Алға аудандық мәслихатының кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Ақтөбе облысы Алға аудандық мәслихатының 2021 жылғы 14 сәуірдегі № 43 шешімі. Ақтөбе облысының Әділет департаментінде 2021 жылғы 16 сәуірде № 8246 болып тіркелді

      ЗҚАИ-дың ескертпесі!
      Осы шешім 01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін–өзі басқару туралы" Заңының 7 бабына және Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі "Құқықтық актілер туралы" Заңының 27 бабына сәйкес, Алға аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес Алға аудандық мәслихатының кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      2. "Алға аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы шешімді Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы шешімді оны ресми жариялағаннан кейін Алға аудандық мәслихатының интернет – ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы шешім 2021 жылдың 1 шілдесінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Алға аудандық
мәслихат сессиясының төрағасы
А. Алмагамбетов
      Алға аудандық
мәслихатының хатшысы
М. Тулеуов

  Алға аудандық мәслихатының 2021 жылғы 14 сәуірдегі № 43 шешіміне қосымша

Алға аудандық мәслихатының күші жойылды деп танылған актілерінің тізбесі:

      1. Алға аудандық мәслихатының 2017 жылғы 20 қарашадағы № 128 "Алға ауданында сот шешімімен коммуналдық меншікке түскен болып танылған иесіз қалдықтарды басқару Қағидаларын бекіту туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5719 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде 2017 жылдың 11 желтоқсанында жарияланған) шешімі;

      2. Алға аудандық мәслихатының 2019 жылғы 25 сәуірдегі № 260 "Алға аудандық мәслихатының 2017 жылғы 20 қарашадағы № 128 "Алға ауданында сот шешімімен коммуналдық меншікке түскен болып танылған иесіз қалдықтарды басқару Қағидаларын бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6119 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде 2019 жылдың 13 мамырында жарияланған) шешімі;

      3. Алға аудандық мәслихатының 2019 жылғы 18 қыркүйектегі № 296 " Алға аудандық мәслихатының 2017 жылғы 20 қарашадағы № 128 "Алға ауданында сот шешімімен коммуналдық меншікке түскен болып танылған иесіз қалдықтарды басқару Қағидаларын бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6384 тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде 2019 жылдың 23 қыркүйегінде жарияланған) шешімі.

О признании утратившими силу некоторых решений Алгинского районного маслихата

Решение Алгинского районного маслихата Актюбинской области от 14 апреля 2021 года № 43. Зарегистрировано Департаментом юстиции Актюбинской области 16 апреля 2021 года № 8246

      Примечание ИЗПИ!
      Настоящее решение вводится в дейстсвие с 01.07.2021.

      В соответствии со статьей 7 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и статьей 27 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах", Алгинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Признать утратившими силу некоторые решения Алгинского районного маслихата согласно приложению к настоящему решению.

      2. Государственному учреждению "Аппарат Алгинского районного маслихата" в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего решения в Департаменте юстиции Актюбинской области;

      2) размещение настоящего решения на интернет – ресурсе Алгинского районного маслихата после его официального опубликования.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 июля 2021 года.

      Председатель сессии Алгинского
районного маслихата
А. Алмагамбетов
      Секретарь Алгинского
районного маслихата
М. Тулеуов

  Приложение к решению Алгинского районного маслихата от 14 апреля 2021 года № 43

Перечень признанных утратившими силу решения Алгинского районного маслихата:

      1. Решение Алгинского районного маслихата от 20 ноября 2017 года № 128 "Об утверждении Правил управления бесхозяйными отходами, признанными решением суда поступившими в коммунальную собственность Алгинского района" (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5719, опубликованное 11 декабря 2017 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде);

      2. Решение Алгинского районного маслихата от 25 апреля 2019 года № 260 "О внесении изменений в решение Алгинского районного маслихата от 20 ноября 2017 года № 128 "Об утверждении Правил управления бесхозяйными отходами, признанными решением суда поступившими в коммунальную собственность Алгинского района" (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6119, опубликованное 13 мая 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде);

      3. Решение Алгинского районного маслихата от 18 сентября 2019 года № 296 "О внесении изменений в решение Алгинского районного маслихата от 20 ноября 2017 года № 128 "Об утверждении Правил управления бесхозяйными отходами, признанными решением суда поступившими в коммунальную собственность Алгинского района" (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6384, опубликованное 23 сентября 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде).