"Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 3 ақпандағы № 48 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 4 ақпанда № 19978 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10348 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 21 шілдеде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      орыс тіліндегі тақырыбына өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтіні өзгермейді;

      осы бұйрыққа 6-қосымшада:

      Негізгі орта білім туралы аттестатқа қосымшада:

      осы нысанды толтыру бойынша түсіндірме мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы нысанды толтыру бойынша түсіндірме: жеке бағдарламалар бойынша инклюзивті білім беру жағдайында жалпы білім беретін мектептерде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген тиісті деңгейдегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында қарастырылған оқу пәндерінің көлемін меңгермеген ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушыларға (жеңіл және орташа ақыл-ой кемістігі бар) арналған. Оқытылмаған пәндер бойынша "оқытылмады" сөзі жазылады.".

      көрсетілген бұйрыққа 11, 12,14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 және 28-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 және 14-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Білім және ғылым министрі А. Аймагамбетов

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2020 жылғы 3 ақпандағы
№ 48 бұйрығына
1-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына
11- қосымша
  Нысан

Техникалық және кәсіптік білім туралы диплом

Техникалық және кәсіптік білім туралы ДИПЛОМ
ТКБ №_______________________

Осы диплом
__________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

___________________________ берілді.
Ол ____________ жылы __________________________________

(білім беру ұйымының толық атауы)

түсіп,__________ жылы _____________
__________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы) толық курсын _____________________
____________________________________

(кәсіптің, мамандықтың атауы)

кәсібі, мамандығы бойынша бітіріп шықты.
Оқыту нысаны _______________________

(күндізгі немесе сырттай немесе кешкі)

Қорытынды аттестаттау
комиссиясының _____________ жылғы "______"_____________ шешімімен оған
____________________________________
____________________________________
____________________________________
біліктілігі (біліктіліктері) берілді.
Басшы_________/_________/
Басшының орынбасары ________/_________/
М.О.
Елді мекен __________________________
_________ жылғы "_______"___________
Тіркеу нөмірі № _____________________

ДИПЛОМ
о техническом и профессиональном образовании
ТКБ №______________________

Настоящий диплом выдан
___________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

_____ в том, что он (-а) в _______ году
поступил(а) _______________________________
(полное наименование организации образования)
и в_______году окончил (-а)полный курс
___________________________________________
(полное наименование организации образования)
по профессии, специальности ___________________________________________
(наименование профессии, специальности)
Форма обучения ___________________________

(очное или заочное или вечернее)

Решением итоговой аттестационной комиссии от "____" ________года ему (ей) присвоена квалификация (квалификации) ___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Руководитель_______/________/
Заместитель руководителя__________/_________/
М.П.
Населенный пункт __________________________
"____"___________________года. Регистрационный номер №___________________

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2020 жылғы 3 ақпандағы
№ 48 бұйрығына
2-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына
12- қосымша
  Нысан

Техникалық және кәсіптік білім туралы үздік диплом

Техникалық және кәсіптік білім туралы үздік
ДИПЛОМ
ТКБ №_______________________

Осы диплом
_____________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

______________________________ берілді.
Ол ____________ жылы _____________________________________

(білім беру ұйымының толық атауы)

түсіп,__________ жылы ________________
_____________________________________

(білім беру ұйымының толық атауы)

толық курсын ________________________
___________________________________________ (кәсіптің, мамандықтың атауы) кәсібі, мамандығы бойынша бітіріп шықты. Оқыту нысаны ________________________

(күндізгі немесе сырттай немесе кешкі)

Қорытынды аттестаттау
комиссиясының _____________ жылғы "______"_______________ шешімімен оған
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
біліктілігі (біліктіліктері) берілді.
Басшы _________/_________/
Басшының орынбасары ______/_________/
М.О.
Елді мекен ___________________________
_________ жылғы "_______"____________
Тіркеу нөмірі № ______________________

ДИПЛОМ с отличием о техническом и профессиональном образовании ТКБ №______________________

Настоящий диплом выдан
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) ___________ в том, что он (-а) в ___________ году поступил(а) ___________________________
(полное наименование организации образования)
и в_______году окончил (-а) полный курс
__________________________________________
(полное наименование организации образования) по профессии, специальности
__________________________________________
(наименование профессии, специальности) Форма обучения ___________________________

(очное или заочное или вечернее)

Решением итогой аттестационной комиссии от "____" ___________года ему (ей) присвоена квалификация (квалификации) __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Руководитель_______/________/
Заместитель руководителя ________/_________/
М.П.
Населенный пункт _________________________ "____"___________________года.
Регистрационный номер № _________________

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2020 жылғы 3 ақпандағы
№ 48 бұйрығына 3-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына 14- қосымша
  Нысан

Орта білімнен кейінгі білім туралы диплом

Орта білімнен кейінгі білім туралы
ДИПЛОМ
ОБКБ № ____________________

Осы диплом
___________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))
_____________________________ берілді.
Ол ____________ жылы
____________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы) түсіп,__________ жылы _______________
____________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы) толық курсын _______________________
____________________________________
(кәсіптің, мамандықтың атауы)
кәсібі, мамандығы бойынша бітіріп шықты.
Оқыту нысаны _______________________
(күндізгі немесе сырттай немесе кешкі) Қорытынды аттестаттау комиссиясының _____________ жылғы
"______" _____________ шешімімен оған
____________________________________
____________________________________
____________________________________
біліктілігі (біліктіліктері) берілді.
Басшы_________/_________/
Басшының орынбасары _____/_________/
М.О.
Елді мекен __________________________ _________жылғы "_______"___________
Тіркеу нөмірі №______________________

ДИПЛОМ
о послесреднем образовании
ОБКБ № ________________________

Настоящий диплом выдан____________________________________________(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
___________в том, что он (-а) в ___________году поступил(а)_______________________________
(полное наименование организации образования) и в_______году окончил (-а) полный курс
___________________________________________
(полное наименование организации образования) по профессии, специальности
___________________________________________

(наименование профессии, специальности)

Форма обучения ____________________________

(очное или заочное или вечернее)

Решением итогой аттестационной комиссии от "___" ___________года ему (ей) присвоена квалификация (квалификации) ___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Руководитель_______/________/
Заместитель руководителя__________/_________/
М.П.
Населенный пункт __________________________ "____"___________________года. Регистрационный номер №___________________

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2020 жылғы 3 ақпандағы
№ 48 бұйрығына 4-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына 15- қосымша
  Нысан

Орта білімнен кейінгі білім туралы үздік диплом

Орта білімнен кейінгі білім туралы үздік
ДИПЛОМ
ОБКБ № _____________________

Осы диплом
____________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))
____________________________________берілді.
Ол____________жылы
____________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы)
түсіп, __________ жылы ______________
____________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы) толық курсын _______________________
____________________________________
(кәсіптің, мамандықтың атауы) кәсібі, мамандығы бойынша бітіріп шықты.
Оқыту нысаны _______________________
(күндізгі немесе сырттай немесе кешкі)
Қорытынды аттестаттау комиссиясының_____________жылғы "______"_____________ шешімімен оған
____________________________________
____________________________________
____________________________________
біліктілігі (біліктіліктері) берілді. Басшы_________/_________/
Басшының орынбасары _____/_________/
М.О.
Елді мекен __________________________
_________ жылғы "_______"___________
Тіркеу нөмірі №______________________

ДИПЛОМ
с отличием о послесреднем образовании ОБКБ № _____________________

Настоящий диплом выдан
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
_____________в том, что он (-а) в ________году
поступил(а) _______________________________
(полное наименование организации образования) и в_______году окончил (-а) полный курс
__________________________________________
(полное наименование организации образования) по профессии, специальности __________________________________________
(наименование профессии, специальности)
Форма обучения ___________________________
(очное или заочное или вечернее)
Решением итогой аттестационной комиссии от "____" ___________года ему (ей) присвоена квалификация (квалификации)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Руководитель_______/________/
Заместитель руководителя ________/_________/
М.П.
Населенный пункт _________________________
"_____"___________________ года. Регистрационный номер № __________________

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2020 жылғы 3 ақпандағы
№ 48 бұйрығына 5-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына 18- қосымша
  Нысан

Бакалавр дәрежесі берілетін жоғары білім туралы диплом________________________________________
________________________________________

(жоғары оқу орнының толық атауы)

Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының ________ жылғы "______" _____ шешімімен (№ _____ хаттама)
________________________________________
________________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))

________________________________________

(мамандықтың және (немесе) білім беру бағдарламасының

________________________________________

коды және атауы)

___________________________________

мамандығы және (немесе) білім беру бағдарламасы бойынша

________________________________________

БАКАЛАВРЫ
дәрежесі берілді

Оқыту нысаны ___________________________

(күндізгі немесе сырттай немесе кешкі)

Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының төрағасы _______________________
Ректор _________________________
Хатшы _________________________
М.О.
_______ жылғы "____" _______ ___________ қ.
ЖБ-Б № 0000001
Тіркеу нөмірі ___________
ішкі жағы/внутренняя сторонаРешением Государственной аттестационной и (или) Аттестационной комиссии
______________________________________
______________________________________

(полное наименование высшего учебного заведения)

от "____" _________ ______ года (протокол № ____)
______________________________________
______________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
присуждена степень
БАКАЛАВР

______________________________________
по специальности и (или) образовательной программе
______________________________________
______________________________________
______________________________________
(код и наименование специальности и (или) образовательной программы)
Форма обучения _______________________

(очное или заочное или вечернее)

By the Decision of the State Attestation Commission and (or) Certification Commission _______________________
______________________________________

(name of the higher education institution)

______________________________________

was (graduate’s full name)

awarded the degree of BACHELOR ______________________________________
on the specialty and (or) educational program ______________________________________
______________________________________

(code and name of the specialty and (or) educational program)

Form of training ________________________

(full-time or part-time)

Date "____" ______________ ________
ЖБ-Б № 0000001
"___" _____________ ______ г. ___________

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2020 жылғы 3 ақпандағы
№ 48 бұйрығына 6-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына
19- қосымша
  Нысан

Бакалавр дәрежесі берілетін жоғары білім туралы үздік диплом______________________________________
______________________________________

(жоғары оқу орнының толық атауы)

Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының ______ жылғы "______" _________________ шешімімен (№ ______ хаттама)
______________________________________
______________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))

______________________________________

(мамандықтың және (немесе) білім беру бағдарламасының

______________________________________

коды және атауы)

____________________________ мамандығы және (немесе) білім беру бағдарламасы бойынша
______________________________________

БАКАЛАВРЫ
дәрежесі берілді

Оқыту нысаны _________________________

(күндізгі немесе сырттай немесе кешкі)

Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының төрағасы _____
Ректор _____________________
Хатшы _____________________
М.О.
_______ жылғы "____" _______ ________ қ.
ЖБ-Б № 0000001
Тіркеу нөмірі ___________
ішкі жағы/внутренняя сторонаРешением Государственной аттестационной и (или) Аттестационной комиссии ________________________________________
________________________________________
(полное наименование высшего учебного заведения) от "____" ________ ______ года (протокол № _____)
________________________________________
________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
присуждена степень
БАКАЛАВР

________________________________________

по специальности и (или) образовательной программе

________________________________________
________________________________________
________________________________________
(код и наименование специальности и (или) образовательной программы)
Форма обучения __________________________

(очное или заочное или вечернее)

By the Decision of the State Attestation Commission and (or) Certification Commission ________________________________________
________________________________

(name of the higher education institution)

____________________________________ was

(graduate’s full name)

awarded the degree of BACHELOR
________________________________________
on the specialty and (or) educational program ____
________________________________________
________________________________________

(code and name of the specialty and (or) educational program)

Form of training ___________________________

(full-time or part-time)

Date "____" ______________ ________
ЖБ-Б № 0000001
"___" _____________ ______ г. _____________

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2020 жылғы 3 ақпандағы № 48
бұйрығына 7-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына
20- қосымша
  Нысан

Біліктілік берілетін жоғары білім туралы диплом_______________________________________
_______________________________________

(жоғары оқу орнының толық атауы)

Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының ________ жылғы "______" ________________ шешімімен (№ ________ хаттама)
_______________________________________
_______________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))

_______________________________________

(мамандықтың және (немесе) білім беру бағдарламасының

_______________________________________
коды және атауы)
____________________________________мамандығы және (немесе) білім беру бағдарламасы бойынша ______________________________________________ БІЛІКТІЛІГІ берілді Оқыту нысаны__________________________________ (күндізгі немесе сырттай немесе кешкі) Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының төрағасы ______________________
Ректор ________________________
Хатшы ________________________
М.О.
______ жылғы "____" __________ _______ қ.
ЖБ № 0000001
Тіркеу нөмірі ___________
ішкі жағы/внутренняя сторонаРешением Государственной аттестационной и (или) Аттестационной комиссии
_______________________________________
_______________________________________
(полное наименование высшего учебного заведения) от "____" ________ ______ года (протокол № _____)
_______________________________________
_______________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

присвоена КВАЛИФИКАЦИЯ
_______________________________________
_______________________________________
по специальности и (или) образовательной программе
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

(код и наименование специальности и (или) образовательной программы)

Форма обучения _________________________

(очное или заочное или вечернее)

By the Decision of the State Attestation Commission and (or) Certification Commission ______________________
_______________________________________

(full name of the higher education institution)

_______________________________________

(graduate’s full name)

was conferred the qualification ______________
_______________________________________
on the specialty and (or) educational program __
_______________________________________
_______________________________________
(code and name of the specialty and (or) educational program)
Form of training __________________________

(full -time or part-time)

Date "____" ______________ _____
ЖБ № 0000001
"___"_____________ ______ г. _____________

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2020 жылғы 3 ақпандағы
№ 48 бұйрығына 8-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына
21- қосымша
  Нысан

Біліктілік берілетін жоғары білім туралы үздік диплом______________________________________
______________________________________

(жоғары оқу орнының толық атауы)

Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының ________ жылғы "______" _________________ шешімімен (№ ______ хаттама)
______________________________________
______________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))

______________________________________

(мамандықтың және (немесе) білім беру бағдарламасының

______________________________________

коды және атауы)

____________________________ мамандығы және (немесе) білім беру бағдарламасы бойынша
______________________________________
БІЛІКТІЛІГІ берілді
Оқыту нысаны _________________________

(күндізгі немесе сырттай немесе кешкі)

Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының төрағасы ______________________
Ректор ______________________
Хатшы ______________________
М.О.
______ жылғы "____" __________ ______ қ.
ЖБ № 0000001
Тіркеу нөмірі ___________
ішкі жағы/внутренняя сторонаРешением Государственной аттестационной и (или) Аттестационной комиссии
________________________________________
________________________________________
(полное наименование высшего учебного заведения) от "____" __________ ______ года (протокол № _____)
________________________________________
________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

присвоена КВАЛИФИКАЦИЯ
________________________________________
________________________________________
по специальности и (или) образовательной программе
________________________________________
________________________________________
________________________________________

(код и наименование специальности и (или) образовательной программы)

Форма обучения _________________________

(очное или заочное или вечернее)

By the Decision of the State Attestation Commission and (or) Certification Commission __________________________
_______________________________________

(full name of the higher education institution)

________________________________________

(graduate’s full name)

was conferred the qualification ______________
on the specialty and (or) educational program ___
________________________________________
(code and name of the specialty and (or) educational program)
________________________________________
Form of training ___________________________

(full-time or part-time)

Date "____" ______________ _____
ЖБ № 0000001
"___"_____________ ______ г. ______________

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2020 жылғы 3 ақпандағы
№ 48 бұйрығына 9-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына
22- қосымша
  Нысан

Магистр дәрежесі берілетін жоғары оқу орнынан кейінгі білім дипломы______________________________________
______________________________________

(жоғары оқу орнының толық атауы)

Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының ________ жылғы "______" _________________ шешімімен (№ ______ хаттама)
______________________________________
______________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))

______________________________________

(мамандықтың және (немесе) білім беру бағдарламасының

______________________________________

коды және атауы)

_____________________________ мамандығы және (немесе) білім беру бағдарламасы бойынша
_______________________________________

МАГИСТРІ
дәрежесі берілді.

Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының төрағасы _____________________
Ректор _______________________
Хатшы _______________________
М.О.
_______ жылғы "____" _______ _________ қ.
ЖООК - М № 0000001
Тіркеу нөмірі ___________
ішкі жағы/внутренняя сторонаРешением Государственной аттестационной и (или) Аттестационной комиссии
_______________________________________
_______________________________________
(полное наименование высшего учебного заведения) от "____" ___________ ______ года (протокол № ____)
_______________________________________
_______________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
присуждена степень
МАГИСТР

по специальности и (или) образовательной программе ______________________________
_______________________________________

(код и наименование специальности и (или) образовательной

_______________________________________

программы)

By the Decision of the State Attestation Commission and (or) Certification Commission
_______________________________________
_______________________________________

(name of the higher education institution)

____________________________________ was

(graduate’s full name)

awarded the degree of Master on the specialty and (or) study program
_______________________________________
_______________________________________
(code and name of the specialty and (or) educational program)
Date "____" ______________ ________
ЖООК - М № 0000001
"___"___________ ______ г. _______________

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2020 жылғы 3 ақпандағы
№ 48 бұйрығына 10-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына
23- қосымша
  Нысан

Іскерлік әкімшілік жүргізу докторы дәрежесі берілетін жоғары оқу орнынан кейінгі білім дипломы______________________________________
______________________________________

(жоғары оқу орнының толық атауы)

Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының _______ жылғы "___" ___________ шешімімен (№ ____ хаттама)
______________________________________
_______________________________________

(тегі, аты, әкесініңаты (болған жағдайда))

Іскерлік әкімшілік жүргізу
ДОКТОРЫ
дәрежесі берілді
Диссертациялық кеңестің
төрағасы __________________
Ғылыми хатшы __________________
ішкі жағы/внутренняя сторонаРешением Государственной аттестационной и (или) Аттестационной комиссии
_______________________________________
_______________________________________
(полное наименование высшего учебного заведения) от "____" ________ _______ года (протокол № _____)
_______________________________________
_______________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

присуждена степень
ДОКТОР
делового администрирования
By the Decision of the State Attestation Commission and (or)
Certification Commission
_______________________________________
_______________________________________

(full name of higher education institution)

_______________________________________
_______________________________________

(graduate’s full name)

was awarded the degree of Doctor on Business
Administration
Date "____" ____________________ _______
ЖООК-Д № 0000001
"_____" __________ ____ г. _______________

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2020 жылғы 3 ақпандағы
№ 48 бұйрығына 11-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына
24 - қосымша
  Нысан

Резидентураны бітіргені туралы куәлік

Резидентураны бітіргені туралы куәлік
РК № _____________
Осы куәлік _____________________________

(тегі, аты, әкесініңаты (болған жағдайда))

_______________________________ берілді.
Ол ______ жылы _________________________
________________________________________

(білім беру ұйымының толық атауы)

түсіп, _______ жылы ____________________

(білім беру ұйымының толық атауы)

________________________________________
_________________ мамандығы және (немесе)
білім беру бағдарламасы бойынша
Резидентураны бітіріп шықты.
Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының ___ жылғы "____" шешімімен оған
________________________________________
біліктілігі берілді.
Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының төрағасы ______________
Ректор __________________________
Хатшы ___________________________
М.О.
__________________ қаласы
______ жылғы "___" ________
Тіркеу нөмірі № ____________ ішкі жағы/внутренняя сторона

Свидетельство об окончании резидентуры РК № ______
Настоящее свидетельство выдано _________
______________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

в том, что он (-а)___ в ____ году поступил (-а) ______ в ___________
______________________________________
(полное наименование организации образования)
и в ____ году окончил (-а) ________________ резидентуру по специальности
______________________________________
______________________________________

(полное наименование организации образования)

Решением Государственной аттестационной и (или)
Аттестационной комиссии от "___" ____ года ему (ей)присвоена квалификация __________________
Председатель Государственной аттестационной и (или)
Аттестационной комиссии _______________
Ректор ___________________________
Секретарь ________________________
М.П.
Город _____________ "___" _________ года
Регистрационный номер № ________

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2020 жылғы 3 ақпандағы
№ 48 бұйрығына 12-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына
25 - қосымша
  Нысан

Интернатураны бітіргені туралы куәлік

Интернатураны бітіргені туралы куәлік
ИК № ______ (№ _____ дипломсыз жарамсыз)
Осы куәлік
________________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

________________________________ берілді. Ол ___________ жылы ____________________
________________________________________

(білім беру ұйымының толық атауы)

түсіп, __________ жылы ___________________

(мамандықтың және (немесе) білім беру

________________________________________

бағдарламасының коды және атауы)

_______________________________________
мамандығы және (немесе) білім беру бағдарламасы бойынша интернатураны бітіріп шықты.
Қорытынды аттестаттау бағасы
_______________________________
Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының ________________ жылғы
"____" _________ шешімімен оған __________
________________________________________
________________________________________

(мамандығы бойынша)

дәрігер біліктілігі берілді
Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының төрағасы __________
Ректор __________________________
Хатшы __________________________
ішкі жағы/внутренняя сторона

Свидетельство об окончании интернатуры
ИК № ____ (без диплома № _________
недействительно)
Настоящее свидетельство выдано
_____________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

______________________________________
в том, что он (-а) в ____
году поступил (-а) в __________________
______________________________________
(полное наименование организации образования) и в ____ году окончил (-а) интернатуру по специальности и (или) образовательной программе
______________________________________

(код и наименование специальности и (или) образовательной

______________________________________

программы)

Оценка итоговой аттестации _____________
Решением Государственной аттестационной и (или) Аттестационной комиссии от "____" __________ _______ года
ему (ей) присвоена квалификация врача
______________________________________
______________________________________

(по специальности)

Председатель Государственной аттестационной и (или)
Аттестационной комиссии _______________
Ректор ________________
Секретарь _______________
М.П.
"____" _______ _____ года город _________
Регистрационный номер № ________

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2020 жылғы 3 ақпандағы
№ 48 бұйрығына 13-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына 27- қосымша
  Нысан

Үш тілдегі дипломға (транскрипт) қосымша

Д
И
П
Л
О
М
С
Ы
З
Ж
А
Р
А
М
С
Ы
З

1. Тегі ____________________________________________________
2. Аты, әкесінің аты (болған жағдайда) ________________________
__________________________________________________________
3. Туған күні _______________________________________________
4. Білімі туралы алдыңғы құжат ______________________________

(құжат түрі, нөмірі, берілген күні)

__________________________________________________________
5. Түсу сынақтары __________________________________________

(құжат түрі, нөмірі, берілген күні)

__________________________________________________________
6. Түсті ___________________________________________________

(ЖОО, түскен жылы)

7. Бітірді __________________________________________________

(ЖОО, бітірген жылы)

8. Жалпы игерілген академиялық кредиттердің саны – ECTS ______
9. Оқудың орташа өлшемді бағасы (GPA) ______________________
10. Кәсіптік практика

Практиканың түрі

Академиялық кредиттердің саны - ECTS

Баға

әріптік

балдық

дәстүрлі


 
11. Қорытынды аттестаттау

Мемлекеттік емтихан пәндерінің атауы

Академиялық кредиттердің саны - ECTS

Баға

әріптік

балдық

дәстүрлі


 
12. ____________________________________ орындау және қорғау
(диплом жобасын (жұмысын) немесе диссертацияны)

Диплом жобасының (жұмысының) немесе диссертацияның тақырыбы

Академиялық кредиттердің саны - ECTS

Баға

әріптік

балдық

дәстүрлі


 


_________________
(жоғары
______________
оқу
_______________
орнының атауы)
_____________
______________
(қала)
ДИПЛОМҒА
ҚОСЫМША
(транскрипт)
№____________ ______________
(берілген күні)
_____________
(тіркеу нөмірі)
Ректор
Факультет деканы
Хатшы
М.О.

Д
И
П
Л
О
М
С
Ы
З
Ж
А
Р
А
М
С
Ы
З

      13. Ұлттық біліктілік шеңберіне сәйкестік деңгейі: ________________________

      Осы диплом Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім деңгейіне сәйкес кәсіби қызмет етуге құқық береді.

      14. Теориялық оқу:

Д
И
П
Л
О
М
С
Ы
З
Ж А
Р
А
М
С
Ы
З

Пән коды

Пән атауы

Академиялық кредиттердің саны - ECTS

Баға

Д
И
П
Л
О
М
С
Ы
З
Ж
А
Р
А
М
С
Ы
З

әріптік

балдық

дәстүрлі

1

2

3

4

5

6

7
      15. Теориялық оқудың академиялық кредиттерінің саны - ECTS ____________________

      16. Мемлекеттік аттестаттау және (немесе) Аттестаттау комиссиясының шешімімен ("__" ________ 20____ж. №______хаттама)

      ________________________________________________________________ мамандығы және (немесе) білім беру бағдарламасы бойынша

      __________________________________________________________________________

      (дәрежесі/біліктілігі)

      ______________________________________________________ тағайындалды (берілді)

      * Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларына сәйкес 2018 жылғы 24 қарашадан бастап әріптік жүйедегі "С+" бағасы дәстүрлі жүйе бойынша "Жақсы" бағасының баламасы болып табылады.

Б
Е
З
Д
И
П
Л
О
М
А
Н
Е
Д
Е
Й
С
Т
В
И
Т
Е
Л
Ь
Н
О

1. Фамилия ________________________________________
2. Имя, отчество (при его наличии) ____________________
___________________________________________________
3. Дата рождения ____________________________________
4. Предыдущий документ об образовании _______________

(вид, номер документа, дата выдачи)

___________________________________________________
5. Вступительные испытания __________________________

(вид, номер документа, дата выдачи)

___________________________________________________
6. Поступил (-а) _____________________________________

(вуз, год поступления)

7. Окончил (-а) ______________________________________

(вуз, год окончания)

8. Общее число освоенных академических кредитов - ECTS __
9. Средневзвешенная оценка (GРA) обучения____________
10. Профессиональная практика

Вид практики

Количество академических кредитов - ECTS

Оценка

буквенная

в баллах

традиционная


 
11. Итоговая аттестация

Наименование дисциплин государственных экзаменов

Количество академических кредитов - ECTS

Оценка

буквенная

в баллах

традиционная


 
12. Выполнение и защита _____________________________
(дипломного проекта (работы) или диссертации)

Тема дипломного проекта (работы) или диссертации

Количество академических кредитов - ECTS

Оценка

буквенная

в баллах

традиционная


 

____________
(наименование
_______________
высшего
_______________
учебного заведения)
__________________________ (город)
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ДИПЛОМУ
(транскрипт)
№__________ _____________
(дата выдачи) ______________
(регистрационный номер)
Ректор
Декан факультета
Секретарь
М.П.

Б
Е
З
Д
И
П
Л
О
М
А
Н
Е
Д
Е
Й
С
Т
В
И
Т
Е
Л
Ь
Н
О

      13. Уровень соответствия Национальной рамки квалификации: ____________________

      Данный диплом дает право профессиональной деятельности в соответствии с уровнем высшего или послевузовского образования Республики Казахстан

      14. Теоретическое обучение:

Б
Е
З
Д
И
П
Л
О
М
А
Н
Е
Д
Е
Й
С
Т
В
И
Т
Е
Л
Ь
Н
О

Код дисциплины

Наименование дисциплин

Количество академических кредитов - ECTS

Оценка

Б Е З Д И П Л О М А Н Е Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н О

буквенная

в баллах

традиционная

1

2

3

4

5

6

7
      15. Количество академических кредитов - ECTS теоретического обучения ___________

      16. Решением Государственной аттестационной и (или) Аттестационной комиссии (протокол №______________ от "_____"__________ 20 ____ г.)

      присуждена (присвоена) ____________________________________________________

      (степень/квалификация)

      по специальности и (или) по образовательной программе ________________________

      __________________________________________________________________________

      * в соответствии с Типовыми правилами деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования, с 24ноября 2018 года буквенная оценка "С+" приравнивается эквиваленту традиционной оценки "хорошо".

N
O
T
V
A
L
I
D
W
I
T
H
O
U
T
D
I
P
L
O
M
A

1. Last Name ________________________________________________
2. First Name, Patronymic (in presence of) _________________________
___________________________________________________________
3. Date of birth _______________________________________________
4. Previous educational background ______________________________

(type, number of document, date of issue)

___________________________________________________________
__________________________________________________________
5. Entrance Examinations ______________________________________

(type, number of document, date of issue)

__________________________________________________________
6. Entered _________________________________________________

(higher education institution, year of enrollment)

7. Graduated _______________________________________________

(higher education institution, graduation year)

8. Total number of academic credits earned, ECTS ________________
9. Grade point average (GPA) __________________________________
10. Professional practice

Internship type

Number of academic credits - ECTS

Grade

letter equivalence

numeric equivalence

traditional grade


 
11. Final attestation

Name of disciplines in state examinations

Number of academic credits - ECTS

Grade

letter equivalence

numeric equivalence

traditional
grade


 
12. Writing and defense______________________________________________
(of diploma project (work) or dissertation )

Theme of diploma project (work) or dissertation

Number of academic credits - ECTS

Grade

letter equivalence

numeric equivalence

traditional
grade


 


______________
(name of
_________________
higher educational
_________________
institution)
______________
______________
(City)
SUPPLEMENT
TO DIPLOMA
(Transcript)
№____________ ______________
(data of issue) _________________ (registration number)
Rector
Dean of the Faculty
Secretary
Stamp

N
O
T
V
A
L
I
D
W
I
T
H
O
U
T
D
I
P
L
O
M
A

      13. Level of compliance with the National Qualification Framework ____________________

      This diploma entitles its owner to perform professional activities in accordance with the higher and post higher educational standards of the Republic of Kazakhstan

      14. Theoretical training:

N
O
T
V
A
L
I
D
W
I
T
H
O
U
T
D
I
P
L
O
M
A

Disciplines code

Name of disciplines

Number of academic credits - ECTS

Grade

N
O
T
V
A
L
I
D
W
I
T
H
O
U
T
D
I
P
L
O
M
A

letter equivalence

numeric equivalence

traditional grade

1

2

3

4

5

6

7
      15. Total number of academic credits - ECTS on theoretical training ____________________

      16. By the Decision of the State Attestation Commission and (or) Certification Commission (Minutes No.______ ____________ of "___" __________)

      _______________________________________________________________ was awarded

      _________________________________________________________________________

      (degree/qualification)

      on the specialty and (or) educational program _____________________________________

      __________________________________________________________________________

      * Dated in November 24, 2018 according to Type rules for educational organizations implementing educational programs of graduate and postgraduate education the letter grade "C+" is the equivalent to "Good" in the traditional system.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2020 жылғы 3 ақпандағы
№ 48 бұйрығына 14-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына 28- қосымша
  Нысан

Магистр дипломына куәлік

ЖООК-М № _______________
магистр дипломына КУӘЛІК
Осы куәлік ________________________________

(мамандықтың және (немесе) білім беру бағдарламасының

__________________________________________

коды және атауы)

__________________________________________
мамандығы және (немесе) білім беру бағдарламасы бойынша бейіндік магистратураны бітірген
__________________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Ол ______ жылғы "___" ___________бастап ____ жылғы "___"______________ аралығында __________________________________________

(жоғары оқу орнының толық атауы)

__________________________________________
_______ _________________________________
мамандығы және (немесе) білім беру бағдарламасы бойынша педагогикалық бейіні пәндерінің циклын төмендегі академиялық көрсеткіштермен меңгерді:

Пәндердің атауы

Кредиттер саны

әріптік

балдық


 
және практикадан өтті:

Практиканың атауы

Кредиттер саны

әріптік

балдық

Осы куәлік ғылыми және педагогикалық қызметпен айналысуға құқық береді.
Ректор _________________________
Декан __________________________
Хатшы _________________________
М.О.
"____" ____________________ ______ ж.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
к диплому магистра ЖООК-М № ________
Настоящее свидетельство выдано
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
_____________________________________
окончившему (-ей) профильную магистратуру по специальности и (или) образовательной программе
_____________________________________
_____________________________________

(код и наименование специальности и (или) образовательной программы)

в том, что он (-а) освоил (-а) цикл дисциплин педагогического профиля в период с "___" ____________________ года по "___" _________ года.
_____________________________________
_____________________________________

(полное наименование высшего учебного заведения)

по специальности _____________________
со следующими академическими показателями:

Наименование дисциплин

Число кредитов

буквенная

в баллах


 
и прошел (-а) практику:

Наименование практики

Число кредитов

буквенная

в баллах

 
Данное свидетельство дает право на занятие научной и педагогической деятельностью.
Ректор ________________________
Декан _________________________
Секретарь _____________________
М.П.
"____" _______________ ____ г.


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады