"Дербес шоттарды жүргізу ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 622 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 9 желтоқсандағы № 634 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 29 желтоқсанда № 12612 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 27 ақпандағы № 306 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Қаржы министрінің 27.02.2018 № 306 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      Бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараұңыз

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Дербес шоттарды жүргізу ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 622 бұйрығына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілер тізілімінде № 5446 болып тіркелген, орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағында 2009 ж. № 3 жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      аталған бұйрықпен бекітілген Дербес шоттарды жүргізу ережелерінде:

      20 және 21-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "20. Осы Ережелерге 18-қосымшаға сәйкес Салық төлеушінің салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша берешектерінің жоқ (бар) екені туралы мәліметтер (бұдан әрі - Берешектің жоқ (бар) екені туралы мәліметтер) салық төлеушінің (салық агентінің) тіркеу есебінің орны бойынша мемлекеттік кірістер органына "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы, мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің веб-қосымшасы арқылы, "Үкімет азаматтар үшін" мемлекеттік корпорация арқылы жіберілген сұрау салуы бойынша электронды түрде осы Ережелерге 18-қосымшаға сәйкес нысанда беріледі.

      Берешектің жоқ (бар) екені туралы мәліметтерді беруге сұрау салуларды есепке алу үшін осы Ережелерге 20-қосымшаға сәйкес салық өтініштерін тіркеу және салық берешегі, әлеуметтік аударымдар мен міндетті зейнетақы жарнасы бойынша берешегiнiң жоқ (бар) екендiгi туралы анықтамаларды беру журналы жүргізіледі.

      21. Берешектің жоқ (бар) екені туралы мәліметтер "Электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы, мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің веб-қосымшасы арқылы, "Үкімет азаматтар үшін" мемлекеттік корпорация арқылы келіп түскен сұрау салуды алған күні салық төлеушінің тіркеу орны бойынша мемлекеттік кірістер органдарында ашық дербес шоттардың деректері бойынша жасалады.";

      90-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "90. Осы Ереженің 84-тармағы 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген хабарлама табыс етілген сәттен бастап және (немесе) хабарламаға жасалған шағымды қарау нәтижелері бойынша жоғары тұрған мемлекеттік кіріс органының шешімі шығарылған сәттен бастап отыз жұмыс күні өткен соң салық төлеушінің шағымы болмаған жағдайда мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдері мен салық берешегін мәжбүри өндіріп алу шаралары қолданылады. Бұл ретте өсімақы салық тексеруі аяқталған күннен бастап есептеледі.";

      143-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "143. Бюджетті орындау бойынша уәкілетті органнан төлем құжаттарын алғаннан кейін есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға келесі жұмыс күнінен кешіктірмей салық агентінің дербес шотына аударылған табыс салығының сомасы бойынша "Төленді" бағанына және банктік сыйақылар сомасын "Өсімақы төленді (қайтарылды)" бағанына есепке алу жазбасын жүргізеді. Сонымен бір уақытта "Өсімақы есептелді (азайтылды)" бағанында банк мемлекеттік кіріс органына жіберген Бюджетке аударғанға дейін шартты банк салымына резидент еместердің кірістерінен табыс салығын орналастыру сәтінен бастап есептелген банктік сыйақылар сомалары туралы мәлімет негізінде бюджетке аударылған банктік сыйақылар сомасы көрсетіледі.";

      170-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "170. Кеден төлемдері мен салықтардың, өсімақылардың артық төленген сомасын есепке жатқызу немесе қайтару үшін төлеуші Салық кодексінің 599, 601 және 602-баптарында белгіленген тәртіпте және мерзімдерде салықтарды, басқа да міндетті төлемдерді, кеден төлемдерін, өсімпұлдар мен айыппұлдарды есепке жатқызу және қайтару жүргізуге салықтық өтінішпен кедендік декларациялау, тауарлар мен көлік құралдарын кедендік алып жүру жүзеге асырылған, алдын ала шешім қабылданған мемлекеттік кірістер органының тіркеу орны бойынша бенефициар мемлекеттік кірістер органына жүгінеді.";

      171-тармақ алып тасталсын;

      196-тармақта 4) және 5) тармақшалар алып тасталсын;

      204, 205 және 206-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "204. Салық кодексінің 273-бабы 3 тармағының 1) тармақшасында көзделген салықтық тексеру актісіне не бюджеттен қайтаруға жататын есептелген ҚҚС сомасынан есепке жатқызылуы тиіс ҚҚС артық сомасының дұрыстығын растау бойынша актіге қорытындыға қол қойылғаннан кейін не болмаса Салық кодексінің 274-бабы 2-тармағында көзделген салық міндеттемесінің орындалғаны туралы жауаптар алғаннан кейін бір жұмыс күні ішінде салықтық тексеру нәтижелеріне жауапты лауазымды тұлға "Орталықтандырылған біріздендірілген дербес шот" ақпараттық жүйесінде есеп айырысулар сальдосы бойынша есеп қалыптастырады.

      205. Егер ҚҚС төлеуші құрылымдық бөлімшесі бар заңды тұлға болып табылған жағдайда есеп айырысулар сальдосы бойынша есеп құрылымдық бөлімшелерінің салық берешектері ескеріле отырып қалыптастырылады.

      Есеп айырысулар сальдосы бойынша есеп осы Ережеге 35-қосымшаға сәйкес (№ 1 нысан) Есепке жатқызылатын қосылған құн салығының есептелген салықтан асып кетуін қайтаруға өкім (бұдан әрі - өкім) жасалған күні қалыптастырылады.

      206. Есеп айырысулар сальдосы бойынша есеп салық төлеушінің тіркеу есебінің орны бойынша;

      орналасқан орны бойынша;

      салық салу объектісінің және (немесе) салық салуға байланысты объектінің орналасқан орны бойынша;

      салық төлеушінің құрылымдық бөлімшелерінің орналасқан орны бойынша мемлекеттік кіріс органдарында ашық дербес шоттардың деректері бойынша қалыптастырылады.";

      207-тармақ алып тасталсын;

      208-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "208. Есеп айырысулар сальдосы бойынша есеп қалыптастырылған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей және есепке жатқызуға өтініштің негізінде салық тексеруін жүргізетін лауазымды тұлға екі данада өкім жасайды.

      ҚҚС төлеушілердің әрқайсысына бөлек өкім жасалады.";

      251-тармақ алып тасталсын;

      252-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "252. Дербес шоттар сальдосы электрондық түрде беріледі.";

      361-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "361. Салық Кодексінің 609-бабы 3-1-тармағына сәйкес сот банкроттық туралы іс бойынша іс қозғау туралы ұйғарым шығарған күннен бастап және борышкерді банкрот деп тану туралы, сондай-ақ оңалту рәсімін қолдану туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап бересі сомасына өсімпұл есептеу жүргізілмейді.".

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (Д.Е. Ерғожин) заңнамада белгіленген тәртіпте:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он күнтізбелік күн ішінде оны мерзімдік баспа басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауды;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық 2016 жылғы 1 наурыздан бастап қолданысқа енгізілетін 1-тармақтың үшінші, төртінші, бесінші және алтыншы абзацтарын қоспағанда, 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

Қазақстан Республикасының


Қаржы Министрі

Б. Сұлтанов


О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 622 "Об утверждении Правил ведения лицевых счетов"

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 634. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2015 года № 12612. Утратил силу приказом Министра финансов Республики Казахстан от 27 февраля 2018 года № 306 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

      Сноска. Утратил силу приказом Министра финансов РК от 27.02.2018 № 306 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего приказа см. п.3

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 622 "Об утверждении Правил ведения лицевых счетов" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 5446, опубликованный в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов, 2009 год, № 3) следующие изменения:

      в Правилах ведения лицевых счетов, утвержденных указанным приказом:

      пункты 20 и 21 изложить в следующей редакции:

      "20. Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям (далее - Сведения об отсутствии (наличии) задолженности) по форме, согласно приложению 18 к настоящим Правилам предоставляются в электронном виде по запросу налогоплательщика (налогового агента), направленного в орган государственных доходов по месту регистрационного учета через веб-портал "электронного правительства", веб-приложение информационных систем органов государственных доходов, Государственную корпорацию "Правительство для граждан".

      Для учета запросов на выдачу Сведений об отсутствии (наличии) задолженности ведется Журнал регистрации запросов и выдачи Сведений об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям, по форме согласно приложению 20 к настоящим Правилам.

      21. Сведения об отсутствии (наличии) задолженности составляются на дату получения запроса, поступившего через веб-портал "электронного правительства", веб-приложение информационных систем органов государственных доходов, Государственную корпорацию "Правительство для граждан", по данным лицевых счетов, открытых в органах государственных доходов по месту регистрационного учета налогоплательщика.";

      пункт 90 изложить в следующей редакции:

      "90. По истечении тридцати рабочих дней с момента вручения уведомления, указанного в подпунктах 1) и 2) пункта 84 настоящих Правил, и (или) с момента вынесения решения вышестоящего органа государственных доходов по результатам рассмотрения жалобы на уведомление, в случае отсутствия жалобы налогоплательщика применяются способы обеспечения исполнения не выполненного в срок налогового обязательства и меры принудительного взыскания налоговой задолженности. При этом пеня начисляется с даты завершения налоговой проверки.";

      пункт 143 изложить в следующей редакции:

      "143. После получения платежных документов от уполномоченного органа по исполнению бюджета должностное лицо, ответственное за ведение учета, не позднее следующего рабочего дня производит в лицевом счете налогового агента учетную запись по перечисленной сумме подоходного налога в графе "Уплачено" и суммы банковских вознаграждений в графе "Уплачено (возвращено) пеней". Одновременно в графе "Начислено" отражается сумма перечисленного подоходного налога и в графе "Начислено (уменьшено) пеней" на основании Сведений о суммах банковских вознаграждений, начисленных с момента размещения подоходного налога с доходов нерезидентов на условном банковском вкладе до перечисления в бюджет, направленного банком в орган государственных доходов, отражается сумма банковских вознаграждений, перечисленных в бюджет.";

      пункт 170 изложить в следующей редакции:

      "170. Для зачета или возврата излишне уплаченных сумм таможенных платежей, налогов и пеней плательщик обращается в орган государственных доходов-бенефициар по месту регистрации органа государственных доходов, в котором совершено таможенное декларирование, таможенное сопровождение товаров и транспортных средств, принято предварительное решение, с налоговым заявлением на проведение зачета и возврата налогов, других обязательных платежей, таможенных платежей, пеней и штрафов в порядке и сроки, установленные статьями 599, 601 и 602 Налогового кодекса.";

      пункт 171 исключить;

      подпункты 4) и 5) пункта 196 исключить;

      пункты 204, 205 и 206 изложить в следующей редакции:

      "204. В течение одного рабочего дня после подписания акта налоговой проверки, предусмотренного подпунктом 1) пункта 3 статьи 273 Налогового кодекса либо заключения к акту по подтверждению достоверности сумм превышения НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного, подлежащего возврату из бюджета либо получения ответов об исполнении налогового обязательства, предусмотренного пунктом 2 статьи 274 Налогового кодекса, должностное лицо, ответственное за результаты налоговой проверки, формирует в информационной системе "Централизованный унифицированный лицевой счет" отчет по сальдо расчетов.

      205. В случае, если плательщиком НДС является юридическое лицо, имеющее структурные подразделения, то отчет по сальдо расчетов формируется с учетом налоговой задолженности структурных подразделений.

      Отчет по сальдо расчетов формируется на дату составления Распоряжения на возврат превышения налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога (далее - распоряжение), по форме № 1 согласно приложению 35 к настоящим Правилам.

      206. Отчет по сальдо расчетов формируется по данным лицевых счетов, открытых в органах государственных доходов по месту регистрационного учета налогоплательщика:

      по месту нахождения;

      по месту нахождения объекта налогообложения и (или) объекта, связанного с налогообложением;

      по месту нахождения структурных подразделений налогоплательщика.";

      пункт 207 исключить;

      пункт 208 изложить в следующей редакции:

      "208. Не позднее одного рабочего дня со дня формирования отчета по сальдо расчетов и на основании налогового заявления на зачет должностное лицо, осуществляющее налоговую проверку, составляет распоряжение в двух экземплярах.

      На каждого плательщика НДС составляется отдельное распоряжение.";

      пункт 251 исключить;

      пункт 252 изложить в следующей редакции:

      "252. Сальдо лицевых счетов передается в электронном виде.";

      пункт 361 изложить в следующей редакции:

      "361. Начисление пеней в соответствии с пунктом 3-1 статьи 609 Налогового кодекса не производится на сумму недоимки со дня вынесения судом определения о возбуждении производства по делу о банкротстве и со дня вступления в законную силу решения суда о признании должника банкротом, а также о применении реабилитационной процедуры.".

      2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (Ергожин Д.Е.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Әділет";

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

      3. Настоящий приказ водится в действие с 1 января 2016 года, за исключением абзацев третьего, четвертого, пятого и шестого пункта 1, которые вводятся в действие с 1 марта 2016 года, и подлежит официальному опубликованию.

Министр финансов


Республики Казахстан

Б. Султанов