Целиноград ауданының Приречный ауылының көшелерін қайта атау туралы

Ақмола облысы Целиноград ауданы Приречный ауылдық округі әкімінің 2018 жылғы 12 ақпандағы № 1 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 26 ақпанда № 6425 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      "Қазақстан Республикасының әкімшілік - аумақтық құрылысы туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы Заңының 14 бабының 4) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 35, 37 баптарына сәйкес, халықтың пікірін ескере отырып және Ақмола облыстық ономастика комиссиясы отырысының 2017 жылғы 24 қазандағы қорытындысы негізінде, Приречный ауылдық округінің әкімі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Целиноград ауданының Приречный ауылының көшелері қайта аталсын:

      1) Новая көшесі Достық көшесіне;

      2) Первомайская көшесі Ыбырай Алтынсарин көшесіне;

      3) Комсомольская көшесі Тәуелсіздікке 25 жыл көшесіне;

      4) Советская көшесі Әлихан Бөкейханов көшесіне;

      5) Набережная көшесі Желтоқсан көшесіне.

      2. Осы шешімнің орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

      3. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Приречный ауылдық
округінің әкімі
А.Утепов

О переименовании улиц села Приречное Целиноградского района

Решение акима Приреченского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области от 12 февраля 2018 года № 1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 26 февраля 2018 года № 6425

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с подпунктом 4) статьи 14 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно - территориальном устройстве Республики Казахстан", статьями 35, 37 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", с учетом мнения населения и на основании заключения заседания Акмолинской областной ономастической комиссии от 24 октября 2017 года, аким Приреченского сельского округа РЕШИЛ:

      1. Переименовать улицы села Приречное Целиноградского района:

      1) улицу Новая на улицу Достык;

      2) улицу Первомайская на улицу Ыбырая Алтынсарина;

      3) улицу Комсомольская на улицу Тауелсиздикке 25 жыл;

      4) улицу Советская на улицу Алихана Бокейханова;

      5) улицу Набережная на улицу Желтоксан.

      2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

      3. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие со дня официального опубликования.

      Аким Приреченского
сельского округа
А.Утепов