Табантал ауылдық округі әкімінің 2008 жылғы 25 қарашадағы № 1 "Табантал ауылдық округінің елді мекендерінің көшелеріне атаулар беру туралы" шешіміне өзгеріс енгізу туралы

Ақтөбе облысы Хромтау ауданы Табантал ауылдық округінің әкімінің 2017 жылғы 28 қарашадағы № 12 шешімі. Ақтөбе облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 14 желтоқсанда № 5737 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 35 бабына, Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 9 ақпандағы "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Заңына сәйкес, Табантал ауылдық округінің әкімі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Табантал ауылдық округі әкімінің 2008 жылғы 25 қарашадағы № 1 "Табантал ауылдық округінің елді мекендерінің көшелеріне атаулар беру туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3-12-67 тіркелген, 2008 жылы 15 желтоқсанда аудандық "Хромтау" газетінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің кіріспесі жаңа редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қантардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 35 бабына, Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы "Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк-аумақтық құрылысы туралы" Заңының 14 бабына, сондай-ақ тиісті аумақ халқының пікірін ескере отырып, Табантал ауылдық округінің әкімі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:".

      2. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Табантал ауылдық округінің әкімі Р. Сарсенгалиев

О внесении изменения в решение акима Табантальского сельского округа от 25 ноября 2008 года № 1 "О присвоении наименований улицам населенных пунктов Табантальского сельского округа"

Решение акима Табантальского сельского округа Хромтауского района Актюбинской области от 28 ноября 2017 года № 12. Зарегистрировано Департаментом юстиции Актюбинской области 14 декабря 2017 года № 5737

      В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Закона Республики Казахстан от 9 февраля 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам местного государственного управления и самоуправления", аким Табантальского сельского округа РЕШИЛ:

      1. Внести в решение акима Табантальского сельского округа от 25 ноября 2008 года № 1 "О присвоении наименований улицам населенных пунктов Табантальского сельского округа" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3-12-67, опубликованное 15 декабря 2008 года в районной газете "Хромтау") следующее изменение:

      преамбулу указанного решения изложить в новой редакции:

      "В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", статьей 14 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", а также с учетом мнения населения соответствующей территории, аким Табантальского сельского округа РЕШИЛ:".

      2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Аким Табантальского сельского округа Р. Сарсенгалиев