Іскерлік қатынастар қашықтықтан орнатылған жағдайда қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерді тиісінше тексеруіне қойылатын талаптарды бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 маусымдағы № 140 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 31 шілдеде № 17250 болып тіркелді.

      "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтық, банктік заңнаманы жетілдіру және кәсіпкерлік қызмет үшін жағдайды жақсарту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 27 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Іскерлік қатынастар қашықтықтан орнатылған жағдайда қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерді тиісінше тексеруіне қойылатын талаптар бекітілсін.

      2. Қаржы нарығының әдіснамасы департаменті (Әбдірахманов Н.А.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі көшірмесін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

      3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

      4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және 3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

      5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
Төрағасы
Д. Ақышев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрі

      _______________ Б. Сұлтанов

      2018 жылғы 18 шілде

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 маусымдағы
№ 140 қаулысымен
бекітілді

Іскерлік қатынастар қашықтықтан орнатылған жағдайда қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерді тиісінше тексеруіне қойылатын талаптар

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Іскерлік қатынастар қашықтықтан орнатылған жағдайда қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерді тиісінше тексеруіне қойылатын талаптар (бұдан әрі – Талаптар) "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – КЖТҚҚ туралы заң) 5-бабының 9-тармағына сәйкес әзірленді және КЖТҚҚ туралы заңның 3-бабы 1-тармағының 1) (қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде айырбастау пункттері арқылы ғана жүзеге асыратын заңды тұлғаларды және айрықша қызметі банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда), 2) (тауар биржаларын қоспағанда), 3), 4), 5) және 11) тармақшаларында көрсетілген қаржы мониторингі субъектілеріне (бұдан әрі – қаржы мониторингі субъектілері) қолданылады.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.11.2019 № 216 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Қаржы мониторингі субъектісі клиенттермен іскерлік қатынастарды қашықтықтан орнату туралы шешімді қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру (бұдан әрі – КЖТҚ) тәуекелі дәрежесінің бағасын клиенттердің типтері бойынша, елдік (географиялық) тәуекелді, қызметтер (өнім) және (немесе) оны беру тәсілі тәуекелін ескере отырып, дербес қабылдайды.

      3. Қаржы мониторингі субъектілері мынадай талаптарға сәйкес келетін клиенттермен ғана іскерлік қатынастарды қашықтықтан орнату тәсілімен орнатады:

      1) сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеке тұлғаға не заңды тұлғаға сәйкестендіру нөмірі берілмеген жағдайларды қоспағанда) не Қазақстан Республикасының бейрезиденті-жеке тұлға немесе Қазақстан Республикасының бейрезиденті-заңды тұлға шет мемлекетте тіркелген нөмір берілген жеке не заңды тұлға;

      2) клиент (оның өкілі) және бенефициар меншік иесі терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген тұлға болып табылмайды;

      3) клиент (оның өкілі) және бенефициар меншік иесі Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің қарарларына сәйкес халықаралық санкциялар (эмбарго) қолданылатын белгіленген тұлға немесе ұйым болып табылмайды;

      4) клиент КЖТҚҚ туралы заңның 5-бабының 7-тармағына және ішкі бақылау қағидаларына сәйкес тиісінше тексерудің күшейтілген шараларын қолдану талап етілетін тәуекел деңгейі берілген тұлға болып табылмайды.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.11.2018 № 301 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      4. Қаржы мониторингі субъектілері бірмезгілде мынадай талаптарды сақтаған кезде клиентпен іскерлік қатынастарды қашықтықтан орнату тәсілмен орнатады:

      1) КЖТҚҚ туралы заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1) және 4) тармақшаларында көзделген мәліметтерді Талаптардың 8-тармағына сәйкес тіркеу;

      2) жеке тұлға клиенттің дербес деректерін жинауға, өңдеуге, сақтауға және беруге, оның ішінде қажет болған кезде үшінші тұлғаларға беруге оның сәйкестендіру құралы арқылы расталған келісімінің болуы;

      3) жеке тұлға клиенттің (оның өкілінің) және бенефициар меншік иелерінің дербес деректерін жинауды, өңдеуді, сақтауды, беруді және қорғауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін автоматтандырылған ақпараттық жүйелердің болуы;

      4) қаржы мониторингі субъектісінде іскерлік қатынастардың мақсаты операцияларды КЖТҚ мақсатында жасау болып табылатыны туралы күдіктің болмауы.

2-тарау. Клиентті (оның өкілін) және бенефициарлық меншік иесін тиісінше тексеру үшін қажетті мәліметтерді тіркеу

      5. Клиент (оның өкілі) және бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтерді тіркеу іскерлік қатынастарды қашықтықтан орнату тәсілмен орнатқанға дейін КЖТҚҚ туралы заңның 6-бабына сәйкес жүзеге асырылады.

      6. Клиентпен іскерлік қатынастарды қашықтықтан орнату тәсілмен орнату үшін мыналар міндетті шарттар болып табылады:

      1) клиенттің қаржы мониторингі субъектісінің қашықтан қол жеткізу жүйесіне өзінің жеке не бизнес-сәйкестендіру нөмірін енгізуі;

      2) клиентті сәйкестендіру және аутентификациялау;

      3) КЖТҚҚ туралы заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1) және 4) тармақшаларында көзделген клиент бойынша мәліметтерді тіркеу.

      7. Клиентті сәйкестендіру және аутентификаттау үшін мынадай тәсілдер қолданылады:

      1) жеке немесе заңды тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбасы;

      2) немесе биометриялық сәйкестендіру құралдары;

      3) немесе егер жеке тұлғаны қаржы мониторингі субъектісі бұған дейін жеке қатыса отырып сәйкестендірген жағдайда, жеке тұлғаны сәйкестендіру және аутентификаттау кезінде қаржы мониторингі субъектісі ақпарат алмасу туралы келісім жасаған екінші деңгейдегі банк немесе Ұлттық пошта операторы шығарған төлем карточкасының деректемелері (төлем карточкасының нөмірі, қолданылу мерзімі, төлем карточкалары жүйесінің атауы);

      4) немесе мемлекеттік дерекқорлармен салыстырып тексеру арқылы жеке тұлғаның жеке басын растау;

      5) немесе әріптердің, цифрлардың немесе таңбалардың комбинациясын білдіретін бірегей сәйкестендіруші немесе клиентті сәйкестендіру үшін қаржы мониторингі субъектісі белгілеген және онымен келісілген өзге сәйкестендіруші.

      Осы тармақтың үшінші бөлігінде көзделген жағдайларды қоспағанда, осы тармақтың бірінші бөлігінде айқындалған клиентті сәйкестендіру және аутентификаттау тәсілдерінің біреуін немесе жиынтығында бірнешеуін қолдануға жол беріледі.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 5) тармақшасында көзделген клиентті сәйкестендіру және аутентификаттау тәсілі мына жағдайлардың бірінде:

      осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көзделген клиентті сәйкестендіру және аутентификаттау тәсілдерінің жиынтығында біреуімен немесе бірнешеуімен;

      өмірді сақтандыру шарттарын, аннуитеттік сақтандыру шарттарын және сақтанушының инвестицияларға қатысу талабы көзделетін сақтандыру шарттарын қоспағанда, сақтандыру ұйымдары және Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары сақтандыру шарттарын электрондық нысанда жасасқан кезде;

      КЖТҚҚ туралы заңның 5-бабының 6-тармағына сәйкес клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру жөнінде шаралар қабылдаған кезде пайдаланылады.

      Клиентті сәйкестендіру және аутентификаттау тәсілін таңдауды қаржы мониторингі субъектісі жүзеге асырады.


      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 15.03.2021 № 48 (қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      8. Клиентті сәйкестендіруді растайтын және КЖТҚҚ туралы заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1) және 4) тармақшаларында көзделген мәліметтерді тіркеу:

      1) клиенттің оның Талаптардың 7-тармағында көрсетілген сәйкестендірудің расталған тәсілдерімен сәйкестендіру деректерін;

      2) не қаржы мониторингі субъектісінің Талаптардың 7-тармағында көрсетілген тәсілдермен клиентті аутентификациялау рәсімдерін кейін өткізуі арқылы жүзеге асырылады.

3-тарау. Клиент (оның өкілі) және бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтердің анықтығын тексеру

      9. Клиент (оның өкілі) және бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтердің анықтығын тексеру КЖТҚҚ туралы заңның 5-бабы 3-тармағының 6) тармақшасына және ішкі бақылау ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

      10. Клиент (оның өкілі) және бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтердің анықтығын тексеруді қолжетімді дереккөздерінен алынған деректермен салыстыру арқылы жүргізген кезде қолжетімді дереккөздерінен алынған мәліметтер бар дерекқорлардан алынған ақпарат, үзінді-көшірмелер де растайтын құжаттардың көшірмелері болып табылады.

4-тарау. Іскерлік қатынастарды қашықтықтан орнату тәсілімен орнатудан бас тарту, қашықтықтан орнату тәсілімен орнатылған іскерлік қатынастарды бұзу

      11. Қаржы мониторингi субъектiсі:

      1) клиент Талаптардың 3-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкес келмеген;

      2) клиент Талаптардың 4-тармағының 2) тармақшасында және 6-тармағында көрсетілген шарттарды орындамаған жағдайда;

      3) қаржы мониторингi субъектiсінде клиенттің КЖТҚ мақсатында операция жүргізуі туралы күдік болған кезде;

      4) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" (Салық кодексі) 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексінде, КЖТҚҚ туралы заңда, "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңында көзделген өзге де негіздер бойынша іскерлік қатынастарды қашықтықтан орнату тәсілмен орнатудан және (немесе) операцияларды жүргізуден бас тартады.

      Қаржы мониторингi субъектiсі клиентке іскерлік қатынастарды қашықтықтан орнату тәсілмен орнатудан бас тартқан кезде клиентті іскерлік қатынастарды келу тәртібімен орнату мүмкіндігі туралы хабардар етеді.

Об утверждении Требований к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июня 2018 года № 140. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 июля 2018 года № 17250.

      В целях реализации Закона Республики Казахстан от 27 февраля 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТAНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемые Требования к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга.
      2. Департаменту методологии финансового рынка (Aбдрахманов Н.A.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
      3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
      3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев A.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.A.
      5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. 
Председатель
Национального Банка        Д. Aкишев
«СОГЛAСОВAНО»
Министр финансов
Республики Казахстан
_______________ Б. Султанов
18.07.2018 года
Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 июня 2018 года № 140
Требования к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга
Глава 1. Общие положения
      1. Настоящие Требования к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга (далее - Требования) разработаны в соответствии с пунктом 9 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года  «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон о ПОДФТ) и распространяются на субъектов финансового мониторинга, указанных в подпунктах 1) (за исключением юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей), 2) (за исключением товарных бирж), 3), 4), 5) и 11) пункта 1 статьи 3 Закона о ПОДФТ  (далее - субъекты финансового мониторинга).
     Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 № 216 (вводится в действие с 01.01.2020).
      2. Субъект финансового мониторинга принимает решение о дистанционном установлении деловых отношений с клиентами самостоятельно с учетом оценки степени риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - ОДФТ) по типу клиента, странового (географического) риска, риска услуги (продукта) и (или) способа ее (его) предоставления.
      3. Субъекты финансового мониторинга устанавливают деловые отношения дистанционным способом исключительно с клиентами, соответствующими следующим требованиям:
     1) физическое лицо либо юридическое лицо, которому присвоен идентификационный номер (за исключением случаев, когда физическому лицу либо юридическому лицу не присвоен идентификационный номер в соответствии с законодательством Республики Казахстан) либо номер, под которым физическое лицо-нерезидент Республики Казахстан или юридическое лицо-нерезидент Республики Казахстан зарегистрировано в иностранном государстве;
     2) клиент (его представитель) и бенефициарный собственник не является лицом, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;
     3) клиент (его представитель) и бенефициарный собственник не является установленным лицом или организацией, в отношении которых применяются международные санкции (эмбарго) в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций;
4) клиент не является лицом, которому присвоен уровень риска, требующий применения усиленных мер надлежащей проверки в соответствии с пунктом 7 статьи 5 Закона о ПОДФТ и правилами внутреннего контроля.
     Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.11.2018 № 301 (вводится в действие с 01.01.2019).
      4. Субъекты финансового мониторинга устанавливают деловые отношения с клиентом дистанционным способом при одновременном соблюдении следующих условий:
      1) фиксирование сведений, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1) и 4) пункта 3 статьи 5 Закона о ПОДФТ, в соответствии с пунктом 8 Требований;
      2) наличие согласия клиента-физического лица на сбор, обработку, хранение и предоставление, в том числе при необходимости третьим лицам, его персональных данных, подтвержденного посредством идентификационного средства;
      3) наличие автоматизированных информационных систем, позволяющих осуществлять сбор, обработку, хранение, предоставление и защиту персональных данных клиента-физического лица (его представителя) и бенефициарных собственников;
      4) у субъекта финансового мониторинга отсутствуют подозрения, что целью деловых отношений является совершение операций в целях ОДФТ.
Глава 2. Фиксирование сведений, необходимых для надлежащей проверки клиента (его представителя) и бенефициарного собственника
      5. Фиксирование сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике осуществляется в соответствии со статьей 6 Закона о ПОДФТ до установления деловых отношений дистанционным способом.
      6. Для установления деловых отношений с клиентом дистанционным способом обязательными условиями являются:
      1) ввод клиентом в системе удаленного доступа субъекта финансового мониторинга своего индивидуального либо бизнес-идентификационного номера;
      2) идентификация и аутентификация клиента;
      3) фиксирование сведений по клиенту, предусмотренных подпунктами 1), 2) 2-1) и 4) пункта 3 статьи 5 Закона о ПОДФТ.
      7. Для идентификации и аутентификации клиента используются следующие способы:
      1) электронная цифровая подпись физического или юридического лица;
      2) или средства биометрической идентификации;
      3) или реквизиты платежной карточки при идентификации и аутентификации физического лица (номер, срок действия платежной карточки, наименование системы платежных карточек), выпущенной банком второго уровня или Национальным оператором почты, с которым субъектом финансового мониторинга заключено соглашение об информационном обмене, в случае, если физическое лицо было ранее идентифицировано субъектом финансового мониторинга при личном присутствии;
      4) или подтверждение личности физического лица путем сверки с государственными базами данных;
      5) или уникальный идентификатор, представляющий собой комбинацию букв, цифр или символов или иной идентификатор, установленный субъектом финансового мониторинга для идентификации клиента и согласованный с ним.
      Допускается использование одного или в совокупности нескольких из способов идентификации и аутентификации клиента, определенных в части первой настоящего пункта, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящего пункта.
      Способ идентификации и аутентификации клиента, предусмотренный подпунктом 5) части первой настоящего пункта, используется в одном из следующих случаев:
      в совокупности с одним или несколькими способами идентификации и аутентификации клиента, предусмотренными подпунктами 1), 2), 3) и 4) части первой настоящего пункта;
      при заключении страховыми организациями и филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан договоров страхования в электронной форме, за исключением договоров страхования жизни, договоров аннуитетного страхования и договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях;
      при принятии мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона о ПОДФТ.
      Выбор способа идентификации и аутентификации клиента осуществляется субъектом финансового мониторинга.
       Сноска. Пункт 7 - в редакции постановления  Правления Aгентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 15.03.2021 № 48 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      8. Фиксирование сведений по клиенту, подтверждающих его идентификацию и предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1) и 4) пункта 3 статьи 5 Закона о ПОДФТ, осуществляется путем заполнения:
      1) клиентом его идентификационных данных, подтвержденных способами идентификации, указанными в пункте 7 Требований;
      2) либо субъектом финансового мониторинга после проведения процедуры аутентификации клиента, способами, указанными в пункте 7 Требований.
Глава 3. Проверка достоверности сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике
      9. Проверка достоверности сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике осуществляется в соответствии с подпунктом 6) пункта 3 статьи 5 Закона о ПОДФТ и правилами внутреннего контроля.
      10. При проведении проверки достоверности сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике путем сверки с данными из доступных источников копиями подтверждающих документов, в том числе являются информация, выписки из баз данных, содержащих сведения из доступных источников.
Глава 4. Отказ в установлении деловых отношений дистанционным способом, расторжение деловых отношений, установленных дистанционным способом.
      11. Субъект финансового мониторинга отказывает в установлении деловых отношений дистанционным способом и (или) в проведении операции в случае:
      1) несоответствия клиента требованиям, указанным в пункте 3 Требований;
      2) невыполнения условий, указанных в подпункте 2) пункта 4 и пункте 6 Требований;
      3) при наличии подозрений у субъекта финансового мониторинга о совершении клиентом операции в целях ОДФТ;
      4) по иным основаниям, предусмотренным Кодексом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), Законом о ПОДФТ, Законом Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».
      При отказе клиенту в установлении деловых отношений дистанционным способом субъект финансового мониторинга уведомляет клиента о возможности установления деловых отношений в явочном порядке.