Қарағанды облысы әкімдігінің 2021 жылғы 18 наурыздағы № 19/01 "Тыңайтқыштар тізбесі мен субсидиялар нормаларын, сондай-ақ тыңайтқыштарға арналған субсидиялар көлемін бекіту туралы" қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қарағанды облысының әкімдігінің 2021 жылғы 17 мамырдағы № 33/04 қаулысы. Қарағанды облысының Әділет департаментінде 2021 жылғы 24 мамырда № 6340 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2020 жылғы 30 наурыздағы №107 "Өсімдік шаруашылығы өнімінің шығымдылығы мен сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларын бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20209 болып тіркелген) бұйрығына сәйкес Қарағанды облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қарағанды облысы әкімдігінің 2021 жылғы 18 наурыздағы № 19/01 "Тыңайтқыштар тізбесі мен субсидиялар нормаларын, сондай-ақ тыңайтқыштарға арналған субсидиялар көлемін бекіту туралы" қаулысына (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6271 болып тіркелген) келесі өзгеріс енгізілсін:

      1 тармақтың 2) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

      "2) тыңайтқыштарды субсидиялауға арналған (органикалық тыңайтқыштарды қоспағанда) бюджет қаражатының көлемі 742 984 000 (жеті жүз қырық екі миллион тоғыз жүз сексен төрт мың) теңге сомасында бекітілсін.".

      2. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қарағанды облысының әкімі Ж. Қасымбек

      КЕЛІСІЛДІ:

      Қазақстан Республикасының
      Ауыл шаруашылығы министрлігі
      ___________

      2021 жылғы "____"_______

О внесении изменения в постановление акимата Карагандинской области от 18 марта 2021 года № 19/01 "Об утверждении перечня и норм субсидий на удобрения, а также объема субсидий на удобрения"

Постановление акимата Карагандинской области от 17 мая 2021 года № 33/04. Зарегистрировано Департаментом юстиции Карагандинской области 24 мая 2021 года № 6340

      В соответствии с Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 107 "Об утверждении Правил субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 20209) акимат Карагандинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление акимата Карагандинской области от 18 марта 2021 года № 19/01 "Об утверждении перечня и норм субсидий на удобрения, а также объема субсидий на удобрения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6271) следующее изменение:

      подпункт 2) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "2) Объем бюджетных средств на субсидирование удобрений (за исключением органических) в сумме 742 984 000 (семьсот сорок два миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи) тенге.".

      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима области.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Аким Карагандинской области Ж. Қасымбек

      СОГЛАСОВАНО:

      Министерство сельского хозяйства
      Республики Казахстан
      ________________

      "____" __________ 2021 года