"Электр энергиясын пайдалану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 25 ақпандағы № 143 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 366 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 23 қарашада № 16006 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Электр энергиясын пайдалану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 25 ақпандағы № 143 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тізілімінде № 10403 болып тіркелген, 2015 жылғы 1 сәуірде "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Электр энергиясын пайдалану қағидаларында:

      2-тармақта:

      9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "9) технологиялық бронь – үздіксіз технологиялық процесті аяқтау және адамдардың өмірі мен қоршаған ортаға қауіпті болғызбау үшін қажетті электр энергиясының ең аз шығысы (ең аз тұтыну қуаты) және уақыт ұзақтығы;";

      16) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "16) электр қондырғысы – электр энергиясын өндіруге, түрлендіруге, өзгертуге, беруге, тұтынуға және (немесе) оны энергияның басқа түріне түрлендіруге арналған машиналар, аппараттар, желілер мен қосалқы жабдықтар (олар орнатылған құрылыстар мен орынжайларды бірге алғанда) жиынтығы;";

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Тұтынушылармен электр энергиясымен жабдықтау шарты мына құжаттар негізінде жазбаша түрде жасалады:

      1) тұтынушыны (көппәтерлі құрылыстарда тұратын жеке тұлғаларды қоспағанда) электр желілеріне қосу схемасымен электр желілерінің теңгерімдік тиесілігін және тараптардың пайдалану жауапкершілігін ажырату актісінің көшірмелері;

      2) электр энергиясының коммерциялық есепке алу жүйесін қабылдау актісінің көшірмесі;

      3) мемлекеттік тіркеу туралы анықтаманың көшірмесі (заңды тұлғалар үшін), мемлекеттік электронды тіркелімнен үзінді көшірмелер, рұқсаттар мен хабарламалар (жеке кәсіпкерлер үшін);

      4) жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар туралы анықтама немесе электрмен жабдықтау объектісіне құқық белгілейтін құжаттың көшірмесі;

      5) ұйымның бірінші басшысын (заңды тұлғалар және дара кәсіпкерлер үшін) қоспағанда, жеке басын куәландыратын құжатты қоса ұсынып, электрмен жабдықтау шартына қол қоюға уәкілеттік берілетін адамға бұйрықтың (сенімхат) көшірмесі;

      6) көппәтерлі құрылыстарда тұратын тұрмыстық тұтынушыларды қоспағанда техникалық шарттардың (бар болған жағдайда) көшірмесі;

      7) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі (жеке тұлғалар үшін);

      8) дербес деректерді жинауға және өңдеуге жазбаша келісім;

      9) тұрғын үй-жайға (үйге, пәтерге) – тіркелген адамдар санын растайтын құжаттар.

      Объектілердің иесі ауысқан жағдайда, техникалық шарттарды беру талап етілмейді.

      Осы тармақтың 1), 3-9) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды тұтынушы энергиямен жабдықтаушы ұйымға ұсынады.

      Осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген құжаттты энергиямен жабдықтаушы ұйымға энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым ұсынады.".

      6-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 230 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тізілімінде № 10851 болып тіркелген) Электр қондырғыларын орнату қағидаларында белгіленген тәртіпте тұтынушының электрмен жабдықтау схемасы 1 және 2-ші санатты сенімділік талабына сәйкес келген жағдайда, энергиямен жабдықтаудың авариялық бронь актісі тұтынушымен, энергия беруші (энергия өндіруші) және энергиямен жабдықтаушы ұйыммен бірлесіп жасалады.";

      21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "21. Электр қондырғылары пайдалануға енгізілгенге дейін энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым қатысуымен қабылдау-тапсыру сынағынан өтеді және тұтынушы оны құрылыс-монтаждау ұйымынан еркін нысандағы акт бойынша қабылдайды.

      Тұтынушы анықталған кемшіліктерді жойғаннан кейін энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым электр қондырғыларын үнемі пайдалану үшін өзінің электр желілеріне қосады".

      мынадай мазмұндағы 21-1-тармақпен толықтырылсын:

      "21-1. Қабылдау-тапсыру сынақтары кезінде энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым сыртқы қосылуды және электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесін қарап-тексеруді жүзеге асырады және қабылдау-тапсыру сынағы жүргізілген күннен 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей тұтынушыға тұтынушыны (көппәтерлі құрылыстарда тұратын жеке тұлғаларды қоспағанда) электр желілеріне қосу схемасымен электр желілерінің теңгерімдік тиесілігін және тараптардың пайдалану жауапкершілігін ажырату актісін береді.

      Сыртқы қосылудың және электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесінің кемшіліктері анықталған жағдайда, электр желілерінің теңгерімдік тиесілігін және тараптардың пайдалану жауапкершілігін ажырату актісі тұтынушыға анықталған кемшіліктерді жойған күннен кейінгі 1 жұмыс күнінен кешіктірмей беріледі.

      Энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым және тұтынушы электр желілерінің теңгерімдік тиесілігін және тараптардың пайдалану жауапкершілігін ажырату актісінің әрбір тарап үшін бір данадан 2 (екі) данасына қол қояды.".

      23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "23. Энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымның тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалануға беру кезінде кернеу беруі мынадай тәртіпте және мерзімде жүргізіледі:

      1) энергиямен жабдықтаушы ұйым осы Қағидалардың 4-1- тармағында көрсетілген құжаттарды және тұтынушы қол қойған электрмен жабдықтау туралы шарт жобасын қабылдаған күннен кейінгі 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымға тиісті хабарлама жібереді;

      2) энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым энергиямен жабдықтаушы ұйымнан хабарламаны алған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей:

      электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесін пломбалауды жүргізеді;

      электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесін қабылдау актісін ресімдейді;

      электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесін қабылдау актісінің көшірмесін энергиямен жабдықтаушы ұйымға жібереді;

      тұтынушының электр қондырғысына кернеу беруді жүзеге асырады.

      Энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым және тұтынушы электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесін қабылдау актісінің әрбір тарап үшін бір данадан 2 (екі) данасына қол қояды.

      3) энергиямен жабдықтаушы ұйым энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымнан электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесін қабылдау актісінің көшірмесін алған күннен кейінгі 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей тұтынушыға электрмен жабдықтауға қол қойылған шартты пошта арқылы немесе өзге тәсілмен жібереді.";

      мынадай мазмұндағы 23-1 тармақпен толықтырылсын:

      "23-1. Тұтынушыға электр энергиясын қосу және босату электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесін қабылдау актісі болған кезде ғана жүзеге асырылады.".

      2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі көшірмесін ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкіне қосу үшін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;

      3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберілуін;

      4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 2), 3) және 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Энергетика вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Энергетика министрі
Қ. Бозымбаев

"КЕЛІСІЛДІ"

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі
_____________Т. Сүлейменов
2017 жылғы "____"__________
 

Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушы
________________Р. Дәленов
2017 жылғы 9 қараша
 


О внесении изменений и дополнений в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 143 "Об утверждении Правил пользования электрической энергией"

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 366. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 ноября 2017 года № 16006.

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1.Внести в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 143 "Об утверждении Правил пользования электрической энергией" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10403, опубликованный 1 апреля 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения и дополнения:

      в Правилах пользования электрической энергией, утвержденных указанным приказом:

      в пункте 2:

      подпункт 9) изложить в следующей редакции:

      "9) технологическая бронь – минимальный расход электрической энергии (минимальная потребляемая мощность) и продолжительность времени, необходимые для завершения непрерывного технологического процесса и предотвращения опасности для жизни людей и окружающей среды;";

      подпункт 16) изложить в следующей редакции:

      "16) электроустановка – совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, потребления электрической энергии и (или) преобразовании ее в другой вид энергии;";

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Перечень документов необходимые для заключения договора на электроснабжение с потребителями:

      1) копии акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон со схемой подключения потребителя к электрическим сетям (за исключением физических лиц, проживающих в многоквартирных застройках);

      2) копии акта приемки системы коммерческого учета электрической энергии;

      3) копии справки о государственной регистрации (для юридических лиц), выписка из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений (для индивидуальных предпринимателей);

      4) копии справки о зарегистрированных правах на недвижимое имущество или копии правоустанавливающего документа на объект электроснабжения;

      5) копии приказа (доверенности) на лицо, уполномоченное на подписание договора на электроснабжение, с приложением документа, удостоверяющего личность, за исключением первого руководителя организации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

      6) копии технических условий, за исключением физических лиц, проживающих в многоквартирных застройках;

      7) копии документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);

      8) письменного согласия на сбор и обработку персональных данных;

      9) документы, подтверждающего количество зарегистрированных лиц в жилом помещении (доме, квартире).

      Предоставление технических условий при смене владельца объектов не требуется.

      Документы, указанные в подпунктах 1), 3-9) настоящего пункта, представляются в энергоснабжающую организацию потребителем.

      Документ, указанный в подпункте 2) настоящего пункта, представляется в энергоснабжающую организацию энергопередающей (энергопроизводящей) организацией.";

      часть первую пункта 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Акт аварийной брони энергоснабжения составляется совместно потребителем, энергопередающей (энергопроизводящей) и энергоснабжающей организацией при соответствии схемы электроснабжения потребителя требованиям 1 и 2 категорий надежности, установленным Правилами устройства электроустановок, утвержденными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10851).";

      пункт 21 изложить в следующей редакции:

      "21. До ввода в эксплуатацию электроустановки проходят приемо-сдаточные испытания с участием энергопередающей (энергопроизводящей) организации и принимаются потребителем от строительно-монтажной организации по акту в произвольной форме.

      Энергопередающая (энергопроизводящая) организация подключает к своим электрическим сетям для постоянной эксплуатации электроустановки после устранения потребителем выявленных недостатков.";

      дополнить пунктом 21-1 следующего содержания:

      "21-1. При приемо-сдаточных испытаниях энергопередающая (энергопроизводящая) организация осуществляет осмотр внешнего подключения и системы коммерческого учета электрической энергии и не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем проведения приемо-сдаточных испытаний выдает потребителю акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон со схемой подключения потребителя к электрическим сетям (за исключением физических лиц, проживающих в многоквартирных застройках).

      В случае выявления недостатков внешнего подключения и системы коммерческого учета электрической энергии акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон со схемой подключения потребителя к электрическим сетям выдается потребителю не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем устранения выявленных недостатков.

      Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон подписывается энергопередающей (энергопроизводящей) организацией и потребителем в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из сторон.".

      пункт 23 изложить в следующей редакции:

      "23. Подача напряжения энергопередающей (энергопроизводящей) организацией при вводе в эксплуатацию электроустановок потребителей производится в следующем порядке и сроки:

      1) энергоснабжающая организация не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия документов, указанных в пункте 4-1 настоящих Правил, и проекта договора на электроснабжение, подписанного со стороны потребителя, направляет соответствующее уведомление в энергопередающую (энергопроизводящую) организацию;

      2) энергопередающая (энергопроизводящая) организация не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения уведомления от энергоснабжающей организации:

      производит пломбирование системы коммерческого учета электрической энергии;

      оформляет акт приемки системы коммерческого учета электрической энергии;

      направляет копию акта приемки системы коммерческого учета электрической энергии в энергоснабжающую организацию;

      осуществляет подачу напряжения на электроустановки потребителя.

      Акт приемки системы коммерческого учета электрической энергии подписывается энергопередающей (энергопроизводящей) организацией и потребителем в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из сторон.

      3) энергоснабжающая организация не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения копии акта приемки системы коммерческого учета электрической энергии от энергопередающей (энергопроизводящей) организации, направляет потребителю подписанный договор на электроснабжение по почте или иным способом.";

      дополнить пунктом 23-1 следующего содержания:

      "23-1. Подключение и отпуск электрической энергии потребителю осуществляется только при наличии акта приемки системы коммерческого учета электрической энергии.".

      2. Комитету атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания;

      4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан после его официального опубликования;

      5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Департамент юридической службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) и 4) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр энергетики
      Республики Казахстан К. Бозумбаев

"СОГЛАСОВАН"
Министр национальной экономики
Республики Казахстан
________________Т. Сулейменов
от "___"___________ 2017 года"СОГЛАСОВАН"
Исполняющий обязанности
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
_______________Р. Даленов
от 9 ноября 2017 года