"Ветеринария саласындағы нормативтік құқықтық актілерді бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы Министрінің 2014 жылғы 30 қазандағы № 7-1/559 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің м.а. 2015 жылғы 31 шілдедегі № 7-1/713 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 9 қазанда № 12154 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:
      1. «Ветеринария саласындағы нормативтік құқықтық актілерді бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы Министрінің 2014 жылғы 30 қазандағы № 7-1/559 бұйрығына (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9891 тіркелген, 2014 жылғы 27 қарашадағы № 232 (28455) «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауiп төндiретiн жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты мiндеттi түрде алып қою және жою не оларды алып қоймай мiндеттi түрде залалсыздандыру (зарарсыздандыру) және қайта өңдеу қағидаларында:
      1318 және 19-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «13. Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауiп төндiретін жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты тасымалдау (жеткiзу) және жою Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 29 маусымдағы № 7-1/587 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11940 тіркелген) бекітілген, Ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) қағидалар (бұдан әрі - ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) қағидалар) талаптарын сақтаумен жүзеге асырылады.
      «18. Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауiп төндіретін жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикізатты алып қоймай, мiндеттi түрде залалсыздандыру (зарарсыздандыру) және қайта өңдеу мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау объектілерiнде тиiстi аумақтың мемлекеттік ветеринариялық дәрігерінің нұсқамасы бойынша және Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2012 жылғы 28 наурыздағы № 18-03/127 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тізілімінде № 7590 тіркелген) бекітілген жануарлардың және адамның денсаулығына қауiп төндiретiн жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты, ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөптiк қоспаларды алып қоймай-ақ, мiндеттi түрде залалсыздандыру (зарарсыздандыру) және өңдеу жүргiзiлетiн жануарлар ауруларының тiзбесiне енгізілген жануарлардың аурулары шыққан жағдайда жүргізіледi.
      19. Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауiп төндiретiн жануарлар, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзат анықталған кезде тиiсті аумақтың мемлекеттік ветеринариялық дәрігері Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2013 жылғы 22 шілдедегі № 16-7/333 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тізілімінде № 8662 тіркелген) сәйкес нысан бойынша оларды залалсыздандыру (зарарсыздандыру) жөнiнде және/немесе санитариялық тазалау, жануарларды санитариялық сою туралы тиiсті нұсқама береді.»;
      21, 22 және 23-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «21. Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауiп төндіретін жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикізатты алып қоймай мiндетті түрде залалсыздандыру (зарарсыздандыру) және қайта өңдеу жөнiндегі іс-шаралар тиiсті аумақтың мемлекеттік ветеринариялық дәрігерінің мiндетті қатысуы кезiнде жүргiзiледi.
      22. Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты қайта өңдеуге тапсыру жөніндегі ветеринариялық іс-шараларды аяқтағаннан кейін тиісті аумақтың мемлекеттік ветеринариялық дәрігері осы Қағидалардың 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша белгiлеген нысан бойынша жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауiп төндіретін жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикізатты қайта өңдеуге тапсыру туралы акт жасайды.
      23. Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың қайта өңдеуге тапсырылуы туралы актіге мемлекеттік ветеринариялық дәрігер, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты қайта өңдеу жөніндегі ұйымның басшысы және жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың иелері қол қояды және әкімшілік-аумақтық бірліктердің жергілікті атқарушы органдарының белгілеген, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты қайта өңдеу жөніндегі ұйым орналасқан жер бойынша ветеринария саласындағы жергілікті атқарушы органдардың бөлімшесі мөрімен бекітіледі.»;
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген, Жеке және заңды тұлғаларға жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауiп төндiретiн, алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзаттың не жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын өтеу қағидалары мен шарттарында:
      14-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 30 қаңтарындағы № 7-1/68 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тізілімінде № 11127 тіркелген) бекітілген Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру қағидаларына сәйкес берілген ветеринариялық паспорт;».
      2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Ветеринария және тамақ қауіпсіздігі департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;
      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында және мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастырылуын қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.
      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Ауыл шаруашылығы министрінің
      міндетін атқарушы                              С.Омаров

      «КЕЛІСІЛГЕН»
      Қазақстан Республикасы
      Қаржы министрі
      __________ Б. Сұлтанов
      2015 жылғы 19 тамыз

      «КЕЛІСІЛГЕН»
      Қазақстан Республикасы
      Ұлттық экономика министрі
      ___________ Е. Досаев
      2015 жылғы 9 қыркүйек

О внесении изменений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 октября 2014 года № 7-1/559 "Об утверждении нормативных правовых актов в области ветеринарии"

Приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 31 июля 2015 года № 7-1/713. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 октября 2015 года № 12154

      ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Внести в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 октября 2014 года № 7-1/559 «Об утверждении нормативных правовых актов в области ветеринарии» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9891, опубликован в газете «Казахстанская правда» от 27 ноября 2014 года № 232 (27853) следующие изменения:
      в Правилах обязательного изъятия и уничтожения животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, либо их обязательного обезвреживания (обеззараживания) и переработки без изъятия, утвержденных указанным приказом:
      пункты 1318 и 19 изложить в следующей редакции:
      «13. Транспортировка (доставка) и уничтожение животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека осуществляется с соблюдением требований Ветеринарных (ветеринарно-санитарных) правил, утвержденный  приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 июня 2015 года № 7-1/587 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 11940) (далее – ветеринарные (ветеринарно-санитарные) правила).
      18. Обязательное обезвреживание (обеззараживание) и переработка без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, на объектах государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора проводится по предписанию государственного ветеринарного врача соответствующей территории при выявлении болезней животных, включенных в Перечень болезней животных, при которых производится обязательное обезвреживание (обеззараживание) и переработка без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, кормов и кормовых добавок, ветеринарных препаратов, представляющих опасность для здоровья животных и человека, утвержденный приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 28 марта 2012 года № 18-03/127 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7590).
      19. При обнаружении животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, государственный ветеринарный врач соответствующей территории выдает соответствующее предписание по их обезвреживанию (обеззараживанию), переработке и/или о проведении санитарной очистки, санитарного убоя животных по форме и в соответствии с приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 22 июля 2013 года № 16-07/333 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 8662).»;
      пункты 2122 и 23 изложить в следующей редакции:
      «21. Мероприятия по обязательному обезвреживанию (обеззараживанию) и переработке без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, проводятся при обязательном присутствии государственного ветеринарного врача соответствующей территории.
      22. После завершения ветеринарных мероприятий по сдаче на переработку животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, государственный ветеринарный врач соответствующей территории составляет акт о сдаче на переработку животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека по форме, согласно приложению 6 к настоящим Правилам.
      23. Акт о сдаче на переработку животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, подписывается государственным ветеринарным врачом, руководителем организации по переработке продукции и сырья животного происхождения и владельцем животных, продукции и сырья животного происхождения и скрепляется печатью подразделения местных исполнительных органов в области ветеринарии по месту нахождения организации по переработке продукции и сырья животного происхождения, определенных местными исполнительными органами соответствующих административно-территориальных единиц.»;
      в Правилах и условиях возмещения физическим и юридическим лицам
стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продукции
и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, либо обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, утвержденных указанным приказом:
      подпункт 6) пункта 14 изложить в следующей редакции:
      «6) ветеринарный паспорт, выданный в соответствий с Правилами идентификации сельскохозяйственных животных, утвержденными приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 7-1/68 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 11127);».
      2. Департаменту ветеринарной и пищевой безопасности Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе «Әділет»;
      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и интранет-портале государственных органов.
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечения десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Исполняющий обязанности
      Министр сельского хозяйства
      Республики Казахстан                       С. Омаров

«СОГЛАСОВАН»
Министр финансов
Республики Казахстан
__________ Б. Султанов
19 августа 2015 год

«СОГЛАСОВАН»
Министр национальной экономики Республики Казахстан
___________ Е. Досаев
9 сентября 2015 год