Мінсіз іскерлік беделінің болмау өлшемшарттарын қоса алғанда, өтініш берушінің (лицензиаттың), бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерін тағайындауға (сайлауға) қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның келісім беру қағидаларын және келісім алу үшін қажетті құжаттарды бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2022 жылғы 28 қазандағы № 79 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 2 қарашада № 30383 болып тіркелді.

      Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексінің 63-бабына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабына, "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы", "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 26.05.2023 № 32 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Қоса беріліп отырған Мінсіз іскерлік беделінің болмау өлшемшарттарын қоса алғанда, өтініш берушінің (лицензиаттың), бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерін тағайындауға (сайлауға) қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның келісім беру қағидалары және келісім алу үшін қажетті құжаттар бекітілсін.

      2. Бағалы қағаздар нарығы департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы қаулы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күнінің ішінде Заң департаментіне осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген іс-шараның орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Төрағасының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің Төрағасы
М. Абылкасымова

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Цифрлық даму, инновациялар және

      аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2022 жылғы 28 қазандағы
№ 79 Қаулыға
қосымша

Мінсіз іскерлік беделінің болмау өлшемшарттарын қоса алғанда, өтініш берушінің (лицензиаттың), бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерін тағайындауға (сайлауға) қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның келісім беру қағидалары және келісім алу үшін қажетті құжаттар

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Мінсіз іскерлік беделінің болмау өлшемшарттарын қоса алғанда, өтініш берушінің (лицензиаттың), бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерін тағайындауға (сайлауға) қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның келісім беру қағидалары және келісім алу үшін қажетті құжаттар (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің 66 және 73-баптарына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабына (бұдан әрі – Бағалы қағаздар рыногы туралы заң), "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік Кодексі" Қазақстан Республикасы Кодексінің 63-бабына (бұдан әрі – Әлеуметтік Кодекс), "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" (бұдан әрі – Мемлекеттік реттеу туралы заң), "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" (бұдан әрі – Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заң) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді.

      Қағидалар мінсіз іскерлік беделдің болмау өлшемшарттарын қоса алғанда, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі – уәкілетті орган, көрсетілетін қызметті беруші) өтініш берушінің (лицензиаттың), бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру тәртібін және келісім алу үшін қажетті құжаттарды айқындайды.

      Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 45-бабының 11-тармағына және 79-бабының 1-1-тармағына сәйкес Қағидалар бірыңғай оператордың және орталық депозитарийдің басшы қызметкерлеріне қолданылады.

      Қағидаларға енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы ақпарат тиісті нормативтік құқықтық акті әділет органдарында мемлекеттік тіркелгеннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында орналастырылады және "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы операторына және Бірыңғай байланыс орталығына жіберіледі.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 26.05.2023 № 32 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Қағидаларда пайдаланылатын ұғымдар Әлеуметтік Кодексте, "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының Заңында, Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда, Мемлекеттік реттеу туралы заңда және Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заңда көрсетілген мағыналарда қолданылады.

      Қағидаларда мынадай қысқартулар қолданылады:

      1) жауапты бөлімше – уәкілетті органның мемлекеттік қызмет көрсетуге жауапты бөлімшесі;

      2) кандидат – Ұйымның басшы қызметкері лауазымын атқаруға ниеті бар жеке тұлға немесе басқару органының басшысы немесе мүшесі лауазымына сайланған, тәуелсіз директор болып табылатын тұлға;

      3) келісім – уәкілетті органның Ұйымның басшы қызметкерін тағайындауға (сайлауға) келісімі;

      4) көрсетілетін қызметті алушы – Ұйымда басшы қызметкер лауазымын атқару ниеті бар Ұйым не жеке тұлға;

      5) қолданыстағы келісімдер тізілімі – Ұйымның басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) арналған қолданыстағы келісімдер тізілімі;

      6) мемлекеттік көрсетілетін қызмет – "Қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокерлері филиалдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі, "бағалы қағаздар нарығы секторында басшы қызметкерлерді тағайындауға (сайлауға) келісім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметтің кіші түрі;

      7) өтінішхат – уәкілетті органның Ұйымның басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру туралы өтінішхаты;

      8) портал – www.egov.kz "электрондық үкіметтің" веб-порталы;

      9) Ұйым – өтініш беруші (лицензиат), орталық депозитарий, бірыңғай оператор, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры;

      10) ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 26.05.2023 № 32 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      3. Уәкілетті органмен келісуге жататын Ұйымның басшы қызметкерлерінің тізбесі Әлеуметтік Кодекстің 63-бабының 1-тармағында, Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 45-бабының 11-тармағында, 54-бабының 1 және 12-тармақтарында және 79-бабының 1-1-тармағында айқындалған.

      Уәкілетті органмен:

      1) орталық депозитарийдің басқару органының, сауда-саттықты ұйымдастырушының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының құрамына кіретін уәкілетті органның және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің өкілдерін;

      2) Ұлттық пошта операторының мына лауазымдарына кандидаттарды:

      басқару органының басшысы мен мүшелерін;

      атқарушы орган басшысын;

      атқарушы орган мүшелерінің және (немесе) лауазымдық міндеттеріне бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметпен байланысты мәселелерге жетекшілік ету кірмейтін Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 54-бабы 1-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген өзге де басшылардың лауазымдарына кандидаттарды;

      3) Ұйымның бір органы шеңберінде уәкілетті органмен келісілген лауазымнан төмен тұрған лауазымға ауыстырылған Ұйымның басшы қызметкерлерін;

      4) уәкілетті органмен келісілген атқарушы орган басшысының немесе мүшесінің не басқару органы басшысының немесе мүшесінің лауазымынан Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 54-бабы 1-тармағы 4) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін Ұйымның өзге де басшысы немесе бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының бір немесе бірнеше құрылымдық бөлімшелерінің, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының қызметін үйлестіруді және (немесе) бақылауды жүзеге асыратын және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде көзделген уәкілетті органға ұсынылатын құжаттарға қол қою құқығы бар бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының өзге де басшысының лауазымына ауыстырылған Ұйымның басшы қызметкерлері келісуге жатпайды;

      Осы тармақтың 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген басшы қызметкерлер Қағидалардың 4-тармағында көрсетілген Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде және Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес келген жағдайда келісуге жатпайды.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 26.05.2023 № 32 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      4. Уәкілетті орган кандидат Әлеуметтік кодекстің 63-бабында, Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 54-бабында, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Акционерлік қоғамдар туралы заң) 1-бабының 20) тармақшасында, 54-бабының 4-тармағында, 59-бабының 2-тармағында, "Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Бухгалтерлік есеп туралы заң) 9-бабында және Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес келген кезде келісім береді.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 26.05.2023 № 32 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      5. Келісім (тәуелсіз директор болып табылатын басқару органының басшысы немесе мүшесі лауазымына тағайындалған (сайланған) басшы қызметкерлерді қоспағанда) басшы қызметкер тиісті лауазымға тағайындалғанға (сайланғанға) дейін беріледі

      Ұйымның тәуелсіз директоры болып табылатын басқару органының басшысын немесе мүшесін қызметке сайлауға келісім ол лауазымға сайланғанға дейін не ол лауазымға сайланғаннан кейін беріледі.

      6. Қолданыстағы келісімі бар адам Қағидалардың 4-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкес келген жағдайда бағалы қағаздар немесе зейнетақы қызметтері нарығында келісілген Ұйымдағы басшы қызметкердің лауазымына (бірнеше лауазымға) қайта келісусіз тағайындалады (сайланады).

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 26.05.2023 № 32 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      7. Әлеуметтік Кодекстің 63-бабының 3-тармағының 3) тармақшасының, Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 54-бабы 2-тармағы 3) тармақшасының мақсаттары үшін кәсіпқойлық пен адалдықты қоса алғанда, мінсіз іскерлік беделінің болмау өлшемшарттары мыналар болып табылады:

      1) алынбаған немесе өтелмеген соттылығының болуы, қаржы ұйымының, банк немесе сақтандыру холдингінің басшы қызметкері лауазымын атқару құқығынан айыру түріндегі қылмыстық жазаны қолдану туралы заңды күшіне енген сот шешімінің болуы және қаржы ұйымының ірі қатысушысы (ірі акционері) болып табылуы;

      2) кандидаттың қаржы ұйымының, банк конгломератының, сақтандыру тобының қаржылық орнықтылығын қамтамасыз ету жөніндегі уәкілетті органның қабылдаған міндеттемелерін не талаптарын орындамаған қаржы ұйымының ірі қатысушысы (тікелей немесе жанама) екендігі туралы мәліметтердің болуы;

      3) кандидат қаржы ұйымының басшы қызметкері бола отырып, уәкілетті орган қаржы ұйымына қатысты қолданған қадағалап ден қою шараларының талаптарын бірнеше рет (қатарынан соңғы он екі айда екі немесе одан да көп рет) орындамағандығы жөнінде мәліметтердің болуы;

      4) кандидаттың төлемге қабілетсіз деп танылған қаржы ұйымында, Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымында акционер (қатысушы), лауазымды тұлға, басқарушылық функцияларды орындайтын тұлға болып табылғандығы туралы мәліметтердің болуы;

      5) тұлғаның "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12 және 12-1-баптарына сәйкес жасалатын террористік қызметке қатысы бар адамдардың тізімінде, терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесінде және (немесе) жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесінде болуы;

      6) кандидат Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымы резиденті болып табылатын мемлекеттің уәкілетті органы немесе қаржылық қадағалау органы банкті (Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалын) төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызу, қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығындағы қызметін жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген оларды лицензиядан айыру, не қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енуі, не Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының қызметін мәжбүрлеп тоқтату туралы сот шешімінің заңды күшіне енуі туралы шешім қабылдау үшін негіз болып табылған оның әрекеттері (әрекетсіздігі) заңнама талаптарын бұзуға алып келген қаржы ұйымының, банк немесе сақтандыру холдингінің басшы қызметкері болып табылғаны жөніндегі мәліметтердің болуы;

      7) кандидат уәкілетті орган қолданған қадағалап ден қою шаралары негізінде кандидаттың қаржы ұйымының басшы қызметкерінің қызметтік міндеттерін орындаудан шеттетілгені туралы мәліметтердің болуы;

      8) кандидат олардың әрекеттері (әрекетсіздігі) салдарынан қаржы ұйымы уәкілетті орган анықтаған мынадай бұзушылықтарға жол берген қаржы ұйымының бөлімшелерін бақылауды (жетекшілік етуді) жүзеге асырғаны туралы мәліметтердің болуы:

      қаржы ұйымының уәкілетті орган белгілеген пруденциялық нормативтерді және (немесе) сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді жүйелі түрде (екі және одан да көп рет) бұзуы;

      қаржы ұйымының уәкілетті орган белгілеген пруденциялық нормативтерді және (немесе) сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді сақтау туралы мәліметтердің бұрмалануына әкеп соққан есептілік жасауы;

      9) сот шешімімен көрінеу жалған деп танылған кандидаттың аудиторлық қорытындыға қол қою фактісінің болуы;

      10) шет мемлекеттің қадағалау органынан не қаржылық көрсетілетін қызметті реттеуді жүзеге асыратын және "Астана" халықаралық қаржы орталығында олармен байланысты қызметтерді жүзеге асыратын заңды тұлғадан кандидаттың мінсіз іскерлік беделінің болмауы туралы ақпараттың болуы;

      11) кандидаттың біліктілік талаптарына және (немесе) іскерлік беделге қойылатын талаптарға сәйкестігі туралы уәкілетті органның шешіміне әсер ететін көрінеу дәйексіз мәліметтер беру фактісінің болуы;

      12) Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің (бұдан әрі - Кодекс) 52-бабы 1-тармағының 9), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21) және 25) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша жұмыс берушінің бастамасы бойынша кандидатпен еңбек шартын бұзу фактісінің болуы;

      13) кандидаттың "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүргізілетін Борышкерлердің бірыңғай тізілімінде болуы (берешегі республикалық бюджет туралы заңда белгіленген 1000 (бір мың) айлық есептік көрсеткіштен асқан жағдайда);

      14) кандидатта Мемлекеттік реттеу туралы заңның 13-5-бабына сәйкес қалыптастырылған уәжді пайымдау негізінде анықталған мінсіз іскерлік беделінің болмауы.

      Осы тармақта көрсетілген мінсіз іскерлік беделінің болмауы өлшемшарттары қолданылатын мерзімдерді қаржы ұйымдарының, банктік, сақтандыру холдингтерінің, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлері лауазымдарына кандидаттардың сәйкестігін айқындау жөніндегі комиссия (бұдан әрі – Комиссия) белгілейді және кемінде бір жылды құрайды.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда көзделген - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 26.05.2023 № 32 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      8. Уәкілетті орган Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қолданыстағы келісімдердің тізілімін жүргізеді.

      Қолданыстағы келісімдердің тізілімі уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында жарияланады және ондағы мәліметтер өзгерген күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмей жаңартылады.

      9. Әлеуметтік кодекстің 56-бабына, Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 54-бабына сәйкес кандидатты тағайындау (сайлау) үшін қажетті халықаралық қаржы ұйымдарындағы еңбек өтіліне кандидаттың мынадай халықаралық қаржы ұйымдарындағы жұмысы кіреді:

      Азия Даму Банкі;

      Азия Инфрақұрылымдық Инвестициялар Банкі;

      Америкааралық Даму Банкі;

      Африка Даму Банкі;

      Дүниежүзілік Банк;

      Дүниежүзілік сауда ұйымы;

      Еуразия даму банкі;

      Еуропа Инвестициялық Банкі;

      Еуропа Қайта құру және Даму Банкі;

      Еуропалық бағалы қағаздар және нарықтар ұйымы;

      Еуропалық банк ұйымы;

      Еуропалық банк федерациясы;

      Еуропалық Кеңестің Даму Банкі;

      Еуропалық сақтандыру және зейнетақымен қамсыздандыру ұйымы;

      Инвестициялар Кепілдігінің Көпжақты Агенттігі;

      Инвестициялық Дауларды Реттеу жөніндегі Халықаралық Орталық;

      Ислам Даму Банкі;

      Исламдық қаржылық қызметтер кеңесі;

      Сақтандыруды қадағалаудың халықаралық қауымдастығы;

      Солтүстік инвестициялық банк;

      Халықаралық бағалы қағаздар комиссиясы;

      Халықаралық Валюта Қоры;

      Халықаралық Даму Қауымдастығы;

      Халықаралық депозиттерді сақтандыру жүйелері қауымдастығы;

      Халықаралық есеп айырысу банкі;

      Халықаралық зейнетақы қадағалау органдары ұйымы;

      Халықаралық Қайта құру және Даму Банкі;

      Халықаралық Қаржы Корпорациясы;

      Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 26.05.2023 № 32 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      10. Ұйым кандидатты тағайындау (сайлау) кезінде оның Әлеуметтік кодекстің 63 бабының, Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 54-бабының және Қағидалардың талаптарына сәйкестігін тексереді.

      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 26.05.2023 № 32 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      11. Ұйым уәкілетті органды басшы қызметкерлер құрамында болған, оларды тағайындау (сайлау), басқа лауазымға ауыстыру, еңбек шартын бұзу және (немесе) өкілеттіктерін тоқтатуды, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін басшы қызметкерді әкімшілік жауаптылыққа тартуды қоса алғанда, барлық өзгерістер туралы, сондай-ақ растаушы құжаттардың көшірмелерін қоса берумен басшы қызметкердің тегі, аты, әкесінің атындағы өзгерістер (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген болса) туралы хабардар етеді.

      12. Басшы қызметкерлер құрамында болған, оларды тағайындау (сайлау), басқа лауазымға ауыстыру, еңбек шартын бұзу және (немесе) өкілеттіктерін тоқтатуды қоса алғанда, өзгерістер туралы ақпарат растаушы құжаттардың көшірмелерін қоса берумен Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жіберіледі.

      Тағайындалған (сайланған) басшы қызметкерлер туралы ақпаратқа кандидаттың Әлеуметтік кодекстің 63 бабының, Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 54-бабының және Қағидалардың талаптарына сәйкестігін тексеру нәтижелері қоса беріледі.

      Осы тармақтың бірінші бөлігіне сәйкес ұсынылатын басшы қызметкерлерді тағайындау (сайлау), басқа лауазымға ауыстыру немесе жұмыстан босату (өкілеттіктерін тоқтату) күні болмаса, онда басшы қызметкерді тағайындау (сайлау), басқа лауазымға ауыстыру немесе жұмыстан босату (өкілеттіктерін тоқтату) күні Ұйымның уәкілетті органының шешім (бұйрық) қабылдау немесе шешімде (бұйрықта) көрсетілген оқиға басталған күн болып саналады.

      Ұйымның уәкілетті органының шешімінен үзінді көшірме мынадай мәліметтерді қамтиды:

      Ұйымның толық атауы және Ұйымның атқарушы органының орналасқан жері;

      акционерлердің жалпы жиналысын (басқару органының отырысын) өткізу күні, уақыты және орны;

      отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер (басқару органының отырысы үшін);

      акционерлердің жалпы жиналысының кворумы (басқару органының отырысы);

      басқарушы қызметкерді тағайындау (сайлау), басқа лауазымға ауыстыру немесе жұмыстан шығару (өкілеттіктерін тоқтату) туралы мәселе бойынша акционерлердің жалпы жиналысы отырысының (басқару органы отырысының) күн тәртібі;

      дауыс беруге қойылған мәселелер, басшы қызметкерді тағайындау (сайлау), басқа лауазымға ауыстыру немесе жұмыстан шығару (өкілеттіктерін тоқтату) бөлігінде олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

      басшы қызметкерді тағайындау (сайлау), басқа лауазымға ауыстыру немесе жұмыстан шығару (өкілеттігін тоқтату) бойынша қабылданған шешімдер.

      Ұйымның уәкілетті органының шешімінен үзінді көшірме осы құжатқа қол қоюға уәкілетті қызметкердің (қызметкерлердің) қолымен расталады және үзінді көшірменің дұрыстығы көрсетіледі.

      Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 26.05.2023 № 32 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

2-тарау. Келісім беруге арналған құжаттарды қарау тәртібі

      13. Көрсетілетін қызметті алушы уәкілетті органға Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесінде (бұдан әрі - мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі) көрсетілген құжаттарды қоса бере отырып, портал арқылы электрондық түрде өтініш ұсынады.

      Көрсетілетін қызметті алушы өтінішті портал арқылы жіберген кезде "жеке кабинетте" нәтижені алу күні мен уақытын көрсете отырып, мемлекеттік қызметті көрсетуге сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебе автоматты түрде көрсетіледі.

      14. Өтінішхат көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылады, еркін нысанда жасалып, онда мыналар көрсетіледі:

      1) жеке және заңды тұлғалар үшін ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беру;

      2) мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім беру (көрсетілетін қызметті алушылар - жеке тұлғалар үшін);

      3) кандидаттың Ұйымның басшы қызметкерлеріне қойылатын талаптарға сәйкестігін растау;

      4) кандидат, Ұйымның тәуелсіз директоры болып табылатын басқару органының басшысы немесе мүшесі туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті алушы құжатпен тексергені туралы растау (заңды тұлғалар үшін);

      5) кандидат келісілетін басшы қызметкердің лауазымы (лауазымдары).

      Ұйымның өтінішхаты басшының ЭЦҚ-мен куәландырылады:

      басқару органының, ал ол болмаған жағдайда басқару органының шешімі бойынша басқару органы мүшелерінің бірі (басқару органының осы шешімінің көшірмесін ұсына отырып), басқару органының басшысы мен мүшелері болмаған жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы акционерлерінің бірі, осы құжатқа қол қоюға уәкілетті көрсетілетін қызметті алушының қатысушыларының бірі (ұйымдық-құқықтық нысанда құрылған көрсетілетін қызметті алушы үшін) болмаған жағдайда, құжаттар атқарушы органы басшысының, (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның), атқарушы органның басшысы болып табылатын басқару органы мүшесінің келісуіне жіберілген кезде;

      қалған жағдайларда - атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) не оның міндетін атқаратын адамның (міндеттерді орындауды жүктеу туралы шешімнің көшірмесін ұсына отырып).

      15. Басшы қызметкер лауазымына кандидат туралы мәліметтер Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ресімделеді.

      16. Шет мемлекеттердің құзыретті органдары немесе лауазымды адамдары берген құжаттар (Қазақстан Республикасының бейрезидент-жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттарды қоспағанда) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес заңдастыруға не апостильдеуге жатады.

      Шет тілінде ұсынылған құжаттар қазақ және орыс тілдеріне аударылады және "Нотариат туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 80-бабына сәйкес нотариаттық куәландырылуға жатады және электрондық көшірмелер нысанында ұсынылады.

      17. Көрсетілетін қызметті алушы құжаттардың толық топтамасын (байланыс телефондарын және байланысатын адамдардың электрондық поштасының мекенжайларын көрсете отырып) ұсынады.

      Тәуелсіз директор болып табылатын басқару органының басшысын немесе мүшесін келісу үшін ол лауазымға сайланғаннан кейін көрсетілетін қызметті алушы оны сайлаған күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күннен кешіктірілмейтін мерзімде құжаттардың толық топтамасын ұсынады.

      18. Хат-хабарды қабылдауға және тіркеуге уәкілетті көрсетілетін қызметті берушінің қызметкері құжаттар келіп түскен күні оларды қабылдауды, тіркеуді және жауапты бөлімшеге орындауға жіберуді жүзеге асырады. Көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде Кодекске және "Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес құжаттарды қабылдау келесі жұмыс күні жүзеге асырылады.

      Жауапты бөлімшенің қызметкері өтінішхат тіркелген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын және олардың қолданылу мерзімін тексереді.

      Ұсынылған құжаттардың толық болмау және (немесе) қолданылу мерзімінің аяқталу фактісі анықталған кезде жауапты бөлімшенің қызметкері көрсетілген мерзімде өтінішті одан әрі қараудан дәлелді бас тартуды дайындайды және көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" жібереді.

      Уәкілетті органның уәкілетті тұлғасының ЭЦҚ қойылған өтінішті одан әрі қараудан дәлелді бас тарту көрсетілетін қызметті алушыға электрондық құжат нысанында жіберіледі.

      19. Ұсынылған құжаттардың толық болмау және (немесе) қолданылу мерзімінің аяқталу фактісі анықталған кезде жауапты бөлімшенің қызметкері 5 (бес) жұмыс күні ішінде оларды Мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесінде белгіленген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің мүдделі бөлімшелеріне, Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына және шет мемлекеттердің уәкілетті қадағалау органдарына тиісті сұрау салулар жібереді, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Арнайы есепке алудың ақпараттық жүйесіне және "Жеке тұлғалар" мемлекеттік дерекқорына сұрау салулар жолдайды.

      Ұсынылған құжаттарда Мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесіндегі талаптарға сәйкес келмеу жағдайы анықталған кезде мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі ішінде уәкілетті орган портал арқылы көрсетілетін қызметті алушыға оларды жою және көрсетілетін қызметті алушының портал арқылы пысықталған (түзетілген) құжаттарды ұсынуы үшін ескертулері бар хатты уәкілетті органның хатын алғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жібереді. Бұл ретте уәкілетті органның кандидатты келісу үшін құжаттарды қарау мерзімі үзілмейді.

      Кандидаттың Қазақстан Республикасының бейрезиденттері болып табылатын қаржы ұйымдарында жұмыс стажы болған кезде уәкілетті орган кандидаттың мінсіз іскерлік беделінің болуын растау мақсатында шет мемлекеттің уәкілетті қадағалау органынан кандидаттың мінсіз іскерлік беделін сипаттайтын мәліметтердің болуы (болмауы) туралы ақпаратты сұратады не осы мәліметтерді шет мемлекеттің қадағалау органының ресми интернет-ресурсынан (бар болса) алады

      20. Мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесінде көзделген мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіздер анықталған кезде уәкілетті орган көрсетілетін қызметті алушыға алдын ала шешім бойынша позициясын білдіру мүмкіндігін беру үшін мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы алдын ала шешім, сондай-ақ тыңдауды өткізу уақыты мен орны (тәсілі) туралы хабарлайды.

      Тыңдау туралы хабарлама мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі аяқталғанға дейін кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын жіберіледі. Тыңдау хабардар етілген күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірілмей жүргізіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды қарау, тыңдау нәтижелері бойынша жауапты бөлімшенің қызметкері көрсетілетін қызметті алушыға уәкілетті органның қабылдаған шешімі туралы хат жібереді.

      21. Көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру үшін ұсынылған құжаттар уәкілетті орган кандидатты келісу туралы шешім қабылдағанға дейін, ал тестілеуге шақырумен келіскен кезде – көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы еркін нысанда жазбаша өтініш беру арқылы тестілеуден өткен күнге дейін оларды кері қайтарып алу себебін көрсете отырып кері қайтарып алынады.

3-тарау. Тестілеуден өту үшін шақырумен немесе шақырусыз келісу және келісім беру тәртібі

      22. Кандидатты келісу үшін уәкілетті органда Комиссия құралады, жеке құрамы уәкілетті органның бірінші басшысының немесе оның орынбасарының бұйрығымен бекітіледі.

      23. Келісуді уәкілетті орган Комиссияның шешімі бойынша кандидаттарды тестілеуден өту үшін шақыра отырып не Қағидалардың 26 және 27-тармақтарында көзделген талаптар ескеріле отырып, оларды шақырмай-ақ жүргізеді.

      Ескерту. 23-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 26.05.2023 № 32 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      24. Комиссия шешімі жай көпшілік дауыспен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, Комиссия төрағасының немесе оның орнындағы адамның дауысы шешуші болып табылады. Комиссия шешімі сонымен қатар сауалнама жолымен қабылданады.

      25. Комиссия мүшелері құжаттарды қарайды және қаралатын мәселе бойынша өз пікірін Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ресімделген хаттамада білдіреді.

      26. Кандидатты тестілеуден өту үшін шақырусыз келісу туралы мәселені қарау кезінде ұсынылған құжаттардың негізінде мыналар ескеріледі:

      1) кандидатта тізбесі Қағидалардың 9-тармағында айқындалатын халықаралық қаржы ұйымдарында не қаржы ұйымдарының аудитін тікелей жүзеге асырған аудитордың 5 (бес) жылдан астам жұмыс өтілінің болуы;

      2) кандидатта өтініш берген күннің алдындағы 10 (он) жыл ішінде қызметі қаржылық қызметтер көрсетуге байланысты болған қаржы ұйымының басшы қызметкерінің, сақтандыру холдингінің басшы қызметкерінің, дербес құрылымдық бөлімшенің (департаменттің, басқарманың, филиалдың және өзге де дербес құрылымдық бөлімшенің) басшысының, қаржы және (немесе) басқарушы директордың, қаржылық қызметтерді көрсетуге байланысты мәселелерге жетекшілік еткен атқарушы директордың 5 (бес) жылдан астам үздіксіз жұмыс өтілінің болуы.

      Осы тармақшаның мақсатында лауазымдарға орналасу арасындағы 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен асатын кезең өтілдің үзілуі болып есептеледі;

      3) бұрын уәкілетті органмен келісілген, бағалы қағаздар нарығындағы және (немесе) зейнетақы қызметтеріндегі жұмыс өтілі 15 (он бес) жылдан асатын кандидаттарды келісу;

      4) кандидатта тәуекелді басқару саласындағы халықаралық сертификаттың болуы (FRM (Financial Risk Manager) (ФРМ Файненшил тәуекел-менеджері) - Қаржылық тәуекел-менеджері, PRM (Professional Risk Manager) (ПРМ Профешинал тәуекел-менеджері) – Кәсіби тәуекел-менеджері, CFA (Chartered Financial Analyst) (СФА Чартеред файненшил аналист) – Сертификаты бар қаржы талдаушысы) және (немесе) ISO 31000 сериясының стандарты бойынша сертификат;

      5) кандидат бұрын қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеуді, бақылауды және (немесе) қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органның дербес құрылымдық бөлімшесінің (департаменттің, басқарманың, филиалдың және өзге де дербес құрылымдық бөлімшенің) басқарма мүшесі, бірінші басшысы немесе бірінші басшының орынбасары, басшысы (басшының орынбасары), сондай-ақ қаржы ұйымдарының аудитін жүргізу бойынша қызметтерді реттеуді жүзеге асыратын (жүзеге асырған) мемлекеттік органның бірінші басшысы (бірінші басшының орынбасары) болған ба;

      6) тек қана қауіпсіздік мәселелеріне, әкімшілік-шаруашылық мәселелеріне, ақпараттық технологиялар мәселелеріне жетекшілік етуді көздейтін Ұйымының атқарушы органының мүшесі лауазымына кандидатты келісу;

      7) кандидат бұрын мемлекеттік орган аппаратының басқарма мүшесі, бірінші басшысы немесе бірінші басшының орынбасары, жауапты хатшысы, басшысы болған ба;

      8) кандидат өтініш берген күнге басқару органының басшысы немесе мүшесі, ұлттық басқарушы холдингтің атқарушы органының басшысы немесе мүшесі болған ба немесе болып табылады ма;

      9) кандидатты бас бухгалтер лауазымына келісу;

      10) кандидатты басқару органының басшысы немесе тәуелсіз директор болып табылатын мүшесі лауазымына келісу.

      Осы тармақтың талаптары Қағидалардың 27-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген адамдарға қолданылмайды.

      Ескерту. 26-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 26.05.2023 № 32 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      27. Тестілеуден өту үшін міндетті түрде шақырылуға жатады:

      1) құжаттары уәкілетті орган қаржы ұйымының, сақтандыру және (немесе) банк холдингінің басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімді кері қайтарып алу туралы шешім қабылдағаннан кейін алғаш рет келісімді алу үшін уәкілетті органға ұсынылатын адамдар;

      2) Қағидалардың 26-тармағында көрсетілген адамдарды қоспағанда, құжаттары уәкілетті органға алғаш рет келісім алу үшін ұсынылатын адамдар.

      Ескерту. 27-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 26.05.2023 № 32 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      28. Комиссия кандидатты тестілеуге шақыра отырып келісу туралы шешім қабылдаған кезде уәкілетті орган көрсетілетін қызметті алушыны көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының ЭЦҚ-мен куәландырылған хабарламаны көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" тестілеу өткізілетін күні, уақыты мен орны көрсетілген хабарлама жіберу арқылы хабардар етеді.

      Көрсетілетін қызметті алушы (кандидат) уәкілетті орган белгілеген күні және уақытта тестілеуден өту үшін уәкілетті органға міндетті түрде келуін қамтамасыз етеді.

      Егер кандидат уәкілетті органның орналасқан жерінен тыс жерде болса және оған байланысты емес мән-жайлар бойынша уәкілетті орган тағайындаған күні мен уақытында тестілеуден өту үшін уәкілетті органға келуін қамтамасыз ете алмаса, көрсетілетін қызметті алушы уәкілетті органға осы мән-жайлардың болуын және оларды жоюдың мүмкін еместігін растайтын құжаттарды (мәліметтерді) ұсынады.

      Уәкілетті орган көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды (мәліметтерді) зерделейді және кандидаттың келмеуінің объективті себептері болған кезде кандидатты тестілеу қашықтан жүргізіледі.

      Тестілеуден қашықтан өту кезінде аудио, бейнебайланыс және құжаттармен бірлесіп жұмыс жүргізу құралдарымен конференциялар мен онлайн кеңестер өткізу үшін сервис пайдаланылады, уәкілетті орган трансляцияны жазуды жүзеге асырады. Көрсетілген талапты растау мақсатында тестіленуші адам тестілеу процесін аудио және бейне тіркеуді жүргізетін және тестілеу өткізілетін бүкіл үй-жайға шолуды қамтамасыз ететін кемінде үш құрылғыны пайдаланады.

      Ескерту. 28-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 26.05.2023 № 32 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      29. Тестілеуден өту үшін шақырылған кандидаттарды келісу компьютерлік тестілеу әдісімен, мемлекеттік немесе орыс, не ағылшын тілдерінде, 30 сұрақ бойынша 45 минуттың ішінде өткізіледі.

      30. Тестілеу кезінде тестіленуші адаммен бір үй-жайда тек уәкілетті орган қызметкерлерінің қатысуына рұқсат етіледі.

      Кандидаттар тестілеуден өтетін уәкілетті органның үй-жайында тестілеу процесінің аудио және бейнетіркеуі жүргізіледі.

      Ескерту. 30-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 26.05.2023 № 32 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      31. Тестілеуден өткен кезде тестіленуші қандай да бір жазбаша, электрондық немесе басқа ақпараттық материалдарды пайдаланбайды, ол туралы тестіленуші тестілеуден өткенге дейін қолын қойғызып танысуға тиіс. Тестіленушінің осы тармақта жазылған талаптарды бұзуы тестілеудің теріс нәтижесіне тең келеді.

      32. Тестіленуші тестілеу нәтижелерімен қолын қою арқылы немесе оны өткеннен кейін дереу танысуға тиіс.

      33. Тестілеудің оң нәтижесін алған кезде (кемінде жетпіс пайыз дұрыс жауап) кандидат мәлімделген немесе сайланған лауазымына келісілген болып есептеледі.

      34. Тестілеу уәкілетті органның интернет-ресурсында онлайн режимде трансляциялау арқылы өткізіледі.

      35. Жауапты бөлімшенің қызметкері кандидат тестілеуден өткеннен кейін (тестілеу нәтижесі оң болған кезде) немесе Комиссия кандидатты тестілеуден өту үшін шақырмай оны келісу мәселесі бойынша шешім қабылдағаннан кейін бір жұмыс күні ішінде мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелері туралы мәлімет қамтылған хат жобасын дайындайды.

      36. Жауапты бөлімшенің қызметкері көрсетілетін қызметті алушының атына келісу нәтижесі туралы мәліметтерді қамтитын хатқа не Мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесінде көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауапқа қол қойылған күні мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанында жібереді.

      37. Кандидатты келісу және (немесе) келісуден бас тарту мәселесі бойынша мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі туралы ақпаратты жауапты бөлімшенің қызметкері уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында жариялайды.

      38. Мемлекеттік қызмет көрсету сатысы туралы ақпарат мемлекеттік қызметтер көрсету мониторингінің ақпараттық жүйесінде автоматты режимде жаңартылады.

4-тарау. Уәкілетті органның және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      39. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша шағымды уәкілетті органның басшысы, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті орган қарайды.

      Шағым шешіміне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалып отырған көрсетілетін қызметті берушіге, лауазымды адамға беріледі.

      Шешіміне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалып отырған көрсетілетін қызметті беруші, лауазымды адам шағым келіп түскен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей оны шағымды қарайтын адамға жібереді.

      Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен, көрсетілетін қызметті алушының шағымы Мемлекеттік қызметтер туралы заңның 25-бабының 2-тармағына сәйкес тіркелген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарауға жатады.

      Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен, көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қарауға жатады.

      Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда және Әлеуметтік кодексте өзгесі көзделмесе, сотқа дейінгі тәртіппен шағым жасалғаннан кейін сотқа жүгінуге болады.

      Ескерту. 39-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 26.05.2023 № 32 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      40. Шағымда мыналар:

      1) көрсетілетін қызметті алушының басшысының немесе оның орнын ауыстыратын тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);

      2) жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (жеке куәлігінде көрсетілсе), жеке сәйкестендіру нөмірі, пошталық мекенжайы немесе Ұйымның атауы, пошталық мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      3) жеке тұлғаның нақты тұратын мекенжайы және Ұйымның орналасқан жері;

      4) әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалып отырған (көрсетілетін қызметті берушінің атауы және (немесе) лауазымды тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);

      5) шағым беруші тұлға өз талаптары мен дәлелдемелерін негіздейтін мән-жайлар;

      6) шағымның шығыс нөмірі және берілген күні;

      7) шағымға қоса берілетін құжаттардың тізбесі.

      41. Шағымға көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі болып табылатын адам қол қояды.

      Уәкілетті органның кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөнін, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) уәкілетті орган басшысының шағымды қабылдағанының растауы болып табылады.

      Портал арқылы жүгінген жағдайда, шағымдану тәртібі туралы ақпаратты Мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесінде көрсетілген Бірыңғай байланыс орталығы телефондары бойынша алуға болады.

      Шағымды портал арқылы жіберген кезде көрсетілетін қызметті алушыға "жеке кабинетінен" шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, уәкілетті орган шағымды өңдеу барысында ол жаңартылып отырады (жеткізілгені, тіркелгені, орындалғаны туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап).

  Мінсіз іскерлік беделдің болмау
өлшемшарттарын, келісім алу үшін қажетті құжаттарды қоса
алғанда, өтініш берушінің
(лицензиаттың), бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы
қорының, ерікті жинақтаушы
зейнетақы қорының басшы
қызметкерін тағайындауға
(сайлауға) қаржы нарығы мен
қаржы ұйымдарын реттеу,
бақылау және қадағалау
жөніндегі уәкілетті органның
келісім беру қағидаларына
1-қосымша

Басшы қызметкерлерді тағайындауға (сайлауға) арналған қолданыстағы келісімдер тізілімі

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 26.05.2023 № 32 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

р/н №

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Кандидатқа орналасуы үшін келісім берілген лауазым (дар

Келісімнің берілген күні, хаттама №

Келісім қолданысының тоқтатылуы

Күні

Негіздемелер *

1

2

3

4

5

6

Қаржы нарығы секторының атауы**      * Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 54-бабы 4-2-тармағының, Әлеуметтік кодекстің 63 бабы 6-тармағының тиісті тармақшасына сілтеме көрсетіледі.

      ** Қаржы нарығының секторы көрсетіледі (бағалы қағаздар нарығы немесе зейнетақы қызметтері нарығы).

  Мінсіз іскерлік беделінің болмау
өлшемшарттарын қоса алғанда,
өтініш берушінің
(лицензиаттың), бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы
қорының, ерікті жинақтаушы
зейнетақы қорының басшы
қызметкерін тағайындауға
(сайлауға) қаржы нарығы мен
қаржы ұйымдарын реттеу,
бақылау және қадағалау
жөніндегі уәкілетті
органның келісім беру
қағидаларына және келісім
алу үшін қажетті құжаттарға
2-қосымша

Басшы қызметкерлердің құрамында болған өзгерістер туралы мәліметтер _____________________________________________________ (Ұйымның атауы)

р/н №

Басшы қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Лауазымы

Күні және болған өзгеріс*

Тағайындау (сайлау), басқа лауазымға ауыстыру, жұмыстан босату (өкілеттіктерді тоқтату) туралы шешімнің (бұйрықтың) нөмірі, күні

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жұмыстан босату (өкілеттіктерді тоқтату) негіздері

1

2

3

4

5

6      * Басшы қызметкерлердің құрамында өзгерістердің болған күні және қандай өзгерістердің болғандығы көрсетіледі (лауазымға тағайындау (сайлау), басқа лауазымға ауыстыру, жұмыстан босату (өкілеттіктерді тоқтату).

      Қосымша (парақтар санын көрсету арқылы):

      _____________________________________________________________

      Бірінші басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      ______________________

      (қолы)

      20 __ жылғы "____"___________________

  Мінсіз іскерлік беделдің болмау
өлшемшарттарын, келісім алу үшін қажетті құжаттарды қоса
алғанда, өтініш берушінің
(лицензиаттың), бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы
қорының, ерікті жинақтаушы
зейнетақы қорының басшы
қызметкерін тағайындауға
(сайлауға) қаржы нарығы мен
қаржы ұйымдарын реттеу,
бақылау және қадағалау
жөніндегі уәкілетті органның
келісім беру қағидаларына
3-қосымша

"Бағалы қағаздар нарығы секторында басшы қызметкерлерді тағайындауға (сайлауға) келісім беру" кіші түрі бойынша "Қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокерлері филиалдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру" мемлекеттік қызметін көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 26.05.2023 № 32 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы

"Қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокерлері филиалдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің кіші түрлерінің атауы

Бағалы қағаздар нарығы секторында басшы қызметкерлерді тағайындауға (сайлауға) келісім беру

1.

Көрсетілетін қызметті берушінің атауы

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (бұдан әрі – уәкілетті орган).

2.

Мемлекеттік қызметті ұсыну тәсілдері

"Электрондық үкіметтің" www.​egov.​kz веб-порталы (бұдан әрі – портал).

3.

Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі

Көрсетілетін қызметті алушы құжаттардың толық топтамасын порталға ұсынған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде.
Осы мерзім Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 54-бабы 5-2-тармағында және Әлеуметтік Кодекстің 63-бабы 9-тармағында көзделген жағдайда, уәжді пайымдау жобасы басшы қызметкер лауазымына кандидатты келісуге құжаттарды ұсынған адамға жіберілген күннен бастап уәжді пайымдауды пайдалана отырып, уәкілетті органның шешімі қабылданған күнге дейін тоқтатыла тұрады.

4.

Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны

Электрондық (толық автоматтандырылған).

5.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі

Уәкілетті органның көрсетілетін қызметті алушының атына беретін, басшы қызметкердің нақты лауазымына (нақты лауазымдарына) басшы қызметкерді тағайындауға (сайлауға) берілген келісім туралы мәліметтерден тұратын хаты немесе осы Тізбенің 9-тармағында көзделген негіздемелер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны - электрондық.

6.

Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан өндіріп алынатын төлем мөлшері және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны өндіріп алу тәсілдері

Қызмет тегін көрсетіледі.

7.

Көрсетілетін қызметті берушінің және ақпараттандыру объектілерінің жұмыс кестесі

1) портал - жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне (бұдан әрі – Кодекс) және "Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Мерекелер туралы заң) сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).
2) уәкілетті орган - Кодекске және Мерекелер туралы заңға сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

8.

Мемлекеттік қызмет көрсету үшін көрсетілетін қызметті алушыдан талап етілетін құжаттар мен мәліметтердің тізбесі

1) Қағидалардың 14-тармағына сәйкес ресімделген электрондық құжат нысанындағы өтінішхат;
2) Қағидаларға 4-қосымша сәйкес нысан бойынша басшы қызметкер лауазымына кандидат туралы мәліметтердің электрондық көшірмесі;
3) олардың азаматтық алған елінің (тұрғылықты тұратын елінің – азаматтығы жоқ тұлғалар үшін) не кандидат соңғы 15 (он бес) жыл ішінде тұрақты тұрған елдің мемлекеттік органы берген, азаматтық алған елінде (шетелдіктер үшін) немесе тұрғылықты тұратын елінде (азаматтығы жоқ тұлғалар үшін) қылмыс жасағаны үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екені туралы құжаттың электрондық көшірмесі. Көрсетілген құжатты беру күні өтінішхат берген күннің алдындағы 3 (үш) айдан аспайды (ұсынылған құжатта оны қолданудың өзге мерзімі көрсетілген жағдайларды қоспағанда). Мемлекеттік органы алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екені туралы мәліметтерді растауға уәкілетті елдің заңнамасында оларға қатысты аталған мәліметтер сұратылып жатқан тұлғаларға растауға құжаттарды беру көзделмеген болса, онда тиісті растама азаматтық алған елінің (шетелдіктер үшін) не тұрғылықты тұратын елінің (азаматтығы жоқ тұлғалар үшін) уәкілетті органының хаттамасы арқылы уәкілетті органның атына жіберіледі;
4) Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен берілген кәсіби бухгалтер сертификатының электрондық көшірмесі (бас бухгалтер лауазымына кандидат үшін);
5) бухгалтерлердің аккредиттелген кәсіптік ұйымына мүшелігін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі (бас бухгалтер лауазымына кандидат үшін);
6) осы Қағидалардың 26-тармағы 3) тармақшасында көрсетілген тізбеге сәйкес халықаралық сертификаттардың электрондық көшірмелері (бар болса);
7) кандидаттың жеке басын куәландыратын құжаттың электрондық көшірмесі (шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар үшін).
Уәкілетті орган "электрондық үкіметтің" шлюзі арқылы:
Қазақстан Республикасының резидент-жеке тұлғасының жеке басын куәландыратын құжаттарда;
Қазақстан Республикасының резидент-жеке тұлғасының алынбаған не өтелмеген соттылығының жоқ екенін растайтын құжаттарда көрсетілген мәліметтерді тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

9.

Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға негіздеме

1) басшы қызметкерлердің лауазымына кандидаттардың "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы заңының 54-бабында, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы заңының 63-бабы 5-тармағында, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы заңының 1-бабы 20) тармақшасында, 54-бабы 4-тармағында, 59-бабы 2-тармағында, "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексі" Қазақстан Республикасы Кодексінің 63-бабында және "Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы" Қазақстан Республикасының заңының 9-бабында белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі;
2) тестілеудің теріс нәтижесі;
3) уәкілетті органның ескертулерін жоймауы немесе уәкілетті органның ескертулерін ескере отырып пысықталған құжаттарды уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген мерзімі өткеннен кейін ұсынуы;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәуелсіз директор болып табылатын басқару органы басшысының немесе мүшесінің лауазымына кандидатты сайлау (тағайындау) тәртібін бұзуы;
5) тәуелсіз директор болып табылатын басқару органы басшысының немесе мүшесінің лауазымына кандидат уәкілетті органның келісімінсіз өз лауазымын атқарып отырған "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы заңының 54-бабы 5-1-тармағының екінші бөлігінде және "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексі" Қазақстан Республикасы кодексінің 63-бабы 8-тармағының екінші бөлігінде белгіленген мерзім өткеннен кейін құжаттарды ұсынуы;
6) уәкілетті органда басшы қызметкердің лауазымына кандидаттың бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалған деп танылған және (немесе) үшінші тұлғаға (үшінші тұлғаларға) нұқсан келтіруге алып келген іс-қимылдар жасауы туралы мәліметтердің (фактілердің) болуы.
Осы талап санамаланған оқиғалардың ең алдыңғысы басталған:
уәкілетті орган басшы қызметкердің лауазымына кандидаттың іс-қимылдарын бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалған деп таныған;
уәкілетті орган үшінші тұлғаға (үшінші тұлғаларға) нұқсан келтірілгенін растайтын фактілерді алған күннен бастап бір жыл бойы қолданылады;
7) басшы қызметкердің лауазымына кандидаттың уәкілетті орган бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалған деп танылған іс-қимылдарды жасағаны үшін қадағалап ден қою шараларын қолданған және (немесе) Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 259-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылық үшін әкімшілік жаза қолданылған қаржы ұйымының қызметкері және (немесе) әрекеттері мәмілеге қатысушы қаржы ұйымына және (немесе) үшінші тұлғаға (үшінші тұлғаларға) нұқсан келтіруге алып келген қаржы ұйымының қызметкері болып табылатындығы туралы мәліметтердің уәкілетті органда болуы.
Осы талап санамаланған оқиғалардың ең алдыңғысы басталған:
уәкілетті орган басшы қызметкерлердің лауазымына кандидаттың іс-қимылдарын бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалған деп таныған;
уәкілетті орган басшы қызметкердің лауазымына кандидаттың іс-қимылдарының нәтижесінде қаржы ұйымына және (немесе) үшінші тұлғаға (үшінші тұлғаларға) нұқсан келтірілгенін растайтын фактілерді алған күннен бастап бір жыл бойы қолданылады.
Осы тармақшаның мақсаты үшін қаржы ұйымының қызметкері деп жоғарыда аталған бұзушылықтарға алып келген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау құзыретіне кірген қор биржасының басшы қызметкері не оның міндетін атқарған адам және (немесе) трейдер түсініледі.
"Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы заңының 54-бабы 7-тармағының бірінші бөлігі 6) және 7) тармақшаларында көрсетілген мәліметтерге, оның ішінде уәкілетті орган Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі резиденті болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органынан алған мәліметтер де жатады.

10.

Мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктері ескерілген өзге де талаптар

Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары және мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтамалық қызметтердің байланыс телефондары уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында орналастырылған.
Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты қашықтан қол жеткізу режимінде порталдың "жеке кабинеті", сондай-ақ Бірыңғай байланыс орталығы арқылы алу мүмкіндігі бар.
Порталда іркіліс не техникалық ақаулар болған жағдайда, Бірыңғай байланыс орталығына жүгіну қажет. Бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777 немесе 1414.
Ақпараттық жүйеде іркіліс болған жағдайда, уәкілетті орган бір жұмыс күні ішінде "электрондық үкімет" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымының операторын (бұдан әрі – оператор) хабардар етеді. Мұндай жағдайда, оператор көрсетілген мерзім ішінде техникалық мәселе туралы хаттаманы жасайды және оны уәкілетті органмен қол қояды.
"Банк секторында басшы қызметкерлерді тағайындауға (сайлауға) келісім беру", "Сақтандыру секторында басшы қызметкерлерді тағайындауға (сайлауға) келісім беру" кіші түрлері бойынша "Қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокерлері филиалдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру" мемлекеттік қызметін көрсету уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

  Мінсіз іскерлік беделдің болмау
өлшемшарттарын, келісім алу үшін қажетті құжаттарды қоса
алғанда, өтініш берушінің
(лицензиаттың), бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы
қорының, ерікті жинақтаушы
зейнетақы қорының басшы
қызметкерін тағайындауға
(сайлауға) қаржы нарығы мен
қаржы ұйымдарын реттеу,
бақылау және қадағалау
жөніндегі уәкілетті органның
келісім беру қағидаларына
4-қосымша
Басшы қызметкердің лауазымына (лауазымдарына) кандидат туралы мәліметтер

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 26.05.2023 № 32 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Ұйымның атауы
(көрсетілетін қызметті алушы – Ұйым толтырады)
___________________________________________________
(лауазым (лауазымдар)
(басшы қызметкері лауазымына кандидаттың тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      1. Жалпы мәліметтер:

Туған күні және туған жері


Азаматтығы


Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса)


      2. Білімі:

Р/с №

Оқу орнының атауы

Түскен жылы – аяқтаған жылы

Мамандығы

Білімі туралы дипломның деректемелері (күні және нөмірі бар болса)

1

2

3

4

5


      3. Жұбайы (зайыбы), жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, әпке-сіңлісі, балалары) және жекжаты (жұбайының (зайыбының) ата-анасы, аға-інісі, әпке-сіңлісі, балалары) туралы мәліметтер:

Р/с №

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Туған жылы

Туыстық қатынастар

Жұмыс орны және лауазымы

1

2

3

4

5


      4. Оларға қатысты кандидат ірі акционер болып табылатын не мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлғалар туралы мәліметтер:

р/с №

Заңды тұлғаның атауы және орналасқан жері
(заңды тұлғаның
бар болса
БСН-і)

Заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлері

Жарғылық капиталға қатысу үшін немесе кандидатқа тиесілі акциялар санының заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының жалпы санына қатынасы (пайызбен) *

1

2

3

4

      Ескертпе: * 4-бағанда акцияларды кандидаттың сенімгерлік басқарудағы акцияларын (үлесін), сондай-ақ иелену нәтижесінде кандидат өзге тұлғалармен бірге ірі қатысушы болып табылатын акциялардың (үлестердің) санын ескере отырып көрсету.

      5. Еңбек қызметі туралы мәліметтер.

р/с №

Жұмыс істеген кезеңі *

Жұмыс орны**

Лауазымы

Тәртіптік жаза қолданудың болуы

Жұмыстан шығарылу, лауазымнан босатылу себептері

Өзге мәліметтер***

1

2

3

4

5

6

7
      Ескертпе: осы тармақта кандидаттың еңбек қызметі (сондай-ақ басқару органынына мүше болуы), оның ішінде жоғарғы оқу орнын аяқтаған кезден бастап, лауазымын көрсете отырып еңбек қызметі туралы мәліметтер, сондай-ақ кандидат еңбек қызметін жүзеге асырмаған кезең көрсетіледі.

      * қаржы ұйымдарында (оның ішінде шығарылған елінің заңнамасы шеңберінде қаржылық қызметті жүзеге асыру бойынша өкілеттігі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымдарында), банк немесе сақтандыру холдингтерінде, Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген халықаралық қаржы ұйымдарының бірінде, аудиторлық ұйымдарда, сондай-ақ қаржы ұйымдарын (оның ішінде туған елінің заңнамасы шеңберінде қаржылық қызметті жүзеге асыру уәкілеттігі бар, Қазақстан Республикасының бейрезидент қаржы ұйымдарының) басқару органдарында, банк немесе сақтандыру холдингтерінде мүшелігі туралы мәліметтер, күні, айы, жылы көрсетіледі. Қалған жағдайларда жылы көрсетіледі;

      ** егер ұйым Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса оның тіркелген елі көрсетіледі.

      *** дербес құрылымдық бөлімшенің (департаменттің, басқарманың, филиалдың) басшысы (басшының орынбасары), қаржы, басқарушы және (немесе) атқарушы директор лауазымына орналасқан жағдайда, жетекшілік ететін бөлімшелер, осы ұйымда қаржылық қызметтер көрсетуге байланысты мәселелер көрсетіледі.

      6. Кандидаттың салықтар бойынша аудитті қоса алғанда, қаржы ұйымдарына аудит жүргізуге қатысу туралы мәліметтер:

      ________________________________________________________________

      (қаржы ұйымының атауы, аудит жүргізу мерзімі, сондай-ақ кандидаттың

      ________________________________________________________________

      аудит жүргізілген қаржылық есепке орындаушы аудитор ретінде (бар болса) қол қойған күні көрсетіледі.

      7. Қаржы ұйымындағы (қаржы ұйымдарындағы) және (немесе) басқа ұйымдардағы инвестициялық комитеттерде мүшелігі туралы мәліметтер:

р/н №

Кезеңі (күні, айы, жылы)

Ұйымның атауы

1

2

3
      8. Қаржы ұйымының, банк, сақтандыру холдингінің басшысы ретінде қаржы ұйымының, банк, сақтандыру холдингі қызметінің мәселелері бойынша сот талқылауларында жауапкер ретінде тартылған-тартылмағандығы

      _______________________________________________________________________

      (иә (жоқ), күні, ұйымның атауы,

      _______________________________________________________________________

      сот талқылауындағы жауапкердің атауы, қаралатын мәселе мен заңды күшіне енген

      _______________________________________________________________________

      сот шешімі көрсетілсін (ол шығарылған жағдайда)

      9. Кандидат тағайындау (сайлау), келісу үшін құжаттарды тапсыру күніне дейін үш жыл ішінде экономикалық қызмет, сыбайлас жемқорлық саласындағы қылмыстарды жасағаны үшін жауаптылыққа тартылды ма)

      ________________________________________________________________________

      (иә (жоқ), құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша сипаттамасы

      ________________________________________________________________________

      жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып, тәртіптік жаза қолдану

      ________________________________________________________________________

      туралы актінің немесе сот шешімінің деректемелері)

      10. Кандидатқа қатысты белгілі бір мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуды талап ететін қызметке немесе жекелеген қызмет түрлеріне тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімі (үкімі) немесе көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға байланысты арнайы құқығынан айырылуына негіз болған сот шешімінің болуы

      ________________________________________________________________________

      Осы ақпаратты тексергенімді, оның дәйекті және толық екендігін растаймын, сондай-ақ басшы қызметкерлерге қойылатын талаптарға өзімнің сәйкес келетінімді және мінсіз іскерлік беделімнің болуын растаймын.

      Мемлекеттік қызмет көрсетуге және заңмен қорғалатын, ақпараттық жүйелерде қамтылған мәліметтерді пайдалануға қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім беремін.

      Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      ________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      (кандидат баспа қаріптерімен өз қолымен толтырады)

      Қолы ___________________________

      Күні____________________________

      Ұйымының тәуелсіз директоры лауазымына кандидат толтырады:

      Мен, _____________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) тәуелсіз директоры лауазымына тағайындау (сайлау) үшін "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген талаптарға сәйкес келетінімді растаймын.

      __________________________________________________________________

      Ұйымның атауы

      Қолы                        Күні 

  Мінсіз іскерлік беделінің болмау
өлшемшарттарын қоса алғанда,
өтініш берушінің
(лицензиаттың), бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы
қорының, ерікті жинақтаушы
зейнетақы қорының басшы
қызметкерін тағайындауға
(сайлауға) қаржы нарығы мен
қаржы ұйымдарын реттеу,
бақылау және қадағалау
жөніндегі уәкілетті органның
келісім беру қағидаларына
және келісім алу үшін
қажетті құжаттарға
5-қосымша

      Нысан

Комиссияның басшы қызметкер лауазымына кандидатты _______________________________________________________________ (Ұйымның басшы қызметкері лауазымына кандидаттың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы (лауазымдары) _______________________________________________________________ (лауазымы, бағалы қағаздар нарығы секторы) қарау бойынша ____ жылғы "_ "_________№ ___ Хаттама

Комиссия Төрағасының тегі, аты әкесінің аты (ол бар болса)

Тестілеуге шақырмай келісу

Тестілеуге жіберу және тестілеу оң нәтижесі болған кезде келісу

Келісуден бас тартуКомиссия мүшелерінің тегі, аты әкесінің аты (ол бар болса)


Об утверждении Правил выдачи согласия уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на назначение (избрание) руководящего работника заявителя (лицензиата), единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда, включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации и документы, необходимые для получения согласия

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 28 октября 2022 года № 79. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 ноября 2022 года № 30383.

      В соответствии со статьей 63 Социального кодекса Республики Казахстан, статьей 54 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", законами Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", "О государственных услугах" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      Сноска. Преамбула - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.05.2023 № 32 (вводится в действие с 01.07.2023).

      1. Утвердить прилагаемые Правил выдачи согласия уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на назначение (избрание) руководящего работника заявителя (лицензиата), единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда, включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации и документы, необходимые для получения согласия.

      2. Департаменту рынка ценных бумаг в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
М. Абылкасымова

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан

  Приложение
к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 28 октября 2022 года № 79

Правила выдачи согласия уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на назначение (избрание) руководящего работника заявителя (лицензиата), единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда, включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации и документы, необходимые для получения согласия

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила выдачи согласия уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на назначение (избрание) руководящего работника заявителя (лицензиата), единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда, включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации и документы, необходимые для получения согласия (далее – Правила), разработаны в соответствии со статьями 66 и 73 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан, статьей 63 Социального кодекса Республики Казахстан (далее – Социальный кодекс), статьей 54 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг), законами Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций (далее – Закон о государственном регулировании), "О государственных услугах" (далее – Закон о государственных услугах).

      Правила определяют порядок выдачи согласия уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган, услугодатель) на назначение (избрание) руководящего работника заявителя (лицензиата), единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда, включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации, документы, необходимые для получения согласия.

      В соответствии с пунктом 11 статьи 45 и пунктом 1-1 статьи 79 Закона о рынке ценных бумаг Правила распространяются на руководящих работников единого оператора и центрального депозитария.

      Информация о внесенных изменениях и (или) дополнениях в Правила в течение 3 (трех) рабочих дней после государственной регистрации в органах юстиции соответствующего нормативного правового акта размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа, направляется оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" и в Единый контакт-центр.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.05.2023 № 32 (вводится в действие с 01.07.2023).

      2. Понятия, используемые в Правилах, применяются в значениях, указанных в Социальном кодексе, Законе Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", Законе о рынке ценных бумаг, Законе о государственном регулировании и Законе о государственных услугах.

      В Правилах используются следующие сокращения:

      1) ответственное подразделение – подразделение уполномоченного органа, ответственное за оказание государственной услуги;

      2) кандидат – физическое лицо, имеющее намерение занимать должность руководящего работника Организации или лицо, избранное на должность руководителя или члена органа управления, являющееся независимым директором;

      3) согласие – согласие уполномоченного органа на назначение (избрание) руководящего работника Организации;

      4) услугополучатель – Организация либо физическое лицо, имеющее намерение занимать должность руководящего работника в Организации;

      5) реестр действующих согласий – реестр действующих согласий на назначение (избрание) руководящих работников Организации;

      6) государственная услуга – государственная услуга "Выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, банковских, страховых холдингов, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат" подвид государственной услуги "выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников в секторе рынка ценных бумаг";

      7) ходатайство – ходатайство о выдаче согласия уполномоченного органа на назначение (избрание) руководящих работников Организации;

      8) портал – веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz;

      9) Организация – заявитель (лицензиат), центральный депозитарий, единый оператор, единый накопительный пенсионный фонд, добровольный накопительный пенсионный фонд;

      10) ЭЦП – электронная цифровая подпись.

      Сноска. Пункт 2 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.05.2023 № 32 (вводится в действие с 01.07.2023).

      3. Перечень руководящих работников Организации, подлежащих согласованию с уполномоченным органом, определен пунктом 1 статьи 63 Социального кодекса, пунктом 1-1 статьи 45, пунктами 1 и 12 статьи 54 и пунктом 1-1 статьи 79 Закона о рынке ценных бумаг.

      Не подлежат согласованию с уполномоченным органом:

      1) представители уполномоченного органа и Национального Банка Республики Казахстан, входящие в состав органа управления центрального депозитария, организатора торгов и единого накопительного пенсионного фонда;

      2) кандидаты на следующие должности Национального оператора почты:

      руководителя и членов органа управления;

      руководителя исполнительного органа;

      членов исполнительного органа и (или) иных руководителей, указанных в подпункте 4) пункта 1 статьи 54 Закона о рынке ценных бумаг, в должностные обязанности которых не входит курирование вопросов, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;

      3) руководящие работники Организации, переведенные с согласованной с уполномоченным органом должности на нижестоящую должность в рамках одного органа Организации;

      4) руководящие работники Организации, переведенные с согласованной с уполномоченным органом должности руководителя или члена исполнительного органа либо руководителя или члена органа управления на должность иного руководителя Организации, соответствующего требованиям подпункта 4) пункта 1 статьи 54 Закона о рынке ценных бумаг или иного руководителя единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда, осуществляющего координацию и (или) контроль за деятельностью одного или нескольких структурных подразделений единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда и обладающих правом подписи документов, представляемых в уполномоченный орган, предусмотренных нормативными правовыми актами уполномоченного органа;

      Руководящие работники, указанные в подпунктах 3) и 4) настоящего пункта, не подлежат согласованию при условии их соответствия требованиям, установленным нормативными правовыми актами Республики Казахстан, указанными в пункте 4 Правил, и Правилами.

      Сноска. Пункт 3 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.05.2023 № 32 (вводится в действие с 01.07.2023).

      4. Уполномоченный орган выдает согласие при соответствии кандидата требованиям, установленным статьей 63 Социального кодекса, статьей 54 Закона о рынке ценных бумаг, подпунктом 20) статьи 1, пунктом 4 статьи 54, пунктом 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – Закон об акционерных обществах), статьей 9 Закона Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" (далее – Закон о бухгалтерском учете) и Правилами..

      Сноска. Пункт 4 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.05.2023 № 32 (вводится в действие с 01.07.2023).

      5. Согласие (за исключением руководящих работников, назначенных (избранных) на должность руководителя или члена органа управления, являющегося независимым директором) выдается до назначения (избрания) руководящего работника на соответствующую должность.

      Согласие на избрание на должность руководителя или члена органа управления, являющегося независимым директором Организации, выдается до его избрания на должность либо после его избрания на должность.

      6. Лицо, обладающее действующим согласием, назначается (избирается) на должность (несколько должностей) руководящего работника в Организации, на которую (которые) было согласовано на рынке ценных бумаг или пенсионных услуг, без повторного согласования, при условии его соответствия требованиям, указанным в пункте 4 Правил.

      Сноска. Пункт 6 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.05.2023 № 32 (вводится в действие с 01.07.2023).

      7. Для целей подпункта 3) пункта 3 статьи 63 Социального кодекса, подпункта 3) пункта 2 статьи 54 Закона о рынке ценных бумаг критериями отсутствия безупречной деловой репутации, включая профессионализма и добросовестности, являются:

      1) наличие неснятой или непогашенной судимости, наличие вступившего в законную силу решения суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского или страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации;

      2) наличие сведений о том, что кандидат являлся (является) крупным участником финансовой организации (прямо или косвенно), не исполнившим принятые обязательства либо требования уполномоченного органа по обеспечению финансовой устойчивости финансовой организации, банковского конгломерата, страховой группы;

      3) наличие сведений о том, что кандидат, являясь руководящим работником финансовой организации, неоднократно (два и более раза в течение последних двенадцати последовательных месяцев) не выполнял требования мер надзорного реагирования, примененных уполномоченным органом в отношении финансовой организации;

      4) наличие сведений о том, что кандидат являлся акционером (участником), должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции, в финансовой организации, финансовой организации-нерезиденте Республики Казахстан, признанных неплатежеспособными;

      5) нахождение лица в списке лиц, причастных к террористической деятельности, перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма и (или) в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии со статьями 12 и 12-1 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

      6) наличие сведений о том, что кандидат являлся руководящим работником финансовой организации, банковского или страхового холдинга, действия (бездействие) которого привели (привело) к нарушению (нарушениям) требований законодательства, явившемуся (явившимся) основанием для принятия уполномоченным органом или органом финансового надзора государства, резидентом которого является финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан, решения об отнесении банка (филиала банка-нерезидента Республики Казахстан) к категории неплатежеспособных банков (филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан), лишении лицензии финансовой организации, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан;

      7) наличие сведений о том, что кандидат был отстранен от выполнения служебных обязанностей руководящего работника финансовой организации на основании меры надзорного реагирования, примененной уполномоченным органом;

      8) наличие сведений о том, что кандидат осуществлял контроль (кураторство) подразделений финансовой организации, из-за действий (бездействия) которых финансовой организацией допущены следующие нарушения, выявленные уполномоченным органом:

      систематическое (два и более раза) в течение последних двенадцати последовательных месяцев нарушение финансовой организацией пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных уполномоченным органом;

      составление финансовой организацией отчетности, приведшей к искажению сведений о соблюдении пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных уполномоченным органом;

      9) наличие факта подписания кандидатом аудиторского заключения, признанного решением суда заведомо ложным;

      10) наличие информации от органа надзора иностранного государства либо юридического лица, осуществляющего регулирование финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Международном финансовом центре "Астана", об отсутствии у кандидата безупречной деловой репутации;

      11) наличие факта предоставления кандидатом заведомо недостоверных сведений о его соответствии квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, которые повлияют на решение уполномоченного органа;

      12) наличие факта расторжения с кандидатом трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным подпунктами 9), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21) и 25) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс);

      13) нахождение кандидата в Едином реестре должников, который ведется в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" (в случае если задолженность превышает 1000 (одну тысячу) месячных расчетных показателей, установленных законом о республиканском бюджете);

      14) отсутствие у кандидата безупречной деловой репутации, выявленное на основании мотивированного суждения, сформированного в соответствии со статьей 13-5 Закона о государственном регулировании.

      Сроки, в течение которых применяются критерии отсутствия безупречной деловой репутации, указанные в настоящем пункте, устанавливаются комиссией по определению соответствия кандидатов на должности руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат" (далее – Комиссия) и составляют не менее одного года.

      Сноска. Пункт 7 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.05.2023 № 32 (вводится в действие с 01.07.2023).

      8. Уполномоченный орган ведет реестр действующих согласий по форме согласно приложению 1 к Правилам.

      Реестр действующих согласий публикуется на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа и обновляется не позднее трех рабочих дней с даты изменения содержащихся в нем сведений.

      9. Необходимый в соответствии со статьей 63 Социального кодекса, статьей 54 Закона о рынке ценных бумаг для назначения (избрания) кандидата трудовой стаж в международных финансовых организациях включает работу кандидата в следующих международных финансовых организациях:

      Азиатский Банк Развития;

      Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций;

      Межамериканский Банк Развития;

      Африканский Банк Развития;

      Всемирный Банк;

      Всемирная торговая организация;

      Евразийский банк развития;

      Европейский Инвестиционный Банк;

      Европейский Банк Реконструкции и Развития;

      Европейская организация по ценным бумагам и рынкам;

      Европейская банковская организация;

      Европейская банковская федерация;

      Банк развития Европейского Совета;

      Европейская организация страхования и пенсионного обеспечения;

      Многостороннее Агентство Гарантии Инвестиций;

      Международный Центр по Урегулированию Инвестиционных Споров;

      Исламский Банк Развития;

      Совет по исламским финансовым услугам;

      Международная ассоциация страховых надзоров;

      Северный инвестиционный банк;

      Международная комиссия по ценным бумагам;

      Международный Валютный Фонд;

      Международная Ассоциация Развития;

      Международная ассоциация систем страхования депозитов;

      Банк международных расчетов;

      Международная организация органов пенсионного надзора;

      Международный Банк Реконструкции и Развития;

      Международная Финансовая Корпорация;

      Организация экономического сотрудничества и развития.

      Сноска. Пункт 9 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.05.2023 № 32 (вводится в действие с 01.07.2023).

      10. Организация при назначении (избрании) кандидата проверяют его на соответствие требованиям статьи 63 Социального кодекса, статьи 54 Закона о рынке ценных бумаг и Правил.

      Сноска. Пункт 10 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.05.2023 № 32 (вводится в действие с 01.07.2023).

      11. Организация уведомляют уполномоченный орган обо всех изменениях, произошедших в составе руководящих работников, включая их назначение (избрание), перевод на другую должность, расторжение трудового договора и (или) прекращение полномочий, о привлечении руководящего работника к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения, а также об изменениях в фамилии, имени, отчестве (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) руководящего работника с приложением копий подтверждающих документов.

      При привлечении руководящего работника к уголовной ответственности Организация уведомляют уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня, когда данная информация стала известна Организации.

      12. Информация об изменениях, произошедших в составе руководящих работников, включая их назначение (избрание), перевод на другую должность, расторжение трудового договора и (или) прекращение полномочий, направляется по форме согласно приложению 2 к Правилам с приложением копий подтверждающих документов.

      К информации о назначенных (избранных) руководящих работниках прилагаются результаты проверки кандидата на соответствие требованиям статьи 63 Социального кодекса, статьи 54 Закона о рынке ценных бумаг и Правил.

      При отсутствии в копиях подтверждающих документов, предоставляемых в соответствии с частью первой настоящего пункта, даты назначения (избрания), перевода на другую должность, увольнения (прекращения полномочий), датой назначения (избрания), перевода на другую должность или увольнения (прекращения полномочий) руководящих работников считается дата принятия решения (приказа) уполномоченного органа Организации, либо дата наступления события, указанного в решении (приказе).

      Выписка из решения уполномоченного органа Организации содержит следующие сведения:

      полное наименование Организации и место нахождения исполнительного органа Организации;

      дата, время и место проведения общего собрания акционеров (заседания органа управления);

      сведения о лицах, участвовавших в заседании (для заседания органа управления);

      кворум общего собрания акционеров (заседания органа управления);

      повестка дня заседания общего собрания акционеров (заседания органа управления) в части вопроса о (об) назначении (избрании), переводе на другую должность или увольнении (прекращении полномочий) руководящего работника;

      вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним в части назначения (избрания), перевода на другую должность или увольнения (прекращения полномочий) руководящего работника;

      принятые решения в части назначения (избрания), перевода на другую должность или увольнения (прекращения полномочий) руководящего работника.

      Выписка из решения уполномоченного органа Организации заверяется подписью работника (работников), уполномоченного (уполномоченных) на подписание данного документа и содержит указание на верность выписки.

      Сноска. Пункт 12 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.05.2023 № 32 (вводится в действие с 01.07.2023).

Глава 2. Порядок рассмотрения документов на выдачу согласия

      13. Услугополучатель представляет в уполномоченный орган ходатайство в электронном виде через портал, с приложением документов, указанных в Перечне основных требований к оказанию государственной услуги согласно приложению 3 к Правилам (далее – Перечень основных требований к оказанию государственной услуги).

      При направлении услугополучателем ходатайства через портал в "личном кабинете" автоматически отображается статус о принятии запроса на оказание государственной услуги с указанием даты и времени получения результата.

      14. Ходатайство, удостоверяется ЭЦП услугополучателя, составляется в произвольной форме с указанием в нем:

      1) согласия на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах для физических и юридических лиц;

      2) согласия на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги (для услугополучателей - физических лиц);

      3) подтверждения соответствия кандидата, требованиям, предъявляемым к руководящим работникам Организации;

      4) подтверждения о том, что сведения о кандидате, руководителе или члене органа управления, являющимся независимым директором Организации, документально проверены услугополучателем (для юридических лиц);

      5) должности (должностей) руководящего работника, на которую (которые) согласовывается кандидат.

      Ходатайство Организации удостоверяется ЭЦП руководителя:

      органа управления, а в случае его отсутствия одного из членов органа управления по решению органа управления (с представлением копии данного решения органа управления), одного из акционеров услугополучателя в случае отсутствия руководителя и членов органа управления, одного из участников услугополучателя, уполномоченного на подписание данного документа (для услугополучателя, созданного в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью) – при направлении документов на согласование руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), члена органа управления, являющегося руководителем исполнительного органа;

      исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) либо лица, исполняющего его обязанности (с представлением копии решения о возложении исполнения обязанностей) – в остальных случаях.

      15. Сведения о кандидате на должность руководящего работника оформляются по форме согласно приложению 4 к Правилам.

      16. Документы, выданные компетентными органами или должностными лицами иностранных государств, подлежат легализации либо апостилированию в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица – нерезидента Республики Казахстан).

      Документы, представленные на иностранном языке, переводятся на казахский и русский языки и подлежат нотариальному засвидетельствованию в соответствии со статьей 80 Закона Республики Казахстан "О нотариате" и представляются в форме электронных копий.

      17. Услугополучатель представляет полный пакет документов (с указанием контактных телефонов и адресов электронной почты контактных лиц).

      Для согласования руководителя или члена органа управления, являющегося независимым директором, после его избрания на должность услугополучатель представляет полный пакет документов в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня его избрания.

      18. Работник услугодателя, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления документов осуществляет их прием, регистрацию и направление на исполнение в ответственное подразделение. При обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Кодексу и Закону Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан", прием документов осуществляется на следующий рабочий день.

      Работник ответственного подразделения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации ходатайства проверяет полноту представленных документов и срок их действия.

      При установлении факта неполноты и (или) истечения срока действия представленных документов работник ответственного подразделения в указанный срок готовит и направляет услугополучателю в "личный кабинет" мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

      Мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления, подписанный ЭЦП уполномоченного лица уполномоченного органа, направляется услугополучателю в форме электронного документа.

      19. При установлении факта полноты и (или) отсутствия истечения срока действия представленных документов работник ответственного подразделения в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает их на предмет соответствия требованиям, установленным Перечнем основных требований к оказанию государственной услуги, и направляет соответствующие запросы в заинтересованные подразделения услугодателя, государственные органы Республики Казахстан и уполномоченные надзорные органы иностранных государств (при необходимости), а также направляет запросы в Информационной системе Специальных учетов Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан и Государственной базе данных "Физические лица".

      При выявлении в представленных документах несоответствий требованиям Перечня основных требований к оказанию государственной услуги в течение срока оказания государственной услуги уполномоченный орган направляет через портал услугополучателю письмо с замечаниями для их устранения и представления услугополучателем через портал доработанных (исправленных) документов в течение 3 (трех) рабочих дней после получения письма уполномоченного органа. При этом срок рассмотрения уполномоченным органом документов для согласования кандидата не прерывается.

      При наличии у кандидата стажа работы в финансовых организациях, являющихся нерезидентами Республики Казахстан, уполномоченный орган в целях подтверждения наличия у кандидата безупречной деловой репутации запрашивает у уполномоченного надзорного органа иностранного государства информацию о наличии (отсутствии) сведений, характеризующих безупречную деловую репутацию кандидата, либо получает данные сведения на официальном интернет-ресурсе надзорного органа иностранного государства (при наличии).

      20. При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги, предусмотренных Перечнем основных требований к оказанию государственной услуги, уполномоченный орган уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления услугополучателю возможности выразить позицию по предварительному решению.

      Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 (три) рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня уведомления.

      По результатам рассмотрения документов, представленных услугополучателем, заслушивания работник ответственного подразделения направляет услугополучателю письмо о принятом решении уполномоченного органа.

      21. Документы, представленные для выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников услугополучателя, отзываются до принятия уполномоченным органом решения о согласовании кандидата, а при согласовании с приглашением на тестирование – до даты прохождения кандидатом тестирования путем подачи через портал услугополучателем письменного заявления в произвольной форме с указанием причины их отзыва.

Глава 3. Порядок согласования с приглашением для прохождения тестирования или без приглашения и выдачи согласия

      22. Для согласования кандидата в уполномоченном органе создается Комиссия, персональный состав которой утверждается приказом первого руководителя уполномоченного органа или его заместителя.

      23. Согласование проводится уполномоченным органом по решению Комиссии с приглашением кандидатов для прохождения тестирования либо без их приглашения, с учетом условий, предусмотренных пунктами 26 и 27 Правил.

      Сноска. Пункт 23 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.05.2023 № 32 (вводится в действие с 01.07.2023).

      24. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя Комиссии или лица, его замещающего, является решающим. Решение Комиссии также принимается опросным путем.

      25. Члены Комиссии рассматривают документы и выражают свое мнение по рассматриваемому вопросу в протоколе, оформленном по форме согласно приложению 5 к Правилам.

      26. При рассмотрении вопроса о согласовании кандидата без приглашения для прохождения тестирования на основании представленных документов учитывается следующее:

      1) наличие у кандидата стажа работы более 5 (пяти) лет в международных финансовых организациях, перечень которых определяется в пункте 9 Правил, либо аудитором, непосредственно осуществлявшим аудит финансовых организаций;

      2) наличие у кандидата в течении 10 (десяти) лет, предшествующих дате подачи заявления, непрерывного стажа работы более 5 (пяти) лет руководящим работником финансовой организации, руководителем самостоятельного структурного подразделения (департамента, управления, филиала и иного самостоятельного структурного подразделения), деятельность которого была связана с оказанием финансовых услуг, финансовым и (или) управляющим директором, исполнительным директором, курировавшим вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг.

      В целях настоящего подпункта прерыванием стажа считается период между занятием должностей, превышающий 90 (девяносто) календарных дней;

      3) согласование кандидатов со стажем работы на рынке ценных бумаг и (или) пенсионных услуг более 15 (пятнадцати) лет, ранее согласованных с уполномоченным органом;

      4) наличие у кандидата международного сертификата в области управления рисков (FRM (Financial Risk Manager) (ФРМ Файненшил риск менеджер) - Финансовый риск-менеджер, PRM (Professional Risk Manager) (ПРМ Профешинал риск-менеджер) – Профессиональный риск-менеджер, CFA (Chartered Financial Analyst) (СФА Чартеред файненшил аналист) - Сертифицированный финансовый аналитик) и(или) сертификата по стандарту серии ISO 31000;

      5) являлся ли кандидат ранее членом правления, первым руководителем или заместителем первого руководителя, руководителем (заместителем руководителя) самостоятельного структурного подразделения (департамента, управления, филиала и иного самостоятельного структурного подразделения) государственного органа, осуществляющего (осуществлявшего) регулирование, контроль и (или) надзор финансового рынка и финансовых организаций, а также первым руководителем (заместителем первого руководителя) государственного органа, осуществляющего (осуществлявшего) регулирование услуг по проведению аудита финансовых организаций;

      6) согласование кандидата на должность члена исполнительного органа Организации, предполагающую курирование исключительно вопросов безопасности, административно-хозяйственных вопросов, вопросов информационных технологий;

      7) являлся ли кандидат ранее членом правления, первым руководителем или заместителем первого руководителя, ответственным секретарем, руководителем аппарата государственного органа;

      8) являлся ли или является ли кандидат на дату подачи заявления руководителем или членом органа управления, руководителем или членом исполнительного органа национального управляющего холдинга;

      9) согласование кандидата на должность главного бухгалтера;

      10) согласование кандидата на должность руководителя или члена органа управления, являющегося независимым директором.

      Требования настоящего пункта, не распространяются на лиц, указанных в подпункте 1) пункта 27 Правил.

      Сноска. Пункт 26 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.05.2023 № 32 (вводится в действие с 01.07.2023).

      27. Обязательному приглашению для прохождения тестирования подлежат:

      1) лица, документы которых представляются в уполномоченный орган для получения согласия впервые после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника финансовой организации, страхового и (или) банковского холдинга;

      2) лица, документы которых впервые представляются в уполномоченный орган для выдачи согласия, за исключением лиц, указанных в пункте 26 настоящих Правил.

      Сноска. Пункт 27 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.05.2023 № 32 (вводится в действие с 01.07.2023).

      28. При принятии Комиссией решения о согласовании кандидата с приглашением на тестирование уполномоченный орган уведомляет услугополучателя путем направления сообщения, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя, в "личный кабинет" услугополучателя, содержащего дату, время и место проведения тестирования.

      Услугополучателем (кандидатом) обеспечивается обязательная явка в уполномоченный орган для прохождения тестирования в назначенные уполномоченным органом дату и время.

      В случае, если кандидат находится вне места нахождения уполномоченного органа и по не зависящим от него обстоятельствам не может обеспечить явку в уполномоченный орган для прохождения тестирования в назначенные уполномоченным органом дату и время, услугополучатель представляет в уполномоченный орган документы (сведения), подтверждающие наличие данных обстоятельств и невозможность их устранения.

      Уполномоченный орган изучает документы (сведения), представленные услугополучателем, и при наличии объективных причин неявки кандидата тестирование кандидата проводится в удаленном режиме.

      При прохождении тестирования в удаленном режиме используется сервис для проведения конференций и онлайн совещаний с аудио, видеосвязью и инструментами совместной работы над документами, уполномоченным органом осуществляется запись трансляции. В целях подтверждения указанного требования тестируемым лицом используется не менее трех устройств производящих аудио и видео фиксацию процесса тестирования и обеспечивающих обзор всего помещения, в котором проводится тестирование.

      Сноска. Пункт 28 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.05.2023 № 32 (вводится в действие с 01.07.2023).

      29. Согласование с приглашением для прохождения тестирования проводится методом компьютерного тестирования на государственном или русском, или английском языках в течение 45 минут по 30 вопросам.

      30. Во время тестирования в одном помещении с тестируемым лицом разрешается присутствие только работников уполномоченного органа.

      В помещении уполномоченного органа, где проходит тестирование кандидатов, ведется аудио и видеофиксация процесса тестирования.

      Сноска. Пункт 30 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.05.2023 № 32 (вводится в действие с 01.07.2023).

      31. При прохождении тестирования тестируемым не используются какие-либо письменные, электронные или другие информационные материалы, о чем тестируемый подлежит ознакомлению под роспись до его прохождения тестирования. Нарушение тестируемым изложенных в настоящем пункте условий приравнивается к отрицательному результату тестирования.

      32. Тестируемый подлежит ознакомлению с результатами тестирования под роспись немедленно после его прохождения.

      33. При получении положительного результата тестирования (не менее семидесяти процентов правильных ответов) кандидат считается согласованным на заявленную (заявленные) должность (должности) или на которую был избран.

      34. Тестирование проводится с трансляцией в онлайн режиме на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

      35. Работник ответственного подразделения в течение одного рабочего дня после прохождения кандидатом тестирования (при положительном результате тестирования) или принятия Комиссией решения по вопросу его согласования без приглашения для прохождения тестирования, готовит проект письма, содержащего сведения о результате оказания государственной услуги.

      36. Работник ответственного подразделения в день подписания письма в адрес услугополучателя, содержащего сведения о результате согласования либо мотивированного ответа об отказе в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным в Перечне основных требований к оказанию государственной услуги, направляет результат оказания государственной услуги услугополучателю в "личный кабинет" в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

      37. Информация о результате оказания государственной услуги по вопросу согласования и (или) отказа в согласовании кандидата публикуется работником ответственного подразделения на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа.

      38. Информация о стадии оказания государственной услуги обновляется в автоматическом режиме в информационной системе мониторинга оказания государственных услуг.

Глава 4. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) уполномоченного органа и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственной услуги

      39. Рассмотрение жалобы по вопросам оказания государственных услуг производится руководителем уполномоченного органа, уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

      Жалоба подается услугодателю, должностному лицу, чье решение, действие (бездействие) обжалуются.

      Услугодатель, должностное лицо, чье решение, действие (бездействие) обжалуются, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня поступления жалобы направляют ее лицу, рассматривающему жалобу.

      Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона о государственных услугах подлежит рассмотрению в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

      Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

      Если иное не предусмотрено Социальным кодексом и Законом о рынке ценных бумаг, обращение в суд допускается после обжалования в досудебном порядке.

      Сноска. Пункт 39 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.05.2023 № 32 (вводится в действие с 01.07.2023).

      40. В жалобе, указываются:

      1) фамилия, имя, отчество (при его наличии), руководителя услугодателя либо лица, его замещающего;

      2) фамилия, имя, отчество (если указано в удостоверении личности), индивидуальный идентификационный номер, почтовый адрес физического лица или наименование, почтовый адрес, бизнес-идентификационный номер Организации;

      3) адрес фактического проживания физического лица и места нахождения Организации;

      4) наименование услугодателя и (или) фамилия, имя, отчество (при его наличии) должностного лица решение, действие (бездействие) которого (которых) обжалуется (обжалуются);

      5) обстоятельства, на которых лицо, подающее жалобу, основывает свои требования и доказательства;

      6) исходящий номер и дата подачи жалобы;

      7) перечень прилагаемых к жалобе документов.

      41. Жалоба подписывается услугополучателем либо лицом, являющимся его представителем.

      Подтверждением принятия жалобы руководителем уполномоченного органа является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии уполномоченного органа с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу.

      При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефонам Единого контакт-центра, указанным в Перечне основных требований к оказанию государственной услуги.

      При отправке жалобы через портал услугополучателю из "личного кабинета" доступна информация о жалобе, которая обновляется в ходе обработки жалобы уполномоченным органом (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

  Приложение 1
к Правилам выдачи согласия
уполномоченного органа
по регулированию, контролю
и надзору финансового рынка
и финансовых организаций
на назначение (избрание)
руководящего работника
заявителя (лицензиата),
единого накопительного
пенсионного фонда, добровольного
накопительного пенсионного
фонда, включая критерии
отсутствия безупречной деловой
репутации и документы,
необходимые для получения согласия

Реестр действующих согласий на назначение (избрание) руководящих работников

      Сноска. Приложение 1 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.05.2023 № 32 (вводится в действие с 01.07.2023).

№ п/п

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Должность (и), для занятия которой (ых) кандидату выдано согласие

Дата выдачи согласия, № протокола

Прекращения действия согласия

Дата

Основания*

1

2

3

4

5

6

Наименование сектора финансового рынка**      * Указывается ссылка на соответствующий подпункт пункта 6 статьи 63 Социального кодекса Республики Казахстан, пункта 4-2 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

      ** Указывается сектор финансового рынка (рынок ценных бумаг или рынок пенсионных услуг).

  Приложение 2
к Правилам выдачи согласия
уполномоченного органа
по регулированию, контролю
и надзору финансового рынка
и финансовых организаций
на назначение (избрание)
руководящего работника
заявителя (лицензиата),
единого накопительного
пенсионного фонда, добровольного
накопительного пенсионного фонда,
включая критерии отсутствия
безупречной деловой репутации
и документы, необходимые
для получения согласия

Сведения об изменениях, произошедших в составе руководящих работников
________________________________________________________________
(наименование Организации)


П № п/п

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководящего работника

Должность

Дата и произошедшее изменение*

Номер, дата решения (приказа) о (об) назначении (избрании), переводе на другую должность, увольнении (прекращении полномочий)

Основания увольнения (прекращения полномочий) в соответствии с законодательством Республики Казахстан

1

2

3

4

5

6      * Указывается дата и какие изменения произошли в составе руководящих работников (назначение (избрание) на должность, перевод на другую должность, увольнение (прекращение полномочий).
Приложение (с указанием количества листов):
_____________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя
______________________ (подпись)
"____"___________________ 20 __ года

  Приложение 3
к Правилам выдачи согласия
уполномоченного органа
по регулированию, контролю
и надзору финансового рынка
и финансовых организаций
на назначение (избрание)
руководящего работника
заявителя (лицензиата),
единого накопительного
пенсионного фонда, добровольного
накопительного пенсионного фонда,
включая критерии отсутствия
безупречной деловой репутации
и документы, необходимые
для получения согласия

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги
"Выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых
организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан,
филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов
Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов
Республики Казахстан, банковских, страховых холдингов, акционерного общества
"Фонд гарантирования страховых выплат" по подвиду "выдача согласия
на назначение (избрание) руководящих работников в секторе рынка ценных бумаг"

      Сноска. Приложение 3 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.05.2023 № 32 (вводится в действие с 01.07.2023).

Наименование государственной услуги

Выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, банковских, страховых холдингов, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат"

Наименование подвидов государственной услуги

выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников в секторе рынка ценных бумаг

1.

Наименование услугодателя

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – уполномоченный орган).

2.

Способы предоставления государственной услуги

Веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz (далее - портал).

3.

Срок оказания государственной услуги

В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты представления услугополучателем полного пакета документов на портал.
Данный срок приостанавливается в случае, предусмотренном пунктом 9 статьи 63 Социального кодекса Республики Казахстан и пунктом 5-2 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", с даты направления проекта мотивированного суждения лицу, представившему документы на согласование кандидата на должность руководящего работника, до даты принятия решения уполномоченного органа с использованием мотивированного суждения.

4.

Форма оказания государственной услуги

Электронная (полностью автоматизированная).

5.

Результат оказания государственной услуги

Письмо уполномоченного органа в адрес услугополучателя, содержащее сведения о выданном согласии на назначение (избрание) руководящего работника на конкретную должность (конкретные должности) руководящего работника, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 9 настоящего Перечня. Форма предоставления результата оказания государственной услуги - электронная.

6.

Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан

Услуга оказывается бесплатно.

7.

График работы услугодателя и объектов информатизации

1) портал - круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан (далее – Кодекс) и Закону Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" (далее – Закон о праздниках), прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется на следующий рабочий день).
2) уполномоченный орган - с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с Кодексом и Законом о праздниках.

8.

Перечень документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги

1) ходатайство в форме электронного документа, оформленного согласно пункту 14 Правил;
2) электронная копия сведений о кандидате на должность руководящего работника по форме согласно приложению 4 к Правилам;
3) электронная копия документа об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране гражданства (для иностранцев) или в стране постоянного проживания (для лиц без гражданства), выданного государственным органом страны их гражданства (страны их постоянного проживания - для лиц без гражданства) либо страны, где кандидат постоянно проживал в течение последних 15 (пятнадцати) лет. Дата выдачи указанного документа не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства (за исключением случаев, когда в предоставляемом документе указан иной срок его действия). Если законодательством страны, государственный орган которой уполномочен подтверждать сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости, не предусмотрена выдача подтверждающих документов лицам, в отношении которых запрашиваются указанные сведения, то соответствующее подтверждение направляется письмом государственного органа страны гражданства (для иностранцев) или страны постоянного проживания (для лиц без гражданства) в адрес уполномоченного органа;
4) электронная копия сертификата профессионального бухгалтера, выданного в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (для кандидата на должность главного бухгалтера);
5) электронная копия документа, подтверждающего членство в аккредитованной профессиональной организации бухгалтеров (для кандидата на должность главного бухгалтера);
5-1) электронные копии международных сертификатов (при наличии) согласно перечню, указанному в подпункте 3) пункта 26 настоящих Правил;
6) электронная копия документа, удостоверяющего личность кандидата (для иностранцев, лиц без гражданства).
Уполномоченный орган получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства" сведения, указанные в документах:
удостоверяющих личность физического лица - резидента Республики Казахстан;
подтверждающих отсутствие у физического лица - резидента Республики Казахстан неснятой или непогашенной судимости.

9.

Основания отказа в оказании государственной услуги

1) несоответствие кандидатов на должности руководящих работников требованиям, установленным статьей 63 Социального кодекса Республики Казахстан, статьей 54 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", пунктом 5 статьи 63 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", подпунктом 20) статьи 1, пунктом 4 статьи 54, пунктом 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и статьей 9 Закона Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" или нормативным правовым актом уполномоченного органа;
2) отрицательный результат тестирования;
3) неустранение замечаний уполномоченного органа или представление доработанных с учетом замечаний уполномоченного органа документов по истечении срока, установленного нормативным правовым актом уполномоченного органа;
4) нарушение установленного законодательством Республики Казахстан порядка избрания (назначения) кандидата на должность руководителя или члена органа управления, являющегося независимым директором;
5) представление документов по истечении установленного частью второй пункта 8 статьи 63 Социального кодекс Республики Казахстан и частью второй пункта 5-1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" срока, в течение которого кандидат на должность руководителя или члена органа управления, являющийся независимым директором, занимает свою должность без согласования с уполномоченным органом;
6) наличие у уполномоченного органа сведений (фактов) о совершении кандидатом на должность руководящего работника действий, признанных как совершенные в целях манипулирования на рынке ценных бумаг и (или) повлекшие причинение ущерба третьему лицу (третьим лицам).
Данное требование применяется в течение одного года со дня наступления наиболее раннего из перечисленных событий:
признания уполномоченным органом действий кандидата на должность руководящего работника как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;
получения уполномоченным органом фактов, подтверждающих причинение в результате совершения таких действий ущерба третьему лицу (третьим лицам);
7) наличие у уполномоченного органа сведений о том, что кандидат на должность руководящего работника являлся работником финансовой организации, в отношении которой уполномоченным органом были применены меры надзорного реагирования и (или) на которую наложено административное взыскание за административное правонарушение, предусмотренное статьей 259 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, за совершение действий, признанных как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, и (или) работником финансовой организации, действия которого повлекли причинение ущерба финансовой организации и (или) третьему лицу (третьим лицам), участвующим в сделке.
Данное требование применяется в течение одного года со дня наступления наиболее раннего из перечисленных событий:
признания уполномоченным органом действий финансовой организации как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;
получения уполномоченным органом фактов, подтверждающих причинение в результате действий кандидата на должность руководящего работника ущерба финансовой организации и (или) третьему лицу (третьим лицам).
Для целей настоящего подпункта под работником финансовой организации понимается руководящий работник либо лицо, исполнявшее его обязанности, и (или) трейдер фондовой биржи, в компетенцию которого входило принятие решений по вопросам, повлекших за собой вышеуказанные нарушения.
К сведениям, указанным в подпунктах 6) и 7) части первой пункта 7 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", в том числе относятся сведения, полученные уполномоченным органом от органа финансового надзора государства, резидентом которого является финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан.

10.

Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги

Адреса мест оказания государственной услуги и контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа.
Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, а также Единого контакт-центра.
В случае обнаружения сбоя либо технических неполадок на портале необходимо обратиться в Единый контакт-центр. Единый контакт-центр: 8-800-080-7777 или 1414.
В случае сбоя информационной системы уполномоченный орган в течение одного рабочего дня уведомляет оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" (далее - оператор). В этом случае оператор в течение указанного срока, составляет протокол о технической проблеме и подписывает его с уполномоченным органом.
Оказание государственной услуги "Выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, банковских, страховых холдингов, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат" по подвидам "выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников в банковском секторе", "выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников в страховом секторе" осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа.


  Приложение 4
к Правилам выдачи согласия
уполномоченного органа
по регулированию, контролю
и надзору финансового рынка
и финансовых организаций
на назначение (избрание)
руководящего работника
заявителя (лицензиата),
единого накопительного
пенсионного фонда, добровольного
накопительного пенсионного фонда,
включая критерии отсутствия
безупречной деловой репутации
и документы, необходимые
для получения согласия

      Сноска. Приложение 4 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.05.2023 № 32 (вводится в действие с 01.07.2023).

  ФормаСведения о кандидате на должность (должности) руководящего работника

      ______________________________________________________________
______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)
кандидата на должность руководящего работника)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(должность (должности)
______________________________________________________________
наименование Организации
(заполняется услугополучателем – Организацией)

      1. Общие сведения:

Дата и место рождения


Гражданство


Данные документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер (при наличии)


      2. Образование:

№ п/п

Наименование учебного заведения

Год поступления - год окончания

Специальность

Реквизиты диплома об образовании (дата и номер при наличии)

1

2

3

4

5


      3. Сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат, сестра, дети)
и свойственниках (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги):

№ п/п

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Год рождения

Родственные отношения

Место работы и должность

1

2

3

4

5


      4. Сведения о юридических лицах, по отношению к которым кандидат является
крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе:

№ п/п

Наименование и место нахождения юридического лица (БИН юридического лица при его наличии)

Уставные виды деятельности юридического лица

Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих кандидату, к общему количеству голосующих акций юридического лица (в процентах) *

1

2

3

4

      Примечание: * в графе 4 необходимо указывать акции (долю) с учетом акций (доли) кандидата, находящейся в доверительном управлении, а также количества акций (долей), в результате владения которыми кандидат в совокупности с иными лицами является крупным участником.

      5. Сведения о трудовой деятельности.

№ п/п

Период работы*

Место работы**

Должность

Наличие дисциплинарных взысканий

Причины увольнения, освобождения от должности

Иные сведения***

1

2

3

4

5

6

7
      Примечание: в данном пункте указываются сведения о трудовой деятельности кандидата (также членство в органе управления), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, с указанием должности, а также периода, в течение которого кандидатом трудовая деятельность не осуществлялась.
* в финансовых организациях (в том числе финансовых организациях-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих полномочия по осуществлению финансовой деятельности в рамках законодательства страны происхождения), банковских или страховых холдингах, в одной из международных финансовых организаций, указанных в пункте 9 Правил, аудиторских организациях, государственных органах, а также сведения о членстве в органах управления финансовых организаций (в том числе финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, имеющих полномочия по осуществлению финансовой деятельности в рамках законодательства страны происхождения), банковских или страховых холдингах указываются дата, месяц, год. В остальных случаях указывается год;
**в случае если организация является нерезидентом Республики Казахстан указывается страна ее регистрации;
*** в случае занятия должности руководителя (заместителя руководителя) самостоятельного структурного подразделения (департамента, управления, филиала), финансового, управляющего и (или) исполнительного директора указываются курируемые подразделения, вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг в данной организации.

      6. Сведения об участии кандидата в проведении аудита финансовых организаций,
включая аудит по налогам:
____________________________________________________________________
(указать наименование финансовой организации, срок
____________________________________________________________________
проведения аудита, а также период составления финансового отчета,
за который был проведен аудит,
подписанный кандидатом в качестве аудитора - исполнителя (при наличии)

      7. Сведения о членстве в инвестиционных комитетах в финансовой (ых) организации
(ях) и (или) в других организациях:

№ п\п

Период (дата, месяц, год)

Наименование организации

1

2

3
      8. Привлекался ли как руководитель финансовой организации, банковского,
страхового холдинга в качестве ответчика
в судебных разбирательствах по вопросам деятельности финансовой организации,
банковского, страхового холдинга
____________________________________________________________________
(да (нет), указать дату, наименование организации,
____________________________________________________________________
ответчика в судебном разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение
____________________________________________________________________
суда, вступившее в законную силу (в случае его вынесения)

      9. Привлекался ли кандидат к ответственности за совершение преступлений
в сфере экономической деятельности,
коррупционных преступлений в течение трех лет до даты назначения (избрания),
подачи документов для его согласования
____________________________________________________________________
(да (нет), краткое описание правонарушения, преступления
____________________________________________________________________
реквизиты акта о наложении дисциплинарного взыскания или решения суда,
____________________________________________________________________
с указанием оснований привлечения к ответственности)

      10. Имеется ли в отношении кандидата вступившее в законную силу решение
(приговор) суда о запрещении деятельности
или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной
государственной услуги или решение суда,
на основании, которого услугополучатель лишен специального права, связанного
с получением государственной услуги.
Подтверждаю, что настоящая информация была проверена мною и является
достоверной и полной, а также подтверждаю
свое соответствие требованиям, предъявляемым к руководящим работникам
и наличие безупречной деловой репутации.
Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых
для оказания государственной услуги
и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну,
содержащихся в информационных системах.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
____________________________________________________________________
(заполняется кандидатом собственноручно печатными буквами)
Подпись _________________ Дата _____________________
Заполняется кандидатом на должность независимого директора Организации:
Подтверждаю, что я,
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)
соответствую требованиям, установленным Законом Республики Казахстан
"Об акционерных обществах"
для (избрания) на должность независимого директора
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
наименование Организации
Подпись _________________ Дата _____________________


  Приложение 5
к Правилам выдачи согласия
уполномоченного органа
по регулированию, контролю
и надзору финансового рынка
и финансовых организаций
на назначение (избрание)
руководящего работника
заявителя (лицензиата),
единого накопительного
пенсионного фонда, добровольного
накопительного пенсионного фонда,
включая критерии отсутствия
безупречной деловой репутации
и документы, необходимые
для получения согласия
  Форма

Протокол № ___ по рассмотрению Комиссией кандидата на должность(и) руководящего работника
__________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) кандидата на должность руководящего работника Организации, должность(и)
_______________________________________________________________ (должность(и), сектор рынка ценных бумаг)

      "___" _________ ____ года

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Председателя Комиссии

Согласовать без приглашения на тестирование

Направить на тестирование и согласовать при положительном результате тестирования

Отказать в согласованииФамилия, имя, отчество (при его наличии) членов Комиссии