"Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 3 ақпандағы № 48 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 4 ақпанда № 19978 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10348 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 21 шілдеде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      орыс тіліндегі тақырыбына өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтіні өзгермейді;

      осы бұйрыққа 6-қосымшада:

      Негізгі орта білім туралы аттестатқа қосымшада:

      осы нысанды толтыру бойынша түсіндірме мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы нысанды толтыру бойынша түсіндірме: жеке бағдарламалар бойынша инклюзивті білім беру жағдайында жалпы білім беретін мектептерде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген тиісті деңгейдегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында қарастырылған оқу пәндерінің көлемін меңгермеген ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушыларға (жеңіл және орташа ақыл-ой кемістігі бар) арналған. Оқытылмаған пәндер бойынша "оқытылмады" сөзі жазылады.".

      көрсетілген бұйрыққа 11, 12,14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 және 28-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 және 14-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Білім және ғылым министрі А. Аймагамбетов

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2020 жылғы 3 ақпандағы
№ 48 бұйрығына
1-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына
11- қосымша
  Нысан

Техникалық және кәсіптік білім туралы диплом

Техникалық және кәсіптік білім туралы ДИПЛОМ
ТКБ №_______________________

Осы диплом
__________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

___________________________ берілді.
Ол ____________ жылы __________________________________

(білім беру ұйымының толық атауы)

түсіп,__________ жылы _____________
__________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы) толық курсын _____________________
____________________________________

(кәсіптің, мамандықтың атауы)

кәсібі, мамандығы бойынша бітіріп шықты.
Оқыту нысаны _______________________

(күндізгі немесе сырттай немесе кешкі)

Қорытынды аттестаттау
комиссиясының _____________ жылғы "______"_____________ шешімімен оған
____________________________________
____________________________________
____________________________________
біліктілігі (біліктіліктері) берілді.
Басшы_________/_________/
Басшының орынбасары ________/_________/
М.О.
Елді мекен __________________________
_________ жылғы "_______"___________
Тіркеу нөмірі № _____________________

ДИПЛОМ
о техническом и профессиональном образовании
ТКБ №______________________

Настоящий диплом выдан
___________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

_____ в том, что он (-а) в _______ году
поступил(а) _______________________________
(полное наименование организации образования)
и в_______году окончил (-а)полный курс
___________________________________________
(полное наименование организации образования)
по профессии, специальности ___________________________________________
(наименование профессии, специальности)
Форма обучения ___________________________

(очное или заочное или вечернее)

Решением итоговой аттестационной комиссии от "____" ________года ему (ей) присвоена квалификация (квалификации) ___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Руководитель_______/________/
Заместитель руководителя__________/_________/
М.П.
Населенный пункт __________________________
"____"___________________года. Регистрационный номер №___________________

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2020 жылғы 3 ақпандағы
№ 48 бұйрығына
2-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына
12- қосымша
  Нысан

Техникалық және кәсіптік білім туралы үздік диплом

Техникалық және кәсіптік білім туралы үздік
ДИПЛОМ
ТКБ №_______________________

Осы диплом
_____________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

______________________________ берілді.
Ол ____________ жылы _____________________________________

(білім беру ұйымының толық атауы)

түсіп,__________ жылы ________________
_____________________________________

(білім беру ұйымының толық атауы)

толық курсын ________________________
___________________________________________ (кәсіптің, мамандықтың атауы) кәсібі, мамандығы бойынша бітіріп шықты. Оқыту нысаны ________________________

(күндізгі немесе сырттай немесе кешкі)

Қорытынды аттестаттау
комиссиясының _____________ жылғы "______"_______________ шешімімен оған
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
біліктілігі (біліктіліктері) берілді.
Басшы _________/_________/
Басшының орынбасары ______/_________/
М.О.
Елді мекен ___________________________
_________ жылғы "_______"____________
Тіркеу нөмірі № ______________________

ДИПЛОМ с отличием о техническом и профессиональном образовании ТКБ №______________________

Настоящий диплом выдан
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) ___________ в том, что он (-а) в ___________ году поступил(а) ___________________________
(полное наименование организации образования)
и в_______году окончил (-а) полный курс
__________________________________________
(полное наименование организации образования) по профессии, специальности
__________________________________________
(наименование профессии, специальности) Форма обучения ___________________________

(очное или заочное или вечернее)

Решением итогой аттестационной комиссии от "____" ___________года ему (ей) присвоена квалификация (квалификации) __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Руководитель_______/________/
Заместитель руководителя ________/_________/
М.П.
Населенный пункт _________________________ "____"___________________года.
Регистрационный номер № _________________

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2020 жылғы 3 ақпандағы
№ 48 бұйрығына 3-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына 14- қосымша
  Нысан

Орта білімнен кейінгі білім туралы диплом

Орта білімнен кейінгі білім туралы
ДИПЛОМ
ОБКБ № ____________________

Осы диплом
___________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))
_____________________________ берілді.
Ол ____________ жылы
____________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы) түсіп,__________ жылы _______________
____________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы) толық курсын _______________________
____________________________________
(кәсіптің, мамандықтың атауы)
кәсібі, мамандығы бойынша бітіріп шықты.
Оқыту нысаны _______________________
(күндізгі немесе сырттай немесе кешкі) Қорытынды аттестаттау комиссиясының _____________ жылғы
"______" _____________ шешімімен оған
____________________________________
____________________________________
____________________________________
біліктілігі (біліктіліктері) берілді.
Басшы_________/_________/
Басшының орынбасары _____/_________/
М.О.
Елді мекен __________________________ _________жылғы "_______"___________
Тіркеу нөмірі №______________________

ДИПЛОМ
о послесреднем образовании
ОБКБ № ________________________

Настоящий диплом выдан____________________________________________(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
___________в том, что он (-а) в ___________году поступил(а)_______________________________
(полное наименование организации образования) и в_______году окончил (-а) полный курс
___________________________________________
(полное наименование организации образования) по профессии, специальности
___________________________________________

(наименование профессии, специальности)

Форма обучения ____________________________

(очное или заочное или вечернее)

Решением итогой аттестационной комиссии от "___" ___________года ему (ей) присвоена квалификация (квалификации) ___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Руководитель_______/________/
Заместитель руководителя__________/_________/
М.П.
Населенный пункт __________________________ "____"___________________года. Регистрационный номер №___________________

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2020 жылғы 3 ақпандағы
№ 48 бұйрығына 4-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына 15- қосымша
  Нысан

Орта білімнен кейінгі білім туралы үздік диплом

Орта білімнен кейінгі білім туралы үздік
ДИПЛОМ
ОБКБ № _____________________

Осы диплом
____________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))
____________________________________берілді.
Ол____________жылы
____________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы)
түсіп, __________ жылы ______________
____________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы) толық курсын _______________________
____________________________________
(кәсіптің, мамандықтың атауы) кәсібі, мамандығы бойынша бітіріп шықты.
Оқыту нысаны _______________________
(күндізгі немесе сырттай немесе кешкі)
Қорытынды аттестаттау комиссиясының_____________жылғы "______"_____________ шешімімен оған
____________________________________
____________________________________
____________________________________
біліктілігі (біліктіліктері) берілді. Басшы_________/_________/
Басшының орынбасары _____/_________/
М.О.
Елді мекен __________________________
_________ жылғы "_______"___________
Тіркеу нөмірі №______________________

ДИПЛОМ
с отличием о послесреднем образовании ОБКБ № _____________________

Настоящий диплом выдан
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
_____________в том, что он (-а) в ________году
поступил(а) _______________________________
(полное наименование организации образования) и в_______году окончил (-а) полный курс
__________________________________________
(полное наименование организации образования) по профессии, специальности __________________________________________
(наименование профессии, специальности)
Форма обучения ___________________________
(очное или заочное или вечернее)
Решением итогой аттестационной комиссии от "____" ___________года ему (ей) присвоена квалификация (квалификации)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Руководитель_______/________/
Заместитель руководителя ________/_________/
М.П.
Населенный пункт _________________________
"_____"___________________ года. Регистрационный номер № __________________

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2020 жылғы 3 ақпандағы
№ 48 бұйрығына 5-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына 18- қосымша
  Нысан

Бакалавр дәрежесі берілетін жоғары білім туралы диплом________________________________________
________________________________________

(жоғары оқу орнының толық атауы)

Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының ________ жылғы "______" _____ шешімімен (№ _____ хаттама)
________________________________________
________________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))

________________________________________

(мамандықтың және (немесе) білім беру бағдарламасының

________________________________________

коды және атауы)

___________________________________

мамандығы және (немесе) білім беру бағдарламасы бойынша

________________________________________

БАКАЛАВРЫ
дәрежесі берілді

Оқыту нысаны ___________________________

(күндізгі немесе сырттай немесе кешкі)

Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының төрағасы _______________________
Ректор _________________________
Хатшы _________________________
М.О.
_______ жылғы "____" _______ ___________ қ.
ЖБ-Б № 0000001
Тіркеу нөмірі ___________
ішкі жағы/внутренняя сторонаРешением Государственной аттестационной и (или) Аттестационной комиссии
______________________________________
______________________________________

(полное наименование высшего учебного заведения)

от "____" _________ ______ года (протокол № ____)
______________________________________
______________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
присуждена степень
БАКАЛАВР

______________________________________
по специальности и (или) образовательной программе
______________________________________
______________________________________
______________________________________
(код и наименование специальности и (или) образовательной программы)
Форма обучения _______________________

(очное или заочное или вечернее)

By the Decision of the State Attestation Commission and (or) Certification Commission _______________________
______________________________________

(name of the higher education institution)

______________________________________

was (graduate’s full name)

awarded the degree of BACHELOR ______________________________________
on the specialty and (or) educational program ______________________________________
______________________________________

(code and name of the specialty and (or) educational program)

Form of training ________________________

(full-time or part-time)

Date "____" ______________ ________
ЖБ-Б № 0000001
"___" _____________ ______ г. ___________

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2020 жылғы 3 ақпандағы
№ 48 бұйрығына 6-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына
19- қосымша
  Нысан

Бакалавр дәрежесі берілетін жоғары білім туралы үздік диплом______________________________________
______________________________________

(жоғары оқу орнының толық атауы)

Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының ______ жылғы "______" _________________ шешімімен (№ ______ хаттама)
______________________________________
______________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))

______________________________________

(мамандықтың және (немесе) білім беру бағдарламасының

______________________________________

коды және атауы)

____________________________ мамандығы және (немесе) білім беру бағдарламасы бойынша
______________________________________

БАКАЛАВРЫ
дәрежесі берілді

Оқыту нысаны _________________________

(күндізгі немесе сырттай немесе кешкі)

Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының төрағасы _____
Ректор _____________________
Хатшы _____________________
М.О.
_______ жылғы "____" _______ ________ қ.
ЖБ-Б № 0000001
Тіркеу нөмірі ___________
ішкі жағы/внутренняя сторонаРешением Государственной аттестационной и (или) Аттестационной комиссии ________________________________________
________________________________________
(полное наименование высшего учебного заведения) от "____" ________ ______ года (протокол № _____)
________________________________________
________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
присуждена степень
БАКАЛАВР

________________________________________

по специальности и (или) образовательной программе

________________________________________
________________________________________
________________________________________
(код и наименование специальности и (или) образовательной программы)
Форма обучения __________________________

(очное или заочное или вечернее)

By the Decision of the State Attestation Commission and (or) Certification Commission ________________________________________
________________________________

(name of the higher education institution)

____________________________________ was

(graduate’s full name)

awarded the degree of BACHELOR
________________________________________
on the specialty and (or) educational program ____
________________________________________
________________________________________

(code and name of the specialty and (or) educational program)

Form of training ___________________________

(full-time or part-time)

Date "____" ______________ ________
ЖБ-Б № 0000001
"___" _____________ ______ г. _____________

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2020 жылғы 3 ақпандағы № 48
бұйрығына 7-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына
20- қосымша
  Нысан

Біліктілік берілетін жоғары білім туралы диплом_______________________________________
_______________________________________

(жоғары оқу орнының толық атауы)

Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының ________ жылғы "______" ________________ шешімімен (№ ________ хаттама)
_______________________________________
_______________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))

_______________________________________

(мамандықтың және (немесе) білім беру бағдарламасының

_______________________________________
коды және атауы)
____________________________________мамандығы және (немесе) білім беру бағдарламасы бойынша ______________________________________________ БІЛІКТІЛІГІ берілді Оқыту нысаны__________________________________ (күндізгі немесе сырттай немесе кешкі) Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының төрағасы ______________________
Ректор ________________________
Хатшы ________________________
М.О.
______ жылғы "____" __________ _______ қ.
ЖБ № 0000001
Тіркеу нөмірі ___________
ішкі жағы/внутренняя сторонаРешением Государственной аттестационной и (или) Аттестационной комиссии
_______________________________________
_______________________________________
(полное наименование высшего учебного заведения) от "____" ________ ______ года (протокол № _____)
_______________________________________
_______________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

присвоена КВАЛИФИКАЦИЯ
_______________________________________
_______________________________________
по специальности и (или) образовательной программе
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

(код и наименование специальности и (или) образовательной программы)

Форма обучения _________________________

(очное или заочное или вечернее)

By the Decision of the State Attestation Commission and (or) Certification Commission ______________________
_______________________________________

(full name of the higher education institution)

_______________________________________

(graduate’s full name)

was conferred the qualification ______________
_______________________________________
on the specialty and (or) educational program __
_______________________________________
_______________________________________
(code and name of the specialty and (or) educational program)
Form of training __________________________

(full -time or part-time)

Date "____" ______________ _____
ЖБ № 0000001
"___"_____________ ______ г. _____________

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2020 жылғы 3 ақпандағы
№ 48 бұйрығына 8-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына
21- қосымша
  Нысан

Біліктілік берілетін жоғары білім туралы үздік диплом______________________________________
______________________________________

(жоғары оқу орнының толық атауы)

Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының ________ жылғы "______" _________________ шешімімен (№ ______ хаттама)
______________________________________
______________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))

______________________________________

(мамандықтың және (немесе) білім беру бағдарламасының

______________________________________

коды және атауы)

____________________________ мамандығы және (немесе) білім беру бағдарламасы бойынша
______________________________________
БІЛІКТІЛІГІ берілді
Оқыту нысаны _________________________

(күндізгі немесе сырттай немесе кешкі)

Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының төрағасы ______________________
Ректор ______________________
Хатшы ______________________
М.О.
______ жылғы "____" __________ ______ қ.
ЖБ № 0000001
Тіркеу нөмірі ___________
ішкі жағы/внутренняя сторонаРешением Государственной аттестационной и (или) Аттестационной комиссии
________________________________________
________________________________________
(полное наименование высшего учебного заведения) от "____" __________ ______ года (протокол № _____)
________________________________________
________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

присвоена КВАЛИФИКАЦИЯ
________________________________________
________________________________________
по специальности и (или) образовательной программе
________________________________________
________________________________________
________________________________________

(код и наименование специальности и (или) образовательной программы)

Форма обучения _________________________

(очное или заочное или вечернее)

By the Decision of the State Attestation Commission and (or) Certification Commission __________________________
_______________________________________

(full name of the higher education institution)

________________________________________

(graduate’s full name)

was conferred the qualification ______________
on the specialty and (or) educational program ___
________________________________________
(code and name of the specialty and (or) educational program)
________________________________________
Form of training ___________________________

(full-time or part-time)

Date "____" ______________ _____
ЖБ № 0000001
"___"_____________ ______ г. ______________

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2020 жылғы 3 ақпандағы
№ 48 бұйрығына 9-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына
22- қосымша
  Нысан

Магистр дәрежесі берілетін жоғары оқу орнынан кейінгі білім дипломы______________________________________
______________________________________

(жоғары оқу орнының толық атауы)

Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының ________ жылғы "______" _________________ шешімімен (№ ______ хаттама)
______________________________________
______________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))

______________________________________

(мамандықтың және (немесе) білім беру бағдарламасының

______________________________________

коды және атауы)

_____________________________ мамандығы және (немесе) білім беру бағдарламасы бойынша
_______________________________________

МАГИСТРІ
дәрежесі берілді.

Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының төрағасы _____________________
Ректор _______________________
Хатшы _______________________
М.О.
_______ жылғы "____" _______ _________ қ.
ЖООК - М № 0000001
Тіркеу нөмірі ___________
ішкі жағы/внутренняя сторонаРешением Государственной аттестационной и (или) Аттестационной комиссии
_______________________________________
_______________________________________
(полное наименование высшего учебного заведения) от "____" ___________ ______ года (протокол № ____)
_______________________________________
_______________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
присуждена степень
МАГИСТР

по специальности и (или) образовательной программе ______________________________
_______________________________________

(код и наименование специальности и (или) образовательной

_______________________________________

программы)

By the Decision of the State Attestation Commission and (or) Certification Commission
_______________________________________
_______________________________________

(name of the higher education institution)

____________________________________ was

(graduate’s full name)

awarded the degree of Master on the specialty and (or) study program
_______________________________________
_______________________________________
(code and name of the specialty and (or) educational program)
Date "____" ______________ ________
ЖООК - М № 0000001
"___"___________ ______ г. _______________

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2020 жылғы 3 ақпандағы
№ 48 бұйрығына 10-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына
23- қосымша
  Нысан

Іскерлік әкімшілік жүргізу докторы дәрежесі берілетін жоғары оқу орнынан кейінгі білім дипломы______________________________________
______________________________________

(жоғары оқу орнының толық атауы)

Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының _______ жылғы "___" ___________ шешімімен (№ ____ хаттама)
______________________________________
_______________________________________

(тегі, аты, әкесініңаты (болған жағдайда))

Іскерлік әкімшілік жүргізу
ДОКТОРЫ
дәрежесі берілді
Диссертациялық кеңестің
төрағасы __________________
Ғылыми хатшы __________________
ішкі жағы/внутренняя сторонаРешением Государственной аттестационной и (или) Аттестационной комиссии
_______________________________________
_______________________________________
(полное наименование высшего учебного заведения) от "____" ________ _______ года (протокол № _____)
_______________________________________
_______________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

присуждена степень
ДОКТОР
делового администрирования
By the Decision of the State Attestation Commission and (or)
Certification Commission
_______________________________________
_______________________________________

(full name of higher education institution)

_______________________________________
_______________________________________

(graduate’s full name)

was awarded the degree of Doctor on Business
Administration
Date "____" ____________________ _______
ЖООК-Д № 0000001
"_____" __________ ____ г. _______________

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2020 жылғы 3 ақпандағы
№ 48 бұйрығына 11-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына
24 - қосымша
  Нысан

Резидентураны бітіргені туралы куәлік

Резидентураны бітіргені туралы куәлік
РК № _____________
Осы куәлік _____________________________

(тегі, аты, әкесініңаты (болған жағдайда))

_______________________________ берілді.
Ол ______ жылы _________________________
________________________________________

(білім беру ұйымының толық атауы)

түсіп, _______ жылы ____________________

(білім беру ұйымының толық атауы)

________________________________________
_________________ мамандығы және (немесе)
білім беру бағдарламасы бойынша
Резидентураны бітіріп шықты.
Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының ___ жылғы "____" шешімімен оған
________________________________________
біліктілігі берілді.
Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының төрағасы ______________
Ректор __________________________
Хатшы ___________________________
М.О.
__________________ қаласы
______ жылғы "___" ________
Тіркеу нөмірі № ____________ ішкі жағы/внутренняя сторона

Свидетельство об окончании резидентуры РК № ______
Настоящее свидетельство выдано _________
______________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

в том, что он (-а)___ в ____ году поступил (-а) ______ в ___________
______________________________________
(полное наименование организации образования)
и в ____ году окончил (-а) ________________ резидентуру по специальности
______________________________________
______________________________________

(полное наименование организации образования)

Решением Государственной аттестационной и (или)
Аттестационной комиссии от "___" ____ года ему (ей)присвоена квалификация __________________
Председатель Государственной аттестационной и (или)
Аттестационной комиссии _______________
Ректор ___________________________
Секретарь ________________________
М.П.
Город _____________ "___" _________ года
Регистрационный номер № ________

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2020 жылғы 3 ақпандағы
№ 48 бұйрығына 12-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына
25 - қосымша
  Нысан

Интернатураны бітіргені туралы куәлік

Интернатураны бітіргені туралы куәлік
ИК № ______ (№ _____ дипломсыз жарамсыз)
Осы куәлік
________________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

________________________________ берілді. Ол ___________ жылы ____________________
________________________________________

(білім беру ұйымының толық атауы)

түсіп, __________ жылы ___________________

(мамандықтың және (немесе) білім беру

________________________________________

бағдарламасының коды және атауы)

_______________________________________
мамандығы және (немесе) білім беру бағдарламасы бойынша интернатураны бітіріп шықты.
Қорытынды аттестаттау бағасы
_______________________________
Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының ________________ жылғы
"____" _________ шешімімен оған __________
________________________________________
________________________________________

(мамандығы бойынша)

дәрігер біліктілігі берілді
Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының төрағасы __________
Ректор __________________________
Хатшы __________________________
ішкі жағы/внутренняя сторона

Свидетельство об окончании интернатуры
ИК № ____ (без диплома № _________
недействительно)
Настоящее свидетельство выдано
_____________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

______________________________________
в том, что он (-а) в ____
году поступил (-а) в __________________
______________________________________
(полное наименование организации образования) и в ____ году окончил (-а) интернатуру по специальности и (или) образовательной программе
______________________________________

(код и наименование специальности и (или) образовательной

______________________________________

программы)

Оценка итоговой аттестации _____________
Решением Государственной аттестационной и (или) Аттестационной комиссии от "____" __________ _______ года
ему (ей) присвоена квалификация врача
______________________________________
______________________________________

(по специальности)

Председатель Государственной аттестационной и (или)
Аттестационной комиссии _______________
Ректор ________________
Секретарь _______________
М.П.
"____" _______ _____ года город _________
Регистрационный номер № ________

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2020 жылғы 3 ақпандағы
№ 48 бұйрығына 13-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына 27- қосымша
  Нысан

Үш тілдегі дипломға (транскрипт) қосымша

Д
И
П
Л
О
М
С
Ы
З
Ж
А
Р
А
М
С
Ы
З

1. Тегі ____________________________________________________
2. Аты, әкесінің аты (болған жағдайда) ________________________
__________________________________________________________
3. Туған күні _______________________________________________
4. Білімі туралы алдыңғы құжат ______________________________

(құжат түрі, нөмірі, берілген күні)

__________________________________________________________
5. Түсу сынақтары __________________________________________

(құжат түрі, нөмірі, берілген күні)

__________________________________________________________
6. Түсті ___________________________________________________

(ЖОО, түскен жылы)

7. Бітірді __________________________________________________

(ЖОО, бітірген жылы)

8. Жалпы игерілген академиялық кредиттердің саны – ECTS ______
9. Оқудың орташа өлшемді бағасы (GPA) ______________________
10. Кәсіптік практика

Практиканың түрі

Академиялық кредиттердің саны - ECTS

Баға

әріптік

балдық

дәстүрлі


 
11. Қорытынды аттестаттау

Мемлекеттік емтихан пәндерінің атауы

Академиялық кредиттердің саны - ECTS

Баға

әріптік

балдық

дәстүрлі


 
12. ____________________________________ орындау және қорғау
(диплом жобасын (жұмысын) немесе диссертацияны)

Диплом жобасының (жұмысының) немесе диссертацияның тақырыбы

Академиялық кредиттердің саны - ECTS

Баға

әріптік

балдық

дәстүрлі


 


_________________
(жоғары
______________
оқу
_______________
орнының атауы)
_____________
______________
(қала)
ДИПЛОМҒА
ҚОСЫМША
(транскрипт)
№____________ ______________
(берілген күні)
_____________
(тіркеу нөмірі)
Ректор
Факультет деканы
Хатшы
М.О.

Д
И
П
Л
О
М
С
Ы
З
Ж
А
Р
А
М
С
Ы
З

      13. Ұлттық біліктілік шеңберіне сәйкестік деңгейі: ________________________

      Осы диплом Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім деңгейіне сәйкес кәсіби қызмет етуге құқық береді.

      14. Теориялық оқу:

Д
И
П
Л
О
М
С
Ы
З
Ж А
Р
А
М
С
Ы
З

Пән коды

Пән атауы

Академиялық кредиттердің саны - ECTS

Баға

Д
И
П
Л
О
М
С
Ы
З
Ж
А
Р
А
М
С
Ы
З

әріптік

балдық

дәстүрлі

1

2

3

4

5

6

7
      15. Теориялық оқудың академиялық кредиттерінің саны - ECTS ____________________

      16. Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының шешімімен ("__" ________ 20____ж. №______хаттама)

      ________________________________________________________________ мамандығы және (немесе) білім беру бағдарламасы бойынша

      __________________________________________________________________________

      (дәрежесі/біліктілігі)

      ______________________________________________________ тағайындалды (берілді)

      * Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларына сәйкес 2018 жылғы 24 қарашадан бастап әріптік жүйедегі "С+" бағасы дәстүрлі жүйе бойынша "Жақсы" бағасының баламасы болып табылады.

Б
Е
З
Д
И
П
Л
О
М
А
Н
Е
Д
Е
Й
С
Т
В
И
Т
Е
Л
Ь
Н
О

1. Фамилия ________________________________________
2. Имя, отчество (при его наличии) ____________________
___________________________________________________
3. Дата рождения ____________________________________
4. Предыдущий документ об образовании _______________

(вид, номер документа, дата выдачи)

___________________________________________________
5. Вступительные испытания __________________________

(вид, номер документа, дата выдачи)

___________________________________________________
6. Поступил (-а) _____________________________________

(вуз, год поступления)

7. Окончил (-а) ______________________________________

(вуз, год окончания)

8. Общее число освоенных академических кредитов - ECTS __
9. Средневзвешенная оценка (GРA) обучения____________
10. Профессиональная практика

Вид практики

Количество академических кредитов - ECTS

Оценка

буквенная

в баллах

традиционная


 
11. Итоговая аттестация

Наименование дисциплин государственных экзаменов

Количество академических кредитов - ECTS

Оценка

буквенная

в баллах

традиционная


 
12. Выполнение и защита _____________________________
(дипломного проекта (работы) или диссертации)

Тема дипломного проекта (работы) или диссертации

Количество академических кредитов - ECTS

Оценка

буквенная

в баллах

традиционная


 

____________
(наименование
_______________
высшего
_______________
учебного заведения)
__________________________ (город)
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ДИПЛОМУ
(транскрипт)
№__________ _____________
(дата выдачи) ______________
(регистрационный номер)
Ректор
Декан факультета
Секретарь
М.П.

Б
Е
З
Д
И
П
Л
О
М
А
Н
Е
Д
Е
Й
С
Т
В
И
Т
Е
Л
Ь
Н
О

      13. Уровень соответствия Национальной рамки квалификации: ____________________

      Данный диплом дает право профессиональной деятельности в соответствии с уровнем высшего или послевузовского образования Республики Казахстан

      14. Теоретическое обучение:

Б
Е
З
Д
И
П
Л
О
М
А
Н
Е
Д
Е
Й
С
Т
В
И
Т
Е
Л
Ь
Н
О

Код дисциплины

Наименование дисциплин

Количество академических кредитов - ECTS

Оценка

Б Е З Д И П Л О М А Н Е Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н О

буквенная

в баллах

традиционная

1

2

3

4

5

6

7
      15. Количество академических кредитов - ECTS теоретического обучения ___________

      16. Решением Государственной аттестационной и (или) Аттестационной комиссии (протокол №______________ от "_____"__________ 20 ____ г.)

      присуждена (присвоена) ____________________________________________________

      (степень/квалификация)

      по специальности и (или) по образовательной программе ________________________

      __________________________________________________________________________

      * в соответствии с Типовыми правилами деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования, с 24ноября 2018 года буквенная оценка "С+" приравнивается эквиваленту традиционной оценки "хорошо".

N
O
T
V
A
L
I
D
W
I
T
H
O
U
T
D
I
P
L
O
M
A

1. Last Name ________________________________________________
2. First Name, Patronymic (in presence of) _________________________
___________________________________________________________
3. Date of birth _______________________________________________
4. Previous educational background ______________________________

(type, number of document, date of issue)

___________________________________________________________
__________________________________________________________
5. Entrance Examinations ______________________________________

(type, number of document, date of issue)

__________________________________________________________
6. Entered _________________________________________________

(higher education institution, year of enrollment)

7. Graduated _______________________________________________

(higher education institution, graduation year)

8. Total number of academic credits earned, ECTS ________________
9. Grade point average (GPA) __________________________________
10. Professional practice

Internship type

Number of academic credits - ECTS

Grade

letter equivalence

numeric equivalence

traditional grade


 
11. Final attestation

Name of disciplines in state examinations

Number of academic credits - ECTS

Grade

letter equivalence

numeric equivalence

traditional
grade


 
12. Writing and defense______________________________________________
(of diploma project (work) or dissertation )

Theme of diploma project (work) or dissertation

Number of academic credits - ECTS

Grade

letter equivalence

numeric equivalence

traditional
grade


 


______________
(name of
_________________
higher educational
_________________
institution)
______________
______________
(City)
SUPPLEMENT
TO DIPLOMA
(Transcript)
№____________ ______________
(data of issue) _________________ (registration number)
Rector
Dean of the Faculty
Secretary
Stamp

N
O
T
V
A
L
I
D
W
I
T
H
O
U
T
D
I
P
L
O
M
A

      13. Level of compliance with the National Qualification Framework ____________________

      This diploma entitles its owner to perform professional activities in accordance with the higher and post higher educational standards of the Republic of Kazakhstan

      14. Theoretical training:

N
O
T
V
A
L
I
D
W
I
T
H
O
U
T
D
I
P
L
O
M
A

Disciplines code

Name of disciplines

Number of academic credits - ECTS

Grade

N
O
T
V
A
L
I
D
W
I
T
H
O
U
T
D
I
P
L
O
M
A

letter equivalence

numeric equivalence

traditional grade

1

2

3

4

5

6

7
      15. Total number of academic credits - ECTS on theoretical training ____________________

      16. By the Decision of the State Attestation Commission and (or) Certification Commission (Minutes No.______ ____________ of "___" __________)

      _______________________________________________________________ was awarded

      _________________________________________________________________________

      (degree/qualification)

      on the specialty and (or) educational program _____________________________________

      __________________________________________________________________________

      * Dated in November 24, 2018 according to Type rules for educational organizations implementing educational programs of graduate and postgraduate education the letter grade "C+" is the equivalent to "Good" in the traditional system.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2020 жылғы 3 ақпандағы
№ 48 бұйрығына 14-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына 28- қосымша
  Нысан

Магистр дипломына куәлік

ЖООК-М № _______________
магистр дипломына КУӘЛІК
Осы куәлік ________________________________

(мамандықтың және (немесе) білім беру бағдарламасының

__________________________________________

коды және атауы)

__________________________________________
мамандығы және (немесе) білім беру бағдарламасы бойынша бейіндік магистратураны бітірген
__________________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Ол ______ жылғы "___" ___________бастап ____ жылғы "___"______________ аралығында __________________________________________

(жоғары оқу орнының толық атауы)

__________________________________________
_______ _________________________________
мамандығы және (немесе) білім беру бағдарламасы бойынша педагогикалық бейіні пәндерінің циклын төмендегі академиялық көрсеткіштермен меңгерді:

Пәндердің атауы

Кредиттер саны

әріптік

балдық


 
және практикадан өтті:

Практиканың атауы

Кредиттер саны

әріптік

балдық

Осы куәлік ғылыми және педагогикалық қызметпен айналысуға құқық береді.
Ректор _________________________
Декан __________________________
Хатшы _________________________
М.О.
"____" ____________________ ______ ж.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
к диплому магистра ЖООК-М № ________
Настоящее свидетельство выдано
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
_____________________________________
окончившему (-ей) профильную магистратуру по специальности и (или) образовательной программе
_____________________________________
_____________________________________

(код и наименование специальности и (или) образовательной программы)

в том, что он (-а) освоил (-а) цикл дисциплин педагогического профиля в период с "___" ____________________ года по "___" _________ года.
_____________________________________
_____________________________________

(полное наименование высшего учебного заведения)

по специальности _____________________
со следующими академическими показателями:

Наименование дисциплин

Число кредитов

буквенная

в баллах


 
и прошел (-а) практику:

Наименование практики

Число кредитов

буквенная

в баллах

 
Данное свидетельство дает право на занятие научной и педагогической деятельностью.
Ректор ________________________
Декан _________________________
Секретарь _____________________
М.П.
"____" _______________ ____ г.


О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2015 года № 39 "Об утверждении видов и форм документов об образовании государственного образца и Правила их выдачи"

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 3 февраля 2020 года № 48. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 февраля 2020 года № 19978

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2015 года № 39 "Об утверждении видов и форм документов об образовании государственного образца и Правила их выдачи" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10348, опубликован в информационно-правовой системе "Әділет" 21 июля 2015 года) следующие изменения:

      заголовок на русском языке изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

      "Об утверждении видов и форм документов об образовании государственного образца и Правил их выдачи".

      в приложении 6 к указанному приказу:

      в Приложении к аттестату об основном среднем образовании:

      пояснение по заполнению настоящей формы, изложить в следующей редакции:

      "Пояснение по заполнению настоящей формы: предназначена для обучающихся с особыми образовательными потребностями (с легкой и умеренной умственной отсталостью) в общеобразовательных школах в условиях инклюзивного образования по индивидуальным программам, не освоивших объем учебных дисциплин предусмотренных государственным общеобязательным стандартом соответствующего уровня образования, утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 17669). По не изучавшимся предметам прописываются слова "не изучался".".

      приложения 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 и 28 к указанному приказу изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 к настоящему приказу.

      2. Департаменту высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства образования и науки Республики Казахстан после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Юридический департамент Министерства образования и науки Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра образования и науки Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр образования и науки
Республики Казахстан
А. Аймагамбетов

  Приложение 1 к приказу
Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 3 февраля 2020 года № 48
  Приложение 11 к приказу
Министра образования и
науки Республики Казахстан
от 28 января 2015 года № 39
  Форма

Диплом о техническом и профессиональном образовании

Техникалық және кәсіптік білім туралы
ДИПЛОМ
ТКБ №_______________________

Осы диплом ________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)) _________________________________
берілді.
Ол____________ жылы _________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы)
түсіп, __________ жылы __________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы) толық курсын _______________________________
__________________________________
(кәсіптің, мамандықтың атауы)
кәсібі, мамандығы бойынша бітіріп шықты.
Оқыту нысаны ________________________________
(күндізгі немесе сырттай немесе кешкі)
Қорытынды аттестаттау комиссиясының ________ жылғы
"______"_________________ шешімімен оған
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
біліктілігі (біліктіліктері) берілді. Басшы_________/_________/
Басшының орынбасары________/_________/
М.О.
Елді мекен ___________________ _________ жылғы "_______"____________________
Тіркеу нөмірі №___________________________

ДИПЛОМ
о техническом и профессиональном образовании
ТКБ №______________________

Настоящий диплом выдан ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
___________в том, что он (-а) в ___________году
поступил(а)_________________________________
(полное наименование организации образования)
и в_______ году окончил (-а)полный курс
___________________________________________
(полное наименование организации образования)
по профессии, специальности
___________________________________________
(наименование профессии, специальности)
Форма обучения _____________________________
(очное или заочное или вечернее)
Решением итоговой аттестационной комиссии от "______" ________года ему (ей) присвоена квалификация (квалификации)
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Руководитель_______/________/
Заместитель руководителя__________/_________/
М.П.
Населенный пункт ___________________________
"____"___________________года.
Регистрационный номер № ___________________

  Приложение 2 к приказу
Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 3 февраля 2020 года № 48
  Приложение 12 к приказу
Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 28 января 2015 года № 39
  Форма

Диплом с отличием о техническом и профессиональном образовании

Техникалық және кәсіптік білім туралы үздік
ДИПЛОМ
ТКБ №_______________________

Осы диплом____________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))
___________________________берілді.
Ол____________жылы
__________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы)
түсіп,__________ жылы______________
__________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы)
толық курсын _____________________
__________________________________
кәсіптің, мамандықтың атауы)
кәсібі, мамандығы бойынша бітіріп шықты.
Оқыту нысаны_____________________
(күндізгі немесе сырттай немесе кешкі)
Қорытынды аттестаттау комиссиясының_________жылғы
"______"_________________
шешімімен оған
__________________________________
__________________________________
________________________________
біліктілігі (біліктіліктері) берілді. Басшы_________/_________/
Басшының орынбасары________/_________/
М.О.
Елді мекен_________________________ _________жылғы
"_______"____________________
Тіркеу нөмірі №________________

ДИПЛОМ
с отличием о техническом и профессиональном образовании
ТКБ №______________________

Настоящий диплом выдан
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
___________в том, что он (-а) в ___________году
поступил(а)__________________________________
(полное наименование организации образования)
и в_______году окончил (-а) полный курс
____________________________________________
(полное наименование организации образования)
по профессии, специальности
____________________________________________
(наименование профессии, специальности)
Форма обучения _____________________________
(очное или заочное или вечернее)
Решением итоговой аттестационной комиссии от
"____" ___________года ему (ей) присвоена квалификация (квалификации)
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Руководитель_______/________/
Заместитель руководителя__________/_________/
М.П.
Населенный пункт ___________________________
"____"___________________ года
Регистрационный номер №_______________

  Приложение 3 к приказу
Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 3 февраля 2020 года № 48
  Приложение 14 к приказу
Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 28 января 2015 года № 39
  Форма

Диплом о послесреднем образовании

Орта білімнен кейінгі білім туралы ДИПЛОМ
ОБКБ № ____________________

Осы диплом
__________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))
__________________________________
берілді.
Ол____________жылы
__________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы)
түсіп,__________ жылы______________
__________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы)
толық курсын______________________
__________________________________
(кәсіптің, мамандықтың атауы)
кәсібі, мамандығы бойынша бітіріп шықты.
Оқыту нысаны______________________
күндізгі немесе сырттай немесе кешкі)
Қорытынды аттестаттау комиссиясының _____________жылғы
"______"_________________
шешімімен оған
__________________________________
__________________________________
__________________________________
біліктілігі (біліктіліктері) берілді.
Басшы_________/_________/
Басшының орынбасары________/_________/
М.О.
Елді мекен ______________ _________жылғы
"_______"___________________
Тіркеу нөмірі № ____________________

ДИПЛОМ о послесреднем образовании
ОБКБ № ________________________

Настоящий диплом выдан
____________________________________________
фамилия, имя, отчество (при его наличии))
___________в том, что он (-а) в ___________году
поступил(а)__________________________________
(полное наименование организации образования)
и в_______году окончил (-а) полный курс
____________________________________________
(полное наименование организации образования)
по профессии, специальности
____________________________________________
(наименование профессии, специальности)
Форма обучения
____________________________________________
(очное или заочное или вечернее)
Решением итоговой аттестационной комиссии от
"____" ___________года ему (ей) присвоена квалификация (квалификации)
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Руководитель_______/________/
Заместитель руководителя__________/_________/
М.П.
Населенный пункт___________________________
"____"___________________года.
Регистрационный номер №___________________

  Приложение 4 к приказу
Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 3 февраля 2020 года № 48
  Приложение 15 к приказу
Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 28 января 2015 года № 39
  Форма

Диплом с отличием о послесреднем образовании

Орта білімнен кейінгі білім туралы үздік ДИПЛОМ ОБКБ № _____________________

Осы диплом________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))
____________________________________берілді.
Ол____________жылы _____________________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы) түсіп,__________ жылы_________________________ _____________________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы) толық курсын_________________________________
_____________________________________________
(кәсіптің, мамандықтың атауы) кәсібі, мамандығы бойынша бітіріп шықты.
Оқыту нысаны__________________________________
(күндізгі немесе сырттай немесе кешкі)
Қорытынды аттестаттау комиссиясының_____________жылғы "______"_________________ шешімімен оған
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
біліктілігі (біліктіліктері) берілді. Басшы_________/_________/
Басшының орынбасары________/_________/
М.О.
Елді мекен___________________________________
_________жылғы "_______"____________________
Тіркеу нөмірі №______________________________

ДИПЛОМ с отличием о послесреднем образовании ОБКБ № _____________________

Настоящий диплом выдан______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) ________________
в том, что он (-а) в ___________году
поступил(а)____________________________________
(полное наименование организации образования)
и в_______году окончил (-а) полный курс
_____________________________________________
(полное наименование организации образования) по профессии, специальности
_______________________________________________
(наименование профессии, специальности)
Форма обучения__________________________________
(очное или заочное или вечернее)
Решением итоговой аттестационной комиссии от
"____" ___________года ему (ей) присвоена квалификация (квалификации)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Руководитель_______/________/
Заместитель руководителя__________/_________/
М.П.
Населенный пункт______________________________
"_____"___________________года.
Регистрационный номер №______________________

  Приложение 5 к приказу
Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 3 февраля 2020 года № 48
  Приложение 18
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 28 января 2015 года № 39
   Форма

Диплом о высшем образовании с присуждением степени бакалавр______________________________________________ ______________________________________________
(жоғары оқу орнының толық атауы)
Мемлекеттік аттестаттау және (немесе)
Аттестаттау комиссиясының ________ жылғы "______"
_________________ шешімімен (№ ________ хаттама)
_____________________________________________
_____________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))
_____________________________________________
(мамандықтың және (немесе) білім беру бағдарламасының
_____________________________________________
коды және атауы)
___________________________________мамандығы
және (немесе) білім беру бағдарламасы бойынша
_____________________________________________

БАКАЛАВРЫ

дәрежесі берілді
Оқыту нысаны_________________________________
(күндізгі немесе сырттай немесе кешкі)
Мемлекеттік аттестаттау және (немесе)
Аттестаттау комиссиясының төрағасы _______________________
Ректор ________________________
Хатшы ________________________
М.О. _______ жылғы "____" _______ ______________ қ. ЖБ-Б № 0000001
Тіркеу нөмірі ___________ ішкі жағы/внутренняя сторонаРешением Государственной аттестационной и (или) Аттестационной комиссии
____________________________________________
____________________________________________
(полное наименование высшего учебного заведения)
от "___" _________ _____ года (протокол № ______)
____________________________________________
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
присуждена степень

БАКАЛАВР

____________________________________________
по специальности и (или) образовательной программе
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(код и наименование специальности и (или) образовательной программы)
Форма обучения____________________________
(очное или заочное или вечернее)
By the Decision of the State Attestation
Commission and (or) Certification Commission
____________________________________________
____________________________________________
(name of the higher education institution)
_________________________________________was
(graduate’s full name) awarded the degree of BACHELOR
____________________________________________
on the specialty and (or) educational program ________
____________________________________________
____________________________________________
(code and name of the specialty and (or) educational program)
Form of training
____________________________________________
(full-time or part-time)
Date "____" ______________ ________
Б-Б № 0000001 "___" ___________ ______ г. ______________

  Приложение 6
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 3 февраля 2020 года № 48
  Приложение 19
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 28 января 2015 года № 39
  Форма

Диплом с отличием о высшем образовании с присуждением степени бакалавр____________________________________________
____________________________________________
(жоғары оқу орнының толық атауы)
Мемлекеттік аттестаттау және (немесе)
Аттестаттау комиссиясының ________ жылғы "______" _________________ шешімімен (№ _____ хаттама)
____________________________________________
___________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))
____________________________________________
(мамандықтың және (немесе) білім беру
Бағдарламасының
___________________________________________
коды және атауы)
_________________________________мамандығы
және (немесе) білім беру бағдарламасы бойынша
___________________________________________

БАКАЛАВРЫ

дәрежесі берілді
Оқыту нысаны_______________________________
(күндізгі немесе сырттай немесе кешкі)
Мемлекеттік аттестаттау және (немесе)
Аттестаттау комиссиясының төрағасы _____________________
Ректор ______________________
Хатшы
М.О. _______ жылғы "____" _______ ___________ қ. ЖБ-Б № 0000001
Тіркеу нөмірі ___________ ішкі жағы/внутренняя сторонаРешением Государственной аттестационной и (или) Аттестационной комиссии
_____________________________________________ _____________________________________________ (полное наименование высшего учебного заведения)
от "___" __________ _____ года (протокол № ____)
_____________________________________________
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
присуждена степень

БАКАЛАВР

______________________________________________
по специальности и (или) образовательной программе
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(код и наименование специальности и (или) образовательной программы)
Форма обучения________________________________
(очное или заочное или вечернее)
By the Decision of the State Attestation
Commission and (or)
Certification Commission ________________________
______________________________________________
(name of the higher education institution)
__________________________________________was
(graduate’s full name) awarded the degree of BACHELOR
______________________________________________
on the specialty and (or) educational program__________
______________________________________________
______________________________________________
(code and name of the specialty and (or) educational
program) Form of training _________________________________
(full-time or part-time)
Date "____" ______________ ________
ЖБ-Б № 0000001
"___" _____________ ______ г. _________________

  Приложение 7
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 3 февраля 2020 года № 48
  Приложение 20
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 28 января 2015 года № 39
  Форма

Диплом о высшем образовании с присвоением квалификации


__________________________________________
__________________________________________
(жоғары оқу орнының толық атауы)
Мемлекеттік аттестаттау және (немесе)
Аттестаттаукомиссиясының ________ жылғы "______"
_________________ шешімімен (№ _____ хаттама)
___________________________________________
___________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))
___________________________________________ (мамандықтың және (немесе) білім беру бағдарламасының
___________________________________________
коды және атауы)
_________________________________мамандығы
және (немесе) білім беру бағдарламасы бойынша
БІЛІКТІЛІГІ берілді
Оқыту нысаны_______________________________
(күндізгі немесе сырттай немесе кешкі)
Мемлекеттік аттестаттау және (немесе)
Аттестаттау комиссиясының төрағасы ____________________
Ректор ______________________
Хатшы ______________________
М.О. ______ жылғы "____" ____________ _________ қ. ЖБ № 0000001
Тіркеу нөмірі ___________
Ішкі жағы/внутренняя сторона


Решением Государственной аттестационной и (или) Аттестационной комиссии
____________________________________________
____________________________________________
(полное наименование высшего учебного заведения)
от "____" __________ ______ года (протокол № ___) ______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
присвоена КВАЛИФИКАЦИЯ
______________________________________________
______________________________________________
по специальности и (или) образовательной программе
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(код и наименование специальности и (или) образовательной программы)
Форма обучения________________________________
(очное или заочное или вечернее)
By the Decision of the State Attestation Commission and (or)
Certification Commission_________________________
______________________________________________
(full name of the higher education institution)
______________________________________________
(graduate’s full name) was conferred the qualification ____________________
on the specialty and (or) educational program_________
______________________________________________
______________________________________________
(code and name of the specialty and (or) educational program)
Form of training ________________________________
(full-time or part-time) Date "____" ______________ _____ ЖБ № 0000001 "___"_____________ ______ г. ____________________

  Приложение 8
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 3 февраля 2020 года № 48
  Приложение 21
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 28 января 2015 года № 39
   Форма

Диплом с отличием о высшем образовании с присвоением квалификации__________________________________________
__________________________________________
(жоғары оқу орнының толық атауы)
Мемлекеттік аттестаттау және (немесе)
Аттестаттау комиссиясының ________ жылғы
"______" _______________ шешімімен (№ ______
хаттама) ____________________________________
____________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))
____________________________________________
(мамандықтың және (немесе) білім беру
Бағдарламасының
____________________________________________
коды және атауы)
_________________________________ мамандығы
және (немесе) білім беру бағдарламасы бойынша
____________________________________________
БІЛІКТІЛІГІ берілді
Оқыту нысаны________________________________
(күндізгі немесе сырттай немесе кешкі)
Мемлекеттік аттестаттау және (немесе)
Аттестаттау комиссиясының төрағасы
______________________
Ректор ______________________
Хатшы _______________________
М.О. ______ жылғы "____" ____________ __________ қ.
ЖБ № 0000001
Тіркеу нөмірі ___________ ішкі жағы/внутренняя сторонаРешением Государственной аттестационной и (или) Аттестационной комиссии
____________________________________________
____________________________________________
(полное наименование высшего учебного заведения)
от "____" __________ ______ года (протокол № ___)
_____________________________________________
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
присвоена КВАЛИФИКАЦИЯ
_____________________________________________
_____________________________________________
по специальности и (или) образовательной программе
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
(код и наименование специальности и (или) образовательной программы)
Форма обучения_______________________________
(очное или заочное или вечернее)
By the Decision of the State Attestation Commission and (or) Certification Commission________________________
____________________________________________
(full name of the higher education institution)
____________________________________________
(graduate’s full name)
was conferred the qualification ____________________
_____________________________________________
on the specialty and (or) educational program_________
_____________________________________________
_____________________________________________
(code and name of the specialty and (or) educational program)
Form of training ________________________________
(full-time or part-time)
Date "____" ______________ _____
ЖБ № 0000001 "___"_____________ ______ г. _________________

  Приложение 9
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 3 февраля 2020 года № 48
  Приложение 22
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 28 января 2015 года № 39
  Форма

Диплом о послевузовском образовании с присуждением степени магистр___________________________________________ ___________________________________________
(жоғары оқу орнының толық атауы) Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау
комиссиясының ________ жылғы "______"
________________ шешімімен (№ _____ хаттама)
__________________________________________
__________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))
__________________________________________
(мамандықтың және (немесе) білім беру бағдарламасының
_________________________________________
коды және атауы)
________________________________мамандығы
және (немесе) білім беру бағдарламасы бойынша
__________________________________________

МАГИСТРІ

дәрежесі берілді.
Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының төрағасы
_____________________Ректор ______________________ Хатшы ______________________ М.О. _______ жылғы "____" _______ ____________ қ. ЖООК - М № 0000001 Тіркеу нөмірі ___________ ішкі жағы/внутренняя сторонаРешением Государственной аттестационной и (или) Аттестационной комиссии
_____________________________________________
_____________________________________________
(полное наименование высшего учебного заведения)
от "____" ___________ ______ года (протокол № ___) _____________________________________________ _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
присуждена степень

МАГИСТР по специальности и (или) образовательной программе

_______________________________________________
_______________________________________________
(код и наименование специальности и (или) образовательной
_______________________________________________
программы)
By the Decision of the State Attestation Commission and (or) Certification Commission
______________________________________________
______________________________________________
(name of the higher education institution)
__________________________________________ was
(graduate’s full name) awarded the degree of Master on the specialty and (or) educational program_____________________________
______________________________________________
______________________________________________
(code and name of the specialty and (or) educational program)
Date "____" ______________ ________
ЖООК - М № 0000001 "___"___________ ______ г. ____________________

  Приложение 10
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 3 февраля 2020 года № 48
  Приложение 23
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 28 января 2015 года № 39
  Форма

Диплом о послевузовском образовании с присуждением степени доктора делового администрирования_________________________________________
_________________________________________
(жоғары оқу орнының толық атауы)
Мемлекеттік аттестаттау және (немесе)
Аттестаттау комиссиясының _______ жылғы
"___" ________ шешімімен (№ ____ хаттама)
_________________________________________
_________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Іскерлік әкімшілік жүргізу ДОКТОРЫ дәрежесіберілді

Диссертациялық кеңестің төрағасы __________________
Ғылыми хатшы __________________
ішкі жағы/внутренняя сторонаРешением Государственной аттестационной и (или) Аттестационной комиссии
___________________________________________
___________________________________________
(полное наименование высшего учебного заведения)
от "_____" ________ ________ года
(протокол № ____)
___________________________________________
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
присуждена степень ДОКТОР делового администрирования
By the Decision of the State Attestation Commission and (or) Certification Commission
___________________________________________
___________________________________________
(full name of higher education institution)
___________________________________________
___________________________________________
(graduate’s full name) was awarded the degree of Doctor on Business Administration
Date "____" ____________________ _______
ЖООК-Д № 0000001 "_____" __________ ______ г. __________________

  Приложение 11
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 3 февраля 2020 года № 48
  Приложение 24
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 28 января 2015 года № 39
  Форма

Свидетельство об окончании резидентуры

Резидентураны бітіргені туралы куәлік РК № _____________
Осы куәлік _____________________________
(тегі, аты, әкесініңаты (болған жағдайда))
_______________________________ берілді.
Ол ______ жылы _________________________
________________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы)
түсіп, _______ жылы ____________________
(білім беру ұйымының толық атауы)
________________________________________
___________________ мамандығы және (немесе)
білім беру бағдарламасы бойынша
Резидентураны бітіріп шықты.
Мемлекеттік аттестаттау және (немесе)
Аттестаттау комиссиясының ___ жылғы "___" шешімімен оған
___________________________________________
біліктілігі берілді.
Мемлекеттік аттестаттау және (немесе)
Аттестаттау комиссиясының төрағасы ____________________
Ректор __________________________
Хатшы __________________________
М.О.
____________________ қаласы ______ жылғы "___" ________
Тіркеу нөмірі № ____________
ішкі жағы/внутренняя сторона

Свидетельство об окончании резидентуры РК № ______
Настоящее свидетельство выдано ____________
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
в том, что он (-а)___ в ____ году поступил (-а) ______ в ___________
___________________________________________
(полное наименование организации образования)
и в ____ году окончил (-а) ________________
резидентуру по специальности и (или) образовательной программе
___________________________________________
___________________________________________
(полное наименование организации образования)
Решением Государственной аттестационной и (или) Аттестационной комиссии
от "___" ____ года ему (ей) присвоена квалификация _______________________
______________________________________________
Председатель Государственной аттестационной и (или) Аттестационной комиссии _______________
Ректор ___________________________
Секретарь ________________________
М.П.
Город _____________ "___" __________ года
Регистрационный номер № ________

  Приложение 12
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 3 февраля 2020 года № 48
  Приложение 25
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 28 января 2015 года № 39
  Форма

Свидетельство об окончании интернатуры

Интернатураны бітіргені туралы куәлік ИК
№ __________
(№ _________ дипломсыз жарамсыз)
Осы куәлік
_________________________________________
(тегі, аты, әкесініңаты (болған жағдайда))
________________________________ берілді.
Ол ___________ жылы _____________________
_________________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы)
түсіп, ________ жылы _______________________
(мамандықтың және (немесе) білім
__________________________________________
беру бағдарламасының коды және атауы)
_________________________________________
мамандығы және (немесе) білім беру
бағдарламасы бойынша интернатураны бітіріп шықты
Қорытынды аттестаттау бағасы _______________________________
Мемлекеттік аттестаттау және (немесе)
Аттестаттау комиссиясының ________________
жылғы "____" _________ шешімімен оған _________
_________________________________________
_________________________________________
(мамандығы және (немесе) білім беру
бағдарламасы бойынша) дәрігер біліктілігі берілді
Мемлекеттік аттестаттау және (немесе)
Аттестаттау комиссиясының төрағасы ______________
Ректор __________________________
Хатшы __________________________
ішкі жағы/внутренняя сторона

Свидетельство об окончании интернатуры ИК № ____
(без диплома № _________ недействительно)
Настоящее свидетельство выдано
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
___________________________________________
в том, что он (-а) в ____ году поступил (-а) в __________________
___________________________________________
(полное наименование организации образования)
и в ____ году окончил (-а) интернатуру по
специальности и (или) образовательной программе
___________________________________________
(код и наименование специальности и (или) образовательной
____________________________________________
программы)
Оценка итоговой аттестации ________________
Решением Государственной аттестационной и (или)
Аттестационной комиссии от "____" _______ _______ года
ему (ей) присвоена квалификация врача
___________________________________________
___________________________________________
(по специальности и (или) образовательной программе)
Председатель государственной аттестационной комиссии и (или)
Аттестационной комиссии _______________
Ректор ___________________
Секретарь ____________________
М.П.
"____" _______ _____ года город _________
Регистрационный номер № ________

  Приложение 13
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 3 февраля 2020 года № 48
  Приложение 27
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 28 января 2015 года № 39
  Форма

Приложение к диплому (транскрипт) на трех языках

Д
И
П
Л
О
М
С
Ы
З
Ж
А
Р
А
М
С
Ы
З

1. Тегі________________________________________________________
2. Аты, әкесінің аты (болған жағдайда)_____________________________
______________________________________________________________
3. Туған күні __________________________________________________
4. Білімі туралы алдыңғы құжат ___________________________________
(құжат түрі, нөмірі, берілген күні)
_____________________________________________________________
5. Түсу сынақтары _____________________________________________
(құжат түрі, нөмірі, берілген күні)
_____________________________________________________________
6. Түсті ______________________________________________________
(ЖОО, түскен жылы)
7. Бітірді _____________________________________________________
(ЖОО, бітірген жылы)
8. Жалпы игерілген академиялық кредиттердің саны - ECTS__________
9. Оқудың орташа өлшемді бағасы (GPA)_________________________
10. Кәсіптік практика

Практиканың түрі

Академиялық кредиттердің саны - ECTS

Баға

әріптік

балдық

дәстүрлі


11. Қорытынды аттестаттау

Мемлекеттік емтихан пәндерінің атауы

Академиялық кредиттердің саны - ECTS

Баға

әріптік

балдық

дәстүрлі


12. _______________________________________ орындау және қорғау
(диплом жобасын (жұмысын) немесе диссертацияны)

Диплом жобасының (жұмысының) немесе диссертацияның тақырыбы

Академиялық кредиттердің саны - ECTS

Баға

әріптік

балдық

дәстүрлі

_________________
(жоғары
______________
оқу
_______________
орнының атауы)
_____________
______________
(қала)
ДИПЛОМҒА ҚОСЫМША
(транскрипт)
№____________
______________
(берілген күні)
_____________
(тіркеу нөмірі)
Ректор
Факультет деканы
Хатшы
М.О.

Д
И
П
Л
О
М
С
Ы
З
Ж
А
Р
А
М
С
Ы
З

      13. Ұлттық біліктілік шеңберіне сәйкестік деңгейі: ________________________

      Осы диплом Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім деңгейіне сәйкес кәсіби қызмет етуге құқық береді.

      14. Теориялық оқу:

Д
И
П
Л
О
М
С
Ы
З
Ж
А
Р
А
М
С
Ы
З

Пән коды

Пән атауы

Академиялық кредиттердің саны - ECTS

Баға

Д
И
П
Л
О
М
С
Ы
З
Ж
А
Р
А
М
С
Ы
З

әріптік

балдық

дәстүрлі

1

2

3

4

5

6

7
      15. Теориялық оқудың академиялық кредиттерінің саны - ECTS ________________________

      16. Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының шешімімен ("__" ________ 20____ж. №______хаттама)

      _____________________________________________________________________________

      мамандығы және (немесе) білім беру бағдарламасы бойынша

      ______________________________________________________________________________

                                    (дәрежесі/біліктілігі)

      ______________________________________________________________________________

                              ағайындалды (берілді)

      * Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларына сәйкес 2018 жылғы 24 қарашадан бастап әріптік жүйедегі "С+" бағасы дәстүрлі жүйе бойынша "Жақсы" бағасының баламасы болып табылады.

Б
Е
З
Д
И
П
Л
О
М
А
Н
Е
Д
Е
Й
С
Т
В
И
Т
Е
Л
Ь
Н
О

1. Фамилия ________________________________________________
2. Имя, отчество (при его наличии)______________________________
__________________________________________________________
3. Дата рождения ____________________________________________
4. Предыдущий документ об образовании_________________________
(вид, номер документа, дата выдачи)
____________________________________________________________
5. Вступительные испытания____________________________________
(вид, номер документа, дата выдачи)
____________________________________________________________
6. Поступил (-а)__________________________________________________________
(вуз, год поступления)
7. Окончил (-а)_______________________________________________
(вуз, год окончания)
8. Общее число освоенных академических кредитов - ECTS __________
9. Средневзвешенная оценка (GРA) обучения______________________
10. Профессиональная практика

Вид практики

Количество академических кредитов - ECTS

Оценка

буквенная

в баллах

традиционная11. Итоговая аттестация

Наименование дисциплин государственных экзаменов

Количество академических кредитов - ECTS

Оценка

буквенная

в баллах

традиционная


12. Выполнение и защита
_____________________________________________
(дипломного проекта (работы) или диссертации)

Тема дипломного проекта (работы) или диссертации

Количество академических кредитов - ECTS

 
Оценка

буквенная

в баллах

традиционная

____________
(наименование
_______________
высшего
_______________
учебного заведения)
____________________
(город)
ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ (транскрипт)
№__________ __________
(дата выдачи) ____________
(регистрационный номер)
Ректор
Декан факультета
Секретарь
М.П.

Б
Е
З
Д
И
П
Л
О
М
А
Н
Е
Д
Е
Й
С
Т
В
И
Т
Е
Л
Ь
Н
О

      13. Уровень соответствия Национальной рамки квалификации: _______________________

      Данный диплом дает право профессиональной деятельности в соответствии с уровнем высшего или послевузовского образования Республики Казахстан

      14. Теоретическое обучение:

Б
Е
З
Д
И
П
Л
О
М
А
Н
Е
Д
Е
Й
С
Т
В
И
Т
Е
Л
Ь
Н
О

Код дисциплины

Наименование дисциплин

Количество академических кредитов - ECTS

Оценка

Б
Е
З
Д
И
П
Л
О
М
А
Н
Е
Д
Е
Й
С
Т
В
И
Т
Е
Л
Ь
Н
О

буквенная

в баллах

традиционная

1

2

3

4

5

6

7
      15. Количество академических кредитов - ECTS теоретического обучения ________________________

      16. Решением Государственной аттестационной и (или) Аттестационной комиссии
(протокол №______________ от "_____"__________ 20 ____ г.)
присуждена (присвоена) ____________________________________________________________
                                    (степень/квалификация)
по специальности и (или) по образовательной программе __________________________________
__________________________________________________________________________________
* в соответствии с Типовыми правилами деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования, с 24 ноября 2018 года буквенная оценка "С+" приравнивается эквиваленту традиционной оценки "хорошо".

N
O
T
V
A
L
I
D
W
I
T
H
O
U
T
D
I
P
L
O
M
A

1. Last Name _____________________________________________________
2. First Name, Patronymic (if any) _____________________________________
________________________________________________________________
3. Date of birth____________________________________________________
4. Previous educational background ___________________________________
(type, number of document, date of issue)
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
5. Entrance Examinations____________________________________________
(type, number of document, date of issue)
________________________________________________________________
6. Enrolled_ ______________________________________________________
(higher education institution, year of enrollment)
7. Graduated ______________________________________________________
(higher education institution, graduation year)
8. Total number of academic credits earned, ECTS________________________
9. Grade point average (GPA) ________________________________________
10. Professional internship

Internship type

Number of academic credits - ECTS

Grade

letter equivalence

numeric equivalence

traditional equivalence


11. Final attestation

Name of disciplines in state examination

Number of academic credits - ECTS

Grade

letter equivalence

numeric equivalence

traditional
equivalence


12. Writing and defense______________________________________________
(of diploma project (work) or dissertation )

Theme of diploma project (work) or dissertation

Number of academic credits - ECTS

Grade

letter equivalence

numeric equivalence

traditional
equivalence

______________
(name of
_________________
higher education
_________________
institution)
______________
______________
(City)
SUPPLEMENT
TO DIPLOMA
(Transcript)
№____________ ______________
(data of issue) _________________ (registration number)
Rector
Dean of the Faculty
Secretary
Stamp

N
O
T
V
A
L
I
D
W
I
T
H
O
U
T
D
I
P
L
O
M
A

      13. Level of compliance with the National Qualification Framework _____________________________

      This diploma entitles its owner to perform professional activities in accordance with the graduate and post graduate education standards of the Republic of Kazakhstan

      14. Theoretical training:

N
O
T
V
A
L
I
D
W
I
T
H
O
U
T
D
I
P
L
O
M
A

Code of disciplines

Name of disciplines

Number of academic credits - ECTS

Grade

N
O
T
V
A
L
I
D
W
I
T
H
O
U
T
D
I
P
L
O
M
A

letter equivalence

numeric equivalence

traditional equivalence

1

2

3

4

5

6

7
      15. Total number of academic credits - ECTS on theoretical training___________________________________

      16. By the Decision of the State Attestation Commission and (or) Certification Commission (Minutes No.______ ____________ of "___" __________)

      ____________________________________________________________________________was awarded

      _______________________________________________________________________________________ (degree/qualification)

      on the specialty and (or) educational program __________________________________________________

      ________________________________________________________________________________________

      * Dated in November 24, 2018 according to Type rules for educational organizations implementing educational programs of graduate and postgraduate education the letter grade "C+" is the equivalent to "Good" in the traditional system.

  Приложение 14
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 3 февраля 2020 года № 48
  Приложение 28
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 28 января 2015 года № 39
  Форма

Свидетельство к диплому магистра

ЖООК-М № _______________
магистр дипломына КУӘЛІК
Осы куәлік ___________________________________
мамандықтың және (немесе) білім беру бағдарламасының
_____________________________________________
коды және атауы)
_____________________________________________
мамандығы және (немесе) білім беру бағдарламасы
бойынша бейіндік магистратураны бітірген
__________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))
Ол ______ жылғы "___" ___________бастап ____ жылғы "___"______________аралығында ___________________
_____________________________________________ жоғары оқу орнының толық атауы)
_____________________________________________
_________________________________ мамандығы және (немесе) білім беру бағдарламасы бойынша педагогикалық бейіні пәндерінің циклын төмендегі академиялық көрсеткіштермен меңгерді:

Пәндердің атауы

Кредиттер саны

әріптік

балдықжәне практикадан өтті:

Практиканың атауы

Кредиттер саны

әріптік

балдық


Осы куәлік ғылыми және педагогикалық қызметпен айналысуға құқық береді.
Ректор _________________________
Декан __________________________
Хатшы _________________________
М.О.
"______" ____________________ ______ ж.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
к диплому магистра ЖООК-М № __________
Настоящее свидетельство выдано __________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
__________________________________________
окончившему (-ей) профильную магистратуру по специальности и (или) образовательной программе _________________________________________
_________________________________________
(код и наименование специальности и (или) образовательной программы)
в том, что он (-а) освоил (-а) цикл дисциплин педагогического профиля в период с
"___" ____________________ года по "___" _________ года.
_________________________________________
_________________________________________
(полное наименование высшего учебного заведения)
по специальности ___________________________
со следующими академическими показателями:

Наименование дисциплин

Число кредитов

буквенная

в баллахи прошел (-а) практику:

Наименование практики

Число кредитов

буквенная

в баллах


Данное свидетельство дает право на занятие научной и педагогической деятельностью.
Ректор ________________________
Декан _________________________
Секретарь _____________________
М.П.
"____" _______________ ____ г.