Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің ведомстволық бағыныстағы ұйымдарын телефон байланысымен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы 7 желтоқсандағы № 612 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 14 желтоқсанда № 12409 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 1648 бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасы Бюджеттік кодексінің 69-бабының 2-тармағына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:

      1. Мына:

      1) осы бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот сараптамасы орталығы" мемлекеттік мекемесін телефон байланысымен қамтамасыз етудің заттай нормалары;

      2) осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес "Қазақстан Республикасы Заңнама институты" мемлекеттік мекемесін телефон байланысымен қамтамасыз етудің заттай нормалары бекітілсін.

      2. Бекітілген заттай нормаларды іске асыру "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот сараптамасы орталығы" және "Қазақстан Республикасы Заңнама институты" мемлекеттік мекемелері үшін тиісті қаржы жылына республикалық бюджеттен көзделген қаржы шегінде жүзеге асырылсын.

      3. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот сараптамасы орталығы:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықты мерзімдік басылымдарда және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми түрде жариялауды;

      3) Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Әділет министрінің жетекшілік ететін орынбасарыларына жүктелсін.

      5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Министр

Б. Имашев

      "Келісілді"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрі

      ___________ Б. Сұлтанов

      2015 жылғы 8 желтоқсан  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2015 жылғы 7 желтоқсандағы
№ 612 бұйрығының
1-қосымшасы

"Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот сараптамасы орталығы" мемлекеттік мекемесін телефон байланысымен қамтамасыз етудің заттай нормалары

      Ескерту. 1-қосымшаның күші жойылды – ҚР Әділет министрінің 29.12.2018 № 1648 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2015 жылғы 7 желтоқсандағы
№ 612 бұйрығының
2-қосымшасы

"Қазақстан Республикасының Заңнама институты" мемлекеттік
мекемесін телефон байланысымен қамтамасыз етудің заттай
нормалары

р/р

Телефон байланысы түрлерінің атауы

Пайдаланушылар

1

2

3

1

Республика ішіндегі қалааралық телефон байланысы

Директор, директордың орынбасарлары, директордың қабылдау бөлмесі

2

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерімен және алыс шет елдермен халықаралық телефон байланысы

Директор

3

Қалалық нөмірлермен телефон байланысы

Директор, директордың орынбасарлары, директордың қабылдау бөлмесі, бас бухгалтер, құрылымдық бөлімдердің басшылары – бір нөмірден, бас, жетекші, аға, кіші ғылыми қызметкерлер, ғылыми қызметкерлер, бас, жетекші, аға сарапшылар, сарапшылар – төртеуіне бір нөмір


Об утверждении натуральных норм обеспечения подведомственных организаций Министерства юстиции Республики Казахстан телефонной связью

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года № 612. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2015 года № 12409.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 69 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые:

      1) Натуральные нормы обеспечения государственного учреждения "Центр судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан" телефонной связью согласно приложению 1 к настоящему приказу;

      2) Натуральные нормы обеспечения государственного учреждения "Институт законодательства Республики Казахстан" телефонной связью согласно приложению 2 к настоящему приказу.

      2. Реализацию утвержденных норм осуществлять в пределах средств предусмотренных в республиканском бюджете для государственных учреждений "Центр судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан" и "Институт законодательства Республики Казахстан" на соответствующий финансовый год.

      3. Центру судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) официальное опубликование настоящего приказа в периодических печатных изданиях и в информационно–правовой системе "Әділет";

      3) размещение на интернет-ресурсе Министерства юстиции Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующих Заместителей министра юстиции Республики Казахстан.

      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр

Б. Имашев

      "Согласовано"

      Министр финансов

      Республики Казахстан

      __________ Б. Султанов

      8 декабря 2015 г.  Приложение 1
к приказу Министра юстиции
Республики Казахстан
от 7 декабря 2015 года № 612

      Сноска. Приложение 1 утратило силу приказом Министра юстиции РК от 29.12.2018 № 1648 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

  Приложение 2
к приказу Министра юстиции
Республики Казахстан
от 7 декабря 2015 года № 612

Натуральные нормы обеспечения
государственного учреждения "Институт законодательства
Республики Казахстан" телефонной связью

п/п

Наименование

видов телефонной связи

Пользователи

1

2

3

1

Междугородная телефонная связь внутри республики

Директор, заместители директора, приемная директора

2

Международная телефонная связь со странами Содружества Независимых Государств

Директор

3

Телефонная связь с

городскими номерами

Директор, заместители директора, приемная директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений – по одному номеру, главные, ведущие, старшие, младшие научные сотрудники, научные сотрудники, главные, ведущие, старшие эксперты, эксперты - один номер на четверых