"Тағылымдамадан өткен нотариаттық қызметпен айналысу құқығына үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы 27 қаңтардағы № 56 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы"

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2019 жылғы 25 ақпандағы № 84 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 28 ақпанда № 18352 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Әділет министрінің м.а. 2020 жылғы 28 мамырдағы № 62 бұйрығымен.

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Әділет министрінің м.а. 28.05.2020 № 62 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізілсін) бұйрығымен.

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Тағылымдамадан өткен нотариаттық қызметпен айналысу құқығына үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы 27 қаңтардағы № 56 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10269 болып тіркелген, 2015 жылғы 5 наурызда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      Осы бұйрықпен бекітілген Тағылымдамадан өткен нотариаттық қызметпен айналысу құқығына үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу қағидаларында:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына үміткер және жеке практикамен айналысатын нотариустардан немесе мемлекеттік нотариустардан тағылымдамадан өткен адамдар облыстардың, республикалық маңызы бар қалалар мен астананың аумақтық әділет органдары жанында (бұдан әрі – аумақтық әділет органдары) құрылатын нотариаттық қызметпен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау жөніндегі комиссияда (бұдан әрі – Комиссия) аттестаттаудан өтеді.

      Комиссияның жұмыс органы аумақтық әділет органы болып табылады.

      Комиссия жеті мүшеден – екі нотариустан, нотариаттық палатаның төрағасын қоса алғанда, әділет органдарының екі өкілінен, құқықтанушы ғалымнан және мәслихат депутатынан тұрады.

      Комиссияның құрамына қосу үшін нотариустардың кандидатураларын аумақтық әділет органына нотариаттық палата ұсынады.

      Құқықтанушы ғалымның кандидатурасын тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік аумағында жоғары білім берудің оқу бағдарламаларын іске асыратын жоғары оқу орындары ұсынады.

      Мәслихат депутаттарының кандидатураларын облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың мәслихаттары ұсынады.

      Комиссия мүшелерінің бірі оның құрамынан шыққан жағдайда, ол шыққан күнінен бастап жаңа мүшесі бір айдан кешіктірілмей құрамға енгізіледі.

      Аумақтық әділет органы басшысының аттестаттау комиссиясының мәселелеріне жетекшілік ететін орынбасары Комиссия төрағасы болып табылады.

      Аумақтық әділет органы Комиссияның қызметін ұйымдастыру үшін аумақтық әділет органы қызметкерлерінің ішінен Комиссия хатшысын тағайындайды.

      Комиссия хатшысы комиссия отырысының күн тәртібін қалыптастырады және отырыстардың хаттамаларын ресімдейді. Хатшы Комиссия мүшесі болып табылмайды.

      Комиссияның дербес құрамын аумақтық әділет органдарының ұсынысы бойынша Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі бекітеді.".

      2. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі және заң қызметін ұйымдастыру департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін жолдауды қамтамасыз етсін;

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Әділет министрінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

О внесении изменения в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 27 января 2015 года № 56 "Об утверждении Правил проведения аттестации лиц, прошедших стажировку и претендующих на право занятия нотариальной деятельностью"

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 25 февраля 2019 года № 84. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 февраля 2019 года № 18352. Утратил силу приказом и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 28 мая 2020 года № 62.

      Сноска. Утратил силу приказом и.о. Министра юстиции РК от 28.05.2020 № 62 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      ПРИКАЗЫВАЮ:
      В приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 27 января 2015 года № 56 "Об утверждении Правил проведения аттестации лиц, прошедших стажировку и претендующих на право занятия нотариальной деятельностью" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10269, опубликован 5 марта 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет") внести следующее изменение:
      в Правилах проведения аттестации лиц, прошедших стажировку и претендующих на право занятия нотариальной деятельностью, утвержденных указанным приказом:
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Лица, претендующие на право занятия нотариальной деятельностью и прошедшие стажировку у нотариусов, занимающихся частной практикой, или у государственных нотариусов проходят аттестацию в комиссии по аттестации лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью (далее – Комиссия), создаваемой при территориальном органе юстиции областей, городов республиканского значения и столицы (далее – территориальный орган юстиции).
      Рабочим органом Комиссии является территориальный орган юстиции.
      Комиссия состоит из семи членов – двух нотариусов, включая председателя нотариальной палаты, двух представителей органов юстиции, ученого-правоведа и двух депутатов маслихата.
      Кандидатуры нотариусов для включения в состав Комиссии рекомендуются территориальному органу юстиции нотариальной палатой.
      Кандидатура ученого-правоведа рекомендуется высшими учебными заведениями, реализующими образовательные учебные программы высшего образования на территории соответствующей административно-территориальной единицы.
      Кандидатуры депутатов маслихата рекомендуются маслихатами областей, городов республиканского значения и столицы.
      В случае выхода одного из членов Комиссии, новый член включается в ее состав не позднее одного месяца со дня выбытия.
      Председателем Комиссии является заместитель руководителя территориального органа юстиции, курирующий вопросы аттестационной комиссии.
      Для организации деятельности Комиссии территориальным органом юстиции из числа сотрудников территориального органа юстиции назначается секретарь Комиссии.
      Секретарь Комиссии формирует повестку дня заседания Комиссии и оформляет протоколы заседаний. Секретарь не является членом Комиссии.
      Персональный состав Комиссии по представлению территориальных органов юстиции утверждается Министерством юстиции Республики Казахстан.".
      2. Департаменту регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:
      1) государственную регистрацию настоящего приказа;
      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан.
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Министра юстиции Республики Казахстан.
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.