Аршалы аудандық мәслихатының 2013 жылғы 20 тамыздағы № 18/2 "Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және Аршалы ауданы мұқтаж азаматтарының жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Аршалы аудандық мәслихатының 2016 жылғы 24 мамырдағы № 5/5 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2016 жылғы 21 маусымда № 5427 болып тіркелді. Күші жойылды - Ақмола облысы Аршалы аудандық мәслихатының 2020 жылғы 23 желтоқсандағы № 70/5 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Ақмола облысы Аршалы аудандық мәслихатының 23.12.2020 № 70/5 (ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік кодексінің 56 бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 бабына, "Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы № 504 қаулысына сәйкес, Аршалы аудандық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
      1. Аршалы аудандық мәслихатының "Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және Аршалы ауданы мұқтаж азаматтарының жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту туралы" 2013 жылғы 20 тамыздағы № 18/2 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3801 тіркелген, 2013 жылдың 27 қыркүйекте аудандық "Аршалы айнасы" газетінде, 2013 жылдың 27 қыркүйекте аудандық "Вперед" газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
      2 тармақтың 9 тармақшасы көрсетілген шешіммен (әрі- ереже) бекітілген, Аршалы ауданындағы әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларындағы жаңа редакцияда баяндалсын:
      "9) Өкілетті ұйым - "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Ақмола облысы бойынша филиалы – "Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығы" департаментінің Аршалы аудандық бөлімшесі;";
      ереженің 24 тармағы алынып тасталсын.
      2. Осы шешім Ақмола облысының Әділет депарментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихат
сессиясының төрағасы
И.Слободянюк
      Аршалы аудандық
мәслихатының хатшысы
Қ.Шедербеков

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Аршалы ауданының әкімі А.Тайжанов

      2016 жылғы 24 мая

О внесении изменений в решение Аршалынского районного маслихата от 20 августа 2013 года № 18/2 "Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Аршалынского района"

Решение Аршалынского районного маслихата Акмолинской области от 24 мая 2016 года № 5/5. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 21 июня 2016 года № 5427. Утратило силу решением Аршалынского районного маслихата Акмолинской области от 23 декабря 2020 года № 70/5

      Сноска. Утратило силу решением Аршалынского районного маслихата Акмолинской области от 23.12.2020 № 70/5 (вводится в действие со дня официального опубликования).
      В соответствии со статьей 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 504 "Об утверждении Типовых правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан", Аршалынский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Аршалынского районного маслихата "Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Аршалынского района" от 20 августа 2013 года № 18/2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3801, опубликовано 27 сентября 2013 года в районной газете "Аршалы айнасы", 27 сентября 2013 года в районной газете "Вперед") следующие изменения:
      подпункт 9) пункта 2 Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Аршалынского района, утвержденных вышеуказанным решением (далее правил) изложить в новой редакции:
      "9) уполномоченная организация – Аршалынское районное отделение Департамента "Государственный центр по выплате пенсий" - филиала некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Акмолинской области;";
      пункт 24 правил исключить.
      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие со дня официального опубликования.

      Председатель сессии
районного маслихата
И.Слободянюк
      Секретарь Аршалынского
районного маслихата
К.Шедербеков

      "СОГЛАСОВАНО"

      Аким Аршалынского района А.Тайжанов

      24 мая 2016 года