"Микроқаржылық қызметті лицензиялау қағидаларын, Микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға арналған біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 23 қарашадағы № 108 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2021 жылғы 20 қыркүйектегі № 91 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 23 қыркүйекте № 24476 болып тіркелді

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз.

      "Микроқаржылық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 27-бабының 4-4) тармақшасына, "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 12-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Микроқаржылық қызметті лицензиялау қағидаларын, Микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға арналған біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 23 қарашадағы № 108 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21731 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Микроқаржылық қызметті лицензиялау қағидаларында:

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Ұсынылған құжаттардың толық болу фактісі анықталған жағдайда жауапты бөлімшенің қызметкері мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі ішінде ұсынылған құжаттарды олардың Қағидалардың 4 және 5-тармақтарының, Стандарттың 8-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) және 12) тармақшаларының талаптарына сәйкес болу мәніне қарайды, микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру туралы бұйрықтың жобасын не микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензияны беруден дәлелді бас тартуды дайындап, көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының қарауына жібереді.

      Микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензия беруден бас тарту үшін негіздер анықталған кезде уәкілетті орган көрсетілетін қызметті алушыға алдын ала шешім бойынша ұстанымын білдіру мүмкіндігін беру үшін лицензия беруден бас тарту туралы алдын ала шешім, сондай-ақ тыңдауды өткізу уақыты мен орны (тәсілі) туралы хабарлайды.

      Тыңдау туралы хабарлама мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі аяқталғанға дейін кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын жіберіледі. Тыңдау хабардар етілген күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірілмей жүргізіледі.

      Көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамы микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру туралы бұйрықтың жобасына немесе микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензия беруден дәлелді бас тартуға қол қояды.";

      мынадай мазмұндағы 8-1 тармақпен толықтырылсын:

      "Жауапты бөлімшенің қызметкері көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамы тиісті шешімді қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы көрсетілетін қызметті алушыға микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензиямен қоса, микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру туралы хабарламаны не микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензия беруден дәлелді бас тартуды жібереді.

      Порталда лицензияның электрондық көшірмесімен қоса микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензияны беру туралы хабарлама не микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензия беруден дәлелді бас тарту көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі − ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" жіберіледі.";

      12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "12. Лицензияны қайта ресімдеу кезінде көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензияны қайта ресімдеу туралы өтінішпен (бұдан әрі – лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш) не жарғылық капиталды ұлғайтуға әкеп соғатын орналасқан жері өзгерген, қызмет түрінің өзгеруіне, көрсетілетін қызметті алушының қайта ұйымдастырылуына байланысты атауы өзгерген жағдайларда, Қағидаларға 4-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензияны қайта ресімдеу туралы өтінішпен көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қағаз тасымалдағышпен не портал арқылы электрондық түрде жүгінеді.";

      16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "16. Ұсынылған құжаттардың толық болу фактісі анықталғаннан кейін жауапты бөлімше мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі ішінде құжаттарды олардың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі тұрғысынан қарайды, микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензияны қайта ресімдеу немесе микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензияны қайта ресімдеуден дәлелді бас тарту туралы бұйрықтың жобасын дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамына қарауға жібереді. Көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамы микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензияны қайта ресімдеу туралы бұйрықтың жобасына немесе микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензияны қайта ресімдеуден дәлелді бас тартуға қол қояды.

      Микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензияны қайта ресімдеуден бас тарту үшін негіздер анықталған кезде уәкілетті орган көрсетілетін қызметті алушыны лицензияны қайта ресімдеуден бас тарту туралы алдын ала шешім туралы, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушыға алдын ала шешім бойынша ұстанымын білдіру мүмкіндігін беру үшін тыңдау өткізу уақыты мен орны (тәсілі) туралы хабардар етеді.

      Тыңдау туралы хабарлама мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсету мерзімі аяқталғанға дейін кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын жіберіледі. Тыңдау хабарлама күнінен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей жүргізіледі.

      Микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензияны қайта ресімдеуден бас тарту үшін негіздер болған кезде лицензияны қайта ресімдеу туралы өтінішті қарау мерзімі лицензияны қайта ресімдеу туралы өтінішті дұрыс қарау үшін мәні бар нақты мән-жайларды белгілеу қажеттілігіне байланысты көрсетілетін қызметті беруші басшысының немесе оның орынбасарының дәлелді шешімімен ақылға қонымды мерзімге, бірақ 2 (екі) айға дейінгі мерзімге ұзартылуы мүмкін, бұл туралы өтініш беруші мерзім ұзартылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің 76-бабының 3-тармағына сәйкес хабардар етіледі.";

      22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "22. Лицензияның қолданысын тоқтату туралы өтінішке көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қағаз тасымалдағышта не портал арқылы электрондық түрде мынадай құжаттар қоса беріледі:

      1) көрсетілетін қызметті алушының уәкілетті органының микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензияның қолданысын тоқтату туралы көрсетілетін қызметті берушіге ерікті түрде өтініш жасауы туралы шешімі;

      2) барлық міндеттеменің орындалғанын растау туралы хат;

      3) лицензияның қолданысын тоқтату туралы өтініш жіберілген күннің алдындағы соңғы жұмыс күнгі жағдай бойынша жасалған бухгалтерлік баланс және оған түсіндірме жазба. Бухгалтерлік балансқа түсіндірме жазбада кредиторлық берешек сомасын және оның туындау негіздерін көрсете отырып, көрсетілетін қызметті алушының кредиторлары (олар бар болса) туралы ақпарат жария етіледі;

      4) Қағидалардың 23-тармағы талаптарының орындалғанын растайтын ақпарат.";

      1-қосымша осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес жазылсын;

      2-қосымша осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес жазылсын;

      4-1-қосымша осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес жазылсын;

      көрсетілген қаулымен бекітілген Микроқаржылық қызметті жүзеге асыру бойынша біліктілік талаптарында және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесінде:

      8-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "


8.

Басшы қызметкерлердің және ірі қатысушылардың (ірі акционерлердің) жеке басын куәландыратын құжаттардың болуы (шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар үшін)

Басшы қызметкерлер мен ірі қатысушылардың (ірі акционерлердің) жеке басын куәландыратын құжаттар (шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар үшін).


  ";

      11-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

11.

1. Мынадай тұлға микроқаржы ұйымының ірі қатысушысы болып табылмайды, егер ол:
1) өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар жеке тұлға болып табылса;
2) тізбесі "Банктік және сақтандыру қызметінің, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары қызметінің және бағалы қағаздар рыногында лицензияланатын басқа да қызмет түрлерінің, акционерлік инвестициялық қорлар және микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар қызметінің мақсаттары үшін офшорлық аймақтардың тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 24 ақпандағы № 8 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20095 болып тіркелген) белгіленген офшорлық аймақтарда тіркеуі, тұрғылықты жері немесе орналасқан жері бар болса;
3) "Микроқаржылық қызмет туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 2-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) және 9) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша уәкілетті орган осы ұйымды микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиядан айыру туралы шешім қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде құрылтайшысы (акционері, қатысушысы) не басшы қызметкері бұрын ұйымның бірінші басшысы немесе құрылтайшысы (қатысушысы) болған заңды тұлға болып табылса;
4) бұрын, уәкілетті орган банкті, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалын, төлемге қабілетсіз банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктерінің филиалдары санатына жатқызу, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалын, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалын Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру брокерінің филиалын лицензиядан айыру туралы шешім қабылдағанға не соттың қаржы ұйымын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы шешімі заңды күшіне енгізілгенге не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда соттың Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мәжбүрлеп тоқтату туралы шешімі заңды күшіне енгізілгенге дейін бір жылдан аспайтын кезеңде қаржы ұйымының жеке тұлға – ірі қатысушысы не заңды тұлға – ірі қатысушысының (банк холдингінің) бірінші басшысы және (немесе) қаржы ұйымының басшысы, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокері филиалының басшысы немесе басшысының орынбасары болып табылса.
2. Микроқаржы ұйымының ірі қатысушысы микроқаржы ұйымының атқарушы органының басшысы лауазымына тағайындала (сайлана) алмайды (шаруашылық серіктестік нысанында құрылған микроқаржы ұйымына қолданылмайды).

Ірі қатысушыларда (ірі акционерлерде) алынбаған немесе өтелмеген соттылығының болмауын растайтын құжаттар (шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар үшін).
Көрсетілген құжаттарды беру күні өтінішті беру күнінің алдындағы 3 (үш) айдан аспайды (ұсынылған құжаттарда оларды қолданудың өзге мерзімі көрсетілген жағдайларды қоспағанда). Егер мемлекеттік органы қылмыс үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылығының болмауы туралы мәліметтерді растауға уәкілетті болатын елдің заңнамасында оларға қатысты көрсетілген мәліметтер сұратылатын тұлғаларға растайтын құжаттарды беру көзделмесе, онда тиісті растама азаматтық елінің (шетелдіктер үшін) немесе тұрақты тұратын елдің мемлекеттік органның хатымен уәкілетті органның атына жіберіледі.
Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру туралы өтініште көрсетілген мәліметтер.
Қағидаларға 4-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініште көрсетілген мәліметтер.

  ".

      2. Қаржы ұйымдарының әдіснамасы және пруденциялық реттеу департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

      3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген іс-шараның орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Төрағасының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және дамыту
Агенттігінің Төрағасы
М. Абылкасымова
      "КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрлігі
      "КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасының
Цифрлық даму, инновациялар және
аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2021 жылғы 20 қыркүйектегі
№ 91 Қаулыға
1-қосымша
Микроқаржылық қызметті
лицензиялау қағидаларына
1-қосымша

"Микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1.

Көрсетілетін қызметті берушінің атауы

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі

2.

Мемлекеттік қызметті ұсыну тәсілдері

"Электрондық үкіметтің" www.​egov.​kz веб-порталы (бұдан әрі – портал), көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі

3.

Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі

Көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған күннен бастап, сондай-ақ порталға жүгінген күннен бастап:
микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензия (бұдан әрі - лицензия) беру кезінде - 30 (отыз) жұмыс күні ішінде;
лицензияны қайта ресімдеу кезінде - 3 (үш) жұмыс күні ішінде;
микроқаржы ұйымы, кредиттік серіктестік, ломбард (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті алушы) бөлініп шығу немесе бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған жағдайда лицензияны қайта ресімдеу кезінде - 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей;
лицензияның телнұсқасын беру кезінде - 2 (екі) жұмыс күні ішінде.

4.

Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны

Электрондық (толық автоматтандырылған) және қағаз түрінде

5.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі

Лицензияны, лицензияның телнұсқасын беру, лицензияны қайта ресімдеу туралы хабарлама не мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

6.

Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан өндіріп алынатын төлем мөлшері және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны өндіріп алу тәсілдері

Лицензиялық алымдар:
1) лицензия бергені үшін 30 (отыз) айлық есептік көрсеткішті құрайды;
2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензияны бергені үшін мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды;
3) лицензияны телнұсқасын бергені үшін лицензияны бергені үшін мөлшерлеменің 100 (жүз) пайызын құрайды.
Лицензиялық алымды төлеу қолма-қол немесе қолма-қол емес нысанда екінші деңгейдегі банктер, бейрезидент-банктердің филиалдары немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма-қол емес нысанда "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы жүзеге асырылады.

7.

Жұмыс кестесі

1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Еңбек кодексіне (бұдан әрі – Еңбек кодексі) және "Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 13 желтоқсандағы Заңына (бұдан әрі - Мерекелер туралы заң) сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;
өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру кестесі сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін;
2) порталдың – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Еңбек кодексіне және Мерекелер туралы заңға сәйкес өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

8.

Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі

Көрсетілетін қызметті алушы лицензия алу үшін порталға жүгінген кезде:
1) Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру туралы электрондық өтініш;
2) жарғылық капиталдың ең төменгі мөлшерінің төленгенін растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері.
Жарғылық капиталдың ең төменгі мөлшерінің төленгенін растайтын құжаттар ретінде мынадай құжаттар ұсынылады: көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталына жарна ретінде ақшаның банк шотына есепке жатқызылғанын растайтын және лицензия алуға өтініш берген күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен ерте емес берілген екінші деңгейдегі банктің құжаты (оның ішінде клиенттің банк шоттары бойынша ақша қозғалысы туралы үзінді-көшірме) не бастапқы бухгалтерлік құжаттар немесе қаржылық есептілік не шаруашылық серіктестігіне қатысушылардың тізілімі не бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы берген одан үзінді-көшірме;
3) Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті капиталдың ең төменгі мөлшерінің сақталуы туралы мәліметтер (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);
4) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;
5) жарғының электрондық көшірмесі;
6) Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ломбард үй-жайларының қауіпсіздігін және техникалық нығайтылуын қамтамасыз ету жүйесі туралы мәліметтер (ломбардтар үшін) (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);
7) басшы қызметкерлерді, ішкі бақылау қызметінің қызметкерлерін (бар болса) жалдауды және (немесе) тағайындауды (сайлауды) растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері;
8) микрокредиттер беру қағидаларының электрондық көшірмесі;
9) басшы қызметкерлер мен ірі қатысушылардың (ірі акционерлердің) жеке басын куәландыратын құжаттардың электрондық көшірмелері (шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар үшін);
10) басшы қызметкерде жоғары білімінің болуын растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері;
Шет тілде ұсынылған құжаттар қазақ және орыс тілдеріне аударылады және "Нотариат туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 34-бабы 1-тармағының 9) тармақшасына, 36-бабы 1-тармағының 7) тармақшасына сәйкес нотариат куәландырады;
11) басшы қызметкерлер мен ірі қатысушылардың (ірі акционерлердің) алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқтығын растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері (шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар үшін).
Көрсетілген құжаттарды беру күні өтінішті беру күнінің алдындағы 3 (үш) айдан аспайды (ұсынылған құжаттарда оларды қолданудың өзге мерзімі көрсетілген жағдайларды қоспағанда). Егер мемлекеттік органы қылмыс үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылығының болмауы туралы мәліметтерді растауға уәкілетті болатын елдің заңнамасында оларға қатысты көрсетілген мәліметтер сұратылатын тұлғаларға растайтын құжаттарды беру көзделмесе, онда тиісті растама азаматтық елінің (шетелдіктер үшін) немесе тұрақты тұратын елдің (азаматтығы жоқ адамдар үшін) мемлекеттік органның хатымен уәкілетті органның атына жіберіледі.
12) филиалдар мен өкілдіктер туралы ережелердің электрондық көшірмелері (олар бар болса).
Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны алу үшін көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне жүгінген кезде:
1) Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру туралы өтініш;
2) жарғылық капиталдың ең аз мөлшерінің төленгенін растайтын құжат көшірмесі;
Жарғылық капиталдың ең аз мөлшерінің төленгенін растайтын құжаттар ретінде мына құжаттар ұсынылады: көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталына жарна ретінде банктік шотқа ақша аударымын растайтын және бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімдері жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы берген лицензияға не бастапқы бухгалтерлік құжаттарға не қаржылық есептілікке не шаруашылық серіктестікке қатысушылардың тізіліміне не одан үзінді көшірмені алуға жүгінген күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен ерте емес берілген екінші деңгейдегі банктің құжаты (оның ішінде клиенттің банктік шоттарындағы ақша қозғалысы туралы үзінді көшірме);
3) Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті капиталдың ең аз мөлшерінің сақталуы туралы мәліметтер;
4) жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;
5) жарғының көшірмесі (салыстыру үшін түпнұсқасы берілмеген жағдайда нотариат куәландырған көшірмесі);
6) Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ломбард үй-жайларының қауіпсіздігін және техникалық нығайтылуын қамтамасыз ету жүйесі туралы мәліметтер (ломбардтар үшін);
7) басшы қызметкерлерді, ішкі бақылау қызметінің қызметкерлерін (бар болса) жалдауды және (немесе) тағайындауды (сайлауды) растайтын құжаттардың көшірмелері;
8) микрокредиттер беру қағидаларының көшірмесі;
9) басшы қызметкерлер мен ірі қатысушылардың (ірі акционерлердің) жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелері (шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар үшін);
10) басшы қызметкерде жоғары білімінің болуын растайтын құжаттардың көшірмелері.
Шет тілде ұсынылған құжаттар қазақ және орыс тілдеріне аударылады және "Нотариат туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 34-бабы 1-тармағының 9) тармақшасына, 36-бабы 1-тармағының 7) тармақшасына сәйкес нотариат куәландырады;
11) басшы қызметкерлер мен ірі қатысушылардың (ірі акционерлердің) алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқтығын растайтын құжаттар (шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар үшін);
Көрсетілген құжаттарды беру күні өтінішті беру күнінің алдындағы 3 (үш) айдан аспайды (ұсынылған құжаттарда оларды қолданудың өзге мерзімі көрсетілген жағдайларды қоспағанда). Егер мемлекеттік органы қылмыс үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылығының болмауы туралы мәліметтерді растауға уәкілетті болатын елдің заңнамасында оларға қатысты көрсетілген мәліметтер сұратылатын тұлғаларға растайтын құжаттарды беру көзделмесе, онда тиісті растама азаматтық елінің (шетелдіктер үшін) немесе тұрақты тұратын елдің (азаматтығы жоқ адамдар үшін) мемлекеттік органның хатымен уәкілетті органның атына жіберіледі.
12) филиалдар мен өкілдіктер туралы ережелердің нотариат куәландырған көшірмелері (олар бар болса).
Көрсетілетін қызметті алушы лицензияның телнұсқасын алу үшін (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделген болса) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне жүгінген кезде:
1) лицензияның телнұсқасын алу туралы еркін нысанда жазылған өтініш;
2) лицензияның телнұсқасын беру кезінде жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі.
Көрсетілетін қызметті алушы лицензияның телнұсқасын алу үшін (егер алдында берілген лицензия қағаз нысанда ресімделген болса) порталға жүгінген кезде:
1) лицензияның телнұсқасын алу туралы еркін нысанда жазылған электрондық өтініш;
2) лицензияның телнұсқасын беру кезінде жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі.
Көрсетілетін қызметті алушы лицензияның телнұсқасын алу үшін (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделген болса) порталға жүгінген кезде:
1) лицензияның телнұсқасын алу туралы еркін нысанда жазылған электрондық өтініш;
2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензияның телнұсқасын беру кезінде жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі.
Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қайта ресімдеу үшін порталға жүгінген кезде:
1) Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензияны қайта ресімдеу туралы электрондық өтініш;
2) көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталын ұлғайтуға әкеп соғатын орналасқан жері өзгерген, қызмет түрі өзгерген, қайта ұйымдастырылған жағдайларда Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензияны қайта ресімдеу туралы электрондық өтініш;
3) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу кезінде лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;
4) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың электрондық көшірмелері;
5) орналасқан жерін өзгерту жарғылық капиталды ұлғайтуға әкеп соққан жағдайда, осы қаулыға 2-қосымшаның 3 және 4-тармақтарында көзделген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері;
6) жарғылық капиталының ұлғаюына әкелетін тұрғылықты жері өзгерген, қызмет түрінің өзгеруіне, көрсетілетін қызметті алушының қайта ұйымдастырылуына байланысты атауы өзгерген кезде біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттардың көшірмелері.
Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қайта ресімдеу үшін көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне жүгінген кезде:
1) Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш;
2) көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталын ұлғайтуға әкеп соғатын орналасқан жері өзгерген, қызмет түрі өзгерген, қайта ұйымдастырылған кезде Қағидаларға 4-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша микроқаржылық қызметін жүзеге асыруға лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш;
3) лицензияны қайта ресімдеу кезінде лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;
4) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың көшірмелері;
5) орналасқан жерін өзгерту жарғылық капиталды ұлғайтуға әкеп соққан жағдайда, осы қаулыға 2-қосымшаның 3 және 4-тармақтарында көзделген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттардың көшірмелері;
6) жарғылық капиталының ұлғаюына әкелетін тұрғылықты жері өзгерген, қызмет түрінің өзгеруіне, көрсетілетін қызметті алушының қайта ұйымдастырылуына байланысты атауы өзгерген кезде біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттардың көшірмелері.

9.

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіздер

Лицензия беруден бас тарту үшін негіздері:
1) ұсынылған құжаттардың Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі, сондай-ақ осы құжаттарда көрсетілуге жататын дәйексіз мәліметтер мен ақпарат беру;
2) егер көрсетілетін қызметті алушы "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясында мемлекеттік тіркелген (қайта тіркелген) күнінен бастап 6 (алты) ай ішінде микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензия алу туралы өтінішпен жүгінбесе;
3) "Микроқаржылық қызмет туралы" 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңның (бұдан әрі - Заң) 11, 12, 13-баптарында және 14-бабының 5 және 6-тармақтарында, 14-1-бабының 3-тармағында белгіленген талаптардың бірін сақтамау;
4) Заңның 31-бабының 1-тармағында белгіленген мемлекеттік қайта тіркеу мерзімін сақтамау;
5) микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру туралы өтініш берген кезде Заңның 31-бабының 2-1-тармағында белгіленген мерзімді сақтамауы;
6) егер қызмет көрсету мәні қаржылық қызметтерді көрсету болып табылатын көрсетілетін қызметті алушы үшін қызметтің түрімен айналысуға Заңмен тыйым салынса;
7) лицензиялық алым енгізілмесе;
8) көрсетілетін қызметті алушы біліктілік талаптарына сәйкес келмесе;
9) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты соттың лицензиялауға жататын қызметті тоқтата тұру немесе тыйым салу туралы заңды күшіне енген шешімі (үкімі) болса;
10) сот орындаушысы ұсынымының негізінде сот көрсетілетін қызметті алушыға лицензия беруге уақытша тыйым салса;
11) лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттардың және (немесе) олардағы деректердің (мәліметтердің) дәйексіздігі белгіленсе.
Лицензияны қайта ресімдеуден бас тарту үшін негіздер:
1) Стандарттың 8-тармағында көрсетілген құжаттар ұсынылмаған немесе тиісінше ресімделмеген жағдайда;
2) біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі.

10.

Мемлекеттік, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар

Мемлекеттік қызмет көрсету орнының мекенжайы көрсетілетін қызметті берушінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған.
Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты қашықтан қол жеткізу режимінде порталдың "жеке кабинеті", сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.
Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтамалық қызметтердің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

  Қаулыға
2-қосымша
Микроқаржылық қызметті
лицензиялау қағидаларына
2-қосымша
Нысан
____________________________
(қызметті берушінің толық
атауы)
____________________________
(қызметті алушының атауы)

Микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру туралы өтініш

      Микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензия беруді сұраймын: ________________________________________________ . (микроқаржылық қызметтің түрі) Қызметті алушы туралы мәліметтер:

      1. Атауы, орналасқан жері және нақты мекенжайы __________________________________________________________________ (индекс, облыс, қала, аудан, көше, үй, офис нөмірі) __________________________________________________________________ (бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса) __________________________________________________________________ . (телефон нөмірі, факс нөмірі, электрондық пошта адресі, интернет-ресурс)

      2. Жарияланған акцияларды мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі мен күні (акционерлік қоғам ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған заңды тұлғалар үшін) және қызметті алушының жарғылық капиталының мөлшері

      __________________________________________________________________ ______________________________________________________________.

      3. Қызметті алушының ірі қатысушылары (ірі акционерлері) туралы мәліметтер:

      1)____________________________________________________________(ірі жеке тұлға – ірі қатысушының (ірі акционердің) тегі, аты, әкесінің аты (ол болса), заңды тұлға – ірі қатысушының (ірі акционердің) атауы, сондай-ақ бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

      2) жеке тұлғаның өтелмеген немесе алынбаған соттылығының болуы туралы мәліметтер

      _____________________________________________________________;

      3) тіркелуі, тұрғылықты тұратын жері немесе орналасқан жері туралы мәліметтер

      _____________________________________________________________; (елі, индекс, қала, аудан, облыс, көше, үй, офис нөмірі)

      4) тізбесі Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20095 болып тіркелген, "Банктік және сақтандыру қызметінің, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары қызметінің және бағалы қағаздар рыногында лицензияланатын басқа да қызмет түрлерінің, акционерлік инвестициялық қорлар және микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар қызметінің мақсаттары үшін офшорлық аймақтардың тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 24 ақпандағы № 8 қаулысымен белгіленген офшорлық аймақтарда тіркеуі, тұрғылықты жері немесе орналасқан жері бар болса

      _____________________________________________________________ иә (жоқ)

      5) көрсетілетін қызметті алушының ірі қатысушы бұрын, қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) ұйымдарды "Микроқаржылық қызмет туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 2-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) және 9) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензиядан айыру туралы шешім қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде микроқаржы ұйымының, кредиттік серіктестіктің, ломбардтың құрылтайшысы (қатысушысы) не бірінші басшысы болып табылған заңды тұлға болып табылатыны не табылмайтыны туралы мәліметтер

      _________________________________________________________; иә (жоқ)

      6) қызметті алушының ірі қатысушысы (ірі акционері) дауыс беруші акциялардың он немесе одан көп пайызына (жарғылық капиталдағы қатысу үлестеріне) тура және (немесе) жанама иелік ететін заңды тұлғалар туралы мәліметтер:

      __________________________________________________ (атауы, орналасқан жері, қызметінің түрі және заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы деректер)

      _____________________________________________________________ (иелік ету: тура және (немесе) жанама, заңды тұлғаның қатысушыға (акционерге) тиесілі дауыс беруші акциялары санының ұйымның дауыс беруші акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлесі)

      7) көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкері бұрын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган банкті төлем жасау қабілеті жоқ банктер санатына жатқызу туралы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, оны таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруды тоқтатуға әкелген қаржы ұйымының лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағанға дейінгі не қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейінгі 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде атқарушы органның басшысы, басқару органының мүшесі (атқарушы органның және оның орынбасарының функцияларын жеке өзі жүзеге асыратын тұлға), қаржы ұйымының бас бухгалтері, жеке тұлға – ірі қатысушы, қаржы ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының (банк, сақтандыру холдингінің) басшысы болғандығы туралы мәліметтер _________________________________________________________________;

      4. Қызметті алушының басшы қызметкерлері туралы мәліметтер

      1)___________________________________________________________ ; (тегі, аты, әкесінің аты (ол болса), лауазымы)

      2) жалпы мәліметтер:

Туған күні және жері


Азаматтығы


Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, жеке сәйкестендіру нөмірі


  ;

      3) білімі:

Оқу орнының атауы

Түскен жылы – аяқтаған жылы

Мамандығы

Білімі туралы дипломының деректемелері (күні және нөмірі (бар болса))

1

2

3

4

5


  ;

      4) жұбайы (зайыбы), жақын туыстары (ата-анасы, аға-інілері, әпке-сіңлілері, балалары) және жекжаттары (жұбайының (зайыбының) ата-анасы, аға-інілері, әпке-сіңлілері, балалары) туралы мәліметтер (акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанындағы микроқаржы ұйымдарының, ломбардтардың басшы қызметкерлері бойынша толтырылмайды):

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Туған жылы

Туыстық қатынастары

Жұмыс орны және лауазымы

1

2

3

4

5


  ;

      5) қызметті алушының басшы қызметкерінің заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуы немесе акцияларына иелік етуі туралы мәліметтер:

Заңды тұлғаның атауы және орналасқан орны

Заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлері

Жарғылық капиталға қатысу үлесі немесе қызметті алушының басшы қызметкеріне тиесілі акциялар санының заңды тұлғаның дауыс беруші акцияларының санына арақатынасы (пайызбен)

1

2

3

4

  ;

      6) еңбек қызметі туралы мәліметтер (қаржы ұйымындағы, банк және (немесе) сақтандыру холдингіндегі лауазымды, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкері ретінде еңбек қызметін жүзеге асырмаған кезеңді көрсете отырып, көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерінің бүкіл еңбек қызметі (сондай-ақ басқару органындағы мүшелігі), оның ішінде жоғары оқу орнын аяқтаған сәттен бастап көрсетіледі):

Жұмыс кезеңі (күні, айы, жылы)

Жұмыс Орны

Лауазымы

Жұмыстан шығарылу, лауазымынан босатылу себептері

Жетекшілік ететін бөлімшелер, негізгі функционалдық міндеттер

1

2

3

4

5

6  ;

      7) көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкері бұрын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган банкті төлем жасау қабілеті жоқ банктер санатына жатқызу туралы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, оны таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруды тоқтатуға әкелген қаржы ұйымының лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағанға дейінгі не қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейінгі 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде атқарушы органның басшысы, басқару органының мүшесі (атқарушы органның және оның орынбасарының функцияларын жеке өзі жүзеге асыратын тұлға), қаржы ұйымының бас бухгалтері, жеке тұлға – ірі қатысушы, қаржы ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының (банк, сақтандыру холдингінің) басшысы болғандығы туралы мәліметтер

      ________________________________________________________________ (қаржы ұйымының атауы, лауазымы, _____________________________________________________________ жұмыс кезеңі)

      8) осы және (немесе) өзге қаржы ұйымында, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалында, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалында Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру брокерінің филиалында басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісім қайтарып алынған

      _____________________________________________________________________________; иә (жоқ)

      9) қызметті алушының басшы қызметкері тағайындалған (сайланған) күнге дейін сыбайлас жемқорлық қылмысын жасағаны үшін жауапкершілікке және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық үшін әкімшілік жазаға тартылған-тартылмағандығы

      ___________________________________________________ иә (жоқ) ____________________________________________________________________________ жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып, _________________________________________________________________ құқық бұзушылықтың, қылмыстың, сот шешімінің қысқаша сипаттамасы;

      10) көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкері бұрын қатарынан төрт және одан да көп кезең ішінде шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не өзі бойынша дефолтқа жол берілген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу жөніндегі берешек сомасы купондық сыйақының төрт еселенген және (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолт мөлшері төлеу күніне республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асатын соманы құрайтын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушысының (ірі акционерінің) - заңды тұлғасының - эмитенттің ірі қатысушы (ірі акционері) - жеке тұлғасы, басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болып табылғаны не табылмағаны туралы мәліметтер

      _______________________________________________________________ (иә (жоқ), заңды тұлғаның атауын, _______________________________________________________________; лауазымын, жұмыс істеген кезеңін көрсету)

      11) өтелмеген немесе алынбаған соттылығының бар екендігі туралы мәліметтер ________________________________________________________ ;

      12) басшы қызметкерге қатысты қаржы ұйымының, банк және (немесе) сақтандыру холдингінің басшы қызметкері лауазымына орналасу және қаржы ұйымының ірі қатысушысы (ірі акционері) болу құқығынан өмір бойына айыру түрінде қылмыстық жаза қолдану туралы соттың заңды күшіне енген шешімінің бар екендігі туралы мәліметтер

      _________________________________________________________________ __________________________________________________________________.

      5. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы бірыңғай ақпараттық жүйеге қосылу туралы талап орындалды ма

      __________________________________________________________________ иә (жоқ)

      6. Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыруды қамтамасыз ететін ақпараттық жүйенің болуы

      _____________________________________________________________________________ . иә (жоқ)

      7. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша даналар және парақтар саны:

      __________________________________________________________________ __________________________________________________________________.

      Қызметті алушы өтінішке қоса берілетін құжаттар мен ақпараттың дәйектілігін және толықтығын растайды.

      Қызметті алушы ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім береді.

      Көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органы басшысының не өтініш беруге уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (растайтын құжаттарды қоса бере отырып).

      __________________________________________ _________________ (қолы немесе электрондық цифрлық қолтаңба) (күні)

  Қаулыға
3-қосымша
Микроқаржылық қызметті
лицензиялау қағидаларына
4-1-қосымша
Нысан
____________________________
(көрсетілетін қызметті
берушінің толық атауы)
___________________________
(көрсетілетін қызметті
алушының атауы)

Микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш

      Микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензияны қайта ресімдеуді сұраймын _____________________________________________________. (лицензияны қайта ресімдеу себебі көрсетілсін)

      1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензия туралы деректер __________________________________________________________________. (нөмірі, берілген күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

      Көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметтер:

      2. Атауы, орналасқан жері және нақты мекенжайы

      ________________________________________________________________ (индекс, облыс, қала, аудан, көше, үй, офис нөмірі, _____________________________________________________________ бизнес- сәйкестендіру нөмірі (бар болса) _________________________________________________________________. (телефон нөмірі, факс нөмірі, электрондық пошта адресі, интернет-ресурс)

      3. Жарияланған акциялар шығарылым мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі мен күні (акционерлік қоғам ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған заңды тұлғалар үшін) және көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталының мөлшері

      ____________________________________________________________________.

      4. Көрсетілетін қызметті алушының ірі қатысушылары (ірі акционерлері) туралы мәліметтер:

      1) ____________________________________________________________; (жеке тұлға – ірі қатысушының (ірі акционердің) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), заңды тұлға – ірі қатысушының (ірі акционердің) атауы, сондай-ақ бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

      2) өтелмеген немесе алынбаған соттылығының болуы туралы мәліметтер __________________________________________________________;

      3) тіркелуі, тұрғылықты тұратын жері немесе орналасқан жері туралы мәліметтер

      _________________________________________________________________; (елі, индекс, қала, аудан, облыс, көше, үй, офис нөмірі)

      4) тізбесі "Банктік және сақтандыру қызметінің, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары қызметінің және бағалы қағаздар рыногында лицензияланатын басқа да қызмет түрлерінің, акционерлік инвестициялық қорлар және микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар қызметінің мақсаттары үшін офшорлық аймақтардың тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 24 ақпандағы № 8 қаулысымен белгіленген тіркелуінің, тұрғылықты тұратын жерінің немесе офшорлық аймақтарда орналасқан жерінің болуы туралы мәліметтер (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20095 болып тіркелген)

      _____________________________________________________________; иә (жоқ)

      5) көрсетілетін қызметті алушының ірі қатысушы бұрын, қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) ұйымдарды "Микроқаржылық қызмет туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 2-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) және 9) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензиядан айыру туралы шешім қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде микроқаржы ұйымының, кредиттік серіктестіктің, ломбардтың құрылтайшысы (қатысушысы) не бірінші басшысы болып табылған заңды тұлға болып табылатыны не табылмайтыны туралы мәліметтер ________________________

      _____________________________________________________________; иә (жоқ)

      6) көрсетілетін қызметті алушының ірі қатысушысы (ірі акционері) дауыс беруші акциялардың он немесе одан көп пайызына (жарғылық капиталдағы қатысу үлестеріне) тікелей және (немесе) жанама иелік ететін заңды тұлғалар туралы мәліметтер:

      __________________________________________________________________ (атауы, орналасқан жері, қызметінің түрі және заңды тұлғаны __________________________________________________________________ мемлекеттік тіркеу туралы деректер) _________________________________________________________________ ; (иелік ету: тікелей және (немесе) жанама, заңды тұлғаның қатысушыға (акционерге) тиесілі дауыс беруші акциялары санының ұйымның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынасы немесе заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлесі)

      7) бұрын, уәкілетті орган банкті, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалын, төлемге қабілетсіз банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктерінің филиалдары санатына жатқызу, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалын, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалын Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру брокерінің филиалын лицензиядан айыру туралы шешім қабылдағанға не соттың қаржы ұйымын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы шешімі заңды күшіне енгізілгенге не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда соттың Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мәжбүрлеп тоқтату туралы шешімі заңды күшіне енгізілгенге дейін бір жылдан аспайтын кезеңде қаржы ұйымының жеке тұлға – ірі қатысушысы не заңды тұлға – ірі қатысушысының бірінші басшысы және (немесе) қаржы ұйымының басшысы, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокері филиалының басшысы немесе басшысының орынбасары болғаны не болып табылатындығы туралы мәліметтер

      _________________________________________________________________.

      5. Көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерлері туралы мәліметтер:

      1) __________________________________________________________; (тегі, аты, әкесінің аты (ол болса), лауазымы)

      2) жалпы мәліметтер:

Туған күні және жері


Азаматтығы


Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, жеке сәйкестендіру нөмірі


  ;

      3) білімі:

Оқу орнының атауы

Түскен жылы – аяқтаған жылы

Мамандығы

Білімі туралы дипломының деректемелері (күні және нөмірі (бар болса))

1

2

3

4

5


  ;

      4) жұбайы (зайыбы), жақын туыстары (ата-анасы, аға-інілері, әпке-сіңлілері, балалары) және жекжаттары (жұбайының (зайыбының) ата-анасы, аға-інілері, әпке-сіңлілері, балалары) туралы мәліметтер (акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанындағы микроқаржы ұйымдарының, ломбардтардың басшы қызметкерлері бойынша толтырылмайды):

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Туған жылы

Туыстық қатынастары

Жұмыс орны және лауазымы

"

2

3

4

5


  ;

      5) көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерінің заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуы немесе акцияларына иелік етуі туралы мәліметтер:

Заңды тұлғаның атауы және орналасқан орны

Заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлері

Жарғылық капиталға қатысу үлесі немесе көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкеріне тиесілі акциялар санының заңды тұлғаның дауыс беруші акцияларының жалпы санына арақатынасы (пайызбен)

1

2

3

4

  ;

      6) еңбек қызметі туралы мәліметтер (қаржы ұйымындағы, банк және (немесе) сақтандыру холдингіндегі лауазымды, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкері ретінде еңбек қызметін жүзеге асырмаған кезеңді көрсете отырып, көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерінің бүкіл еңбек қызметі (сондай-ақ басқару органындағы мүшелігі), оның ішінде жоғары оқу орнын аяқтаған сәттен бастап көрсетіледі):

Жұмыс кезеңі (күні, айы, жылы)

Жұмыс
орны

Лауазымы

Жұмыстан шығарылу, лауазымынан босатылу себептері

Жетекшілік ететін бөлімшелер, негізгі функционалдық міндеттер

1

2

3

4

5

6  ;

      7) бұрын, уәкілетті орган банкті, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалын, төлемге қабілетсіз банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктерінің филиалдары санатына жатқызу, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалын, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалын Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру брокерінің филиалын оларды таратуға және (немесе) қаржы нарығындағы қызметін жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген лицензиядан айыру туралы шешім қабылдағанға не соттың қаржы ұйымын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы шешімі заңды күшіне енгізілгенге не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда соттың Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мәжбүрлеп тоқтату туралы шешімі заңды күшіне енгізілгенге дейін бір жылдан аспайтын кезеңде қаржы ұйымының басшысы, басқару органының мүшесі, атқарушы органының басшысы, бас бухгалтері, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокері филиалының басшысы немесе басшысының орынбасары, қаржы ұйымының жеке тұлға – ірі қатысушысы, заңды тұлға – ірі қатысушысының (банк холдингінің) басшысы болып табылғандығы туралы мәліметтер

      ________________________________________________ (қаржы ұйымының атауы, лауазымы, _____________________________________________________________; жұмыс кезеңі)

      8) осы және (немесе) өзге қаржы ұйымында, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалында, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалында Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру брокерінің филиалында басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісім қайтарып алынған

      ______________________________________________; иә (жоқ)

      9) тағайындалған (сайланған) күнге дейін сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған не сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін әкімшілік жазаға тартылған жеке тұлға басшы қызметкер бола алмайды

      _____________; иә (жоқ)

      жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып

      _________________________________________________________________;

      құқық бұзушылықтың, қылмыстың, сот шешімінің қысқаша сипаттамасы

      10) көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкері бұрын қатарынан төрт және одан да көп кезең ішінде шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не өзі бойынша дефолтқа жол берілген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу жөніндегі берешек сомасы купондық сыйақының төрт еселенген және (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолт мөлшері төлеу күніне республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асатын соманы құрайтын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушысының (ірі акционерінің) - заңды тұлғасының - эмитенттің ірі қатысушы (ірі акционері) - жеке тұлғасы, басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болып табылғаны не табылмағаны туралы мәліметтер

      ______________________________________________ иә (жоқ), (заңды тұлғаның атауы, _______________________________________________________________; лауазымы, жұмыс кезеңі)

      11) өтелмеген немесе алынбаған соттылығының бар екендігі туралы мәліметтер_______________________________________________________;

      12) басшы қызметкерге қатысты қаржы ұйымының, банк және (немесе) сақтандыру холдингінің басшы қызметкері лауазымына орналасу және қаржы ұйымының ірі қатысушысы (ірі акционері) болу құқығынан өмір бойына айыру түрінде қылмыстық жаза қолдану туралы соттың заңды күшіне енген шешімінің бар екендігі туралы мәліметтер

      __________________________________________________________________

      ______________________________________________________________.

      6. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы бірыңғай ақпараттық жүйеге қосылу туралы талап орындалды ма

      _________________________________________________________________________ иә (жоқ)

      7. Бухгалтерлік есепке алуды жүргізуді автоматтандыруды қамтамасыз ететін ақпараттық жүйені белгілеу бойынша талап орындалды ма

      _________________________________________________________________________ иә (жоқ)

      8. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша даналар және парақтар саны:

      __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса берілетін құжаттар мен ақпараттың дәйектілігін және толықтығын растайды.

      Көрсетілетін қызметті алушы ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім береді.

      Көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органы басшысының не өтініш беруге уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (растайтын құжаттарды қоса бере отырып).

      __________________________________________ _________________

      (қолы немесе электрондық цифрлық қолтаңба) (күні)

О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 23 ноября 2020 года № 108 "Об утверждении Правил лицензирования микрофинансовой деятельности, Квалификационных требований на осуществление микрофинансовой деятельности и перечня документов, подтверждающих соответствие им"

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 20 сентября 2021 года № 91. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 сентября 2021 года № 24476

      В соответствии с подпунктом 4-4) статьи 27 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности", пунктом 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 23 ноября 2020 года № 108 "Об утверждении Правил лицензирования микрофинансовой деятельности, Квалификационных требований на осуществление микрофинансовой деятельности и перечня документов, подтверждающих соответствие им" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21731) следующие изменения:

      в Правилах лицензирования микрофинансовой деятельности, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 8 изложить в следующей редакции:

      "8. При установлении факта полноты представленных документов работник ответственного подразделения в течение срока оказания государственной услуги рассматривает представленные документы на предмет их соответствия требованиям пунктов 4 и 5 Правил, подпунктов 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) и 12) пункта 8 Стандарта готовит и направляет на рассмотрение уполномоченному лицу услугодателя проект приказа о выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности либо мотивированного отказа в выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности.

      При выявлении оснований для отказа в выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности уполномоченный орган уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в выдаче лицензии, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления услугополучателю возможности выразить позицию по предварительному решению.

      Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 (три) рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня уведомления.

      Уполномоченное лицо услугодателя подписывает проект приказа о выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности либо мотивированного отказа в выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности.";

      дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:

      "8-1. Работник ответственного подразделения в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия уполномоченным лицом услугодателя соответствующего решения, через канцелярию услугодателя направляет услугополучателю уведомление о выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности с приложением лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности либо мотивированный отказ в выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности.

      На портале уведомление о выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности с приложением электронной копии лицензии либо мотивированный отказ в выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности направляется услугополучателю в "личный кабинет" в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.";

      пункт 12 изложить в следующей редакции:

      "12. При переоформлении лицензии услугополучатель обращается к услугодателю с заявлением о переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности по форме согласно приложению 4 к Правилам (далее – заявление о переоформлении лицензии) либо с заявлением о переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности по форме согласно приложению 4-1 к Правилам при изменении места нахождения, влекущего увеличение уставного капитала, изменении наименования в связи с изменением вида деятельности, реорганизации услугополучателя на бумажном носителе через канцелярию услугодателя либо в электронном виде через портал.";

      пункт 16 изложить в следующей редакции:

      "16. После установления факта полноты представленных документов ответственное подразделение в течение срока оказания государственной услуги рассматривает документы на предмет их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан, готовит и направляет на рассмотрение уполномоченного лица услугодателя проект приказа о переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности либо мотивированного отказа в переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности. Уполномоченное лицо услугодателя подписывает проект приказа о переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности либо мотивированный отказ в переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности.

      При выявлении оснований для отказа в переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности уполномоченный орган уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в переоформлении лицензии, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления услугополучателю возможности выразить позицию по предварительному решению.

      Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 (три) рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня уведомления.

      При наличии оснований для отказа в переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности срок рассмотрения заявления о переоформлении лицензии может быть продлен мотивированным решением руководителя услугодателя или его заместителя на разумный срок, но не более чем до 2 (двух) месяцев ввиду необходимости установления фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения заявления о переоформлении лицензии, о чем извещается заявитель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня продления срока, в соответствии с пунктом 3 статьи 76 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан";

      пункт 22 изложить в следующей редакции:

      "22. К заявлению о прекращении действия лицензии прилагаются следующие документы на бумажном носителе через канцелярию услугодателя либо в электронном виде через портал:

      1) решение уполномоченного органа услугуполучателя о добровольном обращении к услугодателю о прекращении действия лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности;

      2) письмо о подтверждении исполнения всех обязательств;

      3) бухгалтерский баланс и пояснительная записка к нему, составленные по состоянию на последний рабочий день, предшествующий дню направления заявления о прекращении действия лицензии. В пояснительной записке к бухгалтерскому балансу раскрывается информация о кредиторах услугополучателя (при их наличии) с указанием сумм кредиторской задолженности и оснований ее возникновения;

      4) информация, подтверждающая выполнение условий пункта 23 Правил.";

      приложение 1 изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

      приложение 2 изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

      приложение 4-1 изложить согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

      в Квалификационных требованиях по осуществлению микрофинансовой деятельности и перечне документов, подтверждающих соответствие им, утвержденных указанным постановлением:

      строку 8 изложить в следующей редакции:

      "

8.

Наличие документов, удостоверяющих личность руководящих работников и крупных участников (крупных акционеров) (для иностранцев и лиц без гражданства)

Документы, удостоверяющие личность руководящих работников и крупных участников (крупных акционеров) (для иностранцев и лиц без гражданства).

      ";

      строку 11 изложить в следующей редакции:

      "

11.

1. Не может являться крупным участником микрофинансовой организации лицо, которое:
1) является физическим лицом, имеющим непогашенную или неснятую судимость;
2) имеет регистрацию, место жительства или место нахождения в офшорных зонах, перечень которых установлен постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 февраля 2020 года № 8 "Об установлении Перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 20095);
3) является юридическим лицом, учредитель (акционер, участник) либо руководящий работник которого ранее являлся первым руководителем или учредителем (участником) микрофинансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о лишении данной микрофинансовой организации лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 9) пункта 2 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности";
4) ранее являлось либо является крупным участником – физическим лицом либо первым руководителем крупного участника – юридического лица и (или) руководящим работником финансовой организации, руководителем или заместителем руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, консервации страховой (перестраховочной) организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.
2. Крупный участник микрофинансовой организации не может быть назначен (избран) на должность руководителя исполнительного органа микрофинансовой организации (не распространяется на микрофинансовую организацию, созданную в форме хозяйственного товарищества).

Документы, подтверждающие отсутствие неснятой или непогашенной судимости у крупных участников (крупных акционеров) (для иностранцев и лиц без гражданства).
Дата выдачи указанных документов не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления (за исключением случаев, когда в представляемых документах указан иной срок их действия). Если законодательством страны, государственный орган которой уполномочен подтверждать сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления, не предусмотрена выдача подтверждающих документов лицам, в отношении которых запрашиваются указанные сведения, то соответствующее подтверждение направляется письмом государственного органа страны гражданства (для иностранцев) или страны постоянного проживания (для лиц без гражданства) в адрес уполномоченного органа.
Сведения, указанные в заявлении о выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности, по форме согласно приложению 2 к Правилам.
Сведения, указанные в заявлении о переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности, по форме согласно приложению 4-1 к Правилам.

      ".

      2. Департаменту методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель Агентства
Республики Казахстан
по регулированию
и развитию финансового рынка М. Абылкасымова

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство национальной экономики
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической
промышленности Республики Казахстан

  Приложение 1
к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 20 сентября 2021 года № 91
  Приложение 1
к Правилам лицензирования
микрофинансовой деятельности

Стандарт государственной услуги
"Выдача лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности"

1.

Наименование услугодателя

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

2.

Способы предоставления государственной услуги

Веб-портал "электронного правительства" www.​egov.​kz (далее – портал), канцелярия услугодателя

3.

Срок оказания государственной услуги

Со дня сдачи пакета документов услугодателю, а также со дня обращения на портал:
при выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности (далее – лицензия) – в течение 30 (тридцати) рабочих дней;
при переоформлении лицензии – в течение 3 (трех) рабочих дней;
при переоформлении лицензии в случае реорганизации микрофинансовой организации, кредитного товарищества, ломбарда (далее – услугополучатель) в форме выделения или разделения – не позднее 30 (тридцати) рабочих дней;
при выдаче дубликата лицензии – в течение 2 (двух) рабочих дней

4.

Форма оказания государственной услуги

Электронная (полностью автоматизированная) и бумажная

5.

Результат оказания государственной услуги

Уведомление о выдаче лицензии, дубликата лицензии, переоформлении лицензии либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги

6.

Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан

Лицензионные сборы:
1) за выдачу лицензии составляет 30 (тридцать) месячных расчетных показателей;
2) за переоформление лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки за выдачу лицензии;
3) за выдачу дубликата лицензии составляет 100 (сто) процентов от ставки за выдачу лицензии.
Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".

7.

График работы

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии со статьями 80 и 81 Трудового кодекса Республики Казахстан (далее – Трудовой кодекс) и статьями 3 и 5 Закона Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" (далее – Закон о праздниках);
график приема заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги с 9.00 до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов;
2) портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу и Закону о праздниках, прием заявления и направление результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем)

8.

Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги

При обращении услугополучателя для получения лицензии на портал:
1) электронное заявление о выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности по форме согласно приложению 2 к Правилам;
2) электронные копии документов, подтверждающих оплату минимального размера уставного капитала.
В качестве документов, подтверждающих оплату минимального размера уставного капитала представляются следующие документы: документ банка второго уровня (в том числе выписка о движении денег по банковским счетам клиента), подтверждающий зачисление на банковский счет денег в качестве взноса в уставный капитал услугополучателя, и выданный не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты обращения за получением лицензии, либо первичные бухгалтерские документы или финансовая отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале) либо реестр участников хозяйственного товарищества, либо выписка из него, выданная профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг;
3) сведения о соблюдении минимального размера собственного капитала по форме согласно приложению 6 к Правилам (в виде электронной копии документа);
4) электронная копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";
5) электронная копия устава;
6) сведения о системе обеспечения безопасности и технической укрепленности помещений ломбарда по форме согласно приложению 7 к Правилам (для ломбардов) (в виде электронной копии документа);
7) электронные копии документов, подтверждающих наем и (или) назначение (избрание) руководящих работников, работников службы внутреннего контроля (при наличии);
8) электронная копия правил предоставления микрокредитов;
9) электронные копии документов, удостоверяющих личность руководящих работников и крупных участников (крупных акционеров) (для иностранцев и лиц без гражданства);
10) электронные копии документов, подтверждающих наличие у руководящих работников высшего образования.
Документы, представляемые на иностранном языке, переводятся на казахский и русский языки и подлежат нотариальному засвидетельствованию в соответствии с подпунктом 9) пункта 1 статьи 34, подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан "О нотариате";
11) электронные копии документов, подтверждающих отсутствие неснятой или непогашенной судимости у руководящих работников и крупных участников (крупных акционеров) (для иностранцев и лиц без гражданства).
Дата выдачи указанных документов не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления (за исключением случаев, когда в представляемых документах указан иной срок их действия). Если законодательством страны, государственный орган которой уполномочен подтверждать сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления, не предусмотрена выдача подтверждающих документов лицам, в отношении которых запрашиваются указанные сведения, то соответствующее подтверждение направляется письмом государственного органа страны гражданства (для иностранцев) или страны постоянного проживания (для лиц без гражданства) в адрес услугодателя;
12) электронные копии положений о филиалах и представительствах (при их наличии).
При обращении услугополучателя для получения лицензии в канцелярию услугодателя:
1) заявление о выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности по форме согласно приложению 2 к Правилам;
2) копия документа, подтверждающего оплату минимального размера уставного капитала;
В качестве документов, подтверждающих оплату минимального уставного капитала представляются следующие документы: документ банка второго уровня (в том числе выписка о движении денег по банковским счетам клиента), подтверждающий зачисление на банковский счет денег в качестве взноса в уставный капитал услугополучателя и выданный не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты обращения за получением лицензии, либо первичные бухгалтерские документы или финансовая отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале) либо реестр участников хозяйственного товарищества, либо выписка из него, выданная профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг;
3) сведения о соблюдении минимального размера собственного капитала по форме согласно приложению 6 к Правилам;
4) копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности;
5) копия устава (нотариально засвидетельствованная при непредставлении оригинала для сверки);
6) сведения о системе обеспечения безопасности и технической укрепленности помещений ломбарда по форме согласно приложению 7 к Правилам (для ломбардов);
7) копии документов, подтверждающих наем и (или) назначение (избрание) руководящих работников, работников службы внутреннего контроля (при наличии);
8) копия правил предоставления микрокредитов;
9) копии документов, удостоверяющих личность руководящих работников и крупных участников (крупных акционеров) (для иностранцев и лиц без гражданства);
10) копии документов, подтверждающих наличие у руководящих работников высшего образования.
Документы, представляемые на иностранном языке, переводятся на казахский и русский языки и подлежат нотариальному засвидетельствованию в соответствии с подпунктом 9) пункта 1 статьи 34, подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан "О нотариате";
11) документы, подтверждающие отсутствие неснятой или непогашенной судимости у руководящих работников и крупных участников (крупных акционеров) (для иностранцев и лиц без гражданства);
Дата выдачи указанных документов не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления (за исключением случаев, когда в представляемых документах указан иной срок их действия). Если законодательством страны, государственный орган которой уполномочен подтверждать сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления, не предусмотрена выдача подтверждающих документов лицам, в отношении которых запрашиваются указанные сведения, то соответствующее подтверждение направляется письмом государственного органа страны гражданства (для иностранцев) или страны постоянного проживания (для лиц без гражданства) в адрес уполномоченного органа;
12) нотариально засвидетельствованные копии положений филиалов и представительств (при их наличии).
При обращении услугополучателя для получения дубликата лицензии (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме) в канцелярию услугодателя:
1) заявление о получении дубликата лицензии в произвольной форме;
2) копия документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии.
При обращении услугополучателя для получения дубликата лицензии (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме) на портал:
1) электронное заявление о выдаче дубликата лицензии в произвольной форме;
2) электронная копия документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликата лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства".
При обращении услугополучателя для переоформления лицензии на портал:
1) электронное заявление о переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности по форме согласно приложению 4 к Правилам;
2) электронное заявление о переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности по форме согласно приложению 4-1) к Правилам, при изменении места нахождения, влекущего увеличение уставного капитала, изменении наименования в связи с изменением вида деятельности, реорганизации услугополучателя;
3) электронная копия документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за переоформление лицензии, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";
4) электронные копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах;
5) электронные копии документов, подтверждающих соответствие требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 приложения 2 к настоящему постановлению, при изменении места нахождения, влекущего увеличение уставного капитала;
6) электронные копии документов, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям, при изменении места нахождения, влекущего увеличение уставного капитала, изменения наименования в связи с изменением вида деятельности, реорганизации услугополучателя.
При обращении услугополучателя для переоформления лицензии в канцелярию услугодателя:
1) заявление о переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности по форме согласно приложению 4 к Правилам;
2) заявление о переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности по форме согласно приложению 4-1) к Правилам при изменении места нахождения, влекущего увеличение уставного капитала, изменении наименования в связи с изменением вида деятельности, реорганизации услугополучателя;
3) копия документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора при переоформлении лицензии;
4) копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах;
5) копии документов, подтверждающих соответствие требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 приложения 2 к настоящему постановлению, при изменении места нахождения, влекущего увеличение уставного капитала;
6) копии документов, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям, при изменении места нахождения, влекущего увеличение уставного капитала, изменении наименования в связи с изменением вида деятельности, реорганизации услугополучателя.

9.

Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законодательством Республики Казахстан

Основания для отказа в выдаче лицензии:
1) несоответствие представленных документов требованиям, установленным Правилами, а также предоставления недостоверных сведений и информации, подлежащих отражению в данных документах;
2) если услугополучатель в течение 6 (шести) месяцев со дня его государственной регистрации (перерегистрации) в Государственной корпорации "Правительство для граждан" не обратился с заявлением о выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности;
3) несоблюдение одного из требований, установленных статьями 11, 12, 13, пунктами 5 и 6 статьи 14, пунктом 3 статьи 14-1 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности" (далее - Закон);
4) несоблюдение срока государственной перерегистрации, установленного пунктом 1 статьи 31 Закона;
5) несоблюдение срока, установленного пунктом 2-1 статьи 31 Закона, для подачи заявления о выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности;
6) если занятие видом деятельности запрещено Законом для услугополучателя, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг;
7) не внесен лицензионный сбор;
8) услугополучатель не соответствует квалификационным требованиям;
9) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о приостановлении или запрещении деятельности, подлежащей лицензированию;
10) судом на основании представления судебного исполнителя временно запрещено выдавать услугополучателю лицензию;
11) установлена недостоверность документов, представленных услугополучателем для получения лицензии, и (или) данных (сведений), содержащихся в них.
Основания для отказа в переоформлении лицензии:
1) непредставление или ненадлежащее оформление документов, указанных в пункте 8 Стандарта;
2) несоответствие квалификационным требованиям.

10.

Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

Адрес места оказания государственной услуги размещен на официальном интернет-ресурсе услугодателя.
Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, а также Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.
Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя. Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

  Приложение 2
к постановлению
  Приложение 2
к Правилам лицензирования
микрофинансовой деятельности
  Форма
  В __________________________
(полное наименование
услугодателя)
от__________________________
(наименование
услугополучателя)

Заявление о выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности

      Прошу выдать лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности:
__________________________________________________________________________
(вид микрофинансовой деятельности)
Сведения об услугополучателе:
1. Наименование, место нахождения и фактический адрес
__________________________________________________________________________
(индекс, область, город, район, улица, номер дома, офиса)
__________________________________________________________________________
(бизнес-идентификационный номер (при наличии)
__________________________________________________________________________
(номер телефона, номер факса, адрес электронной почты, интернет-ресурс)
2. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных
акций (для юридических лиц, созданных в организационно-правовой форме
акционерного общества) и размер уставного капитала услугополучателя
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Сведения о крупных участниках (крупных акционерах) услугополучателя:
1) _______________________________________________________________________ ;
(фамилия, имя и отчество (при его наличии) крупного участника (крупного
акционера) - физического лица, наименование, а также бизнес идентификационный
номер крупного участника (крупного акционера) - юридического лица)
2) сведения о наличии у физического лица непогашенной или неснятой судимости
_________________________________________________________________________;
3) сведения о регистрации, месте жительства или месте нахождения
_________________________________________________________________________;
страна, индекс, город, район, область, улица, номер дома, офиса)
4) сведения о наличии регистрации, место жительства или место нахождения
в офшорных зонах, перечень которых установлен постановлением Правления
Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
от 24 февраля 2020 года № 8 "Об установлении Перечня офшорных зон для целей
банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников
рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных
бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности
организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность" (зарегистрировано
в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 20095)
________________________________________________________________________;
да (нет)
5) сведения о том, является ли крупный участник услугополучателя юридическим
лицом, учредитель (акционер, участник) либо руководящий работник которого ранее
являлся первым руководителем или учредителем (участником) микрофинансовой
организации, кредитного товарищества, ломбарда, в период не более чем за один год
до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору
финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган)
решения о лишении данных организаций лицензии на осуществление
микрофинансовой деятельности по основаниям, предусмотренным подпунктами 1),
2), 3), 4), 5), 6), 7) и 9) пункта 2 статьи 16 Закона Республики Казахстан
"О микрофинансовой деятельности"
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
да (нет)
6) сведения о юридических лицах, в которых крупный участник (крупный акционер)
услугополучателя владеет прямо и (или) косвенно десятью или более процентами
голосующих акций (долями участия в уставном капитале):
________________________________________________________________________
(наименование, место нахождения, вид деятельности и данные о государственной
регистрации юридического лица)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
(владение: прямое и (или) косвенное, процентное соотношение количества
голосующих акций юридического лица, принадлежащих участнику (акционеру),
к общему количеству голосующих акций юридического лица или доля участия
в уставном капитале юридического лица)
7) сведения о том являлся ли либо является крупным участником - физическим лицом
либо первым руководителем крупного участника - юридического лица и (или)
руководящим работником финансовой организации, руководителем или заместителем
руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой
(перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала
страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан в период не более чем за один
год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка, филиала
банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков,
филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, консервации страховой
(перестраховочной) организации, принудительном выкупе ее акций, лишении
лицензии финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики
Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента
Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики
Казахстан, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной
ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном
законодательством Республики Казахстан порядке, либо вступления в законную силу
решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-
нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной)
организации-нерезидента Республики Казахстан
________________________________________________________________________
4. Сведения о руководящих работниках услугополучателя:
1) _____________________________________________________________________;
(фамилия, имя и отчество (при его наличии), должность)
2) общие сведения:

Дата и место рождения


Гражданство


Данные документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер


      ;
3) образование:

Наименование учебного заведения

Год поступления - год окончания

Специальность

Реквизиты диплома об образовании (дата и номер (при наличии)

1

2

3

4

5


      ;

      4) сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат, сестра, дети)
и свойственниках (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги) (не заполняются
по руководящим работникам микрофинансовых организаций, ломбардов
в организационно-правовой форме акционерного общества):

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Год рождения

Родственные отношения

Место работы и должность

1

2

3

4

5


      ;

      5) сведения об участии руководящего работника услугополучателя в уставном
капитале или владении акциями юридических лиц:

Наименование и место нахождения юридического лица

Уставные виды деятельности юридического лица

Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих руководящему работнику услугополучателя, к общему количеству голосующих акций юридического лица (в процентах)

1

2

3

4

      ;

      6) сведения о трудовой деятельности (указываются сведения о всей трудовой
деятельности руководящего работника услугополучателя (также членство в органе
управления), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения,
с указанием должности в финансовой организации, банковском и (или) страховом
холдинге, а также период, в течение которого руководящим работником
услугополучателя трудовая деятельность не осуществлялась):

Период работы (дата, месяц, год)

Место работы

Должность

Причины увольнения, освобождения от должности

Курируемые подразделения, основные функциональные обязанности

1

2

3

4

5

6      ;

      7) сведения о том, являлся ли руководящий работник услугополучателя ранее
руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного
органа, главным бухгалтером финансовой организации, руководителем или
заместителем руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан,
филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики
Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, крупным
участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского
холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за
один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка,
филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных
банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, консервации
страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций,
лишении лицензии финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики
Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента
Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики
Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления
деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда
о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом
в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, либо вступления
в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала
банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной)
организации-нерезидента Республики Казахстан
__________________________________________________________________________
(наименование финансовой организации, должность,
_________________________________________________________________________;
период работы)
8) отзывалось ли у руководящего работника согласие на назначение (избрание) на
должность руководящего работника в данной и (или) иной финансовой организации,
данном и (или) ином филиале банка-нерезидента Республики Казахстан, филиале
страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан,
филиале страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан
_________________________________________________________________ ; да (нет)
9) привлекался ли руководящий работник услугополучателя к ответственности
за совершение коррупционного преступления либо был ли подвергнут
административному взысканию до даты назначения (избрания) за совершение
коррупционного правонарушения
__________________________________________________________________ да (нет)
_________________________________________________________________________
краткое описание правонарушения, преступления, решение суда,
________________________________________________________________________;
с указанием оснований привлечения к ответственности
10) сведения о том, являлся ли руководящий работник услугополучателя ранее
руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного
органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником
(крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом органа
управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером
крупного участника (крупного акционера) - юридического лица-эмитента,
допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным
эмиссионным ценным бумагам в течение четырех и более последовательных
периодов, либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения
по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт,
составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо
размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным
бумагам составляет сумму, в десять тысяч-кратный раз превышающую размер
месячного расчетного показателя, установленный законом о республиканском
бюджете на дату выплаты
__________________________________________________________________ да (нет),
(наименование юридического лица,
________________________________________________________________________;
должность, период работы)
11) сведения о наличии непогашенной или неснятой судимости
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
12) сведения о наличии в отношении руководящего работника, вступившего
в законную силу решения суда о применении уголовного наказания в виде лишения
права занимать должность руководящего работника финансовой организации,
банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным
акционером) финансовой организации пожизненно
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Выполнено ли требование о присоединении к единой информационной системе
в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________. да (нет)
6. Выполнено ли требование по установлению информационной системы,
обеспечивающей автоматизацию ведения бухгалтерского учета
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________. да (нет)
7. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому
из них:
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Услугополучатель подтверждает достоверность и полноту прилагаемых к заявлению
документов и информации.
Услугополучатель предоставляет согласие на использование сведений, составляющих
охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя исполнительного органа
услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением
подтверждающих документов).
__________________________________________________________________________
(подпись или электронная цифровая подпись) (дата)

  Приложение 3
к постановлению
  Приложение 4-1
к Правилам лицензирования
микрофинансовой деятельности
  Форма
  В _________________________
(полное наименование
услугодателя)
От _________________________
(наименование
услугополучателя)

Заявление о переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности

      Прошу переоформить лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности
_________________________________________________________________________.
(указать причину переоформления лицензии)
1. Данные о лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности
_________________________________________________________________________.
(номер, дата выдачи, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)
Сведения об услугополучателе:
2. Наименование, место нахождения и фактический адрес
__________________________________________________________________________
(индекс, область, город, район, улица, номер дома, офиса)
__________________________________________________________________________
(бизнес-идентификационный номер (при наличии)
_________________________________________________________________________.
(номер телефона, номер факса, адрес электронной почты, интернет-ресурс)
3. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных
акций (для юридических лиц, созданных в организационно-правовой форме
акционерного общества) и размер уставного капитала услугополучателя
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Сведения о крупных участниках (крупных акционерах) услугополучателя:
1)________________________________________________________________________;
(фамилия, имя и отчество (при его наличии) крупного участника (крупного
акционера) - физического лица, наименование, а также бизнес идентификационный
номер крупного участника (крупного акционера) - юридического лица)
2) сведения о наличии у физического лица непогашенной или неснятой судимости
_________________________________________________________________________;
3) сведения о регистрации, месте жительства или месте нахождения
_________________________________________________________________________;
(страна, индекс, город, район, область, улица, номер дома, офиса)
4) сведения о наличии регистрации, место жительства или место нахождения
в офшорных зонах, перечень которых установлен постановлением Правления
Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
от 24 февраля 2020 года № 8 "Об установлении Перечня офшорных зон для целей
банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников
рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных
бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности
организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность" (зарегистрировано
в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 20095)
________________________________________________________________; да (нет)
5) сведения о том, является ли крупный участник услугополучателя юридическим
лицом, учредитель (акционер, участник) либо руководящий работник которого ранее
являлся первым руководителем или учредителем (участником) микрофинансовой
организации, кредитного товарищества, ломбарда, в период не более чем за один год
до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору
финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган)
решения о лишении данных организаций лицензии на осуществление
микрофинансовой деятельности по основаниям, предусмотренным подпунктами 1),
2), 3), 4), 5), 6), 7) и 9) пункта 2 статьи 16 Закона Республики Казахстан
"О микрофинансовой деятельности"
________________________________________________________________; да (нет)
6) сведения о юридических лицах, в которых крупный участник (крупный акционер)
услугополучателя владеет прямо и (или) косвенно десятью или более процентами
голосующих акций (долями участия в уставном капитале):
__________________________________________________________________________
(наименование, место нахождения, вид деятельности и данные о государственной
__________________________________________________________________________
регистрации юридического лица)
_________________________________________________________________________;
(владение: прямое и (или) косвенное, процентное соотношение количества
голосующих акций юридического лица, принадлежащих участнику (акционеру),
к общему количеству голосующих акций юридического лица или доля участия
в уставном капитале юридического лица)
7) сведения о том являлся ли либо является крупным участником - физическим лицом
либо первым руководителем крупного участника - юридического лица и (или)
руководящим работником финансовой организации, руководителем или заместителем
руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой
(перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала
страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан в период не более чем за один
год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка, филиала
банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков,
филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, консервации страховой
(перестраховочной) организации, принудительном выкупе ее акций, лишении
лицензии финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики
Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента
Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики
Казахстан, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной
ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном
законодательством Республики Казахстан порядке, либо вступления в законную силу
решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-
нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной)
организации-нерезидента Республики Казахстан
_______________________________________________________________________.
5. Сведения о руководящих работниках услугополучателя:
1) ______________________________________________________________________;
(фамилия, имя и отчество (при его наличии), должность)
2) общие сведения:

Дата и место рождения


Гражданство


Данные документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер


      ;
3) образование:

Наименование учебного заведения

Год поступления - год окончания

Специальность

Реквизиты диплома об образовании (дата и номер (при наличии)

1

2

3

4

5


      ;

      4) сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат, сестра, дети) и
свойственниках (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги) (не заполняются
по руководящим работникам микрофинансовых организаций, ломбардов
в организационно-правовой форме акционерного общества):

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Год рождения

Родственные отношения

Место работы и должность

1

2

3

4

5


      ;

      5) сведения об участии руководящего работника услугополучателя
в уставном капитале или владении акциями юридических лиц:

Наименование и место нахождения юридического лица

Уставные виды деятельности юридического лица

Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих руководящему работнику услугополучателя, к общему количеству голосующих акций юридического лица (в процентах)

1

2

3

4

      ;

      6) сведения о трудовой деятельности (указываются сведения о всей трудовой
деятельности руководящего работника услугополучателя (также членство в органе
управления), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения,
с указанием должности в финансовой организации, банковском и (или) страховом
холдинге, а также период, в течение которого руководящим работником
услугополучателя трудовая деятельность не осуществлялась):

Период работы (дата, месяц, год)

Место работы

Должность

Причины увольнения, освобождения от должности

Курируемые подразделения, основные функциональные обязанности

1

2

3

4

5

6      ;

      7) сведения о том, являлся ли руководящий работник услугополучателя ранее
руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного
органа, главным бухгалтером финансовой организации, руководителем или
заместителем руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан,
филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики
Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, крупным
участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского
холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за
один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка,
филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных
банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, консервации
страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций,
лишении лицензии финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики
Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента
Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики
Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления
деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда
о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом
в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, либо вступления
в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала
банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной)
организации-нерезидента Республики Казахстан
__________________________________________________________________________
(наименование финансовой организации, должность,
_________________________________________________________________________;
период работы)
8) отзывалось ли у руководящего работника согласие на назначение (избрание) на
должность руководящего работника в данной и (или) иной финансовой организации,
данном и (или) ином филиале банка-нерезидента Республики Казахстан, филиале
страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан,
филиале страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан
__________________________________________________________________; да (нет)
9) привлекался ли руководящий работник услугополучателя к ответственности
за совершение коррупционного преступления либо был ли подвергнут
административному взысканию до даты назначения (избрания) за совершение
коррупционного правонарушения
___________________________________________________________________ да (нет)
__________________________________________________________________________
краткое описание правонарушения, преступления, решение суда,
_________________________________________________________________________;
с указанием оснований привлечения к ответственности
10) сведения о том, являлся ли руководящий работник услугополучателя ранее
руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного
органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником
(крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом органа
управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером
крупного участника (крупного акционера) - юридического лица-эмитента,
допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным
эмиссионным ценным бумагам в течение четырех и более последовательных
периодов, либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения
по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт,
составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо
размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным
бумагам составляет сумму, в десять тысяч-кратный раз превышающую размер
месячного расчетного показателя, установленный законом о республиканском
бюджете на дату выплаты
_________________________________________________________________ да (нет),
(наименование юридического лица,
_______________________________________________________________________;
должность, период работы)
11) сведения о наличии непогашенной или неснятой судимости
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________;
12) сведения о наличии в отношении руководящего работника, вступившего
в законную силу решения суда о применении уголовного наказания в виде лишения
права занимать должность руководящего работника финансовой организации,
банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным
акционером) финансовой организации пожизненно
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
6. Выполнено ли требование о присоединении к единой информационной системе
в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма
_________________________________________________________________________.
да (нет)
7. Выполнено ли требование по установлению информационной системы,
обеспечивающей автоматизацию ведения бухгалтерского учета
_________________________________________________________________________.
да (нет)
8. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому
из них:
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Услугополучатель подтверждает достоверность и полноту прилагаемых к заявлению
документов и информации.
Услугополучатель предоставляет согласие на использование сведений, составляющих
охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя исполнительного органа
услугополучателя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением
подтверждающих документов).
_________________________________________________________________________.
(подпись или электронная цифровая подпись) (дата)