"Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы № 391 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м.а. 2016 жылғы 11 наурыздағы № 194 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 24 мамырда № 13733 болып тіркелді

      «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 12-1) тармақшасына, «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 1-тармағының 1-1) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. «Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы № 391 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11716 болып тіркелген, 2015 жылғы 30 шілдеде «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
      «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 12-1) тармақшасына, «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 1-тармағының 1-1) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:»;
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптары және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесі осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.
      2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті (С. Нюсупов) заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде және мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялау үшін электрондық тасымалдағышта елтаңбалы мөрмен куәландырылған қағаз данасын қоса бере отырып жолдауды;
      3) тіркелген осы бұйрықты алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мөрімен расталған және осы бұйрыққа қол қоюға уәкілетті адамның электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған баспа және электрондық түрдегі көшірмелерін Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жолдауды;
      4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;
      5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Заң департаментіне осы бұйрықтың 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министрі Т.О. Балықбаевқа жүктелсін.
      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Білім және ғылым министрінің
      міндетін атқарушы                            Т. Балықбаев

      «КЕЛІСІЛДІ»
      Қазақстан Республикасының
      Бас прокуроры
      ____________________А.Қ. Дауылбаев
      2016 жылғы 19 сәуір

      «КЕЛІСІЛДІ»
      Қазақстан Республикасының
      Денсаулық сақтау және
      әлеуметтік даму министрі
      ____________________Т.Б. Дүйсенова
      2016 жылғы «___»________________

      «КЕЛІСІЛДІ»
      Қазақстан Республикасының
      Инвестициялар және даму
      министрінің міндетін атқарушы
      ____________________Ж.М. Қасымбек
      2016 жылғы 16 наурыз

      «КЕЛІСІЛДІ»
      Қазақстан Республикасының
      Қорғаныс министрі
      ____________________И.Н. Тасмағамбетов
      2016 жылғы «___»________________

      «КЕЛІСІЛДІ»
      Қазақстан Республикасының
      Мәдениет және спорт министрі
      ____________________А. Мұхамедиұлы
      2016 жылғы 4 сәуір

      «КЕЛІСІЛДІ»
      Қазақстан Республикасының
      Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы
      ___________________В.З. Жұмақанов
      2016 жылғы 14 сәуір

      «КЕЛІСІЛДІ»
      Қазақстан Республикасының
      Ұлттық экономика министрі
      ____________________Е.А. Досаев
      2016 жылғы 24 наурыз

      «КЕЛІСІЛДІ»
      Қазақстан Республикасының
      Ішкі істер министрі
      ____________________Қ.Н. Қасымов
      2016 жылғы «___»________________

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2016 жылғы 11 наурыздағы   
№ 194 бұйрығымен    
бекітілген        

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 17 маусымдағы
№ 391 бұйрығымен     
бекітілген          

Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптары және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесі

Р/с №

Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптары

Лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарына сәйкестікті растайтын құжаттар

Ескертпе

1. Бастауыш білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары:

1

Оқу жұмыс жоспарларының үлгілік оқу жоспарларына және мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкестігі.

Білім беру ұйымының басшысы бекіткен үлгілік оқу жоспарларына сәйкес әзірленген оқу жұмыс жоспарларының көшірмелері.


2

Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын жоғары және бірінші санаттағы мұғалімдердің үлесі олардың жалпы санынан кемінде 20%.

Педагог және оқытушы кадрлармен жасақталуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).


3

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына және бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспарларына сәйкес толық оқу кезеңіне білім алушылар контингентіне, оның ішінде оқу тілдері бойынша шаққандағы оқу әдебиеті қорының болуы.

Оқу және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Оқу әдебиетінің тізбесі оқу жоспарына және «Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 27-1) тармақшасына сәйкес бекітілген оқу әдебиетінің тізбесіне сәйкес ұсынылады.

4

Білім алушыларға медициналық қызмет көрсетудің болуы.

Медициналық қызмет көрсетудің болуы, оның ішінде медициналық пункттің болуы және медициналық қызметке берілген лицензия туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Лицензияның мәртебесі «Е-лицензиялау» МДҚ АЖ-ны пайдалана отырып тексеріледі.
Шағын жинақталған мектептер үшін білім алушыларға медициналық қызмет көрсету туралы шарттың болуы.

5

Білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің болуы.

Санитариялық қағидалар мен нормаларға сәйкес тамақтандыру объектісінің болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Шағын жинақталған мектептер үшін білім алушыларға тамақтану объектісін ұсыну туралы шарттың болуы.

6

Меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ететін материалдық активтердің болуы.

Пайдалы оқу алаңы, материалдық-техникалық базасының болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқығы және оның техникалық сипаттамасы туралы ақпарат деректері «Жылжымайтын мүлік тіркелімі» МДҚ АЖ-дан алуға болған жағдайда. ұсынылмайды.

Ғимараттарға шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығын растайтын құжаттардың көшірмелері.

2. Негізгі орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары:

7

Оқу жұмыс жоспарларының үлгілік оқу жоспарларына және мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкестігі.

Білім беру ұйымының басшысы бекіткен үлгілік оқу жоспарларына сәйкес әзірленген оқу жұмыс жоспарларының көшірмелері.


8

Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын жоғары және бірінші санаттағы мұғалімдердің үлесі олардың жалпы санынан кемінде 30%.

Педагог және оқытушы кадрлармен жасақталуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).


9

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына және негізгі орта және жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларына сәйкес толық оқу кезеңіне білім алушылар контингентіне шаққандағы, оның ішінде оқу тілдері бойынша, оқу әдебиеті қорының, оқу-әдістемелік кешендерінің және цифрлық білім беру ресурстарының болуы.

Оқу және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Оқу әдебиетінің тізбесі оқу жоспарына және «Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 27-1) тармақшасына сәйкес бекітілген оқу әдебиетінің тізбесіне сәйкес ұсынылады.

Цифрлық тасымалдағыштардағы оқу және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

10

Білім алушыларға медициналық қызмет көрсетудің болуы.

Медициналық қызмет көрсетудің болуы, оның ішінде медициналық пункттің болуы және медициналық қызметке берілген лицензия туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Лицензияның мәртебесі «Е-лицензиялау» МДҚ АЖ-ны пайдалана отырып тексеріледі. Біліктілік талаптары Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қылмыстық-атқару жүйесінің түзеу мекемелерінің жанында орналасқан білім беру ұйымдарына қолданылмайды.

11

Білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің болуы.

Санитариялық қағидалар мен нормаларға сәйкес тамақтандыру объектісінің болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Біліктілік талабы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қылмыстық-атқару жүйесінің түзеу мекемелерінің жанында орналасқан білім беру ұйымдарына қолданылмайды.

12

Меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ететін материалдық активтердің болуы.

Пайдалы оқу алаңы, материалдық-техникалық базасының болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқығы және оның техникалық сипаттамасы туралы ақпарат деректерді «Жылжымайтын мүлік тіркелімі» МДҚ АЖ-дан алуға болған жағдайда ұсынылмайды.
Біліктілік талабы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қылмыстық-атқару жүйесінің түзеу мекемелерінің жанында орналасқан білім беру ұйымдарына қолданылмайды.

Ғимараттарға шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығын растайтын құжаттардың көшірмелері.

13

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес оқу пәндері кабинеттерімен;

интернет желісіне қосылған компьютерлік сыныптармен; оқу-зертханалық жабдықтармен жарақталуы.
 

Білім беру процесін материалдық-техникалық қамтамасыз етуі, оның ішінде компьютерлердің, оқу зертханаларының, оқу пәндері кабинеттерінің және техникалық оқу құралдарының болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Интернет желісіне қосылған компьютерлік сыныптармен жарақталу туралы біліктілік талабы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қылмыстық-атқару жүйесінің түзеу мекемелерінің жанында орналасқан білім беру ұйымдарына қолданылмайды.

3. Жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары:

14

Оқу жұмыс жоспарларының үлгілік оқу жоспарларына және мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкестігі.

Білім беру ұйымының басшысы бекіткен үлгілік оқу жоспарларына сәйкес әзірленген оқу жұмыс жоспарларының көшірмелері.


15

Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын жоғары және бірінші санаттағы мұғалімдердің үлесі олардың жалпы санынан кемінде 30%.

Педагог және оқытушы кадрлармен жасақталуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).


16

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына және негізгі орта және жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларына сәйкес толық оқу кезеңіне білім алушылар контингентіне шаққандағы, оның ішінде оқу тілдері бойынша оқу әдебиеті қорының, оқу-әдістемелік кешендерінің және цифрлық білім беру ресурстарының болуы.

Оқу және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Оқу әдебиетінің тізбесі оқу жоспарына және «Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 27-1) тармақшасына сәйкес бекітілген оқу әдебиетінің тізбесіне сәйкес ұсынылады.

Цифрлық тасымалдағыштардағы оқу және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер. (осы біліктілік талаптарына 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

17

Білім алушыларға медициналық қызмет көрсетудің болуы.

Медициналық қызмет көрсетудің болуы, оның ішінде медициналық пункттің болуы және медициналық қызметке берілген лицензия туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Лицензияның мәртебесі «Е-лицензиялау» МДҚ АЖ-ны пайдалана отырып тексеріледі. Біліктілік талаптары Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қылмыстық-атқару жүйесінің түзеу мекемелерінің жанында орналасқан білім беру ұйымдарына қолданылмайды.

18

Білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің болуы.

Санитариялық қағидалар мен нормаларға сәйкес тамақтандыру объектісінің болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Біліктілік талаптары Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қылмыстық-атқару жүйесінің түзеу мекемелерінің жанында орналасқан білім беру ұйымдарына қолданылмайды.

19

Меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ететін материалдық активтердің болуы.

Пайдалы оқу алаңы, материалдық-техникалық базасының болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқығы және оның техникалық сипаттамасы туралы ақпарат деректерді «Жылжымайтын мүлік тіркелімі» МДҚ АЖ-дан алуға болған жағдайда ұсынылмайды.
Біліктілік талаптары Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қылмыстық-атқару жүйесінің түзеу мекемелерінің жанында орналасқан білім беру ұйымдарына қолданылмайды.

Ғимараттарға шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығын растайтын құжаттардың көшірмелері.

20

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес оқу пәндері кабинеттерімен;
интернет желісіне қосылған компьютерлік сыныптармен; оқу-зертханалық жабдықтармен жарақталуы.
 

Білім беру процесін материалдық-техникалық қамтамасыз етуі, оның ішінде компьютерлердің, оқу зертханаларының, оқу пәндері кабинеттерінің және техникалық оқу құралдарының болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Интернет желісіне қосылған компьютерлік сыныптармен жарақталуы туралы біліктілік талаптары Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қылмыстық-атқару жүйесінің түзеу мекемелерінің жанында орналасқан білім беру ұйымдарына қолданылмайды.

4. Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары:

21

Оқу жоспарларының үлгілік оқу жоспарларына сәйкестігі.

Мемлекеттік жалпыға міндетті техникалық және кәсіптік білім беру стандартына және тиісті мамандықтың үлгілік оқу жоспарына сәйкес оқытудың толық кезеңіне әзірленген сұралып отырған мамандыққа сәйкес оқу жоспарының мемлекеттік және орыс тілдеріндегі көшірмелері.
 


Оқу жоспарының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына және үлгілік оқу жоспарларына сәйкестігі туралы біліктілік талаптары уәкілетті орган бекіткен эксперимент режимінде іске асырылатын бағдарламаларға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қылмыстық-атқару жүйесінің түзеу мекемелерінің жанында орналасқан білім беру ұйымдарындағы тұлғаларды және мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды оқытуға арналған жұмыс жоспарларына қолданылмайды.

22

Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерінің үлесі (жұмысшы кәсібі болған жағдайда) олардың жалпы санынан кемінде 70%.

Педагог және оқытушы кадрлармен жасақталуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Өндірістік оқыту шеберлеріне қатысты біліктілік талаптары Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қылмыстық-атқару жүйесінің түзеу мекемелерінің жанында орналасқан білім беру ұйымдарына қолданылмайды.

23

Жоғары және бірінші санаттағы оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерінің және (немесе) магистрлердің үлесі лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерінің санынан кемінде 30%.

Педагог және оқытушы кадрлармен жасақталуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Өндірістік оқыту шеберлеріне қатысты біліктілік талаптары Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қылмыстық-атқару жүйесінің түзеу мекемелерінің жанында орналасқан білім беру ұйымдарына қолданылмайды.

24

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына және үлгілік оқу жоспарларына сәйкес толық оқу кезеңіне білім алушылар контингентіне шаққандағы, оның ішінде оқу тілдері бойынша оқу әдебиеті қорының, оқу-әдістемелік кешендерінің және цифрлық білім беру ресурстарының болуы.

Оқу және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Оқу әдебиетінің тізбесі оқу жоспарына сәйкес ұсынылады.

Цифрлық тасымалдағыштардағы оқу және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

25

Даярланатын біліктілікті ескере отырып, оқу пәндері кабинеттерімен;
интернет желісіне қосылған компьютерлік сыныптармен; оқу-зертханалық жабдықтармен жарақталуы.
 

Білім беру процесін материалдық-техникалық қамтамасыз етуі, оның ішінде компьютерлердің, оқу зертханаларының, оқу пәндері кабинеттерінің және техникалық оқу құралдарының болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Интернет желісіне қосылған компьютерлік сыныппен жарақталуы туралы біліктілік талаптары Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қылмыстық-атқару жүйесінің түзеу мекемелерінің жанында орналасқан білім беру ұйымдарына қолданылмайды.

26

Практика базалары ретінде айқындалған ұйымдармен жасалған шарттардың болуы.

Сұратылып отырған мамандыққа немесе біліктілікке сәйкес практика базалары ретінде айқындалған ұйымдармен жасалған шарттар көшірмелері.

Біліктілік талаптары Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қылмыстық-атқару жүйесінің түзеу мекемелерінің жанында орналасқан білім беру ұйымдарына қолданылмайды.

27

Білім алушыларға медициналық қызмет көрсетудің болуы.

Медициналық қызмет көрсетудің болуы, оның ішінде медициналық пункттің болуы және медициналық қызметке берілген лицензия туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Лицензияның мәртебесі «Е-лицензиялау» МДҚ АЖ-ны пайдалана отырып тексеріледі. Біліктілік талабы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қылмыстық-атқару жүйесінің түзеу мекемелерінің жанында орналасқан білім беру ұйымдарына қолданылмайды.

28

Білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің болуы.

Санитариялық қағидалар мен нормаларға сәйкес тамақтандыру объектісінің болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Біліктілік талаптары Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қылмыстық-атқару жүйесінің түзеу мекемелерінің жанында орналасқан білім беру ұйымдарына қолданылмайды.

29

Меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығына тиесілі білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ететін материалдық активтердің (оқу кабинеттері, шеберханалар, зертханалар) болуы.
 

Пайдалы оқу алаңы, материалдық-техникалық базасының болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқығы және оның техникалық сипаттамасы туралы ақпарат деректерді «Жылжымайтын мүлік тіркелімі» МДҚ АЖ-дан алуға болған жағдайда ұсынылмайды.
Біліктілік талаптары Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қылмыстық-атқару жүйесінің түзеу мекемелерінің жанында орналасқан білім беру ұйымдарына қолданылмайды.
 

Ғимараттарға шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығын растайтын құжаттардың көшірмелері.

5. Орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары:

30

Оқу жоспарларының үлгілік оқу жоспарларына сәйкестігі.

Мемлекеттік жалпыға міндетті техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру стандартына және тиісті мамандықтың үлгілік оқу жоспарына сәйкес оқытудың толық кезеңіне әзірленген сұралып отырған мамандыққа сәйкес оқу жоспарының мемлекеттік және орыс тілдеріндегі көшірмелері.
 

Оқу жоспарының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына және үлгілік оқу жоспарларына сәйкестігі туралы біліктілік талаптары уәкілетті орган бекіткен эксперимент режимінде іске асырылатын бағдарламаларға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қылмыстық-атқару жүйесінің түзеу мекемелерінің жанында орналасқан білім беру ұйымдарындағы тұлғаларды және мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды оқытуға арналған жұмыс жоспарларына қолданылмайды.

31

Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерінің үлесі (жұмысшы кәсібі болған жағдайда) олардың жалпы санынан кемінде 70%.

Педагог және оқытушы кадрлармен жасақталуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Өндірістік оқыту шеберлеріне қатысты біліктілік талаптары Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қылмыстық-атқару жүйесінің түзеу мекемелерінің жанында орналасқан білім беру ұйымдарына қолданылмайды.

32

Жоғары және бірінші санаттағы оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерінің және (немесе) магистрлердің үлесі лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерінің санынан кемінде 40%.

Педагог және оқытушы кадрлармен жасақталуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Өндірістік оқыту шеберлеріне қатысты біліктілік талаптары Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қылмыстық-атқару жүйесінің түзеу мекемелерінің жанында орналасқан білім беру ұйымдарына қолданылмайды.

33

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына және үлгілік оқу жоспарларына сәйкес толық оқу кезеңіне білім алушылар контингентіне шаққандағы оның ішінде оқу тілдері бойынша, оқу әдебиеті қорының, оқу-әдістемелік кешендерінің және цифрлық білім беру ресурстарының болуы.

Оқу және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Оқу әдебиетінің тізбесі оқу жоспарына сәйкес ұсынылады.

Цифрлық тасымалдағыштардағы оқу және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

34

Даярланатын біліктілікті ескере отырып, оқу пәндері кабинеттерімен;

интернет желісіне қосылған компьютерлік сыныптармен; оқу-зертханалық жабдықтармен жарақталуы.
 

Білім беру процесін материалдық-техникалық қамтамасыз етуі, оның ішінде компьютерлердің, оқу зертханаларының, оқу пәндері кабинеттерінің және техникалық оқу құралдарының болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Интернет желісіне қосылған компьютерлік сыныппен жарақталуы туралы біліктілік талаптары Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қылмыстық-атқару жүйесінің түзеу мекемелерінің жанында орналасқан білім беру ұйымдарына қолданылмайды.

35

Практика базалары ретінде айқындалған ұйымдармен жасалған шарттардың болуы.

Сұратылып отырған мамандыққа немесе біліктілікке сәйкес практика базалары ретінде айқындалған ұйымдармен жасалған шарттар көшірмелері.

Біліктілік талаптары Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қылмыстық-атқару жүйесінің түзеу мекемелерінің жанында орналасқан білім беру ұйымдарына қолданылмайды.

36

Білім алушыларға медициналық қызмет көрсетудің болуы.

Медициналық қызмет көрсетудің болуы, оның ішінде медициналық пункттің болуы және медициналық қызметке берілген лицензия туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Лицензияның мәртебесі «Е-лицензиялау» МДҚ АЖ-ны пайдалана отырып тексеріледі. Біліктілік талабы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қылмыстық-атқару жүйесінің түзеу мекемелерінің жанында орналасқан білім беру ұйымдарына қолданылмайды.

37

Білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің болуы.

Санитариялық қағидалар мен нормаларға сәйкес тамақтандыру объектісінің болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Біліктілік талаптары Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қылмыстық-атқару жүйесінің түзеу мекемелерінің жанында орналасқан білім беру ұйымдарына қолданылмайды.

38

Меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығына тиесілі білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ететін материалдық активтердің (оқу кабинеттері, шеберханалар, зертханалар) болуы.
 

Пайдалы оқу алаңы, материалдық-техникалық базасының болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқығы және оның техникалық сипаттамасы туралы ақпарат деректерді «Жылжымайтын мүлік тіркелімі» МДҚ АЖ-дан алуға болған жағдайда ұсынылмайды.

Біліктілік талаптары Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қылмыстық-атқару жүйесінің түзеу мекемелерінің жанында орналасқан білім беру ұйымдарына қолданылмайды.

Ғимараттарға шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығын растайтын құжаттардың көшірмелері.

6. Діни білім беру бағдарламалары:

39

Жалпы білім беру және діни білім беру пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының болуы.

Білім беру ұйымының басшысы бекіткен білім беру бағдарламаларының көшірмелері.


40

Жалпы білім беретін пәндер бойынша -жоғары білімі; бейінді пәндер бойынша - жоғары діни білімі және/немесе дін қызметінде жалпы жұмыс өтілі бес жылдан кем емес, семинарияны немесе медресені бітірген штаттағы оқытушылардың болуы.

Педагог және оқытушы кадрлармен жасақталуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).


41

Білім беру бағдарламаларына сәйкес дінтану сараптамасынан өткен оқу әдебиеті қорының болуы.

Оқу және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).


Цифрлық тасымалдағыштардағы оқу және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Діни қызмет саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның оқу әдебиеті қорына берген дінтану сараптамасының оң қорытындысының көшірмесі.

42

Меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығына тиесілі білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ететін материалдық активтердің болуы.

Пайдалы оқу алаңы, материалдық-техникалық базасының болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқығы және оның техникалық сипаттамасы туралы ақпарат деректерді «Жылжымайтын мүлік тіркелімі» МДҚ АЖ-дан алуға болған жағдайда ұсынылмайды.

Ғимараттарға шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығын растайтын құжаттардың көшірмелері.

43

Интернет желісіне қосылған компьютерлік сыныптармен жарақталуы.

Білім беру процесін материалдық-техникалық қамтамасыз етуі, оның ішінде компьютерлердің, оқу зертханаларының, оқу пәндері кабинеттерінің және техникалық оқу құралдарының болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).


44

Білім алушыларға медициналық қызмет көрсетудің болуы.

Медициналық қызмет көрсетудің болуы, оның ішінде медициналық пункттің болуы және медициналық қызметке берілген лицензия туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Лицензияның мәртебесі «Е-лицензиялау» МДҚ АЖ-ны пайдалана отырып тексеріледі.

45

Білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің болуы.

Санитариялық қағидалар мен нормаларға сәйкес тамақтандыру объектісінің болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).


46

Мәлімделген діни білім беру бағдарламаларына діни қызмет саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның сараптама қорытындысының болуы.

Мәлімделген діни білім беру бағдарламаларына діни қызмет саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның қорытынды хатының көшірмесі.


7. Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары:

47

Оқу жоспарының үлгілік оқу жоспарына сәйкестігі.

Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына және тиісті мамандықтың үлгілік оқу жоспарына сәйкес оқытудың толық кезеңіне әзірленген сұралып отырған мамандыққа сәйкес оқу жоспарының мемлекеттік және орыс тілдеріндегі көшірмелері.

Оқу жоспарының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына және үлгілік оқу жоспарларына сәйкестігі туралы біліктілік талабы мәлімделген жағдайлар бойынша уәкілетті орган бекіткен эксперимент режимінде іске асырылатын бағдарламаларға қолданылмайды.

48

Бес жылда кемiнде бiр рет оқытушылардың біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету.

Оқытылатын пәндердің бейініне сәйкес соңғы бес жылда кадрлардың біліктілік арттыру және қайта даярлау туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарына, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігіне ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдары үшін оқытушылардың біліктілік арттыруы оқытылатын пәндерінің бейініне немесе оқыту әдістемесіне сәйкес өткізіледі.

49

Оқытушылардың оқу жоспарындағы пәндерге сәйкес болуы, оның ішінде оқытушылардың білімі, «ғылым кандидаты» немесе «ғылым докторы» немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» ғылыми дәрежелері немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық дәрежесі немесе «бейіні бойынша доктор» немесе «философия докторы (РhD)» дәрежелері және/немесе «қауымдастырылған профессор (доцент)» немесе «профессор» ғылыми атақтары оқытатын пән бейініне сәйкес болуы.
Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын оқытушылардың жалпы оқытушылар санындағы үлесі – кемінде 80%;
«Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)» мамандықтар тобы үшін кемінде 60%;
авиациялық мамандықтар үшін – кемінде 45%.

Педагог және оқытушы кадрлармен жасақталуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).


50

Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын оқытушылар санындағы «ғылым кандидаты» немесе «ғылым докторы» немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» ғылыми дәрежелері немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық дәрежесі немесе «бейіні бойынша доктор» немесе «философия докторы (РhD)» дәрежелері және/немесе «қауымдастырылған профессор (доцент)» немесе «профессор» ғылыми атақтары және/немесе «Еңбек сiңiрген жаттықтырушы» спорттық атақтары бар оқытушылардың үлесі:
ұлттық зерттеу университеттері, зерттеу университеттері үшін кемінде 70%;
ұлттық жоғары оқу орындары үшін кемінде 55%;
университеттер, академиялар үшін кемінде 50%;
институттар (жоғары мектептер, жоғары училищелер, консерваториялар) үшін кемінде 45%;
педагогикалық институттар үшін кемінде 50%;
«Өнер» мамандықтар тобы үшін лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын «ғылым кандидаты» немесе «ғылым докторы» немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» ғылыми дәрежелері немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық дәрежесі немесе «бейіні бойынша доктор» немесе «философия докторы (РhD)» дәрежелері және/немесе «қауымдастырылған профессор (доцент)» немесе «профессор» ғылыми атақтары және/немесе Қазақстан Республикасының мемлекеттік марапаттары мен құрметті атақтары бар оқытушылар үлесі оқытушылар санынан жалпы санынан кемінде 35%;
«Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)» мамандықтар тобы бойынша:
ұлттық жоғары оқу орындары үшін «ғылым кандидаты» немесе «ғылым докторы» немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» ғылыми дәрежелері немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық дәрежесі немесе «бейіні бойынша доктор» немесе «философия докторы (РhD)» дәрежелері және/немесе «қауымдастырылған профессор (доцент)» немесе «профессор» ғылыми атақтары бар оқытушылардың үлесі жалпы оқытушылар санынан кемінде 50% және жоғары мен бірінші дәрігерлік санаты бар оқытушылардың кемінде 10% болуы, университеттер, академиялар үшін «ғылым кандидаты» немесе «ғылым докторы» немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» ғылыми дәрежелері немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық дәрежесі немесе «бейіні бойынша доктор» немесе «философия докторы (РhD)» дәрежелері және/немесе «қауымдастырылған профессор (доцент)» немесе «профессор» ғылыми атақтары бар оқытушылардың үлесі жалпы оқытушылар санынан кемінде 40% және жоғары мен бірінші дәрігерлік санаты бар оқытушылардың кемінде 10% болуы;
Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарына, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігіне, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдары үшін «ғылым кандидаты» немесе «ғылым докторы» немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» ғылыми дәрежелері немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық дәрежесі немесе «бейіні бойынша доктор» немесе «философия докторы (РhD)» дәрежелері және/немесе «қауымдастырылған профессор (доцент)» немесе «профессор» ғылыми атақтары және/немесе әскери (арнайы) атағы подполковниктен төмен емес оқытушылар үлесі кемінде 40%.

Педагог және оқытушы кадрлармен жасақталуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).


51

Мамандықтың оқу жоспарының базалық және бейінді пәндерін 100% қамтамасыз ететін баспа басылымдары форматындағы;
мамандықтың («Әскери іс және қауіпсіздік» мамандықтары тобынан басқа) оқу жоспарының базалық және бейінді пәндерін 40% қамтамасыз ететін электронды форматтағы оқу және ғылыми әдебиет қорының болуы. Кітапхана қорында әлеуметтік-гуманитарлық бейіндегі пәндер бойынша негізгі оқу әдебиетінің соңғы бес жылда;
жаратылыстану, техникалық, ауыл шаруашылығы пәндері бойынша соңғы он жылда басылған баспа басылымдарының форматында болуы.

Оқу және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).


Цифрлық тасымалдағыштардағы оқу және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер. (осы біліктілік талаптарына 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

52

Оқу жоспарына және мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес білім беру бағдарламасын іске асыру үшін қажетті материалдық -техникалық және оқу-зертханалық базамен, сымсыз технологияларды қоса алғанда кең жолақты интернет желісімен, компьютерлік кабинеттермен жарақтандырылуы.

Білім беру процесін материалдық-техникалық қамтамасыз етуі, оның ішінде компьютерлердің, оқу-зертханаларының, оқу пәндері кабинеттерінің және техникалық оқу құралдарының болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

«Сымсыз технологияларды қоса алғанда» біліктілік талабы Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарына, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігіне, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарына қолданылмайды

53

Білім беру ұйымдарының ақылы негізде оқитын бір білім алушыға жұмсайтын ең төменгі шығындарының тиісті оқу жылына жоғары білімді мамандар даярлауға арналған мемлекеттік тапсырысты бекіту жөніндегі Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен қарастырылған білім беру грантының немесе мемлекеттік беру тапсырысының мөлшеріне сәйкестігі.

Ағымдағы оқу жылына сұратылып отырған мамандық немесе біліктілік бойынша бір маманға кететін ең төменгі шығын туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).


56

Практика базалары ретінде айқындалған ұйымдармен жасалған шарттардың болуы, оның ішінде педагогикалық мамандықтар үшін педагогикалық практика базалары бойынша мектепке дейінгі, және/немесе бастауыш, және/немесе негізгі және/немесе жалпы орта, және/немесе техникалық және кәсіптік, және/немесе орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарымен шарттардың болуы.

Сұратылып отырған мамандыққа сәйкес толық оқу кезеңін қамтитын, практика базалары ретінде айқындалған ұйымдармен жасалған шарттардың көшірмелері.

Біліктілік талабы Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарына, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігіне, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарына қолданылмайды.

55

Білім алушылар үшін медициналық қызмет көрсету, сондай-ақ оқу корпустарында медицина пункттерінің болуы.
Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарына, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігіне, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарына білім алушылар үшін медициналық қызмет көрсетудің болуы.

Медициналық қызмет көрсетудің болуы, оның ішінде медициналық пункттің болуы және медициналық қызметке берілген лицензия туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Лицензияның мәртебесі «Е-лицензиялау» МДҚ АЖ-ны пайдалана отырып тексеріледі.

56

Әр оқу корпусында білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің болуы.
Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарына, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігіне, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарына білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің болуы.

Санитариялық қағидалар мен нормаларға сәйкес тамақтандыру объектісінің болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).


57

Меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығына тиесілі білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ететін материалдық активтердің, оның ішінде ауданы санитарлық нормаларға сай оқу орынжайларының болуы.

Пайдалы оқу алаңы, материалдық-техникалық базасының болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Жылжымайтын мүлікке құқығының тіркелгені және оның техникалық сипаттамасы туралы ақпарат деректерді «Жылжымайтын мүлік тіркелімі» МДҚ АЖ-дан алу мүмкіндігі болған жағдайда ұсынылмайды.
Білім беру ұйымының лицензия алуы немесе қайта құрылуына байланысты лицензияны қайта ресімдеуі кезінде оқу ауданының есебі оқу сабағының ауысымдылығы ескеріліп, жоғары оқу орнының түріне байланысты ең аз білім алушылар контингентіне бекітілген нормаға сүйеніп жүргізіледі.

Ғимараттарға шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығын растайтын құжаттардың көшірмелері.

8. Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары

8.1. «Магистр» дәрежесін бере отырып, жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының қызметі үшін:

58

Оқу жоспарларының үлгілік оқу жоспарларына сәйкестігі.

Мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру стандартына және тиісті мамандықтың үлгілік оқу жоспарларына сәйкес толық білім беру кезеңіне әзірленген сұралып отырған мамандыққа сәйкес мемлекеттік және орыс тілдеріндегі оқу жоспарының көшірмелері.

Оқу жоспарларының үлгілік оқу жоспарларына сәйкестігі туралы біліктілік талабы уәкілетті орган бекіткен эксперимент режимінде іске асырылатын бағдарламаларға қолданылмайды.

59

Сұратылып отырған мамандыққа және жіктеуішке сәйкес жоғары білім берудің оқу бағдарламаларын іске асыру.

Лицензияланатын мамандыққа сәйкес алдыңғы деңгей бойынша лицензияның бар болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Лицензиялардың мәртебесі «Е-лицензиялау» МДҚ АЖ-ны пайдалана отырып тексеріледі.
Біліктілік талабы «Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамсыздандыру (медицина)» және «Білім» мамандықтар топтарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасына ведомстволық бағыныстағы білім беру ұйымдарына қолданылмайды.

60

Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарына, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасына, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігіне, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарынан басқа тиісті даярлау бағыттары бойынша білім беру ұйымдарымен немесе ғылыми немесе ғылыми-білім беру немесе ғылыми-өндірістік орталықтармен ынтымақтастық туралы келісімдердің болуы.

Білім беру ұйымдарымен немесе ғылыми немесе ғылыми-білім беру немесе ғылыми-өндірістік орталықтармен ынтымақтастық туралы толық оқу кезеңін қамтитын келісімдердің көшірмелері.

Шетел тілінде жасалған келісімдер және/немесе шарттар ұсынылған жағдайда, олардың мемлекеттік немесе орыс тілдеріне аударылып, нотариалды расталған нұсқасының қоса берілуі талап етіледі.

61

Тиісті мамандық бойынша лицензиат негізге жұмыс орны болып табылатын бір ғылым докторының немесе екі ғылым кандидатының немесе екі философия (PhD) докторының болуы; «Әскери іс және қауіпсіздік» мамандықтарының тобы үшін –тиісті мамандық бойынша бір ғылым докторының немесе бір ғылым кандидатының немесе философия (PhD) докторының болуы.

Педагог және оқытушы кадрлармен жасақталуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).


62

Оқытушылардың оқу жоспарындағы пәндерге сәйкес болуы, оның ішінде олардың білімі, «ғылым кандидаты» немесе «ғылым докторы» немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» ғылыми дәрежелері немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық дәрежесі немесе «бейіні бойынша доктор» немесе «философия докторы (РhD)» дәрежелері және/немесе «қауымдастырылған профессор (доцент)» немесе «профессор» ғылыми атақтары оқытатын пән бейініне сәйкес болуы. Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын «ғылым кандидаты» немесе «ғылым докторы» немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» ғылыми дәрежелері немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық дәрежесі немесе «бейіні бойынша доктор» немесе «философия докторы (РhD)» дәрежелері және/немесе «қауымдастырылған профессор (доцент)» немесе «профессор» ғылыми атақтары және/немесе «Еңбек сiңiрген жаттықтырушы» спорттық атақтары бар оқытушылар үлесі кемінде 70%;
«Өнер» мамандықтар тобы үшін оқытушылардың жалпы санынан лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын, «ғылым кандидаты» немесе «ғылым докторы» немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» ғылыми дәрежелері немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық дәрежесі немесе «бейіні бойынша доктор» немесе «философия докторы (РhD)» дәрежелері және/немесе «қауымдастырылған профессор (доцент)» немесе «профессор» ғылыми атақтары және/немесе Қазақстан Республикасының мемлекеттік марапаттары мен құрметті атақтары бар оқытушылар үлесі кемінде 60%;
Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарына, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасына, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігіне, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдары үшін оқытушылардың жалпы санынан лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын, «ғылым кандидаты» немесе «ғылым докторы» немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» ғылыми дәрежелері немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық дәрежесі немесе «бейіні бойынша доктор» немесе «философия докторы (РhD)» дәрежелері және/немесе «қауымдастырылған профессор (доцент)» немесе «профессор» ғылыми атақтары және/немесе әскери (арнайы) атағы подполковниктен төмен емес немесе әділет кеңесшісі кластық шенінен төмен емес оқытушылар үлесі кемінде 60%.

Педагог және оқытушы кадрлармен жасақталуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).


63

Сұратылған мамандық бейініне сәйкес «ғылым кандидаты» немесе «ғылым докторы» немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» ғылыми дәрежелері немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық дәрежесі немесе «бейіні бойынша доктор» немесе «философия докторы (РhD)» дәрежелері, кемінде үш жыл ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі бар, отандық ғылыми журналдарда және халықаралық ғылыми журналдарда соңғы 5 жылдағы ғылыми жарияланымдардың, сондай-ақ оқулықтың немесе оқу құралының авторы болып табылатын жетекші мамандардың немесе оқытушылардың магистранттарға ғылыми жетекшілікті жүзеге асыруы.

Жұмыс өтілі, ғылыми жарияланымдары мен оқулығы немесе оқу құралы көрсетілген тиісті мамандықтар бойынша ғылыми жетекшілікті жүзеге асыратын ғылыми жетекшілер туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).


64

Білім беру ұйымының ұйымдармен және кәсіпорындармен жасалған шарттарға сәйкес қаржыландырылатын ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың болуы.

Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар жүргізу үшін ұйымдармен және кәсіпорындармен жасалған шарттардың және оларға қоса Жұмыстардың техникалық ерекшелігі мен оқытудың толық кезеңін қамтитын Күнтізбелік жоспарының көшірмелері.

Біліктілік талабы Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарына, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасына, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігіне, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарына қолданылмайды.

65

Оқу жоспарына сәйкес сұратылып отырған мамандық бойынша мамандандырылған ғылыми-техникалық, ғылыми-әдістемелік, клиникалық, эксперименттік базаның болуы.

Мамандандырылған ғылыми-техникалық, ғылыми-әдістемелік, клиникалық, эксперименталдық базалардың болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).


66

Меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығына тиесілі білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ететін материалдық активтердің, оның ішінде ауданы санитарлық нормаларға сай оқу орынжайларының болуы.

Пайдалы оқу алаңы, материалдық-техникалық базасының болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Жылжымайтын мүлікке құқығының тіркелгені және оның техникалық сипаттамасы туралы ақпарат деректерді «Жылжымайтын мүлік тіркелімі» МДҚ АЖ-дан алу мүмкіндігі болған жағдайда ұсынылмайды.
Білім беру ұйымының лицензия алуы немесе қайта құрылуына байланысты лицензияны қайта ресімдеуі кезінде оқу ауданының есебі оқу сабағының ауысымдылығы ескеріліп, жоғары оқу орнының түріне байланысты ең аз білім алушылар контингентіне бекітілген нормаға сүйеніп жүргізіледі.

Ғимараттарға шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығын растайтын құжаттардың көшірмелері.

67

Білім беру ұйымдарының ақылы негізде оқитын бір білім алушыға жұмсайтын ең төменгі шығындарының тиісті оқу жылына жоғары білімді мамандар даярлауға арналған мемлекеттік тапсырысты бекіту жөніндегі Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен қарастырылған білім беру грантының немесе мемлекеттік беру тапсырысының мөлшеріне сәйкестігі.

Ағымдағы оқу жылына сұратылып отырған мамандық немесе біліктілік бойынша бір маманға кететін ең төменгі шығынның сәйкестігі туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).


68

Оқу жоспарына сәйкес білім беру бағдарламаларын іске асыру үшін қажетті материалдық техникалық және оқу-зертханалық базалармен, сымсыз технологияларды қоса алғанда кең жолақты интернет желісімен, компьютерлік кабинеттермен, кітапханамен жарақтандырылуы.

Білім беру процесін материалдық-техникалық қамтамасыз етуі, оның ішінде компьютерлердің, оқу-зертханаларының, оқу пәндері кабинеттерінің және техникалық оқу құралдарының болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

«Сымсыз технологияларды қоса алғанда» біліктілік талабы Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарына, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасына, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігіне, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарына қолданылмайды.

69

Магистранттардың практикадан өту үшін отандық ұйымдармен келісілген шарттардың және шетелдік ғылыми тағылымдамадан өту үшін жасалған шарттардың (Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарына, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасына, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігіне, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарынан басқа) болуы.

Практика базалары ретінде айқындалған, оның ішінде ғылыми тағылымдамадан өтетін ұйымдармен толық оқу кезеңін қамтитын шарттардың көшірмелері.

Шетел тілінде жасалған шарттар ұсынылған жағдайда, олардың мемлекеттік немесе орыс тілдеріне аударылған, нотариалды расталған нұсқаларын қоса беру талап етіледі.

70

Білім алушылар үшін медициналық қызмет көрсету, сондай-ақ оқу ғимараттарында медициналық пункттердің болуы.
Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарына, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасына, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігіне, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарында білім алушылар үшін медициналық қызмет көрсетудің болуы.

Медициналық қызмет көрсетудің болуы, оның ішінде медициналық пункттің болуы және медициналық қызметке берілген лицензия туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Лицензияның мәртебесі «Е-лицензиялау» МДҚ АЖ-ны пайдалана отырып тексеріледі.

71

Әрбір оқу корпусында білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің болуы.
Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарына, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасына, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігіне, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарында білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің болуы.

Санитариялық қағидалар мен нормаларға сәйкес тамақтандыру объектісінің болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).


8.2. Жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын (резидентура) білім беру ұйымдары мен ғылыми ұйымдардың қызметі үшін:

72

Сұратылып отырған мамандық бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес әзірленген оқу жоспарының болуы.

Сұратылып отырған мамандыққа сәйкес тиісті мамандықтың жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес оқытудың толық кезеңіне әзірленген оқу жоспарының көшірмесі.


73

Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын және кемінде үш жыл ғылыми- педагогикалық, кемінде бес жыл клиникалық жұмыс өтілі бар, даярлық бейіні бойынша отандық және шетелдік басылымдарда, халықаралық конференциялардың еңбектерінде ғылыми жарияланымдарының және оқу құралының авторы болып табылатын «ғылым кандидаты» немесе «ғылым докторы» немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» ғылыми дәрежелері немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық дәрежесі немесе «бейіні бойынша доктор» немесе «философия докторы (РhD)» дәрежелері бар кемінде екі маманның немесе «ғылым кандидаты» немесе «ғылым докторы» немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» ғылыми дәрежелері немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық дәрежесі немесе «бейіні бойынша доктор» немесе «философия докторы (РhD)» дәрежелері бар кемінде бір маманның және даярлық бейіні бойынша жоғары дәрігерлік санаты бар бір маманның болуы.

Жұмыс өтілі, ғылыми жарияланымдары мен оқу құралдары, көрсетілген тиісті мамандық бойынша ғылыми жетекшілікті жүзеге асыратын ғылыми жетекшілер туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).


74

Тиісті клиникалық даярлау мамандықтары бойынша мамандандырылған ғылыми-әдістемелік, клиникалық, материалдық-техникалық базаларының болуы.

Мамандандырылған ғылыми-техникалық, ғылыми-әдістемелік, клиникалық, эксперименталдық базалардың болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 12-қосымшаға сәйкес нысаны бойынша).


75

Оқу жоспарына сәйкес білім беру бағдарламаларын іске асыру үшін қажетті материалдық техникалық және оқу-зертханалық базалармен, сымсыз технологияларды қоса алғанда кең жолақты интернет желісімен, компьютерлік кабинеттермен, кітапханамен жарақтандырылуы.

Білім беру процесін материалдық-техникалық қамтамасыз етуі, оның ішінде компьютерлердің, оқу-зертханаларының, оқу пәндері кабинеттерінің және техникалық оқу құралдарының болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).


76

Тыңдаушының бір жылғы оқуына жұмсалатын ең төменгі шығындардың Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті оқу жылына арналған жоғары оқу орнынан кейінгі білімді мамандар даярлауға арналған мемлекеттік тапсырысты бекіту жөніндегі қаулысында көзделген шығындар деңгейіне сәйкестігі.

Ағымдағы оқу жылына сұратылып отырған мамандық немесе біліктілік бойынша бір маманға кететін ең төменгі шығынның сәйкестігі туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).


77

Практика базасы ретінде айқындалған ұйымдармен (ғылыми ұйымдарды қоспағанда) шарттың болуы.

Практика базасы ретінде айқындалған ұйымдармен жасалған, толық оқу циклін қамтитын шарттардың көшірмелері.


78

Білім алушылар үшін медициналық қызмет көрсетудің, сондай-ақ оқу ғимараттарында медициналық пункттердің болуы.

Медициналық қызмет көрсетудің болуы, оның ішінде медициналық пункттің болуы және медициналық қызметке берілген лицензия туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Лицензияның мәртебесі «Е-лицензиялау» МДҚ АЖ-ны пайдалана отырып тексеріледі.

79

Әрбір оқу корпусында білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің болуы.

Санитариялық қағидалар мен нормаларға сәйкес тамақтандыру объектісінің болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).


80

Меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығына тиесілі білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ететін материалдық активтердің, оның ішінде ауданы санитарлық нормаларға сай оқу орынжайларының болуы.

Пайдалы оқу алаңы, материалдық-техникалық базасының болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Жылжымайтын мүлікке құқығының тіркелгені және оның техникалық сипаттамасы туралы ақпарат деректерді «Жылжымайтын мүлік тіркелімі» МДҚ АЖ-дан алу мүмкіндігі болған жағдайда ұсынылмайды.
Білім беру ұйымының лицензия алуы немесе қайта құрылуына байланысты лицензияны қайта ресімдеуі кезінде оқу ауданының есебі оқу сабағының ауысымдылығы ескеріліп, жоғары оқу орнының түріне байланысты ең аз білім алушылар контингентіне бекітілген нормаға сүйеніп жүргізіледі.

Ғимараттарға шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығын растайтын құжаттардың көшірмелері.

8.3. Философия докторы (PhD) және бейіні бойынша доктор дәрежесін бере отырып, жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасына, Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарына, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігіне ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарының қызметі үшін:

81

Сұратылып отырған мамандық бойынша уәкілетті орган бекіткен тиісті мамандықтың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына, үлгілік оқу жоспарларына сәйкес әзірленген оқу жоспарының болуы.

Сұратылып отырған мамандыққа сәйкес тиісті мамандықтың жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес әзірленген оқу жоспарының көшірмесі.


82

«Ғылым кандидаты» немесе «ғылым докторы» немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» ғылыми дәрежелері немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық дәрежесі немесе «бейіні бойынша доктор» немесе «философия докторы (РhD)» дәрежелері және/немесе «қауымдастырылған профессор (доцент)» немесе «профессор» ғылыми атақтары немесе әскери (арнайы) атағы подполковниктен төмен емес немесе әділет кеңесшісі кластық шенінен төмен емес оқытушылардың үлесі 100%-дан кем емес.

Педагог және оқытушы кадрлармен жасақталуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).


83

Кемінде үш жыл ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі бар, даярлық бейіні бойынша отандық басылымдарда, халықаралық конференциялардағы еңбектерде ғылыми жарияланымдардың, оқу құралының авторы болып табылатын әрбір ғылыми даярлау мамандығы бойынша лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын кемінде бір ғылым докторының болуы.

Жұмыс өтілі, ғылыми жарияланымдары мен оқулығы немесе оқу құралы көрсетілген тиісті мамандықтар бойынша ғылыми жетекшілікті жүзеге асыратын ғылыми жетекшілер туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).


84

Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарына, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасына ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарынан басқа, тиісті мамандық бойынша ғылыми алмасу мәселелерін регламенттейтін ведомствоаралық келісімдердің болуы.

Ғылыми алмасу мәселелерін регламенттейтін келісімдердің көшірмелері.
 

Шетел тілінде жасалған келісімдер ұсынылған жағдайда, олардың мемлекеттік немесе орыс тілдеріне аударылып, нотариалды расталған аудармасын қоса беру талап етіледі.

85

Оқу жоспарына сәйкес сұратылып отырған мамандық бойынша мамандандырылған ғылыми-техникалық, ғылыми-әдістемелік, клиникалық, эксперименттік базаның болуы.

Мамандандырылған ғылыми-техникалық, ғылыми-әдістемелік, клиникалық, эксперименталдық базалардың болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).


86

Оқу жоспарына сәйкес білім беру бағдарламаларын іске асыру үшін қажетті материалдық техникалық және оқу-зертханалық базалармен, кең жолақты интернет желісімен, компьютерлік кабинеттермен, кітапханамен жарақтандырылуы.

Білім беру процесін материалдық-техникалық қамтамасыз етуі, оның ішінде компьютерлердің, оқу-зертханаларының, оқу пәндері кабинеттерінің және техникалық оқу құралдарының болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).


87

Білім алушылар үшін медициналық қызмет көрсетудің болуы.

Медициналық қызмет көрсетудің болуы, оның ішінде медициналық пункттің болуы және медициналық қызметке берілген лицензия туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Лицензияның мәртебесі «Е-лицензиялау» МДҚ АЖ-ны пайдалана отырып тексеріледі.

88

Білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің болуы.

Санитариялық қағидалар мен нормаларға сәйкес тамақтандыру объектісінің болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).


89

Меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығына тиесілі білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ететін материалдық активтердің, оның ішінде ауданы санитарлық нормаларға сай оқу орынжайларының болуы.

Пайдалы оқу алаңы, материалдық-техникалық базасының болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Жылжымайтын мүлікке құқығының тіркелгені және оның техникалық сипаттамасы туралы ақпарат деректерді «Жылжымайтын мүлік тіркелімі» МДҚ АЖ-дан алу мүмкіндігі болған жағдайда ұсынылмайды.
Білім беру ұйымының лицензия алуы немесе қайта құрылуына байланысты лицензияны қайта ресімдеуі кезінде оқу ауданының есебі оқу сабағының ауысымдылығы ескеріліп, жоғары оқу орнының түріне байланысты ең аз білім алушылар контингентіне бекітілген нормаға сүйеніп жүргізіледі.

Ғимараттарға шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығын растайтын құжаттардың көшірмелері.

8.4. «Философия докторы (PhD)» және «бейіні бойынша доктор» дәрежесін бере отырып, жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының қызметі үшін:

90

Оқу жоспарының үлгілік оқу жоспарына сәйкестігі.

Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына және тиісті мамандықтың үлгілік оқу жоспарына сәйкес оқытудың толық кезеңіне әзірленген сұратылып отырған мамандыққа сәйкес оқу жоспарының мемлекеттік және орыс тілдеріндегі көшірмелері.

Оқу жоспарының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына және үлгілік оқу жоспарларына сәйкестігі туралы біліктілік талабы уәкілетті орган бекіткен эксперимент режимінде іске асырылатын бағдарламаларға қолданылмайды.

91

Оқытушылардың оқу жоспарындағы пәндерге сәйкес болуы, оның ішінде олардың білімі, «ғылым кандидаты» немесе «ғылым докторы» немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» ғылыми дәрежелері немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық дәрежесі немесе «бейіні бойынша доктор» немесе «философия докторы (РhD)» дәрежелері және/немесе «қауымдастырылған профессор (доцент)» немесе «профессор» ғылыми атақтары оқытатын пән бейініне сәйкес болуы. Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын «ғылым кандидаты» немесе «ғылым докторы» немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» ғылыми дәрежелері немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық дәрежесі немесе «бейіні бойынша доктор» немесе «философия докторы (РhD)» дәрежелері және/немесе «қауымдастырылған профессор (доцент)» немесе «профессор» ғылыми атақтары бар және/немесе «Еңбек сiңiрген жаттықтырушы» спорттық атақтары бар және/немесе Қазақстан Республикасының мемлекеттік марапаттары мен құрметті атақтары бар оқытушылардың үлесі кемінде 100 %.

Педагог және оқытушы кадрлармен жасақталуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).


92

Сұратылып отырған мамандыққа және жіктеуішке сәйкес бакалавриаттың және магистратураның оқу бағдарламаларын іске асыруы.

Лицензияланатын мамандыққа сәйкес алдыңғы деңгей бойынша лицензияның бар болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Лицензиялардың мәртебесі «Е-лицензиялау» МДҚ АЖ-ны пайдалана отырып тексеріледі.
Біліктілік талабы «Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамсыздандыру (медицина)» және «Білім» мамандықтар топтарына қолданылмайды.

93

Білім беру ұйымының ұйымдармен және кәсіпорындармен жасасқан шарттары негізінде қаржыландырылатын ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың болуы.

Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік- конструкторлық жұмыстар жүргізу үшін ұйымдармен және кәсіпорындармен жасалған шарттардың және оларға қоса жұмыстардың техникалық ерекшелігі мен күнтізбелік жоспарының толық оқу кезеңін қамтитын көшірмелері.


94

Докторантура бағдарламаларын іске асыратын аккредиттелген шетелдік жоғары оқу орындарымен және (немесе) ғылыми ұйымдармен ғылыми алмасу туралы шарттардың болуы.

Толық оқу кезеңін қамтитын аккредиттелген шетелдік жоғары оқу орындарымен ғылыми алмасу туралы шарттардың көшірмелері.

Шетелдік ұйымдармен ынтымақтастық туралы шетел тілінде жасалған келісімдерге қол қойылғаны сияқты мемлекеттік немесе орыс тіліндегі бірдей мәтіндегі нұсқаларына да қол қойылады.
Шетел тілінде жасалған келісімдер және/немесе шарттар ұсынылған жағдайда, олардың мемлекеттік немесе орыс тілдеріне аударылып, нотариалды расталған аудармасын қоса беру талап етіледі.

Сұратылып отырған мамандық бейініне сәйкес шетелдік жоғары оқу орнының бағдарламаларын аккредиттеу туралы куәліктің көшірмелері.

95

Оқу жоспарына сәйкес сұратылып отырған мамандық бойынша мамандандырылған ғылыми-техникалық, ғылыми-әдістемелік, клиникалық, эксперименттік базаның болуы.

Мамандандырылған ғылыми-техникалық, ғылыми-әдістемелік, клиникалық, эксперименталдық базалардың болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).


96

Оқу жоспарына сәйкес білім беру бағдарламаларын іске асыру үшін қажетті материалдық-техникалық және оқу-зертханалық базалармен, сымсыз технологияларды қоса алғанда кең жолақты интернет желісімен, компьютерлік кабинеттермен, кітапханамен жарақтандырылуы.

Білім беру процесін материалдық-техникалық қамтамасыз етуі, оның ішінде компьютерлердің, оқу-зертханаларының, оқу пәндері кабинеттерінің және техникалық оқу құралдарының болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).


97

Докторанттардың практикадан өту үшін отандық ұйымдармен жасалған шарттардың және шетелдік ғылыми тағылымдамадан өту үшін жасалған шарттардың болуы.

Толық оқу кезеңін қамтитын сұратылып отырған мамандыққа сәйкес практика базалары ретінде айқындалған ұйымдармен және шетелдік ғылыми тағылымдамадан өтетін ұйымдармен жасалған шарттардың көшірмелері.

Шетел тілінде жасалған шарттар ұсынылған жағдайда, олардың мемлекеттік немесе орыс тілдеріне аударылған, нотариалды расталған нұсқаларын қоса беру талап етіледі.

98

Білім алушылар үшін медициналық қызмет көрсету, сондай-ақ оқу ғимараттарында медицина пункттерінің болуы.

Медициналық қызмет көрсетудің болуы, оның ішінде медициналық пункттің болуы және медициналық қызметке берілген лицензия туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Лицензияның мәртебесі «Е-лицензиялау» МДҚ АЖ-ны пайдалана отырып тексеріледі.

99

Әр оқу корпусында білім алушыларға арналған тамақтандыру объектісінің болуы.

Санитариялық қағидалар мен нормаларға сәйкес тамақтандыру объектісінің болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).


100

Меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығына тиесілі білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ететін материалдық активтердің, оның ішінде ауданы санитарлық нормаларға сай оқу орынжайларының болуы.

Пайдалы оқу алаңы, материалдық-техникалық базасының болуы туралы мәліметтер (осы біліктілік талаптарына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша).

Жылжымайтын мүлікке құқығының тіркелгені және оның техникалық сипаттамасы туралы ақпарат деректерді «Жылжымайтын мүлік тіркелімі» МДҚ АЖ-дан алу мүмкіндігі болған жағдайда ұсынылмайды.
Білім беру ұйымының лицензия алуы немесе қайта құрылуына байланысты лицензияны қайта ресімдеуі кезінде оқу ауданының есебі оқу сабағының ауысымдылығы ескеріліп, жоғары оқу орнының түріне байланысты ең аз білім алушылар контингентіне бекітілген нормаға сүйеніп жүргізіледі.

Ғимараттарға шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығын растайтын құжаттардың көшірмелері.

      Білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын осы біліктілік талаптарында және оларға сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесінде қолданылатын қысқартулар мен белгілер:
      1. «Е-лицензиялау» МДҚ АЖ – берілген, қайта ресімделген, уақытша тоқтатылған, қызметін тоқтатқан және қайта күшіне енген лицензиаттардың лицензиялары туралы мәліметтер бар, лицензиар беретін лицензиялардың орталықтандырылған сәйкестендіру нөмірін қалыптастыратын ақпараттық жүйе;
      2. «Жылжымайтын мүлік тіркелімі» МДҚ АЖ – жылжымайтын мүлікке құқықты мемлекеттік тіркеу және есепке алу саласындағы мәліметтерді автоматты түрде жинауға (енгізуге), өңдеуге, өзектендіруге, сақтауға және талдауға арналған ақпараттық жүйе.

Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік
талаптарына және оларға сәйкестікті   
растайтын құжаттардың тізбесіне     
1-қосымша                 

                                                             Нысан

Педагог және оқытушы кадрлармен жасақталуы туралы мәліметтер
_______________________________________________________________
(білім беру ұйымының атауы)
(______________ жағдай бойынша)

Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Туған жылы мен жері

Жоғары және/немесе техникалық және кәсіптік білімі туралы мәлімет, маман дығы, диплом бойынша біліктілігі, бітірген жылы

Негізгі жұмыс орны (ұйым ның мекен жайы)

Қосымша жұмыс орны

(қоса атқару)

Сотталмағандығы (сотталғандығы) туралы мәлімет*

Санаты, берілген күні, санат берілгені туралы бұйрықтың нөмірі*

Дәрігерлік бақылаудан өткені туралы мәлімет (санитарлық кітаптың болуы)*

Магистр дәрежесі туралы мәлімет (мамандығы, берілген жылы)*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10  кестенің жалғасы

«Философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» академиялық дәрежесі туралы мәлімет, мамандығы, берілген жылы

«Бейіні бойынша доктор» немесе «философия докторы (РhD)» дәрежелері туралы мәлімет, мамандығы, берілген жылы

«Ғылым кандидаты» немесе «ғылым докторы» немесе «философия докторы (РhD)» немесе «бейіні бойынша доктор» ғылыми дәрежелері туралы мәлімет, мамандығы, берілген жылы

«Қауымдастырылған профессор (доцент)» немесе «профессор» ғылыми атақтары туралы мәлімет, мамандығы, берілген жылы

Қазақстан Республикасының мемлекеттік марапаттары мен құрметті атақтары, «Еңбек сiңiрген жаттықтырушы» спорттық атақтары немесе жоғары мен бірінші дәрігерлік санаты туралы мәлімет, берілген жылы

Тану/ нострификациялау туралы куәліктің болуы туралы мәлімет (бар болған жағдайда)

Оқытатын пәні
 
 

11

12

13

14

15

16

17
Білім беру ұйымының басшысы _________________(Тегі, аты, әкесінің аты
                                  (қолы)        (болған жағдайда)

      Ескертпе* бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін

Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік
талаптарына және оларға сәйкестікті  
растайтын құжаттардың тізбесіне  
2-қосымша         

                                                           Нысан

Оқу және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер
_______________________________________________________________
(білім беру ұйымының атауы)
(______________ жағдай бойынша)

Р/с №
 
 

Кәсіп, мамандық бойынша оқу пәні, қызмет түрі, оқыту және тәрбиелеу бағдарламасының бөлімі

Пәнді оқитын білім алушылардың саны (болжамды жинақталуы)
 

Оқу әдебиеті (атауы, басылып шыққан жылы, авторлары)
 

Оқу-әдістемелік, ғылыми әдебиеттер  (атауы, басылып шыққан жылы, авторлары) *

Саны кемінде 1 дана
 

1

2

3

4

5

6Барлығы:

Білім беру ұйымының басшысы _________________(Тегі, аты, әкесінің аты
                                  (қолы)        (болған жағдайда)

      Ескертпе *техникалық және кәсіптік, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары үшін толтырылады

Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік
талаптарына және оларға сәйкестікті  
растайтын құжаттардың тізбесіне    
3-қосымша               

                                                               Нысан

Медициналық қызмет көрсетудің болуы, оның ішінде медициналық пункттің болуы және медициналық қызметке берілген лицензия туралы мәліметтер
______________________________________________________________
(білім беру ұйымының атауы)
(______________ жағдай бойынша)

Білім беру процесі жүргізілетін құрылыстың нақты мекенжайы

Медициналық қызметке берілген лицензия туралы мәлімет (нөмірі)

Ескертпе

1

2

3
Білім беру ұйымының басшысы _________________(Тегі, аты, әкесінің аты
                                  (қолы)        (болған жағдайда)

Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік
талаптарына және оларға сәйкестікті  
растайтын құжаттардың тізбесіне   
4-қосымша                

                                                            Нысан

Санитариялық қағидалар мен нормаларға сәйкес тамақтандыру объектісінің болуы туралы мәліметтер
_________________________________________________________
(білім беру ұйымының атауы)
(_____________ жағдай бойынша)

Білім беру процесі жүргізілетін құрылыстың нақты мекенжайы

Тамақтану объектісінің атауы (асхана, буфет, дәмхана)

Тамақтану объектісінің санитариялық қағидалар мен нормаларға сәйкестігі туралы санитариялық- эпидемиологиялық қорытындының болуы (күні және нөмірі)

Ескертпе (тамақтану объектісін жалға берген жағдайда жалға алушылар туралы мәліметтерді көрсету)

1

2

3

4

Білім беру ұйымының басшысы _________________(Тегі, аты, әкесінің аты
                                  (қолы)        (болған жағдайда)

Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік
талаптарына және оларға сәйкестікті   
растайтын құжаттардың тізбесіне  
5-қосымша                

                                                             Нысан

Пайдалы оқу алаңы, материалдық-техникалық базасының болуы туралы мәліметтер
_________________________________________
(білім беру ұйымының атауы)
(______________ жағдай бойынша)

Құрылыстың типі (типтік жоба, ыңғайластырылған, өзге) білім беру процесі жүргізілетін құрылыстың нақты мекенжайы

Материалдық-қаржылық активтердің болуы (меншік, шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығына тиесілі)

Үй-жайлардың түрі (кабинеттер, дәрісхана аудиториялары, практикалық сабақтарға арналған кабинеттер, нақты мамандықтар, кәсіптер бойынша зертханалар мен шеберханалар, мәжіліс және спорт залдары), әлеуметтік-тұрмыстық және өзге мақсаттағы үй-жайлардың түрі

Жалпы алаңы (м2)

1

2

3

4

Білім беру ұйымының басшысы _________________(Тегі, аты, әкесінің аты
                                  (қолы)        (болған жағдайда)

Ескертпе * Жоғары және/немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының лицензия алуы немесе қайта құрылуына байланысты лицензияны қайта ресімдеуі кезінде, оқу орынжайының ауданы бойынша біліктілік талабына сәйкестігі оқу сабағының ауысымдылығы ескеріліп, жоғары оқу орнының түріне байланысты ең аз білім алушылар контингентіне белгіленген нормаларға сүйеніп жүргізіледі.

Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік 
талаптарына және оларға сәйкестікті    
растайтын құжаттардың тізбесіне    
6-қосымша                  

                                                          Нысан

Білім беру процесін материалдық-техникалық қамтамасыз етуі, оның ішінде компьютерлердің, оқу зертханаларының, оқу пәндері кабинеттерінің және техникалық оқу құралдарының болуы туралы мәліметтер

Жалпы және пайдалы алаңының ауданы (м2) көрсетілген ғимараттың (құрылыстың) нақты  мекенжайы

Жарақтандырылуы туралы мәлеметтер

Кітапхана

Атауы мен ауданы көрсетілген аудиториялар, пән кабинеттері*

Оқу-өндірістік шеберханалар, оқу-тәжірибелік учаскелер, оқу шаруашылыктары, оқу полигондары*

Атауы көрсетілген оқу зертханалары* (м2)

Түрі, саны, шығарылым күні көрсетілген оқу және оқу-зертхана жабдықтарының, техникалық оқу құралдарының тізбесі

Мәжіліс залы, спорт залы (м2)

Компьютерлердің жалпы саны көрсетілген компьютерлік сыныптар

1

2

3

4

5

6

7

8

Білім беру ұйымының басшысы _________________(Тегі, аты, әкесінің аты
                                  (қолы)        (болған жағдайда)

Ескертпе * техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары үшін ақпарат сұралып отырған мамандық немесе біліктілік бөлінісінде беріледі

Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік
талаптарына және оларға сәйкестікті 
растайтын құжаттардың тізбесіне    
7-қосымша                  

                                                          Нысан

Ағымдағы оқу жылына арналған сұратылып отырған мамандық немесе біліктілік бойынша бір маманға кететін ең төменгі шығынға сәйкестік туралы мәліметтер *

Мамандықтың атауы

Шығындар сомасы *

4 айға

8 айға

1

2

3
Білім беру ұйымының басшысы _________________(Тегі, аты, әкесінің аты
                                  (қолы)        (болған жағдайда)

Ескертпе * магистратура мамандықтары бойынша лицензия алған кезде ғылыми-педагогикалық магистратура үшін бөлек, бейінді магистратура үшін бөлек шығындардың сомасы жеке көрсетілуі қажет

Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік 
талаптарына және оларға сәйкестікті   
растайтын құжаттардың тізбесіне     
8-қосымша                

                                                            Нысан

Цифрлық тасымалдағыштардағы оқу және ғылыми әдебиеттердің болуы туралы мәліметтер
__________________________________________________________
(білім беру ұйымының атауы)
(______________ жағдай бойынша)

Р/с №

Кәсіп, мамандық бойынша оқу пәні

Атауы, жасалған жылы

Авторлары

1

2

3

4

Білім беру ұйымының басшысы _________________(Тегі, аты, әкесінің аты
                                  (қолы)        (болған жағдайда)

Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік
талаптарына және оларға сәйкестікті   
растайтын құжаттардың тізбесіне    
9-қосымша                  

                                                           Нысан

Лицензияланатын мамандыққа сәйкес алдыңғы деңгей бойынша лицензияның болуы туралы мәліметтер

Р/ с №

Бакалавриат мамандығының атауы

Лицензияның нөмірі, берілген күні

Магистратура мамандығының атауы*

Лицензияның нөмірі, берілген күні

1

2

3

4

5


Білім беру ұйымының басшысы _________________(Тегі, аты, әкесінің аты
                                  (қолы)        (болған жағдайда)

Ескертпе * «Философия докторы (PhD)» және «бейіні бойынша доктор» дәрежесін бере отырып, жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін, ақпарат сұралып отырған мамандық бөлінісінде беріледі 

Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік
талаптарына және оларға сәйкестікті  
растайтын құжаттардың тізбесіне  
10-қосымша               

                                                              Нысан 

Оқытылатын пәннің бейініне сәйкес соңғы бес жылда кадрлардың біліктілік арттырудан және қайта даярлаудан өткені туралы мәліметтер

Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Тақырыптың атауы

Оқыған орны мен кезеңі

Оқыған ұйымның атауы

Сағаттар саны

Аяқталу нысаны

1

2

3

4

5

6

7
Білім беру ұйымының басшысы _________________(Тегі, аты, әкесінің аты
                                  (қолы)        (болған жағдайда)

Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік
талаптарына және оларға сәйкестікті 
растайтын құжаттардың тізбесіне   
11-қосымша              

                                                           Нысан 

Жұмыс өтілі, ғылыми жарияланымдары мен оқулығы немесе оқу құралы көрсетілген тиісті мамандықтар бойынша ғылыми жетекшілікті жүзеге асыратын ғылыми жетекшілер туралы мәліметтер

Р/с №

Ғылыми жетекшінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Білімі туралы ақпарат («ғылым кандидаты» және/немесе «ғылым докторы» ғылыми дәрежесінің және/немесе «бейіні бойынша доктор» және/немесе «философия докторы (РhD)» дәрежесінің болуы туралы мәліметтер, резидентураны бітіргені туралы мәліметтер)

Жұмыс өтілі (ғылыми-педагогикалық, клиникалық)

Жарияланымдар тізбесі

Оқулық немесе оқу құралының атауы

отандық мерзімді басылымдарда

шетелдік мерзімді басылымдарда

халықаралық конференция еңбектерінде

1

2

3

4

5

6

7

8

Білім беру ұйымының басшысы _________________(Тегі, аты, әкесінің аты
                                  (қолы)        (болған жағдайда)
 

Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік
талаптарына және оларға сәйкестікті   
растайтын құжаттардың тізбесіне    
12-қосымша               

                                                          Нысан

Мамандандырылған ғылыми-техникалық, ғылыми-әдістемелік, клиникалық, эксперименталдық базалардың болуы туралы мәліметтер *

Ғылыми-зерттеу институтының, клиникалық базасының, ғылыми зертханасының, техникалық паркінің, бизнес-инкубаторының болуы (қажеттісін таңдау)

Орналасқан мекенжайы

Меншік құқығында немесе шарт негізінде

Ескертпе (базаның қызметі туралы қысқаша ақпарат)

1

2

3

4

Білім беру ұйымының басшысы _________________(Тегі, аты, әкесінің аты
                                  (қолы)        (болған жағдайда)

Ескертпе * ақпарат сұралып отырған мамандық бөлінісінде беріледі

О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 июня 2015 года № 391 "Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих соответствие им"

Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 марта 2016 года № 194. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 мая 2016 года № 13733.

      В соответствии с подпунктом 12-1) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании", подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 июня 2015 года № 391 "Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих соответствие им" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11716, опубликованный в информационно-правовой системе "Әділет" 30 июля 2015 года) следующие изменения:

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с подпунктами 12-1) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании", подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" ПРИКАЗЫВАЮ:";

      Квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности, и перечне документов, подтверждающих соответствие им, утвержденные указанным приказом изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Комитету по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (С. Нюсупов) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в информационно-правовой системе "Әділет" и периодических печатных изданиях на электронном носителе с приложением бумажного экземпляра, заверенного гербовой печатью;

      3) в течение пяти рабочих дней со дня получения зарегистрированного настоящего приказа направление его копии в печатном и электронном виде, заверенной печатью Министерства образования и науки Республики Казахстан и удостоверенной электронной цифровой подписью лица, уполномоченного подписывать настоящий приказ, для внесения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства образования и науки Республики Казахстан;

      5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства образования и науки Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2 настоящего приказа.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра образования и науки Республики Казахстан Балыкбаева Т.О.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

Исполняющий обязанности


Министра образования и науки


Республики Казахстан

Т. Балыкбаев

      "СОГЛАСОВАН"

      Генеральный Прокурор

      Республики Казахстан

      ____________________А.К. Даулбаев

      19 апреля 2016 года

      "СОГЛАСОВАН"

      Министр здравоохранения

      и социального развития

      Республики Казахстан

      ____________________Т.Б. Дуйсенова

      "___"_____________2016 года

      "СОГЛАСОВАН"

      Исполняющий обязанности Министра

      по инвестициям и развитию

      Республики Казахстан

      ____________________Ж.М. Касымбек

      16 марта 2016 года

      "СОГЛАСОВАН"

      Министр обороны

      Республики Казахстан

      __________________И.Н. Тасмагамбетов

      "___"_____________2016 года

      "СОГЛАСОВАН"

      Министр культуры и спорта

      Республики Казахстан

      ___________________А. Мухамедиулы

      4 апреля 2016 года

      "СОГЛАСОВАН"

      Председатель Комитета

      национальной безопасности

      Республики Казахстан

      __________________В.З. Жумаканов

      14 апреля 2016 года

      "СОГЛАСОВАН"

      Министр национальной экономики

      Республики Казахстан

      ___________________Е.А. Досаев

      24 марта 2016 года

      "СОГЛАСОВАН"

      Министр внутренних дел

      Республики Казахстан

      ___________________К.Н. Касымов

      "___"_____________2016 года  Утверждены
приказом Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 11 марта 2016 года № 194
Утверждены
приказом Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 17 июня 2015 года № 391

Квалификационные требования, предъявляемые к образовательной
деятельности, и перечень документов, подтверждающих
соответствие им

№ п/п

Квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности

Документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям при лицензировании

Примечание

1. Общеобразовательные учебные программы начального образования:

1

Соответствие рабочих учебных планов типовым учебным планам и государственному общеобязательному стандарту образования.

Копии рабочих учебных планов, разработанных в соответствии с типовыми учебными планами, утвержденных руководителем организации образования.


2

Доля учителей высшей и первой категории, для которых основным местом работы является лицензиат от общего числа учителей не менее 20 %.

Сведения об укомплектованности педагогическими и преподавательскими кадрами (по форме согласно приложению 1 к настоящим квалификационным требованиям).


3

Наличие фонда учебной литературы по отношению к контингенту обучающихся, в том числе по языкам обучения, на полный период обучения в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования Республики Казахстан и типовыми учебными планами начального образования.

Сведения о наличии фонда учебной и научной литературы (по форме согласно приложению 2 к настоящим квалификационным требованиям).

Перечень учебной литературы предоставляется в соответствии с учебным планом и перечнем учебной литературы, утвержденным в соответствии с подпунктом 27-1) статьи 5 Закона Республики Казахстан "Об образовании".

4

Наличие медицинского обслуживания обучающихся.

Сведения о наличии медицинского обслуживания, в том числе о наличии медицинского пункта и лицензии на медицинскую деятельность (по форме согласно приложению 3 к настоящим квалификационным требованиям).

Статус лицензии проверяется с использованием ИС ГБД "Е-лицензирование".

Для малокомплектных школ наличие договора о медицинском обслуживании обучающихся.

5

Наличие объекта питания для обучающихся.

Сведения о наличии объекта питания, соответствующего санитарным правилам и нормам (по форме согласно приложению 4 к настоящим квалификационным требованиям).

Для малокомплектных школ наличие договора о предоставлении объекта питания для обучающихся.

6

Наличие собственных либо принадлежащих на праве хозяйственного ведения или оперативного управления материальных активов, обеспечивающих качество образовательных услуг.

Сведения о полезной учебной площади, наличии материально-технической базы (по форме согласно приложению 5 к настоящим квалификационным требованиям).

Информация о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и его технических характеристиках не представляется в случае наличия возможности получения данных из ИС ГБД "Регистр недвижимости".

Копии документов, подтверждающих право хозяйственного ведения или оперативного управления на здания.

2. Общеобразовательные учебные программы основного среднего образования:

7

Соответствие рабочих учебных планов типовым учебным планам и государственному общеобязательному стандарту образования.

Копии рабочих учебных планов, разработанных в соответствии с типовыми учебными планами, утвержденных руководителем организации образования.


8

Доля учителей высшей и первой категории, для которых основным местом работы является лицензиат от общего числа учителей – не менее 30 %.

Сведения об укомплектованности педагогическими и преподавательскими кадрами (по форме согласно приложению 1 к настоящим квалификационным требованиям).


9

Наличие фонда учебной литературы по отношению к контингенту обучающихся, в том числе по языкам обучения, на полный период обучения, учебно-методических комплексов и цифровых образовательных ресурсов в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования Республики Казахстан и типовыми учебными планами основного среднего и общего среднего образования.

Сведения о наличии фонда учебной и научной литературы (по форме согласно приложению 2 к настоящим квалификационным требованиям).

Перечень учебной литературы предоставляется в соответствии с учебным планом и перечнем учебной литературы, утвержденным в соответствии с подпунктом 27-1) статьи 5 Закона Республики Казахстан "Об образовании".

Сведения о наличии фонда учебной и научной литературы на цифровых носителях (по форме согласно приложению 8 к настоящим квалификационным требованиям).

10

Наличие медицинского обслуживания обучающихся.

Сведения о наличии медицинского обслуживания, в том числе о наличии медицинского пункта и лицензии на медицинскую деятельность (по форме согласно приложению 3 к настоящим квалификационным требованиям).

Статус лицензии проверяется с использованием ИС ГБД "Е-лицензирование".

Квалификационное требование не распространяется на организации образования, размещенные при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

11

Наличие объекта питания для обучающихся.

Сведения о наличии объекта питания, соответствующего санитарным правилам и нормам (по форме согласно приложению 4 к настоящим квалификационным требованиям).

Квалификационное требование не распространяется на организации образования, размещенные при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

12

Наличие собственных либо принадлежащих на праве хозяйственного ведения или оперативного управления материальных активов, обеспечивающих качество образовательных услуг.

Сведения о полезной учебной площади, наличии материально-технической базы (по форме согласно приложению 5 к настоящим квалификационным требованиям).

Информация о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и его технических характеристиках не представляется в случае наличия возможности получения данных из ИС ГБД "Регистр недвижимости".

Квалификационное требование не распространяется на организации образования, размещенные при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Копии документов, подтверждающих право хозяйственного ведения или оперативного управления на здания.

13

Оснащенность компьютерными классами, подключенными к сети интернет; учебно-лабораторным оборудованием; учебными предметными кабинетами в соответствии с государственным общеобязательным стандартом образования.

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса, в том числе о наличии компьютеров, наличии учебных лабораторий, учебных предметных кабинетов и технических средств обучения (по форме согласно приложению 6 к настоящим квалификационным требованиям).

Квалификационное требование об оснащенности компьютерными классами, подключенными к сети интернет не распространяется на организации образования, размещенные при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

3. Общеобразовательные учебные программы общего среднего образования:

14

Соответствие рабочих учебных планов типовым учебным планам и государственному общеобязательному стандарту образования.

Копии рабочих учебных планов, разработанных в соответствии с типовыми учебными планами, утвержденных руководителем организации образования.


15

Доля учителей высшей и первой категории, для которых основным местом работы является лицензиат, от общего числа учителей – не менее 30 %.

Сведения об укомплектованности педагогическими и преподавательскими кадрами (по форме согласно приложению 1 к настоящим квалификационным требованиям).


16

Наличие фонда учебной литературы по отношению к контингенту обучающихся, в том числе по языкам обучения, на полный период обучения, учебно-методических комплексов и цифровых образовательных ресурсов в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования Республики Казахстан и типовыми учебными планами основного среднего и общего среднего образования.

Сведения о наличии фонда учебной и научной литературы (по форме согласно приложению 2 к настоящим квалификационным требованиям).

Перечень учебной литературы предоставляется в соответствии с учебным планом и перечнем учебной литературы, утвержденным в соответствии с подпунктом 27-1) статьи 5 Закона Республики Казахстан "Об образовании".

Сведения о наличии фонда учебной и научной литературы на цифровых носителях (по форме согласно приложению 8 к настоящим квалификационным требованиям).

17

Наличие медицинского обслуживания обучающихся.

Сведения о наличии медицинского обслуживания, в том числе о наличии медицинского пункта и лицензии на медицинскую деятельность (по форме согласно приложению 3 к настоящим квалификационным требованиям).

Статус лицензии проверяется с использованием ИС ГБД "Е-лицензирование".

Квалификационное требование не распространяется на организации образования, размещенные при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

18

Наличие объекта питания для обучающихся.

Сведения о наличии объекта питания, соответствующего санитарным правилам и нормам (по форме согласно приложению 4 к настоящим квалификационным требованиям).

Квалификационное требование не распространяется на организации образования, размещенные при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

19

Наличие собственных либо принадлежащих на праве хозяйственного ведения или оперативного управления материальных активов, обеспечивающих качество образовательных услуг.

Сведения о полезной учебной площади, наличии материально-технической базы (по форме согласно приложению 5 к настоящим квалификационным требованиям).

Информация о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и его технических характеристиках не представляется в случае наличия возможности получения данных из ИС ГБД "Регистр недвижимости".

Квалификационное требование не распространяется на организации образования, размещенные при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Копии документов, подтверждающих право хозяйственного ведения или оперативного управления на здания.

20

Оснащенность компьютерными классами, подключенными к сети интернет, учебно-лабораторным оборудованием, учебными предметными кабинетами в соответствии с государственным общеобязательным стандартом образования.

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса, в том числе о наличии компьютеров, наличии учебных лабораторий, учебных предметных кабинетов и технических средств обучения (по форме согласно приложению 6 к настоящим квалификационным требованиям).

Квалификационное требование об оснащенности компьютерными классами, подключенными к сети интернет не распространяется на организации образования, размещенные при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

4. Образовательные программы технического и профессионального образования:

21

Соответствие учебных планов типовым учебным планам.

Копии учебного плана согласно запрашиваемой специальности, разработанного на полный период обучения, в соответствии с государственным общеобязательным стандартом технического и профессионального образования и типовым учебным планом соответствующей специальности на государственном и русском языках.

Квалификационное требование о соответствии учебного плана с государственным общеобязательным стандартом образования и типовым учебным планам не распространяется на программы, которые реализуются в режиме эксперимента утвержденного уполномоченным органом по заявленным условиям, а также на учебные планы для обучения лиц в организациях образования, размещенных при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан и для обучения лиц с ограниченными возможностями.

22

Доля преподавателей и мастеров производственного обучения (при наличии рабочей профессии), для которых основным местом работы является лицензиат, от общего числа преподавателей не менее 70 %.

Сведения об укомплектованности педагогическими и преподавательскими кадрами (по форме согласно приложению 1 к настоящим квалификационным требованиям).

Квалификационное требование касательно мастеров производственного обучения не распространяется на организации образования, размещенные при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

23

Доля преподавателей и мастеров производственного обучения высшей и первой категории и (или) магистров от числа преподавателей и мастеров производственного обучения для которых основным местом работы является лицензиат не менее 30 %.

Сведения об укомплектованности педагогическими и преподавательскими кадрами (по форме согласно приложению 1 к настоящим квалификационным требованиям).

Квалификационное требование касательно мастеров производственного обучения не распространяется на организации образования, размещенные при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

24

Наличие фонда учебной литературы по отношению к контингенту обучающихся, в том числе по языкам обучения, на полный период обучения, учебно-методических комплексов и цифровых образовательных ресурсов в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования Республики Казахстан и типовыми учебными планами.

Сведения о наличии фонда учебной и научной литературы (по форме согласно приложению 2 к настоящим квалификационным требованиям).

Перечень учебной литературы предоставляется в соответствии с учебным планом.

Сведения о наличии фонда учебной и научной литературы на цифровых носителях (по форме согласно приложению 8 к настоящим квалификационным требованиям).

25

Оснащенность компьютерными классами, подключенными к сети интернет, учебно-лабораторным оборудованием, учебными предметными кабинетами, с учетом подготавливаемой квалификации.

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса, в том числе о наличии компьютеров, наличии учебных лабораторий, учебных предметных кабинетов и технических средств обучения (по форме согласно приложению 6 к настоящим квалификационным требованиям).

Квалификационное требование об оснащенности компьютерным классом, подключенным к сети интернет не распространяется на организации образования, размещенные при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

26

Наличие договоров с организациями, определенными в качестве баз практики.

Копии договоров с организациями, определенными в качестве баз практики в соответствии с запрашиваемой специальностью или квалификацией, охватывающих полный период обучения.

Квалификационное требование не распространяется на организации образования, размещенные при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

27

Наличие медицинского обслуживания обучающихся.

Сведения о наличии медицинского обслуживания, в том числе о наличии медицинского пункта и лицензии на медицинскую деятельность (по форме согласно приложению 3 к настоящим квалификационным требованиям).

Статус лицензии проверяется с использованием ИС ГБД "Е-лицензирование".

Квалификационное требование не распространяется на организации образования, размещенные при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

28

Наличие объекта питания для обучающихся.

Сведения о наличии объекта питания, соответствующего санитарным правилам и нормам (по форме согласно приложению 4 к настоящим квалификационным требованиям).

Квалификационное требование не распространяется на организации образования, размещенные при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

29

Наличие собственных либо принадлежащих на праве хозяйственного ведения или оперативного управления материальных активов обеспечивающих качество образовательных услуг (учебные кабинеты, мастерские, лаборатории).

Сведения о полезной учебной площади, наличии материально-технической базы (по форме согласно приложению 5 к настоящим квалификационным требованиям).

Информация о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и его технических характеристиках не представляется в случае наличия возможности получения данных из ИС ГБД "Регистр недвижимости".

Квалификационное требование не распространяется на организации образования, размещенные при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Копии документов, подтверждающих право хозяйственного ведения или оперативного управления на здания.

5. Образовательные программы послесреднего образования:

30

Соответствие учебных планов типовым учебным планам.

Копии учебного плана согласно запрашиваемой специальности, разработанного на полный период обучения, в соответствии с государственным общеобязательным стандартом технического и профессионального послесреднего образования и типовым учебным планом соответствующей специальности на государственном и русском языках.

Квалификационное требование о соответствии учебного плана с государственным общеобязательным стандартом образования и типовым учебным планам не распространяется на программы, которые реализуются в режиме эксперимента утвержденного уполномоченным органом по заявленным условиям, а также на учебные планы для обучения лиц в организациях образования, размещенных при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан и для обучения лиц с ограниченными возможностями.

31

Доля преподавателей и мастеров производственного обучения (при наличии рабочей профессии), для которых основным местом работы является лицензиат, от общего числа преподавателей не менее 70 %.

Сведения об укомплектованности педагогическими и преподавательскими кадрами (по форме согласно приложению 1 к настоящим квалификационным требованиям).

Квалификационное требование касательно мастеров производственного обучения не распространяется на организации образования, размещенные при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

32

Доля преподавателей и мастеров производственного обучения высшей и первой категории и (или) магистров от числа преподавателей и мастеров производственного обучения для которых основным местом работы является лицензиат не менее 40 %.

Сведения об укомплектованности педагогическими и преподавательскими кадрами (по форме согласно приложению 1 к настоящим квалификационным требованиям).

Квалификационное требование касательно мастеров производственного обучения не распространяется на организации образования, размещенные при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

33

Наличие фонда учебной литературы по отношению к контингенту обучающихся, в том числе по языкам обучения, на полный период обучения, учебно-методических комплексов и цифровых образовательных ресурсов в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования Республики Казахстан и типовыми учебными планами.

Сведения о наличии фонда учебной и научной литературы (по форме согласно приложению 2 к настоящим квалификационным требованиям).

Перечень учебной литературы предоставляется в соответствии с учебным планом.

Сведения о наличии фонда учебной и научной литературы на цифровых носителях (по форме согласно приложению 8 к настоящим квалификационным требованиям).

34

Оснащенность компьютерными классами, подключенными к сети интернет, учебно-лабораторным оборудованием, учебными предметными кабинетами, с учетом подготавливаемой квалификации.

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса, в том числе о наличии компьютеров, наличии учебных лабораторий, учебных предметных кабинетов и технических средств обучения (по форме согласно приложению 6 к настоящим квалификационным требованиям).

Квалификационное требование об оснащенности компьютерным классом, подключенным к сети интернет не распространяется на организации образования, размещенные при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

35

Наличие договоров с организациями, определенными в качестве баз практики.

Копии договоров с организациями, определенными в качестве баз практики в соответствии с запрашиваемой специальностью или квалификацией, охватывающих полный период обучения.

Квалификационное требование не распространяется на организации образования, размещенные при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

36

Наличие медицинского обслуживания обучающихся.

Сведения о наличии медицинского обслуживания, в том числе о наличии медицинского пункта и лицензии на медицинскую деятельность (по форме согласно приложению 3 к настоящим квалификационным требованиям).

Статус лицензии проверяется с использованием ИС ГБД "Е-лицензирование".

Квалификационное требование не распространяется на организации образования, размещенные при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

37

Наличие объекта питания для обучающихся.

Сведения о наличии объекта питания, соответствующего санитарным правилам и нормам (по форме согласно приложению 4 к настоящим квалификационным требованиям).

Квалификационное требование не распространяется на организации образования, размещенные при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

38

Наличие собственных либо принадлежащих на праве хозяйственного ведения или оперативного управления материальных активов обеспечивающих качество образовательных услуг (учебные кабинеты, мастерские, лаборатории)

Сведения о полезной учебной площади, наличии материально-технической базы (по форме согласно приложению 5 к настоящим квалификационным требованиям).

Информация о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и его технических характеристиках не представляется в случае наличия возможности получения данных из ИС ГБД "Регистр недвижимости".

Квалификационное требование не распространяется на организации образования, размещенные при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Копии документов, подтверждающих право хозяйственного ведения или оперативного управления на здания.

6. Духовные образовательные программы:

39

Наличие образовательных программ по общеобразовательным и религиозным дисциплинам

Копии образовательных программ, утвержденных руководителем организации образования.


40

Наличие преподавателей: по общеобразовательным дисциплинам – имеющих высшее образование;

по профилирующим дисциплинам – высшее духовное образование и/или окончившие духовную семинарию или медресе с общим стажем работы в религиозной деятельности не менее пяти лет.

Сведения об укомплектованности педагогическими и преподавательскими кадрами (по форме согласно приложению 1 к настоящим квалификационным требованиям).


41

Наличие фонда учебной литературы, прошедшей религиоведческую экспертизу, в соответствии с образовательными программами.

Сведения о наличии фонда учебной и научной литературы (по форме согласно приложению 2 к настоящим квалификационным требованиям).


Сведения о наличии фонда учебной и научной литературы на цифровых носителях (по форме согласно приложению 8 к настоящим квалификационным требованиям).

Копия положительного заключения религиоведческой экспертизы фонда учебной литературы уполномоченного государственного органа в сфере религиозной деятельности.

42

Наличие собственных либо принадлежащих на праве хозяйственного ведения или оперативного управления материальных активов, обеспечивающих качество образовательных услуг.

Сведения о полезной учебной площади, наличии материально-технической базы (по форме согласно приложению 5 к настоящим квалификационным требованиям).

Информация о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и его технических характеристиках не представляется в случае наличия возможности получения данных из ИС ГБД "Регистр недвижимости".

Копии документов, подтверждающих право хозяйственного ведения или оперативного управления на здания.

43

Оснащенность компьютерными классами, подключенными к сети интернет.

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса, в том числе о наличии компьютеров, наличии учебных лабораторий, учебных предметных кабинетов и технических средств обучения (по форме согласно приложению 6 к настоящим квалификационным требованиям).


44

Наличие медицинского обслуживания обучающихся.

Сведения о наличии медицинского обслуживания, в том числе о наличии медицинского пункта и лицензии на медицинскую деятельность (по форме согласно приложению 3 к настоящим квалификационным требованиям).

Статус лицензии проверяется с использованием ИС ГБД "Е-лицензирование".

45

Наличие объекта питания для обучающихся.

Сведения о наличии объекта питания, соответствующего санитарным правилам и нормам (по форме согласно приложению 4 к настоящим квалификационным требованиям).


46

Наличие экспертного заключения уполномоченного государственного органа в сфере религиозной деятельности на заявленные религиозные образовательные программы.

Копия письма-заключения уполномоченного государственного органа в сфере религиозной деятельности на заявленные религиозные образовательные программы.


7. Образовательные программы высшего образования:

47

Соответствие учебного плана типовому учебному плану.

Копия учебного плана согласно запрашиваемой специальности, разработанного на полный период обучения, в соответствии с государственным общеобязательным стандартом высшего образования и типовым учебным планом соответствующей специальности на государственном и русском языках.

Квалификационное требование о соответствии учебного плана с государственным общеобязательным стандартом образования и типовым учебным планам не распространяется на программы, которые реализуются в режиме эксперимента утвержденного уполномоченным органом по заявленным условиям.

48

Обеспечение повышения квалификации преподавателей не реже одного раза в пять лет.

Сведения о повышении квалификации и/или переподготовке кадров за последние пять лет в соответствии с профилем преподаваемых дисциплин (по форме согласно приложению 10 к настоящим квалификационным требованиям).

Для организаций образования, подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан, Министерству обороны Республики Казахстан повышение квалификации преподавателей проводится в соответствии с профилем преподаваемых дисциплин или по методике преподавания.

49

Наличие преподавателей в соответствии с дисциплинами учебного плана, в том числе соответствие образования преподавателей профилю преподаваемых дисциплин, а также соответствие их ученой степени "кандидат наук" или "доктор наук" или "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" или академической степени "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" или степени "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" и/или ученого звания "ассоциированный профессор (доцент)" или "профессор" (при наличии) профилю преподаваемых дисциплин.

Доля преподавателей, для которых основным местом работы является лицензиат, от общего числа преподавателей – не менее 80 %;

для группы специальностей "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)" – не менее 60 %;

для авиационных специальностей – не менее 45 %.

Сведения об укомплектованности педагогическими и преподавательскими кадрами (по форме согласно приложению 1 к настоящим квалификационным требованиям).


50

Доля преподавателей с ученой степенью "кандидат наук" или "доктор наук" или "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" или академической степенью "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" или степенью "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" и/или ученым званием "ассоциированный профессор (доцент)" или "профессор" и/или преподаватели, удостоенные спортивных званий "Заслуженный тренер", от числа преподавателей, для которых основным местом работы является лицензиат:

для национальных исследовательских университетов, исследовательских университетов – не менее 70 %;

для национальных высших учебных заведений – не менее 55 %;

для университетов, академий – не менее 50 %;

для институтов (высших школ, высших училищ, консерваторий) – не менее 45 %;

для педагогических институтов – не менее 50 %;

для группы специальностей "Искусство" доля преподавателей, для которых основным местом работы является лицензиат, с ученой степенью "кандидат наук" или "доктор наук" или "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" или академической степенью "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" или степенью "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" и/или ученым званием "ассоциированный профессор (доцент)" или "профессор", и/или преподаватели, удостоенные почетных званий и государственных наград Республики Казахстан, от общего числа преподавателей – не менее 35 %;

по группе специальностей "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)":

для национальных высших учебных заведений – доля преподавателей, для которых основным местом работы является лицензиат, с ученой степенью "кандидат наук" или "доктор наук" или "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" или академической степенью "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" или степенью "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" и/или ученым званием "ассоциированный профессор (доцент)" или "профессор" – не менее 50 % и преподавателей с высшей и первой врачебной категорией – не менее 10 %,

для университетов, академий – доля преподавателей, для которых основным местом работы является лицензиат, с ученой степенью "кандидат наук" или "доктор наук" или "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" или академической степенью "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" или степенью "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" и/или ученым званием "ассоциированный профессор (доцент)" или "профессор" – не менее 40 % и преподавателей с высшей и первой врачебной категорией – не менее 10 %;

для организаций образования, подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан, Министерству обороны Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан: доля преподавателей с ученой степенью "кандидат наук" или "доктор наук" или "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" или академической степенью "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" или степенью "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" и/или ученым званием "ассоциированный профессор (доцент)" или "профессор" и/или в воинском (специальном) звании не ниже подполковника – не менее 40 %.

Сведения об укомплектованности педагогическими и преподавательскими кадрами (по форме согласно приложению 1 к настоящим квалификационным требованиям).


51

Наличие библиотеки с фондом учебной и научной литературы:

в формате печатных изданий обеспечивающего 100 % базовых и профилирующих дисциплин учебного плана специальности;

в электронном формате (кроме группы специальностей "Военное дело и безопасность") обеспечивающего 40 % базовых и профилирующих дисциплин учебного плана специальности.

Содержание в библиотечном фонде основной учебной литературы по дисциплинам социально-гуманитарного профиля в формате печатных изданий, изданные за последние пять лет;

по естественным, техническим, сельскохозяйственным дисциплинам – за последние десять лет.

Сведения о наличии фонда учебной и научной литературы (по форме согласно приложению 2 к настоящим квалификационным требованиям).


Сведения о наличии фонда учебной и научной литературы на цифровых носителях (по форме согласно приложению 8 к настоящим квалификационным требованиям).

52

Оснащенность компьютерными кабинетами, наличие широкополосного доступа интернет, включая беспроводные технологии, материально-технической и учебно-лабораторной базой, оборудованием, необходимым для реализации образовательных программ в соответствии с учебным планом.

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса, в том числе о наличии компьютеров, наличии учебных лабораторий, учебных предметных кабинетов и технических средств обучения (по форме согласно приложению 6 к настоящим квалификационным требованиям).

Квалификационное требование "включая беспроводные технологии" не распространяется на организации образования, подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан, Министерству обороны Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан.

53

Соответствие минимальных затрат организаций образования на одного обучающегося на платной основе размеру образовательного гранта или государственного образовательного заказа, предусмотренному постановлением Правительства Республики Казахстан по утверждению государственного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием на соответствующий учебный год.

Сведения о соответствии минимальных затрат на одного специалиста по запрашиваемой специальности или квалификации на текущий учебный год (по форме согласно приложению 7 к настоящим квалификационным требованиям).


54

Наличие договоров с организациями, определенными в качестве баз практики, в том числе для педагогических специальностей - наличие договоров по базам педагогической практики с организациями дошкольного, и/или начального, и/или основного и/или общего среднего, и/или технического и профессионального, и/или послесреднего образования.

Копии договоров с организациями, определенными в качестве баз практики, в соответствии с запрашиваемой специальностью охватывающих полный период обучения.

Квалификационное требование не распространяется на организации образования, подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан, Министерству обороны Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан.

55

Наличие медицинского обслуживания, а также медицинских пунктов для обучающихся в учебных корпусах.

Для организации образования, подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан, Министерству обороны Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан наличие медицинского обслуживания обучающихся.

Сведения о наличии медицинского обслуживания, в том числе о наличии медицинского пункта и лицензии на медицинскую деятельность (по форме согласно приложению 3 к настоящим квалификационным требованиям).

Статус лицензии проверяется с использованием ИС ГБД "Е-лицензирование".

56

Наличие объекта питания для обучающихся в каждом учебном корпусе.

Для организации образования, подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан, Министерству обороны Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан наличие объекта питания для обучающихся.

Сведения о наличии объекта питания, соответствующего санитарным правилам и нормам (по форме согласно приложению 4 к настоящим квалификационным требованиям).


57

Наличие собственных либо принадлежащих на праве хозяйственного ведения или оперативного управления материальных активов, обеспечивающих качество образовательных услуг, в том числе учебных помещений с площадью, соответствующей санитарным нормам.

Сведения о полезной учебной площади, наличии материально-технической базы (по форме согласно приложению 5 к настоящим квалификационным требованиям).

Информация о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и его технических характеристиках не представляется в случае наличия возможности получения данных из ИС ГБД "Регистр недвижимости".

При получении лицензии или переоформлении лицензии в связи с реорганизацией организаций образования, расчет площади производится исходя из норм, установленных к минимальному контингенту обучающихся по видам высших учебных заведений, с учетом сменности учебных занятий.

Копии документов, подтверждающих право хозяйственного ведения или оперативного управления на здания.

8. Образовательные программы послевузовского образования:

8.1. Для деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы послевузовского образования с присуждением степени "магистр":

58

Соответствие учебных планов типовым учебным планам.

Копии учебных планов согласно запрашиваемой специальности, разработанные на полный период обучения, в соответствии с государственным общеобязательным стандартом послевузовского образования и типовыми учебными планами соответствующей специальности на государственном и русском языках.

Квалификационное требование о "соответствии учебных планов типовым учебным планам" не распространяется на программы, которые реализуются в режиме эксперимента утвержденного уполномоченным органом.

59

Реализация образовательной программы высшего образования в соответствии с запрашиваемой специальностью и классификатором.

Сведения о наличии лицензий по предыдущему уровню согласно лицензируемой специальности (по форме согласно приложению 9 к настоящим квалификационным требованиям).

Статус лицензий проверяется с использованием ИС ГБД "Е-лицензирование".

Квалификационное требование не распространяется на группы специальностей "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)" и "Образование", а также организациям образования подведомственным Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

60

Наличие соглашений о сотрудничестве с организациями образования или научными или научно-образовательными или научно-производственными центрами по соответствующим направлениям подготовки, кроме организаций образования, подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан, Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, Министерству обороны Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан.

Копии соглашений о сотрудничестве с организациями образования или научными или научно-образовательными или научно-производственными центрами охватывающих полный период обучения.

При представлении соглашений и/или договоров, заключенных только на иностранных языках, требуется их сопровождение нотариально заверенным переводом на государственный или русский языки.

61

Наличие одного доктора наук или двух кандидатов наук или двух докторов философии (PhD), по соответствующей специальности или по соответствующему профилю специальности, для которых основным местом работы является лицензиат;

наличие одного доктора наук или одного кандидата наук или доктора философии (PhD) по соответствующей специальности - для группы специальностей "Военное дело и безопасность".

Сведения об укомплектованности педагогическими и преподавательскими кадрами (по форме согласно приложению 1 к настоящим квалификационным требованиям).


62

Наличие преподавателей в соответствии с дисциплинами учебного плана, в том числе соответствие образования преподавателей профилю преподаваемых дисциплин, а также соответствие их ученой степени "кандидат наук" или "доктор наук" или "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" или академической степени "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" или степени "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" и/или ученого звания "ассоциированный профессор (доцент)" или "профессор" (при наличии) профилю преподаваемых дисциплин.

Доля преподавателей, для которых основным местом работы является лицензиат, с ученой степенью "кандидат наук" или "доктор наук" или "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" или академической степенью "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" или степенью "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" и/или ученым званием "ассоциированный профессор (доцент)" или "профессор" и/или преподавателей, удостоенных спортивных званий "Заслуженный тренер" от общего числа преподавателей – не менее 70 %;

для группы специальностей "Искусство" доля преподавателей, для которых основным местом работы является лицензиат, с ученой степенью "кандидат наук" или "доктор наук" или "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" или академической степенью "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" или степенью "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" и/или ученым званием "ассоциированный профессор (доцент)" или "профессор" и/или преподаватели, удостоенные почетных званий и государственных наград Республики Казахстан, от общего числа преподавателей – не менее 60 %;

для организаций образования, подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан, Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, Министерству обороны Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан – доля преподавателей, для которых основным местом работы является лицензиат, с ученой степенью "кандидат наук" или "доктор наук" или "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" или академической степенью "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" или степенью "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" и/или ученым званием "ассоциированный профессор (доцент)" или "профессор", или в воинском (специальном) звании не ниже подполковника, или в классном чине не ниже советника юстиции от общего числа преподавателей – не менее 60 %.

Сведения об укомплектованности педагогическими и преподавательскими кадрами (по форме согласно приложению 1 к настоящим квалификационным требованиям).


63

Осуществление научного руководства магистрантам ведущими специалистами, преподавателями, имеющими ученую степень "кандидат наук" или "доктор наук" или "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" или академическую степень "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" или степень "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" соответствующую профилю запрашиваемой специальности, стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, являющимися авторами научных публикаций за последние пять лет в отечественных научных журналах и в международных научных изданиях, а также учебника либо учебного пособия.

Сведения об осуществляющих научное руководство научных руководителях по соответствующей специальности с указанием стажа работы, научных публикаций, учебников и учебных пособий (по форме согласно приложению 11 к настоящим квалификационным требованиям).


64

Наличие у организации образования финансируемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в соответствии с договором с организациями и предприятиями.

Копии договоров с организациями и предприятиями на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с приложением Технической спецификации и Календарного плана работ охватывающего полный период обучения.

Квалификационное требование не распространяется на организации образования, подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан, Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, Министерству обороны Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан.

65

Наличие специализированной научно-технической, научно-методической, клинической, экспериментальной базы по запрашиваемой специальности в соответствии с учебным планом.

Сведения о наличии специализированной научно-технической, научно-методической, клинической, экспериментальной базы (по форме согласно приложению 12 к настоящим квалификационным требованиям).


66

Наличие собственных либо принадлежащих на праве хозяйственного ведения или оперативного управления материальных активов обеспечивающих качество образовательных услуг, в том числе учебных помещений с площадью, соответствующей санитарным нормам.

Сведения о полезной учебной площади, наличии материально-технической базы (по форме согласно приложению 5 к настоящим квалификационным требованиям).

Информация о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и его технических характеристиках не представляется в случае наличия возможности получения данных из ИС ГБД "Регистр недвижимости".

При получении лицензии или переоформлении лицензии в связи с реорганизацией организаций образования, расчет площади производится исходя из норм, установленных к минимальному контингенту обучающихся по видам высших учебных заведений, с учетом сменности учебных занятий.

Копии документов, подтверждающих право хозяйственного ведения или оперативного управления на здания.

67

Соответствие минимальных затрат организаций образования на одного обучающегося на платной основе размеру образовательного гранта или государственного образовательного заказа, предусмотренному постановлением Правительства Республики Казахстан по утверждению государственного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием на соответствующий учебный год.

Сведения о соответствии минимальных затрат на одного специалиста по запрашиваемой специальности или квалификации на текущий учебный год (по форме согласно приложению 7 к настоящим квалификационным требованиям).


68

Оснащенность библиотекой, компьютерными кабинетами, наличие широкополосного доступа интернет, включая беспроводные технологии, материально-технической и учебно-лабораторной базой, оборудованием, необходимым для реализации образовательных программ в соответствии с учебным планом.

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса, в том числе о наличии компьютеров, наличии учебных лабораторий, учебных предметных кабинетов и технических средств обучения (по форме согласно приложению 6 к настоящим квалификационным требованиям).

Квалификационное требование "включая беспроводные технологии" не распространяется на организации образования, подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан, Министерству обороны Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан.

69

Наличие договоров на прохождение магистрантами практики заключенных с отечественными организациями и договоров на прохождение зарубежной научной стажировки (кроме организаций образования, подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан, Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, Министерству обороны Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан).

Копии договоров с организациями, определенными в качестве баз практики, в том числе на прохождение научной стажировки охватывающих полный период обучения.

При представлении договоров, заключенных только на иностранных языках, требуется их сопровождение нотариально заверенным переводом на государственный или русский языки.

70

Наличие медицинского обслуживания, а также медицинских пунктов для обучающихся в учебных корпусах.

Для организации образования, подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан, Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, Министерству обороны Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан наличие медицинских пунктов для обучающихся.

Сведения о наличии медицинского обслуживания, в том числе о наличии медицинского пункта и лицензии на медицинскую деятельность (по форме согласно приложению 3 к настоящим квалификационным требованиям).

Статус лицензий проверяется использованием ИС ГБД "Е-лицензирование".

71

Наличие объекта питания для обучающихся в каждом учебном корпусе.

Для организации образования, подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан, Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, Министерству обороны Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан наличие объекта питания для обучающихся.

Сведения о наличии объекта питания, соответствующего санитарным правилам и нормам (по форме согласно приложению 4 к настоящим квалификационным требованиям).


8.2. Для деятельности организаций образования и научных организаций, реализующих образовательные программы послевузовского медицинского образования (резидентуры):

72

Наличие учебного плана согласно запрашиваемой специальности, разработанного в соответствии с государственным общеобязательным стандартом послевузовского образования.

Копия учебного плана согласно запрашиваемой специальности, разработанного на полный период обучения в соответствии с государственным общеобязательным стандартом послевузовского образования соответствующей специальности.


73

Наличие не менее двух специалистов с ученой степенью "кандидат наук" или "доктор наук" или "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" или академической степенью "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" или степенью "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю"; или не менее одного специалиста с ученой степенью "кандидат наук" или "доктор наук" или "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" или академической степенью "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" или степенью "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" и одного специалиста, имеющего высшую врачебную категорию по профилю подготовки, для которых основным местом работы является лицензиат и имеющих стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, клинической работы не менее пяти лет, являющихся авторами научных публикаций в отечественных и зарубежных изданиях, в трудах международных конференций по профилю подготовки и учебные пособия.

Сведения об осуществляющих научное руководство научных руководителях по соответствующей специальности с указанием стажа работы, научных публикаций, учебников и учебных пособий (по форме согласно приложению 11 к настоящим квалификационным требованиям).


74

Наличие специализированной научно-методической, клинической, материально-технической базы по соответствующим клиническим специальностям подготовки.

Сведения о наличии специализированной научно-технической, научно-методической, клинической, экспериментальной базы (по форме согласно приложению 12 к настоящим квалификационным требованиям).


75

Оснащенность библиотекой, компьютерными кабинетами, наличие широкополосного доступа интернет, включая беспроводные технологии, материально-технической и учебно-лабораторной базой, оборудованием, необходимым для реализации образовательных программ в соответствии с учебным планом.

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса, в том числе о наличии компьютеров, наличии учебных лабораторий, учебных предметных кабинетов и технических средств обучения (по форме согласно приложению 6 к настоящим квалификационным требованиям).


76

Соответствие минимальных затрат на один год обучения слушателя уровню затрат, предусмотренных постановлением Правительства Республики Казахстан по утверждению государственного заказа на подготовку специалистов с послевузовским образованием на соответствующий учебный год.

Сведения о соответствии минимальных затрат на одного специалиста по запрашиваемой специальности или квалификации на текущий учебный год (по форме согласно приложению 7 к настоящим квалификационным требованиям).


77

Наличие договоров с организациями, определенными в качестве баз практики (за исключением научных организаций).

Копии договоров с организациями, определенными в качестве баз практики, охватывающие полный период обучения.


78

Наличие медицинского обслуживания, а также медицинских пунктов для обучающихся в учебных корпусах.

Сведения о наличии медицинского обслуживания, в том числе о наличии медицинского пункта и лицензии на медицинскую деятельность (по форме согласно приложению 3 к настоящим квалификационным требованиям).

Статус лицензии проверяется использованием ИС ГБД "Е-лицензирование".

79

Наличие объекта питания для обучающихся в каждом учебном корпусе.

Сведения о наличии объекта питания, соответствующего санитарным правилам и нормам (по форме согласно приложению 4 к настоящим квалификационным требованиям).


80

Наличие собственных либо принадлежащих на праве хозяйственного ведения или оперативного управления материальных активов обеспечивающих качество образовательных услуг, в том числе учебных помещений с площадью, соответствующей санитарным нормам.

Сведения о полезной учебной площади, наличии материально-технической базы (по форме согласно приложению 5 к настоящим квалификационным требованиям).

Информация о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и его технических характеристиках не представляется в случае наличия возможности получения данных из ИС ГБД "Регистр недвижимости".

При получении лицензии или переоформлении лицензии в связи с реорганизацией организаций образования, расчет площади производится исходя из норм, установленных к минимальному контингенту обучающихся по видам высших учебных заведений, с учетом сменности учебных занятий.

Копии документов, подтверждающих право хозяйственного ведения или оперативного управления на здания.

8.3. Для деятельности организаций образования, подведомственных Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, органам национальной безопасности Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан, Министерству обороны Республики Казахстан, реализующих образовательные программы послевузовского образования с присуждением степени доктора философии (PhD) и доктора по профилю:

81

Наличие учебного плана согласно запрашиваемой специальности, разработанных в соответствии с государственным общеобязательным стандартом образования, типовым учебным планам соответствующей специальности, утвержденной уполномоченным органом.

Копия учебного плана согласно запрашиваемой специальности, разработанных на полный период обучения в соответствии с государственным общеобязательным стандартом послевузовского образования соответствующей специальности.


82

Доля преподавателей с ученой степенью "кандидат наук" или "доктор наук" или "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" или академической степенью "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" или степенью "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" и/или ученым званием "ассоциированный профессор (доцент)" или "профессор" или в воинском (специальном) звании не ниже подполковника, или в классном чине не ниже советника юстиции не менее 100 %.

Сведения об укомплектованности педагогическими и преподавательскими кадрами (по форме согласно приложению 1 к настоящим квалификационным требованиям).


83

Наличие не менее одного доктора наук, для которых основным местом работы является лицензиат, по каждой научной специальности подготовки, имеющего стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, являющихся авторами научных публикаций в отечественных изданиях, в трудах международных конференций по профилю подготовки и учебного пособия.

Сведения об осуществляющих научное руководство научных руководителях по соответствующей специальности с указанием стажа работы, научных публикаций, учебников и учебных пособий(по форме согласно приложению 11 к настоящим квалификационным требованиям).


84

Наличие межведомственных соглашений, регламентирующих вопросы научного обмена по соответствующей специальности, кроме организаций образования, подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан, Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

Копии соглашений, регламентирующих вопросы научного обмена.

При представлении соглашений, заключенных на иностранных языках, требуется их сопровождение нотариально заверенным переводом на государственный или русский языки.

85

Наличие специализированной научно-технической, научно-методической, клинической, экспериментальной базы по запрашиваемой специальности в соответствии с учебным планом.

Сведения о наличии специализированной научно-технической, научно-методической, клинической, экспериментальной базы (по форме согласно приложению 12 к настоящим квалификационным требованиям).


86

Оснащенность библиотекой, компьютерными кабинетами, наличие широкополосного доступа интернет, материально-технической и учебно-лабораторной базой, оборудованием, необходимым для реализации образовательных программ в соответствии с учебным планом.

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса, в том числе о наличии компьютеров, наличии учебных лабораторий, учебных предметных кабинетов и технических средств обучения (по форме согласно приложению 6 к настоящим квалификационным требованиям).


87

Наличие медицинского обслуживания.

Сведения о наличии медицинского обслуживания, в том числе о наличии медицинского пункта и лицензии на медицинскую деятельность (по форме согласно приложению 3 к настоящим квалификационным требованиям).

Статус лицензии проверяется с использованием ИС ГБД "Е-лицензирование".

88

Наличие объекта питания для обучающихся.

Сведения о наличии объекта питания, соответствующего санитарным правилам и нормам (по форме согласно приложению 4 к настоящим квалификационным требованиям).


89

Наличие собственных либо принадлежащих на праве хозяйственного ведения или оперативного управления материальных активов обеспечивающих качество образовательных услуг, в том числе учебных помещений с площадью, соответствующей санитарным нормам.

Сведения о полезной учебной площади, наличии материально-технической базы (по форме согласно приложению 5 к настоящим квалификационным требованиям).

Информация о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и его технических характеристиках не представляется в случае наличия возможности получения данных из ИС ГБД "Регистр недвижимости".

При получении лицензии или переоформлении лицензии в связи с реорганизацией организаций образования, расчет площади производится исходя из норм, установленных к минимальному контингенту обучающихся по видам высших учебных заведений, с учетом сменности учебных занятий.

Копии документов, подтверждающих право хозяйственного ведения или оперативного управления на здания.

8.4. Для деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы послевузовского образования с присуждением степени доктора философии (PhD) и доктора по профилю:

90

Соответствие учебного плана типовому учебному плану.

Копия учебного плана согласно запрашиваемой специальности, разработанного на полный период обучения, в соответствии с государственным общеобязательным стандартом послевузовского образования и типовым учебным планом соответствующей специальности на государственном и русском языках.

Квалификационное требование о соответствии учебного плана с государственным общеобязательным стандартом образования и типовым учебным планам не распространяется на программы, которые реализуются в режиме эксперимента утвержденного уполномоченным органом.

91

Наличие преподавателей в соответствии с дисциплинами учебного плана, в том числе соответствие образования преподавателей профилю преподаваемых дисциплин, а также соответствие их ученой степени "кандидат наук" или "доктор наук" или "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" или академической степени "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" или степени "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" и/или ученого звания "ассоциированный профессор (доцент)" или "профессор" профилю преподаваемых дисциплин.

Доля преподавателей с ученой степенью "кандидат наук" или "доктор наук" или "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" или академической степенью "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" или степенью "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" и/или ученым званием "ассоциированный профессор (доцент)" или "профессор" и/или преподавателей, удостоенных спортивных званий "Заслуженный тренер" и/или преподаватели, удостоенные почетных званий и государственных наград Республики Казахстан для которых основным местом работы является лицензиат – не менее 100 %.

Сведения об укомплектованности педагогическими и преподавательскими кадрами (по форме согласно приложению 1 к настоящим квалификационным требованиям).


92

Реализация образовательных программ бакалавриата и магистратуры в соответствии с запрашиваемой специальностью и классификатором.

Сведения о наличии лицензий по предыдущему уровню согласно лицензируемой специальности (по форме согласно приложению 9 к настоящим квалификационным требованиям).

Статус лицензий проверяется с использованием ИС ГБД "Е-лицензирование".

Квалификационное требование не распространяется на группы специальностей "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)" и "Образование".

93

Наличие у организации образования финансируемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в соответствии с договором с организациями и предприятиями.

Копии договоров с организациями и предприятиями на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с приложением Технической спецификации и Календарного плана работ на полный период обучения.


94

Наличие договоров о научном обмене с аккредитованными зарубежными высшими учебными заведениями и (или) научными организациями, реализующими программы докторантуры.

Копии договоров о научном обмене с аккредитованными зарубежными высшими учебными заведениями охватывающие полный период обучения.

Соглашения о сотрудничестве с иностранными организациями подписываются идентичного содержания, как на иностранном, так и на государственном или русском языках.

При представлении соглашений и/или договоров, заключенных только на иностранных языках, требуется их сопровождение нотариально заверенным переводом на государственный или русский языки.

Копии свидетельства об аккредитации программ зарубежного высшего учебного заведения соответствующих профилю запрашиваемой специальности.

95

Наличие специализированной научно-технической, научно-методической, клинической, экспериментальной базы по запрашиваемой специальности в соответствии с учебным планом.

Сведения о наличии специализированной научно-технической, научно-методической, клинической, экспериментальной базы (по форме согласно приложению 12 к настоящим квалификационным требованиям).


96

Оснащенность библиотекой, компьютерными кабинетами, наличие широкополосного доступа интернет, включая беспроводные технологии, материально-технической и учебно-лабораторной базой, оборудованием, необходимым для реализации образовательных программ в соответствии с учебным планом.

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса, в том числе о наличии компьютеров, наличии учебных лабораторий, учебных предметных кабинетов и технических средств обучения (по форме согласно приложению 6 к настоящим квалификационным требованиям).


97

Наличие договоров на прохождение докторантами практики заключенных с отечественными организациями и договоров на прохождение зарубежной научной стажировки.

Копии договоров с организациями, определенными в качестве баз практики и договоров на прохождение зарубежной стажировки в соответствии с запрашиваемой специальностью охватывающие полный период обучения.

При представлении договоров, заключенных только на иностранных языках, требуется их сопровождение нотариально заверенным переводом на государственный или русский языки.

98

Наличие медицинского обслуживания, а также медицинских пунктов для обучающихся в учебных корпусах.

Сведения о наличии медицинского обслуживания, в том числе о наличии медицинского пункта и лицензии на медицинскую деятельность (по форме согласно приложению 3 к настоящим квалификационным требованиям).

Статус лицензии проверяется с использованием ИС ГБД "Е-лицензирование".

99

Наличие объекта питания для обучающихся в каждом учебном корпусе.

Сведения о наличии объекта питания, соответствующего санитарным правилам и нормам (по форме согласно приложению 4 к настоящим квалификационным требованиям).


100

Наличие собственных либо принадлежащих на праве хозяйственного ведения или оперативного управления материальных активов обеспечивающих качество образовательных услуг, в том числе учебных помещений с площадью, соответствующей санитарным нормам.

Сведения о полезной учебной площади, наличии материально-технической базы (по форме согласно приложению 5 к настоящим квалификационным требованиям).

Информация о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и его технических характеристиках не представляется в случае наличия возможности получения данных из ИС ГБД "Регистр недвижимости".

При получении лицензии или переоформлении лицензии в связи с реорганизацией организаций образования, расчет площади производится исходя из норм, установленных к минимальному контингенту обучающихся по видам высших учебных заведений, с учетом сменности учебных занятий.

Копии документов, подтверждающих право хозяйственного ведения или оперативного управления на здания.


      Сокращения и обозначения, используемые в настоящих квалификационных требованиях, предъявляемые при лицензировании образовательной деятельности и перечне документов, подтверждающих соответствие им:

      1) ИС ГБД "Е-лицензирование" – информационная система, содержащая сведения о выданных, переоформленных, приостановленных, возобновленных и прекративших действие лицензиях лицензиатов, которая централизованно формирует идентификационный номер лицензий, выдаваемых лицензиарами;

      2) ИС ГБД "Регистр недвижимости" – информационная система, предназначенная для автоматизированного сбора (ввода), обработки, актуализации, хранения и анализа сведений в сфере государственной регистрации и учета прав на недвижимое имущество.

  Приложение 1
к квалификационным требованиям,
предъявляемым к образовательной
деятельности, и перечню документов,
подтверждающих соответствие им

      Форма

Сведения об укомплектованности педагогическими и
преподавательскими кадрами

      _______________________________________________________________

      (наименование организации образования)

      (по состоянию на ________)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Год и место рождения

Сведения о высшем и/или техническо-профессиональном образовании, специальность, квалификация по диплому, год окончания

Основное место работы (адрес организации)

Дополнительное место работы (совместительство)

Сведения об отсутствии (наличии) судимости

Категория, дата присвоения, номер приказа о присвоении категории*

Сведения о прохождении медицинского осмотра (наличие санитарной книжки)*

Сведения о степени магистр (специальность, год присуждения)*

Сведения об академической степени "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю", специальность,

год присуждения

Сведения о степени "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю", специальность,

год присуждения

Сведения об ученой степени "кандидат наук" или "доктор наук" или "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю", специальность,

год присуждения

Сведения об ученом звании "ассоциированный профессор (доцент)" или "профессор", специальность,

год присвоения

Сведения о почетных званий и государственных наград Республики Казахстан, о спортивном звании "Заслуженный тренер" или о высшей и первой врачебной категории, год присвоения

Сведения о наличии удостоверения о признании/нострификации (при наличии)

Преподаваемый предмет, дисциплина

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17      Руководитель организации образования ______________________ (Фамилия,

      имя, отчество (при наличии) (подпись)

      Примечание *для организаций начального, основного среднего, общего

      среднего, технического и профессионального, послесреднего

      образования

  Приложение 2
к квалификационным требованиям,
предъявляемым к образовательной
деятельности, и перечню документов,
подтверждающих соответствие им

      Форма

Сведения о наличии фонда учебной и научной литературы

      _______________________________________________________________

      (наименование организации образования)

      (по состоянию на ________)

№ п/п

Учебный предмет, учебная дисциплина по профессии, специальности, вид деятельности, раздел программы воспитания и обучения

Количество обучающихся, изучающих предмет, дисциплину (предполагаемый набор)

Учебная литература (название, год издания, авторы)

Учебно-методическая, научная литература (название, год издания, авторы)*

Количество не менее 1 экземпляра

1

2

3

4

5

6Всего:


      Руководитель организации образования ______________________ (Фамилия,

      имя, отчество (при наличии) (подпись)

      Примечание *заполняется для организаций технического и

      профессионального, высшего и послевузовского образования

  Приложение 3
к квалификационным требованиям,
предъявляемым к образовательной
деятельности, и перечню документов,
подтверждающих соответствие им

      Форма

Сведения о наличии медицинского обслуживания, в том числе о
наличии медицинского пункта и лицензии на медицинскую
деятельность

      ________________________________________________

      (наименование организации образования)

      (по состоянию на ________)

Фактический адрес строения занятого под образовательный процесс

Сведения о лицензии на медицинскую деятельность (номер)

Примечание

1

2

3

      Руководитель организации образования ______________________ (Фамилия,

      имя, отчество (при наличии) (подпись)

  Приложение 4
к квалификационным требованиям,
предъявляемым к образовательной
деятельности, и перечню документов,
подтверждающих соответствие им

      Форма

Сведения о наличии объекта питания, соответствующего санитарным
правилам и нормам

      ________________________________________________

      (наименование организации образования)

      (по состоянию на ________)

Фактический адрес строения занятого под образовательный процесс

Наименование объекта питания

(столовая, буфет, кафе)

Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта питания санитарным правилам и нормам (дата и номер)

Примечание (в случае сдачи объекта питания в аренду указать сведения об арендаторах)

1

2

3

4


      Руководитель организации образования ______________________ (Фамилия,

      имя, отчество (при наличии) (подпись)

  Приложение 5
к квалификационным требованиям,
предъявляемым к образовательной
деятельности, и перечню документов,
подтверждающих соответствие им

      Форма

Сведения о полезной учебной площади, наличии
материально-технической базы

      ________________________________________________

      (наименование организации образования)

      (по состоянию на ________)

Тип строения (типовой проект, приспособленное, иное), фактический адрес строений, занятых под образовательный процесс

Наличие материально-финансовых активов (принадлежащие на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления)

Вид помещений (кабинеты, лекционные аудитории, для практических занятий, лаборатории, мастерские по конкретным квалификациям, специальностям, актовые и физкультурные залы), социально-бытового и иного назначения

Площадь помещения (м2)*

1

2

3

4


      Руководитель организации образования ______________________ (Фамилия,

      имя, отчество (при наличии) (подпись)

      Примечание* при получении лицензии или переоформлении лицензии в

      связи с реорганизацией организаций образования, реализующей

      образовательные программы высшего и/или послевузовского образования,

      соответствие квалификационным требованиям по площади учебных

      помещений определяется исходя из норм, установленных к минимальному

      контингенту обучающихся по видам высших учебных заведений, с учетом

      сменности учебных занятий

  Приложение 6
к квалификационным требованиям,
предъявляемым к образовательной
деятельности, и перечню документов,
подтверждающих соответствие им

      Форма

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного
процесса, в том числе о наличии компьютеров, наличии учебных
лабораторий, учебных предметных кабинетов и технических
средств обучения

Фактический адрес здания (строения) с указанием общей и полезной площади (м2)

Сведения об оснащенности

Библиотека

Аудитории, предметные кабинеты, с указанием наименования и площади*

Учебно-производственные мастерские, учебно-опытные участки, учебные хозяйства, учебные полигоны*

Лаборатории с указанием наименования* (м2)

Перечень технических средств обучения, учебного и учебно-лабораторного оборудования с указанием вида

Актовый зал, спортивный зал (м2)

Компьютерные классы

1

2

3

4

5

6

7

8

      Руководитель организации образования ______________________ (Фамилия,

      имя, отчество (при наличии) (подпись)

      Примечание *для организаций технического и профессионального,

      послесреднего, высшего и послевузовского образования информация

      представляется в разрезе запрашиваемой специальности или квалификации

  Приложение 7
к квалификационным требованиям,
предъявляемым к образовательной
деятельности, и перечню документов,
подтверждающих соответствие им

      Форма

Сведения о соответствии минимальных затрат на одного
специалиста по запрашиваемой специальности или
квалификации на текущий учебный год*

Наименование специальностей

Сумма затрат*

на 4 месяца

на 8 месяцев

1

2

3
      Руководитель организации образования ______________________ (Фамилия,

      имя, отчество (при наличии) (подпись)

      Примечание *при получении лицензии по специальностям магистратуры

      необходимо указывать отдельно сумму затрат отдельно для

      научно-педагогической магистратуры, отдельно для профильной

      магистратуры

  Приложение 8
к квалификационным требованиям,
предъявляемым к образовательной
деятельности, и перечню документов,
подтверждающих соответствие им

      Форма

Сведения о наличии учебной и научной литературы на цифровых
носителях

      ___________________________________________________________

      (наименование организации образования)

      (по состоянию на ________)

№ п/п

Учебная дисциплина по профессии, специальности

Название, год создания

Автор(ы)

1

2

3

4


      Руководитель организации образования ______________________ (Фамилия,

      имя, отчество (при наличии) (подпись)

  Приложение 9
к квалификационным требованиям,
предъявляемым к образовательной
деятельности, и перечню документов,
подтверждающих соответствие им

      Форма

Сведения о наличии лицензий по предыдущему уровню
согласно лицензируемой специальности

Наименование специальности бакалавриата

Номер лицензии, дата выдачи

Наименование специальности магистратуры*

Номер лицензии, дата выдачи

1

2

3

4

5


      Руководитель организации образования ______________________ (Фамилия,

      имя, отчество (при наличии) (подпись)

      Примечание *для организаций образования, реализующих образовательные

      программы послевузовского образования с присуждением степени доктора

      философии (PhD) и доктора по профилю, информация представляется в

      разрезе запрашиваемой специальности

  Приложение 10
к квалификационным требованиям,
предъявляемым к образовательной
деятельности, и перечню документов,
подтверждающих соответствие им

      Форма

Сведения о повышении квалификации и переподготовке кадров, за
последние пять лет в соответствии с профилем
преподаваемых дисциплин

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Наименование темы

Место и период прохождения обучения

Наименование организации, в которой проходило обучение

Количество часов

Форма завершения

1

2

3

4

5

6

7
      Руководитель организации образования ______________________ (Фамилия,

      имя, отчество (при наличии) (подпись)

  Приложение 11
к квалификационным требованиям,
предъявляемым к образовательной
деятельности, и перечню документов,
подтверждающих соответствие им

      Форма

Сведения об осуществляющих научное руководство научных
руководителях по соответствующей специальности с указанием
стажа работы, научных публикаций и учебника или учебного
пособия

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Сведения об образовании (сведения о наличии ученой степени "кандидат наук" или "доктор наук" или "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" или академической степени "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю" или степени "доктор философии (PhD)" или "доктор по профилю", сведения об окончании резидентуры)

Стаж работы (научно-педагогической, клинической)

Перечень публикаций

Название учебника либо учебного пособия

в отечественных периодических изданиях

в зарубежных периодических изданиях

в трудах международных конференций

1

2

3

4

5

6

7

8

      Руководитель организации образования ______________________ (Фамилия,

      имя, отчество (при наличии) (подпись)

  Приложение 12
к квалификационным требованиям,
предъявляемым к образовательной
деятельности, и перечню документов,
подтверждающих соответствие им

      Форма

Сведения о наличии специализированной научно-технической,
научно-методической, клинической, экспериментальной базы*

Наличие научно-исследовательского института, клинической базы, научной лаборатории, технопарка, бизнес-инкубатора (выбрать нужное)

Адрес местонахождения

На праве собственности либо на договорной основе

Примечание (краткая информация о деятельности базы)

1

2

3

4


      Руководитель организации образования ______________________ (Фамилия,

      имя, отчество (при наличии) (подпись)

      Примечание *информация представляется в разрезе запрашиваемой

      специальности