Жергілікті ауқымдағы техногендік сипаттағы төтенше жағдайды жариялау туралы

Жамбыл облысы әкімінің 2021 жылғы 28 тамыздағы № 5 шешімі. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 28 тамызда № 24153 болып тіркелді

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 29-бабы 1-тармағының 11) тармақшасына, "Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабына және 50-бабы 2-тармағының 2) тармақшасына, "Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың сыныптамасын белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 2 шілдедегі №756 қаулысына сәйкес, ШЕШТІМ:

      1. Жамбыл облысының Байзақ ауданы аумағында жергілікті ауқымдағы техногендік сипаттағы төтенше жағдай жариялансын.

      2. Төтенше жағдайды жою басшысы болып Жамбыл облысы әкімінің орынбасары Т.Мамаев тағайындалсын және техногендік сипаттағы төтенше жағдайды жоюға бағытталған іс-шараларды жүргізу тапсырылсын.

      3. "Жамбыл облысы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы шешімнің Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы шешімнің ресми жарияланғаннан кейін Жамбыл облысы әкімдігінің интернет – ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      4. Осы шешімнің орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

      5. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Жамбыл облысының әкімі Б. Сапарбаев

Об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба

Решение акима Жамбылской области от 28 августа 2021 года № 5. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 августа 2021 года № 24153

      В соответствии с подпунктом 11) пункта 1 статьи 29 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", статьей 48 и подпунктом 2) пункта 2 статьи 50 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите", постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 июля 2014 года №756 "Об установлении классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", РЕШИЛ:

      1. Объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба на территории Байзакского района Жамбылской области.

      2. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера назначить заместителя акима области Т.Мамаева и поручить провести мероприятия, направленные на ликвидацию чрезвычайной ситуации техногенного характера.

      3. Коммунальному государственному учреждению "Аппарат акима Жамбылской области" в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего решения в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе акимата Жамбылской области после официального опубликования.

      4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

      5. Настоящее решение вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Аким Жамбылской области Б. Сапарбаев