Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің "Бухгалтерлiк есепке алу шоттарының үлгi жоспарын бекiту туралы" 2007 жылғы 23 мамырдағы № 185" бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 2 қазандағы № 877 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 15 қазанда № 17549 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 3 т. қараңыз.

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің "Бухгалтерлiк есепке алу шоттарының үлгi жоспарын бекiту туралы" 2007 жылғы 23 мамырдағы № 185 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4771 тіркелген, 2007 жылғы 3 тамызда "Юридическая газета" № 118 (1321) газетасында жарияланған бұйрығына келесі өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бухгалтерлік есеп және аудит әдіснамасы департаменті (А.Т. Бектұрова) заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуін;

      2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің ресми жариялау және эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберілуін;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шараларды орындау туралы мәліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануы тиіс.

      Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
Ә. Смайылов

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2018 жылғы 2 қазандағы
№ 877 бұйрығына
қосымша
  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2007 жылғы 23 мамырдағы
№ 185 бұйрығымен
бекітілді

Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары

1-тарау. Жалпы ережелер

      Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары (бұдан әрі - Үлгілік жоспар) "Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы Заңының 20-бабы 5-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

2-тарау. Үлгілік жоспар

      2. Үлгілік жоспар қаржылық есептілік элементтерін топтауға және құндық мәнде ағымдағы көрсетуге арналған.

      3. Үлгілік жоспарда бухгалтерлік есептің синтетикалық шоттары осы Үлгілік жоспарға қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтімділігін азайту тәртібімен орналастырылған. Үлгілік жоспарда бухгалтерлік есеп шоттары нөмірлерінің төрт саны бар. Нөмірдің бірінші саны бөлімдерге тиістілігін, екіншісі - кіші бөлімдерге тиістілігін, үшіншісі - синтетикалық шоттардың топтарына тиістілігін көрсетеді, төртінші санды ұйым дербес анықтайды.

      4. Операциялар мен оқиғалардың талдамалық есебiн жүргiзу тәртiбiн дара кәсiпкер немесе заңды тұлғаның лауазымды адамдары белгiлейдi, олар Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне және құрылтай құжаттарға сәйкес дара кәсiпкердiң немесе ұйымның қажеттiлiктерiн негiзге ала отырып ағымдағы басшылықты және iстердi жүргiзудi жүзеге асырады.

3-тарау. Үлгілік жоспардың бөлімдері

      5. Үлгілік жоспар мынадай:

      1 - бөлім - "Қысқа мерзімді активтер";

      2 - бөлім - "Ұзақ мерзімді активтер";

      3 - бөлім - "Қысқа мерзімді міндеттемелер";

      4 - бөлім - "Ұзақ мерзімді міндеттемелер";

      5 - бөлім - "Капитал мен резервтер";

      6 - бөлім - "Кірістер";

      7 - бөлім - "Шығыстар";

      8 - бөлім - "Өндірістік есепке алу шоттары" бөлімдерін қамтиды

4-тарау. "Қысқа мерзімді активтер" 1-бөлімінің шоттары

      6. 1 "Қысқа мерзімді активтер" бөлімінің шоттары қысқа мерзімді ретінде жіктелетін ұйымның активтерін есепке алуға арналған.

      7. "Қысқа мерзімді активтер" бөлімі мынадай кіші бөлімдерді қамтиды:

      1000 - "Ақша қаражаты";

      1100 - "Қысқа мерзімді қаржы активтер";

      1200 - "Қысқа мерзімді дебиторлық берешек";

      1300 - "Қорлар";

      1400 - "Ағымдағы салық активтері";

      1500 - "Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер";

      1600 - "Биологиялық активтер"

      1700 - "Өзге қысқа мерзімді активтер".

      8. 1000 - "Ақша қаражаты" кіші бөлімі ақша қаражатын есепке алуға арналған.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      1010 - "Кассадағы ақша қаражаты", онда кассадағы ұлттық және шетел валюталарымен ақша қаражатының қозғалысы есепке алынады;

      1020 - "Жолдағы ақша қаражаты", онда жолдағы ақша қаражатының қозғалысы есепке алынады;

      1030 - "Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаты", онда ағымдағы банктік шоттардағы ұлттық және шетел валюталарындағы ақша қаражатының қозғалысы есепке алынады;

      1040 - "Корреспонденттік шоттарындағы ақша қаражаты", онда корреспонденттік шоттардағы ұлттық және шетел валюталарындағы ақша қаражатының қозғалысы есепке алынады;

      1050 - "Жинақ шоттарындағы ақша қаражаты", онда жинақ шоттарындағы ұлттық және шетел валюталарындағы ақша қаражатының қозғалысы есепке алынады;

      1060 - "Пайдаланылуы шектеулі ақша қаражаты", онда кассадағы, ағымдағы, корреспонденттік және жинақ шоттарындағы пайдаланылуы шектеулі ақша қаражаты есепке алынады;

      1070 - "Электрондық ақша қаражатын есепке алу", онда жүйеде электрондық ақша қаражаты есепке алынады;

      1080 - "Өзге ақша қаражаты", онда алдыңғы топтарда көрсетілмеген өзге ақша қаражаты есепке алынады;

      1090 - "Ақшалай қаражаттың құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резерві", онда ақша қаражатының құнсызданынан күтілетін кредиттік залалдарға бағалау резервтері есепке алынады.

      9. 1100 - "Қысқа мерзімді қаржы активтер" кіші бөлімі қысқа мерзімді қаржы инвестицияларын есепке алуға арналған.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      1110 - "Қысқа мерзімді амортизациялық құнмен бағаланған қаржылық активтер", онда қысқа мерзімді амортизациялық құнмен бағаланған қаржылық активтер есепке алынады;

      1120 - "Қысқа мерзімді басқа жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер", онда қысқа мерзімді басқа жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер;

      1130 - "Қысқа мерзімді пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер", онда қысқа мерзімді пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер есепке алынады;

      1140 - "Туынды қаржы құралдар", онда туынды қаржы құралдар, онын ішінде енгізілген, есепке алынады;

      1150 - "Алуға арналған қысқа мерзімді сыйақылар", онда мыналар:

      акциялар (қатысу үлестері) бойынша есептелген дивидендтер;

      қаржылық жалдау бойынша есептелген сыйақылар, берілген қарыздар, сатып алынған қаржы, инвестициялары сенімді басқару және өзге есептелген сыйақылар жөніндегі дебиторлық берешектің қозғалысына байланысты операциялар көрсетіледі;

      1160 - "Өзге қысқа мерзімді қаржы активтер", онда алдыңғы топтарда көрсетілмеген өзге қысқа мерзімді қаржы активтер есепке алынады;

      1170 - "Қысқа мерзімді қаржылық активтердің құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резерві", онда қысқа мерзімді қаржылық активтердің құнсыздануынан болатын күтілетін кредиттік залалдарға арналған бағалау резервтері есепке алынады.

      10. 1200 - "Қысқа мерзімді дебиторлық берешек" кіші бөлімі қысқа мерзімді дебиторлық берешекті есепке алуға арналған.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      1210 - "Сатып алушылар мен тапсырысшылардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі", онда бір жылға дейін мерзімі бар активтер және көрсетілген қызметтер үшін сатып алушылармен және тапсырысшылармен есеп айырысу бойынша операциялар және сатып алушылар мен тапсырысшылардың өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешегі көрсетіледі;

      1220 - "Еншілес ұйымдардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі", онда бір жылға дейін мерзімі бар іске асырылған активтер және көрсетілген қызметтер үшін еншілес ұйымдармен есеп айырысу бойынша операциялар мен еншілес ұйымдардың өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешегі көрсетіледі;

      1230 - "Қауымдастырылған және бірлескен ұйымдардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі", онда бір жылға дейін мерзімі бар іске асырылған активтер және көрсетілген қызметтер үшін қауымдастырылған және бірлескен ұйымдармен есеп айырысу бойынша операциялар және қауымдастырылған және бірлескен ұйымдардың өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешегі көрсетіледі;

      1240 - "Филиалдар мен құрылымдық бөлімшелердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі", онда филиалдардың шоттарына ақша қаражатының түсуі және есептен шығуы жөніндегі операциялар және филиалдар мен құрылымдық бөлімшелердің өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешегі көрсетіледі;

      1250 - "Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі", онда қызметкерлердің:

      активтерді сатып алуға есеппен берілген ақша қаражаты, қызметтерге ақы төлеу, қызметтік іссапарлар мен басқалар;

      қызметкерлерге берілген қарыздар бойынша қызметкерлердің дебиторлық берешегінің қозғалысына байланысты операциялар, сондай-ақ ұйымға қызметкер келтірген материалдық шығынды (кемшін шығу, талан-таражға салу, бүліну және басқалар) өтеу жөніндегі есеп айырысу және қызметкерлердің өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешегі көрсетіледі;

      1260 - "Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек", онда ағымдағы кезеңде операциялық және қаржылық жалдау бойынша ағымдағы жалдау төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі шығыстар есепке алынады;

      1270 - "Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешек", онда алдыңғы топтарда көрсетілмеген, бір жылға дейін мерзімі бар өзге дебиторлық берешек бойынша операциялар көрсетіледі, мысалы, алынған вексельдер бойынша, сақтандыру ұйымдарына сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша берешек;

      1280 - "Қысқа мерзімді дебиторлық берешектің құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резерві", онда қысқа мерзімді дебиторлық берешектің құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резервтері есепке алынады.

      11. 1300 - "Қорлар" кіші бөлімі қарапайым қызмет барысында сатуға арналған, немесе сату үшін өндіріс процесінде, немесе өндірістік процесте немесе қызметтер ұсыну кезінде пайдалануға арналған шикізат немесе материалдар нысанындағы активтерді есепке алуға арналған.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      1310 - "Шикізат және материалдар", онда өндірістік процесте одан әрі пайдалануға арналған шикізат және материалдар, оның ішінде ауыл шаруашылық шикізаттары мен материалдар есепке алынады;

      1320 - "Дайын өнім", онда дайын, оның ішінде ауыл шаруашылығы өнімі есепке алынады;

      1330 - "Тауарлар", онда тауарлардың, оның ішінде сатып алынған және қайта сатуға сақталған ауыл шаруашылығы тауарларының қозғалысына байланысты операциялар көрсетіледі;

      1340 - "Аяқталмаған өндіріс", онда аяқталмаған өндіріс бойынша шығындар есепке алынады;

      1350 - "Өзге қорлар", онда алдыңғы топтарда көрсетілмеген өзге қорлар есепке алынады;

      1360 - "Қорлардың құнсыздануынан болатын залалдарға арналған бағалау резерві", онда қорлардың құнсыздануынан болатын залалдарға арналған бағалау резервтері есепке алынады;

      1370 - "Қорларды қайтару құқығы бар актив", онда күтілетін қайтарулар бөлігінде қорлардың өзіндік құны есепке алынады.

      12. 1400 - "Ағымдағы салық активтері" кіші бөлімі бюджетпен есеп айырысу кезінде салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдердің артық төленген сомасын, сондай-ақ ұсынылған шот-фактуралар бойынша есепке алуға жататын қосылған құн салығының сомасын есепке алуға арналған.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      1410 - "Корпоративтік табыс салығы", онда бюджетке артық төленген корпоративтік табыс салығын көрсетуге байланысты операциялар, сондай-ақ корпоративтік табыс салығын төлеу бойынша аванстық төлемдер көрсетіледі;

      1420 - "Қосылған құн салығы", онда есепке алуға жататын, оның ішінде салық заңнамасына сәйкес өтеуге жататын қосылған құн салығы, сондай-ақ бюджетке артық төленген қосылған құн салығы бойынша операциялар көрсетіледі;

      1430 - "Өзге салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер", онда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өтеуге және (немесе) есепке алуға жататын өзге де салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер есепке алынады.

      13. 1500 - "Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер" кіші бөлімі, егер олардың теңгерімдік құны жалғастыратын пайдалану жолымен емес, негізінен сату есебінен өтелетін болса, сатуға арналған ретінде жіктелетін ұзақ мерзімді активтерді есепке алуға арналған, бұл ретте сату ықтималдығы жоғары болып табылады.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      1510 - "Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер", онда сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер есепке алынады, мысалы сатуға дайындалған жабдық;

      1520 - "Сатуға арналған істен шығатын топтар", онда сатуға арналған істен шығатын топтар есепке алынады, мысалы сатуға дайындалған жұмыс істейтін зауыт;

      1530 - "Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтердің (немесе істен шығатын топтардың) құнсыздануынан болатын залалдарға арналған бағалау резервтері", онда сатуға арналған ұзақ мерзімді активтердің (немесе істен шығатын топтардың) құнсыздануынан болатын залалдарға арналған бағалау резервтері есепке алынады.

      14. 1600 - "Биологиялық активтер" кіші бөлімі ауыл шаруашылығы қызметімен байланысты биологиялық активтерді есепке алуға арналған.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      1610 - "Өсімдіктер";

      1620 - "Жануарлар";

      1630 - "Биологиялық активтердің құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резерві", онда биологиялық активтердің құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резервтері есепке алынады.

      15. 1700 - "Өзге қысқа мерзімді активтер" кіші бөлімі алдыңғы кіші бөлімдерде көрсетілмеген өзге қысқа мерзімді активтерді есепке алуға арналған.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      1710 - "Берілген қысқа мерзімді аванстар", онда активтерді жеткізу негізінде берілген, сондай-ақ есепті кезең ішінде тапсырысшылардан ішінара дайындығы бойынша қабылданған өнімдерге, қызметтерге ақы төлеу жөніндегі аванстар және өзге берілген қысқа мерзімді аванстар есепке алынады;

      1720 - "Алдағы кезеңдердің шығыстары", онда есепті жылдың ішінде қазіргі кезеңде жүргізілген, бірақ алдағы кезеңдерге қатысты шығыстар (сақтандыру ұйымдарына төленген сақтандыру сыйлықтары, жалдау ақысы және т.б.) есепке алынады;

      1730 - "Шарттар бойынша қысқа мерзімді активтер", онда клиенттермен жасалған шарттар бойынша қысқа мерзімді активтер есепке алынады;

      1740 - "Шарттар бойынша қысқа мерзімді активтердің құнсыздануынан болатын залалдарға арналған бағалау резервтері", онда сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа мерзімді активтердің құнсыздануынан болатын залалдарға арналған бағалау резервтері есепке алынады;

      1750 - "Өзге қысқа мерзімді активтер", онда алдыңғы топтарда көрсетілмеген өзге қысқа мерзімді активтер бойынша операциялар есепке алынады.

5-тарау. "Ұзақ мерзімді активтер" 2-бөлімінің шоттары

      16. 2 "Ұзақ мерзімді активтер" бөлімінің шоттары ұйымдардың ұзақ мерзімді ретінде жіктелетін активтерін есепке алуға арналған.

      2 "Ұзақ мерзімді активтер" бөлімі мынадай кіші бөлімдерді қамтиды:

      2000 - Ұзақ мерзімді қаржылық активтер" бөлімі мынадай кіші бөлімдерді қамтиды:

      2100 - "Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек";

      2200 - "Инвестициялар";

      2300 - "Инвестициялық мүлік";

      2400 - "Негізгі құралдар";

      2500 - "Биологиялық активтер";

      2600 - "Барлау және бағалау активтері";

      2700 - "Материалдық емес активтер";

      2800 - "Кейінге қалдырылған салықтық активтер";

      2900 - "Өзге ұзақ мерзімді активтер".

      17. 2000 - "Ұзақ мерзімді қаржылық активтер" кіші бөлімі ұзақ мерзімді қаржылық активтерді (үлестік қатысу әдісімен және бастапқы құны бойынша есептелетін инвестицияларды қоспағанда) және ұзақ мерзімді дебиторлық берешекті есепке алуға арналған.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      2010 - "Ұзақ мерзімді амортизациялық құнмен бағаланған қаржылық активтер", онда ұзақ мерзімді амортизациялық құнмен бағаланған қаржылық активтер есепке алынады;

      2020 - "Ұзақ мерзімді басқа жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер", онда ұзақ мерзімді басқа жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер есепке алынады;

      2030 - "Ұзақ мерзімді пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер", онда ұзақ мерзімді пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер есепке алынады;

      2040 - "Туынды қаржы құралдар", онда туынды қаржы құралдар, оның ішінде қондырылған, есепке алынады;

      2050 - "Алуға арналған ұзақ мерзімді сыйақылар", онда қаржылық жалдау, берілген қарыздар, сатып алынған қаржылық инвестициялар, сенімгерлік басқару бойынша есептелген сыйақылар бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешектің қозғалысымен байланысты операциялар және өзге де алуға арналған ұзақ мерзімді сыйақылар көрсетіледі;

      2060 - "Үлескерлік құралдар", онда басқа жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған үлескерлік құралдар және пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланған үлескерлік құралдар есепке алынады;

      2070 - "Өзге ұзақ мерзімді қаржылық активтер", онда алдыңғы топтарда көрсетілмеген ұзақ мерзімді қаржы активтері есепке алынады;

      2080 - "Ұзақ мерзімді қаржылық активтердің құнсыздануынан болатын залалдарға арналған бағалау резервтері", онда ұзақ мерзімді қаржылық активтердің құнсыздануынан болатын күтіліп отырған кредиттік залалдарды бағалау резервтері есепке алынады.

      18. 2100 - "Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек" кіші бөлімі ұзақ мерзімді дебиторлық берешекті есепке алуға арналған.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      2110 - "Сатып алушылар мен тапсырысшылардың ұзақ мерзімді берешегі", онда сатылған активтер мен бір жылдан асатын мерзімде көрсетілген қызметтер үшін сатып алушылармен және тапсырысшылармен есеп айырысу бойынша операциялар көрсетіледі;

      2120 - "Еншілес ұйымдардың ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі", онда сатылған активтер мен бір жылдан асатын мерзімде көрсетілген қызметтер үшін еншілес ұйымдармен есеп айырысу бойынша операциялар және еншілес ұйымдардың өзге де ұзақ мерзімді дебиторлық берешектері көрсетіледі;

      2130 - "Қауымдастырылған және бірлескен ұйымдардың ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі", онда сатылған активтер мен бір жылдан асатын мерзімде көрсетілген қызметтер үшін қауымдастырылған және бірлескен ұйымдармен есеп айырысу бойынша операциялар және бірлескен ұйымдардың өзге де ұзақ мерзімді дебиторлық берешектері көрсетіледі;

      2140 - "Филиалдар мен құрылымдық бөлімшелердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі", онда филиалдар мен құрылымдық бөлімшелердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі есепке алынады;

      2150 - "Қызметкерлердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі", онда қызметкерлерге берілген ұзақ мерзімді қарыздар бойынша қызметкерлердің дебиторлық берешегінің қозғалысымен байланысты операциялар, сондай-ақ қызметкердің ұйымға бір жылдан асатын мерзімде келтірген материалдық зиянды (кемшін шығу, ұрлау, бүлдіру және басқалар) өтеу жөніндегі есеп айырысу көрсетіледі;

      2160 - "Жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек", онда қаржылық жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек және жалдау бойынша өзге де ұзақ мерзімді дебиторлық берешек есепке алынады;

      2170 - "Өзге ұзақ мерзімді дебиторлық берешек", онда алдыңғы топтарда көрсетілмеген өзге ұзақ мерзімді дебиторлық берешек бойынша операциялар көрсетіледі, мысалы сақтандыру ұйымдарына сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша алынған вексельдер бойынша ұзақ мерзімді берешек;

      2180 - "Ұзақ мерзімді дебиторлық берешектің құнсыздануынан болған залалға арналған бағалау резервтері", онда ұзақ мерзімді дебиторлық берешектің құнсыздануынан болатын залалдарға арналған бағалау резервтері есепке алынады.

      19. 2200 - "Инвестициялар" кіші бөлімі үлестік қатысу әдісімен және бастапқы құнымен есепке алынатын инвестицияларды есепке алуға арналған.

      2210 - "Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар", онда үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын үлескерлік құралдарға берілетін инвестициялар бойынша операциялар көрсетіледі;

      2220 - "Бастапқы құны бойынша есепке алынатын инвестициялар", онда бастапқы құны бойынша есепке алынатын үлестік құралдардағы инвестициялар жөніндегі операциялар көрсетіледі;

      2230 - "Инвестициялардың құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резервтері", онда инвестициялардың құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резервтері есепке алынады.

      20. 2300 - "Инвестициялық мүлік" кіші бөлімі инвестициялық жылжымайтын мүлікті есепке алуға арналған.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      2310 - "Инвестициялық мүлік", онда инвестициялық мүлік есепке алынады;

      2320 - "Инвестициялық жылжымайтын мүліктің амортизациясы", онда инвестициялық жылжымайтын мүлік амортизациясының сомасы шоғырландырылады;

      2330 - "Инвестициялық жылжымайтын мүліктің құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резерві", онда инвестициялық мүліктің құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резервінің сомасы шоғырландырылады.

      21. 2400 - "Негізгі құралдар" кіші бөлімі негізгі құралдарды есепке алуға арналған.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      2410 - "Негізгі құралдар", онда негізгі құралдар есепке алынады;

      2420 - "Негізгі құралдардың амортизациясы", онда негізгі құралдар амортизациясының сомасы шоғырландырылады;

      2430 - "Негізгі құралдардың құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резервтері", онда негізгі құралдардың құнсыздануынан болатын залалдарға арналған бағалау резервтері есепке алынады;

      2440 - "Активтерді пайдалану құқығы", онда негізгі құралды тану өлшемшарттарын қанағаттандыратын жалдау активтерін пайдалану құқығының құны көрсетіледі.

      2450 - "Активтерді пайдалану құқығының амортизациясы", онда активтерді пайдалану құқығы амортизациясының құны шоғырландырылған;

      2460 - "Активтерді пайдалану құқығының құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резервтері", онда активтерді пайдалану құқығының құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резервтері есепке алынады.

      22. 2500 - "Биологиялық активтер" кіші бөлімі ауыл шаруашылығы қызметімен байланысты биологиялық активтерді есепке алуға арналған.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      2510 - "Өсімдіктер";

      2520 - "Жануарлар";

      2530 - "Биологиялық активтердің амортизациясы", онда егер олардың әділ құнды бағалауға жатпаған жағдайда биологиялық активтердің амортизациясының сомасы шоғырландырылады;

      2540 - "Биологиялық активтердің құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резерві", онда биологиялық активтердің құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резервтері есепке алынады.

      23. 2600 - "Барлау және бағалау активтері" кіші бөлімі минералдық ресурстарды барлау мен бағалауға дейінгі қызмет барысында, сондай-ақ минералдық ресурстарды өндірудің техникалық жағынан жүзеге асушылығы және коммерциялық орындылығы айқын болғаннан кейін шеккен шығыстарды қоспағанда минералдық ресурстарды барлау мен бағалауға арналған шығыстарды есепке алуға арналған.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      2610 - "Барлау және бағалау активтері", онда шығыстарды барлау және бағалау активтері ретінде танумен байланысты операциялар көрсетіледі.

      2620 - "Барлау және бағалау активтерінің амортизациясы", онда барлау және бағалау активтері амортизациясының сомасы шоғырландырылады;

      2630 - "Барлау және бағалау активтерінің құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резервтері", онда барлау және бағалау активтерінің құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резервінің сомасы шоғырландырылады.

      24. 2700 - "Материалдық емес активтер" кіші бөлімі материалдық емес активтерді есепке алуға арналған.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      2710 - "Гудвилл", онда инвестициялық бабының бөлігі ретінде гудвиллдің болуына және қозғалысына байланысты операциялар көрсетіледі;

      2720 - "Гудвиллдің құнсыздануы", онда құнсызданудан болуы мүмкін залалдар тұрғысынан тұрақты жүргізілетін тестілеу қорытындылары бойынша гудвиллдің құнсыздануын көрсету жөніндегі операциялар ескеріледі;

      2730 - "Өзге материалдық емес активтер", онда сипаты және ұйымның қызметінде қолданылу жағынан ұқсас активтер тобы есепке алынады, мысалы:

      тауарлық белгілер;

      титулдық және баспа құқықтары;

      компьютерлік бағдарламалық қамсыздандыру;

      лицензиялар мен франшизалар;

      өнеркәсіптік меншікке арналған авторлық құқықтар, патенттер және басқа құқықтар, көрсетілетін қызметтерге және пайдалануға арналған құқықтар;

      рецептілер, формулалар, модельдер, сызбалар және тәжірибелік үлгілер;

      әзірлеу процесіндегі материалдық емес активтер;

      2740 - "Өзге материалдық емес активтердің амортизациясы", онда материалдық емес активтер амортизациясының сомасы шоғырландырылады, бұл ретте пайдалы қолданудың анықталмаған мерзімі бар материалдық емес активтерге амортизация есептелмейді, ал жыл сайын құнсыздануға тест жүргізіледі;

      2750 - "Өзге материалдық емес активтердің құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резерві", онда өзге материалдық емес активтердің құнсыздануынан болатын шығындарға арналған бағалау резервінің сомасы шоғырландырылады;

      2760 - "Активтерді пайдалану құқығы", онда негізгі құралды тану өлшемшарттарын қанағаттандыратын жалдау активтерін пайдалану құқығының құны көрсетіледі.

      2770 - "Активтерді пайдалану құқығының амортизациясы", онда активтерді пайдалану құқығы амортизациясының құны шоғырландырылған;

      2780 - "Активтерді пайдалану құқығының құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резервтері", онда активтерді пайдалану құқығының құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резервтері есепке алынады.

      25. 2800 - "Кейінге қалдырылған салықтық активтер" кіші бөлімі қалдырылған корпорациялық табыс салығын есепке алуға арналған және мынадай шотты қамтиды:

      2810 - "Корпоративтік табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған салықтық активтер", онда мыналарға:

      шегерілетін мезгілдік айырмаға,

      алдағы кезеңге пайдаланылмаған салық залалдарын көшіруге;

      алдағы кезеңге пайдаланылмаған салық кредиттерін көшіруге байланысты алдағы кезеңдерде өтеуге жататын пайдаға арналған салық сомасы есепке алынады.

      26. 2900 - "Өзге ұзақ мерзімді активтер" кіші бөлімі алдыңғы кіші бөлімдерде көрсетілмеген өзге ұзақ мерзімді активтерді есепке алуға арналған.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      2910 - "Берілген ұзақ мерзімді аванстар", мұнда активтерді беруге берілген, сондай-ақ тапсырысшылардан ішінара дайын өнімге, көрсетілетін қызметтерге мерзімі бір жылдан асатын аванстар және өзге берілген ұзақ мерзімді аванстар есепке алынады;

      2920 - "Алдағы кезеңдердің шығыстары", мұнда қазіргі есепті кезеңде жүргізілген, бірақ алдағы есепті кезеңдерге жататын шығыстар есепке алынады;

      2930 - "Аяқталмаған құрылыс", мұнда аяқталмаған құрылыс бойынша шығындар есепке алынады, мысалы:

      негізгі құралдарды салуға байланысты;

      келешекте жылжымайтын мүлікке инвестиция ретінде пайдалану болжанатын объектінің құрылысымен байланысты шығындар;

      2940 - "Шарттар бойынша ұзақ мерзімді активтер", мұнда сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша активтер есепке алынады;

      2950 - "Шарттар бойынша ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануынан болатын шығындарға арналған бағалау резерві", мұнда сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануынан болатын шығындарға арналған бағалау резервтері есепке алынады;

      2960 - "Шарттар бойынша шығындар", мұнда сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша шығындар есепке алынады;

      2970 - "Шарттар бойынша шығындар амортизациясы", мұнда шарттар бойынша шығындар амортизациясының сомасы есепке алынады;

      2980 - "Шарттар бойынша шығындардың құнсыздануынан болатын шығындарға арналған бағалау резерві", мұнда шарттар бойынша шығындардың құнсыздануынан болатын шығындарға арналған бағалау резервтері есепке алынады;

      2990 - "Өзге ұзақ мерзімді активтер", мұнда алдыңғы топтарда көрсетілмеген ұзақ мерзімді активтердің өзге топтары есепке алынады.

6-тарау. 3 "Қысқа мерзімді міндеттемелер" бөлімінің шоттары

      27. 3 "Қысқа мерзімді міндеттемелер" бөлімінің шоттары қысқа мерзімді ретінде жіктелетін ұйым міндеттемелерін есепке алуға арналған.

      3 "Қысқа мерзімді міндеттемелер" бөлімі мынадай кіші бөлімдерді қамтиды:

      3000 - "Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер";

      3100 - "Салықтар бойынша міндеттемелер";

      3200 - "Басқа да міндетті және еркін төлемдер бойынша міндеттемелер";

      3300 - "Қысқа мерзімді кредиторлық берешек";

      3400 - "Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері";

      3500 - "Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер".

      28. 3000 - "Қысқа мерзімді қаржы міндеттемелері" кіші бөлімі қысқа мерзімді кредиторлық берешекті алып тастағанда, бір жылға дейінгі мерзіммен қысқа мерзімді қаржы міндеттемелерін есепке алуға арналған.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      3010 - "Амортизациялық құнмен бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер", мұнда амортизациялық құнмен бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер есепке алынады;

      3020 - "Пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер", мұнда пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер есепке алынады;

      3030 - "Туынды қаржы құралдары", мұнда туынды қаржы құралдары, оның ішінде кіріктірілген құралдар есепке алынады;

      3040 - "Қатысушылардың дивидендтері және кірістері бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", мұнда жарғылық капиталда үлесі бар қатысушы заңды тұлғаларға акциялар бойынша дивидендтерді және кірістерді есептеу және төлеу бойынша операциялар көрсетіледі;

      3050 - "Төлемге қысқа мерзімді сыйақылар", мұнда алынған қарыздар, берілген вексельдер, эмиссияланған бағалы қағаздар және сенімгерлік басқару шарттары бойынша төлеуге есептелген сыйақылардың болуымен және қозғалысымен байланысты операциялар және өзге төлеуге қысқа мерзімді сыйақылар көрсетіледі;

      3060 - "Амортизациялық құнмен бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы міндеттемелерінің ағымдағы бөлігі", мұнда амортизациялық құнмен бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы міндеттемелерінің ағымдағы бөлігі есепке алынады;

      3070 - "Пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы міндеттемелерінің ағымдағы бөлігі", мұнда пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы міндеттемелерінің ағымдағы бөлігі есепке алынады;

      3080 - "Өзге қысқа мерзімді қаржы міндеттемелері", мұнда алдыңғы топтарда көрсетілмеген өзге қысқа мерзімді қаржы міндеттемелері есепке алынады.

      29. 3100 - "Салық бойынша міндеттемелер" кіші бөлімі ұйымның салық төлеу бойынша міндеттемелерін есепке алуға арналған.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      3110 - "Төленуі тиіс корпоративтік табыс салығы", мұнда төленуі тиіс корпоративтік табыс салығы есепке алынады;

      3120 - "Жеке табыс салығы", мұнда жеке табыс салығын есептеумен және төлеумен байланысты операциялар көрсетіледі;

      3130 - "Қосылған құн салығы", мұнда қосылған құн салығын есептеумен және төлеумен байланысты операциялар есепке алынады;

      3140 - "Акциздер", мұнда акциздерді есептеумен және төлеумен байланысты операциялар көрсетіледі;

      3150 - "Әлеуметтік салық", мұнда әлеуметтік салықты есептеумен және төлеумен байланысты операциялар көрсетіледі;

      3160 - "Жер салығы", мұнда жер салығын есептеумен және төлеумен байланысты операциялар көрсетіледі;

      3170 - "Көлік құралдары салығы", мұнда көлік құралдары салығын есептеумен және төлеумен байланысты операциялар көрсетіледі;

      3180 - "Мүлік салығы", мұнда мүлік салығын есептеумен және төлеумен байланысты операциялар көрсетіледі;

      3190 - "Өзге салықтар", мұнда алдыңғы топтарда көрсетілмеген өзге салықтарды есептеумен және төлеумен байланысты операциялар көрсетіледі.

      30. 3200 - "Басқа міндетті және ерікті төлемдер бойынша міндеттемелер" кіші бөлімі салықтарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төленуі тиіс міндетті және ерікті төлемдерді есепке алуға арналған.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      3210 - "Әлеуметтік сақтандыру бойынша міндеттемелер", мұнда әлеуметтік сақтандыру бойынша аударымдарды есептеумен және төлеумен байланысты операциялар көрсетіледі;

      3220 - "Зейнетақы аударымдары бойынша міндеттемелер", мұнда зейнетақы аударымдарын есептеумен және төлеумен байланысты операциялар көрсетіледі;

      3230 - "Басқа міндетті төлемдер бойынша өзге міндеттемелер", мұнда басқа міндетті төлемдер, мысалы алымдар, мемлекеттік баждар, төлемақылар бойынша аударымдарды есептеумен және төлеумен байланысты операциялар көрсетіледі;

      3240 - "Басқа ерікті төлемдер бойынша өзге міндеттемелер", мұнда басқа ерікті төлемдер бойынша аударымдарды есептеумен және төлеумен байланысты операциялар көрсетіледі.

      31. 3300 - "Қысқа мерзімді кредиторлық берешек" кіші бөлімі бір жылға дейінгі мерзіммен кредиторлық берешекті есепке алуға арналған.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      3310 - "Өнім берушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек", мұнда бір жылдан кем төлеу мерзімімен қорларды жеткізу немесе қайта өңдеу бойынша шығыстарды қоса алғанда, сатып алынған активтер мен алынған қызметтер үшін өнім берушілермен және мердігерлермен есеп айырысулар жөнінде операциялар және өнім берушілер мен мердігерлерге өзге қысқа мерзімді берешек көрсетіледі;

      3320 - "Еншілес ұйымдарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек", мұнда бір жылға дейінгі мерзіммен сатып алынған активтерге және алынған қызметтер үшін еншілес ұйымдармен есеп айырысу жөніндегі операциялар және еншілес ұйымдарға өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек көрсетіледі;

      3330 - "Қауымдастырылған және бірлескен ұйымдарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек", мұнда бір жылға дейінгі мерзіммен сатып алынған активтер және алынған қызметтер үшін қауымдастырылған және бірлескен ұйымдармен есеп айырысу жөніндегі операциялар және қауымдастырылған және бірлескен ұйымдарға өзге қысқа мерзімді берешек көрсетіледі;

      3340 - "Филиалдарға және құрылымдық бөлімшелерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек", мұнда филиалдар және құрылымдық бөлімшелер шоттарына ақша қаражатының түсуі және оны есептен шығару жөніндегі операциялар және филиалдарға және құрылымдық бөлімшелерге өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек көрініс табады;

      3350 - "Еңбекақы төлеу бойынша қысқа мерзімді берешек", мұнда қызметкерлер тиісті қызметтерді көрсеткен кезең аяқталғаннан кейін он екі ай ішінде толық көлемде төленуі тиіс қызметкерлерге сыйақылар (демалыс жәрдемақыларынан және үлескерлік құралдармен өтемақы төлемдерінен басқа) және еңбекақы төлеу бойынша өзге қысқа мерзімді берешектер есепке алынады;

      3360 - "Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек", мұнда қысқа мерзімді жалдау бойынша жалдау міндеттемелерін төлеумен байланысты операциялар және жалдау бойынша өзге қысқа мерзімді берешек көрсетіледі;

      3370 - "Ұзақ мерзімді кредиторлық берешектің ағымдағы бөлігі", мұнда ұзақ мерзімді кредиторлық берешектің ағымдағы бөлігін төлеумен байланысты операциялар көрсетіледі;

      3380 - "Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек", мұнда алдыңғы топтарда көрсетілмеген өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек есепке алынады.

      32. 3400 - "Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері" кіші бөлімі белгісіз уақытпен және сомамен міндеттемелер ретінде айқындалған қысқа мерзімді бағалау міндеттемелерін есепке алуға арналған.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      3410 - "Қысқа мерзімді кепілдік міндеттемелер", мұнда бір жылға дейінгі кепілдік мерзімімен өткізілген өнімдер мен көрсетілген қызметтер бойынша кепілдік міндеттемелер бойынша резервті құрумен және қозғалысымен байланысты операциялар және өзге қысқа мерзімді кепілдік міндеттемелері көрсетіледі;

      3420 - "Заңды наразылықтар бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер", мұнда қарау мерзімі бір жылға дейін өтетін сот қуынымдары бойынша резервті құрумен және қозғалысымен байланысты операциялар және заңды наразылықтар бойынша өзге қысқа мерзімді міндеттемелер көрсетіледі;

      3430 - "Қызметкерлерге сыйақылар бойынша қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері", мұнда қызметкерлерге ақы төленетін жұмыста болмауы нысанында қысқа мерзімді сыйақылар төлеуге күтілетін шығындар, сондай-ақ пайдаға қатысуға және сыйлықақы төлеуге күтілетін шығындар және қызметкерлерге сыйақылар бойынша өзге қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері көрсетіледі;

      3440 - "Өзге қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері", мұнда шоттардың алдыңғы топтарында көрсетілмеген өзге қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері есепке алынады.

      33. 3500 - "Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер" алдыңғы кіші бөлімдерде көрсетілмеген өзге қысқа мерзімді міндеттемелерді есепке алуға арналған.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      3510 - "Алынған қысқа мерзімді аванстар", мұнда тауарларды, шикізатты, материалдарды жеткізуге, қызметтер көрсетуге, сондай-ақ тапсырысшылар үшін ішінара дайындалып өндірілген өнімге ақы төлеу бойынша алынған аванстар және өзге алынған қысқа мерзімді аванстар есепке алынады;

      3520 - "Алдағы кезеңдердің кірістері", мұнда ағымдағы айда алынған, бірақ есепті кезеңнің болашақ айларына жатқызылатын кірістер көрсетіледі;

      3530 - "Сатуға арналған шығаруға топ міндеттемелері", мұнда сатуға арналған шығаруға топ міндеттемелері көрсетіледі;

      3540 - "Шарттар бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер", мұнда сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер есепке алынады;

      3550 - "Аралас қысқа мерзімді қаржы құралының борыштық құрауышы", мұнда біріктірілген қысқа мерзімді қаржы құралының борыштық құрауышы есепке алынады;

      3560 - "Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер", мұнда алдыңғы топтарда көрсетілмеген өзге қысқа мерзімді міндеттемелер есепке алынады.

7-тарау. 4 "Ұзақ мерзімді міндеттемелер" бөлімінің шоттары

      34. 4 "Ұзақ мерзімді міндеттемелер" бөлімінің шоттары ұзақ мерзімді ретінде жіктелетін ұйымдардың міндеттемелерін есепке алуға арналған.

      4 "Ұзақ мерзімді міндеттемелер" бөлімі мынадай кіші бөлімдерді қамтиды:

      4000 - "Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер";

      4100 - "Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек";

      4200 - "Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері";

      4300 - "Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер";

      4400 - "Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер".

      35. 4000 - "Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер" кіші бөлімі ұзақ мерзімді кредиторлық берешекті қоспағанда, ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелерді есепке алуға арналған.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      4010 - "Амортизациялық құнмен бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер", мұнда амортизациялық құнмен бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер есепке алынады;

      4020 - "Пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер", мұнда ұзақ мерзімді пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланатын қаржылық міндеттемелер есепке алынады;

      4030 - "Туынды қаржы құралдары", мұнда туынды қаржы құралдары, оның ішінде кіріктірілген қаржы құралдары есепке алынады;

      4040 - "Қатысушылардың дивидендтері және кірістері бойынша ұзақ мерзімді берешек", мұнда жарғылық капиталда үлесі бар заңды тұлға қатысушыларына акциялар бойынша дивидендтерді және кірістерді есептеу және төлеу бойынша операциялар көрсетіледі;

      4050 - "Төлеуге ұзақ мерзімді сыйақылар", мұнда қаржылық жалға алу, алынған қарыздар, берілген вексельдер, эмиссияланған бағалы қағаздар мен сенімгерлік басқару шарттары бойынша төлеуге есептелген сыйақылардың болуымен және қозғалысымен байланысты операциялар және өзге де төлеуге ұзақ мерзімді сыйақылар көрсетіледі;

      4060 - "Өзге ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер", мұнда алдыңғы топтарда көрсетілмеген өзге қаржылық міндеттемелер есепке алынады.

      36. 4100 - "Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек" кіші бөлімі бір жылдан асатын мерзіммен кредиторлық берешектерді есепке алуға арналған.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      4110 - "Өнім берушілер мен мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек", мұнда бір жылдан асатын төлеу мерзімімен қорларды жеткізу немесе қайта өңдеу бойынша шығыстарды қоса алғанда, сатып алынған активтер мен пайдаланылған қызметтер үшін өнім берушілермен және мердігерлермен есеп айырысу бойынша операциялар және өнім берушілер мен мердігерлерге өзге ұзақ мерзімді берешек көрсетіледі;

      4120 - "Еншілес ұйымдарға ұзақ мерзімді кредиторлық берешек", мұнда бір жылдан асатын мерзіммен сатып алынған активтер және пайдаланылған қызметтер үшін еншілес ұйымдармен есеп айырысу бойынша операциялар және еншілес ұйымдарға өзге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек көрсетіледі;

      4130 - "Қауымдастырылған және бірлескен ұйымдарға ұзақ мерзімді кредиторлық берешек", мұнда бір жылдан асатын мерзіммен сатып алынған активтер мен пайдаланылған қызметтер үшін қауымдастырылған және бірлескен ұйымдармен есеп айырысу жөніндегі операциялар және қауымдастырылған және бірлескен ұйымдарға өзге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек көрсетіледі;

      4140 - "Филиалдар мен құрылымдық бөлімшелерге берілетін ұзақ мерзімді кредиторлық берешек", мұнда филиалдар мен құрылымдық бөлімшелерге берілетін ұзақ мерзімді кредиторлық берешек есепке алынады;

      4150 - "Жалға алу бойынша ұзақ мерзімді берешек", мұнда бір жылдан асатын мерзіммен қаржылық және операциялық алу бойынша жалға алу міндеттемелерін төлеумен байланысты операциялар көрсетіледі;

      4160 - "Өзге де ұзақ мерзімді кредиторлық берешек", мұнда алдыңғы топтарда көрсетілмеген өзге де ұзақ мерзімді кредиторлық берешек есепке алынады.

      37. 4200 - "Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері" кіші бөлімі ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелерін анықталмаған уақытпен және сомамен міндеттемелер ретінде есепке алуға арналған.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      4210 - "Ұзақ мерзімді кепілдік міндеттемелері", мұнда бір жылдан астам кепілдік мерзімімен өткізілген өнім бойынша кепілдік міндеттемелері бойынша резерв құрумен және қозғалысымен байланысты операциялар көрсетіледі;

      4220 - "Заңды наразылықтар бойынша ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері", мұнда қарау мерзімі бір жылдан асатын сот қуынымдары және өзге де заңды наразылықтар бойынша ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері бойынша резерв құрумен және қозғалысымен байланысты операциялар көрсетіледі;

      4230 - "Қызметкерлерге сыйақылар бойынша ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері", мұнда қызметкерлер тиісті қызметтер ұсынған кезең аяқталғаннан кейін он екі ай немесе одан көп уақыттан кейін төлеуге жататын ақы төленетін жұмыста болмауы нысанында қызметкерлерге сыйақы төлеуге және пайдаға қатысуға және сыйлықақы төлеуге күтілетін шығындар және қызметкерлерге сыйақылар бойынша өзге қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері көрсетіледі;

      4240 - "Өзге де ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері", мұнда алдыңғы шоттар топтарында көрсетілмеген өзге де ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері есепке алынады.

      38. 4300 - "Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер" кіші бөлімі кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығын есепке алуға арналған және мынадай шотты қамтиды:

      4310 - "Корпоративтік табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер", мұнда салық салынатын уақыт айырмасына байланысты алдағы кезеңдерде төленуі тиіс пайдаға салынатын салық сомасы есепке алынады.

      39. 4400 - "Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер" кіші бөлімі алдыңғы кіші бөлімдерде көрсетілмеген өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелерді есепке алуға арналған.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      4410 - "Алынған ұзақ мерзімді аванстар", мұнда тауарларды, шикізатты, материалдарды жеткізу, қызметтер көрсету үшін, сондай-ақ тапсырыс берушілерге ішінара дайындық бойынша өндірілген өнімге ақы төлеу бойынша алынған аванстар және өзге де алынған ұзақ мерзімді аванстар есепке алынады;

      4420 - "Алдағы кезеңдердің кірістері", мұнда ағымдағы есепті кезеңде алынған, бірақ болашақ есепті кезеңге жатқызылатын кірістер көрсетіледі;

      4430 - "Шарттар бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер", мұнда сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша міндеттемелер есепке алынады;

      4440 - "Аралас ұзақ мерзімді қаржы құралының борыштық құрауышы", мұнда біріктірілген ұзақ мерзімді қаржы құралының борыштық құрауышы есепке алынады;

      4450 - "Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер", мұнда алдыңғы топтарда көрсетілмеген өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер есепке алынады.

8-тарау. 5 "Капитал мен резервтер" бөлімінің шоттары

      40. 5 "Капитал мен резервтер" бөлімінің шоттары капитал мен резервтерді есепке алуға арналған.

      5 "Капитал мен резервтер" бөлімі мынадай кіші бөлімдерді қамтиды:

      5000 - "Жарғылық капитал";

      5100 - "Төленбеген капитал";

      5200 - "Сатып алынған меншікті үлестік құралдар";

      5300 - "Эмиссиялық кіріс";

      5400 - "Қосымша төленген капитал";

      5500 - "Резервтер";

      5600 - "Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал)";

      5700 - "Қорытынды пайда (қорытынды залал)".

      41. 5000 - "Жарғылық капитал" кіші бөлімі ұйымдардың шығарылған капиталын, жарғылық капиталын немесе мүліктік (пай) қорын есепке алуға арналған.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      5010 - "Артықшылықты акциялар", мұнда акционерлік қоғамның төленген эмиссияланған артықшылықты акцияларының жиынтықты номиналды құны есепке алынады;

      5020 - "Қарапайым акциялар", мұнда акционерлік қоғамның төленген эмиссияланған қарапайым акцияларының жиынтық номиналды құны есепке алынады;

      5030 - "Салымдар мен пай", мұнда серіктестіктің жарғылық капиталына салымдардың құны есепке алынады.

      42. 5100 - "Төленбеген капитал" кіші бөлімі ұйымдардың төленбеген капиталын есепке алуға арналған және мынадай шотты қамтиды:

      5110 - "Төленбеген капитал", мұнда эмиссияланған акцияларды төлеу, ұйымдардың жарғылық капиталына салымдар (мүліктік жарналар) енгізу жөніндегі операциялар, сондай-ақ жеке тұлғалардың және ұйымдардың эмиссияланған акцияларын төлеу бойынша берешегі және ұйымдардың жарғылық капиталына салымдарды (мүліктік жарналарды) енгізу бройынша құрылтайшылардың берешегі көрсетіледі.

      43. 5200 - "Сатып алынған меншікті үлестік құралдар" кіші бөлімі сатып алынған меншікті үлестік құралдарды есепке алуға арналған және мынадай шотты қамтиды:

      5210 - "Сатып алынған меншікті үлестік құралдары", мұнда меншікті үлестік құралдарды сатып алу нәтижесіндегі өз капиталдындағы өзгерістер көрсетіледі.

      44. 5300 - "Эмиссиялық кіріс" кіші бөлімі эмиссиялық кірісті есепке алуға арналған және мынадай шотты қамтиды:

      5310 - "Эмиссиялық кіріс", мұнда шығарылған меншікті үлестік құралдар бойынша бойынша эмиссиялық кіріс есепке алынады.

      45. 5400 - "Қосымша төленген капитал" кіші бөлімі қосымша төленген капиталды есепке алуға арналған және мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      5410 - "Негізгі ұйыммен өтеусіз операциялар бойынша қосымша төленген капитал", мұнда негізгі ұйыммен өтеусіз операциялар бойынша қосымша төленген капитал есепке алынады;

      5420 - "Өзге операциялар бойынша қосымша төленген капитал", мұнда өзге операциялар бойынша қосымша төленген капитал есепке алынады.

      46. 5500 - "Резервтер" кіші бөлімі қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкес, сондай-ақ құрылтай құжаттарына және ұйымның есептік саясатына сәйкес капитал шоттарында көрсетілетін резервтерді есепке алуға арналған.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      5510 - "Құрылтай құжаттарында белгіленген резервтік капитал", мұнда Қазақстан Республикасының заңнамасына және құрылтай құжаттарына сәйкес белгіленген резервтік капитал көрсетіледі;

      5520 - "Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған резерв", мұнда негізгі құралдарды қайта бағалау жөніндегі операциялар көрсетіледі;

      5530 - "Материалдық емес активтерді қайта бағалауға арналған резерв", мұнда материалдық емес активтерді қайта бағалау жөніндегі операциялар көрсетіледі;

      5540 - "Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша есепке алынатын қаржылық активтерді қайта бағалауға арналған резерв", мұнда өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша есепке алынатын қаржылық активтер бойынша қайта бағалау есепке алынады;

      5550 - "Қаржылық активтер бойынша залалға арналған резерв", мұнда қаржылық активтер бойынша күтілетін кредиттік залалдарға арналған бағалау резервтері есепке алынады;

      5560 - "Шетелдік қызмет бойынша шетел валютасын қайта есептеуге арналған резерв", мұнда мәні бойынша ұйымның шетелдік ұйымға таза инвестицияларының бір бөлігін құрайтын және ұйымның қаржылық есептілігінде таза инвестиция шығарылғанға дейін жеке капитал ретінде жіктелетін, одан кейін кіріс немесе шығыс ретінде танылатын монетарлық бап бойынша туындаған бағамдық айырмалар көрсетіледі;

      5570 - "Өзге резервтер", мұнда алдыңғы топтарда көрсетілмеген өзге резервтер көрсетіледі.

      47. 5600 - "Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал)" кіші бөлімі бөлінбеген пайданы немесе жабылмаған залалды есепке алуға арналған.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      5610 - "Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған залалы)", мұнда есепті жылдың бөлінбеген пайдасы немесе залалы көрсетіледі;

      5620 - "Алдыңғы жылдардың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған залалы)", мұнда алдыңғы жылдардың бөлінбеген пайдасы немесе залалы көрсетіледі.

      48. 5700 - "Қорытынды пайда (қорытынды залал)" кіші бөлімі есепті кезең үшін ұйымның қорытынды пайдасын (қорытынды залалын) есепке алуға арналған және мынадай шотты қамтиды.

      5710 - "Қорытынды пайда (қорытынды залал)", мұнда есепті кезең ішіндегі ұйымның қорытынды пайдасы (қорытынды залалы) көрсетіледі, сондай-ақ есепті кезеңдегі түпкілікті қаржы нәтижесін қалыптастыру жөніндегі ақпарат қорытылады.

9-тарау. 6 "Кірістер" бөлімінің шоттары

      49. 6 "Кірістер" бөлімінің шоттары кірістерді есепке алуға арналған.

      6 "Кірістер" бөлімі мынадай кіші бөлімдерді қамтиды:

      6000 - "Өнімдерді сатудан және қызмет көрсетуден алынатын кіріс";

      6100 - "Қаржыландырудан алынатын кірістер";

      6200 - "Өзге де кірістер";

      6300 - "Тоқтатылатын қызметке байланысты кірістер";

      6400 - "Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін ұйымдар пайдасының үлесі".

      Есепті кезеңнің соңында осы бөлімнің шоттары 5610 - "Қорытынды пайда (қорытынды залал)" шотына жабылады.

      50. 6000 "Өнімді сатудан және қызметтерді көрсетуден түсетін кіріс" кіші бөлімі өнімді сатудан және қызметтерді көрсетуден түсетін кірістерді есепке алуға арналған.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      6010 - "Өнімді сатудан және қызметтер көрсетуден түсетін кіріс", мұнда өнімдерді сатудан және қызметтер көрсетуден түсетін кірістерді алумен байланысты операциялар көрсетіледі;

      6020 - "Сатылған өнімді қайтару", онда сатылған өнімді қайтарумен байланысты операциялар көрсетіледі;

      6030 - "Бағадан және сатудан жеңілдіктер", мұнда бағадан немесе сатудан жеңілдік ұсынумен байланысты операциялар көрсетіледі.

      51. 6100 - "Қаржыландырудан түсетін кіріс" кіші бөлімі қаржыландырудан түсетін кірісті есепке алуға арналған.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      6110 - "Сыйақылар бойынша кірістер", мұнда қаржылық активтер, мысалы депозиттер, берілген қарыздар бойынша кірістер алумен байланысты операциялар көрсетіледі;

      6120 - "Дивидендтер бойынша кірістер", мұнда бағалы қағаздар бойынша алынған дивидендтер бойынша кірістерді алумен байланысты операциялар көрсетіледі;

      6130 - "Қаржылық жалдау бойынша кірістер", мұнда қаржылық жалдауға берілген активтер бойынша кірістер алумен байланысты операциялар көрсетіледі;

      6140 - "Жылжымайтын мүлікке инвестициялармен операциялардан алынатын кірістер", мұнда жалдау төлемдерін немесе капитал құнының өсуінен кірістерді немесе екеуін де алу мақсатында иелігіндегі (жалдау шарты бойынша иесінің немесе жалға алушының) жылжымайтын мүліктен (жер, ғимарат, немесе олардың бөлігі) кірістерді алумен байланысты операциялар көрсетіледі;

      6150 - "Қаржылық құралдардың әділ құнын өзгертуден түсетін кірістер", мұнда қаржылық активтің әділ құнын өзгертуден кірістерді алумен байланысты операциялар немесе оның өзгеруін кіріс ретінде тани отырып пайда немесе залал арқылы әділ құн бойынша бағаланатын міндеттемелер көрсетіледі;

      6160 - "Қаржыландырудан түсетін -зге де кірістер", мұнда алдыңғы топтарда көрсетілмеген қаржыландырудан түсетін кірістерді алумен байланысты операциялар көрсетіледі.

      52. 6200 - "Өзге де кірістер" кіші бөлімі басқа да кірістерді есепке алуға арналған.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      6210 - "Активтердің шығарылуынан түсетін кірістер", мұнда мынадай активтерді, мәселен негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді, қаржылық активтерді сатудан түсетін кірістерді алумен байланысты операциялар көрсетіледі;

      6220 - "Өтеусіз алынған активтерден түсетін кірістер", мұнда өтеусіз алынған активтерге байланысты операциялар көрсетіледі;

      6230 - "Мемлекеттік субсидиялардан алынатын кірістер", мұнда мемлекеттік субсидиялардан кірістерді алумен байланысты операциялар көрсетіледі;

      6240 - "Қаржылық емес активтер бойынша құнсызданудан залалды қалпына келтіруден түсетін кірістер", мұнда қаржылық емес активтердің құнсыздануынан болатын залалды қалпына келтіруден алынатын кірістер көрсетіледі;

      6250 - "Бағамдық айырмадан түсетін кірістер", мұнда есептерде валюталардың әртүрлі айырбас бағамдарын пайдалана отырып есептілік валютасында көрсетілген шетелдік валюта бірліктерінің бірдей санын көрсету нәтижесінде туындайтын бағамдық айырмадан кірістерді алумен байланысты операциялар көрсетіледі;

      6260 - "Операциялық жалдаудан түсетін кірістер", мұнда операциялық жалдауға берілген активтер бойынша кірістер алумен байланысты операциялар көрсетіледі;

      6270 - "Биологиялық активтердің әділ құнын өзгертуден түсетін кірістер", мұнда биологиялық активтердің әділ құнын өзгертуден түсетін кірістерді алумен байланысты операциялар көрсетіледі;

      6280 - "Қаржылық активтер бойынша құнсызданудан залалды қалпына келтіруден алынатын кірістер", мұнда қаржылық активтің құнсыздануынан залалды қалпына келтіруден алынатын кірістер есепке алынады;

      6290 - "Өзге кірістер", мұнда алдыңғы топтарда көрсетілмеген өзге де кірістерді алумен байланысты операциялар көрсетіледі.

      53. 6300 - "Тоқтатылатын қызметпен байланысты кірістер" кіші бөлімі тоқтатылатын қызметке байланысты кірістерді есепке алуға арналған және мынадай шотты қамтиды:

      6310 - "Тоқтатылатын қызметпен байланысты кірістер", мұнда өткізілген активтерден кірістер алумен байланысты операциялар немесе тоқтатылатын қызметпен байланысты міндеттемелер бойынша есептер көрсетіледі.

      54. 6400 - "Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін ұйымдар пайдасының үлесі" кіші бөлімі үлестік қатысу әдісімен ескерілетін ұйымдар пайдасының үлесін көрсетуге арналған.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      6410 - "Қауымдастырылған ұйымдардың пайда үлесі", мұнда үлестік қатысу әдісімен ескерілетін қауымдастырылған ұйымдардың пайдасының үлесі есепке алынады;

      6420 - "Бірлескен ұйымдардың пайда үлесі", мұнда үлестік қатысу әдісімен ескерілетін бірлескен ұйымдардың пайда үлесі есепке алынады.

10-тарау. 7 "Шығыстар" бөлімінің шоттары

      55. 7 "Шығыстар" бөлімінің шоттары шығыстарды есепке алуға арналған.

      7 "Шығыстар" бөлімі мынадай кіші бөлімдерді қамтиды:

      7000 - "Сатылған өнімнің және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны";

      7100 - "Өнімді сату және қызметтер көрсету бойынша шығыстар";

      7200 - "Әкімшілік шығыстар";

      7300 - "Қаржыландыруға арналған шығыстар";

      7400 - "Өзге де шығыстар";

      7500 - "Тоқтатылатын қызметке байланысты шығыстар";

      7600 - "Үлестік қатысу әдісімен ескерілетін ұйымдардың залалдағы үлесі";

      7700 - "Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар".

      Есепті кезеңнің соңында осы бөлімнің шоттары 5610 - "Қорытынды пайда (қорытынды залал)" шотына жабылады.

      56. 7000 "Сатылған өнімнің және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны" кіші бөлімі сатылған өнімнің және көрсетілген қызметтердің өзіндік құнын есепке алуға арналған және мынадай шотты қамтиды:

      7010 - "Сатылған өнімнің және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны", мұнда сатылған өнімнің және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны есепке алынады.

      57. 7100 - "Өнімдерді сату және қызметтер көрсету бойынша шығыстар" кіші бөлімі өнімдерді сату және қызметтер көрсету бойынша шығыстарды есепке алуға арналған және мынадай шотты қамтиды:

      7110 - "Өнімдерді сату және қызметтер көрсету бойынша шығыстар" онда өнімдерді сатумен және қызметтер көрсетумен байланысты шығыстар есепке алынады.

      58. 7200 - "Әкімшілік шығыстар" кіші бөлімі әкімшілік шығыстарды есепке алуға арналған және мынадай шотты қамтиды:

      7210 - "Әкімшілік шығыстар", мұнда өндірістік процеспен байланысты емес басқару және шаруашылық шығыстар есепке алынады.

      59. 7300 - "Қаржыландыруға арналған шығыстар" кіші бөлімі қаржыландыруға арналған шығыстарды есепке алуға арналған.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      7310 - "Сыйақылар бойынша шығыстар", мұнда қаржылық міндеттемелер бойынша шығыстар, мысалы алынған қарыздар бойынша пайыздарды төлеуге арналған шығыстар көрсетіледі;

      7320 - "Қаржылық жалдау бойынша пайыздарды төлеуге арналған шығыстар", мұнда қаржылық жалға алынған активтер, мысалы негізгі құралдар бойынша шығыстар көрсетіледі;

      7330 - "Қаржылық құралдардың әділ құнын өзгертуден болатын шығыстар", мұнда қаржылық активтің әділ құнының немесе әділ құн бойынша бағаланатын міндеттеменің өзгеруінен болатын шығыстар көрсетіледі;

      7340 - "Қаржыландыруға арналған өзге де шығыстар", мұнда алдыңғы топтарда көрсетілмеген қаржыландыруға арналған өзге де шығыстар көрсетіледі.

      60. 7400 - "Өзге де шығыстар" кіші бөлімі әдеттегі қызмет процесіне қарамастан туындайтын өзге де өндірістік емес шығыстарды есепке алуға арналған.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      7410 - "Активтерді шығару бойынша шығыстар", мұнда активтерді сату, өтеусіз беру және есептен шығару бойынша шығыстар, мысалы негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді, қаржылық активтерді сату, өтеусіз беру және есептен шығару бойынша шығыстар, демонтаж бойынша шығыстар есепке алынады;

      7420 - "Қаржылық емес активтердің құнсыздануынан шығыстар", мұнда қаржылық емес активтердің құнсыздануынан шығыстар есепке алынады;

      7430 - "Бағамдық айырма бойынша шығыстар", мұнда шетелдік қызметке бағамдық айырма бойынша шығыстарды қоспағанда, ағымдағы кезеңде олар бастапқы танылғандардан немесе алдыңғы қаржылық есептерде ұсынылғандардан ерекше бағамдар бойынша ұйымның монетарлық баптарын өтеу кезінде немесе есептілікте монетарлық баптарды ұсыну кезінде туындайтын бағамдық айырма бойынша шығыстар есепке алынады;

      7440 - "Дебиторлық берешектің құнсыздануы бойынша шығыстар", мұнда дебиторлық берешектің құнсыздануы бойынша шығыстар есепке алынады;

      7450 - "Операциялық жалдау бойынша шығыстар", онда операциялық жалдау бойынша шығыстар есепке алынады;

      7460 - "Биологиялық активтердің әділ құнының өзгеруінен болатын шығыстар", мұнда биологиялық активтердің әділ құнының өзгеруінен болатын шығыстар есепке алынады;

      7470 - "Қаржы құралдарының құнсыздануынан болатын шығыстар" қаржы құралдарының құнсыздануынан болатын шығыстар есепке алынады;

      7480 - "Өзге шығыстар", мұнда алдыңғы топтарда көрсетілмеген өзге де шығыстар есепке алынады.

      61. 7500 - "Тоқтатылатын қызметке байланысты шығыстар" кіші бөлімі тоқтатылатын қызметпен байланысты шығыстарды есепке алуға арналған мынадай шотты қамтиды:

      7510 - "Тоқтатылатын қызметке байланысты шығыстар", мұнда тоқтатылатын қызметпен байланысты өткізілген активтер немесе міндеттемелер бойынша есеп айырысулар бойынша шығыстар есепке алынады.

      62. 7600 - "Үлестік қатысу әдісімен ескерілетін ұйымдардың залалындағы үлес" кіші бөлімі үлестік қатысу әдісімен ескерілетін ұйымдардың залалындағы үлесті көрсетуге арналған.

      Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      7610 - "Қауымдастырылған ұйымдардың залалындағы үлес", мұнда үлестік қатысу әдісімен ескерілетін қауымдастырылған ұйымдардың залалындағы үлес есепке алынады;

      7620 - "Бірлескен ұйымдардың залалындағы үлес" мұнда үлестік қатысу әдісімен ескерілетін бірлескен ұйымдардың залалындағы үлес есепке алынады.

      63. 7700 - "Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар" кіші бөлімі корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстарды есепке алуға арналған және мынадай шотты қамтиды:

      7710 - "Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар", мұнда корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар есепке алынады.

11-тарау. 8 "Өндірістік есепке алу шоттары" бөлімінің шоттары

      64. 8 "Өндірістік есепке алу шоттары" бөлімінің шоттары ұйымдардың өнімді өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындарын есепке алуға арналған. Осы бөлімнің шоттарында олардың пайда болу орындары және басқа да белгілері бойынша шығындарды топтау, сондай-ақ дайын өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау жүзеге асырылады.

      8 "Өндірістік есепке алу шоттары" бөлімі мынадай кіші бөлімдерді қамтиды:

      8100 - "Негізгі өндіріс";

      8200 - "Өз өндірісінің жартылай фабрикаттары";

      8300 - "Қосалқы өндірістер";

      8400 - "Жүкқұжат шығыстары".

      65. 8100 "Негізгі өндіріс" кіші бөлімі негізгі өндіріс шығындарын есепке алуға арналған және мынадай шотты қамтиды:

      8110 - "Негізгі өндіріс", мұнда негізгі өндіріске арналған шығындар, оның ішінде шикізат пен материалдардың шығысы, тікелей негізгі өндірістегі қызметкерлердің еңбекақысы және еңбекақысының сомасынан аударымдар, негізгі өндіріске жатқызылған жүкқұжат шығыстар есепке алынады.

      66. 8210 - "Өз өндірісінің жартылай фабрикаттары", мұнда өз өндірісінің жартылай фабрикаттарын есепке алуға арналған және мынадай шотты қамтиды:

      8210 - "Өз өндірісінің жартылай фабрикаттары", мұнда жартылай фабрикаттарды өндіруге арналған шығындар есепке алынады.

      67. 8300 - "Қосалқы өндірістер" қосалқы өндіріс шығындарын есепке алуға арналған және мынадай шотты қамтиды:

      8310 - "Қосалқы өндірістер", мұнда ұйымның негізгі өндірісіне қатысты қосалқы болып табылатын өндірістердің шығындары есепке алынады.

      68. 8400 - "Жүкқұжат шығыстары" кіші бөлімі жүкқұжат шығыстарын есепке алуға арналған және мынадай шотты қамтиды:

      8410 - "Жүкқұжат шығыстары", мұнда негізгі және қосалқы өндірістер, сондай-ақ өз өндірісінің жартылай фабрикаттары бойынша жүкқұжаттар шығыстары көрсетіледі.

  Бухгалтерлік есеп шоттарының
үлгілік жоспарына
қосымша


1-бөлім. Қысқа мерзімді активтер

1000

Ақшалай қаражат

1010

Кассадағы ақшалай қаражат

1020 

Жолдағы ақша қаражаты

1030

Ағымдағы банктік шоттардағы ақшалай қаражат

1040

Корреспонденттік шоттардағы ақшалай қаражат

1050

Жинақ шоттарындағы ақшалай қаражат

1060

Пайдаланылуы шектелген ақшалай қаражат

1070

Электрондық ақшаны есепке алу

1080

Өзге де ақшалай қаражат

1090

Ақшалай қаражаттың құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резерві

1100

Қысқа мерзімді қаржылық активтер

1110

Қысқа мерзімді амортизациялық құн бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық активтер

1120

Қысқа мерзімді басқа жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер

1130

Қысқа мерзімді пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланған қысқа мерзімді қаржылық активтер

1140

Туынды қаржы құралдар

1150

Алуға арналған қысқа мерзімді сыйақылар

1160

Өзге қысқа мерзімді қаржылық активтер

1170

Қысқа мерзімді қаржылық активтердің құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резервтері

1200

Қысқа мерзімді дебиторлық берешек

1210

Сатып алушылар мен тапсырысшылардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

1220

Еншілес ұйымдардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

1230

Қауымдастырылған және бірлескен ұйымдардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

1240

Филиалдар мен құрылымдық бөлімшелердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

1250

Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

1260

Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

1270

Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешек

1280

Қысқа мерзімді дебиторлық берешектің құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резервтері

1300

Қорлар

1310

Шикізат және материалдар

1320

Дайын өнім

1330

Тауарлар

1340

Аяқталмаған өндіріс

1350

Өзге қорлар

1360

Қорлардың құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резервтері

1370

Қорларды қайтару құқығы бар актив

1400

Ағымдағы салықтық активтер

1410

Корпоративтік табыс салығы

1420

Қосылған құн салығы

1430

Өзге салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер

1500

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер

1510

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер

1520

Сатуға арналған істен шығатын топтар

1530

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтердің (немесе істен шығатын топтардың) құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резервтері

1600

Биологиялық активтер

1610

Өсімдіктер

1620

Жануарлар

1630

Биологиялық активтердің құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резерві

1700

Өзге қысқа мерзімді активтер

1710

Берілген қысқа мерзімді аванстар

1720

Алдағы кезеңдердің шығыстары

1730

Шарттар бойынша қысқа мерзімді активтер

1740

Шарттар бойынша қысқа мерзімді активтердің құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резерві

1750

Өзге қысқа мерзімді активтер.


2-бөлім. "Ұзақ мерзімді активтер"

2000

Ұзақ мерзімді қаржылық активтер

2010

Ұзақ мерзімді амортизациялық құнмен бағаланған қаржылық активтер

2020

Ұзақ мерзімді басқа жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер

2030

Ұзақ мерзімді пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер

2040

Туынды қаржы құралдар

2050

Алуға арналған ұзақ мерзімді сыйақылар

2060

Үлескерлік құралдар

2070

Өзге ұзақ мерзімді қаржылық активтер

2080

Ұзақ мерзімді қаржылық активтің құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резерві

2100

Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек

2110

Сатып алушылар мен тапсырысшылардың ұзақ мерзімді берешегі

2120

Еншілес ұйымдардың ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі

2130

Қауымдастырылған және бірлескен ұйымдардың ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі

2140

Филиалдар мен құрылымдық бөлімшелердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі

2150

Қызметкерлердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі

2160

Жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек

2170

Өзге ұзақ мерзімді дебиторлық берешек

2180

Ұзақ мерзімді дебиторлық берешектің құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резерві

2200

Инвестициялар

2210

Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар

2220

Бастапқы құны бойынша есепке алынатын инвестициялар

2230

Инвестициялардың құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резерві

2300

Инвестициялық жылжымайтын мүлік

2310

Инвестициялық жылжымайтын мүлік

2320

Инвестициялық жылжымайтын мүліктың амортизациясы

2330

Инвестициялық жылжымайтын мүліктің құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резерві

2400

Негізгі құралдар

2410

Негізгі құралдар

2420

Негізгі құралдардың амортизациясы

2430

Негізгі құралдардың құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резерві

2440

Активті пайдалану құқығы

2450

Активті пайдалану құқығының амортизациясы

2460

Активті пайдалану құқығының құнсыздануынан болатын залал

2500

Биологиялық активтер

2510

Өсімдіктер

2520

Жануарлар

2530

Биологиялық активтердің амортизациясы

2540

Биологиялық активтердің құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резерві

2600

Барлау және бағалау активтері

2610

Барлау және бағалау активтері

2620

Барлау және бағалау активтерінің амортизациясы

2630

Барлау және бағалау активтерінің құнсыздануынан болатын шығындарға арналған бағалау резерві

2700

Материалдық емес активтер

2710

Гудвилл

2720

Гудвиллдің құнсыздануы

2730

Өзге материалдық емес активтер

2740

Өзге материалдық емес активтердің амортизациясы

2750

Өзге материалдық емес активтердің құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резерві

2760

Активті пайдалану құқығы

2770

Активті пайдалану құқығының амортизациясы

2780

Активті пайдалану құқығының құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резерві

2800

Кейінге қалдырылған салықтық активтер

2810

Корпоративтік табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған салықтық активтер

2900

Өзге ұзақ мерзімді активтер

2910

Берілген ұзақ мерзімді аванстар

2920

Алдағы кезеңдердің шығыстары

2930

Аяқталмаған құрылыс

2940

Шарттар бойынша ұзақ мерзімді активтер

2950

Шарттар бойынша ұзақ мерзімді активтерің құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резерві

2960

Шарттар бойынша шығындар

2970

Шарттар бойынша шығындар амортизациясы

2980

Шарттар бойынша шығындардың құнсыздануынан болатын залалға арналған бағалау резерві

2990

Алдағы топтарда көрсетілмеген ұзақ мерзімді активтердің басқа топтары ескерілген өзге ұзақ мерзімді активтер.

3-бөлім. "Қысқа мерзімді міндеттемелер"

3000

Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер

3010

Қысқа мерзімді амортизациялық құнмен бағаланған қаржылық міндеттемелер

3020

Қысқа мерзімді пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық міндеттемелер

3030

Туынды қаржы құралдар

3040

Қатысушылардың дивидендтері мен кірістері бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3050

Төлеуге арналған қысқа мерзімді сыйақылар

3060

Ұзақ мерзімді амортизациялық құнмен бағаланған қаржы міндеттемелерінің ағымдағы бөлігі

3070

Ұзақ мерзімді пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланған қаржы міндеттемелерінің ағымдағы бөлігі

3080

Өзге қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер

3100

Салықтар бойынша міндеттемелер

3110

Төлеуге тиісті корпоративтік табыс салығы

3120

Жеке табыс салығы

3130

Қосылған құн салығы

3140

Акциздер

3150

Әлеуметтік салық

3160

Жер салығы

3170

Көлік құралдары салығы

3180

Мүлік салығы

3190

Өзге салықтар

3200

Басқа да міндетті және еркін төлемдер бойынша міндеттемелер

3210

Әлеуметтік сақтандыру бойынша міндеттемелер

3220

Зейнетақы аударымдары бойынша міндеттемелер

3230

Басқа да міндетті төлемдер бойынша өзге міндеттемелер

3240

Басқа да еркін төлемдер бойынша өзге міндеттемелер

3300

Қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3310

Өнім берушілер мен мердігерлерге берілетін қысқа мерзімді берешек

3320

Еншілес ұйымдарға берілетін қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3330

Қауымдастырылған және бірлескен ұйымдарға берілетін қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3340

Филиалдарға және құрылымдық бөлімшелерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3350

Еңбекақы төлеу бойынша қысқа мерзімді берешек

3360

Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек

3370

Ұзақ мерзімді кредиторлық берешектің ағымдағы бөлігі

3380

Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3400

Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері

3410

Қысқа мерзімді кепілгерлік міндеттемелер

3420

Заңды наразылықтар бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер

3430

Қызметкерлерге сыйақылар бойынша қысқа мерзімді бағалау
міндеттемелері

3440

Өзге қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері

3500

Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер

3510

Алынған қысқа мерзімді аванстар

3520

Алдағы кезеңдердің кірістері

3530

Сатуға арналған істен шығатын топтың міндеттемелері

3540

Шарттар бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер

3550

Аралас қысқа мерзімді қаржы құралының борыштық құрауышы

3560

Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер.

4-бөлім. "Ұзақ мерзімді міндеттемелер"

4000

Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер

4010

Ұзақ мерзімді амортизациялық құнмен бағаланған қаржылық міндеттемелер

4020

Ұзақ мерзімді пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық міндеттемелер

4030

Туынды қаржы құралдар

4040

Қатысушылардың дивидендтері және кірістері бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

4050

Төлеуге арналған ұзақ мерзімді сыйақылар

4060

Өзге ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер

4100

Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

4110

Өнім берушілер мен мердігерлерге берілетін ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

4120

Еншілес ұйымдарға берілетін ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

4130

Қауымдастырылған және бірлескен ұйымдарға берілетін ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

4140

Филиалдар мен құрылымдық бөлімшелерге берілетін ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

4150

Жалдау бойынша ұзақ мерзімді берешек

4160

Өзге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

4200

Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері

4210

Ұзақ мерзімді кепілгерлік міндеттемелер

4220

Заңды наразылықтар бойынша ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері

4230

Қызметкерлерге сыйақылар бойынша ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері

4240

Өзге ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері

4300

Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер

4310

Корпоративтік табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған салық міндеттемелері

4400

Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер

4410

Алынған ұзақ мерзімді аванстар

4420

Алдағы кезеңдердің кірістері

4430

Шарттар бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер

4440

Аралас ұзақ мерзімді қаржы құралының борыштық құрауышы

4450

Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер.

5-бөлім. "Капитал мен резервтер"

5000

Жарғылық капитал

5010

Артықшылықты акциялар

5020

Қарапайым акциялар

5030

Салымдар мен пай

5100

Төленбеген капитал

5110

Төленбеген капитал

5200

Сатып алынған меншікті үлес құралдары

5210

Сатып алынған меншікті үлес құралдары

5300

Эмиссиялық кіріс

5310

Эмиссиялық кіріс

5400

Қосымша төленген капитал

5410

Негізгі ұйыммен өтеусіз операциялар бойынша қосымша төленген капитал

5420

Өзге операциялар бойынша қосымша төленген капитал

5500

Резервтер

5510

Құрылтайшы құжаттармен белгіленген резервтік капитал

5520

Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған резерв

5530

Материалдық емес активтерді қайта бағалауға арналған резерв

5540

Басқа жиынтық табыс арқылы әділ құн бойынша ескерілген қаржылық активтерді қайта бағалауға арналған резерв

5550

Қаржылық активтер бойынша залалға арналған резерв

5560

Шетел қызметі бойынша шетел валютасын қайта есептеуге арналған резерв

5570

Өзге резервтер

5600

Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал)

5610

Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған залалы)

5620

Өткен жылдардың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған залалы)

5700

Қорытынды пайда (қорытынды залал)

5710

Қорытынды пайда (қорытынды залал).

6-бөлім. "Кірістер"

6000

Өнімдерді өткізу мен қызметтер көрсетуден түскен кіріс

6010

Өнімдерді өткізу мен қызметтер көрсетуден түскен кіріс

6020

Сатылған өнімді қайтару

6030

Бағадан және сатудан жеңілдіктер

6100

Қаржыландырудан түскен кірістер

6110

Сыйақылар бойынша кірістер

6120

Дивидендтер бойынша кірістер

6130

Қаржылық жалдаудан түскен кірістер

6140

Жылжымайтын мүлікке инвестициялармен болатын операциялардан түскен кірістер

6150

Қаржылық аспаптардың әділ құнының өзгеруінен түскен кірістер

6160

Қаржыландырудан түскен өзге кірістер

6200

Өзге кірістер

6210

Активтерді істен шығарудан түскен кірістер

6220

Өтеусіз алынған активтерден алынған кірістер

6230

Мемлекеттік субсидиялардан түскен кірістер

6240

Қаржылық емес активтердің құнсыздануынан болатын залалды қалпына келтіруден алынатын кірістер

6250

Бағам айырмасынан түскен кірістер

6260

Операциялық жалдаудан түскен кірістер

6270

Биологиялық активтердің әділ құнының өзгеруінен түскен кірістер

6280

Қаржылық активтердің құнсыздануынан болатын залалды қалпына келтіруден алынатын кірістер

6290

Өзге кірістер

6300

Тоқтатылатын қызметке байланысты кірістер

6310

Тоқтатылатын қызметке байланысты кірістер

6400

Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын ұйымның пайда
үлесі

6410

Қауымдастырылған ұйымдардың пайда үлесі

6420

Бірлескен ұйымдардың пайда үлесі.

7-бөлім. "Шығыстар"

7000

Өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны

7010

Өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны

7100

Өнімдерді өткізу мен қызметтерді көрсету бойынша шығыстар

7110

Өнімдерді өткізу мен қызметтерді көрсету бойынша шығыстар

7200

Әкімшілік шығыстар

7210

Әкімшілік шығыстар

7300

Қаржыландыруға арналған шығыстар

7310

Сыйақылар бойынша шығыстар

7320

Қаржылық жалдау бойынша пайыз төлеуге шығатын шығыстар

7330

Қаржылық аспаптардың әділ құнының өзгеруінен болатын шығыстар

7340

Қаржыландыруға өзге шығыстар

7400

Өзге шығыстар

7410

Активтерді қатардан шығару жөніндегі шығыстар

7420

Қаржылық емес активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар

7430

Бағам айырмасы бойынша шығыстар

7440

Дебиторлық берешектің құнсыздануы бойынша шығыстар

7450

Операциялық жалдау бойынша шығыстар

7460

Биологиялық активтердің әділ құнының өзгеруінен болатын шығыстар

7470

Қаржы құралдардың құнсыздануынан болатын шығыстар

7480

Өзге шығыстар

7500

Тоқтатылатын қызметке байланысты шығыстар

7510

Тоқтатылатын қызметке байланысты шығыстар

7600

Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын ұйым залалының үлесі

7610

Қауымдастырылған ұйымдар залалының үлесі

7620

Бірлескен ұйымдар залалының үлесі

7700

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар

7710

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар.

8-бөлім. "Өндірістік есептің шоттары"

8100

Негізгі өндіріс

8110

Негізгі өндіріс

8200

Жеке өндірістегі жартылай фабрикаттар

8210

Жеке өндірістегі жартылай фабрикаттар

8300

Көмекші өндірістер

8310

Көмекші өндірістер

8400

Жүкқұжат шығыстары

8410

Жүкқұжат шығыстары


О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 23 мая 2007 года № 185 "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета"

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 2 октября 2018 года № 877. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 октября 2018 года № 17549

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 23 мая 2007 года № 185 "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4771, опубликован 3 августа 2007 года в газете "Юридическая газета" № 118 (1321) следующее изменение:

      Типовой план счетов бухгалтерского учета, утвержденный указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Департаменту методологии бухгалтерского учета и аудита Министерства финансов Республики Казахстан (Бектурова А.Т.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

      3. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.

      Министр финансов
Республики Казахстан
А. Смаилов

  Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 2 октября 2018 года № 877
  Утвержден
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 23 мая 2007 года № 185

Типовой план счетов бухгалтерского учета

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящий Типовой план счетов бухгалтерского учета (далее – Типовой план) разработан в соответствии подпунктом 6) пункта 5 статьи 20 Закона Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности".

Глава 2. Типовой план

      2. Типовой план предназначен для группировки и текущего отражения элементов финансовой отчетности в стоимостном выражении.

      3. Синтетические счета бухгалтерского учета в Типовом плане расположены в порядке уменьшения ликвидности по форме согласно приложению к настоящему Типовому плану. Номера счетов бухгалтерского учета в Типовом плане содержат четыре знака. Первая цифра номера указывает на принадлежность к разделам, вторая – на принадлежность к подразделам, третья – на принадлежность к группам синтетических счетов, четвертая цифра – определяется организацией самостоятельно.

      4. Порядок ведения аналитического учета операций и событий устанавливается индивидуальным предпринимателем или должностными лицами юридического лица, которые в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан и учредительными документами осуществляют текущее руководство и ведение дел, исходя из потребностей индивидуального предпринимателя или организации.

Глава 3. Разделы Типового плана

      5. Типовой план содержит следующие разделы:

      1 раздел – "Краткосрочные активы";

      2 раздел – "Долгосрочные активы";

      3 раздел – "Краткосрочные обязательства";

      4 раздел – "Долгосрочные обязательства";

      5 раздел – "Капитал и резервы";

      6 раздел – "Доходы";

      7 раздел – "Расходы";

      8 раздел – "Счета производственного учета".

Глава 4. Счета раздела 1 "Краткосрочные активы"

      6. Счета раздела 1 "Краткосрочные активы" предназначены для учета активов организации, классифицируемых как краткосрочные.

      7. Раздел 1 "Краткосрочные активы" предназначен для учета активов организации, классифицируемых как краткосрочные.

      Раздел 1 "Краткосрочные активы" включает следующие подразделы:

      1000 – "Денежные средства";

      1100 – "Краткосрочные финансовые активы";

      1200 – "Краткосрочная дебиторская задолженность";

      1300 – "Запасы";

      1400 – "Текущие налоговые активы";

      1500 – "Долгосрочные активы, предназначенные для продажи";

      1600 – "Биологические активы";

      1700 – "Прочие краткосрочные активы".

      8. Подраздел 1000 – "Денежные средства" предназначен для учета денежных средств.

      Данный подраздел включает следующие группы счетов:

      1010 – "Денежные средства в кассе", где учитывается движение денежных средств в кассе в национальной и в иностранных валютах;

      1020 – "Денежные средства в пути", где учитывается движение денежных средств в пути и конвертации валюты;

      1030 – "Денежные средства на текущих банковских счетах", где учитывается движение денежных средств на текущих банковских счетах в национальной и в иностранных валютах;

      1040 – "Денежные средства на корреспондентских счетах", где учитывается движение денежных средств на корреспондентских счетах в национальной и в иностранных валютах;

      1050 – "Денежные средства на сберегательных счетах", где учитывается движение денежных средств на сберегательных счетах в национальной и в иностранных валютах;

      1060 – "Денежные средства, ограниченные в использовании", где учитываются денежные средства в кассе, на текущих, корреспондентских и сберегательных счетах, ограниченные в использовании;

      1070 – "Учет электронных денежных средств", где учитываются электронные денежные средства в системе;

      1080 – "Прочие денежные средства", где учитываются прочие денежные средства, не указанные в предыдущих группах;

      1090 - "Оценочный резерв под убытки от обесценения денежных средств", где учитываются оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки от обесценения денежных средств.

      9. Подраздел 1100 – "Краткосрочные финансовые активы" предназначен для учета краткосрочных финансовых инвестиций.

      Данный подраздел включает следующие группы счетов:

      1110 – "Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости", где учитываются краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости;

      1120 – "Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход", где учитываются краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход;

      1130 – "Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток", где учитываются краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток;

      1140 – "Производные финансовые инструменты", где учитываются производные финансовые инструменты, в том числе встроенные;

      1150 – "Краткосрочные вознаграждения к получению", где отражаются операции, связанные с движением дебиторской задолженности по:

      начисленным дивидендам по акциям (долям участия);

      начисленным вознаграждениям по финансовой аренде, предоставленным займам, приобретенным финансовым инвестициям, доверительному управлению, и прочим начисленным вознаграждениям;

      1160 – "Прочие краткосрочные финансовые активы", где учитываются прочие краткосрочные финансовые активы, не указанные в предыдущих группах;

      1170 - "Оценочный резерв под убытки от обесценения краткосрочных финансовых активов", где учитываются оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки от обесценения краткосрочных финансовых активов.

      10. Подраздел 1200 – "Краткосрочная дебиторская задолженность" предназначен для учета краткосрочной дебиторской задолженности.

      Данный подраздел включает следующие группы счетов:

      1210 – "Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков", где отражаются операции по расчетам с покупателями и заказчиками за реализованные активы и оказанные услуги сроком до одного года, и прочая краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков;

      1220 – "Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций", где отражаются операции по расчетам с дочерними организациями за реализованные активы и оказанные услуги сроком до одного года, и прочая краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций;

      1230 – "Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций", где отражаются операции по расчетам с ассоциированными и совместными организациями за реализованные активы и оказанные услуги сроком до одного года, и прочая краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций;

      1240 – "Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений", где отражаются операции по поступлению и списанию денежных средств на счета филиалов, и прочая краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений;

      1250 – "Краткосрочная дебиторская задолженность работников", где отражаются операции, связанные с движением дебиторской задолженности работников по:

      выданным в подотчет денежным средствам на приобретение активов, оплате услуг, служебным командировкам и другие;

      предоставленным работникам займам, а также расчеты по возмещению материального ущерба (недостача, хищение, порча и другие), причиненного организации работником, и прочая краткосрочная дебиторская задолженность работников;

      1260 – "Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде", где учитываются расходы по осуществлению текущих арендных платежей по операционной и финансовой аренде за текущий период;

      1270 – "Прочая краткосрочная дебиторская задолженность", где отражаются операции по прочей дебиторской задолженности сроком до одного года, не указанные в предыдущих группах, например, задолженность по векселям полученным, по осуществлению страховых выплат страховым организациям;

      1280 – "Оценочный резерв под убытки от обесценения краткосрочной дебиторской задолженности", где учитываются оценочные резервы под убытки от обесценения краткосрочной дебиторской задолженности.

      11. Подраздел 1300 – "Запасы" предназначен для учета активов, предназначенных для продажи в ходе обычной деятельности, или в процессе производства для продажи, или в форме сырья или материалов, предназначенных для использования в производственном процессе или при предоставлении услуг.

      Данный подраздел включает следующие группы счетов:

      1310 – "Сырье и материалы", где учитываются сырье и материалы, в том числе сельскохозяйственные, предназначенные для дальнейшего использования в производственном процессе;

      1320 – "Готовая продукция", где учитывается готовая продукция, в том числе сельскохозяйственная продукция;

      1330 – "Товары", где отражаются операции, связанные с движением товаров, в том числе сельскохозяйственных, закупленных и хранящихся для перепродажи;

      1340 – "Незавершенное производство", где учитываются затраты по незавершенному производству;

      1350 – "Прочие запасы", где учитываются прочие запасы, не указанные в предыдущих группах;

      1360 – "Оценочный резерв под убытки от обесценения запасов", где учитываются оценочные резервы под убытки от обесценения запасов;

      1370 – "Актив по праву на возврат запасов", где учитывается себестоимость запасов в части ожидаемых возвратов.

      12. Подраздел 1400 – "Текущие налоговые активы" предназначен для учета излишне уплаченных сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет при расчете с бюджетом, а также сумм налога на добавленную стоимость, подлежащего зачету по выставленным счетам-фактурам.

      Данный подраздел включает следующие группы счетов:

      1410 – "Корпоративный подоходный налог", где отражаются операции, связанные с отражением излишне уплаченного в бюджет корпоративного подоходного налога, а также авансовые платежи по уплате корпоративного подоходного налога;

      1420 – "Налог на добавленную стоимость", где отражаются операции по налогу на добавленную стоимость, подлежащему отнесению в зачет, в том числе подлежащего возмещению в соответствии с налоговым законодательством, а также излишне уплаченные в бюджет суммы налога на добавленную стоимость;

      1430 – "Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет", где учитываются прочие налоги и другие обязательные платежи, подлежащие к возмещению и(или) подлежащие зачету в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      13. Подраздел 1500 – "Долгосрочные активы, предназначенные для продажи" предназначен для учета долгосрочных активов, которые классифицируются как предназначенные для продажи, если их балансовая стоимость будет возмещена в основном за счет продажи, а не посредством последующего использования, при этом вероятность продажи является высокой.

      Данный подраздел включает следующие группы счетов:

      1510 – "Долгосрочные активы, предназначенные для продажи", где учитываются долгосрочные активы, предназначенные для продажи, например, оборудование, подготовленное для продажи;

      1520 – "Группы на выбытие, предназначенные для продажи", где учитываются группы на выбытие, предназначенные для продажи, например, действующий завод, подготовленный к продаже;

      1530 – "Оценочный резерв под убытки от обесценения долгосрочных активов (или выбывающих групп), предназначенных для продажи", учитываются оценочные резервы под убытки от обесценения долгосрочных активов (или выбывающих групп), предназначенных для продажи.

      14. Подраздел 1600 – "Биологические активы" предназначен для учета биологических активов, связанных с сельскохозяйственной деятельностью.

      Данный подраздел включает следующие группы счетов:

      1610 – "Растения";

      1620 – "Животные".

      1630 – "Оценочный резерв под убытки от обесценения биологических активов", где учитываются оценочные резервы под убытки от обесценения биологических активов.

      15. Подраздел 1700 – "Прочие краткосрочные активы" предназначен для учета прочих краткосрочных активов, не указанных в предыдущих подразделах.

      Данный подраздел включает следующие группы счетов:

      1710 – "Краткосрочные авансы выданные", где учитываются авансы, выданные под поставку активов, а также по оплате продукции, услуг, принятых от заказчиков по частичной готовности, в течение отчетного периода, и прочие краткосрочные авансы выданные;

      1720 – "Расходы будущих периодов", где учитываются расходы, произведенные в настоящем периоде, но относящиеся к будущим периодам в отчетном году (страховые премии, выплаченные страховым организациям, арендная плата и др.);

      1730 – "Краткосрочные активы по договорам", где учитываются активы по договорам с покупателями;

      1740 – "Оценочный резерв под убытки от обесценения краткосрочных активов по договорам", где учитываются оценочные резервы под убытки от обесценения краткосрочных активов по договорам с покупателями;

      1750 – "Прочие краткосрочные активы", где отражаются операции по прочим краткосрочным активам, не указанным в предыдущих группах.

Глава 5. Счета раздела 2 "Долгосрочные активы"

      16. Счета раздела 2 "Долгосрочные активы" предназначены для учета активов организации, классифицируемых как долгосрочные.

      Раздел 2 "Долгосрочные активы" включает следующие подразделы:

      2000 – "Долгосрочные финансовые активы" включает следующие подразделы:

      2100 – "Долгосрочная дебиторская задолженность";

      2200 – "Инвестиции";

      2300 – "Инвестиционное имущество";

      2400 – "Основные средства";

      2500 – "Биологические активы";

      2600 – "Разведочные и оценочные активы";

      2700 – "Нематериальные активы";

      2800 – "Отложенные налоговые активы";

      2900 – "Прочие долгосрочные активы".

      17. Подраздел 2000 – "Долгосрочные финансовые активы" предназначен для учета долгосрочных финансовых активов (за исключением инвестиций, учитываемых методом долевого участия и по первоначальной стоимости) и долгосрочной дебиторской задолженности.

      Данный подраздел включает следующие группы счетов:

      2010 – "Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости", где учитываются долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости;

      2020 – "Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход", где учитываются долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход;

      2030 – "Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток", где учитываются долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток;

      2040 – "Производные финансовые инструменты", где учитываются производные финансовые инструменты, в том числе встроенные;

      2050 – "Долгосрочные вознаграждения к получению", где отражаются операции, связанные с движением долгосрочной дебиторской задолженности по начисленным вознаграждениям по финансовой аренде, предоставленным займам, приобретенным финансовым инвестициям, доверительному управлению, и прочие долгосрочные вознаграждения к получению;

      2060 – "Долевые инструменты", где учитываются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток;

      2070 – "Прочие долгосрочные финансовые активы", где учитываются прочие долгосрочные финансовые активы, не указанные в предыдущих группах.

      2080 – "Оценочный резерв под убытки от обесценения долгосрочных финансовых активов", где учитываются оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки от обесценения долгосрочных финансовых активов.

      18. Подраздел 2100 – "Долгосрочная дебиторская задолженность" предназначен для учета долгосрочной дебиторской задолженности.

      Данный подраздел включает следующие группы счетов:

      2110 – "Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков", где отражаются операции по расчетам с покупателями и заказчиками за реализованные активы и оказанные услуги сроком свыше одного года;

      2120 – "Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций", где отражаются операции по расчетам с дочерними организациями за реализованные активы и оказанные услуги сроком свыше одного года, и прочая долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций;

      2130 – "Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций", где отражаются операции по расчетам с ассоциированными и совместными организациями за реализованные активы и оказанные услуги сроком свыше одного года, и прочая долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций;

      2140 – "Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений", где учитывается долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений;

      2150 – "Долгосрочная дебиторская задолженность работников", где отражаются операции, связанные с движением дебиторской задолженности работников по предоставленным работникам долгосрочным займам, а также расчеты по возмещению материального ущерба (недостача, хищение, порча и другие), причиненного организации работником, сроком свыше одного года;

      2160 – "Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде", где учитываются долгосрочная дебиторская задолженность по финансовой аренде, и прочая долгосрочная дебиторская задолженность по аренде;

      2170 – "Прочая долгосрочная дебиторская задолженность", где отражаются операции по прочей долгосрочной дебиторской задолженности, не указанной в предыдущих группах, например, долгосрочной задолженности по векселям полученным, по осуществлению страховых выплат страховым организациям;

      2180 – "Оценочный резерв под убытки от обесценения долгосрочной дебиторской задолженности", где учитываются оценочные резервы под убытки от обесценения долгосрочной дебиторской задолженности.

      19. Подраздел 2200 – "Инвестиции" предназначен для учета инвестиции, учитываемых методом долевого участия и по первоначальной стоимости.

      2210 – "Инвестиции, учитываемые методом долевого участия", где отражаются операции по инвестициям в долевые инструменты, учитываемые методом долевого участия.

      2220 – "Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости", где отражаются операции по инвестициям в долевые инструменты, учитываемые по первоначальной стоимости;

      2230 – "Оценочный резерв под убытки от обесценения инвестиций", где учитываются оценочные резервы под убытки от обесценения инвестиций.

      20. Подраздел 2300 – "Инвестиционное имущество" предназначен для учета инвестиций в недвижимость.

      Данный подраздел включает следующие группы счетов:

      2310 – "Инвестиционное имущество", где учитывается инвестиционное имущество;

      2320 – "Амортизация инвестиционного имущества", где аккумулируются суммы амортизации инвестиционного имущества;

      2330 – "Оценочный резерв под убытки от обесценения инвестиционного имущества", где аккумулируются суммы оценочного резерва под убытки от обесценения инвестиционного имущества.

      21. Подраздел 2400 – "Основные средства" предназначен для учета основных средств.

      Данный подраздел включает следующие группы счетов:

      2410 – "Основные средства", где учитывается основные средства;

      2420 – "Амортизация основных средств", где аккумулируются суммы амортизации основных средств;

      2430 – "Оценочный резерв под убытки от обесценения основных средств", где учитываются оценочные резервы под убытки от обесценения основных средств;

      2440 – "Право пользования активом", где отражается стоимость права пользования арендованными активами, удовлетворяющими критериям признания основного средства;

      2450 – "Амортизация права пользования активом", где аккумулируются суммы амортизации права пользования активами;

      2460 – "Оценочный резерв под убытки от обесценения права пользования активом", где учитываются оценочные резервы под убытки от обесценения права пользования активами.

      22. Подраздел 2500 – "Биологические активы" предназначен для учета биологических активов, связанных с сельскохозяйственной деятельностью.

      Данный подраздел включает следующие группы счетов:

      2510 – "Растения";

      2520 – "Животные".

      2530 – "Амортизация биологических активов", где аккумулируются суммы амортизации биологических активов в случае, если их справедливая стоимость не поддается оценке;

      2540 – "Оценочный резерв под убытки от обесценения биологических активов", где учитываются оценочные резервы под убытки от обесценения биологических активов.

      23. Подраздел 2600 – "Разведочные и оценочные активы" предназначен для учета расходов на разведку и оценку минеральных ресурсов, за исключением расходов, понесенных в ходе деятельности, предшествующей разведке и оценке минеральных ресурсов, а также после того, как техническая осуществимость и коммерческая целесообразность добычи минеральных ресурсов становится очевидной.

      Данный подраздел включает следующие группы счетов:

      2610 – "Разведочные и оценочные активы", где отражаются операции, связанные с признанием расходов в качестве разведочных и оценочных активов;

      2620 – "Амортизация разведочных и оценочных активов", где аккумулируются суммы амортизации разведочных и оценочных активов;

      2630 – "Оценочный резерв под убытки от обесценения разведочных и оценочных активов", где аккумулируются суммы оценочного резерва под убытки от обесценения разведочных и оценочных активов.

      24. Подраздел 2700 – "Нематериальные активы" предназначен для учета нематериальных активов.

      Данный подраздел включает следующую группу счетов:

      2710 – "Гудвилл", где отражаются операции, связанные с наличием и движением гудвилла, как части статьи инвестиций;

      2720 – "Обесценение гудвилла", где отражаются операции по отражению обесценения гудвилла по итогам регулярно проводимого тестирования на предмет возможных убытков от обесценения;

      2730 – "Прочие нематериальные активы", где учитываются группы активов, сходных по характеру и применению в деятельности организации, например:

      товарные знаки;

      титульные и издательские права;

      компьютерное программное обеспечение;

      лицензии и франшизы;

      авторские права, патенты и другие права на промышленную собственность, права на услуги и эксплуатацию;

      рецепты, формулы, модели, чертежи и опытные образцы;

      нематериальные активы в процессе разработки;

      2740 – "Амортизация прочих нематериальных активов", где аккумулируются суммы амортизации нематериальных активов, при этом амортизация на нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования не начисляется, а ежегодно проводится тест на обесценение;

      2750 – "Оценочный резерв под убытки от обесценения прочих нематериальных активов", где аккумулируются суммы оценочного резерва под убытки от обесценения прочих нематериальных активов;

      2760 – "Право пользования активом", где отражается стоимость права пользования арендованными активами, удовлетворяющими критериям признания нематериального актива;

      2770 – "Амортизация права пользования активом", где аккумулируются суммы амортизации права пользования активами;

      2780 – "Оценочный резерв под убытки от обесценения права пользования активом", где учитываются оценочные резервы под убытки от обесценения права пользования активами.

      25. Подраздел 2800 – "Отложенные налоговые активы" предназначен для учета отложенного корпоративного подоходного налога и включает следующий счет:

      2810 – "Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу", где учитываются суммы налогов на прибыль, подлежащие возмещению в будущих периодах в связи с:

      вычитаемыми временными разницами,

      переносом на будущий период неиспользованных налоговых убытков;

      переносом на будущий период неиспользованных налоговых кредитов.

      26. Подраздел 2900 – "Прочие долгосрочные активы" предназначен для учета прочих долгосрочных активов, не указанных в предыдущих подразделах.

      Данный подраздел включает следующие группы счетов:

      2910 – "Долгосрочные авансы выданные", где учитываются авансы, выданные под поставку активов, а также по оплате продукции, услуг, принятых от заказчиков по частичной готовности, сроком свыше одного года, и прочие долгосрочные авансы выданные;

      2920 – "Расходы будущих периодов", где учитываются расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам;

      2930 – "Незавершенное строительство", где учитываются затраты по незавершенному строительству, например, затраты:

      связанные со строительством основных средств;

      связанные со строительством объекта, который в будущем предполагается использовать в качестве инвестиций в недвижимость.

      2940 – "Долгосрочные активы по договорам", где учитываются активы по договорам с покупателями;

      2950 – "Оценочный резерв под убытки от обесценения долгосрочных активов по договорам", где учитываются оценочные резервы под убытки от обесценения долгосрочных активов по договорам с покупателями;

      2960 – "Затраты по договорам", где учитываются затраты по договорам с покупателями;

      2970 – "Амортизация затрат по договорам", где учитываются суммы амортизации затрат по договорам;

      2980 – "Оценочный резерв под убытки от обесценения затрат по договорам", где учитываются оценочные резервы под убытки от обесценения затрат по договорам;

      2990 – "Прочие долгосрочные активы", где учитываются прочие группы долгосрочных активов, не указанные в предыдущих группах.

Глава 6. Счета раздела 3 "Краткосрочные обязательства"

      27. Счета раздела 3 "Краткосрочные обязательства" предназначены для учета обязательств организации, классифицируемых как краткосрочные.

      Раздел 3 "Краткосрочные обязательства" включает следующие подразделы:

      3000 – "Краткосрочные финансовые обязательства";

      3100 – "Обязательства по налогам";

      3200 – "Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам";

      3300 – "Краткосрочная кредиторская задолженность";

      3400 – "Краткосрочные оценочные обязательства";

      3500 – "Прочие краткосрочные обязательства".

      28. Подраздел 3000 – "Краткосрочные финансовые обязательства" предназначен для учета краткосрочных финансовых обязательств сроком до одного года, за исключением краткосрочной кредиторской задолженности.

      Данный подраздел включает следующие группы счетов:

      3010 – "Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости", где учитываются краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости;

      3020 – "Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток", где учитываются финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости;

      3030 – "Производные финансовые инструменты", где учитываются производные финансовые инструменты, в том числе встроенные;

      3040 – "Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников", где отражаются операции по начислению и выплате дивидендов по акциям и доходов участникам юридического лица, имеющим долю в уставном капитале;

      3050 – "Краткосрочные вознаграждения к выплате", где отражаются операции, связанные с наличием и движением начисленных вознаграждений к оплате по полученным займам, выданным векселям, эмитированным ценным бумагам и договорам доверительного управления, и прочие краткосрочные вознаграждения к выплате;

      3060 – "Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости", где учитывается текущая часть долгосрочных финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости;

      3070 – "Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убытки", где учитывается текущая часть долгосрочных финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убытки;

      3080 – "Прочие краткосрочные финансовые обязательства", где учитываются прочие краткосрочные финансовые обязательства, не указанные в предыдущих группах.

      29. Подраздел 3100 – "Обязательства по налогам" предназначен для учета обязательств организации по уплате налогов.

      Данный подраздел включает следующие группы счетов:

      3110 – "Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате", где учитывается корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате;

      3120 – "Индивидуальный подоходный налог", где отражаются операции, связанные с начислением и уплатой индивидуального подоходного налога;

      3130 – "Налог на добавленную стоимость", где учитывается операции, связанные с начислением и уплатой налога на добавленную стоимость;

      3140 – "Акцизы", где отражаются операции, связанные с начислением и уплатой акцизов;

      3150 – "Социальный налог", где отражаются операции, связанные с начислением и уплатой социального налога;

      3160 – "Земельный налог", где отражаются операции, связанные с начислением и уплатой земельного налога;

      3170 – "Налог на транспортные средства", где отражаются операции, связанные с начислением и уплатой налога на транспортные средства;

      3180 – "Налог на имущество", где отражаются операции, связанные с начислением и уплатой налога на имущество;

      3190 – "Прочие налоги", где отражаются операции, связанные с начислением и уплатой прочих налогов, не указанных в предыдущих группах.

      30. Подраздел 3200 – "Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам" предназначен для учета обязательных и добровольных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением налогов.

      Данный подраздел включает следующие группы счетов:

      3210 – "Обязательства по социальному страхованию", где отражаются операции, связанные с начислением и уплатой отчислений по социальному страхованию;

      3220 – "Обязательства по пенсионным отчислениям", где отражаются операции, связанные с начислением и уплатой пенсионных отчислений;

      3230 – "Прочие обязательства по другим обязательным платежам", где отражаются операции, связанные с начислением и уплатой отчислений по другим обязательным платежам, например, сборы, государственная пошлина, платы;

      3240 – "Прочие обязательства по другим добровольным платежам", где отражаются операции, связанные с начислением и уплатой отчислений по другим добровольным платежам;

      31. Подраздел 3300 – "Краткосрочная кредиторская задолженность" предназначен для учета кредиторской задолженности сроком до одного года.

      Данный подраздел включает следующие группы счетов:

      3310 – "Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам", где отражаются операции по расчетам с поставщиками и подрядчиками за приобретенные активы и полученные услуги, включая расходы по доставке или переработке запасов со сроком оплаты менее года, и прочая краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам;

      3320 – "Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям", где отражаются операции по расчетам с дочерними организациями за приобретенные активы и полученные услуги сроком до одного года, и прочая краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям;

      3330 – "Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям", где отражаются операции по расчетам с ассоциированными и совместными организациями за приобретенные активы и полученные услуги сроком до одного года, и прочая краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям;

      3340 – "Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям", где отражаются операции по поступлению и списанию денежных средств на счета филиалов и структурных подразделений, и прочая краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям;

      3350 – "Краткосрочная задолженность по оплате труда", где учитываются вознаграждения работникам (кроме выходных пособий и компенсационных выплат долевыми инструментами), подлежащие выплате в полном объеме в течение двенадцати месяцев после окончания периода, в котором работники оказали соответствующие услуги, и прочая краткосрочная задолженность по оплате труда;

      3360 – "Краткосрочная задолженность по аренде", где отражаются операции, связанные с выплатой арендных обязательств по краткосрочной аренде, и прочая краткосрочная задолженность по аренде;

      3370 – "Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности", где отражаются операции, связанные с выплатой текущей части долгосрочной кредиторской задолженности;

      3380 – "Прочая краткосрочная кредиторская задолженность", где учитывается прочая краткосрочная кредиторская задолженность, не указанная в предыдущих группах.

      32. Подраздел 3400 – "Краткосрочные оценочные обязательства" предназначен для учета краткосрочных оценочных обязательств, определенных как обязательства с неопределенным временем и суммой.

      Данный подраздел включает следующие группы счетов:

      3410 – "Краткосрочные гарантийные обязательства", где отражаются операции, связанные с созданием и движением резерва по гарантийным обязательствам по реализованной продукции и оказанным услугам со сроком гарантии до одного года, и прочие краткосрочные гарантийные обязательства;

      3420 – "Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям", где отражаются операции, связанные с созданием и движением резерва по судебным искам, срок рассмотрения которых истекает до одного года, и прочие краткосрочные обязательства по юридическим претензиям;

      3430 – "Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам", где отражаются ожидаемые затраты на выплату краткосрочных вознаграждений работникам в форме оплачиваемых отсутствий на работе, а также ожидаемые затраты на участие в прибыли и выплату премий, и прочие краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам;

      3440 – "Прочие краткосрочные оценочные обязательства", где учитываются прочие краткосрочные оценочные обязательства, не указанные в предыдущих группах счетов.

      33. Подраздел 3500 – "Прочие краткосрочные обязательства" предназначен для учета прочих краткосрочных обязательств, не указанных в предыдущих подразделах.

      Данный подраздел включает следующие группы счетов:

      3510 – "Краткосрочные авансы полученные", где учитываются полученные авансы под поставку товаров, сырья, материалов, оказание услуг, а также по оплате продукции, произведенной для заказчиков по частичной готовности, и прочие краткосрочные авансы полученные;

      3520 – "Доходы будущих периодов", где отражаются доходы, полученные в текущем месяце, но относящиеся к будущим месяцам отчетного периода;

      3530 – "Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи", где отражаются обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи;

      3540 – "Краткосрочные обязательства по договорам", где учитываются обязательства по договорам с покупателями;

      3550 – "Долговой компонент комбинированного краткосрочного финансового инструмента", где учитывается долговой компонент комбинированного краткосрочного финансового инструмента;

      3560 – "Прочие краткосрочные обязательства", где учитываются прочие краткосрочные обязательства, не указанные в предыдущих группах.

Глава 7. Счета раздела 4 "Долгосрочные обязательства"

      34. Счета раздела 4 "Долгосрочные обязательства" предназначены для учета обязательств организации, классифицируемых как долгосрочные.

      Раздел 4 "Долгосрочные обязательства" включает следующие подразделы:

      4000 – "Долгосрочные финансовые обязательства";

      4100 – "Долгосрочная кредиторская задолженность";

      4200 – "Долгосрочные оценочные обязательства";

      4300 – "Отложенные налоговые обязательства";

      4400 – "Прочие долгосрочные обязательства".

      35. Подраздел 4000 – "Долгосрочные финансовые обязательства" предназначен для учета долгосрочных финансовых обязательств, за исключением долгосрочной кредиторской задолженности.

      Данный подраздел включает следующие группы счетов:

      4010 – "Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости", где учитываются долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости;

      4020 – "Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток", где учитываются долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости;

      4030 – "Производные финансовые инструменты", где учитываются производные финансовые инструменты, в том числе встроенные;

      4040 – "Долгосрочная задолженность по дивидендам и доходам участников", где отражаются операции по начислению и выплате дивидендов по акциям и доходов участникам юридического лица, имеющим долю в уставном капитале;

      4050 – "Долгосрочные вознаграждения к выплате", где отражаются операции, связанные с наличием и движением начисленных вознаграждений к оплате по начисленным вознаграждениям по финансовой аренде, по полученным займам, выданным векселям, эмитированным ценным бумагам и договорам доверительного управления, и прочие долгосрочные вознаграждения к выплате;

      4060 – "Прочие долгосрочные финансовые обязательства", где учитываются прочие финансовые обязательства, не указанные в предыдущих группах.

      36. Подраздел 4100 – "Долгосрочная кредиторская задолженность" предназначен для учета кредиторской задолженности сроком свыше одного года.

      Данный подраздел включает следующие группы счетов:

      4110 – "Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам", где отражаются операции по расчетам с поставщиками и подрядчиками за приобретенные активы и потребленные услуги, включая расходы по доставке или переработке запасов со сроком оплаты свыше одного года, и прочая долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам;

      4120 – "Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям", где отражаются операции по расчетам с дочерними организациями за приобретенные активы и потребленные услуги сроком свыше одного года, и прочая долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям;

      4130 – "Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям", где отражаются операции по расчетам с ассоциированными и совместными организациями за полученные активы и потребленные услуги, сроком свыше одного года, и прочая долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям;

      4140 – "Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям", где учитывается долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям;

      4150 – "Долгосрочная задолженность по аренде", где отражаются операции, связанные с выплатой арендных обязательств по финансовой и операционной аренде сроком свыше одного года;

      4160 – "Прочая долгосрочная кредиторская задолженность", где учитываются прочая долгосрочная кредиторская задолженность, не указанная в предыдущих группах.

      37. Подраздел 4200 – "Долгосрочные оценочные обязательства" предназначен для учета долгосрочных оценочных обязательств как обязательств с неопределенным временем и суммой.

      Данный подраздел включает следующие группы счетов:

      4210 – "Долгосрочные гарантийные обязательства", где отражаются операции, связанные с созданием и движением резерва по гарантийным обязательствам по реализованной продукции со сроком гарантии свыше одного года, и прочие долгосрочные гарантийные обязательства;

      4220 – "Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям", где отражаются операции, связанные с созданием и движением резерва по судебным искам и прочим долгосрочным оценочным обязательствам по юридическим претензиям, срок рассмотрения которых свыше одного года;

      4230 – "Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам", где отражаются ожидаемые затраты на выплату вознаграждений работникам в форме оплачиваемых отсутствий на работе и на участие в прибыли и выплату премий, подлежащие выплате через двенадцать месяцев или более, по окончании периода, в котором работники предоставили соответствующие услуги, и прочие долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам;

      4240 – "Прочие долгосрочные оценочные обязательства", где учитываются прочие долгосрочные оценочные обязательства, не указанные в предыдущих группах счетов.

      38. Подраздел 4300 – "Отложенные налоговые обязательства" предназначен для учета отложенного корпоративного подоходного налога и включает следующий счет:

      4310 – "Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу", где учитываются суммы налога на прибыль, подлежащие уплате в будущих периодах в связи с налогооблагаемыми временными разницами.

      39. Подраздел 4400 – "Прочие долгосрочные обязательства" предназначен для учета прочих долгосрочных обязательств, не указанных в предыдущих подразделах.

      Данный подраздел включает следующие группы счетов:

      4410 – "Долгосрочные авансы полученные", где учитываются полученные авансы под поставку товаров, сырья, материалов, оказание услуг, а также по оплате продукции, произведенной для заказчиков по частичной готовности, и прочие долгосрочные авансы полученные;

      4420 – "Доходы будущих периодов", где отражаются доходы, полученные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам;

      4430 – "Долгосрочные обязательства по договорам", где учитываются обязательства по договорам с покупателями;

      4440 – "Долговой компонент комбинированного долгосрочного финансового инструмента", где учитывается долговой компонент комбинированного долгосрочного финансового инструмента;

      4450 – "Прочие долгосрочные обязательства", где учитываются прочие долгосрочные обязательства, не указанные в предыдущих группах.

Глава 8. Счета раздела 5 "Капитал и резервы"

      40. Счета раздела 5 "Капитал и резервы" предназначены для учета капитала и резервов.

      Раздел 5 "Капитал и резервы" включает следующие подразделы:

      5000 – "Уставный капитал";

      5100 – "Неоплаченный капитал";

      5200 – "Выкупленные собственные долевые инструменты";

      5300 – "Эмиссионный доход";

      5400 – "Дополнительно оплаченный капитал";

      5500 – "Резервы";

      5600 – "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)";

      5700 – "Итоговая прибыль (итоговый убыток)".

      41. Подраздел 5000 – "Уставный капитал" предназначен для учета выпущенного капитала, уставного капитала или имущественного (паевого) фонда организаций.

      Данный подраздел включает следующие группы счетов:

      5010 – "Привилегированные акции", где учитывается суммарная номинальная стоимость оплаченных эмитированных привилегированных акций акционерного общества;

      5020 – "Простые акции", где учитывается суммарная номинальная стоимость оплаченных эмитированных простых акций акционерного общества;

      5030 – "Вклады и паи", где учитывается стоимость вложений в уставный капитал товарищества.

      42. Подраздел 5100 – "Неоплаченный капитал", предназначен для учета неоплаченного капитала организаций и включает следующий счет:

      5110 – "Неоплаченный капитал", где отражаются операции по оплате эмитированных акций, внесению вкладов (имущественных взносов) в уставный капитал организаций, а также задолженность физических лиц и организаций по оплате эмитированных акций и задолженность учредителей по внесению вкладов (имущественных взносов) в уставный капитал организаций.

      43. Подраздел 5200 – "Выкупленные собственные долевые инструменты", предназначен для учета выкупленных собственных долевых инструментов и включает следующий счет:

      5210 – "Выкупленные собственные долевые инструменты", где отражаются изменения в собственном капитале в результате приобретении собственных долевых инструментов.

      44. Подраздел 5300 – "Эмиссионный доход" предназначен для учета эмиссионного дохода и включает следующий счет:

      5310 – "Эмиссионный доход", где учитывается эмиссионный доход по выпущенным собственным долевым инструментам.

      45. Подраздел 5400 – "Дополнительно оплаченный капитал" предназначен для учета дополнительно оплаченного капитала и включает следующие группы счетов:

      5410 – "Дополнительно оплаченный капитал по безвозмездным операциям с основной организацией", где учитывается дополнительно оплаченный капитал по безвозмездным операциям с основной организацией;

      5420 – "Дополнительно оплаченный капитал по прочим операциям", где учитывается дополнительно оплаченный капитал по прочим операциям.

      46. Подраздел 5500 – "Резервы" предназначен для учета резервов, которые отражаются на счетах капитала согласно требованиям стандартов финансовой отчетности, а также в соответствии с учредительными документами и учетной политикой организации.

      Данный подраздел включает следующие группы счетов:

      5510 – "Резервный капитал, установленный учредительными документами", где отражается резервный капитал, установленный в соответствии с законодательством Республики Казахстан и учредительными документами;

      5520 – "Резерв на переоценку основных средств", где отражаются операции по переоценке основных средств;

      5530 – "Резерв на переоценку нематериальных активов", где отражаются операции по переоценке нематериальных активов;

      5540 – "Резерв на переоценку финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход", где учитывается переоценка по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход;

      5550 – "Резерв под убытки по финансовым активам", где учитываются оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам;

      5560 – "Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности", где отражаются курсовые разницы, возникшие по монетарной статье, которая по существу составляет часть чистых инвестиций организации в зарубежную организацию, и классифицируются в финансовой отчетности организации как собственный капитал вплоть до выбытия чистой инвестиции, после чего признаются как доход или расход;

      5570 – "Прочие резервы", где отражаются прочие резервы, не указанные в предыдущих группах.

      47. Подраздел 5600 – "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" предназначен для учета нераспределенной прибыли или непокрытого убытка.

      Данный подраздел включает следующие группы счетов:

      5610 – "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года", где отражается прибыль или убыток отчетного года;

      5620 – "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет", где отражается прибыль или убыток предыдущих лет.

      48. Подраздел 5700 – "Итоговая прибыль (итоговый убыток)" предназначен для учета итоговой прибыли (итогового убытка) организации за отчетный период и включает следующий счет:

      5710 – "Итоговая прибыль (итоговый убыток)", где отражается итоговая прибыль (итоговый убыток) организации за отчетный период, а также обобщается информация по формированию конечного финансового результата организации за отчетный период.

Глава 9. Счета раздела 6 "Доходы"

      49. Счета раздела 6 "Доходы" предназначены для учета доходов.

      Раздел 6 "Доходы" включает следующие подразделы:

      6000 – "Доход от реализации продукции и оказания услуг";

      6100 – "Доходы от финансирования";

      6200 – "Прочие доходы";

      6300 – "Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью";

      6400 – "Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия".

      В конце отчетного периода счета данного раздела закрываются на счет 5610 – "Итоговая прибыль (итоговый убыток)".

      50. Подраздел 6000 "Доход от реализации продукции и оказания услуг" предназначен для учета дохода от реализации продукции и оказания услуг.

      Данный подраздел включает следующие группы счетов:

      6010 – "Доход от реализации продукции и оказания услуг", где отражаются операции, связанные с получением доходов от реализации продукции и оказания услуг;

      6020 – "Возврат проданной продукции", где отражаются операции, связанные с возвратом проданной продукции;

      6030 – "Скидки с цены и продаж", где отражаются операции, связанные с предоставлением скидки с цены или продаж.

      51. Подраздел 6100 – "Доход от финансирования" предназначен для учета дохода от финансирования.

      Данный подраздел включает следующие группы счетов:

      6110 – "Доходы по вознаграждениям", где отражаются операции, связанные с получением доходов по финансовым активам, например, депозитам, предоставленным займам;

      6120 – "Доходы по дивидендам", где отражаются операции, связанные с получением доходов по полученным дивидендам по ценным бумагам;

      6130 – "Доходы от финансовой аренды", где отражаются операции, связанные с получением доходов по переданным в финансовую аренду активам;

      6140 – "Доходы от операций с инвестициями в недвижимость", где отражаются операции, связанные с получением доходов от недвижимости (земли, здания, или их части), находящейся в распоряжении (владельца или арендатора по договору аренды) с целью получения арендных платежей или доходов от прироста стоимости капитала или того и другого;

      6150 – "Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов", где отражаются операции, связанные с получением доходов от изменения справедливой стоимости финансового актива или обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток с признанием ее изменения в качестве дохода;

      6160 – "Прочие доходы от финансирования", где отражаются операции, связанные с получением доходов от финансирования, не указанные в предыдущих группах.

      52. Подраздел 6200 – "Прочие доходы" предназначен для учета прочих доходов.

      Данный подраздел включает следующие группы счетов:

      6210 – "Доходы от выбытия активов", где отражаются операции, связанные с получением доходов от реализации активов, например, основных средств, нематериальных активов, финансовых активов;

      6220 – "Доходы от безвозмездно полученных активов", где отражаются операции, связанные с безвозмездным получением активов;

      6230 – "Доходы от государственных субсидий", где отражаются операции, связанные с получением государственных субсидий;

      6240 – "Доходы от восстановления убытка от обесценения по нефинансовым активам", где отражаются доходы от восстановления убытка от обесценения нефинансового актива;

      6250 – "Доходы от курсовой разницы", где отражаются операции, связанные с получением доходов от курсовой разницы, возникающей в результате отражения в отчетах одинакового количества единиц иностранной валюты, выраженной в валюте отчетности с использованием разных обменных курсов валют;

      6260 – "Доходы от операционной аренды", где отражаются операции, связанные с получением доходов по переданным в операционную аренду активам;

      6270 – "Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов", где отражаются операции, связанные с получением доходов от изменения справедливой стоимости биологических активов;

      6280 – "Доходы от восстановления убытка от обесценения по финансовым активам", где учитываются доходы от восстановления убытка от обесценения финансового актива;

      6290 – "Прочие доходы", где отражаются операции, связанные с получением прочих доходов, не указанных в предыдущих группах.

      53. Подраздел 6300 – "Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью" предназначен для учета доходов, связанных с прекращаемой деятельностью и включает следующий счет:

      6310 – "Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью", где отражаются операции, связанные с получением доходов от реализованных активов или расчетов по обязательствам, связанным с прекращаемой деятельностью.

      54. Подраздел 6400 – "Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия" предназначен для отражения доли прибыли организаций, учитываемых методом долевого участия.

      Данный подраздел включает следующие группы счетов:

      6410 – "Доля прибыли ассоциированных организаций", где учитывается доля прибыли ассоциированных организаций, учитываемых методом долевого участия;

      6420 – "Доля прибыли совместных организаций", где учитывается доля прибыли совместных организаций, учитываемых методом долевого участия.

Глава 10. Счета раздела 7 "Расходы"

      55. Счета раздела 7 "Расходы" предназначены для учета расходов.

      Раздел 7 "Расходы" включает следующие подразделы:

      7000 – "Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг";

      7100 – "Расходы по реализации продукции и оказанию услуг";

      7200 – "Административные расходы";

      7300 – "Расходы на финансирование";

      7400 – "Прочие расходы";

      7500 – "Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью";

      7600 – "Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия";

      7700 – "Расходы по корпоративному подоходному налогу".

      В конце отчетного периода счета данного раздела закрываются на счет 5610 – "Итоговая прибыль (итоговый убыток)".

      56. Подраздел 7000 "Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг" предназначен для учета себестоимости реализованной продукции и оказанных услуг и включает следующий счет:

      7010 – "Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг", где учитываются себестоимость реализованной продукции, оказанных услуг.

      57. Подраздел 7100 – "Расходы по реализации продукции и оказанию услуг" предназначен для учета расходов по реализации продукции работ и оказанных услуг и включает следующий счет:

      7110 – "Расходы по реализации продукции и оказанию услуг", где учитываются расходы, связанные с реализацией продукции и оказанием услуг по реализации продукции.

      58. Подраздел 7200 – "Административные расходы" предназначен для учета административных расходов и включает следующий счет:

      7210 – "Административные расходы", где учитываются управленческие и хозяйственные расходы, не связанные с производственным процессом.

      59. Подраздел 7300 – "Расходы на финансирование" предназначен для учета расходов на финансирование.

      Данный подраздел включает следующие группы счетов:

      7310 – "Расходы по вознаграждениям", где отражаются расходы по финансовым обязательствам, например, расходы на выплату процентов по полученным займам;

      7320 – "Расходы на выплату процентов по финансовой аренде", где отражаются расходы по полученным в финансовую аренду активам, например, основным средствам;

      7330 – "Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов", где отражаются расходы от изменения справедливой стоимости финансового актива или обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости;

      7340 – "Прочие расходы на финансирование", где отражаются прочие расходы на финансирование, не указанные в предыдущих группах.

      60. Подраздел 7400 – "Прочие расходы" предназначен для учета прочих непроизводственных расходов, которые возникают независимо от процесса обычной деятельности.

      Данный подраздел включает следующие группы счетов:

      7410 – "Расходы по выбытию активов", где учитываются расходы по реализации, безвозмездной передачи и списанию активов, например, расходы по реализации, безвозмездной передаче или списанию основных средств, нематериальных активов, финансовых активов, расходы по демонтажу;

      7420 – "Расходы от обесценения нефинансовых активов", где учитываются расходы от обесценения нефинансовых активов;

      7430 – "Расходы по курсовой разнице", где учитываются расходы по курсовой разнице, возникающей при погашении монетарных статей или при представлении в отчетности монетарных статей организации по курсам, отличным от тех, по которым они были первоначально признаны в текущем периоде или представлены в предшествующих финансовых отчетах, за исключением расходов по курсовой разнице в зарубежную деятельность;

      7440 – "Расходы по обесценению дебиторской задолженности", где учитываются расходы по обесценению дебиторской задолженности;

      7450 – "Расходы по операционной аренде", где учитываются расходы по операционной аренде;

      7460 – "Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов", где учитываются расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов;

      7470 – "Расходы от обесценения финансовых инструментов", где учитываются расходы от обесценения финансовых инструментов;

      7480 – "Прочие расходы", где учитываются прочие расходы, не указанные в предыдущих группах.

      61. Подраздел 7500 – "Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью" предназначен для учета расходов связанных прекращаемой деятельностью и включает следующий счет:

      7510 – "Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью", где учитываются расходы по реализованным активам или расчетам по обязательствам, связанным с прекращаемой деятельностью.

      62. Подраздел 7600 – "Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия" предназначен для отражения доли в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия.

      Данный подраздел включает следующие группы счетов:

      7610 – "Доля в убытке ассоциированных организациях", где учитывается доля в убытке ассоциированных организаций, учитываемых методом долевого участия;

      7620 – "Доля в убытке совместных организациях", где учитывается доля в убытке совместных организаций, учитываемых методом долевого участия.

      63. Подраздел 7700 – "Расходы по корпоративному подоходному налогу" предназначен для учета расходов по корпоративному налогу и включает следующий счет:

      7710 – "Расходы по корпоративному подоходному налогу", где учитываются расходы по корпоративному подоходному налогу.

Глава 11. Счета раздела 8 "Счета производственного учета"

      64. Счета раздела 8 "Счета производственного учета" предназначены для учета затрат организации на производство продукции и оказание услуг. На счетах данного раздела осуществляется группировка затрат по местам их возникновения и другим признакам, а также калькулирование себестоимости готовой продукции.

      Раздел 8 "Счета производственного учета" включает следующие подразделы:

      8100 – "Основное производство";

      8200 – "Полуфабрикаты собственного производства";

      8300 – "Вспомогательные производства";

      8400 – "Накладные расходы".

      65. Подраздел 8100 – "Основное производство" предназначен для учета затрат основного производства и включает следующий счет:

      8110 – "Основное производство", где учитываются затраты на основное производство, в том числе расход сырья и материалов, оплата труда и отчисления от сумм оплаты труда работников, непосредственно занятых в основном производстве, накладные расходы, относящиеся к основному производству.

      66. Подраздел 8200 – "Полуфабрикаты собственного производства" предназначен для учета полуфабрикатов собственного производства и включает следующий счет:

      8210 – "Полуфабрикаты собственного производства", где учитываются затраты на производство полуфабрикатов.

      67. Подраздел 8300 – "Вспомогательные производства" предназначен для учета затрат вспомогательного производства и включает следующий счет:

      8310 – "Вспомогательные производства", где учитываются затраты производств, которые являются вспомогательными по отношению к основному производству организации.

      68. Подраздел 8400 – "Накладные расходы" предназначен для учета накладных расходов и включает следующий счет:

      8410 – "Накладные расходы", где отражаются накладные расходы по основному и вспомогательным производствам, а также полуфабрикатам собственного производства.

  Приложение
к Типовому плану счетов
бухгалтерского учета

Раздел 1. Краткосрочные активы

1000

Денежные средства

1010

Денежные средства в кассе

1020

Денежные средства в пути

1030

Денежные средства на текущих банковских счетах

1040

Денежные средства на корреспондентских счетах

1050

Денежные средства на сберегательных счетах

1060

Денежные средства, ограниченные в использовании

1070

Учет электронных денег

1080
1090

Прочие денежные средства
Оценочный резерв под убытки от обесценения денежных средств

1100

Краткосрочные финансовые активы

1110

Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

1120

Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

1130

Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

1140

Производные финансовые инструменты

1150

Краткосрочные вознаграждения к получению

1160

Прочие краткосрочные финансовые активы

1170

Оценочный резерв под убытки от обесценения краткосрочных финансовых активов

1200

Краткосрочная дебиторская задолженность

1210

Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

1220

Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций

1230
1240

Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций
Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений

1250

Краткосрочная дебиторская задолженность работников

1260

Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде

1270

Прочая краткосрочная дебиторская задолженность

1280

Оценочный резерв под убытки от обесценения краткосрочной дебиторской задолженности

1300

Запасы

1310

Сырье и материалы

1320

Готовая продукция

1330

Товары

1340

Незавершенное производство

1350

Прочие запасы

1360
1370

Оценочный резерв под убытки от обесценения запасов
Актив по праву на возврат запасов

1400

Текущие налоговые активы

1410

Корпоративный подоходный налог

1420

Налог на добавленную стоимость

1430

Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет

1500

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

1510

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

1520
1530
1600
1610
1620
1630

Группы на выбытие, предназначенные для продажи
Оценочный резерв под убытки от обесценения долгосрочных активов (или выбывающих групп), предназначенных для продажи
Биологические активы
Растения
Животные
Оценочный резерв под убытки от обесценения биологических активов

1700

Прочие краткосрочные активы

1710

Краткосрочные авансы выданные

1720

Расходы будущих периодов

1730

Краткосрочные активы по договорам

1740

Оценочный резерв под убытки от обесценения краткосрочных активов по договорам

1750

Прочие краткосрочные активы.

Раздел 2. "Долгосрочные активы"

2000

Долгосрочные финансовые активы

2010

Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

2020

Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

2030

Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

2040

Производные финансовые инструменты

2050

Долгосрочные вознаграждения к получению

2060

Долевые инструменты

2070

Прочие долгосрочные финансовые активы

2080

Оценочный резерв под убытки от обесценения долгосрочных финансовых активов

2100

Долгосрочная дебиторская задолженность

2110

Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков

2120

Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций

2130
2140

Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций
Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений

2150

Долгосрочная дебиторская задолженность работников

2160

Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде

2170
2180

Прочая долгосрочная дебиторская задолженность
Оценочный резерв под убытки от обесценения долгосрочной дебиторской задолженности

2200

Инвестиции

2210

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия

2220
2230

Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости
Оценочный резерв под убытки от обесценения инвестиций

2300

Инвестиционное имущество

2310

Инвестиционное имущество

2320

Амортизация инвестиционного имущества

2330
2400

Оценочный резерв под убытки от обесценения инвестиционного имущества
Основные средства

2410

Основные средства

2420

Амортизация основных средств

2430

Оценочный резерв под убытки от обесценения основных средств

2440

Право пользования активом

2450

Амортизация права пользования активом

2460

Убыток от обесценения права пользования активом

2500

Биологические активы

2510

Растения

2520
2530
2540

Животные
Амортизация биологических активов
Оценочный резерв под убытки от обесценения биологических активов

2600

Разведочные и оценочные активы

2610

Разведочные и оценочные активы

2620
2630

Амортизация разведочных и оценочных активов
Оценочный резерв под убытки от обесценения разведочных и оценочных активов

2700

Нематериальные активы

2710

Гудвилл

2720

Обесценение гудвилла

2730

Прочие нематериальные активы

2740

Амортизация прочих нематериальных активов

2750

Оценочный резерв под убытки от обесценения прочих нематериальных активов

2760

Право пользования активом

2770

Амортизация права пользования активом

2780

Оценочный резерв под убытки от обесценения права пользования активом

2800

Отложенные налоговые активы

2810

Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу

2900

Прочие долгосрочные активы

2910

Долгосрочные авансы выданные

2920

Расходы будущих периодов

2930

Незавершенное строительство

2940

Долгосрочные активы по договорам

2950

Оценочный резерв под убытки от обесценения долгосрочных активов по договорам

2960

Затраты по договорам

2970

Амортизация затрат по договорам

2980

Оценочный резерв под убытки от обесценения затрат по договорам

2990

Прочие долгосрочные активы", где учитываются прочие группы долгосрочных активов, не указанные в предыдущих группах.

Раздел 3. "Краткосрочные обязательства"

3000

Краткосрочные финансовые обязательства

3010

Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

3020

Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

3030

Производные финансовые инструменты

3040

Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников

3050

Краткосрочные вознаграждения к выплате

3060

Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости

3070

Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убытки

3080

Прочие краткосрочные финансовые обязательства

3100

Обязательства по налогам

3110

Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате

3120

Индивидуальный подоходный налог

3130

Налог на добавленную стоимость

3140

Акцизы

3150

Социальный налог

3160

Земельный налог

3170

Налог на транспортные средства

3180

Налог на имущество

3190

Прочие налоги

3200

Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

3210

Обязательства по социальному страхованию

3220

Обязательства по пенсионным отчислениям

3230

Прочие обязательства по другим обязательным платежам

3240

Прочие обязательства по другим добровольным платежам

3300

Краткосрочная кредиторская задолженность

3310

Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам

3320

Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям

3330
3340

Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям
Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям

3350

Краткосрочная задолженность по оплате труда

3360

Краткосрочная задолженность по аренде

3370

Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности

3380

Прочая краткосрочная кредиторская задолженность

3400

Краткосрочные оценочные обязательства

3410

Краткосрочные гарантийные обязательства

3420

Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям

3430

Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам

3440

Прочие краткосрочные оценочные обязательства

3500

Прочие краткосрочные обязательства

3510

Краткосрочные авансы полученные

3520

Доходы будущих периодов

3530

Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи

3540
3550

Краткосрочные обязательства по договорам
Долговой компонент комбинированного краткосрочного финансового инструмента

3560

Прочие краткосрочные обязательства.

Раздел 4. "Долгосрочные обязательства"

4000

Долгосрочные финансовые обязательства

4010

Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

4020

Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

4030

Производные финансовые инструменты

4040

Долгосрочная задолженность по дивидендам и доходам участников

4050

Долгосрочные вознаграждения к выплате

4060

Прочие долгосрочные финансовые обязательства

4100

Долгосрочная кредиторская задолженность

4110

Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам

4120

Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям

4130
4140

Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям
Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям

4150

Долгосрочная задолженность по аренде

4160

Прочая долгосрочная кредиторская задолженность

4200

Долгосрочные оценочные обязательства

4210

Долгосрочные гарантийные обязательства

4220

Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям

4230

Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам

4240

Прочие долгосрочные оценочные обязательства

4300

Отложенные налоговые обязательства

4310

Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу

4400

Прочие долгосрочные обязательства

4410

Долгосрочные авансы полученные

4420

Доходы будущих периодов

4430
4440

Долгосрочные обязательства по договорам
Долговой компонент комбинированного долгосрочного финансового инструмента

4450

Прочие долгосрочные обязательства.

Раздел 5. "Капитал и резервы"

5000

Уставный капитал

5010

Привилегированные акции

5020

Простые акции

5030

Вклады и паи

5100

Неоплаченный капитал

5110

Неоплаченный капитал

5200

Выкупленные собственные долевые инструменты

5210

Выкупленные собственные долевые инструменты

5300

Эмиссионный доход

5310

Эмиссионный доход

5400

Дополнительно оплаченный капитал

5410

Дополнительно оплаченный капитал по безвозмездным операциям с основной организацией

5420

Дополнительно оплаченный капитал по прочим операциям

5500

Резервы

5510

Резервный капитал, установленный учредительными документами

5520

Резерв на переоценку основных средств

5530

Резерв на переоценку нематериальных активов

5540

Резерв на переоценку финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

5550

Резерв под убытки по финансовым активам

5560

Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности

5570

Прочие резервы

5600

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

5610

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года

5620

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет

5700

Итоговая прибыль (итоговый убыток)

5710

Итоговая прибыль (итоговый убыток).

Раздел 6. "Доходы"

6000

Доход от реализации продукции и оказания услуг

6010

Доход от реализации продукции и оказания услуг

6020

Возврат проданной продукции

6030

Скидки с цены и продаж

6100

Доход от финансирования

6110

Доходы по вознаграждениям

6120

Доходы по дивидендам

6130

Доходы от финансовой аренды

6140

Доходы от операций с инвестициями в недвижимость

6150

Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов

6160

Прочие доходы от финансирования

6200

Прочие доходы

6210

Доходы от выбытия активов

6220

Доходы от безвозмездно полученных активов

6230

Доходы от государственных субсидий

6240

Доходы от восстановления убытка от обесценения по нефинансовым активам

6250

Доходы от курсовой разницы

6260

Доходы от операционной аренды

6270

Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов

6280

Доходы от восстановления убытка от обесценения по финансовым активам

6290

Прочие доходы

6300

Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью

6310

Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью

6400

Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия

6410

Доля прибыли ассоциированных организаций

6420

Доля прибыли совместных организаций.

Раздел 7. "Расходы"

7000

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг

7010

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг

7100

Расходы по реализации продукции и оказанию услуг

7110

Расходы по реализации продукции и оказанию услуг

7200

Административные расходы

7210

Административные расходы

7300

Расходы на финансирование

7310

Расходы по вознаграждениям

7320

Расходы на выплату процентов по финансовой аренде

7330

Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов" стоимости

7340

Прочие расходы на финансирование

7400

Прочие расходы

7410

Расходы по выбытию активов

7420

Расходы от обесценения нефинансовых активов

7430

Расходы по курсовой разнице

7440

Расходы по обесценению дебиторской задолженности

7450

Расходы по операционной аренде

7460

Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов

7470

Расходы от обесценения финансовых инструментов

7480

Прочие расходы

7500

Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью

7510

Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью

7600

Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия

7610

Доля в убытке ассоциированных организациях

7620

Доля в убытке совместных организациях

7700

Расходы по корпоративному подоходному налогу

7710

Расходы по корпоративному подоходному налогу.

Раздел 8. "Счета производственного учета"

8100

Основное производство

8110

Основное производство

8200

Полуфабрикаты собственного производства

8210

Полуфабрикаты собственного производства

8300

Вспомогательные производства

8310

Вспомогательные производства

8400

Накладные расходы

8410

Накладные расходы