Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" 2012 жылғы 28 сәуірдегі № 154 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 16 наурыздағы № 32 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 23 сәуірде № 10777 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 30 наурыздағы № 40 қаулысымен

      Ескерту. Қаулының күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.03.2019 № 40 (01.07.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы

      30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру және шетел валютасын сатып алу және сату тәртібін нақтылау мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" 2012 жылғы 28 сәуірдегі № 154 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7701 тіркелген, 2012 жылғы 25 тамызда "Егемен Қазақстан" газетінде № 551-556 (27629) жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларында:

      2-тармақтың 1) тармақшасы алып тасталсын;

      3-тарау мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Шетел валютасын сатып алу және сату тәртібi

      16. Заңды тұлғалар (уәкілетті банктер мен уәкілетті ұйымдарды қоспағанда) ішкі валюта нарығында шетел валютасын уәкілетті банктер арқылы осы Қағидалардың 17 немесе 19-тармақтарына сәйкес ресімделетін шетел валютасын сатып алуға немесе сатуға арналған өтінімнің негізінде сатып алады және сатады.

      17. Уәкілетті банк немесе уәкілетті ұйым болып табылмайтын резидент заңды тұлға уәкілетті банк арқылы шетел валютасын сатып алуға арналған өтінімді ресімдеген кезде шетел валютасын сатып алудың мақсаты мен сомасын көрсетеді.

      Шетел валютасын бір жүз мың АҚШ долларынан асатын баламалы сомаға ұлттық валютаға сатып алатын жағдайда, уәкілетті банк немесе уәкілетті ұйым болып табылмайтын резидент заңды тұлға өтінімге қоса орындау мақсатында шетел валютасы сатып алынатын валюталық шарттың көшірмесін және (немесе) шетел валютасын сатып алу мақсатын және сомасын растайтын өзге де құжаттарды береді.

      18. Уәкілетті банк осы Қағидалардың 17-тармағына сәйкес ресімделген шетел валютасын бір жүз мың АҚШ долларынан асатын баламалы сомаға ұлттық валютаға сатып алуға арналған өтінімді орындаған кезде өтінімде көрсетілген шетел валютасын сатып алу мақсатын және сомасын валюталық шартпен және (немесе) шетел валютасын сатып алу мақсаты мен сомасын растайтын өзге де құжаттармен салыстырып тексеруді жүзеге асырады.

      19. Шетел валютасын уәкілетті банк арқылы ұлттық валютаға сатып алуға немесе сатуға арналған өтінімді ресімдеген кезде резидент емес заңды тұлға шетел валютасын сатып алудың немесе сатудың мақсатын көрсетеді.";

      40-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы Қағидаларға 5-қосымшада белгіленген нысан бойынша тіркеу куәлігі өтініш беруші толық құжаттар топтамасын ұсынған күннен бастап он жұмыс күні ішінде беріледі.";

      41-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) валюталық шарттың тігілген және қол қойылған (жеке және заңды тұлғалар үшін) және мөрмен бекітілген (заңды тұлғалар үшін, ол болған жағдайда) көшірмесі. Егер валюталық шарт шет тілінде жасалса, онда оның қазақ немесе орыс тіліндегі аудармасы ұсынылады;";

      2-қосымшада:

      "Мөр орны" деген сөздерден кейін "(ол болған жағдайда)" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-қосымшаны толтыру жөніндегі нұсқаудың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Есептің 3-18-бағандары Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1011 тіркелген "Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану және төлемдер бойынша оларға сәйкес мәліметтер ұсыну қағидаларын бекіту туралы" 1999 жылғы 15 қарашадағы № 388 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк Басқармасының қаулысымен бекітілген Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану және төлемдер бойынша оларға сәйкес мәліметтер ұсыну қағидаларында (бұдан әрі – Төлем мақсатының бірыңғай жіктеушісін қолдану қағидалары) көзделген форматтарды және кодтарды пайдалана отырып, ақша аударуға (алуға) арналған төлем құжатының негізінде толтырылады. 18-бағанда төлем құжатында ақша жіберуші (алушы) көрсеткен төлем мақсатының коды (бұдан әрі - ТМК) көрсетіледі.";

      3-қосымшада:

      "Мөр орны" деген сөздерден кейін "(ол болған жағдайда)" деген сөздермен толықтырылсын;

      3-қосымшаны толтыру бойынша нұсқау мынадай редакцияда жазылсын:

      "3-қосымшаны толтыру бойынша нұсқау

      Есепті уәкілетті банк осы Қағидалардың 13-тармағында көрсетілген жағдайда жеке тұлғаның төлем карточкаларын пайдаланбай банк шоты бойынша не банк шотын ашпай жүргізілген төлемдер және (немесе) ақша аударымдары бойынша жеке және уәкілетті банктің төлем карточкаларын пайдалана отырып жүргізілген төлемдер және (немесе) ақша аударымдары немесе қолма-қол ақша алу бойынша жеке ұсынады.

      3, 7, 10, 13, 14 және 15-бағандар ақша аударуға (алуға) арналған төлем құжатының негізінде Төлем мақсатының бірыңғай жіктеушісін қолдану қағидаларында көзделген форматтарда және кодтармен толтырылады.

      Төлем және (немесе) ақша аударымы/төлем карточкаларын пайдалана отырып қолма-қол ақша алу үшін 10 және 11-бағандарда төлем (ақша аударымы)/ақша алу валютасы мен сомасы бойынша деректер көрсетіледі, ал 14 және 15-бағандар толтырылмайды.

      5-бағанда ақша жіберуші (алушы) жеке тұлғаның ЖСН көрсетіледі,

      резидент емес жеке тұлғада ЖСН болмаған жағдайда, тиісті баған толтырылмайды.

      6-бағанда, егер төлемді немесе аударымды есеп беруші банк жіберген болса "жіберілген" деген жазба, егер төлемді немесе аударымды есеп беруші банк алса "алынған" деген жазба, төлем карточкаларын пайдалана отырып қолма-қол ақша алынған жағдайда "ақша алу" деген жазба қойылады.

      7-бағанда ақша аударуға (алуға) арналған төлем құжатында көрсетілген төлем немесе ақша аударымы мақсатының коды қойылады. Төлем карточкаларын пайдалана отырып банк шоты бойынша жүргізілетін төлемдер және (немесе) ақша аударымдары үшін баған толтырылмайды.

      9-бағанда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9247 тіркелген "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастарды орнату қағидаларын бекіту туралы" 2014 жылғы 3 ақпандағы № 14 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк Басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастарды орнату қағидаларында көзделген уәкілетті банктің коды немесе оның филиалының коды қойылады. Егер жеке тұлғаның төлеміне және (немесе) ақша аударымына уәкілетті банктің филиалында қызмет көрсетілсе, банк филиалының коды көрсетіледі.

      12-бағанда төлем немесе ақша аударымы сомасы мың АҚШ долларымен көрсетіледі. Егер төлем немесе ақша аударымы АҚШ долларынан өзге валютада жүзеге асырылса, онда төлем сомасының АҚШ долларындағы баламасы операция жасалған күндегі валюта айырбастаудың нарықтық бағамын пайдалана отырып есептеледі.

      13-бағанда 5-бағанда көрсетілген белгісіне (жіберілген/алынған/ақша алу) қарай бенефициар/ақша жіберуші/ақша алу елінің коды қойылады.

      16-бағанда ақша аударуға (алуға) арналған төлем құжатына сәйкес төлем немесе ақша аударымы бенефициарының (жіберушінің) сәйкестендіру деректері не уәкілетті банктің осындай аударым жүзеге асырылған төлем карточкасына сәйкес келетін төлем карточкалары жүйесінде көзделген ақша бенефициары (жіберуші) туралы ақпарат көрсетіледі. Төлем карточкасын пайдалана отырып қолма-қол ақша алу үшін баған толтырылмайды.";

      4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 және 12-қосымшалар "Мөр орны" деген сөздерден кейін "(ол болған жағдайда)" деген сөздермен толықтырылсын.

      2. Төлем балансы, валюталық реттеу және статистика департаменті (Үмбеталиев М.Т.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Құқықтық қамтамасыз ету департаментімен (Досмұхамбетов Н.М.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулыны Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;

      3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс департаменті (Қазыбаев А.Қ.) осы қаулыны Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

      5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк


Төрағасы

Қ. Келімбетов

"КЕЛІСІЛДІ"


Қазақстан Республикасының


Инвестициялар және даму министрлігі


Министр________Ә.Ө.Исекешев


2015 жылғы 20 наурыз


"КЕЛІСІЛДІ"


Қазақстан Республикасының


Қаржы министрлігі


Министр

Б.Т.Сұлтанов

2015 жылғы 18 наурыз


"КЕЛІСІЛДІ"


Қазақстан Республикасының


Сыртқы істер министрлігі


Министр________Е.Ә.Ыдырысов


2015 жылғы 17 наурыз


"КЕЛІСІЛДІ"


Қазақстан Республикасының


Ұлттық экономика министрлігі


Министр

Е.А.Досаев

2015 жылғы 10 сәуірО внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 154 "Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан"

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 32. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 апреля 2015 года № 10777. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 (вводится в действие с 01.07.2019)

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 30.03.2019 № 40 (вводится в действие с 01.07.2019).

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", в целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан и уточнения порядка покупки и продажи иностранной валюты Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 154 "Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7701, опубликованное 25 августа 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 286-287 (27105-27106) следующие изменения и дополнения:

      в Правилах осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

      подпункт 1) пункта 2 исключить;

      главу 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Порядок покупки и продажи иностранной валюты

      16. Юридические лица (за исключением уполномоченных банков и уполномоченных организаций) покупают и продают иностранную валюту на внутреннем валютном рынке через уполномоченные банки на основании заявки на покупку или продажу иностранной валюты, оформляемой в соответствии с пунктами 17 или 19 настоящих Правил.

      17. При оформлении заявки на покупку иностранной валюты через уполномоченный банк юридическое лицо-резидент, не являющееся уполномоченным банком или уполномоченной организацией, указывает цель покупки и сумму иностранной валюты.

      В случае покупки иностранной валюты за национальную валюту на сумму свыше ста тысяч долларов США в эквиваленте юридическое лицо-резидент, не являющееся уполномоченным банком или уполномоченной организацией, прилагает к заявке копию валютного договора, во исполнение которого приобретается иностранная валюта, и (или) иные документы, подтверждающие цель покупки и сумму иностранной валюты.

      18. Уполномоченный банк при исполнении заявки на покупку иностранной валюты за национальную валюту на сумму свыше ста тысяч долларов США в эквиваленте, оформленную в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил, осуществляет сверку указанных в заявке цели покупки и суммы иностранной валюты с валютным договором и (или) иными документами, подтверждающими цель покупки и сумму иностранной валюты.

      19. При оформлении заявки на покупку или продажу иностранной валюты за национальную валюту через уполномоченный банк юридическое лицо-нерезидент указывает цель покупки или продажи иностранной валюты.";

      часть вторую пункта 40 изложить в следующей редакции:

      "Регистрационное свидетельство по форме, установленной приложением 5 к настоящим Правилам, выдается в течение десяти рабочих дней со дня представления заявителем полного пакета документов.";

      подпункт 2) пункта 41 изложить в следующей редакции:

      "2) копию валютного договора, прошитую и заверенную подписью (для физических и юридических лиц) и печатью (для юридических лиц, при ее наличии). Если валютный договор заключен на иностранном языке, то представляется его перевод на казахский или русский язык;";

      в приложении 2:

      после слов "Место печати" дополнить словами "(при ее наличии)";

      часть четвертую указаний по заполнению приложения 2 изложить в следующей редакции:

      "Графы 3-18 отчета заполняются на основе платежного документа на перевод (получение) денег с использованием форматов и кодов, предусмотренных Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей и представления сведений по платежам в соответствии с ними, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года № 388 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей и представления сведений по платежам в соответствии с ними", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1011, (далее – Правила применения единого классификатора назначения платежей). В графе 18 указывается код назначения платежа (далее – КНП), указанный отправителем (получателем) денег в платежном документе.";

      в приложении 3:

      после слов "Место печати" дополнить словами "(при ее наличии)";

      указания по заполнению приложения 3 изложить в следующей редакции:

      "Указания по заполнению приложения 3

      Отчет представляется уполномоченным банком в случаях, указанных в пункте 13 настоящих Правил, отдельно по платежам и (или) переводам денег физического лица, проведенным по банковскому счету без использования платежных карточек либо без открытия банковского счета, и отдельно по платежам и (или) переводам денег или снятию наличных денег, проведенным с использованием платежных карточек уполномоченного банка.

      Графы 3, 7, 10, 13, 14 и 15 заполняются на основе платежного документа на перевод (получение) денег в форматах и кодах, предусмотренных Правилами применения единого классификатора назначения платежей.

      Для платежа и (или) перевода денег/снятия наличных денег с использованием платежных карточек в графах 10 и 11 указываются данные по валюте и сумме платежа (перевода)/снятия денег, а графы 14 и 15 не заполняются.

      В графе 5 указывается ИИН физического лица-отправителя (получателя) денег, при отсутствии у физического лица-нерезидента ИИН соответствующая графа не заполняется.

      В графе 6 проставляется запись "отправленный", если платеж или перевод отправлен отчитывающимся банком, "полученный" – если платеж или перевод получен отчитывающимся банком, "снятие" – при снятии наличных денег с использованием платежной карточки.

      В графе 7 проставляется код назначения платежа или перевода денег, указанный в платежном документе на перевод (получение) денег. Для платежей и (или) переводов денег по банковскому счету с использованием платежных карточек графа не заполняется.

      В графе 9 проставляется код уполномоченного банка или код его филиала, предусмотренный Правилами установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 14 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9247. Код филиала банка указывается, если платеж и (или) перевод денег физического лица обслуживался в филиале уполномоченного банка.

      В графе 12 указывается сумма платежа или перевода денег в тысячах долларах США. Если платеж или перевод денег осуществлен в валюте, отличной от доллара США, то эквивалент суммы платежа в долларах США рассчитывается с использованием рыночного курса обмена валют на дату совершения операции.

      В графе 13 в зависимости от признака, указанного в графе 5 (отправленный/полученный/снятие), проставляется код страны бенефициара/отправителя/снятия денег.

      В графе 16 указываются идентификационные данные бенефициара (отправителя) платежа или перевода денег в соответствии с платежным документом на перевод (получение) денег либо информация о бенефициаре (отправителе) денег, предусмотренная системой платежных карточек, соответствующей платежной карточке уполномоченного банка, с использованием которой был осуществлен такой перевод. Для снятия наличных денег с использованием платежной карточки графа не заполняется.";

      приложения 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 после слов "Место печати" дополнить словами "(при ее наличии)".

      2. Департаменту платежного баланса, валютного регулирования и статистики (Умбеталиев М.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Досмухамбетов Н.М.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в информационно-правовой системе "Әділет" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего постановления на официальном

      интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

      3. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодические печатные издания в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.

      5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель


Национального Банка

К. Келимбетов

"СОГЛАСОВАНО"


Министерство по инвестициям и развити


Республики Казахстан


Министр

Исекешев А.О.

20 марта 2015 года


"СОГЛАСОВАНО"


Министерство финансов


Республики Казахстан


Министр

Султанов Б.Т.

18 марта 2015 года


"СОГЛАСОВАНО"


Министерство иностранных дел


Республики Казахстан


Министр

Идрисов Е.А.

17 марта 2015 года


"СОГЛАСОВАНО"


Министерство национальной экономики


Республики Казахстан


Министр

Досаев Е.А.

10 апреля 2015 года