Атырау қалалық мәслихатының 2018 жылғы 20 наурыздағы № 204 "Тіркелген салықтың бірыңғай мөлшерлемелерін белгілеу туралы" шешіміне өзгеріс енгізу туралы

Атырау облысы Атырау қалалық мәслихатының 2018 жылғы 28 тамыздағы № 260 шешімі. Атырау облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 4 қазанда № 4250 болып тіркелді. Күші жойылды - Атырау облысы Атырау қаласы мәслихатының 18 қыркүйектегі 2020 жылғы № 530 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Атырау облысы Атырау қаласы мәслихатының 18.09.2020 № 530 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)" Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Кодексінің 546 бабы 3 тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 бабына және "Құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңының 44 бабына сәйкес, Атырау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Атырау қалалық мәслихатының 2018 жылғы 20 наурыздағы № 204 "Тіркелген салықтың бірыңғай мөлшерлемелерін белгілеу туралы" (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4104 санымен тіркелген, 2018 жылғы 25 сәуірде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесі өзгеріс енгізілсін:

      қосымшадағы реттік нөмірі – 7 жол осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда мазмұндалсын.

      2. "Атырау қалалық мәслихатының 2018 жылғы 20 наурыздағы № 204 "Тіркелген салықтың бірыңғай мөлшерлемелерін белгілеу туралы" шешіміне өзгеріс енгізу туралы"" 2018 жылғы 9 тамыздағы № 250 шешімі жойылсын.

      3. Осы шешімнің орындалуын бақылау экономика, бюджет, қаржы, өндіріс пен кәсіпкерлікті дамыту, экология, табиғатты пайдалану мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына (А.Семгалиев) жүктелсін.

      4. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және ол алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      ХХVІ сессия төрағасы, мәслихат
хатшысының өкілеттігін уақытша
жүзеге асырушы
Қ. Джаумбаев

  Қалалық мәслихаттың 2018 жылғы 28 тамыздағы № 260 шешіміне қосымша Қалалық мәслихаттың 20 наурыздағы 2018 жылғы № 204 шешіміне қосымша

Тіркелген салықтың мөлшерлемелері

      Ескерту. Орыс тіліндегі қосымшаға өзгеріс енгізілді, мемлекеттік тілдегі мәтін өзгеріссіз қалдырылады - Атырау облысы Атырау қаласы мәслихатының 24.04.2019 № 361 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Салық салу объектісінің атауы

Тіркелген салықтың бірыңғай мөлшері (айлық есептік көрсеткіш)

1

2

3

7

Атырау қаласында орналасқан уәкілетті ұйымның айырбастау пункті

50


О внесении изменения в решение Атырауского городского маслихата от 20 марта 2018 года № 204 "Об установлении единых ставок фиксированного налога"

Решение Атырауского городского маслихата Атырауской области от 28 августа 2018 года № 260. Зарегистрировано Департаментом юстиции Атырауской области 4 октября 2018 года № 4250. Утратило силу решением Атырауского городского маслихата Атырауской области от 18 сентября 2020 года № 530 (вводится в действие с 01.01.2020)

      Сноска. Утратило силу решением Атырауского городского маслихата Атырауской области от 18.09.2020 № 530 (вводится в действие с 01.01.2020).

      В соответствии с пунктом 3 статьи 546 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)", статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и статьей 44 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах", Атырауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Атырауского городского маслихата от 20 марта 2018 года № 204 "Об установлении единых ставок фиксированного налога" (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4104, опубликовано 25 апреля 2018 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменение:

      в приложении строку порядковый номер 7 изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Отменить решение от 9 августа 2018 года № 250 "О внесении изменения в решение Атырауского городского маслихата от 20 марта 2018 года № 204 "Об установлении единых ставок фиксированного налога"".

      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономики, бюджета, финансов, развития производства и предпринимательства, экологии, природопользования (А. Семгалиев).

      4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель ХХVІ сессии, временно
осуществляющий полномочия
секретаря маслихата
К. Джаумбаев

  Приложение к решению городского маслихата от 28 августа 2018 года № 260 Приложение к решению городского маслихата от 20 марта 2018 года № 204

Ставки фиксированного налога

      Сноска. Приложение с изменением, внесенным решением Атырауского городского маслихата Атырауской области от 24.04.2019 № 361 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Наименование объекта налогообложения

Размеры единых ставок фиксированного налога
(в месячных расчетных показателях)

1

2

3

7

Обменный пункт уполномоченной организации, расположенный в городе Атырау

50