Шектеу іс-шараларын белгілеу туралы

Қарағанды облысы Қарқаралы ауданының Абай ауылдық округінің әкімінің 2021 жылғы 26 ақпандағы № 1 шешімі. Қарағанды облысының Әділет департаментінде 2021 жылғы 1 наурызда № 6219 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы", 2002 жылғы 10 шілдедегі "Ветеринария туралы" Заңдарына және Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 29 маусымдағы № 7-1/587 "Ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) қағидаларды бекіту туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің Тізілімінде № 11940 болып тіркелген) бұйрығына сәйкес, Қарқаралы ауданының Абай ауылдық округінің әкімі ШЕШІМ ЕТТІ:

      1. Абай ауылдық округінің Айнабұлақ ауылының аумағында ірі қара малдарының арасынан құтыру ауруы шығуына байланысты шектеу іс-шаралары белгіленсін.

      2. Ветеринариялық-санитариялық, сауықтыру және шектеу іс- шаралары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өткізілсін.

      3. Осы шешімнің орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

      4. Осы шешім оның алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      әкім А. Нуркенова

Об установлении ограничительных мероприятий

Решение акима Абайского сельского округа Каркаралинского района Карагандинской области от 26 февраля 2021 года № 1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Карагандинской области 1 марта 2021 года № 6219

      В соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", от 10 июля 2002 года "О ветеринарии" и приказа Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 июня 2015 года № 7-1/587 "Об утверждении Ветеринарных (ветеринарно-санитарных) правил" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11940), аким Абайского сельского округа Каркаралинского района РЕШИЛ:

      1. В связи с возникновением заболевания бешенство среди крупного рогатого скота установить ограничительные мероприятия на территории села Айнабулак Абайского сельского округа.

      2. Провести ветеринарно-санитарные, оздоровительные и ограничительные мероприятия в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

      4. Настоящее решение вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      аким А. Нуркенова