Мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету сапасының өлшемшарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2018 жылғы 27 қыркүйектегі № 1454 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 9 қазанда № 17510 болып тіркелді.

      "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" 2018 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабының 8) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету сапасының өлшемшарттары бекітілсін.

      2. "Көрсетілетін заң көмегі сапасының критерийлерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы 16 ақпандағы № 89 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10392 болып тіркелген, 2015 жылы 16 наурызда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

      3. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі және заң қызметін ұйымдастыру департаменті заңнамада белгіленген тәртіпте:

      1) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;

      3) осы бұйрықты ресми жарияланғанынан кейін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Әділет министрінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      5. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министр М. Бекетаев

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2018 жылғы 27 қыркүйектегі
№ 1454 бұйрығымен бекітілген

Мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету сапасының өлшемшарттары

      1. Мыналар құқықтық ақпарат беру түрінде көрсетілетін заң көмегі сапасының өлшемшарттары болып табылады:

      1) "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен (бұдан әрі - Заң) берілген өкілеттіктер шегінде құқықтық ақпарат беруді жүзеге асыру;

      2) Заңда көзделген тетіктері арқылы, мемлекет кепілдік берген заң көмегін алу тәртібі мен қолжетімдігі туралы халыққа құқықтық ақпарат беру;

      3) құқықтық ақпарат беру түрінде заң көмегін көрсететін лауазымды және өзге мемлекеттік органдар тұлғаларының әрекетіне (әрекетсіздігіне) негізделген шағымдардың болмауы;

      4) құқықтық ақпарат беруді жүзеге асырудағы құзыреті;

      5) жеке және заңды тұлғаларға құқықтық ақпарат берудің объективтілігі мен уақтылылығын қамтамасыз ету;

      6) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын сақтау.

      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Әділет министрінің 31.08.2022 № 735 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Мыналар құқықтық консультация беру түрінде көрсетілетін мемлекет кепілдік берген заң көмегі сапасының өлшемшарттары болып табылады:

      1) Заңның 28-бабының 7 және 8-тармақтарында белгіленген құқықтық консультация беру тәртібін және мерзімдерін сақтау;

      2) құқықтық консультацияның Қазақстан Республикасының заңнамасының ережелерімен негізді мен дәлелді болуы;

      3) кәсіптік міндеттерін орындау кезінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын сақтау;

      4) құқықтық консультацияның өзектілігі;

      5) құқықтық консультация беретін тұлғалардың әрекетіне (әрекетсіздігіне) негізделген шағымдардың болмауы.

      3. Мыналар адвокаттардың жеке және заңды тұлғалардың мүдделерін соттарда, қылмыстық қудалау органдарында, өзге де мемлекеттік органдар мен мемлекеттік емес ұйымдарда қорғау және білдіру түрінде көрсетілетін мемлекет кепілдік берген заң көмегі сапасының өлшемшарттары болып табылады:

      1) заңмен берілген өкілеттілік шегінде мемлекет кепілдік берген құқықтық көмек көрсету;

      2) кәсіптік міндеттерді орындау кезінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және Адвокаттардың кәсіптік этикасы кодексінің нормаларын сақтау;

      3) адвокат құпиясын сақтау;

      4) мемлекет кепілдік берген заң көмегіне өтініш жасаған адамның мүддесіне қайшы келетін істің барысында жеке мүддесі болған кезде, заң көмегін көрсету туралы тапсырмадан бас тарту;

      5) адвокаттардың әрекетіне (әрекетсіздігіне) негізделген шағымдардың болмауы.

      4. Мыналар заң консультанттарының жеке және заңды тұлғалардың мүдделерін соттарда, мемлекеттік органдар мен мемлекеттік емес ұйымдарда білдіру түрінде көрсетілетін мемлекет кепілдік берген заң көмегі сапасының өлшемшарттары болып табылады:

      1) Заңмен берілген өкілеттілік шегінде мемлекет кепілдік берген құқықтық көмек көрсету;

      2) Заңының 78-бабының 1-тармағына сәйкес кәсіптік міндеттерді орындау кезінде Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңнамасының, заң консультанттары палатасының қағидалары мен стандарттарының, Кәсіптік әдеп кодексінің нормаларын сақтау;

      3) мемлекет кепілдік берген заң көмегіне өтініш жасаған адамның мүддесіне қайшы келетін істің барысында жеке мүддесі болған кезде, заң көмегін көрсету туралы тапсырмадан бас тарту;

      4) заң консультанттарының әрекетіне (әрекетсіздігіне) негізделген шағымдардың болмауы.

      Ескерту. Өлшемшарттар 4-тармақпен толықтырылды - ҚР Әділет министрінің 31.08.2022 № 735 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Об утверждении критериев качества оказания гарантированной государством юридической помощи

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 27 сентября 2018 года № 1454. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 октября 2018 года № 17510.

      В соответствии с подпунктом 8) статьи 23 Закона Республики Казахстан от 5 июля 2018 года "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые критерии качества оказания гарантированной государством юридической помощи.

      2. Признать утратившим силу приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 16 февраля 2015 года № 89 "Об утверждении критериев качества оказываемой юридической помощи" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10392, опубликован 16 марта 2015 года информационно-правовой системе "Әділет");

      3. Департаменту регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства юстиции Республики Казахстан после его официального опубликования.

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя министра юстиции Республики Казахстан.

      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр юстиции
Республики Казахстан
М. Бекетаев

  Утверждены
 приказом Министра юстиции
Республики Казахстан
от 27 сентября 2018 года № 1454

Критерии качества оказания гарантированной государством юридической помощи

      1. Критериями качества оказания юридической помощи в виде правового информирования являются:

      1) осуществление правового информирования в пределах предоставленных полномочий, предусмотренных Законом Республики Казахстан "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" (далее ‒ Закон);

      2) правовое информирование населения о порядке и возможности получения гарантированной государством юридической помощи посредством механизмов, предусмотренных Законом;

      3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных и иных лиц государственных органов, оказывающих юридическую помощь в виде правового информирования;

      4) компетентность при осуществлении правового информирования;

      5) объективность и своевременность правового консультирования физических и юридических лиц;

      6) соблюдение действующего законодательства Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным приказом Министра юстиции РК от 31.08.2022 № 735 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Критериями качества оказания гарантированной государством юридической помощи в виде правового консультирования являются:

      1) соблюдение порядка и сроков правового консультирования, установленных пунктами 7 и 8 статьи 28 Закона;

      2) обоснованность и мотивированность правового консультирования положениями законодательства Республики Казахстан;

      3) соблюдение законодательства Республики Казахстан при исполнении профессиональных обязанностей;

      4) актуальность правового консультирования;

      5) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) субъектов, оказывающих правовое консультирование.

      3. Критериями качества оказания адвокатами гарантированной государством юридической помощи в виде защиты и представительства интересов физических и юридических лиц в судах, органах уголовного преследования, иных государственных органах и негосударственных организациях являются:

      1) оказание гарантированной государством юридической помощи в пределах предоставленных законом полномочий;

      2) соблюдение при исполнении профессиональных обязанностей норм действующего законодательства Республики Казахстан и Кодекса профессиональной этики адвокатов;

      3) сохранение адвокатской тайны;

      4) отказ от принятого поручения об оказании гарантированной государством юридической помощи при наличии личной заинтересованности в исходе дела, противоречащей интересам лица, обратившегося за юридической помощью;

      5) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) адвокатов.

      4. Критериями качества оказания юридическими консультантами гарантированной государством юридической помощи в виде представительства интересов физических и юридических лиц в судах, государственных органах и негосударственных организациях являются:

      1) оказание гарантированной государством юридической помощи в пределах предоставленных Законом полномочий;

      2) соблюдение при исполнении профессиональных обязанностей норм законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, правил и стандартов палаты юридических консультантов, Кодекса профессиональной этики, согласно пункту 1 статьи 78 Закона;

      3) отказ от принятого поручения об оказании гарантированной государством юридической помощи при наличии личной заинтересованности в исходе дела, противоречащей интересам лица, обратившегося за юридической помощью;

      4) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) юридических консультантов.

      Сноска. Критерии дополнены пунктом 4 в соответствии с приказом Министра юстиции РК от 31.08.2022 № 735 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).