"Сәйкестікті растау жөніндегі органның сынақ зертханасы қамтамасыз етуге жататын аккредиттеу саласындағы объектілердің сынақтар көлемін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрінің 2008 жылғы 29 қазандағы № 427 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 144 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 30 желтоқсанда № 19794 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 24 мамырдағы № 356-НҚ бұйрығымен.

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Сауда және интеграция министрінің 24.05.2021 № 356-НҚ (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы бұйрық 31.12.2020 бастап қолданысқа енгізіледі

      "Құқықтық актілер туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 50-бабының 2-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Сәйкестікті растау үшін органның сынақ зертханасы ұсынатын аккредиттеу аймағының объектілерін сынау көлемін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрінің 2008 жылғы 29 қазандағы № 427 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5353 болып тіркелген, 2008 жылғы 26 қарашада № 180 (1580) "Заң газеті" газетінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      бұйрықтың кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      ""Техникалық реттеу туралы" 2004 жылғы 9 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабының 8-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:"

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Сәйкестікті растау жөніндегі органның сынақ зертханасын қамтамасыз етуге жататын аккредиттеу саласындағы объектілерді сынау көлемі:

      1) 008/2011 "Ойыншықтардың қауіпсіздігі туралы" Кеден одағының техникалық регламенті, 017/2011 "Жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің қауіпсіздігі туралы" Кеден одағының техникалық регламенті, 025/2012 "Жиһаз өнімдерінің қауіпсіздігі туралы" Кеден одағының техникалық регламенті, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1398 қаулысымен бекітілген "Лак-бояу материалдары мен еріткіштердің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламенті үшін жүз пайыз;

      2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 17 қарашадағы № 1202 қаулысымен бекітілген "Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламенті, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 22 желтоқсандағы № 1198 қаулысымен бекітілген "Темір-бетон, бетон конструкцияларының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламенті, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 26 желтоқсандағы № 1265 қаулысымен бекітілген "Ағаш конструкцияларының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламенті, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 31 желтоқсандағы № 1353 қаулысымен бекітілген "Металл конструкциялардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламенті үшін жетпіс пайыз;

      3) осы бұйрықтың 1) және 2) тармақшаларына енгізілмеген техникалық регламенттер үшін елу пайыз мөлшерінде белгіленсін;"

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Сәйкестікті растау жөніндегі органның аккредиттеу саласының меншікті сынақ зертханасымен қамтамасыз етілуін есептеу кезінде анықтау үшін сынақ жабдығы қажет объектілердің сипаттамаларын (көрсеткіштерін) ескеру қажет.".

      2. Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық 2020 жылғы 31 желтоқсанда қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
сауда және интеграция министрі
Б. Сұлтанов

О внесении изменений в приказ Министра индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 октября 2008 года № 427 "Об утверждении объема испытаний объектов области аккредитации, подлежащего обеспечению испытательной лабораторией органа по подтверждению соответствия"

Приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 23 декабря 2019 года № 144. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 декабря 2019 года № 19794. Утратил силу приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 24 мая 2021 года № 356-НҚ,

      Сноска. Утратил силу приказом Министра торговли и интеграции РК от 24.05.2021 № 356-НҚ (вводится в действие с 01.07.2021).
      Примечание ИЗПИ!
Настоящий приказ вводится в действие с 31 декабря 2020 года.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 октября 2008 года № 427 "Об утверждении объема испытаний объектов области аккредитации, подлежащего обеспечению испытательной лабораторией органа по подтверждению соответствия" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5353, опубликован 26 ноября 2008 года в газете "Юридическая газета" № 180 (1580)) следующие изменения:

      преамбулу приказа изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с пунктом 8 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании" ПРИКАЗЫВАЮ:";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить объем испытаний объектов области аккредитации, подлежащий обеспечению испытательной лабораторией органа по подтверждению соответствия, в размере:

      1) ста процентов для технического регламента Таможенного союза 008/2011 "О безопасности игрушек", технического регламента Таможенного союза 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности", технического регламента Таможенного союза 025/2012 "О безопасности мебельной продукции", технического регламента "Требования к безопасности лакокрасочных материалов и растворителей", утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1398;

      2) семидесяти процентов для технического регламента "Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий", утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202, технического регламента "Требования к безопасности железобетонных, бетонных конструкций", утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2008 года № 1198, технического регламента "Требования к безопасности деревянных конструкций", утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2008 года № 1265, технического регламента "Требования к безопасности металлических конструкций", утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1353;

      3) пятидесяти процентов для технических регламентов, не включенных в подпункты 1) и 2) настоящего приказа.".

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. При расчетах обеспеченности области аккредитации органа по подтверждению соответствия собственной испытательной лабораторией учитывать те характеристики (показатели) объектов, для определения которых необходимо испытательное оборудование.".

      2. Комитету технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра торговли и интеграции Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие с 31 декабря 2020 года.

      Министр торговли и интеграции
Республики Казахстан
Б. Сұлтанов