"Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздар мен хабарларды қабылдау және тіркеу, сондай-ақ Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімін жүргізу Қағидасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2014 жылғы 19 қыркүйектегі № 89 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 159 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2014 жылы 29 желтоқсанда № 10036 тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан қараңыз

      Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздар мен хабарларды қабылдау және тіркеу тәртібін жетілдіру мақсатында, «Прокуратура туралы» 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңы 11-бабының 4-1) тармақшасын басшылыққа ала отырып, БҰЙЫРАМЫН:
       1. «Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздар мен хабарларды қабылдау және тіркеу, сондай-ақ Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімін жүргізу қағидаларын бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9744 санымен тіркелген, 2014 жылғы 21 қазанда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2014 жылғы 19 қыркүйектегі № 89 бұйрығына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      тақырыбы мынадай редакциясында жазылсын:
      «Қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы арыздар мен хабарларды қабылдау және тіркеу, сонымен қатар Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімін жүргізу қағидаларын бекіту туралы»;
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздар мен хабарларды қабылдау және тіркеу, сондай-ақ Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізілімін жүргізу қағидаларында:
      тақырыбы мынадай редакциясында жазылсын:
      «Қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы арыздар мен хабарларды қабылдау және тіркеу, сонымен қатар Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімін жүргізу қағидалары»;
      2-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) қылмыстық құқық бұзушылық туралы ақпарат – белгіленбеген тұлғаның хабарын, сондай-ақ ҚР ҚПК 180-бабының бірінші бөлігінде аталған сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастау себептерін, ҚР ҚПК 181-бабының 5-бөлігінде көрсетілген арыздар мен хабарларды қоса алғандағы сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастау мүмкіндігі туралы шешімді қабылдау қажеттілігі бар кезкелген ақпарат.
      Құпия көмекшілердің ақпараты қылмыстық құқық бұзушылық белгілері туралы жеткілікті деректер бар болғанда ҚПК 184-бабы 1-бөлігі 2) тармағының талаптарына сәйкес лауазымды тұлғаның баянатымен рәсімделеді.»;
      2-тармақтың 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «9) уәкілетті адам – қылмыстық қудалау органы кезекші бөлімінің қызметкері (қабылдауға және есепке алуға жауапты лауазымды адам), сондай-ақ жеке жер ауыстыратын қылмыстық қудалау органының қызметкерлері;»;
      3-тармақтың 2-бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қабылдау мен есепке алуға жауапты лауазымды адамның ақпаратты беруі осы Қағиданың 3-қосымшасына сәйкес нысанда Материалдар беруді есепке алу кітабында міндетті түрде белгілеу арқылы жүзеге асырылады.»;
      мынадай мазмұндағы 5-1 және 5-2-тармақтарымен толықтырылсын:
      «5-1. Жеке жер ауыстыратын қылмыстық қудалау органының қызметкерлері, оларға қылмыстық құқық бұзушылық туралы ақпарат келіп түскенде оны кідірмей АЕК-нда тіркеуді жүзеге асырады.
      5-2. 5-1-тармақта көрсетілген лауазымды адамның ақпараттық жүйеге рұқсаты болмағанда, байланыс құралдарын пайдалану арқылы қабылдау мен есепке алуға жауапты адамды хабардар етеді, ол алынған хабарландырудың негізінде осы Қағиданың 3-1-қосымшасына сәйкес нысанда АЕК-нда тіркеу туралы баянат дайындайды.»;
      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Қылмыстық қудалау органына қылмыстық құқық бұзушылық туралы арызбен, хабарламамен тікелей жүгінген арызданушыға уәкілетті адам осы Қағиданың 4-қосымшасына сәйкес нысанда бірегей нөмірден тұратын талон-хабарландыру береді. Сонымен қатар талонды арызданушыға тергеу-шұғыл тобы да, учаскелік полиция инспекторы да бере алады.»;
      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «8. Прокуратура органының басшысы, тергеу бөлімінің немесе анықтау органының жауапты бастығы ҚР ҚПК-пен белгіленген құзыретке сәйкес осы Қағиданың 12-15-тармақтарының талаптарын орындау үшін және сотқа дейінгі тергеп-тексеру өндірісін жүзеге асыру үшін тергеушілерге, анықтаушыларға, прокурорларға, сондай-ақ өзге де лауазымды адамдарға қылмыстық құқық бұзушылық туралы ақпараттың дереу берілуін қамтамасыз етуге міндетті.»;
      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «9. Жасалған, дайындалып жатқан немесе жасалынып жатқан қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыз және хабарлама арызданушының тікелей жүгінуі (жеке келуі) кезінде осы Қағиданың 5, 6, 7-қосымшаларына сәйкес шамамен алғандағы үлгілер бойынша қабылданады.
      Бұл талап телекоммуникациялық және электрондық байланыс құралдары арқылы келіп түскен арыздарға, хабарларға қойылмайды. Аталған жағдайда, шамамен алғандағы үлгілер бойынша арызды толтыру  қылмыстық қудалау органы қызметкерінің арызданушыға тікелей келгеніне қарай, ал кейінге қалдыруға болмайтын жағдайларда – шұғыл тергеу әрекеттері жүргізілгеннен кейін іске асырылады.»;
      мынадай мазмұндағы 13-1-тармағымен толықтырылсын:
      «13-1. АЕК-нда тіркелгеннен кейін, қылмыстық құқық бұзушылық туралы ұқсас ақпараттың АЕК-нда бұрын тіркелгені белгіленген жағдайда, ол алғашқы тіркелгенге қосу үшін лауазымды адамға немесе органға беріледі.
      Егер АЕК-нда бұрын тіркелген қылмыстық құқық бұзушылық туралы ұқсас ақпарат бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталған жағдайда, ол СДТБТ-нде тіркелусіз сотқа дейінгі тергеп-тексеру материалдарына қосылады.»;
      14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «14. Егер АЕК-нда бекітілген қылмыстық құқық бұзушылық туралы ақпарат ҚР ҚПК 180-бабының 1-бөлігінде көрсетілген себептерге сәйкес келмеген жағдайда, 24 сағаттың ішінде мынадай шешімнің біреуі қабылданады:
      1) лауазымды адамның баянаты негізінде, қылмыстық қудалау органы басшысының немесе оның орынбасарының келісімімен қараусыз қалдырылады және номенклатуралық істе (нарядта) сақталады;
      2) ҚР ҚПК 181-бабының 5-бөлігінде көрсетілген жағдайларда, тиісті уәкілетті мемлекеттік органға немесе лауазымды адамға жолданады;
      3) басқа негіздер болған кезде, әкімшілік немесе тәртіптік жауаптылыққа тарту туралы мәселелерді қарау құзыретіне кіретін уәкілетті органға (лауазымды адамға) жолданады;
      4) егер ақпаратты қарау өзге қылмыстық қудалау органының құзіретіне жататын болса, аумақтық тиесілігіне немесе ішкі ведомстволығына қарай жіберіледі;
      5) АЕК-на немесе СДТБТ-не қосу туралы шешім қабылданады.
      Қабылданған шешім туралы арыз авторына жазбаша жауап беріледі.»;
      мынадай мазмұндағы 14-1, 14-2, 14-3-тармақтармен толықтырылсын:
      «14-1. Қылмыстық қудалау органына келіп түскен, қылмыстық қудалауы жеке тәртіпте жүзеге асырылатын мәліметтерді қамтитын арыз, хабарлама қолда бар материалдармен бірге соттылығына қарай СДТБТ-нде тіркелусіз тиісті сотқа жіберуге жатады.
      Көрсетілген талап аталған қылмыстық құқық бұзушылықты жасаған адам белгісіз болған жағдайда қолданылмайды.
      14-2. ҚР ҚПК 179-бабының 6-бөлігіне сәйкес, қылмыстық қудалауы жеке тәртіпте жүзеге асырылатын мәліметтерді қамтитын арыз, хабарлама бойынша, сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылық белгілері туралы мәліметтерді қамтитын арыз, хабарлама бойынша шұғыл тергеу әрекеттерін жүргізу оларды соттылығына қарай немесе тиісті уәкілетті мемлекеттік органға не лауазымды тұлғаға жіберуге кедергі болмайды.
      14-3. Шарананың шетінеу себебіне қатысты биологиялық өлім, жазылмайтын ауру не қартайған жасқа толу деректері бойынша оның басталу жайттары анық және криминалдық сипатта емес, осы Қағиданың 14-тармағының 1-тармақшасымен көзделген шешім қабылдануы мүмкін.»;
      16-тармақтың 1-бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «16. Себепті СДТБТ-ға тікелей бекіту мүмкіндігі болмаған жағдайда осы Қағиданың 4-тармағында көрсетілген лауазымды адам байланыс құралдарын пайдалану арқылы қылмыстық қудалау органының қабылдау мен есепке алуға жауапты адамын хабарландырады, ол алынған хабарландырудың негізінде осы Қағиданың 9-қосымшасына сәйкес СДТБТ-ға тіркеу туралы баянат дайындайды.»;
      19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «19. СДТБТ-нде және АЕК-нда тіркеу кезінде уәкілетті адам тіркеуге негіз болған қағаз құжатқа (арызға, хабарламаға, баянатқа және т.б.) осы Қағиданың 10 және 10-1-қосымшаларына сәйкес тіркеу мөртаңбасын қояды.
      Органның тіркеу мөртаңбаларында атауы, тіркеу күні, АЕК немесе СДТБТ тіркеу нөмірі, лауазымды адамның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты және қолы болады.»;
      мынадай мазмұндағы 35-1-тармақпен толықтырылсын:
      «35-1. Криминалдық сипаттағы өлімнің анық белгілерінсіз мәйіттің табылу дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруі басталғанда, «қылмысты саралау» деректемесін толтыру кезінде, өзге қылмыс белгілеріне нұсқайтын жағдаяттар болмағанда, өлім себебін белгілегенге дейін «001» коды көрсетіледі.
      Егер сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында өлімнің криминалдық сипаттағы белгілері анықталса, қылмыстың саралауы СДТБТ бойынша шешім қабылдау нысанында осы Қағиданың 12-қосымшасына сәйкес қылмыстық құқық бұзушылықты саралаудан шығатын тиісті деректемелерді көрсету арқылы қылмыстық істі жүргізетін лауазымды адаммен анықталады.»;
      36-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «36.СДТБТ бойынша шешім қабылдау нысаны осы қосымшада көрсетілген процестік шешімдер қабылданған және құқық бұзушылық қайта сараланған жағдайларда толтырылады.»;
      мынадай мазмұндағы 36-1-тармақпен толықтырылсын:
      «36-1. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруге қабылдау туралы шешім нысанының деректемелері оны қабылдаған лауазымды адаммен қылмыстық құқық бұзушылық туралы хабарлама СДТБТ-нде тіркелген кезден бастап 24 сағаттың ішінде толтырылады.»;
      13-тармақтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «13. Оқыс жағдай туындаған кездегі қылмыстық құқық бұзушылық және сотқа дейінгі тергеп-тексерулер туралы ақпараттың тіркелу тәртібі»;
      67-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «Апаттық жайттар туындаған және ақпараттық жүйеге қолжетімділік болмаған жағдайларда, қылмыстық құқық бұзушылық туралы ақпарат осы Қағиданың 19 және 19-1-қосымшаларына сәйкес нысандар бойынша қағаз түріндегі Апаттық жайттар туындаған және СДТБТ ақпараттық жүйесіне қолжетімділік болмаған жағдайда сотқа дейінгі тергеп-тексерулерді тіркеу және Апаттық жайттар туындаған және СДТБТ ақпараттық жүйесіне қолжетімділік болмаған жағдайда қылмыстық құқық бұзушылық туралы ақпаратты тіркеу журналдарында тіркеледі.
      Осы Қағиданың 9-14-тармақтарымен көзделген әрекеттерді орындау кезінде аталған журналдың тиісті бағандары толтырылады.
      СДТБТ-не тіркеу туралы мәліметтерді толтыру сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастауға негіз болады.»;
      68-тармақтың 3 және 4-бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
      «Тіркеуге жауапты лауазымды адам осы Қағиданың 11-17-қосымшаларына сәйкес қағаз нұсқаларын толтырады және оқыс жағдай туралы актімен бірге 24 сағат ішінде мәліметтерді ақпараттық жүйеге енгізу үшін ілеспе хатпен уәкілетті органға ұсынады.
      Уәкілетті органның қызметкері қағаз нұсқасында ұсынылған мәліметтерді олардың келіп түскен кезінен бастап 24 сағаттан кешіктірмей тіркеу нөмірлерін сақтай отырып ақпараттық жүйеге енгізеді.»;
      қағиданың 12410111213141617181920-қосымшалары осы бұйрықтың 123456789101112 13-қосымшаларына сәйкес редакцияда жазылсын;
      осы бұйрықтың 141516-қосымшаларына сәйкес 3-1, 10-1 және 19-1-қосымшаларымен толықтырылсын.
      2. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті (бұдан әрі – Комитет):
      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін және оның ресми жариялануын қамтамсыз етсін;
      2) осы бұйрықты мүдделі құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектілеріне, сондай-ақ Комитеттің аумақтық органдарына орындау үшін жолдасын.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Комитет Төрағасына жүктелсін.
      4. Осы бұйрық 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

     Қазақстан Республикасының
     Бас Прокуроры                               А. Дауылбаев

Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының  
2014 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 159 бұйрығына  
1-қосымша      

Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздар 
мен хабарламаларды қабылдау және тіркеу,
сондай-ақ Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің
бірыңғай тізілімін жүргізу      
ережесіне 1-қосымша          

                                                               нысан

АЕК-нда тіркеу

К-1 нысаны

______________________________________________________________
1. АЕК нөмірі ___________________ Тіркеу күні-уақыты_____________
2. Тіркеу органы __________________________________________________
3. Жасалу ауданы (гарнизонда, көлікте) __________________________
3.1 Әскери бөлім нөмірі ___________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Талон нөмірі ____________ Талон күні __________________________
5. Оқиғаның сипаттамасы
Құқық бұзушылықтың мән-жайы
Арызданушы туралы мәлімет ______________________________________________________________ 6. Хабарлама түрі: жеке тұлғаның жазбаша арызы (01), жеке тұлғаның ауызша арызы (02), органның/ұйымның лауазымды тұлғасының хабарламасы (03), өз кінәсін мойындап келу (04), бұқаралық ақпарат құралдарындағы хабарлама (06), лауазымды тұлғаның баянаты (07), ЖБО хабарламасы (08), белгіленбеген адамның арызы (09).
7. БСН _______________________________________________________
7.1 Ұйымның атауы ____________________________________________
______________________________________________________________
8. ЖБО атауы _________________________________________________
8.1 ЖБО тіркеу нөмірі __________________________ ЖБО-да тіркеу күні-уақыты __________________________________________________
8.2 ЖБО қызметкерінің лауазымы _______________________________
8.3 ЖБО қызметкерінің тегі ___________________________________
______________________________________________________________
9. ЖСН _______________________________________________________
9.1 Тегі 9.2 Аты 9.3 Әкесінің аты
_____________________________ _____________________________ _______________________________
9.4. Туған күні _______________
______________________________________________________________
10. Мекенжайы
Республика___________________ Облыс ________________________
Аудан________________________ Елді мекен____________________
Көше________________________ Үй__ Корпус __Пәтер____
11. Телефон________ Ұялы телефон ____________ e-mail ________ Қосымша ақпарат
______________________________________________________________ 12. Ескерту
Ескерту сипаттамасы
______________________________________________________________
13. (Тапсырма берілген) лауазымды тұлға
Есепке алу күні _________________________ Түзету енгізілген күні ________________________________________

Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының  
2014 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 159 бұйрығына  
2-қосымша      

Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздар 
мен хабарламаларды қабылдау және тіркеу,
сондай-ақ Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің
бірыңғай тізілімін жүргізу      
ережесіне 2-қосымша          

                                                               нысан

АЕК бойынша шешім

К-2 нысаны

______________________________________________________________
1. АЕК нөмірі ___________________________________________________
2. Шешім қабылдаған орган ____________________________________
3. Оқиға сипаттамасы (баянат үшін қарады)

Құқық бұзушылықтың мән-жайы

4. АЕК бойынша шешім: СДТБТ-не тіркеу (01), қараусыз қалтырылды және номенклатуралық істе (нарядта) сақталады (02), ҚР ҚПК 181-бабының 5-бөлігіне сәйкес уәкілетті мемлекеттік органға немесе лауазымды тұлғаға жолданды (03), кінәлі адамды әкімшілік немесе тәртіптік жауаптылыққа тарту туралы мәселені қарау құзыретіне кіретін уәкілетті органға (лауазымды тұлғаға) жолданды (04), АЕК-на қоса тіркеу (05), СДТБТ-не қоса теркеу (06), жеке тәртіпте қарау үшін сотқа жолданды (07), аумақтық тиесілігіне, ішкі ведомстволығына қарай жолданды (08).
Шешімді қабылдау күні-уақыты ____________________________
5. Шешім сипаттамасы (баянат үшін анықтады/шығарды)

Шешімнің мән-жайы (сипаттамасы)

6. Номенклатуралық істің нөмірі _______________
7. Материал жіберілген органның (соттың) атауы:
7.1 Шығыс нөмірі _____________________________________________
8. СДТБТ нөмірі ______________________________________________
8.1. Арыз, хабарлама қоса тіркелген АЕК нөмірі _____________________________________________________________
8.2. Арыз, хабарлама қоса тіркелген СДТБТ нөмірі
_____________________________________________________________
8.3. Әкімшілік хаттаманың нөмірі _____________________________________________________________
9. Ескерту

Ескерту сипаттамасы

10. Лауазымды тұлға __________________________________________
Шешім шығару күні _________________ Түзету енгізу күні ______________________________________________________________

Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының  
2014 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 159 бұйрығына  
3-қосымша      

Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздар 
мен хабарламаларды қабылдау және тіркеу,
сондай-ақ Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің
бірыңғай тізілімін жүргізу      
ережесіне 4-қосымша          

                                                               нысан

Талон-хабарлама

ТАЛОН-ХАБАРЛАМА
(түбіртек)
ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ
(корешок) /___/___/___/___/___/___/___/___/
(карточканың нөмірі\номер

карточки)
Арыз\заявление, хабарлама
\сообщение
__________________________________
(арызданушының аты-жөні
\фамилия, инициалы заявителя)
__________________________________
(ұйымның атауы \ наименование
организации)
қабылданды\принято.
Арыздың, хабарламаның қысқаша
мазмұны\краткое содержание
заявлений, сообщений
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Ақпаратты есепке алу
кітабындағы/Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізіліміндегі тіркеу жазбасының
нөмірі мен күні\номер и дата
регистрационной записи в Книге
учета информации/Едином реестре досудебных расследований №____«____»_________20_____ж.\г.
Арызды, хабарламаны қабылдаған
қызметкердің лауазымы,
аты-жөні, қолы\должность, Ф.И.О.,
подпись сотрудника, принявшего
заявление, сообщение
__________________________________
__________________________________
__________________________________
______________
(қолы\подпись)
Талон-хабарламаны қабылдаушының
қолы\подпись получившего
талон-уведомление
_________«___» cағ \час «___» мин.
«____»_________________20___ж.\г.
Интернет желісінің мекенжайы:
http:\\service.pravstat.kz
Адрес Интернет ресурса:
http:\\service.pravstat.kz
SMS бойынша хабарласу 1012 телефон
нөмірі арқылы
1012 номер телефона SMS сообщения
Тұрақты телефон бойынша 8 800-080-7777 нөмірі арқылы
Со стационарного телефона по
номеру 8 800-080-7777
Ұялы телефон бойынша 1414 нөмірі
арқылы
С мобильного телефона по номеру
1414
Арызды қабылдаған қылмыстық қудалау органының
телефон нөмірі ___________________
Номер телефона органа уголовного
преследования,
принявшего заявления: ____________

ТАЛОН-ХАБАРЛАМА
(жыртылмалы талон)
ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ
(отрывной талон) /__/___/___/___/___/___/___/___/
(карточканың нөмірі\номер
карточки)
Арыз\ заявление, хабарлама
\сообщение
________________________________
(арызданушының аты-жөні \
фамилия, инициалы заявителя)
________________________________
(ұйымның атауы \ наименование
организации)
қабылданды \принято.
Қабылдаған\принял_______________
(лауазымы, аты-жөні\ должность,
фамилия и инициалы)
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
(орган атауы, мекенжайы және
қызметтік телефоны \
наименование органа, адрес и
служебный телефон)
________________________________
Ақпаратты есепке алу
кітабындағы/Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізіліміндегі тіркеу жазбасының
нөмірі мен күні\номер и дата
регистрационной записи в Книге
учета информации/Едином реестре досудебных расследований
№___«___»____________20____ж.(г)
Ескерту\примечание:
Арыз, хабарлама бойынша шешім
қылмыстық-процестік заңнамада
белгіленген мерзімде
қабылданатын болады\решение по
заявлению, сообщению будет
принято в сроки, установленные
уголовно-процессуальным законом
«___»______________20____ж.\ г.
________________________
(қолы \ подпись)
Интернет желісінің мекенжайы:
http:\\service.pravstat.kz
Адрес Интернет ресурса:
http:\\service.pravstat.kz
SMS бойынша хабарласу 1012
телефон нөмірі арқылы
1012 номер телефона SMS
сообщения
Тұрақты телефон бойынша 8 800-080-7777 нөмірі арқылы
Со стационарного телефона по
номеру 8 800-080-7777
Ұялы телефон бойынша 1414 нөмірі
арқылы
С мобильного телефона по номеру
1414
Арызды қабылдаған қылмыстық
қудалау органының
телефон нөмірі _________________
Номер телефона органа уголовного
преследования,
принявшего заявления: _________

Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының  
2014 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 159 бұйрығына  
4-қосымша      

Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздар 
мен хабарламаларды қабылдау және тіркеу,
сондай-ақ Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің
бірыңғай тізілімін жүргізу      
ережесіне 10-қосымша          

                                                               нысан

Қылмыстық құқық бұзушылық
жөніндегі ақпаратты тіркеу туралы
МӨРТАҢБА ҮЛГІСІ

_______________________________________________________________
                      (органның атауы)
«___» _______________ 20___ж. АЕК № ___________________________

Уәкілетті адам ___________________________________________________
                             (қолы, аты-жөні)
_______________________________________________________________

Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының  
2014 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 159 бұйрығына  
5-қосымша      

Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздар 
мен хабарламаларды қабылдау және тіркеу,
сондай-ақ Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің
бірыңғай тізілімін жүргізу      
ережесіне 11-қосымша          

                                                               нысан

СДТБТ-нде тіркеу

Е-1 нысаны

1. СДТБТ нөмірі ______________________________ Тіркеу күні, уақыты ____________________________
Шұғыл тергеу әрекеттерін жүргізудің күні мен уақыты
_______________________________________________________________
2. Тіркеу органы _____________________________________________________________________
3. Жасалу ауданы (гарнизонда, көлікте)
_____________________________________________________________________
3.1 Әскери бөлім нөмірі ___________________________________________
4. АЕК нөмірі ____________________ АЕК күні «___» _________________
5. СДТБТ-нен бөлінді № ________________________________________
Мыналарға қатысты: ҚР ҚПК 44-б. 3-б. тәртібіндегі қылмысқа қатысты (01), ҚР ҚПК 44-б. 1-б. тәртібінде адамға қатысты (02)
_____________________________________________________________________
6. Мынадай жолмен жасырылды: тіркемеу (01), негізсіз қараусыз қалдыру және негізсіз номенклатуралық істе (нарядта) сақтау (02), ҚР ҚПК 181-б. 5-б. сәйкес уәкілетті мемлекеттік органға немесе лауазымды адамға негізсіз жолдау (03), аталған мәселені қарау құзыретіне кіретін уәкілетті органға негізсіз жолдау (04), негізсіз қоса тіркеу (05), жеке айыптау істері бойынша сотқа негізсіз жолдау (06), іс жүзінде берусіз тергеуге алынғандығына (аумақтық тиесілігіне) қарай беру жолымен (07).
6.1. Есепке алудан жасырылғанды анықтады: ҚСжАЕКБ қызметкері (1), прокурор (2), сот (3), ведомстволық жолмен (4)
6.2. Қылмысты жасырған орган _____________________________________
_____________________________________________________________________
7. Бірлескен жұмыс нәтижесінде анықтады: арнайы прокурор (01), ҰҚК (02), ҰҚК ШҚ (03), ҰҚК, сыртқы барлау саласындағы уәкілетті орган (04), ІІМ (05), ҚМ МКК (06), МҚІжСЖҚІА (07), ҚР Мемлекеттік күзет қызметі (08)
8. Мынадай нәтижелер бойынша тіркелді: әлеуметтік-экономикалық саладағы заңдылықты қадағалау желісі бойынша тексерістер (01), адамның өзіне қатысты мемлекеттік орган жүргізген тексерістер (02)
9. Жасалған күні ________________ жасалған уақыты _____________
9.1. Қылмыс/теріс қылық сипаттамасы

Қылмыс/теріс қылық мән-жайы

10. Қылмысты саралау ҚР ҚК ____________ т.т. _____________
ҚР ҚК 11-бабы бойынша: анықталмады (0), ауыр емес (1), орташа (2), ауыр (3), аса ауыр (4).
ҚР ҚК 24-бабы бойынша: дайындалды (1), қастандық жасалды (2).
10.1 Қылмысты саралау 1997 жылғы 16 шілдедегі ҚР ҚК _____________ т.т. ____________________________________________
Арыз беруші туралы мәлімет
_______________________________________________________________
20. Арыз түрі: жеке адамның жазбаша арызы (01), жеке адамның ауызша арызы (02), органның/ұйымның лауазымды тұлғасының хабарламасы (03),өз кінәсін мойындап келу (04) ауызша нысанда өз кінәсін мойындап келу (05), бұқаралық ақпарат құралдарындағы хабарлама (06), лауазымды тұлғаның баянаты (07)
21. БСН _______________________________________________________
21.1 Ұйымның атауы_____________________________________________
22. ЖСН _______________________________________________________
22.1 Тегі                 22.2 Аты       22.3 Әкесінің аты
___________________      ____________________ ________________
23. Туған жылы _______________
24. Азаматтығы: ҚР азаматы (1), ТМД азаматы (2), азаматтығы жоқ адам (3), шетел азаматы (4) оралман (5)
Шетел азаматының азаматтығы (анықтамалық бойынша) _______________
_______________________________________________________________

25. Жеке басты куәландыратын құжат: Қазақстан Республикасы азаматының төлқұжаты (01), Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі (02), шетел азаматының ҚР-да мекендеу қағазы (03), азаматтығы жоқ адамның куәлігі (04), Қазақстан Республикасының дипломатиялық төлқұжаты (05), Қазақстан Республикасының қызметтік төлқұжаты (6), босқынның куәлігі (07), теңізшінің жеке куәлігі (08), шетелдік төлқұжат(09), жүргізуші куәлігі (10), қайтуға куәлік (11), жеке куәлік алуға жасы келмеген адамның туу туралы куәлігі (12), туу туралы актілік жазба (13), әскери билет (14), басқа да құжат (15).
Құжат № _____________ беру күні _________________
Құжатты берген ________________________________________________
_______________________________________________________________

26. Мекенжайы
Республика ___________________ Облыс_____________________
Аудан________________________ Елді мекен_________________
Көше________________________ Үй__ Корпус __Пәтер____

27. Телефон __________ Ұялы телефон ___________ e-mail __________
Құқық бұзушылық туралы мәлімет

28. Қылмыс жасалды: республикалық орталықта (01), облыс орталығында (02), аудан орталығында (03), қалада (04), әскери қалашықта (05), ауылда (06), ТК-да (07), ТК-да (08), ЕАМ-де (09), ә/б аумағында (10), ТИЗО (11), УҰИ (12), қоныс колониясында (13), қылмыстық-атқарушылық инспекциясында (14), басқа орындарда (15), мемлекеттік шекарада (16), бірнеше мемлекеттердің аумағында (17).

29. Жасалған орны: көше (алаң) (001), базар (002), теміржол вокзалы (003), теңіз (өзен) вокзалы (004), сапаржай (005), әуе вокзалы (006), метрополитен (059), үйдің (жеке үйлерді қоспағанда) қоршалмаған ауласы (007), саябақ (гүлзар) (008), жағажай (009), әуежай (010), перрон (011), су қоймасы (013), орман, ағаш егілген жер (014), өзеннің жағасы (019), өзге де көшелік (012),

алаңқай, жыра (015), жайлау (079), автотұрақ (016), ЖҚС (017), жеке аула, соның ішінде қоршалған (018), жылу трассалары (020), кәріз құдықтары (073), бейіт (074),

өндірістік ғимараттар (075), өнеркәсіптік ғимараттар (076), пәтер (021), үй (022), тұрғын үй кіреберісі (023), лифт бөлігі (024), шатырдың асты (025), төле (026), қонақүй (027), жатақхана (028), медициналық мекеме (029), демалу үйі (шипажай) (030), саяжай (031), казарма (032), тұрғын үйлердің қосалқы орынжайы (033), сақтау орны (034), вагон (035), контейнер (036), гараж (037), балабақша (бөбекжай) (038), қора (039), гардероб (041), қойма (043), оқу орны (044), түнгі клуб (046), ломбард (048), ойын бизнесінің объектісі (049), жолаушылар пойызы вагонының тамбуры (050), қызметтік кабинеттер (077), асүйдің қосалқы орынжайлары (078), салынып жатқан немесе тасталып кеткен ғимараттар (080), жерасты коммуникациялары (090), мәдениет үйі (060), басқа да орынжайлар (045),

жеке дүкен (053), әскери сауда (054), комиссиялық дүкен (055), буфет (056), дүңгіршек (057), дәмхана (мейрамхана) (058),

мемлекетаралық банк (061), мемлекеттік банк (062), акционерлік банк (063), шетелдің қатысуы бар банк (064), жеке банк (065), акционерлік қоғам (067), еншілес акционерлік банк (069), кәсіпорындар мен мекемелердің кассалары (071), айырбастау орны (072),

кеңсе (081), база (082), дәріхана (083), байланыс бөлімі (084), мұражай (085), көрме залы (086), діни ғұрып жіберу орындары (087), театр, к/театр (088), ЖОО (089),

қоғамдық көлік (091), т/ж көлігі (092), әуе көлігі (093), теңіз/өзен көлігі (094), электр көлігі (095), автомобиль көлігі (096), жеке көлік (097), басқа механикаланған көлік (098), автодаңғыл (трасса) (099), басқа орын (100)

29.1 Қоғамдық орын: қоғамдық орында (1), жұмыс уақытынан тыс мерзімдегі қоғамдық орында (2).

30.Объектіні күзету: мемлекеттік (1), жеке (2), арнайы (3), жоқ (4), ведомстволық (5), ведомстволық емес (6).

31. Жасалу орны: Республика, облыс, аудан, елдімекен, көше, үй, корпус, пәтер

32. Қолсұғушылық бұйымы:

Құнды металдар мен бұйымдар (001)
Соның ішінде: алтын (002), күміс (003), ақ алтын (004), зергерлік бұйымдар (005), құнды тастар (006), құнды тастар мен басқа да металдар (007),

Түсті және қара металл (008)
Соның ішінде: электр жіберу желілерінен (009), қара металл (010), сирек жерлі металл (011), сынап металл (012), кабель (теледидарлық,телефондық) (013)

Табиғат ресурстары (014)
Соның ішінде: мұнай (015), мұнай өнімдері (016), ЖЖМ (017), жанармай (018), көмір (019), табиғи газ (020), орман және орман өнімдері (021), балықтың бағалы тұқымдары (022), сирек жануарлар мен құстар (023), радиобелсенді материалдар (024),

Мәдени құндылықтар (025)
Соның ішінде: әдеби, тарихи құндылықтар(026), антиквариат (027), өнер туындылары (028),

Құжаттар (029)
Соның ішінде: төлқұжат (030), жеке куәлік (031), қызметтік куәлік (032), жылжымайтын мүлікке, үйге, пәтерге құжаттар (033), жер учаскесіне құжаттар (034), басқа да құжаттар (035),

Телебейнеаппаратура және басқалар (036)
Соның ішінде: есептеу (компьютерлік) техникасы (037), теле-бейнеаппаратура (038), радиоаппаратура (039), басқа да техника (040), ұялы телефондар (041), байланыс құралдары (042), медициналық техника (097),

Көлік құралдары (043)
Соның ішінде: жүк көлік құралдары (044), автомобильдер (045), мотоциклдер (046), мопедтер (047), велосипедтер (048), басқа да көлік құралдары (049)

Азық-түлік тауарлары (050)
Соның ішінде: астық (051), ауыл шаруашылығы өнімдері (052), ет өнімдері (053), балық өнімдері (054), спирттік өнімдер (055), темекі бұйымдары (056),

Өндірістік тауарлар (057)
Соның ішінде: құрылыс материалдары (058), автобөлшектер (059), дөңгелектер (060),

Үй құсы, мал (061)
Соның ішінде: ұсақ үй малы (ешкі, қой) (062), ірі қара мал (жылқы, сиыр) (063), үй құсы (064),

Дәрі-дәрмектер (065)
Соның ішінде: есірткі құралдары (066), қатты әсер ететін дәрі-дәрмектер (067),

Жүктер (068)
Соның ішінде: т/ж көлігіндегі жүктер (069), су көлігіндегі жүктер (070), әуе көлігіндегі жүктер (071), автомобиль көлігіндегі жүктер (096)

Киім (072)
Соның ішінде: ішіктер (073), бас киімдер (074), сөмке (портфель) (075), киім, аяқ киім (076), жолаушылардағы нәрселер (077), күнделікті нәрселер (078), барсетка (079).

Қару (080)
Соның ішінде: оқ ататын қару (081), травматикалық, пневматикалық қару (082), оқ-дәрі (083), жарылғыш заттар (084),
Ақша (085)
Соның ішінде: валюта (086), бағалы қағаздар (087), салықтар мен міндетті төлемдер (088),
Ә/б және мекемелердің мүлкі (089)
Соның ішінде: әскери техника (090)
Басқалар (091)
Соның ішінде: хабарлау жолдары (092), э/энергия (093), зияткерлік меншік объектілері (094), адамның органдары мен ұлпалары (095)

32.1 Қолсұғушылық бұйымының меншіктігі: мемлекеттік (01), ұжымдық (02), кооперативтік (03), акционерлік (04), қоғамдық ұйымның (05), шетелдің қатысумен бірлескен (06), шетелдік фирманың (07), дербес (08), жеке (09).

33. Саралау бойынша қосымша белгілер: өз-өзіне қол жұмсау (суицид) (01), өз-өзіне қол жұмсау талпынысы (02), танылмаған мәйіт (03), күш көрсету арқылы өлтіру белгілері жоқ мәйіт (04), хабар-ошарсыз кеткендерді тіркеу (05), сапасыз өнімнен улану (06), дәрі-дәрмекпен улану (07), алкогольмен улану (08), жазатайым оқиға (09), қалта ұрлығы (10), өрт (11), контрабанда: есірткі заттарын, прекурсорларды, улы заттарды (12), радиобелсенді заттарды (қалдықтарды) немесе ядролық материалдарды (13), жарылғыш заттарды, қарулануды, әскери техниканы, қаруды, оқ-дәрілерді (14), жаппай жою қаруын жасау үшін қолданылуы мүмкін құрылғы материалдарын немесе компоненттерді (15);
қылмыстық құқық бұзушылық экономикалық ретінде тіркелді (16)

33.1 Қосымша мәліметтер: апат (01), соғыс техникасымен байланысты (02), арнайы техникамен байланысты (03), қаруды абайсыз ұстау (04), жарылғыш затты абайсыз ұстау (05), эл. токпен зақымдау (06), төмен температуралардың әсері (07), өкімдегі шектеу (08), есірткімен байланысты (09), тапсырыс бойынша (12), күш қолданумен (13), есірткі құралдарын өткізу мақсатында немесе өткізу (14), азаматтардың конституциялық құқықтарын бұзумен байланысты (15), Әлеуметтік алауыздықты тудырумен байланысты (20), ұлттық алауыздықты тудырумен байланысты (21), рулық алауыздықты тудырумен байланысты (22), нәсілдік алауыздықты тудырумен байланысты (23), діни алауыздықты тудырумен байланысты (24), қоғамдық тәртіпті бұзған (25), жасырын цех (26), ескерілмеген өнімді өндіру және (немесе) өткізу (27), жасырын казино (28), жасырын онлайн-казино (29), ойын автоматтары залы (30), кіші – МӨЗ (31), мұнай терминалы (32), шетелден кіргізілген (33).

33.2 Қылмыс анықталды: аналитикалық мәліметтерді қолданумен (01)

33.3. Экономика саласында: Даму институттары және ұлттық компаниялар қаржыландыратын мемлекеттік, салалық және басқа да материалдарды жүзеге асыру (01), квазимемлекеттік сектор (02), ҚР Ұлттық қорынан бөлінген бюджеттік қаражаттарды шығындау (03), бюджеттік ая (04), мемлекеттік сатып алулар (05), мемлекеттік материалдық резерв (06), ҚҚС заңсыз қайтару (07), агроөндірістік кешен (08), ауыл шаруашылығы өнімдері (09), балықты өндіру және ұқсату (10), денсаулық сақтау (11), құрылыс (12), мемлекеттік бағдарлама бойынша үй салу (13), үлестік құрылыс (14), әлеуметтік қамсыздандыру (15), білім беру (16), мәдениет (17), зейнетақылық жүйе (18), сақтандыру (19), салық салу (20), жер қатынастары (21), экология (22), мемлекеттік сектордың өзге де объектілері (23), қаржылық-несиелік жүйе (24), екінші дәрежелі банк (25), екінші дәрежелі банктердің филиалдары (26), микронесиелік ұйым (27), ломбардтар (28), биржалық жүйе (29), өндіріс (30), энергетика (31), жанармайлық кешен (32), мұнайды және мұнай өнімдерін өндіру, өңдеу және өткізу (33), металлургия (34), жер астын пайдалану (35), шикізат (36), құнды металдар мен тастарды өндіру және өңдеу (37), бұқаралық ақпарат құралдары (38), байланыс (39), әскери объектілер (40), тауарларды өндіру аясында (41), дәрілерді өндіру (42), қызметтер аясында (43), сауда (44), алкогольдік өнімдердің заңсыз айналымы (45), ойын бизнесі (46), контрафактілік өнім өндіру аясында (47), жоғарғы технологиялар (48), құрылыс материалдарын өндіру (49), көлік және коммуникация аясында (50), халықтық тұтыну тауарлары (51), тұрмыстық қызмет көрсету аясында (52), тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (53), шағын бизнес (54), орта бизнес (55), ірі бизнес (56) шетелдік инвестициялар құралдары (57), қоғамдық қор (58), қауымдастық (одақ) (59), діни бірлестіктер (60), автомобиль жолдарын салу (61), өзге (62).

34. Мыналар арқылы жасалды: балаларды тартып алу (01), ересектерді тартып алу (02), еркін қолжетімділік (03), күш қолдану арқылы (04), кілтті таңдаумен (05), есікті сындырумен (06), алдаумен (07), параға сатып алумен (08), айдап кетумен (09), вагонды, контейнерді сындырумен (10), пломбаны үзу (11), желкөз арқылы кіру (12), сындыру (13), талқандау (14), сығу (15), жұлқи көтеру (16), балкон арқылы (17), сейфті бұзу (18), қару қолдану қатерімен (19), өртеу (20), Интернетті қолданумен (27), телефондық алаяқтықты қолданумен (28), автомобиль агрегаттарының (қозғалтқыштарының) нөмерлерин қиратумен (29), орын ауыстырумен (30), қиылысумен (31),

ұрлықтар: бөлшектенген көлік құралдарын (34), ұрлықтар: сөмкелерден (35),

34.1 Мыналарды қолдану арқылы жасалды: қару: суық (01), газ (02), атыс қаруы (03), с.і. кесу қаруы (04), тегіс ұңғылы қару (05), оқ-дәрілер (06), с.і. миналар (07), гранаттар (08), жарылғыш заттары: өндірістік (09), жасанды жарылғыш заттары (10), бұзу қаруы (11), тіркелмеген қару (12), азаматтық тіркелген қару (13), қызметттік тіркелген қару (14), жауынгерлік қол атыс қаруы (15), оқ-дәрілер (16), жарылғыш заттар (17),с.і. миналар (18), гранаттар (19), жасанды жарылғыш құрылғылар (20), жарылғыш заттар (21), өндірістік (22), қолдан жасалған (23), бұзу қаруы (24), техникалық құралдар (25), көлік (26), химиялық құралдар (27): с.і. уландыратын (28), психотроптық заттар (29), компьютерлік техника (30), бағдарламалық құрал (31), ), магниттік тасушылар (32), жалған несиелік авизо (33), өзге де бейімді заттар (32), құрал-саймандар (33), бүркемелеу құралдары (34), құжаттар (35), газкескіштер (36), зақымдаушы (37);

35. Келтірілген залал сомасы: _______________________________ теңге

Мемлекетке залал: _____________________________________________ теңге

Заңды тұлғаларға залал: _______________________________________ теңге

Жеке тұлғаларға залал: ________________________________________ теңге

36. Ескерту

Ескерту сипаттамасы

38. Мәлімдеме жіберілген прокуратураның атауы _______________________________________________________________
Тіркеу күні _____________ Түзету енгізген күні __________________
Есепке алу түрі: есепке алу (1), СДТБТ-да қайталап тіркелуге байланысты алынды (2),ақталуға байланысты немесе ақтайтын негіздер бойынша сот қысқартқан (3)
СДТБТ-ның қайта тіркеу нөмірі _________________________________

Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының  
2014 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 159 бұйрығына  
6-қосымша      

Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздар 
мен хабарламаларды қабылдау және тіркеу,
сондай-ақ Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің
бірыңғай тізілімін жүргізу      
ережесіне 12-қосымша          

                                                               нысан

СДТБТ бойынша шешім

Е-2 нысаны

1.СДТБТ нөмірі ____________________________________________________
2.Тергеп-тексеру органының атауы
_______________________________________________________________
3.Сотқа дейінгі тергеп-тергеу нысаны: тергеу (01), анықтау (02), ҚР ҚПК 189-бабының 3-б. тәртібінде тергеу (03), ҚР ҚПК 189-бабының 5-б. тәртібінде (04), ҚР ҚПК 189-бабының 4-б. тәртібінде анықтау (05), хаттамалық нысан (08), ҚР ҚПК 528-бабының 3-б. 3-т. тәртібінде анықтау (09), ҚР ҚПК 528-бабының 3-б. 3-т. тәртібінде тергеу (10), ҚР ҚПК 529-бабының 6-б. 3-т. тәртібінде анықтау (11), ҚР ҚПК 529-бабының 6-б. 3-т. тәртібінде тергеу (12).

4. СДТБТ бойынша шешім:
әкімшілік тәртіпте шешім қабылдау үшін берілді (0010),
тәртіптік тәртіпте шешім қабылдау үшін берілді (0020),
арызды жеке тәртіпте қарау үшін сотқа берілді (0030),
ҚР ҚПК 186-бабының 1-б. 1-т. тәртібінде берілді (0040),
ҚР ҚПК 186-бабының 1-б. 2-т. тәртібінде берілді (0050),
ҚР ҚПК 186-бабының 1-б. тәртібінде ҚР тыс жерлерге берілді (0070),
ҚР ҚПК 188-бабының 2-б. тәртібінде берілді (0090)

қайта біліктендірілді (0080)

тапсырылды: ҚР ҚПК 194-б. сәйкес тергеушілер тобына (1000),

СДТБТ-ға тіркеуден кейін өз өндірісіне қабылдау (2000),

ҚР ҚПК 189-бабының 4-б. хаттамалық нысандағы істер бойынша анықтау белгіленді (2010),
ҚР ҚПК 189-бабының 5-б. анықтау істері бойынша алдын ала тергеу белгіленді (2020),

біріктіру: ҚР ҚПК 43-б. тәртібінде (2030)
біріктіру: (СДТБТ-ға бір деректі қайта тіркеуге байланысты) ҚР ҚПК 43-б. тәртібінде (2031)
тергеу мерзімдерін ұзарту: ҚР ҚПК 192-б. тәртібінде (2050)
жәбірленушіге танысуға берілді (2060)
күдіктіге/қорғаушыға танысуға берілді (2061)
шағым бойынша прокуратураға берілді (2062)
шағым бойынша сотқа берілді (2063)

ҚР ҚПК 186-б. тәртібінде өндіріске қабылданғанды тапсырғаннан кейін өз өндірісіне қабылданды (2100), ҚР ҚПК 188-б. 2-б. тәртібінде өндіріске қабылданғанды тапсырғаннан кейін өз өндірісіне қабылданды (2124),
ҚР ҚПК 193-бабының 1-б. 13-т. сәйкес прокурормен тергеулігі өзгертілген соң өз өндірісіне қабылданды (2101),
ҚР ҚПК 186-б. тәртібінде берілетінді өз қабылдауына қабылдаусыз қайтарған соң өз өндірісіне қабылданды (2102),
ҚР ҚПК 302-бабының 1-б. 3-т. сәйкес прокурор Қ/Т-ге қайтарған соң өндіріске қабылданды (2104),
ҚР ҚПК 190-б. 7-б. 2-т. тәртібінде алдын ала тергеуді жүзеге асыру үшін прокурор қайтарған соң өндіріске қабылданды (2105),
ҚР ҚПК 518-бабының 5-б. 2-т. тәртібінде прокурор Қ/Т-ге қайтарған соң өндіріске қабылданды (2106),
тоқтату туралы қаулының күші жойылған соң өндіріске қабылданды (ҚР ҚПК 193-бабының 10- б. сәйкес прокурормен, ҚР ҚПК 106-бабының 8-б. 1-т. сәйкес сотпен) (2107),
сотқа дейінгі өндірістің үзілген мерзімдерін жаңғырту (2108),
ҚР ҚПК 617-бабының 1-б. тәртібінде іс тергеу және өзге де іс жүргізу әрекеттер жүргізу үшін қабылданды (іс жүргізу келісіміне қол қойылған соң) (2109),
Іс жүргізу келісімі туралы қолдаухатты прокурор қанағаттандыруға бас тартқан соң іс қабылданды (2110),
Тергеру жүргізу үшін ҚР ҚПК 623-бабының 1-б. 2-т. тәртібінде сот қайтарған іс қабылданды (2111),
Тергеру жүргізу үшін ҚР ҚПК 623-бабының 3-б. тәртібінде сот қайтарған іс қабылданды (2112),
анықтау жүргізу үшін ҚР ҚПК 529-бабының 6-б. 3-т. тәртібінде сотпен қайтарылған іс қабылданды (2113),
жалпы тәртіпте тергеп-тексеру жүргізу үшін ҚР ҚПК 521-бабының 5-б. тәртібінде медициналық сипаттағы шараларды қолдану туралы сот қайтарған іс қабылданды (2114), жалпы тәртіпте тергеп-тексеру жүргізу үшін ҚР ҚПК 524-бабының 1-б. тәртібінде медициналық сипаттағы шараларды қолдану туралы сот қайтарған іс қабылданды (2115), ҚР ҚПК 502-бабының 4-б. тәртібінде сот жіберген материалды қабылдау (2116), ҚР ҚПК 394-бабының 4-б. тәртібінде сот жіберген қылмыстық істі қабылдау (2117), ЖСӨ тәртібінде немесе іс жүргізу келісім тәртібінде тергеп-тексеру үшін ҚР ҚПК 323-б. тәртібінде сот қайтарған соң қабылдау (2118), ҚР ҚПК 190-б. 7-б. 2-т. тәртібінде анықтауды жүзеге асыру үшін прокурор қайтарған соң өндіріске қабылданды (2119), алдын ала тергеу жүргізу үшін ҚР ҚПК 529-бабының 6-б. 3-т. тәртібінде сот қайтарған іс қабылданды (2120), алдын ала тергеу жүргізу үшін ҚР ҚПК 528-бабының 3-б. 3-т. тәртібінде прокурор қайтарған іс қабылданды (2121), анықтау жүргізу үшін ҚР ҚПК 528-бабының 3-б. 3-т. тәртібінде прокурор қайтарған іс қабылданды (2122), тергеу жүргізу үшін ҚР ҚПК 623-бабының 1-б. 3-т. тәртібінде сот қайтарған іс қабылданды (2123).

ҚР ҚПК 45-бабының 7-б. 1-т. бойынша мерзімін бұзу (3010), ҚР ҚПК 45-бабының 7-б. 2-т. бойынша мерзімін бұзу (3020),
ҚР ҚПК 45-бабының 7-б. 3-т. бойынша мерзімін бұзу (3030), ҚР ҚПК 45-бабының 7-б. 4-т. бойынша мерзімін бұзу (3040),
ҚР ҚПК 45-бабының 7-б. 5-т. бойынша мерзімін бұзу (3050), ҚР ҚПК 45-бабының 7-б. 6-т. бойынша мерзімін бұзу (3060),

ҚР ҚПК 45-бабының 1-б. 7-т. бойынша мерзімін бұзу (3070)
ҚР ҚПК 35-бабының 1-б. 1-т. бойынша тоқтатылды (4010), ҚР ҚПК 35-бабының 1-б. 2- т. бойынша тоқтатылды (4020),
ҚР ҚПК 35-бабының 1-б. 3-т. бойынша тоқтатылды (4030), ҚР ҚПК 35-бабының 1-б. 4-т. бойынша тоқтатылды (4040),
ҚР ҚПК 35-бабының 1-б. 5-т. бойынша тоқтатылды (4050), ҚР ҚПК 35-бабының 1-б. 6-т. бойынша тоқтатылды (4060),
ҚР ҚПК 35-бабының 1-б. 7-т. бойынша тоқтатылды (4070), ҚР ҚПК 35-бабының 1-б. 8-т. бойынша тоқтатылды (4080),
ҚР ҚПК 35-бабының 1-б. 9-т. бойынша тоқтатылды (4090), ҚР ҚПК 35-бабының 1-б. 10-т. бойынша қысқартылды (4100),
ҚР ҚПК 35-бабының 1-б. 11-т. бойынша тоқтатылды (4110), ҚР ҚПК 35-бабының 1-б. 12-т. - ҚР ҚК 65 б. бойынша қысқартылды (4121),
ҚР ҚПК 35-бабының 1-б. 12-т.- ҚР ҚК 66-б. бойынша тоқтатылды (4122), ҚР ҚПК 35-бабының 1-б. 12 т.- ҚР ҚК 67-б. бойынша қысқартылды (4123),
ҚР ҚПК 35-бабының 1-б. 12-т.- ҚР ҚК 68-б. бойынша қысқартылды (4124),
ҚР ҚПК 35-бабының 1-б. 12-т.- ҚР ҚК 68-бабының 1-б. бойынша соның ішінде медиация тәртібінде қысқартылды (4125),
ҚР ҚПК 35-бабының 1-б. 12-т.- ҚР ҚК 68-бабының 2-б. бойынша қысқартылды (4126),
ҚР ҚПК 35-бабының 1-б. 12-т.- ҚР ҚК 68-бабының 2-б. бойынша соның ішінде медиация тәртібінде қысқартылды (4127),

ҚР ҚПК 518-бабының 1-б. 1-т. тәртібінде қысқартылды (4130).

ҚР ҚПК 36-бабы- ҚР ҚК 66-бабы бойынша тоқтатылды (4131), ҚР ҚПК 36-бабы- ҚР ҚК 67-бабы бойынша қысқартылды (4132), ҚР ҚПК 36-бабы.- ҚР ҚК 68-бабы бойынша қысқартылды (4133), ҚР ҚПК 36-бабы- ҚР ҚК 442-443, 445-449-бабы бойынша қысқартылды (4134)
ҚР ҚПК 300-б. бойынша іс прокурорға жіберілді (5010),
ҚР ҚПК 528-бабының 2-б. бойынша іс прокурорға жіберілді (5020),
ҚР ҚПК 518-бабының 1-б. 2-т. бойынша іс прокурорға жіберілді (5030),
ҚР ҚПК 615-бабының 2-б. тәртібінде іс прокурорға жіберілді (5040),
ҚР ҚПК 614-бабының 1-б. 1-т. бойынша іс прокурорға жіберілді (5050),
ҚР ҚПК 502-бабының 4-б. тәртібінде тергеуді жүргізгеннен кейін іс прокурорға жіберілді (5060)

Шешім қабылдау күні: «_____»__________20____ж._

Шешімді қабылдады: қылмыстық қудалау органының қызметкері (1), прокурор (2), сот (3)

4.1.Шешімді сипаттау (Қаулы үшін белгіледі)

Қаулылар хаттамаларын қалыптастыру үшін шешімді сипаттау

5. Қылмысты саралау ҚР ҚК ____________ т.т. __________________

ҚР ҚК 11-бабы бойынша: анықталмады (0), ауыр емес (1), ауырлығы орташа (2), ауыр (3), аса ауыр (4).

5.1 Қылмысты саралау 1997 жылғы 16 шілдедегі ҚР ҚК ____________ т.т. _____________

6. Қылмыс қайта сараланды ҚР ҚК __________________ т.т.________________ бабынан

Қайта саралау күні 20___ж. «____»________

7. Негізгі СДТБТ нөмірі ___________________________________________

8. Бұрын біріктірілген СДТБТ-дан бөлініп шығарылды _____________________________________________________________________

9. ЖТТ ұйымдастырған органның атауы
_____________________________________________________________________

9.1 ЖТТ жетекшісі
_____________________________________________________________________

10.Органға берілді
_____________________________________________________________________

Қызметіне берілді: тергеу (1), анықтау (2)

шығыс №______________________ күні «____»________ 20___ж.

11.Ұзартылды: /_____/ ай /______/ күнге

Мерзім ұзартылды күніне дейін «____»________20___ж.

12.Іс танысуда болды: «____»________20___ж. бастап «____»________20___ж. дейін

13.Іс шағым бойынша болды: «____»________20___ж. бастап «____»________ 20___ж. дейін

14.Ескерту:

Ескертуді сипаттау

15.Тергеп-тексеруді жүзеге асырушы лауазымды тұлға
_____________________________________________________________________

15.1. Тергеп-тексеруді жүзеге асырушы бөлімше
_____________________________________________________________________

16.Прокурор
_____________________________________________________________________

17.Қадағалауды жүзеге асырушы прокуратураның атауы
_______________________________________________________________

Тіркеу күні «____»________ 20___ж.       Түзету енгізген күн «____»________ 20___ж.__

СДТБТ бойынша шешімнің жалғасы
(аяқталғандар бойынша мәліметтер)

18. Қылмыс жасаған адам:
құрамында: адамдар тобы (01), алдын ала сөз байласу бойынша адамдар тобымен (02), ұйымдасқан топ (03), қылмыстық ұйым (04), қылмыстық бірлестік (05), трансұлттық ұйымдасқан топ (06), ұлтаралық қылмыстық ұйым (07), ұлтаралық қылмыстық бірлестік (08), лаңкестік топ (09), экстремисттік топ (10), банда (11), заңсыз әскери құрама (12), анықталған байланыстармен: сыбайласқан (13), өңіраралық (14), халықаралық (15). күйінде: алкогольдік мастану (16), күйінде: есірткілік мастану (17), күйінде: токсикомандық мастану (18), күйінде: психиканың өзге де ауыру күйінде (19), бұрын қылмыстық қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адам (20), кемелетке толмаған (21), Қазақстан Республикасының азаматы (22), Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы (бұдан әрі - ТМД) (23), азаматтығы жоқ тұлға (24), шетел азаматы (25), оралман (26) ішкі істер органдарында есепте тұрған: оған қатысты қорғаныс ұйғарымы шығарылған (27), оған қатысты бос уақытты шектеу және тәртібіне аса талап орнату туралы шешім қабылданған (28), қылмыстық жауапкершілік басталатын жасқа жетпеген кәмелетке толмаған (29), оған қатысты қамауға байланысты емес бұлтартпау шарасы таңдалған айыпты немесе күдікті кәмелетке томаған (30), қылмыстық атқару жүйесі мекемесінен босатылған кәмелетке толмаған (31), арнайы оқыту ұйымдарының және ерекше ұстау режимді оқыту ұйымының түлектері (32), кәмелетке толмағанның тәрбиесі, оқуы және (немесе) ұстау бойынша өз міндеттерін орындай алмайтын, сонымен қатар оның мінез-құлқына жағымсыз әсер ететін кәмелетке толмағандардың ата-анасы немесе басқа да заңды өкілі (33).
18.1 Шетелдіктің азаматтығы (анықтама бойынша)
______________________________________________________________
19. Кәсіп түрі бойынша қылмыс жасады: Президенттікке үміткер (001), депутататтыққа үміткер (002); мемлекеттік функциияларды орындаушы тұлға: депутат (003), саяси қызметкер (005), соның ішінде (бұдан әрі – с.і.) әкім (004), сот (006), жауапты мемлекеттік лауазымды иеленуші (007), мемлекеттік функцияларды орындаушы басқа тұлғалар, сондай-ақ оларға теңестірілгендер (008), прокурор (011);
сот орындаушысы (012), қызметкер: ІІМ (013), ІІМ Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті (009), ұлттық гвардия қызметкері (020), кеден қызметі (014), қызметкер: ІІМ (013), ІІМ Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті (009), ІІМ ТЖ (019),ұлттық гвардия қызметкері (020), МКК (014), соның ішінде (бұдан әрі-с.і.): экономикалық тергеп-тексеру қызметі (016), салық қызметінің органдары (018), кеден органдары (021),Сотқа дейінгі тергеп тексеру департаменті МҚІжСЖҚІА(015), ҰҚК (017), ҰҚК шекара қызметі (022), Мемлекеттік күзет қызметі (023), әскери қызметші: келісімшарт қызметі (024), жедел қызмет (025), әскери қызметтегі шетелдік (026), батальон командирі (027), бөлім командирі (028), Қарулы күштердің техникалық және қызмет көрсетуші персоналы (029), басқа әскери құрамалар (030), ҚР ІІМ әскери-тергеу басқармасы (031), ҚМ қызметкері (037), ҰҚК әскери полициясының қызметкері (039), «Сырбар» сыртқы барлау қызметі (038), мемлекеттік органдардағы лауазымды тұлға (034), жергілікті өзін-өзі басқару органдарындағы лауазымды тұлға (035), әкімдіктердің және олардың құрылымдық бөлімшелерінің қызметкері (098), мемлекеттік мекемелердің және кәсіпорындардың қызметкері (036), басқарушы функцияларды атқарушы тұлға (041), басқа ұйым (042), коммерциялық ұйым жұмысшысы (043), өзге құрылымдардың жұмысшысы (044), банк жүйесінің жұмысшысы (045);
министрлік қызметкерлері: денсаулық сақтау және әлеуметтік даму (010); білім беру және ғылым (040); қаржы (046); ауыл шаруашылығы (047); сыртқы істер (048); мәдениет және спорт (075), с.і. Дін істері жөніндегі комитет (081), Спорт және дене шынықтыру істері жөніндегі комитет (049), әділет (052), с.і. ӘМ Сот актілерін орындау департаменті (33), сот орындаушысы (012); энергетика, ұлттық экономика (088), с.і. статистика комитеті (078), Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитеті (080), Тұтынушылар құқығын қорғау комитеті (086), Инвестициялар жөнінде және даму комитеті (077), с.і. Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитеті (095), әуеғарыштық (090);
қызметші:Ұлттық банк (096), Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті (097), Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (087), басқа (085).
білім алушылар: орта мектепте (051), гимназияда (053), лицейде (054), колледжде (055), ЖОО студенті (056), КТМ білім алушы (057);
жеке кәсіпкер (061), жеке нотариус (062), фермашы (064), жұмысшы (065), жалданатын жұмысшы (066), мемлекеттік емес мекемелер мен кәсіпорындардың қызметкері (067), күзетші (068);
көлік жұмысшысы: машинист (069), жүргізуші (070), т/ж жолсерігі (071), мәдениет және өнер қызметкері (072), дін қызметшісі (073); қорғаушы (074);
жұмыссыз (082), зейнеткер (084), сотталған (091), ТМ сотталушысы (092), бас бостандығын айырмай сотталушы (093), тергеліпп-сотталушы (094), тұлғалардың басқа санаты (099).
19.1. Қосымша белгілер: «Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы» ҚР Заңының 5 бабының 3 т. 3,4 тармақшаларына сәйкес субъекті болып табылатын тұлға (32), «Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы» ҚР Заңының 3 бабының 4 т.(33), асырауындағы жан (81), жүкті әйел (83), 1 және 2 топтағы мүгедек (85), криминалды ортадағы жетекші (95)
20. Қылмыс жасау себебі: пайдакүнемдік ниет (01), сексуалдық ниет (02), бұзақылық ниет (03), басқа қылмысты жасыру мақсатымен (04), отбасылық-тұрмыстық: қызғаныш, дау, өзге (05), өш алу (06), ұлтаралық қатынастар (07), әлеуметтік қатынастар (08), нәсілдік қатынастар (09), діни қатынастар (10), есірткі алу мақсатымен (11), күшті әсер ететін құралдарды алу мақсатымен (12), психотроптық заттар алу мақсатымен (13), улы заттар алу мақсатымен (14), спирттік ішімдік алу мақсатымен (15), қаруды иелену мақсатымен (16), заңсыз қарым-қатынастар (17), тапсырыс бойынша (18), еңбектегі қанау (20), сексуалдық қанау (21), бала асырап алу (22), өзге (19).
21. Кінә нысаны: қасақана (1), абайсыздан (2).
22. Қылмыстық қудалау жүргізілді: тергеумен (01), анықтаумен (02), полицияның учаскелік инспекторымен (03), қылмыстық іздестірудің жедел өкілеттендірілгенімен (04), есірткімен күрес бойынша жедел өкілеттендірілгенімен (05), ЭСЖҚКА органдары инспекторымен (06), экстремизммен күрес жөніндегі бөлімнің жедел өкілеттендірілгенімен (07), ұйымдасқан қылмыстылықпен күрес жөніндегі басқарманың жедел өкілеттендірілгенімен (08), арнайы прокурормен (09), ҰҚК-нің лауазымды тұлғасымен, сыртқы барлау аясындағы өкілетті органмен (10), анықтау функциялары берілген Мемлекеттік күзет қызметі қызметкерімен (11), кәмелетке толмағандардың істері бойынша полицияның учаскелік инспекторымен (12), оқытуды ұйымдастыруға бекітілген кәмелетке толмағандардың істері бойынша полицияның учаскелік инспекторымен (13)

23. Келтірілген залал сомасы: __________________________ теңге
Мемлекетке _______________________ теңге, заңды тұлғаларға
_______________________ тенге, жеке тұлғаларға ________________ теңге
23.1 Өз еркімен өтелді: _______________________________________ теңге
Мемлекетке _______________________ теңге, заңды тұлғаларға ___________________ тенге, жеке тұлғаларға ____________________ теңге

24. Мүлікке келесі мөлшерде тыйым салынды: ____________________ теңге
Мемлекеттің _____________________ теңге, заңды тұлғалардың ______________________ теңге, жеке тұлғалардың ________________ теңге
24.1 Тәркіленген мүлікке келесін мөлшерде тыйым салынды:
_______________________________________________________________ теңге
Мемлекеттің _____________________ теңге, заңды тұлғалардың ______________________ теңге, жеке тұлғалардың ________________ теңге

25. Сипатталған мүлік келесі көлемде өткізілді:
_______________________________________________________________ теңге

26. Қылмысты ашуға септігін тигізген күштер мен құралдардың атауы:
Қылмысты ашуға септігін тигізген күштер мен құралдар (ведомствоішілік көрсеткіш):
Хабарлама:

КП:

АКП (01); ИКП (87); АКПИВС (04),АСПКП(02 ),АПРКП(03)

ҰҚКБ:

АБОП (78); ИБОП (88); АБОПИВС (79); АСПОП(05), АПРОП(07)

ЭКБ:

АБЭ (80); ИБЭ (89); АБЭИВС (81);АСПЭ(08), АПРЭ(10)

ЕКБ:

АУБН (06); ИУБН (90); АУБНИВС (77);АСПБН(12), АПРБН(16)

ҚАЖК:

АИУ (13); ИИУ (91); АУИС (83); ИУИС (92);

Басқа қызметтер:

АОСУиК (09); ИОСУиК (93); АСИЗО (11); ИСИЗО (94), АСП (14); ИСП (95);
АПР (15);ИПР (96); АИВС (82); АСБ (84); ИСБ (97); АВСУ (85); ИВСУ (98);
АВП (86); ИВП (99).

АДРЭиФП (30), АПРЭиФП (31),АДРПДК (32), АПРПДК (33), АУВБ (34), А СпД (35),А СпУ (36), АМУ(О)ФП (37), АП ДРЭиФП (38), АППРЭиФП (39), АП ДРПДК (40), АП ПРПДК (41), АП УВБ (42), АП СпД (43), АП СпУ (44), АП МУ(О)ФП (45), ОКГ ДРЭиФП (46), ОКГ ПРЭиФП (47), ОКГ ДРПДК (48), ОКГ ПРПДК (49), ОКГ УВБ (50), ОКГ СпД (51), ОКГ СпУ (52),ОКГ МУ(О)ФП (53),
ДОП ДРЭиФП (61), ДОП ПРЭиФП (62), ДОП ДРПДК (63), ДОП ПРПДК (64), ДОП УВБ (65), ДОП СпД (66), ДОП СпУ (67), ДОП МУ(О)ФП (68), ОД ДРЭиФП (69),ОД ПРЭиФП (70),ОД ДРПДК (71), ОД ПРПДК (72), ОД УВБ (73), ОД СпД (74), ОД СпУ (75), ОД МУ(О)ФП (76), ИАО ЭСЖҚКД саралауы (77), ИАД ЭСЖҚКА саралауы (78).
Хабарлаудың аталуы және нөмірі:

Аталуы (26 деректемеден)

№ ___________

27. Жедел есепке алу ісінің түрі: ДОП (01), ОД (02), УРД (03), УКНП (04), ОНД (05)
Жедел есепке алу ісінің нөмірі
№ ______________________________________
Жедел есепке алу ісі келесі қызметкермен қозғалды: қылмыстық полиция (01), бөлімшесі: ұйымдасқан қылмыстылықпен күрес жөніндегі (02), экстремизммен күрес жөніндегі (03), есірткі бизнесімен күрес жөніндегі (04), өзіндік қауіпсіздік қызметкерімен (05), қылмыстық-атқару жүйесінің бөлімшесімен (06), басқа бөлімшелердің (07).
28. Жеке тінту: қылмыстық полицияның жедел қызметкерлерімен (01), ПУИ (02), Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі инспекция (03), ЭСЖҚКА органдарының инспекторы (04), жол-патрульдік жасақ (05), басқа (06), бөлімшелер: есірткі бизнесімен күрес жөніндегі (07), ұйымдасқан қылмыстылықпен күрес жөніндегі (08), әкімшілік полиции (09), экстремизммен күрес жөніндегі (10), патрульдік полиция (11).
29. Қылмыстардың ашылуына себепкер болғандар: бөлімшелер: Жол-патрульдік полициясы (01), мемлекеттік күзет қызметі (03), ұйымдасқан қылмыстылықпен күрес жөніндегі (04), жедел жауап қайтарудың арнайы жасағы (05), ІІМ ІӘ әскери бөлімдері (06), басқа да партульдік-пост жасақтар (08), уақытша адаптация және детоксикация орталығы (09), қабылдаушы-таратушы (10), арнайы қабылдаушы (11), қоғамдық құрылымдар (12), ПУИ (13), Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі инспекция (14), қылмыстық-атқарушы жүйе (15), көші-қон полициясы (16), дипломатиялық өкілдіктерді күзету бойынша полиция полкы (17), МҚІСЖҚІҚА (19), Жедел басқару орталығы (әрі қарай-ЖБО), соның ішінде кезекші бөлімдерді (20), темір жолдың әскериленген күзеті (21), күзет қызметінің мемлекеттік емес субъектілері (22), жедел-қылмыстық (23).

30. Қолдануы: ғылыми-техникалық құралдар және әдістер (01), қызметтік іздестіру итін қолдану (02), сараптама және зерттеулер (03), жедел-анықтама және іздеуді есепке алуды қолдану (04), автоматтандырылған ақпараттық іздеу жүйесі (05), жол полициясының автоматтандырылған есепке алуы (06), МҚІСЖҚІҚА автоматтандырылған есепке алуы (07), МКК автоматтандырылған есепке алуы (08), әскери полицияның автоматтандырылған есепке алуы (09), криминалдық полицияның автоматтандырылған есепке алуы (10), салық комитетінің автоматтандырылған есепке алуы (11), ЖБО бейне бақылау жүйесі (12), қылмыстық есепке алу жүйелері (13).
31.Ынтымақтастық туралы іс жүргізу келісімі нәтижесінде алынған мәліметтерді қолданумен аяқталды (01).

Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының  
2014 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 159 бұйрығына  
7-қосымша      

Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздар 
мен хабарламаларды қабылдау және тіркеу,
сондай-ақ Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің
бірыңғай тізілімін жүргізу      
ережесіне 13-қосымша          

                                                               нысан

Қылмыс жасағаны үшін күдікті/айыпталушы адамға қойылатын нысан

Л-2 нысаны

1. СДТБТ нөмірі _________________ 1.1 Негізгі СДТБТ нөмірі _____________
2. Тергеу органының атауы ________________________________________________
3. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру нысаны: тергеу (01), анықтау (02), ҚР ҚПК 189-б. 3-б. тәртібінде тергеу (03), ҚР ҚПК 189-б. 5-б. тәртібінде тергеу (04), ҚР ҚПК 189-б. 4-б. тәртібінде анықтау (05), хаттама нысаны (08), ҚР ҚПК 528-б. 3-б. 3-т. тәртібінде анықтау (09), ҚР ҚПК 528-б. 3-б. 3-т. тәртібінде тергеу (10), ҚР ҚПК 529-б. 6-б. 3-т. тәртібінде анықтау (11), ҚР ҚПК 529-б. 6-б. 3-т. тәртібінде тергеу (12).
4.ЖСН нөмірі ______________________________________________________________

4.1 Тегі 4.2 Аты 4.3 Әкесінің аты5. Туған күні:____________ 5.1 Қылмыс жасау сәтіндегі жасы ________________
6. Жынысы: еркек (1), әйел (2).
7. Туған жері: _____________________________________________________
                     (ел/республика, облыс, аудан, елдімекен)
8. Азаматтығы: Қазақстан Республикасының азаматы (1), Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы (бұдан әрі - ТМД) азаматы (2), азаматтығы жоқ тұлға (3), шетел азаматы (4), оралман (5).
8.1. Шетел азаматтығы (анықтамалық бойынша) ________________________
9. Ұлты (анықтамалық бойынша): ______________________________________
10. Жеке басын куәландыратын құжат: Қазақстан Республикасының азаматының төлқұжаты (01), Қазақстан Республикасының азаматының жеке куәлігі (02), шетелдіктің ҚР-да мекендеу парағы (03), азаматтығы жоқ тұлғаның жеке куәлігі (04), Қазақстан Республикасының дипломатиялық төлқұжаты (05), Қазақстан Республикасының қызметтік төлқұжаты (6), қашқын куәлігі (07), теңізшінің жеке куәлігі (08), шетелдік төлқұжат (09), жүргізуші куәлігі (10), қайту куәлігі (11), жеке куәлік алу жасына жетпеген тұлғаның туу туралы куәлігі (12), туу туралы акт жазбасы (13), әскери билет (14), басқа құжат (15).
№ __________________________ «____» ______________ _____ ж. берілген
11. Білімі: жоғары (1), орта кәсіби (2), орта (3), толық емес орта (4), білімі жоқ (5), аяқталмаған жоғары (6).
12. Отбасы жағдайы: бойдақ (тұрмыс құрмаған) (01), үйленген (тұрмыста) (02) некесіз тұру (03).
13.Қосымша мәліметтер: асырауында кәмелеттік жасқа толмаған балалар бар (01), асырауында еңбекке қабілетсіз жан бар (02).
13.1 Кәмелеттік жасқа толмаған: толық отбасында тәрбиеленеді (01), толық емес отбасында тәрбиеленеді (02), отбасыдан тыс тәрбиеленеді (03), балалар үйінің тәрбиеленушісі (04), жетім балаларға арналған интернат тәрбиеленушісі (05), қорғансыз (қараусыз) (06).
14. Тұрғылықты орны бойынша: жергілікті тұрғын (01), басқа облыстың тұрғыны (02), белгілі бір тұрғылықты жері жоқ тұлға (03), жатақханада тұрған (04), тәрбилеу колониясында (бұдан әрі - ТК) (05), тергеу изоляторында (бұдан әрі - ТИЗО) (06), уақытша ұстау изоляторында (бұдан әрі - УҰИ) (07), түзету мекемесінде (бұдан әрі – ТМ) ұсталады (08).
15. Тұрғылықты (тіркелу) мекен-жайы (анықтамалық бойынша)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                    (ел/республика, елдімекен)
16. Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігінің (бұдан әрі – ҚМ) қай Департаменті (басқармасы, бөлімі) әскерге шақырған _____________________________________________________________________
Шақыру күні «__»________________ 20 ж.
_____________________________________________________________________
АДАМНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫ ЖАСАУ СӘТІНДЕГІ КӘСІБІ
17. Кәсіп түрі: Президенттікке үміткер (001), депутаттыққа үміткер (002); мемлекеттік функциияларды орындаушы тұлға: депутат (003), саяси қызметкер (005), соның ішінде (бұдан әрі – с.і.) әкім (004), сот (006), жауапты мемлекеттік лауазымды иеленуші (007), мемлекеттік функцияларды орындаушы басқа тұлғалар, сондай-ақ оларға теңестірілгендер (008), прокурор (011);
қызметкер: ІІМ (013), ІІМ Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті (009), ІІМ ТЖ (019),ұлттық гвардия қызметкері (020), МКК (014), соның ішінде (бұдан әрі-с.і.): экономикалық тергеп-тексеру қызметі (016), салық қызметінің органдары (018), кеден органдары (021),Сотқа дейінгі тергеп тексеру департаменті МҚІжСЖҚІА(015), ҰҚК (017), ҰҚК шекара қызметі (022), Мемлекеттік күзет қызметі (023), әскери қызметші: келісімшарт қызметі (024), жедел қызмет (025), әскери қызметтегі шетелдік (026), батальон командирі (027), бөлім командирі (028), Қарулы күштердің техникалық және қызмет көрсетуші персоналы (029), басқа әскери құрамалар (030), ҚР ІІМ әскери-тергеу басқармасы (031), ҚМ қызметкері (037), ҰҚК әскери полициясының қызметкері (039), «Сырбар» сыртқы барлау қызметі (038), мемлекеттік органдардағы лауазымды тұлға (034), жергілікті өзін-өзі басқару органдарындағы лауазымды тұлға (035), әкімдіктердің және олардың құрылымдық бөлімшелерінің қызметкері (098), мемлекеттік мекемелердің және кәсіпорындардың қызметкері (036), басқарушы функцияларды атқарушы тұлға (041), басқа ұйым (042), коммерциялық ұйым жұмысшысы (043), өзге құрылымдардың жұмысшысы (044), банк жүйесінің жұмысшысы (045);
министрліктер қызметкерлері: денсаулық сақтау және әлеуметтік даму (010); білім беру және ғылым (040); қаржы (046); ауыл шаруашылығы (047); сыртқы істер (048); мәдениет және спорт (075), с.і. Дін істері жөніндегі комитет (081), Спорт және дене шынықтыру істері жөніндегі комитет (049), әділет (052), с.і. ӘМ Сот актілерін орындау департаменті (033), энергетика (012); ұлттық экономика (088), с.і. Статистика комитеті (078), Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитеті (080), Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және жер ресурстарын басқару істері комитеті (083), Тұтынушылар құқығын қорғау комитеті (086), Инвестициялар жөнінде және даму комитеті (077), с.і. Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитеті (095), Әуеғарыштық комитеті(090);
қызметші:Ұлттық банк (096), Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті (097), Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (087), басқа (085).
білім алушылар: орта мектепте (051), гимназияда (053), лицейде (054), колледжде (055), ЖОО студенті (056), КТМ білім алушы (057); курсант (058).
көлік жұмысшысы: машинист (069), жүргізуші (070), т/ж жолсерігі (071);
өзге: мәдениет және өнер қызметкері (072), дін қызметшісі (073); қорғаушы (074); жұмыссыз (082), зейнеткер (084), сотталған (091), ТМ сотталушысы (092), бас бостандығын айырмай сотталушы (093), тергеп-сотталушы (094),жеке кәсіпкер (061), жеке нотариус (062), жеке сот орындаушысы (032), фермашы (064), жұмысшы (065), жалданатын жұмысшы (066), мемлекеттік емес мекемелер мен кәсіпорындардың қызметкері (067), күзетші (068); тұлғалардың басқа санаты (099).
17.1. Кәсіп түріне қосымша белгілер: «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» ҚР Заңының 3-б. 3-т. 3,4-тт. сәйкес субъектілер болып табылатын (32). «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» ҚР Заңының 3-б. 4-т. (33), асыраудағы (81), жүкті (83), 1 және 2-топ мүгедегі (85), қылмыстық орта көшбасшысы, беделдісі (95).
18. Әскер түрі: орталыққа бағынатын бөлімдер (01), құрлық әскерлері (02), аэромобильді күштер (03), әуе қорғанысы күштері (04), ҰҚК шекара қызметі (05), ҚР ІІМ ұлттық гвардиясы (06), Мемлекеттік күзет қызметі (07), ҰҚК (08), ІІМ (09), ТЖМ (10), басқа әскери құрамалардың әскери қызметшісі (11), әскери-теңіз әскері (12).
18.1 Әскери атағы __________________________________________________
19. Жұмыс, оқу орны (нақты көрсету) ________________________________
Лауазымы: __________________________________________________________
АДАМ ЖАСАҒАН ҚЫЛМЫС
20. Күйі: алкогольді мастану (11), есірткілі (12), токсикомандық мастану (13), психиканың өзге ауру күйі нәтижесінде (15).
21. Топпен: ересектер (1), тек кәмелеттік жасқа толмағандар (2), кәмелеттік жасқа толмағандар қатысуымен аралас (3), әскери қызметші (4).
22. Құрамында: адамдар тобы (01), алдын ала келісу бойынша адамдар тобы (02), ұйымдасқан топ (03), қылмыстық ұйым (04), қылмыстық бірлестік (05), ұлтаралық ұйымдасқан топ (06), ұлтаралық қылмыстық топ (07), ұлтаралық қылмыстық бірлестік (08), лаңкестік ұйым (09), экстремисттік топ (10), тонаушылар (11), заңсыз әскери құрама (12), анықталған байланыстарымен: сыбайласқан (13), өңіраралық (14), халықаралық (15).
23. Қылмысқа қатысу түрі: орындаушы (01), ұйымдастырушы (02), арандатушы (03), көмекші (04).
БҰРЫН ҚЫЛМЫС ЖАСАҒАН АДАМ:
24. Кәмелеттік жасқа толмаған (01), қылмыстарды аса қауіпті қайталап жасаған адам (02), топта (03), рақымшылық бойынша босатылған (04).
25. Болған: әкімшілік қадағалауда (01), ресми әкімшілік қадағалауға түсетін (02).
26. Қылмыс жасалған: бұрын ТМ болған (01), шартты-мерзімінен бұрын босатудан кейін жазаның өтпелмеген бөлігі мерзімінде (02), жазалау шарасын өтемей: бас бостандығынан айыру орындарында (03), бас бостандығынан айырумен байланысты емес жазалау шараларына сотталғандар (04), мерзімінде: үкім мерзімін шегеру (05), гауптвахтада ұстау (06).
27. Соттылық: 18 жасқа дейін (1), алынған (2), өтелген (3).

28. Қылмыс жасаған адам есепте тұрды: ІІМ жедел органдарында (01), дактилоскопиялықта (02), кәмелеттік жасқа толмағандар ісі жөніндегі инспекцияда (03), алдын алу қызметінде (04), психоневрологиялық диспансерде: психикалық ауруына байланысты (05), маскүнемдік (06), нашақорлық (07), осы іс бойынша іздеу жарияланды (08), автоматтандырылған деректер қорында ақпараттың болуы (09), ұйымдасқан қылмыспен күрес қызметі (10), ІІМ органдарында «нашақор» санаты бойынша (11), ертеректе қылмыс жасап, бірақ қылмыстық жауапкершіліктен босатылған (12)

Ұстау/бұлтарпау шарасын таңдау 29. Ұстау негізі және себебі: адам қылмысты жасау кезінде немесе тікелей оны жасағаннан кейін ұсталған (01), куәгерлер, соның ішінде жәбірленуші осы адамға қылмысты жасаушы ретінде көрсеткен немесе осы адам Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексінің (бұдан әрі - ҚР ҚПК) 130-бабында көзделген тәртіпте ұсталған (02), осы адамда немесе оның киімінде, оның жанында немесе үйінде қылмыс іздері анықталған (03), адамға қатысты жедел-іздестіру қызметінің және (немесе) жасырын тергеу әрекеттерінің заңға сәйкес алынған материалдарында ол жасаған немесе дайындап жатқан қылмыс туралы анық деректер бар (04), тұлға жасырынуға тырысқан, тұлғаны қылмыстық құқық бұзушылық жасады деп күдіктенуге негіз беретін өзге деректер немесе оның тұрғылықты мекенжайы жоқ не жеке басы анықталмаған (05).
30. Босату негізі: ҚР ҚПК 133-бабы 1-б. 1-т. қылмыстық құқық бұзушылықты жасағанына күдіктің расталмауына байланысты (1), ҚР ҚПК 133-бабы 1-б. 3-т., ҚР ҚПК 131-бабымен белгіленген ұстау тәртібін елеулі түрде бұзумен байланысты (2), ҚР ҚПК 152-бабы бойынша (3), ҚР ҚПК 133-бабы 1-б. 4-т. ұстау үшін негіздің болмауы себепті (4), ҚР ҚПК 133-бабы 2-б. тәртібінде ұсталушының ұсталу орны басшысымен (6), ҚР ҚПК 133-бабы 1-б. 2-т. ұсталғанға қамауда ұстау не қамауға алу түрінде жазалау не Қазақстан Республикасының аумағынан тыс шығарып жіберу түріндегі бұлтартпау шарасын қолдануға негіздің болмауына байланысты (7).
31. Адамды күдікті деп тану туралы жариялау негіздері: күдікті ретінде тану туралы қаулы шығару (қаулы) (1), ҚР ҚПК 131-бабы тәртібінде ұстау (хаттама) (2), күдікті әрекетінің біліктілігі туралы қаулы шығару (қаулы) (3), қылмыстық теріс қылық жасағанына күдіктің болуына байланысты жауап алынған (4).
32. Күдікті әрекетінің саралануы: Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексінің (бұдан әрі – ҚПК) бабы (бұдан әрі – б.) бөлімінің (бұдан әрі – б.) тармағы (бұдан әрі – т.)
СДТБТ № ҚР ҚК ____________б. _____________ б. ____ т. 1997 жылғы 16 шілдедегі ҚР ҚК ____________ т.т. _____________ саралау
СДТБТ № ҚР ҚК ____________б. _____________ б. ____ т. 1997 жылғы 16 шілдедегі ҚР ҚК ____________ т.т. _____________ саралау
33. Прокурорға қолдаухат жолданған: күзетпен ұстау өндірісі туралы (1), үйде қамау өндірісі туралы (2), күзетпен ұстау мерзімін ұзарту туралы (3), үйде қамау мерзімін ұзарту туралы (4);
34. Негіздер: ҚПК 139-б. тәртібінде (1), айыпталушыны іздестірумен байланысты (ҚР ҚПК 292-б. 2-б.) (2), халықаралық іздестірумен байланысты (ҚР ҚПК 292б. 4-б.) (3), ҚР ҚПК 589-б. тәртібінде экстрадициялық тұтқындау (4);
35. Тұтқындау/үйде қамау мерзімін ұзарту туралы:___айға ____күнге
36. Нәтижесі: бас тартылды (1), қолданды (2);
37. Прокурормен қолдаухат жолданды: бұлтартпау шарасын күзетпен ұстау түрінде таңдау туралы (01), бұлтартпау шарасын үйде күзетпен ұстау түрінде таңдау туралы (02), бұлтартпау шарасын кепіл түрінде таңдау туралы (03), күзетпен ұстау мерзімін ұзарту туралы (04), үйде күзетпен ұстау мерзімін ұзарту туралы (05), кепілді мемлекет пайдасына қарату туралы (06).
38. Сот атауы ___________________________
39. Прокурор бас тартты: күдікті әрекеттерінің біліктілігі туралы қаулы (1), бұлтартпау шарасын таңдау туралы қаулы (2).
40. Бұлтартпау шарасы: ешқайда кетпеу және тиісті мінез-құлық туралы қолхат (1), жеке кепілгерлік (2), әскери қызметшіні әскери бөлім командасына беру (3), кәмелеттік жасқа толмағанды қарауға беру (4), кепіл (5).
41. Міндет жүктелген: сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын тұлғаға, прокурорға немесе сотқа олар белгілеген уақытта келу (01), қылмыстық істі жүргізуші органның рұқсатынсыз тұрақты немесе уақытша тұрғылықты орнынан кетпеу (02), қылмыстық процесті жүргізетін тұлғаға, прокурорға тұрғылықты орнының, жұмыс орнының өзгеруі туралы хабарлау (03), белгілі бір тұлғалармен қарым-қатынаста болмау және белгілі бір орындарға бармау (04), нашақорлық немесе алкогольді тәуелділіктен емделу курсынан өту (05), электронды аңду құралдарын тағып жүру (06).
42. Кепіл сомасы:_________________теңге
43. Кепіл сомасы мыналарға қатысты төменіректен төмен: асырауында кәмелкеттік жасқа толмаған балалар, қарт ата-анасы, мүгедек туыстары бар, сондай-ақ қорғаншы және қамқоршы болып табылатын тұлғалар (01), тұрақты табыс көзі жоқ тұлғалар (02), халықтың әлеуметтік осал қабатына жататын, сондай-ақ бюджет есебінен әр түрлі әлеуметтік көмек алатын тұлғалар (03), кәмелкеттік жасқа толмаған немесе зейнет жасындағы тұлғалар (04), ауылдық жерде тұратын тұлғалар (05).
44. Жоғары тұрған прокурорға шағым: бұлтартпау шарасын күзетпен ұстау түрінде таңдау туралы қолдаудан бас тарту (1), бұлтартпау шарасын үйде қамау түрінде таңдау туралы қолдаудан бас тартуға (2), күзетпен ұстау мерзімін ұзартудан бас тарту (3), үйде қамау мерзімін ұзартудан бас тарту (4).
45. Шағымды беру күні _____________________________
46 Шағымды қарастыру нәтижесі: қанағаттандырылды (1), қанағаттандырылмай қалды (2);
47. Мына нысанда іс жүргізу келісімін жасасу туралы қолдаухат келіп түсті: кінәні мойындау туралы мәміле (1), ынтымақтастық туралы келісім (2).
48. Процестік келісімін жасасу туралы прокурорға қолдаухат жолданды _____________________________________________________
                         (прокуратура атауы)
49.Қарастыру нәтижесі: іс жүргізу келісімі жасалды (01), іс жүргізу келісімін жасаудан бас тартылды (02).
50. ҚР ҚПК 153-б. тәртібінде: бұлтартпау шарасы жойылды (1), өзгертілді (2);
51. Мынаған байланысты: ақталатын негіздер бойынша тоқтату (1), ақтамайтын негіздер бойынша (2); қылмыстық істі прокурордың қосымша тергеуге жолдауына байланысты (3), соттың қосымша тергеуге жолдауы (4), медициналық сипаттағы шараларды қолданып (5);
52. Бұлтартпау шарасы: ешқайда кетпеу және тиісті мінез-құлық туралы қолхат (1), жеке кепілгерлік (2), әскери қызметшіні әскери бөлім командасына беру (3), кәмелеттік жасқа толмағанды қарауға беру (4), кепіл (5)
53. Қамаудан босатылды: жойылуына байланысты сотқа дейінгі өндіріс барасында (бұлтартпау шарасын өзгертіп) (01), ҚР ҚПК 152-б. 4-б. тәртібінде (02), 1-инстанциялы соттың қарау кезеңінде (03), апелляциялық және қадағалау инстанциясы сотының шешімі бойынша (04);
54. Мынаған байланысты: ақтау (01), оңалтушы негіздер бойынша тоқтату (02), оңалтпайтын негіздер бойынша тоқтату (03), бас бостандығынан айырумен байланысты емес бұлтартпау шарасын анықтау (04):
55. Осы адамға қатысты шешім қабылдады:
ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚУДАЛАУ ОРГАНЫНЫҢ ҚЫЗМЕТКЕРІ ҚР ҚПК 45-б. 7-б. 1-т. бойынша мерзімін бұзу (3010), ҚР ҚПК 45-б. 7-б. 2-т. бойынша мерзімін бұзу (3020),
ҚР ҚПК 45-б. 7-б. 3-т. бойынша мерзімін бұзу (3030), ҚР ҚПК 45-б. 7-б. 4-т. бойынша мерзімін бұзу (3040),
ҚР ҚПК 45-б. 7-б. 5-т. бойынша мерзімін бұзу (3050), ҚР ҚПК 45-б. 7-б. 6-т. бойынша мерзімін бұзу (3060),
ҚР ҚПК 45-б. 7-б. 7-т. бойынша мерзімін бұзу (3070),
ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 1-т. бойынша қысқартылды (4010), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 2-т. бойынша қысқартылды (4020),
ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 3-т. бойынша қысқартылды (4030), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 4-т. бойынша қысқартылды (4040),
ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 5-т. бойынша қысқартылды (4050), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 6-т. бойынша қысқартылды (4060),
ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 7-т. бойынша қысқартылды (4070), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 8-т. бойынша қысқартылды (4080),
ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 9-т. бойынша қысқартылды (4090), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 10-т. бойынша қысқартылды (4100),
ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 11-т. бойынша қысқартылды (4110), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 12-т. бойынша қысқартылды (4121),
ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 12-т. – ҚР ҚК 66-б. бойынша қысқартылды (4122), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 12-т. – ҚР ҚК 67-б. бойынша қысқартылды (4123),
ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 12-т. – ҚР ҚК 68-б. бойынша қысқартылды (4124),
ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 12-т. – ҚР ҚК 68-б. 1-б. бойынша с.і. медиация тәртібінде қысқартылды (4125),
ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 12-т. – ҚР ҚК 68-б. 2-б. бойынша қысқартылды (4126),
ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 12-т. – ҚР ҚК 68-б. 2-т. бойынша с.і. медиация тәртібінде қысқартылды (4127),
ҚР ҚПК 518-б. 1-б. 1-т. тәртібінде қысқартылды (4130),
іс ҚР ҚПК 300-б. бойынша прокурорға жолданды (5010), іс ҚР ҚПК 528-б. 2-б. бойынша прокурорға жолданды (5020),
іс ҚР ҚПК 518-б. 1-б. 2-т. бойынша прокурорға жолданды (5030), іс ҚР ҚПК 615-б. 2-б. бойынша прокурорға жолданды (5040),
іс ҚР ҚПК 614-б. 1-б. 1-т. бойынша прокурорға жолданды (5050),
іс тергеп-тексеру өндірісінен кейін ҚР ҚПК 502-б. 4-б. тәртібінде прокурорға жолданды (5060),
ҚР ҚПК 186-б. тәртібінде өз өндірісіне қабылданғанды бергеннен кейін өз өндірісіне қабылданды (2100),
ҚР ҚПК 193-б. 1-б. 13-т. прокурор тергеушілікті өзгерткенннен кейін өз өндірісіне қабылданды (2101),
ҚР ҚПК 186-б. тәртібінде берілетінді өз өндірісіне қабылдамай қайтарғаннан кейін өз өндірісіне қабылданды (2102),
ҚР ҚПК 302-б. 1-б. 3-т. прокурор Қ/Т-ге қайтарғаннан кейін өз өндірісіне қабылданды (2104),
ҚР ҚПК 190-б. 7-б. 2-т. тәртібінде прокурор алдын ала тергеу өндірісіне қайтарғаннан кейін өз өндірісіне қабылданды (2105),
ҚР ҚПК 190-б. 7-б. 2-т. тәртібінде прокурор анықтау өндірісі үшін қайтарғаннан кейін өз өндірісіне қабылданды (2119),
ҚР ҚПК 518-б. 5-б. 2-т. прокурор Қ/Т-ге қайтарғаннан кейін өз өндірісіне қабылданды (2106),
тоқтату туралы қаулы жойылғаннан кейін өндіріске қабылданды (ҚР ҚПК 193-б. прокурор, ҚР ҚПК 106-б. 8-б. 1-т. сот) (2107)
сотқа дейінгі тергеудің бұзылған мерзімін қалпына келтіру (2108),
ҚР ҚПК 617-б. 1-б. тәртібінде тергеу және өзге іс жүргізу әрекеттерін жүргізу үшін іс қабылданды (іс жүргізу келісіміне қол қойылғаннан кейін) (2109),
прокурордың іс жүргізу келісімі туралы өтінішхатты қанағаттандырудан бас тартуымен қайтарылғаннан кейін іс қабылданды (2110),
ҚР ҚПК 623-б. 1-б. 2-т. тәртібінде тергеп-тексеру өндірісі үшін сот қайтарған іс қабылданды (2111),
ҚР ҚПК 623-б. 3-б. тәртібінде тергеп-тексеру өндірісі үшін сот қайтарған іс қабылданды (2112),
ҚР ҚПК 529-б. 6-б. 3-т. тәртібінде анықтау өндірісі үшін сот қайтарған іс қабылданды (2113),
ҚР ҚПК 529-б. 6-б. 3-т. тәртібінде алдын ала тергеу өндірісі үшін сот қайтарған іс қабылданды (2119),
ҚР ҚПК 521-б. 5-б. тәртібінде жалпы тәртіпте тергеп-тексеруді іске асыру үшін медициналық сипаттағы шараларды қолдану туралы сот қаулысымен қайтарылған іс қабылданды (2114),
ҚР ҚПК 524-б. 1-б. тәртібінде жалпы тәртіпте тергеп-тексеруді іске асыру үшін медициналық сипаттағы шараларды қолдану туралы сот қайтарған қаулыны қабылдау (2115), ҚР ҚПК 502-б. 4-б. тәртібінде сот жолдаған материалдарды қабылдау (2116), ҚР ҚПК 394-б. 4-б. тәртібінде сот жолдаған қылмыстық істі қабылдау (2117), ҚР ҚПК 323-б. тәртібінде сот ҚІӨ тәртібінде немесе іс жүргізу келісімі тәртібінде тергеп-тексерілген істерді қайтарғаннан кейін қабылдау (2118)
ПРОКУРОР тоқтату туралы қаулыны прокурордың/соттың жоюы (9001), мерзімін бұзу туралы қаулыны прокурордың/соттың жоюы (9002),
қайта біліктеу туралы қаулыны прокурордың/соттың жоюы (9003), қосылу туралы қаулыны прокурордың/соттың жоюы (9004),
шығару (бөлу) туралы қаулыны прокурордың/соттың жоюы (9005),
ҚР ҚПК 302-б. 1-б. 1-т. тәртібінде айыптау актісін бекіту және сотқа жолдау (6010),
ҚР ҚПК 302-б. 1-б. 2-т. тәртібінде жаңа айыптау актісін құрастыру және сотқа жолдау (6011),
ҚР ҚПК 302-б. 1-б. 3-т. тәртібінде қ/т қайтару (6012),
ҚР ҚПК 190-б. 7-б. тәртібінде алдын ала тергеу өндірісі үшін қайтарылды (6013),
ҚР ҚПК 190-б. 7-б. анықтау өндірісі үшін қайтарылды (6014),
ҚР ҚПК 528-б. 3-б. 1-т. бойынша сотқа жолданды (6020),
ҚР ҚПК 528-б. 3-б. 3-т. хаттамалық нысаны бойынша алдын ала тергеу өндірісі үшін қайтарылды (6021),
ҚР ҚПК 528-б. 3-б. 3-т. хаттамалық нысаны бойынша анықтау өндірісі үшін қайтарылды (6022),
ҚР ҚПК 518-б. 5-б. 1-т. бойынша медициналық сипаттағы шараларды қолдану үшін сотқа жолданды (6030),
ҚР ҚПК 518-б. 5-б. 2-т. тәртібінде Қ/Т қайтарылды (6031),
іс жүргізу келісімі туралы өтінішқатты қанағаттандырудан бас тартумен қайтарылды (6040),
ҚР ҚПК 617-б. 1-б. тәртібінде дәлелдемелер жинау үшін қайтарылды (6041),
ҰР ҚПК 617-б. 4-б. бойынша іс жүргізу келісімін жасасқаннан кейін сотқа (6050),
ҰР ҚПК 502-б. 4-б. сот актілерін қайта қарау үшін негіздің болуы немесе болмауы туралы қорытындымен сотқа (6060),
ҚР ҚПК 193-б. 12-б. тәртібінде тергеулікті өзгертеді (7000),
ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 1-т. бойынша қысқартылды (4010), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 2-т. бойынша қысқартылды (4020), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 3-т. бойынша қысқартылды (4030),
ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 4-т. бойынша қысқартылды (4040), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 5-т. бойынша қысқартылды (4050), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 6-т. бойынша қысқартылды (4060),
ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 7-т. бойынша қысқартылды (4070), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 8-т. бойынша қысқартылды (4080), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 9-т. бойынша қысқартылды (4090),
ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 1-т. бойынша қысқартылды (4010), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 2-т. бойынша қысқартылды (4020), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 3-т. бойынша қысқартылды (4030),
ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 10-т. бойынша қысқартылды (4100), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 11-т. бойынша қысқартылды (4110),
ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 12-т. – ҚР ҚК 65-б. бойынша қысқартылды (4121), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 12-т. – ҚР ҚК 66-б. бойынша қысқартылды (4122),
ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 12-т. – ҚР ҚК 67-б. бойынша қысқартылды (4123), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 12-т. – ҚР ҚК 68-б. бойынша қысқартылды (4124),
ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 12-т. – ҚР ҚК 68-б. с.і. медиация тәртібінде қысқартылды (4125),
ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 12-т. – ҚР ҚК 68-б. 2-б. бойынша қысқартылды (4126),
ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 12-т. – ҚР ҚК 68-б. 2-б. с.і. медиация тәртібінде қысқартылды (4127),
ҚР ҚПК 518-б. 1-б. 1-т. тәртібінде қысқартылды (4130),
ҚР ҚПК 36-б. – ҚР ҚК 66-б. бойынша қысқартылды (4131),
ҚР ҚПК 36-б.– ҚР ҚК 67-б. бойынша қысқартылды (4132),
ҚР ҚПК 36-б. – ҚР ҚК 68-б. бойынша қысқартылды (4133),
ҚР ҚПК 35-б. – ҚР ҚК 442-443, 445-449-б. бойынша қысқартылды (4134),
ҚР ҚПК 623-б. 1-б. 2-т. (626-б. 1-б. 2-т.) тәртібінде прокурорға қайтарылды (8010),
ҚР ҚПК 623-б. 1-б. 3-т. (626-б. 1-б. 3-т.) тәртібінде прокурорға қайтарылды (8020),
ҚР ҚПК 623-б. 3-б. (626-б. 4-б.) тәртібінде прокурорға қайтарылды (8021),
анықтау өндірісі үшін ҚР ҚПК 529-б. 6-б. 3-т. тәртібінде прокурорға қайтарылды (8022),
алдын ала тергеу өндірісі үшін ҚР ҚПК 529-б. 6-б. 3-т. тәртібінде прокурорға қайтарылды (8023),
ҚР ҚПК 521-б. 5-б. тәртібінде прокурорға қайтарылды (есі дұрыс еместерді қосымша тергеу) (8030),
ҚР ҚПК 524-б. 1-б. тәртібінде прокурорға қайтарылды (есі дұрыс еместер сауықты) (8040),
тергеп-тексеруді ұйымдастыру үшін ҚР ҚПК 502-б. 4-б. тәртібінде прокурорға қайтарылды (8050),
өзге тұлғаны қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін ҚР ҚПК 394-б. 4-б. тәртібінде прокурорға қайтарылды (8060),
ЖСӨ тәртібінде немесе іс жүргізу келісімі тәртібінде ҚР ҚПК 323-б. тәртібінде прокурорға қайтарылды (8070),
ҚР ҚПК 35-б. 6-б. тәртібінде соттан талап етілді (8080),
айыптау актісін тоқтата тұру және соттылықты өзгерту үшін ҚР ҚПК 321-б. 6-б. тәртібінде прокурорға қайтарылды (8090),
іздестіруді жүзеге асыру үшін ҚР ҚПК 324-б. 3-б. тәртібінде прокурорға қайтарылды (8091)
56.Іздестіру ісі нөмірі (ҚР ҚПК 45-б. 7-б. 3-т. бойынша) _____________________________________________________________________
57. ҚР ҚПК 45-б. 7-б. 2-т. бойынша қылмыстық іс бойынша мына аумақта орналасқан:
_____________________________________________________________________
58. Қылмыстық қудалау ҚР ҚПК 194-б. 3-б. тәртібінде іске асырылды: прокурор басшылығымен (1).

№ 2 қосымша (сот)

59. Материалды қарастырған сот атауы: _______________________________
59.1. Материалдың сотқа келіп түсу күні және уақыты «____»______________20____ж. ____ сағ. ____ мин.
60. Сот материалының нөмірі № _______________________________________
61. Материал түрі: күзетпен ұстау бұлтартпау шарасын таңдау туралы қолдаухат (01), үйде қамау (02), кепіл (03), күзетпен ұстау мерзімін ұзарту туралы (04), үйде қамау мерзімін ұзарту туралы (05), кепілді мемлекет пайдасына қарату туралы (06).
ҚР ҚПК 106-б. тәртібінде шағым: прокурордың күзетпен ұстауға санкция туралы қолдаухатты қолдаудан бас тартуы туралы қаулысы (07), прокурордың үйде қамауға санкция туралы қолдаухатты қолдаудан бас тартуы туралы қаулысы (08), кепілді қолданудан бас тарту туралы (09), кепілді мемлекет пайдасына қарату туралы (10).
ҚР ҚПК 107-б. тәртібінде шағым: күзетпен ұстау бұлтартпау шарасын таңдау туралы сот санкциясы (11), үйде қамау бұлтартпау шарасын таңдау туралы сот санкциясы (12), күзетпен ұстау мерзімін ұзарту туралы санкция (13), үйде қамау мерзімін ұзарту туралы санкция (14), күзетпен ұстауға санкция беруден бас тарту туралы қаулы (15), үйде қамау санкция беруден бас тарту туралы қаулы (16), күзетпен ұстау мерзімін ұзарту туралы санкция беруден бас тарту туралы қаулы (17), үйде қамау мерзімін ұзарту туралы санкция беруден бас тарту туралы қаулы (18), кепілді пайдалану туралы (19)
62. Шағымды (наразылықты) берген (әкелген): прокурор (1), күдікті (2), айыпталушы (3), қорғаушы (күдіктінің, айыпталушының) (4), заңды өкіл (5), жәбірленуші (6), жәбірленушінің заңды өкілі (7), басқалар (8). ҚАРАСТЫРУ НӘТИЖЕСІ 63. Нәтиже: қанағаттандырылды (1), қанағаттандырудан бас тартылды (2), соның ішінде прокурордың бастамасы бойынша (3), соттың қарауына дейін кері қайтарып алу (4), толықтыруға қайтару (5).
64. Бұлтартпау шарасы таңдалды, с.і. қолдаухатты қанағаттандырудан бас тартқан кезде: ешқайда кетпеу және тиісті мінез-құлық туралы қолхат (1), жеке кепілдеме (2), ә/қ әскери бөлім командасының бақылауына беру (3), кәмелеттік жасқа толмағанды қарауға беру (4), кепіл (5), үйде қамау (6), күзетпен ұстау (7).
65. Күзетпен ұстау (үйде қамап ұстау) бұлтартпау шарасын таңдау негізі: ҚР территориясында тұрғылықты мекенжайы жоқ (01), жеке басы анықталмаған (02), ертеректе таңдалған бұлтартпау шарасы немесе іс жүргізуді мәжбүрлеу шарасы бұзылған (03), қылмыстық қудалау органдарынан немесе соттан жасырынуға тырысты немесе жасырынды (04), айыпталушыны іздестірумен байланысты (05), ұйымдасқан топ немесе қылмыстық бірлестік (қылмыстық ұйым) құрамында қылмыс жасаған деп күдіктеледі (06), ертеректе жасаған ауыр немесе аса ауыр қылмысы үшін соттылығы бар (07), оның қылмыстық әрекетті жалғастыруы туралы деректер бар (8), ҚР ҚПК 589-б. тәртібінде экстрадициялық тұтқындау (09), айыпталушының халықаралық іздестіруімен байланысты (ҚР ҚПК 292-б. 4-б.) (10), басқа (11).
66. Күзетпен ұстау (үйде қамау) мерзімін ұзарту туралы: ______айға _____ күнге
66.1 Мерзім «___»____________20__ж. дейін ұзартылды.
67. Кепіл сомасы __________________ теңге.
68. Кепіл сомасы мыналарға қатысты төменіректен төмен: асырауында кәмелкеттік жасқа толмаған балалар, қарт ата-анасы, мүгедек туыстары бар, сондай-ақ қорғаншы және қамқоршы болып табылатын тұлғалар (01), тұрақты табыс көзі жоқ тұлғалар (02), халықтың әлеуметтік осал қабатына жататын, сондай-ақ бюджет есебінен әр түрлі әлеуметтік көмек алатын тұлғалар (03), кәмелкеттік жасқа толмаған немесе зейнет жасындағы тұлғалар (04), ауылдық жерде тұратын тұлғалар (05).
69. Мемлекет пайдасына қаратылған кепіл сомасы _______________ теңге.

Нысанның аяқталуы

70. Есепке алу үшін ҚР ҚК ____________________________ _бабы.
ҚР ҚК 11-бабы бойынша: анықталмады (0), ауыр емес (1), орташа (2), ауыр (3), аса ауыр (4).
ҚР ҚК 24-бабы бойынша: дайындалды (1), қастандық жасалды (2).
70.1 Қылмысты саралау 1997 жылғы 16 шілдедегі ҚР ҚК ____________ т.т. _____________
71. Шешім күні және уақыты «____» ___________ 20__ж. ____с. ____ мин.
72. Ескертпе:_______________________________________________________
73.Шешім қабылдаған адамның
Т.А.Ә. ______________________________________________________________
74. Прокурор ________________________________________________________
75. Прокуратура атауы _______________________________________________
Тіркеу күні «_____»_________20___ж. Түзету күні «____»______ 20 ___ж.
Есепке алу түрі: есепке алу (01), ақталуына немесе ақтайтын негіздер бойынша сотпен тоқтатылуына байланысты алынған (03)

Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының  
2014 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 159 бұйрығына  
8-қосымша      

Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздар 
мен хабарламаларды қабылдау және тіркеу,
сондай-ақ Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің
бірыңғай тізілімін жүргізу      
ережесіне 14-қосымша          

                                                               нысан

СДТБТ бойынша шешім (прокурорлық)

Е-3 нысаны

1. СДТБТ нөмірі ___________________________________________________
2. Тергеу органының атауы ________________________________________
3. ҚІ тергейтін қызмет: тергеу (01), анықтау (02), ҚР ҚПК 189-б. 3-б. тәртібінде тергеу (03), ҚР ҚПК 189-б. 5-б. тәртібінде тергеу (04), ҚР ҚПК 189-б. 4-б. тәртібінде анықтау (05), ЖСӨ тергеуі (06), ЖСӨ анықталуы (07), хаттама нысаны (08), ҚР ҚПК 528-б. 3-б. 3-т. тәртібінде анықтау (09), ҚР ҚПК 528-б. 3-б. 3-т. тәртібінде тергеу (10), ҚР ҚПК 529-б. 6-б. 3-т. тәртібінде анықтау (11), ҚР ҚПК 529-б. 6-б. 3-т. тәртібінде тергеу (12).

4. СДТБТ бойынша шешім:
ҚР ҚПК 302-б. 1-б. 1-т. тәртібінде айыптау актісін бекіту және сотқа жолдау (6010),
ҚР ҚПК 302-б. 1-б. 2-т. тәртібінде жаңа айыптау актісін құрастыру және сотқа жолдау (6011),
ҚР ҚПК 302-б. 1-б. 3-т. тәртібінде қ/т қайтару (6012),
ҚР ҚПК 190-б. 7-б. тәртібінде алдын ала тергеу өндірісі үшін қайтарылды (6013),
ҚР ҚПК 190-б. 7-б. анықтау өндірісі үшін қайтарылды (6014),
ҚР ҚПК 190-б. 7-б. 1-т. тәртібінде айыптау актісін бекіту және сотқа жолдау (6015),
ҚР ҚПК 528-б. 3-б. 1-т. бойынша сотқа жолданды (6020),
ҚР ҚПК 528-б. 3-б. 3-т. хаттамалық нысаны бойынша алдын ала тергеу өндірісі үшін қайтарылды (6021),
ҚР ҚПК 528-б. 3-б. 3-т. хаттамалық нысаны бойынша анықтау өндірісі үшін қайтарылды (6022),
ҚР ҚПК 518-б. 5-б. 1-т. бойынша медициналық сипаттағы шараларды қолдану үшін сотқа жолданды (6030),
ҚР ҚПК 518-б. 5-б. 2-т. тәртібінде Қ/Т қайтарылды (6031),
іс жүргізу келісімі туралы өтінішқатты қанағаттандырудан бас тартумен қайтарылды (6040),
ҚР ҚПК 617-б. 1-б. тәртібінде дәлелдемелер жинау үшін қайтарылды (6041),
ҚР ҚПК 617-б. 4-б. бойынша іс жүргізу келісімін жасасқаннан кейін сотқа (6050),
ҚР ҚПК 502-б. 4-б. сот актілерін қайта қарау үшін негіздің болуы немесе болмауы туралы қорытындымен сотқа (6060),
ҚР ҚПК 193-б. 12-б. тәртібінде тергеулікті өзгертеді (7000),
Қайта біліктендірілді (0080)
ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 1-т. бойынша қысқартылды (4010), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 2-т. бойынша қысқартылды (4020),
ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 3-т. бойынша қысқартылды (4030),ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 4-т. бойынша қысқартылды (4040),
ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 5-т. бойынша қысқартылды (4050), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 6-т. бойынша қысқартылды (4060),
ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 7-т. бойынша қысқартылды (4070), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 8-т. бойынша қысқартылды (4080),
ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 9-т. бойынша қысқартылды (4090), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 10-т. бойынша қысқартылды (4100),
ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 11-т. Бойынша қысқартылды (4110),ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 12-т. – ҚР ҚК 65-б. бойынша қысқартылды (4121),
ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 12-т. – ҚР ҚК 66-б. бойынша қысқартылды (4122),ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 12-т. – ҚР ҚК 67-б. бойынша қысқартылды (4123), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 12-т. – ҚР ҚК 68-б. бойынша қысқартылды (4124),ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 12-т. – ҚР ҚК 68-б. с.і. медиация тәртібінде қысқартылды (4125), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 12-т. – ҚР ҚК 68-б. 2-б. бойынша қысқартылды (4126),
ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 12-т. – ҚР ҚК 68-б. 2-б. с.і. медиация тәртібінде қысқартылды (4127), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 12-т. – ҚР ҚК 68-б. 3-б. бойынша қысқартылды(4128), ҚР ҚПК 518-б. 1-б. 1-т. тәртібінде қысқартылды (4130),
ҚР ҚПК 365-б.– ҚР ҚК 66-б. бойынша қысқартылды (4131), ҚР ҚПК 36-б.– ҚР ҚК 67-б. бойынша қысқартылды (4132), ҚР ҚПК 36-б.– ҚР ҚК 68-б. бойынша қысқартылды (4133), ҚР ҚПК 36-б.– ҚР ҚК 442-443,445-449-б. бойынша қысқартылды (4134).
ҚР ҚПК 623-б. 1-б. 2-т. (626-б. 1-б. 2-т.) тәртібінде прокурорға қайтарылды (8010),
ҚР ҚПК 623-б. 1-б. 3-т. (626-б. 1-б. 3-т.) тәртібінде прокурорға қайтарылды (8020),
ҚР ҚПК 623-б. 3-б. (626-б. 4-б.) тәртібінде прокурорға қайтарылды (8021),
анықтау өндірісі үшін ҚР ҚПК 529-б. 6-б. 3-т. тәртібінде прокурорға қайтарылды (8022),
алдын ала тергеу өндірісі үшін ҚР ҚПК 529-б. 6-б. 3-т. тәртібінде прокурорға қайтарылды (8023),
ҚР ҚПК 521-б. 5-б. тәртібінде прокурорға қайтарылды (есі дұрыс еместерді қосымша тергеу) (8030),
ҚР ҚПК 524-б. 1-б. тәртібінде прокурорға қайтарылды (есі дұрыс еместер сауықты) (8040),
тергеп-тексеруді ұйымдастыру үшін ҚР ҚПК 502-б. 4-б. тәртібінде прокурорға қайтарылды (8050),
өзге тұлғаны қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін ҚР ҚПК 394-б. 4-б. тәртібінде прокурорға қайтарылды (8060),
ЖСӨ тәртібінде немесе іс жүргізу келісімі тәртібінде ҚР ҚПК 323-б. тәртібінде прокурорға қайтарылды (8070),
ҚР ҚПК 35-б. 6-б. тәртібінде соттан талап етілді (8080),
айыптау актісін тоқтата тұру және соттылықты өзгерту үшін ҚР ҚПК 321-б. 6-б. тәртібінде прокурорға қайтарылды (8090),
іздестіруді жүзеге асыру үшін ҚР ҚПК 324-б. 3-б. тәртібінде прокурорға қайтарылды (8091))
тоқтату туралы қаулыны прокурордың/соттың жоюы (9001),
мерзімін бұзу туралы қаулыны прокурордың/соттың жоюы (9002),
қайта біліктеу туралы қаулыны прокурордың/соттың жоюы (9003),
қосылу туралы қаулыны прокурордың/соттың жоюы (9004),
шығару (бөлу) туралы қаулыны прокурордың/соттың жоюы (9005),
сот қысқарту туралы қаулының күшін жойды (9006),
сот мерзімін бұзу туралы қаулының күшін жойды (9007),
сот қайта біліктендіру туралы қаулының күшін жойды (9008),
сот біріктіру туралы қаулының күшін жойды (9009),
сот бөлу туралы қаулының күшін жойды (9010),
Шешім қабылдау күні: _____________________
Органның өзінің қолдаухаты бойынша шешім қабылданды (01)
Шешім қабылдады: прокурор (2), сот (3)

4.1 Шешім сипаттамасы

5. Қылмыстың саралануы ________________________ ҚР ҚК
ҚР ҚК 11-бабы бойынша: анықталмады (0), ауыр емес (1), орташа (2), ауыр (3), аса ауыр (4).
ҚР ҚК 24-бабы бойынша: дайындалды (1), қастандық жасалды (2).
5.1 Қылмысты саралау 1997 жылғы 16 шілдедегі ҚР ҚК ____________ т.т. _____________

6. ҚР ҚК _________________________бабынан сәйкес қайта сараланды.
Қайта саралау күні «____»______________20___ж.

7. Негізгі СДТБТ нөмірі __________________________________________
8. Бұрын СДТБТ-ға қосылғаннан бөлінді __________________________

9. ЖТТ ұйымдастырған органның атауы __________________________
9.1 ЖТТ басшысы ______________________________________________

10. Органға берілді_____________________________________________________________________
                      (орган атауы)

қызметке берілді: тергеу (01), анықтау (02)
шығыс №______________________ «_____»__________________20___ж.

11. Ескертпе:

Прокурор _____________________________________________________________________
                   (тегі, аты, әкесінің аты) Қадағалауды жүзеге асыратын прокуратура атауы
_____________________________________________________________________

Тіркеу күні «_____»__________________20___ж. Түзету күні «_____»_________________20___ж.

Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының  
2014 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 159 бұйрығына  
9-қосымша      

Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздар 
мен хабарламаларды қабылдау және тіркеу,
сондай-ақ Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің
бірыңғай тізілімін жүргізу      
ережесіне 16-қосымша          

                                                               нысан

Алынған және жойылған есірткілік құралдарды, психотроптық
немесе улы заттарды, прекурсорларды (ЕПП) және құрамында
есірткілік заттар бар өсімдіктердің өсу алқаптарын және іс
бойынша өзге де заттай дәлелдемелерді есепке алу нысаны

Е-5 нысаны

1.СДТБТ нөмірі _____________________________________________________,
2. Органның атауы __________________________________________________,
3. ЕПП, баламаларды және егістерді алып қоюға (01), ЕПП, баламаларды және егістерді жоюға (02), ЕПП-ды, баламаларды ұйымдарға (мекемелерге) беруге (03), мүлікті және басқа да заттай дәлелдемелерді алып қоюға (04), мүлікті және басқа да заттай дәлелдемелерді беруге (05), алынған мүлікті және басқа да заттай дәлелдемелерді жою немесе иесіне қайтару (06), алынған мүлік және басқа да заттай дәлелдемелер өткізілді (07).
ЕПП және оның баламалары берілді (08), сабақтастық бойынша алынып қойылған мүлік берілді (10),
Шығыс №___________________ «___»__________20__ж.
ЕПП және оның баламалары алынды (09), сабақтастық бойынша алынып қойылған мүлік алынды (11).
Кіріс №___________________ «___»__________20__ж.
4. Алып қою, жою, өткізу, табу, беру ауданы _____________________________________________________________.
5. Алып қою, жою, өткізу, табу, беру күні ____________________________________________________________.
6. ЗДЕК бойынша тіркеу нөмірі №____________________ тіркеу күні «___»__________20__ж.,
6.1. Сарапшы қорытындысының нөмірі және күні №______________________________ 20__ж. «___»__________
7. Алынған ЕПП, олардың баламаларының, өсімдіктердің атауы мен саны:

Атауы, түрі

саны

кг, гр, л, мл, км.м, өсімдіктер

Сараптамаға кеткен шығын (іске қосылған ЕПП қалдығы)

саны

кг, гр, л, мл, км.м, өсімдіктер


8 Бірлесіп жұмыс жасау нәтижесінде. ЕПП және оның баламаларын алу: ҰҚК (01), ІІМ (02), КБК (03), ЭСЖҚКА (04), ҰҚК ШҚ (05) және басқалармен (06).
9. Есірткілерді іздеу бойынша қызметтік-іздестіру иттері қолданылды (әрі қарай – ҚІИ) қолданылды (1).
10. Бақыланатын жеткізу: ішкі (1), сыртқы (2).
11 Түрі бойынша заттар: шикізат (1), ұнтақ (2), дәрі (3), ампула (4), өзге түрде (5).
12. Мүлік, ақша, құндылықтар мөлшерде алынды (барлығы) _________________ теңге:
мемлекет есебіне _______________теңге, заңды тұлға есебіне___________ теңге, азаматтар есебіне______________________ теңге.
13. Алынды: мұнай (001), мұнай өнімдері (002), ЖЖМ (003), бензин (004), көмір (005), табиғи газ (006), орман және орман өнімдері (007), мақта (008), тазартылмаған мақта (009), алтын, ақ алтын (010), өнеркәсіптік алтын (011), күміс (012), зергерлік бұйымдар (013), құнды тастар (014), алмастар (015), бриллиантар (016), алюминий (017), қола (018), мыс (019), қалайы (020), сынап (021), қорғасын (022), титан (023), өзге де түсті металдар (024), қара металл (025), сирек жерлі металл (026), сынап металл (027), әдеби, тарихи құндылықтар (028), антиквариат (029), астық (030), ауылшаруашылық өнімдері (031), ет өнімдері (032), балық өнімдері (033), балықтың құнды тұқымдары (034), спирттік өнімдер (035), темекі өнімдері (036), өзге де азық-түлік тауарлары (037), ішіктер (038), бас киімдер (039), киім, аяқ киім (040), күнделікті нәрселер (041), сөмке (портфель) (042), барсетка (043), ұялы телефондар (044), есептеу техникасы (компьютерлік) (045), теле-бейнеаппаратура (046), радиоаппаратура (047), кабель (теледидарлық,телефондық) (048), басқа техника (049), автобөліктер (050), дөңгелектер (051), құрылыс материалдары (052), өзге де өндірістік тауарлар (053), есептік-бақылау маркалар (091); покер үстелі (092); ойын рулеткасы (093); ойын фишкалары (094); дәрілер (095); медициналық техника (096); электрондық ақпарат тасымалдағыштар (097); халық тұтынатын тауарлар (098);
Әскери бөлімдер мен мекемелердің заттай мүлкі алынды: (054), әскери бөлімдердің азық-түлігі (055), соғыс техникасы (056), әскери бөлімдер ЖЖМ (057), әскери бөлімдердің басқа да мүлігі (058).
Көлік құралдары алынды:
Жүк көлік құралдары (059), автомобильдер (060), мотоциклдер (061), мопедтер (062), велосипедтер (063), басқа да көлік құралдары (064)
Қарулар алынды: ойықты автоматты (065), ойықты автоматты емес (066), тегіс оқпанды аңшылық (067), тегіс оқпанды әскери (068), автоматты емес әскери (069), спорттық оқ атқыш (070), газды (071), суық (072), пневматикалық (073), сигналдық (074), травматикалық (075), басқа да қару ретінде бейімделген зат (076),
Оқ-дәрілер: әскери (077), аңшылық (078), спорттық (079), газды өзін өзі қорғаулар (080), травматикалық (081), басқа оқ-дәрілер(082).
Жарылғыш заттар алынды: әскери (083), өндірістік (084), қолдан жасалған (085), химиялық құралдар (086), радиобелсенді материалдар (087)
Экстремисттік материалдар алынды: үндеухаттар (088), кітаптар (089), өзге де тасымалдағыштар (090).

Алынғанның түрі (жойылғанның)

Атауы

Нөмір

Саны

Өлшеу түрі кг, карат, куб.м.литр)

Теңгедегі құны

14. Ақша алынды: : ескі үлгідегі теңге (01), жаңа үлгідегі теңге (02),: $US (03), €EVRO (04), RR (05), қырғыз сомы (06), өзбек сомы (07), басқа да ақшалар(08);
Жалған ақша алынды: ескі үлгідегі жалған теңге (09), жаңа үлгідегі жалған теңге (10), жалған шетелдік валюта: $US (11), жалған шетелдік валюта: €EVRO (12), жалған шетелдік валюта: RR (13), жалған шетелдік валюта: қырғыз сомы (14), жалған шетелдік валюта: өзбек сомы (15), басқа да жалған ақшалар (16);
Бағалы қағаздар алынды: мемлекеттік бағалы қағаздар (17), несие карточкалары (18), акциялар (19), авизо (20), қаржылық-төлем құжаттар (21), чек кітапшалары (22), жинақтама кітапшалар (23), басқа да бағалы қағаздар(24).
Құжаттар алынды:
төлқұжат (25), жеке куәлік (26), қызметтік куәлік (27), жылжымайтын мүлікке, үйге, пәтерге құжаттар (28), жер учаскесіне құжаттар (29), басқа да құжаттар (30),
жалған құжаттар алынды:
жалған төлқұжат (31), жалған жеке куәлік (32), жалған қызметтік куәлік (33), жалған жылжымайтын мүлікке, үйге, пәтерге құжаттар (34), жалған жер учаскесіне құжаттар (35), басқа да жалған құжаттар (36).

Түрі Атауы құндылығы сериясы нөмірі саны теңгедегі сомаға


15. Тасымалдау тәсілі: автомобильді (1), темір жол (2), әуе (3), теңіз (4), өзен (5), контрабандалық жолмен келіп түсті (6), өзге (7).
16. Жасыру тәсілі: көліктің жасырын жерінде (01), күнделікті нәрселерде (02), киімде (03), адамның организмінде (04), өнеркәсіптік өндіріс тауарларында (05), азық-түлікте (06), өзге де заттарда (07), азық-түлік түрінде (08), өнеркәсіптік өндіріс тауарлары түрінде (09), өзге зат түрінде (10), пошталық корреспонденцияда (11), өзге (12).
17. Табылған жері: көше (алаң) (01), базар (02), вокзал: темір жол (03), теңіз, өзен (04), сапаржай (05), аэровокзал (06), үйдің алаңы (07), бақша (13), пәтер (21), үй (22), тұрғын үйдің кіреберісі (23), шатырдың асты (25), төле (26), қонақ үй (27), жатақхана (28), аурухана (29), шипажай, курорттар (30), саяжай (31), казарма (32), контейнер (36), балабақша (38), діни ғұрып жіберу орындары (42), қосалқы үй-жайы (46), мектеп (47), орта-арнайыоқу орны (48), жоғарғы оқу орны (49), мейрамхана, дәмхана (58), түнгі клуб (59), дискотека (60), дала (72), орман (73), таулар (74), ауыл шаруашылық дақылдары (75), түрме (76), ТМ (77), қоғамдық көлік (91), басқалар (89), әскери бөлімдер территориясында (90).
18.Заттай дәлелдемелер сомаға өткізілді_______ теңге.
Өткізуден түскен ақша қаражаттары келесінің шотына аударылды: мемлекеттің ___________ сомаға теңге, заңды тұлғаның ___________ сомаға теңге, азаматтардың ___________ сомаға теңге;
19. Шешім қабылданды: сотпен (1), прокурормен (2), қылмыстық ізге түсу органымен (3).
20. Өзге белгілер ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Тіркеу күні _________________________________________________________

Қылмыстық қудалауды жүзеге асыратын тұлға_____________________________________________________________________

Тергеп-тексеруді іске асыратын бөлімшенің бастығы _____________________________________________________________________

Түзету енгізген күн _______________

Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының  
2014 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 159 бұйрығына  
10-қосымша      

Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздар 
мен хабарламаларды қабылдау және тіркеу,
сондай-ақ Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің
бірыңғай тізілімін жүргізу      
ережесіне 17-қосымша          

                                                               нысан

Зардап шеккен (жәбірленген) адамға қойылатын нысан

Л-1 нысаны

1.СДТБТ нөмірі ________________________________________________
2.Тіркеу органы ______________________________________________.
_____________________________________________________________________
3.Адамның мәртебесі: зардап шегуші ол жәбірленуші (01), жәбірленушінің құқық мирасқоры (02), заңды өкіл (03), заңды тұлға өкілі (04).
4.Жәбірленушінің жеке басы:анықталмаған (1).
5.Жәбірленуші:дене зақымын алған (1), қаза болған (2).
5.1. Құқықтар бұзылды:мүліктік (1), жеке мүліктік емес (2).
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6.ЖСН нөмірі _______________________________________________________

6.1 Тегі 6.2 Аты 6.3 Әкесінің аты6.1.Туған күні:«____» ________19 ж. 7. Жынысы:еркек (1), әйел (2).
7.Жәбірленушінің жасы:___________жас.
8.Тұрғылықты мекенжайы: Республика, облыс, аудан, елдімекен, көше, үй, корпус, пәтер
9.Азаматтығы:Қазақстан Республикасының азаматы (1), Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы (бұдан әрі - ТМД) азаматы (2), азаматтығы жоқ тұлға (3), шетел азаматы (4), оралман (5).
10.Шетел азаматтығы(анықтамалық бойынша) _____________________
11.Қосымша мәліметтер: асырауында кәмелеттік жасқа толмаған балалар бар (01), кәмелеттік жасқа толмаған тәрбиеленді: толық отбасында (02), толық емес отбасында (03), отбасынан тыс (03), асырауында еңбекке қабілетсіз жан бар (05), қорғансыз (қараусыз) (06).
12. Кәмелеттік жасқа толмаған тәрбиеленуші: балалар үйінікі (1), жетім балаларға арналған интернат ұйымдарынікі (2)
13.Кәсіп түрі:Президенттікке үміткер (001), депутататтыққа үміткер (002); мемлекеттік функциияларды орындаушы тұлға: депутат (003), саяси қызметкер (005), соның ішінде (бұдан әрі – с.і.) әкім (004), сот (006), жауапты мемлекеттік лауазымды иеленуші (007), мемлекеттік функцияларды орындаушы басқа тұлғалар, сондай-ақ оларға теңестірілгендер (008), прокурор (011);
сот орындаушысы (012), қызметкер: ІІМ (013), ІІМ Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті (009), ұлттық гвардия қызметкері (020), кеден қызметі (014), қызметкер: ІІМ (013), ІІМ Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті (009), ІІМ ТЖ (019),ұлттық гвардия қызметкері (020), МКК (014), соның ішінде (бұдан әрі-с.і.): экономикалық тергеп-тексеру қызметі (016), салық қызметінің органдары (018), кеден органдары (021),Сотқа дейінгі тергеп тексеру департаменті МҚІжСЖҚІА(015), ҰҚК (017), ҰҚК шекара қызметі (022), Мемлекеттік күзет қызметі (023), әскери қызметші: келісімшарт қызметі (024), жедел қызмет (025), әскери қызметтегі шетелдік (026), батальон командирі (027), бөлім командирі (028), Қарулы күштердің техникалық және қызмет көрсетуші персоналы (029), басқа әскери құрамалар (030), ҚР ІІМ әскери-тергеу басқармасы (031), ҚМ қызметкері (037), ҰҚК әскери полициясының қызметкері (039), «Сырбар» сыртқы барлау қызметі (038), мемлекеттік органдардағы лауазымды тұлға (034), жергілікті өзін-өзі басқару органдарындағы лауазымды тұлға (035), әкімдіктердің және олардың құрылымдық бөлімшелерінің қызметкері (098), мемлекеттік мекемелердің және кәсіпорындардың қызметкері (036), басқарушы функцияларды атқарушы тұлға (041), басқа ұйым (042), коммерциялық ұйым жұмысшысы (043), өзге құрылымдардың жұмысшысы (044), банк жүйесінің жұмысшысы (045);
министрлік қызметкерлері: денсаулық сақтау және әлеуметтік даму (010); білім беру және ғылым (040); қаржы (046); ауыл шаруашылығы (047); сыртқы істер (048); мәдениет және спорт (075), с.і. Дін істері жөніндегі комитет (081), Спорт және дене шынықтыру істері жөніндегі комитет (049), әділет (052), с.і. ӘМ Сот актілерін орындау департаменті (33), сот орындаушысы (012); энергетика, ұлттық экономика (088), с.і. статистика комитеті (078), Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитеті (080), Тұтынушылар құқығын қорғау комитеті (086), Инвестициялар жөнінде және даму комитеті (077), с.і. Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитеті (095), әуеғарыштық (090);
қызметші:Ұлттық банк (096), Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті (097), Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (087), басқа (085).
білім алушылар: орта мектепте (051), гимназияда (053), лицейде (054), колледжде (055), ЖОО студенті (056), КТМ білім алушы (057);
көлік жұмысшысы: машинист (069), жүргізуші (070), т/ж жолсерігі (071);
өзге: мәдениет және өнер қызметкері (072), дін қызметшісі (073); қорғаушы (074); жұмыссыз (082), зейнеткер (084), сотталған (091), ТМ сотталушысы (092), бас бостандығын айырмай сотталушы (093), тергеп-сотталушы (094),жеке кәсіпкер (061), жеке нотариус (062), жеке сот орындаушысы (032), фермашы (064), жұмысшы (065), жалданатын жұмысшы (066), мемлекеттік емес мекемелер мен кәсіпорындардың қызметкері (067), күзетші (068); тұлғалардың басқа санаты (099).
14. Кәсіп түріне қосымша белгілер:асыраудағы (81), жүкті (83), 1 және 2 топ мүгедектері (85)
15. Қосымша белгілер: өз-өзіне қол жұмсау (суицид)(1), өз-өзіне қол жұмсау талпынысы (2).
16.Суицид(әрекет) жасалған күй:сау (01), алкогольді (02), есірткілі (03), токсикомандықмастану (04), психиканың өзге ауру күйі нәтижесінде (05).
17.Суицидалды әрекетке әкелген деректер: жалғыз бастылық (шеттетілген сезімімен) (61), ауыр материалдық жағдай (банкроттық, қарыздар) (62), қолайсыз тұрғын жағдайлары (63), қарама-қайшы қарым-қатынастар: туыстармен (64), жұбайымен (65), ата-анасымен (66), оқу (жұмыс) орны бойынша (67), отбасылық қарым-қатынастарды үзу (ажырасу) (68), орынсыз жүктілік (69), ауыр соматикалық аурулар (70), жақын адамын жоғалту (қаза) (71), әлеуметтік мәртебесін (беделін) жоғалту (72), жазалану, масқара болу үрейі (қылмыстық жауапкершілік) (73), бопсалаушылық (74), этникалық (75), анықталмаған (76), басқа (77).
18.Суицид жасау тәсілі: асылу (01), мыналарды қолданып: ату қаруын (02), шаншу-кесу заттарын (03), көлікті (04), улану: тағамдық (05), дәрілік заттармен (06), тұншықтырғыш газбен (07), улы химикаттармен (08), мөлшерінен тыс қолдану: есірткі құралдарды, психотропты заттарды және прекурсорларды (09), мыналардың нәтижесінде алынған жарақаттар: биіктіктен құлау (10), электр тогы ұру (11), өзін-өзі өртеу (12), бату (13), басқа (14).

19.Ескертпе:

20. Тергеуді жүзеге асыратын лауазымды адам
_______________________________________________________________
Тіркеу күні «____»_________20_____ж. Түзету енгізілген күні«____» _________20_____ж.

Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының  
2014 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 159 бұйрығына  
11-қосымша      

Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздар 
мен хабарламаларды қабылдау және тіркеу,
сондай-ақ Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің
бірыңғай тізілімін жүргізу      
ережесіне 18-қосымша          

                                                               нысан

Сотталған адамға қойылатын НЫСАН
(әрбір айыпталушыға (сотталушыға) жеке толтырылады)

1. _____________________________________________________________
         (сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастаған органның атауы)
2. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру нысаны: тергеу (01), анықтау (02), ҚР ҚПК 189-б. 3-б. тәртібінде тергеу (03), ҚР ҚПК 189-б. 5-б. тәртібінде тергеу (04), ҚР ҚПК 189-б. 4-б. тәртібінде анықтау (05), хаттама нысаны (08), ҚР ҚПК 528-б. 3-б. 3-т. тәртібінде анықтау (09), ҚР ҚПК 528-б. 3-б. 3-т. тәртібінде тергеу (10), ҚР ҚПК 529-б. 6-б. 3-т. тәртібінде анықтау (11), ҚР ҚПК 529-б. 6-б. 3-т. тәртібінде тергеу (12).
3. Қылмыстық істің (бұдан әрі - ҚІ) нөмірі _____________________
4. сот ісінің № ________________________________________________
5. Сот атауы ___________________________________________________
5.1. Соттың коды _________
6. Соттың Т.А.Ә.________________________________________________
№ 1 ТАРАУ «СОТТАЛУШЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ»
7. ЖСН нөмірі __________________________________________________

7.1 Тегі 7.2 Аты 7.3 Әкесінің аты8. Туған күні:____________
9. Жынысы: еркек (1), әйел (2).
10. Жасы: 14-15 жас (01), 16-17 жас (02), 18-20 жас (03), 21-29 жас (04), 30-39 жас (05), 40-49 жас (06), 50-59 жас (07), 60 жастан жоғары (08).
11. Білімі: жоғары (1), орта кәсіби (2), орта (3), толық емес орта (4), білімі жоқ (5), аяқталмаған жоғары (6).
12. Отбасы жағдайы: бойдақ (тұрмыс құрмаған) (01), үйленген (тұрмыста) (02) некесіз тұру (03).
13. Кәмелеттік жасқа толмаған: толық отбасында тәрбиеленеді (01), толық емес отбасында тәрбиеленеді (02), отбасыдан тыс тәрбиеленеді (03), балалар үйінің тәрбиеленушісі (04), жетім балаларға арналған интернат тәрбиеленушісі (05), қорғансыз (қараусыз) (06).
14. Кәсіп түрі: Президенттікке үміткер (001), депутаттыққа үміткер (002); мемлекеттік функциияларды орындаушы тұлға: депутат (003), саяси қызметкер (005), соның ішінде (бұдан әрі – с.і.) әкім (004), сот (006), жауапты мемлекеттік лауазымды иеленуші (007), мемлекеттік функцияларды орындаушы басқа тұлғалар, сондай-ақ оларға теңестірілгендер (008), прокурор (011);
қызметкер: ІІМ (013), ІІМ Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті (009), ІІМ ТЖ (019),ұлттық гвардия қызметкері (020), МКК (014), соның ішінде (бұдан әрі-с.і.): экономикалық тергеп-тексеру қызметі (016), салық қызметінің органдары (018), кеден органдары (021),Сотқа дейінгі тергеп тексеру департаменті МҚІжСЖҚІА(015), ҰҚК (017), ҰҚК шекара қызметі (022), Мемлекеттік күзет қызметі (023), әскери қызметші: келісімшарт қызметі (024), жедел қызмет (025), әскери қызметтегі шетелдік (026), батальон командирі (027), бөлім командирі (028), Қарулы күштердің техникалық және қызмет көрсетуші персоналы (029), басқа әскери құрамалар (030), ҚР ІІМ әскери-тергеу басқармасы (031), ҚМ қызметкері (037), ҰҚК әскери полициясының қызметкері (039), «Сырбар» сыртқы барлау қызметі (038), мемлекеттік органдардағы лауазымды тұлға (034), жергілікті өзін-өзі басқару органдарындағы лауазымды тұлға (035), әкімдіктердің және олардың құрылымдық бөлімшелерінің қызметкері (098), мемлекеттік мекемелердің және кәсіпорындардың қызметкері (036), басқарушы функцияларды атқарушы тұлға (041), басқа ұйым (042), коммерциялық ұйым жұмысшысы (043), өзге құрылымдардың жұмысшысы (044), банк жүйесінің жұмысшысы (045);
министрліктер қызметкерлері: денсаулық сақтау және әлеуметтік даму (010); білім беру және ғылым (040); қаржы (046); ауыл шаруашылығы (047); сыртқы істер (048); мәдениет және спорт (075), с.і. Дін істері жөніндегі комитет (081), Спорт және дене шынықтыру істері жөніндегі комитет (049), әділет (052), с.і. ӘМ Сот актілерін орындау департаменті (033), энергетика (012); ұлттық экономика (088), с.і. Статистика комитеті (078), Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитеті (080), Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және жер ресурстарын басқару істері комитеті (083), Тұтынушылар құқығын қорғау комитеті (086), Инвестициялар жөнінде және даму комитеті (077), с.і. Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитеті (095), Әуеғарыштық комитеті(090);
білім алушылар: орта мектепте (051), гимназияда (053), лицейде (054), колледжде (055), ЖОО студенті (056), КТМ білім алушы (057), курсант (058);
көлік жұмысшысы: машинист (069), жүргізуші (070), т/ж жолсерігі (071);
өзге: мәдениет және өнер қызметкері (072), дін қызметшісі (073); қорғаушы (074); жұмыссыз (082), зейнеткер (084), сотталған (091), ТМ сотталушысы (092), бас бостандығын айырмай сотталушы (093), тергеп-сотталушы (094),жеке кәсіпкер (061), жеке нотариус (062), жеке сот орындаушысы (032), фермашы (064), жұмысшы (065), жалданатын жұмысшы (066), мемлекеттік емес мекемелер мен кәсіпорындардың қызметкері (067), күзетші (068); тұлғалардың басқа санаты (099).
14.1. Кәсіп түріне қосымша белгілер: «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» ҚР Заңының 3-б. 3-т. 3,4-тт. сәйкес субъектілер болып табылатын (032). «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» ҚР Заңының 3-б. 4-т. (033), асыраудағы (081), жүкті (083), 1 және 2-топ мүгедегі (085), қылмыстық орта көшбасшысы, беделдісі (095).
14.2. Әскери атақ: жауынгер (матрос) (1), ефрейтор (аға матрос) (2), кіші сержант (екінші бап старшинасы) (3), сержант (бірінші бап старшинасы) (4), аға сержант (бас старшина) (5), 3-сыныпты сержант (3-сыныпты старшина) (6), 2-сыныпты сержанта (2-сыныпты старшина) (7), 1-сыныпты сержант (1-сыныпты старшина) (8), штаб-сержант (штаб-старшина) (9), шебер-сержант (шебер-старшина) (10), лейтенант (11), аға лейтенант (12), капитан (капитан-лейтенант) (13), майор (үшінші дәрежелі капитан) (14), подполковник (екінші дәрежелі капитан) (15), полковник (бірінші дәрежелі капитан) (16), генерал-майор (контр-адмирал) (17), генерал-лейтенант (вице-адмирал) (18), генерал-полковник (адмирал) (19), армия генералы (20).
14.3. Әскер түрі: орталық бағыну бөлімдері (01), құрлық әскері (02), аэромобильді күштер (03), әуе қорғанысы күштері (04), ҰҚК шекара қызметі (05), ҚР ІІМ ұлттық гвардиясы (06), Қазақстанның Мемлекеттік күзет қызметі (07), ҰҚК (08), ІІМ (09), ТЖМ (10), басқа әскери құрамалардың әскери қызметшілері (11), әскери-теңіз жауынгері (12).
14.4 Қызмет түрлері: жедел (01), келісімшарт бойынша (02)
14.5. Адам қылмыс жасады: қызметтің бірінші жылы (01), қызметтің бірінші жылынан кейін (02).
15. Кәмелеттік жасқа толмаған ертеректе: сотталмаған, бірақ ІІБ инспекциясында есепте тұрған (01), есепте тұрмаған (02)
16. Бұрынғы соттылығы: қылмыс жасамаған және сотталмаған (01), қылмыс жасаған, бірақ қылмыстық жауапкершіліктен босатылған (02), соттылық сотпен алынған (03), соттылық өтелген (04).
17. Сотталған және: бір, өтелмеген соттылығы (04), екі алынбаған соттылығы (05), үш және одан артық алынбаған соттылығы бар (06), әскери қызметке шақырылғанға дейін сотталған (07), бірінші әскери қызметі мерзімінде сотталған (08), бірінші әскери қызметі мерзімінде сотталған және тәртіптік әскери бөлімде (гаупвахтада) жазасын өтеген (09).
18. Мыналар үшін алынбаған және өтелмеген соттылық: қасақана кісі өлтіру (01), қасақана денсаулығына ауыр зиян келтіру (02), зорлау (03), ұрлау, тонау, талау (04), бұзақылық (05), өзге қылмыстар (06), әскери қылмыстар (07).
19. Алынбаған және өтелмеген соттылығы бар сотталушы: толық жазаланды (01), шартты-мерзімінен бұрын жазадан босатылды (02), рақымшылық және басқа негіздер бойынша (03).
19.1 Жазасын өтемей, қылмыс жасады: бас бостандығынан айыру орындарында (04), шартты соттау (06), гауптвахтада ұстау (07), әскери қызмет бойынша шектеу (08), тұтқындау (09), өтеу мерзімін шегеру мерзімінде (ҚР ҚК 72-б.) (10), өзге жазаны өтемей (11), сынақ мерзімі (12).

№ 2 ТАРАУ. «ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР»
20. Фабула (қылмыстық әрекеттің қысқаша сипаттамасы)

21. Сыбайлас жемқорлық қылмыс: иә (01), жоқ (02).
22. Қылмыс топта жасалды: ересектер (01), ұйымдасқан топ (02), тек кәмелеттік жасқа толмағандар (2), кәмелеттік жасқа толмағандардың қатысуымен аралас (3), әскери қызметшілер (4);
23. Мына құрамда: топ (1), ұйымдасқан топ (2), қылмыстық бірлестік (3).
24. Қылмыс ауырлығы: аз (01), орта (02), ауыр (03), аса ауыр (04).
25. Қылмыс жасалды: алкогольді мастану күйінде (02), есірткілі мастану күйінде (03), токсикомандық мастану күйінде (04), жүйкенің өзге ауырлық күйі салдарында (05).
№ 3 ТАРАУ «1-САТЫДАҒЫ СОТТЫҢ ҮКІМІ (ҚАУЛЫСЫ) ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР»
26. Үкімді (қаулыны) шығару күні: «_______»_________________20____ж.
27. Адам бойынша шешім: Ақталды: оқиғаның болмауы (7067), қылмыс құрамының болмауы (7068); сотталушы кінәсінің дәлелденбеуі (7069).Сотталды: сотталушы өтеуге тиісті қылмыстық жазалау тағайындаумен (7075); тұлғаны қылмыстық жауапкершіліктен босатумен (7076); қылмыстық жазалауды тағайындаумен және оны өтеуден босатумен (7077); қылмыстық жазалау тағайындаусыз (7078); қылмыстық жалауды өтеу мерзімін ұзартумен (7079).
медициналық сипаттағы шара қолданылды (7093); қысқартылды: ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 1-т. (7010), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 2-т. (7020), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 3-т. (7030), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 4-т. (7040), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 5-т. (7050), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 6-т. (7060), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 7-т. (7070), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 8-т. (7080), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 9-т. (7090), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 10-т. (7100), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 11-т. (7110), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 12-т. – ҚР ҚК 65-б. (7121), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 12-т. – ҚР ҚК 66-б. (7122), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 12-т. – ҚР ҚК 67-б. (7123), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 12-т. – ҚР ҚК 68-б. (7124), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 12-т. – ҚР ҚК 68-б. с.і. медиация тәртібінде қысқартылды (7125), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 12-т. – ҚР ҚК 68-б. 2-б. (7126), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 12-т. – ҚР ҚК 68-б. 2-б. с.і. медиация тәртібінде қысқартылды (7127), ҚР ҚПК 36-б. (7128), ҚР ҚПК 36-б. – ҚР ҚК 66-б. (7131), ҚР ҚПК 36-б.– ҚР ҚК 67-б. (7132), ҚР ҚПК 36-б. – ҚР ҚК 68-б. (7133), ҚР ҚПК 35-б. – ҚР ҚК 442-443, 445-449-б. (7134); тәрбиелеу ықпалындағы шаралар қолданылған (7094).
Есепке алу бабы: /_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 16.07.97ж. ҚР ҚК __________ т.т.__________ саралау
Есірткілік құқық бұзушылықты есепке алу бабы /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/16.07.97ж. ҚР ҚК _________т.т________ саралау Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықты есепке алу бабы /_/_/_/_/_/_/_/_/_16.07.97ж. ҚР ҚК _______т.т________ саралау
Экстремизм және терроризм бойынша құқық бұзушылықты есепке алу бабы /_/_/_/_/_/_/_/_/_/16.07.97ж. ҚР ҚК __________ т.т.__________ саралау
28. Негізгі жазалау шаралары: бас бостандығынан айыру (01), өлім жазасы (02), өмір бойына бас бостандығынан айыру (03), түрмеге қамауға соттау (04), айыппұл (05), түзету жұмыстары (06), жазаны өтеу мерзімін шегеру (ҚР ҚК 74-б.) (07), шартты (08), қоғамдық жұмыстарға тарту (09), қылмыстық жауапкершіліктен босату (10), еркіндігін шектеу (11), тұтқындау (12).
28.1. Қылмыстық құқық бұзушылық бойынша шешім

Автоматты түрде адамға қойылған нысаннан қалыптастырылады

Сот органдары деректер базасы мәліметтерінің негізінде

ҚСжАЕК қызметкерімен толтырылады

ҚІ № (СДТБТ- әр эпизоды бөлек)

ҚР КК

бабымен айыпталды

1997 жылғы 16 шілдедегі ҚР КК бабымен айыпталды

ҚР ҚК

бойынша үкім, қаулы

1997 жылғы 16 шілдедегі ҚР ҚК

бойынша үкім, қаулы

Әр қылмыстық құқық бұзушылық, айыптау бойынша сот қарауының нәтижесі

шешім қабылданды

Саралау: эпизод бойынша - 1 адам бойынша -2

Эпизод бойынша

Адам бойынша

1

2

2.1

3

3.1

4

5

6

7
29. Үкім бойынша жазалау шарасы


Жазалау шарасы

Мерзім (жыл)

Мерзім (ай)

Мерзім (күн)

Мерзім (сағат)

Айыппұл өлшемі, теңге

(анықтамалық бойынша код)


30. Бас бостандығынан айыруды қолдану ерекшеліктері: төменгі шектен төмен жазалау шарасы тағайындалған (01), түрмеге қамау түрінде бас бостандығынан айыру қолданылды (02), ҚР ҚК 58-бабы қолданылды (03), ҚР ҚК 60-бабы қолданылды (04).
30.1 ҚР ҚК 58-60-баптары қолданылды: жұту (01), қосылу (02) арқылы
сот үкімі бойынша: _______________________________________ (атауы)
«___» _____ 20__ ж. (сот күні)
30.2 Шартты түрде сынақ мерзімімен (ҚР ҚК 63-б.): Мерзімі: _______жыл, ________ай, ________күн
30.3 Жазаны өту мерзімін шегеру (ҚР ҚК 74-б.): «___» _________________________________ 20 ж. дейін
(мерзімнің аяқталу күні көрсетіледі)
30.4 Жазадан босату: ауруға байланысты (01), ауыр жағдайлар салдарынан (02), айыптау үкімінің ескіру мерзімінің өтуіне байланысты (03), рақымшылық актісі негізінде (04), кешіру (05), ҚР ҚК баптарын қылмыс деп танымауға байланысты (06), басқа негіздер бойынша (07).


(рақымшылық бойынша мәліметтер, Жарлықтың күні мен нөмірі және басқа босату негіздері көрсетіледі)
31. Жазаның қосымша шаралары: мүлікті тәркілеу (01), арнайы, әскери немесе құрмет атағынан, сыныптық мәртебесінен, дипломатиялық рангінен, біліктілік сыныбынан және арнайы марапаттардан айыру (02), белгілі бір лауазымды иелену және белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру (03), шетелдікті немесе азаматтығы жоқ тұлғаны Қазақстан Республикасының шегінен шығару (04).
32. Сотталған: қылмыстың қайталануы (01), қауіпті қайталануы (02).
33. Мәжбүрлі емдеу: маскүнемдіктен (01), нашақорлықтан (02), таксикоманиядан (03), психиатр бақылауында болу (04).
34. Үкімнің (қаулының) заңды күшіне ену күні «____»_________________20___ж.
Жоғарғы саты шешімі бойынша өзгертілді: иә (1), жоқ (2)
Түзету енгізген күн «_____»_____________________20___ж.
35. Үкімнің (қаулының) қарарлық бөлігі (тек АЕҚ толтырылатын адамға қатысты) _________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

№ 4 ТАРАУ. «ІСТІ АПЕЛЛЯЦИЯЛЫҚ САТЫДА ҚАРАУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР»

36. Үкім (қаулы): шағым берілген (01), наразылық берілген (02), бір уақытта шағым және наразылық берілген (03).
Істі апелляциялық қарау күні
«______»_________________20______ж.

Сот атауы:_____________________________________
37. Апелляциялық қарау нәтижесі: өзгертусіз қалдырылды (01),
өзгертілді (02), күшй жойылды (03).
38. Үкім (қаулы) мыналарға байланысты өзгертілді: заңнаманың
өзгеруі (01), сот тағайындаған жазаны және түзету мекемесінің түрін
жеңілдету (02), ауырлығы аз қылмыстық құқық бұзушылық туралы заңды
қолданып және өзгертілген саралауына сәйкес жаза тағайындалған (03),
жаза көлемін ұлғайту, егер оны ұлғайту арифметикалық қателерді немесе
алдын ала күзетпен ұстауды есептеу кезіндегі қателерді жоюмен, құқық
бұзушылықтар жиынтығы бойынша немесе үкімдер жиынтығы бойынша
тағайындауды реттейтін қылмыстық заңды бұрыс қолдануды жоюмен,
сондай-ақ қылмыстық қайталануымен байланысты болса (04), дұрыс
анықталған жағдайлар, дәлелдемелерді толық зерттеу және талдау,
сотталған әрекетін дұрыс құқықтық саралау және дұрыс тағайындалған
негізгі жаза жағдайында қосымша жазаны қолданып (05); сотталғанға
заңмен көзделгенмен салыстырғанда қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінің
жеңілірек түрін тағайындаудың күшін жою және Қазақстан
Республикасының Қылмыстық кодексіне сәйкес қылмыстық-атқару жүйесі
мекемесінің түрін тағайындау (06); тиісінше қылмыстық қайталануының
болуын мойындаумен, егер бұл істелмесе немесе бірінші сатыдағы сот
бұрыс орындаса (07), ҚР ҚК 64-б. 5-б. сәйкес алдыңғы үкім бойынша
шартты соттау күшін жою және осыған байланысты ҚР ҚК 60-б. ережелері
бойынша жаза тағайындалды, егер мұны бірінші сатыдағы сот орындаса
(08), ҚР ҚК 72-б. 7-б. 2) және 3)-тармақтарында көзделген жағдайларда
өзгертілген, шартты-мерзімінен бұрын босату күші жойылған және ҚР ҚК
60-б. ережелері бойынша жаза тағайындалған (09), үкімге азаматтық
талап арыз бөлігінде, сондай-ақ іс жүргізу шығындарын өндіріп алу,
заттай дәлелдемелер туралы шешімдер бойынша өзгертулер енгізу (10),
ҚР ҚК 98-б. сәйкес медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану
(11), өзгертудің басқа нысандары бойынша (12).
39. Үкімнің (қаулының) күшін жою және өзгерту негіздері: сот
тергеуінің біржақтылығы немесе толық еместігі (01), үкімде (қаулыда)
баяндалған сот дәлелдерінің істің нақты жаңдайларына сәйкес келмеуі
(02), қылмыстық-іс жүргізу заңын елеулі бұзушылық (03), жазаның
қылмыс ауырлығына және сотталған тұлғасына сәйкес келмеуі (04),
қылмыстық заңды бұрыс қолдану (05).
40. Үкімнің (қаулының) күші жойылды: істі толық көлемде тоқтатумен
(08), іс бөлігін тоқтатумен (13), істі жаңа сот қарауына жолдаумен
(07), айыптау үкімінің күшін жоюмен және ақтау үкімін (9), айыптау
үкімінің күшін жоюмен және жаңа айыптау үкімін шығарумен (14), ақтау
үкімінің күшін жоюмен және айыптау үкімін шығарумен (10), ақтау
үкімінің күшін жоюмен және жаңа ақтау үкімін шығарумен (15), ҚР ҚПК
323-б. сәйкес істі прокурорға жолдаумен (11), басқалар (12).
41. Мыналарға байланысты тоқтатумен күші жойылды: қылмыс
оқиғасының немесе құрамының болмауы (13), басқа ауырлығы аз айыптауды
қалдырумен (14), заңнаманың өзгеруі себепті (15), басқа негіздер
бойынша (16), айыптың дәлелденбеуінен (17), рақымшылық бойынша (18).
42. Адам бойынша шешім: Ақталды: оқиғаның болмауы (7067), қылмыс
құрамының болмауы (7068); сотталушы кінәсінің дәлелденбеуі (7069).
Сотталды: сотталушы өтеуге тиісті қылмыстық жазалау тағайындаумен
(7075); тұлғаны қылмыстық жауапкершіліктен босатумен (7076);
қылмыстық жазалауды тағайындаумен және оны өтеуден босатумен (7077);
қылмыстық жазалау тағайындаусыз (7078); қылмыстық жалауды өтеу
мерзімін ұзартумен (7079).
медициналық сипаттағы шара қолданылды (7093); қысқартылды: ҚР
ҚПК 35-б. 1-б. 1-т. (7010), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 2-т. (7020), ҚР ҚПК
35-б. 1-б. 3-т. (7030), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 4-т. (7040), ҚР ҚПК 35-б.
1-б. 5-т. (7050), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 6-т. (7060), ҚР ҚПК 35-б. 1-б.
7-т. (7070), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 8-т. (7080), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 9-т.
(7090), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 10-т. (7100), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 11-т.
(7110), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 12-т. – ҚР ҚК 65-б. (7121), ҚР ҚПК 35-б.
1-б. 12-т. – ҚР ҚК 66-б. (7122), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 12-т. – ҚР ҚК
67-б. (7123), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 12-т. – ҚР ҚК 68-б. (7124), ҚР ҚПК
35-б. 1-б. 12-т. – ҚР ҚК 68-б. с.і. медиация тәртібінде қысқартылды
(7125), ҚР ҚПК 35-б. 1-б. 12-т. – ҚР ҚК 68-б. 2-б. (7126), ҚР ҚПК
35-б. 1-б. 12-т. – ҚР ҚК 68-б. 2-б. с.і. медиация тәртібінде
қысқартылды (7127), ҚР ҚПК 36-б. (7128), ҚР ҚПК 36-б. – ҚР ҚК 66-б.
(7131), ҚР ҚПК 36-б.– ҚР ҚК 67-б. (7132), ҚР ҚПК 36-б. – ҚР ҚК 68-б.
(7133), ҚР ҚПК 35-б. – ҚР ҚК 442-443, 445-449-б. (7134); тәрбиелеу
ықпалындағы шаралар қолданылған (7094).
Есепке алу бабы: /_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 16.07.97ж. ҚР ҚК
__________ т.т.__________ саралау
Есірткілік құқық бұзушылықты есепке алу бабы
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/16.07.97ж. ҚР ҚК _________т.т________
саралау Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықты есепке алу бабы
_/_/_/_/_/_/_/_/_16.07.97ж. ҚР ҚК _______т.т_______ саралау
Экстремизм және терроризм бойынша құқық бұзушылықты есепке алу
бабы /_/_/_/_/_/_/_/_/_/16.07.97ж. ҚР ҚК __________
т.т.__________ саралау
43. Негізгі жазалау шаралары: бас бостандығынан айыру (01), өлім
жазасы (02), өмір бойына бас бостандығынан айыру (03), түрмеге
қамауға соттау (04), айыппұл (05), түзету жұмыстары (06), жазаны өтеу
мерзімін шегеру (ҚР ҚК 74-б.) (07), шартты (08), қоғамдық жұмыстарға
тарту (09), қылмыстық жауапкершіліктен босату (10), еркіндігін шектеу
(11), тұтқындау (12).
43.1. Қылмыстық құқық бұзушылық бойынша шешімдер:

Автоматты түрде адамға қойылған нысаннан қалыптастырылады

Сот органдары деректер базасы мәліметтерінің негізінде

ҚСжАЕК қызметкерімен толтырылады

ҚІ № (СДТБТ- әр эпизоды бөлек)

ҚР КК бабымен айыпталды

1997 жылғы 16 шілдедегі ҚР КК бабымен айыпталды

ҚР ҚК бойынша үкім, қаулы

1997 жылғы 16 шілдедегі ҚР ҚК бойынша үкім, қаулы

Әр қылмыстық құқық бұзушылық, айыптау бойынша сот қарауының нәтижесі

шешім қабылданды

Саралау: эпизод бойынша - 1 адам бойынша -2

Эпизод бойынша

Адам бойынша

1

2

2.1

3

3.1

4

5

6

7
44. Үкім бойынша жазалау шарасы


Жазалау шарасы

Мерзім (жыл)

Мерзім (ай)

Мерзім (күн)

Мерзім (сағат)

Айыппұл өлшемі, теңге

(анықтамалық бойынша код)


45. Бас бостандығынан айыруды қолдану ерекшеліктері: төменгі
шектен төмен жазалау шарасы тағайындалған (01), түрмеге қамау түрінде
бас бостандығынан айыру қолданылды (02), ҚР ҚК 58-бабы қолданылды
(03), ҚР ҚК 60-бабы қолданылды (04).
45.1 ҚР ҚК 58-60-баптары қолданылды: жұту (01), қосылу (02) арқылы
сот үкімі бойынша: _______________________________________ (атауы)
«___» _____ 20__ ж. (сот күні)
45.2 Шартты түрде сынақ мерзімімен (ҚР ҚК 63-б.): Мерзімі:
_______жыл, ________ай, ________күн
45.3 Жазаны өту мерзімін шегеру (ҚР ҚК 74-б.): «___»
_______________________________________ 20 ж. дейін
   (мерзімнің аяқталу күні көрсетіледі)


45.4 Жазадан босату: ауруға байланысты (01), ауыр жағдайлар
салдарынан (02), айыптау үкімінің ескіру мерзімінің өтуіне байланысты
(03), рақымшылық актісі негізінде (04), кешіру (05), ҚР ҚК баптарын
қылмыс деп танымауға байланысты (06), басқа негіздер бойынша (07).
(рақымшылық бойынша мәліметтер, Жарлықтың күні мен нөмірі және басқа
босату негіздері көрсетіледі)
46. Жазаның қосымша шаралары: мүлікті тәркілеу (01), арнайы,
әскери немесе құрмет атағынан, сыныптық мәртебесінен, дипломатиялық
рангінен, біліктілік сыныбынан және арнайы марапаттардан айыру (02),
белгілі бір лауазымды иелену және белгілі бір қызметпен айналысу
құқығынан айыру (03), шетелдікті немесе азаматтығы жоқ тұлғаны
Қазақстан Республикасының шегінен шығару (04).
47. Сотталған: қылмыстың қайталануы (01), қауіпті қайталануы (02).
48. Мәжбүрлі емдеу: маскүнемдіктен (01), нашақорлықтан (02),
таксикоманиядан (03), психиатр бақылауында болу (04).
Маман __________________
Жоғарғы саты шешімі бойынша өзгертілді: иә (1), жоқ (2)
Түзету енгізген күн «_____»_____________________20___ж.
Ескерту: ______________________________________________________
Үкімнің (қаулының) қарарлық бөлігі (тек АЕҚ толтырылатын адамға қатысты) ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

№ 5 ТАРАУ. «ІСТІ КАССАЦИЯЛЫҚ САТЫДА ҚАРАУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР»

49. Үкім (қаулы): шағым берілген (01), наразылық берілген (02), бір
уақытта шағым және наразылық берілген (03).
Істі кассациялық қарау күні «______»_________________20______ж.
Сот атауы:_____________________________________
50. Кассациялық қарау нәтижесі: 1-сатыдағы сот үкімі (қаулысы)
бойынша (01), апелляциялық сатыдағы сот үкімі (қаулысы) бойынша (02).
51. Үкім (қаулы): өзгертусіз қалдырылды (01), өзгертілді (02), күші
жойылды (03).
52. Мыналарға байланысты өзгертілді: жазаны азайтумен
саралауды өзгертумен (01), саралауды өзгертусіз және жазаны
ұлғайтумен (02), жазаны азайтумен саралауды өзгертусіз (03), жазаны
ұлғайтумен, егер оны ұлғайту арифметикалық қателерді немесе алдын ала
күзетпен ұстауды есептеу кезіндегі қателерді жоюмен, құқық
бұзушылықтар жиынтығы бойынша немесе үкімдер жиынтығы бойынша
тағайындауды реттейтін қылмыстық заңды бұрыс қолдануды жоюмен,
сондай-ақ қылмыстық қайталануымен байланысты болса (04), ТК түрін
өзгертумен (05), өзгертудің басқа нысандары бойынша (06).
53. Өзгерту негіздері: қылмыстық заңды бұрыс қолдану (09), үкімнің
әділетсіздігі (10), ҚПК нормаларын елеулі бұзушылық (11), заңнаманы
өзгерту (12), жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша (12), басқа негіздер
бойынша (13).
54. Күші жойылды: істі тоқтатумен (01), апелляция актілерінің
күшін жоюмен және істі бірінші сатыдағы соттың жаңа қарауына
жолдаумен (02), апелляция актілерінің күшін жоюмен және істі
апелляциялық сатыдағы соттың жаңа қарауына жолдаумен (03), жаңа сот
қарауына жолдаумен (04), басқалар (05).
55. Күшін жою негіздері: қылмыстық заңды бұрыс қолдану (01),
үкімнің әділетсіздігі (02), ҚПК нормаларын елеулі бұзушылық (03),
басқа негіздер бойынша (04):
Маман __________________

№ 6 ТАРАУ. «ІСТІ ҚАДАҒАЛАУ САТЫСЫНДА ҚАРАУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР»

56. Үкім (қаулы): шағым берілген (01), наразылық берілген (02), бір
уақытта шағым және наразылық берілген (03).
Істі қадағалау қарау күні «______»_________________20______ж.
Сот атауы:_____________________________________
57. Қадағалау қарау нәтижесі: 1-сатыдағы сот үкімі бойынша (01),
1-сатыдағы сот қаулысы бойынша (02), апелляциялық сатыдағы сот үкімі
бойынша (03), апелляциялық сатыдағы сот қаулысы бойынша (42),
кассациялық сатыдағы сот қаулысы бойынша (05), қадағалау сатысындағы
сот үкімі бойынша (06).
58. Үкім (қаулы): өзгертусіз қалдырылды (01), өзгертілді (02), күші
жойылды (03).
59. Өзгертілді: саралауды өзгертумен және жазаны азайтумен
(03), жазаны азайтпай саралауды өзгертумен (04), жазаны азайтумен
саралауды өзгертусіз (05), саралауды өзгертумен және қатаңырақ жаза
тағайындаумен (06) саралауды өзгертумен және қатаңырақ жаза
тағайындаумен (07), ТК түрін өзгертумен (08), қайталау бөлігінде
өзгертілді (09), қосымша жазалауды болдыртпай (10), азаматтық талап
арыз бөлігінде өзгертілді (11), істі жаңа қарауға жолдаумен айыптау
күшін жою бөлігінде (12), басқалар (13).
60. Өзгерту негіздері: сот тергеуінің біржақтылығы немесе толық
еместігі (01), үкімдегі, қаулыдағы сот дәлелдерінің істің нақты
жаңдайларына сәйкес келмеуі (02), қылмыстық-іс жүргізу заңын елеулі
бұзушылық (03), қылмыстық заңды бұрыс қолдану (04), жазаның қылмыс
ауырлығына және сотталған тұлғасына сәйкес келмеуі (05), басқа
негіздер (06).
61. Күші жойылды және: тоқтатылды (01), бірінші сатыдағы соттың
жаңа сот қарауына жолдаумен барлық алдыңғы қаулыларының күші жойылды
(02), апелляциялық сатыдағы соттың жаңа сот қарауына жолдаумен барлық
алдыңғы қаулыларының күші жойылды (03), үкімді өзгертусіз қалдырумен
апелляциялық саты қаулысы (04), сот қаулысын өзгертумен апелляциялық
саты қаулысы (05), үкімді өзгертусіз қалдырумен кассациялық саты
қаулысы (06), сот қаулысын өзгертумен кассациялық саты қаулысы (07).
62. Негіздер мыналарға байланысты күші жойылды: негізсіз ақтау
үкімін шығару немесе істі тоқтату (0), кінәсізді соттау (02),
жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша (03), медициналық сипаттағы
мәжбүрлеу шарасын қолданумен байланысты (05), сотталған әрекетін
бұрыс саралау (06), жәбірленушіні сот қорғанысы құқығынан айыру (07),
сот тағайындаған жазаның қылмыстық құқық бұзушылық ауырлығына және
сотталғанның тұлғасына сәйкес келмеуі (09), басқа негіздер бойынша
(10):
Маман __________________

Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының  
2014 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 159 бұйрығына  
12-қосымша      

Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздар 
мен хабарламаларды қабылдау және тіркеу,
сондай-ақ Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің
бірыңғай тізілімін жүргізу      
ережесіне 19-қосымша          

                                                               нысан

Сақтау мерзімі ________________

Апаттық жайттар туындаған және СДТБТ ақпараттық
жүйесіне қолжетімділік болмаған жағдайда сотқа дейінгі
тергеп-тексерулерді тіркеу
ЖУРНАЛЫ ______________________________________________________________
(қылмыстық қудалау органының атауы)

                                    Басталды «___»____________20__ ж.
                                    Аяқталды «___»__________20__ж.

Түгендеме № ____________________

Апаттық жайттар туындаған және СДТБТ ақпараттық
жүйесіне қолжетімділік болмаған жағдайда сотқа дейінгі
тергеп-тексерулердің тіркелуін есепке алу журналы
бағаналарының мазмұны

№ р/р

Тіркеу нөмірі

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді тіркеу күні (күні, айы, жылы, сағаты, минутасы), тіркеуді жүзеге асырған тұлғаның тегі және лауазымы

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді тіркеу күні (күні, айы, жылы, сағаты, минутасы), тіркеуді жүзеге асырған тұлғаның тегі және лауазымы

Фабула

Кім, кімге және қашан тапсырды

Алған күні мен уақыты (тегі мен лауазымын анық көрсету, қолы)

1

2

34

5

Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының  
2014 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 159 бұйрығына  
13-қосымша      

Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздар 
мен хабарламаларды қабылдау және тіркеу,
сондай-ақ Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің
бірыңғай тізілімін жүргізу      
ережесіне 20-қосымша          

                                                               нысан

Жұп №

1

2

4

5

№ №

1 2

3 4 5 6 7 8

9

10 11 12 13 14 15

Коды

14

111003

1

000001

Түсініктеме

Тіркеу жылы

Орган кодының 3-8 сандары

АЕК /СДТБТ коды/ Істің /материалдың журналы

Істің/материалдың реттік нөмірі

      Ескерту:
      1) бірінші жұппен тіркеу жылын көрсету;
      2) 3-тен 8-ге дейінгі сандар материалды тіркеген қылмыстық қудалау органының кодын білдіреді (органның коды бірінші 19 екі санынсыз қолданылады, 3-тен 8-ге дейінгі сандар қолданылады, яғни ҚІ нөмірінің 3-8 сандары ҚІ тіркеген орган кодының 3-8 сандарына сәйкес келуі тиіс)
      3) келесі тізімге сәйкес, материалдың түрін тоғызыншы санмен кодтау:
      0 – АЕК-ке арыздарды, хабарламаларды тіркеу;
      1 – СДТБТ-ға арыздарды, хабарламаларды тіркеу;
      2 – ақпараттық жүйеге қолжетімділік болмаған жағдайда қағаз журналға сотқа дейінгі тергеп-тексеруді тіркеу;
      4 – іздестіру ісі;
      5 – АЕК-ке талон-хабарламалар;
      7 – ақпараттық жүйеге қолжетімділік болмаған жағдайда қағаз журналға арызды, хабарламаны тіркеу;

Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының  
2014 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 159 бұйрығына  
14-қосымша      

Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздар 
мен хабарламаларды қабылдау және тіркеу,
сондай-ақ Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің
бірыңғай тізілімін жүргізу      
ережесіне 3-1-қосымша          

                                                               нысан

__________________ бастығына

Б А Я Н А Т

Кезекшілік кезінде мынадай мазмұндағы хабарлама келіп түсті:

      Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастау мүмкіндігі туралы шешімді
қабылдау үшін аталған хабарлама АЕК № ____________ тіркеу күні ________________ уақыты _______________ тіркелді.
      Тіркелген хабарлама қызметкер _____________ -ға (-ге, -қа, -ке)
қарау үшін берілді.

Кезекші бөлімінің қызметкері
(тіркеуге жауапты лауазымды адам)

Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының  
2014 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 159 бұйрығына  
15-қосымша      

Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздар 
мен хабарламаларды қабылдау және тіркеу,
сондай-ақ Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің
бірыңғай тізілімін жүргізу      
ережесіне 10-1-қосымша          

                                                               нысан

Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуын
тіркеу туралы
МӨРТАҢБА ҮЛГІСІ

_______________________________________________________________
                         (органның атауы)

СДТБТ №: ____________________________________________________________
Тіркеу күні-уақыты: ___ сағ. _____ мин. «___» _______________ 20___ж.
Алғашқы шұғыл тергеу әрекетін жүргізудің күні-уақыты:
___ сағ. _____ мин. «___» _______________ 20___ж.
Лауазымды адам ______________________________________________________
                                  (лауазымы)
_____________________________________________________________________
                              (аты-жөні, қолы)

Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының  
2014 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 159 бұйрығына  
16-қосымша      

Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздар 
мен хабарламаларды қабылдау және тіркеу,
сондай-ақ Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің
бірыңғай тізілімін жүргізу      
ережесіне 19-1-қосымша          

                                                               нысан

Сақтау мерзімі ________________

Апаттық жайттар туындаған және СДТБТ ақпараттық
жүйесіне қолжетімділік болмаған жағдайда қылмыстық құқық
бұзушылық туралы ақпаратты тіркеу
ЖУРНАЛЫ

_____________________________________________________________________
              (қылмыстық қудалау органының атауы)

                                    Басталды «___»____________20__ ж.
                                    Аяқталды «___»__________20__ж.

Түгендеме № ____________________

Апаттық жайттар туындаған және СДТБТ ақпараттық
жүйесіне қолжетімділік болмаған жағдайда қылмыстық құқық
бұзушылық туралы ақпараттың тіркелуін есепке алу журналы
бағаналарының мазмұны

№ р/р

Тіркеу нөмірі

Қылмыстық құқық бұзушылық туралы ақпаратты тіркеу күні (күні, айы, жылы, сағаты, минутасы), тіркеуді жүзеге асырған тұлғаның тегі және лауазымы

Қылмыстық құқық бұзушылық туралы ақпаратты тіркеу күні (күні, айы, жылы, сағаты, минутасы), тіркеуді жүзеге асырған тұлғаның тегі және лауазымы

Фабула

Кім, кімге және қашан тапсырды

Алған күні мен уақыты (тегі мен лауазымын анық көрсету, қолы)

1

2

34

5

О внесении изменений и дополнений в приказ Генерального Прокурора Республики Казахстанот 19 сентября 2014 года № 89 "Об утверждении Правил приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований"

Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 23 декабря 2014 года № 159. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2014 года № 10036.

      В целях совершенствования порядка приема и регистрации сообщений и заявлений об уголовных правонарушениях, руководствуясь подпунктом 4-1) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года "О Прокуратуре", ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 89 "Об утверждении Правил приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9744, опубликованный 21 октября 2014 года в Информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения и дополнения:

      заголовок на государственном языке изложен в новой редакции, текст на русском языке остается без изменения;

      в Правилах приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований, утвержденные указанным приказом:

      заголовок на государственном языке изложен в новой редакции, текст на русском языке остается без изменения;

      подпункт 3) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "3) информация об уголовном правонарушении – любая информация, по которой необходимо принять решение о возможности начала досудебного расследования, включая сообщения неустановленного лица, а также поводы к началу досудебного расследования, перечисленные в части первой статьи 180 УПК РК, заявление и сообщение, указанное в части 5 статьи 181 УПК РК.

      Информация конфиденциальных помощников, при наличии в ней достаточных данных о признаках уголовного правонарушения, оформляется рапортом должностного лица, в соответствии с требованиями пункта 2) части 1 статьи 184 УПК;";

      подпункт 9) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "9) управомоченное лицо – сотрудник дежурной части органа уголовного преследования (должностное лицо, ответственное за прием и учет), а также сотрудники органа уголовного преследования, дислоцирующиеся отдельно;";

      часть 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "Передача информации должностным лицом, ответственным за прием и учет осуществляется с обязательной отметкой в Книге учета передачи материалов по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.";

      дополнить пунктами 5-1 и 5-2 следующего содержания:

      "5-1. Сотрудники органов уголовного преследования, дислоцирующиеся отдельно, при поступлении к ним информации об уголовных правонарушениях незамедлительно осуществляют ее регистрацию в КУИ.

      5-2. При отсутствии доступа к информационной системе, должностное лицо, указанное в пункте 5-1, уведомляет с использованием средств связи лицо, ответственное за прием и учет, которое на основании полученного уведомления составляет рапорт о регистрации в КУИ по форме согласно приложению 3-1 к настоящим Правилам.";

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Заявителю, непосредственно обратившемуся в орган уголовного преследования с заявлением, сообщением об уголовном правонарушении, управомоченным лицом выдается талон-уведомление по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам, содержащий уникальный номер. Талон также может выдаваться заявителю следственно-оперативной группой, участковым инспектором полиции.";

      пункт 8 изложить в следующей редакции:

      "8. Руководитель органа прокуратуры, ответственный начальник следственного отдела или органа дознания, в соответствии с компетенцией, установленной УПК РК, обязан обеспечить незамедлительную передачу следователям, дознавателям, прокурорам, а также иным должностным лицам информации об уголовном правонарушении для исполнения требований пунктов 12-15 настоящих Правил и осуществления производства досудебного расследования.";

      пункт 9 изложить в следующей редакции:

      "9. Заявления и сообщения о совершенном, готовящемся либо совершаемом уголовном правонарушении при непосредственном обращении (личной явке) заявителя принимаются по примерным образцам согласно приложениям 5, 6, 7 к настоящим Правилам.

      Данное требование не распространяется на заявления, сообщения поступившие посредством телекомуникационных и электронных средств связи. В указанном случае, заполнение заявления по примерным образцам производится по прибытию сотрудника органа уголовного преследования непосредственно к заявителю, а в случаях нетерпящих отлагательства – после проведения неотложных следственных действий.";

      дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:

      "13-1. После регистрации в КУИ, при установлении аналогичной информации об уголовном правонарушении, ранее зарегистрированной в КУИ, она передается должностному лицу, либо в орган, для приобщения к первично зарегистрированному.

      В случае если по аналогичной информации об уголовном правонарушении, зарегистрированной в КУИ, начато досудебное расследование, то она без регистрации в ЕРДР приобщается к материалам досудебного расследования.";

      пункт 14 изложить в следующей редакции:

      "14. В случае если зафиксированная в КУИ информация об уголовном правонарушении не подпадает под поводы, перечисленные в части 1 статьи 180 УПК РК, то в течение 24 часов принимается одно из следующих решений:

      1) на основании рапорта должностного лица, с согласия руководителя органа уголовного преследования либо его заместителя оставляется без рассмотрения и хранится в номенклатурном деле (наряд);

      2) в случаях, указанных в части 5 статьи 181 УПК РК, направляется в соответствующий уполномоченный государственный орган или должностному лицу;

      3) при наличии иных оснований направляется в уполномоченный орган (должностному лицу), в компетенцию которого входит рассмотрение вопросов о привлечении к административной или дисциплинарной ответственности;

      4) направляется по территориальности или подведомственности, в случае если рассмотрение информации относится к компетенции другого органа уголовного преследования;

      5) о приобщении к КУИ или ЕРДР.

      О принятом решении автору обращения дается письменный ответ.";

      дополнить пунктами 14-1, 14-2, 14-3 следующего содержания:

      "14-1. Поступившее в орган уголовного преследования заявление, сообщение, содержащее сведения, по которым уголовное преследование осуществляется в частном порядке, с имеющимися материалами, подлежит направлению в соответствующий суд по подсудности без регистрации в ЕРДР.

      Указанное требование не распространяется на случаи, когда не известно лицо, совершившее данное уголовное правонарушение.

      14-2. В соответствии с частью 6 статьи 179 УПК РК, производство неотложных следственных действий по заявлению, сообщению, содержащему сведения, по которым уголовное преследование осуществляется в частном порядке, а также по заявлению, сообщению, содержащем сведения о признаках административного правонарушения, не препятствует их направлению по подсудности либо в соответствующий уполномоченный государственный орган или должностному лицу.

      14-3. По фактам биологической смерти по причине перинатального исхода, неизлечимой болезни либо достижения преклонного возраста, при условии, что обстоятельства ее наступления были очевидны и не носят криминальный характер, может быть принято решение предусмотренное подпунктом 1 пункта 14 настоящих Правил.";

      часть 1 пункта 16 изложить в следующей редакции:

      "16. В случае отсутствия возможности непосредственной фиксации повода в ЕРДР, должностное лицо, указанное в пункте 4 настоящих Правил, уведомляет с использованием средств связи лицо, ответственное за прием и учет органа уголовного преследования, которое на основании полученного уведомления составляет рапорт о регистрации в ЕРДР по форме согласно приложению 9 к настоящим Правилам.";

      пункт 19 изложить в следующей редакции:

      "19. При регистрации в ЕРДР и КУИ управомоченным лицом на бумажном документе, послужившим основанием для регистрации (заявление, обращение, рапорт и т.д.) ставится регистрационный штамп согласно приложениям 10 и 10-1 к настоящим Правилам.

      Регистрационные штампы органа включают в себя наименование, дату регистрации, регистрационный номер КУИ или ЕРДР, должность, фамилию, имя, отчество и подпись должностного лица.";

      дополнить пунктом 35-1 следующего содержания:

      "35-1. По факту обнаружения трупа без явных признаков смерти криминального характера, по которому начато досудебное расследование, до установления причины смерти при заполнении реквизита "квалификация преступления" указывается кодировка "001", при отсутствии обстоятельств, указывающих на признаки иного преступления.

      Если в ходе досудебного расследования будут установлены признаки криминального характера смерти, то квалификация преступления определяется должностным лицом, расследующим уголовное дело, путем отражения соответствующих реквизитов в форме на решение по ЕРДР согласно приложению 12 к настоящим Правилам исходя из квалификации уголовного правонарушения.";

      пункт 36 изложить в следующей редакции:

      "36. Форма на решение по ЕРДР заполняется в случаях принятия процессуальных решений, указанных в данном приложении и переквалификации правонарушения.";

      дополнить пунктом 36-1 следующего содержания:

      "36-1. Реквизиты формы на решение о принятии в производство досудебного расследования заполняется должностным лицом, принявшим в производство, в течение 24 часов с момента регистрации в ЕРДР сообщения об уголовном правонарушении.";

      заголовок пункта 13 изложить в следующей редакции:

      "13. Порядок регистрации информации об уголовных правонарушениях и досудебных расследований в случае возникновения нештатных ситуаций.";

      пункт 67 изложить в следующей редакции:

      "67. В случае аварийных ситуаций и отсутствия доступа к информационной системе, информация об уголовных правонарушениях регистрируется в бумажных журналах регистрации досудебных расследований в случае аварийных ситуаций и отсутствия доступа к информационной системе ЕРДР и регистрации информации об уголовных правонарушениях в случае аварийных ситуаций и отсутствия доступа к информационной системе ЕРДР по формам согласно приложению 19 и 19-1 к настоящим Правилам.

      При выполнении действий, предусмотренных пунктами 9-14 настоящих Правил, заполняются соответствующие графы данного журнала.

      Заполнение сведений о регистрации в ЕРДР является основанием для начала досудебного расследования.";

      части 3 и 4 пункта 68 изложить в следующей редакции:

      "Должностным лицом, ответственным за регистрацию, заполняются бумажные формы, согласно приложениям 11-17 к настоящим Правилам и с актом о нештатной ситуации в течение 24 часов сопроводительным письмом предоставляется в уполномоченный орган для ввода сведений в информационную систему.

      Сотрудником уполномоченного органа сведения, представленные на бумажных формах, в срок не позднее 24 часов с момента их поступления, вносятся в информационную систему с сохранением регистрационных номеров.";

      приложения 1, 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 к Правилам изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему приказу;

      дополнить приложениями 3-1, 10-1 и 19-1 согласно приложению 14, 15, 16 к настоящему приказу.

      2. Комитету по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее - Комитет):

      1) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его официальное опубликование;

      2) направить настоящий приказ заинтересованным субъектам правовой статистики и специальных учетов, а также территориальным органам Комитета для исполнения.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Председателя Комитета.

      4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2015 года.

Генеральный Прокурор


Республики Казахстан

А. Даулбаев


  Приложение 1
к приказу Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от 23 октября 2014 года № 159
Приложение 1
к Правилам приема и регистрации
заявлений и сообщений об уголовных
правонарушениях, а также ведения
Единого реестра досудебных расследований

      форма

Учет в КУИ

      Форма К-1

_______________________________________________________________________________________

1. Номер КУИ_____________________________ Дата-время приема________________________

2. Орган регистрации ________________________________________________________________

3. Район (гарнизон, на транспорте) совершения ___________________________________

3.1 Номер войсковой части __________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4. Номер талона ___________________________ Дата талона ____________________________

5. Описание события

Фабула правонарушения


 Сведения о заявителе

_______________________________________________________________________________________

6. Вид сообщения: письменное заявление физического лица (01), устное заявление физического лица (02), сообщение должностного лица органа/организации (03), явка с повинной (04), сообщения в средствах массовой информации (06), рапорт должностного лица (07), сообщение ЦОУ (08), заявление неустановленного лица (09)

7. БИН _______________________________________________________________________________

7.1.Название организации ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

8. Название ЦОУ _____________________________________________________________________

8.1. Номер учета ЦОУ _________________ Дата-время приема ЦОУ _____________________

8.2. Должность сотрудника ЦОУ _____________________________________________________

8.3. Фамилия сотрудника ЦОУ _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

9. ИИН _________________________________

9.1. Фамилия 9.2 Имя 9.3 Отчество

____________________________ _____________________________ ______________________

9.4. Дата рождения _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

10.Адрес

Республика ___________________ Область ______________________

Район ________________________ Нас.пункт _____________________

Улица ________________________ Дом __ Корпус __ Квартира ____

11. Телефон _____________ Мобильный телефон _______________ e-mail ________________

 Дополнительная информация

_______________________________________________________________________________________

12. Примечание

Описание примечания


_______________________________________________________________________________________

13. Должностное лицо(кому поручено)

Дата учета _________________________ Дата корректировки ____________________________

  Приложение 2
к приказу Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от 23 октября 2014 года № 159
Приложение 2
к Правилам приема и регистрации
заявлений и сообщений об уголовных
правонарушениях, а также ведения
Единого реестра досудебных расследований

      форма

Решение по КУИ

      Форма К-2

______________________________________________________________________________________

1. Номер КУИ _______________________________________________________________________

2. Орган принявший решение _______________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3. Описание события (рассмотрел для рапорта)

Фабула правонарушения


4. Решение по КУИ: регистрация в ЕРДР (01), оставлено без рассмотрения и хранится в номенклатурном деле (наряд) (02), направлено в уполномоченный государственный орган или должностному лицу в соответствии с частью 5 статьи 181 УПК РК (03), направлено в уполномоченный орган (должностному лицу), в компетенцию которого входит рассмотрение вопросов о привлечении виновного лица к административной или дисциплинарной ответственности (04), приобщение к КУИ (05), приобщение к ЕРДР (06), направлено в суд для рассмотрения в частном порядке (07), передано по территориальности, подведомственности (08)

Дата-время принятия решения ____________________________

5. Описание решения (установил/постановил для рапорта)

Фабула (описание) решения


6. Номер номенклатурного дела _______________

7. Наименование органа (суда) куда передан материал: ________________

7.1 Исходящий номер _________________________

8. Номер ЕРДР _______________________________

8.1. Номер КУИ, к которому приобщено заявление, сообщение ___________

8.2 Номер ЕРДР, к которому приобщено заявление, сообщение ___________

8.3 Номер административного протокола _________________________________

9. Примечание

Описание примечания


10. Должностное лицо ___________________

Дата вода решения ________________________ Дата корректировки _____________________

  Приложение 3
к приказу Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от 23 октября 2014 года № 159
Приложение 4
к Правилам приема и регистрации
заявлений и сообщений об уголовных
правонарушениях, а также ведения
Единого реестра досудебных расследований

      форма

      Талон-уведомление

ТАЛОН-ХАБАРЛАМА

(түбіртек)

ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ

(корешок) /___/___/___/___/___/___/___/___/

(карточканың саны\номер карточки)

Өтініш \заявление, хабарлама\сообщение

___________________________________________

(өтініш берушінің аты-жөні

\фамилия, инициалы заявителя)

___________________________________________

(мекеме атауы \ наименование организации)

қабылданды\принято.

Өтініш, хабарламаның қысқаша мазмұны\

краткое содержание заявлений, сообщений

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Ақпаратты есепке алу кітабындағы тіркеу жазбасының нөмірі мен күні\номер и дата

регистрационной записи в Книге учета информации/Едином реестре досудебных расследований ____"_________"_________20_____ж.\г.

Өтінішті, хабарламаны қабылдаған

қызметкердің лауазымы,

аты-жөні, қолы\должность, Ф.И.О.,

подпись сотрудника, принявшего заявление, сообщение

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

______________

(қолы\подпись)

Талон-хабарламаны қабылдаушының

қолы\подпись получившего талон-уведомление

_________"___" cағ \час "___" мин.

"____"_________________20___ж.\г.

Интернет желісінің мекен жайы:

http:\\service.pravstat.kz

Адрес Интернет ресурса:

http:\\service.pravstat.kz

SMS бойынша хабарласу 1012 телефон

нөмірі арқылы

1012 номер телефона SMS сообщения

Телефон бойынша 8 800-080-7777

нөмірі арқылы

Со стационарного телефона по

номеру 8 800-080-7777

Ұялы телефон бойынша 1414 нөмірі

арқылы

С мобильного телефона по номеру

1414

Өтінішті қабылдаған қылмыстық ізге

түсу органының телефон нөмірі_____________

Номер телефона органа уголовного

преследования, принявшего заявления:

__________________________________________

ТАЛОН-ХАБАРЛАМА

(жыртылмалы талон)

ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ

(отрывной талон) /__/___/___/___/___/___/___/___/

(карточканың саны\номер карточки)

Өтініш\заявление, хабарлама\сообщение

________________________________

(өтініш берушінің аты-жөні\фамилия, инициалы заявителя)

________________________________

(мекеме атауы\наименование организации)

қабылданды \принято.

Қабылдаған\принял _______________

(лауазымы, аты-жөні\ должность,

фамилия и инициалы)

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

(орган атауы, мекенжайы және

қызметтік телефоны\

наименование органа, адрес и

служебный телефон)

_________________________________

ақпараттарды есепке алу

кітабындағы/Сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай тізілімдегі тіркеу жазбасының

нөмірі мен күні\номер и дата

регистрационной записи в Книге

учета информации/Едином реестре досудебных расследований

№___"___"____________20____ж.(г)

Ескерту\примечание:

Өтініш, хабарлама бойынша шешім

қылмыстық-іс жүргізу заңында

белгіленген мерзімде

қабылданатын болады\решение по

заявлению, сообщению будет

принято в сроки, установленные

уголовно-процессуальным законом

"___"______________20____ж.\г.

__________________________

(қолы\подпись)

Интернет желісінің мекен жайы:

http:\\service.pravstat.kz

Адрес Интернет ресурса:

http:\\service.pravstat.kz

SMS бойынша хабарласу 1012

телефон нөмірі арқылы

1012 номер телефона SMS

сообщения

Телефон бойынша 8 800-080-7777

нөмірі арқылы

Со стационарного телефона по

номеру 8 800-080-7777

Ұялы телефон бойынша 1414 нөмірі

арқылы

С мобильного телефона по номеру

1414

Өтінішті қабылдаған қылмыстық

ізге түсу органының

телефон нөмірі _________________

Номер телефона органа уголовного

преследования, принявшего заявления: ____________________________________

  Приложение 4
к приказу Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от 23 октября 2014 года № 159
Приложение 10
к Правилам приема и регистрации
заявлений и сообщений об уголовных
правонарушениях, а также ведения
Единого реестра досудебных расследований
 

      ОБРАЗЕЦ ШТАМПА

      о регистрации информации об уголовном правонарушени

      ________________________________________________________

      (наименование органа)

      "____"_____________20___г. № КУИ_____________________

      Управомоченное лицо ___________________________________

      (подпись, фамилия и инициалы)

  Приложение 5
к приказу Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от 23 октября 2014 года № 159
Приложение 11
к Правилам приема и регистрации
заявлений и сообщений об уголовных
правонарушениях, а также ведения
Единого реестра досудебных расследований

Регистрация в ЕРДР

      Форма Е-1

1. Номер ЕРДР __________________________ Дата-время регистрации ____________________

Дата и время проведения неотложных следственных действий ________________________

2. Орган регистрации _______________________

3. Район (гарнизон, на транспорте) совершения ____________________________________

3.1 Номер войсковой части ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

4. Номер КУИ ______________________________ дата КУИ "____"__________________________

5. Выделен из ЕРДР № _____________________

В отношении: в отношении преступления в порядке ст.44 ч.3 УПК РК (01) в отношении лица в порядке ст.44 ч.1 УПК РК (02)

________________________________________________________________________________________

6. Укрыто путем: не регистрации (01), необоснованное оставление без рассмотрения и хранение в номенклатурном деле (наряде) (02), необоснованное направление в уполномоченный государственный орган или должностному лицу в соответствии с частью 5 статьи 181 УПК РК (03), необоснованное направление в уполномоченный орган, в компетенцию которого входит рассмотрение данного вопроса (04), необоснованного приобщения (05), необоснованного направления в суд по делам частного обвинения (06), путем передачи по подследственности (территориальности) без фактической передачи (07).

6.1. Укрытое от учета выявлено: сотрудником УКПСиСУ (1), прокурором (2), судом (3), ведомственным путем (4)

6.2. Орган укрывший преступление ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________

7. Выявлено в результате совместной работы: специальным прокурором (01), КНБ (02), ПС КНБ (03), КНБ, уполномоченным органом в сфере внешней разведки (04), МВД (05), КГД МФ (06), АДГСиПК (07), Службой Госохраны РК (08)

8. Зарегистрировано по результатам: проверки по линии надзора за законностью в социально-экономической сфере (01), проверок, проведенных государственным органом, в отношении своего лица (02)

9. Дата совершения __________________ время совершения _____________________________

9.1. Описание преступления/проступка

Фабула преступления/проступка


10. Квалификация преступления ____________ п.п. _____________ УК РК

по ст. 11 УК РК: не определена (0), небольшой тяжести (1), средней тяжести (2), тяжкие (3), особо тяжкие (4).

по ст. 24 УК РК: приготовление (1), покушение (2).

10.1 Квалификация преступления ____________ п.п. _____________ по УК РК от 16.07.97 г.

________________________________________________________________________________________

 Сведения о заявителе

20. Вид заявления: письменное заявление физического лица (01), устное заявление физического лица (02), сообщение должностного лица органа/организации (03), явка с повинной (04), явка с повинной поданная в устной форме (05), сообщения в средствах массовой информации (06), рапорт должностного лица (07)

21. БИН _______________________________________

21.1 Название организации ___________________

22. ИИН _______________________________________

22.1 Фамилия  13.2 Имя  13.3 Отчество

____________________________ _____________________________ _________________________

23. Дата рождения _________________

24. Гражданство: гражданин РК (1), гражданин СНГ (2), лицо без гражданства (3), иностранный гражданин (4), оралман (5)

гражданство иностранца (по справочнику) _____________________________________________

________________________________________________________________________________________

25. Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Республики Казахстан (01), удостоверение личности гражданина Республики Казахстан (02), вид на жительство иностранца в РК (03), удостоверение лица без гражданства (04), дипломатический паспорт Республики Казахстан (05), служебный паспорт Республики Казахстан (6), удостоверение беженца (07), удостоверение личности моряка (08), заграничный паспорт (09), водительское удостоверение (10), свидетельство на возвращение (11), свидетельство о рождении лица, не достигшего возраста для получения удостоверения личности (12), актовая запись о рождении (13), военный билет (14), иной документ (15).

 № документа _____________ дата выдачи ___________________

 Кем выдан документ __________________________________________

________________________________________________________________________________________

26. Адрес

Республика ___________________ Область _____________________

Район ________________________ Нас.пункт ____________________

Улица ________________________

Дом __ Корпус __ Квартира ____

27. Телефон _____________ Мобильный телефон _______________ e-mail ________________________________________________________________________________________

 Сведения о правонарушении

28. Преступление совершено: в республиканском центре (01), в областном центре (02), в районном центре (03), в городе (04), в военном городке (05), в поселке, ауле (06), в ИК (07), в ВК (08), в ЛПУ (09), на территории в/ч (10), СИЗО (11), ИВС (12), колония поселения (13), уголовно-исполнительной инспекции (14), в других местах (15), на государственной границе (16), на территории нескольких государств (17).

29. Место совершения: улица (площадь) (001), рынок (002), вокзал железнодорожный (003), вокзал морской (речной) (004), автовокзал (005), аэровокзал (006), метрополитен (059), не огороженный двор дома (за искл.частных) (007), парк (сквер) (008), пляж (009), аэропорт (010), перрон (011), водоем (013), лес, лесопосадка (014), берег реки (019), прочие уличные (012),

пустырь, овраг (015), пастбище (079), автостоянка (016), АЗС (017), частный двор, в т.ч. огороженный (018), тепловые трассы (020), канализационные коложцы (073), кладбище (074),

производственные помещения (075), промышеленные помещения (076), квартира (021), дом (022), подъезд жилого дома (023), лифтовой отсек (024), чердак (025), подвал (026), гостиница (027), общежитие (028), медучреждение (029), дом отдыха (санаторий) (030), дача (031), казарма (032), подсобное помещение жилых домов (033), хранилище (034), вагон (035), контейнер (036), гараж (037), детсад (ясли) (038), сарай (039), гардероб (041), склад (043), учебное заведение (044), ночной клуб (046), ломбард (048), объект игорного бизнеса (049), тамбур вагона пассажирского поезда (050), служебные кабинеты (077), подсобные помещения кухни (078), строящиеся или заброшенные здания (080), подземные коммуникации (090), дом культуры (060), другие помещения (045)

магазин частный (053), военторг (054), магазин комиссионный (055), буфет (056),киоск (057), кафе (ресторан) (058),

банк межгосударственный (061), банк государственный (062), банк акционерный (063), банк с иностр. участием (064), банк частный (065), акционерное общество (067) ,дочерний акционерный банк (069), кассы предприятий и учреждений (071), обменный пункт (072),

офис (081), база (082), аптека (083), отделение связи (084), музей (085), выставочный зал (086), места отправления религиозного культа (087), театр к/театр (088), ВУЗ (089),

общественный транспорт (091), транспорт ж/д (092), транспорт воздушний (093), транспорт морской, речной (094), транспорт электрический (095), транспорт автомобильный (096), транспорт личный (097), транспорт другой механизированный (098), автострада (трасса) (099), другое место (100)

29.1 Общественное место: общественное место (1), общественное место в момент его не функционирования (2).

30. Охрана объекта: государственная (1), частная (2), специальная (3), отсутствует (4), ведомственная (5), вневедомственная (6).31. Место совершения: Республика, область, район, нас.пункт, улица, дом, корпус, квартира

32. Предмет посягательства:

Драгоценные металлы и изделия (001)

Из них: золото (002), серебро (003), платина (004), ювелирные изделия (005), драгоценные камни (006), драг.камни и металлы другие (007),

Цветной и черный металл (008)

Из них: с линии электропередач (009), металл черный (010), металл редкоземельный (011), металл ртуть (012), кабель (телевизионный, телефонный) (013)

Природные ресурсы (014)

Из них: нефть (015), нефтепродукты (016), ГСМ (017), бензин (018), уголь (019), природный газ (020), лес и лесопродукты (021), ценные породы рыб (022), редкие животные и птицы (023), радиоактивные материалы (024),

Культурные ценности (025)

Из них: худ., исторические ценности (026), антиквариат (027), произведения искусства (028),

Документы (029)

Из них: паспорт (030), удостоверение личности (031), служебное удостоверение (032), документы на недвижимость дом, квартиру (033), документы на земельный участок (034), документы другие (035),

Телевидеоаппаратура и др. (036)

Из них: техника вычислительная (компьютерная) (037), теле-видеоаппаратура (038), радиоаппаратура (039), техника другая (040), сотовые телефоны (041), средства связи (042), медицинская техника (097),

Транспортные средства (043)

Из них: трансп.средства грузовые (044), автомобили (045), мотоциклы (046), мопеды (047), велосипеды (048), другие транспортные средства (049)

Продовольственные товары (050)

Из них: зерно (051), сельхозпродукты (052), мясопродукты (053), рыбопродукты (054), спиртные продукты (055), табачные изделия (056),

Промышленные товары (057)

Из них: стройматериалы (058), автозапчасти (059), скаты (колеса) (060),

Домашняя птица, скот (061)

Из них: мелкий домашний скот (козы, овцы) (062), крупный скот (лошади, коровы) (063), домашняя птица (064),

Медикаменты (065)

Из них: наркотические средства (066), сильно дейст. лек. ср-ва (067),

Грузы (068)

Из них: грузы на ж/д транспорте (069), грузы на водном транспорте (070), грузы на воздушном транспорте (071), грузы на автомобильном транспорте (096)

Одежда (072)

Из них: меха (073), головные уборы (074), сумка (портфель) (075), одежда, обувь (076), вещи у пассажиров (077), носильные вещи (078), барсетка (079).

Оружие (080)

Из них: огнестрельное оружие (081), травматическое, пневматическое оружие (082), боеприпасы (083), взрывчатые вещества (084),

Деньги (085)

Из них: валюта (086), ценные бумаги (087), налоги и обяз.платежи (088),

Имущество в/ч и учереж. (089)

Из них: боевая техника (090)

Иные (091)

Из них: пути сообщений (092), э/энергия (093), объект интеллектуальной собственности (094), органы и ткани человека (095)

32.1 Собственность предмета посягательства: государственной (01), коллективной (02), кооперативной (03), акционерной (04), общественной организации (05), совместной с иностр.участием (06), иностранной фирмы (07), частной (08), личной (09).

33. Дополнительные отметки по квалификации: самоубийство (суицид) (01), попытка самоубийства (02), неопознанный труп (03), труп без признаков насильственной смерти (04), регистрация без вести пропавших (05), отравление некачественной продукцией (06), медикаментозное отравление (07), алкогольное отравление (08), несчастный случай (09), карманная кража (10), пожар (11),

контрабанда: наркотических веществ, прекурсоров, ядовитых веществ (12),радиоактивных веществ (отходов) или ядерных материалов (13),

взрывчатых веществ, вооружения, военной техники, оружия, боеприпасов (14), материалов оборудования или компонентов которые могут использоваться для создания оружия массового поражения (15);

уголовное правонарушение зарегистрировано как экономическое (16)

33.1 Дополнительные сведения: катастрофа (01), связано с боевой техникой (02), связано со спец. техникой (03), неост.обр. с оружием (04), неост.обр. с взрыв.вещ. (05), порожение эл. током (06), возд.низких темп. (07), огр. в распоряжении (08), связанное с наркотиками (09), по заказу (12), с применением насилия (13), в целях сбыта либо сбыт наркотических средств (14), связано с нарушением конституционных прав граждан (15),

связанных с разжиганием социальной вражды (20), связанных с разжиганием национальной вражды (21), связанных с разжиганием родовой вражды (22), связанных с разжиганием рассовой вражды (23), связанных с разжиганием религиозной вражды (24), нарушавшее общественный порядок (25), подпольный цех (26), изготовление и (или) реализация неучтенной продукции (27), подпольное казино (28), подпольное онлайн-казино (29), зал игровых автоматов (30), мини–НПЗ (31), нефтетерминал (32), ввоза из-за границы (33).

33.2 Преступление выявлено: с использованием аналитических данных (01).

33.3. В сфере экономики: Реализация Государственных, отраслевых и других программ, финансируемых институтами развития и национальными компаниями (01), квазигосударственный сектор (02), расходования бюджетных средств, выделенных из Национального фонда РК (03), бюджетная сфера (04), государственный закуп (05), государственный материальный резерв (06), незаконный возврат НДС (07), агропромышленный комплекс (08), сельхозпродукция (09), производства и переработки рыбы (10), здравоохранения (11), строительство (12), строительство жилья по госпрограмме (13), долевое строительство (14), соцобеспечения (15), образования (16), культура (17), пенсионная система (18), страхования (19), налогообложения (20), земельные отношения (21), экология (22), прочие объекты гос.сектора (23), финансово-кредитная система (24), банк второго уровня (25), филиалы банков второго уровня (26), микрокредитная организация (27), ломбарды (28), биржевая система (29), промышленность (30), энергетика (31), топливный комплекс (32), добычи, переработки и реализация нефти и нефтепродуктов (33), металлургия (34), недропользования (35), сырье (36), добычи и переработки драгоценных металлов и камней (37), средства-массовой информации (38), связи (39), военные объекты (40), в сфере производства товаров (41), производство лекарств (42), в сфере услуг (43), торговля (44), незаконный оборот алкогольной продукции (45), игорный бизнес (46), в сфере производства контрафактной продукции (47), высокие технологии (48), производство стройматериалов (49), в сфере транспорта и коммуникации (50), товары народного потребления (51), в сфере бытового обслуживания (52), жилищно-коммунальное хозяйство (53), малый бизнес (54), средний бизнес (55), крупный бизнеса (56), средства иностранных инвестиций (57), общественный фонд (58), ассоциация (союз) (59), религиозные объединения (60), строительство автомобильных дорог (61), иные (62).

34. Совершено путем: захват детей (01), захват взрослых (02), свободного доступа (03), насильственным путем (04), подбора ключа (05), взлома двери (06), обмана (07), подкупа (08), угона (09), проруба вагона, контейнера (10), срыва пломбы (11), проникновения ч/з форточку (12), пролома (13), разбития (14), отжима (15), рывка (16), ч/з балкон (17), взлома сейфа (18), угрозы применения оружия (19), поджога (20), с использованием Интернета (27), с использованием телефонного мошенничества (28), перебития номеров агрегатов (двигателей) автомобилей (29), перемещения (30), пересечения (31),

кражи: разукомплектов.транспорт.средства (34), кражи: из сумок (35),

34.1 Совершено с применением: оружия: в т.ч. холодного (01); электрического (02); пневматического (03); метательного (04); огнестрельного (05), в т.ч. нарезного (06), гладкоствольного (07), огнестрельного бесствольного (08), газового (09), в т.ч. с возможностью стрельбы патронами травматического действия (10), огнестрельного оружия кустарного производства (11); незарегистрированного оружия (12); гражданского зарегистрированного оружия (13); служебного зарегистрированного оружия (14); боевое ручного стрелкового оружия (15); боеприпасов (16); взрывных устройств (17): в т.ч. мин (18), гранат (19), самодельных взрывных устройств (20); взрывчатых веществ (21): в т.ч. промышленных (22), самодельных (23); орудия взлома (24); технических средств (25); транспорта (26); химических средств (27): в т.ч. отравляющих (28), психотропных веществ (29); компьютерной техники (30); программного средства (31); магнитных носителей (32); фиктивных кредитовых авизо (33); других приспособленных предметов (34); инструментов (35); маскировочных средств (36); документов (37); газорезки (38).

35. Сумма причиненного ущерба: __________________________________ тенге

Ущерб государству: __________________________________ тенге

Ущерб юридическим лицам: __________________________________ тенге

Ущерб физическим лицам: ___________________________________ тенге

36. Примечание

Описание примечания


37. Должностное лицо ________________________________________________________________

38. Наименование прокуратуры в которую направлено уведомление __________________

Дата регистрации ________________________ Дата корректировки _______________________

Вид учета: учесть (1), снято в связи с повторной регистрацией в ЕРДР (2),снято в связи с оправданием либо прекращением судом по реабилитирующим основаниям (3)

Номер ЕРДР повторной регистрации ___________________________________________________

  Приложение 6
к приказу Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от 23 октября 2014 года № 159
Приложение 12
к Правилам приема и регистрации
заявлений и сообщений об уголовных
правонарушениях, а также ведения
Единого реестра досудебных расследований

      форма

      Решение по ЕРДР

      форма Е-2

1. Номер ЕРДР ___________________

2. Наименование органа расследования ____________________________________________

3. Форма досудебного расследования: следствие (01), дознание (02), следствие в порядке ст.189 ч.3 УПК РК (03), следствие в порядке ст.189 ч.5 УПК РК (04), дознание в порядке ст.189 ч.4 УПК РК (05), протокольная форма (08), дознание в порядке ст.528 ч.3 п.3 УПК РК (09), следствие в порядке ст.528 ч.3 п.3 УПК РК (10), дознание в порядке ст.529 ч.6 п.3 УПК РК (11), следствие в порядке ст.529 ч.6 п.3 УПК РК (12).

4. Решение по ЕРДР:

передано для принятия решения в адмпорядке (0010)

передано для принятия решения в дисциплинарном порядке (0020)

передано в суд для рассмотрения заявления в частном порядке (0030)

передано в порядке ст.186 ч.1 п.1 УПК РК (0040)

передано в порядке ст.186 ч.1 п.2 УПК РК (0050)

передано в порядке ст.186 ч.1 УПК РК за пределы РК (0070)

передано в порядке ст. 188 ч.2 УПК РК (0090)

переквалифицировано (0080)

поручено: расследование группе следователей ст.194 УПК РК (1000)

принятие к своему производству после регистрации в ЕРДР (2000)

назначено дознание по делам протокольной формы ст.189 ч.4 УПК РК (2010)

назначено предварительное следствие по делам дознания ст.189 ч.5 УПК РК (2020)

соединение: в порядке ст.43 УПК (2030)

соединение: в порядке ст.43 УПК (в связи с повторной регистрацией в ЕРДР) (2031)

выделение из ранее соединенного: в порядке ст.44 УПК (2040)

продление срока расследования: в порядке ст.192 УПК РК (2050)

передано на ознакомление потерпевшему (2060)

передано на ознакомление подозреваемому/защитнику (2061)

передано по жалобе в прокуратуру (2062)

передано по жалобе в суд (2063)

принято к своему производству после передачи принятого к производству в порядке ст.186 УПК РК (2100), принято к своему производству после передачи в порядке ст.188 ч.2 УПК РК (2124), принято к своему производству после изменения подследственности прокурором ст.193 ч.1 п.13 УПК РК (2101), принято к своему производству после возвращения без принятия к своему производству передаваемого в порядке ст.186, ст.188 ч.2 УПК РК (2102), принято к производству после возвращения на Д/С прокурором ст.302 ч.1 п.3 УПК РК (2104), принято к производству после возвращения прокурором для производства предварительного следствия в порядке ст.190 ч.7 п.2 УПК РК (2105), принятие к производству после возвращения на Д/С прокурором в порядке ст.518 ч.5 п.2 УПК РК (2106), принято к производству после отмены постановления о прекращении (прокурором ст.193 ч.10 УПК РК, судом ст.106 ч.8 п.1 УПК РК) (2107),

возобновление прерванных сроков досудебного производства (2108),

принято дело для проведения следственных и иных процессуальных действий в порядке ст.617 ч.1 УПК РК (после подписания процессуального соглашения) (2109), принято дело после возвращения прокурором с отказом в удовлетворении ходатайства о процессуальном соглашении (2110), принято дело возвращенное судом в порядке ст.623 ч.1 п.2 УПК РК для производства расследования (2111), принято дело возвращенное судом в порядке ст.623 ч.3 УПК РК для производства расследования (2112), принято дело возвращенное судом в порядке ст.529 ч.6 п.3 УПК РК для производства дознания (2113), принято возвращенное судом постановление о применении мер медицинского характера в порядке ст.521 ч.5 УПК РК для расследования в общем порядке (2114), принятие возвращенного судом постановления о применении мер медицинского характера в порядке ст.524 ч.1 УПК РК для расследования в общем порядке (2115), принятие материалов направленных судом в порядке ст.502 ч.4 УПК РК (2116), принятие уголовного дела направленного судом в порядке ст.394 ч.4 УПК РК (2117), принятие после возвращения судом в порядке ст.323 УПК РК дел расследованных в порядке УДР или в порядке процессуального соглашения (2118), принято к производству после возвращения прокурором для производства дознания в порядке ст.190 ч.7 п.2 УПК РК (2119), принято дело возвращенное судом в порядке ст.529 ч.6 п.3 УПК РК для производства предварительного следствия (2120), принято дело возвращенное прокурором в порядке ст.528 ч.3 п.3 УПК РК для производства предварительного следствия (2121), принято дело возвращенное прокурором в порядке ст.528 ч.3 п.3 УПК РК для производства дознания (2122), принято дело возвращенное судом в порядке ст.623 ч.1 п.3 УПК РК для производства расследования (2123).

прерывание срока по ст.45 ч.7 п.1 УПК РК (3010), прерывание срока по ст.45 ч.7 п.2 УПК РК (3020),

прерывание срока по ст.45 ч.7 п.3 УПК РК (3030), прерывание срока по ст.45 ч.7 п. 4 УПК РК (3040),

прерывание срока по ст.45 ч.7 п.5 УПК РК (3050), прерывание срока по ст.45 ч.7 п.6 УПК РК (3060),

прерывание срока по ст.45 ч.7 п.7 УПК РК (3070)

прекращено по ст.35 ч.1 п.1 УПК РК (4010), прекращено по ст.35 ч.1 п.2 УПК РК (4020),

прекращено по ст.35 ч.1 п.3 УПК РК (4030), прекращено по ст.35 ч.1 п.4 УПК РК (4040),

прекращено по ст.35 ч.1 п.5 УПК РК (4050), прекращено по ст.35 ч.1 п.6 УПК РК (4060),

прекращено по ст.35 ч.1 п.7 УПК РК (4070), прекращено по ст.35 ч.1 п.8 УПК РК (4080),

прекращено по ст.35 ч.п.9 УПК РК (4090), прекращено по ст.35 ч.1 п.10 УПК РК (4100),

прекращено по ст.35 ч.1 п.11 УПК РК (4110), прекращено по ст.35 ч.1 п.12 УПК РК - ст.65 УК РК (4121),

прекращено по ст.35 ч.1 п.12 УПК РК - ст.66 УК РК (4122), прекращено по ст.35 ч.1 п.12 УПК РК - ст.67 УК РК (4123), прекращено по ст. 35 ч.1 п.12 УПК РК - ст.68 ч.1 УК РК (4124), прекращено по в т.ч. в порядке медиации ст. 35 ч.1 п.12 УПК РК - ст. 68 ч.1 УК РК (4125), прекращено по ст. 35 ч.1 п.12 УПК РК - ст. 68 ч.2 УК РК (4126), прекращено по в т.ч. в порядке медиации ст. 35 ч.1 п.12 УПК РК - ст. 68 ч.2 УК РК (4127), прекращено по ст. 35 ч.1 п.12 УПК РК - ст. 68 ч.3 УК РК (4128), прекращено в порядке ст.518 ч.1 п.1 УПК РК (4130).

прекращено по ст. 36 УПК РК - ст. 66 УК РК (4131), прекращено по ст. 36 УПК РК - ст.67 УК РК (4132), прекращено по ст. 36 УПК РК - ст. 68 УК РК (4133), прекращено по ст. 36 УПК РК - прим.ст.ст. ст.442-443, 445-449 УК РК (4134).

дело направлено прокурору по ст.300 УПК РК (5010),

дело направлено прокурору в порядке ст.190 УПК РК (УДР) (5015)

дело направлено прокурору по ст. 528 ч.2 УПК РК (5020)

дело направлено прокурору по ст. 518 ч.1 п.2 УПК РК (5030)

дело направлено прокурору в порядке ст. 615 ч.2 УПК РК (5040)

дело направлено прокурору по ст. 614 ч.1 п.1 УПК РК (5050)

дело направлено прокурору в порядке ст. 502 ч.4 УПК РК после производства расследования (5060)

Дата принятия решения: "_____"__________20____г.

Решение принято: сотрудником органа уголовного преследования (1).

4.1. Описание решения (Установил для постановления)

Описание решения, для формирования протоколов постановлений

5. Квалификация преступления _________________ п.п._________________ УК РК

по ст. 11 УК РК: не определена (0), небольшой тяжести (1), средней тяжести (2), тяжкое (3), особо тяжкое (4).

5.1 Квалификация преступления _________ п.п. _______по УК РК от 16.07.97 г.

6. Переквалифицировано со ст. __________________п.п.________________УК РК

Дата переквалификации "____"________20___г.

7. Номер основного ЕРДР ____________________________________________________________

8. Выделено из ранее соединенного ЕРДР __________________________________________

9. Наименование органа организовавшего СОГ ______________________________________

9.1. Руководитель СОГ _____________________________________________________________

10.Передано в орган _______________________________________________________________

передано в службу: следствие (1), дознание (2)

исходящий №______________________ дата "____"________20___г.

11. Продлен до: /_____/ месяцев /______/ дней

Дата до которой продлен срок."____"________20___г.

12. Дело находилось на ознакомлении:с "____"_______20___г. по "____"______20___г.

13. Дело находилось по жалобе: с "____"________20___г. по "____"________20___г.

14. Примечание:

Описание примечания

15. Должностное лицо, осуществляющее расследование _____________________________

15.1. Начальник подразделения осуществляющего расследование __________________

16. Прокурор________________________________________________________________________

17. Наименование прокуратуры осуществляющей надзор _____________________________


      Дата регистрации "____"________20___г.

      дата корректировки "____"________20___г.

      Продолжение к решению по ЕРДР (сведения по оконченным)

18. Преступление совершено лицом:

в составе: группы лиц (01), группы лиц по предварительному сговору (02), организованной группы (03), преступной организации (04), преступного сообщества (05), транснациональной организованной группы (06), транснациональной преступной организации (07), транснационального преступного сообщества (08), террористической группы (09), экстремистской группы (10), банды (11), незаконного военизированного формирования (12), с выявленными связями: коррумпированными (13), межрегиональными (14), международными (15).

в состоянии: алкогольного опьянения (16), в состоянии: наркотического опьянения (17), в состоянии: токсикоманического опьянения (18), в состоянии: иного болезненного состояния психики (19),

лицом, ранее совершавшим уголовное правонарушение (20), несовершеннолетним (21), гражданин Республики Казахстан (22), гражданин Содружества Независимых Государств (далее - СНГ) (23), лицо без гражданства (24), иностранный гражданин (25), оралман (26)

состоящим на учете в органах внутренних дел: в отношении которого вынесено защитное предписание (27), в отношении которого принято решение об ограничении досуга и установлении особых требований к поведению (28), несовершеннолетним не достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность (29), несовершеннолетним, обвиняемым или подозреваемым, в отношении которого избрана мера пресечения, не связанная с арестом (30), несовершеннолетним, освобожденным из учреждений уголовно-исполнительной системы (31), выпускником специальной организации образования и организации образования с особым режимом содержания (32), родителем или другим законным представителем несовершеннолетнего, не исполняющего свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетнего, а также отрицательно влияющим на его поведение (33).

18.1 Гражданство иностранца (по справочнику) ___________________________________

19. По роду занятий преступление совершил: кандидат в Президенты (001); кандидат в депутаты (002); лицо, выполняющее государственные функции: депутат (003), политический служащий (005), аким (004); судья (006); занимающее ответственную государственную должность (007), другие лица, выполняющие государственные функции, а также приравненные к ним (008); прокурор (011);

сотрудник: МВД (013), Комитета уголовно-исполнительной системы МВД (009), ЧС МВД (019), национальной гвардии МВД (020), КГД МФ (014), в том числе (далее-т.ч.): служба экономических расследований (016), органы налоговой службы (018), таможенных органов (021), Департамента досудебных расследований АДГСиПК (015), КНБ (017), погранслужбы КНБ (022), Службы государственной охраны (023), военнослужащий: контрактной службы (024), срочной службы (025), военнослужащий иностранец (026), командир батальона (027), командир части (028), технический и обслуживающий персонал Вооруженных Сил (029), других воинских формирований (030), военно-следственного управления МВД РК (031); сотрудник МО (037); сотрудник военной полиции КНБ (039); службы внешней разведки "Сырбар" (038); должностное лицо в государственных органах (034); должностное лицо в органах местного самоуправления (035); служащие акиматов и их структурных подразделений (098); служащий государственных учреждений и предприятий (036); лицо, выполняющее управленческие функции: в коммерческой организации (041), иной организации (042), работник коммерческой организации (043); работник иных структур (044), работник банковской системы (045);

служащие министерств: здравоохранения и социального развития (010); образования и науки (040); финансов (046); сельского хозяйства (047); иностранных дел (048); культуры и спорта (075), в т.ч. Комитета по делам религий (081), Комитета по делам спорта и физической культуры (049); юстиции(052), в т.ч. Департамента по исполнению судебных актов МЮ (033); энергетики (012); национальной экономики(088), в т.ч. Комитета по статистике (078), Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (080), Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами (083), Комитета по защите прав потребителей (086); по инвестициям и развитию (077), в т.ч. Комитета связи, информатизации и информации (095), Аэрокосмического комитета (090);

служащие: Национального банка (096), Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (097); Агентства по делам государственной службы и противодействую коррупции (087), иные (085);

учащийся: средней школы (051), гимназии (053), лицея (054), колледжа (055), студент ВУЗа (056), учащийся ПТШ (057), курсант (058).

работник транспорта: машинист (069), водитель (070), проводник ж/д (071).

прочие: работник культуры и искусства (072); служитель культа (073); адвокат (074); безработный (082); пенсионер (084), осужденный (091); осужденный ИУ (092); осужденный без лишения свободы (093); следственно-арестованный(094); частный предприниматель (061); частный нотариус (062); частный судебный исполнитель (032); фермер (064); рабочий (065); наемный рабочий (066); служащий негосударственных учреждений и предприятий (067); охранник (068); другаякатегория лиц (099).

19.1 Дополнительные отметки: лицо, являющийся субъектом в соответствии с п.ст.3, 4 п.3 ст.3 Закона РК "О борьбе с коррупцией" (32), п.4 ст.3 Закона РК "О борьбе с коррупцией" (33), иждивенец (81), беременная (83), инвалид 1 и 2 групп (85), лидер, авторитет криминальной среды (95)

20. Мотив преступления: корыстные побуждения (01), сексуальные побуждения (02), хулиганские побуждения (03), с целью сокрытия др.преступления (04), семейно-бытовые: ревность, ссора, иные (05), месть (06), межнациональные отношения (07), социальные отношения (08), расовые отношения (09), религиозные отношения (10), с целью приобретения наркотиков (11), с целью приобретения сильнодействующих веществ (12), с целью приобретения психотропных веществ (13), с целью приобретения ядовитых веществ (14), с целью приобретения спиртного (15), с целью завладения оружием (16), неуставные отношения (17), по заказу (18), трудовая эксплуатация (20), сексуальная эксплуатация (21), усыновление, удочерение (22), иные (19).

21. Форма вины: умышленно (1), по неосторожности (2).

22. Уголовное преследование осуществлялось: следствием (01), дознанием (02), участковым инспектором полиции (03), оперуполномоч.уголовного розыска (04), оперуполномоч. по борьбе с наркотиками (05), инспектором органов АДГСиПК (06), оперуполномоченным отдела по борьбе с экстремизмом (07), оперуполномоченным управления по борьбе с организованной преступностью (08), специальным прокурором (09), должностным лицом КНБ, уполномоченным органом в сфере внешней разведки (10), сотрудником Службы государственной охраны, наделенными функциями дознания (11), участковым инспектором полиции по делам несовершеннолетних (12), участковым инспектором полиции по делам несовершеннолетних, закрепленным за организацией образования (13).

23. Сумма причиненного ущерба: __________________________ тенге

Государству ____________ тенге, юридическим лицам ________________ тенге, физическим лицам ____________________ тенге

23.1 Добровольно погашен: ______________________________ тенге

Государству _______________________ тенге, юридическим лицам ________________________тенге, физическим лицам ______________________тенге

24. Наложен арест на имущество в размере: __________________________ тенге

Государства _______________________ тенге, юридических лиц ________________________тенге, физических лиц ______________________тенге

24.1 Наложен арест на конфискованное имущество в размере: _____________________________тенге

Государства _______________________ тенге, юридических лиц ________________________тенге, физических лиц ______________________тенге

25. Реализовано описанного имущества в размере: _______________________________ тенге

26. Наименование сил и средств, способствовавших раскрытию преступлений:

Силы и средства, способствующие раскрытию преступления (внутриведомственный показатель):

Сообщение:

КП:

АКП (01); ИКП (87); АКПИВС (04), АСПКП (02), АПРКП (03)

УБОП:

АБОП (78); ИБОП (88); АБОПИВС (79); АСПОП (05), АПРОП (07)

УБЭ:

АБЭ (80); ИБЭ (89); АБЭИВС (81); АСПЭ (08), АПРЭ (10)

УБН:

АУБН (06); ИУБН (90); АУБНИВС (77); АСПБН (12), АПРБН (16)

КУИС:

АИУ (13); ИИУ (91); АУИС (83); ИУИС (92);

Другие службы:

АОСУиК (09); ИОСУиК (93); АСИЗО (11); ИСИЗО (94), АСП (14); ИСП (95);

АПР (15); ИПР (96); АИВС (82); АСБ (84); ИСБ (97); АВСУ (85); ИВСУ (98);

АВП (86); ИВП (99).


АДРЭиФП (30), АПРЭиФП (31), АДРПДК (32), АПРПДК (33), АУВБ (34), А СпД (35), А СпУ (36), АМУ(О)ФП (37), АП ДРЭиФП (38), АППРЭиФП (39), АП ДРПДК (40), АП ПРПДК (41), АП УВБ (42), АП СпД (43), АП СпУ (44), АП МУ(О)ФП (45), ОКГ ДРЭиФП (46), ОКГ ПРЭиФП (47), ОКГ ДРПДК (48), ОКГ ПРПДК (49), ОКГ УВБ (50), ОКГ СпД (51), ОКГ СпУ (52),ОКГ МУ(О)ФП (53),

ДОП ДРЭиФП (61), ДОП ПРЭиФП (62), ДОП ДРПДК (63), ДОП ПРПДК (64), ДОП УВБ (65), ДОП СпД (66), ДОП СпУ (67), ДОП МУ(О)ФП (68), ОД ДРЭиФП (69), ОД ПРЭиФП (70), ОД ДРПДК (71), ОД ПРПДК (72), ОД УВБ (73), ОД СпД (74), ОД СпУ (75), ОД МУ(О)ФП (76), анализ ИАО ДБЭКП (77), анализ ИАД АБЭКП (78).

Наименование и номер сообщения:

Наименование (из рекв.26)

№______________


27. Вид дела оперативного учета: ДОП (01), ОД (02), УРД (03), УКНП (04), ОНД (05)

номер дела оперативного учета № ______________________________________

дело оперативного учета заведено сотрудником: криминальной полиции (01), подразделения: по борьбе с организованной преступностью (02), по борьбе с экстремизмом (03), по борьбе с наркобизнесом (04), сотрудником собственной безопасности (05), подразделения уголовно-исполнительной системы (06), других подразделений (07).

28. Личный сыск: оперативные работники криминальной полиции (01), УИП (02), инспекции по делам несовершеннолетних (03), инспектор органов АБЭКП (04), дорожно-патрульной полиции (05), других (06), подразделений: по борьбе с наркобизнесом (07), по борьбе с организованной преступностью (08), административной полиции (09), по борьбе с экстремизмом (10), патрульной полиции (11).

29. Раскрытию преступлений способствовало участие: подразделений: дорожно-патрульной полиции (01), государственной службы охраны (03), по борьбе с организованной преступностью (04), специализированного отряда быстрого реагирования (05), воинских частей ВВ МВД (06), других патрульно-постового наряда (08), центра временной адаптации и детоксикации (09), приемника-распределителя (10), специального приемника (11), общественных формирований (12), УИП (13), инспекции по делам несовершеннолетних (14), уголовно-исполнительной системы (15), миграционной полиции (16), полк полиции по охране дипломатических представительств (17), АДГСиПК (19), Центра оперативного управления (далее -ЦОУ), в т.ч. дежурных частей (20), военизированной охраны железной дороги (21), негосударственные субъекты охранной деятельности (22), оперативно-криминалистическое (23).

30. Применение: научно-технических средств и методов (01), использование служебной розыскной собаки (02), экспертиз и исследований (03), оперативно-справочных и розыскных учетов (04), автоматизированной информационной поисковой системы (05), автоматизированного учета дорожной полиции (06), автоматизированного учета АДГСиПК (07), автоматизированного учета КГД (08), автоматизированного учета военной полиции (09), автоматизированного учета криминальной полиции (10),автоматизированного учета налогового комитета (11), систем видеонаблюдения ЦОУ (12),криминалистические учеты (13).

31. Окончено с использованием сведений полученных в результате процессуального соглашения о сотрудничества (01).

  Приложение 7
к приказу Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от 23 октября 2014 года № 159
Приложение 13
к Правилам приема и регистрации
заявлений и сообщений об уголовных
правонарушениях, а также ведения
Единого реестра досудебных расследований

Форма на лицо, подозреваемое/обвиняемое в совершении
преступления

      Форма Л-2

1. Номер ЕРДР ___________________ 1.1 Номер основного ЕРДР _______________________

2. Наименование органа расследования ______________________

3. Форма досудебного расследования:следствие (01), дознание (02), следствие в порядке ст.189 ч.3 УПК РК (03), следствие в порядке ст.189 ч.5 УПК РК (04), дознание в порядке ст.189 ч.4 УПК РК (05), протокольная форма (08), дознание в порядке ст.528 ч.3 п.3 УПК РК (09), следствие в порядке ст.528 ч.3 п.3 УПК РК (10), дознание в порядке ст.529 ч.6 п.3 УПК РК (11), следствие в порядке ст.529 ч.6 п.3 УПК РК (12).

4.Номер ИИН ______________________________________

4.1 Фамилия

4.2 Имя

4.3 Отчество

5. Дата рождения: ____________ 5.1 Возраст на момент совершения _____________

6. Пол: мужской (1), женский (2).

7. Место рождения: _________________________________________________________________

 (страна\республика, область, район, населенный пункт)

8. Гражданство: гражданин Республики Казахстан (1), гражданин Содружества Независимых Государств (далее - СНГ) (2), лицо без гражданства (3), иностранный гражданин (4), оралман (5).

8.1. Гражданство иностранца (по справочнику) ______________________________________

9. Национальность (по справочнику): ______________________________________________

10. Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Республики Казахстан (01), удостоверение личности гражданина Республики Казахстан (02), вид на жительство иностранца в РК (03), удостоверение лица без гражданства (04), дипломатический паспорт Республики Казахстан (05), служебный паспорт Республики Казахстан (6), удостоверение беженца (07),

удостоверение личности моряка (08), заграничный паспорт (09), водительское удостоверение (10), свидетельство на возвращение (11), свидетельство о рождении лица, не достигшего возраста для получения удостоверения личности (12), актовая запись о рождении (13), военный билет (14), иной документ (15).

№ ________________________________ от "____" ______________ _____ г. выдан

11. Образование: высшее (1), среднее профессиональное (2), среднее (3), неполное среднее (4), без образования (5), незаконченное высшее (6).

12. Семейное положение: холост (не замужем) (01), женат (замужем) (02), сожительство (03).

13. Дополнительные сведения: имеет на иждивении несовершеннолетних детей (01), имеет нетрудоспособного иждивенца (02).

13.1 Несовершеннолетний: воспитыв. в полной семье (01), воспитыв.в неполной семье (02), воспитыв. вне семьи (03), воспитанник детских домов (04), воспитанник интернатных организаций для детей сирот (05), беспризорный (безнадзорный) (06).

14. По месту проживания: местный житель (01), житель другой области (02), лицо без определенного места жительства (03), проживал в общежитии (04), содержится в воспитательной колонии (далее - ВК) (05), следственном изоляторе (далее - СИЗО) (06), изоляторе временного содержания (далее - ИВС) (07), содержится в исправительном учреждении (далее - ИУ) (08).

15. Адрес проживания (прописки) (по справочнику)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(страна\республика, населенный пункт)

16. Каким Департаментом (управлением, отделом) Министерства обороны Республики Казахстан (далее - МО) призван __________________________________________________ дата призыва "__"________________ 20 г.

_______________________________________________________________________________________

 ЗАНЯТИЕ ЛИЦА НА МОМЕНТ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

17. Род занятий: кандидат в Президенты (001); кандидат в депутаты (002); лицо, выполняющее государственные функции: депутат (003), политический служащий (005), аким (004); судья (006); занимающее ответственную государственную должность (007), другие лица, выполняющие государственные функции, а также приравненные к ним (008); прокурор (011);

сотрудник: МВД (013), Комитета уголовно-исполнительной системы МВД (009), ЧС МВД (019), национальной гвардии МВД (020), КГД МФ (014), в том числе (далее - т.ч.): служба экономических расследований (016), органы налоговой службы (018), таможенных органов (021), Департамента досудебных расследований АДГСиПК (015), КНБ (017), погранслужбы КНБ (022), Службы государственной охраны (023), военнослужащий: контрактной службы (024), срочной службы (025), военнослужащий иностранец (026), командир батальона (027), командир части (028), технический и обслуживающий персонал Вооруженных Сил (029), других воинских формирований (030), военно-следственного управления МВД РК (031); сотрудник МО (037); сотрудник военной полиции КНБ (039); службы внешней разведки "Сырбар" (038); должностное лицо в государственных органах (034); должностное лицо в органах местного самоуправления (035); служащие акиматов и их структурных подразделений (098); служащий государственных учреждений и предприятий (036); лицо, выполняющее управленческие функции: в коммерческой организации (041), иной организации (042), работник коммерческой организации (043); работник иных структур (044), работник банковской системы (045);

служащие министерств: здравоохранения и социального развития (010); образования и науки (040); финансов (046); сельского хозяйства (047); иностранных дел (048); культуры и спорта (075), в т.ч. Комитета по делам религий (081), Комитета по делам спорта и физической культуры (049); юстиции(052), в т.ч. Департамента по исполнению судебных актов МЮ (033);энергетики (012);национальной экономики(088), в т.ч. Комитета по статистике (078), Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции(080), Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами (083), Комитета по защите прав потребителей (086); по инвестициям и развитию (077), в т.ч. Комитета связи, информатизации и информации (095), Аэрокосмического комитета (090);

служащие: Национального банка (096), Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (097); Агентства по делам государственной службы и противодействую коррупции (087), иные (085);

учащийся: средней школы (051), гимназии (053), лицея (054), колледжа (055), студент ВУЗа (056), учащийся ПТШ (057), курсант (058).

работник транспорта: машинист (069), водитель (070), проводник ж/д (071).

прочие: работник культуры и искусства (072); служитель культа (073); адвокат (074); безработный (082); пенсионер (084), осужденный (091); осужденный ИУ (092); осужденный без лишения свободы (093); следственно-арестованный (094); частный предприниматель (061); частный нотариус (062); частный судебный исполнитель (032); фермер (064); рабочий (065); наемный рабочий (066); служащий негосударственных учреждений и предприятий (067); охранник (068); другая категория лиц (099).

17.1. Дополнительные отметки к роду занятий: лица, являющимися субъектами в соответствии с п.п.3, 4 п.3 ст.3 Закона РК "О борьбе с коррупцией" (32), п.4 ст.3 Закона РК "О борьбе с коррупцией" (33), иждивенец (81), беременная (83), инвалид 1 и 2 групп (85), лидер, авторитет криминальной среды (95).

18. Виды войск: части центрального подчинения (01), сухопутные войска (02), аэромобильные силы (03), силы воздушной обороны (04), погранслужба КНБ (05), национальной гвардии МВД РК (06), Службы государственной охраны (07), КНБ (08), МВД (09), ЧС МВД (10), военнослужащих других воинских формирований (11), военно-морские войска (12).

18.1 Воинское звание ____________________________

19. Место работы, учебы (указать точно)___________________________________________

Должность: ______________________________________________________________

 ПРЕСТУПЛЕНИЕ СОВЕРШЕНО ЛИЦОМ

20. В состоянии: алкогольного опьянения (11), наркотического (12), токсикоманического опьянения (13), вследствие иного болезненного состояния психики (15).

21. В группе: взрослых (1), только несовершеннолетних (2), смешанной с участием несовершеннолетних (3), военнослужащих (4).

22. В составе: группы лиц (01), группы лиц по предварительному сговору (02), организованная группа (03), преступная организация (04), преступное сообщество (05), транснациональная организованная группа (06), транснациональная преступная организация (07), транснациональное преступное сообщество (08), террористическая группа (09), экстремистская группа (10), банда (11), незаконное военизированное формирование (12),с выявленными связями: коррумпированными (13), межрегиональными (14), международными (15).

23. Вид соучастия в преступлении: исполнитель (01), организатор (02), подстрекатель (03), пособник (04).

 ЛИЦО РАНЕЕ СОВЕРШИЛО ПРЕСТУПЛЕНИЕ:

24. Несовершеннолетний (01), лицо, совершившее особо опасный рецидив преступлений (02), в группе (03), освободившийся по амнистии (04).

25. Находившимся: под административным надзором (01), формально подпадающих под административный надзор (02).

26. Преступление совершено: ранее содержавшимся в ИУ (01), в период не отбытой части наказания после условно-досрочного освобождения (02), не отбыв меру наказания: в местах лишения свободы (03), осужденные к мерам наказания, не связанных с лишением свободы (04), в период: отсрочки приговора (05), содержание на гауптвахте (06).

27. Судимость: до 18 лет (1), снята (2), погашена (3).28. Лицо, совершившее преступление, состояло на учете: в органах МВД оперативном (01), дактилоскопическом (02), в инспекции по делам несовершеннолетних (03), в профилактической службе (04), в психоневрологическом диспансере: в связи с психическим заболеванием (05), алкоголизмом (06), наркоманией (07), объявлялся розыск по данному делу (08), наличие информации в автоматизированном банке данных (09), службы по борьбе с организованной преступностью (10), в органах МВД по категории "наркоман" (11), ранее совершил преступление, но был освобожден от уголовной ответственности (12)


Задержание/избрание меры пресечения

29. Основания и мотивы задержания когда: лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения (01), очевидцы, в том числе потерпевшие указали на данное лицо, как на совершившее преступление либо задержано это лицо в порядке, предусмотренном ст. 130 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - УПК РК) (02), на этом лице или на его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы преступления (03), в полученных, в соответствии с законом, материалах оперативно-розыскной деятельности и (или) негласных следственных действий в отношении лица имеются достоверные данные о совершенном или готовящемся им преступлении (04), иные данные дающие основания подозревать лицо в совершении уголовного правонарушения, при которых лицо пыталось скрыться либо оно не имеет постоянного места жительства или не установлена его личность (05).

30. Основания освобождения: за неподтверждением подозрения в совершении уголовного правонарушения п.1 ч.1 ст. 133 УПК РК (1), п.3 ч.1 ст. 133 УПК РК, в связи с существенным нарушением требований задержания, установленных ст.131 УПК РК (2) по ст.152 ч.4 УПК РК (3), за отсутствием оснований для задержания п.4 ч.1 ст. 133 УПК РК (4), начальником места содержания задержанного в порядке ст. 133 ч.2 УПК РК (6), в связи с отсутствием основания для применения к задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей либо наказания в виде ареста либо выдворения за пределы Республики Казахстан п.2 ч.1 ст. 133 УПК РК (7).

31. Основания объявления о признании лица подозреваемым: вынесением постановления о признании в качестве подозреваемого (постановление) (1), задержанием в порядке ст. 131 УПК РК (протокол) (2), вынесением постановления о квалификации деяния подозреваемого (постановление) (3), допрошенное в связи с наличием подозрения в совершении уголовного проступка (4).

32. Квалификация деяния подозреваемого: статье (далее - ст.) часть (далее - ч.) пункт (далее - п.) Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее - УК РК)

№ ЕРДР_________ст. ____ ч. ____ п. _____ УК РК Квалификация ______ п.п. _______ по УК РК от 16.07.97 г.

№ ЕРДР__________ст. ____ч. ____п. _______УК РК Квалификация ______ п.п. ________ по УК РК от 16.07.97 г.

33. Направлено ходатайство прокурору: о производстве содержания под стражей (1), о производстве домашнего ареста (2), о продлении срока содержания под стражей (3), о продлении срока домашнего ареста (4);

34. Основания: в порядке ст. 139 УПК (1), в связи с розыском обвиняемого (ст. 292 ч.2 УПК РК) (2), в связи с международным розыском (ст.292 ч.4 УПК РК) (3), экстрадиционный арест в порядке ст.589 УПК РК (4);

35. О продлении срока содержания под стражей/домашнего ареста на срок:___месяцев ____дней

36. Результат: отказано (1), поддержано (2);

37. Направлено прокурором ходатайство: об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей (01), об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста (02), об избрании меры пресечения в виде залога (03), о продлении срока содержания под стражей (04), о продлении срока домашнего ареста (05), об обращении залога в доход государства (06).

38. Наименование суда ___________________________

39. Отменено прокурором: постановление о квалификации деяний подозреваемого (1), постановление об избрании меры пресечения (2).

40. Мера пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении (1), личное поручительство (2), передача военнослужащего под наблюдение командования воинской части (3), отдача несовершеннолетнего под присмотр (4), залог (5).

41. Возложена обязанность: являться к лицу, осуществляющему досудебное расследование, прокурору либо в суд в установленное ими время (01), не покидать постоянное или временное места жительства без разрешения органа, ведущего уголовный процесс (02), уведомлять лицо, ведущее уголовный процесс, прокурора об изменении места жительства, места работы (03), не общаться с определенными лицами и посещать определенные места (04), пройти курс лечения от наркотической или алкогольной зависимости (05), носить электронные средства слежения (06).

42. Сумма залога:_________________тенге

43. Размер залога ниже низшего в отношении: лица имеющего на иждивении несовершеннолетних детей, престарелых родителей, родственников-инвалидов, а также являющихся опекунами и попечителями (01), лица, не имеющего регулярного источника дохода (02), лица, относящегося к социально уязвимым слоям населения, а также получающего различные виды социальной помощи за счет бюджета (03), несовершеннолетнего либо лица пенсионного возраста (04), лица, проживающего в сельской местности (05).

44. Жалоба вышестоящему прокурору: на отказ в поддержании об избрании меры пресечения в виде содержание под стражей (1), на отказ в поддержании об избрании меры пресечения в виде содержание под домашним арестом (2), на отказ в продлении срока содержания под стражей (3), на отказ в продлении срока домашнего ареста (4).

45. Дата подачи жалобы _____________________________

46. Результат рассмотрения жалобы: удовлетворена (1), оставлена без удовлетворения (2);

47. Поступило ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме: сделки о признании вины (1), соглашения о сотрудничестве (2).

48.Направлено ходатайство о заключении процессуального соглашения прокурору

______________________________________________________________________________________

(наименование прокуратуры)

49.Результат рассмотрения: заключено процессуальное соглашение (01), отказано в заключении процессуального соглашения (02).

50. В порядке ст. 153 УПК РК: мера пресечения отменена (1), изменена (2);

51. В связи: с прекращением по реабилитирующим основаниям (1), по нереабилитирующим основаниям (2); в связи с направлением уголовного дела на дополнительное расследование прокурором (3), на дополнительное расследование судом (4), с применением мер медицинского характера (5);

52. Мера пресечения изменена на: подписка о невыезде и надлежащем поведении (1), личное поручительство (2), передача военнослужащего под наблюдение командования воинской части (3), отдача несовершеннолетнего под присмотр (4), залог (5)

53. Освобожден из под стражи: в ходе досудебного производства в связи с отменой (изменением меры пресечения) (01), в порядке ч.4 ст. 152 УПК РК (02), на стадии рассмотрения судом 1 инстанции (03), по решению суда апелляционной и надзорной инстанции (04);

54. В связи: с оправданием (01), с прекращением по реабилитирующим основаниям (02), с прекращением по нереабилитирующим основаниям (03), с определением меры наказания, не связанной с лишением свободы (04):

55. В отношении данного лица принято решение:

 СОТРУДНИКОМ ОРГАНА УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

прерывание срока по ст.45 ч.7 п.1 УПК РК (3010), прерывание срока по ст.45 ч.7 п.2 УПК РК (3020),

прерывание срока по ст.45 ч.7 п.3 УПК РК (3030), прерывание срока по ст.45 ч.7 п. 4 УПК РК (3040),

прерывание срока по ст.45 ч.7 п.5 УПК РК (3050), прерывание срока по ст.45 ч.7 п.6 УПК РК (3060),

прерывание срока по ст.45 ч.7 п.7 УПК РК (3070),

прекращено по ст.35 ч.1 п.1 УПК РК (4010), прекращено по ст.35 ч.1 п.2 УПК РК (4020),

прекращено по ст.35 ч.1 п.3 УПК РК (4030), прекращено по ст.35 ч.1 п.4 УПК РК (4040),

прекращено по ст.35 ч.1 п.5 УПК РК (4050), прекращено по ст.35 ч.1 п.6 УПК РК (4060),

прекращено по ст.35 ч.1 п.7 УПК РК (4070), прекращено по ст.35 ч.1 п.8 УПК РК (4080),

прекращено по ст.35 ч.п.9 УПК РК (4090), прекращено по ст.35 ч.1 п.10 УПК РК (4100),

прекращено по ст.35 ч.1 п.11 УПК РК (4110), прекращено по ст.35 ч.1 п.12 УПК РК - ст.65 УК РК (4121),

прекращено по ст.35 ч.1 п.12 УПК РК -ст.66 УК РК (4122), прекращено по ст.35 ч.1 п.12 УПК РК - ст.67 УК РК (4123),

прекращено по ст.35 ч.1 п.12 УПК РК - ст.68 ч.1 УК РК (4124),

прекращено по в т.ч. в порядке медиации ст.35 ч.1 п.12 УПК РК - ст.68 ч.1 УК РК (4125),

прекращено по ст.35 ч.1 п.12 УПК РК - ст.68 ч.2 УК РК (4126),

прекращено по в т.ч. в порядке медиации ст.35 ч.1 п.12 УПК РК - ст.68 ч.2 УК РК (4127),

прекращено по ст.35 ч.1 п.12 УПК РК - ст.68 ч.3 УК РК (4128),

прекращено в порядке ст. 518 ч.1 п.1 УПК РК (4130),

дело направлено прокурору по ст.300 УПК РК (5010), дело направлено прокурору по ст. 528 ч.2 УПК РК (5020),

дело направлено прокурору по ст. 518 ч.1 п.2 УПК РК (5030), дело направлено прокурору в порядке ст.615 ч.2 УПК РК (5040),

дело направлено прокурору по ст.614 ч.1 п.1 УПК РК (5050),

дело направлено прокурору в порядке ст.502 ч.4 УПК РК после производства расследования (5060),

принято к своему производству после передачи принятого к производству в порядке ст.186 УПК РК (2100),

принято к своему производству после изменения подследственности прокурором ст.193 ч.1 п.13 УПК РК (2101),

принято к своему производству после возвращения без принятия к своему производству передаваемого в порядке ст. 186 УПК РК (2102),

принято к производству после возвращения на Д/С прокурором ст.302 ч.1 п.3 УПК РК (2104),

принято к производству после возвращения прокурором для производства предварительного следствия в порядке ст. 190 ч.7 п.2 УПК РК (2105),

принято к производству после возвращения прокурором для производства дознания в порядке ст. 190 ч.7 п.2 УПК РК (2119),

принятие к производству после возвращения на Д/С прокурором в порядке ст. 518 ч.5 п.2 УПК РК (2106),

принято к производству после отмены постановления о прекращении (прокурором ст. 193 ч.10 УПК РК, судом ст.106 ч.8 п.1 УПК РК) (2107),

возобновление прерванных сроков досудебного производства (2108),

принято дело для проведения следственных и иных процессуальных действий в порядке ст. 617 ч.1 УПК РК (после подписания процессуального соглашения) (2109),

принято дело после возвращения прокурором с отказом в удовлетворении ходатайства о процессуальном соглашении (2110),

принято дело возвращенное судом в порядке ст.623 ч.1 п.2 УПК РК для производства расследования (2111),

принято дело возвращенное судом в порядке ст.623 ч.3 УПК РК для производства расследования (2112),

принято дело возвращенное судом в порядке ст.529 ч.6 п.3 УПК РК для производства дознания (2113),

принято дело возвращенное судом в порядке ст.529 ч.6 п.3 УПК РК для производства предварительного следствия (2119),

принято возвращенное судом постановление о применении мер медицинского характера в порядке ст.521 ч.5 УПК РК для осуществления расследования в общем порядке (2114),

принятие возвращенного судом постановления о применении мер медицинского характера в порядке ст.524 ч.1 УПК РК для осуществления расследования в общем порядке (2115), принятие материалов направленных судом в порядке ст.502 ч.4 УПК РК (2116), принятие уголовного дела направленного судом в порядке ст.394 ч.4 УПК РК (2117), принятие после возвращения судом в порядке ст. 323 УПК РК дел расследованных в порядке УДП или в порядке процессуального соглашения (2118)

 ПРОКУРОРОМ

отмена прокурором/судом постановления о прекращении (9001), отмена прокурором/судом постановления о прерывании срока (9002),

отмена прокурором/судом постановления о переквалификации (9003), отмена прокурором/судом постановления о соединении (9004),

отмена прокурором/судом постановления о выделении (разделении) (9005),

утверждение обвинительного акта в порядке ст.302 ч.1 п.1 УПК РК и направление в суд (6010),

составление нового обвинительного акта в порядке ст.302 ч.1 п.2 УПК РК и направление в суд (6011),

возвращение на д/с в порядке ст.302 ч.1 п.3 УПК РК (6012),

возвращено для производства предварительного следствия в порядке ст.190 ч.7 УПК РК (6013),

возвращено для производства дознания ст.190 ч.7 УПК РК (6014),

направлено в суд по ст.528 ч.3 п.1 УПК РК (6020),

возвращено для производства предварительного следствия по протокольной форме ст.528 ч.3 п.3 УПК РК (6021),

возвращено для производства дознания по протокольной форме ст.528 ч.3 п.3 УПК РК (6022),

направлено в суд для применения мер мед.характера по ст.518 ч.5 п.1 УПК РК (6030),

возвращено на Д/С в порядке ст.518 ч.5 п.2 УПК РК (6031),

возвращено с отказом в удовлетворении ходатайства о процессуальном соглашении (6040),

возвращено для сбора доказательств в порядке ст.617 ч.1 УПК РК (6041),

в суд после заключения процессуального соглашения по ст.617 ч.4 УПК РК (6050),

в суд с заключением о наличии либо отсутствии оснований для пересмотра судебных актов ст.502 ч.4 УПК РК (6060),

изменяет подследственность в порядке ст.193 ч.12 УПК РК (7000),

прекращено по ст.35 ч.1 п.1 УПК РК (4010), прекращено по ст.35 ч.1 п.2 УПК РК (4020),

прекращено по ст.35 ч.1 п.3 УПК РК (4030), прекращено по ст.35 ч.1 п.4 УПК РК (4040),

прекращено по ст.35 ч.1 п.5 УПК РК (4050), прекращено по ст.35 ч.1 п.6 УПК РК (4060),

прекращено по ст.35 ч.1 п.7 УПК РК (4070), прекращено по ст.35 ч.1 п.8 УПК РК (4080),

прекращено по ст.35 ч.п.9 УПК РК (4090), прекращено по ст.35 ч.1 п.10 УПК РК (4100),

прекращено по ст.35 ч.1 п.11 УПК РК (4110), прекращено по ст.35 ч.1 п.12 УПК РК - ст.65 УК РК (4121),

прекращено по ст.35 ч.1 п.12 УПК РК - ст.66 УК РК (4122), прекращено по ст.35 ч.1 п.12 УПК РК - ст.67 УК РК (4123),

прекращено по ст.35 ч.1 п.12 УПК РК - ст.68 ч.1 УК РК (4124),

прекращено по в т.ч. в порядке медиации ст.35 ч.1 п.12 УПК РК - ст.68 ч.1 УК РК (4125),

прекращено по ст.35 ч.1 п.12 УПК РК - ст.68 ч.2 УК РК (4126),

прекращено по в т.ч. в порядке медиации ст.35 ч.1 п.12 УПК РК - ст.68 ч.2 УК РК (4127),

прекращено по ст.35 ч.1 п.12 УПК РК - ст.68 ч.3 УК РК (4128),

прекращено в порядке ст. 518 ч.1 п.1 УПК РК (4130),

прекращено по ст. 36 УПК РК - ст.66 УК РК (4131), прекращено по ст. 36 УПК РК - ст.67 УК РК (4132), прекращено по ст. 36 УПК РК - ст.68 УК РК (4133), прекращено по ст. 36 УПК РК - прим.ст.ст. ст.442-443, 445-449 УК РК (4134).

Возвращено прокурору в порядке ст.623 ч.1 п.2 (ст.626 ч.1 п.2) УПК РК (8010),

Возвращено прокурору в порядке ст.623 ч.1 п.3 (ст.626 ч.1 п.3) УПК РК (8020),

Возвращено прокурору в порядке ст.623 ч.3 (ст. 626 ч.4) УПК РК (8021),

Возвращено прокурору в порядке ст.529 ч.6 п.3 УПК РК для производства дознания (8022),

Возвращено прокурору в порядке ст.529 ч.6 п.3 УПК РК для производства предварительного следствия (8023),

Возвращено прокурору в порядке ст.521 ч.5 УПК РК (невменяемые дослед) (8030),

Возвращено прокурору в порядке ст.524 ч.1 УПК РК (невменяемые выздоровели) (8040),

Возвращено прокурору в порядке ст.502 ч.4 УПК РК для организации расследования (8050),

Возвращено прокурору в порядке ст.394 ч.4 УПК РК для привлечения иного лица к уголовной ответственности (8060),

Возвращено прокурору в порядке ст.323 УПК РК дел расследованных в порядке УДП или в порядке процессуального соглашения (8070),

Истребовано из суда в порядке ст.35 ч.6 УПК РК (8080),

Возвращено прокурору в порядке ст.321 ч.6 УПК РК для пересоставления обвинительного акта и изменения подсудности (8090),

Возвращено прокурору в порядке ст.324 ч.3 УПК РК для осуществления розыска (8091)

56. Номер розыскного дела (по п.3 ч.7 ст.45 УПК РК) __________________________________

57. По уголовному делу по п.2 ч.7 ст. 45 УПК РК находиться на территории:

______________________________________________________________________________________

58. Уголовное преследование осуществлялось в порядке ст. 194 ч.3 УПК РК под руководством прокурора _______________________________________________________________

      Приложение № 2 (судебная)

59. Наименование суда рассмотревшего материал: _______________________________________

59.1. Дата и время поступления материала в суд "____"______20____г. ____ час. ___ мин.

60. Номер материала суда № ___________________________________________________________

61.Вид материала: ходатайство об избрании меры пресечения содержание под стражей (01), домашний арест (02), залог (03), о продлении срока содержания под стражей (04), о продлении срока домашнего ареста (05), об обращении залога в доход государства (06).

жалоба в порядке ст.106 УПК РК на: постановление прокурора об отказе в поддержании ходатайств о санкции на содержание под стражей (07), постановление прокурора об отказе в поддержании ходатайств о санкции на домашний арест (08), об отказе в применении залога (09), об обращении залога в доход государства (10).

жалоба в порядке ст.107 УПК РК на: санкцию суда об избрании меры пресечения содержание под стражей (11), санкцию суда об избрании меры пресечения домашний арест (12), санкцию о продлении срока содержания под стражей (13), санкцию о продлении срока домашнего ареста (14), постановление об отказе в даче санкции на содержание под стражей (15), постановление об отказе в даче санкции на домашний арест (16), постановление об отказе в даче санкции о продлении срока содержание под стражей (17), постановление об отказе в даче санкции о продлении срока домашнего ареста (18), о применении залога (19)

62.Жалоба (протест) поданы (принесен): прокурором (1), подозреваемым (2), обвиняемым (3), защитником (подозреваемого, обвиняемого) (4), законным представителем (5), потерпевшим (6), законным представителем потерпевшего (7), другими (8).

 РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ

63. Результат: удовлетворено (1), отказано в удовлетворении (2), в том числе по инициативе прокурора (3), отозвано до рассмотрения судом (4), возвращено на доработку (5).

64. Избрана мера пресечения в т.ч. при отказе в удовлетворении ходатайства:подписка о невыезде и надлежащем поведении (1), личное поручительство (2), передача в/с под наблюдение командования воинской части (3), отдача несовершеннолетнего под присмотр (4), залог (5), домашний арест (6), содержание под стражей (7).

65. Основания избрания меры пресечения содержание под стражей (домашний арест): не имеет постоянного места жительства на территории РК (01), не установлена личность (02), нарушена ранее избранная мера пресечения или мера процессуального принуждения (03), пытался скрыться или скрылся от органов уголовного преследования или суда (04), в связи с розыском обвиняемого (05), подозревается в совершении преступления в составе организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) (06), имеет судимость за ранее совершенное тяжкое или особо тяжкое преступление (07), имеются данные о продолжении им преступной деятельности (8), экстрадиционный арест в порядке ст.589 УПК РК (09), в связи с международным розыском обвиняемого (ч.4 ст. 292 УПК РК) (10), другое (11).

66. О продлении срока содержания под стражей (домашнем аресте): ______месяцев _____ дней

66.1 Срок продлен до "___"____________20__г.

67. Сумма залога __________________ тенге.

68.Размер залога ниже низшего в отношении: лица имеющего на иждивении несовершеннолетних детей, престарелых родителей, родственников-инвалидов, а также являющихся опекунами и попечителями (01), лица, не имеющего регулярного источника дохода (02), лица, относящегося к социально уязвимым слоям населения, а также получающего различные виды социальной помощи за счет бюджета (03), несовершеннолетнего либо лица пенсионного возраста (04), лица, проживающего в сельской местности (05).

69. Сумма залога, обращенного в доход государства ________________________ тенге.


Окончание формы

70. Статья для учета ______________________________УК РК.

по ст. 11 УК РК: небольшой тяжести (1), средней тяжести (2), тяжкие (3), особо тяжкие (4)

по ст. 24 УК РК: приготовление (1), покушение (2).

70.1 Квалификация преступления ____________ п.п. _____________ по УК РК от 16.07.97г.

71. Дата и время решения "____"_______________20__г. ____ч. ____мин.

72. Примечание:_______________________________________________________

73. Ф.И.О. лица принявшего решение__________________________________________________

74. Прокурор _______________________________________________________________________

75. Наименование прокуратуры ________________________________________________________

Дата регистрации "_____"_________20___г. Дата корректировки "____"___________20 ___г.

Вид учета: учесть (1), снято в связи с оправданием либо прекращением судом по реабилитирующим основаниям (3)

  Приложение 8
к приказу Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от 23 октября 2014 года № 159
Приложение 14
к Правилам приема и регистрации
заявлений и сообщений об уголовных
правонарушениях, а также ведения
Единого реестра досудебных расследований

      форма

      Решение по ЕРДР (прокурорская)

      Форма Е-3

1. Номер ЕРДР ______________________________________________________________________

2. Наименование органа расследования ____________________________________________

3. Служба, расследующая УД: следствие (01), дознание (02), следствие в порядке ст.189 ч.3 УПК РК (03), следствие в порядке ст.189 ч.5 УПК РК (04), дознание в порядке ст.189 ч.4 УПК РК (05), УДР следствие (06), УДР дознание (07), протокольная форма (08), дознание в порядке ст.528 ч.3 п.3 УПК РК (09), следствие в порядке ст.528 ч.3 п.3 УПК РК (10), дознание в порядке ст.529 ч.6 п.3 УПК РК (11), следствие в порядке, ст.529 ч.6 п.3 УПК РК (12).

4. Решение по ЕРДР:

утверждение обвинительного акта в порядке ст.302 ч.1 п.1 УПК РК и направление в суд (6010),

составление нового обвинительного акта в порядке ст.302 ч.1 п.2 УПК РК и направление в суд (6011),

возвращено на д/с в порядке ст.302 ч.1 п.3 УПК РК (6012),

возвращено для производства предварительного следствия в порядке ст.190 ч.7 УПК РК (6013), возвращено для производства дознания ст.190 ч.7 УПК РК (6014),

утверждение обвинительного акта в порядке ст.190 ч.7 п.1 УПК РК и направление в суд (6015),

направлено в суд по ст.528 ч.3 п.1 УПК РК (6020),

возвращено для производства предварительного следствия по протокольной форме ст.528 ч.3 п.3 УПК РК (6021),

возвращено для производства дознания по протокольной форме ст.528 ч.3 п.3 УПК РК (6022),

направлено в суд для применения мер мед.характера по ст.518 ч.5 п.1 УПК РК (6030),

возвращено на Д/С в порядке ст.518 ч.5 п.2 УПК РК (6031),

возвращено с отказом в удовлетворении ходатайства о процессуальном соглашении (6040),

возвращено для сбора доказательств в порядке ст.617 ч.1 УПК РК (6041),

в суд после заключения процессуального соглашения по ст.617 ч.4 УПК РК (6050),

в суд с заключением о наличии либо отсутствии оснований для пересмотра судебных актов ст.502 ч.4 УПК РК (6060),

изменяет подследственность в порядке ст.193 ч.12 УПК РК (7000),

Переквалифицировано (0080)

прекращено по ст.35 ч.1 п.1 УПК РК (4010), прекращено по ст.35 ч.1 п.2 УПК РК (4020),

прекращено по ст.35 ч.1 п.3 УПК РК (4030), прекращено по ст.35 ч.1 п.4 УПК РК (4040),

прекращено по ст.35 ч.1 п.5 УПК РК (4050), прекращено по ст.35 ч.1 п.6 УПК РК (4060),

прекращено по ст.35 ч.1 п.7 УПК РК (4070), прекращено по ст.35 ч.1 п.8 УПК РК (4080),

прекращено по ст.35 ч.п.9 УПК РК (4090), прекращено по ст.35 ч.1 п.10 УПК РК (4100),

прекращено по ст.35 ч.1 п.11 УПК РК (4110), прекращено по ст.35 ч.1 п.12 УПК РК - ст.65 УК РК (4121),

прекращено по ст.35 ч.1 п.12 УПК РК - ст.66 УК РК (4122), прекращено по ст.35 ч.1 п.12 УПК РК - ст.67 УК РК (4123), прекращено по ст.35 ч.1 п.12 УПК РК - ст.68 ч.1 УК РК (4124), прекращено по в т.ч. в порядке медиации ст.35 ч.1 п.12 УПК РК - ст.68 ч.1 УК РК (4125), прекращено по ст.35 ч.1 п.12 УПК РК - ст.68 ч.2 УК РК (4126), прекращено по в т.ч. в порядке медиации ст.35 ч.1 п.12 УПК РК - ст.68 ч.2 УК РК (4127), прекращено по ст.35 ч.1 п.12 УПК РК - ст.68 ч.3 УК РК (4128), прекращено в порядке ст.518 ч.1 п.1 УПК РК (4130),

прекращено по ст. 36 УПК РК - ст.66 УК РК (4131), прекращено по ст. 36 УПК РК - ст.67 УК РК (4132), прекращено по ст. 36 УПК РК - ст.68 УК РК (4133), прекращено по ст. 36 УПК РК - прим.ст.ст. ст.442-443, 445-449 УК РК (4134).

Возвращено прокурору в порядке ст.623 ч.1 п.2 (ст.626 ч.1 п.1) УПК РК (8010),

Возвращено прокурору в порядке ст.623 ч.1 п.3 (ст. 626 ч.1 п.2) УПК РК (8020),

Возвращено прокурору в порядке ст.623 ч.3 (ст. 626 ч.4) УПК РК (8021),

Возвращено прокурору в порядке ст. 529 ч.6 п.3 УПК РК для производства дознания (8022),

Возвращено прокурору в порядке ст. 529 ч.6 п.3 УПК РК для производства предварительного следствия (8023),

Возвращено прокурору в порядке ст.521 ч.5 УПК РК (невменяемые дослед) (8030),

Возвращено прокурору в порядке ст.524 ч.1 УПК РК (невменяемые выздоровели) (8040),

Возвращено прокурору в порядке ст.502 ч.4 УПК РК для организации расследования (8050),

Возвращено прокурору в порядке ст.394 ч.4 УПК РК для привлечения иного лица к уголовной ответственности (8060),

Возвращено прокурору в порядке ст.323 УПК РК дел расследованных в порядке УДР или в порядке процессуального соглашения (8070),

Истребовано из суда в порядке ст.35 ч.6 УПК РК (8080),

Возвращено прокурору в порядке ст. 321 ч.6 УПК РК для пересоставления обвинительного акта и изменения подсудности (8090),

Возвращено прокурору в порядке ст.324 ч.3 УПК РК для осуществления розыска (8091),

отмена прокурором постановления о прекращении (9001),

отмена прокурором постановления о прерывании срока (9002),

отмена прокурором постановления о переквалификации (9003),

отмена прокурором постановления о соединении (9004),

отмена прокурором/судом постановления о выделении (разделении) (9005),

отмена судом постановления о прекращении (9006),

отмена судом постановления о прерывании срока (9007),

отмена судом постановления о переквалификации (9008),

отмена судом постановления о соединении (9009),

отмена судом постановления о выделении (разделении) (9010)

Дата принятия решения:______________________

Решение принято по ходатайству самого органа (01)

Решение принято: прокурором (2), судом (3).

4.1 Описание решения

5. Квалификация преступления ________________________ УК РК

по ст. 11 УК РК: не определена (0), небольшой тяжести (1), средней тяжести (2), тяжкое (3), особо тяжкое (4).

по ст. 24 УК РК: приготовление (1), покушение (2).

5.1 Квалификация преступления __________ п.п. __________ по УК РК от 16.07.97 г.

6. Переквалифицировано со ст. _________________________УК РК

Дата переквалификации "____"______________20___г.

7. Номер основного ЕРДР _________________________________

8. Выделено из ранее соединенного ЕРДР _________________________________

9. Наименование органа организовавшего СОГ_______________________________________

9.1. Руководитель СОГ _____________________________________________________________

10. Передано в орган ______________________________________________________________

 (наименование органа)

передано в службу: следствие (1), дознание (2)

исходящий №______________________ от "_____"__________________20___г.

11. Примечание:

Прокурор ____________________________________________________________________________

 (фамилия инициалы)

Наименование прокуратуры осуществляющей надзор _________________________________


      Дата регистрации "_____"__________________20___г. дата корректировки "_____"_________________20___г.

  Приложение 9
к приказу Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от 23 октября 2014 года № 159
Приложение 16
к Правилам приема и регистрации
заявлений и сообщений об уголовных
правонарушениях, а также ведения
Единого реестра досудебных расследований

      форма

Форма учета изъятых и уничтоженных наркотических средств,
психотропных или ядовитых веществ, прекурсоров (далее - НПП), площадей произрастания растений, содержащих наркотические вещества и иных вещественных доказательств по делу

      Форма Е-5

1. Номер ЕРДР _____________________________________________________________________.

2. Наименование органа_____________________________________________________________.

3. На изъятие НПП, их аналогов и посевов (01), уничтожение НПП, их аналогов, посевов (02), передачу НПП, их аналогов в организации (учреждения) (03), на изъятие имущества и прочие вещественные доказательства (04), на передачу имущества и прочих вещественных доказательств (05), на уничтожение, либо возвращение собственнику изъятого имущества и прочих вещественных доказательств (06), реализовано изъятое имущество и прочих вещественных доказательств (07).

Передано НПП и их аналогов (08), Передано изъятого имущества по подследственности (10).

Исх. ___________________ от "___" __________ 20 __ г.

Получено НПП и их аналогов (09), Получено изъятого имущества по подследственности (11).

Вх. ___________________ от "___"__________20__г.

_______________________________________________________________________________________

4. Район изъятия, уничтожения, реализации, выявления, передачи _______________.

5. Дата изъятия, уничтожения, реализации, выявления, передачи ________________.

6. Регистрационный номер по КУВД ____________________ дата регистрации "___"__________20__г.

6.1. Номер заключения эксперта и дата № ______________________________ от "___"__________20__г.

_____________________________________________________________________________

7. Наименование и количество изъятых (уничтоженных) НПП, их аналогов, растений:

Наименование, вид

количество

кг, гр, л, мл, км.м, растений

израсходовано на экспертизу

(остаток НПП, приобщенных

к делу)

количество

кг, гр, л, мл, км.м, растений8. Изъятие НПП, их аналогов в результате совместной работы с: КНБ (01), МВД (02), КГД (03), АДГСиПК (04), ПС) КНБ (05) и другими (06).

9. Применена служебно-розыскная собака (далее - СРС) по отысканию наркотиков (1).

10. Контролируемая поставка: внутренняя (1), внешняя(2).

11. Вещество в виде: сырья (1), порошков (2), таблеток (3), ампул (4), в ином виде (5).

12. Изъято имущества, денег, ценностей в размере (всего) _________________ тенге: в пользу государства _______________тенге,юридического лица ___________ тенге,граждан ______________________ тенге.

13. Изъято: нефть (001), нефтепродукты (002), ГСМ (003), бензин (004), уголь (005), природный газ (006), лес и лесопродукты (007), хлопка (008), хлопка-сырца (009), золота, платины (010), промышленное золото (011), серебро (012), ювелирные изделия (013), драгоценные камни (014), алмазы (015), бриллианты (016), алюминия (017), бронзы (018), меди (019), олова (020), ртути (021), свинца (022), титана (023), иные цветные металлы (024), металл черный (025), металл редкоземельный (026), металл ртуть (027), худ., исторические ценности (028), антиквариат (029),зерно (030), сельхозпродукты (031), мясопродукты (032), рыбопродукты (033), ценные породы рыб (034), спиртные продукты (035), табачные изделия (036), иные продовольственные товары (037), меха (038), головные уборы (039), одежда, обувь (040), носильные вещи (041), сумка (портфель) (042), барсетка (043), сотовые телефоны (044), техника вычислительная (компьютерная) (045), теле-видеоаппаратура (046), радиоаппаратура (047), кабель (телевизионный, телефонный) (048), техника другая (049), автозапчасти (050), скаты (колеса) (051), стройматериалы (052), иные промышленные товары (053), учетно-контрольные марки (091); покерный стол (092); игровые рулетки (093); игровые фишки (094); лекарства (095); медицинская техника (096); носители электронной информации (097); товары народного потребления (098);

изъято вещевого имущества воинских частей и учреждений (054), продовольствия воинских частей (055), боевой техники (056), ГСМ воинских частей(057), другого имущества воинских частей(058).

изъято транспортных средств:

трансп.средства грузовые (059), автомобили (060), мотоциклы (061), мопеды (062), велосипеды (063), другие транспортные средства (064)

изъято оружия: нарезное автоматическое (065), нарезное неавтоматическое (066), гладкоствольное охотничье (067), гладкоствольное воинское (068), неавтоматическое воинское (069), спортивное огнестрельное (070), газовое (071), холодное (072), пневматическое (073), сигнальное (074), травматическое (075), другой приспособленный в качестве оружия предмет (076),

боеприпасы: воинские (077), охотничьи (078), спортивные (079), газовые самообороны (080), травматические (081), другие боеприпасы(082).

взрывчатые вещества: воинские (083), промышленные (084), самодельные (085), химические средства (086), радиоактивные материалы (087)

изъято экстремистских материалов: листовки (088), книги (089), иные носители (090).

Вид изъятого(уничтоженного)

Наименование

Номер

Количество

Вид измерения (кг, карат, куб.м.литр)

стоимость в тенге


14. Изъято: деньги: тенге старого образца (01), тенге нового образца (02), иностранной валюты: $ US (03),

EVRO (04), RR (05), кыргызский сом (06), узбекский сум (07), другие деньги(08);

изъято поддельные деньги: поддельные тенге старого образца (09), поддельные тенге нового образца (10), поддельная иностранная валюта: $ US (11), поддельная иностранная валюта: EVRO (12), поддельная иностранная валюта: RR (13), поддельная иностранная валюта: кыргызский сом (14), поддельная иностранная валюта: узбекский сум (15), другие поддельные деньги (16);

изъято ценные бумаги: государственные ценные бумаги (17), кредитные карточки (18), акции (19), авизо (20), финансово-платежные документы (21), чековые книжки (22), сберегательные книжки (23), другие ценные бумаги (24).

изъято документы:

паспорт (25), удостоверение личности (26), служебное удостоверение (27), документы на недвижимость дом, квартиру (28), документы на земельный участок (29), другие документы (30),

изъято поддельных документов:

поддельный паспорт (31), поддельное удостоверение личности (32), поддельное служебное удостоверение (33), поддельные документы на недвижимость дом, квартиру (34), поддельные документы на земельный участок (35), другие поддельные документы (36).

Вид

Наименование

достоинство

серия

номер

Количество

на сумму в тенге
15. Способ перевозки: автомобильный (1), железнодорожный (2), воздушный (3), морской (4), речной (5), поступило контрабандным путем (6), иной (7).

16. Способ укрытия: в тайниках транспорта (01), в носильных вещах (02), в одежде (03), в организме человека (04), в товарах промышленного производства (05), в продуктах питания (06), в иных предметах (07), под видом продуктов питания (08), под видом товаров промышленного производства (09), под иным предметом (10), в почтовой корреспонденции (11), иное (12).

17. Место обнаружения: улица (площадь) (01), рынок (02), вокзал: железнодорожный (03), морской, речной (04), автовокзал (05), аэровокзал (06), двор дома (07), огород (13), квартира (21), дом (22), подъезд жилого дома (23), чердак (25), подвал (26), гостиница (27), общежитие (28), больница (29), санаторий, курорты (30), дача (31), казарма (32), контейнер (36), детский сад (38), места отправления религиозного культа (42), подсобное помещение (46), школа (47), средне-специальное учебное заведение (48), высшее учебное заведение (49), ресторан, кафе (58), ночной клуб (59), дискотека (60), степь (72), лес (73), горы (74), сельхозугодия (75), тюрьма (76), ИУ (77), общественный транспорт (91), другие (89), на территории войсковой части (90).

18. Реализовано вещественных доказательств на сумму_______ тенге.

Денежные средства от реализации перечислены на счет: государства) на сумму _____________ тенге, юридического лица на сумму ___________ тенге, граждан на сумму __________ тенге;

19. Решение принято: судом (1), прокурором (2), органом уголовного преследования (3).

20. Прочие отметки ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________


      Дата регистрации ________________________________

      Лицо, осуществляющее уголовное преследование ____________________

      Дата корректировки ______________________________

  Приложение 10
к приказу Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от 23 октября 2014 года № 159
Приложение 17
к Правилам приема и регистрации
заявлений и сообщений об уголовных
правонарушениях, а также ведения
Единого реестра досудебных расследований

      форма

Форма на пострадавшее (потерпевшее) лицо

      Форма Л-1

1. Номер ЕРДР _______________________________________________________________________

2. Орган регистраци ________________________________________________________________.

_______________________________________________________________________________________

3. Статус лица: пострадавший он же потерпевший (01), правоприемник пострадавшего (02), законный представитель (03), представитель юридического лица (04).

4. Личность пострадавшего: не установлена (1).

5. Пострадавший: получил телесные повреждения (1), погиб(2).

5.1. Нарушены права: имущественные (1), личные неимущественные (2).

_______________________________________________________________________________________

6. Номер ИИН ______________________________________

6.1 Фамилия

6.2 Имя

6.3 Отчество

6.1. Дата рождения: "____"________19 г. 7. Пол: мужской (1), женский (2).

7. Возраст потерпевшего:___________лет.

8. Адрес проживания: Республика, область, район, нас.пункт, улица, дом, корпус, квартира

9. Гражданство: гражданин Республики Казахстан (1), гражданин Содружества Независимых Государств (далее - СНГ) (2), лицо без гражданства (3), иностранный гражданин (4), оралман (5).

10. Гражданство иностранца (по справочнику)_____________________

11. Дополнительные сведения: имеет на иждивении несовершеннолетних детей (01), несовершеннолетний воспитывался: в полной семье (02), в неполной семье (03), вне семьи (03), имеет нетрудоспособного иждивенца (05), беспризорный (безнадзорный) (06).

12. Несовершеннолетний воспитанник: детского дома (1), интернатных организаций для детей-сирот (2)

13. Род занятий кандидат в Президенты (001); кандидат в депутаты (002); лицо, выполняющее государственные функции: депутат (003), политический служащий (005), аким (004); судья (006); занимающее ответственную государственную должность (007), другие лица, выполняющие государственные функции, а также приравненные к ним (008); прокурор (011);

сотрудник: МВД (013), Комитета уголовно-исполнительной системы МВД (009), ЧС МВД (019), национальной гвардии МВД (020), КГД МФ (014), в том числе (далее - т.ч.): служба экономических расследований (016), органы налоговой службы (018), таможенных органов (021), Департамента досудебных расследований АДГСиПК (015), КНБ (017), погранслужбы КНБ (022), Службы государственной охраны (023), военнослужащий: контрактной службы (024), срочной службы (025), военнослужащий иностранец (026), командир батальона (027), командир части (028), технический и обслуживающий персонал Вооруженных Сил (029), других воинских формирований (030), военно-следственного управления МВД РК (031); сотрудник МО (037); сотрудник военной полиции КНБ (039); службы внешней разведки "Сырбар" (038); должностное лицо в государственных органах (034); должностное лицо в органах местного самоуправления (035); служащие акиматов и их структурных подразделений (098); служащий государственных учреждений и предприятий (036); лицо, выполняющее управленческие функции: в коммерческой организации (041), иной организации (042), работник коммерческой организации (043); работник иных структур (044), работник банковской системы (045);

служащие министерств: здравоохранения и социального развития (010); образования и науки (040); финансов (046); сельского хозяйства (047); иностранных дел (048); культуры и спорта (075), в т.ч. Комитета по делам религий (081), Комитета по делам спорта и физической культуры (049); юстиции (052), в т.ч. Департамента по исполнению судебных актов МЮ (33), судебный исполнитель (012); энергетики, национальной экономики (088), в т.ч. Комитета по статистике (078), Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (080), Комитета по защите прав потребителей (086); по инвестициям и развитию (077), в т.ч. Комитета связи, информатизации и информации (095), Аэрокосмического комитета (090);

служащие: Национального банка (096), Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (097); Агентства по делам государственной службы и противодействую коррупции (087), иные (085);

учащийся: средней школы (051), гимназии (053), лицея (054), колледжа (055), студент ВУЗа (056), учащийся ПТШ (057);

работник транспорта: машинист (069), водитель (070), проводник ж/д (071);

прочие: работник культуры и искусства (072); служитель культа (073); адвокат (074); безработный (082); пенсионер (084), осужденный (091); осужденный ИУ (092); осужденный без лишения свободы (093); следственно-арестованный (094); частный предприниматель (061); частный нотариус (062); частный судебный исполнитель (032); фермер (064); рабочий (065); наемный рабочий (066); служащий негосударственных учреждений и предприятий (067); охранник (068); другая категория лиц (099).

14. Дополнительные отметки к роду занятий: иждивенец (81), беременная (83), инвалид 1 и 2 групп (85)

15. Дополнительные отметки: самоубийство (суицид)(1), попытка самоубийства (2).

16. Суицид (попытка) совершены в состоянии: трезвом (01), алкогольного опьянения (02), наркотического (03), токсикоманического (04), вследствие иного болезненного состояния психики (05).

17. Факторы, предшествовавшие суицидальному поведению: одиночество (с чувством отверженности) (61), тяжелое материальное положение (банкротство, долги) (62), неблагоприятные жилищные условия (63), конфликтные отношения: с родственниками (64), с супругом (65), с родителями (66), по месту учебы (работы) (67), разрыв семейных отношений (развод) (68), нежелательная беременность (69), тяжелые соматические заболевания (70), утрата (смерть) близкого человека (71), утрата социального статуса (престижа) (72), страх наказания, позора (уголовная ответственность) (73), вымогательство (74), этническое (75), не установлены (76), другое (77).

18. Способ совершения суицида: повешение (01), с применением: огнестрельного оружия (02), колюще-режущих предметов (03), транспорта (04), отравление: пищевое (05), лекарственными препаратами (06), угарным газом (07), ядохимикатами (08), передозировка: наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (09), травмы, полученные в результате: падения с высоты (10), поражения электрическим током (11), самосожжения (12), утопление (13), другое (14).

19. Примечание:

20. Должностное лицо, осуществляющее расследование ______________________________

Дата регистрации "____"_________20_____г. Дата корректировки "____"_________20_____г.

  Приложение 11
к приказу Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от 23 октября 2014 года № 159
Приложение 18
к Правилам приема и регистрации
заявлений и сообщений об уголовных
правонарушениях, а также ведения
Единого реестра досудебных расследований

      форма

ФОРМА на осужденное лицо

      (заполняется на каждого обвиняемого (осужденного) отдельно)

      1. __________________________________________________________________

      (наименование органа, начавшего досудебное расследование)

      2. Форма досудебного расследования:cf1 следствие (01), дознание (02), следствие в порядке ст.189cf1 ч.3 УПК РК (03), следствие в порядке ст.189 ч.5 УПК РК (04), дознание в порядке ст.189 ч.4 УПК РК (05), протокольная форма (08), дознание в порядке ст.528cf1 ч.3 п.3 УПК РК (09), следствие в порядке ст.528 ч.3 п.3 УПК РК (10), дознание в порядке ст.529cf1 ч.6 п.3 УПК РК (11), следствие в порядке ст.529cf1 ч.6 п.3 УПК РК (12).

      3. Номер уголовного дела (далее - УД)_____________________________

      4. № дела суда _____________________________________________________

      5. Наименование суда ______________________________________________

      5.1. Код суда _______

      6. Ф.И.О. судьи ____________________________________________________

      РАЗДЕЛ №1 "СВЕДЕНИЯ О ПОДСУДИМОМ"

      7. Номер ИИН _______________________________________________________

7.1 ФАМИЛИЯ

7.2 ИМЯ

7.3 ОТЧЕСТВО
      8. Дата рождения ___________________

      9. Пол: мужской (1), женский (2).

      10. Возраст: 14-15 лет (01), 16-17 лет (02), 18-20 лет (03), 21-29 лет (04), 30-39 лет (05), 40-49 лет (06), 50-59 лет (07), от 60 и старше (08).

      11. Образование: высшее (1), среднее профессиональное (2), среднее (3), неполное среднее (4), без образования (5), незаконченное высшее (6).

      12. Семейное положение: холост (не замужем) (01), женат (замужем) (02), сожительство (03).

      13. Несовершеннолетний: воспитывался в полной семье (01), воспитывался в неполной семье (02), воспитывался вне семьи (03), воспитанник детских домов (04), воспитанник интернатных организаций для детей сирот (05), беспризорный (безнадзорный) (06).

      14. Род занятий: кандидат в Президенты (001), кандидат в депутаты (002); лицо, выполняющее государственные функции: депутат (003), политический служащий (005), аким (004), судья (006), занимающее ответственную государственную должность (007), другие лица, выполняющие государственные функции, а также приравненные к ним (008), прокурор (011);

      сотрудник: МВД (013); Комитета уголовно-исполнительной системы МВД (009); ЧС МВД (019); национальной гвардии МВД (020); КГД МФ (014), в том числе (далее – в т.ч.) служба экономических расследований (016), органы налоговой службы (018), таможенных органов (021), Департамента досудебных расследований АДГСиПК (015); КНБ (017); погранслужбы КНБ (022); Службы государственной охраны (023); военнослужащий: контрактной службы (024); срочной службы (025); военнослужащий иностранец (026); командир батальона (027); командир части (028); технический и обслуживающий персонал Вооруженных Сил (029); других воинских формирований (030); военно-следственного управления МВД РК (031); сотрудник МО (037); сотрудник военной полиции КНБ (039); службы внешней разведки "Сырбар" (038); должностное лицо в государственных органах (034), должностное лицо в органах местного самоуправления (035), служащие акиматов и их структурных подразделении (098), служащий государственных учреждений и предприятий (036), лицо, выполняющее управленческие функции: в коммерческой организации (041), иной организации (042), работник коммерческой организации (043), работник иных структур (044), работник банковской системы (045);

      служащие министерств: здравоохранения и социального развития (010); образования и науки (040); финансов (046); сельского хозяйства (047); иностранных дел (048); культуры и спорта (075), в т.ч. Комитета по делам религий (081), Комитета по делам спорта и физической культуры (049); юстиции (052), в т.ч. Департамента по исполнению судебных актов МЮ (33); энергетики (12), национальной экономики (088), в т.ч. Комитета по статистике (078), Комитета по урегулированию естественных монополий и защите конкуренции (080), Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами (83), Комитета по защите прав потребителей (086); по инвестициям и развитию (077), в т.ч. Комитета связи, информатизации и информации (095), Аэрокосмического комитета (090);

      учащийся: средней школы (051), гимназии (053), лицея (054), колледжа (055), студент ВУЗа (056), учащийся ПТШ (057), курсант (058).

      работник транспорта: машинист (069), водитель (070), проводник ж/д (071);

      прочие: работник культуры и искусства (072); служитель культа (073); адвокат (074); безработный (082); пенсионер (084); осужденный (091); осужденный ИУ (092); осужденный без лишения свободы (093); следственно-арестованный (094); частный предприниматель (061); частный нотариус (062); частный судебный исполнитель (032); фермер (064); рабочий (065); наемный рабочий (066), служащий негосударственных учреждений и предприятий (067), охранник (068); другая категория лиц (099).

      14.1. Дополнительные отметки к роду занятий: лица, являющимися субъектами в соответствии с п.п.3, 4 п.3 ст.3 Закона РК "О борьбе с коррупцией" (032), п.4 ст.3 Закона РК "О борьбе с коррупцией" (033), иждивенец (081), беременная (083), инвалид 1 и 2 групп (085), лидер, авторитет криминальной среды (095).

      14.2 Воинское звание: солдат (матрос) (1), ефрейтор (старший матрос) (2), младший сержант (старшина второй статьи) (3), сержант (старшина первой статьи) (4), старший сержант (главный старшина) (5), сержант 3-го класса (старшина 3-го класса) (6), сержант 2-го класса (старшина 2-го класса) (7), сержант 1-го класса (старшина 1-го класса) (8), штаб-сержант (штаб-старшина) (9), мастер-сержант (мастер-старшина) (10), лейтенант (11), старший лейтенант (12), капитан (капитан-лейтенант) (13), майор (капитан третьего-ранга) (14), подполковник (капитан второго ранга) (15), полковник (капитан первого ранга) (16), генерал-майор (контр-адмирал) (17), генерал-лейтенант (вице-адмирал) (18), генерал-полковник (адмирал) (19), генерал армии (20).

      14.3. Виды войск: части центрального подчинения (01), сухопутные войска (02), аэромобильные силы (03), силы воздушной обороны (04), погранслужба КНБ (05), национальной гвардии МВД РК (06), Службы государственной охраны Казахстана (07), КНБ (08), МВД (09), МЧС (10), военнослужащих других воинских формирований (11), военно-морские войска (12).

      14.4 Виды службы: срочная (01), по контракту (02)

      14.5. Лицо совершило правонарушение: в первый год службы (01), после первого года службы (02).

      15. Несовершеннолетний ранее: не судим, но состоял на учете в инспекции ОВД (01), не состоял на учете (02)

      16. Прошлая судимость: не совершал преступление и не был осужден (01), совершил преступление, но был освобожден от уголовной ответственности (02), судимость снята судом (03), судимость погашена (04).

      17. Был осужден и имеет: одну неснятую, непогашенную судимость (04), две неснятых судимости (05), три и более неснятых судимости (06), судим до призыва на военную службу (07), судим в период военной службы (08), судим в период военной службы и отбывал наказание в дисциплинарной воинской части (гауптвахте) (09).

      18. Неснятая и непогашенная судимость за: умышленное убийство (01), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (02), изнасилование (03), кражу, грабеж, разбой (04), хулиганство (05), прочие преступления (06), воинские преступления (07).

      19. Подсудимый с неснятой и непогашенной судимостью: отбыл наказание полностью (01), освобожден от наказания условно-досрочно (02), по амнистии и другим основаниям (03).

      19.1 Совершил преступление, не отбыв меру наказания: в местах лишения свободы (04), условное осуждение (06), содержание на гауптвахте (07), ограничение по воинской службе (08), арест (09), в период отсрочки отбывания (ст. 72 УК РК) (10), не отбыв иное наказание (11), испытательного срока (12).

      РАЗДЕЛ №2 "СВЕДЕНИЯ О ПРАВОНАРУШЕНИИ"

      20. Фабула (краткое описание преступных действий)


      21. Преступление коррупционное: да (01), нет (02).

      22. Преступление совершено в группе: взрослых (01), организованной группой (02), только несовершеннолетних (2), смешанной с участием несовершеннолетних (3), военнослужащих (4);

      23. В составе: группы (1), организованной группы (2), преступного сообщества (3).

      24. Тяжесть преступления: небольшой (01), средней (02), тяжкое (03), особо тяжкое (04).

      25. Преступление совершено: в состоянии алкогольного опьянения (02), в состоянии наркотического опьянения (03), в состоянии токсического опьянения (04), вследствие иного болезненного состояния психики (05).

      РАЗДЕЛ №3 "СВЕДЕНИЯ О ПРИГОВОРЕ (ПОСТАНОВЛЕНИИ) СУДА 1 ИНСТАНЦИИ

      26. Дата вынесения приговора (постановления): "_______"_________________20____г.

      27. Решение по лицу: оправдан: за отсутствием события (7067), за отсутствием состава уголовного правонарушения (7068), за недоказанностью вины подсудимого (7069); осужден: с назначением уголовного наказания, подлежащего отбыванию осужденным (7075); с освобождением лица от уголовной ответственности (7076), с назначением уголовного наказания и освобождением от его отбытия (7077), без назначения уголовного наказания (7078), с отсрочкой отбытия уголовного наказания (7079); применены меры медицинского характера (7093); прекращено: ст. 35 ч. 1 п. 1 УПК РК (7010), ст.35 ч.1 п.2 УПК РК (7020), ст.35 ч.1 п.3 УПК РК (7030), ст.35 ч.1 п.4 УПК РК (7040), ст.35 ч.1 п.5 УПК РК (7050), ст.35 ч.1 п.6 УПК РК (7060), ст.35 ч.1 п.7 УПК РК (7070), ст.35 ч.1 п.8 УПК РК (7080), ст.35 ч. п.9 УПК РК (7090), ст.35 ч.1 п.10 УПК РК (7100), ст.35 ч.1 п.11 УПК РК (7110), ст.35 ч.1 п.12 УПК РК - ст.65 УК РК (7121), ст. 35 ч. 1 п. 12 УПК РК – ст. 66 УК РК (7022), ст. 35 ч. 1 УПК РК – ст. 67 п. 12 УК РК (7023), ст. 35 ч. 2 УПК РК – ст.68 ч. 1 (7124), в т.ч. в порядке медиации ст.35 ч. 1 п. 12 УПК РК – ст. 68 ч. УК РК (7125), ст. 35 ч. 1 п. 12 УПК РК – ст. 68 ч. 2 УК РК (7126), в т.ч. в порядке медиации ст. 35 ч. 1 п. 12 УПК РК – ст.68 ч. 2 УК РК (7127), ст. 36 УПК РК (7128), прекращено по ст. 36 УПК РК - ст.66 УК РК (4131), прекращено по ст. 36 УПК РК - ст.67 УК РК (4132), прекращено по ст. 36 УПК РК - ст.68 УК РК (4133), прекращено по ст. 36 УПК РК - прим.ст.ст.442-443, 445-449 УК РК (4134); применены меры воспитательного воздействия (7094).

Статья для учета: /_/_/_/_/_/_/_/_/_/ УК РК

Статья для учета наркоправонарушений /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Статья для учета коррупционных правонарушений /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Статья для учета правонарушений по экстремизму и терроризму /_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Квалификация _______ п.п. _______ по УК РК от 16.07.97г.

Квалификация _______ п.п. _______ по УК РК от 16.07.97г.

Квалификация _______ п.п. _______ по УК РК от 16.07.97г.

Квалификация ___ п.п. ___ по УК РК от 16.07.97г.


      28. Основные меры наказания: лишение свободы (01), смертная казнь (02), пожизненное лишение свободы (03), осуждено к тюремному заключению (04), штраф (05), исправительные работы (06), отсрочка отбытия наказания (ст. 74 УК РК) (07), условно (08), привлечение к общественным работам (09), освобожден от уголовной ответственности (10), ограничение свободы (11), арест (12).

      28.1. Решение по уголовным правонарушениям:

Формируется автоматически

с формы на лицо

Заполняется сотрудником КПСиСУ

на основании сведений базы данных судебных органов

№ УД (ЕРДР - каждый эпизод отдельно)

Обвинялся по

ст. УК РК

Обвинялся по ст. УК РК от 16.07.97 г.

Приговор, постановление по ст. УК РК

Приговор, постановление по ст. УК РК от 16.07.97 г.

Результат судебного рассмотрения по каждому уголовному правонарушению, предъявленного обвинения

Решение принято по

переквалификация по эпизоду - 1 лицу - 2

эпизоду

лицу

1

2

2.1

3

3.1

4

5

6

7
      29. Мера наказания по приговору


Мера наказания

Срок (лет)

Срок (мес.)

Срок (дн.)

Срок (часов)

Размер штрафа, тенге

(код по справочнику)      30. Особенности применения лишения свободы: назначена мера наказания ниже низшего предела (01), применено лишение свободы в виде заключения в тюрьму (02), применена ст. 58 УК РК (03), применена ст.

      60 УК РК (04).

      30.1 Применена ст. 58 - 60 УК РК: путем поглощения (01), присоединения (02)

      по приговору суда: ___________________________________ (наименование)

      от "___" _____ 20__ г. (дата суда)

      30.2 Условно с испытательным сроком (63 УК РК)fs24: Срок: _______лет, ________мес., ________дней

      30.3 Отсрочка отбытия наказания (ст.74 УК РК) до "___" _____ 20 г.

      (отражается дата окончания срока)

      30.4 Освобожден от наказания: в связи с болезнью (01), вследствие стечения тяжелых обстоятельств (02), в связи с истечением срока давности обвинительного приговора(03), на основании акта амнистии (04), помилования (05), в связи с декриминализацией статьи УК РК (06), по другим основаниям (07).      (отражаются сведения по амнистии, дата и номер Указа и другие

      основания освобождения)

      31. Дополнительные меры наказания: конфискация имущества (01), лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью (02), лишение специального воинского или почетного звания, классного чина, дипломатического ранга, квалификационного класса и государственных наград (03), выдворение за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства (05).

      32. Осужденный: рецидив (01), опасный рецидив (02), особо опасный рецидив (03).

      33. Принудительное лечение: к алкоголику (01), к наркоману (02), к токсикоману (03), к невменяемому (04).

      34. Дата вступления приговора (постановления) в законную силу "____"_________________20___г.

      Изменено по решению вышестоящей инстанции: да (1), нет (2)

      Дата корректировки "____" ______________20 ____г.

      Примечание:

      _____________________________________________________________________

      35. Резолютивная часть приговора (постановления) (только в отношении лица, по которому заполняется ИУД) ____________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      РАЗДЕЛ №4 "СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕНИИ ДЕЛА В АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ"

      36. Приговор (постановление): обжалован (01), опротестован (02), обжалован и опротестован одновременно (03).

      Дата апелляционного рассмотрения дела "______"__________20______г.

      Наименование суда: ________________________________________________

      37. Результат апелляционного рассмотрения: оставлен без изменения (01), изменен (02), отменен (03).

      38. Приговор (постановление) изменен в связи с: изменением законодательства (01), смягчением назначенного судом наказания и вида исправительного учреждения (02), применением закона о менее тяжком уголовном правонарушении и назначено наказание в соответствии с измененной квалификацией (03), увеличением размера наказания, если его увеличение связано с устранением арифметических ошибок или ошибок при зачете предварительного содержания под стражей, с устранением неправильного применения уголовного закона, регулирующего назначение по совокупности правонарушений или по совокупности приговоров, а также рецидиве преступлений (04), применением дополнительного наказания в случае правильно установленных обстоятельств, полного исследования и анализа доказательств, правильной правовой квалификации действий осужденного и правильно назначенного основного наказания (05); отменить назначение осужденному более мягкого вида учреждения уголовно-исполнительной системы, чем предусмотрено законом, и назначить вид учреждения уголовно-исполнительной системы в соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан (06); с признанием наличия соответствующего рецидива преступлений, если это не было сделано или сделано неверно судом первой инстанции (07), отменой в соответствии с ч. 5 ст. 64 УК РК условного осуждения по предыдущему приговору и в связи с этим назначено наказание по правилам ст. 60 УК РК, если это было сделано судом первой инстанции (08), изменены в случаях, предусмотренных пунктами 2) и 3) ч. ст.

      72 УК РК, отменено условно-досрочное освобождение и назначено наказание по правилам ст. 60 УК РК (09), внесением в приговор изменения в части гражданского иска, а также по вопросам взыскания процедурных издержек, решениях о вещественных доказательствах (10), применением в соответствии со ст. 98 УК РК принудительных мер медицинского характера (11), по другим формам изменения (12).

      39. Основания отмены и изменения приговора (постановления): односторонность или неполнота судебного следствия (01), несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре (постановлении) фактическим обстоятельствам дела (02), существенное нарушение уголовно-процессуального закона (03), несоответствие наказания тяжести преступления и личности осужденного (04), неправильное применение уголовного закона (05).

      40. Приговор (постановление) отменен с: прекращением дела в полном объеме (08), прекращением дела в части (13), направлением на новое судебное рассмотрение (07), отменой обвинительного приговора и постановлением оправдательного приговора (9), отменой обвинительного приговора и постановлением нового обвинительного приговора (14), отменой оправдательного приговора и постановлением обвинительного приговора (10), отменой оправдательного приговора и постановлением нового оправдательного приговора (15), направлением дела прокурор в соответствии со ст. 323 УПК РК (11), другие (12).

      41. Отменено с прекращением в связи с: отсутствием события или состава преступления (13), оставлением другого менее тяжкого обвинения (14), ввиду изменения законодательства (15), по другим основаниям (16), за недоказанностью обвинения (17), по амнистии (18).

      42. Решение по лицу: оправдан: за отсутствием события (7067), за отсутствием состава уголовного правонарушения (7068), за недоказанностью вины подсудимого (7069); осужден: с назначением уголовного наказания, подлежащего отбыванию осужденным (7075); с освобождением лица от уголовной ответственности (7076), с назначением уголовного наказания и освобождением от его отбытия (7077), без назначения уголовного наказания (7078), с отсрочкой отбытия уголовного наказания (7079); применены меры медицинского характера (7093); прекращено: ст. 35 ч. 1 п. 1 УПК РК (7010), ст.35 ч.1 п.2 УПК РК (7020), ст.35 ч.1 п.3 УПК РК(7030), ст.35 ч.1 п.4 УПК РК (7040), ст.35 ч.1 п.5 УПК РК (7050), ст.35 ч.1 п.6 УПК РК (7060), ст.35 ч.1 п.7 УПК РК (7070), ст.35 ч.1 п.8 УПК РК (7080), ст.35 ч.п.9 УПК РК (7090), ст.35 ч.1 п.10 УПК РК (7100), ст.35 ч.1 п.11 УПК РК (7110), ст.35 ч.1 п.12 УПК РК - ст.65 УК РК (7121), ст. 35 ч. 1 п. 12 УПК РК – ст. 66 УК РК (7022), ст. 35 ч. 1 УПК РК – ст. 67 п. 12 УК РК (7023), ст. 35 ч. 2 УПК РК – ст.68 ч. 1 (7124), в т.ч. в порядке медиации ст.35 ч. 1 п. 12 УПК РК – ст. 68 ч. УК РК (7125), ст. 35 ч. 1 п. 12 УПК РК – ст. 68 ч. 2 УК РК 7126), в т.ч. в порядке медиации ст. 35 ч. 1 п. 12 УПК РК – ст. 68 ч. 2 УК РК (7127), ст. 36 УПК РК (7128), прекращено по ст. 36 УПК РК - ст.66 УК РК (4131), прекращено по ст. 36 УПК РК - ст.67 УК РК (4132), прекращено по ст. 36 УПК РК - ст.68 УК РК (4133), прекращено по ст. 36 УПК РК - прим. ст.ст. ст.442-443, 445-449 УК РК (4134); применены меры воспитательного воздействия (7094).

Статья для учета: /_/_/_/_/_/_/_/_/_/ УК РК

Статья для учета наркоправонарушений /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Статья для учета коррупционных правонарушений /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Статья для учета правонарушений по экстремизму и терроризму /_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Квалификация _______ п.п. _______ по УК РК от 16.07.97 г.

Квалификация _______ п.п. _______ по УК РК от 16.07.97 г.

Квалификация _______ п.п. _______ по УК РК от 16.07.97г.

Квалификация ___ п.п. ___ по УК РК от 16.07.97 г.


      43. Основные меры наказания: лишение свободы (01), смертная казнь (02), пожизненное лишение свободы (03), осуждено к тюремному заключению (04), штраф (05), исправительные работы (06), отсрочка отбытия наказания (ст.74 УК РК) (07), условно (08), привлечение к общественным работам (09), освобожден от уголовной ответственности (10), ограничение свободы (11), арест (12).

      43.1. Решение по уголовным правонарушениям:

Формируется автоматически

с формы на лицо

Заполняется сотрудником КПСиСУ

на основании сведений базы данных судебных органов

№ УД (ЕРДР – каждый эпизод отдельно)

Обвинялся по ст. УК РК

Обвинялся по ст. УК РК от 16.07.97 г.

Приговор, постановление по ст. УК РК

Приговор, постановление по ст. УК РК от 16.07.97г.

Результат судебного рассмотрения по каждому уголовному правонарушению, предъявленного обвинения

Решение принято по

переквалификация по эпизоду - 1 лицу - 2

эпизоду

лицу

1

2

2.1

3

3.1

4

5

6

7

      44. Мера наказания по приговору


Мера наказания

Срок (лет)

Срок (мес.)

Срок (дн.)

Срок (часов)

Размер штрафа, тенге

(код по справочнику)      45. Особенности применения лишения свободы: назначена мера наказания ниже низшего предела (01), применено лишение свободы в виде заключения в тюрьму (02), применена ст. 58 УК РК (03), применена ст.

      60 УК РК (04).

      45.1 Применена ст. 58 - 60 УК РК: путем поглощения (01), присоединения (02)

      по приговору суда: __________________________________ (наименование)

      от "___" _____ 20__ г. (дата суда)

      45.2 Условно с испытательным сроком (63 УК РК): Срок: _______лет, ________мес., ________дней

      45.3 Отсрочка отбытия наказания (ст.74 УК РК) до "___" _____________________ 20 г.

      (отражается дата окончания срока)

      45.4 Освобожден от наказания: в связи с болезнью (01), вследствие стечения тяжелых обстоятельств (02), в связи с истечением срока давности обвинительного приговора (03), на основании акта амнистии (04), помилования (05), в связи с декриминализацией статьи УК РК (06), по другим основаниям (07).      (отражаются сведения по амнистии, дата и номер Указа и другие

      основания освобождения)

      46. Дополнительные меры наказания: конфискация имущества (01), лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью (02), лишение специального воинского или почетного звания, классного чина, дипломатического ранга, квалификационного класса и государственных наград (03), выдворение за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства (05).

      47. Осужденный: рецидив (01), опасный рецидив (02), особо опасный рецидив (03).

      48. Принудительное лечение: к алкоголику (01), к наркоману (02), к токсикоману (03), к невменяемому (04).

      Специалист __________________

      Изменено по решению вышестоящей инстанции: да (1), нет (2)

      Дата корректировки "____" ______________20 ____г.

      Примечание: ________________________________________________________

      Резолютивная часть приговора (постановления) (только в отношении лица, по которому заполняется ИУД) ____________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      РАЗДЕЛ № 5 "СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕНИИ ДЕЛА В КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ"

      49. Приговор (постановление): обжалован (01), опротестован (02), обжалован и опротестован одновременно (03).

      Дата кассационного рассмотрения дела: "_____"______________20___г.

      Наименование суда: _________________________________________________

      50. Результат кассационного рассмотрения:cf1 по приговору (постановлению) суда 1 инстанции (01), по приговору (постановлению) суда апелляционной инстанции (02).

      51. Приговор (постановление): оставлен без изменения (01), изменен (02), отменен (03).

      52. Изменено с: изменением квалификации со снижением наказания (01), без изменения квалификации и увеличением наказания (02), без изменения квалификации со снижением наказания (03), с увеличением наказания, если его увеличение связано с применением закона о более тяжком уголовном правонарушении, устранением арифметических ошибок или ошибок при зачете срока предварительного содержания под стражей, назначении наказания по совокупности приговоров и преступлений, а также ввиду несправедливости наказания вследствие его чрезмерной мягкости (04), с изменением режима ИК (05), по другим формам изменения (06).

      53. Основания изменения: неправильного применения уголовного закона (09), несправедливости приговора (10), существенное нарушение норм УПК (11), изменения законодательства (12), по вновь открывшимся обстоятельствам (12), по другим основаниям (13).

      54. Отменено с: прекращением дела (01), с отменой актов апелляции и направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции (02), с отменой актов апелляции и направлением дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции (03), направлением на новое судебное рассмотрение (04), другие (05).

      55. Основания отмены: неправильного применения уголовного закона (01), несправедливости приговора (02), существенное нарушение норм УПК (03), по другим основаниям (04):

      Специалист __________________

      РАЗДЕЛ № 6 "СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕНИИ ДЕЛА В НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ"

      56. Приговор (постановление): обжалован (01), опротестовании (02), обжалован и опротестован одновременно (03).

      Дата надзорного рассмотрения дела: "______"_______________20____г.

      Наименование суда: _________________________________________________

      57. Результат надзорного рассмотрения:cf1 по приговору суда 1 инстанции (01), по постановлению суда 1 инстанции (02), по приговору суда апелляционной инстанции (03), по постановлению суда апелляционной инстанции (42), по постановлению суда кассационного инстанции (05), по постановлению суда надзорной инстанции (06).

      58. Приговор (постановление): оставлен без изменения (01), изменен (02), отменен (03).

      59. Изменено с: с изменением квалификации и снижением наказания (03), с изменением квалификации без снижения наказания (04), без изменения квалификации со снижением наказания (05), с изменением квалификации и назначением более строгого наказания (06), без изменения квалификации и назначением более строго наказания (07), с изменением вида ИК (08), изменено в части рецидива (09), с исключением дополнительного наказания (10), изменены в части гражданского иска (11), с отменой части обвинения с направлением на новое рассмотрение (12), другие (13).

      60. Основания изменения: односторонность и неполнота судебного следствия (01); несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, постановлении, фактическим обстоятельствам дела (02); существенное нарушение уголовно-процессуального закона (03); неправильное применение уголовного закона (04); несоответствие наказания тяжести уголовного правонарушения и личности осужденного (05), другим основаниям (06).

      61. Отменено и: прекращено (01), отменой со всеми предыдущими постановлениями с направлением на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции (02), со всеми предыдущими постановлениями с направлением на новое судебное рассмотрение в суд апелляционной инстанции (03), постановления апелляционной инстанции с оставлением приговора без изменения (04), постановления апелляционной инстанции с изменением приговора суда (05), постановления кассационной инстанции с оставлением приговора без изменения (06), постановления кассационной инстанции с изменением приговора суда (07).

      62. Основания отмены ввиду: необоснованного вынесения оправдательного приговора или прекращение дела (01), осуждения невиновного (02), по вновь открывшимся обстоятельствам (03), в связи с применением принудительных мер медицинского характера (05), неправильной квалификации деяния осужденного (06), лишения потерпевшего права на судебную защиту (07), несоответствия назначенного судом наказания тяжести уголовного правонарушения и личности осужденного (09), по другим основаниям (10).

      Специалист __________________

  Приложение 12
к приказу Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от 23 октября 2014 года № 159
Приложение 19
к Правилам приема и регистрации
заявлений и сообщений об уголовных
правонарушениях, а также ведения
Единого реестра досудебных расследований

      форма

      Срок хранения ________________

ЖУРНАЛ
регистрации досудебных расследований в случае аварийных
ситуаций и отсутствия доступа
к информационной системе ЕРДР

      ____________________________________________________

      (наименование органа уголовного преследования)

      Начат "___"____________20__ г.

      Окончен "___"__________20__г.

      Инвентарный № ____________________

Содержание граф журнала учета регистрации досудебных
расследований в случае аварийных ситуаций и отсутствия
доступа к информационной системе ЕРДР

№ п/п

Регистрационный номер

Дата регистрации досудебных расследований (число, месяц, год, часы, минуты), фамилия и должность лица, осуществившего регистрацию

Фабула

Кем, кому и когда поручено

Дата и время получения (фамилия и должность указать разборчиво, подпись)

1

2

3

4

5

6

  Приложение 13
к приказу Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от 23 октября 2014 года № 159
Приложение 20
к Правилам приема и регистрации
заявлений и сообщений об уголовных
правонарушениях, а также ведения
Единого реестра досудебных расследований

№ пары

1

2

4

5

№ №

1 2

3 4 5 6 7 8

9

10 11 12 13 14 15

Код

14

111003

1

000001

Пояснение

Год регистрации

3-8 цифры кода органа

Код КУИ/ЕРДР/ Журнал дела/материала

Порядковый номер дела/материала


      Примечание:

      1) первой парой обозначить год регистрации;

      2) Цифры с 3 по 8 обозначают код органа уголовного преследования зарегистрировавшего материал (код органа используется без первых двух цифр 19, используются цифры с 3 по 8, т.е. 3-8 цифры номера УД должны соответствовать 3-8 цифре кода органа, зарегистрировавшего УД)

      3) девятой цифрой закодировать вид материала, согласно следующего перечня:

      0 – регистрация заявления, сообщения в КУИ;

      1 – регистрация заявления, сообщения в ЕРДР;

      2 – регистрация досудебного расследования в бумажном журнале в случае отсутствия доступа к информационной системе;

      4 – розыскное дело;

      5 – талон уведомление к КУИ;

      7 – фиксация заявления, сообщения в бумажном журнале в случае отсутствия доступа к информационной системе

  Приложение 14
к приказу Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от 23 октября 2014 года № 159
Приложение 3-1
к Правилам приема и регистрации
заявлений и сообщений об уголовных
правонарушениях, а также ведения
Единого реестра досудебных расследований

      Начальнику _____________________

Р А П О Р Т

      В период дежурства поступило сообщение следующего содержания:

      Для принятия решения о возможности начала досудебного расследования данное сообщение зарегистрировано в КУИ № ________________ дата регистрации __________ время _________.

      Зарегистрированное сообщение передано на рассмотрение сотруднику ______________.

      Сотрудник дежурной части

      (должностное лицо, ответственное за регистрацию)

  Приложение 15
к приказу Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от 23 октября 2014 года № 159
Приложение 10-1
к Правилам приема и регистрации
заявлений и сообщений об уголовных
правонарушениях, а также ведения
Единого реестра досудебных расследований

ОБРАЗЕЦ ШТАМПА

      о регистрации начала досудебного расследования

      ______________________________________________

      (наименование органа)

      № ЕРДР: ______________________________________

      Дата-время регистрации: ___ч.___мин. "___"________20___г.

      Дата-время проведения первого неотложного следственного

      действия: ___ч. ___мин. "___"_______20___г.

      Должностное лицо______________________________

      (должность)

      ______________________________________________

      (Ф.И.О., подпись)

  Приложение 16
к приказу Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от 23 октября 2014 года № 159
Приложение 19-1
к Правилам приема и регистрации
заявлений и сообщений об уголовных
правонарушениях, а также ведения
Единого реестра досудебных расследований

      Форма

      Срок хранения ________________

ЖУРНАЛ
регистрации информации об уголовных правонарушениях в случае
аварийных ситуаций и отсутствия доступа к информационной
системе ЕРДР

      ________________________________________________

      (наименование органа уголовного преследования)

      Начат "___"____________20__ г.

      Окончен "___"__________20__г.

      Инвентарный № ____________________

      Содержание граф журнала учета регистрации информации об

      уголовных правонарушениях в случае аварийных ситуаций и

      отсутствия доступа к информационной системе ЕРДР

п/п

Регистрационный номер

Дата регистрации информации об уголовных правонарушениях (число, месяц, год, часы, минуты), фамилия и должность лица, осуществившего регистрацию

Фабула

Кем, кому и когда поручено

Дата и время получения (фамилия и должность указать разборчиво, подпись)

1

2

3

3

4

5