"Денсаулық сақтау саласындағы шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорындардағы байқау кеңестері туралы" Астана қаласы әкімдігінің 2015 жылғы 19 маусымдағы № 106-1029 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Астана қаласы әкімдігінің 2017 жылғы 13 шілдедегі № 106-1486 қаулысы. Астана қаласының Әділет департаментінде 2017 жылғы 28 шілдеде № 1118 болып тіркелді.

      Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы, "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы заңдарына сәйкес Астана қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Денсаулық сақтау саласындағы шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорындардағы байқау кеңестері туралы" Астана қаласы әкімдігінің 2015 жылғы 19 маусымдағы № 106-1029 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 921 болып тіркелген, 2015 жылғы 23 шілдедегі № 80 (3285) "Астана ақшамы", 2015 жылғы 23 шілдедегі № 80 (3303) "Вечерняя Астана" газеттерінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      жоғарыда көрсетілген қаулының кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы, "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы заңдарына, "Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындарда байқау кеңесін құру қағидаларын, байқау кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптарды, сондай-ақ Байқау кеңесінің мүшелерін конкурстық іріктеу және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы № 113 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10503 болып тіркелген) сәйкес Астана қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:";

      жоғарыда көрсетілген қаулыға 1-қосымшада:

      10, 21-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "10. Астана қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 13 қалалық емхана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны.";

      "21. Астана қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Наркология және психотерапия орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны.";

      мынадай мазмұндағы 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29-тармақтармен толықтырылсын:

      "22. Астана қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 9 қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны.";

      "23. Астана қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 11 қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны.";

      "24. Астана қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 12 қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны.";

      "25. Астана қаласы әкімдігінің "Ниет" отбасылық денсаулық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны.";

      "26. Астана қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Достық" отбасылық денсаулық орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны.";

      "27. Астана қаласы әкімдігінің "Шипагер" отбасылық денсаулық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны.";

      "28. Астана қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Психикалық денсаулықтың медициналық орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны.";

      "29. Астана қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Жоғары медициналық колледж" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны.".

      2. "Астана қаласының Денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің басшысына осы қаулыны әділет органдарында мемлекеттік тіркегеннен кейін оның көшірмесін мерзімді баспа басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялау, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жазба және электрондық түрде жолдау және Астана қаласы әкімдігінің интернет-ресурсында орналастыру жүктелсін.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау Астана қаласы әкімінің орынбасары Е.Ә. Аманшаевқа жүктелсін.

      4. Осы қаулы әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Астана қаласының әкімі Ә. Исекешев

О внесении изменений и дополнения в постановление акимата города Астаны от 19 июня 2015 года № 106-1029 "О наблюдательных советах в государственных коммунальных предприятиях на праве хозяйственного ведения в сфере здравоохранения"

Постановление акимата города Астаны от 13 июля 2017 года № 106-1486. Зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 28 июля 2017 года № 1118.

      В соответствии с законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе", акимат города Астаны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление акимата города Астаны от 19 июня 2015 года № 106-1029 "О наблюдательных советах в государственных коммунальных предприятиях на праве хозяйственного ведения в сфере здравоохранения" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 921, опубликовано в газетах "Астана ақшамы" от 23 июля 2015 года № 80 (3285), "Вечерняя Астана" от 23 июля 2015 года № 80 (3303) следующие изменения и дополнение:

      преамбулу вышеуказанного постановления изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе", приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113 "Об утверждении Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, требований, предъявляемых к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10503), акимат города Астаны ПОСТАНОВЛЯЕТ:";

      в приложении 1 к вышеуказанному постановлению:

      пункты 10, 21 изложить в следующей редакции:

      "10. Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 13" акимата города Астаны.";

      "21. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр наркологии и психотерапии" акимата города Астаны.";

      дополнить пунктами 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 следующего содержания:

      "22. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 9" акимата города Астаны.";

      "23. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 11" акимата города Астаны.";

      "24. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 12" акимата города Астаны.";

      "25. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр семейного здоровья "Ниет" акимата города Астаны.";

      "26. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр семейного здоровья "Достық" акимата города Астаны.";

      "27. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр семейного здоровья "Шипагер" акимата города Астаны.";

      "28. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Медицинский центр психического здоровья" акимата города Астаны.";

      "29. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Высший медицинский колледж" акимата города Астаны.".

      2. Возложить на руководителя Государственного учреждения "Управление здравоохранения города Астаны" направление копии настоящего постановления после государственной регистрации в органах юстиции, в печатном и электронном виде для официального опубликования в периодических печатных изданиях и в Информационно-правовой системе "Әділет", а также в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" для включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан, и размещение на интернет-ресурсе акимата города Астаны.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Астаны Аманшаева Е.А.

      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Аким города Астаны А. Исекешев