"Оңтүстік Қазақстан облысының қалаларында және басқа да елді мекендерінде иттер мен мысықтарды асырау және серуендету Қағидаларын бекіту туралы" Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2013 жылғы 26 маусымдағы № 14/125-V шешіміне өзгеріс енгізу туралы

Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2015 жылғы 30 қыркүйектегі № 42/343-V шешімі. Оңтүстік Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 30 қазанда № 3396 болып тіркелді. Күші жойылды - Түркістан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 30 қазандағы № 53/548-VI шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Түркістан облыстық мәслихатының 30.10.2020 № 53/548-VI шешімімен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабы 2-2 тармағына сәйкес, Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2013 жылғы 26 маусымдағы № 14/125-V "Оңтүстік Қазақстан облысының қалаларында және басқа да елді мекендерінде иттер мен мысықтарды асырау және серуендету Қағидаларын бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2351-нөмірмен тіркелген, 2013 жылғы 10 тамызда "Оңтүстік Қазақстан" газетінде жарияланған) шешіміне мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген шешіммен бекітілген, Оңтүстік Қазақстан облысының қалаларында және басқа да елді мекендерінде иттер мен мысықтарды асырау және серуендету Қағидаларында 4-тарау "Қорытынды ережелер" мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Қорытынды ережелер

      Осы Қағидаларды бұзғаны үшін Иелері "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексіне сәйкес жауапкершілікке тартылады.".

      2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Облыстық мәслихат
      сессиясының төрағасы М.Төлтебаев
      Облыстық мәслихат хатшысы Қ.Ержан

О внесении изменения в решение Южно-Казахстанского областного маслихата от 26 июня 2013 года № 14/125- V "Об утверждении Правил содержания и выгула собак и кошек в городах и других населенных пунктах Южно-Казахстанской области"

Решение областного маслихата Южно-Казахстанской области от 30 сентября 2015 года № 42/343-V. Зарегистрировано Департаментом юстиции Южно-Казахстанской области 30 октября 2015 года № 3396. Утратило силу решением Туркестанского областного маслихата от 30 октября 2020 года № 53/548-VI

      Сноска. Утратило силу решением Туркестанского областного маслихата от 30.10.2020 № 53/548-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с пунктом 2-2 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Южно-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Южно-Казахстанского областного маслихата от 26 июня 2013 года № 14/125-V "Об утверждении Правил содержания и выгула собак и кошек в городах и других населенных пунктах Южно-Казахстанской области" (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2351, опубликовано 10 августа 2013 года в газете "Южный Казахстан") следующее изменение:

      в Правилах содержания и выгула собак и кошек в городах и других населенных пунктах Южно-Казахстанской области, утвержденных указанным решением, главу 4 "Заключительные положения" изложить в следующей редакции:

      "4. Заключительные положения

      За нарушение настоящих Правил Владельцы несут ответственность установленную Кодексом Республики Казахстан "Об административных правонарушениях.".

      2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель сессии
      областного маслихата М. Толтебаев
      Секретарь областного маслихата К. Ержан