Дәрілік заттардың ұтымды пайдаланылуына бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2019 жылғы 6 мамырдағы № ҚР ДСМ-67 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 8 мамырда № 18636 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 3 қарашадағы № ҚР ДСМ-179/2020 бұйрығымен.

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Денсаулық сақтау министрінің 03.11.2020 № ҚР ДСМ-179/2020 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2009 жылғы 18 қыркүйектегі "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 7-бабы 1-тармағының 70-2) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес Дәрілік заттардың ұтымды пайдалануына бағалау жүргізу қағидалары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Фармация комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күннің ішінде қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі оның көшірмесін ресми жариялау және Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкіне қосу үшін "Қазақстан Республикасының заңнама және құқықтық ақпарат институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;

      3) осы бұйрықты ресми жариялағаннан кейін Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды;

      4) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министрі К.Т. Надыровқа жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

  Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2019 жылғы 6 мамырдағы
№ ҚР ДСМ-67 бұйрығымен
бекітілген

Дәрілік заттардың ұтымды пайдаланылуына бағалау жүргізу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Дәрілік заттардың ұтымды пайдаланылуына бағалау жүргізу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) 2009 жылғы 18 қыркүйектегі "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 7-бабы 1-тармағының 70-2) тармақшасына сәйкес әзірленді және денсаулық сақтау ұйымдарында дәрілік заттардың ұтымды пайдаланылуына бағалау жүргізу тәртібін айқындайды.

      2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:

      1) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) – азаматтардың денсаулығын сақтау, медицина және фармацевтика ғылымы, медициналық және фармацевтикалық білім беру, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау саласында басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      2) денсаулық сақтау ұйымының дәрiлiк формуляры – қазақстандық ұлттық дәрілік формулярдың негізінде қалыптастырылған және уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен денсаулық сақтау ұйымының басшысы бекіткен, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсетуге арналған дәрілік заттардың тізбесі;

      3) дәрілік зат – затты не заттардың құрамасын білдіретін немесе қамтитын, адам организмімен байланысқа түсетін, адамның ауруларын емдеуге, олардың профилактикасына немесе оның физиологиялық функцияларын фармакологиялық, иммунологиялық не метаболизмдік әсер ету арқылы қалпына келтіруге, түзетуге немесе өзгертуге немесе адамның аурулары мен жай-күйінің диагностикасына арналған зат;

      4) дәрілік заттардың ұтымды пайдаланылуы – жеткілікті уақыт кезеңі ішінде және неғұрлым аз шығындармен пациенттің жеке-дара қажеттіліктеріне сай келетін мөлшерлерде клиникалық көрсетілімдерге сәйкес келетін дәрі-дәрмекпен емдеу;

      5) дәрілік заттың халықаралық патенттелмеген атауы - дәрілік заттың Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынған атауы;

      6) дәрілік препарат – диагностикалау, емдеу мен профилактика үшін қолданылатын дәрілік нысан түріндегі дәрілік зат;

      7) жағымсыз реакция – организмнің дәрілік (зерттелетін) препаратты қолдануға байланысты және осы дәрілік (зерттелетін) препараттың қолданылуымен ықтимал өзара байланыстың болуы шамаланатын байқаусызда болған, қолайсыз реакциясы;

      8) клиникалық фармаколог – "емдеу ісі", "педиатрия", "жалпы медицина" бейіндері бойынша жоғары медициналық білімі бар, клиникалық фармакология бойынша резидентурадан немесе қайта даярлаудан өткен және клиникалық фармаколог маманының сертификаты бар маман;

      9) клиникалық хаттама – белгілі бір ауру немесе клиникалық жағдай кезінде пациентке медициналық көмек көрсетуге қойылатын жалпы талаптарды белгілейтін құжат;

      10) Қазақстандық ұлттық дәрілік формуляр – тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық ұйымдардың дәрілік формулярларын әзірлеу және дәрілік заттарды сатып алу тізімдерін қалыптастыру үшін міндетті негіз болып табылатын, клиникалық қауіпсіздігі мен тиімділігі дәлелденген дәрілік заттардың, сондай-ақ орфандық (сирек кездесетін) дәрілік препараттардың тізбесі;

      11) дәрілік заттың саудалық атауы – дәрілік зат тіркелетін атау;

      12) формулярлық жүйе – дәрілік заттарды ұтымды пайдалануға бағытталған, дәрілік формулярлар үшін дәрілік заттарды кезең-кезеңмен бағалау және іріктеу, дәрілік формулярларды қолдау және тиісті нұсқау мен тізбе түрінде ақпарат беру жүйесі;

      3. Денсаулық сақтау ұйымдарында дәрілік заттардың ұтымды пайдаланылуын бағалау дәрілік заттардың ұтымды пайдаланылуына ішкі және сыртқы бағалау жүргізу жолымен жүзеге асырылады.

2-тарау. Денсаулық сақтау ұйымдарының дәрілік заттардың ұтымды пайдаланылуына ішкі бағалау жүргізу тәртібі

      4. Денсаулық сақтау ұйымдары жыл сайын 1-жартыжылдық ішінде өткен жылға дәрілік заттардың ұтымды пайдаланылуына ішкі бағалау (бұдан әрі – ішкі бағалау) жүргізеді.

      5. Ішкі бағалау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және осы Қағилардың талаптарына дәрілік заттардың пайдаланылуының сәйкестігін бағалауды білдіреді.

      6. Ішкі бағалауды клиникалық фармакологтың міндетті түрде қатысуымен денсаулық сақтау ұйымы деңгейінде медициналық көмектің сапасын басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымының құрылымдық бөлімшесі (бұдан әрі – құрылымдық бөлімше) жүргізеді. Денсаулық сақтау ұйымында клиникалық фармаколог болмаған жағдайда, оларды сырттан тартуға болады.

      7. Құрылымдық бөлімше және клиникалық фармаколог денсаулық сақтау ұйымының медициналық ақпараттық жүйесіне рұқсатпен қамтамасыз етіледі.

      8. Денсаулық сақтау ұйымының ішкі бағалауына:

      1) денсаулық сақтау ұйымының формулярлық комиссиясының қызметі;

      2) дәрілік заттарды жоспарлау және сатып алу;

      3) дәрілік заттарды тағайындаудың негізділігін мониторингтеу жүйесі;

      4) инфекциялық бақылау жүйесі;

      5) дәрі-дәрмектік қателерді жинау және мониторингтеу жүйесі;

      6) дәрілік заттардың жағымсыз реакцияларын тіркеу жүйесі;

      7) дәрілік заттардың тұтынылуын талдау;

      8) дәрілік заттарды оларды белгілі бір кезең аралығында тұтыну көлеміне қарай үш сынып бойынша бөлу арқылы дәрілік заттарға жұмсалатын қаржылық шығындардың пайдаланылуының ұтымды болуына талдау жүргізу (бұдан әрі - AВС (эй би си) және дәрілік заттардың пайдаланылу тиімділігін бағалау: өмірді құтқаруға және қолдауға қажетті (маңызды) өмірлік-маңызды дәрілік заттар; қаупі төмен, бірақ елеулі ауруларды емдеу кезіндегі тиімді қажетті дәрілік заттар; тиімділігі күмәнді, симптоматикалық көрсетілімдер бойынша пайдаланылатын қымбат тұратын екінші дәрежелі (болмашы) дәрілік заттар (бұдан әрі – VEN (вен).

      9. Дәрілік заттардың ұтымды пайдаланылуын қамтамасыз ету үшін денсаулық сақтау ұйымы:

      1) дәрілік заттарды жоспарлаудың, сатып алудың, сақтаудың, бөлудің және пайдаланудың, оның ішінде тәуекел дәрежесі жоғары дәрілік заттар айналысының стандартты операциялық рәсімдерін (СОР) қамтитын, денсаулық сақтау ұйымдарында дәрілік заттардың айналысы тәртібін сипаттайтын құжатты;

      2) денсаулық сақтау ұйымының бейінін ескере отырып, жұмыс істеу кезінде пациентке және (немесе) медицина қызметкерлеріне зиян келтірудің жоғары тәуекелі бар (жоғары тәуекел дәрежесі бар) дәрілік заттардың тізімін әзірлейді және денсаулық сақтау ұйымының басшысымен бекітеді.

      10. Дәрілік заттарды тағайындаудың негізділігін мониторингтеу жүйесі осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысандар бойынша дәрілік заттарды тағайындаудың негізділігін бағалау үшін деректер жинауды және дәрілік заттарды тағайындаудың негізділігін бағалауды қамтиды.

      Дәрілік заттарды тағайындаудың негізділігіне мониторинг жүргізу үшін пайдаланылуының неғұрлым жоғары клиникалық және экономикалық әсері бар басым топтары және оларды бағалау индикаторлары айқындалады.

      Басым топтарға мыналар жатады:

      1) қымбат тұратын;

      2) көп мөлшерде пайдаланылатын;

      3) микробқа қарсы;

      4) қауіп тобындағы пациенттерді (егде жастағы адамдар, балалар, жүкті әйелдер, қарқынды терапия бөлімшесінің пациенттері) емдеу үшін қолданылатын;

      5) елеулі жағымсыз реакциялары, арнайы терапиялық индексі;

      6) анағұрлым жиі кездесетін ауруларды емдеу үшін қолданылатын;

      7) денсаулық сақтау ұйымының дәрілік формулярына енгізу бойынша қаралудағы дәрілік заттар;

      8) денсаулық сақтау ұйымының дәрілік формулярына енгізілген жаңа дәрілік заттар.

      Дәрілік заттарды тағайындаудың негізділігін бағалауға ұсынылатын индикаторлар:

      1) дәрілік зат пайдаланылған көрсетілімдердің Қазақстандық ұлттық дәрілік формулярдың (бұдан әрі – ҚҰФ) формулярлық баптарындағы дәрілік заттардың көрсетілімдеріне, дәрілік заттың медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықтарға, клиникалық хаттамаларға, халықаралық клиникалық нұсқауларға сәйкестігі;

      2) дәрілік затты пайдалану бойынша клиникалық шектеулерді сақтау;

      3) дозалау режимін сақтау;

      4) дәрілік затты енгізу жолының пациенттің жай-күйіне, жасына, дәрілік заттың фармацевтикалық сипаттамаларына сәйкестігі;

      5) дәрілік заттың құны болып табылады.

      9. Инфекциялық бақылау жүйесі микробқа қарсы препараттарды пайдалану бойынша мультидисциплинарлық топты құруды және жұмыс істеуін, ауруханаішілік инфекцияларды стационарлық деңгейде сараптауды және амбулаториялық деңгейде микробқа қарсы препараттарды тағайындаудың негізділігін мониторингтеуді қамтиды.

      Микробқа қарсы препараттарға төзімділікті ұстау мақсатында оларды амбулаториялық деңгейде тағайындау үлесі айқындалады.

      10. Дәрі-дәрмектік қателерді жинау және мониторингтеу жүйесі осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан-хабарламаларды жинауды, толтыруды, анықталған дәрі-дәрмектік қателерді талдауды, оларды туындататын себептерді жою және болдырмау жөніндегі іс-шараларды әзірлеуді қамтиды.

      Дәрі-дәрмектік қателер туралы хабарламаны емдеу процесінің барлық қатысушылары (дәрігер, фармацевт, мейіргер, пациент, кәмелетке толмаған адамның заңды өкілі, әрекетке қабілетсіз адамның қамқоршысы) оларды қарау үшін оқиға болған және (немесе) дәрі-дәрмектік қателер анықталған сәттен бастап 24 сағаттан кешіктірмей құрылымдық бөлімшеге жібереді.

      Мемлекеттік медициналық ұйымдар дәрі-дәрмектік қателер туралы нысан-хабарламаларды жинау және есепке алу үшін жылына бір рет толтырылған дәрі-дәрмектік қателер туралы нысан-хабарламаларды ағымдағы жылғы 25 қазаннан кешіктірмей "Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына (бұдан әрі – Орталық) жібереді.

      11. Дәрілік заттардың жағымсыз реакцияларын тіркеу жүйесі дәрілік заттардың және медициналық бұйымдардың айналысы саласындағы мемлекеттік сараптама ұйымына дәрілік заттың жанама әсері немесе жағымсыз реакциясы туралы карта-хабарламаларды толтыруды және беруді қамтиды.

      12. Дәрілік заттардың тұтынылуын талдау белгіленген тәуліктік дозаны және пайдаланылған дәрілік заттардың саны бойынша нақты деректерді ескере отырып жүргізіледі.

      Дәрілік заттарды тұтынуды талдау нәтижелері дәрілік заттарды немесе жекелеген фармакологиялық топтарды сатып алуды одан әрі мониторингтеу және жоспарлау, сондай-ақ оларды тұтыну үрдісін айқындау үшін пайдаланылады.

      13. АВС (эй би си) талдауы:

      1) денсаулық сақтау ұйымы деңгейінде әртүрлі дәрілік заттарды немесе фармакологиялық топтарды сатып алуды;

      2) белгілі бір нозология кезінде дәрілік заттарды немесе фармакологиялық топтарды қолдануды;

      3) бір фармакологиялық топтың ішінде белгілі бір дәрілік заттарды пайдалануды;

      4) көрсетілетін медициналық көмек бейініне сәйкес денсаулық сақтау ұйымдарының дәрілік заттарға жұмсалатын қаржылық шығындардың орындылығын;

      5) қаржылық шығындардың сырқаттанушылық құрылымына сәйкестігін бағалау үшін жүргізіледі.

      14. VEN (вен) талдауы дәрілік заттың тиімділігінің дәлелділік деңгейімен айқындалатын клиникалық маңыздылығы дәрежесі бойынша дәрілік затты саралау үшін жүргізіледі.

      Дәрілік заттарды сатып алудың АВС (эй би си) және VEN (вен) талдауларының нәтижелері Кодекстің 7-бабы 1-тармағының 70) тармақшасына сәйкес бекітілетін Қазақстандық ұлттық дәрілік формулярды, белгілі бір аурулары (жай-күйлері) бар азаматтардың жекелеген санаттарын тегін және (немесе) жеңілдікпен амбулаториялық қамтамасыз етуге арналған дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың тізбесін қалыптастыру, сондай-ақ денсаулық сақтау ұйымдарының дәрілік формулярларын әзірлеу тәртібіне сәйкес денсаулық сақтау ұймының дәрілік формулярын әзірлеу және қалыптастыру кезінде қолданылады.

      15. Дәрілік заттардың ұтымды пайдаланылуын ішкі бағалау нәтижелері денсаулық сақтау ұйымының формулярлық комиссиясының отырысында қаралады.

      16. Денсаулық сақтау ұйымының формулярлық комиссиясының шешімі бойынша үш айдың ішінде сәйкессіздіктерді жою және дәрілік заттардың ұтымды пайдаланылуын одан әрі жақсарту бойынша шаралар қабылданады.

      17. Анықталған сәйкессіздіктерді жою жөніндегі іс-шаралар білім беру және (немесе) жедел сипатта болады және дәрілік заттарды пайдалану кезінде жұмыста қателіктер жіберген адамдар тобына немесе жеке маманға жіберіледі.

      18. Білім беру шаралары медицина және фармацевтика қызметкерлері үшін дәрілік заттарды ұтымды пайдалану бойынша біліктілікті арттыру курстары түрінде оқыту іс-шараларын өткізуді қамтиды.

      19. Жедел шаралар денсаулық сақтау ұйымының дәрілік формулярындағы өзгерістерді және (немесе) кейбір дәрілік заттарды пайдалануға шектеулер енгізуді және (немесе) емдеудің жаңа стандарттарын қайта қарауды және енгізуді және (немесе) медициналық жабдықты сатып алуды және (немесе) жаңа зертханалық әдістерді енгізуді және (немесе) штат кестесінде өзгерістерді қамтиды.

      20. Дәрілік заттардың ұтымды пайдаланылуын ішкі бағалау нәтижелері бағалау жүргізілген күннен бастап 20 жұмыс күні өткен соң денсаулық сақтау ұйымының интернет-ресурсында орналастырылады.

3-тарау. Денсаулық сақтау ұйымдарында дәрілік заттардың ұтымды пайдаланылуына сыртқы бағалау жүргізу тәртібі

      23. Денсаулық сақтау ұйымдарында дәрілік заттардың ұтымды пайдаланылуын сыртқы бағалау (бұдан әрі – сыртқы бағалау) ұсынымдар әзірлеу және медицина және фармацевтика қызметкерлерін дәрілік заттарды ұтымды пайдалануға оқыту жолымен дәрілік заттарды қолданудың тиімділігін арттыру мақсатында жүзеге асырылады.

      24. Сыртқы бағалауды екі жылда бір рет кезеңділігімен Орталық жүргізеді.

      25. Сыртқы бағалауды жүргізу үшін Орталықта уәкілетті органның ақпараттық жүйелеріне және денсаулық сақтау ұйымдарының медициналық ақпараттық жүйелеріне қолжетімділік бар.

      26. Сыртқы бағалау осы Қағидаларға 3 және 4-қосымшаларға сәйкес стационарлық және амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар үшін дәрілік заттардың ұтымды пайдаланылуын бағалау индикаторларының (бұдан әрі – индикаторлар) негізінде жүзеге асырылады.

      27. Индикаторлардың сәйкестігін бағалау құжаттарды зерделеу және талдау, бақылау және персонал арасында сұрау жүргізу арқылы жүзеге асырылады.

      28. Сыртқы бағалау нәтижелері ұсынымдармен бірге тиісті денсаулық сақтау ұйымына қарау және шаралар қабылдау үшін жіберіледі.

      29. Денсаулық сақтау ұйымдарын сыртқы бағалау нәтижелері бойынша жиынтық ақпарат дәрілік заттардың ұтымды пайдаланылуын жақсарту жөніндегі уәкілетті органға ұсынымдар әзірлеу үшін Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Формулярлық комиссиясына жіберіледі.

      30. Орталық ішкі немесе сыртқы бағалау нәтижелері бойынша медицина және фармацевтика қызметкерлерін оқыту іс-шараларын жүргізеді. Біліктілікті арттыру циклдерінде оқу мерзімі кемінде 54 сағат.

      31. Денсаулық сақтау ұйымдары Кодекстің 86-2-бабының 3-тармағына сәйкес дәрілік заттарды ұтымды пайдалануды қамтамасыз етеді.

      32. Орталық бірыңғай тегін телефон желісі/байланыс орталығы арқылы медицина және фармацевтика қызметкерлері мен халыққа дәлелді медицина қағидаттары негізінде дәрілік заттар туралы дұрыс ақпаратты, сондай-ақ дәрілік заттарды қолдану және өзара іс-қимылдың қиын жағдайлары кезінде консультациялық көрсетілетін қызметтерді ұсынады.

  Дәрілік заттардың ұтымды
пайдаланылуына бағалау
жүргізу қағидаларына
1-қосымша

1-нысан. Дәрілік препараттарды тағайындаудың негізділігін бағалау үшін деректер жинау

      Деректерді жинау күні / кезеңі:____________________________________________________
                                                (күні, айы, жылы)
      Бағаланатын ДЗ / ДЗ фармакологиялық тобы / нозология: _____________________________
      _______________________________________________________________________________
      Бағалау жүргізілетін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшелері:________________________
      _______________________________________________________________________________
      Деректерді жинау әдісі:

перспективалық
     

ретроспективті
     

ағымдағы
      Бағаланатын аурулар тарихының / тағайындаулар саны:
      Бағаланатын тағайындау кезеңі: _____________________________________
      (күні, айы, жылы)
      Бағаланатын ДЗ / ДЗ фармакологиялық топты / нозологияны таңдау себебі:
     

ықтимал жағымсыз реакциялар
     

ықтимал қолайсыз өзара әрекеттесу
     

аталған ДЗ / фармакологиялық топты тағайындаудағы қиындықтар
     

жоғары қауіпті дәрілік зат
     

АВС (эй би си) және ХЕҰ (вен) талдауларының нәтижелері бойынша ДЗ / фармакологиялық топқа арналған шығыстардың жоғары үлесі
     

жиі тағайындалатын ДЗ / фармакологиялық топ
     

персоналдың ұсыныстары
     

басқа _____________________________
      ДЗ тағайындау негізділігіне жүргізілген бағалау нәтижелері:
      ______________________________________________________________________________
      ______________________________________________________________________________
      ______________________________________________________________________________
      ______________________________________________________________________________
      Сәйкессіздіктерді жою және ДЗ ұтымды пайдалануды одан әрі жақсарту бойынша қабылданған шаралар:
      ______________________________________________________________________________
      ______________________________________________________________________________
      ______________________________________________________________________________

2-нысан. Дәрілік заттарды тағайындаудың негізділігін бағалау парағы

      Бөлімше _________________________________________________________________
      Ауру тарихының №________________________________________________________
      Емдеуші дәрігер __________________________________________________________
      (тегі, инициалдары)
      Пациент_________________________________________________________________
      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
      Туған күні ___. ______. _____ Жынысы:

еркек

әйел Салмағы (кг) _________
      Негізгі диагноз ___________________________________________________________
      Қосарлас диагноз_________________________________________________________
      Пациентке тағайындалған ДЗ саны __________________________________________
      Тағайындалған ДЗ_________________________________________________________
      ________________________________________________________________________
      ________________________________________________________________________
      ________________________________________________________________________
      (ДЗ атауы, дозасы, шығарылу түрі)

Дәрілік заттарды тағайындаудың негізділігін бағалау

Иә

Жоқ

Толық емес

Дәрі-дәрмектік терапияның диагнозға сәйкестігіДәрі-дәрмектік терапияның ҚҰФ сәйкестігіДәрі-дәрмектік терапияның клиникалық хаттамаларға сәйкестігіДәрі-дәрмектік терапияның халықаралық клиникалық нұсқаулықтарға сәйкестігіПациенттің жасын, физиологиялық / патологиялық жағдайын есепке алуДЗ дозасының диагнозға және физиологиялық жағдайға сәйкестігіДЗ енгізу жолдарының диагнозға және физиологиялық жағдайға сәйкестігіДЗ қосындысы ұтымды және (немесе) қауіпсіз болдыИнъекциялық препараттарды тағайындаудың негізділігіМикробқа қарсы препараттарды тағайындаудың негізділігіДәрі-дәрмектік терапия мақсатына қол жеткізуДәрі-дәрмектік терапияны бақылау жүргізілді ме?ХПА-ға ДЗ тағайындау / жазуДәрі-дәрмектердің тағайындау парағын жүргізу стандарттарына сәйкестігіДЗ жағымсыз реакциясы анықталған жоқДәрі-дәрмектік қателер жоқТағайындалған инъекциялық ДЗ саны
Тағайындалған антибиотиктер саны
Дәрілік формулярға кіретін ДЗ саны
      Қорытынды*: дәрілік заттарды тағайындау негізді / негізсіз
      Күні____ж. ____. _____________
      Дәрігер-клиникалық фармаколог: _________________________________       ______
      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)             (қолы)*
      Нәтижелерді сандық бағалау мынадай параметрлер бойынша жүргізіледі:
      1) Әрбір индикатор 2 балдық шкала бойынша бағаланады, мұнда:
      - 2 балл (жауап "иә") – индикаторға толық сәйкестік;
      - 1 балл (жауап "толық емес") – индикаторға ішінара сәйкестік;
      - 0 балл (жауап "жоқ") – индикаторға сәйкессіздік.
      Нәтижелерді сапалы бағалау бағалау эквиваленттерінің шкаласы бойынша жүргізіледі, бұл ретте баллдардың ең көп саны 100%-ға теңестіріледі:
      - 90-100% – "негізді дәрілік заттарды тағайындау";
      - <90% - "негізсіз дәрілік заттарды тағайындау".

3-нысан. Антибиотикопрофилактика сараптамасын бағалау парағы

      Бөлімше _________________________________________________________________
      Ауру тарихының №________________________________________________________
      Емдеуші дәрігер __________________________________________________________
      (тегі, инициалдары)
      Пациент_________________________________________________________________
      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
      Туған күні ___. ______. _____ Жынысы:

еркек

әйел Салмағы (кг) ___________
      Негізгі диагноз ___________________________________________________________
      Қосарлас диагноз_________________________________________________________
      Тағайындалған микробқа қарсы препараттар: ________________________________
      ________________________________________________________________________
      ________________________________________________________________________
      ________________________________________________________________________
      (ДЗ атауы, дозасы, шығарылу түрі)

Микробқа қарсы препараттарды тағайындаудың негізділігін бағалау

Иә

Жоқ

Толық емес

Тағайындалған микробқа қарсы препараттың диагнозға сәйкестігіТағайындау парағында жүргізілетін антибиотикопрофилактика туралы жазбалардың болуыМикробқа қарсы препарат дозасының сәйкестігіМикробқа қарсы препаратты енгізу жолының сәйкестігіМикробқа қарсы препаратты енгізу уақытының сәйкестігіМикробқа қарсы препаратты енгізу еселігінің сәйкестігіАнтибиотикопрофилактика ұзақтығының сәйкестігі      Қорытынды *: антибиотикопрофилактика қағидаттары сақталған / сақталмаған
      Күні ____ж.____. _____________
      Дәрігер-клиникалық фармаколог:_______________________________ _________
      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)
      Бөлімше меңгерушісі: _____________________________________       _____________
      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                   (қолы)
      * Нәтижелерді сандық бағалау мынадай параметрлер бойынша жүргізіледі:
      1) Әрбір индикатор 2 балдық шкала бойынша бағаланады, мұнда:
      - 2 балл (жауап "иә") – индикаторға толық сәйкестік;
      - 1 балл (жауап "толық емес") – индикаторға ішінара сәйкестік;
      - 0 балл (жауап "жоқ") – индикаторға сәйкессіздік.
      Нәтижелерді сапалы бағалау бағалау эквиваленттерінің шкаласы бойынша жүргізіледі, бұл ретте баллдардың ең көп саны 100%-ға теңестіріледі:
      - 90-100% – "антибиотикопрофилактика қағидаттары сақталған";
      - <90% – "антибиотикопрофилактика қағидаттары сақталмаған".

4-нысан. Антибиотикотерапия сараптамасын бағалау парағы

      Бөлімше _______________________________________________________________
      Ауру тарихының №_______________________________________________________
      Емдеуші дәрігер _________________________________________________________
      (тегі, инициалдары)
      Пациент________________________________________________________________
      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
      Туған күні ___. ______. _____ Жынысы:

еркек

әйел Салмағы (кг) ___________
      Негізгі диагноз ___________________________________________________________
      Қосалқы диагноз_________________________________________________________
      Тағайындалған микробқа қарсы препараттар: ________________________________
      ________________________________________________________________________
      ________________________________________________________________________
      ________________________________________________________________________
      (ДЗ атауы, дозасы, шығарылу түрі)

Микробқа қарсы препараттарды тағайындаудың негізділігін бағалау

Иә

Жоқ

Толық емес

Тағайындалған микробқа қарсы препараттың диагнозға сәйкестігіЕмдеу курсының диагнозға сәйкестігіМикробқа қарсы препарат дозасының сәйкестігіМикробқа қарсы препаратты енгізу жолының сәйкестігіМикробқа қарсы препаратты енгізу уақытының сәйкестігіМикробқа қарсы препаратты енгізу еселігінің сәйкестігіЖұқтырудың клиникалық симптомдарының болуыҚан талдауында (лейкоцитоз, ЭШЖ, СРБ, лейкоцитарлы формуланың солға жылжуы) / несеп талдауында қабынудың болуын куәландыратын өзгерістердің болуыМикробиологиялық талдаудың болуыМикробиологиялық талдауда микробты флораның болуы ___________________________________________________
бар болса - штамм мен титрды көрсетуБөлінген штаммның микробқа қарсы тағайындалған препаратқа(-тарға) сезімталдығының болуыСауығуға қол жеткізу      Қорытынды *: антибиотикотерапия ұтымды / ұтымсыз
      Күні ____ж.____. _____________
      Дәрігер-клиникалық фармаколог:_______________________________ _________
      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)
      Бөлімше меңгерушісі: _____________________________________ ____________
      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)             (қолы)
      * Нәтижелерді сандық бағалау мынадай параметрлер бойынша жүргізіледі:
      1) Әрбір индикатор 2 балдық шкала бойынша бағаланады, мұнда:
      - 2 балл (жауап "иә") – индикаторға толық сәйкестік;
      - 1 балл (жауап "толық емес") – индикаторға ішінара сәйкестік;
      - 0 балл (жауап "жоқ") – индикаторға сәйкессіздік.
      Нәтижелерді сапалы бағалау бағалау эквиваленттерінің шкаласы бойынша жүргізіледі, бұл ретте баллдардың ең көп саны 100%-ға теңестіріледі:
      - 90-100% – "антибиотикотерапия ұтымды";
      - <90% – "антибиотикотерапия ұтымсыз".

  Дәрілік заттардың ұтымды
пайдаланылуына бағалау
жүргізу қағидаларына
2-қосымша

Дәрі-дәрмектік қателер туралы нысан-хабарлама

      Дәрі-дәрмектік қатеге күдік туындаған кезде осы нысанды-хабарламаны толтыруыңызды өтінеміз.

      Өтінеміз, барлық бөлімдерді барынша толық толтырыңыз (көк/қара шарикті қаламмен немесе компьютерде). Пациент және нысан- хабарламаны ұсынған адам туралы мәліметтер құпия болып қалады.

      Дәрі-дәрмектік қателер туралы нысан-хабарламаны толтырған тұлға туралы ақпарат

      1. ______________________________________________________________________
      (Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
      2. Телефон/Факс (жергілікті жердің кодын қоса алғанда)________________________
      3.

дәрігер

медбике (мейіргер)

фармацевт

пациент

басқа.:___________

      Дәрі-дәрмектік қате салдарынан жағымсыз реакцияны бастан өткерген пациент туралы ақпарат

      1. Жағымсыз реакцияны кім алды?
      _______________________________________________________________________
      (Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
      2. Жынысы:

еркек

әйел
      3. Туған күні _________________________________
      (күні, айы, жылы)
      4. Салмағы (кг)_______________________ 5. Бойы (см)_______________________
      6. Дәрі-дәрмектік қатені жасау күні мен уақыты ______________________________
      (күні, айы, жылы, сағат: минут)
      7. Дәрі-дәрмектік қатені жасау орны: _______________________________________
      _______________________________________________________________________
      (егер маңызды болса: бөлімше, кабинет және т. б..)
      8. Пациент анамнезінің ерекшеліктері: _____________________________________
      _______________________________________________________________________
     

аллергия бар                              

жүктілік __ апта
     

бүйрек функцияларының аурулары            

бауыр функцияларының аурулары
      9. Анықталған дәрі-дәрмектік қате кез келген мынадай салдарға әкелді ме:
     

Денсаулыққа зиян келмеу
     

Жергілікті көмек көрсетілді (суық, таңғыш, өңдеу)
     

Шиналар, тігістер немесе сол сияқтылар салынған
     

Операция
     

Емдеуге жатқызу
     

Емдеуге жатқызуды ұзарту
     

Қарқынды терапия (реанимация)
     

Ауруы бойынша демалыс (аурухана парағы)
     

Мүгедектік
     

Ақау ____________________________________________________________
     

Өлім
     

Жоғарыда аталғандардың ешқайсысы емес. Басқа _____________________

      Күдік тудыратын дәрі-дәрмектік қате туралы ақпарат

      ______________________________________________________________________
      Дәрілік затты тағайындауға байланысты:

1. Пациентке ДЗ тағайындалды:

көрсетілім бойынша емес

қарсы көрсетілімдер болған кезде

қате доза

қолдану тәсілі дұрыс емес

енгізу жылдамдығы, уақыты және жиілігі дұрыс емес

қабылданатын ДЗ-мен өзара әрекеттесуі ескерілмеген
2. Денсаулық сақтау ұйымының дәрілік формулярында ДЗ болуы / болмауы ____________________
(ДЗ атауы, дозасы, шығарылу түрі)
3. Дәрігердің түсініксіз жазбасы / түсініксіз аббревиатура (қысқарту) ____________________________________
4. Тағайындалуы толық жазылмаған (ДЗ шығарылу түрі, дозасы, қолдану тәсілі көрсетілмеген) _____________________________________

5. Тағайындау кезінде пациенттің физиологиялық жағдайы, ілеспелі аурулар және басқа ДЗ қабылдауы ескерілмеген ____________________________
_____________________________________
(ілеспе ауру, қабылданатын ДЗ атаулары, доза, шығарылу түрі)
6. Емделушіде осы ДЗ аллергиясы болған жағдайда ДЗ тағайындалды ____________
____________________________________
(ДЗ атауы, дозасы, шығарылу түрі)
7. Пациентке ДЗ туралы қате ақпарат берілді (көрсетімдер, қолдану тәсілі, қарсы көрсетілімдер, қолданудың ерекше жағдайлары, жағымсыз реакциялар)

      __________________________________________________________________________

      Препараттарды енгізуге байланысты:

1. Пациентке енгізілді:

тағайындалмаған ДЗ _______________
____________________________________
(ДЗ атауы, дозасы, шығарылу түрі)
____________________________________

қате доза ___________________
(көрсету қажет)
____________________________________

қате жолмен енгізілген
____________________________________
(көрсету қажет)

ДЗ енгізу жылдамдығы дұрыс емес

мерзімі өткен ДЗ _______________
(ДЗ атауы, дозасы, шығарылу түрі, срок годности)
____________________________________
2. Пациентке тағайындалған ДЗ енгізілген жоқ __________________________________

      __________________________________________________________________________

      Препараттарды сақтаумен және дайындаумен байланысты:


ДЗ дұрыс дайындалмады (араластырылмады, бөлінбеді)

ДЗ сақтау шарттары сақталмаған

ДЗ таңбасы жоқ (заттаңбаның немесе белгінің болмауы)

Дұрыс таңбаламау (белгіленуі, затбелгісі)

      Берілді / жіберілді:


ұқсас қаптамадағы басқа (тағайындалмаған) ДЗ (сыртқы түрі бойынша қателесу)

атауы ұқсас басқа (тағайындалмаған) ДЗ (атауы бойынша қателесу)

дозалануы, шығарылу нысаны басқа ДЗ

      __________________________________________________________________________

      (таңдалған қатені сипаттау)

  Дәрілік заттардың ұтымды
пайдаланылуына бағалау
жүргізу қағидаларына
3-қосымша

Стационарлық көмек көрсететін ұйымдарға арналған дәрілік заттардың ұтымды пайдаланылуын бағалау индикаторлары

Индикаторлардың атауы

Индикаторларға қол жеткізуге жауаптылар

Сыртқы бағалау үшін ұсынылатын құжаттар

Баға шкаласы*

1

2

3

4

5

Құрылым индикаторлары

1

Денсаулық сақтау ұйымдарында дәрілік заттардың айналысы тәртібін сипаттайтын құжаттың болуы

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог, дәріхана меңгерушісі

Денсаулық сақтау ұйымдарында дәрілік заттардың айналысы тәртібін сипаттайтын құжат


2

Формулярлық комиссияның болуы

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог

Формулярлық комиссия құру туралы бұйрық;
Формулярлық комиссияның ағымдағы жылға арналған ережесі мен жұмыс жоспары;
Формулярлық комиссияның құрамы/құрылымы туралы бұйрық


3

Формулярлық комиссия құрамында клиникалық фармакологтың болуы

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог

Клиникалық фармаколог лауазымына тағайындау туралы бұйрық


4

Дәрілік формулярдың болуы

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог

Денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органымен келісілген және денсаулық сақтау ұйымының басшысы бекіткен ағымдағы жылға арналған дәрілік формуляр


5

Ағымдағы режимде пациент туралы деректерге (оның ішінде дәрі-дәрмектік тағайындауларға) қол жеткізуді қамтамасыз ететін медициналық ақпараттық жүйенің (МАЖ) болуы

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог,
дәріхана меңгерушісі

Ағымдағы режимде пациент туралы деректерге (оның ішінде дәрі-дәрмектік тағайындауларға) қолжетімділікті қамтамасыз ететін медициналық ақпараттық жүйе (МАЖ)


6

Дәрілік заттарды парентеральды енгізу жолдарына және жоғары қауіпті дәрі-дәрмектерді қолдануға пациенттердің ақпараттандырылған келісімі нысандарының болуы

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог, бөлімше меңгерушілері

Дәрілік заттарды парентеральды енгізу жолдарына және жоғары қауіпті дәрі-дәрмектерді қолдануға пациенттердің ақпараттандырылған келісімі нысандары


7

Микробқа қарсы препараттарды пайдалану жөніндегі мультидисциплинарлық топтың болуы

Формулярлық комиссияның төрағасы, микробиолог, эпидемиолог, клиникалық фармаколог, дәріхана меңгерушісі

Мультидисциплинарлық топ құру туралы бұйрық


8

Дәрілік заттарды тағайындаудың негізділігіне мониторинг жүргізуге арналған қызметтің болуы

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог

Дәрілік заттарды тағайындау мониторингі жөніндегі қызметтің құрамы туралы бұйрық


9

Жоғары қауіпті дәрі-дәрмектердің тізбесін, жоғары тәуекел дәрежесі бар дәрі-дәрмектерді сақтау және таңбалау қағидаларын айқындайтын СОР-дың болуы (қызыл белгі)

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог, дәріхана меңгерушісі

Жоғары қауіпті дәрі-дәрмектерінің тізбесін, жоғары қауіпті дәрі-дәрмектерді сақтау және таңбалау қағидаларын айқындайтын СОР (қызыл белгі)


10

Дәрілік заттардың жағымсыз реакцияларын тіркеу

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог, дәріхана меңгерушісі, бөлімше меңгерушілері

Фармакологиялық қадағалау үшін жауапты тұлғаны тағайындау туралы бұйрық; дәрілік заттардың жағымсыз реакцияларын тіркеу туралы журнал


11

Дәрі-дәрмектік қателерді жинау және мониторингтеу жүйесінің болуы

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог, эпидемиолог, бөлімше меңгерушілері

Дәрі-дәрмектік қателер туралы нысан-хабарламалар


Процестің индикаторлары

12

Дәрілік формулярды қайта қарау кезеңділігі

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог

Формулярлық комиссия отырыстарының дәрілік формулярды қайта қарау туралы хаттамалары


13

Формулярлық комиссия отырыстарының жылдық саны

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог

Формулярлық комиссия отырыстарының хаттамалары; Формулярлық комиссияның жұмыс жоспары


14

Медицина персоналыдың дәрілік заттар туралы тәуелсіз және дұрыс ақпаратқа рұқсаттың болуы

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог, бөлімше меңгерушілері

Дәрілік заттар туралы сенімді ақпарат көздеріне қолжетімділік (ҚҰФ және т. б.)


15

Медицина персоналы үшін дәрілік формулярдың және пациенттер үшін дәрілік заттармен қамтамасыз ету жөніндегі қажетті ақпараттың қолжетімділігі

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог, бөлімше меңгерушілері, дәріхана меңгерушісі

Медицина персоналыдың жұмыс орнында дәрілік формулярдың болуы; размещенная информация қолжетімді жерде дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету бойынша пациенттер үшін орналастырылған ақпарат


16

Сырқаттанушылық құрылымы туралы деректерді ескере отырып, дәрілік формулярға енгізу үшін дәрілік заттарға негізделген қажеттіліктің болуы

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог, бөлімше меңгерушілері, дәріхана меңгерушісі

Әрбір препаратқа саны мен сомасы көрсетілген дәрілік заттарға бекітілген қажеттілік


17

Инфекциялық бақылау жүйесінің жұмыс істеуі

Формулярлық комиссияның төрағасы, микробиолог, эпидемиолог, клиникалық фармаколог, дәріхана меңгерушісі

Микробқа қарсы препараттарды пайдалану бойынша мультидисциплинарлық топ отырыстарының хаттамалары; бактериологиялық себіндіге жолдама;
Ауруханаішілік инфекциялармен сырқаттанушылықты талдау, емдеу және диагностикалық емшараларды, санитариялық-эпидемияға қарсы режимді эпидемиологиялық қауіпсіз орындау алгоритмі, ауруханаішілік инфекцияларға жүргізілген микробиологиялық мониторинг нәтижелері


18

Жағымсыз реакцияларды тіркеу жүйесінің жұмыс істеуі

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог, дәріхана меңгерушісі, бөлімше меңгерушілері

Дәрілік заттардыңжағымсыз реакцияларын тіркеу тәртібін анықтайтын СОР / құжатталған рәсім/ жұмыс нұсқаулығы;
Жағымсыз реакцияларды тіркеу журналы


19

Дәрілік заттарды енгізу мониторингінің жұмыс істеуі

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог, бөлімше меңгерушілері

Дәрілік заттарды тағайындау парақтары


20

Дәрі-дәрмектік қателерді мониторингтеу жүйесінің жұмыс істеуі.

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог, дәріхана меңгерушісі, бөлімше меңгерушілері

Ішкі аудит хаттамалары;
Дәрі-дәрмектік қателер анықталған кездегі іс-шаралар (СОР)


21

Дәрілік заттарды тағайындаудың негізділігін мониторингтеу жүйесінің жұмыс істеуі

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог, бөлімше меңгерушілері

Ішкі аудит хаттамалары;
Дәрі-дәрмектік қателерді анықтау жөніндегі іс-шаралар жоспары;
Дәрігерлердің тағайындаулары/жазбалары
Пациенттердің электрондық карталары (күнделіктері)


22

Медицина персоналын дәрілік заттарды ұтымды пайдалануға оқытуды жүргізу кезеңділігі

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог, дәріхана меңгерушісі

Дәрілік заттарды ұтымды пайдалану мәселелері бойынша медицина қызметкерлерін оқыту кестесі / жоспары


Нәтиже индикаторлары

23

Дәрілік заттарды дәрілік формулярда халықаралық патенттелмеген атаулары бойынша тізімдеу

Клиникалық фармаколог, дәріхана меңгерушісі

Ағымдағы жылға арналған дәрілік формуляр


24

Денсаулық сақтау ұйымының дәрілік формулярының Қазақстандық ұлттық дәрілік формулярға сәйкестігі

Клиникалық фармаколог, дәріхана меңгерушісі

Ағымдағы жылға арналған дәрілік формуляр


25

Денсаулық сақтау ұйымының медицина қызметкерлерінің дәрілік заттарды ұтымды пайдалану туралы білімін бағалау

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог

Дәрілік заттарды тиімді пайдалану бойынша біліктілігін арттыру туралы куәлік, білім деңгейі туралы сауалнама


26

Дәрілік заттарды пайдалануға бағалау жүргізу (AВС (эй би си) және VEN (вен) талдаулары)

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог, дәріхана меңгерушісі

Дәрілік заттардың пайдаланылуына жүргізілген бағалау нәтижелері (AВС (эй би си) және VEN (вен) талдаулары)


27

Белгіленген тәуліктік дозаны анықтауға және пайдаланылған дәрілік заттардың саны бойынша нақты деректерді талдауға негізделген әдістің көмегімен дәрілік заттардың тұтынылуына талдау жүргізу

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог, дәріхана меңгерушісі

Дәрілік заттардың тұтынылуын талдау нәтижелері


28

Клиникалық тиімділігі дәлелденген дәрілік заттарды тағайындау үлесі

Формулярлық комиссияның төрағасы

Дәрігерлердің тағайындаулары/жазбалары
Пациенттердің электрондық карталары (күнделіктері)


      *Нәтижелерді сандық бағалау мынадай параметрлер бойынша жүргізіледі:

      1) Әрбір индикатор 2 балдық шкала бойынша бағаланады, мұнда:

      - 2 балл – барлық растаушы құжаттармен сыртқы бағалау индикаторына толық сәйкестік, барлық процестер орындалады;

      - 1 балл – сыртқы бағалау индикаторына ішінара сәйкестік, растайтын құжаттардың кейбіреуі жоқ, немесе құжаттар бар, бірақ процесс орындалмайды, немесе процесс орындалады, бірақ құжаттар жоқ;

      - 0 балл – сыртқы бағалау индикаторына сәйкессіздік, растайтын құжаттар жоқ, процестер орындалмайды немесе ішінара орындалады.

      2) Балдардың жиынтық саны – 56.

      Нәтижелердің сапалы бағалануы бағалау эквиваленттерінің шкаласы бойынша жүргізіледі, бұл ретте баллдардың ең көп саны 100%-ға теңестіріледі:

      - 90-100% – "Өте жақсы";

      - 75-89%– "Жақсы";

      - 50-74%– "Қанағаттанарлық";

      - <50%– "Қанағаттанарлықсыз".

  Дәрілік заттардың ұтымды
пайдаланылуына бағалау
жүргізу қағидаларына
4-қосымша

Амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар үшін дәрілік препараттардың пайдаланылуын бағалау индикаторлары

Индикаторлардың атауы

Индикаторларға қол жеткізуге жауаптылар

Сыртқы бағалау үшін ұсынылатын құжаттар

Баға шкаласы*

1

2

3

4

5

Құрылым индикаторлары

1

Денсаулық сақтау ұйымдарында дәрілік заттардың айналысы тәртібін сипаттайтын құжаттың болуы

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог, дәріхана меңгерушісі

Денсаулық сақтау ұйымдарында дәрілік заттардың айналысы тәртібін сипаттайтын құжат


2

Формулярлық комиссияның болуы

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог

Формулярлық комиссия құру туралы бұйрық;
Формулярлық комиссияның ағымдағы жылға арналған ережесі мен жұмыс жоспары;
Формулярлық комиссияның құрамы/құрылымы туралы бұйрық


3

Формулярлық комиссия құрамында клиникалық фармакологтың болуы

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог

Клиникалық фармаколог лауазымына тағайындау туралы бұйрық


4

Дәрілік формулярдың болуы

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог

Денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органымен келісілген және денсаулық сақтау ұйымының басшысы бекіткен ағымдағы жылға арналған дәрілік формуляр


5

Ағымдағы режимде пациент туралы деректерге (оның ішінде дәрі-дәрмектік тағайындауларға) қол жеткізуді қамтамасыз ететін медициналық ақпараттық жүйенің (МАЖ) болуы

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог,
дәріхана меңгерушісі

Ағымдағы режимде пациент туралы деректерге (оның ішінде дәрі-дәрмектік тағайындауларға) қолжетімділікті қамтамасыз ететін медициналық ақпараттық жүйе (МАЖ)


6

Дәрілік заттарды парентеральды енгізу жолдарына және жоғары қауіпті дәрі-дәрмектерді қолдануға пациенттердің ақпараттандырылған келісімі нысандарының болуы

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог, бөлімше меңгерушілері

Дәрілік заттарды парентеральды енгізу жолдарына және жоғары қауіпті дәрі-дәрмектерді қолдануға пациенттердің ақпараттандырылған келісімі нысандары


7

Микробқа қарсы препараттарды пайдалану жөніндегі мультидисциплинарлық топтың болуы

Формулярлық комиссияның төрағасы, микробиолог, эпидемиолог, клиникалық фармаколог, дәріхана меңгерушісі

Мультидисциплинарлық топ құру туралы бұйрық


8

Дәрілік заттарды тағайындаудың негізділігіне мониторинг жүргізуге арналған қызметтің болуы

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог

Дәрілік заттарды тағайындау мониторингі жөніндегі қызметтің құрамы туралы бұйрық


9

Жоғары қауіпті дәрі-дәрмектердің тізбесін, жоғары тәуекел дәрежесі бар дәрі-дәрмектерді сақтау және таңбалау қағидаларын айқындайтын СОР-дың болуы (қызыл белгі)

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог, дәріхана меңгерушісі

Жоғары қауіпті дәрі-дәрмектерінің тізбесін, жоғары қауіпті дәрі-дәрмектерді сақтау және таңбалау қағидаларын айқындайтын СОР (қызыл белгі)


10

Дәрілік заттардың жағымсыз реакцияларын тіркеу

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог, дәріхана меңгерушісі, бөлімше меңгерушілері

Фармакологиялық қадағалау үшін жауапты тұлғаны тағайындау туралы бұйрық; дәрілік заттардың жағымсыз реакцияларын тіркеу туралы журнал


11

Дәрі-дәрмектік қателерді жинау және мониторингтеу жүйесінің болуы

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог, эпидемиолог, бөлімше меңгерушілері

Дәрі-дәрмектік қателер туралы нысан-хабарламалар


Процестің индикаторлары

12

Дәрілік формулярды қайта қарау кезеңділігі

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог

Формулярлық комиссия отырыстарының дәрілік формулярды қайта қарау туралы хаттамалары


13

Формулярлық комиссия отырыстарының жылдық саны

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог

Формулярлық комиссия отырыстарының хаттамалары; Формулярлық комиссияның жұмыс жоспары


14

Медицина персоналыдың дәрілік заттар туралы тәуелсіз және дұрыс ақпаратқа рұқсаттың болуы

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог, бөлімше меңгерушілері

Дәрілік заттар туралы сенімді ақпарат көздеріне қолжетімділік (ҚҰФ және т. б.)


15

Медицина персоналы үшін дәрілік формулярдың және пациенттер үшін дәрілік заттармен қамтамасыз ету жөніндегі қажетті ақпараттың қолжетімділігі

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог, бөлімше меңгерушілері, дәріхана меңгерушісі

Медицина персоналыдың жұмыс орнында дәрілік формулярдың болуы; размещенная информация қолжетімді жерде дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету бойынша пациенттер үшін орналастырылған ақпарат


16

Сырқаттанушылық құрылымы туралы деректерді ескере отырып, дәрілік формулярға енгізу үшін дәрілік заттарға негізделген қажеттіліктің болуы

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог, бөлімше меңгерушілері, дәріхана меңгерушісі

Әрбір препаратқа саны мен сомасы көрсетілген дәрілік заттарға бекітілген қажеттілік


17

Инфекциялық бақылау жүйесінің жұмыс істеуі

Формулярлық комиссияның төрағасы, микробиолог, эпидемиолог, клиникалық фармаколог, дәріхана меңгерушісі

Микробқа қарсы препараттарды пайдалану бойынша мультидисциплинарлық топ отырыстарының хаттамалары; бактериологиялық себіндіге жолдама;
Ауруханаішілік инфекциялармен сырқаттанушылықты талдау, емдеу және диагностикалық емшараларды, санитариялық-эпидемияға қарсы режимді эпидемиологиялық қауіпсіз орындау алгоритмі, ауруханаішілік инфекцияларға жүргізілген микробиологиялық мониторинг нәтижелері


18

Жағымсыз реакцияларды тіркеу жүйесінің жұмыс істеуі

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог, дәріхана меңгерушісі, бөлімше меңгерушілері

Дәрілік заттардың жағымсыз реакцияларын тіркеу тәртібін анықтайтын СОР;
Жағымсыз реакцияларды тіркеу журналы


19

Дәрілік заттарды енгізу мониторингінің жұмыс істеуі

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог, бөлімше меңгерушілері

Дәрілік заттарды тағайындау парақтары


20

Дәрі-дәрмектік қателерді мониторингтеу жүйесінің жұмыс істеуі.

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог, дәріхана меңгерушісі, бөлімше меңгерушілері

Ішкі аудит хаттамалары;
Дәрі-дәрмектік қателер анықталған кездегі іс-шаралар (СОР)


21

Дәрілік заттарды тағайындаудың негізділігін мониторингтеу жүйесінің жұмыс істеуі

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог, бөлімше меңгерушілері

Ішкі аудит хаттамалары;
Дәрі-дәрмектік қателерді анықтау жөніндегі іс-шаралар жоспары;
Дәрігерлердің тағайындаулары/жазбалары
Пациенттердің электрондық карталары (күнделіктері)


22

Медицина персоналын дәрілік заттарды ұтымды пайдалануға оқытуды жүргізу кезеңділігі

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог, дәріхана меңгерушісі

Дәрілік заттарды ұтымды пайдалану мәселелері бойынша медицина қызметкерлерін оқыту кестесі / жоспары


Нәтиже индикаторлары

23

Дәрілік заттарды дәрілік формулярда халықаралық патенттелмеген атаулары бойынша санамалау

Клиникалық фармаколог, дәріхана меңгерушісі

Ағымдағы жылға арналған дәрілік формуляр


24

Денсаулық сақтау ұйымының дәрілік формулярының Қазақстандық ұлттық дәрілік формулярға сәйкестігі

Клиникалық фармаколог, дәріхана меңгерушісі

Ағымдағы жылға арналған дәрілік формуляр


25

Денсаулық сақтау ұйымының медицина қызметкерлерінің дәрілік заттарды ұтымды пайдалану туралы білімін бағалау

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог

Дәрілік заттарды тиімді пайдалану бойынша біліктілігін арттыру туралы куәлік, білім деңгейі туралы сауалнама


26

Дәрілік заттарды пайдалануға бағалау жүргізу (AВС (эй би си) және VEN (вен) талдаулары)

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог, дәріхана меңгерушісі

Дәрілік заттардың пайдаланылуына жүргізілген бағалау нәтижелері (AВС (эй би си) және VEN (вен) талдаулары)


27

Белгіленген тәуліктік дозаны анықтауға және пайдаланылған дәрілік заттардың саны бойынша нақты деректерді талдауға негізделген әдістің көмегімен дәрілік заттардың тұтынылуына талдау жүргізу

Формулярлық комиссияның төрағасы, клиникалық фармаколог, дәріхана меңгерушісі

Дәрілік заттардың тұтынылуын талдау нәтижелері


28

Клиникалық тиімділігі дәлелденген дәрілік заттарды тағайындау

Формулярлық комиссияның төрағасы

Дәрігерлердің тағайындаулары/жазбалары
Пациенттердің электрондық карталары (күнделіктері)


29

Инъекциялық дәрілік препараттарды тағайындау

Формулярлық комиссияның төрағасы

Дәрігерлердің тағайындаулары/жазбалары
Пациенттердің электрондық карталары (күнделіктері)


30

Антибиотиктерді тағайындау

Формулярлық комиссияның төрағасы

Дәрігерлердің тағайындаулары/жазбалары
Пациенттердің электрондық карталары (күнделіктері)


      *Нәтижелерді сандық бағалау мынадай параметрлер бойынша жүргізіледі:

      1) Әрбір индикатор 2 балдық шкала бойынша бағаланады, мұнда:

      - 2 балл – барлық растаушы құжаттармен сыртқы бағалау индикаторына толық сәйкестік, барлық процестер орындалады;

      - 1 балл – сыртқы бағалау индикаторына ішінара сәйкестік, растайтын құжаттардың кейбіреуі жоқ, немесе құжаттар бар, бірақ процесс орындалмайды, немесе процесс орындалады, бірақ құжаттар жоқ;

      - 0 балл – сыртқы бағалау индикаторына сәйкессіздік, растайтын құжаттар жоқ, процестер орындалмайды немесе ішінара орындалады.

      2) Балдардың жиынтық саны – 60.

      Нәтижелердің сапалы бағалануы бағалау эквиваленттерінің шкаласы бойынша жүргізіледі, бұл ретте баллдардың ең көп саны 100%-ға теңестіріледі:

      - 90-100% – "Өте жақсы";

      - 75-89% – "Жақсы";

      - 50-74% – "Қанағаттанарлық";

      - <50% – "Қанағаттанарлықсыз".

Об утверждении Правил проведения оценки рационального использования лекарственных средств

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 мая 2019 года № ҚР ДСМ-67. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 мая 2019 года № 18636. Утратил силу приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-179/2020 (вводится в действие после истечения десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

      Сноска. Утратил силу приказом Министра здравоохранения РК от 03.11.2020 № ҚР ДСМ-179/2020 (вводится в действие после истечения десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктом 70-2) пункта 1 статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения", ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить согласно приложению к настоящему приказу Правила проведения оценки рационального использования лекарственных средств.

      2. Комитету фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Надырова К.Т.

      4. Настоящий приказ вводится в действие после истечения десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

  Утвержден
приказом Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 6 мая 2019 года № ҚР ДСМ-67

Правила проведения оценки рационального использования лекарственных средств

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила проведения оценки рационального использования лекарственных средств разработаны в соответствии с подпунктом 70-2) пункта 1 статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Кодекс) и определяют порядок проведения оценки рационального использования лекарственных средств в организациях здравоохранения (далее – Правила).

      2. В настоящих Правилах используются следующие основные термины и определения:

      1) уполномоченный орган в области здравоохранения (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области охраны здоровья граждан, медицинской и фармацевтической науки, медицинского и фармацевтического образования, обращения лекарственных средств и медицинских изделий, контроля за качеством медицинских услуг;

      2) лекарственный формуляр организации здравоохранения – перечень лекарственных средств для оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, сформированный на основе казахстанского национального лекарственного формуляра и утвержденный руководителем организации здравоохранения в порядке, определяемом уполномоченным органом;

      3) лекарственное средство – средство, представляющее собой или содержащее вещество либо комбинацию веществ, вступающее в контакт с организмом человека, предназначенное для лечения, профилактики заболеваний человека или восстановления, коррекции или изменения его физиологических функций посредством фармакологического, иммунологического либо метаболического воздействия, или для диагностики заболеваний и состояния человека;

      4) рациональное использование лекарственных средств – медикаментозное лечение, соответствующее клиническим показаниям, в дозах, отвечающих индивидуальным потребностям пациента, в течение достаточного периода времени и при наименьших затратах;

      5) международное непатентованное название лекарственного средства – название лекарственного средства, рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения;

      6) лекарственный препарат – лекарственное средство в виде лекарственной формы, применяемое для диагностики, лечения и профилактики;

      7) нежелательная реакция – непреднамеренная, неблагоприятная реакция организма, связанная с применением лекарственного (исследуемого) препарата и предполагающая наличие возможной взаимосвязи с применением данного лекарственного (исследуемого) препарата;

      8) клинический фармаколог – специалист с высшим медицинским образованием по профилям "лечебное дело", "педиатрия", "общая медицина", прошедший резидентуру или переподготовку по клинической фармакологии и имеющий сертификат специалиста клинического фармаколога;

      9) клинический протокол – документ, устанавливающий общие требования к оказанию медицинской помощи пациенту при определенном заболевании или клинической ситуации;

      10) Казахстанский национальный лекарственный формуляр – перечень лекарственных средств с доказанной клинической безопасностью и эффективностью, а также орфанных (редких) лекарственных препаратов, являющийся обязательной основой для разработки лекарственных формуляров медицинских организаций и формирования списков закупа лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования;

      11) торговое наименование лекарственного средства – название, под которым регистрируется лекарственное средство;

      12) формулярная система — система периодической оценки и отбора лекарственных средств для лекарственных формуляров, поддержания лекарственных формуляров и предоставления информации в виде соответствующего руководства и перечня, направленная на рациональное использование лекарственных средств;

      3. Оценка рационального использования лекарственных средств в организациях здравоохранения осуществляется путем проведения внутренней и внешней оценки рационального использования лекарственных средств.

Глава 2. Порядок проведения организациями здравоохранения внутренней оценки рационального использования лекарственных средств

      4. Организациями здравоохранения ежегодно в течение 1 полугодия проводится внутренняя оценка рационального использования лекарственных средств (далее–внутренняя оценка) за предыдущий год.

      5. Внутренняя оценка представляет собой оценку соответствия использования лекарственных средств требованиям действующего законодательства Республики Казахстан.

      6. Внутренняя оценка проводится структурным подразделением организации здравоохранения, осуществляющим деятельность по управлению качеством медицинской помощи на уровне организации здравоохранения (далее – cтруктурное подразделение) с участием клинического фармаколога. Клинический фармаколог привлекается из вне в случае его отсутствия в организации здравоохранения.

      7. Структурное подразделение и клинический фармаколог обеспечиваются доступом к медицинской информационной системе организации здравоохранения.

      8. Внутренней оценке организации здравоохранения подлежат:

      1) деятельность формулярной комиссии организации здравоохранения;

      2) планирование и закуп лекарственных средств;

      3) система мониторинга обоснованности назначения лекарственных средств;

      4) система инфекционного контроля;

      5) система сбора и мониторинга медикаментозных ошибок;

      6) система регистрации нежелательных реакций лекарственных средств;

      7) анализ потребления лекарственных средств;

      8) анализ рациональности использования финансовых затрат на лекарственные средства посредством распределения лекарственных средств по трем классам в зависимости от объемов их потребления на протяжении определенного периода (далее – AВС (эй би си)) и оценка эффективности использования лекарственных средств: жизненно-важные лекарственные средства, необходимые (важные) для спасения и поддержания жизни; необходимые лекарственные средства, эффективные при лечении менее опасных, но серьезных заболеваний; второстепенные (несущественные) лекарственные средства сомнительной эффективности, дорогостоящие лекарства, используемые по симптоматическим показаниям (далее – VEN (вен)).

      9. Для обеспечения рационального использования лекарственных средств, организация здравоохранения разрабатывает и утверждает руководителем организации здравоохранения:

      1) документ, описывающий порядок обращения лекарственных средств в организации здравоохранения, включающий стандартные операционные процедуры (СОПы) планирования, закупа, хранения, распределения и использования лекарственных средств, в том числе обращения лекарственных средств с высокой степенью риска;

      2) список лекарственных средств, при работе с которыми имеется повышенный риск причинения ущерба пациенту и (или) медицинским работникам (с высокой степенью риска), с учетом профиля организации здравоохранения.

      10. Система мониторинга обоснованности назначения лекарственных средств включает сбор данных для оценки обоснованности назначения лекарственных средств и оценку обоснованности назначений лекарственных средств по формам согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

      Для проведения системы мониторинга обоснованности назначения лекарственных средств определяются приоритетные группы, использование которых имеет наибольший клинический и экономический эффект и индикаторы их оценки.

      К приоритетным группам относятся:

      1) дорогостоящие;

      2) используемые в больших количествах;

      3) противомикробные;

      4) применяемые для лечения пациентов групп риска (пожилые, дети, беременные, пациенты отделения интенсивной терапии);

      5) имеющие серьезные нежелательные реакции, узкий терапевтический индекс;

      6) применяемые для лечения наиболее часто встречающихся заболеваний;

      7) находящиеся на рассмотрении по включению в лекарственный формуляр организации здравоохранения;

      8) новые лекарственные средства, включенные в лекарственный формуляр организации здравоохранения.

      Индикаторами оценки обоснованности назначений лекарственных средств являются:

      1) соответствие показаний, по которым было использовано лекарственное средство показаниям лекарственного средства в формулярных статьях Казахстанского национального лекарственного формуляра (далее – КНФ), инструкции по медицинскому применению лекарственного средства, клинических протоколах, международных клинических руководствах;

      2) соблюдение клинических ограничений по использованию лекарственного средства;

      3) соблюдение режима дозирования;

      4) соответствие пути введения лекарственного средства состоянию, возрасту пациента, фармацевтическим характеристикам лекарственного средства;

      5) стоимость лекарственного средства.

      11. Система инфекционного контроля включает создание и функционирование мультидисциплинарной группы по использованию противомикробных препаратов, экспертизу внутрибольничных инфекций на стационарном уровне и мониторинг обоснованности назначений противомикробных препаратов.

      С целью сдерживания устойчивости к противомикробным препаратам определяется доля их назначения от всех назначений лекарственных средств.

      12. Система сбора и мониторинга медикаментозных ошибок включает сбор, заполнение форм-сообщений, анализ выявленных медикаментозных ошибок, разработку мероприятий по устранению и недопущению причин, их вызывающих согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

      Сообщения о медикаментозных ошибках подаются всеми участниками лечебного процесса (врачом, фармацевтом, медицинской сестрой, пациентом, законным представителем несовершеннолетнего лица, опекуном недееспособного лица) для их рассмотрения в структурное подразделение, не позднее 24 часов с момента происшествия и (или) выявления медикаментозной ошибки.

      Государственные медицинские организации для сбора и учета форм-сообщений о медикаментозных ошибках один раз в год не позднее 25 октября текущего года направляют заполненные формы-сообщения о медикаментозных ошибках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр развития здравоохранения" (далее – Центр).

      13. Система регистрации нежелательных реакций лекарственных средств включает заполнение и передачу карт-сообщений о побочном действии или нежелательной реакции лекарственного средства в государственную экспертную организацию в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

      14. Анализ потребления лекарственных средств проводится с учетом установленной суточной дозы и фактических данных по количеству использованных лекарственных средств.

      Результаты анализа потребления лекарственных средств используются для дальнейшего мониторинга и планирования закупа лекарственных средств или отдельных фармакологических групп, а также определения тенденций их потребления.

      15. АВС (эй би си) анализ проводится для оценки:

      1) закупа различных лекарственных средств или фармакологических групп на уровне организации здравоохранения;

      2) применения лекарственных средств или фармакологических групп при определенной нозологии;

      3) использования определенных лекарственных средств внутри одной фармакологической группы;

      4) целесообразности финансовых затрат организации здравоохранения на лекарственные средства в соответствии с профилем оказываемой медицинской помощи;

      5) соответствия финансовых затрат структуре заболеваемости.

      16. VEN (вен) анализ проводится для ранжирования лекарственного средства по степени клинической важности, которое определяется уровнем доказательности эффективности лекарственного средства.

      Результаты AВС (эй би си) и VEN (вен) анализов закупа лекарственных средств используются при разработке и формировании лекарственного формуляра организации здравоохранения в соответствии с Порядком формирования Казахстанского национального лекарственного формуляра, перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями), а также разработки лекарственных формуляров организаций здравоохранения, утверждаемым в соответствии с подпунктом 70) пункта 1 статьи 7 Кодекса.

      17. Результаты внутренней оценки рационального использования лекарственных средств рассматриваются на заседании формулярной комиссии организации здравоохранения.

      18. По решению формулярной комиссии организации здравоохранения в течение трех месяцев принимаются меры по устранению несоответствий и дальнейшему улучшению рационального использования лекарственных средств.

      19. Мероприятия по устранению выявленных несоответствий носят образовательный и (или) оперативный характер и нацелены на группу лиц или на отдельного специалиста, в чьей работе были допущены ошибки при использовании лекарственных средств.

      20. Образовательные меры включают проведение обучающих мероприятий для медицинских и фармацевтических работников в виде курсов повышения квалификации по рациональному использованию лекарственных средств.

      21. Оперативные меры включают изменения в лекарственном формуляре организации здравоохранения, и (или) введение ограничений на использование некоторых лекарственных средств, и (или) пересмотр и введение новых стандартов лечения, и (или) закупку медицинского оборудования, и (или) внедрение новых лабораторных методов, и (или) изменения в штатном расписании.

      22. Результаты внутренней оценки рационального использования лекарственных средств размещаются на интернет-ресурсе организации здравоохранения по истечении 20 рабочих дней от даты проведения оценки.

Глава 3. Порядок проведения внешней оценки рационального использования лекарственных средств в организациях здравоохранения

      23. Внешняя оценка рационального использования лекарственных средств в организациях здравоохранения (далее – внешняя оценка) осуществляется с целью повышения эффективности применения лекарственных средств путем выработки рекомендаций и обучения медицинских и фармацевтических работников рациональному использованию лекарственных средств.

      24. Внешняя оценка проводится Центром с периодичностью один раз в два года.

      25. Для проведения внешней оценки у Центра имеется доступ к информационным системам уполномоченного органа и медицинским информационным системам организаций здравоохранения.

      26. Внешняя оценка осуществляется на основании индикаторов оценки рационального использования лекарственных средств для организаций, оказывающих стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь (далее – индикаторы), согласно приложениям 3 и 4 к настоящим Правилам.

      27. Оценка на соответствие индикаторов осуществляется путем изучения и анализа документов, наблюдения и опросов персонала.

      28. Результаты внешней оценки с рекомендациями направляются соответствующей организации здравоохранения для рассмотрения и принятия мер.

      29. Сводная информация по результатам внешней оценки организаций здравоохранения направляется в Формулярную комиссию Министерства здравоохранения Республики Казахстан для выработки рекомендаций уполномоченному органу по улучшению рационального использования лекарственных средств.

      30. Центр по результатам внутренней или внешней оценки проводит обучающие мероприятия медицинских и фармацевтических работников. Срок обучения не менее 54 часов.

      31. Организации здравоохранения обеспечивают рациональное использование лекарственных средств согласно пункту 3 статьи 86-2 Кодекса.

      32. Центр через единую бесплатную телефонную линию / контакт – центр предоставляет медицинским и фармацевтическим работникам и населению достоверную информацию о лекарственных средствах на основе принципов доказательной медицины, а также консультационные услуги при сложных случаях применения и взаимодействия лекарственных средств.

  Приложение 1
к Правилам проведения оценки
рационального использования
лекарственных средств

      Сбор данных для оценки обоснованности назначения лекарственных средств

      Дата / период сбора данных: ___________________________________________
_________________________________________________________________________
                              (дата, месяц, год)
Оцениваемое ЛС/ фармакологическая группа ЛС/ нозология: _____________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Отделения организации здравоохранения, где будет проводиться оценка:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Метод сбора данных:

перспективный

ретроспективный

текущий
Количество оцениваемых историй болезней/ назначений: __________________________
____________________________________________________________________________
Оцениваемый период назначений: ______________________________________________
____________________________________________________________________________
                              (дата, месяц, год)
Причина выбора оцениваемых ЛС/ фармакологической группы ЛС/ нозологии:

возможные нежелательные реакции

возможные неблагоприятные взаимодействия

затруднения с назначением данного ЛС / фармакологической группы

лекарственное средство высокого риска

высокая доля расходов на ЛС / фармакологическую группу по результатам AВС (эй би си) и VEN (вен) анализов

часто назначаемое ЛС / фармакологическая группа

рекомендации персонала

другое ___________________________________________________________________
Результаты проведенной оценки обоснованности назначения ЛС:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Принятые меры по устранению несоответствий и дальнейшему улучшению рационального использования ЛС:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

            Лист оценки обоснованности назначения лекарственных средств

      Отделение ______________________________________________________________
№ истории болезни_____________________________________________________________
Лечащий врач__________________________________________________________________
                                    (фамилия, инициалы)
Пациент_______________________________________________________________________
                              (фамилия, имя, отчество (при наличии))
Дата рождения ___. ______. _____ Пол:

мужской

женский Вес (кг)_________
Диагноз основной ______________________________________________________________
Диагноз сопутствующий ________________________________________________________
Количество ЛС назначенных пациенту ____________________________________________
Назначенные ЛС _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
                        (наименования ЛС, доза, форма выпуска)

      Оценка обоснованности назначения лекарственных средств Да Нет
Не полностью
Соответствие медикаментозной терапии диагнозу


Соответствие медикаментозной терапии КНФ


Соответствие медикаментозной терапии клиническим протоколам


Соответствие медикаментозной терапии международным клиническим руководствам


Учет возраста, физиологического/патологического состояния пациента


Соответствие дозировки ЛС диагнозу и физиологическому состоянию


Соответствие путей введения ЛС диагнозу и физиологическому состоянию □ □ □
Комбинация ЛС была рациональной и (или) безопасной


Обоснованность назначения инъекционных препаратов


Обоснованность назначения противомикробных препаратов


Достижение цели медикаментозной терапии


Проводился ли контроль медикаментозной терапии? □ □ □
Назначение / выписывание ЛС под МНН


Соответствие стандартам ведения листа назначений медикаментов


Не выявлена нежелательная реакция ЛС


Медикаментозных ошибок нет


Количество назначенных инъекционных ЛС
Количество назначенных антибиотиков
Количество ЛС, входящих в лекарственный формуляр

      Заключение*: назначение лекарственных средств обосновано / не обосновано
Дата ____. _____________ . ____г
Врач - клинический фармаколог: _____________________________________________ ______
                              (фамилия, имя, отчество (при наличии))       (подпись)
* Количественная оценка результатов проводится по следующим параметрам:
1) Каждый индикатор оценивается по 2 бальной шкале, где:
- 2 балла (ответ "да") – полное соответствие индикатору;
- 1 балл (ответ "не полностью") – частичное соответствие индикатору;
- 0 баллов (ответ "нет") – не соответствие индикатору.
Качественная оценка результатов проводится по шкале эквивалентов оценки, при этом
максимальное количество баллов приравнивается к 100%: - 90-100% – "назначение
лекарственных средств обосновано"; - <90% - "назначение лекарственных средств не обосновано".

                  Лист оценки экспертизы антибиотикопрофилактики

      Отделение ______________________________________________________________
№ истории болезни_____________________________________________________________
Лечащий врач__________________________________________________________________
                                    (фамилия, инициалы)
Пациент_______________________________________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество (при наличии))
Дата рождения ___. _____. _____ Пол:

мужской

женский Вес (кг) ___________
Диагноз основной ______________________________________________________________
Диагноз сопутствующий _________________________________________________________
Назначенные противомикробные препараты: ________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                        (наименования ЛС, доза, форма выпуска)

      Оценка обоснованности назначения противомикробных препаратов Да Нет
Не полностью
Соответствие назначенного противомикробного препарата диагнозу


Наличие записей о проводимой антибиотикопрофилактике в листе назначений


Соответствие дозировки противомикробного препарата


Соответствие пути введения противомикробного препарата


Соответствие времени введения противомикробного препарата


Соответствие кратности введения противомикробного препарата


Соответствие продолжительности антибиотикопрофилактики


Заключение*: принципы антибиотикопрофилактики соблюдены / не соблюдены
Дата ____. _____________ . ____г
Врач - клинический фармаколог:_________________________________________ _________
                              (фамилия, имя, отчество (при наличии))       (подпись)
Заведующий отделения: ________________________________________________ __________
                              (фамилия, имя, отчество (при наличии))       (подпись)

      * Количественная оценка результатов проводится по следующим параметрам:
1) Каждый индикатор оценивается по 2 бальной шкале, где:
- 2 балла (ответ "да") – полное соответствие индикатору;
- 1 балл (ответ "не полностью") – частичное соответствие индикатору;
- 0 баллов (ответ "нет") – не соответствие индикатору.
Качественная оценка результатов проводится по шкале эквивалентов оценки, при этом
максимальное количество баллов приравнивается к 100%: - 90-100% – "принципы
антибиотикопрофилактики соблюдены"; - <90% – "принципы антибиотикопрофилактики не соблюдены".

      Лист оценки экспертизы антибиотикотерапии

      Отделение ________________________________________________________________
№ истории болезни_______________________________________________________________
Лечащий врач____________________________________________________________________
                                    (фамилия, инициалы)
Пациент_________________________________________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество (при наличии))
Дата рождения ___. ______. _____ Пол:

мужской

женский Вес (кг) _________
Диагноз основной ________________________________________________________________
Диагноз сопутствующий __________________________________________________________
Назначенные противомикробные препараты: _________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
                        (наименования ЛС, доза, форма выпуска)

      Оценка обоснованности назначения противомикробных препаратов Да Нет
Не полностью
Соответствие назначенного противомикробного препарата диагнозу


Соответствие курса лечения диагнозу


Соответствие дозировки противомикробного препарата


Соответствие пути введения противомикробного препарата


Соответствие времени введения противомикробного препарата


Соответствие кратности введения противомикробного препарата


Наличие клинических симптомов инфицирования


Наличие изменений в анализе крови (лейкоцитоз, СОЭ, СРБ, сдвиг лейкоцитарной формулы
влево) / в анализе мочи, свидетельствующих о наличии воспаления


Наличие микробиологического анализа


Наличие микробной флоры в микробиологическом анализе
________________________________________________________________________________
при наличии - указать штамм и титр


      Наличие чувствительности выделенного штамма к назначенному(-ым)
противомикробному препарату


Достижение выздоровления


      Заключение*: антибиотикотерапия рациональна / нерациональна
Дата ____. _____________ . ____г
Врач - клинический фармаколог: __________________________________________ _________
                              (фамилия, имя, отчество (при наличии))       (подпись)
Заведующий отделения: _________________________________________________ _________
                              (фамилия, имя, отчество (при наличии))       (подпись)

      * Количественная оценка результатов проводится по следующим параметрам:
1) Каждый индикатор оценивается по 2 бальной шкале, где:
- 2 балла (ответ "да") – полное соответствие индикатору;
- 1 балл (ответ "не полностью") – частичное соответствие индикатору;
- 0 баллов (ответ "нет") – не соответствие индикатору.
Качественная оценка результатов проводится по шкале эквивалентов оценки, при этом
максимальное количество баллов приравнивается к 100%: - 90-100% – "антибиотикотерапия
рациональна"; - <90% – "антибиотикотерапия нерациональна".

  Приложение 2
к Правилам проведения оценки
рационального использования
лекарственных средств

                        Форма – сообщение о медикаментозных ошибках

      При подозрении на медикаментозную ошибку просьба заполнить данную форму-сообщение.
Пожалуйста, заполните максимально полно все разделы (синей/черной шариковой ручкой
или на компьютере). Сведения о пациенте и лице, предоставившем форму-сообщение, останутся конфиденциальными.
Информация о лице, заполнившем форму – сообщение о медикаментозных ошибках
1. ____________________________________________________________________________
                        (Фамилия, имя, отчество при наличии)
2. Телефон / Факс (включая код местности) ________________________________________
3.

врач

мед. сестра (брат)

фармацевт

пациент

др.:____________________________
Информация о пациенте, перенесшем нежелательную реакцию вследствие медикаментозной ошибки
1. Кто перенес нежелательную реакцию?
(Фамилия, имя, отчество (при наличии))
2. Пол:

мужской

женский
3.Дата рождения _______________________________________
                        (дата, месяц, год)
4. Вес (кг)___________________________ 5.Рост (см)_________________________________
6. Дата и время совершения медикаментозной ошибки _______________________________
                                                (дата, месяц, год, час: минута)
7. Место совершения медикаментозной ошибки: _____________________________________
_______________________________________________________________________________
                        (если важно: отделение, кабинет и др.)
8. Особенности из анамнеза пациента: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________

есть аллергия

беременность ___ недель

заболевания почек

заболевания печени
9. Привела ли выявленная медикаментозная ошибка к любой из следующих последствий:

Без вреда здоровью

Оказана помощь местно (холод, повязка, обработка)

Наложены шины, швы или подобное

Операция

Госпитализация

Продление госпитализации

Интенсивная терапия (реанимация)

Отпуск по болезни (больничный лист)

Инвалидность

Дефект _______________________________________________________________________

Смерть

Ни одна из выше перечисленных.
Другое _________________________________
Информация о подозреваемой медикаментозной ошибке
______________________________________________________________________________

                  Связанные с назначением лекарственного средства:

      1. Пациенту назначено ЛС:

не по показанию

при наличии противопоказаний

не корректная доза

не корректный способ применения

не корректная скорость, время и частота введения

без учета взаимодействия с принимаемыми ЛС
2. Наличие / отсутствие ЛС в Лекарственном формуляре организации здравоохранения
___________________________________________________________________________
                  (наименование ЛС, доза, форма выпуска)
3. Неразборчивый почерк врача /непонятная аббревиатура (сокращение) _____________
____________________________________________________________________________
4. Назначение написано не полностью (не отражены форма выпуска, дозировка, способ
применения) ЛС ______________________________________________________________
5. При назначении не учтено физиологическое состояние пациента, сопутствующие
заболевания и прием других ЛС ________________________________________________
______________________________________________________________________________
      (сопутствующее заболевание, наименования принимаемых ЛС, доза, форма выпуска)
6. Назначено ЛС при наличии у пациента аллергии на данное ЛС______________________
______________________________________________________________________________
                  (наименование ЛС, доза, форма выпуска)
7. Предоставлена некорректная информация пациенту о ЛС (показания, способ применения,
противопоказания, особые случаи применения, нежелательные реакции)
_______________________________________________________________________________
Связанные с введением препаратов:
1. Пациенту было введено:

не назначенное ЛС_________________
____________________________________
(наименование ЛС, доза, форма выпуска)
____________________________________

неверная доза ______________________
                  (указать)
____________________________________

неверный путь введения______________
                        (указать)
____________________________________

неправильная скорость введения ЛС

просроченное ЛС ___________________
(наименование ЛС, доза, форма выпуска, срок годности)
____________________________________
2. Пациенту не было введено назначенное ЛС ______________________________
______________________________________________________________________
Связанные с хранением и подготовкой препаратов:

ЛС были неправильно подготовлены (разведены, разделены)

Не соблюдены условия хранения ЛС

Отсутствует маркировка ЛС(отсутствие этикетки или обозначения)

Неправильная маркировка (обозначение, этикетка)
Выдано / отпущено:

другое (не назначенное) ЛС в похожей упаковке (ошиблись по внешнему виду)

другое (не назначенное) ЛС с похожим названием (ошиблись по названию)

ЛС в другой дозировке, форме выпуска
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                        (описать выбранную ошибку)

  Приложение 3
к Правилам проведения оценки
рационального использования
лекарственных средств

      Индикаторы оценки рационального использования лекарственных средств для организаций, оказывающих стационарную помощь

      № Наименование индикаторов Ответственные за достижение индикаторов

      Документы, представляемые для внешней оценки Шкала оценок*

      1 2 3 4 5

      Индикаторы структуры

      1 Наличие документа, описывающего порядок обращения лекарственных средств в организации здравоохранения Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог, заведующая аптекой Документ, описывающий порядок обращения лекарственных средств в организации здравоохранения

      2 Наличие Формулярной комиссии

      Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог Приказ о создании Формулярной комиссии;

      Положение и план работы Формулярной комиссии на текущий год;

      Приказ о составе/структуре Формулярной комиссии

      3 Наличие в составе Формулярной комиссии клинического фармаколога

      Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог Приказ о назначении на должность клинического фармаколога

      4 Наличие лекарственного формуляра Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог Лекарственный формуляр на текущий год, согласованный с местным органом государственного управления здравоохранением и утвержденный руководителем организации здравоохранения

      5 Наличие медицинской информационной системы (МИС), обеспечивающей доступ к данным о пациенте (в т.ч. и медикаментозным назначениям) в текущем режиме

      Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог,

      заведующий аптекой Медицинская информационная система(МИС), обеспечивающая доступ к данным о пациенте (в т.ч. и медикаментозным назначениям) в текущем режиме

      6 Наличие форм информированного согласия пациентов на парентеральные пути введения лекарственных средств и применение медикаментов высокого риска

      Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог, заведующие отделений Формы информированного согласия пациентов на парентеральные пути введения лекарственных средств и применение медикаментов высокого риска

      7 Наличие мультидисциплинарной группы по использованию противомикробных препаратов Председатель формулярной комиссии, микробиолог,

      эпидемиолог,

      клинический фармаколог, заведующий аптекой Приказ о создании мультидисциплинарной группы

      8 Наличие службы для проведения мониторинга обоснованности назначений лекарственных средств Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог

      Приказ о составе службы по мониторингу назначений лекарственных средств

      9 Наличие СОП, определяющей список медикаментов высокого риска, правила хранения и маркировки медикаментов с высокой степенью риска (красный знак)

      Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог,

      заведующий аптекой СОП определяющая список медикаментов высокого риска, правила хранения и маркировки медикаментов с высокой степенью риска (красный знак)

      10 Регистрация нежелательных реакций лекарственных средств Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог, заведующий аптекой, заведующие отделений Приказ о назначении ответственного лица за фармаконадзор; журнал о регистрации нежелательных реакций лекарственных средств

      11 Наличие системы сбора и мониторинга медикаментозных ошибок

      Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог, эпидемиолог, заведующие отделений Формы-сообщения о медикаментозных ошибках

      Индикаторы процесса

      12 Периодичность пересмотра лекарственного формуляра Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог Протоколы заседаний Формулярной комиссии о пересмотре лекарственного формуляра

      13 Количество заседаний Формулярной комиссии в год Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог Протоколы заседаний Формулярной комиссии; план работы Формулярной комиссии

      14 Наличие доступа медицинского персонала к независимой и достоверной информации о лекарственных средствах Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог, заведующие отделений Доступ к достоверным источникам информации о лекарственных средствах (КНФ и др.)

      15 Доступность лекарственного формуляра для медицинского персонала и необходимой информации по обеспечению лекарственными средствами для пациентов

      Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог, заведующие отделений, заведующий аптекой Наличие лекарственного формуляра на рабочем месте медицинского персонала; размещенная информация для пациентов по лекарственному обеспечению в доступном месте

      16 Наличие обоснованной потребности в лекарственных средствах для включения в лекарственный формуляр с учетом данных о структуре заболеваемости Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог, заведующие отделений, заведующий аптекой Утвержденная потребность на лекарственные средства с указанием количества и суммы на каждый препарат

      17 Функционирование системы инфекционного контроля Председатель формулярной комиссии,

      микробиолог,

      эпидемиолог,

      клинический фармаколог, заведующий аптекой Протоколы заседаний мультидисциплинарной группы по использованию противомикробных препаратов; направления на бактериологический посев;

      Анализ заболеваемости внутрибольничными инфекциями, алгоритм эпидемиологически безопасного выполнения лечебных и диагностических процедур, санитарно-противоэпидемиологического режима, результаты микробиологического мониторинга за внутрибольничными инфекциями

      18 Функционирование системы регистрации нежелательных реакций

      Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог, заведующий аптекой, заведующие отделений СОП / документированная процедура / рабочая инструкция, определяющая порядок регистрации нежелательных реакций лекарственных средств;

      Журнал регистрации нежелательных реакций

      19 Функционирование мониторинга введения лекарственных средств

      Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог,

      заведующие отделений Листы назначений лекарственных средств

      20 Функционирование системы мониторинга медикаментозных ошибок.

      Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог, заведующая аптекой, заведующие отделений Протоколы внутреннего аудита;

      Мероприятия, в случае выявления медикаментозных ошибок (СОП)

      21 Функционирование системы мониторинга обоснованности назначения лекарственных средств Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог,

      заведующие отделений Протоколы внутреннего аудита;

      План мероприятий по выявлению медикаментозных ошибок;

      Назначения / записи врачей

      Электронные карты (дневники) пациентов

      22 Периодичность проведения обучения медицинского персонала рациональному использованию лекарственных средств Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог, заведующий аптекой График / план обучений медицинского персонала по вопросам рационального использования лекарственных средств

      Индикаторы результата

      23 Перечисление лекарственных средств в лекарственном формуляре по международным непатентованным наименованиям Клинический фармаколог, заведующий аптекой Лекарственный формуляр на текущий год

      24 Соответствие лекарственного формуляра организации здравоохранения Казахстанскому национальному лекарственному формуляру Клинический фармаколог, заведующий аптекой Лекарственный формуляр на текущий год

      25 Оценка знаний медицинского персонала организации здравоохранения о рациональном использовании лекарственных средств Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог Свидетельство о повышении квалификации по рациональному использованию лекарственных средств, анкетирование об уровне знаний

      26 Проведение оценки использования лекарственных средств (AВС (эй би си) и VEN (вен) анализы) Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог, заведующий аптекой Результаты проведенной оценки использования лекарственных средств (AВС (эй би си) и VEN (вен) анализы)

      27 Проведение анализа потребления лекарственных средств с помощью метода, основанного на определении установленной суточной дозы и анализе фактических данных по количеству использованных лекарственных средств Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог, заведующий аптекой Результаты анализа потребления лекарственных средств

      28 Доля назначения лекарственных средств с доказанной клинической эффективностью Председатель формулярной комиссии Назначения / записи врачей

      Электронные карты (дневники) пациентов

      *Количественная оценка результатов проводится по следующим параметрам:

      1) Каждый индикатор оценивается по 2 бальной шкале, где:

      - 2 балла – полное соответствие индикатору внешней оценки со всеми подтверждающими документами, все процессы исполняются;

      - 1 балл – частичное соответствие индикатору внешней оценки, имеются не все подтверждающие документы, или имеются документы, но процесс не выполняется, или процесс выполняется, но нет документов;

      - 0 баллов – не соответствие индикатору внешней оценки, отсутствуют подтверждающие документы, процессы не выполняются или выполняются частично.

      2) Суммарное количество баллов – 56.

      Качественная оценка результатов проводится по шкале эквивалентов оценки, при этом максимальное количество баллов приравнивается к 100%:

      - 90-100% – "Отлично";

      - 75-89%– "Хорошо";

      - 50-74%– "Удовлетворительно";

      - <50%– "Неудовлетворительно".

  Приложение 4
к Правилам проведения оценки
рационального использования
лекарственных средств

      Индикаторы оценки использования лекарственных препаратов для организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь

      № Наименование индикаторов Ответственные за достижение индикаторов

      Документы, представляемые для внешней оценки Шкала оценок*

      1 2 3 4 5

      Индикаторы структуры

      1 Наличие документа, описывающего порядок обращения лекарственных средств в организации здравоохранения Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог, заведующая аптекой документ, описывающий порядок обращения лекарственных средств в организации здравоохранения

      2 Наличие Формулярной комиссии

      Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог Приказ о создании Формулярной комиссии;

      Положение и план работы Формулярной комиссии на текущий год;

      Приказ о составе/структуре Формулярной комиссии

      3 Наличие в составе Формулярной комиссии клинического фармаколога

      Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог Приказ о назначении на должность клинического фармаколога

      4 Наличие лекарственного формуляра Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог Лекарственный формуляр на текущий год, согласованный с местным органом государственного управления здравоохранением и утвержденный руководителем организации здравоохранения

      5 Наличие медицинской информационной системы (МИС), обеспечивающей доступ к данным о пациенте (в т.ч. и медикаментозным назначениям) в текущем режиме

      Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог,

      заведующий аптекой Медицинская информационная система(МИС), обеспечивающая доступ к данным о пациенте (в т.ч. и медикаментозным назначениям) в текущем режиме

      6 Наличие форм информированного согласия пациентов на парентеральные пути введения лекарственных средств и применение медикаментов высокого риска

      Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог, заведующие отделений Формы информированного согласия пациентов на парентеральные пути введения лекарственных средств и применение медикаментов высокого риска

      7 Наличие мультидисциплинарной группы по использованию противомикробных препаратов Председатель формулярной комиссии, микробиолог,

      эпидемиолог,

      клинический фармаколог, заведующий аптекой Приказ о создании мультидисциплинарной группы

      8 Наличие службы для проведения мониторинга обоснованности назначений лекарственных средств Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог

      Приказ о составе службы по мониторингу назначений лекарственных средств

      9 Наличие СОП, определяющей список медикаментов высокого риска, правила хранения и маркировки медикаментов с высокой степенью риска (красный знак)

      Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог,

      заведующий аптекой СОП, определяющая список медикаментов высокого риска, правила хранения и маркировки медикаментов с высокой степенью риска (красный знак)

      10 Регистрация нежелательных реакций лекарственных средств Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог, заведующая аптекой, заведующие отделений Приказ о назначении ответственного лица за фармаконадзор; журнал о регистрации нежелательных реакций лекарственных средств

      11 Наличие системы сбора и мониторинга медикаментозных ошибок

      Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог, эпидемиолог, заведующие отделений Формы-сообщения о медикаментозных ошибках

      Индикаторы процесса

      12 Периодичность пересмотра лекарственного формуляра Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог Протоколы заседаний Формулярной комиссии о пересмотре лекарственного формуляра

      13 Количество заседаний Формулярной комиссии в год Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог Протоколы заседаний Формулярной комиссии; план работы Формулярной комиссии

      14 Наличие доступа медицинского персонала к независимой и достоверной информации о лекарственных средствах Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог, заведующие отделений Доступ к достоверным источникам информации о лекарственных средствах (КНФ и др.)

      15 Доступность лекарственного формуляра для медицинского персонала и необходимой информации по обеспечению лекарственными средствами для пациентов

      Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог, заведующие отделений, заведующий аптекой Наличие лекарственного формуляра на рабочем месте медицинского персонала; размещенная информация для пациентов по лекарственному обеспечению в доступном месте

      16 Наличие обоснованной потребности в лекарственных средствах для включения в лекарственный формуляр с учетом данных о структуре заболеваемости Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог, заведующие отделений, заведующий аптекой Утвержденная потребность на лекарственные средства с указанием количества и суммы на каждый препарат

      17 Функционирование системы инфекционного контроля Председатель формулярной комиссии,

      микробиолог,

      эпидемиолог,

      клинический фармаколог, заведующий аптекой Протоколы заседаний мультидисциплинарной группы по использованию противомикробных препаратов; направления на бактериологический посев;

      Анализ заболеваемости внутрибольничными инфекциями, алгоритм эпидемиологически безопасного выполнения лечебных и диагностических процедур, санитарно-противоэпидемиологического режима, результаты микробиологического мониторинга за внутрибольничными инфекциями

      18 Функционирование системы регистрации нежелательных реакций

      Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог, заведующий аптекой, заведующие отделений СОП, определяющая порядок регистрации нежелательных реакций лекарственных средств;

      Журнал регистрации нежелательных реакций

      19 Функционирование мониторинга введения лекарственных средств

      Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог,

      заведующие отделений Листы назначений лекарственных средств

      20 Функционирование системы мониторинга медикаментозных ошибок.

      Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог, заведующая аптекой, заведующие отделений Протоколы внутреннего аудита;

      Мероприятия, в случае выявления медикаментозных ошибок (СОП)

      21 Функционирование системы мониторинга обоснованности назначения лекарственных средств Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог,

      заведующие отделений Протоколы внутреннего аудита;

      План мероприятий по выявлению медикаментозных ошибок;

      Назначения / записи врачей

      Электронные карты (дневники) пациентов

      22 Периодичность проведения обучения медицинского персонала рациональному использованию лекарственных средств Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог, заведующий аптекой График / план обучений медицинского персонала по вопросам рационального использования лекарственных средств

      Индикаторы результата

      23 Перечисление лекарственных средств в лекарственном формуляре по международным непатентованным наименованиям Клинический фармаколог, заведующий аптекой Лекарственный формуляр на текущий год

      24 Соответствие лекарственного формуляра организации здравоохранения Казахстанскому национальному лекарственному формуляру Клинический фармаколог, заведующий аптекой Лекарственный формуляр на текущий год

      25 Оценка знаний медицинского персонала организации здравоохранения о рациональном использовании лекарственных средств Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог Свидетельство о повышении квалификации по рациональному использованию лекарственных средств, анкетирование об уровне знаний

      26 Проведение оценки использования лекарственных средств (AВС (эй би си) и VEN (вен) анализы) Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог, заведующий аптекой Результаты проведенной оценки использования лекарственных средств (AВС (эй би си) и VEN (вен) анализы)

      27 Проведение анализа потребления лекарственных средств с помощью метода, основанного на определении установленной суточной дозы и анализе фактических данных по количеству использованных лекарственных средств Председатель формулярной комиссии, клинический фармаколог, заведующий аптекой Результаты анализа потребления лекарственных средств

      28 Назначение лекарственных средств с доказанной клинической эффективностью

      Председатель формулярной комиссии Назначения / записи врачей

      Электронные карты (дневники) пациентов

      29 Назначение инъекционных лекарственных препаратов Председатель формулярной комиссии Назначения / записи врачей

      Электронные карты (дневники) пациентов

      30 Назначение антибиотиков Председатель формулярной комиссии

      Назначения / записи врачей

      Электронные карты (дневники) пациентов

      *Количественная оценка результатов проводится по следующим параметрам:

      1) Каждый индикатор оценивается по 2 бальной шкале, где:

      - 2 балла – полное соответствие индикатору внешней оценки со всеми подтверждающими документами, все процессы исполняются;

      - 1 балл – частичное соответствие индикатору внешней оценки, имеются не все подтверждающие документы, или имеются документы, но процесс не выполняется, или процесс выполняется, но нет документов;

      - 0 баллов – не соответствие индикатору внешней оценки, отсутствуют подтверждающие документы, процессы не выполняются или выполняются частично.

      2) Суммарное количество баллов – 60.

      Качественная оценка результатов проводится по шкале эквивалентов оценки, при этом максимальное количество баллов приравнивается к 100%:

      - 90-100% – "Отлично";

      - 75-89%– "Хорошо";

      - 50-74%– "Удовлетворительно";

      - <50%– "Неудовлетворительно".