Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу саласындағы тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрінің 2018 жылғы 27 қыркүйектегі № 418 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 6 қазанда № 17498 болып тіркелді

      "Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы" 2007 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 10-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу саласындағы тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағалары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің "Электрондық үкіметті" және мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді дамыту департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      4) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министр Д. Абаев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Әділет министрлігі

      2018 жылғы 13 қыркүйек

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Ұлттық экономика министрлігі

      2018 жылғы 26 қыркүйек

  Қазақстан Республикасы
Ақпарат және коммуникациялар
министрінің
2018 жылғы "__" _____
№___________ бұйрығымен
бекітілген

Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу саласыңдағы тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағалары

Тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) атауы

ҚҚС*-ті есепке алмағандағы бағасы, теңге

1

Мыналарға:


1)

пәтерге, жеке тұрғын үйге (шаруашылық құрылыстары және басқа да осындай объектілері бар), шаруашылық құрылыстарға

1 073,7

2)

көп пәтерлі тұрғын үйге (шаруашылық құрылыстары және басқа да осыған ұқсас объектілері бар), тұрғын үйдегі тұрғын емес үй-жайға, тұрғын емес құрылысқа

17 178,6

3)

гараждарға

1 073,7

4)

мыналарды:


-

бір объектіні

21 473,2

-

екіден беске дейінгі жеке тұрған объектілерді

32 209,8

-

алтыдан онға дейінгі жеке тұрған объектілерді

42 946,4

-

оннан көп жеке тұрған объектілерді қамтитын тұрғын емес мақсаттағы мүліктік кешендерге (ғимараттар, құрылыстар, құрылысжайлар) меншік, шаруашылық жүргізу, жедел басқару, сенімгерлік басқару, кепіл, рента, пайдалану (сервитуттардан басқа) құқықтарының туындауын тіркегені үшін

53 683,0

2

Шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін:


-

көп пәтерлі тұрғын үйге (шаруашылық құрылыстары және басқа да осындай объектілері бар), тұрғын үйдегі тұрғын емес үй-жайға, тұрғын емес құрылысқа, тұрғын емес мақсаттағы мүліктік кешендерге (ғимараттар, құрылыстар, құрылысжайлар) меншік, сенімгерлік басқару, кепіл, рента, пайдалану (сервитуттардан басқа) құқықтарының туындауын тіркегені үшін

2 147,3

3

Жер учаскесіне меншік, жер пайдалану құқығын, өзге де құқықтарды (құқық ауыртпалықтарын) тіркегені үшін

1 073,7

4

Сервитутты (объектілерге қарамастан) тіркегені үшін

1 073,7

5

Кондоминиум объектісін тіркегені үшін

2 147,3

6

Ипотекалық куәлік беруді және оны кейіннен басқа иелерге беруді тіркегені үшін

536,8

7

Құқық иесі деректерінің, жылжымайтын мүлік объектісінің сәйкестендіру сипаттамаларының өзгеруін тіркегені үшін

536,8

8

Жылжымайтын мүліктің жойылуына (бүлінуіне) немесе оған құқықтан бас тартуға байланысты және құқығының ауысуымен байланысты емес өзге де жағдайларда жылжымайтын мүлікке құқықты тоқтатуды тіркегені үшін

536,8

9

Құқықтың үшінші тұлғаға ауысуына байланысты емес ауыртпалықты тоқтатуды тіркегені үшін, оның ішінде жылжымайтын мүліктің ипотекасын тоқтатуды тіркегені үшін

536,8

10

Міндеттемелері ипотекамен қамтамасыз етілген банктік займ шарты бойынша талаптар құқығын басқаға беруді тіркегені үшін

536,8

11

Құқықтың туындауына (құқық ауыртпалығына) негізі болып табылатын шарт талабының немесе өзге де заңдық фактілердің өзгеруі нәтижесінде құқықтың өзгеруін немесе құқықтың ауыртпалығын тіркегені үшін

536,8

12

Жылжымайтын мүлікке өзге де құқықтарды, сондай-ақ жылжымайтын мүлікке құқық ауыртпалықтарын тіркегені үшін

1 073,7

13

Заңдық талаптарды тіркегені үшін

536,8

14

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен мемлекеттік органдар салатын (өндіретін) жылжымайтын мүлікке құқық ауыртпалығын тіркегені үшін

0,0

15

Республикалық меншікті иелену, пайдалану және оған билік ету құқығын жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган мен оның аумақтық органдары үшін мемлекеттік меншікке жатқызылған жылжымайтын мүлікке құқықты тіркегені үшін

0,0

16

Жылжымайтын мүлікке бұрын туындаған құқықтарды (құқықтар ауыртпалықтарын) жүйелі тіркегені үшін

0,0

17

Мемлекеттік органдардың шешімдері негізінде, оның ішінде елді мекендердің атауы, көшелердің аттары, сондай-ақ ғимараттар мен құрылыстардың реттік нөмірлері (мекенжайлары) өзгерген кезде немесе Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылымын реформалауға байланысты кадастрлық нөмірлері өзгерген кезде жылжымайтын мүліктің сәйкестендіру сипаттамаларының өзгеруін тіркегені үшін

0,0

18

Жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін құжаттың телнұсқасын бергені үшін

536,8

      *Ескертпе:

      ҚҚС – қосымша құн салығы

On approval of prices for goods (works, services) in the field of state registration of rights to real estate

Order of the Minister of Information and Communications of the Republic of Kazakhstan of September 27, 2018 No. 418. Registered with the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan on October 6, 2018 No. 17498.

      Unofficial translation

      In accordance with Article 10 of the Law of the Republic of Kazakhstan dated July 26, 2007 “On the state registration of the rights to real estate”, I ORDER:

      1. To approve the attached prices for goods (works, services) in the field of state registration of the rights to real estate.

      2. The Department for development of “electronic government” and state services of the Ministry of Information and Communications of the Republic of Kazakhstan, in the manner established by the law, to ensure:

      1) the state registration of this order at the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan;

      2) within ten calendar days from the date of the state registration of this order, to send it to the Republican state-owned enterprise on the basis of the right of economic management “Republican Center for Legal Information” for official publication and inclusion into the Reference Control Bank of regulatory legal acts of the Republic of Kazakhstan;

      3) the placement of this order on the Internet resource of the Ministry of Information and Communications of the Republic of Kazakhstan;

      4) within ten working days after the state registration of this order, to submit information to the Legal Department of the Ministry of Information and Communications of the Republic of Kazakhstan on implementation of the measures, provided for in subparagraphs 1), 2) and 3) of this paragraph.

      3. Supervising vice minister of information and communications of the Republic of Kazakhstan shall be authorized to oversee the implementation of this order.

      4. This order shall enter into force upon the expiry of ten calendar days after the day of its first official publication.

      Minister D. Abayev

      "AGREED"

      Ministry of justice of the

      Republic of Kazakhstan

      September 13, 2018

      "AGREED"

      Ministry of national economy of the

      Republic of Kazakhstan

      September 26, 2018

  Approved by the order of the
Minister of information and
communications of the
Republic of Kazakhstan
dated "__" ________2018
№ _____

Prices of goods (works, services) in the field of state registration of the rights to real estate

Name of goods (works, services)

Price excluding VAT *, tenge

1

For registration of the occurrence of property rights, economic management, operational management, trust management, collateral, rent, use (except servitudes):


1)

for an apartment, an individual dwelling house (with household outbuildings and other similar objects), household outbuildings

1 073,7

2)

for an apartment building (with household outbuildings and other similar objects), non-residential premises in a residential building, non-residential building

17 178,6

3)

for garages

1 073,7

4)

for non-residential property complexes (buildings, structures, facilities), including:


-

one object

21 473,2

-

from two to five separate objects

32 209,8

-

from six to ten separate objects

42 946,4

-

over ten separate objects

53 683,0

2

For small businesses:


-

for registration of the occurrence of property rights, trust management, collateral, rent, use (except servitudes) for an apartment building (with household outbuildings and other similar objects), non-residential premises in a residential building, non-residential facility, non-residential property facilities)

2 147,3

3

For registration of property rights, land use, other rights (encumbrances of rights) on a land plot

1 073,7

4

For servitude registration (regardless of objects)

1 073,7

5

For registration of a condominium object

2 147,3

6

For registration of issuance of a mortgage certificate and its subsequent transfer to other owners

536,8

7

For registration of changes in the data about the rights holder, identification characteristics of the property object

536,8

8

For registration of the termination of the right to real estate in connection with the loss (damage) of the real estate or a waiver of the rights to it and in other cases not related to the transfer of the right

536,8

9

For registration of the termination of an encumbrance that is not related to the transfer of the right to a third party, including for the registration of the termination of the real estate mortgage

536,8

10

For the registration of the assignment of claims on a bank loan agreement, the obligations under which are secured by a mortgage

536,8

11

For registration of a change of the right or encumbrance of the right as a result of a change in the terms of a contract that is the basis for the emergence of the right (encumbrance of a right) or other legal facts

536,8

12

For registration of other rights to real estate, as well as encumbrances of the rights to real estate

1 073,7

13

For registration of legal claims

536,8

14

For registration of the encumbrances of the rights to real estate, imposed (produced) by the state body in the manner, prescribed by the legislative act of the Republic of Kazakhstan

0,0

15

For registration of rights to real estate, classified as the state property, for an authorized state body, exercising the rights of ownership, use and disposal of republican property, and its territorial bodies

0,0

16

For the systematic registration of previously arisen rights (encumbrances of rights) to real estate

0,0

17

For registration of changes in the identification characteristics of real estate on the basis of decisions of state bodies, including when changing the name of settlements, street names, and the sequence number of buildings and structures (addresses) or when changing cadastral numbers in connection with the reform of the administrative-territorial structure of the Republic of Kazakhstan

0,0

18

For issuance of a duplicate of the title document on real estate

536,8

      *Note:

      VAT – value added tax.