Байланыс қызметтерінің сапа көрсеткіштерін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрінің 2017 жылғы 22 қарашадағы № 410 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 7 желтоқсанда № 16064 болып тіркелді.

      "Байланыс туралы" 2004 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 35-бабының 1-1-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған Байланыс қызметтерінің сапа көрсеткіштері бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің Байланыс, ақпараттандыру және бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы мемлекеттік бақылау комитеті (А.Ғ. Қожықов) заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі көшірмелерін қағаз және электрондық түрде "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялауға және Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізуге жіберуді;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министр Д. Абаев

  Қазақстан Республикасы
Ақпарат және коммуникациялар
министрінің
2017 жылғы 22 қарашадағы
№ 410 бұйрығымен
бекітілген

Байланыс қызметтерінің сапа көрсеткіштері

      Ескерту. Көрсеткіштер жаңа редакцияда – ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 18.05.2023 № 182/НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Ұялы байланыс қызметтерінің сапа көрсеткішінің атауы

Көрсеткіштің мәні

Дауыс байланысы қызметтерінің сапа көрсеткіштері

1

Ұялы байланыс желісінің абонентімен қосылуды орнату кезінде шақырулардың жалпы санынан сәтсіз шақырулардың үлесі

3%

2

Тіркелген телефон байланысы желісінің абонентімен қосылуды орнату кезінде шақырулардың жалпы санынан сәтсіз шақырулардың үлесі

2.5%

3

Абоненттің бастамасынсыз орнатылған қосылулардың ажырауымен аяқталған шақырулардың үлесі

3%

4

Сөздерді беру сапасы бойынша нормативтерді қанағаттандырмайтын шақырулардың үлесі (MOS POLQA < 2,8)

8%

5

Ұялы байланыс желісінде сол өңірдегі ұялы байланыс желісімен телефон қосылуын орнатуды аяқтаудың орташа уақыты

8 сек

Жылжымалы байланыс желілері арқылы Интернетке қол жеткізу қызметтерінің сапа көрсеткіштері

1

HTTP серверінен деректерді жүктеудің сәтті сессияларының үлесі

95%і

2

"Төмен" бағыты бойынша FTР серверінен деректерді жүктеудің сәтті сессияларының үлесі

95%1

3

HTTP WEB-парақшасын жүктеу сессияларының сәтті әрекеттерінің үлесі

95%іі

4

FTP серверінен деректерді жүктеудің орташа жылдамдығы көрсеткіш мәндерінің үлесі "төмен" желісі бойынша 2 Мбит/с кем (лицензиялық міндеттемелерге сәйкес Д0, Д1, Д2, Д3 классы үшін)ііі

10%

5

FTP серверінен деректерді жүктеудің орташа жылдамдығы көрсеткіш мәндерінің үлесі 3G технологиясындағы "төмен" желісі бойынша 1 Мбит/с кем (С1С, О1С классы үшін)

10%

6

FTP серверінен деректерді жүктеудің орташа жылдамдығы көрсеткіш мәндерінің үлесі 4G технологиясындағы "төмен" желісі бойынша 5 Мбит/с кем (С1С, О1С классы үшін)

10%

Байланысты қамтудың сапа көрсеткіштері

Көрсеткіш

Елді мекеннің тип

1

2

3

4

1

RSSІ (Receіved Sіgnal Strength Іndіcator) - 2G технологиясындағы сигнал деңгейінің көрсеткіші, dBm.

Бастапқы мәніv

≤-75

≤-85

≤-95

≤-95

Рұқсат етілген пайыз, %

5

10

10

10

2

CPІCH RSCP – 3G технологиясындағы сканерлеуші қабылдағышының кіруінде қабылданатын пайдалы сигналдың деңгейі, dBm.

Бастапқы мәні

≤ -80

≤-90

≤-105

≤-105

Рұқсат етілген пайыз, %

10

10

10

10

3

Ec/Іo – 3G технологиясындағы шуға пайдалы сигналдың қатысы, dB

Бастапқы мәні

<15

<15

<15

<15

Рұқсат етілген пайыз, %

10

10

15

15

4

RSRP-4G технологиясының сканерлеуші қабылдағышының кіруіндедегі қабылданған тірек сигналдар күшінің орташа мәні, dBm

Бастапқы мәні

≤ -100

≤ -105

Нормаланбайды

Нормаланбайды

Рұқсат етілген пайыз, %

5

10

15

Нормаланбайды

Тіркелген байланыс желілері арқылы интернетке қол жеткізу қызметтерінің сапа көрсеткіштері

Қосылу түрі

Байланыс арнасының өткізу қабілеті, Мбит/с

ІP-пакеттердің кідіру уақыты, артық емес

ІP-пакеттердің кідіру вариациясы, артық емес

ІP пакеттерін жоғалту, артық емес

ТОБЖ бойынша ұйымдастырылған байланыс арналары бойынша деректерді өлшеу объектісі мен оператордың деректерді беру желісінде орналасқан тест сервері/бақылаудың аппараттық құралы арасында беру кезінде

тарифтік жоспарда, шартта белгіленген мәннен кемінде 80%

20 мс

10 мс

0,20%

Оператордың деректерді беру желісінде орналасқан деректерді ТОБЖ+өрілген жұп, РРЖ+өрілген жұп өлшеу объектісі мен тест сервері/бақылаудың аппараттық құралы арасындағы байланыстың құрамдас арналары бойынша беру кезінде

150 мс

50 мс

0,30%

Оператордың деректерді беру желісінде орналасқан өлшеу объектісі мен тест сервері/бақылаудың аппараттық құралы арасындағы бір жерсеріктік учаскемен байланыстың құрамдас арналары бойынша деректерді беру кезінде

800 мс

100 мс

0,50%

Об утверждении Показателей качества услуг связи

Приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 22 ноября 2017 года № 410. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 декабря 2017 года № 16064.

      В соответствии с пунктом 1-1 статьи 35 Закона Республики Казахстан от 5 июля 2004 года "О связи" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые Показатели качества услуг связи.

      2. Комитету государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан (Кожихову А.Г.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра информации и коммуникаций Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр Д. Абаев

  Утверждены
приказом Министра
информации и коммуникаций
Республики Казахстан
от 22 ноября 2017 года № 410

Показатели качества услуг связи

      Сноска. Показатели качества - в редакции приказа Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК от 18.05.2023 № 182/НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Наименование показателя качества услуг сотовой связи

Значение показателя

Показатели качества услуг голосовой связи

1

Доля неуспешных вызовов от общего числа вызовов при установлении соединений с абонентом сети сотовой связи

3 %

2

Доля неуспешных вызовов от общего числа вызовов при установлении соединений с абонентом сети фиксированной телефонной связи

2.5 %

3

Доля вызовов, окончившихся разъединением установленного соединения не по инициативе абонента

3 %

4

Доля вызовов, не удовлетворяющих нормативам по качеству передачи речи (MOS POLQA < 2,8)

8 %

5

Среднее время установления соединения в сети сотовой связи, завершающемся на сеть сотовой связи в том же регионе

8 сек

Показатели качества услуг доступа к Интернету посредством подвижных сетей связи

1

Доля успешных сессий загрузки данных с сервера HTTP

95 %i

2

Доля успешных сессий загрузки данных с сервера FTP по линии "вниз"

95 %1

3

Доля успешных попыток сессий загрузки WEB-страницы HTTP

95 %ii

4

Доля значений показателя средней скорости загрузки данных с сервера FTP меньше 2 Мбит/с по линии "вниз" (для классов Д0, Д1, Д2, Д3 в соответствии с лицензионными обязательствами) iii

10 %

5

Доля значений показателя средней скорости загрузки данных с сервера FTP меньше 1 Мбит/с по линии "вниз" в технологии 3G (для классов С1С, О1С)

10 %

6

Доля значений показателя средней скорости загрузки данных с сервера FTP меньше 5 Мбит/с по линии "вниз" в технологии 4G (для классов С1С, О1С)

10 %

Показатели качества покрытия связи

Показатель

Тип местности

1

2

3

4

1

RSSI (Received Signal Strength Indicator) - показатель уровня сигнала в технологии 2G, dBm

Пороговое значение

≤-75

≤-85

≤-95

≤-95

Допустимый процент, %

5

10

10

10

2

CPICH RSCP - уровень принимаемого полезного сигнала на входе сканирующего приемника в технологии 3G, dBm

Пороговое значение

≤ -80

≤-90

≤-105

≤-105

Допустимый процент, %

10

10

10

10

3

Ec/Io – отношение полезного сигнала к шуму в технологии 3G, dB

Пороговое значение

<15

<15

<15

<15

Допустимый процент, %

10

10

15

15

4

RSRP - cреднее значение мощности принятых опорных сигналов на входе сканирующего приемника технологии 4G, dBm

Пороговое значение

≤ -100

≤ -105

не нормируется

не нормируется

Допустимый процент, %

5

10

15

не нормируется

Показатели качества услуг доступа к Интернету посредством фиксированных сетей связи

Тип подключения

Пропускная способность канала связи, Мбит/с

Время задержки IP-пакетов, не более

Вариация задержки IP-пакетов, не более

Потери IP-пакетов, не более

При передаче данных по каналам связи, организованным по ВОЛС между объектом измерения и тестовы м сервером/аппаратным средством контроля, размещенным на сети передачи данных оператора

не менее 80% от значения, установленного тарифным планом, договором

20 мс

10 мс

0,20 %

При передаче данных по составным каналам связи типа ВОЛС+витая пара, РРЛ+витая пара между объектом измерения и тестовым сервером/аппаратным средством контроля, размещенным на сети передачи данных оператора

150 мс

50 мс

0,30 %

При передаче данных по составным каналам связи с одним спутниковым участком между объектом измерения и тестовым сервером/аппаратным средством контроля, размещенным на сети передачи данных оператора

800 мс

100 мс

0,50 %