Мемлекеттік сатып алу туралы шарттар жасасу кезінде авансты қамтамасыз ету түрі ретінде өнім берушінің жауапкершілігін сақтандыру шартын қолдану жөніндегі пилоттық жобаны іске асырудың кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2019 жылғы 18 қыркүйектегі № 1018 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 18 қыркүйекте № 19396 болып тіркелді

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 4 т. қараңыз

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. Түркістан қаласының құрылысы шеңберінде Қазақстан Республикасының Үкіметі анықтаған тұлғалармен құрылыс жөніндегі жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарттарды жасасу кезінде авансты қамтамасыз ету түрі ретінде өнім берушінің жауапкершілігін сақтандыру шартын қолдану жөніндегі пилоттық жоба іске асырылсын.

      2. "Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін тіркеудің мемлекеттік тізілімінде № 12590 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 31 желтоқсанда жарияланған) мынадай өзгерту мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында:

      мынадай мазмұндағы 379-1-тармақмен толықтырылсын:

      "379-1. Түркістан қаласының құрылысы бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарттар жасасу кезінде авансты қамтамасыз ету түрі ретінде өнім берушінің жауапкершілігін сақтандыру шартын қолдану жөніндегі пилоттық жоба шеңберінде мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде тапсырыс беруші әлеуетті өнім берушіге осы Қағидаларға 20-3-қосымшаға сәйкес құрылыс саласында жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шартқа сәйкес веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған шарт жобасын жібереді.";

      мынадай мазмұндағы 398-1-тармақмен толықтырылсын:

      "398-1. Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған Түркістан қаласының құрылысы бойынша жұмыстар сатып алынатын тұлғалар көрсетілген тұлғаның таңдауы бойынша аванс қамтамасыз етуді кепілді ақшалай жарна, банктік кепілдік немесе өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты түрінде енгізеді.

      Өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартында өнім берушіге байланысты емес кездейсоқ оқиғалар, сондай-ақ мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша оның міндеттемелерін орындамау немесе тиісінше орындамау нәтижесінде тапсырыс берушіге келтірілген мүліктік зиян салдарынан тапсырыс берушінің мүліктік мүдделеріне келтірілген зиянды өтеу бойынша азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің басталу фактілері болып табылатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің сақтандыру жағдайлары көзделуі тиіс.

      Түркістан қаласының құрылысы бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарттардың жобаларының осы Қағидаларға сәйкестігін, сондай-ақ сақтандыру жағдайларына сәйкестігі тұрғысынан өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарттарын уәкілетті орган қарайды.";

      Конкурстық құжаттамаға 1-4-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес Қағидаларға 20-3-қосымшамен толықтырылсын.

      3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік сатып алу заңнамасы департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. Бұл ретте осы бұйрықтың 2-тармағының үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші және оныншы абзацтары 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданылады.

      Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
Бірінші Орынбасары-
Қаржы министрі
А. Смаилов

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
Бірінші орынбасары –
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2019 жылғы 18 қыркүйектегі
№ 1018 бұйрығына
1-қосымша
  Конкурстық құжаттамаға
1-4-қосымша

Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары (тапсырыс беруші толтырады)

      Тапсырыс берушінің атауы_______________________

      Ұйымдастырушының атауы _______________________

      Конкурстың №______________________________

      Конкурстың атауы ___________________

      Лоттың № __________________________________

      Лоттың атауы _______________________

      Әлеуетті өнім беруші мынадай біліктілік талаптарына сәйкес келуі тиіс:

      1. Рұқсаттар мен хабарламалар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметтерді көрсетуге рұқсаттың (хабарламаның) болуы.

      Егер қызметтерді көрсету тиісті рұқсатты алуды талап етсе, онда мынадай мәліметтерді толтыру қажет.

Рұқсаттың (хабарламаның) атауы

1


      Егер қызметтерді көрсету тиісті рұқсатты алуды, хабарландыру жіберуді талап етпесе, онда осы мәліметтер толтырылмайды.

      2. Республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің болмауы (веб-порталда мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде автоматты түрде анықталады).

      3. Банкроттық не таратылу рәсіміне жатқызылмауы.

      4. Қажетті материалдық және еңбек ресурстарының болуы.

      Материалдық ресурстар:

Материалдық ресурстардың атауы

Саны

1      Еңбек ресурстары:

Еңбек ресурстарының атауы
(мамандығы/біліктілігі)

Саны

Қызметкердің жұмыс өтілімі (қажет болған жағдайда) үш жылдан аспайтын (Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе бекітілген нормативтерінде неғұрлым жоғары өтілім көзделген жағдайларды қоспағанда)

1
      5. Сатып алынатын қызметтердің атауына соңғы он жылда сәйкес келетін жұмыс тәжірибесінің болуы

Сатып алынатын қызметтердің атауы
(лоттың атауы)

Жыл саны

1      Ескерту.

      1. Талап етілетін материалдық және еңбек ресурстарының әр бірлігі бөлек жолмен көрсетіледі.

      2. Өзге құжаттарда әлеуетті өнім берушілерге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
Бірінші орынбасары –
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2019 жылғы 18 қыркүйектегі
№ 1018 бұйрығына
2-қосымша
  Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
20-3-қосымша

Түркістан қаласының құрылысы бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарт

      <Сәйкестендіру нөмірі >

      <Тапсырыс берушінің өңірі> № <шарттың нөмірі> <шарттың күні>

      <Тапсырыс берушінің лауазымы> атынан әрекет ететін бұдан әрі "Тапсырыс беруші" деп аталатын <Тапсырыс берушінің толық атауы> <Тапсырыс берушінің негіздемесі> негізінде әрекет ететін <Тапсырыс берушінің ТАӘ> бір тараптан және "Өнім берушінің лауазымы" атынан әрекет ететін бұдан әрі "Мердігер/Орындаушы" деп аталатын <Өнім берушінің толық атауы> екінші тараптан <Өнім берушінің негіздемесі> негізінде әрекет ететін Өнім берушінің ТАӘ, бұдан әрі бірлесіп "Тараптар" деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және <қорытындылардың күні> № <қорытындылардың нөмірі> <сатып алу тәсілі> тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы Түркістан қаласының құрылысы бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

      1. Ұғымдар мен айқындамалар

      1.1. Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

      1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

      2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен/Орындаушымен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

      3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

      4) объекті – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

      5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

      6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар.

2. Шарттың мәні

      2.1. Мердігер/Орындаушы осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер/Орындаушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті.

      <Ерекшелік коды> ерекшелігі бойынша – <1-ерекшелік бойынша шарт мәнінің қысқаша сипаттамасы>;

      ерекшелігі бойынша – 7.

      2.2. Жұмыстар – <сатып алу сипаттамасы> Жобасы бойынша орындалады, онда <объектінің орналасқан жері> бар.

      Бас жобалаушы – 8.

      2.3. Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

      1) осы Шарт;

      2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

      3) консорциялық келісім (Консорциуммен Шарт жасасқан жағдайда);

      <n) жаңа тармақша>

3. Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

      3.1. Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және "шарттың сомасы" (сома жазу үлгісімен) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, <оның ішінде ҚҚС-ты <ҚҚС сомасын> теңге>/ҚҚС-сыз (бұдан әрі – Шарттың сомасы) қамтиды.

      3.2. Аумақтық қазынашылық органында Шарт < Бағдарламаның коды мен атауы> бюджеттік бағдарламасы, <Кіші бағдарламаның коды мен атауы> кіші бағдарламасы, <ерекшеліктің коды мен атауы> ерекшелігі бойынша –<ерекшелігі бойынша сомасы> (ерекшелік бойынша сомасы жазумен) теңге, <оның ішінде ҚҚС> <ҚҚС сомасы> теңге/<ҚҚС есепке алусыз> <_____> жылға тіркеуге жатады.

      3.3. Тапсырыс беруші Шарт күшіне енгеннен кейін Өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның10 26-бабына сәйкес соманы енгізгеннен кейін № 1 қосымшаға сәйкес мөлшерде аванстық төлемді жүргізеді.

      Қалған соманы Тапсырыс беруші Мердігердің/Орындаушының есепшотына ақшалай қаражатты аудару жолымен, бұдан бұрын төленген авансты11 тепе-тең ұстап қалумен Тараптар Орындалған жұмыстардың актісіне қол қойған күннен бастап, күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей төлейді.

      Орындалған жұмыс үшін төлемді <төлем шарты> Тапсырыс беруші Тараптар орындаған жұмыстардың актісіне қол қойған күнінен бастап, 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің/Орындаушының есеп айырысу шотына ақшалай қаражатты аудару жолымен жүргізеді.

      Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін <сомасы> мөлшерінде осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

      Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаудың мерзімі бір қаржылық жылынан асатын болса Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін <сомасы> мөлшерінде осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

      3.4. Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

      3.5. Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

      1) <аумақтық қазынашылық органында тіркелген/қол қойылған> Шарт;

      2) орындалған жұмыстардың актісі (актілері)30;

      3) осы Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

      4) Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура;

      5) Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығымен бекітілген Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесінің 115-1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша төлем сертификаты (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2014 жылы 5 желтоқсанда № 9934 тіркелді) (бұдан әрі – Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесі).

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 5) тармақшасы қазынашылық сүйемелдеу үшін тапсырыс берушілер айқындаған қазынашылық сүйемелдеу шеңберінде объектілер құрылысымен байланысты мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде қолданылады.

4. Тараптардың міндеттемелері

      4.1. Мердігер/Орындаушы:

      1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

      2) аванс алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде <сома> теңгеге тең осы Шартқа 1-қосымшаға сәйкес Шарт мәндері бойынша көзделген авансқа тең авансты қамтамасыз ету сомасын енгізуге міндеттенеді, ол:

      мемлекеттік сатып алу веб-порталында (бұдан әрі – веб-портал) растау құжатының көшірмелерін орналастыра отырып, Тапсырыс берушінің № <кепілдік жарнасына арналған шот> банктік шотына <қала> қаласы бойынша <банктің атауына> кепілді ақшалай жарна;

      не:

      Қағидаларға 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік13.

      не:

      өнім берушіге байланысты емес кездейсоқ оқиғалар, сондай-ақ мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша оның міндеттемелерін орындамау немесе тиісінше орындамау нәтижесінде тапсырыс берушіге келтірілген мүліктік зиян салдарынан Тапсырыс берушінің мүліктік мүдделеріне келтірілген зиянды өтеу бойынша оның жауапкершілігін регламенттейтін өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты түрінде <қамтамасыз ету сомасын> <қамтамасыз ету сомасын жазумен> теңгені құрайды.

      Өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартында өнім берушіге байланысты емес кездейсоқ оқиғалар, сондай-ақ мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша оның міндеттемелерін орындамау немесе тиісінше орындамау нәтижесінде тапсырыс берушіге келтірілген мүліктік зиян салдарынан Тапсырыс берушінің мүліктік мүдделеріне келтірілген зиянды өтеу бойынша азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің басталу фактілері болып табылатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің сақтандыру жағдайларын көздеуі тиіс.

      3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

      4) Шарт бойынша жұмыстарды орындау мақсатында Қазақстан Республикасы Инвестиция және даму министрі міндетін атқарушының 2015 жылғы 26 қарашадағы № 1107 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12767 болып тіркелген) Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің дерекқорын қалыптастыру және жүргізу қағидаларына сәйкес қалыптастырылған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің (бар болса) дерекқорына енгізілген құрылыс материалдарын, жабдықтарды, бұйымдар мен конструкцияларды пайдалануға;

      5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер/Орындаушы тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

      6) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

      7) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

      8) Мердігердің/Орындаушының Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді;

      9) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге;

      10) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға.

      4.2. Мердігер/Орындаушы:

      1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

      2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

      4.3. Тапсырыс беруші:

      1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер/Орындаушы мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

      2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуі анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді/Орындаушыны хабардар етуге;

      3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға;

      4) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

      5) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге.

      4.4. Тапсырыс беруші:

      1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

      2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5. Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

      5.1. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер/Орындаушы тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді/Орындаушыны жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

      5.2. Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

      5.3. Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер/Орындаушы тексеру сәтінен бастап <сәйкессіздіктерді жою мерзімі> ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

      5.4. Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

      5.5. Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді/Орындаушыны Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6. Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

      6.1. Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда Жұмыс орындалды деп саналады.

      6.2. Өнім беруші/Орындаушы орындалған жұмыстарды қабылдап алу/тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) егер жұмыстар Қазақстанда шығарылған материалдардан және жабдықтардан жасалған жағдайда – белгіленген үлгіде "СТ-KZ" тауардың шығарылуы туралы сертификаттың немесе Сәйкестік сертификатының/ белгіленген тәртіпте берілген Тауар сәйкестігі туралы декларацияның түпнұсқасы немесе көшірмесі (не уәкілетті ұйым куәландырғаны) беріледі.

      2) егер жұмыстар шетелде шығарылған материалдардан және жабдықтардан жасалған болса – белгіленген тәртіпте шығарылған елінің тиісті органы берген Тауардың шығуы туралы тиісті сертификаттың тұпнұсқасы немесе нотариалдық куәландырылған көшірмесі беріледі.

7. Кепілдік. Сапа

      7.1. Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді.

      Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады.

      Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді.

      Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс14.

      Орындаушы Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстарды орындау нәтижелерінің техникалық ерекшеліктерге сәйкес болатынына, Жұмыстардың оның сапасын техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады.

      Орындаушы (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Орындаушы беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Орындаушы материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс15.

      7.2. Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті <кепілдік мерзімі>мерзіміне береді.

      7.3. Мердігер/Орындаушы орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.

      Мердігер/Орындаушы өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер/Орындаушы жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар, Қазақстан Республикасының заңнамаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8. Тараптардың жауапкершілігі

      8.1. Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

      8.2. Секвестр және/немесе мемлекеттік кәсіпорынның, дауыс беретін акцияларының елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында/есеп шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге/Орындаушыға Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге/Орындаушыға кешіктірілген әр күн үшін шарттың тиесілі сомасынан 0,1% (нөл бүтін бір) мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (өсімақы) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10% аспауы тиіс.

      8.3. Жұмыстардың орындау мерзімі өткен жағдайда, Тапсырыс беруші Мердігер/Орындаушыдан әр кешіктірілген күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өтеп алады), Мердігер/Орындаушы міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындау) жағдайда әр кешіктірілген күн үшін орындалмаған міндеттемелердің сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өтеп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10% аспауы тиіс.

      8.4. Мердігер/Орындаушы Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап бір айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолданылуы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден/Орындаушыдан мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.

      Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құнына төлем жүргізеді.

      8.5. Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан босатпайды.

      8.6. Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге/Орындаушыға қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің/Орындаушылардың түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

      8.7. Мердігердің/Орындаушының Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін біреуге толықтай да, ішінара да беруіне жол берілмейді.

      8.8. Қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) тартылған жағдайда, Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіге осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді/Орындаушыны Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.

      Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемі жиынтығында орындалатын жұмыстардың екіден бір көлемінен аспауға тиіс.

      Қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) тартылған жағдайда, Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіге осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді/Орындаушыны Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.

      Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.

      Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді.

      8.9. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер/Орындаушы өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды17.

9. Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

      9.1. Шарт <Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін/қол қойған күннен бастап> күшіне енеді және <қолдану мерзімі> жылға дейін қолданылады.

      9.2. Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

      1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

      2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігерге/Орындаушыға нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

      3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді.

      9.3. Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер/Орындаушы Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

      1) егер Мердігер/Орындаушы Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

      2) Мердігер/Орындаушы <күн саны> күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

      3) Мердігер/Орындаушы Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

      4) Тапсырыс беруші Мердігерге/Орындаушыға Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау <күн саны> күн ішінде күшін жоймаса;

      5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер/Орындаушы оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

      6) Мердігер/Орындаушы жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағидаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

      9.4. Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.

      Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер/Орындаушы Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

      9.5. Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

      1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

      2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге/Орындаушыға Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

      3) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

      9.6. Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді.

      9.7. Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

10. Хабарлама

      10.1. Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

      10.2. Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11. Форс-мажор

      11.1. Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

      11.2. Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

      11.3. Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер/Орындаушы тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

      11.4. Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні19 консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12. Даулы мәселелерді шешу

      12.1. Тапсырыс беруші мен Мердігер/Орындаушы Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

      12.2. Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер/Орындаушы бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13. Басқа да шарттар

      13.1. Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

      13.2. Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

      13.3. Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

      1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

      2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

      3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы мемлекеттік сатып алу20 бойынша қалыптасқан үнемдеу шегінде жол беріледі.

      осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы мемлекеттік сатып алу21 бойынша қалыптасқан үнемдеу шегінде жол беріледі.

      4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

      5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

      6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

      7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің/Орындаушының лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

      13.4. Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

      13.5. Веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

      13.6. Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

      <N.Жаңа тармақ>

14. Тараптардың деректемелері

Тапсырыс беруші
<Тапсырыс берушінің толық атауы>< Тапсырыс берушінің толық заңды мекенжайы> БСН < Тапсырыс берушінің БСН-і> БСК < Тапсырыс берушінің БСК-сі> ЖСК< Тапсырыс берушінің ЖСК-сі> <Банктің атауы> Тел.: <Тапсырыс берушінің телефоны><Тапсырыс берушінің лауазымы><Тапсырыс берушінің ТАӘ>

Өнім беруші
<Өнім берушінің толық атауы> <Өнім берушінің толық заңды мекенжайы> БСН/ЖСН/ТЕН <Өнім берушінің БСН/ЖСН/ТЕН-і> БСК <Өнім берушінің БСК-сі> ЖСК <Өнім берушінің ЖСК-сі> <Банктің атауы> Тел.: <Өнім берушінің телефоны> <Өнім берушінің лауазымы><Өнім берушінің ТАӘ>

      Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      БСК – банктік сәйкестендіру коды;

      ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;

      ҚҚС – қосылған құн салығы;

      Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса).

О некоторых вопросах реализации пилотного проекта по применению договора страхования ответственности поставщика, как вида обеспечения аванса при заключении договоров о государственных закупках

Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2019 года № 1018. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 сентября 2019 года № 19396

      Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего приказа см.
п. 4.

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Реализовать Пилотный проект по применению договора страхования ответственности поставщика, как вида обеспечения аванса при заключении договоров о государственных закупках работ по строительству с лицами, определенными Правительством Республики Казахстан в рамках строительства города Туркестана.

      2. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 "Об утверждении Правил осуществления государственных закупок" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 12590, опубликован 31 декабря 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменение и дополнения:

      в Правилах осуществления государственных закупок, утвержденных указанным приказом:

      дополнить пунктом 379-1 в следующей редакции:

      "379-1. При осуществлении государственных закупок в рамках Пилотного проекта по применению договора страхования ответственности поставщика, как вида обеспечения аванса при заключении договоров о государственных закупках работ по строительству города Туркестана, заказчик направляет потенциальному поставщику проект договора, удостоверенный электронной цифровой подписью посредством веб-портала, в соответствии с типовым договором о государственных закупках работ в сфере строительства согласно приложению 20-3 к настоящим Правилам.";

      дополнить пунктом 398-1 в следующей редакции:

      "398-1. Лица, у которых приобретаются работы по строительству города Туркестана, определенные Правительством Республики Казахстан, вносят обеспечение аванса по выбору указанного лица в виде гарантийного денежного взноса либо банковской гарантии либо договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика.

      Договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика должны предусматривать страховые случаи гражданско-правовой ответственности поставщика, являющиеся фактами наступления гражданско-правовой ответственности по возмещению вреда, причиненного имущественным интересам заказчика, вследствие случайных, не зависящих от поставщика событий, а также имущественного вреда, причиненного заказчику в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения его обязательств по договору о государственных закупках.

      Проекты договоров о государственных закупках работ по строительству города Туркестана на соответствие настоящим Правилам, а также договоров страхования гражданско-правовой ответственности поставщика на предмет соответствия страховым случаям, рассматриваются уполномоченным органом.";

      приложение 1-4 к Конкурсной документации изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

      дополнить приложением 20-3 к Правилам согласно приложению 2 к настоящему приказу.

      3. Департаменту законодательства государственных закупок Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. При этом, абзацы третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и десятый пункта 2 настоящего приказа действуют до 31 декабря 2020 года.

      Первый Заместитель
Премьер-Министра
Республики Казахстан-Министр финансов
А. Смаилов

  Приложение 1 к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан –
Министра финансов
Республики Казахстан
от 18 сентября 2019 года № 1018
  Приложение 1-4
к Конкурсной документации

Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг (заполняется заказчиком)

      Наименование заказчика __________________________

      Наименование организатора _______________________

      № конкурса _____________________________________

      Наименование конкурса ___________________________

      № лота __________________________________________

      Наименование лота _______________________________

      Потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

      1. Наличие разрешения (уведомления) на оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.

      В случае если оказание услуг требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления необходимо заполнить следующие сведения.

Наименование разрешения (уведомления)

1


      Если оказание услуг не требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления, то данные сведения не заполняются.

      2. Отсутствие налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (определяется веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов).

      3. Не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации.

      4. Наличие необходимых материальных и трудовых ресурсов

      Материальные ресурсы:

Наименование материальных ресурсов

Количество

1      Трудовые ресурсы:

Наименование трудовых ресурсов (специальность/квалификация)

Количество

Стаж работника (при необходимости) не более трех лет (за исключением случаев, когда законодательством Республики Казахстан или утвержденными нормативами предусмотрен более высокий стаж)

1
      5. Наличие опыта работы, соответствующего предмету закупаемых услуг за последние десять лет

Наименование предмета закупаемых услуг (наименование лота)

Количество лет

1      Примечание.

      1. Каждая единица требуемых материальных и трудовых ресурсов указывается отдельной строкой.

      2. Установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается.

  Приложение 2 к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан –
Министра финансов
Республики Казахстан
от 18 сентября 2019 года № 1018
  Приложение 20-3
к Правилам осуществления
государственных закупок

Типовой договор о государственных закупках работ по строительству города Туркестана

      <Идентификационный номер>

      <регион Заказчика> № <номер договора> <дата договора> <полное наименование Заказчика>, именуемый (ое) (ая) в дальнейшем "Заказчик", от лица которого выступает <должность Заказчика> <ФИО Заказчика>, действующий на основании <основание Заказчика>, с одной стороны и <полное наименование Поставщика>, именуемый (ое) (ая) в дальнейшем "Подрядчик/Исполнитель", от лица которого выступает <должность Поставщика> <ФИО Поставщика>, действующий на основании <основание Поставщика>, с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года "О государственных закупках" (далее – Закон) и итогов государственных закупок способом <способ закупки> от <дата итогов> № <номер итогов>, заключили настоящий договор о государственных закупках работ по строительству города Туркестана (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Понятия и определения

      1.1. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

      1) Генеральный подрядчик (далее – Подрядчик) – юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления государственных закупок);

      2) субподрядчик – лицо или организация, имеющее договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору;

      3) технадзор – лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

      4) объект – здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

      5) участок – территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

      6) временные сооружения – все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта6.

2. Предмет Договора

      2.1. Подрядчик/Исполнитель обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее – Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком/Исполнителем своих обязательств по Договору:

      по специфике <Код специфики> – <Краткое описание предмета договора по специфике 1>;

      по специфике – 7.

      2.2. Работы выполняются по Проекту - <наименование закупки>, который находится <местонахождение объекта>.

      Генеральный проектировщик – .8

      2.3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

      1) настоящий Договор;

      2) перечень закупаемых работ (приложение 1);

      3) консорциальное соглашение (в случае заключения Договора с консорциумом).

3. Сумма Договора и условия оплаты

      3.1. Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет <сумма договора> (<сумма прописью>) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, <в том числе НДС <сумма НДС> тенге> /без НДС> (далее – сумма Договора).

      3.2. В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации на <__> год

      по бюджетной программе , подпрограмме , специфике – () тенге, тенге /9.

      3.3. Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере согласно приложению № 1.

      Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика/Исполнителя не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса11.

      Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика/Исполнителя <условие оплаты> не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.

      В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора в размере <сумма> после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.

      В случае если срок выполнения работ, связанных со строительством составляет более одного финансового года Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора в размере <сумма> после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства.

      3.4. Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

      3.5. Необходимые документы, предшествующие оплате:

      1) <зарегистрированный в территориальном органе казначейства/подписанный> Договор;

      2) акт(ы) выполненных работ 30;

      3) отчет о местном содержании в работах и услугах, по форме согласно приложению 22-5 к настоящим Правилам;

      4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, представленная Подрядчиком/ Исполнителем Заказчику.

4. Обязательства Сторон

      4.1. Подрядчик/Исполнитель обязуется:

      1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

      2) в течение десяти рабочих дней со дня получения аванса, внести сумму обеспечения аванса равную авансу, предусмотренных по предметам Договора согласно Приложению 1 к настоящему Договору равную <сумма> тенге, что составляет <сумма обеспечения> (<сумма обеспечения прописью>) тенге в виде:

      гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика № <счет для гарантийного взноса> в <наименование банка> по городу <город>, БИК <БИК> с размещением на веб-портале государственных закупок (далее – веб-портал) копии подтверждающего документа;

      либо:

      банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам13;

      либо:

      договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, регламентирующего его ответственность по возмещению вреда, причиненного имущественным интересам заказчика, вследствие случайных, не зависящих от поставщика событий, а также имущественного вреда, причиненного заказчику в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения его обязательств по договору о государственных закупках;

      Договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика должны предусматривать страховые случаи гражданско-правовой ответственности поставщика, являющиеся фактами наступления гражданско-правовой ответственности по возмещению вреда, причиненного имущественным интересам заказчика, вследствие случайных, не зависящих от поставщика событий, а также имущественного вреда, причиненного заказчику в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения его обязательств по договору о государственных закупках.

      3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора;

      4) в целях выполнения работ по Договору использовать строительные материалы, оборудования, изделия и конструкции, включенные в базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков (при наличии), сформированных в соответствии с Правилами формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 ноября 2015 года № 1107 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12767);

      5) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком/Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

      6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

      7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

      8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком/Исполнителем условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

      9) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ;

      10) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

      4.2. Подрядчик/Исполнитель вправе:

      1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

      2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении № 1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения.

      4.3. Заказчик обязуется:

      1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика/Исполнителя для выполнения Работ;

      2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика/Исполнителя;

      3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок;

      4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

      5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

      4.4. Заказчик вправе:

      1) проверять качество выполненных Работ;

      2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5. Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

      5.1. Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик/Исполнитель. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика/Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.

      5.2. Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации.

      5.3. Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик/Исполнитель принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение <cрок устранения несоответствий> с момента проверки.

      5.4. При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

      5.5. Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика/Исполнителя от других обязательств по Договору.

6. Порядок сдачи и приемки работ

      6.1. Работа считается выполненной при условии полной сдачи Поставщиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

      6.2. Подрядчик/Исполнитель при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы:

      1) в случае если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения – оригинал или копию установленного образца (либо заверенную уполномоченной организацией) Сертификата о происхождении товара "СТ-KZ", выданного в установленном порядке.

      2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения – оригинал или нотариально заверенную копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.

7. Гарантии. Качество

      7.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации.

      Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными.

      В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.

      По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.14

      Исполнитель гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по Договору будут соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными.

      В гарантию, предоставляемую Исполнителем, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения работ техническим спецификациям.15

      7.2. Подрядчик/Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на <срок гарантии>.

      7.3. Подрядчик/Исполнитель обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.

      Подрядчик/Исполнитель при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком/Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

8. Ответственность Сторон

      8.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

      8.2. За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов/расчетном счете государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат государству, если Заказчик не выплачивает Подрядчику/Исполнителю причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику/Исполнителю неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

      8.3. В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика/Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком/Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

      8.4. В случае отказа Подрядчика/Исполнителя от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более одного месяца со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика/Исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

      При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

      8.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

      8.6. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику/Исполнителю для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика/Исполнителя на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком/Исполнителем распоряжения об изменениях от Заказчика.

      8.7. Не допускается передача Подрядчиком/Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

      8.8. В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик/Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика/Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору.

      Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности одной второй объема выполняемых работ.

      При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

      Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок 16.

      8.9. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком/Исполнителем своих обязательств по данному Договору17.

9. Срок действия и условия расторжения Договора

      9.1. Договор вступает в силу <после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан/со дня подписания> и действует по <срок действия> года.

      9.2. Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности Работ в части их увеличения:

      1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения Работ;

      2) Заказчик дает Подрядчику/Исполнителю указание на остановку Работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытания не выявили дефектов, то время остановки производства Работ добавляется к сроку выполнения Работ;

      3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации.

      9.3. Заказчик или Подрядчик/Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

      1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик/Исполнитель неоднократно срывает сроки выполнения Работ;

      2) Подрядчик/Исполнитель приостанавливает Работы сроком до <кол-во дней> дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

      3) Подрядчик/Исполнитель не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

      4) Заказчик дает Подрядчику/Исполнителю указания задержать ход Работ, и такое указание не отменятся в течение <кол-во дней> дней;

      5) либо Заказчик, либо Подрядчик/Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

      6) Подрядчик/Исполнитель пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

      9.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.

      Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик/Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

      9.5. Договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

      1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

      2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику/Исполнителю, не предусмотренного Законом;

      3) уклонения от заключения Договора путем невнесения обеспечения исполнения договора и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора.

      9.6. Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

      9.7. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

10. Уведомление

      10.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

      10.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11. Форс-мажор

      11.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

      11.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

      11.3. В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик/Исполнитель в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

      11.4. Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.19

12. Решение спорных вопросов

      12.1. Заказчик и Подрядчик/Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

      12.2. Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик/Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13. Прочие условия

      13.1. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможенным законодательствами Республики Казахстан.

      13.2. Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

      13.3. Внесение изменения в заключенный Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика/Исполнителя, допускается:

      1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы Договора;

      2) в части увеличения суммы Договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую комплексную вневедомственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

      3) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном Договоре данных работ. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сложившейся экономии по данной государственной закупке 20;

      в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном Договоре. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сложившейся экономии по данной государственной закупке 21;

      4) в части уменьшения или увеличения суммы Договора со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

      5) в части уменьшения суммы Договора со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

      6) в части изменения сроков исполнения Договора в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного Договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию (при наличии), в последующем прошедшую комплексную вневедомственную экспертизу;

      7) в части изменения срока исполнения Договора, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением Договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика/Исполнителя.

      13.4. Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

      13.5. Договор составлен на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала.

      13.6. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

      <N. Новый пункт>

14. Реквизиты Сторон

Заказчик

Поставщик

<полное наименование Заказчика> <Полный юридический адрес Заказчика> БИН <БИН Заказчика> БИК <БИК Заказчика> ИИК <ИИК Заказчика><Наименование банка> Тел.: <телефон Заказчика> <должность Заказчика> <ФИО Заказчика>:

<полное наименование Поставщика> <Полный юридический адрес Поставщика> БИН/ИНН/УНП <БИН/ИНН/УНП Поставщика> БИК <БИК Поставщика> ИИК <ИИК Поставщика> <Наименование банка> Тел.: <телефон Поставщика> <должность Поставщика> <ФИО Поставщика>

      Расшифровка аббревиатур:

      БИН – бизнес-идентификационный номер;

      БИК – банковский идентификационный код;

      ИИК – индивидуальный идентификационный код;

      ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

      ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;

      УНП – учетный номер плательщика;

      НДС – налог на добавленную стоимость;

      Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество (при его наличии).