"Мүлікті тәркілеу бөлігінде қылмыстық іс бойынша сот үкімі негізінде не мүлікті мемлекетке беру туралы шешім негізінде тыйым салынған мүлікті өткізу немесе пайдалану қағидасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы № 227 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2021 жылғы 27 мамырдағы № 494 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 31 мамырда № 22875 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Мүлікті тәркілеу бөлігінде қылмыстық іс бойынша сот үкімі негізінде не мүлікті мемлекетке беру туралы шешім негізінде тыйым салынған мүлікті өткізу немесе пайдалану қағидасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы № 227 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10813 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтін өзгермейді:

      "Мүлікті тәркілеу бөлігінде қылмыстық іс бойынша сот үкімі негізінде не мүлікті мемлекетке беру туралы шешім негізінде тыйым салынған мүлікті өткізу немесе пайдалану қағидаларын бекіту туралы";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мүлікті тәркілеу бөлігінде қылмыстық іс бойынша сот үкімі негізінде не мүлікті мемлекетке беру туралы шешім негізінде тыйым салынған мүлікті өткізу немесе пайдалану қағидаларында:

      2-тармақта:

      1) және 2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) ағымдағы баға – бағаның арттырылуына байланысты аукцион нысанындағы сауда-саттық барысында қалыптасатын мүлік бағасы немесе бағаның төмендетілуіне байланысты аукцион нысанындағы сауда-саттық барысында жарияланған баға;

      2) алғашқы баға – тәуелсіз консультанттар немесе бағалаушы ұсынған мүліктің құнын бағалау туралы есеп негізінде айқындалатын және комиссия белгілейтін мүлік бағасы;";

      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) аукцион нөмірі – қатысушыға Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландырушы орталығы берген электрондық цифрлық қолтаңбасы болған кезде аукционға қатысу үшін берілетін нөмір;";

      19) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "19) сату бағасы – сауда-саттық нәтижесінде белгіленген мүліктің түпкілікті бағасы;";

      22), 23) және 24) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "22) сауда-саттық – мүлікті сату тәсілі;

      23) сауда-саттықтың бағаны көтеру әдісі – бастапқы бағасы жарияланған қадаммен арттырылатын аукцион нысанындағы сауда-саттықта қолданылатын әдіс;

      24) сауда-саттықтың бағаны төмендету әдісі – бастапқы бағасы жарияланған қадаммен төмендетілетін аукцион нысанындағы сауда-саттықта қолданылатын әдіс;";

      27) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "27) тізілімнің веб-порталы – мүлікті есепке алу және сату жөніндегі электрондық дерекқорға бірыңғай қол жеткізу нүктесін ұсынатын мемлекеттік мүлік тізілімінің (бұдан әрі – тізілім) интернет - ресурсы;";

      4-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мүліктің мынадай түрлерін: бағалы қағаздарды, шаруашылық серіктестіктердің жарғылық капиталдарындағы қатысу үлестерін, қара және түсті металдардың сынықтарын, шикі мұнайды, жануарларды, жануарлардан алынатын шикізаттарды, алкоголь өнімін, темекі және темекі өнімдерін, ұялы телефондарды, төлем терминалдарын, ойын автоматтарын, ойын құралдары мен казино жабдықтарын, жойылуға жататын немесе үлестік меншіктегі мүлікті, сондай-ақ "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 210-бабы 1-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген негіздер бойынша түскен мүліктіқоспағанда, тізілімге енгізілетін мүлік оны сатуға дейін веб-портал арқылы мемлекеттік заңды тұлғаларға, оның ішінде әлеуметтік қызмет субъектілеріне олардың теңгеріміне беру үшін ұсынылуға жатады.";

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Мүлікті мемлекеттік заңды тұлғалардың теңгеріміне беру және оны бекіту мүліктің атауын, қажетті санын, сондай-ақ аппарат басшысының, ал мұндай лауазым болмаған жағдайда тиісті саланың уәкілетті органының (жергілікті атқарушы органның) басшысы не болмаса оны алмастырушы тұлға қол қойған мүлікті беру қажеттілігі туралы тиісті саланың уәкілетті органының (жергілікті атқарушы органның) қорытындысының электронды (сканерленген) көшірмесін қоса бере отырып, мүлікті беру қажеттілігінің негіздемесін көрсете отырып тізілімнің веб-порталында тіркелетін мемлекеттік заңды тұлғалардың электрондық өтініші (бұдан әрі – өтініш) негізінде жүзеге асырылады.

      Тиісті саланың уәкілетті органының (жергілікті атқарушы органның) қорытындысында осы Қағиданың 5-тармағында белгіленген экономикалық орындылығы өлшемдері және мүлікті нысаналы пайдалану қажеттілігі, сондай-ақ көрсетілген мүліктің бекітілуі болжамдалған мемлекеттік заңды тұлға көрсетіледі.";

      7-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "7) комиссия оң шешім қабылдаған кезде, 15 (он бес) жұмыс күні ішінде уәкілетті орган немесе жергілікті атқарушы орган:

      мүлікті мемлекеттік заңды тұлғалардың теңгеріміне (мемлекеттік меншіктің бір түрінің шегінде) бекіту туралы;

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 маусымдағы № 616 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіліп берілген мемлекеттік мүлікті мемлекеттік меншіктің бір түрінен екіншісіне беру қағидаларында (бұдан әрі – № 616 қағидалар) белгіленген тәртіппен мүлікті мемлекеттік меншіктің бір түрінен екіншісіне беру туралы шешімді қабылдайды.

      № 616 қағидаларда көзделген уәкілетті органның мекенжайына облыс (республикалық маңызы бар қала, астана) әкімінің өтінішхаты немесе облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) тиісті жергілікті атқарушы органының мекенжайына уәкілетті органның келісімі көрсетілген мерзімде ұсынылмаған кезде мүлік сауда-саттыққа шығарылады.

      Беруші және қабылдаушы тараптар мүлікті қабылдап алу-беру актісіне уәкілетті орган немесе жергілікті атқарушы орган шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде қол қояды;

      Қабылдаушы тарап қабылдап алу-беру актісіне белгіленген мерзімдерде қол қоймаған кезде, уәкілетті орган немесе жергілікті атқарушы орган тізіліммен қалыптастырылатын мемлекеттік заңды тұлғаның теңгеріміне берудің және бекітудің күшін жою туралы актіге қол қояды, содан кейін мүлік сауда-саттыққа шығарылады.";

      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Мүлікті сату мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

      1) мемлекеттік сатып алу туралы шарт (комиссия) негізінде ол болған кезде сауда ұйымдары арқылы:

      жарамдылық (сақтау) мерзiмi шектелген азық-түлiк тауарлары;

      бұрын пайдалануда болған өнеркәсiп тауарлары (көлiк құралдарынан, антикварлық бұйымдар мен тауарлардан басқа) өткізіледі;

      2) қор биржасындағы сауда-саттықта бағалы қағаздар өткізіледі;

      3) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілмеген өзге де мүлік аукциондарда өткізіледі.

      Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталдарындағы қатысу үлестерін сату "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасының Заңында және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарында белгіленген талаптарды сақтай отырып жүргізіледі.

      Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталындағы мемлекеттің қатысу үлесін сату кезінде жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге қатысушылар заңнамалық актілерде көзделген жағдайларды қоспағанда, қатысушылардың бірі қатысу үлесін немесе оның бір бөлігін сатқан кезде оны сатып алуда үшінші тұлғалардың алдында артықшылық құқықты пайдаланады.

      Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге қатысушы (қатысушылар) үлесті сатып алуда артықшылық құқықтан бас тартқан жағдайда, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктегі үлес аукционда сатылады.

      Аукциондарда екінші сауда-саттық нәтижелері бойынша өткізілмеген мүлік мемлекеттік сатып алу туралы шарт (комиссия) негізінде ол болған кезде сауда ұйымдары арқылы өткізуге беріледі.

      Сауда ұйымдары қызметін мемлекеттік сатып алу өткізілмеген болып танылған кезде, мүлік кейінгі сауда-саттықтарға шығарылады.";

      17-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "17. Комиссия мынадай функцияларды жүзеге асырады:

      1) өз жұмысының регламентiн дербес әзiрлейдi;

      2) мемлекеттік заңды тұлғалардың өтініштері мен оларға қоса берілген құжаттарды қарайды және тиісті шешім қабылдайды;

      3) бағалаушы ұсынған мүлік құнын бағалау туралы есеп негізінде мүліктің алғашқы бағасын белгілеу туралы шешім қабылдайды;

      4) мүлікті сауда-саттыққа одан әрі қою орындылығы туралы шешім қабылдайды;

      5) биржалық сауда-саттыққа акцияларды қою мерзімі мен ұзақтығы, сатудың шекті мерзімі мен биржалық сауда-саттықтан алу күні туралы шешім қабылдайды;

      6) қор биржаларында мемлекет меншігіне айналдырылған бағалы қағаздарды өткізу кезінде брокерлік компанияның ұсынымы бойынша сауда-саттық әдісін айқындайды.";

      18-тармақтың 7) тармақшасы алып тасталсын;

      19-тармақтың екінші бөлігінің 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) шектеулер мен ауыртпалықтардың жоқ/бар екендігі туралы мәліметтерді.";

      27-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "27. Кепілдік жарнаны сатушы:

      1) жеңімпазға – сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамаға не сатып алу-сату шартына қол қоймаған жағдайларда;

      2) сатып алушыға – сатып алу-сату шарты бойынша міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайда қайтармайды.

      Барлық қалған жағдайларда кепілдік жарна қатысушы бірыңғай операторға электрондық өтініш берген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзiмде қайтарылады. Кепілдік жарна сауда-саттыққа қатысушы, жеке немесе мемлекеттік емес заңды тұлға кепілдік жарнаны қайтару туралы өтініште көрсеткен деректемелерге қайтарылады.";

      29-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "29. Сауда-саттыққа қатысу үшін мыналарды:

      1) жеке тұлғалар үшін: ЖСН-ін, тегін, атын және әкесінің атын (бар болған жағдайда);

      2) заңды тұлғалар үшін: БСН-ін, толық атауын, бірінші басшының тегін, атын және әкесінің атын (бар болған жағдайда);

      3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырысу шотының деректемелерін;

      4) байланыс деректерін (почталық мекенжайы, телефоны, факс, е-mail) көрсете отырып, тізілімнің веб-порталында алдын ала тіркелу қажет.

      Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде қатысушы 1 (бір) жұмыс күні ішінде тізілімге енгізілген деректерге тиісті өзгерістер енгізеді.";

      35-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "35. Аукцион екі әдіспен:

      1) бағаны көтеру;

      2) бағаны төмендету арқылы өткізіледі.

      Бағаны көтеру әдісін қолдана отырып аукцион өткізген кезде мүліктің бастапқы бағасы мүліктің алғашқы бағасына тең болады.

      Бағаны төмендету әдісін қолдана отырып аукцион өткізген кезде мүліктің бастапқы бағасы алғашқы бағаны 3-ке (үшке) тең арттыру коэффициентіне көбейту жолымен айқындалады.

      Бірінші сауда-саттыққа мүлік аукционға бағаны көтеру әдісі қолданыла отырып шығарылады.

      Екінші сауда-саттыққа мүлік аукционға бағаны төмендету әдісі қолданыла отырып, алғашқы бағаның 50 (елу) пайызы мөлшеріндегі ең төмен баға белгілене отырып шығарылады.

      Егер мүлік екінші сауда-саттықта өткізілмеген жағдайда, онда ол Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес айқындалған сауда ұйымына ол болған кезде алғашқы бағадан 50 (елу) пайыз мөлшеріндегі баға бойынша сатуға беріледі.

      Осы тармақтың алтыншы бөлігінің ережелері мүліктің мынадай түрлеріне: жылжымайтын мүлік объектілеріне, мүліктік кешендерге, зауыттарға, көлік құралдарына, ауыл шаруашылығы және арнайы техникаға, жануарларға, мұнайға, мұнай өнімдеріне және қайта өңдеу өнімдеріне (шикi мұнайды және газ конденсатын қайта өңдеу өнімдеріне), жабдыққа, жарғылық капиталдардағы қатысу үлестеріне қолданылмайды.";

      36-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "36. Үшінші сауда-саттыққа мүлік аукционға бағаны төмендету әдiсi қолданыла отырып, алдыңғы сауда-саттықтың ең төменгі бағасының 50 (елу) пайызы мөлшеріндегі ең төмен баға белгіленіп шығарылады.

      Төртінші және одан кейінгі сауда-саттыққа мүлік аукционға бағаны төмендету әдісі қолданыла отырып, 1 (бір) теңге мөлшерінде ең төмен баға белгіленіп шығарылады.

      Аукцион нысанындағы кейінгі әрбір сауда-саттық алдыңғы аукцион күнінен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей өткізіледі.";

      38, 39, 40, 41 және 42-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "38. Мүлік бойынша аукцион басталған сәтте тіркелген қатысушылар болмаған жағдайда, осы мүлік бойынша аукцион өтпеді деп танылады және сатушы тізілімде қалыптастырылатын аукционның өткізілмегені туралы актіге қол қояды.

      39. Егер аукцион залында бағаны көтеру аукционы басталған сәттен бастап 20 (жиырма) минут ішінде қатысушылардың бірде-біреуі мүлікті бастапқы баға бойынша сатып алу ниетін растамайтын болса, онда осы мүлік бойынша бағаны көтеру аукционы өткізілмеді деп танылады.

      Егер мүліктің бағасы белгіленген ең төменгі мөлшерге жетсе және тіркелген қатысушылардың бірде-біреуі мүлікті сатып алу ниетін растамаса, онда бағаны төмендету аукционы өткізілмеді деп танылады.

      Егер бағаны төмендету аукционы аяқталатын сәтте сағат 17:00-де аукцион жеңімпазы айқындалмаса, онда осы мүлік бойынша аукцион өтпеді деп танылады.

      Аталған Қағиданың осы тармағында көзделген жағдайларда сатушы тізілімде қалыптастырылатын өткізілмеген аукцион туралы актіге қол қояды және осы мүлік өткізілмеген сауда-саттық шарттарымен сауда-саттыққа қайтадан шығарылады.

      40. Бағаны өзгерту қадамы былайша белгіленеді:

      1) сату объектiсiнiң бастапқы немесе ағымдағы бағасы айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің 20 000 еселенгеніне дейінгі мөлшерде болған кезде өзгерту қадамы бағаны көтеру аукционында – 10 (он) пайыз мөлшерінде және бағаны төмендету аукционында 5 (бес) пайыз мөлшерінде белгiленедi;

      2) сату объектiсiнiң бастапқы немесе ағымдағы бағасы айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің 20 000 еселенгенінен бастап 50 000 еселенгеніне дейінгі мөлшерде болған кезде өзгерту қадамы бағаны көтеру аукционында – 7 (жеті) пайыз мөлшерінде және бағаны төмендету аукционында 5 (бес) пайыз мөлшерінде;

      3) сату объектiсiнiң бастапқы немесе ағымдағы бағасы айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің 50 000 еселенгенінен бастап 100 000 еселенгеніне дейінгі мөлшерде болған кезде өзгерту қадамы 5 (бес) пайыз мөлшерінде белгiленедi;

      4) сату объектісінің бастапқы немесе ағымдағы бағасы айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің 100 000 еселенгенінен бастап 250 000 еселенгеніне дейінгі мөлшерде болған кезде өзгерту қадамы бағаны көтеру аукционында – 2,5 (екі бүтін оннан бес) пайыз мөлшерінде және бағаны төмендету аукционында 5 (бес) пайыз мөлшерінде белгіленеді;

      5) сату объектісінің бастапқы немесе ағымдағы бағасы айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің 250 000 еселенгенінен бастап 500 000 еселенгеніне дейінгі мөлшерде болған кезде өзгерту қадамы бағаны көтеру аукционында 1 (бір) пайыз мөлшерінде және бағаны төмендету аукционында 5 (бес) пайыз мөлшерінде белгіленеді;

      6) сату объектісінің бастапқы немесе ағымдағы бағасы айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің 500 000 еселенген мөлшерінде және одан жоғары болған кезде өзгерту қадамы бағаны көтеру аукционында 0,5 (нөл бүтін оннан бес) пайыз мөлшерінде және бағаны төмендету аукционында 5 (бес) пайыз мөлшерінде белгіленеді.

      41. Бағаны көтеру әдісін қолдана отырып аукцион өткізу:

      1) егер аукцион залында бастапқы баға расталған сәттен бастап 20 (жиырма) минут ішінде қатысушылардың бірі мүліктің бастапқы бағасын осы Қағиданың 40-тармағына сәйкес белгіленген қадамға арттыру жолымен мүлікті сатып алуға өзінің ниетін растайтын болса, онда бастапқы баға белгіленген қадамға артады;

      2) егер аукцион залында бастапқы баға расталған сәттен бастап 20 (жиырма) минут ішінде қатысушылардың бірде-біреуі бастапқы бағаны арттыру жолымен мүлікті сатып алуға өзінің ниетін растамайтын болса, онда бастапқы бағаны растаған қатысушы жеңімпаз болып танылады, ал осы мүлік бойынша аукцион өткізілген болып танылады;

      3) егер ағымдағы баға артқаннан кейін 20 (жиырма) минут ішінде қатысушылардың бірде-біреуі ағымдағы бағаны арттыру жолымен мүлікті сатып алу ниетін растамайтын болса, онда мүлікті сатып алу ниетін соңғы растаған қатысушы жеңімпаз болып танылады, ал осы мүлік бойынша аукцион өткізілген болып танылады;

      4) егер бағаны көтеру аукционы аяқталатын сәтте сағат 17:00-де аукцион жеңімпазы айқындалмаса, онда мүлікті сатып алу ниетін растаған соңғы қатысушы жеңімпаз деп танылады және осы мүлік бойынша аукцион өткізілген болып танылады.

      Бағаны көтеру әдісін қолдана отырып аукцион қатысушылардың біреуі ұсынған ең жоғары бағаға дейін жүргізіледі.

      Бір ғана қатысушы қатысқан бағаны көтеру аукционы, егер қатысушы бастапқы бағаны растаса, өтті деп танылады.

      42. Бағаны төмендету әдісін қолдана отырып аукцион өткізу:

      1) егер аукцион басталған сәттен бастап 2 (екі) минут ішінде қатысушылардың бірде-біреуі аукционда мүлікті сатып алу ниетін растамайтын болса, мүліктің бастапқы бағасы осы Қағиданың 40-тармағына сәйкес белгіленген қадамға азаяды;

      2) егер баға азайғаннан кейін 2 (екі) минут ішінде қатысушылардың бірде-біреуі мүлікті сатып алу ниетін растамайтын болса, мүліктің соңғы ағымдағы бағасы белгіленген қадаммен азаяды.

      Ағымдағы баға бойынша мүлікті сатып алуға өзінің ниетін бірінші болып растаған қатысушы бағаны төмендету әдісін қолдана отырып аукцион жеңімпазы болып танылады және осы мүлік бойынша аукцион өткізілген болып танылады.

      Бір ғана қатысушы қатысқан бағаны төмендету аукционы, егер қатысушы жарияланған бағаны растаса, өтті деп танылады.";

      45-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "45. Сатып алу-сату шартына сауда-саттық өткізілген күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен аспайтын мерзімде тізілімде ЭЦҚ пайдалана отырып сатушы және жеңімпаз қол қояды. Шартта сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамаға шартты жасасу негіздемесі ретінде сілтеме көрсетіледі.

      Сатып алу-сату шартын сатушы қалыптастырады және сауда-саттық өткізілген күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күннен кешіктірілмейтін мерзімде жеңімпазға келісуге жібереді.";

      54-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "54. Аванстық немесе түпкілікті төлем мерзімі 10 (он) жұмыс күнінен аспайтын мерзімге кешіктірілген кезде, сатушы сатып алу-сату шарты бойынша кешіктірілген әрбір күн үшін төленбеген төлем сомасының 0,5 (нөл бүтін оннан бес) пайыз мөлшерінде өсімпұл алады. Аванстық немесе түпкілікті төлем 10 (он) жұмыс күнінен астам мерзімге кешіктірілген жағдайда, сатып алу-сату шарты біржақты тәртіппен бұзылады.

      Жеңімпаз қабылдап алу-беру актісіне белгіленген мерзімде қол қоймаған жағдайда, сатушы сатып алу-сату шартын бір жақты тәртіппен бұзады.

      Сатушы сатып алу-сату шартын бұзған кезде тізілімде қалыптастырылатын сауда-саттық нәтижелерінің күшін жою туралы актіге қол қояды, содан кейін мүлік күші жойылған сауда-саттық талаптарымен сауда-саттыққа қайта шығарылады.";

      көрсетілген Қағидаға 1-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 10 (он) күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
Е. Жамаубаев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Әділет министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Ұлттық экономика министрлігі

  Қазақстан Республикасы
  Қаржы министрінің
  2021 жылғы 27 мамырдағы
  № 494 Бұйрыққа қосымша
  Мүлікті тәркілеу бөлігінде
  қылмыстық іс бойынша сот үкімі
  негізінде не мүлікті мемлекетке беру
  туралы шешім негізінде тыйым
  салынған мүлікті өткізу немесе
  пайдалану қағидасына
  1-қосымша
  нысан

Мүлікті сату бойынша ___________________________ қатысуға
(аукцион әдісі көрсетіледі)
ӨТІНІМ

      1. Мүліктің сатылуы туралы жарияланған хабарламаны қарап және Мүлікті тәркілеу бөлігінде қылмыстық іс бойынша сот үкімі негізінде не мүлікті мемлекетке беру туралы шешім негізінде тыйым салынған мүлікті өткізу немесе пайдалану қағидасымен танысып, _________________________________ (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда) (бұдан әрі – Т.А.Ә.) немесе заңды тұлғаның атауы және заңды тұлғаның басшысының немесе заңды тұлғаның сенімхат негізінде әрекет ететін өкілінің Т.А.Ә.) ___________ 20 ___ жылғы "___" _______ ____________ мына мекенжай бойынша ________________________ болатын аукционға қатысуға ниет білдіреді.

      2. Мен (біз) сауда-саттыққа қатысу үшін мүлік бойынша сауда-саттық нәтижелері айқындалғанға дейін тізілімнің веб-порталы бұғаттайтын кепілдік жарнаны енгіздім(дік):


р/с

Мүліктің атауы

Мүлік үшін кепілдік жарнаның сомасы, теңге


Жиыны


      3. Қатысушыға қойылатын талаптарға мен (біз) сәйкес емесекенім (-із) анықталған жағдайда, мен (біз) аукционға қатысу құқығынан айырылатыныммен (айырылатынымызбен), электрондық аукцион нәтижелерінің хаттамасы және мен (біз) қол қойған сатып алу-сату шарты жарамсыз деп танылатынымен келісемін(-з).

      4. Егер мен (біз) аукцион жеңімпаз(-дар)ы деп танылған жағдайда, өзім(-ізг)е электрондық аукцион нәтижелерінің хаттамасына өткізілген күні қол қоюды және сауда-саттық өткізілген күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде сатып алу-сату шартына қол қоюды міндетім(-ізг)е аламын(-з).

      5. Мынадай:

      1) сауда-саттықөткізілетінкүніоныңнәтижелерітуралыхаттамағақолқоймаған;

      2) белгіленгенмерзімдердесатыпалу-сатушартынақолқоймаған;

      3) сатып алу-сату шарты бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайларда, мен (біз) енгізген кепілдік жарнаның сомасы қайтарылмайтынына және сатушыда қалатынына келісемін(з).

      6. Осы өтінім электрондық аукцион нәтижелерінің хаттамасымен бірге сатып алу-сату шарты жасалғанға дейін қолданылатын шарттың күшіне ие.

      7. Өзім(із) туралы мынадай:

      Заңды тұлғалар үшін:

      Атауы ___________________________________

      БСН _____________________________________

      Басшының Т.А.Ә. ________________________

      Мекенжайы:______________________________

      Телефон (факс) нөмірі: ________________

      Кепілдік жарнасын қайтару үшін банк деректемелері:

      Жеке сәйкестендіру коды (бұдан әрі – ЖСК) ___

      Банктік сәйкестендіру коды (бұдан әрі – БСК) __

      Банктің атауы _____________________________

      Бенефициар коды (бұдан әрі – Кбе) ___________

      Кепілдік жарнасын төлеген тұлғаның ЖСН/БСН:_

      Жеке тұлға үшін:

      Т.А.Ә. ___________________________________

      ЖСН ____________________________________

      Паспорт деректері _________________________

      Мекенжайы: _______________________________

      Телефон (факс) нөмірі: ______________________

      Кепілдік жарнасын қайтару үшін банк деректемелері:

      ЖСК ____________________________________

      БСК _____________________________________

      Банктің атауы _____________________________

      Кбе ______________________________________

      Кепілдік жарнасын төлеген тұлғаның ЖСН/БСН:_______ 20 __ жылғы "___" _______

  (қолы) (жекетұлғаның Т.А.Ә. немесе заңды
  тұлғаның атауы және заңды тұлғаның
  басшысының немесе заңды тұлғаның сенімхат
  негізінде әрекет ететін өкілінің Т.А.Ә.)

      Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталы 20__ жылғы "___" ______ _____ сағат ___ минуттақабылдады.

      Қатысушының аукцион нөмірі ______________

О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 227 "Об утверждении Правил реализации или использования имущества, арестованного на основании приговора суда по уголовному делу в части конфискации имущества либо на основании решения о передаче имущества государству"

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 мая 2021 года № 494. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 мая 2021 года № 22875

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 227 "Об утверждении Правил реализации или использования имущества, арестованного на основании приговора суда по уголовному делу в части конфискации имущества либо на основании решения о передаче имущества государству" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10813) следующие изменения:

      в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

      в Правилах реализации или использования имущества, арестованного на основании приговора суда по уголовному делу в части конфискации имущества либо на основании решения о передаче имущества государству, утвержденных указанным приказом:

      в пункте 2:

      подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

      "1) текущая цена – цена имущества, складывающаяся в ходе торгов в форме аукциона на повышение цены или объявленная цена, складывающаяся в ходе торгов в форме аукциона на понижение цены;

      2) начальная цена – цена имущества, определяемая на основании отчета об оценке стоимости имущества, представленного независимыми консультантами или оценщиком, и устанавливаемая комиссией;";

      подпункт 5) изложить в следующей редакции:

      "5) аукционный номер – номер, присваиваемый участнику для участия на аукционе при наличии электронной цифровой подписи, выданной национальным удостоверяющим центром Республики Казахстан;";

      подпункт 19) изложить в следующей редакции:

      "19) цена продажи – окончательная цена имущества, установленная в результате торгов;";

      подпункты 22), 23) и 24) изложить в следующей редакции:

      "22) торги – способ реализации имущества;

      23) метод торгов на повышение цены – метод, применяемый на торгах в форме аукциона, при котором стартовая цена повышается с объявленным шагом;

      24) метод торгов на понижение цены – метод, применяемый на торгах в форме аукциона, при котором стартовая цена понижается с объявленным шагом;";

      подпункт 27) изложить в следующей редакции:

      "27) веб-портал реестра – интернет - ресурс реестра государственного имущества (далее – реестр), предоставляющий единую точку доступа к электронной базе данных по учету и реализации имущества;";

      часть вторую пункта 4 изложить в следующей редакции:

      "Имущество, включаемое в реестр, до его продажи подлежит предложению государственным юридическим лицам, в том числе субъектам социальных услуг, посредством веб-портала для передачи на их баланс, за исключением следующих видов имущества: ценных бумаг, долей участия в уставных капиталах хозяйственных товариществ, лома черных и цветных металлов, сырой нефти, животных, сырья животного происхождения, алкогольной продукции, табака, табачных изделий, сотовых телефонов, платежных терминалов, игровых автоматов, игорных принадлежностей и оборудования для казино, имущества, подлежащего уничтожению или находящегося в долевой собственности, а также имущества, поступившего по основанию, указанному в подпункте 4) пункта 1 статьи 210 Закона Республики Казахстан "О государственном имуществе".";

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Передача имущества и его закрепление на баланс государственных юридических лиц осуществляется на основании их электронного заявления (далее – заявление), регистрируемого на веб-портале реестра с указанием наименования имущества, необходимого количества, а также обоснования необходимости передачи имущества с приложением электронной (сканированной) копии заключения уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) о необходимости передачи имущества, подписанного руководителем аппарата, а в случаях отсутствия такой должности – руководителем уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) или лицом им уполномоченным, либо замещающим лицом.

      В заключении уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) указываются установленные пунктом 5 настоящих Правил критерии экономической целесообразности и необходимости в целевом использовании имущества, а также государственное юридическое лицо, за которыми предполагается закрепление указанного имущества.";

      подпункт 7) пункта 7 изложить в следующей редакции:

      "7) при положительном решении комиссии уполномоченным органом или местным исполнительным органом в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней принимается решение о:

      закреплении имущества на баланс государственных юридических лиц (в пределах одного вида государственной собственности);

      передаче имущества из одного вида государственной собственности в другой в порядке, установленном Правилами передачи государственного имущества, закрепленного за государственными юридическими лицами, из одного вида государственной собственности в другой, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2011 года № 616 (далее – Правила № 616).

      При непредоставлении в указанный срок ходатайства акима области (города республиканского значения, столицы) в адрес уполномоченного органа или согласования уполномоченного органа в адрес соответствующего местного исполнительного органа области (города республиканского значения, столицы), предусмотренных Правилами № 616, имущество выставляется на торги.

      Акт приема-передачи имущества подписывается передающей и принимающей сторонами в течение 10 (десяти) календарных дней с даты принятия решения уполномоченным органом или местным исполнительным органом.

      При неподписании принимающей стороной акта приема-передачи в установленные сроки, уполномоченным органом или местным исполнительным органом подписывается акт об отмене передачи и закреплении на баланс государственного юридического лица, формируемый реестром, после чего имущество выставляется на торги.";

      пункт 9 изложить в следующей редакции:

      "9. Реализация имущества осуществляется в следующем порядке:

      1) через торговые организации на основании договора о государственных закупках (комиссии) при ее наличии реализуются:

      продовольственные товары с ограниченным сроком годности (хранения);

      промышленные товары, бывшие в употреблении (кроме транспортных средств, антикварных изделий и товаров);

      2) на торгах на фондовой бирже реализуются ценные бумаги;

      3) на аукционах реализуется иное имущество, не указанное в подпункте 1) настоящего пункта.

      Реализация доли участия в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью производится с соблюдением требований, установленных Законом Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" и действующими законами Республики Казахстан.

      При реализации доли участия государства в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью участники товарищества с ограниченной ответственностью пользуются преимущественным перед третьими лицами правом покупки доли участника или ее части при ее продаже кем-либо из участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

      В случае отказа участника(ов) товарищества с ограниченной ответственностью от преимущественного права покупки, доля в товариществе с ограниченной ответственностью реализуется на аукционе.

      Имущество, не реализованное по результатам вторых торгов на аукционах, передается на реализацию через торговые организации на основании договора о государственных закупках (комиссии) при ее наличии.

      При признании государственных закупок услуг торговой организации несостоявшимися, имущество выставляется на последующие торги.";

      пункт 17 изложить в новой редакции:

      "17. Комиссия осуществляет следующие функции:

      1) самостоятельно разрабатывает регламент своей работы;

      2) рассматривает заявления государственных юридических лиц и документы, приложенные к ним, и принимает соответствующее решение;

      3) принимает решение об установлении начальной цены имущества на основании отчета об оценке стоимости имущества, представленного оценщиком;

      4) принимает решение о целесообразности дальнейшего выставления имущества на торги;

      5) принимает решение о сроках и длительности выставления акций на биржевые торги, предельных сроках реализации и дате снятия с биржевых торгов;

      6) определяет метод торгов по рекомендации брокерской компании при реализации ценных бумаг, обращенных в собственность государства на фондовых биржах.";

      подпункт 7) пункта 18 исключить;

      подпункт 4) части второй пункта 19 изложить в следующей редакции:

      "4) сведения об отсутствии/наличии ограничений и обременений;";

      пункт 27 изложить в следующей редакции:

      "27. Гарантийный взнос не возвращается продавцом:

      1) победителю – в случаях неподписания протокола о результатах торгов либо договора купли-продажи;

      2) покупателю – в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору купли-продажи.

      Во всех остальных случаях гарантийный взнос возвращается в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подачи участником электронного заявления единому оператору. Гарантийный взнос возвращается на реквизиты, указываемые участником торгов, физическим или негосударственным юридическим лицом в заявлении о возврате гарантийного взноса.";

      пункт 29 изложить в следующей редакции:

      "29. Для участия в торгах необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-портале реестра с указанием:

      1) для физических лиц: ИИН, фамилии, имени и отчества (при его наличии);

      2) для юридических лиц: БИН, полного наименования, фамилии, имени и отчества (при его наличии) первого руководителя;

      3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса;

      4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail).

      При изменении вышеуказанных данных участник в течение 1 (одного) рабочего дня вносит соответствующие изменения в данные, внесенные в реестр.";

      пункт 35 изложить в следующей редакции:

      "35. Аукцион проводится двумя методами:

      1) на повышение цены;

      2) на понижение цены.

      При проведении аукциона с применением метода на повышение цены стартовая цена имущества равна начальной цене имущества.

      При проведении аукциона с применением метода на понижение цены, стартовая цена имущества определяется путем умножения начальной цены на повышающий коэффициент, равный 3 (трем).

      На первые торги имущество выставляется на аукцион с применением метода на повышение цены.

      На вторые торги имущество выставляется на аукцион с применением метода на понижение цены с установлением минимальной цены в размере 50 (пятидесяти) процентов от начальной цены.

      В случае, если имущество не реализовано на вторых торгах, то оно передается на реализацию в торговую организацию, определенную в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках при ее наличии по цене в размере 50 (пятидесяти) процентов от начальной цены.

      Положения части шестой настоящего пункта не распространяются на следующие виды имущества: объекты недвижимости, имущественные комплексы, заводы, транспортные средства, сельскохозяйственная и специальная техника, животных, нефть, нефтепродукты и продукты переработки (продукты переработки сырой нефти и газового конденсата), оборудование, доли участия в уставных капиталах.";

      пункт 36 изложить в следующей редакции:

      "36. На третьи торги имущество выставляется на аукцион с применением метода на понижение цены с установлением минимальной цены в размере 50 (пятидесяти) процентов от минимальной цены предыдущих торгов.

      На четвертые и последующие торги имущество выставляется на аукцион с применением метода на понижение цены с установлением минимальной цены в размере 1 (одного) тенге.

      Каждые последующие торги в форме аукциона проводятся не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты предыдущего аукциона.";

      пункты 38, 39, 40, 41 и 42 изложить в следующей редакции:

      "38. В случае отсутствия зарегистрированных участников на момент начала аукциона по имуществу, аукцион по данному имуществу признается несостоявшимся и продавцом подписывается акт о несостоявшемся аукционе, формируемый реестром.

      39. Если в течение 20 (двадцати) минут с начала аукциона на повышение цены в аукционном зале ни один из участников не подтвердил свое желание приобрести имущество по стартовой цене, то аукцион на повышение цены по данному имуществу признается несостоявшимся.

      Если цена имущества достигла установленного минимального размера, и ни один из зарегистрированных участников не подтвердил свое желание приобрести имущество, то аукцион на понижение цены признается несостоявшимся.

      Если на момент завершения аукциона на понижение цены в 17:00 часов победитель аукциона не определен, то аукцион по данному имуществу признается несостоявшимся.

      В случаях, предусмотренных данным пунктом настоящих Правил, продавцом подписывается акт о несостоявшемся аукционе, формируемый реестром и данное имущество вновь выставляется на торги с условиями несостоявшихся торгов.

      40. Шаг изменения цены устанавливается следующим образом:

      1) при стартовой или текущей цене объекта продажи в размере до 20000-кратного размера месячного расчетного показателя шаг изменения устанавливается на аукционе с применением метода на повышение цены в размере 10 (десяти) процентов и на аукционе с применением метода на понижение цены в размере 5 (пяти) процентов;

      2) при стартовой или текущей цене объекта продажи в размере от 20000 до 50000-кратного размера месячного расчетного показателя шаг изменения устанавливается на аукционе с применением метода на повышение цены в размере 7 (семи) процентов и на аукционе с применением метода на понижение цены в размере 5 (пяти) процентов;

      3) при стартовой или текущей цене объекта продажи в размере от 50000-кратного до 100000-кратного размера месячного расчетного показателя шаг изменения устанавливается в размере 5 (пяти) процентов;

      4) при стартовой или текущей цене объекта продажи в размере от 100000-кратного до 250000-кратного размера месячного расчетного показателя шаг изменения устанавливается на аукционе с применением метода на повышение цены в размере 2,5 (два целых пять десятых) процентов и на аукционе с применением метода на понижение цены в размере 5 (пяти) процентов;

      5) при стартовой или текущей цене объекта продажи в размере от 250000-кратного до 500000-кратного размера месячного расчетного показателя шаг изменения устанавливается на аукционе с применением метода на повышение цены в размере 1 (одного) процента и на аукционе с применением метода на понижение цены в размере 5 (пяти) процентов;

      6) при стартовой или текущей цене объекта продажи в размере от 500000-кратного размера месячного расчетного показателя и выше шаг изменения устанавливается на аукционе с применением метода на повышение цены в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов и на аукционе с применением метода на понижение цены в размере 5 (пяти) процентов.

      41. Проведение аукциона с применением метода на повышение цены:

      1) если в течение 20 (двадцати) минут с момента подтверждения стартовой цены в аукционном зале один из участников подтвердит свое желание приобрести имущество путем увеличения стартовой цены имущества на шаг, установленный согласно пункту 40 настоящих Правил, то стартовая цена увеличивается на установленный шаг;

      2) если в течение 20 (двадцати) минут после подтверждения стартовой цены в аукционном зале ни один из участников не подтвердит свое желание приобрести объект продажи путем увеличения стартовой цены, то победителем признается участник, подтвердивший стартовую цену, а аукцион по данному объекту продажи признается состоявшимся;

      3) если в течение 20 (двадцати) минут после увеличения текущей цены ни один из участников не подтвердит свое желание приобрести имущество путем увеличения текущей цены, то победителем признается участник, последним подтвердивший свое желание приобрести имущество, а аукцион по данному имуществу признается состоявшимся;

      4) если на момент завершения аукциона на повышение цены в 17:00 часов победитель аукциона не определен, то победителем признается участник, последним подтвердивший свое желание приобрести имущество, и аукцион по данному имуществу признается состоявшимся.

      Аукцион с применением метода на повышение цены идет до максимально предложенной цены одним из участников.

      Аукцион на повышение цены, в котором участвовал только один участник, признается состоявшимся, если участник подтвердил стартовую цену.

      42. Проведение аукциона с применением метода на понижение цены:

      1) если в течение 2 (двух) минут с начала аукциона ни один из участников не подтвердит свое желание приобрести имущество в аукционе, то стартовая цена имущества уменьшается на шаг, установленный согласно пункту 40 настоящих Правил;

      2) если в течение 2 (двух) минут после уменьшения цены ни один из участников не подтвердил свое желание приобрести имущество, то последняя текущая цена имущества уменьшается с установленным шагом.

      Победителем аукциона с применением метода на понижение цены признается участник, первым подтвердивший свое желание приобрести имущество по текущей цене, и аукцион по имуществу признается состоявшимся.

      Аукцион на понижение цены, в котором участвовал только один участник, признается состоявшимся, если участник подтвердил объявленную цену.";

      пункт 45 изложить в следующей редакции:

      "45. Договор купли-продажи подписывается в реестре продавцом и победителем с использованием ЭЦП в срок не более 10 (десяти) календарных дней с даты проведения торгов. В договоре указывается ссылка на протокол о результатах торгов, как основание заключения договора.

      Договор купли-продажи формируется продавцом и направляется на согласование победителю в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты проведения торгов.";

      пункт 54 изложить в следующей редакции:

      "54. При просрочке авансового или окончательного платежа на срок не более 10 (десяти) рабочих дней продавцом взимается пеня в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов от неоплаченной суммы платежа за каждый день просрочки по договору купли-продажи. В случае просрочки авансового или окончательного платежа на срок более 10 (десяти) рабочих дней, договор купли-продажи расторгается в одностороннем порядке.

      В случае неподписания победителем акта приема-передачи в установленный срок, договор купли-продажи расторгается продавцом в одностороннем порядке.

      При расторжении договора купли-продажи продавцом подписывается акт об отмене результатов торгов, формируемый реестром, после чего имущество вновь выставляется на торги с условиями отмененных торгов.";

      приложение 1 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

      3) в течение 10 (десяти) рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр финансов
Республики Казахстан
Е. Жамаубаев

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство юстиции
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство национальной экономики
Республики Казахстан

  Приложение к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 мая 2021 года № 494
  Приложение 1 к Правилам
реализации или использования
имущества, арестованного на
основании приговора суда по
уголовному делу в части
конфискации имущества либо
на основании решения о
передаче имущества государству
  форма

                                    ЗАЯВКА
                  на участие в _________________по реализации имущества
                              (указывается метод аукциона)

      1. Рассмотрев опубликованное извещение о реализации имущества и ознакомившись с
Правилами реализации или использования имущества, арестованного на основании
приговора суда по уголовному делу в части конфискации имущества либо на основании
решения о передаче имущества государству _________________________________________
      физического лица или (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (далее – Ф.И.О)
наименование юридического лица и Ф.И.О. руководителя или представителя юридического
лица, действующего на основании доверенности) желает принять участие в аукционе,
который состоится "___" ________ 20 __ года по адресу: _____________________________

      2. Мною (нами) внесен гарантийный взнос для участия в торгах, который блокируется веб-порталом реестра до определения результатов торгов по имуществу:

№ п/п

Наименование имущества

Сумма гарантийного взноса за имущество, тенге


Итого


      3. Согласен (-ы) с тем, что в случае обнаружения моего (нашего) несоответствия требованиям, предъявляемым к участнику, я (мы) лишаюсь (-емся) права участия в аукционе, протокол результатов электронного аукциона и подписанный мной (нами) договор купли-продажи будут признаны недействительными.

      4. В случае, если я (мы) буду (-ем) определен (-ы) победителем (-ями) аукциона, принимаю (-ем) на себя обязательстваподписать протокол результатов электронного аукциона в день его проведения и подписать договор купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней с даты проведения торгов.

      5. Согласен (-ы) с тем, что сумма внесенного мною (нами) гарантийного взноса не возвращается и остается у продавца в случаях:

      1) неподписания протокола о результатах торгов в день их проведения;

      2) неподписания договора купли-продажи в установленные сроки;

      3) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору купли-продажи.

      6. Настоящая заявка вместе с протоколом результатов электронного аукциона имеет силу договора, действующего до заключения договора купли-продажи.

      7. Представляю (-ем) сведения о себе:

      Для юридического лица:

      Наименование __________________________________________________________

      БИН ___________________________________________________________________

      Ф.И.О. руководителя _____________________________________________________

      Адрес: _________________________________________________________________

      Номер телефона (факса): __________________________________________________

      Банковские реквизиты для возврата гарантийного взноса:

      Индивидуальный идентификационный код (далее - ИИК) ______________________

      Банковский идентификационный код (далее - БИК) ___________________________

      Наименование банка _____________________________________________________

      Код бенефициара (далее - Кбе) ____________________________________________

      ИИН/БИН лица, оплатившего гарантийный взнос: ____________________________

      Для физического лица:

      Ф.И.О. _________________________________________________________________

      ИИН ___________________________________________________________________

      Паспортные данные ______________________________________________________

      Адрес: _________________________________________________________________

      Номер телефона (факса): __________________________________________________

      Банковские реквизиты для возврата гарантийного взноса:

      ИИК ________________________________________

      БИК ________________________________________

      Наименование банка __________________________

      Кбе ________________________________________

      ИИН/БИН лица, оплатившего гарантийный взнос:

      ___________________ "______" _____ 20 ___ года.

  (подпись) (Ф.И.О. физического
лица или наименование
юридического лица и Ф.И.О.
руководителя или представителя
юридического лица,
действующего на основании доверенности)

      Принято веб-порталом реестра государственного имущества "___"_______ 20 __ года __________ часов _______ минут

      Аукционный номер участника _______________