Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында педагогтің біліктілік сәйкестігін растау және оны беру қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 540 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 25 желтоқсанда № 21903 болып тіркелді.

      2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 117-бабының 5-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында педагогтің біліктілік сәйкестігін растау және оны беру қағидалары осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) ресми жарияланғаннан кейін осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында қарастырылған іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік жасайтын Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Білім және ғылым министрі
А. Аймагамбетов

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2020 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 540 бұйрығымен
бекітілген

Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында педагогтің біліктілік сәйкестігін растау және оны беру қағидалары

1 тарау. Жалпы ереже

      1. Осы Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында педагогтің біліктілік сәйкестігін растау және оны беру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 117-бабының 5-тармағына сәйкес әзірленді және орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында педагогтің біліктілік сәйкестігін растау және оны беру тәртібін айқындайды.

      2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) біліктілік - тиісті кәсіби қызмет түрі шеңберінде жұмыстарды орындау үшін қажетті кәсіби білім, іскерлік, дағды және жұмыс тәжірибесінің жиынтығы;

      2) біліктілік сәйкестігін растау - сертификатталған тұлғаның педагогтің кәсіптік стандарттарға біліктілік сәйкестігін растау және оны беру сертификаты түрінде нәтижесі құжаттамалық куәландыру болып табылатын рәсім;

      3) біліктілікті беру – тиісті кәсіптік қызмет түрінің шеңберінде жұмысты орындау үшін қажетті жеке қабілеттілік, кәсіптік білім, машықтар мен дағдылар жиынтығын растау рәсімі;

      4) білім беру саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі – Уәкілетті орган) - білім беру саласындағы басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органы;

      5) педагогтің біліктілік сәйкестігін растау және оны беру жөніндегі мекеме – педагогтің біліктілік сәйкестігін растау және оны беру жұмыстарын орындау үшін білім беруге арналған қызмет етуден тәуелсіз аккредиттелген заңды тұлға;

      6) педагогтің біліктілік сәйкестігін растау және оны беру сертификаты - жеке тұлғаның білім саласындағы кәсіби стандарт талаптарына сәйкестігін және оны педагогикалық қызметке жіберу үшін біліктілігін растайтын белгіленген үлгідегі құжат.

      3. Педагогтің біліктілік сәйкестігін растау және оны беру орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру саласының техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары педагогикалық білімі бар педагогтері мен мамандары, оның ішінде:

      1) жоғары оқу орындарының және техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілері жұмысқа алғаш рет кірген кезде;

      2) аттестаттаудан және ұлттық біліктілік тестінен өту кезінде тиісінше орындамағаны туралы комиссияның шешімі бойынша;

      3) Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде білім алған және оқыған адамдар жатады.

2 тарау. Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында педагогтің біліктілік сәйкестігін растау тәртібі

      4. Педагогтің біліктілік сәйкестігін растау рәсімі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аккредиттелген педагогтің біліктілік сәйкестігін растау және оны беру жөніндегі мекеме (бұдан әрі – Сәйкестікті растау жөніндегі мекеме) жүргізетін кәсіптік даярлықты бағалау, білім беру саласындағы мамандардың біліктілігіне сәйкестікті растау негізінде жүргізіледі.

      5. Сәйкестікті растау жөніндегі мекемеге мынадай талаптар қойылады:

      1) осы Қағидаларға сәйкес педагог біліктілігін сертификаттауды жүргізуді қамтамасыз ететін ұйымдық құрылымның болуы;

      2) сәйкестікті растау рәсімін жүргізу үшін материалдық ресурстар мен инфрақұрылымның болуы;

      3) штатта растайтын біліктілік бейіні бойынша қызметкерлердің болуы;

      4) "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісінде интернет-ресурстың болуы;

      5) ұлттық аккредиттеудің болуы;

      6) білім беру саласындағы тест тапсырмаларының және сарапшылардың базасының болуы;

      7) соңғы үш жылда білім мен дағдыларды бағалау бойынша тәжірибесінің болуы.

      6. Сәйкестікті растау рәсімі компьютерлік тестілеу және дағдыларды бағалау түрінде жүргізіледі. Сәйкестікті растау рәсімі өткізілетін ғимарат тестілеу рәсімдерінің объективтілігін қамтамасыз ету үшін бейнебақылау камераларымен жабдықталады.

      Педагогтің жеке басын сәйкестендіру жеке басын куәландыратын құжаттың негізінде жүргізіледі.

      7. Сәйкестікті растау рәсімін өтуге педагогтер бір-бірден кіргізіледі.

      Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 2 мамырдағы бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 112421 тіркелген) Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу және "Ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырғаны туралы сертификат беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет қағидаларында көрсетілген тыйым салынған заттарды ғимаратта пайдалануға жол берілмейді.

      Тестілеуге кіргізу барысында металл іздегішпен тексеру кезінде осы тармақта көрсетілген тыйым салынған заттар табылған жағдайда осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес "Педагогті ғимараттан шығару туралы" акт жасайды.

      8. Сәйкестікті растау жөніндегі мекеменің қызметкері педагогтерге тестілеуді өткізу тәртібі туралы нұсқама өткізеді.

      Тестілеуді өткізу барысында педагогке рұқсат етілмейді:

      1) аудиториядан Сәйкестікті растау жөніндегі мекеме өкілінің рұқсатынсыз және ілесіп жүруінсіз шығу;

      2) сөйлесуге;

      3) бір жерден екінші жерге орын орын ауыстыруға;

      4) тестілеу материалдарымен алмасуға;

      5) тестілеу материалдарын аудиториядан шығаруға;

      6) осы Қағидалардың 7-тармағында көрсетілген заттарды ғимаратқа және аудиторияға кіргізу, қолда болуы және пайдалануға;

      7) тестілеу материалдарын (жауап парағы мен кітапшалар) умаждауға, корректор сұйықтығын қолдануға, беттерді жыртуға.

      Тестілеу ережелері бұзылған жағдайда педагог нәтижесі жарамсыз болып саналады.

      9. Сәйкестікті растау рәсімі білім саласындағы кәсіби стандартының білімі мен дағдыларының (құзыреттерінің) сәйкестігіне жүргізіледі.

      10. Сәйкестікті растау рәсімі біліктілікті бағалауды жүргізудің екі кезеңінен дәйекті өтуді қамтиды:

      Бірінші кезең - келесі модульдер бойынша тест сұрақтарының көмегімен автоматтандырылған компьютерлік тестілеу арқылы мәлімделген мамандық бойынша білімді бағалау:

      1) "Пәндік білімді бағалау" модулі;

      2) "Педагогикалық құзыреттер мен құндылықтарды бағалау" модулі.

      Екінші кезең - дағдыларды орындау арқылы, оның ішінде келесі модуль бойынша симуляциялық технологияларды қолдана отырып, дағдыларды бағалау:

      1) "Педагогикалық технологияларды қолданудың практикалық дағдыларын көрсетуді бағалау" модулі.

      11. Білімді бағалаудың объективтілігі жағдайлардың, уақыттың, нәтижелерді есептеудің стандарттылығымен қамтамасыз етіледі.

      12. Сұрақтардың жалпы санының 50%-ын құрайтын білімді бағалаудың шекті балынан өте алмаған педагог дағдыларды бағалау кезеңіне жіберілмейді.

      13. Дағдыларды бағалау әрбір педагогтің жауаптарын бейне - және аудио-жазу жүйесін пайдалана отырып жүзеге асырылады. Жазбалар мұрағатталады және бағалаудан өткен күннен бастап кемінде күнтізбелік 30 күн сақталады.

      14. Педагогтерден өтініштерді қабылдауды, сәйкестікті растау рәсіміне тіркеуді және тестілеуді сәйкестікті растау жөніндегі мекеме жүргізеді.

      Өтініш берген кезде педагогтер тестілеудің тапсыру тілін таңдайды. Тіркелу үшін келесі құжаттарды тапсыру қажет:

      1) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес сәйкестікті растауға өтініш;

      2) жеке куәліктің көшірмесі;

      3) екі фотосурет (3х4);

      4) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі немесе жоғары білім туралы дипломның көшірмесі;

      5) соттылықтың болуы не болмауы туралы анықтама.

      "Болашақ" халықаралық стипендиясының иегерлерін қоспағанда, білім туралы құжат шетелде алынған жағдайда, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 10 қаңтардағы № 8 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 5135 болып тіркелді) бекітілген Білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау қағидаларына сәйкес білім туралы құжатты тану рәсімінен өту қажет.

      Білімі туралы құжаттарды алғаннан кейін тегін, атын немесе әкесінің атын (бар болған жағдайда) өзгерткен адамдар үшін тегі, аты немесе әкесінің аты (бар болған жағдайда) өзгергені туралы немесе неке қию (бұзу) туралы куәліктің көшірмесін ұсыну қажет.

3 тарау. Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында педагог біліктілігін беру тәртібі

      15. Сәйкестікті растау рәсімі аяқталғаннан кейін педагогтерге осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес педагогтің біліктілік сәйкестігін растау және оны беру сертификаты беріледі, оның екі мәртебесінің біреуі болуы мүмкін:

      1) "расталды";

      2) "расталмады".

      "Расталмады" нәтижесін алған педагог тиісті өтініш берілгеннен кейін бір ай өткен соң сәйкестікті растаудың қайталама рәсімінен өтеді. Сәйкестікті растаудың қайталама рәсімі кезінде "расталмады" нәтижесін алған педагог біліктілікті арттыру курстарынан өткеннен кейін сәйкестікті растау рәсіміне жіберіледі.

      16. Сәйкестікті растау рәсімінің оң нәтижесі педагог біліктілігін беру үшін негіз болып табылады.

      Сәйкестікті растау жөніндегі мекеме өзінің ресми интернет-ресурсында білім беру саласындағы мамандардың сәйкестігін растау және біліктілігін беру нәтижелерінің дерекқорын қалыптастырады және өзектендіреді.

      17. Тест тапсырмаларының дұрыс еместігі немесе жауаптарды бағалаудың объективтілігі анықталған жағдайда педагогтің осы қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес апелляцияға өтініш беруге құқығы бар.

      Апелляцияға өтініш сәйкестікті растау рәсімінің нәтижесін алған күннен бастап күнтізбелік 3 күн ішінде сәйкестікті растау жөніндегі мекемеге беріледі.

      18. Апелляциялық комиссия сәйкестікті растау жөніндегі мекеменің қызметкерлері мен сарапшылардан тұрады. Апелляциялық комиссия мүшелерінің жалпы саны 5 адамнан кем емес.

      Апелляциялық комиссияның отырысы 10 жұмыс күні ішінде өткізіледі. Шешім дауыс беру арқылы қабылданады. Дауыс беру нәтижелері апелляциялық комиссия мүшелерінің көпшілік дауысымен айқындалады.

      19. Апелляциялық комиссия шешімінің көшірмесі осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес шешім шығарылған күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде педагогке жіберіледі.

  Орта, техникалық және кәсіптік,
орта білімнен кейінгі білім
беру ұйымдарында педагогтің
біліктілік сәйкестігін растау
және оны беру қағидалары
1-қосымша
  Нысан

Аудиториядан шығару туралы акт

      "_____"____________________202________жыл___________сағат______минут

      Педагогтің біліктілік сәйкестігін растау және оны беру жөніндегі мекеме өкілі

      ________________________________________________________________

      (Т.А.Ә.(бар болған жағдайда))

      Педагогтен: Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)

      ______________________________,

      металл іздегіштерді пайдаланып кіргізу кезінде төмендегі заттар табылды:

      ____________________________________________________________

      (табылған заттың атауы, маркасы, саны.)

      Аталған деректі ескере отырып шешім қабылдады:

      Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) _______________ аудиториядан шығару және бағалауға

      жібермеу.

      Актімен таныстым:

      _______________________________________________________________

      (Педагогтің Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) қолы)

      Актімен таныстым:

      _______________________________________________________________

      (Педагогтің біліктілік сәйкестігін растау және оны беру жөніндегі мекеме

      өкілінің Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) қолы)

      М.О

      Күні:__________________

  Орта, техникалық және кәсіптік,
орта білімнен кейінгі білім
беру ұйымдарында педагогтің
біліктілік сәйкестігін растау
және оны беру қағидалары
2-қосымша
  Нысан
  Басшыға
______________________
(педагогтің біліктілік сәйкестігін
растау және оны беру
жөніндегі мекеме)
____________________________
____________________________
кімнен _____________________
(тегі, аты, әкесінің аты
(бар болған жағдайда)

Өтініш

      Сізден маған педагогтің біліктілік сәйкестігін растау және оны беру рәсімінен өтуге

      рұқсат беруіңізді сұраймын.

      Тестілеуді тапсыру тілі _____________________________________.

      (керегін жазу)

  Күні
  Педагогтің қолы
  Орта, техникалық және кәсіптік,
орта білімнен кейінгі білім
беру ұйымдарында педагогтің
біліктілік сәйкестігін растау
және оны беру қағидалары
3-қосымша
  Нысан
  ____________________________
(педагогтің біліктілік сәйкестігін
растау және оны беру
жөніндегі мекеме)

Біліктілік сәйкестігін растау және оны беру сертификаты

      Осы сертификат _____________________________________________________ берілді

                                          (тегі, аты-жөні)

      Тестілеудің нәтижесі ______________________________________________________

      Дағдыларды бағалау нәтижесі ______________________________________________

      Мәртебесі "расталды" / "расталмады"

      № ____________________________тіркелген

      "___" _______20__жылы берілді

      Педагогтің біліктілік сәйкестігін растау және оны беру жөніндегі мекеме

      басшысы _________________

      (қолы)

      _________________________________

      Тегі, аты, жөні (бар болған жағдайда)

      МО

  Орта, техникалық және кәсіптік,
орта білімнен кейінгі білім
беру ұйымдарында педагогтің
біліктілік сәйкестігін растау
және оны беру қағидалары
4-қосымша
  Нысан
  Аппеляциялық комиссия
төрағасына
___________________________
(педагогтің біліктілік сәйкестігін
растау және оны беру жөніндегі
мекеме)
____________________________
____________________________
кімнен ______________________
(Тегі, аты, әкесінің аты
(бар болған жағдайда)
____________________________
(мамандығы)

Апелляциялық өтініш

      Сәйкестікті растау рәсімінің нәтижелерімен (тестілеу / практикалық дағдылар )

      (қажеттісінің астын сызу)

      Келіспеймін, себебі ___________________________________________

      ______________________________________________________________________

      ______________________________________________________________________

      Осыған байланысты, менің өтінішімді апелляциялық комиссия отырысында қарап,

      осы мәселе бойынша шешім қабылдауыңызды сұраймын.

  Күні
  Педагогтің қолы
  Орта, техникалық және кәсіптік,
орта білімнен кейінгі білім
беру ұйымдарында педагогтің
біліктілік сәйкестігін растау
және оны беру қағидалары
5-қосымша
  Нысан

Апелляциялық комиссияның шешімі

      Кандидаттың № _ "__" _____ 20___ж. апелляциялық өтінішін қарау

      кезінде __________________________________________________________

      педагогтің тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      Қаулы етті

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      Күні

      Төрағаның және апелляциялық комиссия

      мүшелерінің қолдары

Об утверждении Правил подтверждения соответствия и присвоения квалификации педагога в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего образования

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 24 декабря 2020 года № 540. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 декабря 2020 года № 21903.

      В соответствии с пунктом 5 статьи 117 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить Правила подтверждения соответствия и присвоения квалификации педагога в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего образования согласно приложению к настоящему Приказу.

      2. Департаменту высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства образования и науки Республики Казахстан после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Юридический департамент Министерства образования и науки Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра образования и науки Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр образования и науки
Республики Казахстан
А. Аймагамбетов

  Утверждены приказом
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 24 декабря 2020 года № 540

Правила подтверждения соответствия и присвоения квалификации педагога в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего образования

Глава 1. Общее положение

      1. Настоящие Правила подтверждения соответствия и присвоения квалификации педагога в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего образования (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 5 статьи 117 Трудового Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года и определяют порядок подтверждения соответствия и присвоения квалификации педагога в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего образования.

      2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

      1) квалификация – совокупность профессиональных знаний, умений, навыков и опыта работы, необходимых для выполнения работы в рамках соответствующего вида профессиональной деятельности;

      2) подтверждение соответствия квалификации – процедура, результатом которой является документальное удостоверение в виде сертификата подтверждения соответствия и присвоения квалификации сертифицированного лица согласно требованиям профессионального стандарта в области образования;

      3) присвоение квалификации – процедура подтверждения совокупности индивидуальных способностей, профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения работы в рамках соответствующего вида профессиональной деятельности;

      4) уполномоченный орган в области образования (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган Республики Казахстан, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области образования;

      5) организация по подтверждению соответствия и присвоению квалификации педагога – юридическое лицо, независимое от оказания образовательных услуг, аккредитованное для выполнения работ по подтверждению соответствия и присвоению квалификации педагога;

      6) сертификат о подтверждении соответствия и присвоении квалификации педагога – документ установленного образца, подтверждающий квалификацию физического лица на соответствие требованиям профессионального стандарта в области образования и для допуска его к педагогической деятельности.

      3. Прохождению процедуры подтверждения соответствия и присвоения квалификации подлежат педагоги сферы среднего, технического и профессионального, послесреднего образования с техническим и профессиональным, послесредним, высшим педагогическим образованием, в том числе:

      1) выпускники высших учебных заведений и организаций технического и профессионального, послесреднего образования при поступлении на работу впервые;

      2) по решению комиссии о ненадлежащем исполнении при прохождении аттестации и национального квалификационного теста;

      3) лица, получившие образование и прошедшие обучение за пределами Республики Казахстан.

Глава 2. Порядок подтверждения соответствия педагога в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего образования

      4. Процедура подтверждения соответствия педагога проводится на основании оценки профессиональной подготовленности, подтверждения соответствия его квалификации в области образования, проводимой организацией по подтверждению соответствия и присвоению квалификации педагога (далее – Организация по подтверждению соответствия), аккредитованной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      5. К Организации по подтверждению соответствия предъявляются следующие требования:

      1) наличие организационной структуры, обеспечивающей проведение процедуры подтверждения соответствия в соответствии с настоящими Правилами;

      2) наличие материальных ресурсов и инфраструктуры, необходимых для проведения процедуры подтверждения соответствия;

      3) наличие в штате сотрудников по профилям подтверждающей квалификаций;

      4) наличие информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

      5) наличие национальной аккредитации;

      6) наличие базы тестовых заданий и экспертов в области образования;

      7) наличие опыта по оценке знаний и навыков не менее трех лет.

      6. Процедура подтверждения соответствия проводится в виде компьютерного тестирования и оценки навыков. Помещения, где проводится процедура подтверждения соответствия, оснащаются камерами видеонаблюдения для обеспечения объективности процедур тестирования.

      Идентификация личности педагога производится на основании документа, удостоверяющего личность.

      7. Для прохождения процедуры подтверждения соответствия педагоги запускаются по одному.

      Не допускается использование в здании запрещенных предметов, указанных в Правилах проведения единого национального тестирования и оказания государственных услуг "Выдача сертификата о сдаче единого национального тестирования", утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 2 мая 2017 года № 204 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 112421).

      При выявлении запрещенных предметов во время прохождения процедуры подтверждения соответствия, составляется акт "Об исключении из здания педагога", согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

      8. Сотрудник Организации по подтверждению соответствия проводит для педагогов инструктаж о порядке проведения тестирования.

      При проведении тестирования, педагогу не допускается:

      1) выходить из аудитории без разрешения и сопровождения представителя организации по подтверждению соответствия;

      2) переговариваться;

      3) пересаживаться с места на место;

      4) обмениваться материалами тестирования;

      5) выносить материалы тестирования из аудитории;

      6) заносить в здание и аудиторию, иметь в наличии, использовать предметы, указанные в пункте 7 настоящих Правил;

      7) осуществлять порчу системы безопасности, материалов тестирования (листов ответов и книжек) путем их смятия, использования корректирующей жидкости, отрыва страниц.

      При нарушении правил тестирования результат педагога считается недействительным.

      9. Процедура подтверждения соответствия проводится на соответствие знаний и навыков (компетенций) профессионального стандарта в области образования.

      10. Процедура подтверждения соответствия включает последовательное прохождение двух этапов проведения оценки квалификаций:

      Первый этап - оценка знаний по соответствующей области образования путем, автоматизированного компьютерного тестирования с помощью тестовых вопросов по следующим модулям:

      1) модуль "Оценка предметных знаний";

      2) модуль "Оценка педагогических компетенций и ценностей".

      Второй этап - оценка навыков путем демонстрации выполнения навыков, по следующему модулю:

      1) модуль "Оценка демонстрации практических навыков использования педагогических технологий".

      11. Объективность проведения оценки знаний обеспечивается стандартностью условий, времени, подсчета результатов.

      12. Педагог, не преодолевший пороговый балл оценки знаний, составляющий 50 % от общего количества вопросов, к этапу оценки навыков не допускается.

      13. Оценка навыков осуществляется с использованием системы видео- и аудио-записи ответов каждого педагога. Записи архивируются и хранятся не менее 30 календарных дней со дня прохождения оценки.

      14. Прием заявлений от педагогов, регистрация и тестирование на процедуру подтверждения соответствия проводятся Организацией по подтверждению соответствия.

      При подаче заявления педагоги выбирают язык сдачи тестирования. Для регистрации необходимо подать следующие документы:

      1) заявление на подтверждение соответствия согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

      2) копия удостоверения личности;

      3) две фотографии (3х4);

      4) копия диплома о техническом и профессиональном, послесреднем или высшем образовании;

      5) справка о наличии либо отсутствии судимости.

      Если документ об образовании был получен за рубежом, необходимо пройти процедуру признания документа об образовании в соответствии с Правилами признания и нострификации документов об образовании, утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 января 2008 года № 8 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5135), за исключением обладателей международной стипендии "Болашак".

      Для лиц, изменивших фамилию, имя или отчество (при его наличии) после получения документов об образовании, необходимо также предоставить копию свидетельства об изменении фамилии, имени или отчества (при его наличии) или о заключении (расторжении) брака.

Глава 3. Порядок присвоения квалификации педагога в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего образования

      15. По завершении процедуры подтверждения соответствия педагога выдается сертификат о подтверждении соответствия и присвоении квалификации педагога согласно приложению 3 к настоящим Правилам, в котором указывается один из двух статусов:

      1) "подтверждено";

      2) "не подтверждено".

      Педагог, получивший результат "не подтверждено", проходит повторную процедуру подтверждения соответствия по истечении месяца после подачи соответствующего заявления. Педагог, получивший результат "не подтверждено" при повторной процедуре подтверждения соответствия, допускается к процедуре подтверждения соответствия после прохождения курсов повышения квалификации.

      16. Положительный результат процедуры подтверждения соответствия является основанием для присвоения квалификации педагога.

      Организация по подтверждению соответствия формирует и актуализирует базу данных результатов подтверждения соответствия и присвоения квалификации педагогов в области образования на своем официальном интернет-ресурсе.

      17. В случае выявления некорректности тестовых заданий или необъективности оценки ответов педагог подает заявление на апелляцию согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

      Заявление на апелляцию подается в течение 3-х календарных дней со дня получения результата процедуры подтверждения соответствия в Организацию по подтверждению соответствия.

      18. Апелляционная комиссия состоит из числа сотрудников Организации по подтверждению соответствия и экспертов. Общее число членов апелляционной комиссии составляет не менее 5 человек.

      Заседание апелляционной комиссии проходит в течение 10-ти рабочих дней. Решение принимается путем голосования. Результаты голосования определяются большинством голосов членов апелляционной комиссии.

      19. Копия решения апелляционной комиссии направляется педагогу в течении одного рабочего дня, следующего за днем вынесения решения согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

  Приложение 1
к Правилам подтверждения
соответствия и присвоения
квалификации педагога
в организациях среднего,
технического и
профессионального,
послесреднего образования
  Форма

Акт об исключении из здания педагога

      "____" _______________ 202____ год "_____" часов "______" минут
Представитель Организации по подтверждению соответствия и присвоения
квалификации педагога:
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. (при его наличии))
У педагога: Ф.И.О (при его наличии)
_____________________________________________________________________,
во время
запуска в здание с использованием металлоискателя были обнаружены
запрещенные предметы ________________________________________________.
(обнаруженный предмет (наименование, марка, количество)
Учитывая данный факт, постановили:
Исключить из здания и не допускать к оценке Ф.И.О.
(при его наличии)
_____________________________________________________________________.
с актом ознакомлен:
_____________________________________________________________________
(подпись и Ф.И.О. (при его наличии) педагога)
с актом ознакомлен:
_____________________________________________________________________
(подпись и Ф.И.О. (при его наличии) представителя Организации
по подтверждению соответствия и присвоения квалификации педагога)

      Место для печати
Дата:________

  Приложение 2
к Правилам подтверждения
соответствия и присвоения
квалификации педагога
в организациях среднего,
технического и
профессионального,
послесреднего образования
  Форма
  Руководителю
___________________________
  (наименование организации
по подтверждению
соответствия и присвоения
квалификации педагога)
___________________________
___________________________
от _________________________
(фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Заявление

      Прошу Вас разрешить мне пройти процедуру подтверждения соответствия
и присвоения квалификации педагога. Язык сдачи тестирования
________________________________________________________. нужное вписать

      Дата

      Подпись педагога

  Приложение 3
к Правилам подтверждения
соответствия и присвоения
квалификации педагога
в организациях среднего,
технического и
профессионального,
послесреднего образования
  Форма
  ____________________________
(наименование организации
по подтверждению
соответствия и присвоения
квалификации педагога)

Сертификат о подтверждении соответствия и присвоении квалификации педагога

      Настоящий сертификат выдан
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество(при его наличии))
Результат тестирования _____________________________________________________
Результат оценки навыков __________________________________________________
Статус "подтверждено" / "не подтверждено"
зарегистрирован за № ____________________________
выдан "___" _______20__года

      Руководитель организации по подтверждению соответствия и присвоению
квалификации педагога _________________ (подпись)
____________________________________ фамилия, имя, отчество (при его наличии)

      Место для печати

  Приложение 4
к Правилам подтверждения
соответствия и присвоения
квалификации педагога
в организациях среднего,
технического и
профессионального,
послесреднего образования
  Форма
  Председателю
Апелляционной комиссии
___________________________
(наименование организации
по подтверждению
соответствия и присвоения
квалификации педагога)
___________________________
___________________________
от _________________________
(фамилия, имя отчество
(при его наличии)
___________________________
(специальность)

Апелляционное заявление

      С результатами процедуры подтверждения соответствия (тестирование / практические
навыки),
(нужное подчеркнуть)
не согласен по причине: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
В этой связи, прошу Вас рассмотреть моҰ заявление на заседании Апелляционной
комиссии и принять решение по данному вопросу.

      Дата

      Подпись педагога

  Приложение 5
к Правилам подтверждения
соответствия и присвоения
квалификации педагога
в организациях среднего,
технического и
профессионального,
послесреднего
образования
  Форма

Решение апелляционной комиссии

      При рассмотрении апелляционного заявления педагога № __ от "__" _____ 20___ г.
________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при его наличии) педагога
Постановили
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

      Дата

      Подписи Председателя и членов Апелляционной комиссии