"Болашақ" халықаралық стипендиясы бойынша шығыстар нормаларын, оқуға және тағылымдамадан өтуге үлгілік шарттарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2012 жылғы 13 сәуірдегі № 163 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 4 наурыздағы № 192 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 8 сәуірде № 13582 болып тіркелді

      «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 44-4) тармақшасына сәйкес, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 11 маусымдағы № 573 қаулысымен бекітілген «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін үміткерлерді іріктеу қағидаларын іске асыру мақсатында БҰЙЫРАМЫН:
      1. «Болашақ» халықаралық стипендиясы бойынша шығыстар нормаларын, оқуға және тағылымдамадан өтуге үлгілік шарттарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2012 жылғы 13 сәуірдегі № 163 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7613 болып тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінің 2012 жылғы 29 мамырдағы № 274-278 (27352) санында жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтін өзгермейді:
      «Болашақ» халықаралық стипендиясы бойынша шығыс нормаларын, оқуға және тағылымдамадан өтуге арналған үлгілік шарттарды бекіту туралы»;
      2-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес магистр дәрежесін алу үшін оқуды ұйымдастыруға (конкурсқа мемлекеттік қызметшілер, ғылыми-педагог қызметкерлер, инженерлік-техникалық қызметкерлер, мәдениет қызметкерлері, шығармашылық қызметкерлері, бұқаралық ақпарат құралдары редакциясының қызметкерлері санаттары бойынша қатысқан адамдар үшін);»;
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашақ» халықаралық стипендиясы көлемін анықтау үшін шығыстар нормаларындағы елдер бөлімінде:
      1-тармақта:
      реттік нөмірі 40-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

40.

Қазақстан Республикасы*

130 мың теңге

150 мың теңге

-

-

-

-

-

                                                                   »;
      мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 41, 42-жолдармен толықтырылсын:
«

41.

Бахрейн Корольдігі

700 АҚШ долларына балама сомадан артық емес

700 АҚШ долларына балама сомадан артық емес

-

560 АҚШ долларына балама сомадан артық емес

675 АҚШ долларына балама сомадан артық емес

50 АҚШ долларына балама сомадан артық емес

50 АҚШ долларына балама сомадан артық емес

42.

Біріккен Араб Әмірліктері

800 АҚШ долларына балама сомадан артық емес

800 АҚШ долларына балама сомадан артық емес

-

560 АҚШ долларына балама сомаданартық емес

675 АҚШ долларына баламасомадан артық емес

50 АҚШ долларына балама сомаданартық емес

50 АҚШ долларына балама сомадан артық емес

                                                                   »;
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Магистр дәрежесін алу үшін оқуды ұйымдастыруға арналған (конкурсқа мемлекеттік қызметшілер, ғылыми-педагог қызметкерлер, жоғары оқу орындарының түлектері, мәдениет қызметкерлері, шығармашылық қызметкерлер, бұқаралық ақпарат құралдары редакциясының қызметкерлері санаттары бойынша қатысқан адамдар үшін) үлгілік шартында:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Магистр дәрежесін алу үшін оқуды ұйымдастыруға арналған (конкурсқа мемлекеттік қызметшілер, ғылыми-педагог қызметкерлер, инженерлік-техникалық қызметкерлер, мәдениет қызметкерлері, шығармашылық қызметкерлер, бұқаралық ақпарат құралдары редакциясының қызметкерлері санаттары бойынша қатысқан адамдар үшін) үлгілік шарт».
      2. Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім және халықаралық ынтымақтастық департаменті (С.М. Өмірбаев) заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, сондай-ақ тіркелген бұйрықтың алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде орналастыру үшін «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жолдауды;
      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды;
      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметті ұсынуды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министрі Т.О. Балықбаевқа жүктелсін.
      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Білім және ғылым министрі                  Е. Сағадиев

О внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 апреля 2012 года № 163 "Об утверждении норм расходов, типовых договоров на обучение и прохождение стажировки по международной стипендии "Болашак"

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 4 марта 2016 года № 192. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 апреля 2016 года № 13582

      В соответствии с подпунктом 44-4) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании», в целях реализации Правил отбора претендентов для присуждения международной стипендии «Болашак», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2008 года № 573, ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Внести в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 апреля 2012 года № 163 «Об утверждении норм расходов, типовых договоров на обучение и прохождение стажировки по международной стипендии «Болашак» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 7613, опубликованный в газете «Казахстанская правда» от 29 мая 2012 года № 157-158 (26976-26977)) следующие изменения и дополнения:
      в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;
      подпункт 3) пункта 2 изложить в следующей редакции:
      «3) на организацию обучения для получения степени магистра (для лиц, участвовавших в конкурсе по категориям государственных служащих, научно-педагогических работников, инженерно-технических работников, работников культуры, творческих работников, работников редакции средств массовой информации) согласно приложению 4 к настоящему приказу;»;
      в Нормах расходов для определения размеров международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак» в разрезе стран, утвержденных указанным приказом:
      в пункте 1:
      строку, порядковый номер 40, изложить в следующей редакции:

«

40.

Республика Казахстан*

130 тыс. тенге

150 тыс. тенге

-

-

-

-

-

                                                                   »;
      дополнить строками, порядковые номера 41, 42, следующего содержания:
«

41.

Королевство Бахрейн

Не более суммы, эквива лентной 700
долларам США

Не более суммы, эквива лентной 700
долларам США

-

Не более суммы, эквивале нтной
560 долларам США

Не более суммы, эквива лентной 675
долларам США

Не более суммы, эквивале нтной
50 долларам США

Не более суммы, эквивале нтной
50 долларам США

42.

Объединенные Арабские Эмираты

Не более суммы, эквива лентной 800
долларам США

Не более суммы, эквива лентной 800
долларам США

-

Не более суммы, эквивале нтной
560 долларам США

Не более суммы, эквива лентной 675
долларам США

Не более суммы, эквивале нтной
50 долларам США

Не более суммы, эквивале нтной
50 долларам США

                                                                   »;
      в Типовом договоре на организацию обучения для получения степени магистра (для лиц, участвовавших в конкурсе по категориям государственных служащих, научно-педагогических работников, выпускников вузов, работников культуры, творческие работники, работников редакции средств массовой информации), утвержденном указанным приказом:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      «Типовой договор на организацию обучения для получения степени магистра (для лиц, участвовавших в конкурсе по категориям государственных служащих, научно-педагогических работников, инженерно-технических работников, работников культуры, творческих работников, работников редакции средств массовой информации)».
      2. Департаменту высшего, послевузовского образования и международного сотрудничества (Омирбаев С.М.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет», а также в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан» в течение пяти рабочих дней со дня получения зарегистрированного приказа для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;
      3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства образования и науки Республики Казахстан;
      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства образования и науки Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра образования и науки Республики Казахстан Балыкбаева   Т.О.
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

            Министр
      образования и науки
      Республики Казахстан                       Е. Сагадиев