"Аңшылық және балық шаруашылықтары субъектілерінің қорықшылық қызметі туралы үлгілік ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 26 маусымдағы № 18-03/578 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің м.а. 2022 жылғы 18 қаңтардағы № 15 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 19 қаңтарда № 26566 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Аңшылық және балық шаруашылықтары субъектілерінің қорықшылық қызметі туралы үлгілік ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 26 маусымдағы № 18-03/578 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11780 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      8, 9 және 10-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Аңшылық және балық шаруашылықтарының қорықшылық қызметіне он сегіз жасқа толған, қылмыстық соттылығы жоқ және жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласында ("Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 382, 383, 384 және (немесе) 389-баптары бойынша) әкімшілік жауапкершілікке тартылмаған адамдар қабылданады.

      9. Аңшылық және (немесе) балық шаруашылықтарының субъектілері қорықшылық қызмет құрылғаннан немесе оның құрамы өзгергеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесіне тиісті ақпаратты (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, қызметтік куәлігінің және омырауға тағатын белгісінің нөмірі көрсетілген қызметкерлердің тізімі) ұсынады.

      10. Қорықшының құқықтары мен міндеттері:

      Қорықшының:

      1) кейiннен уәкiлеттi орган ведомствосының аумақтық бөлімшесіне мiндеттi түрде беру үшiн Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнамасына сәйкес әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттамалар жасауға;

      2) қызметтік қаруды алып жүруге және айырым белгілері бар арнаулы киім киюге;

      3) жеке және заңды тұлғалардың аң аулауға және балық аулауға құқық беретін құжаттарын тексеруге;

      4) аң аулау қағидаларын бұзғаны үшін атыс қаруын кейіннен ішкі істер органдарына міндетті түрде беру үшін алып қоюға;

      5) Қазақстан Республикасының жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану саласындағы заңнамасын бұза отырып пайдаланылған аулау құралдарын, заңсыз аулап алынған аң аулау және балық аулау өнімдерін, тыйым салынған аулауға арналған қару түрлерін кейіннен жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік инспекторға беру үшін алып қоюға;

      6) бекітіліп берілген аңшылық алқабының, балық шаруашылығы су айдынының және (немесе) учаскесінің аумағында және оның жағалау белдеуінде олардан шығу кезінде көлік және жүзу құралдарын тоқтатуға құқығы бар.

      Қорықшы:

      1) бекiтілiп берiлген аңшылық алқаптарында және балық шаруашылығы су айдындарында және (немесе) учаскелерiнде жануарлар дүниесiн қорғауды қамтамасыз етуге;

      2) аң аулау және балық аулау қағидаларын, аңшылық шаруашылығының ішкі регламентін, өрт қауіпсіздігі қағидаларын, сондай-ақ тыныштық аймақтарында жануарлар дүниесін пайдалануға қойылған шектеулер мен тыйым салуларды бұзушылықтардың жолын кесуге;

      3) жеке және заңды тұлғалардан жануарлардың қырылуына және олар мекендеу ортасының бұзылуына әкеп соқтыратын әрекеттерді тоқтатуды талап етуге;

      4) жануарлар дүниесi объектiлерiнің мекендеу ортасын, олардың көбею жағдайларын және шоғырлану орындарын сақтау жөнінде шаралар қолдануға;

      5) жануарлар дүниесiне ұқыпты және iзгiлiктi қарау насихатын жүргізуге;

      6) жануарлар ауырған және дүлей зiлзала кезiнде қырылу қаупi төнген жағдайларда жануарлар дүниесi объектiлерiне көмек көрсету жөнінде шаралар қолдануға;

      7) аншлагтардың сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.".

      2. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Экология, геология және табиғи
ресурстар министрінің м.а.
С. Кожаниязов

О внесении изменений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 26 июня 2015 года № 18-03/578 "Об утверждении Типового положения о егерской службе субъектов охотничьего и рыбного хозяйств"

Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 18 января 2022 года № 15. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 января 2022 года № 26566

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 26 июня 2015 года № 18-03/578 "Об утверждении Типового положения о егерской службе субъектов охотничьего и рыбного хозяйств" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11780) следующие изменения:

      пункты 8, 9 и 10 изложить в следующей редакции:

      "8. В егерскую службу охотничьего и рыбного хозяйства принимаются лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, не имеющих уголовной судимости и не подвергнутые административной ответственности в области охраны, воспроизводства и использования животного мира (по статье 382, 383, 384 и (или) 389 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях").

      9. Субъекты охотничьего и (или) рыбного хозяйств после создания или изменения состава егерской службы, в течении десяти календарных дней представляют соответствующую информацию (список работников с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности, номера служебного удостоверения и нагрудного знака) в территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.

      10. Права и обязанности егеря:

      Егерь имеет право:

      1) составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях для обязательной последующей передачи их в территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа;

      2) на ношение служебного оружия и специальной одежды со знаками различия;

      3) проверять у физических и юридических лиц документы на право охоты и рыболовства;

      4) изымать огнестрельное оружие за нарушение правил охоты для обязательной последующей передачи органам внутренних дел;

      5) изымать орудия добывания, используемые с нарушением законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, незаконно добытую продукцию охоты и рыболовства, запрещенные виды орудий добывания для обязательной последующей передачи государственному инспектору по охране животного мира;

      6) останавливать транспортные и плавучие средства на территории закрепленного охотничьего угодья, рыбохозяйственного водоема и (или) участка и его береговой полосе при выезде из них.

      Егерь обязан:

      1) обеспечить охрану животного мира на закрепленных охотничьих угодьях и рыбохозяйственных водоемах и (или) участках;

      2) пресекать нарушения правил охоты и рыболовства, внутреннего регламента охотничьего хозяйства, противопожарной безопасности, а также установленных ограничений и запретов на пользование животным миром в зонах покоя;

      3) требовать от физических и юридических лиц прекращения действий, приводящих к гибели животных и нарушению среды их обитания;

      4) принимать меры по сохранению среды обитания, условий размножения и мест концентрации объектов животного мира;

      5) вести пропаганду бережного и гуманного отношения к животному миру;

      6) принимать меры по оказанию помощи объектам животного мира в случае заболеваний и угрозы гибели при стихийных бедствиях;

      7) обеспечивать сохранность аншлагов.".

      2. Комитету лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Департамент юридической службы Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      И.о. министра экологии,
геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан
С. Кожаниязов