Мерзiмдi қызмет әскери қызметшiлерiне, әскери оқу орындарының бiрiншi және екiншi курстарының курсанттарына пошта жөнелтiлiмдері үшiн ақшалай өтемақы мөлшерiн бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 622 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2015 жылы 24 ақпанда № 10324 тіркелді.

      "Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Қорғаныс министрінің 16.05.2024 № 502 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Мерзiмдi қызмет әскери қызметшiлерiне, әскери оқу орындарының бiрiншi және екiншi курстарының курсанттарына пошта жөнелтiлiмдері үшiн айына сомасы 130 теңге ақшалай өтемақы мөлшерi бекiтiлсiн.

      2. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің Экономика және қаржы департаменті:

      1) осы бұйрықты заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркеу үшін Әділет министрлігіне жолдасын;

      2) мемлекеттік тіркелгеннен кейін он күнтізбелік күн ішінде осы бұйрықтың көшірмесін ресми жариялау үшін "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесіне жолдасын;

      3) ресми жарияланғаннан кейін бұйрықты Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің веб-сайтына орналастырсын.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қорғаныс министрінің 16.05.2024 № 502 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қорғаныс министрінің 16.05.2024 № 502 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      4. Бұйрық лауазымды адамдарға, оларға қатысты бөлігінде жеткізілсін.

      5. Бұйрық алғаш жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.


И. Тасмағамбетов

"КЕЛІСІЛДІ"


Қазақстан Республикасының


Бас прокуроры


1-сынып мемлекеттік


заң кеңесшісі

А. Дауылбаев

"КЕЛІСІЛДІ"


Қазақстан Республикасының


Қаржы министрі


2015 жылғы 15 қаңтар

Б. Сұлтанов

"КЕЛІСІЛДІ"


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет


қызметі бастығының міндетін уақытша атқарушы


генерал-майор


2014 жылғы 30 желтоқсан

Қ. Оразқұлов

"КЕЛІСІЛДІ"


Қазақстан Республикасы


Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы


2015 жылғы 8 қаңтар

Н. Әбіқаев

"КЕЛІСІЛДІ"


Қазақстан Республикасының


Ішкі істер министрі


полиция генерал-лейтенанты


2015 жылғы 12 қаңтар

Қ. Қасымов


Об утверждении размера денежной компенсации военнослужащим срочной службы, курсантам первых и вторых курсов военных учебных заведений за почтовые отправления

Приказ Министра обороны Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 622. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 февраля 2015 года № 10324.

      В соответствии со статьей 48 Закона Республики Казахстан "О воинской службе и статусе военнослужащих" ПРИКАЗЫВАЮ:

      Сноска. Преамбула - в редакции приказом Министра обороны РК от 16.05.2024 № 502 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Утвердить размер денежной компенсации военнослужащим срочной службы, курсантам первых и вторых курсов военных учебных заведений за почтовые отправления в сумме 130 тенге в месяц.

      2. Департаменту экономики и финансов Министерства обороны Республики Казахстан:

      1) в установленном законодательством порядке направить настоящий приказ в Министерство юстиции для государственной регистрации;

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации копию настоящего приказа направить в информационно–правовую систему "Әділет" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" для официального опубликования;

      3) после официального опубликования приказ разместить на веб–сайте Министерства обороны Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным приказом Министра обороны РК от 16.05.2024 № 502 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Министра обороны Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 3 - в редакции приказом Министра обороны РК от 16.05.2024 № 502 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4. Приказ довести до должностных лиц в части, их касающейся.

      5. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.


И. Тасмагамбетов

"СОГЛАСОВАНО"


Генеральный прокурор


Республики Казахстан


государственный советник


юстиции 1 класса

А. Даулбаев

"СОГЛАСОВАНО"


Министр финансов


Республики Казахстан


15 января 2015 года

Б. Султанов

"СОГЛАСОВАНО"


ВрИО Начальника Службы


государственной охраны


Республики Казахстан


генерал-майор


30 декабря 2014 года

К. Оразкулов

"СОГЛАСОВАНО"


Председатель Комитета


национальной безопасности


Республики Казахстан


8 января 2015 года

Н. Абыкаев

"СОГЛАСОВАНО"


Министр внутренних дел


Республики Казахстан


генерал-лейтенант


полиции


12 января 2015 года

К. Касымов