаржыландыруды көздейтін бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша тікелей нәтижелер нысаналы трансферттерді аударатын жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламаларының әкімшісі айқындаған қарыз шарттарының, гранттар туралы келісімдердің, жергілікті бюджеттен бірлесіп қаржыландырудың талаптарына сәйкес айқындалады.

      Бюджет кодексінің 46-бабының 2-тармағының 1) тармақшасына сәйкес төмен тұрған бюджеттердің кірістері бойынша шығындарды өтеуге бағытталған нысаналы ағымдағы трансферттерді қоспағанда, нысаналы ағымдағы трансферттерді беруге бағытталған бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша тікелей нәтиже көрсеткіштері төмен тұрған бюджеттердің бөлінісінде көрсетіледі.

      Жоғары тұрған бюджеттен бөлінетін нысаналы даму трансферттерін және (немесе) бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға немесе қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруына бағытталған бюджеттік кредиттер беруге бағытталған бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша тікелей нәтиже көрсеткіштерінде төмен тұрған бюджеттер бөлінісінде бюджеттік инвестициялардың жалпы саны көрсетіледі.

      Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі Бюджет кодексінің 31-бабының 1-тармағының үшінші бөлігіне сәйкес айқындалатын бюджеттік бағдарламаларды қоспағанда, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға және (немесе) бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға немесе қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруына бағытталған бюджеттік кредиттер беруге бағытталған бюджеттік бағдарламалар бойынша тікелей нәтиже көрсеткіштері қаржы-экономикалық негіздемелерге және (немесе) техникалық-экономикалық негіздемелерге сәйкес көрсетіледі;

      15) "Бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға, бюджеттік субсидияларға мәлімделетін шығыстардың экономикалық әсерінің көрсеткіштері" деген жолда бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға, бюджеттік субсидияларға мәлімделетін шығыстардың экономикалық әсерінің көрсеткіштері көрсетіледі.

      Бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға, бюджеттік субсидияларға мәлімделетін шығыстардың экономикалық әсерінің көрсеткіштері бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға, бюджеттік субсидиялар беруге бағытталған бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша көрсетіледі.

      Бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға, мәлімделген шығыстардың экономикалық әсерінің көрсеткіштерін бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері мемлекеттік инвестициялық жобалардың жоспарлануы кезеңінде ресімделген құжаттардың негізінде Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы № 129 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудiң орындылығын айқындау қағидаларының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9938 болып тіркелген) 6 және 12-тармақтарының талаптарына сәйкес көрсетеді.

      Бюджеттік субсидияларға мәлімделетін шығыстарың экономикалық әсерінің көрсеткіштерін бюджеттік бағдарламалар әкімшілері Бюджет кодексі 67-бабының 6-тармағына сәйкес бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша тиісті саланың (аяның) орталық уәкілетті органдары айқындаған тәртіпке сәйкес айқындалған бюджеттік субсидиялардың экономикалық әсеріне сәйкес көрсетеді.

      Бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға, бюджеттік субсидияларға мәлімделетін шығыстардың экономикалық әсерінің көрсеткіштерін бюджеттік бағдарламалар әкімшілері әрбір бюджеттік кіші бағдарлама бойынша бюджеттік инвестициялық жобалар, заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар және бюджеттік субсидиялардың түрлері бөлінісінде толтырады;

      16) "Бюджеттік кіші бағдарламаның шығыстары" деген кестеде ағымдағы қаржы жылының есепті деректері бойынша алдыңғы қаржы жылындағы және жылдар бөлінісінде жоспарлы кезеңге арналған бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың қорытынды сомасы мың теңгемен көрсетіледі.

      Жоғары тұрған бюджеттен бөлінетін нысаналы даму трансферттерін және (немесе) бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға немесе қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруына бағытталған бюджеттік кредиттер беруге бағытталған бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша бюджеттік кіші бағдарлама шығыстары төмен тұрған бюджеттер бөлінісінде әрбір бюджеттік инвестиция бойынша олардың атауын көрсете отырып көрініс табады.

      Бюджеттік бағдарламада кіші бағдарламалар болмаған жағдайда, бюджеттік бағдарламада бұл кесте көрсетілмейді.

      9. Мемлекеттік органның даму жоспарын әзірлейтін республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері:

      ағымдағы қаржы жылының 15 наурызына дейінгі мерзімде ведомстволық бюджет комиссиясы мақұлдаған бюджеттік бағдарламалардың жобаларын мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға;

      15 мамырға дейінгі мерзімде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның қорытындылары ескеріле отырып пысықталған бюджеттік бағдарламалардың жобаларын бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға ұсынады.

      Мемлекеттік және бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органдар бюджеттік бағдарламалардың жобаларын Бюджет кодексінің 68-бабының 1 және 2-тармақтарына сәйкес қарайды.

      Мемлекеттік органның даму жоспарын әзірлемейтін республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бюджеттік бағдарламалар жобаларын ағымдағы қаржы жылының 15 мамырына дейінгі мерзімде бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға ұсынады.

      Жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері ағымдағы қаржы жылының 15 мамырына дейінгі мерзімде аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдарына ұсынылатын аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінен қаржыландырылатын жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының жобаларын қоспағанда, бюджеттік бағдарламалар жобаларын мемлекеттік жоспарлау жөніндегі тиісті жергілікті уәкілетті органдарға ұсынады.

3-тарау. Бюджеттік бағдарламаларды бекіту (қайта бекіту) тәртібі

      10. Бюджеттік бағдарламалар бюджеттік бағдарламалар әкімшілері басшыларының бұйрығымен бекітіледі.

      11. Мемлекеттік органның даму жоспарын әзірлейтін республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының жобалары республикалық бюджет бекітілгеннен кейін пысықталады және ағымдағы қаржы жылының 30 желтоқсанына дейін бюджеттік жоспарлау және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органдармен келісу бойынша бюджеттік бағдарламалар әкімшісі басшысының бұйрығымен бекітіледі.

      Мемлекеттік органның даму жоспарын әзірлемейтін республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының жобалары республикалық бюджет бекітілгеннен кейін пысықталады және ағымдағы қаржы жылының 30 желтоқсанына дейін бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша бюджеттік бағдарламалар әкімшісі басшысының бұйрығымен бекітіледі.

      12. Бюджет қаражаты жаңа бюджеттік бағдарламалар бойынша бөлінген жағдайда бюджетті нақтылау немесе түзету осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

      13. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бюджеттік бағдарламаларының жобалары тиісті жергілікті бюджет бекітілгеннен кейін пысықталады және ағымдағы қаржы жылының 30 желтоқсанына дейін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органмен келісу бойынша жергілікті бюджеттік бағдарламалардың тиісті әкімшісі басшысының бұйрығымен бекітіледі.

      14. Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттік бағдарламалары әкімшілерінің жобалары аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттері бекітілгеннен кейін ағымдағы қаржы жылының 30 желтоқсанына дейін ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органымен келісу бойынша жергілікті бюджеттік бағдарламалардың тиісті әкімшісі басшысының өкімімен бекітіледі.

      15. Жоғары тұрған бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер және (немесе) бюджеттік кредиттер есебінен іс-шараларды іске асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламалардың жобалары нысаналы трансферттерді және (немесе) бюджеттік кредиттерді аударатын жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламаларының әкімшісімен және төмен тұрған бюджеттің мемлекеттік жоспарлау жөніндегі тиісті жергілікті уәкілетті органымен келісу бойынша ағымдағы қаржы жылының 30 желтоқсанына дейін төмен тұрған бюджеттің бюджеттiк бағдарламаларының әкiмшiсi басшысының бұйрығымен бекітіледі (қайта бекітіледі).

      Жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламалары әкімшісінің бекітілген (қайта бекітілген), төмен тұрған бюджет нысаналы даму трансферттерін және (немесе) бюджеттік кредиттерді беруге бағыттаған бюджеттік бағдарламаларды республикалық немесе облыстық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері олар бекiтiлген (қайта бекітілген) күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың немесе аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдарының назарына жеткізеді.

      Жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламалары әкімшісінің бекітілген (қайта бекітілген), төмен тұрған бюджеттерге нысаналы даму трансферттерін және (немесе) бюджеттік кредиттер беруге бағытталған бюджеттік бағдарламаларды аудандық (қалалық) бюджеттік бағдарламалар әкімшілері олар бекiтiлген (қайта бекітілген) күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің әкімдері аппараттарының назарына жеткізеді.

      16. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссияларының бюджеттік бағдарламаларының жобалары тиісті жергілікті бюджет бекітілгеннен кейін пысықталады және ағымдағы қаржы жылының 30 желтоқсанына дейін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органмен келісу бойынша тиісті тексеру комиссиясы төрағасының бұйрығымен бекітіледі.

      17. Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана, аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) мәслихаттары аппараттарының бюджеттік бағдарламаларының жобалары тиісті жергілікті бюджет бекітілгеннен кейін пысықталады және ағымдағы қаржы жылының 30 желтоқсанына дейін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органмен келісу бойынша тиісті мәслихат хатшысының өкімімен бекітіледі.

      18. Республикалық бюджеттік бағдарламалар:

      Бюджет кодексінің 32-бабының 2-тармағына сәйкес мемлекеттік және бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органдармен немесе бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша бюджетті нақтылау;

      бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша бюджетті түзету кезінде қайта бекітіледі.

      Жергілікті бюджеттік бағдарламалар Бюджет кодексінің 32-бабының 2-тармағына сәйкес мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органмен келісу бойынша жергілікті атқарушы органдардың жергілікті бюджетті түзету туралы қаулыларын нақтылау немесе қабылдау кезінде олардың қаржыландыру көлемі, нәтижелер көрсеткіштері мен бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға, бюджеттік субсидияларға мәлімделетін шығыстардың экономикалық әсерінің көрсеткіштері өзгерген жағдайда қайта бекітіледі.

      Мемлекеттік органдар мен оларға ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер құрылған, таратылған, қайта ұйымдастырылған, функциялары мен штат санының лимиттері өзгерген жағдайларда бюджетті түзетуге байланысты тиісті бюджеттік бағдарламалар өткізу актісі мен бөлу теңгеріміне сәйкес олардың қаржыландыру көлемдері, нәтижелер көрсеткіштері мен бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға, бюджеттік субсидияларға мәлімделетін шығыстардың экономикалық әсері көрсеткіштерінің өзгеруімен қайта бекітіледі.

      Қағидалардың осы тармағының үшінші бөлігіне байланысты емес бюджеттік бағдарламаларды қайта бекіту кезінде өзгерістер осы Қағидаларға 1-қосымшаның "Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері", "Тікелей нәтиже көрсеткіштері", "Бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға, бюджеттік субсидияларға мәлімделетін шығыстардың экономикалық әсерінің көрсеткіштері" және "Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар" кестелеріндегі 5-баған бойынша жоспарлы кезеңнің бірінші қаржы жылына көзделген қаржыландыру көлемдері, нәтижелер көрсеткіштері мен бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға, бюджеттік субсидияларға мәлімделетін шығыстардың экономикалық әсерінің көрсеткіштері бойынша енгізіледі.

      19. Бюджеттік бағдарламалардың жобалары осы Қағидалардың 11-18-тармақтарында көрсетілген мемлекеттік органдармен келісіледі.

      Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бюджеттік бағдарламалардың жобаларымен бірге:

      бюджеттік бағдарламаларды бекіту (қайта бекіту) туралы бұйрықтың жобасын;

      мемлекеттік органның даму жоспарының жобасын немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тиісті даму жоспарын;

      осы Қағидалардың 18-тармағына сәйкес бюджеттік бағдарламаларды қайта бекіту кезінде тиісті бюджет комиссиясы шешімінің көшірмесін;

      осы Қағидалардың 18-тармағына сәйкес бюджеттік бағдарламаларды қайта бекіту кезінде осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бюджеттік бағдарламаларға енгізілген өзгерістердің салыстырма кестесін енгізеді.

      Мемлекеттік органның даму жоспарын әзірлейтін республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының жобалары Қазақстан Республикасы Үкіметінің отырысында республикалық бюджет туралы заңды іске асыру туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының жобасы мақұлданған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде бір мезгілде бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға адресаты "Мемлекеттік органдарға (тізім бойынша)" деп көрсетіле отырып және аталған мемлекеттік органдардың тиісті тізімін қоса берумен, мемлекеттік органның бірінші басшысы немесе оның орынбасары қол қойған бір ілеспе хатпен келісуге ұсынылады.

      Мемлекеттік органның даму жоспарын әзірлемейтін республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының жобалары Қазақстан Республикасы Үкіметінің отырысында республикалық бюджет туралы заңды іске асыру туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының жобасы мақұлданған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға мемлекеттік органның бірінші басшысы не оның орынбасары қол қойған ілеспе хатпен келісуге ұсынылады.

      Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттік бағдарламалары әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының жобалары тиісті жергілікті бюджеттің мәслихаты бекіткеннен кейін бес жұмыс күні ішінде мемлекеттік органның бірінші басшысы не оның орынбасары қол қойған ілеспе хатпен облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) тиісті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органына келісуге ұсынылады.

      Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтердің бюджеттік бағдарламалары әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының жобалары ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәслихаты тиісті жергілікті бюджетті бекіткеннен кейін бес жұмыс күні ішінде мемлекеттік органның бірінші басшысы не оның орынбасары қол қойған ілеспе хатпен ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тиісті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органына келісуге ұсынылады.

      Жоғары тұрған бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер және (немесе) бюджеттік кредиттер есебінен іс-шараларды іске асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламалардың жобалары бір мезгілде жоғары тұрған бюджеттің нысаналы трансферттерді және (немесе) бюджеттік кредиттерді аударатын бюджеттік бағдарламалары әкімшісіне мемлекеттік органның бірінші басшысы не оның орынбасары қол қойған ілеспе хатпен келісуге ұсынылады.

      Бюджеттік бағдарламалардың жобаларын келісуге алған кезде мемлекеттік органдар оларды басқа мемлекеттік органдармен келісуді талап етпейді.

      Бюджеттік бағдарламалардың жобаларын келісуден бас тартқан жағдайда бас тарту себебі негізделеді.

      Бюджеттік бағдарламалардың жобалары келісуге жіберілген мемлекеттік органдар оларды алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бюджеттік бағдарламалар жобаларын ұсынған бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне өздерінің ескертулері мен ұсыныстарын дайындайды немесе олардың жоқ екендігі туралы хабарлайды.

      Мемлекеттік органның бюджеттік бағдарламалардың жобалары бойынша ескертулерінде кемшіліктерді жою бойынша ұсыныстар қамтылуға тиіс, сондай-ақ тікелей оның құзыреті мәселелеріне қатысты, негізделген және толық болуға тиіс.

      Ескертулер болған жағдайда, бюджеттік бағдарламалардың жобаларын, қажет болған жағдайда, бюджеттік бағдарламалар әкімшісі пысықтайды.

      Келісетін мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстары ескеріле отырып пысықталған, бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бірінші басшысы қол қойған бюджеттік бағдарламалардың жобалары ескертулер мен ұсыныстар алынған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде келісетін мемлекеттік органға қарауға не келісуге қайта енгізіледі.

      Бюджеттік бағдарламалардың жобалары қайта келісуге жіберілген келісетін мемлекеттік органдар оларды қарайды және өздерінің ескертулері мен ұсыныстарын жібереді немесе олардың жоқ екендігі туралы бюджеттік бағдарламалардың жобаларын келісуге ұсынған бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне оларды алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде хабарлайды.

      Келісетін мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстары ескеріле отырып қайта пысықталған бюджеттік бағдарламалардың жобалары ескертулер мен ұсыныстарды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде келісетін мемлекеттік органға қарауға не келісуге қайта енгізіледі.

      Бюджеттік бағдарламалардың жобалары қайта келісуге жіберілген келісетін мемлекеттік органдар оларды қарайды және өздерінің ескертулері мен ұсыныстарын жібереді немесе олардың жоқ екендігі туралы бюджеттік бағдарламалардың жобаларын келісуге ұсынған бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне оларды алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде хабарлайды.

      Бюджеттік бағдарламалардың жобалары бойынша барлық ескертулер мен ұсыныстарды жойғаннан кейін бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бірінші басшысы қол қойған бюджеттік бағдарламаларды бекіту (қайта бекіту) туралы бұйрықты келісуге енгізеді.

      Келісуші мемлекеттік органдардың ескертулерімен келіспеген жағдайда, бюджеттік бағдарламалар әкімшісі осындай әрбір ескерту бойынша келіспейтіндігін жазбаша түрде негіздей отырып, бюджеттік бағдарламалардың жобаларын бұрыштама қол қоюға жібереді.

      Келісуші мемлекеттік органдарға "ескертулері бар" бюджеттік бағдарламалардың жобаларын келісуге жол берілмейді.

      Келісуші мемлекеттік орган тұжырымдамалық сипаттағы ескертулердің болуына байланысты бюджеттік бағдарламаның жобасын келісуден бас тартқан жағдайда, мұндай мемлекеттік орган осындай ескертулерді жоюдың өзара оңтайлы шешімін көрсете отырып, дәлелді жауап береді.

      Бұл ретте, мемлекеттік органдарға бюджеттік бағдарламалардың жобаларын келісуден олар берген ескертулерді жоюдың өзара оңтайлы шешімін көрсетпей бас тартуға жол берілмейді.

      Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі басшысының қосымшалары бар бюджеттік бағдарламаларды бекіту жөніндегі бұйрығына осы бұйрықты келісуге жіберген мемлекеттік органның бюджеттік бағдарламаларды әзірлеуге жауапты мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесінің басшысы, ол болмаған жағдайда, оның міндетін атқарушы не оны ауыстыратын тұлға қол қояды.

      Мемлекеттік органның даму жоспарын әзірлейтін республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының жобаларын түпкілікті келісу бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның бірінші басшысының не олар уәкілеттік берген лауазымды тұлғалардың бұрыштама қол қоюымен ресімделеді.

      Мемлекеттік органның даму жоспарын әзірлемейтін республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының жобаларын түпкілікті келісу бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның бірінші басшысының не ол уәкілеттік берген лауазымды тұлғаның бұрыштама қол қоюымен ресімделеді.

      Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттік бағдарламалары әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының жобаларын түпкілікті келісу облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) тиісті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органының бірінші басшысының не ол уәкілеттік берген лауазымды тұлғаның бұрыштама қол қоюымен ресімделеді.

      Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының жобаларын түпкілікті келісу ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тиісті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органының бірінші басшысының не ол уәкілеттік берген лауазымды тұлғаның бұрыштама қол қоюымен ресімделеді.

      Жоғары тұрған бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер және (немесе) бюджеттік кредиттер есебінен іс-шараларды іске асыруға бағытталған жергілікті бюджеттік бағдарламалардың жобаларын нысаналы трансферттерді және (немесе) бюджеттік кредиттерді бөлетін жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламалары әкімшісінің түпкілікті келісуі бюджетті бекіту кезінде ағымдағы қаржы жылының 20 желтоқсанынан кешіктірмей бюджетті нақтылау не түзету кезінде нысаналы трансферттерді және (немесе) бюджеттік кредиттерді аударатын жоғары тұрған бюджеттің келісетін бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің ескертулері мен ұсыныстары жойылғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде осы нысаналы трансфертті бөлу жөніндегі жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламасы басшысының бұрыштама қол қоюымен ресімделеді.

      Бұрыштама қол қою мемлекеттік орган басшысының не ол уәкілеттік берген лауазымды тұлғаның лауазымының атауын, бұрыштама қол қоятын адамның жеке қолын, оның қолының толық жазылуын, күні мен елтаңбалы мөрді қамтиды.

      Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның не мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның бюджеттік бағдарламаларды келісу грифі бюджеттік бағдарламаларды бекіту туралы бұйрықтың соңғы бетінің төменгі сол жақ бұрышында орналастырылады және "КЕЛІСІЛДІ" деген сөзден тұрады.

      Нысаналы трансферттерді және (немесе) бюджеттік кредиттерді бөлетін жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламаларының әкімшісінің жоғары тұрған бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер және (немесе) бюджеттік кредиттер есебінен іс-шараларды іске асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламаларды келісу грифі тиісті жергілікті бюжеттік бағдарламаның бірінші бетіндегі "КЕЛІСІЛДІ" деген жолда орналастырылады.

      Мемлекеттік органдармен түпкілікті келісілген бюджеттік бағдарламаның мәтініне түзетулер мен толықтырулар енгізуге жол берілмейді.

      20. Бюджеттік бағдарламаларға бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бастамасы бойынша бюджеттік бағдарлама бойынша жылдық қаржыландыру көлемін өзгертпей мемлекеттік және бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органдардың келісуінсіз немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның келісуі бойынша Бюджет кодексінің 85-бабы 9-тармағының екінші бөлігінде, 9-1, 9-3-тармақтарында көзделген жағдайларда өзгерістер енгізіледі.

      Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері өз бастамасы бойынша бюджеттік бағдарламаларға өзгерістер енгізген кезде үш жұмыс күні ішінде тиісінше бюджетті атқару жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға хабардар ету тәртібімен бюджеттік бағдарламаларға бекітілген өзгерістерді жолдайды.

      21. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген және олар қайта бекітілген кезде бюджеттік бағдарламаларды әзірлеу және бекіту кезінде осы Қағидаларда белгіленген талаптар сақталады.

      22. Бюджеттік бағдарлама бекітілгеннен кейін ол үш жүмыс күн ішінде бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің интернет-ресурсында орналастырылады.

  Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың
мазмұнына қойылатын
талаптарға
1-қосымша

      Нысан

  Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының (облыстың,
республикалық маңызы бар
қаланың, астананың тексеру
комиссиясы төрағасының,
облыстың, республикалық
маңызы бар қаланың, астананың,
ауданның (облыстық маңызы
бар қаланың) мәслихаты
хатшысының)
20 жылғы № бұйрығымен
(өкімімен) бекітілген
"КЕЛІСІЛДІ"
Нысаналы трансферттерді
бөлетін жоғары тұрған
бюджеттің бюджеттік
бағдарламасының басшысы
(қол, аты, әкесінің аты, тегі
(ол болған жағдайда)
20 __ жылғы
мөрдің орны

      Ескерту. 1-қосымшада нысанында жоғары оң жақ бұрыштағы мәтіні жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 21.05.2024 № 25 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Бюджеттік бағдарлама

      _____________________________________________________________
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы


            ____________________________________ жылдарға арналған
      Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы ____________________________
      Бюджеттiк бағдарламаның басшысы____________________________________
      ___________________________________________________________________
      Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі ___________________
      Бюджеттiк бағдарламаның түрі: ________________________________________
      ____________________________________________________________________
      мемлекеттік басқару деңгейіне қарай ___________________________________
      ___________________________________________________________________
      мазмұнына қарай ____________________________________________________
      ____________________________________________________________________
      іске асырылу тәсіліне қарай _____________________________________________
      ____________________________________________________________________
      ағымдағы/даму ______________________________________________________
      Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ____________________________________
      Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: _________________________
      Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) ____________________
      __________________________________________________________________

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең
(Бюджеттік бағдарламада кіші бағдарламалар болмаған жағдайда тікелей нәтиже көрсеткіштері бағдарлама бойынша толтырылады)

            Бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын
қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға, бюджеттік субсидияларға мәлімделген
шығыстардын экономикалық әсерінің көрсеткіштері
________________________________________________________________________________
(Бюджеттік бағдарламада кіші бағдарламалар болмаған жағдайда экономикалық әсерінің
көрсеткіштері бағдарлама бойынша толтырылады)

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең
мың теңге


Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиыны

мың теңге


      Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: _________________________

      Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

      мазмұнына қарай ____________________________________________________

      ағымдағы/даму ______________________________________________________

      Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)

      ___________________________________________________________________

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең
            Бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын
қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға, бюджеттік субсидияларға мәлімделген
шығыстардын экономикалық әсерінің көрсеткіштері
________________________________________________________________________________

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең
мың теңге


Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны

мың теңге


            Ескертпе: * осы жол жоғары тұрған бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер
есебінен іс-шараларды іске асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламалар бойынша
толтырылады

  Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың
мазмұнына қойылатын
талаптарға
2-қосымша

      Нысан

Бюджеттік бағдарламаларға енгізілген өзгерістердің салыстырма кестесі

      _______________________________________________________________________

      (бюджеттік бағдарламаларға өзгерістер енгізудің себебі көрсетіледі)

Р/т№

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі басшысының бұйрығымен бекітілген бюждеттік бағдарлама

1

2


Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы _____________________________
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: ________________________ __________________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

(Бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтижесінің көрсеткіштері бюджеттік кіші бағдарламалар болмаған жағдайда көрсетіледі)
Бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға, бюджеттік субсидияларға мәлімделген шығыстардын экономикалық әсерінің көрсеткіштері
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(Бюджеттік бағдарламада кіші бағдарламалар болмаған жағдайда экономикалық әсерінің көрсеткіштері бағдарлама бойынша толтырылады)

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең
мың теңге
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиыны

мың теңге

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы ______________________________________________________
Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)

 Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

Бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға, бюджеттік субсидияларға мәлімделген шығыстардын экономикалық әсерінің көрсеткіштері
_____________________________________________________
___________________________

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең
мың теңге
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны

мың теңге

      Кестенің жалғасы

Бюджеттік бағдарлама енгізілген өзгерістерімен (түзету немесе нақтылау кезіндегі өзгерістер қалың шрифтпен белгіленеді)

Ауытқу (бюджеттік бағдарлама бойынша бекітілген сомадан ұлғайту немесе азайту сомасын көрсетіледі (+/-)

Негіздеме (тиiстi бюджет комиссиясы шешiмiне (егер ондай бар болса) сілтемесімен өзгерiстер мен толықтырулар енгізудің себептерi)

3

4

5

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы _____________________________
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: ________________________ __________________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

(Бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтижесінің көрсеткіштері бюджеттік кіші бағдарламалар болмаған жағдайда көрсетіледі)
Бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға, бюджеттік субсидияларға мәлімделген шығыстардын экономикалық әсерінің көрсеткіштері
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Бюджеттік бағдарламада кіші бағдарламалар болмаған жағдайда экономикалық әсерінің көрсеткіштері бағдарлама бойынша толтырылады)

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең
мың теңге
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиыны

мың теңге

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы _______________________________________________________________________
Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

 Бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға, бюджеттік субсидияларға мәлімделген шығыстардын экономикалық әсерінің көрсеткіштері
_______________________________________________
________________________

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең
мың теңге
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны

мың теңге

Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 февраля 2015 года № 10176.

      В соответствии с пунктом 9 статьи 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЮ:

      Сноска. Преамбула - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 30.03.2022 № 29 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Утвердить прилагаемые Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требования к их содержанию.

      2. Департаменту бюджетной политики Министерства национальной экономики Республики Казахстан обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Әділет";

      3) опубликование настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан

      4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации.

Министр

Е. Досаев

      "СОГЛАСОВАНО"

      Министр финансов

      Республики Казахстан

      ___________ Б.Султанов

      30 декабря 2014 года

  Утверждены
приказом Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 30 декабря 2014 года № 195

Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требования к их содержанию

      Сноска. Правила - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 30.03.2022 № 29 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требования к их содержанию (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьями 3239-2 Бюджетного кодекса Республики Казахстан (далее – Бюджетный кодекс) и определяют порядок разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требования к их содержанию.

      Бюджетные программы (подпрограммы) разрабатываются в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом и настоящими Правилами.

      2. Бюджетная программа администратора республиканских бюджетных программ, разрабатывающего план развития государственного органа, определяет направление расходов республиканского бюджета, взаимоувязанное с целями, определенными в плане развития государственного органа.

      Бюджетная программа администратора республиканских бюджетных программ, не разрабатывающего план развития государственного органа, определяет направление расходов республиканского бюджета, взаимоувязанное с полномочиями, определенными в положении о государственном органе.

      Бюджетная программа администратора местных бюджетных программ определяет направление расходов местного бюджета, взаимоувязанное с целями, целевыми индикаторами, определенными в соответствующем плане развития области, города республиканского значения, столицы, либо с полномочиями, определенными в положении о государственном органе.

      3. Бюджетная программа разрабатывается на плановый период ежегодно на скользящей основе администратором бюджетных программ и содержит показатели прямого и конечного результатов, объемы планируемых бюджетных средств на плановый период, показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии.

Глава 2. Порядок разработки бюджетных программ (подпрограмм) и требования к их содержанию

      4. Бюджетная программа может подразделяться на подпрограммы, конкретизирующие направления расходования бюджетных средств, нацеленные на достижение цели плана развития государственного органа, плана развития области, города республиканского значения, столицы, и (или) конечного результата бюджетной программы.

      Для бюджетных программ, финансируемых за счет разных источников, бюджетная подпрограмма выделяется для каждого из источников финансирования.

      5. Для достижения цели плана развития государственного органа или плана развития области, города республиканского значения, столицы, единого конечного результата затраты по осуществлению государственных функций, полномочий и оказанию вытекающих из них государственных услуг, осуществлению капитальных расходов, осуществлению бюджетных инвестиций посредством реализации бюджетных инвестиционных проектов, предоставлению трансфертов и бюджетных субсидий могут объединяться в одну бюджетную программу с выделением указанных затрат в отдельные подпрограммы.

      6. Проект бюджетной программы администратора бюджетных программ составляется по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам и включает в себя следующую информацию:

      1) код и наименование администратора бюджетной программы;

      2) плановый период;

      3) код и наименование бюджетной программы;

      4) руководитель бюджетной программы;

      5) нормативная правовая основа бюджетной программы;

      6) вид бюджетной программы;

      7) цель бюджетной программы;

      8) конечные результаты бюджетной программы;

      9) описание (обоснование) бюджетной программы;

      10) расходы по бюджетной программе;

      11) код и наименование бюджетной подпрограммы;

      12) вид бюджетной подпрограммы;

      13) описание (обоснование) бюджетной подпрограммы;

      14) показатели прямого результата;

      15) показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии;

      16) расходы по бюджетной подпрограмме.

      7. В случае отсутствия в бюджетной программе бюджетных подпрограмм информация, указанная в подпунктах 11)13) и 16) пункта 6 настоящих Правил, в форме бюджетной программы не отражается.

      Показатели прямого результата, экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии бюджетной программы, не имеющей бюджетных подпрограмм, отражаются на уровне бюджетной программы.

      8. Проект бюджетной программы администратора бюджетных программ составляется в соответствии со следующими требованиями:

      1) в строке "код и наименование администратора бюджетной программы" указываются полное наименование администратора бюджетной программы и его код в соответствии с единой бюджетной классификацией;

      2) плановым периодом являются три финансовых года, следующих за текущим финансовым годом;

      3) в строке "код и наименование бюджетной программы" указываются код и наименование бюджетной программы в соответствии с единой бюджетной классификацией.

      Наименования бюджетных программ, направленных на осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг, отражают содержание осуществляемых государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг или направления деятельности государственного органа.

      Наименования бюджетных программ, направленных на предоставление целевых трансфертов и бюджетных субсидий, отражают целевое назначение расходов, осуществляемых посредством целевых трансфертов или бюджетных субсидий.

      Наименования бюджетных программ, направленных на предоставление трансфертов общего характера, отражают вид трансфертов общего характера и уровень бюджета, в который они передаются.

      Наименования бюджетных программ, направленных на предоставление бюджетных кредитов, отражают уровень бюджета при кредитовании местных бюджетов либо заемщика, а также направления расходов, осуществляемых посредством данных бюджетных кредитов.

      Наименования бюджетных программ, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов, отражают целевое направление выделяемых бюджетных средств.

      Наименования бюджетных программ, связанных с участием в уставном капитале юридических лиц, отражают наименование юридического лица и целевое направление расходов, осуществляемых посредством участия в уставном капитале.

      Наименования бюджетных программ, направленных на осуществление капитальных расходов, отражают государственный орган, его территориальные органы либо подведомственные организации.

      Наименования бюджетных программ, направленных на выполнение обязательств государства, отражают содержание расходов по исполнению принятых государством обязательств.

      Наименования бюджетных программ, направленных на вложение целевого вклада, отражают наименование организации, в деятельность которой осуществляется вложение целевого вклада.

      Наименования бюджетных программ, направленных на целевое перечисление, отражают наименование организации, в деятельность которой осуществляется целевое перечисление;

      4) в строке "Руководитель бюджетной программы" указываются фамилия, инициалы и должность руководителя бюджетной программы, определенного соответствующим приказом.

      На местном уровне государственного управления руководителем бюджетной программы является аким села, поселка, сельского округа, руководитель аппарата акима либо заместитель акима, курирующий соответствующие направления деятельности акимата, первые руководители либо заместители первых руководителей администраторов местных бюджетных программ, курирующие соответствующие направления деятельности государственного органа;

      5) в строке "Нормативная правовая основа бюджетной программы" указываются заголовки, даты принятия и регистрационные номера нормативных правовых актов Республики Казахстан, определяющих государственные функции и полномочия, осуществляемые администраторами бюджетных программ в рамках данной бюджетной программы, а также обосновывающие необходимость данной бюджетной программы.

      При этом указываются структурные элементы нормативных правовых актов;

      6) в строке "Вид бюджетной программы":

      по строке "в зависимости от уровня государственного управления" указывается один из следующих видов бюджетной программы:

      республиканские;

      областные, городов республиканского значения, столицы;

      районные (городские);

      бюджетные программы района в городе, утверждаемые в составе бюджетов городов республиканского значения, столицы, города областного значения;

      бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

      по строке "в зависимости от содержания" указывается один из следующих видов бюджетной программы:

      осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

      предоставление трансфертов и бюджетных субсидий;

      предоставление бюджетных кредитов;

      осуществление бюджетных инвестиций;

      осуществление капитальных расходов;

      выполнение обязательств государства;

      вложение целевого вклада;

      целевое перечисление;

      по строке "в зависимости от способа реализации" указывается индивидуальная бюджетная программа либо распределяемая;

      по строке "текущая/развитие" указывается текущая бюджетная программа либо бюджетная программа развития;

      по бюджетным программам, включающим затраты по осуществлению государственных функций, полномочий и оказанию вытекающих из них государственных услуг, осуществлению капитальных расходов, осуществлению бюджетных инвестиций посредством реализации бюджетных инвестиционных проектов, предоставлению трансфертов и бюджетных субсидий, вид бюджетной программы по строкам "в зависимости от содержания", "текущая/развития" не указывается;

      7) в строке "Цель бюджетной программы" приводится определенный результат в увязке со стратегическими целями плана развития государственного органа, целями плана развития области, города республиканского значения, столицы, полномочиями, определенными положениями государственных органов и другими нормативными правовыми актами, который предполагается достичь при выполнении бюджетной программы.

      Цель бюджетной программы должна быть четкой, реалистичной и достижимой;

      8) в строке "Конечные результаты бюджетной программы" указываются показатели бюджетной программы, количественно измеряющие достижение цели плана развития государственного органа, плана развития области, города республиканского значения, столицы и (или) бюджетной программы, обусловленные достижением прямых результатов деятельности государственного органа.

      Если бюджетная программа соответствует одной цели плана развития государственного органа, то в качестве конечных результатов бюджетной программы указываются целевые индикаторы данной цели плана развития государственного органа.

      Конечные результаты бюджетной программы:

      должны быть ясными, четкими и конкретными;

      должны отражать качественный итог реализации бюджетной программы путем определения его количественного показателя и конкретной даты (периода) его достижения (за определенный промежуток времени, на конец планового периода, в разбивке по годам планового периода);

      взаимоувязываются с целевыми индикаторами, определенными в плане развития государственного органа либо в плане развития области, города республиканского значения, столицы;

      выражаются в абсолютных, относительных или процентных величинах и не могут отражаться в денежном выражении.

      По бюджетным программам, направленным на обеспечение деятельности государственных учреждений по осуществлению государственных функций, полномочий и оказанию вытекающих из них государственных услуг, имеющих постоянный характер, конечные результаты определяются без указания их показателей.

      Конечные результаты распределяемой бюджетной программы указываются в бюджетной программе администратора бюджетных программ, распределяющего распределяемую бюджетную программу, за исключением бюджетных программ, направленных на использование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан, резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов.

      Конечные результаты распределяемых бюджетных программ, направленных на использование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан, резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов, указываются в бюджетной программе администратора бюджетных программ, получающего средства за счет данных распределяемых бюджетных программ.

      Администраторы бюджетных программ, распределяющие распределяемые бюджетные программы, направленные на использование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан, резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов, конечные результаты не указывают.

      По бюджетным программам, направленным на формирование или увеличение уставных капиталов юридических лиц и (или) предоставление бюджетных кредитов, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов или государственной инвестиционной политики финансовыми агентствами, за исключением бюджетных программ, по которым администратор бюджетных программ определяется в соответствии с частью третьей пункта 1 статьи 31 Бюджетного кодекса, показатели конечного результата указываются в соответствии с финансово-экономическими обоснованиями и (или) технико-экономическими обоснованиями;

      9) в строке "Описание (обоснование) бюджетной программы" раскрывается взаимоувязка планируемых бюджетных средств с целями, целевыми индикаторами, определенными в плане развития государственного органа или соответствующем плане развития области, города республиканского значения, столицы, либо с полномочиями, определенными в положении о государственном органе.

      Описание (обоснование) бюджетной программы должно содержать обоснования планируемых бюджетных средств бюджетной программы, а также причины отклонения от сумм текущего финансового года.

      Описание (обоснование) бюджетной программы может содержать способы и методы достижения цели бюджетной программы и должно быть предельно кратким, четким и конкретным;

      10) в таблице "Расходы по бюджетной программе" указывается итоговая сумма расходов по бюджетной программе в тысячах тенге предыдущего финансового года по отчетным данным, текущего финансового года и в разбивке по годам на плановый период.

      По бюджетным программам, не имеющим бюджетные подпрограммы, направленным на предоставление целевых трансфертов на развитие и (или) бюджетных кредитов, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов или государственной инвестиционной политики финансовыми агентствами, из вышестоящего бюджета, расходы по бюджетной программе указываются по каждой бюджетной инвестиции в разрезе нижестоящих бюджетов;

      11) в строке "Код и наименование бюджетной подпрограммы" указываются код и наименование бюджетной подпрограммы в соответствии с единой бюджетной классификацией.

      В случае отсутствия в бюджетной программе бюджетных подпрограмм данная строка в бюджетной программе не отражается;

      12) в строке "Вид бюджетной подпрограммы" указывается вид бюджетной подпрограммы в зависимости от содержания, а также указывается текущая бюджетная подпрограмма либо бюджетная подпрограмма развития;

      13) в строке "Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы" излагается краткое описание бюджетной подпрограммы и оценка влияния реализации подпрограммы на достижение цели и конечных результатов бюджетной программы.

      Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы не должно дублировать описание (обоснование) бюджетной программы.

      В случае отсутствия в бюджетной программе бюджетных подпрограмм данная строка в бюджетной программе не отражается;

      14) в таблице "Показатели прямого результата" указываются количественно измеримые характеристики объема выполняемых государственных функций, полномочий и оказываемых государственных услуг в пределах предусмотренных бюджетных средств, достижение которых полностью зависит от деятельности государственного органа, осуществляющего данные функции, полномочия или оказывающего услуги.

      В случае наличия в бюджетной программе бюджетных подпрограмм данная таблица заполняется по каждой подпрограмме.

      Показатели прямого результата:

      указываются по отчетному финансовому году по отчетным данным, текущему финансовому году и в разбивке по годам на плановый период;

      объективно отображают результаты деятельности государственного органа и подпадают в сферу, курируемую руководителем бюджетной программы;

      охватывают все результаты деятельности государственного органа, которые предполагается достичь в определенном финансовом году планового периода за счет бюджетных средств, предусмотренных в бюджетной программе;

      взаимоувязываются с целью бюджетной программы;

      выражаются в абсолютных величинах и не могут отражаться в относительных или процентных величинах, а также в денежном выражении, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

      Не допускается дублирование прямых и конечных результатов между собой в пределах одной бюджетной программы (подпрограммы) и между бюджетными программами (подпрограммами).

      Прямые результаты распределяемых бюджетных программ, в том числе направленных на использование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан, резервов Правительства Республики Казахстан или местных исполнительных органов, указываются в бюджетных программах администраторов бюджетных программ, получающих средства за счет распределяемых бюджетных программ.

      Администраторы бюджетных программ, распределяющие распределяемые бюджетные программы, направленные на использование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан, резервов Правительства Республики Казахстан или местных исполнительных органов, показатели прямых результатов не указывают.

      По местным бюджетным программам, направленным на реализацию мероприятий за счет целевых трансфертов на развитие и (или) бюджетных кредитов, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов или государственной инвестиционной политики финансовыми агентствами, из вышестоящего бюджета, показатели прямого результата указываются в разрезе местных бюджетных инвестиций.

      По бюджетным программам (подпрограммам), предусматривающим софинансирование за счет средств бюджета, прямые результаты определяются в соответствии с условиями договоров займа, соглашений о грантах, софинансирования из местного бюджета, определенными администратором бюджетных программ вышестоящего бюджета, перечисляющим целевые трансферты.

      По бюджетным программам (подпрограммам), направленным на предоставление целевых текущих трансфертов, за исключением целевых текущих трансфертов, направленных на компенсацию потерь по доходам нижестоящих бюджетов в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 46 Бюджетного кодекса, показатели прямого результата отражаются в разрезе нижестоящих бюджетов.

      По бюджетным программам (подпрограммам), направленным на предоставление целевых трансфертов на развитие и (или) бюджетных кредитов, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов или государственной инвестиционной политики финансовыми агентствами, из вышестоящего бюджета в показателях прямого результата указываются общее количество бюджетных инвестиций в разрезе нижестоящих бюджетов.

      По бюджетным программам, направленным на формирование или увеличение уставных капиталов юридических лиц и (или) предоставление бюджетных кредитов, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов или государственной инвестиционной политики финансовыми агентствами, за исключением бюджетных программ, по которым администратор бюджетных программ определяется в соответствии с частью третьей пункта 1 статьи 31 Бюджетного кодекса, показатели прямого результата указываются в соответствии с финансово-экономическими обоснованиями и (или) технико-экономическими обоснованиями;

      15) в строке "Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии" указываются показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии.

      Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии указываются по бюджетным программам (подпрограммам), направленным на реализацию бюджетных инвестиционных проектов, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, предоставление бюджетных субсидий.

      Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц указываются администраторами бюджетных программ на основании документов, оформленных на этапе планирования государственных инвестиционных проектов в соответствии с требованиями пунктов 6 и 12 Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования, утвержденных приказом Министра национальной экономики от 5 декабря 2014 года № 129 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9938).

      Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные субсидии указываются администраторами бюджетных программ согласно экономическому эффекту от бюджетных субсидий, определенному в соответствии с порядком, определенным центральными уполномоченными органами соответствующей отрасли (сферы) по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию в соответствии с пунктом 6 статьи 67 Бюджетного кодекса.

      Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии заполняются администраторами бюджетных программ по каждой бюджетной подпрограмме в разрезе бюджетных инвестиционных проектов, бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц и видов бюджетных субсидий;

      16) в таблице "Расходы по бюджетной подпрограмме" указывается итоговая сумма расходов по бюджетной подпрограмме в тысячах тенге предыдущего финансового года по отчетным данным, текущего финансового года и в разбивке по годам на плановый период. При необходимости расходы по бюджетной подпрограмме могут указываться в разрезе направлений.

      По бюджетным подпрограммам, направленным на предоставление целевых трансфертов на развитие и (или) бюджетных кредитов, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов или государственной инвестиционной политики финансовыми агентствами, из вышестоящего бюджета, расходы по бюджетной подпрограмме отражаются по каждой бюджетной инвестиции с указанием их наименования в разрезе нижестоящих бюджетов.

      В случае отсутствия в бюджетной программе подпрограмм данная таблица в бюджетной программе не отражается.

      9. Администраторы республиканских бюджетных программ, разрабатывающие план развития государственного органа, представляют:

      в срок до 15 марта текущего финансового года проекты бюджетных программ, одобренные ведомственной бюджетной комиссией, в центральный уполномоченный орган по государственному планированию;

      в срок до 15 мая проекты бюджетных программ, доработанные с учетом заключений центрального уполномоченного органа по государственному планированию, в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию.

      Центральные уполномоченные органы по государственному и бюджетному планированию рассматривают проекты бюджетных программ в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 68 Бюджетного кодекса.

      Администраторы республиканских бюджетных программ, не разрабатывающие план развития государственного органа, представляют проекты бюджетных программ в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию в срок до 15 мая текущего финансового года.

      Администраторы местных бюджетных программ в срок до 15 мая текущего финансового года представляют проекты бюджетных программ в соответствующие местные уполномоченные органы по государственному планированию, за исключением проектов бюджетных программ администраторов местных бюджетных программ, финансируемых из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, которые представляются в местные уполномоченные органы по государственному планированию районов (городов областного значения).

Глава 3. Порядок утверждения (переутверждения) бюджетных программ

      10. Бюджетные программы утверждаются приказом руководителя администратора бюджетных программ.

      11. Проекты бюджетных программ администраторов республиканских бюджетных программ, разрабатывающих план развития государственного органа, после утверждения республиканского бюджета дорабатываются и утверждаются приказом руководителя администратора бюджетных программ по согласованию с центральными уполномоченными органами по бюджетному планированию и по государственному планированию до 30 декабря текущего финансового года.

      Проекты бюджетных программ администраторов республиканских бюджетных программ, не разрабатывающих план развития государственного органа, после утверждения республиканского бюджета дорабатываются и утверждаются приказом руководителя администратора бюджетных программ по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию до 30 декабря текущего финансового года.

      12. Разработка и утверждение бюджетных программ в случае выделения бюджетных средств по новым бюджетным программам при уточнении или корректировке бюджета осуществляется в порядке, установленном настоящими Правилами.

      13. Проекты бюджетных программ администраторов бюджетных программ областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) после утверждения соответствующего местного бюджета дорабатываются и утверждаются приказом руководителя соответствующего администратора местных бюджетных программ по согласованию с местным уполномоченным органом по государственному планированию до 30 декабря текущего финансового года.

      14. Проекты бюджетных программ администраторов бюджетных программ городов районного значения, сел, поселков, сельских округов после утверждения бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, дорабатываются и утверждаются распоряжением руководителя соответствующего администратора местных бюджетных программ по согласованию с местным уполномоченным органом по государственному планированию района (города областного значения) до 30 декабря текущего финансового года.

      15. Проекты бюджетных программ, направленных на реализацию мероприятий за счет целевых трансфертов и (или) бюджетных кредитов из вышестоящего бюджета, утверждаются (переутверждаются) приказом руководителя администратора бюджетных программ нижестоящего бюджета по согласованию с администратором бюджетных программ вышестоящего бюджета, перечисляющим целевые трансферты и (или) бюджетные кредиты, и соответствующим местным уполномоченным органом по государственному планированию нижестоящего бюджета до 30 декабря текущего финансового года.

      Утвержденные (переутвержденные) бюджетные программы администратора бюджетных программ вышестоящего бюджета, направленные на предоставление целевых трансфертов на развитие и (или) бюджетных кредитов нижестоящим бюджетам, администраторами республиканских или областных бюджетных программ доводятся местным уполномоченным органам по государственному планированию областей, городов республиканского значения, столицы или районов (городов областного значения) не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения (переутверждения).

      Утвержденные (переутвержденные) бюджетные программы администратора бюджетных программ вышестоящего бюджета, направленные на предоставление целевых трансфертов на развитие и (или) бюджетных кредитов нижестоящим бюджетам, администраторами районных (городских) бюджетных программ доводятся аппаратам акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения (переутверждения).

      16. Проекты бюджетных программ ревизионных комиссий областей, городов республиканского значения, столицы после утверждения соответствующего местного бюджета дорабатываются и утверждаются приказом председателя соответствующей ревизионной комиссии по согласованию с местным уполномоченным органом по государственному планированию до 30 декабря текущего финансового года.

      17. Проекты бюджетных программ аппаратов маслихатов областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) после утверждения соответствующего местного бюджета дорабатываются и утверждаются распоряжением секретаря соответствующего маслихата по согласованию с местным уполномоченным органом по государственному планированию до 30 декабря текущего финансового года.

      18. Республиканские бюджетные программы переутверждаются при:

      уточнении бюджета по согласованию с центральными уполномоченными органами по государственному и бюджетному планированию или с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Бюджетного кодекса;

      корректировке бюджета по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.

      Местные бюджетные программы переутверждаются в случае изменения их объемов финансирования, показателей результатов и показателей экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии при уточнении или принятия постановлений местных исполнительных органов о корректировке местного бюджета по согласованию с местным уполномоченным органом по государственному планированию в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Бюджетного кодекса.

      При слиянии, разделении, сокращении (увеличении), передаче соответствующих бюджетных программ, связанных с корректировкой бюджета в случаях образования, ликвидации, реорганизации, изменения функции и лимитов штатной численности государственных органов и подведомственных им государственных учреждений, бюджетные программы переутверждаются с изменением их объемов финансирования, показателей результатов и показателей экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии в соответствии с передаточным актом и разделительным балансом.

      При переутверждении бюджетных программ, не связанных с частью третьей настоящего пункта Правил, изменения вносятся по объемам финансирования, показателям результатов и показателям экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии, предусмотренным на первый финансовый год планового периода по графе 5 в таблицах "Конечные результаты бюджетной программы", и "Показатели прямого результата", "Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии" и "Расходы по бюджетной программе" приложения 1 к настоящим Правилам.

      19. Проекты бюджетных программ согласовываются с указанными в пунктах 11-18 настоящих Правил государственными органами.

      Вместе с проектами бюджетных программ администраторы бюджетных программ вносят:

      проект приказа об утверждении (переутверждении) бюджетных программ;

      проект плана развития государственного органа или план развития области, города республиканского значения, столицы;

      копию решения соответствующей бюджетной комиссии при переутверждении бюджетных программ в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил;

      сравнительную таблицу изменений, внесенных в бюджетные программы, по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам, при переутверждении бюджетных программ в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил.

      Проекты бюджетных программ администраторов республиканских бюджетных программ, разрабатывающих план развития государственного органа, в течение пяти рабочих дней со дня одобрения проекта постановления Правительства Республики Казахстан о реализации закона о республиканском бюджете на заседании Правительства Республики Казахстан представляются на согласование центральному уполномоченному органу по бюджетному планированию и центральному уполномоченному органу по государственному планированию одновременно одним сопроводительным письмом с указанием адресата "Государственным органам (по списку)" и приложением соответствующего списка указанных государственных органов за подписью первого руководителя государственного органа либо его заместителя.

      Проекты бюджетных программ администраторов республиканских бюджетных программ, не разрабатывающих план развития государственного органа, в течение пяти рабочих дней со дня одобрения проекта постановления Правительства Республики Казахстан о реализации закона о республиканском бюджете на заседании Правительства Республики Казахстан представляются на согласование центральному уполномоченному органу по бюджетному планированию сопроводительным письмом за подписью первого руководителя государственного органа либо его заместителя.

      Проекты бюджетных программ администраторов бюджетных программ областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) в течение пяти рабочих дней после утверждения маслихатом соответствующего местного бюджета представляются на согласование соответствующему местному уполномоченному органу по государственному планированию областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) сопроводительным письмом за подписью первого руководителя государственного органа либо его заместителя.

      Проекты бюджетных программ администраторов бюджетных программ городов районного значения, сел, поселков, сельских округов в течение пяти рабочих дней после утверждения маслихатом района (города областного значения) соответствующего местного бюджета представляются на согласование соответствующему местному уполномоченному органу по государственному планированию района (города областного значения) сопроводительным письмом за подписью первого руководителя государственного органа либо его заместителя.

      Проекты бюджетных программ, направленные на реализацию мероприятий за счет целевых трансфертов и (или) бюджетных кредитов из вышестоящего бюджета, одновременно представляются на согласование администратору бюджетных программ вышестоящего бюджета, перечисляющему целевые трансферты и (или) бюджетные кредиты, сопроводительным письмом за подписью первого руководителя государственного органа либо его заместителя.

      При получении проектов бюджетных программ на согласование государственные органы не требуют их согласования с другими государственными органами.

      В случае отказа в согласовании проектов бюджетных программ обосновывается причина отказа.

      Государственные органы, которым проекты бюджетных программ направлены на согласование, подготавливают свои замечания и предложения или сообщают об их отсутствии администратору бюджетных программ, представившему проекты бюджетных программ на согласование, в течение десяти рабочих дней со дня их получения.

      Замечания государственного органа по проектам бюджетных программ должны содержать предложения по устранению недостатков, а также относиться непосредственно к вопросам его компетенции, быть обоснованными и исчерпывающими.

      При наличии замечаний проекты бюджетных программ, при необходимости, дорабатываются администратором бюджетных программ.

      Доработанные с учетом замечаний и предложений согласующих государственных органов проекты бюджетных программ, подписанные первым руководителем администратора бюджетных программ, в течение десяти календарных дней со дня получения замечаний и предложений повторно вносятся в согласующий государственный орган на рассмотрение либо согласование.

      Согласующие государственные органы, которым проекты бюджетных программ направлены на повторное согласование, рассматривают их и направляют свои замечания и предложения или сообщают об их отсутствии администратору бюджетных программ, представившему проекты бюджетных программ на согласование, в течение пяти рабочих дней со дня их получения.

      Повторно доработанные с учетом замечаний и предложений согласующих государственных органов проекты бюджетных программ в течение трех рабочих дней со дня получения замечаний и предложений повторно вносятся в согласующий государственный орган на рассмотрение либо согласование.

      Согласующие государственные органы, которым проекты бюджетных программ направлены на повторное согласование, рассматривают их и направляют свои замечания и предложения или сообщают об их отсутствии администратору бюджетных программ, представившему проекты бюджетных программ на согласование, в течение пяти рабочих дней со дня их получения.

      После устранения замечаний и предложений по проектам бюджетных программ администраторы бюджетных программ вносят на согласование приказ об утверждении (переутверждении) бюджетных программ, подписанный первым руководителем администратора бюджетных программ.

      В случае несогласия с замечаниями согласующих государственных органов, администратор бюджетных программ направляет на визирование проекты бюджетных программ с приложением письменного обоснования несогласия по каждому такому замечанию.

      Согласующим государственным органам не допускается согласовывать проекты бюджетных программ "с замечаниями".

      В случае отказа согласующего государственного органа в согласовании проекта бюджетной программы в связи с имеющимися замечаниями концептуального характера, таким государственным органом дается мотивированный ответ с указанием взаимоприемлемого решения устранения таких замечаний.

      При этом, государственным органам не допускается отказывать в согласовании проектов бюджетных программ без указания взаимоприемлемого решения устранения данных ими замечаний.

      Приказ руководителя администратора бюджетных программ по утверждению бюджетных программ с приложениями парафируются руководителем структурного подразделения государственного органа, ответственного за разработку бюджетных программ государственного органа, направляющего на согласование данный приказ, в случае его отсутствия лицом, исполняющим его обязанности либо его замещающим.

      Окончательное согласование проектов бюджетных программ администраторов республиканских бюджетных программ, разрабатывающих план развития государственного органа, оформляется визами первого руководителя центрального уполномоченного органа по бюджетному планированию и центрального уполномоченного органа по государственному планированию либо уполномоченных ими должностных лиц.

      Окончательное согласование проектов бюджетных программ администраторов республиканских бюджетных программ, не разрабатывающих план развития государственного органа, оформляется визой первого руководителя центрального уполномоченного органа по бюджетному планированию либо уполномоченным им должностным лицом.

      Окончательное согласование проектов бюджетных программ администраторов бюджетных программ областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) оформляется визой первого руководителя, соответствующего местного уполномоченного органа по государственному планированию областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) либо уполномоченного им должностного лица.

      Окончательное согласование проектов бюджетных программ администраторов бюджетных программ города районного значения, села, поселка, сельского округа оформляется визой первого руководителя, соответствующего местного уполномоченного органа по государственному планированию района (города областного значения) либо уполномоченного им должностного лица.

      Окончательное согласование проектов местных бюджетных программ, направленных на реализацию мероприятий за счет целевых трансфертов и (или) бюджетных кредитов из вышестоящего бюджета, администратором бюджетных программ вышестоящего бюджета, выделяющим целевые трансферты и (или) бюджетные кредиты, оформляется визой руководителя бюджетной программы вышестоящего бюджета по выделению данного целевого трансферта в срок, не позднее 20 декабря текущего финансового года при утверждении бюджета или в течение пяти рабочих дней после устранения замечаний и предложений согласующего администратора бюджетных программ вышестоящего бюджета, перечисляющего целевые трансферты и (или) бюджетные кредиты, при уточнении либо корректировке бюджета.

      Виза включает в себя наименование должности руководителя государственного органа либо уполномоченного им должностного лица, личную подпись визирующего, расшифровку подписи, дату и гербовую печать.

      Гриф согласования бюджетных программ центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию и центральным уполномоченным органом по государственному планированию либо местным уполномоченным органом по государственному планированию располагается в левом нижнем углу последнего листа приказа об утверждении бюджетных программ и состоит из слова "СОГЛАСОВАН".

      Гриф согласования бюджетных программ, направленных на реализацию мероприятий за счет целевых трансфертов и (или) бюджетных кредитов из вышестоящего бюджета, администратором бюджетных программ вышестоящего бюджета, выделяющим целевые трансферты (или) бюджетные кредиты, располагается в строке "СОГЛАСОВАНА" на первой странице соответствующей местной бюджетной программы.

      Не допускается внесение исправлений и дополнений в текст бюджетной программы, окончательно согласованной с государственными органами.

      20. В бюджетные программы вносятся изменения по инициативе администратора бюджетных программ без изменения годового объема финансирования по бюджетной программе без согласования с центральными уполномоченными органами по государственному и бюджетному планированию или по согласованию с местным уполномоченным органом по государственному планированию в случаях, предусмотренных частью второй пункта 9, пунктами 9-1, 9-3 статьи 85 Бюджетного кодекса.

      Администраторы бюджетных программ при внесении изменений в бюджетные программы по своей инициативе в течение трех рабочих дней направляют утвержденные изменения в бюджетные программы соответственно в центральный или местный уполномоченный орган по исполнению бюджета в порядке уведомления.

      21. При внесении изменений в бюджетные программы администраторов бюджетных программ и их переутверждении, соблюдаются требования, установленные настоящими Правилами при разработке и утверждении бюджетных программ.

      22. Бюджетная программа в течение трех рабочих дней после дня утверждения размещается на интернет-ресурсе администратора бюджетных программ.

  Приложение 1
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ
(подпрограмм) и
требованиям к их содержанию
  Форма
  Утверждена
приказом (распоряжением)
руководителя администратора
бюджетной программы
(председателя ревизионной
комиссии области, города
республиканского значения,
столицы, секретаря маслихата
области, города
республиканского
значения, столицы, района
(города областного значения)
от 20 года №
  "СОГЛАСОВАНА"
Руководитель бюджетной
программы вышестоящего
бюджета, выделяющего
целевые трансферты
(подпись, фамилия, имя,
отчество (при его наличии)
20 __ года
место печати

      Сноска. Текст в правом верхнем углу приложения 1 в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 21.05.2024 № 25 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Бюджетная программа
_______________________________________________________________________________
код и наименование администратора бюджетной программы

      на _______________ годы
      Код и наименование бюджетной программы ___________________________
      Руководитель бюджетной программы _________________________________
      Нормативная правовая основа бюджетной программы _________________
      Вид бюджетной программы:
      ______________________________________________________________
      в зависимости от уровня государственного управления
      __________________________________________________________________
      в зависимости от содержания
      ____________________________________________________________________
      в зависимости от способа реализации
      ____________________________________________________________________
      текущая/развитие
      Цель бюджетной программы: _________________________________________
      Конечные результаты бюджетной программы: ________________________
      Описание (обоснование) бюджетной программы ____________________

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период
      (Показатели прямого результата бюджетной программы указываются в случае
      отсутствия бюджетных подпрограмм)
      Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные
      инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов
      юридических лиц, бюджетные субсидии
      __________________________________________________________________________
      (Показатели экономического эффекта бюджетной программы указываются в случае
      отсутствия бюджетных подпрограмм)

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период
тысяч тенге


Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге


      Код и наименование бюджетной подпрограммы: ______________________
      Вид бюджетной подпрограммы:
      в зависимости от содержания: ________________________________________
      текущая/развития ____________________________________________________
      Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы
      ____________________________________________________________________

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период
      Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные
      инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов
      юридических лиц, бюджетные субсидии
      __________________________________________________________________________

Расходы по бюджетной подпрограмме, всего

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период
тысяч тенге


Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге


      Примечание: * данная строка заполняется по бюджетным программам, направленным
      на реализацию мероприятий за счет целевых трансфертов из вышестоящего бюджета

  Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ
(подпрограмм) и
требованиям к их содержанию
  Форма

Сравнительная таблица изменений, внесенных в бюджетные программы _____________________________________________________

(указывается причина внесения изменений в бюджетные программы)

№ п/п

Бюджетная программа, утвержденная приказом руководителя администратора бюджетных программ

1

2

1.

Код и наименование бюджетной программы__________________
Конечные результаты бюджетной программы: ______________
Описание (обоснование) бюджетной программы ________________________

Показатели прямого результата

Единица измерения

Плановый период
 
(Показатели прямого результата бюджетной программы указываются в случае отсутствия бюджетных подпрограмм)
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии ____________________________________________________________________________________________________
(Показатели экономического эффекта бюджетной программы указываются в случае отсутствия бюджетных подпрограмм)

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Плановый период
тысяч тенге
Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге
 
Код и наименование бюджетной подпрограммы__________________
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы ____________________________

Показатели прямого результата

Единица измерения

Плановый период
 
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии ____________________________________________________________________________________________________

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Плановый период
тысяч тенге
Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге
 

      Продолжение таблицы

Бюджетная программа с внесенными изменениями (изменения при корректировке или уточнении выделяются жирным шрифтом)

Отклонение (указывается сумма увеличения или уменьшения от утвержденной суммы по бюджетной программе (+/-)

Обоснование (причины вносимых изменений и дополнений со ссылкой на решение соответствующей бюджетной комиссии (при наличии)

3

4

5

Код и наименование бюджетной программы__________________
Конечные результаты бюджетной программы: ______________
_________________________
Описание (обоснование) бюджетной программы ________________________

Показатели прямого результата

Единица измерения

Плановый период
 
(Показатели прямого результата бюджетной программы указываются в случае отсутствия бюджетных подпрограмм)
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии ____________________________________________________________________________________________________
(Показатели экономического эффекта бюджетной программы указываются в случае отсутствия бюджетных подпрограмм)

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Плановый период
тысяч тенге
Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге
 
Код и наименование бюджетной подпрограммы__________________
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы ____________________________

Показатели прямого результата

Единица измерения

Плановый период
 
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии ____________________________________________________________________________________________________

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Плановый период
тысяч тенге
Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге